Villa Mithras

De boze man

Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!

Beste lezers van Vkblogs. Hoewel volstrekt onwennig zal ik na A gezegd te hebben nu ook B moeten laten volgen en alles dankzij Vkblogger Aad Verbaast. Zonder zijn hulp zou ik er nooit aan begonnen zijn. Velen die mij gekritiseerd hebben in het verleden "zelf geen Vkblog te hebben" kunnen dat nu ook vergeten. Goed!

Aangezien ik verder het liefst zo weinig mogelijk tijd wil verliezen gooi ik u onmiddellijk in het diepe met de navolgende mail En waarover ik later uitleg geef. De info via die link is de bron van alle kwaad. Als volgt:

—– Original Message —–
From: villamithras@planet.nl
To: bureaupm-paul = Milieuwethouder in het College namens GroenLinks…
Sent: Sunday, May 31, 2009 11:21 AM
Subject: Fw: t.k.n.

aanvullend… zie hierna.

(en nu maar taxeren met vergelijkbare objecten in de buurt !!!! )

zie: www.sdnl.nl/storten.htm

Groet! JB
 ——————————–

Hierboven staat de kern van een conflict dat vele Nederlanders hebben. Alles tengevolge van een criminele overheid die liever de burger, het individu, laat opdraaien voor haar criminaliteit uit het verleden. 

Opmerking: die genoemde wethouder Paul Schröder in de email is eigenlijk (ooit) een vriend van me geweest "met wie ik samen pamfletten heb staan uitdelen…  maar ook hij zegt: "dat hij er niks aan kan doen…!"

En dat betwijfel ik.

Enfin het startschot is gegeven en ik kom later terug met aanvullende info. Vooralsnog staat het hele dossier ook te lezen op http://www.vechtkronkels.nl (zie de links hieronder)
Ook via Google en ‘de boze man’ kunt u mijn verslag vinden op het internet.

De voorlopige slogan luidt: Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!

Dit wordt een feuilleton over verschillende afleveringen en die feuilleton loopt parallel met de feitelijke ontwikkelingen van het proces in het land. "Rijk", "Provincie" en "Gemeente" zijn er mee bezig idem al onze rechtsinstellingen.  

Voorlopig zeg ik tegen u: "Shoot!" Als u vragen hebt dan wel comments. Tot later voor meer…

Jan Bouma.

Eerdere artikelen verschenen in www.vechtkronkels.nl:
07 juni 2009: "De boze man"
25 juni 2009: "De boze man" (vervolg)

414 Reacties op “Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!

 1. Aad Verbaast 5 juli 2009 om 12:40

  Jan: mag ik dan als eerste je hartelijk feliciteren met je eerste blog aanwezigheid op het VKblog. Het werd hoog tijd immers dat je jouw bespiegelingen niet alleen bij anderen kon volgen!
  Succes met je strijd!
  Er is al genoeg rotzooi in de wereld. Je leeft er bovenop begrijp ik zelfs!! :-0
  =================================================================
  Ondertussen een update d.d. 13 oktober 2012 (dus bijna 3,5 jaar later). Ik schrijf een korte brief aan Prof. mr. Tak..
  ==
  Geachte Professor Tak,

  Uit de vele, misschien wel honderden, confrontaties tussen burger en overheid mag ik u misschien attenderen op navolgende zaak die op 6 november 2012 om 13:30 uur zal dienen onder de bestuursrechter mevr. mr. J.R. van Es- de Vries; Rb Utrecht. Zij heeft na een Uitspraak van de Belastingkamer van het Gerechtshof te Arnhem (BK/AM- 11/00576 en BK/AM 11/00575) d.d. 26 juni 2012 op basis van de Awb “een hernieuwd onderzoek door de Rechtbank Utrecht gelast (Art. 8:68)”

  Aan de orde is een WOZ-kwestie waarbij in feite een VGS (Voormalige Gesloten Stort = vuilnisbelt ‘t Slijk) als “verkoopbaar” zou moeten worden beschouwd; ondanks dat makelaarsrapporten anders oordelen. Dat hier de gehele WOZ-wetgeving niet meer serieus kan worden genomen (Art. 17 lid 2) staat vast indien mevr. mr. J.R. van Es- de Vries de gemeente Stichtse Vecht gelijk gaat geven.
  Het Hof oordeelde mijn Appel gedeeltelijk “gegrond” maar wil geen conclusies verbinden aan een anderzijds ook bevolen “nieuwe objectafbakening” ex WOZ lid 2 en lid 3.

  Alles is te bizar voor woorden. Ik blijf zitten met onverkoopbare kadastrale percelen want uiteraard is er niemand die wil tekenen voor “het schuldig eigenaarschap” ex Art. 75 lid 3. Wbb.

  Mijn juridische dossier staat gedeeltelijk op dit wordpress.com blog:
  https://villamithras.wordpress.com/2009/07/16/la-tristesse-dune-mere-ook-gered-uit-de-klauwen-van/

  svp naar beneden scrollen voor de laatste updates. Verbaast u zich over niets meer. Wilt u meer weten dan mag ik verwijzen naar het begin van alle ellende op het blog:
  https://villamithras.wordpress.com/2009/07/05/nimmer-zal-het-recht-niet-in-het-geding-zijn/

  waarbij ik de verwachting mag uitspreken dat de titel van dat blog OOIT nog eens van betekenis zal worden.

  Misschien kunt u iets met deze info. Ik ben somber gestemd m.b.t. de vrijheden van de corrupte en criminele overheid.

  Met vriendelijke groet en hoogachting;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

 2. Ina Dijstelberge 5 juli 2009 om 12:49

  Jan, Aad heeft meer overredingskracht dan ik…
  Toen ik vorig jaar een blog voor je heb aangemaakt, wilde je er immers nog niets van weten.
  In ieder geval welkom…..

 3. jan bouma 5 juli 2009 om 13:21

  @Aad… 12:40
  @Ina…12:49
  Laat eenieder zich vertolkt weten in het Vkblog dat thans dan "van start gaat" onder de noemer dat:
  "Nimmer het Recht niet in het geding zal zijn!"
  Beste Ina…. Best mogelijk dat ik toen nog niet goed wist te reageren op je initiatief. Maar het moge duidelijk zijn dat de mens pas reageert op het moment dat dat onvermijdelijk is. Zo mogelijk dus voor mij op het moment dat ‘Aad verbaast’ zich meldde voor dat Vkblog van me.
  Nochtans dank voor je favorietenkeuze inzake mijn Vkblog. Ik zal trachten met respect ermee om te gaan. Ook voor jouw gedachten en je opvattingen.
  Groet! JB

 4. Ruud Zweistra 5 juli 2009 om 13:51

  Leuk, Jan. Heeft Jos zich al als favoriet aangemeld? 😉

 5. nelus 5 juli 2009 om 14:12

  Nou Jan, van harte gefeliciteerd met dit heugelijk feit. Wie had dit kunnen geloven.
  Ben benieuwd wie er hier allemaal bij elkaar komen.

 6. Cathy 5 juli 2009 om 14:13

  Dit hoort helemaal bij jou een eigen blog.
  Goed van Aad, zo snel na zijn vakantie dit al in orde gemaakt.
  Ik zal jou zeer zeker gaan volgen. Succes met alles!

 7. jan bouma 5 juli 2009 om 14:18

  @Ruud… Nee.. En ook niet "Off topic" of enig andere criticaster! Of was "Off topic" ook dezelfde als Jos van Kan…? Ik ben eerlijk gezegd het zicht een beetje kwijt op al die pseudoniemen!
  Dank voor je response.
  @Nelus… ik zie jou als een tevreden mevrouw die werkt in het onderwijs.. Corrigeer me als ik het mis heb… Je hebt toch nog allerlei wensen… Ik hoop ze voor je te realiseren. En daarom ben ik blij met je response – en eventuele correcties.
  @Lieve Cathy… dank voor je reactie. In de correctietijd nam ik je nog even mee… Onder mijn arm zogezegd… want we lopen al veel langer samen het pad af… wat mensen benoemen als ‘tevree!"

 8. Kokopelli 5 juli 2009 om 14:46

  @Jan: Welkom! Een grote stap binnen een kleine wereld…
  @Aad: Hoeveel hadden we nou ook alweer afgesproken? ;-)))
  Groet,
  Kokopelli

 9. Brontosaurus 5 juli 2009 om 14:48

  @Jan: En dan kan ik natuurlijk niet achterblijven. Ook namens mij een hartelijk welkom geheten.
  Groet,
  Brontosaurus

 10. jan bouma 5 juli 2009 om 14:54

  @Koko.. 14:46….. veronderstelt – geheel naar hedendaagse maatstaven gemeten … – "enig rendement!" :))
  Maar noch @Aad Verbaast noch @Koko zullen daarin delen.. dan slechts in het rendement van ons allen.
  @Brontosaurus 14:48… ik verwelkom eenieder… Any time – any moment! Tenslotte ben ik een aanhanger van de evolutietheorie…. :))

 11. Maria Trepp 5 juli 2009 om 14:59

  Uitstekende titel.
  Goed begin.
  …en via wie ben je helemaal oorspronkelijk beland bij het VKblog????????

 12. nelus 5 juli 2009 om 15:09

  @Jan: ja, ik ben een tevreden mevrouw maar niet in het onderwijs. Maar in de gezondheidszorg.
  Ook non-profit. Dat dan weer wel.
  Eigenlijk heb je een hele mooie titel voor dit blog "het recht dat nooit in het geding kan zijn"Dat kun je loslaten op elk onderwerp. Je kunt dus nog heel lang vooruit.
  Je hebt wat met die Cath’ he ? Oude liefde, weet je nog……..?
  En kijk eens wat een succesje dit blog al is. En je staat heel mooi op de voorpagina.
  En nou hou ik op met slijmen hoor (al is dat het alleen niet maar welgemeend bedoeld)

 13. jan bouma 5 juli 2009 om 15:18

  @Lieve Maria… 14:59 …. Dat was jij… al blokfluitend spelend in het Van der Werfpark te Leiden.. en provocerend ‘de conservatieven’ waaronder Bolkestein die ik al in 1986 op het Binnenhof ontmoette. Die prof. Cliteur… komt ook aan z’n einde… En nog zowat randfiguren in m’n boek.
  Ja.. Jij was er met je fluitspel. Ik zal het nimmer vergeten. Heb je ooit ook aangeraden om te luisteren naar de "Pariser Einzugsmarsch" maar dat vond je weer teveel provocatie… Anderen luisteren nochtans daarnaar: fantastische muziek en ik vond dat de Leidse Fanfare dat voor je spelen moest…: http://www.youtube.com/watch?v=NZuWWfe0KMQ
  Men luistere naar het gehele nummer.
  Groet! JB
  ps
  ’n Beetje speelt die fanfare ook voor @Aad…
  @Nelus… nee, het klopt. Als ik zeg dat nooit het recht niet in het geding zal zijn betekent dat: altijd wel.
  Tenzij je Wittgenstein erbij haalt dat geen enkele quote, of taalkundige expressie, te vertalen noch te begrijpen zou zijn… Tweemaal niet of nooit blijven ‘nooit"… Tenzij… het recht in het geding is… Ik dacht dat het klopte. Maar ook: "Alleen ‘mensen van goede wil blijken elkaar te verstaan!"

 14. nelus 5 juli 2009 om 15:59

  ik heb er nog eens even goed naar gekeken en over nagedacht Jan. Je hebt gelijk.
  k zal het maar wijten aan een zonnesteek of zo.

 15. jan bouma 5 juli 2009 om 16:49

  @Allen…
  Dank voor de reacties. Laten we evenwel nu niet uit het oog verliezen waar dit blog over gaat. Als u doorgelinkt hebt via de link hierboven van het http://www.sdnl.nl komt u terecht bij de "VGS" of de zogenaamde "Voormalige Gesloten Vuilstorts" in Nederland.
  Volgens die link zijn er in Brabant alleen al zo’n 585 locaties,. Vermenigvuldig dat met 10 provincies kom je uit op ca. 5500 locaties. En ik hoor u verzuchting (denkbeeldig) aan "dat heel Nederland op een gitige vuilnisbelt gebouwd is!"
  Sommige terreinen zijn inderdaad "zwaar vervuild" en kunnen slechts "gemonitored" worden als de omvang ervan te groot is om te saneren. Er is ook een verschil of men er een woonwijk op gebouwd heeft, of dat het om een ‘golfterrein’ gaat waar men over de afvalhopen heen wat schone grond stortte.
  Er is ook een verschil of men de giftige troep "op het land stortte" of in het water… (zoals bij mij). Via zgn. perculatie komen de gevaarlijke giftige stoffen in het milieu terecht waaronder arseen, lood, cadmium en zink. Dit gaat "goed" totdat er calamiteiten uitbreken. Bijvoorbeeld dat het waterwingebied achter mij, de Bethunepolder voor ondermeer de drinkwatervoorziening voor Amsterdam gevaar loopt… en men GEDWONGEN WORDT om maatregelen te nemen.
  U kunt dan denken aan wat in de (bekende) Volgermeerpolder gebeurde: zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Volgermeerpolder
  Mijn situatie verschilt daar niet veel van… Nog daargelaten dat de milieucriminelen van voorheen geen enkele garantie kunnen bieden aan nieuwe eigenaren die vragen: "beïnvloedt die giftige vuilnisbelt ook niet mijn aangrenzende terrein?" Daar is geen afdoende antwoord op mogelijk en DUS ontwaardt de overheid het aangrenzende terrein door een onverkoopbaarheid.
  Enfin… ter aanvulling deze uitleg.
  Anderzijds begrijp ik u ook wel als u zou zeggen: "pech gehad!" Maar dat is weer een flauwe opmerking als u dat niet op uzelf wenst te betrekken… Hoop op wat inhoudelijke reacties over de navolgende rechtsvragen:
  1. Acht u een schuldoverheveling mogelijk vanuit de overheid naar zgn. "nieuwe eigenaren?"
  2. Acht u het terecht dat de stelling gehuldigd wordt (dat): "de WOZ niet van toepassing is op onverkoopbare locaties (o.g) in het vrije economische verkeer?"
  3. Indien de wet Wbb (Wet bodembescherming) aangeeft dat er gesaneerd moet worden… dat dat dan ook gebeurt?
  Tot zo ver even… Het begin is er. Maar nu graag wat markeringen terzake de vraag: "waar staat u voor?"

 16. George Knight 5 juli 2009 om 16:52

  Jan, ik ben benieuwd naar je rode lijn hier. Als dat de relatie overheid burger wordt dan heb je er een trouwe lezer en respondent bij. De overheid kruipt weg en neemt steeds minder verantwoordelijkheid. Jouw felle licht is nodig om de rolverdeling weer te brengen waar-ie hoort. Als vanouds heeft de macht meer te vrezen van vriend dan van vijand. Hopelijk in een mooie klassieke anarchistische stijl.

 17. jan bouma 5 juli 2009 om 17:09

  @George… 16:52… Dank je. Maar hoe luiden nou jouw antwoorden op vraag 1, 2, en 3?
  Dat ‘de overheid’ – in z’n algemeenheid gesproken – opportunistisch gezien corrupt is en liever het individu, ofwel de ingezetene, ofwel haar onderdaan, ofwel haar staatsburger daaraan opoffert… dat ben ik wel met je eens. Wel of geen anarchist zijnde… Maar kijk even naar je antwoorden… op 1, 2, en 3.

 18. Aad Verbaast 5 juli 2009 om 17:26

  @Jan: ik heb er een groepje bijgemaakt.
  "Recht en Ontrecht"
  Het zal je ongetwijfeld interesseren.
  Net zoals vele andere neem ik aan, het gaat ons immers allen aan, en we hebben er allen mee te maken.
  Aangezien ik ergens het vermoeden heb dat je die groep niet zo gauw kunt vinden:http://www.vkblog.nl/groep/160/Recht_en_Onrecht
  Ik ben zo vrij jouw blog er alvast in te zetten. Spot-on toch?
  P.S. en je kan er uiteraard nog lid van worden ook nog, als je kan uitvinden hoe dat nou weer moet..

 19. jan bouma 5 juli 2009 om 17:38

  @Aad… 17:26… Jij begrijpt een simpel mens als ik… Uiteraard word ik lid van die club en ik hoop dat ik bij dezes de formele handeling daartoe heb verricht om te mogen toetreden… :))
  Je hebt natuurlijk gelijk dat "het Recht" ons allen aangaat. Of we willen of niet.

 20. Aad Verbaast 5 juli 2009 om 17:45

  @Jan: je zal wel op een knopje moeten drukken bij die groep (zie link hierboven):
  je vindt die rechtsboven, "lid worden"..
  Alle begin is moeilijk..

 21. jan bouma 5 juli 2009 om 17:48

  @Aad… 17:26
  Die 5 concrete vragen die je daar stelt: (quote) antwoord ik erachter….
  – spraakmakende rechtszaken, uitspraken? – Misschien ooit te verwachten NA mijn proces.
  – is recht halen en krijgen ‘twee’? – Ja! Vraagt u dat maar aan de in het ongelijk gestelde!
  – rechts- en waarheidsvinding? – Blijkt relatief als we geen idee hebben wat corruptie is.
  En druk jij nou maar even op een knopje ergens voor me waar je maar wilt… Ik ga later eens op zoek wat je bedoelt…:))
  – wordt er recht gesproken? – Nee! Zie het antwoord op de vorige vraag.
  – kan recht krom zijn? – Krom noch recht… zou ik zeggen!

 22. jan bouma 5 juli 2009 om 17:59

  re: 17:48
  Zo oeverloos is de beleving van het Recht natuurlijk ook weer niet. De stelregel voor de normeringen luidt dan:
  "doe ’n ander niet aan wat uzelf niet wenst dat u zou worden aangedaan!"
  Het is verbazingwekkend dat we met z’n allen dan precies weten wat de antwoorden zijn.

 23. Rubio 5 juli 2009 om 18:33

  JB; Zo blijf ik je noemen, niet tè afstandelijk maar ook weer niet te amicaal..
  Bij deze dus gefeliciteerd met het van start gaan van je blog.
  Een kleine stap voor de mens, een grote stap voor de mensheid…..!
  Ben het overigens geheel eens met je wbt de ‘Maarssen-perikelen’.
  Aanpakken dus, die ‘hap’.
  En wees gerust; Ik laat de rode pijl die naar beneden wijst altijd met rust..!
  Groet en veel succes.
  Biertje…?

 24. jan bouma 5 juli 2009 om 18:43

  @Rubio.. "Een grote pils graag!" Die quote van "a giant leap for mankind…" dat werd gezegd door Neil Amstrong in 1969 bij de landing op de maan… Geen onverdienstelijk begin… voor mijn blog dus..:))
  Maar ik begrijp dat je mijn 3 gestelde vragen (16:49 uur) met resp. "nee/ja/nee" hebt beantwoord. Tenslotte sondeer ik met die vragen ook maar "wat men er van vindt!" Thanks.
  ps
  ik moet niet zulke ingewikkelde vragen stellen

 25. jan bouma 5 juli 2009 om 20:53

  @Allen
  Het komt zo uit dat mijn zogenaamde "gezworen vijand" – Off topic – zojuist een interessant blog opende en waarop ik reageerde als volgt: (ter zake zijn vraag):
  @Off Topic… deze vraag van je: (quote):
  ==Heeft iemand u wel eens om uw politieke standpunt gevraagd voor een onderzoek?
  Nee?
  ==
  unquote
  Doet wat denken aan de vraag die ook stel in mijn voorgestelde doorbreking van "de eeuwigdurende domheid" van de kiezer. Dat de kiezer nog steeds "mag" kiezen uit de aan hem voorgelegde opties in het stemhok neemt die kiezer – ten onrechte – nog steeds als vanzelfsprekend aan.
  Van partijen en personen (terwijl daar zware kritiek op is).
  Dit is de quintessens van mijn voorgestelde doorbreking der domheid die uitgaat van de formulering van vragen die EERST de beantwoording vragen van de kiezer.
  Kijk even wat je hiermee doet.., alvorens je mijn vraag en stelling misschien wel gaat deleten… (grapje) want doe je natuurlijk niet als democraat…
  unquote
  Evenmin zullen de vragen omtrent een onderscheidelijke opstelling over de hierboven aangesneden integriteitsvragen OOIT aan u gesteld worden. En zo laveert de wereld met haar bevolking verder in doelloosheid en naar de afgrond.

 26. George Knight 5 juli 2009 om 22:08

  @Jan
  Je geeft je lezers gelijk een hoop huiswerk mee. Ik ben nog niet eens aan de afweging toe of je drie vragen nou de meest relevante zijn.

 27. fred van der wal 5 juli 2009 om 22:19

  Met interesse kennis genomen van je weblog. Ik blijf het volgen.

 28. jan bouma 5 juli 2009 om 22:46

  @George… 22:08… beter teveel dan te weinig. Wat die 3 vragen betreft. Je hebt gelijk. Zie voor een breder spectrum datgene wat ik vroeg aan Off-topic; zie: 20:53 uur. Dan raken we misschien de kern waar jij op doelt.
  @Fred….. 22:19
  Thanks! Frankrijk is ongetwijfeld zoveel groter dan Nederland dat jij (ook) niet – haast per definitie – gedwongen op een vuilnisbelt woont… In meerder opzicht bedoel ik dit statement… Dat snap je!

 29. Martin Broek 5 juli 2009 om 23:42

  Boze man het werd onvermijdeljk, dat was wel duidelijk. Succes!

 30. Isis Nedloni 5 juli 2009 om 23:59

  Welkom op het vkweblog circus spectakel dorpsplein met wereld uitzicht!
  Boze man….prima metafoor; )))
  Metaforen helpen ons verlossen van t kwade…het goede…of het boze…
  Tot een andere keer; )))
  Vriendelijke bloggroet
  Isis

 31. jan bouma 6 juli 2009 om 06:42

  Ook goedemorgen allen…
  @Martin…. 23:43… dank… ik moet vermoedelijk nog wat exerceren om "ingelogd" te kunnen verschijnen
  @Isis… 23:59 idem dank voor je reactie. Je hebt soms rake typeringen als "het dorpsplein met werelduitzicht!"
  Dat dorpsplein van @Isis brengt me wel terug bij de basis en de wereld. Zal vandaag daarom de (bedoelde) vragen van @George Knight (22:08 + 22:46 uur) formuleren die gaan over "de wereld" met daarnaast die van "het dorpsplein!" Alles met de achterliggende gedachte dat je overleving eerst begint op je eigen dorpsplein… We doen dus het een en ander.
  (‘ns kijken wat er nou gebeurt met dat inloggen… @Aad wordt woest als het nou nog verkeerd gaat..:)))
  verdomd! het werkt… nu de aanmeldingsprocedures en regelgevingen inzake de groepsmeldingen nog… Nog even geduld, Aad…

 32. Aad Verbaast 6 juli 2009 om 09:45

  @Jan: ik ben trots op je: zomaar echt ingelogd verschijnen op het VKblog.
  Er zal nu een wereld voor je open gaan 🙂

 33. jan bouma 6 juli 2009 om 10:15

  @Aad… 9:45… Nu ook weer niet overdrijven… ; maar ik heb ’n nieuwtje voor je (en dit lopende vkblog) "dat ik pas morgen kan vernemen of dat Amsterdamse advocatenkantoor de klus aanneemt…!" Ik ben bang van niet hoewel er ‘recht gedaan en geschreven kan worden’. (…!)
  En vervolgens van daaruit – als de slag op "het dorpsplein" (zoals @Isis zo voortreffelijk vertolkte) zal zijn gewonnen we nog iets overhouden voor "de wereld en het recht!" En waarmee @George Knight weer zijn antwoorden krijgt… Dus werk aan de winkel.. Idem voor jou… ongetwijfeld van zus-en-of-zo… Groet! JB

 34. jan bouma 6 juli 2009 om 10:42

  @George Knight en andere geïnteresseerden. Re: "de vragen".
  Aangezien de lopende actuele verslaglegging vanaf "het dorpsplein" – nogmaals dank @Isis Nedloni – even stil ligt kan ik wellicht @George Knight bedienen met de antwoorden op "de meer universeel gerichte vragen" die hij zou kunnen hebben. Die universele vragen formuleerde ik op m’n website en herhaal ze hier.
  quote:
  ==
  De moraal van dit verhaal is dat de mensheid vertrouwen moet kunnen hebben. In zichzelf maar ook in de economie en in de randvoorwaarden voor een toekomst.
  Het wereldwijde herstel van vertrouwen zal geïnitiëerd en gelegitimeerd moeten worden door totaal nieuwe integriteiteisen te stellen. Allereerst aan die 192 representanten van idem zoveel landen en die menen dat zij elk als afzonderlijke natie het wel kunnen redden. Niet dus.
  Ter afronding hierbij nog het volgende. Het is een samenvatting van de conclusies die voortvloeien uit de stellingnamen uit mijn boek. En waarin sprake is van een REVOLUTIE om het noodzakelijke vertrouwen terug te winnen op basis waarvan slechts er continuïteit kan worden verwacht. Die continuïteit blijkt duurzaam. Enfin.. men neme kennis, of niet, als volgt:
  1. Wilt u Oorlog of Vrede?
  2. Welke "Weltanschauung" verkiest u? De Platoonse of die van Socrates? – Dit moet uitgelegd worden in de media wat die keuzebepaling betekent –
  3. Acht u zich in staat om "de eeuwigdurende domheid" te doorbreken? – de premisse is dan dat die bestaat –
  4. Bent u het dan eens, dat indien u op vraag 3 met "Ja!" antwoordde, om dan UW politieke vertegenwoordiging OP TE DRAGEN HET NAVOLGENDE TE DOEN:
  5. De top van 192 huidige staatshoofden, die toch in grote mate verantwoordelijk voor DE huidige NEGATIEVE BALANS, in allerlei opzicht: economisch, ecologisch, en in hun humanitaire beleid – want het zijn de egomaniakken die de verkeerde belangen dienen – om die dan door 192 anderen, op integriteitsvoorwaarden gekozen, landenvertegenwoordigers te vervangen?
  6. Indien u kiest voor "de Vrede", en niet voor de ‘Mutter Courages’ van Bertold Brecht en u kiest ook niet voor het "militaire industrieële complex", om dan de voorstellen van Mithras te ondersteunen?
  7. Die houden in: teruggave van de hoop en het vertrouwen der mensheid – en die Nietzsche, Hegel, Hobbes e.a. niet nodig achtten?
  8. Vervolgens dan te kiezen voor de conversie van de 1200 a 1300 miljard dollars per jaar die door alle landen ter wereld nu tesaam besteed worden aan Defensie om die gelden cumulatief met 2% op jaarbasis civiel te gaan besteden? Na 50 jaar is de conversie dan compleet afgerond. Begrijpt u dan ook dat, voordat zoiets kan, de volken onderling moeten afspreken de waanzin van oorlogsvoering af te zweren en nog slechts de Vrede zullen dienen? Zei Edmund Burke niet: "Niet de oorlog dient gewonnen te worden maar de Vrede!"
  9. Die vrijkomende gelden te investeren namens de wereldpopulatie in het oplossen van "het energieprobleem" – de eindigheid van de fossiele brandstoffen staat vast maar daarnaast dient aardolie niet zomaar alleen t.b.v. de energieopwekking te worden verbrand, maar dient gereserveerd te blijven voor de productie van duizenden derivaten?
  10. Bent u bereid dan in te zien dat er een WERELDRAAD moet komen waarin er geen MACHTSPOLITIEK gericht denken meer kan worden gehandhaafd dat slechts gericht is op het belang van de eigen staat maar dat een INTEGRITEITSDENKEN noodzakelijk is voor alle 192 naties (op dit moment)? Indien u "Ja" zegt dan is het logisch dat u terzake de 3 HOOFDZAKEN de macht gaat abstraheren en die onder het beheer van de wereldraad moeten komen. Te weten: 1) Defensie, 2) Energievoorziening, 3) Zoetwaterbeheer.
  Zie verder bij:
  ‘Aad verbaast’. "The world according to Mithras" bijvoorbeeld en talloze andere comments.
  unquote
  En nu hoop ik maar dat dat "Amsterdamse advocatenkantoor" dit ook snapt. Maar eerst zal "de slag op het plaatselijke dorpsplein moeten worden gewonnen!"

 35. George Knight 6 juli 2009 om 12:58

  @Jan
  Bedankt voor je inzichtelijke uiteenzetting. Het is waardevol om een theoretisch kader voor een betere wereld te omschrijven. Die activiteit neutraliseert negatieve krachten. In het onderwijs zou het vak ‘betere wereld’ een plaats moeten krijgen. Maar waarom is de term ‘wereldverbeteraar’ verworden tot een scheldwoord? Naar mijn idee niet ten onrechte.
  Een antwoord dat niet inzoomt op valse profeten is geen antwoord. Met andere woorden hoe zien we de kern. Hoe onderscheiden we de echte wereldverbeteraar van de wereldverbeteraar die het etiket leent om in het verlengde ervan het eigen belang te dienen? Hoe worden persoonlijk belangen geneutraliseerd ten dienste van de wereld?
  Kortom, de stap van theorie naar praktijk is ‘the giant leap for mankind’. Dat kent gradaties. Mag je verwachten dat een individu het eigen leven ondergeschikt maakt aan het wereldbelang? Mag je verwachten dat een natie het eigen voortbestaan ondergeschikt maakt aan het wereldbelang? Mag je verwachten dat de wereld als geheel het eigen bestaan ondergeschikt maakt aan het wereldbelang?
  Stop, stop, de laatste vraag klopt niet, of toch wel? Wordt de wereld als geheel weerbaarder als het aan het wereldbelang werkt, of juist niet? Een lastige vraag die ook gesteld moet worden voor het dorpsplein met de smurrie en derrie. Maar dat kan niet omdat het dagelijks leven ons steeds weer inhaalt en afleidt.
  Wat ik in elk geval van je ‘missie’ geleerd heb en waardeer is dat er een antwoord bestaat. Hoe over te stappen van theorie naar praktijk is een invuloefening op de stippellijn. Nu nog een oversprong zonder conflict doorvoeren. Je gedrag wordt ongemerkt een toetssteen voor je project. De betere wereld verschuift naar binnen. Elk individu kent deze begrenzing.

 36. jan bouma 6 juli 2009 om 13:42

  @George Knight 12:58
  Thanks voor de response.
  Een aantal te onderscheiden antwoorden van je neem ik onder de loep van bovenaf:
  1. Je premisse: == Die activiteit neutraliseert negatieve krachten. In het onderwijs zou het vak ‘betere wereld’ een plaats moeten krijgen. Maar waarom is de term ‘wereldverbeteraar’ verworden tot een scheldwoord? Naar mijn idee niet ten onrechte.==
  antwoord: ik acht die benaming, als gerechtvaardigd scheldwoord, niet terecht zonder bewijsvoering.
  2. Je volgende quote gaat in op de (veronderstelde) oplossing terwille van het algemene belang: quote
  == Hoe onderscheiden we de echte wereldverbeteraar van de wereldverbeteraar die het etiket leent om in het verlengde ervan het eigen belang te dienen? Hoe worden persoonlijk belangen geneutraliseerd ten dienste van de wereld?==
  antwoord: je premisse is hier dat er een tegenstelling zou bestaan in de belangenbehartiging. Maar….
  3. Die tegenstelling onderken en accepteer ik niet. Dus als je stelt ‘dat mijn belang niet tegelijkertijd jouw belang is’ vervalt inderdaad mijn motivatie om mijn belang te dienen.
  Derhalve als je zegt: Quote == Mag je verwachten dat een individu het eigen leven ondergeschikt maakt aan het wereldbelang? Mag je verwachten dat een natie het eigen voortbestaan ondergeschikt maakt aan het wereldbelang? Mag je verwachten dat de wereld als geheel het eigen bestaan ondergeschikt maakt aan het wereldbelang?==
  zeg ik Nee! Want het belang van die andere wereldburger blijkt tegelijkertijd MIJN belang.
  4. Derhalve je eindquote: ==Stop, stop, de laatste vraag klopt niet, of toch wel? Wordt de wereld als geheel weerbaarder als het aan het wereldbelang werkt, of juist niet? Een lastige vraag die ook gesteld moet worden voor het dorpsplein met de smurrie en derrie. Maar dat kan niet omdat het dagelijks leven ons steeds weer inhaalt en afleidt.==
  dient inderdaad positief ten voordele van elke wereldburger te worden beantwoord. "Mijn belang blijkt tegelijkertijd UW belang!"
  En daarmee en daardoor worden de tegenstellingen tussen de naties en de volken geëlimineerd!
  5. Tenslotte. Dank voor je reactie. Maar ik geloof dat het werkelijk mogelijk is om de nieuwe inzichten – als ware die de inslag van meteoriet – "ineens" duidelijk te maken aan alle kiezers op deze wereld die nog "iets te kiezen hebben". Weliswaar misschien te laat – men had al tijdens de Club van Rome in 1972 deze conclusies kunnen trekken maar anderzijds… "beter laat dan nooit!"
  En de begrenzing die je noemt in je slotregel ligt besloten in het toekomstperspectief.
  Van hem, van haar en van hun kind(eren).
  ps
  Sorry! Ik blijk niet ingelogd… maar ik schrijf het niet opnieuw.. Dus bij dezes… Groet! JB

 37. Aad Verbaast 6 juli 2009 om 19:36

  @Jan: INLOGGEN!!

 38. jan bouma 6 juli 2009 om 20:36

  @Aad… Ja, ja, ja, foutje… Maar @George Knight kent mij wel idem m’n verhaal al staat die kop van mij er niet bij! Maar… je hebt gelijk… foutje, foutje.. Ik had natuurlijk ook nog wel kunnen "opslaan" en ‘safen’ en later plakken… maar soms doe je dat niet vanwege ook weer het risico dat dat fout gaat…
  Ik zag dat jij bezig bent om wat vakantieherinneringen op te halen op je nieuwe blog. Het alom bekende ‘aapjes kijken’ ofwel "het vakantiegluren"… Soms hebben de mensen het gemakkelijk…

 39. Jezzebel 6 juli 2009 om 20:49

  Fijn dat je er bent. 🙂

 40. jan bouma 6 juli 2009 om 21:18

  @Jezzebel… er zijn soms mensen
  die met ’n enkel woord elkaar
  begrijpen
  .
  Jij hoort daarbij omdat ik zojuist
  dat prachtige gedicht van je las…

 41. jan bouma 7 juli 2009 om 10:36

  @Allen
  Hedenochtend, zoals u ziet, heb ik wat bijgesleuteld aan de lijst "favorieten". Staat u daar nou nog niet bij… "geen nood!" Want binnen mijn opvattingen past in principe elke scribent, elk individu op die lijst.
  En…. daardoor word ik nou JUIST NIET… " ’n allemans vriend " maar bevestig ik slechts mijn standpunt dat elk individu op z’n minst gehoord en gezien mag worden wat betreft de argumenten. Dus acht u zich allen geschaard in de lijst "Favorieten". Uit principe. Neemt allemaal niet weg dat je soms toch ook wat "lotsverbonden" voelt met sommigen. En die heb ik alvast genoemd al voer je soms strijd met ze. Dat moet kunnen in een volwassen democratie. Nietwaar Mihai? Ik zie dat ik nog vergeten ben om Thom Meens toe te voegen; de Vk-ombudsman. Nou die ga ik nu maar ‘ns heel ingewikkeld opzoeken via een niet meer bestaand alfabetische register!!!!!!
  ====================================================================
  Over de zaak en dit Vkblog…; ik ben nog steeds op zoek naar een goeie advocaat. Zo was mij aanbevolen door Milieudefensie Amsterdam… mevr. mr Britta Böhler – ik kan dat nu wel verklappen – maar "zij neemt voorlopig (noch haar kantoor) nog zaken aan!" Terwijl ze natuurlijk had kunnen schitteren in deze ruchtmakende zaak… Temeer omdat ze ook nog zitting heeft in de Senaat als Groenlinks 1e Kamerlid… Enfin… via de plenaire vergadering zal ze worden geconfronteerd en ook via de Vaste Kamercommissie van Justitie. En ik kan me niet voorstellen dat zij het oordeel van haar politieke geestverwant, de wethouder Paul Schröder – ook Groenlinks – zie hierboven zal delen!!!!
  "..Ikke nie weet" – "Ikke niks an kan doen!"
  Was getekend voorlopig: de boze man voor vandaag en ik overweeg het bovenstaande ook maar even op het grote Internet te zetten dankzij Google…
  U allen een prettige dag! Tot later voor meer… JB

 42. Aad Verbaast 7 juli 2009 om 10:53

  @Jan: een goed beleid van je ten aanzien van favorieten. Click en go!
  Goede advcaat: met een speld in de hooiberg te vinden, maar ze zijn er ongetwijfeld.
  Dat je maar een tijger mag vinden. Je zult het nodig hebben.

 43. wj-tje 7 juli 2009 om 12:55

  nou bouma
  congratulations avec ton weblog
  ik adviseer de Grauw en Blackstone als advo’s.
  Doen goede zaken op Paleis Noordeinde. Hebben verstand van staatszaken.
  Mijn a.s. nieuwe oude (s)ex en haar advo’s waren prompt verdwenen.
  Het was slechts een stagiaire, maar verrichte wonderen met letterheads op briefpapier.
  De schat moest promoveren.

 44. jan bouma 7 juli 2009 om 15:28

  @VSp…WJ’tje.. zij van – tegenwoordig geheten – De Brauw Blackstone Westbroek advocaten/notarissen doen niks voor particulieren… only corporated firms… maar thkx voor je advies… Ik kom er wel uit met deze of gene..
  Ben blij dat het met je goed gaat..; en ook met die Stahlen Dame van je… Viele Grüssen…!"
  @Aad…. Idem! Mijn comment van 10:36 uur staat (ten dele) ook al bijgeschreven op het Internet en op de webkrant http://www.vechtkronkels.nl

 45. Aad Verbaast 7 juli 2009 om 23:11

  Jan: "idem"??
  Oh ja, ik schreef het ook al op mijn blog: de blog van Tom Meens is:http://www.vkblog.nl/blog/770
  Hem toevoegen als je daar eenmaal bent kan je zelf..
  De rest van mijn opmerkingen er over kan je bij mij lezen.. Niet mals natuurlijk!

 46. curunir 7 juli 2009 om 23:18

  Misschien een blog waarin je helder in enkel zinnen het conflict schetst? Begrijp er nu weinig van.

 47. jan bouma 8 juli 2009 om 00:16

  @Aad… Meens staat al bij de favorieten…; en dat "idem" slaat op… "het gaat jou idem WJ’tje goed".
  @Curunir… de tragiek dat men in 10 seconden een dossier wil, c.q. zou moeten kennen en doorgronden is misschien het probleem. Behalve die link te volgen en te lezen – en waarin het gaat over de zgn. VGS, ofwel Voormalige Gesloten Storts, komt "het conflict" er op neer dat ik voor de WOZ-waarde voor boven het miljoen wordt aangeslagen terwijl er door crimineel overheidshandelen sprake is van "een verdamping" van de matktwaarde tot minus een miljoen negatief terwijl anderzijds de vrije economische waarde – zonder crimineel overheidshandelen en met de juiste juridische vrijwaringen – weer 2,5 miljoen plus is.. Snap je? Dit lezen kost 10 seconden en het hele conflict heb je nu in a nutshell gelezen…; alles staat er….
  Het Drum und Dran zou ik je nochtans aanraden om te lezen. Zie daarvoor ‘de boze man’ via de Google zoekbalk te vinden in 2 afleveringen.

 48. De Stripman 8 juli 2009 om 06:43

  Succes met blog en strijd ! Mijn leven is te kort om alles te lezen. Maar ik ga het zeker proberen te volgen…;o)

 49. jan bouma 8 juli 2009 om 10:39

  @Beste Stripman.. Dank voor je interesse. Ik snap dat de levenskaravaan zo overvol is voor eenieder dat die "beladen kar van ’n ander" veelal z’n eigen parcours moet zien te volgen.. Om het maar wat poëtisch te zeggen. Desalniettemin.
  Kijk! – En ik voeg dit nu ook nog even toe als info voor @Curunir hierboven – de zaak, ofwel de schandaligheid van de zaak, is hier het (ooit) uitgevonden fenomeen door de criminele overheid dat ze… zgn. "schuldige eigenaren" hebben bedacht voor hun eigen begane milieucriminaliteit in het verleden.
  Het begrip "schuldige" danwel "onschuldige eigenaren", dat ze creëerden, is volslagen krankzinnig en een monstrum in het Recht dat ik – met behulp van een goede advocaat – ga herstellen. De beste vergelijking is als volgt (zoals ik ook beschreven heb op het Internet) dat:
  "je koopt min of meer gedwongen de tuin aan van je buurman – omdat er anders zeer ongewenste ontwikkelingen zullen plaatsvinden waaronder een ontwaarding van jouw eigendom – maar je weet dat er in die aan te kopen tuin lijken liggen die in het verleden vermoord zijn door de overheid.
  Per definitie blijft die overheid tot in eeuwigheid dan de dader van die moorden: lees: = milieucriminalteit.
  En als er rechtsgevolgen zijn tot op de dag van vandaag, zoals ik ondervind, …dan houd ik ook de veroorzaker/de moordenaar/de milieucrimineel verantwoordelijk tot in eeuwigheid!
  Vandaar de titel van dit blog:
  "NIMMER ZAL HET RECHT NIET IN HET GEDING ZIJN!" En daar moet men nog even aan wennen… dat dat zo is.
  ps
  ik hoop dat @Curunir het nu beter snapt…

 50. De Stripman 8 juli 2009 om 12:45

  @ Jan Bouma: Je hebt het in ieder geval handzaam samengevat !

 51. jan bouma 8 juli 2009 om 17:23

  @Stripman……thanks… 12:45
  @Allen
  …. ben je toevallig ook nog lid van ‘de groep politiek’…, 38 leden via Victor onrust dan kopiëer ik bij @Aad vandaan het navolgende van mezelf. Men kan er wat (bepalende) rechtsopvattingen van uit destilleren die ook weer van belang zijn voor dit Vkblog. Misschien zijn er mensen die menen dat ik een querulant ben, of dat ik "geen enkel gezag" aceepteer – een anarchist dus. Allemaal onjuist. Ik leg ter toetsing voor alles war ik poneer maar verwacht dat ook van ’n ander. En dan ontstaan er botsingen. Over de rechtsopvattingen die ook nimmer eindigen en aan verandering onderhevig zijn zolang…. juist ja, zolang men de veranderingen in ogenschouw wenst te nemen.
  Enfin.. zie hierna. het "Requiem voor het politieke groepsblog van Victor Onrust!"
  Advies… begraven!
  jan bouma 08-07-2009 12:21
  @Peter Louter… 10:12… Heb jij eigenlijk enig idee waarom Victor Onrust mijn bijdrage verwijderde uit de ‘groep politiek’ met 38 leden… Wordt er ‘ns een keer wat nieuws geponeerd gooit men daar de deur dicht. Als volgt schreef ik daar ter meerdere glorie van V. Onrust dan ook:
  jan bouma 08-07-2009 12:15
  En deze stellingname bleek ook een wassen neus…:
  Politiek
  Opgericht door Victor Onrust op maandag 25 mei 2009 15:20, 38 leden
  Iedereen die wel eens over binnenlandse of EU politiek en aanverwant wil bloggen is van harte uitgenodigd.
  want men bleek selectief aan de poort en beperkt het discours dus maar even binnen het eigen ge*******! Door mijn bijdrage te verwijderen is er geen andere conclusie mogelijk.
  Bewerk deze reactie
  jan bouma 08-07-2009 14:49
  @Aad… sorry nog even off topic maar op jouw blog kan veel…, zeker als het de goede zaak dient als daar is een vervolg op het bovenstaande inzake de boycot van mijn bijdrage op dat Vk-groepenblog "Politiek" van Victor Onrust.
  Just for the record van de groep "politiek" noteer ik dan.
  ’t Is precies zoals ik zeg: "selectie aan de poort" en ongewenste ofwel "nicht fähige" geachte berichten worden geweerd en wel met de volgende ‘argumentatie’ van Victor Onrust (zojuist per mail ontvangen)
  quote:
  De afzender is victor onrust
  Hieronder volgt de inhoud
  Met vriendelijke groet
  ——————————————————————————–
  Jan, ik heb ook deze "bijdrage" verwijderd. Je bent welkom met serieuze reacties op het blog en eventueel op anderen. Zonder irrelevante nevenzaken aan te voeren. Voldoet een volgende bijdrage niet dan zal ik je een ban moeten geven. Je kunt lid worden van de groep politiek en dan je artikelen aan die groep toevoegen. Maak ook daar geen misbruik van door de groep te overspoelen.
  ——————————————————————————–
  unquote.
  Conclusie: "de rechter in eigen zaak (Onrust) ziet door z’n duisternis nog niet het "Politieke Licht" dat Peter Louter zag toen die zei dat ik "zonnejaren" voorlag….. Zelfs meent Onrust ook al te mogen spreken voor "anderen". Zelfs meent hij te mogen vaststellen wat "relevant" is zonder discussie daarover. En zelfs meent Onrust te mogen vaststellen – zonder discussie – wat in zijn ogen "misbruik" is zou/zijn.
  Hoe noemt men zo’n iemand? Juist ja! Een dictator!
  Nu glorieer ik altijd superieur over zulke mannetjes… want de crux is dat hoe harder zij mij trachten het zwijgen op te leggen des te contraproctutiever worden die pogingen want datzelfde comment (dat hij verwijderde) staat nu op de Opiniepagina "Politiek:" van de Vk…
  De stakker Onrust kan het nu daar lezen. Idem vele anderen. mensen! Ik wil maar zeggen: sluit u nooit af voor andermans Ideeën.
  Alleen de superdommen doen dat. Ga met mij in debat. Dat lijkt me een betere optie.
  Toedeloetje en jokidoki…. JB

 52. Aad Verbaast 8 juli 2009 om 18:12

  @Jan: je bent uiteraard een gewaardeerd lid van de groep "recht en onrecht".
  Ook hier (je victor beslommeringen) is natuurlijk onrecht je aangedaan..
  Als deze blog niet met politik te maken heeft, dan weet ik het niet meer.
  Waarbij ik een kanttekening plaas: ik zie dat je blog nog steeds bij "politiek" staat..
  Maar zoals in alle recht: de volhouder die in zijn recht blijft staan wint uiteindelijk.
  Nadat alle boeven zijn neergesabeld!!!!
  P.S. : wanneer komt je volgende blog?

 53. jan bouma 8 juli 2009 om 18:28

  @Aad… 18:12
  Laten we maar overgaan tot je slotvraag: inzake mijn nieuwe blog? Tsja… "…this is a story that never ends!" Ik bedoel dit Vkblog. Misschien dat ik een follow-up als "nieuw" blog erop kan zetten bijv. als ik nu eindelijk eens wat op de rails kan gaan zetten met een moedig advocatenkantoor… (Dat is er nog niet; misschien morgen meer).
  Vraag:
  Wat gebeurt er eigenlijk wanneer ik wel elke dag comments lever maar geen nieuw (zgn. nieuw) blog open? Ja, ik snap dat de mensen haast elke dag iets ‘nieuw", "nieuw" en nog ‘ns iets "nieuw" willen – als een soort driftig modeverschijnsel – maar dat "nieuw" komt ook m’n neusgaten uit ALS er elke dag iets te melden is over het onderwerp…: (dat) NIMMER HET RECHT NIET IN HET GEDING ZAL ZIJN… dan hoeft dat nog niet?!
  Ja, ik snap.. de ellenlange tekstblokken zijn een handicap maar op gegeven moment blijf je het toch gewoon volgen vanaf het punt dat je al kende? Of niet soms..? Enfin… ik denk er nog over.

 54. Aad Verbaast 8 juli 2009 om 19:06

  @Jan: je kan natuurlijk elke dag een blog schrijven, of zelden.
  In het laatste kruipt het aantal gesprekken langzaam omhoog, enkel nog op door vaste stamgasten. Anderen weten je niet meer te vinden immers. "waan van de dag".
  Met het nieuwe blog, kan je wel tot vier weken eenvoudig iets terug vinden. Enkel als je tot de hoog scorende blogs behoort.. Met het oude blog was je al na een week verdwenen.
  Dus het is even gokken: veel blogs schrijven (levensduur van een blog is kort), of de ‘score’ hoog laten oplopen door de lange duur.. Ergens ligt de optimale balans.
  Insider information, bij deze..
  Maar jij hebt al heel wat voorwerk verricht. Wie kent je niet bij dit VKblog? Mijn eerste blog had 3-5 reacties…
  Compris??
  P.S.: gelukkig heb ik nogal (na hard werken) nogal wat ‘stamgasten’.
  Vorig jaar: 1100 reacties, die (tot mijn genoegen) doordruppelden zonder dat ik er was…
  VKrecord?
  P.S 2: alles is marketing toch?

 55. jan bouma 8 juli 2009 om 19:21

  @Aad 19:06
  Uiteindelijk gaat het om de inhoud en niet eens zo zeer om "het aantal reacties". Ik denk ook niet dat mijn "score" hoog zal oplopen. Het is te specialistisch misschien. Jammer vind ik dat wel. Een onderwerp eens finaal uitdiscussiëren met conclusies zie je maar zelden of nooit.. Ik was toen met @Joke Mizée (Tank Girl) wel ’n heel eind op dreef. En daar spatte het vuurwerk soms ook wel vanaf! Met @Alib Bondon e.a.: onbesliste wedstrijden.
  Met ‘ons’ Vk blog: The world according to Mithras – 357 reacties – ik dacht voor mij een aardig slot… (laat ik bescheiden blijven). En ja.. ik denk dat jij met die 1100 wel in de hoogste regionen van aller tijden ooit zat… Maar waar ging dat blog over? Weet je het nog? ik geloof dat we toen onszelf vermaakten in je verlate kroeg…; als ik me goed herinner tenminste… door al die drank vervagen de herinneringen. ;))

 56. Rubio 8 juli 2009 om 21:46

  JB; Onbesliste wedstrijden?
  Okay, maar eens wordt je k.o. geslagen…maar dàt geldt voor iedereen..
  Biertje??

 57. jan bouma 8 juli 2009 om 23:01

  @Rubio 21:46
  Een virtuele k.o. zul je bedoelen. Dan is het de vraag wanneer de scheidsrechter gaat tellen en vooral ook WIE de scheidsrechter is om je k.o. vast te stellen… Je merkt… "met wat bier op" denk je helder – der dan Heineken…
  Maar ondertussen stijg ik in de ranglijsten – zo zag ik – en kan ik zomaar Ely de Waal verlossen op de ranglijsten; hij wou het toch al wat minder aan gaan doen…:))
  Ik zie morgen wel verder hoe het er voorstaat… Neem maar een heerlijk helder Heineken van me… in retour. Beetje reclame is nooit weg….

 58. Aad Verbaast 9 juli 2009 om 10:06

  @Jan: voor een eerste blog van een nieuwe blogger gaat het hier uitstekend.
  Je wordt immers gewaardeerd door vriend en vijand!
  Daardoor is je lezerspubliek natuurlijk verdubbeld!
  Nog wat tips voor je:
  Kijk eens eens op het blauwe vakje helemaal onderaan je infoblok. Dat is de teller van Telmiep. Daar kun je zien hoeveel keer er lezers (en gluurders) geweest zijn van je blog.. Boeiend.
  Imiddels meer dan 500 (en dat is buiten jezelf ook nog). Niet verkeerd natuurlijk in zo’n korte tijd.
  Klik er ook eens op: dan krijg je een fraai vel vol met statistieen over je blog.. Nog interessanter.
  En als je Telmiep even een maltje stuurt, krijg je een wachtwoord, waarmee je op die pagina ook nog eens een paar aanpassingen kunt maken om het nog boeiender voor je te maken..

 59. jan bouma 9 juli 2009 om 12:54

  @Allen
  Zojuist op de digitale webkrant maar ook het grote Internet geschreven het navolgende comment.
  Bedenkt u hierbij dat een herziening van de rechtsoverwegingen gigantische gevolgen zullen hebben voor ondermeer de WOZ-aanslagen en voor de zgn. ‘schuldige eigenaren’ van de misdaden van de overheid uit het verleden.. Enfin.. een technisch verhaal met die link maar ik had het mezelf beloofd het ook hier neer te zetten. Als volgt:
  reactie no. 10 – de boze man –
  d.d. 9 juli 2009
  Inz. juridisch verweer. Voor de milieujuristen en veronderstelde deskundigen als makelaars die hun klanten met de juiste info. moeten kunnen informeren… vermeld ik hierna nog even de belangrijke Notitie inzake Ongerechtvaardigde verrijking; brief van de minister (dat was Alders) van 8 juni 1994 aan de Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, nr. 22 727, nr 11. En die ik al eerder noemde in dit dossier. Met de navolgende link te vinden:http://www.senternovem.nl/mmfiles/TK1994-1995-22727-11herdruk_tcm24-116795.pdf
  Kijk! Zeg ik erbij dat bovengenoemde Notitie NIETS zegt over de gebleken ONVERKOOPBAARHEID wegens sowieso teveel barrières waarmee een koper niet eens geconfronteerd wil worden!! Prijsdrukkende effecten à la Lekkerkerk worden wel in die Notitie genoemd maar wie begint aan een verhaal als "schuldig eigenaar?’ Niemand toch! Het hoofdstuk "saneren" (met kostenverhaal) wil hij niet eens onder ogen zien! (zoals dat mij in 2004 het geval bleek met koper W.)
  En daarom zijn er ONVERKOOPBARE LOCATIES die "in het vrije economische verkeer" dus op 0 of op NEGATIEF gesteld moeten worden als het om de WOZ-aanslag gaat! Meneer Hendriks! Doe maar net of je achterlijk bent met je andere pennenlikkers!!!
  De ‘bastards-van-het-rechtsmisbruik’ doen nog steeds of ze gek zijn! De vraag is of de rechter ook gek is! We wachten af… Tot morgen of tot no. 11 voor een nieuwe reactie. Was getekend de boze man – Zie ook zo dadelijk mijn Volkskrantblog waar dit comment verschijnt… Dankzij Google is eenieder weer op de hoogte.
  Gepost door jan bouma op 2009-07-09 12:43:18

 60. jan bouma 9 juli 2009 om 15:34

  @Allen
  Recht is recht… hoewel er sommigen zijn die menen dat ‘krom’ ook wel Recht is… Zo niet mr. Roy Samson, de milieujurist van de provincie en aan wie ik mijn Vkblogverslag en dat van het Internet zie hierboven had toegezonden.
  Daarbij gevoegd was mijn vraag aan hem of ik (of mijn advocaat) de beschikking kon krijgen over "DE BRANDBRIEF" – namens de provincie Utrecht, d.d. 18 juni, kon krijgen en die de Provincie had gezonden aan de gemeente Maarsen. Dat was dus 1 dag vóór ze m’n vleugel in beslag gingen nemen en dat ene schilderij zouden opladen…
  Vallen de belangen van Staat/Provincie/Gemeente naadloos over elkaar dan had ik, vermoedelijk, niet gelezen in zijn antwoord wat ik nu las…;
  Geachte heer Bouma,
  In antwoord op uw vraag of uw advocaat kan beschikken over een afschrift van de brief die onze gedeputeerde milieu heeft gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Maarssen over het feit dat bij de WOZ-waardebepaling geen rekening is gehouden met de ernstige bodemverontreiniging op uw perceel aan de Straatweg 178 te Maarssen, kadastraaal sectie A nummer 3316, berichten wij u als volgt. Uw advocaat kan daarover beschikken, indien hij daartoe bij ons een schriftelijk verzoek indient. Met vriendelijke groet, Roy Samson
  En ik ga ervan uit dat ik me niet vergis…. Nu loopt het VK eens voor met relevante informatie… WAT denken de lezers van de Vk ervan?

 61. jan bouma 9 juli 2009 om 16:54

  De zoektocht naar een moedige advocaat blijkt een queeste… ook als doorgeefluik. Sprak zoëven een bezadigde advocaat "die niet meer op de barricaden staat" maar ook verwachtte dat alle milieuspecialisten wel bij de Overheid zouden zitten…!
  De meesten die je belt weten er ook niks van.. "Huh..?" Vragen ze..: "schuldige eigenaren van VGS?" – Nooit van gehoord meneer..!
  En dat zijn dan aangeraden ‘specialisten’. Dan komt er ook nog wat bestuursrecht bij kijken…: kun je het helemaal wel vergeten. Ik vermeld dit vandaag – 9 juli 2009 – als bewijsvoering voor de rechter dat ik geen rechtsverwerking om redenen van billijkheid en redelijk mij hoef te laten welgevallen ALS er termijnen worden overschreden inzake "de rechtsverwerking!" Want de regeltjes zijn natuurlijk heel belangrijk! Veel belangrijker dan het Recht. Morgen maar weer verder.. Wat een land!

 62. Aad Verbaast 9 juli 2009 om 17:41

  @Jan: interssante ontwikkelingen beschrijf je hierboven in de onderste drie reacties..
  Maak er nou een nieuwe blog van.
  a. dan sta je weer op de voorpagina: meest recente berichten..
  b. dan krijg je weer lezers.. en gluurders
  c. dat geeft meer voldoening..
  Kortom: maak er een leuk blog van met wat knip en plakwerk (fotootje er bij misschien?)
  Gaat dat lukken??
  Anders weet je me te vinden..

 63. jan bouma 9 juli 2009 om 19:11

  @Aad… 17:41…. vermoedelijk gaat het lukken… als je nog even helpen wilt want ik heb gewoon teveel shit aan m’n kop om me erop te focussen en het zelf te doen….
  Dus…; ja. Ik heb je wat toegestuurd voor het nieuwe blog..

 64. Jan Bouma 21 september 2009 om 13:23

  @Algemeen.
  Aangezien dit blog voor (milieu)juristen interessant is vermeld ik hierna de stand van zaken per 21 september 2009. Vandaag is duidelijk geworden dat er een bodemprocedure gestart moet worden omdat een schikkingsvoorstel d.d. 7 september 2009 zijdens mijn advocaat mr René van Stralen (Pieters advocaten te Utrecht) aan de gemeente maarssen onbeantwoord is gebleven.
  Van mijn laatste Volkskrantblog ( "..BYE!…") kopieerde ik het navolgende commentaar. Voor de context verwijs ik u naar dat blog.
  ==
  Jan Bouma 21-09-2009 13:06
  @Algemeen.
  Ter voldoening van mijn toezegging. Zie hierna een aanvullend commentaar inzake
  de Wet WOZ d.d. 15 december 1994 en die van kracht is tot en met 18 juli 2009. Voor zover bekend.
  In aanmerking nemende dat de overheid een maximalisatie nastreeft terwille van het algemene belang om alle terecht verschuldigde WOZ-belasting ook daadwerkelijk te innen worden in de Artt. 33 en volgende de sancties vermeld wanneer er (verwijtbare) fouten optreden in die behartiging van de belangen ten behoeve van het algemene belang. Niets wordt echter in de strafbepalingen opgenomen ter afdekking en schadeloosstelling van de getroffen gedupeerde belastingplichtige.
  In ieder geval wordt in Art. 33, lid 2 eenieder bestraft als volgt:
  ==
  Degene die een der in het eerste lid omschreven feiten opzettelijk begaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.==
  Derhalve zou in mijn geval de gemeentelijke ambtenaar L. Ganzenvoort van de gemeente Maarssen, die opzettelijk willens en wetens onjuiste en valse en dus belastende schadelijke informatie blijft verstrekken omtrent mijn locatie, met voorgaand boetebeding dienen te worden bestraft.
  Terzake merk ik echter op dat daarmee nog niet is afgehandeld het verlies van de aangeslagen belastingplichtige die een veel grotere schade lijdt dan slechts de afdracht van de (litigieuze) WOZ-belasting. Immers hij lijdt bij een volledige ontwaarding (devalorisatie) van zijn perceel in het vrije economische verkeer een schade die onvergelijkelijk veel groter is dan het (relatieve) kleinere belang van de afdracht van WOZ-belasting.
  Zulks is bij mij het geval.
  De Wet WOZ zou derhalve met de navolgende bepalingen dienen te worden aangevuld.
  In aanmerking nemende:
  a)
  " Indien door ambtelijke verstrekte onjuiste informatie er schade optreedt, zowel ten aanzien van de overheid als de belastingplichtige, die schade vergoed dient te worden ten behoeve van de gedupeerde belastingplichtige."
  b)
  "Indien de door ambtenaren verstrekte onjuiste informatie opzettelijk en bij herhaling gepleegd wordt, en waardoor het belang van zowel de overheid als de belastingplichtige wordt geschaad, dat handelen niet alleen conform het bepaalde in lid 2 (zie hierboven) wordt bestraft maar ook zal de betrokken ambtenaar, c.q. zijn Dienst, aangesproken worden voor de schade van de gedupeerde belastingplichtige en dienen te vergoeden."
  De Wet WOZ ontbeert de voorgaande bepalingen.

 65. Jan Bouma 21 september 2009 om 16:21

  @Algemeen… Dit wordt nog een interessant blog…
  Ik vermeld voor de liefhebbers van een melodrama het volgende dat ik al schreef op m’n Vkblog een vervolg van m’n actie hierboven… Zoekt u vast een zakdoek op voor het wissen van uw tranen van de lach…
  quote:
  @Algemeen
  Voor de goede orde meld ik dat ik ongeveer een half uur geleden telefonisch door een of andere onderknuppel van de gemeente ben gebeld dat… "we morgen om 10.00 uur voor uw deur staan…!"
  Hij noemde z’n naam niet eens dus toen heb ik m’n advocaat gebeld met het verzoek om uit te zoeken wat de "bedreiging" zou inhouden en… wat ze morgen komen doen… terwijl immers de hufters al een onterechte inbeslagname hebben geëffectueerd op 19 juni jongstleden waarbij de bestreden vordering van ca. 8.000 euro met het DUBBELE werd "betaald!". Namelijk door de inbeslagname van m’n concertvleugel en een schilderij.
  Hier tekent zich de onmacht af van het domme ambtenarenapparaat met de heren van de WOZ-belasting aan het roer inclusief die kleine SS’er Vledder genaamd. Die zei me op 19 juni: (met het sadisme dat erbij hoort) "Zo! Nu gaan we eens kijken wat we nog meer van je kunnen executeren!"
  En misschien is de hufter dat morgen wel van plan?!
  De man past zo in het profiel van die SS’ers die ik beschreef als "de geïnstitutionaliseerde staatscriminelen" zie het blog "De Pauze".
  Enfin… Mijn advocaat heeft dus keurig eventjes gebeld met het departement van alle sociale onlusten op de opgegeven tel.no.: 0346-594272. Maar daar kon niemand hem vertellen wat de criminelen morgen om 10:00 uur komen doen… Toen ik het ook vroeg aan de Obersturmbahnführer werd de telefoon erop geflikkerd…
  Je blijft lachen in het land dat nederland heet… U hoort nader! Wat ze morgen komen doen bij me…

 66. Jan Bouma 22 september 2009 om 06:25

  @Allen
  Terwille van de geschiedschrijving. Als ik het dus goed begrepen heb van de waanzinnige die me gisterenmiddag opbelde staat er hedenochtend om 10.00 uur weer de staatsterreur, en zonder rechterlijke toetsing, voor m;n hek… Nee. Niet voor m’n deur. Nu zal ik dat massieve ijzeren hek, en dat al is ontdekt door de Rijksdienst van de Monumentenzorg als bijzonder, verdedigen. Zonder rechterlijke toetsing en bevel zal ik me niet meer laten intimideren. Dus dat wordt wat…
  Ik meld mij later weer. Deze computer gaat voorlopig ook "uit de lucht!". Tot nader bericht.
  Allen een prettige dag vandaag… Groet! jb

 67. Jan Bouma 22 september 2009 om 14:16

  @Allen
  Het bleek om een gek te gaan. Vanaf m’n laatste blog derhalve het navolgende t.k.n.:
  ==
  22-09-2009 11:12
  @Allen
  Vermoedelijk was de ontsnapte gek al opgepakt; want er is niks gebeurd om 10.00 uur. Toch dient men dit soort meldingen beschouwen als "bommeldingen".
  Er zijn wel twee gunstige gevolgen te melden:
  1. De gemeente vroeg zich verbaasd af "hoe ik toch zo slecht over ze kon denken..!" Waarop ik als antwoord gaf dat kunt u lezen op m’n Vkblogs. Vervolgens werd ik weer diplomaat, zoals ik altijd ben, dacht ik, en zei: "Ach mevrouw! Ik ben eigenlijk een zeer vredelievend mens! Het zou ook niet nodig moeten zijn dat ik u nu voor het gerecht moet dagen! We hebben een voorstel tot schikking gedaan!"
  2. Gunstige bijkomstigheid van deze toestand: heb voor het eerst druk overleg gehad met een nieuwe ster aan het firmament en met goede adviezen en prettige stem alles tengevolge van. Dus al met al creëren soms de ontsnapte gekken pais en vree in het dal. Misschien is dit een bruikbare hint voor de diplomatie.
  Tot zo ver. Zo dadelijk: "Meer nader tot u!"

 68. jan bouma 6 oktober 2009 om 07:12

  Ondertussen:
  Van: villamithras@planet.nl
  Aan: voorlichting@nwo.nl – M. Stenneke.
  Onderwerp: Info. inz. Vkblog. Joke Mizée/Jan Bouma
  Datum: dinsdag 6 oktober 2009 6:56
  LS
  Hierbij verzoek ik u kennisname van de discussie via de navolgende link:http://www.vkblog.nl/bericht/276835/Directe_democratie%3A_met_z%27n_allen_aan_het_roer
  en deze informatie binnen NWO te verbreiden.
  Graag zou ik van het NWO een reactie ontvangen m.b.t. de ontwikkelde ideeën en de informatie.
  U kunt mijn credentials vinden door het aanklikken van mijn naam op het vermelde Vkblog.
  Met dank,
  Vriendelijke groet,
  Jan Bouma

 69. jan bouma 13 oktober 2009 om 21:09

  @allen
  Omdat de juristen hier meelezen vermeld ik het onderstaande: (zie het blog "…De achterkant.." in beeld gebracht en… d.d. 13 oktober; zie de widgetruimte rechts hierboven en "de achterkant" van Villa Mithras.
  13-10-2009 20:44
  @Aad…17:23
  Goeie vragen.
  In eerste aanleg antwoord ik op je vraag omtrent "wat het mij waard is?" Dan zeg ik:
  DAT ZAL DE MARKT EN DE GEMEENSCHAP BEPALEN; NIET IK.
  Gelijk dat overigens met elk kunstwerk het geval is. Vincent van Gogh bleek ook niks "waard’
  tijdens zijn leven.
  De kunstenaar kan wel denken dat bedrag x of y, plus of min, de waarde is of zou moeten zijn maar uiteindelijk is dat gewoon "de opvatting op enig moment in de markt"; en zoals Vincent van Gogh dat ondervond kan dat niks zijn, want al zijn werken bleken onverkoopbaar en dus waardeloos. "Het kan verkeren!" Zei Brederode.
  De antwoorden uit de praktijk van dit moment geven aan: (dat)
  a) de theoretische waarde in het vrije economische verkeer op 0 of nog op minder gesteld moet worden; en wel vanwege de negatieve verhalen en leugens van de Milieudienst Noord-West Utrecht dat ik terzake:
  – "de aanwezige gifbelt enige aansprakelijkheid zou hebben als "schuldig eigenaar""; ze logen daaromtrent. (De overheid zou die juridische aansprakelijkheid moeten afdekken, doch doet dat niet maar maakt je "schuldig eigenaar" van HUN gif- en vuilnisbelt!!!)
  Verder leugens verkondigde dat ik:
  – "vervuilde grond zou hebben aangebracht voor de ophoging"
  – "olietanks in de grond zou hebben laten zitten"
  – "gelogen zou hebben omtrent de historische voorgeschiedenis van het terrein"
  – "gelogen zou hebben omtrent de mogelijkheden van noodzakelijke aan- en verbouw van het pand"
  dan blijkt zo’n verhaal te leiden tot een totale onverkoopbaarheid,
  met zelfs een negatieve waarde in het vrije economische verkeer, en zoals
  mij dat in 2004 ook is gebleken toen de potentiële koper W. afhaakte.
  ELKE ANDERE KOPER zou overigens natuurlijk ook afgehaakt zijn met zo’n negatief verhaal!
  Erbij komt dat ik sinds 1999 geen koper heb kunnen vinden. De onverkoopbaarheid van dit unieke pand staat daarmee wel vast.
  Nieuwe jurisprudentie: "Indien een o.g. onverkoopbaar is gebleken dient de waarde op 0 gezet te worden of zelfs negatief!"
  Dat ik daarnaast als een niet integer maar leugenachtig persoon werd neergezet is ten hemel schreiend maar wel de werkelijkheid! De overheid wordt geloofd en niet de verkoper/eigenaar. Dus ik stond voor Jan met de korte naam ten opzichte van W. in 2004 die mij dit allemaal verweet.
  En je weet hoe en wat Villa Mithras betekent in het publieke domein wanneer het gaat om de integriteit!
  Ik eis eigenlijk ook immateriële schadevergoeding wegens aantasting van mijn eer en goede naam! Wie wil eigenlijk en tegen welk bedrag als leugenaar worden neergezet?
  Ik niet voor 10 miljoen!
  Wie koopt er verder overigens omstreden rotzooi?
  Niemand toch?
  Ziedaar de feitelijke toestand sinds 2004.
  versus anderzijds
  b) de getaxeerde waarden; 3 rapporten inclusief (de niet doorgegane) verkoop in 2004 vanwege die leugens zie a) en die wijzen dan op een waarde (getaxeerd) tussen 2 – 2,4 miljoen euro zijnde ook het bedrag dat stond in de verkoopakte uit 2004 tussen mij en koper W.
  Koper W., en idem elke andere koper zou doen, haakte af vanwege de leugens en de onjuiste toestanden als verteld door de Milieudienst Noord-West Utrecht. Zie als omschreven onder a).
  nogmaals; terecht zou ELKE koper hebben afgehaakt met zo’n belastend verhaal.
  c) Derhalve beschouw ik "in het vrije economische verkeer" de algehele waarde van de locatie op MINUS 1 miljoen (tenminste) en concludeer tot een algehele onverkoopbaarheid als de belemmeringen onder a) niet worden weggenomen of opgelost. Als die Milieudienst Noord West Utrecht blijft liegen, en potentiële kopers blijft voorliegen ook omtrent het ‘schuldig eigenaarschap’ voor die gifbelt, dan blijf ik zitten met een onverkoopbare locatie tot in eeuwigheid plus mijn erven nadien.
  Los van de kunstzinnige waarde van het gebouw, de schilderijen en de wereldtuin.
  Ik hoop dat de rechter het allemaal begrijpt.
  Bovenstaande uitleg wordt door de onderliggende stukken beschreven en bewezen.
  Conclusie:
  a) de vrije onbezwaarde verkoopwaarde volgens taxaties is tussen 2 – 2,4 miljoen
  b) de bezwaarde en de negatief belaste waarde is minus 0 – negatief 1 miljoen.
  c) de WOZ-waarde is – zolang ik niet in de vrije markt kan opereren – tenminste te stellen op NEGATIEF of minus 1 miljoen. Zoals overigens ook mijn bank denkt!!!
  Ondertussen ben ik sinds alle ellende en commotie sinds 2004 "besmet" in de makelaarswereld.
  Dat ik in 2004 een koper vond die niet meteen het hele gebouw wilde platgooien, de wereldtuin met 5000 m3 beton erin verwerkt niet wilde slopen maar als bijzonder waardevol zag , was sowieso een unicum want immers sinds 1999 heb ik alle pogingen om een koper/opvolger te vinden zien mislukken. Dus hoezo?! Een waarde van boven het miljoen? Volgens de WOZ? Ze zijn gek.
  Ergo: het gaat er ook om dat ik een opvolger vind die de kunstzinnige waarde van het geheel onderkent want anders is de die ook NEGATIEF vanwege de desinvesteringen. Zelfs de netto bouwlocatie kost je dan nog tenminste 1 miljoen negatief.
  Daarom zeg ik wel eens:
  a) Of de wereld moet barsten
  b) Of ik.
  En dat laatste verwachten wel de bastards en de cultuurbarbaren; …. tenzij ik de strijd win.
  Waar blijft H.J.A. Hofland met zijn gedane toezeggingen voor landelijke aandacht?!

 70. jan bouma 5 januari 2010 om 07:25

  Een update per 5 januari 2010. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 komen er weer aan en dus mag het zittende College eraan herinnerd worden dat de huidige wethouder ERIK VAN ESTERIK (PvdA) mij beloofde in 2005 de "zaak te zullen oplossen" en daarop trok ik mijn rechtsontvankelijke klacht in bij de NATIONALE OMBUDSMAN over de misdragingen van de ambtenaren en de MILIEUCRIMINELEN der overheid. Ten onrechte trok ik die klacht in want ik kan nu procederen om m’n recht te halen…Daarom hieronder een verslag.
  ==
  04-01-2010 23:28
  @Aad… 13:10
  Thanks voor je comment. Ik heb al een keer uitgelegd in één van m’n blogs hier dat ik geen Ned. onderdaan ben die als beroepsmilitair wordt uitgezonden naar Uruzgan om daar het risico te lopen te "mogen sneuvelen voor volk en vaderland en Hare Majesteit!" Nee. Ik ben als elke andere staatsburger die het risico had op te lopen tegen wat crimineel overheidstuig (lees: de overheid), dat inderdaad liever de burger laat opdraaien voor de criminaliteit van de staat uit het verleden. De rechtsverkrachting bestaat dan hierin dat "de overheid liegen mag" in het belang der Staat (vgl. de Pikmeerarresten). Dat vinden alle andere onderdanen van Nederland heel gewoon behalve natuurlijk wanneer ze zelf slachtoffer worden! Uiteraard is dit niet toelaatbaar. In de afweging van de overheid mag een enkele burger rustig failliet gaan. En zal die burger tot in eeuwigheid zijn vervuilde locatie niet kunnen verkopen.
  Daarover zullen wij de rechter nog nader horen. De overheid wenst ook geen aansprakelijkheid te onderkennen "in het staatsbelang". Verjaringstermijn: 30 jaar na het delict dan liggen de daders op het kerkhof. Oorlogsmisdadigers worden nog wel voor het gerecht gebracht. Ook de Griffier van de vaste kamercommissie voor Justitie, D.S. Nava, bleek corrupt toen ik hem sprak over de juridische moraliteit van de Staat. Dus dan is het parlement eigenlijk verantwoordelijk. Maar ook de Raad van State, onze rechtscolleges enz. Ergo: de Staat is corrupt want er blijkt onvoldoende zelfreinigend vermogen.
  Het is met die bodemvervuilingen zo, dat ook al wordt er "spontaan olie aangeboord" in die plassen, en ook al kan ik tientallen vaten aanwijzen die liggen aan de oppervlakte, dan kun je er ZOGENAAMD toch naar zoeken en toch niks vinden. Dan vaar of loop je er gewoon omheen snap je? Dan doe je net alsof je gek bent; je suggereert een dekkend onderzoek maar ’t is allemaal fake en doorgestoken kaart. De bedoeling is expliciet erop gericht OM NIKS TE VINDEN.
  Er wordt pas ingegrepen als het onvermijdelijk is geworden. Dan hebben we een zgn. "worst case scenario"; zo heet dat. Dus ook al drijven er oliewalmen over de plassen, en kun je meerdere boortorens plaatsen… net als in Koeweit…, het maakt allemaal niets uit. Maar ’s avonds wel op TV een paar gevonden vaten "gevaarlijk XTC-afval" met veel heisa en bombarie tonen die door "de opsporingsambtenaren" aangetroffen zijn! DE HUICHELAARS! Hier bij mij liggen er teveel vaten in de plassen; en dus dan laat je gewoon de rotzooi liggen. 25 jaar lang, vanaf 1930-1955, werden met 5 dekschuiten elke dag gestort vanuit de stad Utrecht. Bij elkaar naar schatting 1,5 á 2 miljoen m3!
  Maar de daders liggen op het kerkhof. "Ikke nie weet!" De leugenaars! Er zijn god betere ’t honderden zoniet duizenden oudere Maarssenaren die direct onder ede willen verklaren en ook weet hebben van die storts.. Het schorriemorrie zegt echter:
  "Nee! Ikke nie weet;
  Nee! Ikke niks ken vinde in het archief!"
  De maffia is er niks bij!
  Maar er moet wel geïncasseerd worden:
  "Ken…ik effe vange de WOZ?"
  Dus eigenlijk "als het kalf verdronken is dempt men de put!" Voor de toegebrachte vermogensschade, de mij toegebrachte naamschade door mij te bestempelen als "milieucrimineel", m’n integriteit te bezoedelen, te liegen enz. ach… dat is allemaal nog ter beoordeling van de rechter. De rechter mag zich ook uitspreken over het bovenstaande. Enfin. De namen van de criminelen worden bij de dagvaarding wel bekend. Zij zullen geschiedenis schrijven en ik mag hopen dat ze het zich zullen herinneren tot op de dag dat ze sterven en dat hun nageslacht er nog aan herinnerd zal worden. Ook de voormalige gemeentesecretaris van Maarssen (en de huidige politiek verantwoordelijke) AD NEDERLOF zal gedagvaard worden. Hij was voorheen immers ook nog Directeur van de Milieudienst NW Utrecht en onder diens bewind konden de criminelen hun gang gaan! "For Christ sake!" Hij is nu weer werkzaam als hoge "milieuambtenaar bij de Provincie Gelderland!" Z”n opvolger G. Oosterloo, als tijdelijk interim gem. secretaris van Maarssen, mag zich ook verheugen in een dagvaarding. Enz., enz., de lijst wordt per dag langer..
  Af en toe moet je even memoreren waar de strijd ook alweer over ging. Men zou soms ten onrechte menen dat ik "de boze man" niet meer ben. Morgen staat dit comment op het internet. En er komt nog veel meer drek naar boven. Ik ben nog maar net begonnen met m’n aanklacht.
  Aad Verbaast 05-01-2010 00:12
  @Jan:
  Kijk het hele verhaal begint kop en staart te krijgen. Of zoals je wilt: man en paard. Die worden nu genoemd immers.
  En terecht.
  Het net wordt gesloten om de vissen die gevangen moeten worden.
  Het wordt tijd dat er ergens verantwoording moet worden genomen voor deze letterlijk vuile streken die zijn geleverd.
  De enige uitweg voor het opgeheven hoofd (iets waar politici nogal dol op zijn) is om toe te geven dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt. Ontkennen heeft weinig zin meer natuurlijk.
  Vervolgens zal er gerepareerd moeten worden. Spiegel: hoe zou de situatie zijn als dit alles niet gebeurd zou zijn. Dat vergelijk is prima te maken immers. De rest is slechts een rekensom.
  Men kan niet zijn rotzooi maar ergens dumpen en denken er verder zonder kosten vanaf te zijn. Die kosten moeten dan maar alsnog verdisconteerd worden. Nogmaals: de vervuiler betaalt!
  ==
  Opmerking. Men vergist zich als dat ik me laat afmaken door het overheidstuig zonder verweer. Ik dank @Aad verbaast voor zijn ondersteuning.

 71. jan bouma 8 januari 2010 om 15:09

  Dit juridisch technische blog kan verder uitstekend dienen als vehikel voor de vanaf nu geregeld verschijnende updates. Gisteren, 7 januari 2010, was ik bij m’n advocaat en hij deelde mij mede dat hij "als plv. rechter was aangezocht" (een bekend verschijnsel waarmee het corrupte systeem nieuwe vazallen recruteert; althans dat k a n het geval zijn). Ik neem pas genoegen met een verklaring van diegenen die mr René van Stralen (= mijn advocaat) hebben aangezocht om "plv. rechter" te worden onder aangeving van hun motieven en het tijdstip waarom NU hun verzoek werd gedaan.
  We bespraken vervolgens ondermeer één van de bewijzen inzake de leugens van m’n tegenstanders. Zie de discussie hier pal boven. Als men als burger, en of al als rechter, kennis zou kunnmen nemen van het verweer van de overheid dan kan men daar vermoedelijk een voorschot op nemen dat luidt als volgt: (gechargeerd) "Misschien wel 40% van de Nederlandse bodem is ergens vervuild en dat is een gegeven waar niemand wakker van ligt dan kennelijk alleen meneer Bouma en diens eventuele kopers!" Dan liegt de overheid natuurlijk want diezelfde overheid kent dan geen betekenis toe aan "het Lekkerkerk-effect" en nog minder aan de omstandigheden en de feiten die mij troffen in relatie met mijn klacht uit 2004. Lees: het onrechtmatig overheidshandelen met schadegevolg.
  Sinds de Volendam- en de Enschede-ramp zijn niet meer te excuseren, zoals voorheen in de Pikmeer-arresten het geval was. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pikmeerarrest, het schadelijk handelen van ambtenaren. In de nasleep daarvan kunnen de door mij aangesproken "overheidscriminelen" niet meer vrijuit gaan. Zij hebben mij namelijk ook nog valselijk beschuldigd; zij hebben mijn locatie tot onverkoopbaar gemaakt, zij hebben bewijsbaar gelogen, en zij hebben mijn bezwaarschriften met geen deugdelijke rechtsverwerking "gehonoreerd"; zij lieten mij ten onrechte ook nog mijn klacht intrekken bij de Nationale Ombudsman.
  Men kent in dit verband dan: "misbruik van recht" en ook… "uitgesteld recht" komt dan aan de orde indien er alsnog recht dient te worden gedaan op basis van relevante rechtsoverwegingen. Binnen dit gehele kader van rechtsoverwegingen laat ik nu volgen de onthullende brief van de Provincie Utrecht aan de gemeente Maarssen. Van 17 juni 2009 en die geschreven werd om de de gemeente te laten afzien van de executieveiling 2 dagen later op 19 juni 2009 van mijn concertvleugel en m’n schilderijen uit de Mithrascollectie. Men herkent in de brief van de Provincie toch wat het prudente taalgebruik dat de overheden onderling hanteren om elkaar niet al teveel te schofferen. Enfin. Leest u maar:
  ================================================================================
  PROVINCIE UTRECHT……………………………………………………………….drs. W.M. de Jong
  ………………………………………………………………………….Lid van het college van gedeputeerde staten
  ………………………………………………………………………….Tel.: 030-2589111
  ………………………………………………………………………….Fax 030-2583140
  ………………………………………………………………………….www.provincie-utrecht.nl
  Pythagoraslaan 101
  Postbus 80300
  3508 TH Utrecht
  Aan:
  Burgemeester en wethouders van Maarssen
  t.a.v. wethouder C.P.W.J. Schröder
  Postbus 11
  3600 AA Maarssen
  Datum: 17 juni 2009…………………………………………..Team…………………….Bodem en Water
  Nummer: 2009INT244510…………………………………Referentie……………..R.S. Samson
  Uw brief van………………………………………………………..Doorkiesnummer…030-2583855
  Uw nummer………………………………………………………..Faxnummer………….030-2582243
  Bijlage………………..geen……………………………………….Emailadres…roy.samson@provincie-Utrecht.nl
  Onderwerp….: ernstige bodemverontreiniging
  ……………………..Straatweg 178 te Maarssen
  Geachte heer Schröder,
  Over de ernstige bodemverontreiniging en de onroerend zaakbelasting (WOZ-waarde) van bovenvermelde locatie berichten wij u het volgende.
  Recentelijk zijn wij door de heer J. Bouma, mede-eigenaar van bovenvermelde locatie, kadastraal bekend gemeente Maarssen sectie A nummers 5560, 3826 en 3316, op de hoogte gesteld van de omstandigheid dat uw gemeente bij de vaststelliung van de WOZ-waarde, ondanks zijn mededelingen daarover, geen rekening heeft gehouden met het geval van ernstige land – en waterbodemverontreiniging als bedoeld in de Wet bodemverontreiniging (Wbb). Op het perceel A 3316 bevindt zich eveneens ernstige bodemverontreiniging. Zoals u bekend is, is de aanwezigheid van ernstige bodemverontreiniging die risico’s kan opleveren voor mens, plant of dier mede bepalend voor de hoogte van de WOZ-waarde.
  De heer Samson van onze afdeling Bodem en Water heeft deze informatie van de heer Bouma op 5 juni 2009 telefonisch geverifiëerd bij de heren M. Hendriks en De Beer van uw gemeente. Laatstgenoemden bevestigden dat op het moment van de WOZ-waardebepaling bij uw g emeente niets bekend was over de ernstige bodemverontreiniging ter plaatse van het perceel A 3316.
  Uit onze dossiers blijkt dat in oktober 1990 Grontmij N.V. (rapportnummer 0476.BWT/MS) in opdracht van onze provincie een oriënterend bodemonderzoek heeft uitgevoerd onder meer ter plaatse van het perceel A 3316. Vervolgens isa in augustus 1993 door IWACO B.V. (rapp. nr. 10.3359.0) eveneens in onze opdracht een "nader onderzoek eerste fase Het Slijk te Maarssen" uitgevoerd. Het perceel A 3316 van de heer Bouma maakt deelm uit van het Slijk. In beide onderzoekrapporten wordt geconcludeerd dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvan de sanering vanwege actuele risico’s voor mens, plant of dier op korte termijn gesaneerd moet worden indien de exacte omvang van de ernstige verontreiniging in het totale gebied is vastgesteld. Wij hebben inmiddels opdracht gegeven tot het laten vaststellen van de exacte omvang van dit geval van edrnstige land – en waterbodemverontreiniging. Deze rapporten met bijbehorende gegevens hebben wij in het verleden aan uw gemeente en de milieudienst noordwest Utrecht toegestuurd.
  Bij brief van 4 februari 1993, nr. 460492 hebben wij uw college op de hoogte gesteld van dit bodemssaneringsproject. Tevens wij uw college verzocht de toenmalige in de Wbb vastgelegde verplichte gemeentelijke drempelbijdrage, vermeerderd met 90% van de kosten van onderzoek en sanering aan ons te betalen. Uw gemeente heeft deze bijdragen betaald.
  Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat uw gemeente ruimschoots voor de vaststelling van de WOZ-waarde op de hoogte was of redelijkerwijze op de hoogte had kunnen zijn van deze ernstige bodemverontreiniging op het hierboven vermelde perceel A 3316 en omgeving. Wij verzoeken u dan ook met klem enige coulance en meegandheid te betrachten ten aanzien van het verzoek van de heer Bouma om de vastgestelde WOZ-waarde van zijn onroerende zaak aan de Straatweg 178 te herzien.
  Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
  Hoogachtend,
  Gedeputeerde Staten van Utrecht,
  namens hen,
  drs. W.M. de Jong
  gedeputeerde wonen, milieu, duurzaamheid en strategie
  ================================================================================
  Commentaar.
  1. De brief van de Provincie Utrecht aan het Coll. van B&W van Maarssen is volstrekt helder en sluit elk "misverstand" uit ten aanzien van de rechtsgeldigheid omtrent de vraag "of de informatie met betrekking tot de bodemverontreiniging" wel of niet bij de gemeente bekend was; zou moeten zijn. (Ja dus; de gemeente loog in haar antwoord)
  2. Vaststaat dat daardoor de ambtenaren van de Milieudienst NW-Utrecht verwijtbare fouten hebben gemaakt met betrekking tot hun informatieverschaffing aan derden; c.q. potentiële kopers van mijn locatie.
  3. Vaststaat vervolgens dat zowel de gemeente als de provinciale overheid sinds 1993 hebben nagelaten nader onderzoek te verrichten, c.q. te besluiten tot sanering van de bodemverontreiniging terwijl anderzijds bleek uit het rappoprt van de Grontmij uit 1990/1991 dat die noodzaak er was. Hierbij zij opgemerkt dat ik om dat bodemonderzoek heb verzocht. De bewuste VATEN (zie comment van 5 januari) waren mij toen al in 1990 bekend en waren de aanleiding voor het verzoek tot onderzoek.
  4. Niettegenstaande de rechtsoverwegingen dat de burger, de overheid, genoegen zouden willen nemen met ten aanzien van voormalige storts de opvatting te hanteren – althans tot 1987 – "dat de Wbb niet van toepassing is op die vervuilingen maar dat er alsdan slechts sprake is van "flankerend beleid", betekent dat niet ook een vrijwaring van liegende ambtenaren die beter hadden kunnen weten m.b.t. de casus het Slijk te Maarssen. In de praktijk betekent dat, zoals de rapporten aangaven, dat slechts saneren onvermijdelijk is geworden; c.q. het "worst case scenario" laat zich dan gelden. Vgl. het Grifpark te Utrecht: zie daartoe: http://www.binnenlandsbestuur.nl/opinie/columns/2009/voorsprong.141460.lynkx van voormalig milieuminister Ed Nijpels van 22 december 2009 in Binnenlands Bestuur (BB) .
  Wat echter in al die overwegingen niet aan bod komt zijn de grove leugens van de ambtenaren van de Milieudienst. Te weten de aantijgingen aan mijn adres omtrent met name het feit dat ik gelogen zou hebben m.b.t. mijn gegeven informatie aan derden, c.q. potentiële kopers. In de brief van de Provincie ontbreekt die verwijzing. Het is een zaak tussen mij en de gemeente.
  5. Ernstiger is nog meer nu het vervolg inzake een "nader bodemonderzoek" dat recentelijk is ingesteld maar een fake blijkt, een komediestuk. Die vaten hadden bij dat "nader onderzoek" sowieso gevonden moeten worden. Niet dus! Anderzijds: een overheid dient men te kunnen geloven op basis van waarachtigheid en haar mededelingen dienen niet bij voorbaat gewantrouwd te worden. Het betekent het einde van ons rechtssysteem als dat wel het geval is en elk gezag kan de overheid wel vergeten als daar vraagtekens bij gezet moeten worden.
  Ik stel ze. Terecht. Zonder rechtzetting door een onafhankelijke rechter geef ik het predikaat aan de overheid als "crimineel" en niet te vertrouwen. U hoort nader. Zie ook het lopende blog.

 72. jan bouma 12 januari 2010 om 12:43

  Update. Het Bureau "Integriteit" van de VNG leest inmiddels ook mee. Daarom zie hierna. Voor de context zie @Aad verbaast en mijn lopende blog.
  ==
  12-01-2010 09:37
  @Aad…19:22
  Goedemorgen.
  Ja. Het verschil in mijn geval is echter dat "de corruptie van ambtenaren" door de STAAT (dat zijn we met z’n allen) aangestuurd wordt. De corruptie betekent dan het definitieve EINDE van onze "Rechtsstaat"; ja, het einde van alles. Als de staat als corrupt bewezen wordt (dat is voor mij al een feit ondanks dat de rechter dit nog moet bevestigen) betekent dat feit een mijlpaal in onze parlementaire geschiedschrijving. Probleem is dat de rechterlijke macht als verlengstuk van een corrupte staat ook discutabel k a n worden beschouwd. Ziedaar de ernst van de situatie.
  Ik ga vandaag eens kijken HOE ik de beschuldiging van "medewerking te verlenen en leiding te geven aan een criminele organisatie" kan neerleggen bij de "overheid", c.q. de voltallige gemeenteraad van Maarssen. Dus zowel het College van B&W als alle raadsleden zijn verantwoordelijk. Zodra men immers kennis draagt van een ernstig misdrijf – en je bent daar verantwoordelijk voor, althans men had het misdrijf kunnen voorkomen, althans men had corrigerend kunnen optreden in verband met de gedragen verantwoordelijkheid en bevoegdheden – dan maakt men zich medeschuldig aan dat misdrijf.
  Je ziet er zitten nogal wat juridische aspecten aan dit verhaal. Ik ga dit comment plaatsen waar dat nodig is.
  ==

 73. jan bouma 13 januari 2010 om 08:29

  Nog een juridisch aspect: (we signaleren hier uiteindelijk de conclusie "dat het wetboek leeg is" op het moment van beoordeling). Dit blog wordt nog interessant als naslagwerk. Sic.
  ==
  ‘In geval een overheidslichaam een onrechtmatige daad pleegt door een
  beschikking te nemen en te handhaven die naderhand door de rechter
  wordt vernietigd wegens strijd met de wet, is daarmede de schuld van het
  overheidslichaam in beginsel gegeven. Het betoog dat hier een uitzondering
  op haar plaats is op de grond dat de rechter is uitgegaan van een
  rechtsopvatting die ten tijde van de beschikking voor het overheidslichaam
  onvoorzienbaar was en waarmede dit lichaam geen rekening behoefde
  te houden, faalt. Deze enkele omstandigheid Staat er immers niet
  aan in de weg dat de gevolgen van een zodanige uitspraak voor rekening
  van het overheidslichaam komt, en doet derhalve niet af aan de in beginsel
  gegeven schuld van dit lichaam’.26
  Deze vergaande uitspraak bleek geen uitzondering.27 Met de vernietiging
  van de beschikking is de schuld van het overheidslichaam gegeven.
  22. HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723 MS.
  23. HR 3 oktober 1986, NJ 1987, 911 MS.
  24. Bij nader inzien komt het voor dat een ontwikkeling als hier gesignaleerd reeds sinds
  1969 geldt voor onrechtmatige wetgeving in materiele zin. Aldus ook een der auteurs in
  een aantal lezingen, gegeven op de Antillen.
  25. HR 15 juni 1979, NJ 1980, 261; zie recentelijk HR 26 September 1986, NJ 1987, 253
  MS, en 30 januari 1987, NJ 1988, resp. 89 en 90 MS.
  2.6. HR 26 September 1986, NJ 1987, 253 MS; AB 1987, 70 FHvdB.
  27. Kort nadien werden gewezen de arresten HR 30 januari 1987, NJ 1988, 89 resp. 90
  MS.
  ==
  …resteert dus de vraag of de rechter nog wel "deugt" die als laatste de werken van zijn voorganger opnieuw mag beoordelen. We zullen zien in hoeverre dat het geval is met de hier gesignaleerde staatscriminaliteit. Bovenstaande conclusie zou men ook kunnen omschrijven als "uitgesteld recht".

 74. jan bouma 13 januari 2010 om 13:39

  En hiermee, beste lezer, blaas ik even op dat "Bureau Integriteit" van de VNG…; enfin. Benne leuke dinge voor de mense, en soms zijn dat ook juristen. Wat schreef dat Bureau mij namens de heer Gaasterland van dat Bureau BING? Het navolgende. U leest mijn antwoord als laatste. (Dat is meestal zo dat ik het laatste woord heb wegens gebrek aan weerwoord van de verpletterde criminelen). :))
  Humor…
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: Reijer Gaasterland
  Sent: Wednesday, January 13, 2010 1:29 PM
  Subject: Re: het Grontmijjrapport.
  Waarde heer Gaasterland,
  Uw reactie als bureau "BING" kan ik helaas niet plaatsen of begrijpen als een reactie op mijn email verzonden aan info@bureauintegriteit.nl aangezien ik er vanuit mag gaan dat u "de integriteit" namens de VNG behartigt en daar dus meningen over heeft dan wel een referentiekader. Hoezo zou u anders kunnen "adviseren"? (!)
  Uiteraard is het u, als voornoemd bureau, uw goede recht om wel of niet te reageren op zaken waarop u wordt geattendeerd. Daarover geen misverstand. Of uw reactie de zaak dient van de integriteit laat ik ter beoordeling van de geschiedschrijving.
  Inderdaad is er inmiddels enig contact met de verantwoordelijke plaatselijke politiek en dus de overheid.
  Met dank voor uw reactie. Die zal ik plaatsen op m’n juridische blog: ‘Nimmer zal het recht niet in het geding zijn!’
  M.vr.gr. verblijvend;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: Reijer Gaasterland
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Wednesday, January 13, 2010 12:12 PM
  Subject: RE: het Grontmijjrapport.
  Geachte heer Bouma,
  BING is een bureau dat in opdracht van overheden onderzoeken uitvoert en advies en trainingen geeft. Om die reden pakken wij geen verzoeken tot onderzoek van burgers op. Zonder diepgaand kennis te hebben genomen van uw zaak (wellicht onderneemt u al deze stappen reeds), raad ik u aan om via de voor burgers openstaande wegen (o.a. bezwaar-, beroepsprocedures, contact met raadsleden en eventueel de ombudsman) uw zaak te bepleiten. Succes daarmee.
  Vriendelijke groet,
  Reijer Gaasterland
  BING
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: maandag 11 januari 2010 18:15
  Aan: info
  Onderwerp: Fw: het Grontmijjrapport.
  LS
  Na aanbeveling zend ik u onderstaande emailwisseling met het verzoek om via de link dat Volkskrantblog van mij te openen.
  Graag uw reactie daarop. Ik ben bezig, zo lijkt het, met niet alleen de Rechtszaak van de Eeuw maar ook nog het Milieuschandaal van de Eeuw waarbij een corrupte overheid is betrokken.
  M.vr.gr.;
  Jan Bouma
  Maarssen
  voor info.: adres etc. zie Google.
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: Wernsing, Jurgen
  Sent: Monday, January 11, 2010 12:31 PM
  Subject: Re: het Grontmijjrapport.
  Geachte heer Wernsing,
  c.c.: A.Stralen@Pietersadvocaten
  Hartelijk dank voor uw info. terzake het Grontmij rapport (dat ook terug te vinden is als brief vernoemd van de provincie aan de gem. Maarssen; zie mijn Vkblog: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!
  (zie de update van 8 januari 2010 onderaan).
  Waar het om gaat zijn ook uw opmerkingen (telefonisch) terzake het belang van VERTICALE BORINGEN tot op het schone zand en waardoor de omvang (aantal m3) vastgesteld kan worden plus een dwarsdoorsnede wordt verkregen uiteraard van de samenstelling van de vervuiling.
  Nog steeds zijn niet "gedetecteerd", ondanks een daarop gericht nieuw recent onderzoek, de door mij gesignaleerde partij vaten.
  Wellicht zal de Vara=ombudsman (die ik ingeschakeld heb) er voor zorgen dat er duidelijkheid komt.
  Inmiddels dank voor uw inspanningen. Indien u mogelijk nog aanvullend commentaar hebt houd ik me aanbevolen.
  Vriendelijke groet;
  Jan Bouma

 75. jan bouma 16 januari 2010 om 08:23

  Juridische update.
  ==
  16-01-2010 08:21
  Voor de context leze men bij @Aad verbaast. Voor vandaag het navolgende ter overweging. Ik zal dit comment ook overzette naar "het juridische blog" NIMMER ZAL HET RECHT NIET IN HET GEDING ZIJN.
  Men leze ook het blog: "de achterkant van mijn gelijk"; zie de widgetruimte hiernaast met de bedoelde foto.
  ==
  16-01-2010 08:09
  @Aad…23:38 en inz. je openstaande vragen van 13:10…"of er gewraakt moet worden?"
  Ja.
  En dat had je kunnen lezen op pg. 358 van het slothoofdstuk in je boek.
  Ik herhaal daarom wat er in 2003 geschreven werd:
  (ik schrijf namens Socrates een mail aan H.J.A. Hofland te New York)
  ==
  Sent: Sunday, November 16, 2003 9:35 AM
  Subject: Fw: Villa Mithras, vijver, en rotsformaties achter…
  Beste Henk,
  "Een heuse Griekse Tragedie"
  (omdat ik geen waardige opvolger vind)
  Terwijl Gij daar nog de ‘slaap-der-onschuldigen’ slaapt… – (alhoewel wie is er bij wake wel schuldig en in zijn slaap niet ?! – er is 6 uur tijdsverschil – hebben hedenochtend Sophocles en Socrates voor mij besloten U dit bericht met foto, en die handelen over een heuse Griekse Tragedie, te doen toezenden.
  Mijn verweer door verwijzing naar Menander bij Socrates baatte niet; hij baste me toe "dat hier de intrinsieke waarde van de Tragedie Uwen tongafbijting onnodig maakt want als een Tempel – gelijk het Parthenon – ligt ook Uwen Tempel op de Acropolis !"
  "En" – zo vervolgde hij – (en nu ook met instemmend knikken van Sophocles en Protagoras die zich in het discours mengen) "laat varen Uwen overweging, die van Menander, die zegt:
  "Zo vele gevallen heb ik gekend van mensen, die, niet van nature schurken, Het werden, door tegenslag gedwongen."
  want Uwen zaak verdient alle aandacht, niet alleen van de dommen en onwetenden, maar ook van diegenen die al wisten maar blijven zwijgen; ik zal ze wraken!"
  Stilzwijgend heb ik zijn woorden aangehoord en staak voorlopig mijn rustenloze tijgertred achter de tralies.
  Gaarne vernemend wat de "Nieuwe Wereld" te zeggen heeft.
  Met groet !
  JB
  ———————————
  Kijk! Hier sprak Socrates, de man die gericht was op consensus, TOCH zijn wraak uit naar "allen die weten doch blijven zwijgen!" Dat zijn er velen inmiddels. Waaronder ook de milieucriminelen van de Staat en de corrupte handlangers van de Staat. Die weten, ze begrijpen me, en toch blijven ze zwijgen.
  De lafheid of het opportunisme verhinderen hun stellingnamen. Er wordt in deze email veel gecommuniceerd. "De nieuwe wereld" staat natuurlijk niet alleen voor het Amerikaanse continent maar dient gelezen te worden als onze huidige moderne totale wereld. Ook de feilbaarheid van ’s mensens handelen is voortreffelijk weergegeven door Menander. Dat Sophocles en Protagoras zich namens de Muzen melden behoeft ook geen verbazing. Ook wordt duidelijk gesteld dat "als je slaapt je toch schuldig bent!" Enz. enz.
  Hiermee heb ik je vraag wel beantwoord, denk ik. Idem voor heel wat lezers van dit Vkblog die ook blijven zwijgen en daardoor ook de toorn van Socrates verdienen. Pick your choice!
  Karel Knip was in 2007 bij me op bezoek en bezwoer me vol te houden. Nee, die vragenlijst is pas in 2008 ontstaan want die bleek noodzakelijk. Achteraf. Anderzijds zouden de gevraagde stellingnamen ook gewoon uit m’n boek gebleken hebben maar met die vragenlijst werd alles duidelijker. Er zijn sowieso altijd tekstuele verbeteringen mogelijk en soms gewenst.
  Hugo van Neck is een net zo’n onbegrepen genie als ik. Daarom moet je eerst "goedgekeurd worden" – precies zoals ik altijd al opmerkte – in programma’s als DWDD, P&W, etc. want dan gelooft de domme massa het pas. Anders gezegd: op slag zal mijn boek als De Nieuwe Max Havelaar gelezen en begrepen worden als ik wat meer van die "opiniemakers" op m’n pad zou treffen net als nu Hugo van Neck overkwam. Voor zijn theaterje in Waalwijk, en info. daarover, vult men simpel in de Googlezoekbalk zijn naam. En dan kom je er. Voor zo ver ik weet heeft hij Barend Schipper nog niet ontmoet.
  @Allen: prettige dag.
  ==

 76. Jan Bouma 17 januari 2010 om 08:11

  Ook juristen vermeien zich wel eens met een metaforisch verhaaltje…
  Een boswachter betrapt op heterdaad een stroper die met het hert op z’n nek wordt aangehouden.
  Boswachter: "Ja! Jij bent erbij man! Je bent op heterdaad betrapt!"
  Stroper: "Wat zeg je me nou, boswachter! Hoezo betrapt? Ik wilde je net waarschuwen!"
  Boswachter: "Wat klets je man! Ik betrap je op stropen en je hebt het hert nog op je schouder!"
  Stroper: (verbaasd) "Wat zeg je? Ik…?! Waar?!"
  Boswachter: "Ja man! Daar! Op je schouder!"
  Stroper: (kijkt verschrikt naar het hert) Hoe kan dat nou?! Ga weg vies beest!"
  Men neme voor de rolverdeling i.p.v. "de stroper" nu meneer De Rijn*) (!), ingehuurd door de provincie, in gedachten! Met de "smoking gun" in z’n handen gaat hij opnieuw "evalueren!" de gepleegde milieucriminaliteit: zie de partij vaten! Ofwel het gestroopte hert.
  *) is soortgelijke naam

 77. jan bouma 19 januari 2010 om 13:22

  Update. We blijven nog even gezellig bij onze provinciale expert dhr.. "De Rijn" die werd ingehuurd door de Provincie vanwege ongetwijfeld zijn gebleken hoogwaardige expertises om milieucriminaliteit van de overheid op een zijspoor te manouvreren. Daartoe past een alvast in te nemen standpunt zonder veel toetsing der rechtsnormen "ex nunc en ex tunc" als volgt…:
  (= kopie van zijn email aan de milieuwethouder Paul Schröder van de gemeente Maarssen d.d. 21 januari 2009)
  ==
  Van: Hans de Waal
  Aan: Schroder, P.
  Cc: Gineke van Bergen
  Verzonden: Wed Jan 21 14:30:17 2009
  Onderwerp: Stort Het Slijk, Maarssen loc. 231
  Geachte heer Schroder,
  U heeft de vraag gesteld wat de overheid kan betekenen voor particulieren die hun onroerend goed niet kunnen verkopen i.v.m. de aanwezigheid van een voormalige stortlocatie op een aangrenzend perceel.
  In de gegeven situatie bezitten de gedupeerde tereineigenaren een perceel met een randje (een strook van enkele meters)*) van het perceel dat als Voormalige stortplaats is geregistreerd. Hierdoor zouden de percelen onverkoopbaar blijken.
  Ten aanzien van verwerving van verontreinigde percelen is in het algemeen het volgende aan de orde :
  – De Provincie heeft als beleid om geen terreinen of gedeelten van terreinen aan te kopen in geval van ernstige bodemverontreiniging.
  – In de Wet Bodembescherming is beschreven onder welke voorwaarden de gemeenten een gedupeerde grondeigenaar tegemoet dient te komen. Die situatie lijkt hier overigens niet het geval.
  Ik zal er zorg voor dragen dat bij het nog uit te voeren onderzoek vastgesteld wordt of er in de bodem bij de percelen 172 en 174 sprake is van stortmateriaal en/of relevante bodemverontreiniging.
  Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
  Met vriendelijke groet,
  Hans de Waal
  Provincie Utrecht
  0655-181460
  Met vriendelijke groet,
  Hans de Waal
  0655-181460
  "Schroder, P."
  "Schroder, P."
  16-01-2009 11:29
  Aan
  (en hier zal de vraag van Paul Schröder aan De Waal zijn geformuleerd).
  ==
  Kijk ‘ns hier beste heren en dames juristen. Het u bekende égaliteitsprincipe zal hier toch verhinderen dat ik als toevallig eigenaar ONEVENREDIGE VERMOGENSSCHADE van ca. 2,5 miljoen euro zou moeten gedogen OMDAT de overheid, c.q. de Pronvincie, c.q. de Gemeente liever een particulier failliet laat gaan dan een aansprakelijke overheid die niet failliet k a n gaan. Ziedaar de casus.
  In een volgende bijdrage ga ik in op "de schadewet" en ex Art 6:62 BW idem Art. 8:93
  ==
  Aardige invalshoek (nieuw) is de kwestie m.b.t. de verjaring en de aansprakelijkheid die wat mij betreft een paar recente data kent als vanaf februari 2009 – bekend worden van "het schuldig eigenaarschap", vervolgens de brief van de provincie 17 juni 2009, vervolgens het jaar 2004 met valse en onjuiste incriminerende aantijgingen en alles dan alleen al in relatie met de verjaring:
  Artikel 8:93
  In dit voorschrift is de verjaring geregeld. Voor verjaring van de vordering uit onrechtmatige daad geldt in het privaatrecht artikel 3:310 BW. Op grond van dit artikel vangt de verjaringstermijn aan op het moment dat de benadeelde zowel met het bestaan van de schade als met de persoon van de aansprakelijke bekend is geworden. In beginsel bedraagt de verjaringstermijn vijf jaren, maar de vordering verjaart in ieder geval twintig jaren na de gebeurtenis die de schade veroorzaakte. Op deze hoofdregels maakt het BW enkele uitzonderingen, zoals voor milieuschade*). Op grond van artikel 3:326 BW is artikel 3:310 buiten het vermogensrecht van overeenkomstige toepassing voor zover de aard van de…/enz.
  (nou die zaak heb ik prima gestuit; en op tijd!)
  Ach… beste lezertjes met uw rechtsboeken..; laat ik vaststellen dat het recht krom is als het recht moet zijn en weer andersom. Volgens de stroper "De Rijn" is hij bezig met een deskundig commentaar. (Daarop werd hij ook aangezocht door de provincie als behendige stroper maar de veld- of boswachter bleek slimmer! "…Daar! Man! Daar liggen die vaten! Stroper: "Ga weg vies beest!"

 78. jan bouma 20 januari 2010 om 10:50

  Update: ex Art. 6.162 BW – "smaad en laster artikel"
  (waarvan de wetgever bepaalde dat de rechter de bevoegdheid toekomt om in de totale gegeven context de zwaarte, de ernst van het delict te bepalen waardoor er RECHTSHERSTEL optreedt t.b.v. de aanklager).
  Welnu. Ik verwijs naar mijn Vkblog: http://www.vkblog.nl/bericht/281806/%22…De_achterkant…%22_in_beeld_gebracht_en waar u vervolgens kunt lezen dat mijn aanklacht ook inhoudt de leugens van de Milieudienstambtenaren en de smadelijke uitlatingen van met name te noemen ambtenaren e.e.a. conform de schriftelijke bewijsvoeringen. Op 13 oktober 2009 kunt u dan ook de navolgende klachten lezen in de genoemde verwijzing (dat ik ondermeer):
  ==
  – "vervuilde grond zou hebben aangebracht voor de ophoging"
  – "olietanks in de grond zou hebben laten zitten"
  – "gelogen zou hebben omtrent de historische voorgeschiedenis van het terrein"
  – "gelogen zou hebben omtrent de mogelijkheden van noodzakelijke aan- en verbouw van het pand"
  ==
  in de context waren deze leugens, die verteld werden aan koper W., buitengemeen ernstig en grievend temeer omdat VILLA MITHRAS b e w i j s b a a r bekend staat – het is de intrinsieke waarde bij uitsek als DE vertegenwoordiger te zijn van WAARHEID EN LICHT.
  De rechter zal ik in dit verband dan wijzen op mijn website en mijn boek waar hij alvast een voorschot kan lezen op de uitkomst terzake dit SMAADPROCES als volgt: (dat proces eindigde)
  ==
  ….met het voor u gunstige vonnis. U kreeg door de rechter een immateriële schadevergoeding toegewezen van 1 miljoen euro; dus een schadevergoeding die “aan een goed doel” besteed moest worden. En dat stond allemaal te lezen op pg. 60/61 van mijn boek. We pakken daar de draad weer even op want hierboven heb ik het over het chagrijn (“le chagrin du monde”).
  Citaat: pg. 60 – 61. (uit: "May all other flags burn in hell")
  “…Uiteraard besteedt u die miljoen Euro aan een goed doel. Te denken valt aan de wereldwijd werkende Mijnopruimingsdiensten. Er liggen zo’n 200 miljoen sluipmoordenaars die volgens de Geneefse Conventie au fond gezien zouden moeten worden als de wel verboden strijdgassen en biochemische wapens. Inderdaad besloot het merendeel van de landen in 1999 tot een dergelijk verbod… dat “natuurlijk” dus niet nagekomen wordt. Onze eigen “Defensie” verkocht (in plaats van te vernietigen…) in 2002 nog zo’n 115.000 stuks voor het schappelijke vriendenprijsje (als 2 e hands materieel) a 1,15 euro per stuk hun oude voorraad*). Nu “kost” een landmijn, behalve veelal afgerukte ledematen van kinderen…… gemiddeld zo’n 2 euro per stuk maar de opruiming vergt ongeveer het 100-voudige (….). De cynische calculerende burger zou zich nu achter zijn oren moeten krabben… Is hij door de “goede” God of Allah geïnspireerd, kan hij natuurlijk beter zijn kop van de romp laten scheiden om niet te hoeven nadenken aan de “vreedzame” (….) voorschriften van de eigen religies. Tot ver in de volgende eeuw zal de mensheid bezig zijn ze op te ruimen…: ik bedoel de landmijnen… (ja, de echte “god- of allah-vruchtigen” mogen ook ‘opgeruimd’ worden) dat wil zeggen: als men NU werkelijk zou stoppen met de productie.
  *) N.a.v. een RVU-TV-uitzending uit de serie “werken aan werk” waarin “met trots” die geslaagde verkoopactie van 2 e hands oorlogsmaterieel (incl. de landmijnen) werd vermeld (2002).”
  Einde citaat van slechts een halve pagina tekst uit m’n boek; zie 60 – 61.
  Kijk lezer! Als u zich nu nog zou afvragen waarom Mithras zou moeten worden doodgezwegen dan leest u hierboven slechts een enkele reden. Bedenk echter dat er 360 pagina’s zijn! Nog een opmerking.
  ==
  Ik denk dat m’n advocaat mr René van Stralen zich hiermee kan verenigen. De Rechtszaak van de Eeuw en het Milieuschandaal van de Eeuw van een corrupte overheid breng ik bewijsbaar in beeld.
  Een prettige dag verder…

 79. jan bouma 20 januari 2010 om 18:20

  Update.
  Ik had zojuist de milieuwethouder van de gemeente Maarssen Paul Schröder (GroenLinks) aan de lijn met z’n opzienbarende mededeling dat hij het nieuwe "fake-rapport" van dhr. De Waal c.q. "De Rijn" van de Provincie niet zou kennen….. maar dat rapport is anderzijds W E L door zijn gemeente aan m’n advocaat toegezonden… (….?)
  * Misschien is hier autonoom de 4e macht (de ambtenaren) aan het werk geweest?
  * Ter sauvering van Paul Schröder wil ik dat aannemen maar… a l s dat zo is blijft hij verantwoordelijk. Als zijn ambtenaren "fake-rapporten" aan mijn advocaat sturen IS dat ook zijn politieke verantwoordelijkheid.
  Enfin… A.s. vrijdag komt daar helderheid over.
  Paul Schröder zou nu ook dit blog eens gaan lezen…
  U hoort nader.

 80. jan bouma 21 januari 2010 om 12:04

  Ten vervolge. Ook vandaag een juridische update. Het zij me vergeven dat ik "de jongetjes en meisjes van de bestuursrechtspraak", zij zijn het crème de la crème dat in Nederland te vergaren is in de hieronder vermelde "studiegroep", verder zie orakelen als volgt in het….:
  ==
  Voorontwerp van de Studiegroep Schadevergoeding bij rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad – mei 2007
  – 39 –
  overheidsbesluit speelt dit niet. Als de rechter eenmaal heeft vastgesteld dat het besluit dat de
  schade veroorzaakte onrechtmatig was, moet het bestuur de schade die de burger heeft
  geleden simpelweg vergoeden. Het is dan ook niet bezwaarlijk dat de rechter zelf een
  beslissing kan nemen over de hoogte van de schadevergoeding.
  Vorderingen tot schadevergoeding wegens onrechtmatig overheidshandelen raken ook niet de
  rechtspositie van derden. Om die reden is het niet nodig te eisen dat het schadeverzoek binnen
  een zeer korte termijn wordt gedaan.
  Ten opzichte van de huidige procedure van het zelfstandig schadebesluit, biedt de
  verzoekschriftprocedure voorts een aantal processuele voordelen. De benadeelde kan zijn
  schadeclaim op een snelle en eenvoudige wijze bij de rechter aanhangig maken en krijgt –
  vergeleken met de huidige procedure – relatief snel een definitief rechterlijk oordeel over zijn
  schadeverzoek. Overigens heeft niet alleen de benadeelde hier belang bij, ook het
  bestuursorgaan heeft baat bij een dergelijke snelle procedure die uitmondt in een definitieve
  uitspraak. De verzoekschriftprocedure leidt voorts tot vermindering van de bestuurlijke
  lasten. Als de benadeelde zich tot het bestuursorgaan wendt met het verzoek de schade te
  vergoeden die wegens een onrechtmatig besluit is geleden, kan het besluiten deze schade te
  vergoeden. Als de benadeelde de vergoeding te laag vindt of als het bestuursorgaan weigert
  tot schadevergoeding over te gaan, volgt er geen bezwaar- en beroepsprocedure, maar zal de…/==
  ==
  Tot zo ver. De geïnteresseerde verwijs ik naar: http://www.mkb.nl/download.php?itemID=476904
  Kern van de zaak is overigens dat ik voor mezelf liever de civiele rechter laat oordelen over het schadegevolg van de burger tengevolge van onrechtmatig overheidshandelen dan de bestuursrechter. De studieclub van Mr Desmet – zie RU – kon me in die opvatting wel steunen. Nu heb ik ook wel enige verplichting aan wijlen de eminente Prof.mr. W.P.J. Pompe, die me herhaaldelijk bezwoer dat ik nog eens "Dr. Honoris Causa in het Int. Recht" zou worden maar het Nationale Recht neem ik en passant natuurlijk graag even mee. :))
  ps
  Ik verbleef toen een paar jaar aan het Criminologsch Instituut te Utrecht (’66-’68).

 81. jan bouma 22 januari 2010 om 20:21

  Over de consensus en wat er bij politieke besluitvorming zoal komt kijken noteerde ik navolgend comment. Zie voor de context @Aad verbaast. Hij vraagt zich af of ik de consensus wel zoek. En dan denk ik nu even aan de slotregels van dit comment.
  ==
  22-01-2010 20:06
  Een vervolg:
  22-01-2010 20:03
  @Aad…17:19
  Je stelt:
  ==Wel opvallend dat doel van je zo omschreven te zien.
  Je veegt immers zelf de vloer aan met alles wat naar regulering en bemoeienis riekt. Van enig zoeken naar consensus op micro en macro schaal is niet veel te merken.
  Strookt dat wel met elkaar?==
  antwoord.
  Jazeker zoek ik de consensus die, dwars door de bevolking heen, de kiezer zal willen geven. Niet ik, maar de kiezer. Neem die kiezer serieus met een vragenlijst die de belangrijkste vragen voor hem en zijn toekomst behandelen. Is men van mening dat er nog niet alle van belang zijnde vragen op die lijst staan dan kunnen die erbij gevoegd worden tijdens de BMD, de Brede Maatschappelijke Discussie. Dus wel degelijk luidt mijn antwoord: JA.; ik zoek de consensus. En ik veeg met niks de vloer aan.
  Ik ben van mening dat als je de kiezer serieus wilt nemen dat je dan ook aan hem mag vragen / ja zelfs MOET vragen de legitimatie van zijn stembepaling die door zijn politieke vertegenwoordiger dient te worden uitgedragen en te worden vertolkt in beleid. Dus op de onomstreden vraag: `Wilt u Oorlog of Vrede?’ Zal het antwoord luiden: "Vrede" want slechts een idioot zal kiezen voor de Oorlog. Let wel! Aan elke wereldburger wordt deze vraag (denkbeeldig) tegelijkertijd gesteld. Men schakelt nu eenmaal de oorlog niet EENZIJDIG uit door daarvoor alleen te kiezen binnen de eigen grenzen. De vervolgvragen van de VRAGENLIJST leiden vanzelf via de antwoorden naar een mondiale consensus.
  Dus opnieuw zeg ik je: JA. Die consensus is er in principe. En ik verwerp je betoog dat er enige tegenstriijdigheid zou bestaan met de wijzen waarop die consensus kan worden gevonden. Men moet even af van het "wij-tegen-het-zij’- denken. Zo zou je het ook kunnen omschrijven.
  ps
  Ik ga me nu even beraden op de lokale criminelen alhier die menen vrijuit te kunnen gaan door hun rapporten te vervalsen; morgen maar verder op m’n blogs.
  en ik voeg eraan toe voor de rechter dat onze provinciale crimineel "De Waal" dan wel "De Rijk" in zijn email aan Paul Schröder verkondigde op 21 januari 2009 namens de provincie:
  (zie hierboven)
  =================================================================================
  Ik zal er zorg voor dragen dat bij het nog uit te voeren onderzoek vastgesteld wordt of er in de bodem bij de percelen 172 en 174 sprake is van stortmateriaal en/of relevante bodemverontreiniging.
  Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.==
  =================================================================================
  Nou! Die "relevante bodemverontreiniging" heeft hij dus duidelijk maar geïgnoreerd! Er ligt een hele partij vaten in die plas! Maar Paul Schröder, de mileiuwethouder, kon me zoëven niets anders vertellen dan dat mijn advocaat het (fake)-rapport heeft gekregen waarom hij had gevraagd. Voor hem was de kous af!. Je moet maar een GroenLinks portefeuillehouder zijn met "Milieu" erin en rustig de vaten olie laten waar ze zijn! Het is een bloody shame!
  Kortom: slechts de Vara-ombudsman moet dan maar eens "de relevante bodemverontreiniging" hier ter plekke komen constateren. De milieucriminelen willen niet anders. Tot zo ver.
  (A.s. maandag verder). Allen een prettig weekend.

 82. jan bouma 23 januari 2010 om 10:00

  Update.
  Ik begroet hierbij inmiddels de Fractievoorzitter Drs. P.F. Bongers van het CDA te Maarssen en wiens partij ook in de "regeringscoalitie’ zit. Tesamen met de PvdA, GroenLinks en de Maarssens Onafhankelijke wethouder W. van Vossen. Kern van de zaak is dat hij begrijpt, al lezende, dat de zaak enorm escaleert sinds Paul Schröder meende mij gisterenavond te moeten bevestigen dat de Maarssense politiek eigenlijk "leiding geeft aan een criminele organisatie" door voor zoete koek te slikken het fake-rapport van De Waal c.q. "De Rijn" van de Provincie (zie hierboven).
  Terwijl Dhr. Boogerd, hij is fractievz. van de ChristenUnie en ook gedogend het aan de macht zijnde College van B&W, mij met schaamte al eerder gezegd had "het onbegrijpelijk te vinden dat die WOZ-aanslag al niet vernietigd was" ging mede zijn comment nog over "het Recht" dat zal moeten zegevieren en… dhr. De Jong, Gedeputeerde van de Provincie (zie hierboven) was hem goed bekend… Dus.. u begrijpt lezers dat ik thans al m’n vertrouwen heb gesteld in de…
  Ik ga a.s. maandag die Vara-ombudsman nu eindelijk maar eens bellen als er geen verandering komt.
  Laat overigens onverlet de mij ook bekende communis opinio dat er pas ingegrepen wordt "als het te laat is en niet anders meer kan".

 83. jan bouma 24 januari 2010 om 14:19

  Over het "papieren recht" en dat in de praktijk gaat het navolgende.
  ==
  24-01-2010 13:38
  Toegift. Voor de context leest u bij @Aad verbaast. (Ik raad ook aan de milieujuristen er kennis van te nemen)
  ==
  24-01-2010 13:32
  Veiligheidshalve raad ik de gemeenteraad van Maarssen aan de gasmaskers nog maar wel op te houden bij een eventueel bezoek aan de plassen hier ter plekke…. totdat de gevaarlijke dampen zullen zijn opgelost in de sanering die eigenlijk zou moeten volgen op grond van hun anderzijds weer wel gevonden grenswaarden. Die noemt men tegenwoordig "interventiewaarden". Vroeger zei men "overschrijding C-waarde". Je ziet men marchandeert modisch mee met het jargon van ook weer de milieubranche….
  Kern van de zaak is (micro – macro) dat op papier de zaken wel deugen maar in de praktijk niet.
  Herinner je je die "asbest-uitzending van de Vara-ombudsman?"
  Diegenen "die op tijd hun te saneren locatie" hadden aangemeld werden erkend als "gerechtigden" op de sanering, maar veel verder dan de REGISTRATIE van de gerechtigden op sanering kwam men niet! Er is daar tot op heden NIKS gesaneerd want die enkele dooie.., zo redeneren de overheid en dus eigenlijk wij…, tsja… daar moet je niet over zeuren. In het verkeer en tengevolge van de tabaksverslaving vallen nog veel meer dooien en daar zeuren we ook niet over. Registreren is genoeg.
  Net zoals ze bij mij valse rapporten faken en laten registreren… Snap je?
  Wat een zooitje. Amuseer je verder.
  ==
  Ik start dus morgen met wat persoonlijke aanschrijvingen. Dat is mij ook geadviseerd door het integriteitsbureau van de VNG. Overigens.

 84. jan bouma 25 januari 2010 om 13:43

  Update. Te lezen in de context op het Vkblog van @Aad verbaast. Als volgt:
  ==
  25-01-2010 13:38
  @Aad… 11:53
  Het wordt nog gekker. Ik sprak hedenochtend geruime tijd mr. Roy Samson. Hij is DE milieujurist van de Provincie Utrecht en zijn gedeputeerde is drs. W.M. de Jong. Ik heb dhr. Samson onomwonden medegedeeld dat ik niet zal trappen in de valkuilen van het traject:
  – ter visielegging van het milieuonderzoek (dat bewijsbaar bij voorbaat in de prullenbak kan)
  – de klachtafhandeling
  Daarvoor ontbreekt mij de tijd. Bovendien is het complete waanzin om überhaupt dat traject in te gaan want de LAAKBARE FEITEN zijn immers nu al bekend. En ik hoef niet te wachten op een te langdurige volstrekt overbodige pro forma afhandeling. Het betekent immers slechts uitstel van executie voor diezelfde overheid; men probeert slechts de huid te redden door mij het bos in te sturen met een noodlottig te lang durend tijdsverloop..
  Dhr. Samson snapt immers dat ik hard kan maken mijn beschuldiging dat de overheid als CORRUPTE OVERHEID een rapport het licht heeft doen zien waarbij in de opsporingsplicht sowieso verzaakt is en waardoor dit ernstige milieudelict evenmin is verhinderd. Tenslotte had men mij even kunnen vragen wat ik wist – gelijk in 1990 – waar die partij vaten dan wel lag. Nee… men suggereert liever een onderzoek dat een fake was. Immers die vaten zouden anders moeten zijn gevonden als het onderzoek WEL serieus was.
  Om deze reden klaag ik de Ned. overheid, i.c. Maarssen en de Provincie Utrecht aan, dat zij bewust willens en wetens "leiding hebben gegeven aan een criminele organisatie (de overheid zelf) waardoor de milieucriminaliteit niet aan het licht kwam. Zij hebben bewust willens en wetens de waarheidsvinding geobstructiveerd. Geheel in lijn met het advies van het integriteitsbureau van de VNG leg ik deze beschuldiging dan ook neer bij de verantwoordelijke Maarssense politiek. Sinds het bekend worden van de bewijsbare leugens zijdens de Milieudienst NW Utrecht in 2004 – destijds onder leiding van dhr. Ad Nederlof – later gemeentesecretaris van Maarssen en thans werkzaam als belangrijke milieumedewerker van de Prov. Gelderland – was volstrekt duidelijk het falende en tekort schietende beleid van de verantwoordelijken. Zie verder over de rechtspersoon van "de overheid" de link die hierboven staat.
  Dhr. Samson zou wat actie gaan ondernemen. Hij snapt dat ik bewijsbaar de Ned. Overheid aan het opknopen ben terzake het feit dat de eigen regelgevingen gesaboteerd worden en er dus leiding gegeven wordt aan de eigen criminele organisatie. ik wijs hem er nogmaals op dat ik TEN ONRECHTE niet gehoord ben. Over ‘zorgplicht" heb ik het dan helemaal nog niet maar wijs slechts op hun opsporingsplicht die niet te hebben gedelegeerd. In het rapport wordt niets vermeld omtrfent de al in 1990 en ook nu nog, okt – dec. 2009 – gesignaleerde partij vaten. Ik bestrijd dan ook de opvatting dat hier een juist onderzoek zou zijn verricht.
  Denk je eens in dat als eenieder dit begrijpt VANAF NU elk rapport van de overheid als onbetrouwbaar al bij voorbaat in de prullenbak gegooid kan worden. Het betekent het einde van onze democratie en een geschonden vertrouwen in onze rechterlijke macht A L S deze zaak niet opgelost wordt.
  Ik heb ook geen tijd om voor pias en joker dat genoemde traject af te wachten want het manco in dat gefakete "onderzoeksrapport" staat immers nu al vast.
  Later volgt op deze uitleg nog de aanschrijving aan Mevr. Mirjam Hornman-Spaander. Zij is fractievoorzitter van de Maarssense PvdA en als zodanig ook verantwoordelijk voor de te dagen wethouder van de PvdA in het College van B&W : Erik van Esterik bij de rechtercommissaris.
  Tot later.
  ==

 85. jan bouma 25 januari 2010 om 16:53

  Update. Zie voor de context het blog van @Aad verbaast die ik antwoord op z’n vraag; als volgt:
  ==
  25-01-2010 16:41
  @Aad…13:43
  Ik hoop dat de milieucriminelen even meelezen want kan ik ze verwijzen naar WAT ZIJ WISTEN!
  Op blz. 4 van het Rapport ‘Historisch Onderzoek en terrein-inspectie Het Slijk te Maarssen’; locatie no. 231; UT-code: UT/130/0086 lezen we:
  (ondermeer)
  ==In de tweede wereldoorlog is militair materiaal gestort (3,5). Het betrof onder andere gebruikte auto’s. (………enz.) Volgens een bewoner ter plaatse, zijn door DEMKA Staalbedrijf overtollige ertsen gestort. Deze ertsen schijnen later weer te zijn verwijderd. Het storten is waarschijnlijk medio 50-er jaren gestopt; in ieder geval eind jaren 50. BIJ MOOI WEER ZIJN VATEN ZICHTBAAR (5). Ten tijde van het locatiebezoek was geen stortmateriaal zichtbaar op het toegangkelijke terrein. Vermoedelijk is dit alleen bij laag water het geval.==
  Kijk! De stommelingen, de milieucriminelen "die leiding geven aan een criminele organisatie" BEVESTIGEN IN HUN EIGEN RAPPORTEN dat ze godbetere ’t die vaten "bij mooi weer" hebben zien liggen?!!! Maar ’t interesseert ze blijkbaar niet wat erin zit! Nou! Dat kan ik je wel vertellen dat is een op oliebasis stroperige vieze klevende emulsie, denk aan wagensmeer, of zoiets dat je bij aanraking met de huid er haast niet meer afkrijgt. Mijn jongste broertje was inderdaad ooit zo onvoorzichtig, ergens jaren ’80, om eens zo’n vat dat toch al half en half op de kant lag aan te raken en te kijken wat erin zat. Ik heb die partij vaten ook zien liggen inderdaad "bij mooi weer"… en dan moet je denken aan gewone standaard 200-liter vaten en dan niet eentje of zo… maar godbetere ‘t.. HONDERDEN… ZO NIET MEER WANT JE WEET NIET HOEVER ZE IN DE PRUT GEZAKT ZIJN.
  "…Ikke nie weet…."…; "nee, ikke niks gezien ! oh ja ikke wel wat gesien.. in eige rapportje maar ikke al weer vergete… dat geef nie…!"
  Kijk! Dat men het volk belazeren wil moet het volk dan wel even weten. Ik heb het hele juridische kader nu in beeld en ik verwacht dat ze nu eindelijk bakzeil gaan halen. Je snapt dat ik dit blog even overzet naar mijn juridische blogs.
  Men amusere zich verder. Tot later…
  Oh ja… "…Ken ik wel effe vange de WOZ…?"
  Wat een zooitje!
  ps
  Nee, de Vara-ombudsman heb ik nog niet gebeld want wie weet komt de heer mr Samson met zijn milieugedeputeerde drs M.W. de Jong (ChristenUnie….) tot de slotconclusie dat ik terecht de staat als corrupte organisatie aan het slopen ben.
  ==
  Voor vandaag genoeg. Mevr. Hornman komt morgen aan de beurt….

 86. jan bouma 26 januari 2010 om 15:59

  Tussentijds sprak ik toch de ‘voormalige oppositie’ van de gemeente Maarssen de eminente heer J.W.P.G. van Liempdt die namens de VVD mij vorig jaar ook maar liet orakelen maar mijn waarschuwing nu serieus neemt om de verantwoordelijke politiek in gezamenlijkheid aan te spreken als "een criminele organisatie" als de verantwoordelijkheid NIET genomen wordt..
  Ik sprak met hem over het verbazende fenomeen dat Mevr. Hornman (PvdA) "nog wel 1 ton wilde bieden voor een locatie van 2,5 miljoen ZONDER milieuproblemen natuurlijk!"
  Tsja… dat is allemaal tengevolge van falsifiërende en corrupte ambtenaren zo legde ik hem uit want ook de Fam. Geeris, idem eigenaar voor ca. 4 ton of zo…, van de plassen dacht een "onbesmette niet aansprakelijke locatie te kopen" e.e.a. volgens het verslag van ORANJEWOUD d.d. 22 februari 2000 waarin die veronderstelling door de heer Neervoort (van Bouwmanagement B.V.) werd verondersteld. De familie Geeris is er zeker niet bij verteld dat ze "schuldig eigenaar" zou worden van een voormalige giftige vuilnisbelt die bij sanering wel eens miljoenen zou gaan kosten. Aha! De corrupte overheid hebben we nu ook in beeld m.b.t. hun contact met de Fam. Geeris.
  "…Benne leuke dinge voor de mense…" zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen…
  Je wordt als als burger belazerd waar je bijstaat.
  Zeg, beste heer Van Liempdt tot a.s. vrijdagochtend 10.00 uur voor nader overleg.
  Stelt u zich wel de vraag of de corrupte ambtenaren wel of niet hier HET antwoord geven mede namens "de politiek" ?
  Mevr. Hornman moet maar even wachten als Fractievoorzitter van het aan het bewind zijnde College van B&W van Maarssen.
  Tot morgen….

 87. Jan Bouma 27 januari 2010 om 09:54

  Update. T.a.v. Mevr. Hornman-Spaander; fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Maarssen.
  Zojuist zond ik haar de navolgende mail.
  ==
  Beste Mirjam,
  c.c. A.Stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. info@maarssen.nl
  c.c. http://www.blacksmoker.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn%21
  In je hoedanigheid als fractievoorzitter van de PvdA in de gemeente Maarssen verzoek ik graag je aandacht voor onderstaande kwestie die ik middels verschillende emails de afgelopen tijd ook al onder je aandacht heb gebracht. Op 15 mei 2009 zond ik je met name het bewijs dat ik een klacht VOORLOPIG intrek bij de Nationale Ombudsman mede op gezag van je wethouder ERIK VAN ESTERIK (PvdA) in het College van B&W van Maarssen.
  Inmiddels is de zaak geëscaleerd in die zin dat ik thans het voltallige College en de gemeenteraad van Maarssen moet aanklagen wegens "het leidinggeven aan een criminele organisatie" e.e.a. ex Art. 140 WvSr. De redengeving zal je volstrekt duidelijk zijn na lezing van (ondermeer) mijn juridische Volkskrantblog zie de link hierboven.
  Ook herinner ik je aan het feit dat je "na overleg met je man (milieudeskundige) nog wel 1 ton wilde bieden voor de in jouw ogen ook "besmette locatie".
  Uiteraard zal je reactie zijn dat dat gekscherend en niet serieus bedoeld is geweest maar de rechtercommissaris zal je wel vragen in alle ernst "wat dan wel een reële onbesmette waarde is voor Villa Mithras?" Bereid je vast voor op de dagvaarding; idem nog een reeks personen bij de gemeente waaronder je wethouder ERIK VAN ESTERIK (PvdA).
  Vanaf 2004 ben ik nu bezig met deze zaak en heb getracht die in der minne op te lossen. Dat is niet gelukt.
  Graag een reactie aan mij of mijn advocaat mr René van Stralen tel. 030-2718855
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  VILLA MITHRAS
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: mirjamhornman@gmail.com
  Sent: Friday, May 15, 2009 9:02 PM
  Subject: Fw: klacht: 2006.02216002; t.a.v. Mr J.A. Prins
  Beste mevrouw Mirjam,
  N.a.v. ons telefoongesprek hedenochtend haal ik uit mijn electronisch archief d.d. 7 juni 2006 – dus een paar maanden NA de gemeenteraadsverkiezing van maart 2006 – het navolgende schrijven van mij aan mr. Prins van de Nationale Ombudsman.
  De email laat niets aan duidelijkheid te wensen over; vandaar dat ik u die toestuur. Bij dezes!
  Uiteraard moet men in het archief van de gemeente dit bericht, en deze correspondentie, kunnen terugvinden.
  Met dank inmiddels voor uw pogingen deze zaak op te lossen.
  Heb wel geconstateerd dat ook in de email die ik u zond Van Liempdt (VVD) staat vermeld.
  Groet!
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: bureau@nationaleombudsman.nl
  Sent: Wednesday, June 07, 2006 11:04 AM
  Subject: klacht: 2006.02216002; t.a.v. Mr J.A. Prins
  t.a.v. mr J.A. Prins svp.
  =================
  Weledelgestrenge heer,
  re.: 2006.02216002
  Heden ontving ik uw brief met bovenvermeld no. en d.d. 29 mei 2006.
  Naar aanleiding van uw brief d.d. 29 maart heb ik u kort telefonisch gesproken. De situatie tussen mij en de gemeente is thans zo "dat er een bezwaarschrift loopt" tegen de door de gemeente opgelegde WOZ.-aanslagen over de jaren 2005 en 2006.
  Inmiddels heb ik daarop van de gemeente een "erkenning van recht" verkregen in die zin dat het bezwaarschrift in ontvankelijke zin gegrond is verklaard. Er is mij een beantwoording en afdoening van het bezwaarschrift toegezegd (bij brief d.d. 22 mei 2006). Uiteraard zal er alsdan inhoudelijk – en tegelijkertijd ! – door de gemeente moeten worden gereageerd. Ik heb ter zake goede hoop dat het inmiddels nieuw aangetreden gemeentebestuur (sinds de gemeenteraadsverkiezing in maart) de kwestie naar behoren zal oplossen. Anderzijds vermeldt u in uw brief d.d. 29 maart de omstandigheid dat de Nationale Ombudsman niet optreedt zolang er een (af te handelen) bezwaarprocedure loopt en derhalve heb ik geen voortgang gemaakt u het dossier toe te zenden.
  Geenszins kan deze zaak al als "afgedaan" worden beschouwd omdat "een herstel van recht" nog moet worden afgewacht. Een en ander zoals dat, wel of niet acceptabel, door de gemeente zal worden geformuleerd en gezien.
  Indien daaruit geen "minnelijke oplossing" mogelijk blijkt, kan ik eerst dan de kwestie (opnieuw) aan u voorleggen inclusief de argumentatie van de gemeente die ik dan zal hebben ontvangen. Zo zal het (bijvoorbeeld) niet acceptabel zijn dat de onjuiste aantijgingen niet erkend zullen worden waardoor er sprake is van een definitieve schadetoebrenging c.q. devalorisatie van de locatie. Vooralsnog heeft de gemeente geaccepteerd dat ter zake de WOZ-aanslagen niet betaald worden maar vanzelfsprekend is dit niet de oplossing.
  Ik hoop dat u met deze afwikkeling kunt instemmen en het "resultaat" (van afhandeling van het bezwaarschrift) zult willen afwachten. Zodra er duidelijkheid zal zijn zal ik u hierover informeren. Tot dat tijdstip moge ik u verzoeken mijn klacht nog niet als afgedaan te beschouwen.
  Inmiddels verblijvend;
  Met hoogachting,
  J.M. Bouma
  Villa Mithras
  Straatweg 178
  3603 CT – Maarssen tel. 0346-573455

 88. jan bouma 27 januari 2010 om 18:17

  Aanvulling inz. Art. 140 WvSr.
  Vanaf het jaar 2004 – om precies te zijn vanaf 11 oktober 2004 – is de werking van dit artikel VOOR MIJ aan de orde en wel op grond van ondermeer de navolgende handhavingsverplichtingen in de Wet Milieubeheer:
  ==
  Artikel 18.2c 1. Gedeputeerde staten hebben tot taak zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de bij of krachtens hoofdstuk 10 gestelde verplichtingen, voorzover zij betrekking hebben op het aanwezig hebben van een begeleidingsbrief bij het vervoer van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.44 . 2. Gedeputeerde staten hebben tevens tot taak zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving buiten een inrichting van de krachtens artikel 17.4 gestelde verplichtingen. Artikel 18.2d 1. Burgemeester en wethouders hebben tot taak zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de verplichtingen, gesteld bij of krachtens: a. de afvalstoffenverordening; b. artikel 10.29 ; c. artikel 10.52 . 2. Burgemeester en wethouders hebben tevens tot taak zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving buiten een inrichting van de bij of krachtens hoofdstuk 10 gestelde verplichtingen, voor zover zij betrekking hebben op: a. het zich ontdoen van afvalwater als bedoeld in de artikelen 10.30 en 10.32 ; b. het zich ontdoen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.37 ; c. het zich ontdoen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.51 . Artikel 18.2e Bij het uitoefenen van de taak, bedoeld in de artikelen 18.2 tot en met 18.2d , wordt rekening gehouden met het voor het betrokken bestuursorgaan geldende milieubeleidsplan. Artikel 18.2f De emissieautoriteit draagt zorg voor de handhaving van de bij of krachtens hoofdstuk 16 gestelde verplichtingen. Artikel 18.2g** Het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 17.9, eerste, tweede, derde of vierde lid , draagt zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van de bij of krachtens titel 17.2 gestelde verplichtingen. Artikel 18.2g Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben tot taak zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de bij of krachtens titel 12.3 en de EG-verordening PRTR gestelde verplichtingen, voor zover zij ingevolge artikel 12.21, eerste onderscheidenlijk tweede lid , als bevoegde instantie zijn aangewezen. Artikel 18.2h Het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 17.5a, eerste lid , draagt zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van de krachtens de artikelen 17.5a tot en met 17.5d gestelde verplichtingen. Artikel 18.3 1. Bij algemene maatregel van bestuur worden in het belang van een doelmatige handhaving regels gesteld. 2. Bij de maatregel worden in ieder geval regels gesteld met betrekking tot een strategische, programmatische en onderling afgestemde uitoefening van de handhavingsbevoegdheden door de bestuursorganen die belast zijn met de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wetten en van het toezicht op de naleving door de onder hun gezag werkzame toezichthouders. 3. Bij de maatregel kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de afstemming van de werkzaamheden van de bestuursorganen en toezichthouders, bedoeld in het tweede lid, op die van andere organen en ambtenaren, die belast zijn met de handhaving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wetten. 4. Bij regeling van Onze Minister kunnen, in overeenstemming met Onze betrokken Minister, nadere regels worden gesteld met betrekking tot het bepaalde bij de maatregel. Artikel 18.3a Gedeputeerde staten dragen zorg voor de coördinatie van de uitvoering van het bepaalde krachtens artikel 18.3 in de provincie. Artikel 18.3b 1. Ter uitvoering van artikel 18.3a wordt in iedere provincie regelmatig overleg gevoerd tussen de bestuursorganen die belast zijn met de handhaving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wetten. 2. Gedeputeerde staten stellen voor dat overleg een of meer overlegorganen in. Aan het overleg kunnen, op uitnodiging, andere organen en ambtenaren, die belast zijn met de handhaving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wetten, deelnemen. 3. In dat overleg maken die bestuursorganen in ieder geval afspraken over de wijze waarop zij uitvoering zullen geven aan het bepaalde krachtens artikel 18.3 en aan artikel 18.3a en over de voorzieningen die zij voor die uitvoering zullen treffen. Artikel 18.3c Onze Minister draagt zorg voor de coördinatie van de uitvoering van het bepaalde krachtens artikel 18.3 , voorzover die coördinatie naar zijn oordeel van meer dan provinciaal belang is. Artikel 18.3d 1. Gedeputeerde staten kunnen, indien dat in het belang van een doelmatige handhaving geboden is, aan burgemeester en wethouders of aan het dagelijks bestuur van een waterschap een aanwijzing geven ter zake van de uitvoering door deze bestuursorganen van het bepaalde krachtens artikel 18.3 . Daarbij houden gedeputeerde staten rekening met het geldende provinciale milieubeleidsplan. 2. Bij een aanwijzing wordt een termijn gesteld binnen welke daaraan gevolg moet zijn gegeven. Burgemeester en wethouders doen, onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van een waterschap doet, schriftelijk mededeling aan gedeputeerde staten van de wijze waarop gevolg is gegeven aan de aanwijzing. 3. Gedeputeerde staten plegen over een voornemen tot het geven van een aanwijzing overleg met burgemeester en wethouders, onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van het waterschap, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de gemeenteraad, onderscheidenlijk het algemeen bestuur van het waterschap. 4. Gedeputeerde staten doen van het besluit, houdende de aanwijzing, mededeling door overlegging van het besluit aan Onze betrokken Minister en aan provinciale staten en door plaatsing ervan in de Staatscourant. 5. Indien burgemeester en wethouders of het dagelijks bestuur geen gevolg geven, onderscheidenlijk geeft, aan een aanwijzing, kunnen gedeputeerde staten daaraan gevolg geven voor rekening van de gemeente, onderscheidenlijk het waterschap. Artikel 18.3e 1. Gedeputeerde staten kunnen, indien zij hebben vastgesteld dat een behoorlijke uitvoering van het bepaalde krachtens artikel 18.3 in de provincie onvoldoende gewaarborgd is, gemeenten of waterschappen aanwijzen waarvan burgemeester en wethouders, respectievelijk de dagelijkse besturen een gemeenschappelijke regeling moeten treffen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen , ter behartiging van het belang van een doelmatige handhaving. Artikel 99, eerste lid, van die wet is niet van toepassing. Een waterschap wordt niet aangewezen dan nadat Onze Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met Onze Minister heeft verklaard dat hij daartegen geen bezwaar heeft. 2. Gedeputeerde staten houden bij een aanwijzing rekening met de regio’s die overeenkomstig de bijlage, behorend bij de Politiewet 1993 , zijn vastgesteld. 3. Gedeputeerde staten kunnen te allen tijde bepalen dat de provincie deelneemt aan een regeling. Indien een aan te wijzen waterschap in meer dan een provincie ligt, geschiedt de aanwijzing in overeenstemming met gedeputeerde staten van de betrokken provincie. 4. Bij de regeling wordt een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen ingesteld. 5. Bij de regeling worden door de deelnemende gemeenten of waterschappen aan het bestuur van het openbaar lichaam ten minste de volgende taken opgedragen: a. het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wetten, het verzamelen en registreren van gegevens, bedoeld in artikel 18.2, eerste lid, onder b , en het behandelen van klachten, bedoeld in dat artikellid, onder c, en b. het voorbereiden en het uitvoeren van door burgemeester en wethouders van een deelnemende gemeente of van door het dagelijks bestuur van een deelnemend waterschap te geven, dan wel gegeven beschikkingen tot toepassing van bestuursdwang, oplegging van een last onder dwangsom of intrekking van een vergunning of ontheffing op grond van artikel 18.12 . 6. Gedeputeerde staten doen van het besluit, houdende de aanwijzing, mededeling door overlegging van het besluit aan Onze betrokken Minister en aan provinciale staten en door plaatsing ervan in de Staatscourant. ==
  E.e.a. is terug te vinden in een grotere samenhang in de Wet Milieubeheer zie: C:Documents and SettingsJan BoumaMijn documentenWet milieubeheer_ Hoofdstuk 18 Lexius.mht
  en wordt hier opgevoerd in combinatie met de hierboven aangedragen bewijzen.
  Art. 140 WvSr krijgt nu in bovenstaande context een wel heel bijzonder strafrechtelijke connotatie. Helaas kan ik geen andere conclusie trekken. Deze link werkt wel (vermoedelijk):
  zie: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=24287

 89. jan bouma 28 januari 2010 om 16:30

  Update vanaf het Vkblog van @Aad verbaast idem dat van mij:
  ==
  28-01-2010 16:27
  @Jezz… thanks. We zijn met z’n allen onze eigen advocaat.
  @Allen
  Om dit navolgende comment te begrijpen leze men de hele discussie bij @Aad verbaast.
  ( t is weer genoeg voor vandaag is als u dit allemaal gelezen hebt).
  ==
  28-01-2010 15:25
  Ten vervolge nog even:
  "stel dat het lukt wat heb je dan bereikt?"
  antwoord: dan ligt gereed voor toewijzing de schadevergoeding. En die is 2,5 miljoen voor de locatie en nog eens 1 miljoen voor de toegebrachte bewijsbare smaad en laster van de naam VILLA MITHRAS.
  En ook nu worden er wissels getrokken op de rechter. Is hij corrupt of niet.
  "Benne leuke dinge voor de rechters heden ten dage". Om zich af te vragen: "ben ik een corrupte dienstknecht van de staat of spreek ik RECHT zonder enige last?"
  Met dit laatste adagium worden wel politici beëdigd maar ik heb mijn bedenkingen. We zullen zien.
  ==
  Tot morgen. Dan beginnen we in 2004.

 90. jan bouma 29 januari 2010 om 13:32

  Update. Vandaag sprak ik ook informatief Mevr. E. van Dieren die namens de Vara-ombudsman mijn klacht noteerde. Zij, de redactie, zou dit blog raadplegen. Om in een begrijpelijk jargon voor het grote publiek te communiceren kan ik wel verwijzen naar veel jurisprudentie zoals http://www.senternovem.nl/mmfiles/TK1994-1995-22727-11herdruk_tcm24-116795.pdf
  maar meer to the point zal zijn dat ik verhaal haal bij een schuldige overheid uit oogpunt van onrechtmatige daad. Het kan niet zo zijn dat er "legitiem" sprake zou kunnen zijn van ‘SCHULDOVERHEVELING’ naar een nieuwe eigenaar die de lijken aantreft in zijn soms verplichte en gedwongen aankoop van "de tuin van je buurman". Hier speelt ook geen rol de betekenis van genoemde Notitie die gaat over "ongerechtigdvaardige verrijking" maar simpel het gevolg van een toegebrachte vermogensschade door een corrupte overheid aan een particulier. E.e.a. gewoon conform het BW ex. Art. 6.621 te bepalen door de rechter.
  Mijn vermogensschade is 2,5 miljoen… minus 1 ton die Mevr. Hornman nog wel voor de "besmette locatie" zou willen bieden. Vervolgens heb ik de verrekening tegoed van de door de rechter te bepalen schade inzake het "smaad en laster artikel"; idem ex BW 6:612 als onrechtmatige daad. E.e.a. tengevolge van de bewijsbaar liegende ambtenaren.
  Later op de dag zal ik hier plaatsen mijn:
  a) Ingebrekestelling
  b) Aansprakelijkheid
  sinds 2004. De toen zittende politiek verantwoordelijken deden niks ONDANKS hun taakstellingen die voortvloeien uit de Wet Milieubeheer (Zie de handhavingsartt. ex Hfdst. 18 hierboven genoemd).
  De conclusie is dat de overheid zich als corrupte overheid niet zichzelf wenst af te rekenen op het eigen falen en de eigen wetgeving. E.e.a. wordt dan weer wel of niet "gesanctioneerd" door een parlement dan wel een gemeenteraad.
  Tot later voor een vervolg als aangekondigd.

 91. jan bouma 29 januari 2010 om 18:32

  Een logisch vervolg is de navolgende email aan mr Roy Samson, de milieujurist van de provincie.
  ==
  Geachte heer Samson,
  c.c.: a.stralen@pietersadvocaten.nl
  Ter kennisneming svp de bijlage. Inderdaad zouden wij de geschillen door de rechter kunnen laten beslissen maar ik herinner me ook nog uw toezegging zoals hieronder vermeld staat in een lopende discussie. Zie de Vkblogs.
  Graag toch volgende week een inhoudelijke reactie. Ik heb op mijn blogs aangegeven de vereisten inzake de Wet Milieubeheer de handhavingsartt. (Hfdst. 18) op papier versus die in de praktijk.
  A.s. maandag zal ik u of uw gedeputeerde De Jong hierover bellen. Ik meen dat wij beiden de ernst van de zaak niet onderschatten.
  Met hoogachting,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  Bijlage:
  Aad Verbaast 29-01-2010 16:18
  @Jan:
  heb je die milieujurist al flink achter de broek gezeten?
  Iemand die zegt actie te ondernemen, daar moet je zuinig op zijn immers.
  Je vermeende conclusie/analyse lijkt mij bijzonder aannemelijk.
  Ik had dat hierboven immers ook al aannemelijk gemaakt.
  Het blijft tobben en roeien met de riemen die je hebt.
  jan bouma 29-01-2010 17:28
  @Aad…16:18
  Dat is niet mijn taak @Aad om juristen die mij wat toezeggen vervolgens "achter hun broek te gaan zitten" want ik hoef ze toch niet te herinneren aan wat ze me toezegden? Kijk! Al vaker heb ik gemerkt dat indien het parlement, lees de wetgever, onvoldoende richtinggevend is terzake de wetgeving (er ontstaan wegens de gebrekkigheid van de wetgeving of de velerlei mogelijke uitleg omtrent de wetgeving "misverstanden") dat men dan maar verkiest "de zgn. onafhankelijke rechter te laten oordelen".
  Een dergelijke opstelling kent vele voordelen.
  1. Luiheid ("laat de rechter het maar uitzoeken")
  2. Geen toe te rekenen verantwoordelijkheid (zodat het "controlerende parlement of gemeenteraad" ook niet ter verantwoording kan worden geroepen : de rechter moet maar beslissen)
  DAT IS EEN FOUTE ZAAK.
  3. Steeds meer en meer blijft het parlement (de controleurs) in gebreke. En zeker als dat parlement (of de gemeenteraad) teveel verweven blijkt met de belangen van de zittende macht. En dit fenomeen signaleer ik ook wereldwijd. Micro = macro wat dat betreft. Al die volksvertegenwoordigers maken zich schuldig aan de corrumperende macht: "wiens brood men eet, diens woord men spreekt" is daar een afgeleide van.
  4. Aangezien vervolgens de kiezer, het volk, geen eisen stelt aan de eigen vertegenwoordigers kun je er vergif op innemen dat ze hun "controlerende taak" niet naar behoren zullen vervullen. En dat is bij mij het geval.
  Ziedaar even dit comment dat ik zal doorsturen aan mr. Roy Samson van de Prov. Utrecht n.a.v. je opmerkingen. Misschien dat ik zijn gedeputeerde drs. M.W. de Jong volgende week eens ga bellen. Het zou niet nodig moeten zijn. Tot later…

 92. jan bouma 30 januari 2010 om 08:41

  Ingebrekestelling en de Aansprakelijkheid in 2004
  =======================================
  Allereerst wens ik dan de gemeenteraad en de provinciale overheid te verwijzen naar de verplichtingen die voortvloeien uit: http://books.google.nl/books?id=ui74S4mdCrQC&pg=PA107&lpg=PA107&dq=raadslid+en+de+eed&source=bl&ots=dqHVbqSE18&sig=wmTTP6Scesc5_zowwsvNxt06HRI&hl=nl&ei=ZNFjS9vcIMj2-Abo0YnQAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CAoQ6AEwAQ#v=onepage&q=raadslid%20en%20de%20eed&f=false en dan uiteraard in relatie met de Wet Milieubeheer en de daarin opgenomen handhavingsvoorschriften. (zie hierboven d.d. 27 januari; 18:17 uur).
  Op 11 oktober 2004 heb ik het toenmalige College van B&W van Maarssen verantwoordelijk gesteld blijkens de navolgende email (ook aan de betrokken getuigen) als volgt:
  ==
  t.k.n. dhr. Rijke svp.
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: info@lubbersmakelaardij.nl
  Sent: Monday, October 11, 2004 1:13 PM
  Subject: Fw: Schadegevolg
  t.k.n. dhr. Peter Lubbers svp
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: bestuurssecretariaat@maarssen.nl
  Sent: Monday, October 11, 2004 1:12 PM
  Subject: Schadegevolg
  Aan de Voorzitter van het College
  van B. & W. te Maarssen
  tevens per Postverzending
  d.d. 11.10.2004
  c.c.: info@lubbersmakelaardij.nl
  c.c.: info.maarssen@vechtstreekmakelaars.nl
  betreft: schade ten gevolge van ontoelaatbare informatie door Uw gemeente c.q. het Regionaal Milieu Bureau met betrekking tot de locatie no. 178 Straatweg (Villa Mithras).
  Geachte Voorzitter,
  Gaarne breng ik U en het College het navolgende onder de aandacht:
  1) J.l. zaterdagochtend sprak ik U kortheidshalve terzake het schadegevolg met betrekking tot het afgeven van een zeer belastend (maar onjuist !)negatief ‘Milieurapport’ terzake de locatie Straatweg 178. Dit onjuiste rapport, waarin sprake zou zijn van "ernstige verontreinigingen" als ‘PAK’s en ‘zware metalen’, was voldoende aanleiding voor een koper van Villa Mithras om af te haken.
  2) Voorts werd door Uw ambtenaren mijn naam en persoonlijke integriteit in negatieve zin verbaal belasterd ("Men zou zelfs niet meer mij mogen spreken !").
  3) Het moge volstrekt duidelijk zijn dat een dergelijke negatieve stigmatisering NIET ZONDER RECHTSGEVOLG kan blijven en dientengevolge ik geen andere keuze heb om de direct aantoonbare schade op de gemeente dan wel het Regionaal Milieu Bureau te verhalen. Bij een dergelijke negatieve (maar onjuiste !) stigmatisering immers zal het een ieder duidelijk zijn dat er alsdan sprake moet zijn van onherstelbare toegebrachte schade; ergo: de te verkopen locatie zal ook voor eenieder andere gegadigde koper "besmet" blijven indachtig de overweging "waar rook is, is vuur !"
  4) Hedenochtend sprak ik telefonisch Uw medewerkster mevr. Ch. Spaans (waardoor sowieso geloochenstraft wordt dat "men niet met mij wenst te spreken") en bovendien sprak ik mevr. Havermans in verband met de voortzetting terzake het overleg om het natuurgebied ’t Slijk af te sluiten voor publieke toeganglijkheid.
  5) Deze gehele gang van zaken leidt tot de conclusie dat de onherroepelijk veroorzaakte schade (van een dergelijk (onjuist !) negatief stigma is men niet te verlossen door achteraffe "rechtzettingen") gesteld moet worden op de non-valorisatie van de locatie ten bedrage van 2,4 miljoen Euro en waarvoor ik de gemeente c.q. het Milieubureau aansprakelijk acht.
  6) Ten overvloede bericht ik U dat in tegenstelling tot de onjuiste door U uitgebrachte rapportage en aantijgingen terzake "bodemverontreinigingen" er in mijn bezit is een rapport van Chemielinco uit 1993 waarin wordt aangegeven dat "de gehele locatie" is onderzocht en schoon bevonden. Terzake rijst dan ook onmiddellijk de vraag waarom Uw "milieudeskundigen" andersluidende rapporten hebben afgegeven !
  7) Met behoud van rechten teken ik,
  Hoogachtend,
  J.M. Bouma
  Villa Mithras
  Straatweg 178
  3603 CT Maarssen (tel. 0346-573455)
  En dan wijs ik de gehele toenmalige Raad, idem het College van B&W op het feit dat ik ook enige malen u tijdens raadsvergaderingen heb toegesproken inzake uw falen. Idem heb ik tevergeefse gesprekken gevoerd met de toenmalige burgemeester Van der Sluis (en waar ik ook verslagen van heb).
  Ik las hier in het bovenstaande d.d. 12 januari ; 12:43 uur
  == Ik ga vandaag eens kijken HOE ik de beschuldiging van "medewerking te verlenen en leiding te geven aan een criminele organisatie" (ex WvSr; Art. 140) kan neerleggen bij de "overheid", c.q. de voltallige gemeenteraad van Maarssen. Dus zowel het College van B&W als alle raadsleden zijn verantwoordelijk. Zodra men immers kennis draagt van een ernstig misdrijf – en je bent daar verantwoordelijk voor, althans men had het misdrijf kunnen voorkomen, althans men had corrigerend kunnen optreden in verband met de gedragen verantwoordelijkheid en bevoegdheden – dan maakt men zich medeschuldig aan dat misdrijf. == (en daartoe verwijs ik naar uw verplichtingen als binnen de bovenstaande casus beschreven is en binnen de juiste wettelijke kaders. U legde de eed af inzake die verplichtingen. U bent ze niet nagekomen. En om die reden voldoet u precies aan hetgeen gesteld staat in het wetsartikel WvSr. 140 waarin bepaald wordt:
  ==
  Artikel 140
  1.Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. 2.Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een organisatie die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard of van rechtswege is verboden of ten aanzien waarvan een onherroepelijke verklaring als bedoeld in artikel 5a, eerste lid, van de Wet conflictenrecht corporaties is afgegeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 3.Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd. 4.Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar omschreven organisatie.
  ==
  U trad niet op tegen de (gepleegde) milieucriminaliteit, u ignoreerde mijn aanschrijvingen daarover – tenslotte initiëerde ik in 1990 het bodemonderzoek (het Grontmij-rapport) van het Slijk en daaruit bleken ontoelaatbare uitkomsten. U deed niets. De gemeente loog er lustig op los, etc. etc.
  Zie verder het dossier en het verloop hierboven. Daardoor verhinderde u een vervolg en correctie van de ambtelijke (bewijsbare!) fouten in hun rapportages en zodoende faciliteerde en hield u in stand de bewezen milieumisdrijven. Het voordeel hier was dat u geen saneringskosten hoefde te maken, het voordeel hier was dat ambtenaren niet vervolgd werden, en het voordeel was dat u de gepleegde milieucriminaliteit van uw voorgangers niet afgerekend zag. Alles ten laste van ondergetekende.
  De Staat, voor mij de overheden gemeente en provincie, is verwijtbaar schadelijk handelen als onrechtmatige daad te laste te leggen. Daar vloeide immers uit voort een algehele devalorisatie van mijn onr. goed ter waarde van 2,4 miljoen (e.e.a. volgens een niet doorgegaan koopcontract en een paar taxatierrapporten). U wilde als klap op de vuurpijl (ten onrechte!) nog wel even daarover de WOZ-belasting innen. (!)
  Al mijn aanschrijvingen hebt u vervolgens sindsdien genegeerd. U bent dus sinds 2004 bewijsbaar in gebreke en daardoor aansprakelijk. Gelet op de voordelen is Art. 140 WvSr. volledig van toepassing.
  Opmerking.
  J.l. woensdagavond werd ik gebeld door de Fractievz. van de VVD van Maarssen, Frank van Liempdt die mij dringend verzocht mijn beschuldigingen niet te persisteren. Helaas kan ik daar geen gevolg aan geven want ook hij gelijk alle andere fracties hebben verzaakt terzake hun plichten zoals ze bij eedsaflegging en bij aantreding als "gemeenteraadslid" hebben gezworen. Tenslotte mag ik toch enige betekenis toekennen aan dat "raadlidsmaatschap" want ik mag aannemen dat de geachte raadsleden er niet zitten voor spek en bonen!
  Opmerking 2.
  Indien men niet reageert, en daardoor een escalatie nastreeft van dit Milieuschandaal en de Rechtszaak van de Eeuw, zie ik geen andere optie dan tot dagvaarding over te gaan. Enige raadsleden zijn nu "onbereikbaar" (telefonisch) maar dat zal voor de dagvaarding niet veel uitmaken.
  Opmerking 3.
  Gisterenavond sprak ik uitgebreid de redactie van de Vara-ombudsman. Of hij deze gigazaak gaat aanpakken weet ik nog niet.
  @Allen een prettige dag.

 93. jan bouma 2 februari 2010 om 09:06

  Update
  Vandaag zal ik alle 2eKamerfracties informeren conform ik al deed m.b.t. Dr. J. Boelhouwer, specialist op gebied van milieu, bodem en water en recht voor de PvdA.
  ==
  Geachte heer Boelhouwer,
  c.c.: mijn juridische Vkblogs
  c.c.: a.stralen@pietersadvocaten.nl
  Gelet op uw specifieke disciplines verzoek ik u kennisneming van mijn volkskrantblog:http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!
  en dan speciaal vanaf 5 januari 2010. Een uitermate onverkwikkelijke zaak die niet zonder gevolgen zal blijven. Te lang heb ik deze zaak niet goed publicitair aangepakt maar daar komt verandering in door de dagvaarding ex. Art. 140 WvSr.
  Ik moge u verzoeken uw reactie, c.q. het standpunt van uw regeringsfractie, op de kwestie te geven. Ik zou namelijk niet graag het laatste restje vertrouwen van de kiezer in onze rechtsstaat met deze zaak volledig verder ondermijnen.
  Met dank voor het antwoord; inmiddels
  hoogactend,
  Jan Bouma
  Villa Mithras

 94. Aad Verbaast 2 februari 2010 om 19:15

  @Jan: en @allen natuurlijk:http://www.nrc.nl/binnenland/article2473809.ece/Hoge_Raad_vernietigt_vrijspraak_Hofstadgroep
  "De Hoge Raad oordeelt nu dat de vrijspraak is gebaseerd op „te strenge eisen” die het hof heeft gesteld aan bewijs voor het „bestaan en de structuur van criminele of terroristische organisaties”.
  "De Hoge Raad volgt in zijn oordeel het advies van procureur-generaal W. Vellinga. Die oordeelde afgelopen december al dat het Haagse gerechtshof de criteria voor een terroristische organisatie te streng had toegepast."
  Belangrijke jurisprudentie Jan.
  Kan er zo bij gezien je pleidooi dat er in Maarssen nogal wat leden onderdeel zijn van een criminele organisatie!!

 95. jan bouma 2 februari 2010 om 19:45

  @Aad… Thanks. Ik studeer nog op wat de strafbepalingen zijn ingeval het drinkwater voor Amsterdam, dat via de Bethunepolder door de WRK wordt aangevoerd, onbruikbaar is geworden vanwege de milieucriminaliteit die gepleegd is onder de verantwoording van de overheid zelf. Het zijn de zwaarst denkbare straffen.
  Maar… ik weet zeker dat Dr. Boelhouwer van de 2e Kamerfractie van de PvdA gaat ingrijpen! Sic! :))

 96. jan bouma 4 februari 2010 om 13:03

  Update
  Zie hierna de 2e email aan Dr. J. Boelhouwer. Daarnaast lopen wat verschillende andere activiteiten die ik nog niet "publieksfähig" acht; dat hoor u later wel. Enfin: men neme kennis voor een vervolg.
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: J.Boelhouwer@tweedekamer.nl
  Sent: Thursday, February 04, 2010 12:35 PM
  Subject: Inz. mail 02-02-2010
  Geachte heer Boelhouwer,
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl
  Graag zou ik van u vernemen of u kunt en wilt voldoen aan hetgeen ik vroeg in onderstaande email. Uiteraard besef ik dat vele zaken uw aandacht vragen (en om die reden verwacht ik ook niet dat u stante pede even inhoudelijk kunt reageren op de zaak) maar waar het mij omgaat is dat u de aangekaarte kwestie serieus wilt nemen en op een termijn – niet onbepaald – daarop zult willen reageren.
  Graag dan een antwoord daarop.
  Ondertussen dendert de karavaan verder terwijl ik in het ongewisse ben om "de Staat nu wel of niet te moeten dagvaarden als een bewijsbare criminele organisatie ex Art. 140 WvSr !"
  Uw bericht zie ik graag per ommegaande tegemoet.
  Met dank alvast daarvoor.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  Zie hierna de mail die ik u toezond op 2 februari 2010:
  ==
  02-02-2010 09:06
  Update
  Vandaag zal ik alle 2eKamerfracties informeren conform ik al deed m.b.t. Dr. J. Boelhouwer, specialist op gebied van milieu, bodem en water en recht voor de PvdA.
  ==
  Geachte heer Boelhouwer,
  c.c.: mijn juridische Vkblogs
  c.c.: a.stralen@pietersadvocaten.nl
  Gelet op uw specifieke disciplines verzoek ik u kennisneming van mijn volkskrantblog:
  http://www.vkblog.nl/bericht/267947/N...!
  en dan speciaal vanaf 5 januari 2010. Een uitermate onverkwikkelijke zaak die niet zonder gevolgen zal blijven. Te lang heb ik deze zaak niet goed publicitair aangepakt maar daar komt verandering in door de dagvaarding ex. Art. 140 WvSr.
  Ik moge u verzoeken uw reactie, c.q. het standpunt van uw regeringsfractie, op de kwestie te geven. Ik zou namelijk niet graag het laatste restje vertrouwen van de kiezer in onze rechtsstaat met deze zaak volledig verder ondermijnen.
  Met dank voor het antwoord; inmiddels
  hoogachtend,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  ==
  opmerking:
  …men kan mij nu toch niet meer beschuldigen om tot "rauwelijkse dagvaarding" over te gaan van de staatscriminelen!
  Het crapuul met mr. Harm Brouwer voorop als Voorzitter van de procureurs-generaal zullen deze bewijsbare misdaden van de overheid toch ook niet onder de dekmantel kunnen houden: zie: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2924/integere-harm-brouwer-opent-aanval.html voor een andere omstreden zaak waar ik te weinig vanaf weet. Ik signaleer slechts de moraliteit van het O.M. na de ZEMBLA-uitzendingen inzake het misfunctioneren van het O.M. waarbij 90 (!) officieren van justitie in de fout gingen. De veronderstelde oorzaak daarvan was "scoringsdrift". Welnu. In mijn geval constateer ik wat "weinig scoringsdrift" want de aangekaarte zaak zou ONMIDDELLIJK tot vervolging hebben moeten leiden. Het OM kan toch lezen wat hierboven staat? Het OM kan toch aan de hand van mijn juridische technische adstructie nu tot vervolging overgaan? Althans een onderzoek instellen?
  Want laten we wel wezen, dames en heren juristen. Hierboven staat een complete bewijsvoering van een misdrijf. Namelijk dat van Art. 140 WvSr. En ook al gaat het om "de overheid" als rechtspersoon maakt dat niets uit ingevolge de strafbaarheid van de bewezen misdrijven ex BW en Art. 6.621; de onrechtmatige daad.
  Derhalve verzoek ik Dr. Boelhouwer zich te bedenken alvorens hij mij met een kluit in het riet wil sturen inzake zijn "redding van de Ned. rechtsstaat" middels een niet acceptabel antwoord dat hij mij hopelijk niet gaat sturen.
  Er is meer te melden vanaf dit juridische front maar die feiten bewaar ik voor later. Men amusere zich met deze thriller waar ik ongewild slachtoffer van ben.

 97. Aad Verbaast 4 februari 2010 om 13:38

  @Jan:
  Je timmert aan de weg met scoringsdrift ook nog!
  Velen lijken zich te hebben verscholen in hun holen en/of in een eeuwigdurende winterslaap, en/of poelen van verderf.
  Tijd dat ze er eens uitkomen, voor de spiegel gaan staan, en schrikken hoe ze er inmidddels uitzien!

 98. jan bouma 4 februari 2010 om 16:58

  Update inz. de milieuspecialist van Dr. Boelhouwer, Lid PvdA van de 2eKamer der Staten-Generaal.
  Zie hierna. Ik antwoord dhr. Boelhouwer op zijn mail.
  ==
  Geachte heer Boelhouwer,
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl
  Dank voor uw reactie.
  De kortst mogelijke omschrijving van mijn punt is dat ik ten onrechte slachtoffer ben van milieucriminaliteit tengevolge van een "voormalige gesloten stort" (VGS); ’t Slijk te Maarssen; ofwel een giftige vuilnisbelt t.g.v. de overheid uit het verleden en daardoor over een onverkoopbare locatie beschik met een vermogensschade van 2,5 miljoen.
  Anderzijds wil de schuldige overheid ook nog wel even de WOZ ten onrechte incasseren en de overheid presenteert ook nog ONJUISTE milieurapporten.
  Vervolgens ignoreerde de overheid (gem. Maarssen) al mijn klachten inzake onjuiste ambtelijke beweringen en waarin IK nota bene geïncrimineerd word dat ik de leugenaar zou zijn en de milieu-delinquent. Dit is het 2e punt van mijn aanklacht.
  De wereld op z’n kop dus!
  Veel korter kan ik het helaas niet voor u samenvatten.
  Het zou jammer zijn dat u nu stelt "dat kost mij teveel tijd om er kennis van te nemen" hoewel ik begrijp dat u het druk heeft. Sorry voor de overlast dat een burger zich bij u meldt.
  Graag vernemend; dank bij voorbaat voor uw inspanningen.
  Met vriendelijke groet;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: Boelhouwer A.J.W.
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, February 04, 2010 4:03 PM
  Subject: RE: Inz. mail 02-02-2010
  Dank voor uw mail. Het zou fijn zijn als u uw punt aan mij duidelijk zou maken op een andere wijze dan u nu doet. Ik ga echt niet al uw blogs en de reacties nalopen.
  Met vriendelijke groet,
  Jan Boelhouwer
  Dr. Jan Boelhouwer, lid Tweede Kamerfractie PvdA
  Plein 2
  Postbus 20018
  2500 EA Den Haag
  tel. 070-3182755
  email: j.boelhouwer@tweedekamer.nl

 99. jan bouma 8 februari 2010 om 10:25

  Update.
  Hedenochtend logischerwijze het OM te Utrecht ingeschakeld i.v.m. de aanklacht ex Art. 140 WvSr. Via het Parket van de Hoofdofficier van Justitie mr. F.K.G. Westerbeke zal deze zaak terwille van het recht nu eindelijk z’n beslag kunnen krijgen. Ik heb lang genoeg met me laten sollen. Zes jaren vanaf 2004.
  U hoort nader.

 100. jan bouma 8 februari 2010 om 10:37

  @Aad…13:38…. Zoals je kunt lezen: er wordt aan gewerkt. Thanks voor de ondersteuning.

 101. jan bouma 8 februari 2010 om 19:50

  Re:10:25 zie hierboven van vandaag. Een update d.d. heden.
  Het landelijk parket en dhr Harm Brouwer en alle p.g.’s zullen wel ingenomen zijn met actie die zal resulteren in een aangifte ex Art. 140 WvSr tegen…. HET HOOFD van DE POLITIE in Maarssen, mevr. Drs. M.M. van ’t Veld want hoe luiden nu eigenlijk de prioriteiten van de politie en het OM op dit moment?
  Het kon niet beter!
  (deze info. werd mij vertrouwelijk toegestuurd en ik heb beloofd geheimhouding)
  Leest u even mee?
  F. DE PRIORITEITEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
  F.1
  De Wensen van de samenleving
  De capaciteit van het openbaar ministerie is niet onbeperkt. Dat betekent dat niet alle strafbare feiten opgespoord en vervolgd kunnen worden. Het openbaar ministerie moet dus keuzen make. Die keuzen worden gemaakt in de vergadering van procureurs-generaal.
  De procureurs-generaal zullen bij hun keuzen altijd de maatschappelijke discussie moeten betrekken. De detailhandel kan bijvoorbeeld het openbaar ministerie verzoeken winkeldiefstal krachtiger te bestrijden, vrouwenorganisaties kunnen vragen daders van zedendelicten harder aan te pakken. Het openbaar ministerie moet bij zijn beslissingen rekening houden met dit soort wensen uit de samenleving. Zou het openbaar ministerie het contact met de samenleving kwijtraken, dan zou de organisatie zijn functie verliezen.
  De prioriteiten die het openbaar ministerie voor de komende tijd heeft vastgesteld, zijn:
  * georganiseerde criminaliteit;
  * fraude;
  * milieucriminaliteit;
  * lokale ernstige criminaliteit;
  F.2
  Georganiseerde criminaliteit
  Bij het bestrijden van de georganiseerde misdaad is samenwerking tussen de verschillende regio&quots noodzakelijk. Dit soort criminaliteit speelt zich immers vaak af binnen netwerken die de arrondissementsgrenzen overschrijden. In verschillen arrondissementen wordt daarom gewerkt met Interregionale Kernteams. Deze teams houden zich bezig met de opsporing van zware misdrijven, zoals drugs-, wapen- en mensenhandel. Zij doen dit onder andere door de contacten van verdachte personen te analyseren, om zo inzicht in de organisatie te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door in een organisatie te infiltreren.
  F.3
  Fraude
  Door uitkerings- en belastingfraude lekken jaarlijks vele miljoenen guldens aan gemeenschapsgeld weg. Daarom hecht het openbaar ministerie veel waarde aan een doeltreffende fraudebestrijding. Om belastingfraude in de vorm van &quotwitwassen" van geld te bestrijden, heeft de wetgever onder meer op aandrang van het openbaar ministerie banken verplicht ongewone transacties aan te melden. Het gebeurt immers vaak dat criminelen zwart geld, dat door bijvoorbeeld de handel in drugs is verkregen, bij een bank willen witwassen.
  Het verschijnsel fraude beweegt zich ook over de nationale grenzen heen, bijvoorbeeld binnen de Europese Unie. Deze zogenaamde EU-fraude is een vorm van fraude waaraan het openbaar ministerie de komende tijd meer aandacht zal besteden. Dit gebeurt vooral in internationaal verband. Ook zijn in de buurt van havens en vliegvelden speciale fraude-officieren actief
  F.4
  Milieucriminaliteit………………………………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!……………………………………………………jb
  De bescherming van het milieu is een van de belangrijkste aandachtsvelden voor de overheid. Het openbaar ministerie levert zijn bijdrage op het gebied van preventie, opsporing en vervolging van milieucriminaliteit. Hiervoor moet het openbaar ministerie over goede informatie beschikken. Daarom wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamde milieukaart van Nederland. Hierin is informatie verwerkt over alle activiteiten die gevolgen hebben voor het milieu. Zo worden de gevoelige gebieden in kaart gebracht. De kaart bevat tevens informatie over vergunningen en nalevingsgedrag van bedrijven.
  De milieu-officieren laten verder op allerlei manieren onderzoek uitvoeren. Ze controleren bijvoorbeeld vergunningen, laten bodemonderzoeken verrichten en laten toezicht houden op het vervoer van gevaarlijke stoffen.
  ==
  unquote. Nou dat wordt nog wat! De burgemeester en het hele college van B&W en de hele raad moet in de boeien geslagen worden plus nog een heleboel ambtenaren, zeker die bewijsbaar hebben gelogen, etc. etc.

 102. jan bouma 9 februari 2010 om 10:49

  Update
  Gelijk het onderstaande bericht uit m’n electronische archief kan ik nog veel en veel meer putten om de situatie in 2004/2005 te adstrueren. Nu er een onderzoek komt door het OM is zo’n bewijsstuk ook weer relevant. Dus het vorige College van B&W, idem de Raad, moet zich niet "van den domme houden!’
  Leest u even mee? Graag. Het is een email van 16 december 2004; 5:18 uur verzonden en zoalsd ik schrijf had ik weer een gesprekje met de toenmalige burgemeester Van der Sluis op diens hoofdkwartier… het stadhuis!
  ==kopie:
  College van B. & W. van Maarssen
  t.a.v. de Burgemeester Van der Sluis,
  re.: onjuiste info. ; onderstaande kwestie.
  Geachte heer,
  Ter zake ons hedenmiddag gevoerde gesprek bevestig ik U hierbij nogmaals dat er door de Milieudienst te Breukelen, doch vallende onder Uw bestuurlijke verantwoordelijkheid, er onjuiste informatie is verstrekt zoals die vermeld staat in de U en mij bekende stukken.
  Zo is er geen sprake van een ondergrondse tank (die is destijds verwijderd!) en evenmin is er sprake geweest van een destijdse vestiging die omschreven kan worden als "landbouwmachinereparatiebedrijf".
  Voorts werd tijdens ons gesprek vastgesteld dat indien er destijds rapportages zijn verricht, MEDE in opdracht van de gemeente (!), alsdan verwacht mag worden dat die relevante informatie ten grondslag zal dienen voor latere te verstrekken informatie aan derden. Ook ten aanzien van dit punt zou U een "onderzoek" en "nadere inlichtingen" bij betreffende dienst(en) entameren.
  Gaarne verblijf ik in afwachting van Uw bevindingen; zeker waar het gaat over de stelling mijnerzijds (en de verkrijging daarop door U, c.q. het College NA verricht onderzoek) dat mijn beweringen juist zijn: er wordt onweerlegbaar en onweerspreekbaar door Uw ambtenaren onjuiste informatie verstrekt.
  De (mogelijke) stelling Uwerzijds dat ikzelf daarin een rol speel, c.q. had moeten spelen om te verhinderen dat er onjuiste informatie wordt verstrekt, acht ik niet houdbaar daar immers ik niet KAN weten dat men onjuiste informatie verstrekt of zal gaan verstrekken tot het moment (en dan is het soms te laat..) dat zulks is gebeurd!
  Gaarne Uw reactie, alsmede mijn dank voor het gevoerde gesprek;
  met hoogachting,
  J.M. Bouma
  Maarssen

 103. jan bouma 10 februari 2010 om 14:45

  Update
  "Beyond any reasonable doubt." Zo luidt meestal de vereiste grond voor een veroordeling door de rechter. Binnen dat kader adstrueer ik hierna weer eens de te nuanceren gronden waarop zo’n be- of veroordeling van de rechter kan worden gebaseerd in mijn geval. De onderstaande emailwisseling aan het toenmalige College van B&W, idem de Raad, laat opnieuw zien een afgewogen bewijsvoering door ondergetekende waarbij in acht genomen wordt het maximaal denkbare falen van ook ambtenaren in relatie met de ten laste gelegde feiten. (Zoals die later onomstotelijk kwamen vast te staan).
  Daarom vermeld ik ook ten behoeve van het OM, dat thans "onderzoek doet", de navolgende correspondentie waaruit blijkt de nalatigheid, het ignoreren van mijn oproepen tot op heden.
  Ofwel het gelijk van mijn beschuldiging. De aansprakelijke Overheid fungeert als "een criminele organisatie ex Art. 140 WvSr."
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: info@maarssen.nl
  Sent: Thursday, January 27, 2005 12:02 PM
  Subject: Fw: Schadegevolg
  Aan het College van Burgemeester & Wethouders
  der gemeente Maarssen;
  t.a.v. de Voorzitter
  Postbus 11
  3600 AA Maarssen
  tevens per email d.d. 28.01.2005 en postverzending
  Betreft onderstaand dossier
  c.c.: Mr M. Lanen te Utrecht
  Geacht College, geachte Voorzitter,
  Op 16 december 2004 besprak ik met U onderstaande kwestie waarna Uw College daarop reageerde bij brief d.d. 13.01.2005; no. 6574.
  Tijdens ons gesprek heb ik U drie varianten voorgehouden die een rol kunnen spelen in onderstaande (onverkwikkelijke) affaire. De eerste variant luidt:
  1. Er wordt onjuiste informatie verschaft aan derden op basis van menselijk handelen dat per definitie aan fouten onderhevig kan zijn ("waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt" zo luidt dan veelal het excuus). Deze stellingname is in het onderhavige geval nauwelijks voorstelbaar want dan zou er sprake zijn van een complete janboel bij de betreffende dienst – percelen worden bijvoorbeeld verwisseld: waar wel een "landbouwmachinereparatiebedrijf" zou zijn gevestigd – in plaats van het destijds bij Uw milieudienst wijd en zijd bekend staande en overlast gevende "intensieve veehouderij" (varkensmesterij waar ruim 2000 mestvarkens gehuisvest waren benevens er stank- en overlast gevende voederbereiding plaats vond t.b.v. stallen elders in het land). Bij Uw milieudienst ligt een dossier ter dikte van enige decimeters, waaronder een Raad van State-procedure, uit het verleden in Uw archief inzake deze voorgeschiedenis maar… "men weet van niets en raaskalt maar wat over een "landbouwmachinereparatiebedrijf." Uw huidige gemeentesecretaris dhr. A. Nederlof was destijds aan die milieudienst verbonden en kan die voorgeschiedenis als "wijd en zijd bekend" bevestigen. Uw milieudienst dient dus het bewijs te leveren waar in de haar bekende stukken er dan wel ooit sprake zou zijn geweest, zoals gesteld, van een "landbouwmachinereparatiebedrijf"; dit is onmogelijk en een groteske "onjuistheid" om geen andere betiteling te gebruiken.
  Het antwoord dat U ter zake levert in bovenvermelde brief is niet geloofwaardig en/of aannemelijk te achten waardoor het "pardonneren" van een "menselijke fout" idem welhaast onmogelijk en/of acceptabel moet worden geacht. *)
  – Dezelfde ongeloofwaardigheid doet zich voor wanneer U, in strijd met de waarheid beweert, dat Uw dienst via het door de KIWA-gecertificeerde bedrijf ISOTANK geen afschrift zou hebben gekregen ter zake de (verwijderde!) ondergrondse tank. Bedoeld (groene) certificaat met no. A. 34927 d.d. 11.07.1997 is U vanzelfsprekend wel degelijk toegezonden. Maar Uw dienst weet weer van niets.
  Uiteraard heb ik de KIWA en het betrokken bedrijf om opheldering gevraagd ter zake Uw onjuiste bewering dat U daar geen afschrift van zou hebben. Tenslotte staat van beide organisaties hun integriteit op het spel. Betrokkenen deelden mij mede dat slechts met een metaaldetector Uw onjuiste bewering (dat er nog een tank in de grond zou zitten) kan worden weerlegd…. "maar dat zulks een waanzinnige en overbodige exercitie zou zijn omdat U wel degelijk dat verwijderingscerti- ficaat moet hebben gehad!" (De kosten voor het tegenbewijs bedragen ca. 200 Euro).
  Ik wijs U erop dat ISOTANK in totaal zo’n 80.000 tanks in den lande verwijderde en het grootste bedrijf in Nederland was ten tijde van die saneringen (‘de tankslag’). Maar Uw dienst weet weer van niets, en verstrekt in strijd met de feiten een verklaring aan derden, een potentiele koper van het perceel, waarbij betrokkene "de lekkende olietank" op het belendende perceel in gedachten al zijn aan te kopen perceel ziet bevuilen! Zulks werd ook letterlijk door koper aan mij medegedeeld: "Er ligt hiernaast ook nog een tank in de grond!"
  Uiteraard gaat hierbij de copie van het bewijs dat die tank destijds is afgevoerd.
  – Idem Uw vraag omtrent 800 m3 grond – ruim 10 jaar na dato dat die berg grond er lag – doet grotesk en ongeloofwaardig en niet ter zake aan en is slechts bedoeld te stellen als "versluiering" van het (schadelijk!) feilen van Uw dienst. Desondanks kan Uw vraag zeer eenvoudig worden beantwoord omdat die ca. 800 m3 afkomstig was zijnde een restant van een totale aanvoer van ca. 12.000 m3 op het terrein Straatweg 176. Die grond was afkomstig en werd geleverd door Van B. Recycling te Utrecht die, uiteraard met provinciale vergunning, destijds een maagdelijke veenweide aan het afgraven was waarbij honderdduizenden kubieke meters (schone!) grond in de directe omgeving moesten worden afgezet. Ook hier is Uw milieudienst "vreemdeling in Jeruzalem" want de gehele Provincie was op de hoogte benevens de totale bevolkingen van Maarssen en Breukelen en omstreken (vanwege het intensieve transport) van die majeure ‘giga-operatie’ – zo werd er ook (bijvoorbeeld) massaal grond geleverd aan de bedrijven Van der H. te Maarssen en W. te Breukelen! – maar Uw dienst weet (weer) van niets en tracht, ruim 10 jaar na dato dat die ‘giga-operatie’ plaatsvond, nog een "interessante" vraag daarover te stellen! Ook hier wordt Uw handelen ter zake zwaar beproefd omtrent de geloofwaardigheid en integriteit temeer omdat U in Uw brief d.d. 13.01.2005 wel degelijk aangeeft over meer en betere informatie te hebben beschikt dan door Uw Dienst is afgegeven.Uw ‘Milieudienst’ dient dus alsnog haar gehele handelwijze te verklaren. Tevens de relevantie aan te tonen waarom – 10 jaar na dato ! – er nog een (niet relevante) vraag is gesteld omtrent de "herkomst" van 800 m3 grond!
  Variant nummer twee die ik met U besprak hield in dat op grond van de te veronderstellen zorgvuldigheid, waarmee overheidsdiensten dienen te werken, er dergelijke voorgaand gememoreerde en aangetoonde feitelijke onjuistheden niet in hun rapportages mogen optreden, en er dus zonder meer sprake moet zijn van verwijtbaar schadelijk handelen. Immers het schadegevolg heeft zich metterdaad voorgedaan (koper haakt af tengevolge van onjuiste informatie). Ter zake houd ik Uw (alsnog te verkrijgen) afdoende beantwoording in beraad of dit schadegevolg, omdat er sprake is van verwijtbaar handelen, op U zal moeten worden verhaald.
  De derde variant die ik met u besprak gaat uit van "kwade opzet" en is dus bij voorbaat zelfs strafrechtelijk te vervolgen. De onjuiste informatie wordt dan verstrekt aan derden met het specifieke en opzettelijke oogmerk om schade te veroorzaken. Nu verbind ik deze veronderstelling met de overig gedane (zeer negatieve) verbale uitlatingen van uw ambtenaren op het moment van de informatieverstrekking aan de medewerker(s) van het makelaarskantoor Lubbers dat namens koper optrad. Ter zake overweeg ik dan ook alsnog de afgehaakte koper te laten dagvaarden om onder ede zijn verklaring aan mij gedaan voor de Rechtbank te doen herhalen. Ook al weer zal dit handelen afhankelijk zijn van een afdoende verklaring Uwerzijds die zich niet verstaat met de brief van Dhr. Van Cranenburgh d.d. 1.12.2004 dat er sprake is van een "misverstand" zonder de onderbouwing waaruit dat "misverstand" dan wel zou bestaan.
  Resumerende dient gesteld te worden dat de schadeveroorzaking wel degelijk een feit is en aan een rechterlijke toetsing omtrent het in te stellen verhaal onderwerpelijk moet worden geacht. Te meer omdat dezerzijds serieus rekening moet worden gehouden, althans bestaat daar geen zekerheid over, dat U in de toekomst deze onjuistheden aan derden zult blijven herhalen en verstrekken.
  Zonder de vereiste en noodzakelijke rechtzettingen ter zake kan dit risico niet worden genomen.
  In afwachting van Uw ophelderingen verblijf ik en teken met behoud van rechten; *)
  Hoogachtend,
  J.M. Bouma
  Villa Mithras
  Maarssen
  *)
  Tot op heden zijn de bewijsbare leugens van de overheid en diens diensten niet rechtgezet waardoor wat mij betreft het predikaat "Bananenrepubliek" kan worden toegekend aan ALLE rapporten en de betrouwbaarheid daarvan van "de Overheid". De conclusie dat dit gebeurt in relatie met een criminele opportunistische overheid wordt dan onvermijdelijk. Maar… de milieuofficieren van het OM, en de opsporingsdiensten van de Politie, zullen opheldering gaan verschaffen. Nou ja… dat blijft afwachten.
  **)
  Idem aansprakelijk blijft het huidige College en de Raad omdat blijkens de brief van de Provincie Utrecht d.d. 17 juni 2009 (zie hierboven) men anders had moeten handelen. De schande blijft dat niet anders geconcludeerd kan worden dat onze Overheid terzake deze Milieumisdaad plus de gevolgen als crimineel dient te worden beschouwd.

 104. jan bouma 11 februari 2010 om 10:39

  Update
  TER AFRONDING (voorlopig) wordt onderstaande informatie aangeboden aan het "onderzoeksteam van het OM". Onderstaande communicatie is op 9 februari 2006 aan ALLE toenmalige fracties en het College van B&W uiteraard toegezonden. Men kan dus niet stellen niet te zijn geïnformeerd. Van belang is het "OM-team" erop te wijzen dat p a s recent de volledige waarheid (en het bewijs) van de milieucriminaliteit van de overheid aan het licht kwam m.b.t. het natuurgebied het Slijk te Maarssen. En wel vanaf het begin van 2009 TOT OP HEDEN.
  Toch werd in 2009 besloten om de ten onrechte opgelegde aanslag van de WOZ te gaan innen met terugwerkende kracht vanaf 2005. HET BEWIJS ACHTERAF dat de gemeente daartoe niet gerechtigd was blijkt thans uit de brief van de Provincie Utrecht aan de gemeente d.d. 17 juni 2009 (zie hierboven) en waardoor zondermeer wordt aangetoond dat de Milieudienst en de gemeente hebben gelogen m.b.t. hun informatieverstrekking aan derden; met name aan koper W. in 2004. Men WIST immers gewoon wel de waarheid te vermelden maar deed dat niet. De ambtenaren logen er lustig op los! En het verantwoordelijke College van B&W van toen (2005/2006) en dat van nu – na de raadsverkiezing in maart 2006 l o g e n er ook lustig op los! Tot op heden…. (Maarr… daar komt nu aanzetten het A-team in vliegende vaart!)
  .
  NB!
  Op dat rondschrijven aan alle fracties (de gemeenteraad) bleef men, in strijd met de gemeentewet en de eedsaflegging van raadsleden, de plicht VERZAKEN. Zie hierboven. Die plicht bestond met name ook uit al hetgeen bepaald is in de Wet Milieubeheer, Hoofdstuk 18. Zie idem hierboven. Conclusie: het OM-team kan een hele serie met name genoemde personen nu gaan verhoren. Ondertussen kan ik geen andere conclusie trekken dat ik ook tot op heden te maken heb met een criminele organisatie als bedoeld in Art. 140 WvSr. De voordelen die "de organisatie" boekt zal ik in de AANGIFTE opsommen.
  ==
  Per e-mail.
  Geachte Raadsfracties en ‘de Pers’,
  Re.: raadsvergadering d.d. 27.02.2006
  c.c.: Mr M. Lanen en Mr J. Homan (Van Benthem & Keulen)*)
  (*Noot toevoeging d.d. heden: zij waren toenmalig mijn advocaten;
  thans is dat mr. René van Stralen van Pietersadvocaten te Utrecht).
  t
  Betreft: Raadsvergadering van maandag 30.01.2006; inzake de “Toespraak”
  van inspreker schadelijk handelen van gemeente/milieudienst.
  Datum: 9.02.2006
  Door sommigen is mij nog gevraagd om een korte uitleg waarom “de ambtenaren van de gemeente en de Milieudienst onrechtmatig (en dus verwijtbaar en schadelijk!) hebben gehandeld”. Daarom in het kort opnieuw een uitleg:
  1. Beleidsmatige fouten ter zake de gebleken “interne discommunicatie” tussen ambtenaren R.O. enerzijds versus ambtenaren van Bouw & Wonen anderzijds inzake voorschriften “aanbouwen”.
  Toelichting: Stel: dat wanneer een serieuze koper van uw woning u vraagt even de gemeente te laten bevestigen dat uw bewering aan hem (koper) “dat er in principe een aanbouw mogelijk is” omdat u daartoe een paar maanden eerder (na afspraak) de benodigde formulieren hebt verkregen bij Bouw en Wonen je vervolgens geen bevestiging krijgt bij de Dienst R.O. die daar weer overgaat. (Belemmeringen van volumes en/of van andere aard zijn er niet). Terwijl koper u daar dus expliciet naar had gevraagd wordt die bevestiging niet verkregen en constateert de burger slechts een zo’n “schadelijk mogelijk handelen” zijdens de gemeente. De vraag zijdens koper was relevant want de achterliggende gedachte van hem zou kunnen zijn: “iedereen kan wel iets beweren, of formulieren hebben verkregen….; laat de gemeente dit even bevestigen…” Dus: een volstrekt begrijpelijke en logische vraag.
  In casus: op pg. 71 van die meegekregen voorschriften blijkt dat een aanbouw, volgens arcering, van 3,5 meter uit de gevel van het hoofdgebouw aan de achterzijde mogelijk is. Er ontstaat dan consternatie en irritatie bij R.O. wanneer ik om die bevestiging vraag en…. vervolgens het betreffende formulier aan mevr. Havermans, (R.O)., fax. Van Cranenburgh (chef) legt zijn medewerkers dan een “spreekverbod” op dat later door mevr. Spaans aan de medewerkers van makelaarskantoor Lubbers, die namens koper optraden, nog eens in negatieve zin wordt geventileerd. (zie verder de al gegeven uitleg).
  Kern van de zaak is dat ik als ingezetene slechts constateer dat de gemeente zo schadelijk als mogelijk is opgetreden; met “twee monden” spreekt en onbetrouwbaar is. Voorgaande gang van zaken is geheel bewijsbaar. Mijns inziens ligt er hier dus een taak voor ‘de politiek’ om onderlinge “stammenstrijd” en/of “domeinwerking” tussen de diensten Bouw & Wonen en R.O. tegen te gaan, althans ervoor te zorgen dat die onderlinge communicatie naar behoren verloopt!
  “Resultaat” was ondertussen, dat ondanks mijn goede bedoelingen nu juist die communicatie te bevorderen, ik “beloond word” met een eerste vertrouwensbreuk tussen koper/verkoper. Anders gezegd: een inwoner kan geen informatie verschaffen aan een potentiële koper van zijn woning of er aangebouwd kan worden ondanks dat hij beschikt over de procedurele regels waaruit blijkt dat dat kan. Conclusie: de gemeente handelt niet-consistent en onrechtmatig, en dus (onnodig) schadelijk, jegens haar inwoners, althans in mijn geval, door de verlangde bevestiging niet aan koper te verstrekken.
  2. Foutieve en incriminerende verslagleggingen door de Milieudienst Noord-West Utrecht. Uiteraard zijn die veel ernstiger dan de kwestie over “de aanbouw”. Zowel de gemeente als de milieudienst zeggen evenwel door te zullen gaan met die foutieve en criminaliserende verslagleggingen naar derden. (Leest u immers wat dhr. Ganzevoort daar recent nog, d.d. 9.09.2005, over opmerkte inzake die ophogingsgrond). “We hebben correct gehandeld” zo luidt hun glasharde leugen! En voor zover er wel een erkenning van foute informatie onder ogen moet worden gezien en niet langer ontkend kan worden, wordt die erkenning gebagatelliseerd als “weinig accuraat”. (Sic!) Deze gang van zaken betekende dat koper W. wel de gemeente (ten onrechte!) geloofde maar niet ondergetekende ter zake:
  a) de voorgeschiedenis van het terrein (geen varkensmesterij maar landb.m.rep.bedr.)
  b) dat er nog olietanks in de grond zitten (impliciete beschuldiging omdat “afvoer-bewijzen” zouden ontbreken.
  c) dat er mogelijk vervuilde en giftige ophogingsgrond is aangewend (terwijl “de ambtenaren van de Provincie erbij stonden te kijken!!!”)
  d) dat er geen zekerheid is te verkrijgen of er aan de achterzijde een aanbouw in principe mogelijk is (terwijl de meegekregen formulieren anders bewijzen)
  e) dat zijn veronderstelde sociale settlement en vestiging in de gemeente en voortzetting van de activiteiten van Villa Mithras (gratis exposities en beeldentuin) de bodem werd ingeslagen door alle negatieve en lasterlijke uitlatingen (“we mogen zelfs niet meer met hem spreken!”) omtrent mijn persoon.
  f) dat de ideële doelstelling van Villa Mithras “Waarheid en Licht” uit te dragen door deze criminerende en leugenachtigheid aantijgingen zijn geschaad en… “dankzij” de gemeente niets voorstellen!
  Voor twee (2) verbijsterende “onjuistheden” vraag ik nog uw aandacht:
  1) De milieudienst beweert dat de benaming “landbouwmachinereparatiebedrijf” het gevolg zou zijn van (citaat uit brief d.d. 10.03.2005) “mogelijk is deze benaming afkomstig van een eerder verleende hinderwetvergunning op dit adres.” Terwijl iedereen weet dat “die locatie” sinds de Middeleeuwen onbebouwd was en dat vanaf midden jaren ’60 (v.d.v.e.) t/m ’90 er een varkensmesterij gevestigd was. Hiermee is mijn aantijging dat a) er een complete chaos blijkt in die digitale bestandsgegevens ofwel b) er bewust en opzettelijk foute informatie aan koper W. is verstrekt terecht en wordt niet weerlegd!
  2) Dat in strijd met de waarheid de milieudienst c.q. dhr. Ganzevoort blijft beweren dat die aangevoerde ophogingsgrond “verdacht” is (omdat hij Van Bentum Recycling impliciet van milieucriminaliteit beschuldigt!) De dienst schrijft in de brief van 5.10.2006 gericht aan (“…en dat is NA 9 september 2006 toen ik Ganzevoort hierop aansprak…!) Derks Star Busmann , die op verzoek informatie inwon, nog steeds (dat) “Ten aanzien van de kwaliteit van de opgebrachte grond op Straatweg 176 kan de milieudienst geen uitspraak doen.” Dit is een grove onjuistheid! De ambtenaren van de provincie (“die erbovenop stonden!”) hadden immers de milieudienst kunnen bevestigen dat het hier ging om massaal aangevoerde grond afkomstig uit een “maagdelijke veenweide”. De “kwaliteit”, “oorsprong” en “samenstelling” waren dus wel bekend. Men moet ophouden dit soort impliciete verdachtmakingen te (blijven) uiten en erkennen dat de dienst gewoon niet goed en accuraat weet te berichten terwijl… ze dat anderzijds wel pretendeert en doet!
  Ten aanzien van die “achtergebleven olietanks” blijkt eveneens dat de dienst compleet heeft gefabuleerd: a) men kan sowieso geen hinderwettekening goed lezen en interpreteren, b) er worden “tanks” genoemd die er nooit geweest zijn (!) – zoals een “verhaal” over een wel/niet “afgeschuimde tank” (onzin; die was er nooit maar misschien ergens een kilometer verderop!), c) vervolgens niet erkend wordt dat er gewoon bovengrondse tanks en installaties waren (waaronder slechts 1 kleine dieselolietank met pomp) die regulier bij de ontmanteling van het bedrijf zijn verwijderd. Ergo: daar hoeft de milieudienst geen “afvoerbewijzen” van te hebben! Voorts de milieudienst blijk geeft niet goed in de gaten te hebben hoe de nieuwe nummering loopt van de voormalige bedrijfslocatie (dat was no. 166). Die nieuwe nummering luidt: 174 – 176 – 176a – 178 en derhalve maakt no. 178 (= Mithras) daar deel van uit. …. Ten overvloede: de enige ondergrondse tank die op het voormalige bedrijfsterrein lag is verwijderd met een certificaat van de KIWA. Aan koper W., via de medewerkers van het makelaarskantoor, werd wel iets anders verteld en gesuggereerd!!!
  Eis: men moet de gemaakte fouten erkennen en stoppen met het doen van impliciete dan wel expliciete beschuldigingen omtrent mijn persoon en/of de locatie in de toekomst.
  Overweging: Aan “de politiek” heb ik op basis van (veronderstelde) integriteitswaarden een uitspraak gevraagd en een erkenning van de bewijsbare gang van zaken. Op 27.02.2006 a.s. hoop ik ter zake uw resultaat te vernemen inclusief het oordeel omtrent de symbolische schadevergoeding van 10.000 euro. De werkelijke toegebrachte schade, materieel en immaterieel (!) valt daarbij in het niet.
  Met behoud van weren en rechten teken ik,
  Hoogachtend,
  J.M. Bouma
  Tel. 0346-573455
  Villa Mithras http://www.villamithras.com Straatweg 178 Maarssen

 105. jan bouma 11 februari 2010 om 11:55

  Aanvulling.
  Bij het doorzoeken van m’n electronische archief stuitte ik ook op onderstaande email d.d. 16 februari 2006. Hij is voor het OM-team van groot belang want één van de grootste verdachten die verhoord moeten worden is wel de huidige wethouder E. van Esterik van de PvdA. Hij koos op 18 juni 2009 j.l. toen het gehele College een hele dag vergaderde over de brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009 OPNIEUW verkeerd terwijl hij beter wist. Enfin.. deze schurk mag wat mij betreft dus opgeknoopt worden want zijn opvatting van "recht" blijkt nog steeds te liggen in het verlengde van wat een "criminele organisatie" doet.
  Het verduisteren, het faciliteren van liegende ambtenaren, het tegen beter weten in liegen omtrent een van de grootste MILIEUSCHANDALEN en WAARDOOR hij zich schuldig maakt. Ongetwijfeld kan Van Esterik een meineed plegen door tegen het OM/team te liegen dat hij een andere `oplossing` beoogde dan wat ik veronderstelde. De liegende ambtenaren hadden toch zijn voorkeur… Enfin. Het is geen moeilijke deductie voor het OM-team om de navolgende emailwisseling te begrijpen die ik voerde met de andere huidige wethouder Paul Schròder in het College van B~W…
  °°
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: bureaupm@wxs.nl dit is de huidige wethouder zijn emailadres.
  Sent: Thursday, February 16, 2006 11:42 AM
  Subject: "..oplossing…."
  Ha Paul,
  vertrouwelijk…..
  ipv telefoon…; had gisterenavond Van Esterik kort aan de telefoon… hij bevestigde het "Praesidium-verhaal terzake de unanimiteit…" maar had twee oplossingen voor me in petto…:
  1… (niet lachen) "als ik 5 weken zou wachten tot NA de verkiezingen….. `(suggestie: "het dan aan de macht zijnde college lost het op….")
  2. Naar de nationale Ombudsman…, en dat leek me een goede raadgeving; heb vanochtend dat ‘in gang gezet…’
  hou punt 1 even voor jezelf…. want ik verwacht dat jij in die nieuwe coalitie dan…."wethouder milieuzaken" wordt….; dus…. Van Esterik zie je dan alsnog…. "recht doen!" (waar moet ik anders 5 weken op wachten?)
  Groet.-JB
  °°
  Opmerking t.b.v. het OM-team.
  Als u de schuldbekentenis op voorhand ondertekend door de aangeklaagden als vanzelfsprekend verwacht had ik u, het OM-team, niet nodig! Voor de rechter dienen wel de bewijsvoeringen soms moeizaam en met tegenwerking uiteraard van de aangeklaagden verzameld te worden. Vraag+
  Heeft uw Team inmiddels de beschikking over een milieu-officier. Of mag ik me `verheugen` in wat mindere deskundige begeleiding.

 106. jan bouma 12 februari 2010 om 09:51

  Update wat de Hoofdzaak betreft:
  =========================
  Ook dezerzijds blijken (aanvullend) alreeds erkende DESKUNDIGEN op het gebied van milieurecht en onrechtmatige overheidsdaad in relatie met de beschuldiging Art. 140 WvSr geraadpleegd te worden. U verneemt later.
  Ofwel zoals te lezen is op mijn Vkblogs:
  ==
  12-02-2010 10:05
  @VSp… 7:00… "…Je bent toch nog net niet een soort Holleeder geworden! Die reed ook op ’n brommer!" :))
  @Aad…16:36
  Als je zegt: == Die andere criminelen hebben vanaf nu ook vrij spel. Totdat het hele zooitje opgepakt wordt. Wat een bende ==. ….bedoel je natuurlijk "De Bende!"
  Binnen dat kader zal het OM-team, dat onderzoek zal doen, wat deskundige begeleiding gaan krijgen van erkende en bekende specialisten op het gebied van de "onrechtmatige overheidsdaad" en het milieurecht. Die aangifte moet natuurlijk waterdicht zijn zodat de vervolging (en veroordeling) ONONTKOOMBAAR zullen zijn. Heb hedenochtend daartoe actie ondernomen. We kunnen natuurlijk niet de situatie creëren dat "de Bende" nog vrijuit zal gaan!
  Ik zal dit comment even overzetten naar m’n andere blogs; is men ook weer op de hoogte.
  Ondertussen: allen een prettige dag.
  Wat een zooitje.
  ==

 107. jan bouma 12 februari 2010 om 13:39

  Idem. Een update.
  ==
  12-02-2010 13:31
  @Aad…11:54 (zie voor de context zijn Vkblog: ‘Aad verbaast’.
  Ik zeg:
  De materie is redelijk ingewikkeld. Wat denk je van het volgende:
  Inzake:
  == Wetsartikelen
  In het Nederlandse strafrecht wordt valsheid in geschrifte beschreven in:
  Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  ==
  *) dit laatste is bij mij het geval.
  Kijk… jongen! Alweer een wetsartikel dat wordt geschonden door de criminelen. Ze presenteren, in mijn geval, zogenaamde milieurapporten maar die blijken vervalst, danwel niet overeenkomstig de werkelijkheid en waarheid. En dan doemt de vraag op WIE heeft daar voordeel bij?
  Dat is de corrupte staat.
  Ach.. dit is slechts een enkel detail (en voorbeeld) voor m’n uitbreiding van de rechtsgronden waarop ze veroordeeld kunnen worden. Idem zouden ook de "pensioenfondsen" gedagvaard kunnen worden a l s ze valse voorspiegelingen geven aan het publiek dat ze aan het belazeren zijn.
  Maar… "het razende snelle A-team van het OM is onderweg…!" :)) !!
  Wat een zooitje.
  ==

 108. jan bouma 13 februari 2010 om 13:03

  Tussentijdse update. Het gaat uitstekend met de formulering van "de aangifte" t.b.v. het OM-team…
  Maar in afwachting van dat resultaat gelieve u te luisteren naar de voorgangers van het kwaad. (ergens zit hier een rijm) ; ik weet niet waar. http://www.youtube.com/watch?v=vMecO38MZCc
  Wellicht a.s. maandag of zo kunt u het hele verhaal hier lezen.
  NB!
  Let u even op de bijzondere slimme oogjes van de officiele staatsvoorlezer…!

 109. jan bouma 13 februari 2010 om 13:50

  Nog vergeten is de volgende clip. http://www.youtube.com/watch?v=SsTsPkxEPlE
  Men bedenke zich dat de geschiedenis en de geschiedschrijving altijd pas ACHTERAF oordelen met de inzichten van dit moment.
  Indien men echter vantevoren aan de hand van de geschiedschrijving geleerd is, dan vertrouwe men niet op voorhand een corrupte overheid. Ook al bleek die overheid pas achteraf corrupt. Althans in het geval van de Nazis. Allen een prettig weekend. A.s. maandag verder…

 110. jan bouma 17 februari 2010 om 19:39

  Update: Uitbreiding. T.k.n.
  == (alles spreekt voor zichzelf)==
  Geachte mevrouw Dik-Faber, (zij is Statenlid van de ChristenUnie in Utrecht en Commissielid natuur en milieu)
  **)Zie onderaan.
  re: vorige mail.
  Mogelijk kunt u mij zeggen "of de politiek, uw commissie," mij wel of niet gaat antwoorden. Ter uwer aanvullende informatie heb ik hieronder een min of geschikt persbericht geschreven dat ik ook uw Commissie aanbeveel er kennis van te nemen want het bevat wat info. op datgene wat u mogelijk als "antwoord" van de provincie zult hebben gekregen. Althans dat vermoed ik omdat het ook gezegd werd door dhr. mr. Roy Samson edoch daar is allerminst de zaak mee afgedaan. Niet voor het milieu (om wat slib te baggeren en de giftige rotzooi te laten liggen; maar evenmin terzake de aangerichte bewijsbare vermogensschade ex Art BW 6;162; onrechtmatige daad onvergoed te laten).
  Al eerder heb ik aangegeven dat de obligate ontwijkende quote: "de zaak is onder de rechter" niet de verantwoordelijke politiek zal excuseren terzake hun te nemen verantwoordelijkheden. Het is een goedkope uitvlucht.
  Daarom is het onderstaande verhelderend. Ik schrijf wel die aangifte verder want die is te hilarisch om niet in de annalen vermeld te worden; maar of er een rechtszaak wel of niet komt daarop kan nog worden geïnterveniëerd.
  (Ik probeer u morgen even te bellen; met permissie); maar u kunt me uiteraard ook per mail even informeren dan hoef ik u uiteraard niet te bellen).
  M.vr.gr. verblijvend;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  PERSBERICHT
  Inz. de sanering Vecht.
  Er is sprake van ook enige "zijtakken" van de Vecht die opgeschoond zouden worden. Wellicht wordt daarmee bedoeld de ca. 7 HA. grote plassen van ’t Slijk (halverwege Maarssen/Breukelen) en die een voormalige gesloten stort (VGS) is, ’n giftige vuilnisbelt van ca. 2 miljoen m3 wegens milieucriminaliteit uit het verleden. Ook een partij vaten (enige honderden) ligt er; wat erin zit interesseert niemand want het ligt onder water en er is geen "visuele hinder" (sic!) en dan kan het blijven liggen. Bij een enkele boring – zie het Grontmij-rapport, dat ik entameerde in 1990 – wordt al verslag gedaan "dat er spontaan olie is aangeboord" en ziet men ’n grote plas olie aan de oppervlakte. Verder is alles sterk verontreinigd met PAKs, zware metalen, etc. en er dient gesaneerd te worden. (Zie ook de brief van de Provincie waarin dat staat).
  Men laat dan geen onschuldige particulieren daar de dupe van worden. Men leze verder mijn dossier (een thriller) en ogenschijnlijk te ongeloofwaardig om het serieus te nemen. Want u denkt: "die Bouma overdrijft; zo erg kan een corrupte overheid niet zijn!" U vergist zich. Maar ik heb de Staat nu aangeklaagd als zijnde een organisatie als bedoeld in Art. 140 WvSr ook al zegt de milieujurist mr. Roy Samson van de Provincie Utrecht: "dat er nog een ter visielegging komt" van de gepresenteerde recente onderzoeksrapporten.." (maar waarin staat dat men zgn. "niks kan vinden"; althans wat er in die partij vaten zit is blijkbaar niet interessant (en die hele partij vaten wordt bij een gesuggereerd "deugdelijk onderzoek" überhaupt dan ook niet gevonden!!); idem dat de overige giftige stoffen uit de dump – en die eigenlijk ook onmiddellijk gesaneerd zouden moeten worden – nu niet relevant zou zijn.
  Men weigert wel te kostbare verticale boringen; men weigert de milieucriminaliteit onder ogen te zien. En alles blijft dan ook een "BLACK BOX".
  Tsja…. Als je niks onderzoekt… hahahaha dan vind je natuurlijk ook niks. "C’est si simple comme bonjour!"
  Er drijven wel oliewalmen volgens zo’n rapport over de plassen, men vaart tijdens de onderzoeken dwars door de plassen olie, en wordt er spontaan bij die al genoemde proefboring olie aangeboord… (net als in Koeweit) maar verder… volgens de overheid is er niets aan de hand. De rapporten zijn misschien nog wel voor de SHELL interessant. Maar… "De rapporten zijn protocollair juist opgemaakt en… we leggen ze nog ter visie!" Eehhh…, nee er is dus niks aan de hand!"
  …En wij slaan u aan voor de WOZ voor boven het miljoen. En al hebt u een schade van 2,5 miljoen (devalorisatie onverkoopbaar o.g.) en al bent u beledigd en geïncrimineerd met leugens door de ambtenaren en voor milieucrimineel uitgemaakt… en bent u van valse gegevens en fake-rapporten voorzien: er is niks aan de hand!"
  Vanaf 2004 ben ik nu bezig deze milieuzaak op te lossen. De "overheid" is niet geïnteresseerd.
  Voor meer info. zoekt u even op mijn Volkskrantblog door in de zoekbalk van Google in te vullen: NIMMER ZAL HET RECHT en dan krijgt u mijn juridische blog te lezen. Ik sta bovenaan op de Googlepagina en men leze vanaf 5 januari 2010. (Ik zal dit bericht er maar eens aan toevoegen)
  Ik heb nu 6 jaar lang getracht de kwestie op te lossen maar men blijft oostindisch doof en stom. Dat lukt dus niet. Vandaar dat mijn advocaat nu via het Parket van de Hoofdofficier het OM (de politie) een onderzoek, aanklacht, voorgeleiding en veroordeling van een criminele overheid nastreeft. U vindt alle juridische bewijzen op mijn Vkblog. En ik ben doende met die aangifte.
  Ook Prof.dr. J. Mur van de Vecht-en Plassencommissie (Vz.) heb ik maar eens aangeschreven idem de commissie van Provinciale Staten via Mevr. Dik-Faber; haar milieugedeputeerde is op de hoogte: zie het dossier.
  Ik ben het zat. Men kan hier in de nieuwe deelgemeente Maarssen zo dadelijk een geheel nieuw gemeentebestuur kiezen idem wat mij betreft ook een nieuwe raad en nieuwe ambtenaren die ook gelogen hebben kunnen in de boeien worden geslagen wegens… "de cover-up" van één van Neêrlands grootste milieuschandalen en kunnen worden vervangen.
  Alle bewijzen heb ik voorhanden en ik ga dit proces ook winnen tegen een opportunistische criminele overheid die haar milieudelicten van diezelfde overheid UIT HET VERLEDEN natuurlijk niet graag berecht ziet door de slachtoffers:
  1) het milieu; en
  2) ondergetekende met een vermogensschade en belasterde naam van in totaal 3,5 miljoen euro. Ik zal 1 miljoen van dat geld inz. die immateriële schadevergoeding schenken aan een goed doel. Daarover leest u mijn Vkblog. Daar staat waaraan ik dat geld zal besteden.
  (zegt het even voort…; en tegen het OM-team zeg ik: nog even geduld. Ik werk graag zorgvuldig en check heel wat zaken voordat ik ze opschrijf).
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: carladik@yahoo.com
  Sent: Monday, February 15, 2010 11:13 AM
  Subject: info
  Geachte mevrouw,
  Graag even uw aandacht voor het volgende (ik kwam uw naam bij toeval tegen na intoetsing via Google van de trefwoorden "sanering Vecht"; en stuitte toen op een verslag van de provinciale commissie en ik realiseerde me dat uw commissie waarschijnlijk van niets weet).
  U, en uw collega’s Statenleden, gelieve kennis te nemen van mijn juridische Volkskrantblog en (desgewenst) te willen lezen vanaf 5 januari 2010 tot op heden (naar beneden scrollen).
  zie: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!
  Uw geestverwant de gedeputeerde De Jong is volledig op de hoogte zoals blijkt uit het dossier. Zou u uw collega’s willen informeren? Idem wordt een reactie op prijs gesteld.
  Inmiddels;
  m.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  **)zie bovenaan:
  (…En dan doel ik (nog) niet op de Franse benaming en betekenis van "le ministre du milieu" waarmee soms Nederlandse ministers zich melden in Parijs…) :)). Alhoewel… hebt de laatste parlementaire verslagen gezien?

 111. jan bouma 17 februari 2010 om 23:42

  Correctie inzake de naam van Prof. dr. L.R. Mur. Een technische expert als Voorzitter van de Vecht- en Plassencommissie: zie: http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeker/PRS1236804/
  De vragen die ik hem gesteld heb zal ik voor wat betreft de antwoorden eerst trachten van hem mondeling te vernemen. Zie het bericht hierboven. Excuses voor de naamsverwisseling.

 112. jan bouma 18 februari 2010 om 10:43

  Update. Info. Ten behoeve van het OM-team (dat dat zelf natuurlijk ook al lang gevonden zou hebben).
  Misschien ten overvloede voeg ik toch toe via de link: http://utrecht.regelingenbank.eu/regeling/toelichting/?id=155
  de GEDRAGSCODE voor Provinciale Statenleden. Mevr. Dik-Faber kent met haar overige Commissieleden die code natuurlijk als het ware van buiten!
  (Er staan bepalingen in die rechtstreeks van toepassing zijn op deze casus).
  Nog een opmerking inzake de vaak toegepaste dooddoener: "de zaak is onder de rechter".
  1. Dat is bij mij nog niet het geval.
  2. De rechter wil wel graag van de politieke verantwoordelijke wetgevers en wetshandhavers vernemen wat zij er nu van vinden.
  3. Een rechter oordeelt in feite ook niet over "de zaak" ZONDER de opvattingen van de wetgevers en wetshandhavers te kennen; dus moet "de politiek" zich niet verschuilen en antwoord geven op mijn vragen. Dat recht komt primair de politiek toe. In mijn geval zou de rechter overigens een reeks overtredingen in aanmerking moeten nemen met als slotconclusie: ik heb te maken met een organisatie als bedoeld in Art. 140 WvSr. Dat weer wel ja. (!)
  Ik ga later Mevr. Dik-Faber maar eens bellen…; u hoort nader.

 113. jan bouma 18 februari 2010 om 12:11

  ..dat deed ik met het gevolg dat via Hans Schoen de Commissieleden worden geïnformeerd:
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: Hans.Schoen@provincie-utrecht.nl
  Sent: Thursday, February 18, 2010 12:00 PM
  Subject: Fw: info inz. Het Slijk – Maarssen.
  Geachte heer Hans Schoen,
  Zojuist sprak ik telefonisch mevr. Carla Dik inzake het onderstaande. Ik verzoek u mijn correspondentie met haar blijkens die 2 emails, plus de verwijzing van de link, mutatis mutandis te doen toekomen aan alle leden van de Commissie Natuur en Milieu van de Provincie.
  Graag zou ik dan ook een reactie van uw Commissie (en dus van de leden) krijgen inzake mijn vragen aan "de politiek".
  Met dank voor de doorzending;
  Inmiddels;
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  ==
  aanvullend inzake Prof. Mur die Voorzitter is van de Vecht- en Plassencommissie.
  na een introducerend goed verlopen gesprekje via de echtgenote (ook hedenochtend) kan ik wellicht de professor spreken morgenmiddag rond 16.00 uur. U hoort nader.

 114. jan bouma 19 februari 2010 om 17:30

  Update inzake prof.dr. L.R. Mur en mijn gesprek. Een integraal verslag leest u hieronder. Moed is een zeldzame eigenschap…. Enfin: de juristen onder u en het OM-team nemen er kennis van want het is relevante informatie.
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: A.P. van Stralen ……………..dit is mijn advocaat
  Sent: Friday, February 19, 2010 5:14 PM
  Subject: Fw: Nimmer zal het recht niet in het geding zijn
  Beste René,
  In de voorbereiding van de gehele aanklacht en de aangifte ten behoeve van het onderzoek door het OM ontbraken nog de navolgende partijen.
  1. De deskundige bij uitstek: Prof.dr. L.R. Mur i.v.m. met diens expertises of er wel of geen fake-rapporten worden uitgebracht door de overheid en of hij daar als deskundige mee kan leven, c.q. kan werken ten behoeve van het milieubelang.
  2. Ook de politieke verantwoordelijkheid van de Provincie was nog niet aan de orde gesteld ten behoeve van het OM-onderzoek; en daarom is de zaak nu ook mede dankzij Mevr. Dik-Faber aangekaart bij de provincie Utrecht.
  Volgende week zal ik de aangifte gereed hebben.
  Inmiddels; groet… en werk ze.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: carladik@yahoo.com ……………………..zij is Statenlid voor de Christenunie.
  Sent: Friday, February 19, 2010 5:04 PM
  Subject: Fw: Nimmer zal het recht niet in het geding zijn
  Geachte mevrouw Dik – Faber,
  1. Met dank voor de toezegging; men neme er de tijd voor.
  2. Zie hierna een verslag van een gesprek dat ik voerde met Prof.dr. L.R. Mur in zijn functie als voorzitter van de Vecht- en Plassencommissie.
  De man begrijpt kennelijk niet dat er een samenhang is tussen de particulier enerzijds en het door diezelfde particulier te dienen milieubelang anderzijds en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden.
  Enfin. Ik wacht gaarne e.e.a nu af of "de politiek" wel of niet haar verantwoording zal willen nemen. Aan een professor is dat niet toevertrouwd! Ik zet dit laatste comment op m’n juridische blog zodat eenieder weer op de hoogte is. Zeker de politie heeft daardoor weer wat aanknopingspunten.
  Inmiddels;
  Met vriendelijke groet verblijvend en nogmaals met dank voor uw toezeggingen. Ik hoop dat de door u gestelde vragen naar waarheid zullen worden beantwoord.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: hans.schoen@provincie-utrecht.nl ……………hij is secretaris van de prov. Commissie Natuur en Milieu
  Sent: Friday, February 19, 2010 4:56 PM
  Subject: Fw: Nimmer zal het recht niet in het geding zijn
  Geachte heer Schoen,
  c.c. carladik@yahoo.com
  Ter kennisneming van uw Commissie zend ik u onderstaand verslag. Ik zal het ook zenden aan Mevr. Dik-Faber van wie ik begrepen heb dat zij vragen gesteld heeft en de zaak volgt. Graag een comment van uw commissie Natuur en Milieu.
  Met dank voor de toezending.
  M.vr.gr.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: mur@vecht.nl …………………………EN DIT IS ONZE MOEDIGE PROFESSOR DIE IK UITGENODIGD HEB WAT VRAGEN TE BEANTWOORDEN HIERONDER IN DE REACTIE-RUIMTE.
  Sent: Friday, February 19, 2010 4:51 PM
  Subject: Fw: Nimmer zal het recht niet in het geding zijn
  Geachte professor Mur,
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl
  Zojuist sprak ik u telefonisch in relatie met het onderstaande en in uw hoedanigheid als Voorzitter van de Vecht- en Plassencommissie. Daarnaast bent u een bekende autoriteit aan wiens oordelen grote waarde dient te worden toegekend inzake de aanhangige materie; de ecologie en waterkwaliteit.
  Dank voor het gesprek.
  Ik vat dat gesprek samen als volgt:
  Het bekende verhaal:
  U zei:
  1. we hebben gisteren nog vergaderd over het Slijk en de milieuproblematiek;
  2. we houden ons verre van persoonlijke en private belangen in dat kader;
  ik zei:
  3. (op mijn tegenwerping dat)
  a) het milieubelang tevens door mij behartigd wordt;
  maar
  b) dat ik anderzijds ook tegelijkertijd het slachtoffer van punt 1) ben.
  gaf u mij vervolgens de raad om:
  c) het rapport van de Grontmij uit 1990 in afschrift te zenden aan de "waterbeheerder ofwel het AGV" en dan zou het allemaal wel "terecht komen".
  (het is natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig dat u als expert dat rapport niet zou kennen want WAAROVER vergaderde u gisteren dan wel? Idem is volstrekt ongeloofwaardig dat u die recent uitgebrachte FAKE-RAPPORTEN niet zou kennen! Waarover vergaderde u eigenlijk?!
  Voorts bleek er onduidelijkheid over de vraag of ik als nieuwe eigenaar wel of niet verantwoordelijk zou zijn voor de aankoop van een door een criminele overheid in het verleden begane milieumisdaad. E.e.a. zoals dan weer blijkt uit de rapporten en de bevestiging daarvan door de brief van de provincie d.d. 17 juni 2009.
  Conclusie:
  De voorzitter van de Vecht- en Plassencommissie, Prof. dr. L.R. Mur, bekommert zich niet om de rechtsgevolgen van een door de overheid begane milieumisdaad. Laat ook mijn vragen omtrent de "fake-rapporten" (en waarmee hij toch ook te maken krijgt als belangenvertegenwoordiger van de waterkwaliteit; of erkent hij ook al bij voorbaat dat de overheid nog slechts "fake-rapporten" uitbrengt en aan "cover-up" doet…; dan is het milieu in slechte handen bij u. Ook u hebt een maatschappelijke functie waarop u kunt worden aangesproken. Het geen stelling nemen in deze zaak is u aan te rekenen. Graag uw commentaar op deze beschuldiging. En graag helderheid is geboden. Ook naar de Provinciale Commissie. Van Mevr. Dik-Faber, Statenlid van de Christenunie, heb ik begrepen dat deze zaak de aandacht heeft).
  Kortom u gaf mij geen bevredigende reactie die ik van een expert als u verwacht zou mogen hebben.
  Ik moet wel zeggen dat ik er niet bij was tijdens die vergadering gisteren. Helaas ben ik vergeten aan u te vragen met WIE er vergaderd is. Misschien vergaderde u wel met de criminele overheid? En over de vraag HOE de "cover-up" en de valse fake-rapporten gehanteerd moeten worden? Jammer dat u mij dit niet vertelde.
  Dat zou wel het OM, ofwel de politie, kunnen uitzoeken. Want ook hier is aan de orde dat een kennelijk op zijn ongetwijfeld uitstekende kwaliteiten aangezochte professor, als u, mij niet afdoende weet te antwoorden en geen verantwoording wil nemen in zijn adviezen noch stellingnamen inneemt ten behoeve van het milieu dat tevens door eigenaren moet worden gediend.
  Daarom: een bedroevend resultaat van ons gesprek. Vooralsnog.
  Ik zal dit verslag zenden aan mijn advocaat en tevens aan provinciale Staten. U leest dit comment ook integraal zo dadelijk op mijn Volkskrantblog.
  Ik verzoek u op deze mail te reageren met uw comment in de reactieruimte op dat Volkskrantblog.
  Inmiddels;
  M.vr.gr.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: mur@vecht.nl
  Sent: Tuesday, February 16, 2010 11:32 PM
  Subject: Nimmer zal het recht niet in het geding zijn
  Waarde heer Mur,
  Men is soms ‘vreemdeling in Jeruzalem’ zonder het te weten. Daarom verzoek ik u vanaf 5 januari 2010 (tot op heden en daarna) mijn juridische Volkskrantblog te lezen. Zie: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!
  (de andere blogs zo’n 32 mag en kan ook)
  Nu zegt dhr. Roy Samson, milieujurist van de provincie weliswaar tegen mij "dat er nog een evaluatie komt" maar zoals u ook kunt lezen zal daardoor het lijk (die vaten!) niet door verdwijnen, noch al die fakerapporten en "black boxes"; ofwel leest u mijn metaforische verhaal over "de boswachter" en "de stroper" die op heterdaad betrapt wordt.
  Nu heb ik al eerder eens gevraagd aan "de Vechtse Kringen" voor wat support en vooral ook stellingname ten gunste van mijn zaak. Met weinig resultaat. Is dit een gebrek aan moed? Of denkt u: "laat de rechter het maar uitzoeken?"
  (Maar misschien wist u helemaal van niks van mij terwijl Steven de Clerq praktisch mijn buurman is en… hij zit onder u, als ondervoorzitter. Daarnaast is de Fam. Geeris mijn overbuurman… aan het Zandpad en … die wist ook van niks!)
  De "cover-up" waar ik mee te maken heb doet wat denken aan wat mr. F. Bovenkerk, criminoloog, aanduidt als "collusie"; ik noem het een voorbeeld van overheidscriminaliteit ex Art. 140 WvSr.
  Na 6 jaren mag ik dat wel concluderen.
  Enfin! Veel plezier met de thriller. Er is inmiddels een akkoord tussen mijn advocaat en het Parket van de Hoofdofficier van Justitie te Utrecht om… "het A-team van het OM-team" erop los te laten en de schuldigen voor te geleiden. Ook al is dat de Korpschef van Maarssen Mevr. drs. M.M. van ’t Veld met haar hele College plus alle raadsleden en wat ambtenaren… maar "elk nadeel hep ook weer zo z’n voordeel" volgens J.C. (= Jesus Christus) want dan kunnen we bij de komende gemeenteraadsverkiezing voor de 3 deelgemeente een geheel nieuwe ploeg kiezen die niet corrupt is.
  Graag een bericht van u retour. Dank alvast. Het zou geen voorkeur moeten hebben om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen maar ik kan niet anders.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras – zie Internet voor tel. en adres.

 115. jan bouma 19 februari 2010 om 21:19

  Ten vervolge. Uiteraard heb ik de goede en waarheidsgetrouwe aanbeveling van Prof. Mur om het Waterschap Amstel – Gooi en Vecht (AGV) in te schakelen opgevolgd want de professor vergaderde gisteren over de rapporten en het AGV zou, als kwaliteitsbeheerder en saneerder, het rapport van de Grontmij niet kennen… (sic!) en misschien ook wel niet de andere rapporten (fake) en waar de professor over vergaderde. De vraag voor mij is wanneer de professor dit voor zoete koek wil laten slikken door het OM-team… Enfin ik sprak hierboven al enige verbazing uit over deze schijnvertoningen. Maar ik zal er alles aan doen om het AGV toch te informeren want… hahahaha.. zo dadelijk ben ik de schuldige die de gifbelt niet heb aangebracht en ook al die vaten niet heb aangegeven, enz. enz. Voordat u het weet wordt u ook zomaar als crimineel aangemerkt door een corrupte overheid. Tel uw zegeningen. Zie hierna de mail aan het AGV.
  ==
  Veld Waarde
  Naam Bouma, Jan
  Afzender villamithras@planet.nl
  Organisatie http://www.villamithras.com
  Adres Straatweg 178
  Postcode 3603 CT
  Plaats Maarssen
  Land Nederland (sic!)
  Telefoon 0346-573455
  Ik ben Man
  Mijn klacht betreft Een ander onderwerp
  Mijn klacht LS
  Aan de Directie van het AGV,
  19 februari 2010
  per email via uw klachtenformuliuer.
  N.a.v. een tel. gesprek met Prof.dr. L.R. Mur, Vz. van de Vecht- en Plassencommissie d.d. heden zou u "belangstelling hebben" voor een rapport van de Grontmij uit 1990 en andere rapporten wellicht en… u geheel en al onbekend maar Prof. Mur vergaderde er vandaag over. Zie voor deze schijnvertoning en uw "cover-up" idem in dit milieuschandaal mijn laatste bijdrage op m’n Volkskrantblog. Ofwel klikt u aan:http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!
  Volgens Prof. Mur gaat u de zaak voor mij oplossen. En schadeloosstellen zo mag ik aannemen. Graag een bevestiging van deze email. En doet u Prof. Mur van mij de hartelijke groeten met zijn zwetsverhaal; idem aan uw directie. U schrijft geschiedenis. Zoveel is zeker.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  Bijlage 1
  Bijlage 2

 116. jan bouma 20 februari 2010 om 08:25

  Update t.a.v. het OM-team alsmede de Provinciale Commissie Natuur en Milieu.
  ==
  Geachte heer Schoen,
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!
  Bij een volledige informatievoorziening inzake ‘het Slijk’ te Maarssen verzoek ik u aan de commissieleden ook te doen toekomen: http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:qtdGNKqy38UJ:www.utrecht.nl/CoRa/Griffie/Raad/Openbaar/Agenda%25202009/Juli%25202009/Brief%25201.pdf+het+slijk+maarssen&hl=nl&gl=nl&pid=bl&srcid=ADGEEShPoWvUk37kdJubpWRG3IUQjUrAyLOuZwaAmMC3vmcLwr5XLoVaFhlwmRpU_xr0Ym2hcEiiYJ2opDcF_IrgXsEzAvDEPKp-3SrzIZQxviDpCSzgTczeTADdrLk6BPBbp9S4e8zS&sig=AHIEtbTDFTHI4l3XVdPG8U5jTh4SB84RWg
  het is een verslag en bewijs van mijn pogingen om "de aansprakelijke en misdadige overheid" in beeld te krijgen maar zoals blijkt "zijn ook hier alle sporen zorgvuldig uitgewist en liggen de daders op het kerkhof!" Ik zal uiteraard de rechter wijzen op deze conclusie dat ook hier aan de orde is "Valsheid in geschrifte" (verzwijging en verduistering van bewijsmateriaal is strafbaar).
  Opmerking: INDIEN uw commissie niet met deze info. is geconfronteerd blijkt daaruit dat "de cover up" tot op de dag van vandaag wordt voortgezet.
  Zie hierna overigens het antwoord van de gemeente Utrecht en wel door de heer mr. Jan van der Valk, woordvoerder van burgemeester A. Wolfsen die mij op 5 november 2009 terzake idem berichtte: ("de daders liggen op het kerkhof"). Het moge volstrekt duidelijk zijn dat hier de verwijtbaarheid van een milieumisdaad wordt voortgezet door "de sporen ui te wissen". Zo is het volstrekt onaannemelijk dat alle betrokken partijen, convenanten, etc. "verdwenen" zouden zijn. Indien door onachtzaamheid dit geschiedde betekent dat dan geen vrijbrief.
  ==
  Geachte heer Bouma,
  In aansluiting op ons telefoongesprek van zojuist stuur ik u bijgaand de volgende info:
  Er is onderzoek gedaan naar een convenant dat rond 1928-1929 gesloten zou zijn tussen de gemeenten Utrecht en Maarssen over een vuilstortplaats in Maarssen, maar bij Het Utrechts Archief heeft men niets kunnen vinden.
  In het Register op de Gedrukte Verzameling en op het Gedrukte Raadsverslag van 1927-1930 (XXXVII D 88) komt geen verwijzing voor naar stukken of besluiten over een vuilstortplaats.
  Uit een dossier in het archief van het gemeentebestuur van Utrecht met stukken betreffende de aanleg van en klachten over de vuilnisstortplaatsen binnen de gemeente, 1931-1956 (toegang 1007-3 inv.nr. 20357) blijkt dat het Vaaltterrein bij de Weerdsingel (achter het tegenwoordige Griftpark) het centrale terrein was voor het storten van vuil; daarnaast waren er kleinere stortplaatsen op verschillende locaties in de stad.
  In het archief van het gemeentebestuur van Utrecht bevinden zich ook stukken betreffende het ophalen, afvoeren en verwerken van stads- en huisafval; de pakken over de jaren 1919-1948 (toegang 1007-3, inv.nrs. 20342-20343) heb ik doorgenomen. Er blijkt uit dat de gemeente inderdaad overtollig vuil had. In een brief van de directeur van de Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst aan B & W van 11 februari 1929 wordt vermeld: “Door den reinigingsdienst worden meer en meer landeigenaars gevonden, die genegen zijn tegen betaling hun land te laten ophoogen of plassen te laten dempen. Vanzelfsprekend is de reiniging na zoo’n overeenkomst verplicht te zorgen, dat de ophooging zonder onderbreking geschiedt. Om daarin te voorzien, worden werkeloozen in de gelegenheid gesteld het vuil met schuiten naar die plaatsen te vervoeren”. Overeenkomsten met landeigenaars zijn niet aanwezig.
  Uit een reactie van de directeur van de reinigingsdienst op een ingezonden brief d.d. 12 februari 1931 over het Vaaltterrein blijkt, dat op dat terrein geen vuil meer werd opgeslagen, aangezien alles direct bij aankomst uit de stad in schuiten werd gestort en weggevoerd. De stortplaatsen buiten de stad worden daarin niet genoemd. In stukken van latere jaren komen wel enkele stortplaatsen buiten de stad voor:
  – In een brief d.d. 28 mei 1940 aan de burgemeester van Linschoten wordt gewag gemaakt van “de plas gelegen westwaarts van de IJsselbrug bij Achthoven, tusschen de IJssel en de straatweg Montfoort-De Meern, met vuilnis van de gemeente Utrecht” .
  – Uit een opgave uit 1943 van de Reinigings-, Markt- en Havendienst blijkt dat huisvuil enz. “wordt afgevoerd door den pachter van het vuilvervoer naar de gemeente Montfoort voor demping van plassen en aanplemping”.
  – In een brief van de Nederlandsche Heidemaatschappij d.d. 28 juni 1945 staat dat het huisvuil naar 13 stortplaatsen in de gemeente Utrecht wordt gebracht; omdat deze in de bebouwde kom liggen, moet het vuil zo snel mogelijk worden vervoerd naar de daarvoor bestemde plaatsen. “Het vuil zal nu in schuiten worden geladen en gevaren worden naar de Groote Vaalt aan de Weerdsingel en naar de stortplaats in de Johannapolder, alwaar het wordt gelost. Een deel van het vuil wordt buiten de gemeente nl. in de Gemeente Achttienhoven gelost op de daar aanwezige stortplaats”.
  – In stukken uit 1947 wordt de waterplas op Mastwijk (gemeente Linschoten) genoemd als plek met stadsvuil van de gemeente Utrecht.
  Als het gebied in Maarssen inderdaad tussen 1930 en 1955 dagelijks gebruikt werd voor vuilstort, is het vreemd dat daarover niets in de betreffende dossiers te vinden is.
  Er is gevraagd naar het archief van de Reinigings-, Markt- en Havendienst (tegenwoordig Stadswerken); er is teruggerapporteerd dat het archief van vóór 1940 verloren is gegaan. Er is gekeken in de inventaris van het archief, dat nog bij de dienst zelf berust, maar daarin kwam alleen de plas bij Linschoten voor. Er zouden natuurlijk nog stukken aanwezig kunnen zijn in het archief van de gemeente Maarssen.
  De dossiers liggen nog even op Bloeyendael voor het geval u toch zelf nog naar de studiezaal wil komen om ze zelf in te zien.
  Rest mij u nog te melden dat het onderzoek dat door HUA is gedaan normaliter niet door HUA wordt gedaan. HUA heeft de plicht om stukken ter inzage te hebben, maar niet om gevraagd en onbetaald dossieronderzoek te verrichten. Ik ben om die reden HUA dankbaar dat ze toch op mijn verzoek het nodige onderzoek hebben willen verrichten. Mocht u er dieper in willen duiken dan bent u natuurlijk van harte welkom bij HUA, maar van HUA mag u niet verwachten dat zij nog meer onderzoek voor u gaan verrichten.
  Ik wens u veel succes toe.
  Met vriendelijke groet,
  Jan van der Valk
  mr J.G. van der Valk bc.
  Bestuursadviseur van mr A.Wolfsen, burgemeester
  Secretarie Gemeente Utrecht
  Korte Minrebroederstraat 2, kamer 2.22
  3512 GG Utrecht
  T 030-2861589
  F 030-2861033
  M 06-27030712
  Pb 16200, 3500 CE Utrecht
  E ja.van.der.valk@utrecht.nl

 117. jan bouma 22 februari 2010 om 10:25

  Update ten behoeve van:
  1. De Provinciale Commissie Natuur en Milieu
  2. Het OM-team
  Terzake de mijn aanklacht tegen het AGV, ofwel het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek dat haar eeuwenoude wettelijke taak VERZAAKTE en volgens de Voorzitter van de Vecht- en Plassencommissie Prof. dr. L.R. Mur nu "ineens" tot inkeer zou komen a l s ik mij maar met mijn klachten tot het AGV zou wenden. Misschien is de professor hier wat "misleid" toen hij me dat adviseerde want wat was nou de bewijsbare werkelijkheid inzake het verwijtbaar en schadelijk handelen van het AGV? Misschien dat de professor nu begrijpt dat zijn verwijzing naar het AGV slechts een begrijpelijke woede bij mij veroorzaakte.
  Zie daartoe de navolgende bewijsvoering. En beseft u dan mijn opvattingen, dat ik te maken heb met een corrupte overheid, waaronder het Waterschap, alleen maar opnieuw weer bewezen wordt. Daartoe neemt men kennis van de navolgende correspondentie. Men kan er ook uit leren dat het Waterschap ook thans nog de Wbb en de Wet Milieubeheer aan haar laars lapt. Want op het onderstaande werd niet gereageerd dan pas eerst mogelijk vanaf nu…; en na de verwijzing van de professor. Sic!
  ==
  —– Original Message —–
  From: "Rinaldo Berghout"
  To:
  Sent: Wednesday, June 24, 2009 3:16 PM
  Subject: Afhandeling van uw mailbericht aan Waternet mbtlozingsaanvraag
  Geachte heer Bouma,
  Hiermee bevestigen wij de ontvangst van uw mail.
  Na beoordeling blijkt dat u in uw mailbericht geen ongenoegen uit over
  een product, dienst of gedraging van Waternet.
  Ook na een verzoek om aanvullende informatie en ons telefoongesprek van
  23 juni kon niet worden vastgesteld dat Waternet u niet correct heeft
  behandeld.
  Met dit mailbericht deel ik u mee dat uw klaagschrift daarom niet als
  klacht in behandeling zal worden genomen.
  De beoordeling van de gegrondheid van een klacht, de coördinatie van
  het gehele klachtbehandelingsproces zijn in onze klachtenregeling belegd
  bij het team klantsignaalcoördinatie van de afdeling Marketing.
  Waternet volgt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en past deze toe. De
  in hoofdstuk 9 van deze wet opgenomen bepalingen vormen de minimale
  eisen die Waternet stelt aan het behandelen van klachten.
  Als klacht wordt volgens de klachtenregeling van Watermet in
  behandeling genomen: een uiting van ongenoegen over de kwaliteit van een
  product, dienst of gedraging van (medewerkers van) Waternet of het
  bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).
  Uitingen van ongenoegen die aangemerkt kunnen worden als bezwaar of
  aansprakelijkstelling, worden niet als klacht behandeld, maar volgens de
  daarvoor geldende procedures en afspraken.
  Uit uw bericht blijkt m.i. een vraag over een, bij Waternet
  aangevraagde of aan te vragen lozingsvergunning.
  Voor vergunningaanvragen zijn er vastgestelde procedures en afspraken.
  Een aanvraag voor een lozingsvergunning moet worden ingediend bij de
  afdeling Planadvies en Vergunningen. Meer informatie over
  vergunningaanvragen kunt u vinden ophttp://www.waternet.nl/klantenservice_1/vergunningen_0/lozen_van_water.
  Waternet streeft naar een correcte en snelle afhandeling van vragen en
  klachten. Wij blijven daarom oog houden voor verbetering van onze
  dienstverlening.
  Hoogachtend,
  R. Berghout
  Klantsignaalcoördinator
  Waternet
  Afdeling Marketing
  villamithras@planet.nl> 06/16/09 9:54
  Geachte heer/mevrouw R. Berghout,
  c.c. kantoor@abersonadvocaten.nl ; Mr. S.D. Kurz
  Inzake uw vraag.
  "De klacht" van mij (en tevens verzoek aan het Dagelijks Bestuur van
  het Hoogheemraadschap) lijkt me evident eenvoudig te begrijpen.
  1. Enerzijds klaag ik de overheid aan dat zij me juridisch aansprakelijk wil houden, en met enorme vermogensschade, tot Sint Juttemis en tot na mijn dood inclusief de erven voor het (gedwongen) bezit van zwaar vervuilde plassen (’t Slijk), en die qua Wbb onmiddellijk zouden dienen te worden
  gesaneerd wegens de overschrijding van de C-waarde. E.e.a. volgens een Rapport van de Grontmij uit 1990 dat u bekend moet zijn..
  2. Uit oogpunt van de volksgezondheid klaag ik vervolgens ook dat dit ontoelaatbare milieuschandaal voortduurt – wegens zgn. perculatie komen de zware metalen, PCB’s, PAK’s in het oppervlaktewater terecht.
  Ik en de maatschap gebr. Bouma zijn voor ca. 2,7 HA aansprakelijk.
  Tegelijkertijd leveren die gezondheidsrisico’s en een negatieve vermogenswaarde op. Terwijl uiteraard die aansprakelijkheid (en het gevolg) hoort te blijven bij de milieumisdadigers uit het verleden (lees: de
  overheid).
  Maar die overheid meent "dat er rechtens een SCHULD-OVERHEVELING naar
  de huidige en toekomstige eigenaars mogelijk en toelaatbaar is!"
  Daartoe dient thans het verzoek aan de Vz. van de Raad van State, Afd. Bestuursrecht om hierin te interveniëren.*) Zie de mails die ik u zond.
  IDEM volgt uit het voorgaande dat ik een lozingsvergunning als (gedwongen)eigenaar bij uw DB moet aanvragen. De verstrekking daarvan zou misschien nog enige soelaas kunnen bieden ingeval er gesaneerd moet worden dan wel dat anderzins de volksgezondheid en het oppervlaktewater in het geding komt.
  Hopelijk is thans mijn klacht voor u voldoende duidelijk. In afwachting
  van die lozingsvergunning teken ik inmiddels met hoogachting en vriendelijke groet,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: "Klachten"
  To:
  Sent: Tuesday, June 16, 2009 8:53 AM
  Subject: Klacht niet duidelijk, verzoek aanvullende informatie
  Geachte heer Bouma,
  Uw bericht kwam binnen in onze klachtenbox. Ik kan uit uw mail niet
  helder krijgen of u een klacht indient of een andere wens heeft. Wilt
  u mij aub duidelijk aangeven waarom u dit bericht als klacht aan ons
  toezend?
  Vooruitlopend op uw antwoord heb ik uw bericht doorgestuurd naar onze
  afdeling vergunningen en het secretariaat van het bestuur van AGV.
  Met vriendelijke groet,
  R. Berghout
  Klantsignaalcoördinator
  Waternet
  Afdeling Marketing
  villamithras@planet.nl> 06/15/09 7:03
  Aan het Dagelijks Bestuur van het
  Hoogheemraadschap Amstel, Vecht en Gooi.
  Idem
  College van B & W van Maarssen
  Idem
  Provinciaal Bestuur Mr Roy Samson
  Betreft: zie de bijlage inzake een lozingsvergunning m.b.t. de Wet
  Oppervlaktewater.
  Geachte Colleges, geachte heer Samson,
  Ik moge u verzoeken – zonodig in overleg – te beschikken dat
  voornoemde lozingsvergunning mij wordt toegezonden. Zie daarvoor idem
  de bijlage. Het betreft hier perceel A 3316 u beter bekend als een deel
  van ’t Slijk.
  In afwachting van uw reactie;
  hoogachtend,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  Sent: Monday, June 15, 2009 6:47 PM
  Subject: Document1
  **********************************************************************************************
  Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van het waterschap Amstel,
  Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam.
  *) In deze procedure wordt thans voorzien bij de civiele rechter.
  **) Ik zal aanvullende correspondentie separaat de Prov. Commissie doen toekomen via haar secretaris de heer @Hans.Schoen@provincie-utrecht.nl
  ***) Opmerking: Ook INDIEN deze info. aan uw commissie is onthouden betekent dat een voortzetting van de "cover-up".

 118. jan bouma 23 februari 2010 om 12:06

  Update.
  t.a.v. De Provinciale Commissie
  en
  het OM-team.
  Motto: indien de leugen "gelegitimeerd wordt" door de meerderheid. Dan krijgt men de situatie zoals ik aanduidde met mijn vooraankondiging op mijn andere blog. Men leze aldaar:
  ==
  23-02-2010 09:48
  Voor vandaag ter overweging. Zie voor de context bij @Aad verbaast. Mijn aankondiging gaat over Hans.de.Waal@provincie-utrecht.nl m.b.t. zijn email aan Paul Schröder.
  De aankondiging:
  ==
  23-02-2010 09:44
  @VSp…7:45
  D-NL woordenboek heb ik wel doch het moet de moeite van het opzoeken waard wezen. De taal wordt sowieso door onwilligen verkeerd begrepen als…. juist ja het de bedoeling is. (Dat je verkeerd begrepen wordt). Daar ga ik vandaag weer wat aan doen. Het zou ook hier op het blog van @Aad kunnen want laten we wel wezen alle "misverstanden" en vooral politieke misverstanden vloeien voort uit het misbruik van de taal doordat men elkaar niet wenst te verstaan. Dat is dan ongeacht wat er letterlijk gezegd wordt. Het is een belangrijk onderdeel van mijn strijd om die taalinflatie, dat misbruik te ontmaskeren. Zie je boek….
  Amuseer je ermee. Idem @Allen. Ik ga me even wijden op m’n blog aan een leugenaar die in dienst is van de overheid*). Men leze aldaar over enige tijd. Desgewenst. Men ziet maar.
  ==
  *) Zie: mijn verwijzing: d.d. 19 januari 2010 en 13:22 uur.
  Later zal ik u duiden wat er in die mail aan Paul Schröder ten principale fout zit en waardoor mede "de politiek" zich in een kwaad daglicht plaatst als… "de politiek" die leugens wil laten prevaleren en ook goedkeurt. Tegelijkertijd is dat de doodsteek voor "de politiek".
  "You can fool them once, twice… but not all the time!"

 119. jan bouma 24 februari 2010 om 19:10

  Update ten behoeve van :
  – Commisie Natuur en Milieu – Vz. dhr. Van der Werff (die ik zojuist tel. sprak)
  – Het OM-team
  Inz.: de voorbereiding van mijn aangifte: e.e.a. na akkoord met de Hfd.officier van Justitie vh Parket Utrecht). T.k.n.: (maar de zaak is nog niet onder de rechter; eerst svp een uitspraak van "de politiek".
  ==
  Bouma / De Staat
  AANGIFTE
  Aan het Hoofdbureau van Politie
  t.a.v. Mevr. S. Suurmond
  Postbus 1038
  3600 AA Maarssen
  Geachte Mevrouw Suurmond,
  In bovenstaande zaak sta ik cliënt bij, de heer J.M. Bouma, inzake zijn aangifte tegen de gemeente Maarssen, het huidige College van B&W en het vorige idem de Raad, de milieudienst noord-west Utrecht, c.q. de leidinggevenden, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), de provincie Utrecht en alles in het kader dat daaruit blijkt een criminele organisatie als bedoeld in Art. 140 WvSr.
  Alle genoemden hebben zich naar het oordeel van cliënt schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur: zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie, waterschap; e.e.a.
  de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van 2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:
  ==

 120. jan bouma 25 februari 2010 om 08:57

  Update ten behoeve van
  1. De Utrechtse Provinciale Commissie – RUIMTE , GROEN en WATER (RGW)
  2. Het OM-team
  inzake het standpunt van de Provincie Utrecht in relatie met de email van Hans.de.Waal (zie hierboven d.d. 19 januri 2010 maar hierna ingelast en herhaald)
  ==
  19-01-2010 13:22
  Update. We blijven nog even gezellig bij onze provinciale expert dhr.. "De Rijn" die werd ingehuurd door de Provincie vanwege ongetwijfeld zijn gebleken hoogwaardige expertises om milieucriminaliteit van de overheid op een zijspoor te manouvreren. Daartoe past een alvast in te nemen standpunt zonder veel toetsing der rechtsnormen "ex nunc en ex tunc" als volgt…:
  (= kopie van zijn email aan de milieuwethouder Paul Schröder van de gemeente Maarssen d.d. 21 januari 2009)
  ==
  Van: Hans de Waal
  Aan: Schroder, P.
  Cc: Gineke van Bergen
  Verzonden: Wed Jan 21 14:30:17 2009
  Onderwerp: Stort Het Slijk, Maarssen loc. 231
  Geachte heer Schroder,
  U heeft de vraag gesteld wat de overheid kan betekenen voor particulieren die hun onroerend goed niet kunnen verkopen i.v.m. de aanwezigheid van een voormalige stortlocatie op een aangrenzend perceel.
  In de gegeven situatie bezitten de gedupeerde tereineigenaren een perceel met een randje (een strook van enkele meters)*) van het perceel dat als Voormalige stortplaats is geregistreerd. Hierdoor zouden de percelen onverkoopbaar blijken.
  Ten aanzien van verwerving van verontreinigde percelen is in het algemeen het volgende aan de orde :
  – De Provincie heeft als beleid om geen terreinen of gedeelten van terreinen aan te kopen in geval van ernstige bodemverontreiniging.
  – In de Wet Bodembescherming is beschreven onder welke voorwaarden de gemeenten een gedupeerde grondeigenaar tegemoet dient te komen. Die situatie lijkt hier overigens niet het geval.
  Ik zal er zorg voor dragen dat bij het nog uit te voeren onderzoek vastgesteld wordt of er in de bodem bij de percelen 172 en 174 sprake is van stortmateriaal en/of relevante bodemverontreiniging.
  Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
  Met vriendelijke groet,
  Hans de Waal
  Provincie Utrecht
  0655-181460
  Met vriendelijke groet,
  Hans de Waal
  0655-181460
  "Schroder, P."
  "Schroder, P."
  16-01-2009 11:29
  ==
  De "onjuistheden" zijn:
  a) uiteraard allereerst dat er bewijsbaar een fake-rapport is georganiseerd en gepresenteerd door de provincie c.q. de heer De Waal indien hij namens de provincie dat rapprt van HB Adviesbureau te Alkmaar
  voor "juist" wil laten doorgaan. Immers: zijn toezegging aan wethouder Schröder geeft aan en suggereert == Ik zal er zorg voor dragen dat bij het nog uit te voeren onderzoek vastgesteld wordt of er in de bodem bij de percelen 172 en 174 sprake is van stortmateriaal en/of relevante bodemverontreiniging.==
  waarbij dan "over het hoofd wordt gezien" een enorme partij vaten die juist bij genoemde percelen 172 en 174 in de plas ligt. Onverlet blijven hier overigens de consequenties die al getrokken hadden moeten worden uit de brief van de provincie aan de gemeente Maarssen d.d. 17 juni 2009. (Zie hierboven d.d. 8 januari 2010).
  (Toen ik hier de heer De Waal mee confronteerde was zijn reactie: "er komt nog een evaluatie"; en mr. Roy Samson sprak over "een tervisieleggingstermijn". Uiteraard worden daardoor de al geconstateerde feiten niet ongedaan gemaakt; evenmin de al begane milieumisdaad uit het verleden als aan te rekenen onrechtmatige daad teniet wordt gedaan. Zie de 5 rechtsgronden hierboven.
  b) Eveneens "onjuist" is de bewering van de heer De Waal c.q. de provincie inzake zijn bewering:
  == In de gegeven situatie bezitten de gedupeerde tereineigenaren een perceel met een randje (een strook van enkele meters)*) van het perceel dat als Voormalige stortplaats is geregistreerd. Hierdoor zouden de percelen onverkoopbaar blijken.==
  Uitvoerig heb ik zowel de heer De Waal als mr Roy Samson geïnformeerd alsmede het Coll. van B&W van Maarssen dat het betrof een GEDWONGEN aankopen waarbij in mijn geval de kadastrale eigendomsgrens 20 a 30 meter (!) uit de oever lag van de aan te kopen plas. Om een totale devalorisatie tegen te gaan wordt men soms gedwongen om "de tuin van de buurman" aan te kopen ook al liggen daarin de lijken van de milieucriminelen (en die nooit en te nimmer koper kunnen worden aangerekend!). Achtergrond is nu eenmaal het eigendomsrecht. Een perceel "gelegen aan de Vecht" maar met een afrastering zodat er niet legaal een boot(je) kan worden afgemeerd is niet veel waard. Daarbij maakt het zelfs niet uit of dit "een klein strookje grond is van enkele meters" dan wel zoals in mijn geval 20 a 30 meter breed!
  De heer De Waal was van deze feiten op de hoogte toen hij wethouder Schröder hierover op 21 januari 2009 ONJUIST informeerde.
  c) Algemeen is aan de orde de onrechtmatige daad ex Art. BW 6:162. Op alle fronten hebben de verantwoordelijke overheden gefaald maar menen ten onrechte hun falen te kunnen afwentelen op een particulier. Het bewijs laat zich verklaren door de opvatting van de heer De Waal/de Provincie wanneer gesteld wordt in de email: == Ten aanzien van verwerving van verontreinigde percelen is in het algemeen het volgende aan de orde :
  – De Provincie heeft als beleid om geen terreinen of gedeelten van terreinen aan te kopen in geval van ernstige bodemverontreiniging.==
  daar immers "de overheid" , c.q. "de provincie" als procespartij en in het rechtsverkeer geen uitzondering toekomt m.b.t. de onrechtmatige daad! Anders gezegd: indien er geen bezwaren zouden zijn dat "de provincie" de door haar criminele voorgangers vervuilde locaties zou kunnen aankopen zou daarmee de rechtsgrond vervallen van ondergetekende. De overheid redeneert echter: de particulier mag failliet.
  WANT ER ZIJN ZELFS ONOVERKOMELIJKE BEZWAREN die "de provincie", althans volgens de heer De Waal niet voor haar rekening wil nemen. En daardoor leverend het bewijs van de onrechtmatige daad.
  d) Vervolgens meent de heer De Waal wel of niet sprekend namens de Provincie alvast een standpunt te kunnen innemen "ex nunc en ex tunc" waarbij hij een onterecht voorschot neemt op nieuwe rechtsgronden. Koper W. (die afhaakte – er is een causaal verband) vroeg namelijk aan mij in 2004: "Wie garandeert mij dat die gifbelt mijn aansluitende grondstuk niet beïnvloed?" (Er zijn meerdere getuigen). Ik moest daarop het antwoord schuldig blijven idem elk eenander. Nog daargelaten de begrijpelijke barrières die bestaan om geen gifbelten aan te kopen plegen de aangeklaagde "overheden" een onrechtmatige daad; zie mijn comment van gisteren 24 februari 2010 m.b.t. de in voorbereiding zijnde AANGIFTE. Van belang is voorts dat de ambtenaren van de Milieudienst Noord-West Utrecht tegen koper W. bewijsbaar gelogen hebben met hun mededeling (zwart op wit): "dat er mogelijk sprake zou zijn van een ernstige bodemverontreiniging" terwijl zij wisten, hadden behoren te weten, van de brief van de provincie (1993/2009) en het Grontmij rapport uit 1990! In plaats van koper juist alle juridische VRIJWARINGEN te bieden werd de koper "erin geluisd" met een onrechtmatige aansprakelijkheid.
  Ik zal bovenstaande uitleg aan alle Provinciale Statenleden van de Commissie RGW per mail doen toekomen met het verzoek aan hen – ook ten behoeve van het OM – om een POLITIEKE STANDPUNTBEPALING z o n d e r dat deze zaak "onder de rechter is". Dit behoort ook de juiste gang van zaken te zijn. Immers in het geding zijn de rechts- en wetshandhaving van de aangeklaagden in het verleden en de toekomst! En daarover kan "de politiek" zich eerst uitspreken of die juist is. Men zal begrijpen dat een rechterlijke beslissing niet kan gelden voor een politiek standpunt. En die is vereist.

 121. jan bouma 25 februari 2010 om 09:09

  De navolgende Provinciale Statenleden zullen worden geïnformeerd:
  Gegevens van Dhr G.J. (Bert) Van der Werff Medewerker afbeelding Overige informatie
  VVD
  Dhr G.J. (Bert) Van der Werff
  Voorzitter
  Park Schoonoord 16
  3828 AJ Hoogland
  bert@vvd-provincie-utrecht.nl
  Gegevens van Mevr L.C. (Loes) Dekkers Medewerker afbeelding Overige informatie
  CDA
  Mevr L.C. (Loes) Dekkers
  Commissielid – statenlid
  Breudijk
  3481 LP Harmelen
  loesdekkers@planet.nl
  Gegevens van Dhr T.G.P.M (Theo) Ruijs Medewerker afbeelding Overige informatie
  CDA
  Dhr T.G.P.M (Theo) Ruijs
  Commissielid – statenlid
  Kersbergenlaan 10
  3703 AN Zeist
  thruijs@xs4all.nl
  Gegevens van Dhr P. (Pieter) Seldenrijk Medewerker afbeelding Overige informatie
  CDA
  Dhr P. (Pieter) Seldenrijk
  Commissielid – statenlid
  Wakkerendijk 61
  3755 DB Eemnes
  p.seldenrijk@comveeweb.nl
  Gegevens van Mevr A.A. (Anke) Swets Medewerker afbeelding Overige informatie
  CDA
  Mevr A.A. (Anke) Swets
  Commissielid – statenlid
  Wageningseberg 378
  3524 LX Utrecht
  a.swets@vodafonevast.nl
  Gegevens van Dhr E.R.M. (Eric) Balemans Medewerker afbeelding Overige informatie
  VVD
  Dhr E.R.M. (Eric) Balemans
  Commissielid – statenlid
  eric.balemans@xs4all.nl
  Gegevens van Mevr D. (Dicky) Lamers-Tiecken Medewerker afbeelding Overige informatie
  VVD
  Mevr D. (Dicky) Lamers-Tiecken
  Commissielid – statenlid
  Sikkelweide 12
  3437 XK Nieuwegein
  dicky@vvd-provincie-utrecht.nl
  Gegevens van Dhr L. W. (Leo) Nooteboom Medewerker afbeelding Overige informatie
  VVD
  Dhr L. W. (Leo) Nooteboom
  Commissielid – statenlid
  Franjezwam 7
  3903 GA Veenendaal
  leo@vvd-provincie-utrecht.nl
  Gegevens van Dhr R.J. (Roelof) Martens Medewerker afbeelding Overige informatie
  PvdA
  Dhr R.J. (Roelof) Martens
  Commissielid – statenlid
  Albert van Dalsumlaan 707
  3584 HP Utrecht
  roelof.martens@casema.nl
  Gegevens van Mevr G.W. (Gerry) Nalis Medewerker afbeelding Overige informatie
  PvdA
  Mevr G.W. (Gerry) Nalis
  Commissielid – statenlid
  Wim Sonneveldlaan 139
  3584 ZR Utrecht
  gwnalis@gmail.com
  Gegevens van Dhr P.W. (Pieter Wout) Duquesnoy Medewerker afbeelding Overige informatie
  SP
  Dhr P.W. (Pieter Wout) Duquesnoy
  Commissielid – statenlid
  Ridderschapslaan 20
  3703 SN Zeist
  post@pieterwout.demon.nl
  Gegevens van Mevr N.M. (Nicole) Van Gemert Medewerker afbeelding Overige informatie
  SP
  Mevr N.M. (Nicole) Van Gemert
  Commissielid – statenlid
  Goedestraat 34
  3572 RV Utrecht
  nvgemert@sp.nl
  Gegevens van Mevr R.K. Carla Dik-Faber Medewerker afbeelding Overige informatie
  ChristenUnie
  Mevr R.K. Carla Dik-Faber
  Commissielid – statenlid
  Aagje Dekenweg 37
  3906 WK Veenendaal
  carladik@yahoo.com
  Gegevens van Dhr C. (Kees) De Heer Medewerker afbeelding Overige informatie
  ChristenUnie
  Dhr C. (Kees) De Heer
  Commissielid – statenlid
  Meerdonk 16
  3823 AM Amersfoort
  keesdeheer@wanadoo.nl
  Gegevens van Dhr R.E. (Ralph) De Vries Medewerker afbeelding Overige informatie
  D66
  Dhr R.E. (Ralph) De Vries
  Commissielid – statenlid
  Tolakkerweg 128
  3739 JS Hollandsche Rading
  ralphdevries@ziggo.nl
  Gegevens van Dhr J. (Jasper) Fastl Medewerker afbeelding Overige informatie
  Groenlinks
  Dhr J. (Jasper) Fastl
  Commissielid – statenlid
  Schooneggendreef 12
  3562 GG Utrecht
  j.fastl@gmail.com
  Gegevens van Dhr J.F.M. (Jos) Kloppenborg Medewerker afbeelding Overige informatie
  Groenlinks
  Dhr J.F.M. (Jos) Kloppenborg
  Commissielid – statenlid
  Vermeulenstraat 60
  3572 WR Utrecht
  jos.kloppenborg@ziggo.nl
  Gegevens van Mevr W.A. (Wanda) Bodewitz Medewerker afbeelding Overige informatie
  Partij voor de Dieren
  Mevr W.A. (Wanda) Bodewitz
  Commissielid – statenlid
  Schoolstraat 77
  3451 AC Vleuten
  w.bodewitz@partijvoordedieren.nl
  Gegevens van Dhr M. (Tinus) Snyders Medewerker afbeelding Overige informatie
  Mooi Utrecht
  Dhr M. (Tinus) Snyders
  Commissielid – statenlid
  Celebesstraat 41
  3742 DC Baarn
  tinus.snyders@ltsbaarn.nl
  Gegevens van Dhr T.R. (Ronnie) Weijers Medewerker afbeelding Overige informatie
  D66
  Dhr T.R. (Ronnie) Weijers
  Commissielid
  Galjoen 6
  3904 SG Veenendaal
  ronnie@weijers.net
  Gegevens van Dhr J. (Jan) Van de Lagemaat Medewerker afbeelding Overige informatie
  SGP
  Dhr J. (Jan) Van de Lagemaat
  Commissielid
  Maarsbergseweg 49
  3931 JG Woudenberg
  j.vande.lagemaat@comveeweb.nl
  Gegevens van Dhr H. (Hans) Schoen Medewerker afbeelding Overige informatie
  Dhr H. (Hans) Schoen
  Griffier
  Pythagoraslaan 101
  3584 BB Utrecht
  hans.schoen@provincie-utrecht.nl

 122. Aad Verbaast 25 februari 2010 om 12:19

  @Jan:
  Tjonge wat een lijst namen die dit allemaal onder ogen gaan krijgen.
  Hoog tijd dat ze eens allemaal actie gaan ondernemen op dit dossier.
  Stinkend zaakje immers wat je hier duidelijk hebt gemaakt.
  Niet alleen een bende, maar hier is zelfs sprake van een vuilnisbende!

 123. jan bouma 26 februari 2010 om 07:39

  @Aad… Thanks. Voor ’n enkeling is het nog niet duidelijk. Zie hierna.

 124. jan bouma 26 februari 2010 om 07:56

  Info. ten behoeve van:
  1. De Commissieleden RGW
  2. Het OM
  Naast enkele reacties van Commissieleden die "het agendapunt voor RGW" goed begrepen kreeg ik ook één reactie binnen waaruit blijkt onduidelijkheid wat "geagendeerd" moet worden. Ik antwoord aan betreffend Statenlid als volgt (en misschien hebben anderen die het ook niet begrijpen er ook iets aan)
  (de reactie is geanonimiseerd)
  ==
  Beste X (= Statenlid die ik antwoord geef op zijn onderstaande vraag)
  Mijn agendapunt gaat in de kern over de vraag of:
  1. de overheid fake-rapporten mag uitbrengen waardoor het milieu en ik vermogensrechtelijk geschaad worden.
  2. of ambtenaren c.q. de overheid mogen liegen en bedriegen.
  3. en of de commissie RWG dat een acceptabele zaak vindt en maatregelen wil nemen ter correctie en schadeloosstelling.
  Voor de rest kost het 5 minuten om te lezen wat er staat; o.a. de in voorbereiding zijnde AANGIFTE bij de politie voor 5 genoemde wetsschendingen (zie dossier) door dat van onderen af even te lezen. De hele casus lijkt me nogmaals binnen 5 minuten zonneklaar om te begrijpen waarover het gaat en wat er dus geagendeerd moet worden.
  In feite staat de hele geloofwaardigheid van de rechtsstaat ter discussie.
  Ik zet comment even over naar mijn Vkblog voor het geval er meerderen zijn die niet begrijpen waarover het gaat. Ik kreeg van andere commissieleden wel to the point gerichte vragen die het wel snappen.
  Dus graag even lezen…
  Groet! JB
  —– Original Message —–
  From: Statenlid dat het agendapunt niet begrijpt.
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Friday, February 26, 2010 1:08 AM
  Subject: Re: Fw: Het Slijk te Maarssen; Bouma / Staat
  Jan
  Ik heb geen idee waar je het over hebt,
  dus agenderen in de commissie kan helemaal niet.
  Als je iets wil, stuur een brief (of email) met concreet de zaken waar het over moet gaan en die de provincie betreffen. Stuur die naar de griffie en vraag dan dat die in RGW komt. Dan kan er geagendeerd worden.
  X.
  ==
  (hopelijk wordt er even gelezen vanaf onder dit blog naar boven, en dan stuit men al binnen 2 minuten op DE AANGIFTE die gaat over een corrupte overheid waarbij de Provincie is betrokken).
  Misschien een idee:
  Indien er meerderen zijn die het niet snappen kan de vraag hieronder in de reactieruimte (desnoods anoniem) gesteld worden en kan ik direct antwoorden. Overigens is het zo dat via de Griffier Hans Schoen aan de Leden "het dossier" ; een paar pagina’s, verondersteld wordt te worden doorgezonden. Men krijgt toch de agenda plus de bijbehorende stukken?

 125. jan bouma 27 februari 2010 om 07:44

  Update voor
  1. Commissie RGW
  2. Het OM
  Vanaf div. blogs:
  ==
  27-02-2010 07:35
  Voor vandaag (zie o.a. bij @Aad verbaast en op mijn jur. blog).
  ==
  27-02-2010 07:31
  @Allen
  Het navolgende motto (gekopiëerd vanaf m’n juridische blog) zou ook voor dit blog kunnen luiden:
  ==In feite staat de hele geloofwaardigheid van de rechtsstaat ter discussie.==
  …en dan hebben we de serieuze toon weer te pakken. Ik stel die kwestie aan de orde in een vergadering van Provinciale Staten van Utrecht d.d. 8 maart a.s. Er moet een meerderheid zijn van 50% plus één om die vraagstelling officiëel geagendeerd te krijgen. Dus van de totaal 22 leden incl. Vz en Griffier moeten er minimaal 12 Leden zijn die de vraagstelling op de agenda willen behandelen (tijdens de Rondvraag).
  @Aad.. ik stuur jou zo dadelijk wat inside-info. Want één ding is zeker. Die 22 leden zullen hoe dan ook geschiedenis schrijven. Ze staan met name genoemd op m’n juridische blog onderaan. En dat vindt men door aan te klikken: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/N...!
  ik zet deze conclusie even over naar m’n lopende blog.
  En of deze Leden geschiedenis schrijven (en op welke wijze) zal ik trachten vast te stellen door een telefonische ronde in de komende dagen.
  Allen een prettige dag.
  ==

 126. jan bouma 27 februari 2010 om 10:02

  Laatste update tot a.s. maandag. Voor de context leze men elders op het Volkskrantblog.
  Info. t.b.v.
  – de Commissie RGW
  – het OM
  Inzake:
  ==
  27-02-2010 09:56
  @Aad… 8:43…die IS er!
  En zij schrijft sowieso geschiedenis in de goede zin. Ik verklap haar naam niet (nog niet) maar die komt later wel aan de orde als er onverhoopt bijv. niet geagendeerd zou worden (officiëel: er is geen meerderheid) en de politie/het OM moeten dan ook de conclusies trekken – gelijk als bij de "gemeenteraad van Maarssen" – die ook niet geïnteresseerd was – dat dan de P.S. ook medeplichtig worden aan de tenlasteleggingen ex 5 wetsschendingen. (Als "de politiek" zich niet wil uitspreken door niet te agenderen).
  Ik moet nog wel a.s. maandag ook de 3 aangeklaagde partijen bellen. Het AGV, de Provincie en de Gemeente. E.e.a voor een 4-partijenoverleg: ik ben dan de 4e partij en gedupeerde. Met het milieu dat ik ook vertegenwoordig natuurlijk!
  Inz. P.S.-vergadering.
  Bij een rondvraag kan elk lid wel "een korte vraag" stellen maar een inhoudelijke behandeling dient geagendeerd doordat VOORAF door ten minste de helft plus één van de Leden zulks aangeeft dat de zaak bij de RONDVRAAG als officiëel behandeld moet worden. .
  Verder heb je natuurlijk gelijk dat men een volmondig "JA!" zou dienen te zeggen op de vraag inzake "de geloofwaardigheid van de Staat". Dat begrijpt zelfs een kind.
  ==

 127. jan bouma 1 maart 2010 om 14:27

  Ter attentie van:
  1. de Commissie RGW
  2. het OM
  Inzake de reactie van Leo Graafhuis van de Provindie Utrecht. Ik sprak hem telefonisch zoëven en zijn stelling was "de Commissie moet het maar zelf weten" hetgeen ik wel begrijp maar ik wijs hem en de Commissie op de dan volgende consequenties (zoals ik zojuist schreef bij @Aad verbaast)
  ==
  01-03-2010 14:05
  @Aad…10:05
  Inderdaad. "Gepokt en gemazeld" moet je wel goed ingevoerd zijn om de wel of niet acceptabele merites van het politieke vak te kunnen onderscheiden. Kijk! Nou had ik zoëven dus de Griffier van de Provincie Utrecht aan de lijn, dhr. Leo Graafhuis, met wie ik in het verleden Thorbeckes Huis en diens staatsinrichting, ook ten behoeve van de provincie, heb verdedigd tegen de niet gelegitimeerde valse vormen als die van het BRU.
  Maar deze meneer Graafhuis maakte mij niet vrolijk door zijn verwachting uit te spreken dat de Commissie RGW op 8 maart a.s. mijn beschuldigingen ook wil afdoen als… "voor kennisgeving aangenomen!"
  Dan denk ik: ze willen dus echt opgeknoopt worden aan de hoogste paal en volgens Graafhuis zal er dus "bloed gaan vloeien" want die Commissie RGW zou te dom zijn om de zaak niet inhoudelijk te willen behandelen op de agenda van 8 maart a.s. Hij, Graafhuis, verwacht dus een doofpotaffaire… Men gaat dan weliswaar vrolijk de Vecht saneren voor 70 miljoen maar laat de gitige rotzooi liggen. Tel uit je winst als burger. En ik als gedupeerde.
  De bananenrepubliek is dan aan het woord. Eerst moeten de messen van de burger kennelijk op tafel gelegd worden voordat het ontwijkende schoelje (blijkbaar) – maar ze dwingen je ertoe – overstag gaat.
  Ik wil schadeloosstelling en ik wil dat het milieu niet verder verziekt wordt doordat de verantwoordelijken niet stelling nemen en hun giftroep niet willen opruimen. Met of zonder een gerechtelijk bevel daartoe.
  De limit is bij mij bereikt.
  Morgen trek ik de deadline voor het waterschap, het Hoogheemraadschap het AGV – het Amstel, Gooi en Vecht waterschap – dat ook haar taken verwaarloosde in het verleden maar thans de Vecht saneren wil met de gifvaten erin! Een 4-partijenoverleg is DE oplossing en waarin ik TEVENS het milieu vertegenwoordig (tevens mijn eigen belang) want de aangeklaagden hadden daar weinig belangstelling voor in de voorbije jaren vanaf 2004 EN VANAF 1930 AL HELEMAAL NIET.
  Kijk! Zo zeg ik tegen de milieucriminelen:
  Ik sla zonodig zelf die vaten lek als u niet erkennen wilt dat u zich schuldig maakt aan een milieumisdrijf van ongekende omvang door mijn signaleringen niet serieus te nemen.
  Dit was weer een schot voor de boeg. Ik eis rehabilitatie en rechtsherstel en schadevergoeding van 6 jaar ellende inclusief de valse aantijgingen.
  ps
  Ik zal dit bericht even doormailen aan de Griffier van de Commissie, dhr. Hans Schoen, en de overige leden kunnen het lezen zo dadelijk op mijn Volkskrantblog. Ruim voor 8 maart a.s. wil ik weten of de Commissie RGW zich idem corrumperend zal opstellen als de Maarssense gemeenteraad in het verleden door geen stelling te kiezen en paal en park te stellen aan een corrupte overheid.
  Compris?
  ==

 128. jan bouma 1 maart 2010 om 14:45

  Et voilá.
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: hans.schoen@provincie-utrecht.nl
  Sent: Monday, March 01, 2010 2:39 PM
  Subject: Fw: Het Slijk te Maarssen; Bouma / Staat
  Geachte heer Schoen,
  c.c.: a.stralen@pietersadvocaten.nl
  I.v.m. een juiste agendering voor a.s. 8 maart doe ik u hierbij toekomen de reactie van dhr. Leo Graafhuis, griffier van de provincie.
  Ik wijs u en de Commissie op de consequenties die dit zal hebben op uw geloofwaardigheid. U gelieve dan ook de Commissie te informeren.
  Inmiddels;
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  ==
  01-03-2010 14:27
  Ter attentie van:
  1. de Commissie RGW
  2. het OM
  Inzake de reactie van Leo Graafhuis van de Provindie Utrecht. Ik sprak hem telefonisch zoëven en zijn stelling was "de Commissie moet het maar zelf weten" hetgeen ik wel begrijp maar ik wijs hem en de Commissie op de dan volgende consequenties (zoals ik zojuist schreef bij @Aad verbaast)
  ==
  01-03-2010 14:05
  @Aad…10:05
  Inderdaad. "Gepokt en gemazeld" moet je wel goed ingevoerd zijn om de wel of niet acceptabele merites van het politieke vak te kunnen onderscheiden. Kijk! Nou had ik zoëven dus de Griffier van de Provincie Utrecht aan de lijn, dhr. Leo Graafhuis, met wie ik in het verleden Thorbeckes Huis en diens staatsinrichting, ook ten behoeve van de provincie, heb verdedigd tegen de niet gelegitimeerde valse vormen als die van het BRU.
  Maar deze meneer Graafhuis maakte mij niet vrolijk door zijn verwachting uit te spreken dat de Commissie RGW op 8 maart a.s. mijn beschuldigingen ook wil afdoen als… "voor kennisgeving aangenomen!"
  Dan denk ik: ze willen dus echt opgeknoopt worden aan de hoogste paal en volgens Graafhuis zal er dus "bloed gaan vloeien" want die Commissie RGW zou te dom zijn om de zaak niet inhoudelijk te willen behandelen op de agenda van 8 maart a.s. Hij, Graafhuis, verwacht dus een doofpotaffaire… Men gaat dan weliswaar vrolijk de Vecht saneren voor 70 miljoen maar laat de gitige rotzooi liggen. Tel uit je winst als burger. En ik als gedupeerde.
  De bananenrepubliek is dan aan het woord. Eerst moeten de messen van de burger kennelijk op tafel gelegd worden voordat het ontwijkende schoelje (blijkbaar) – maar ze dwingen je ertoe – overstag gaat.
  Ik wil schadeloosstelling en ik wil dat het milieu niet verder verziekt wordt doordat de verantwoordelijken niet stelling nemen en hun giftroep niet willen opruimen. Met of zonder een gerechtelijk bevel daartoe.
  De limit is bij mij bereikt.
  Morgen trek ik de deadline voor het waterschap, het Hoogheemraadschap het AGV – het Amstel, Gooi en Vecht waterschap – dat ook haar taken verwaarloosde in het verleden maar thans de Vecht saneren wil met de gifvaten erin! Een 4-partijenoverleg is DE oplossing en waarin ik TEVENS het milieu vertegenwoordig (tevens mijn eigen belang) want de aangeklaagden hadden daar weinig belangstelling voor in de voorbije jaren vanaf 2004 EN VANAF 1930 AL HELEMAAL NIET.
  Kijk! Zo zeg ik tegen de milieucriminelen:
  Ik sla zonodig zelf die vaten lek als u niet erkennen wilt dat u zich schuldig maakt aan een milieumisdrijf van ongekende omvang door mijn signaleringen niet serieus te nemen.
  Dit was weer een schot voor de boeg. Ik eis rehabilitatie en rechtsherstel en schadevergoeding van 6 jaar ellende inclusief de valse aantijgingen.
  ps
  Ik zal dit bericht even doormailen aan de Griffier van de Commissie, dhr. Hans Schoen, en de overige leden kunnen het lezen zo dadelijk op mijn Volkskrantblog. Ruim voor 8 maart a.s. wil ik weten of de Commissie RGW zich idem corrumperend zal opstellen als de Maarssense gemeenteraad in het verleden door geen stelling te kiezen en paal en park te stellen aan een corrupte overheid.
  Compris?
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: hans.schoen@provincie-utrecht.nl
  Sent: Thursday, February 25, 2010 10:07 AM
  Subject: Fw: Het Slijk te Maarssen; Bouma / Staat
  Subject: Het Slijk te Maarssen; Bouma / Staat
  Geachte heer Schoen, Griffier
  I.v.m. mogelijke vertragingen wegens vakanties of anderszins heb ik alle Leden der Commissie geïnformeerd. Ik verzoek ook aan u om te bespoedigen een standpunt van de Commissie m.b.t. mijn in te stellen schadeverhaal ex. onrechtmatige daad zijdens de overheid. Zie verder svp:
  Conform mijn aankondiging op mijn Volkskrantblog zie: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn%21
  verzoek ik u deze kwestie te agenderen in uw eerstkomende vergadering van de Commissie RGW en wel ter verkrijging van uw politieke stellingname inzake mijn aanklachten zoals geformuleerd d.d. heden. (zie onderaan van het Vkblog).
  Met dank voor uw reactie.
  Inmiddels;
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras

 129. jan bouma 4 maart 2010 om 11:46

  I.v.m. de a.s. vergadering van de Provinciale Staten Commissie op 8 maart a.s. wijs ik de Commissie op navolgende casus.
  Idem wijs ik het OM op de praktijk van "2000 vervalste rapporten door onderzoeksbureaus als Bodemstaete" ; zie de link: http://www.vrominspectie.nl/Images/9297%20Lessen%20uit%20de%20zaak%20van%20een%20frauderend%20bodemadviesbureau_tcm293-271524.pdf
  Een wijd verbreid netwerk van bedrog leg ik hier bloot. De onderzoeksbureaus richten hun onderzoek dusdanig in dat er "uitkomt wat men wenst bij de Overheid" want tenslotte is die opdrachtgever en betaalt de "onderzoekskosten". In een variant is dat ook van toepassing op het laatste rapport van de Overheid inzake Het Slijk te Maarssen.
  Tot a.s. maandag! Geachte Leden der Commissie!

 130. jan bouma 5 maart 2010 om 21:14

  Update (onvoorzien…)
  Vandaag een hectische dag. Gisteren was ik in Waalwijk bij een concert van Hugo van Neck*) en Igor Roma en kwam daarvan pas vanmorgen rond 11.00 uur terug i.p.v. gisterenavond. Lang verhaal kort. Misverstanden! Men dacht dat mij iets ernstigs zou zijn overkomen. Met 3 politieauto’s en een ambulance als gevolg… Het huis werd door de politie doorzocht en het terrein: ik was er niet. Enfin…
  Excuses aan de diensten die zijn uitgerukt. Alles is inmiddels opgelost met als resultaat dat ik later op deze dag aan de politie mijn boek no. 2380 overhandigde.
  Over die nummering van die boeken kan ik melden:
  Demissionair MP Balkenende heeft no. 1143 en no. 1143A toegezonden gekregen (tweemaal want de 1e toezending zou hij niet hebben ontvangen dus lopen er kennelijk 2 MP’s op het Min. v. Alg. Zaken rond…:)) Hij figureert in dat boek nogal prominent op de blz. 160 t/m 166 (zoals de politie nu kan lezen) en misschien was hij daarvan zo verrukt ("verrückt" zeggen de Duitsers..) dat hij het tweemaal bestelde! Sic! .
  H.J.A. Hofland kreeg als undercoveragent no. 007.
  Verder kan ik u melden dat de Telegraaf de kwestie van dit opzienbarende Vkblog gaat verslaan. (…!) Dat bericht bereikte me vandaag ook nog. A..s. maandag is de wakkere krant van Nederland wellicht aanwezig in de Statenzaal van de Provincie Utrecht. Men is gewaarschuwd temeer omdat ik van het AGV nog niets heb vernomen.
  Tot morgen voor meer updates; wellicht.

 131. jan bouma 6 maart 2010 om 10:21

  Juridische update t.b.v.
  1. De Commissie RGW
  2. Het OM.
  Het gaat in onderstaande emailwisseling omtrent vragen naar de betekenis van de wet. Men omschrijft dat wel als "naar letter en geest". Idem spelen mee de rechtsvragen ter zake "uitgesteld recht".
  Het commissielid mevr. Wanda Bodewitz stelde mij vanochtend wat aanvullende vragen en ik acht die van groot belang. Leest u even mee:
  ===
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: Wanda Bodewitz
  Sent: Saturday, March 06, 2010 10:08 AM
  Subject: Re: verantwoordelijkheid waterschap
  Beste Wanda Bodewitz,
  Dank voor de info. Het gaat om verontreinigingen op het LAND en de WATERBODEM wat betreft Het Slijk.
  De Provincie achtte het voldoende om primair op het land vast te stellen of er ASBEST-verontreiniging is. ALLE landtongen die de plassen omgeven zijn "opgebouwd" met stortmateriaal als oude auto’s, draadstaal, en troep om als versteviging te dienen als "oevers".
  Ook dat "onderzoek" stelt niks voor. Is dus fake geweest. Zo weigerde het onderzoeksteam van HB-adviesbureau Alkmaar om op wat plekken die ik aan gaf te boren. Bij elkaar is bij mij op mijn terrein in verhouding een postzegelgrootte onderzocht. Ik had toen al mijn bedenkingen omtrent "een representatief onderzoek". Dat kon niet goed noch representatief genoemd worden. Want dat was het niet! Evenmin was het "het onderzoek" van enige betekenis voor de bodem van de plassen zoals is gebleken vanwege het weer niet kunnen vinden van die partij vaten ter grootte van een half voetbalveld!
  (Zijn we met z’n allen gek geworden?)
  Ik zal een luchtfoto meenemen om de situatie aan te geven. Uiteraard omgeeft het gehele landgedeelte ook de plassen in relatie en open verbinding met de Vecht. Wat er TUSSEN die landtongen zich bevindt is nu die zogenaamde "BLACK BOX". ("als je nergens naar zoekt… vind je ook niks!" C’est si simple comme bonjour.)
  Ik wil weten of gaat gebeuren wat ik aan het AGV schreef en eiste ONGEACHT de regeltjes die nu zouden gelden. Einde oefening!
  En ik verzker u dat ik de hele bende ga opknopen als ze hierin niet de juiste keuzes maken. Ik wil ook schadeloosgesteld worden wegens die milieucriminaliteit, leugens en bedrog. ALLES IS BEWIJSBAAR.
  Is het al niet erg genoeg "dat de overheid bewezen opdracht gaf om fake-rapporten uit te brengen?" Daarom is die Hans de Waal ook een INGEHUURDE KRACHT door de Provincie die het "vuile werk" opknapt. Voor de Provincie welteverstaan, het AGV, de gemeente en tenslotte ook de Milieudienst NW Utrecht.
  4 partijen zijn erbij betrokken. Indirect of in directe zin. Ik zal ook meebrengen een persbericht d.d. 4 oktober 1989 waarin staat de kwestie over die vaten (die ze maar niet kunnen vinden) bij G.S. van Utrecht bekend was… (maar ze deden toen ook niks).
  Mogen die blijven liggen van P.S.? Of wilt u, en de Commissie, nog wel weten WAT ER IN ZIT?! Ze zullen wel geruimd moeten worden met het schaamrood op de kaken van de criminelen die ze willen laten liggen! Dat zal de TELEGRAAF anders wel eisen, de rechter, de publieke opinie, kortom de rechtsstaat!
  Schrap anders de hele idee over de rechtsstaat maar, idem het nut van overheidsrappporten die meteen de prullenbak in kunnen.
  Genoeg info hierbij; hoop ik.
  Vriendelijke groet en… tot maandag!
  (en dank voor de vragen en belangstelling)
  JB (dit comment is geschikt om rond te sturen; aan eenieder!)
  —– Original Message —–
  From: Wanda Bodewitz
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Saturday, March 06, 2010 8:29 AM
  Subject: verantwoordelijkheid waterschap
  Beste Jan Bouma,
  In het document mbt de PUC las ik dat sinds 1 januari het waterschap verantwoordelijk is voor sanering van waterbodems, tenzij het een combinatie van een vervuilde waterbodem en vervuilde landbodem gaat (zie bijlage). Betreft het in uw geval enkel vervuilde waterbodem of ook landbodem?
  Is uw grond rechtstreeks aan de Vecht gelegen of aan een zijtak van de Vecht?
  Met vriendelijke groet,
  Wanda Bodewitz
  ===

 132. Aad Verbaast 6 maart 2010 om 11:21

  @Jan:
  ik lees het bloedstollende gevecht over de Vecht natuurlijk mee.
  Het net gaat zich langzamerhand sluiten!
  En terecht!
  Succes verder. Vandaag en alle dagen er na.

 133. jan bouma 7 maart 2010 om 11:03

  Update.
  1. De Commissie RGW
  2. Het OM
  en
  @Aad…11:21 Dank! Er zijn er velen die hier meelezen. Daaronder ook de huichelaars en de schuldigen die quasi vragen: "Heer! Kunt u mij nog eens precies zeggen waar u mij van beschuldigt?"
  De hypocriete huichelaar vraagt dat dan met de hoop dat er een hiaat is aan te wijzen in je beschuldiging, dat er een steek wordt gemist…, waarop de huichelaar dan kan zeggen voor het gerecht, voor de publieke opinie, tegen de TELEGRAAF, tegen de Commissie RGW, tegen het OM…. of tegen Petrus aan de de hemelpoort… :
  "Ziet u nou wel! Daarin hebt u zich toch vergist!"
  "De regels luiden nu ook anders! Die hebben wij dusdanig aangepast (gelegenheidswetgeving).
  U mag mij daarop niet meer veroordelen; ik ben onschuldig!"
  Wat doet dan de dominee? (Dat ben ik) Die beklimt tegen zijn zin de kansel om de zondaren tot inkeer te brengen. De dominee is de enige die werkt op de Dag des Heren en tegen zijn zin! Maar hij moet wel.
  Daarom schreef ik opnieuw aan één van de 4 beschuldigde partijen (op zijn huichelachtige verzoek) zijn aanklacht. Let wel: ik heb het over 4 partijen maar die andere 3 te dagvaarden of te beschuldigen partijen zijn minder hypocriet en hullen zich in stilzwijgen. Enfin… lees hierna en concreet samengevat "wat er in het vat zit" voor het AGV. Ofwel het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, danwel te noemen ‘het Waternet’, danwel het Waterschap dat mij zegt: "Ikke nie snap.. Ikke nie weet!"
  (en aangezien er genoeg tijd verstreken is voor het Waterschap om bewijs te hebben geleverd van de inkeer en het te tonen berouw druk ik hierbij af dat hypocriete verhaal)
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: Klantsignalen
  Sent: Tuesday, March 02, 2010 4:59 PM
  Subject: Re: Betr.: Klacht
  Geachte heer Koeleman c.q.
  de Bestuursdienst van het AGV.
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. w.bodewitz@partijvoordedieren.nl
  In uw mail geeft u aan onvoldoende informatie te hebben om mijn klacht inhoudelijk te kunnen beantwoorden/reageren.
  Daartoe verwijs ik u, de bestuursdienst van het AGV, dan opnieuw naar uw specifieke functie om de waterkwaliteit te garanderen en de uitstoot van milieuschadelijke stoffen in het oppervlaktewater tegen te gaan en te waarborgen alles ten behoeve van ‘mens, plant, en dier’ zoals in uw eeuwenoude taakstelling staat.
  En wel geheel volgens uw verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke bepalingen en die staan in de Wbb en de Wet Milieubeheer; zie het Hoofdstuk 18 van die Wet waarin uw verplichtingen letterlijk staan omschreven. Idem die voor de provincie en de gemeente.
  Ik verwijt concreet dat u, danwel uw rechtsvoorgangers, zoals nu gebleken is, ERNSTIG VERZUIMD HEBBEN om de thans geconstateerde milieucriminaliteit destijds te verhinderen, op te sporen, te elimineren uit het milieu.
  Vervolgens behoorde u bekend te zijn met alle rapporten inzake het Slijk te Maarssen als waterkwaliteitsbeheerder sinds ik in 1990 het rapport van de Grontmij – u bekend – daartoe initiëerde om uit te zoeken de ernst van de bedreigingen voor het milieu. Het rapport van de Grontmij wordt door de Provincie bevestigd in die zin dat er sprake is van "ernstige bodemvervuiling" met een zeer nadelig gevolg voor niet alleen het milieu maar ook voor de eigenaren idem de rechtsopvolgers.
  U hebt in ernstige mate VERZAAKT en VERZUIMD uw toezichthoudende functie zoals ‘het waterschap’ dat sinds eeuwen zou moeten doen in het verleden en tot op de dag van vandaag voldoet u daaraan niet.
  (U wilt immers gaan "saneren" de Vecht maar sluit daar bij uit de in open verbinding staande plassen van het Slijk met de Vecht. Het Slijk is een voormalige vuilstort waarbij de meest elementaire milieuregels (ook toen) geschonden zijn. Het gaat om ca. 1,5 à 2 miljoen kubieke meter.
  Derhalve uw betrokkenheid – dan wel die van uw rechtsvoorgangers – staat buiten elke discussie als feit vast. U hebt ook verzuimd – gelijk de provincie en de gemeente Maarssen – om op grond van de bewijsbare niet te tolereren vervuilingen MAATREGELEN te nemen.
  Anders gezegd: u laat toe dat vanuit de voormalige vuilstort ‘het Slijk’ de Vecht middels perculatie en verspreiding van de geconstateerde vervuilingen het milieu ernstig wordt bedreigd terwijl ik daar niet op kan worden aangesproken noch enige verantwoordelijkheid voor draag maar anderzijds weer wel vanwege de eigendom. Er is een vermogensschade tengevolge van uw falen.
  Daarvoor houd ik u, en de overige 3 falende partijen*), aansprakelijk ex Art. BW 6:162. Onrechtmatige daad.
  Die juridische aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid wordt aan de eigenaar opgelegd met negatieve effecten. Ten onrechte.
  Er kan geen sprake zijn van een rechtsgeldige SCHULD-OVERHEVELING door het wisselen van de eigendom. De milieuvervuilers en het falend toezicht zijn verantwoordelijk en dienen dan ook de schade voor hun rekening te nemen.
  U hebt verzaakt. U – uw voorgangers – hebben geen toezicht gehouden. U hebt vervolgens verzaakt om saneringsmaatregelen te nemen die anderzijds blijkens de rapportages noodzakelijk waren. Zie de brief van de provincie uit 1993 en recent 2009. U hebt verzaakt om mijn klachten serieus te nemen. Met name wat betreft mijn melding inzake "een partij vaten ter grootte van een half voetbalveld!" U neemt onverantwoorde risico’s ten laste van het milieu.
  Als gevolg van het vorenstaande klaag ik u, het AGV, idem de Provincie alswel de gemeente Maarssen als de Milieudienst NW Utrecht aan terzake het plegen van onrechtmatige daad want ik beschik dankzij uw falen over een onverkoopbare locatie.
  Ik verwacht van het AGV, maar ook van de Provincie en de gemeente en de Milieudienst NW Utrecht dat er een gedeelde verantwoordelijkheid hiervoor wordt genomen en de schade onderkend wordt die ik lijd. Immers in 2004 bleek mijn locatie daarom (mede) onverkoopbaar.
  Ik zend deze uitleg door aan een lid van Provinciale Staten, mevr. Bodewitz, die zich sterk maakt om dit milieuschandaal uit het verleden op te lossen. Ik raad u aan overigens om in ieder geval die partij vaten te lichten en vast te stellen wat erin zit. Hetgeen onverlet laat de al bewezen "ernstige bodemverontreinigingen" zoals die staan in de genoemde rapporten en de brief van de provincie d.d. 17 juni 2009.
  Dat feit wordt ook door u geïgnoreerd. U bent gedurende vele jaren in gebreke gebleven.
  Graag uw reactie.
  Ik kan u melden dat er a.s. maandag 8 maart van het spreekrecht gebruik zal worden gemaakt door mijn raadsman. Ik ben ook aanwezig voor het geven van toelichtingen t.b.v. de Leden van de Provinciale Commissie RGW.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: Klantsignalen
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Tuesday, March 02, 2010 2:19 PM
  Subject: Re: Betr.: Klacht
  Geachte mijnheer Bouma,
  Na het lezen van uw emails en blog is onvoldoende informatie gevonden om inhoudelijk te reageren.
  Namens de afdeling Bestuursdienst en de afdeling Handhaving van Waternet wil ik u daarom graag verzoeken:
  – uw klacht en of aansprakelijkstelling richting het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet nader toe te lichten en daarbij:
  – het zo concreet en bondig mogelijk te houden,
  – duidelijk te maken op welk deel van onze taak of taken u zich richt,
  – op welke grond u vindt dat AGV/Waternet betrokken is en
  – wat u van AGV/Waternet verwacht.
  Met vriendelijke groeten,
  Rob Koeleman
  klachtencoördinator
  ==
  *) een paar storende tekstuele foutjes
  in het antwoord aan het AGV heb ik in deze weergave eruit gehaald.
  Idem ik heb toegevoegd als 4e partij de Milieudienst NW Utrecht.
  (ik ga nu ook aan mijn zondagse rust beginnen. Sic!)
  U allen een prettige dag!

 134. Aad Verbaast 7 maart 2010 om 12:47

  @Jan:
  Het is een beestenbende. Zouden ze dat gaan inzien, dan zou de Partij voor de Dieren er weer wat stemmen bijkrijgen.
  Nu eten ze uit een andere ruif.
  Maar een bende en een rotzooi blijft het!

 135. jan bouma 7 maart 2010 om 13:30

  @Aad…12:47
  Zo is het! Het is een bende en een rotzooi omdat we, als kiezers, ons dit laten welgevallen.
  Kijk!
  Ik kruip in de huid van ook ‘de kiezer’, het te dienen ‘algemene belang’, de regering en de bestuurders, de maakbaarheid en de onmogelijkheden van ‘de maakbaarheid’ van onze samenleving, de actuele crisistoestand waardoor onderzoeksbureaus corrupt blijken en leveren het gewenste antwoord door wie ze betaald worden: "u vraagt : wij draaien". Zie het frauderapport van VROM hierboven inzake Bodemstaete. De staat blijkt als opdrachtgever niet veel anders te handelen dan de aangeklaagden in het rapport Bodemstaete. De hele maatschappij schudt op haar grondvesten… maar als we de meest basale zekerheden van betrouwbaarheid terzake de rechtszekerheid en het (blind) vertrouwen in een overheid (en dus haar rapporten) niet willen prijsgeven dan zullen we moeten erkennen dat we hier te maken hebben met een GIGA-ZAAK van ongekende omvang.
  Nu mag Prof.mr. Pieter van Vollenhoven weliswaar zeggen vanuit zijn realistisch cynisme: "Niemand is gebaat bij de waarheid" maar daarmee, dat zeggende, bezegelde hij wel het einde van onze rechtsstaat (of wat daarvoor moet doorgaan). Ik ben benieuwd wat de positie van her OM zal blijken te zijn.
  Vooralsnog gaf ik het OM wel mijn boek mee met no. 2380. We wachten af. De politiek is morgen aan bod om keuzes te maken inzake de betrouwbaarheid of onbetrouwbaarheid van onze rechtsstaat. Om te kiezen tussen een bananenrepubliek of een verworven democratische rechtsstaat met niet te vernachelen waarden.
  Dank voor je response.

 136. jan bouma 8 maart 2010 om 11:33

  08-03-2010 11:29
  Een follow-up: t.k.n.
  ==
  08-03-2010 11:26
  @Aad.. 10:52
  We schrijven hoe dan ook geschiedenis. Ik heb de Statenleden slechts persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor de vraag dat of en indien: "bij justitiëel onderzoek zal blijken dat ik te maken heb met een "cover up" vanwege het zgn. "staatsbelang" om dit milieuschandaal niet als zodanig te erkennen dat zij zich net zo schuldig maken als die corrupte gemeenteraad hier te Maarssen die mij namens de politiek liet weten: "geen belang noch interesse te hebben in mijn aanklachten". Daarmee wordt mijn aantijging "te maken te hebben met een criminele organisatie ex Art. 140 WvSr actueel". De cover up van ontoelaatbare milieudelicten wordt dan verheven tot "algemeen geldend staatsbelang". "Prima!" Zeg ik. Maar verander dan wel op legitieme wijze je definities omtrent de milieucriminaliteit en je milieurapportages.
  Het volk mag erop vertrouwen dat er enige zekerheid en waarheid moet worden verbonden en toegekend aan "de milieurapportages van de overheid".
  Welnu!
  Dat is niet het geval. Werp daarom vanaf nu dus maar elke milieurapportage van de overheid bij voorbaat in de prullenbak. En in principe dus elke rapportage. Ik ben een testcase. Ze, de overheid, hebben heel wat uit te leggen naar de kiezer. Maar ach.. misschien wil die kiezer gewoon belazerd worden?

 137. jan bouma 9 maart 2010 om 06:37

  Update t.b.v.
  1. De Commissie RGW i.v.m. de vergadering 8 maart 2010
  2. Het OM…dat constateren mag dat "de politiek" te laf was om stelling te nemen en crimineel gedrag honoreert (zoals we allen weten).
  Hierbij een verslag. Het verhaal is nog niet afgelopen maar begint pas.
  ==
  Beste Wanda Bodewitz,
  Dank voor dit ingelaste bericht. ==
  Beste Jan Bouma,
  Waarschijnlijk kwam er weinig reactie uit de commissie, omdat de toon*) van je betoog toch nog wat aanvallend was. Ik heb er later nog verder over gepraat met commissieleden en ik denk dat er wel degelijk belangstelling voor je betoog bestaat. Ook heb ik nog gesproken met de gedeputeerde en hij gaf aan dat hij ervan overtuigd is dat de gemeente in deze zaak verantwoordelijk is. Ik heb hem verzocht om dat toch nog wat grondiger uit te zoeken, aangezien het om een combinatie van waterbodem en landbodem gaat. Hij heeft aangegeven dat te zullen doen. Verder heb ik met T. W. , Statenlid van de SP, nog uitgebreid gesproken over de mogelijkheden om hier actie op te ondernemen. Wij overwegen om er schriftelijke vragen over te stellen (en misschien wil de SP ook wel een publiciteitsactie op touw zetten). Het opstellen van de schriftelijke vragen wil ik nog even laten afhangen van wat de bevindingen van de gedeputeerde zijn. Over 2 weken zie ik hem weer en kan ik vragen wat de stand van zaken is. Is dat op tijd genoeg?
  Groeten,
  Wanda Bodewitz==
  *) nee, ongeacht welke toon dan ook ik zou hebben gehanteerd de Commissie zou geen moed gehad hebben om stelling te kiezen… De Commissie RGW kiest voor bedrog (vervalste rapporten!). ‘ t Is niet te geloven!
  ===
  …. Ondertussen ondernam ik actie (zie hieronder) en ik bel morgen al die gedeputeerden op. Als zij zich wensen te conformeren aan de criminele gang van zaken m.b.t. hun verantwoordelijkheden dat de Provincie verzaakte en vervalste milieurapporten gedoogt dan wil ik dat graag w e l van ze horen. Ik weet zeker dat de hele zaak uiteindelijk op de voorpagina terecht komt van de Telegraaf en dan is het ook opgelost.
  Er zijn hier 4 partijen bij betrokken. De gemeente Maarssen, de Milieudienst NW Utrecht, het AGV en… de Provincie. Daarom heb ik voorgesteld dat die 4 partijen gezamenlijk de kwestie zouden moeten oplossen. Wat we nu zien is dat milieugedeputeerde De Jong zich alweer verschuilt achter de Gemeente maar hij is minstens net zo schuldig. Zijn ambtenaar Hans de Waal vervalste wel die rapporten en loog er lustig op los. Die gaat bewijsbaar in de fout. Hoeveel BEWIJS wil de Commissie RGW eigenlijk?
  Wat moet ik anders?! Dit hele zwartepietenspel is nu al gaande vanaf oktober 1989… Maar in 2004 haakte er wel een koper af en sindsdien ben ik "besmet".
  Of die telefonische ronde morgen iets oplevert is afhankelijk of de Pers zich meldt. En daar wordt ook aan gewerkt. Het verhaal is voor de aangeklaagden nog niet af.
  Kern van de zaak blijft dat "de politiek en het Bestuur" geen stelling willen nemen. De gestelde vragen niet beantwoord worden conform de conclusies die getrokken moeten worden. En waardoor de gehele geloofwaardigheid van diezelfde overheid ter discussie komt te staan.
  Het aangeklaagde College van Gedep. Staten als dat bewilligt in valse rapporten staat hieronder vermeld:
  — Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: secr.gedep.van.lunteren@provincie-utrecht.nl
  Sent: Monday, March 08, 2010 9:32 PM
  Subject: Fw: onthouding goedkeuring
  Geachte heer Van Lunteren,
  Svp t.k.n. de bijlage mutatis mutandis.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: secr.gedep.raven@provincie-utrecht.nl
  Sent: Monday, March 08, 2010 9:31 PM
  Subject: Fw: onthouding goedkeuring
  Geachte mevr. Raven,
  Svp t.k.n. de bijlage mutatis mutandis.
  M.vr.gr.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: statengriffie@provincie-utrecht.nl
  Sent: Monday, March 08, 2010 9:01 PM
  Subject: Fw: onthouding goedkeuring
  Geachte heer Graafhuis,
  Svp t.k.n. idem mutatis mutandis.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: secr.gedep.krol@provincie-utrecht.nl
  Sent: Monday, March 08, 2010 8:56 PM
  Subject: Fw: onthouding goedkeuring
  Geachte heer Krol,
  Svp t.k.n. idem mutatis mutandis.
  M.vr.gr.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: secr.gedep.haak@provincie-utrecht.nl
  Sent: Monday, March 08, 2010 8:55 PM
  Subject: Fw: onthouding goedkeuring
  Geachte Mevr. Haak-Griffioen,
  Svp t.k.n. idem mutatis mutandis.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: secr.gedep.binnekamp@provincie-utrecht.nl
  Sent: Monday, March 08, 2010 8:53 PM
  Subject: Fw: onthouding goedkeuring
  Geachte heer Binnekamp,
  Besluiten van G.S. gaan ook u aan. Derhalve svp t.k.n. de bijlage.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: hans.schoen@provincie-utrecht.nl
  Sent: Monday, March 08, 2010 8:50 PM
  Subject: Fw: onthouding goedkeuring
  Geachte heer Schoen,
  N.a.v. de vergadering van RGW d.d. 8 maart 2010 zend ik u onderstaand bericht ten behoeve van de Leden. E.e.a. ook in afwachting van de toezegging zijdens de gedep. dhr. De Jong aan de Leden tijdens de vergadering.
  Met dank voor de doorzending.
  M.vr.gr.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: secr.gedep.de.jong@provincie-utrecht.nl ……..dit is de milieugedeputeerde!
  Sent: Monday, March 08, 2010 8:46 PM
  Subject: Fw: onthouding goedkeuring
  Geachte heer De Jong,
  Hierbij zend ik u onderstaand bezwaar tegen de goedkeuring van het baggerplan door G.S. mede vanwege een teleurstellende reactie van hedenmiddag op de kwestie Het Slijk te Maarssen door de Commissie RGW.
  Staande de vergadering hebt u mij een antwoord toegezegd maar helaas moet ik wel vanwege het korte tijdsbestek (11 maart) formeel bij uw College prostesteren.
  In afwachting van uw reactie teken ik,
  Hoogachtend,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: secretariaatcvdK@provincie-utrecht.nl ……en dit is de Commissaris van de Koningin die ook geschiedenis schrijft.
  Sent: Monday, March 08, 2010 8:33 PM
  Subject: onthouding goedkeuring
  Aan het College van Gedep. Staten van Utrecht
  Postbus 80300
  3508 TH Utrecht
  idem per post en per mail
  c.c.: secr.gedep.de.jong@provincie-utrecht.nl
  c.c.: a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c.: Hans.Schoen@provincie-utrecht.nl
  Griffier van de Comm. RGW
  Idem alle Leden.
  8 maart 2010
  Geacht College,
  Betreft:
  Baggerplan Vecht en zijwateren ligt ter inzage
  Het baggerplan voor de Vecht en zijwateren ligt ter inzage bij de provincies Utrecht en Noord Holland.
  Inzage en reactie provincie Utecht
  Gedeputeerde Staten Utrecht willen instemmen met het saneringsplan. U kunt de ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stukken inzien van 29 januari tot en met 11 maart 2010 bij de provincie Utrecht, Archimedeslaan 21 te Utrecht, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak via 030 258 33 06. Inzien kan ook op de gemeentehuizen van de gemeentes Breukelen, Loenen, Maarssen en Utrecht.
  Belanghebbenden kunnen opmerkingen over de ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stukken tot en met 11 maart bij de provincie Utrecht indienen:
  schriftelijk: bij Gedeputeerde Staten van Utrecht, afdeling Vergunningverlening, onder vermelding van ‘zienswijze’, postbus 80300, 3508 TH Utrecht
  mondeling: via een telefonische afspraak met de afdeling Vergunningverlening telefoonnummer (030) 258 33 06, of per fax (030) 258 29 90
  Zie ook svp de aangehechte "samenvattingsaneringsplanwaterbodemvecht"
  Inzake bovenvermelde ter visielegging van bedoeld baggerplan moge ik u erop wijzen dat ik ernstige bezwaren heb indien u het baggerplan in uitvoering neemt ZONDER ook milieuvervuilingen van het Slijk te Maarssen te saneren. Het zal u duidelijk zijn dat een sanering van de Vecht weinig zinvol is met een enorme milieuvervuiling in de aangrenzende plassen van het Slijk en die in open verbinding staan met de Vecht.
  Daarnaast is u enige malen gewezen op een partij vaten ter grootte van een half voetbalveld in de plassen.
  Derhalve protesteer ik met klem tegen de expiratiedatum van 11 maart a.s. ZONDER dat u ook saneringsmaatregelen neemt m.b.t. het Slijk te Maarssen.
  Uiteraard is de opschoning van de Vecht een goede zaak maar zonder de sanering van het Slijk acht ik de 100 miljoen euro kostende operatie weggegooid geld. Graag verneem ik dan ook van u of mijn verzoek honoreert. Uw milieugedeputeerde de heer drs. M.W. de Jong is uitgebreid op de hoogte van deze zaak.
  Ik hoop dat de Commissie RGW niet anders zal oordelen en zal instemmen met mijn verzoek tot een integrale aanpak.
  Hoogachtend,
  Jan Bouma – Villa Mithras – Straatweg 178 – 3603 CT Maarssen.
  ==
  Vandaag een belronde langs genoemde gedeputeerden. Idem nog een aantal contacten. Waarover later meer.

 138. jan bouma 9 maart 2010 om 09:37

  update ten behoeve van:
  1. de Commissie RGW
  2. het OM
  Gehoord en gesproken hebbende de heer Jorie den Otter namens Ged. Staten van Utrecht die mij plompverloren zojuist telefonisch mededeelde "dat ik heb de vergunning inzake het bovenstaande plan goedgekeurd". Duidelijk werd dat hij dat gedaan had namens G.S. (uiteraard). Ik heb de heer den Otter gewezen op mijn fax van gisterenavond no. 030-2582990 waarlangs bovenvermeld bezwaar TIJDIG is verzonden en binnengekomen bij Ged. Staten van Utrecht. "Hij zou de zaak met zijn superieuren gaan bespreken!" Ik heb hem gewezen op het OM onderzoek waarin onvermijdelijk de leugens en bedrog en de vervalsingen van onderzoeksrapporten van het HB-adviesbureau te Alkmaar aan de orde zijn. Idem die van de heer Hans de Waal namens de provincie. U kunt nota bvene die leugens hier gewoon lezen in dit blog! Voorts heb ik hem gemeld dat in de toegezonden rapporten er gewoon bladzijden ontbreken die kennelijk te belastende informatie bevatten. De recherche mag het uitzoeken want ik heb toestemming van de Hoofdofficier van Justitie tot het doen van aangifte en dat gaat ook gebeuren.
  "U hoort nader!" Zei de heer Jorie den Otter. Oh ja… "het AGV doet niets met het Slijk!" Zo zei de heer den Otter ook nog tegen me. Weten we dat ook vast wat de… hahahaha "de waterkwaliteitsbeheerder" doet (niks) om de waterkwaliteit te beschermen ten behoeve van mens, plant en dier…." Het AGV beticht ik nogmaals van verzaking van hun wettelijke plichten. Zie de aanklachten.
  U dus ook…

 139. jan bouma 9 maart 2010 om 11:27

  Update NA de belronde.
  Terzake de overheidscriminaliteit zie de aanklacht d.d.:
  24 februari 2010 : 19:10 uur hierboven.
  ==Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur: zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie, waterschap; e.e.a.
  de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van 2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:
  en in relatie met:
  25 februari 2010 ; 8:57 uur alwaar u de bewijzen kunt lezen van deze cover up. Toevoeging inz. "valsheid in geschrifte" zijn de ontbrekende bladzijden in toegezonden rapporten; e.e.a. volgens WOB-verzoeken.
  Ter zake melden de aangeklaagden mij:
  1. het AGV namens het Dagelijks Bestuur mevr. Annemieke van den Hooff : "U krijgt een reactie per mail van onze directiesecretaris de heer Jaap Kelderman. E.e.a. uiteraard i.v.m. de mededeling van Jorie den Otter die beweerde: "het AGV doet niets met de gifbelt het Slijk!" Sic!
  2. De gedeputeerden en de Comm. van de Kon. :
  a) Mevr. Annie van Malen die de CvdK op vorenstaand betoog zal wijzen
  b) Mevr. Astrid Klarenbeek namens gedep. Van Lunteren : "geen termijn" voor antwoord.
  c) Nellie Slok namens gedep. Raven
  d) voice mail milieugedep. De Jong
  e) Mevr. Ellie Swanik namens gedep. Binnekamp
  f) Mevr. Anneke van Duin namens gedep. Haak/Griffioen
  g) Rik van Crommelen namens directiesecretaris Sietsma
  h) voice mail voor gedep. Krol
  en tenslotte beloofde de Griffie namens Leo Graafhuis mij een mail binnen één uur…
  U bent voorlopig op de hoogte… Ik wijs er nogmaals op dat er 4 aangeklaagde partijen zijn en ik herhaal mijn aanbod om bij zinnen te geraken. In afwachting daarvan.

 140. jan bouma 10 maart 2010 om 07:42

  Update van gisteren.
  Ca. 17.20 uur gisterenmiddag. Dhr. W.F. de Haan van het AGV belt. Hij vraagt tijd en naar de bekende weg. Ik verwijs de heer De Haan naar mijn comment hierboven van 7 maart 11:03 uur. Dat is een samenvatting waar zijn meneer Koeleman al om gevraagd had maar die kennelijk niet aan het DB doorgestuurd. Who’s to blame? Ik denk de bazen van de heer Koeleman.
  Ik herhaal voor dhr. De Haan de oplossing die door 4 aangeklaagde partijen kunnen worden geboden. Ik wijs hem er ook op "dat ik geen contrôle heb op de publiciteit!" En dat is maar goed ook. Ja, zelfs een noodzakelijke levensvoorwaarde voor het functioneren van "een vrije pers".
  We wachten dus maar weer af. U hoort nader.
  Opmerking.
  Voor de juristen. Er is in mijn geval absoluut GEEN SPRAKE van wat men noemt "ongerechtvaardigde verrijking" want de GEDWONGEN AANKOPEN van die vervuilde plassen zijn gedaan tegen marktconforme prijzen. Terecht zou dit punt van relevante betekenis zijn als je bijv. voor slechts één euro vervuilde grond aankoopt, vervolgens de overheid die laat saneren en dan met een ongerechtvaardigde verrijking doorverkopen. Logisch dat die bepaling in de Wbb gehandhaafd blijft dat dat niet kan.
  Nogmaals: daar is in mijn geval absoluut geen sprake van. Toch heeft deze r.o. consequenties voor de milieucriminelen die dan toch de waarde (of de onverkoopbaarheid) van zo’n marktconforme aankoop tot nihil reduceren/veroorzaken.
  (Het is een doordenkertje voor u maar u komt er wel uit).

 141. Aad Verbaast 10 maart 2010 om 09:13

  @Jan:
  == en ik herhaal mijn aanbod om bij zinnen te geraken. In afwachting daarvan. ==
  Kijk dat vind ik nou een mooi aanbod! An offer they cannot refuse.. Om maar eens wat crimineel taalgebruik te gebruiken. Je verkeert inmiddels immers in die kringen. Ongewild maar toch..
  Natuurlijk is er hier geen enkele sprake van zelfverrijking. Althans niet van jou.
  Zoals je aangeeft: de aankoop is tegen een marktconforme prijs aangekocht. In ontwetendheid (je geeft aan waarom in je stukken) over de werkelijke waarde ervan.
  Inmiddels is daardoor aan potentiële gegadigden (zie je stukken) duidelijk dat de marktwaarde enorm is gedaald.
  Niet veroorzaakt door jou, Dat mag duidelijk zijn.
  Van zelfverrijking is natuurlijk wel sprake. Namelijk door de overheden. Volhouden dat er een hoge WOZ waarde op ligt, in de wetendheid dat dat niet zo is, leidt tot hogere inkomsten immers voor die overheden.
  Onterecht: dus zelfverrijking.
  En als je het loodje zou leggen dan komt de Jager er nog eens overheen met een flinke belastingaanslag voor de nabestaanden. Kijk zou vullen ze onterecht hun zakken, door illegaal jouw sloot vol te plempen met rotzooi.
  Wat een bende, wat een rotzooi!

 142. jan bouma 10 maart 2010 om 09:51

  @Aad…9:13
  In grote lijnen heb je helaas gelijk! Maar het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Met name ook nog niet door de RIJKSOVERHEID (Het Ministerie van VROM) dat ik zojuist aan de lijn kreeg inzake mijn vraag waar dat ministerie, en dus de rijksoverheid, nu eigenlijk voor staat. Uiteraard ging mijn vraag over de vervalsingen van rapporten. Zie: http://www.vrominspectie.nl/Images/9297%20Lessen%20uit%20de%20zaak%20van%20een%20frauderend%20bodemadviesbureau_tcm293-271524.pdf
  en dat ik via de Postbus 51-vraag heb neergelegd bij VROM in relatie met de fake-rapporten die ik onder ogen kreeg namens de provincie. Ik krijg daar vandaag een mail op retour van VROM. Of dat van enige betekenis is moet worden afgewacht. Het is immers vragen naar de bekende weg: "Mag u misdaden plegen?" Nee dus. Maar goed… ik zal het antwoord van VROM hier afdrukken NADAT ik tot nog toe bot ving bij de gemeente, de milieudienst NW Utrecht, het AGV en jongstleden maandag…… m i s s c h i e n ook bij de provincie. Dat antwoord komt eraan zo heb ik begrepen. Alle betrokkenen, waaronder ook "de Pers", moeten zich wel realiseren dat de zaak nu op NATIONAAL NIVEAU ligt. Het maakt natuurlijk wel een enorm verschil of een particuliere projectontwikkelaar om vervalste rapporten vraagt of…. DE OVERHEID ZELF!
  OM doet uw best!!!!
  Ik herinner overigens ook nog eens Dr. Boelhouwer, 2e Kamerlid van de PvdA, en met de portefeuille toegerust m.b.t. deze milieuzaak op zijn VERZAKEN om te antwoorden! Zie ook hierboven een verslag.
  Tot later…

 143. jan bouma 10 maart 2010 om 10:12

  aanvulling vorig bericht:
  —– Original Message —–
  From: Postbus 51 Informatiedienst
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, March 04, 2010 3:08 PM
  Subject: Notificatie over: vervalste rapporten a la Bodemstaete
  Geachte heer of mevrouw,
  Uw kenmerk is E1385698
  Wij beschikken niet over voldoende informatie om uw vraag te kunnen beantwoorden.
  Het antwoord op uw vraag kan het beste gegeven worden door een medewerker van het ministerie van VROM die uitgebreid op de hoogte is van de regels en richtlijnen. Uw vraag hebben wij daarom voor verdere beantwoording doorgestuurd naar dit ministerie.
  Met vriendelijke groet,
  Postbus 51 Informatiedienst

 144. jan bouma 10 maart 2010 om 12:05

  Update t.b.v.
  1. de provincie utrecht; c.q. de Commissie RGW
  2. het OM
  Zojuist antwoordde ik het Ministerie van VROM, Dhr. J. Kools, als volgt:
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: Postbus VI-NW Burgerbrieven
  Sent: Wednesday, March 10, 2010 11:56 AM
  Subject: Re: Ontvangstbevestiging e-mail van dhr Bouma, rapporten Bodemstaete
  Geachte heer Kools,
  Dank voor uw antwoord. Ik zal terzake het mijne u zo kort en bondig mogelijk antwoorden. Dat antwoord betreft de positie van VROM, ofwel de nationale overheid in relatie met vervalste / onjuiste / rapporten à la dat van Bodemstaete maar nu namens de overheid. Uiteraard zijn de trajecten middels het klachtrecht bij de betrokken instanties: gemeente, milieudienst NW- Utrecht, het waterschap AGV en de provincie (onder voorbehoud van het laatste antwoord van de provincie Utrecht) geheel en al doorlopen met als resultaat een afwijzing. De kwestie is nog niet "onder de rechter" maar is in onderzoek bij het OM. De positie van de Rijksoverheid is in het geding in relatie met mijn klachten. Die betreffen de 5 wetsschendingen die ik de respectieve overheden ten laste leg. U kunt die 5 wetsschendingen lezen op mijn Volkskrantblog door in te toetsen de titel via Google: NIMMER ZAL HET RECHT…
  Het milieuaspect t.b.v. VROM licht ik toe hieronder en daarop gelieve u mij te antwoorden. Ik vraag dus uw reactie en stellingname namens VROM en de Rijksoverheid op het navolgende:
  in aanmerking nemende: (dat)
  Er nog geen stellingname is van de RIJKSOVERHEID (Het Ministerie van VROM), dat ik zojuist aan de lijn kreeg inzake mijn vraag waar dat ministerie, en dus de rijksoverheid, nu eigenlijk voor staat. Uiteraard gaat mijn vraag aan VROM over de vervalsingen van rapporten. Zie: http://www.vrominspectie.nl/Images/92...
  in relatie met de fake-rapporten die ik onder ogen kreeg namens de provincie.
  Het maakt natuurlijk wel een enorm verschil of een particuliere projectontwikkelaar om vervalste rapporten vraagt of…. DE OVERHEID ZELF!
  OM doet uw best!!!!
  Ik herinner overigens ook nog eens Dr. Boelhouwer, 2e Kamerlid van de PvdA, en met de portefeuille toegerust m.b.t. deze milieuzaak op zijn VERZAKEN om te
  antwoorden!
  ==
  ps
  Uw antwoord zal op het VKblog vermeld worden. Ik moge u verzoeken zo snel als mogelijk te reageren.
  Waarvoor dank.
  Met vriendelijke groeten,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: Postbus VI-NW Burgerbrieven
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Wednesday, March 10, 2010 10:58 AM
  Subject: Ontvangstbevestiging e-mail van dhr Bouma, rapporten Bodemstaete
  Geachte heer Bouma,
  Uw onderstaande e-mail van 4 maart 2010 heb ik ontvangen en in behandeling genomen onder nummer 28735.
  Mocht het voor de beantwoording van uw brief nodig zijn, dan zal één van mijn medewerkers telefonisch contact met u opnemen.
  Ook kan het noodzakelijk zijn om contact te zoeken met de gemeente, of een andere betrokken instantie.
  De Inspectie streeft ernaar uw brief binnen zes weken na datum van deze brief te beantwoorden.
  Ik vraag u mij in enkele regels de volgende informatie te verstrekken:
  Wat verwacht u van de VROM-Inspectie?
  Welke locatie betreft het?
  Welke procedures heeft u doorlopen richting gemeente Maarssen, de milieudienst, het waterschap en de provincie Utrecht?
  Welke besluiten hebben deze overheden genomen?
  De behandelaar van uw brief is de heer J. Kools
  telefoonnummer: 023-5150757
  e-mail-adres: VI-NW.Burgerbrieven@minvrom.nl
  Daarnaast geef ik u enige algemene informatie:
  Bezwaar en beroep
  Ter informatie kunt u via de website van Postbus 51 de brochure “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid” downloaden.
  Klachten
  Klachten over de handelswijze van ambtenaren, bestuurders of bestuursorganen van de gemeente/waterschap/provincie (o.a. ook bij vergunningverlening, inspectie en handhaving) dient u schriftelijk te melden bij de betreffende instantie. Op de website van de instantie is te vinden hoe u dit kan doen. Mocht de instantie volgens u niet voldoende reageren op uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van deze instantie.
  gemeenteraad controleert functioneren
  Klachten over het functioneren van de gemeente kunt u voorleggen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Tegelijkertijd dient u uw klacht voor te leggen aan de Gemeenteraad, die het functioneren van de gemeente controleert.
  Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
  Hoogachtend,
  de directeur-inspecteur regio Noord-West
  o.l.
  J. Kools
  — Original Message —
  From: villamithras@planet.nl
  Received: 3/4/10 2:53:14 PM CET
  Subject: vervalste rapporten a la Bodemstaete
  Referring website: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=1302
  Particulier / Bedrijf: Particulier
  Geslacht: Heer
  Naam: Jan Bouma
  Telefoonnummer: 0346-573455
  E-mailadres : villamithras@planet.nl
  Onderwerp: vervalste rapporten a la Bodemstaete
  Ter attentie van VROM en de link: http://www.vrominspectie.nl/Images/9297%20Lessen%20uit%20de%20zaak%20van%20een%20frauderend%20bodemadviesbureau_tcm293-271524.pdf
  sta ik a.s. maandag bij de Prov. Staten vergadering Utrecht van 8 maart a.s. eenzelfde verhaal af te steken. Zie de Agenda van de Comm. RGW in relatie met mijn volkskrantblog te vinden via Google: NIMMER ZAL HET RECHT met de laatste update onderaan.
  Indien na de gemeente, de provincie, de milieudienst NW-Utredcht en het waterschap AGV ook nog de rijksoverheid corrupt blijkt heb ik het wel gehad met Nederland als rechtsstaat.
  Graag uw reactie. Want die ik tot nog toe krijg voldoen niet.
  Met dank alvast.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  ==

 145. jan bouma 11 maart 2010 om 07:59

  re: ontbrekende bladzijden in de WOB-rapportage:
  =======================================
  1. t.a.v. de Commissie RGW
  2. t.a.v. het OM
  In het rapport van IWACO ; d.d. augustus 1993 i.o.v. de provindie ; no. 10.3359.0 ontbreken cruciale bladzijden wanneer het (uitgebreide) hoofdstuk aan bod is inzake :
  BEOORDELING VERSPREIDING EN RISICO-EVALUATIE
  de bladzijde no. 6
  de bladzijden no. 9 + 10
  Uiteraard is denkbaar theoretisch "een foutje", een "vergissing", maar ik denk – behoudens tegenbewijs men zendt de ontbrekende pagina’s alsnog toe – dat het hier gaat om verwijdering van "onwelgevallige informatie".
  Voorts staat in het rapport/offerte van Oranjewoud d.d. 7 december 2000 dat blijkens "geohydrologische berekeningen" de toegestane diepte voor ontzanding van minus 13 meter NAP uitwijst dat tot – 20 meter NAP is ontzand. Er is tot op heden geen enkele verticale boring uitgevoerd die zekerheid geeft. Ik wijs de verantwoordelijken nog op het feit dat de waterstromen in N.O. richting rechtstreeks dwars door het vuilpakket gaan naar het 3,3 meter lager liggende waterwingebied van de Bethunepolder. De Vecht ligt namelijk + 3,3 meter hoger. Er worden onverantwoorde risico’s genomen. En misschien stond deze info. wel op die ontbrekende bladzijden! De recherche mag het uitzoeken.
  Ik meld mij later wanneer ik de heer W.F. de Haan van het AGV zal hebben gesproken danwel de dir.secret. de heer Jaap Kelderman van het AGV. Benevens zal ik informeren bij G.S. en VROM "hoe het er voorstaat".
  U verneemt later…

 146. jan bouma 11 maart 2010 om 11:26

  11-03-2010 11:26
  Update mede ten behoeve van de heer W.F. de Haan van het AGV die ik zojuist uitgebreid sprak. Ik antwoord de Insp. van VROM, regio Noord West op zijn vragen. Ik verzoek de heer De Haan ook mijn vorige posting te lezen.
  ==
  Geachte heer Kools,
  Dank wederom voor uw vragenlijst. Ik zal achter uw vragen antwoorden als volgt:
  —– Original Message —–
  From: Postbus VI-NW Burgerbrieven
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, March 11, 2010 9:32 AM
  Subject: Vragen naar aanleiding van e-mail van dhr Bouma, rapporten Bodemstaete
  Geachte heer Bouma,
  Naar aanleiding van uw antwoord op mijn vragen in de ontvangstbevestiging vraag ik u nogmaals al deze vragen stuk voor stuk feitelijk te beantwoorden.
  Wat verwacht u van de VROM-Inspectie?
  Dat VROM stelling neemt als landelijke overheid in de conflicten die ik heb met de lagere overheden als gemeente, milieudienst NW Utrecht, het waterschap AGV en de provincie Utrecht. Alles in relatie met de aanklachten van 5 wetsschendingen waaronder valsheid in geschrifte en onrechtmatige daad (tweemaal), de Wet Milieubeheer en de Gemeentewet.
  Welke locatie betreft het?
  Het betreft de locatie van de "voormalige gesloten stort" ‘Het Slijk’ te Maarssen. Een ca. 8 HA groot plassengebied dat ligt halverwege Maarssen en Breukelen in open verbinding met de Vecht.
  Bent u direct betrokkene?
  Ja! Gedupeerde. Met een totale vermogensschade van ca. 3,5 miljoen euro. Benevens verdedig ik als betrokkene het milieubelang dat blijkbaar niet onderkend wordt door de aangeklaagde partijen als voornoemd.
  Welke procedures heeft u doorlopen richting gemeente Maarssen, de milieudienst, het waterschap en de provincie Utrecht?
  Bij alle doorlopen procedures horen mijn niet gehonoreerde bezwaren door de gemeente; mijn verweren naar de milieudienst NW Utrecht, mijn niet gehonoreerde bezwaren jegens het waterschap AGV en terzake de provincie ben ik in afwachting van het standpunt. Vooralsnog wil ik het standpunt van de provincie in beraad houden dat mij is toegezegd. Omdat er nog geen definitief standpunt is. De kabinetschef dhr. Thomas deelde mij vanochtend namens G.S. mee "dat ik daarover bericht zal worden!"
  Welke besluiten hebben deze overheden genomen?
  Behoudens de gemeente Maarssen hebben betrokken partijen nog geen definitief standpunt bepaald. Tegen de WOZ-beschikking van de gemeente Maarssen is aanhangig een rechtszaak. De milieukwesties zijn (nog) niet "onder de rechter". De Maarssense gemeenteraad acht zich daarvoor niet aansprakelijk blijkens een brief van 14 februari 2006. De overige partijen zullen gedagvaard worden INDIEN de milieukwesties en mijn schaden niet opgelost worden. Uw laatste vraag inzake het "formele bezwaar" hieronder beantwoord ik ontkennend vanwege het feit dat de aangeklaagde partijen aan mij GEEN BEROEPSONTVANKELIJKE BESLISSINGEN zijn medegedeeld. Derhalve is nu in voorbereiding een strafrechtelijk onderzoek door het OM m.b.t. de aanklachten. E.e.a. na overleg met het Parket Utrecht van de Hoofdofficier (mr Westerbeke) met mijn advocaat. De zaak is in onderzoek. En (nog) niet "onder de rechter".
  Heeft u bezwaar gemaakt tegen deze besluiten en eventueel beroep ingesteld? Zo ja, met welk resultaat?
  Zie hiervoor. Er is dus nog geen "resultaat".
  Ik vertrouw er thans op u zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd. Voor het verloop van de gehele procedure moet ik u verwijzen naar mijn dossier en mijn advocaat indien u meerdere inlichtingen wenst. Naar mijn oordeel kunt u de door mij aan de rijksoverheid gestelde vragen ook beantwoorden inzake de gepleegde misdrijven "de valsheid in geschrifte in relatie met de bewezen valse milieurapportages." Ik acht het niet opportuun dat u hier nog het OM-onderzoek wilt afwachten.
  Met vriendelijke groet;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  Zonder deze gegevens kan ik uw e-mail niet beantwoorden.
  Hoogachtend,
  de directeur-inspecteur regio Noord-West
  o.l.
  J. Kools

 147. jan bouma 11 maart 2010 om 11:33

  U kunt dat vraagteken hierboven vergeten; ik was het wel degelijk!

 148. jan bouma 12 maart 2010 om 09:43

  Update.
  Zojuist ’n tel. afspraak gemaakt met dhr. HOOIVELD van het AGV die "bij mooi weer" de partij vaten in de plas gaat aanschouwen. Dan zal er na mijn melding in 1989 dan eindelijk aandacht voor zijn. Idem voor de rest van mijn verhaal. E.e.a. laat onverlet mijn juridische aanklachten en de daaruit voortvloeiende schaden. Ik hoop dus dat de heer Kools namens de rijksoverheid (VROM) ook met zijn verantwoording bezig is…
  U allen een prettige dag. Tot later…

 149. Aad Verbaast 12 maart 2010 om 10:47

  Hoezo? ze willen praten om tot een vergelijk te komen? Mis ik wat, of staan de ‘dirty details’ in een ander blog..
  "bij mooi weer"??
  Het is toch geen rocket science om vast te stellen dat er vaten in die baggersloot liggen.
  Kan je lang op wachten op "mooi weer". Mooi weer spelen?

 150. jan bouma 12 maart 2010 om 11:11

  @Aad…10:47
  Ja! Het is om je te bescheuren. Maar goed.. men kan zich op de deugdelijkheid van de argumentatie beraden. Ik reken erop dat thans spoedig "het mooie weer" zal aanbreken waarbij de verduisterde vaten zichtbaar zullen worden. Er ligt benevens die "vatenkwestie" overigens nog een – in principe – te saneren giftige vuilnisbelt van ongekende omvang. Maar daarvoor geldt… "als je naar niks zoekt, zal men ook niks vinden!" (Zie voor de rest mijn blog hierboven waarin je kunt lezen dat "bij mooi weer" die partij vaten kunt zien; vandaar dat het bij al die "gedegen dekkende onderzoeken" natuurlijk altijd "slecht weer" is geweest!!! Sic! Die meneer Kools kan vooruit!
  Toch maak ik t.b.v. de rechtsfilosofie de navolgende opmerking (na ampel beraad). Ik denk dat de navolgende observatie niet onvermeld mag blijven. Ik schreef bij jou inzake de aldaar aan de orde gestelde (internationale) kwestie het volgende:
  ==
  12-03-2010 10:02
  @Aad… 9:44….volkomen gelijk.
  Vanaf mijn front hier meld ik dat…"ze willen praten…" (micro-macro).
  Enfin. Een begin is er tot een vergelijk en oplossing (ook van m’n schaden).
  Conclusie is echter dat je "ze eerst klem moet zetten" ALVORENS ze bakzeil halen en dan ben je eigenlijk toch ook weer bezig met "oorlogshandelingen" want ze bleken oostindisch doof voor mijn beschaafde comments en klachten vanaf 1989 en daarna vanaf 2004. Ergo: je wordt dus gedwongen om eerst de messen te trekken en op tafel te leggen. Uiteindelijk is dat dus nog een barbaars oorlogsritueel. Daarom is het noodzakelijk dat je niet met verkeerd gekozen criminelen moet onderhandelen. Zomaar een opmerking die hout snijdt denk ik. Zie verder m’n blog (desgewenst) over de ontwikkelingen.
  ==
  Ergo: ik trek wissels op de integriteit van mijn gesprekspartners. We zullen zien. Dat er bij mij wantrouwen en scepsis bestaat kan men mij niet verwijten.

 151. jan bouma 13 maart 2010 om 09:24

  t.a.v. het OM dat uiteraard zelf wel de wetsschendingen zal aanvullen bijv. m.b.t. de nieuwe Waterwet; zie: http://www.sbo.nl/syllabi/nieuwe-waterwet-1/event_home?tag=interessant en ik verwijs de lezer ook naar mijn andere Vkblog voor relevante opmerkingen. Maandag verder.

 152. jan bouma 13 maart 2010 om 10:27

  en ten behoeve van de collega’s…:
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: simon.handgraaf@colibri-advies.nl
  Sent: Saturday, March 13, 2010 10:17 AM
  Subject: Fw: t.a.v. mr. peter de putter; f.a.g.groothuijse, andy krijgsman, simon handgraaf, marc koenders…
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: info@uvw.nl
  Sent: Saturday, March 13, 2010 10:12 AM
  Subject: Fw: t.a.v. mr. peter de putter; f.a.g.groothuijse, andy krijgsman, simon handgraaf,
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: f.a.g.groothuijse@uva.nl
  Sent: Saturday, March 13, 2010 10:05 AM
  Subject: Fw: t.a.v. mr. peter de putter; f.a.g.groothuijse, andy krijgsman,
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: info@sterkconsulting.nl
  Sent: Saturday, March 13, 2010 10:02 AM
  Subject: t.a.v. mr. peter de putter
  LS
  I.v.m. uw seminars t.k.n.:http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!
  en waarbij u zich de vraag kunt stellen of de affaire ‘BODEMSTAETE’ geen equivalent kent m.b.t. de opdrachtgevende overheid. Svp scrollen vanaf onderen naar boven en t/m 5 januari 2010.
  Groet!
  JB

 153. jan bouma 13 maart 2010 om 12:16

  Ondertussen noteren de juristen en de milieudeskundigen de navolgende waarheden.
  ==
  13-03-2010 11:59
  Aad… 11:49… "Aad verbaast" is de pseudoniem voor een afgestudeerd natuurkundige en (voorheen) internationaal manager..
  Was het maar zo simpel als je stelt dat bij gebleken "interventiewaarden" de troep moet worden opgeruimd. Welnee! Er moeten eigenlijk eerst dooien vallen of de grondwaterkwaliteit – met name voor dat waterwingebied de Bethunepolder – dient naar de klote te zijn plus veel rumoer erover.
  Dan sluit men de inlaat af. Het criterium heden ten dage is tot 1.01.1987: er bestaat geen referentiekader. En wat er daarna aan het licht komt doet men af met "flankerend beleid" dat betekent in de praktijk. N I K S. En het hele nederlandse volk wordt rustig overgelaten aan de gewetenloze criminelen ook wat de volksgezondheid betreft.
  De hele milieuwetgeving is niets waard meer. De wet Milieubeheer is ten dele vervangen door ‘De Waterwet’ maar per saldo is er in deze crisistijd alles erop gericht om "niks meer te vinden wat geld zou kunnen kosten!" De hele bliksemse boel is aan Gods akker overgelaten en zoals je weet liet God diens water maar vloeien over zijn akker. De huichelaars besodemieteren dus het Ned. volk maar ja… dat is dat domme volk gewend dus.. "who bothers..; who cares..?"
  Inderdaad: wat een zooitje!
  ==

 154. jan bouma 15 maart 2010 om 12:38

  Ondertussen dan maar: http://www.youtube.com/watch?v=moL4MkJ-aLk
  …and by God I’ll destroy the bastards.

 155. jan bouma 16 maart 2010 om 07:12

  In verband met mijn bespreking morgen ten Provinciehuize zond ik hedenochtend een bericht aan de Insp. van VROM Regio NW Utrecht: de heer J. Kools. De inhoud van dat bericht zult u later vernemen of niet indien er morgen resultaten worden geboekt. Ondertussen verzoek ik u zich bezig te houden (desgewenst) met het ondoorzichtige oerwoud van regelgevingen waar de minister van VROM zelfs niet zonder adviseurs uitkomt. Zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0021825/geldigheidsdatum_23-01-2010
  Je zult maar koper willen wezen van zo’n locatie!!!

 156. jan bouma 17 maart 2010 om 07:14

  Opmerking.
  1. Wenst u mij maar succes vandaag of niet als u mij minder goed gezind bent (dat zijn natuurlijk de milieucriminelen en de barbaren)
  2. Misschien komt aan de orde de rechtsbetrekking m.b.t. overheden zoals gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk… alles in relatie tot ondermeer de navolgende paragraaf – een detail:
  ==Zie paragraaf 3.3. Het gaat hierbij om gemeenten*) die gedurende de periode waarin de verontreiniging is veroorzaakt een duurzame rechtsbetrekking met de veroorzaker(s) hadden en daardoor invloed konden uitoefenen op het voorkomen of ongedaan maken van bodemverontreiniging.==
  *) ik maak bij dit comment t.b.v. de rechter de aanvullingen m.b.t. de overige overheden. Tenslotte bestond er niet alleen een "duurzame rechtsbetrekking" met gemeenten maar ook m.b.t. de overige overheden. Een onjuiste formulering dus in die tekst.
  Mijn advocaat is er deze keer wel bij. Mr. René van Stralen. Hij is inmiddels ook expert geworden op het gebied van milieurecht en onrechtmatige daad. (…).
  U hoort nader…

 157. jan bouma 17 maart 2010 om 15:48

  Verslag vergadering Provinciehuis: 10.00 uur
  (ik schrijf dit mede ten behoeve van de provincie; zij zou mij ook haar versie van de vergadering sturen).
  Aanwezig namens de provincie:
  * Mevr. Verhoef; zij is communcatieadviseur van gedep. J. Binnekamp en dus ook voor het College van G.S.
  * Dhr. Dolf Groters ; ambtenaar bodem
  * Dhr. J. den Otter ; ambtenaar vecht/water
  namens gedupeerde Bouma:
  * advocaat mr René van Stralen
  * notulist J. Pot
  * en uiteraard ondergetekende
  Hierbij een samenvatting en een indruk van de bespreking zoals die verliep
  (en zoals ik op voorhand verwachtte dat hij zou verlopen):
  De tactiek:
  Trek je gesprekspartner in het oeverloze moeras van… "er moet nog ’n nader onderzoek worden gedaan…", en je krijgt alvast wat losse schoten voor de boeg te horen als… "nee, we ruimen heden ten dage niks meer op…", enne.."de gemeente Maarssen is vrnl. hoofschuldige…", etc. veel prietpraat. Veel blablabla waarin ik en het milieu verzuipen kunnen idem dus mijn schaden. Nu zou het buitengemeen dom zijn van de provincie om dit scenario door te zetten want des te harder komt de klap aan wanneer dit gezwets door de rechter of door de publieke opinie zal worden gecorrigeerd. (Dat is dan vast mijn schot voor de boeg).
  WANT NIET AAN DE ORDE is geweest het strafrechtelijke onderzoek naar de valse rapportages VAN DE PROVINCIE. Nu kan men zich van deze slechte beeldvorming bevrijden door het tegendeel te bewijzen. Ik wacht even af. Misschien dat dhr. J. Kools namens de overheid ook nog meedenkt.
  Ik heb vervolgens
  a) het gezelschap geduid op een luchtfoto "wat ze maar niet kunnnen vinden" en ondanks de "gedegen onderzoeken" en ondanks mijn herhaalde meldingen in 1989, 1990 en 2004 en dat is een partij vaten in de plassen ter grootte van een half voetbalveld plus een te saneren "ernstige bodemveronreiniging". Dit alles is "in confesso" ; blijkens de eigen brieven van de provincie en het Grontmijrapport.
  Zie mijn comments hierboven.
  b) heb vervolgens duidelijk gemaakt dat niets ter wereld de schandelijke "cover up" van die vervalste rapporten van HB-adviesgroep te Alkmaar kan verhelen, verdoezelen, goedpraten, of door ander gezwets in te zetten teniet gedaan wordt met opmerkingen als… "we gaan het nog eens onderzoeken" en meer van die prietpraat want "de lijken, de misdaden, die partij vaten zijn nu eenmaal aangetroffen". E.e.a. alles tengevolge van de aanklachten als vermeld in die 5 wetsschendingen en waar G.S. van wisten. De vraag is opportuun of de overheid opdracht heeft gegeven aan een onderzoeksbureau om "niets te vinden wat belastend zou kunnen zijn". Kijk! Dan zitten we dicht tegen de bananenrepubliek aan! Derhalve is aan de orde de GELOOFWAARDIGHEID van de overheid en de rapporten van de overheid. Een particuliere opdrachtgever – in relatie met de affaire Bodemstaete – wordt in ieder geval met veel kabaal publiekelijk opgeknoopt als dat verband gelegd wordt dat er sprake is van 2000 vervalste rapporten. Voor hoeveel "juiste betrouwbare rapporten" tekent eigenlijk de overheid?
  Handelde de overheid niet veel anders? Dan die corrupte opdrachtgevers van Bodemstaete?
  Zo werd ook gebagatelliseerd door de vergadering (of niet goed "gehoord") dat het onzerzoeksteam van HB-advies groep geen boringen wilde verrichten op mijn aanwijzingen. Het mocht namelijk allemaal niks negatiefs opleveren. Zie Bodemstaete. Heb de vergadering vervolgens geduid op het feit dat behalve mezelf nog 2 broers die kunnen getuigen dat dat fake-rapporten waren van de AB-adviesgroep te Alkmaar want ze wonen ook aan de plassen. Is de overheid corrupt? "That’s the question!"
  c) idem heb ik duidelijk gemaakt dat er een causaal verband is met die milieucriminaliteit in relatie met mijn schaden zoals die vrnl. in 2004 manifest werden toen een koper afhaakte mede wegens het causale verband met de aan te kopen gifbelt. (Maar ook een serie leugens en onjuistheden zijdens de Milieudient en de gemeente Maarssen).
  d) heb vervolgens duidelijk gemaakt dat ik niet ga lopen zwartepieten inzake de verdeling van de schuldvragen en detail want er zijn voor mij 4 aan te spreken schuldige overheden:
  1) de gemeente Maarssen
  2) de provincie
  3) het waterschap
  4) de Milieudienst NW Utrecht
  en als VROM ook niks laat horen dan is dat de 5e schuldige partij. Tesaam wel of niet vormend een criminele organisatie ex Art. 140 WvSr. Dat mag het OM uitzoeken en de rechter, als 6e partij, beoordelen!
  e) vervolgens heb ik het gezelschap duidelijk gemaakt dat ik per 23 maart a.s. DE TELEGRAAF conform afspraak moet informeren of we inderdaad te maken hebben met een corrupte overheid of… dat die overheid zich nog bezint op de in te nemen positie namens
  a) het milieu en
  b) mijn geschade belang.
  Het Ned. volk zal willen weten of de overheid nog wel serieus genomen moet worden m.b.t. haar rapportages. Vóór 23 maart a.s. wil ik dus het standpunt daarover vernemen. Het getraineer en het belazeren sinds 2004 ben ik zat!
  Opmerking:
  De rijksoverheid van dhr. J. Kools, Insp. VROM Regio Noord West, is nog niet aan het woord geweest.
  Idem niet het parlement. Dr. J. Boelhouwer van de PvdA-lid 2e Kamer. Ik waarschuw nogmaals dat men dit soort kwesties niet op het bord van de rechter moet leggen. Want behalve dat men dan soms van een kouwe kermis thuis zoals in de rechtszaken tegen SOLVAY-DUPHAR en SHELL is staatsrechtelijk de politiek aan het woord.
  En als "de politiek" uit gewetenloze criminelen bestaat kan het Ned. volk dat ook maar beter weten.
  Tot zo ver voorlopig dit verslag. Ik verzoek alle betrokkenen er alvast kennis van te nemen in afwachting van het standpunt van G.S. van Utrecht dat mij is toegezegd. Wel graag voor 23 maart….
  Veiligheidshalve!

 158. jan bouma 17 maart 2010 om 16:13

  Op mijn andere VKblog kunt u de navolgende inlassing lezen:
  ==
  Een idee: misschien kunnen de criminelen voor 3,5 miljoen mijn aan te kopen locatie even overnemen en dan natuurlijk met winst doorverkopen want… er bestaat in werkelijkheid geen nadeel in het rechtsverkeer m.b.t. dit soort locaties of hebben we het dan weer over "onrechtmatig handelen?"
  ==
  we wachten even af.
  Tot morgen.

 159. jan bouma 17 maart 2010 om 19:17

  Update.
  t.a.v. OM
  2e Kamercommissie voor Justitie is inmiddels "wakker" (vast en zeker vanwege de aangekondigde commotie) en de Griffier meldt zich met de obligate dooddoener. "Voor kennisgeving aangenomen!" Nu lig ik hier niet wakker van want "de politieke kennisneming" van mijn brief (lees: aanklacht) is slechts iets waard dat het kenmerk in zich draagt van "de politieke verantwoording" en die heeft natuurlijk weer niets te maken met het recht. Zo kan men de opvattingen over het recht altijd al sjoemelend bijstellen naar gelang de politiek dat opportuun acht. De afspiegeling van "de politiek" en de opvattingen over ons recht zijn weer een afgeleide van de meerderheid der opvattingen in de 2e Kamer. Dus vindt "de politiek" het prima dat de overheid liegt en bedriegt in het landsbelang; ambtenaren liegen er vrolijk op los.. dan vindt de meerderheid van ons parlement dat dat kan en mag als dat gedrag niet wordt gecorrigeerd door het parlement. De rechter komt er dan aan te pas. Die heeft dan weer te maken met een wetgevende 2e Kamer en alhoewel er rechtsgronden te over zijn om het handelen van de overheid te veroordelen geraakt de veroordeling al gauw in strijd met het staatsbelang. Ziedaar: de criminele overheid in volle glorie dankzij ons parlement. Europees recht dat prevaleert wil wel eens een oplossing bieden. Enfin.. het OM dat mijn zaak in onderzoek heeft dient hier volgens de Trias politica haar eigen wetsschendingen maar aan te vullen die ze aantreft in mijn dossier.
  Nu zouden sinds de rampen in Enschede en Volendam en het verlaten van de Pikmeerarresten er een verschuiving zijn opgetreden m.b.t. de onrechtmatige daad en… de strafrechtelijke vervolging van "de overheid". Of de criminele overheid laat de Vecht saneren voor 100 miljoen (= weggegooid geld) want ze laat tegelijkertijd een enorme gifbelt en honderden vaten ongezien het milieu verpesten (althans dat risico bestaat; en ik als gedupeerde moet die rotzooi ongezien en ongemerkt maar even doorverkopen!) Ook alweer geldt dan de vraag: wilt u dat? Lees: de parlementaire meerderheid?
  Enfin. Hierbij de brief namens de Griffier van de Vaste Kamercommissie voor Justitie d.d. heden:
  (de commissie zal ook wel voorpaginanieuws worden in de Telegraaf…)
  ==
  Commissie Justitie
  J. Bouma
  Plaats en datum: Den Haag, 17 maart 2010
  Betreft: Ter kennisgeving gedeelte van webblog over corrupte overheid
  Ons kenmerk: 2010Z03716/2010D11574
  Uw kenmerk:
  Uw brief van: 10 februari 2010
  Geachte heer Bouma,
  Uw bovengenoemde brief over ter kennisgeving gedeelte van webblog over corrupte overheid is op 10
  maart 2010 door de vaste commissie voor Justitie in een procedurevergadering behandeld.
  In die vergadering heeft de commissie besloten de inhoud van uw brief voor kennisgeving aan te nemen.
  Dat betekent dat de commissie als zodanig verder geen actie zal ondernemen. Dit neemt niet weg dat de
  individuele leden de inhoud van uw brief kunnen betrekken bij hun oordeelsvorming over dit onderwerp.
  Daarnaast deel ik u mede dat brieven van u die ter kennisgeving aan de commissie worden aangeboden in
  het vervolg niet meer in behandeling worden genomen, mede aangezien eerdere brieven van u door de
  commissie voor kennisgeving zijn aangenomen.
  Namens de commissie dank ik u voor de toezending van uw brief.
  Hoogachtend,
  De griffier van de vaste commissie voor Justitie,
  D.S. Nava
  Opmerking: D.S. Nava liegt hier over "meerdere brieven" want hij kan slechts 1 brief daarvoor aanwijzen. Kijk! Je wordt op deze manier al snel gemanouvreerd in de hoek van de idioot die maar brieven verstuurt!

 160. jan bouma 19 maart 2010 om 09:39

  Voor diegenen die het (zogenaamd) niet snappen zie hierna nogmaals een samenvatting. E.e.a. tengevolge van een discussie bij @Aad verbaast.
  ==
  19-03-2010 09:10
  @Aad…00:34
  Kun je zien hoe moeilijk kennelijk het dossier voor jou ook nog is. En ja, je speelt de criminelen in de kaart met een zogenaamd "ingewikkeld dossier". Het is niet ingewikkeld want ziehier opnieuw een uitleg:
  Kijk! We onderscheiden:
  a) de voormalige vuilstort, dat zijn de plassen met daaromheen ook het land en oevers die zwaar verontreinigd zijn. Die plassen en de oevers moesten anderzijds noodzakelijkerwijze als buurmans tuin aangekocht worden. De overheid denkt dan dat het rechtmatig is om te vinden dat de nieuwe eigenaar ook SCHULDIG en belast mag worden van de milieucriminaliteit (en de negatieve gevolgen daarvan) die door haar zelf gepleegd is in het verleden! Terwijl ik uiteraard de overheid aansprakelijk hou want ik zal nooit en te nimmer daar aansprakelijk voor KUNNEN zijn. De plas achter mijn huis is met of zonder die vaten al net zo zwaar verontreinigd als de plas van m’n broers. Deze toestand heeft ernstige vermogensschades tot gevolg. Het geheel is onverkoopbaar! In m’n dossier staat alles helder en duidelijk hoor.
  Vervolgens hebben we
  b) Ten aanzien van het aangrenzende landgedeelte, dus daar waar onze huizen op staan en de tuinen, daarvan beweert de criminele overheid aan koper W. in 2004 dat ik…:
  a) olietanks in de grond zou hebben laten zitten
  b) vervuilde ophogingsgrond zou hebben aangewend
  c) gelogen zou hebben omtrent de voorgeschiedenis van dat terrein
  d) en dat koper W. toch weer niet mag aanbouwen ondanks verkregen formulieren waaruit blijkt dat dat wel zou kunnen.
  Dus de koper van Villa Mithras zei:
  "…Dan zou ik die gifbelt moeten aankopen… (want dat wist hij dat het om een voormalige vuilstort ging – tenslotte had ik daarvoor ZELF in 1990 al het Grontmijrapport geïnitieerd) "…maar wie garandeert mij dat die m’n aangrenzende (schone) grondstuk niet beïnvloedt?" Goeie vraag. Ik had geen antwoord. Het hele opgebouwde vertrouwen met mijn opvolger was sowieso al weg! De hele bende escaleert dan begin 2009 als ik vanwege die WOZ-toestand ga uitzoeken hoe het nou zit met de juridische konsekwenties van de criminele overheid.
  En voor de rest schamperde koper W. nog tegen mij:
  "je hebt gelogen: zie a t/m d!"
  Terwijl die valse aantijgingen van de overheid zonneklaar met tegenbewijs te ontkrachten zouden zijn maar het leed was al geschied. Koper haakte af terwijl het koopcontract voor ondertekening gereed lag. De overheid werd geloofd en niet ik terwijl de overheid toch gelogen had. Zo gaat dat…
  Ziedaar nu het belang dat je moet kunnen hechten aan een integere overheid die niet liegt en bedriegt. De gemeente en de milieudienst Noord West Utrecht , die de valse informatie aan koper W. verschaften, zijn aansprakelijk voor het causale verband dat koper W. afhaakte. En ik kon de man geen ongelijk geven. Elke andere willekeurige koper zou ook afgehaakt zijn.
  Koper zei ook nog: "Weet jij wel hoe ze over je praten? Dat mogen ze helemaal niet meer!’ Kortom mijn hele integriteit werd even te grabbel gegooid terwijl mijn uithangbord is van Villa Mithras te vertegenwoordigen WAARHEID&LICHT ! En koper had zich geïdentificeerd met mijn "uithangbord" .
  Dus het criminele schorem tastte op dat moment mijn gehele integriteit aan. Tenslotte symboliseert Villa Mithras sinds de oprichting in 1985 al te zijn de vertolking van Waarheid&Licht.
  Zie verder maar "de achterkant van mijn gelijk!" Daar staat het ook uitgelegd.
  Amuseer je… Ik zal dit blog overzetten naar m’n lopende blog. Misschien zijn er (zogenaamd) nog lieden die het wel snappen maar zeggen het weer niet te snappen. Ik ga vandaag die Inspectie namens VROM interpelleren.
  ==

 161. jan bouma 19 maart 2010 om 14:51

  Extra toelichting:
  ==
  19-03-2010 14:11
  @Aad… 12:21
  Ongelooflijk hoe de "misverstanden" zich maar continueren… Opnieuw een uitleg.
  Terwijl dus de echte milieucriminelen uit het verleden – met betrekking tot de vervuiling van een 8 HA groot gebied dat grenst aan mijn gebied – zich willen vrijpleiten beschuldigen diezelfde milieucriminelen mij van milieumisdrijven! Zie a t/m d. De gehele locatie wordt daardoor "besmet". Je kunt me dus mijn woede voorstellen dat al die leugenachtige aantijgingen (dat ik de milieucrimineel zou zijn) zich hebben vertaald in mijn verweer en hebben geleid tot mijn reacties om ze aan de schandpaal te nagelen.
  Je stelt: == Dan kan toch alles opgelost zijn als de gemeente even vast wil leggen op een A-4tje dat je landerijen geheel schoon zijn?==
  …dat is weliswaar het geval maar ik heb BINNEN MIJN EIGENDOM ook nog even over te dragen die door de overheid in het verleden vervuilde locatie. Daar is geen scheiding mogelijk. Begrijp nu even dat de kadastrale eigendomsgrens tussen "schoon" met de aangrenzende vervuilde plas plus oever een onverbrekelijk onderdeel vormt van het geheel.
  Kijk! Ik ga er van uit dat er geen SCHULD-OVERHEVELING mogelijk is volgens mijn rechtsopvattingen wanneer mij geen schuld valt aan te rekenen terzake milieumisdrijven die door de overheid zijn toegelaten danwel dat de overheid en het waterschap en de provincie Utrecht daar destijds (1930 – 1955) ZELF op af te rekenen zijn.
  Zie mijn juridische analyses.
  De actuele toestand is dat mijn gehele locatie 0 tot minus 1 miljoen moet worden gewaardeerd. Nou ja… de fractievoorzitter van de PvdA in Maarssen, Mevr. Hornman, wou nog wel 1 ton bieden voor een locatie (1,6 HA aan de Vecht) die 2,5 miljoen waard zou zijn vanwege de belasting van die milieuvervuilingen.
  De criminelen dienen dit feit onder ogen te zien. Ik heb voorgesteld dat als hun opvatting is: "er is niets aan de hand" dat zij dan maar de valorisatie in het economische verkeer zouden moeten waarmaken om voor 3,5 miljoen voor mijn locatie zouden moeten bieden en het aan te kopen. Daarbij verdisconteer ik ook het smaad- en lasterartikel vlgs BW Art. 6.162 – onrechtmatige daad. Maar dat doet de criminele overheid niet. De schurken laten liever een particulier failliet gaan. En dan ontstaat "de onrechtmatige daad".
  Tel daarbij op de vervalste en onjuiste rapporten van de mileumaffia en je hebt de hele picture in het vizier.
  Dan gaat men vervolgens "zwartepieten". De provincie zegt: "de gemeente Maarssen is schuldig". En vice versa wat de gemeente aangaat. Per saldo is gewoon de particulier, de burger, slachtoffer van een criminele overheid. Maar het interesseert mij geen moer WIE er aansprakelijk is. De schade dient vergoed te worden want ik heb dankzij hen een onverkoopbare locatie. Benevens wil ik rechtsherstel van hun leugenachtige aantijgingen omtrent mijn integriteit. En daarnaast wil ik het milieu ook nog wel beschermen door daar voor op te komen en te eisen dat je…"geen gifbelt een waterwingebied (de Bethunepolder) en/of de Vecht kunt laten vervuilen!"
  Vandaar dat ik tijdig op de rem heb getrapt m.b.t. de onthouding van goedkeuring van "het baggerplan en sanering van de Vecht voor 100 miljoen door de provincie Utrecht" als de criminelen, die verzaakten, ook niet die voormalige vuilstort willen saneren en mij schadeloos stellen. De voormalige giftige vuilstort staat nu eenmaal in open verbinding met de Vecht. Je kunt hier niet anders opereren.
  ps
  Snapt de Inspecteur van VROM het nu? Idem zijn minister? Ik zou graag uiterlijk a.s. maandag hierover uitsluitsel hebben. Met dank voor het lezen…

 162. jan bouma 21 maart 2010 om 08:40

  Aangezien ‘het recht’ zich bij voortduring ontwikkkelt en zich voegt naar de tijdsbepaalde opvattingen is het verstandig dat u ook op dit juridische blog kennis neemt van de navolgende info. Voor de context leest u bij @Aad verbaast.
  ==
  21-03-2010 08:34
  @Aad…hierbij mijn zondagochtendpreek.
  Idee!
  Als we eens gaan onderzoeken wat de prioriteiten zijn van de kiezer m.b.t. de universele geldende basisvoorwaarden en waarin hij zich kan herkennen en waarmee hij kan instemmen?
  Enfin. Ik zal morgenavond en plein public het weer eens proberen om de aandacht te krijgen voor het "Idee" benevens nog wat zaken waar ik me bezig houd.
  t.k.n.:
  ==
  Aan de redactie DWDD; maandag 22 maart 2010
  Item: Hugo van Neck ; Jan Bouma – de vleugel van Horowitz.
  t.k.n. nog 2 onderwerpen voor wellicht latere behandeling.
  1) het milieuschandaal inzake : http://www.vkblog.nl/bericht/267947/N...!
  2) mijn boek met de navolgende samenvatting van de conclusies die voortvloeien uit de stellingnamen uit mijn boek. En waarin sprake is van een REVOLUTIE om het noodzakelijke vertrouwen terug te winnen op basis waarvan slechts er continuïteit voor de mensheid kan worden verwacht als de navolgende vragen door de kiezer worden beantwoord. Die continuïteit blijkt duurzaam.:
  1. Wilt u Oorlog of Vrede?
  2. Welke "Weltanschauung" verkiest u? De Platoonse of die van Socrates? – Dit moet uitgelegd worden in de media wat die keuzebepaling betekent –
  3. Acht u zich in staat om "de eeuwigdurende domheid" te doorbreken? – de premisse is dan dat die bestaat –
  4. Bent u het dan eens, dat indien u op vraag 3 met "Ja!" antwoordde, om dan UW politieke vertegenwoordiging OP TE DRAGEN HET NAVOLGENDE TE DOEN:
  5. De top van 192 huidige staatshoofden, die toch in grote mate verantwoordelijk voor DE huidige NEGATIEVE BALANS, in allerlei opzicht: economisch, ecologisch, en in hun humanitaire beleid – want het zijn de egomaniakken die de verkeerde belangen dienen – om die dan door 192 anderen, op integriteitvoorwaarden gekozen, landenvertegenwoordigers te vervangen?
  6. Indien u kiest voor "de Vrede", en niet voor de ‘Mutter Courages’ van Bertold Brecht en u kiest ook niet voor het "militaire industrieële complex", om dan de voorstellen van Mithras te ondersteunen?
  7. Die houden in: teruggave van de hoop en het vertrouwen der mensheid – en die Nietzsche, Hegel, Hobbes e.a. niet nodig achtten?
  8. Vervolgens dan te kiezen voor de conversie van de 1200 a 1300 miljard dollars per jaar die door alle landen ter wereld nu tesaam besteed worden aan Defensie om die gelden cumulatief met 2% op jaarbasis civiel te gaan besteden? Na 50 jaar is de conversie dan compleet afgerond. Begrijpt u dan ook dat, voordat zoiets kan, de volken onderling moeten afspreken de waanzin van oorlogsvoering af te zweren en nog slechts de Vrede zullen dienen? Zei Edmund Burke niet: "Niet de oorlog dient gewonnen te worden maar de Vrede!"
  9. Die vrijkomende gelden te investeren namens de wereldpopulatie in het oplossen van "het energieprobleem" – de eindigheid van de fossiele brandstoffen staat vast maar daarnaast dient aardolie niet zomaar alleen t.b.v. de energieopwekking te worden verbrand, maar dient gereserveerd te blijven voor de productie van duizenden derivaten?
  10. Bent u bereid dan in te zien dat er een WERELDRAAD moet komen waarin er geen MACHTSPOLITIEK gericht denken meer kan worden gehandhaafd dat slechts gericht is op het belang van de eigen staat maar dat een INTEGRITEITSDENKEN noodzakelijk is voor alle 192 naties (op dit moment)? Indien u "Ja" zegt dan is het logisch dat u terzake de 3 HOOFDZAKEN de macht gaat abstraheren en die onder het beheer van de wereldraad moeten komen. Te weten: 1) Defensie, 2) Energievoorziening, 3) Zoetwaterbeheer.
  ==
  Ziehier de algehele positionering van de kiezer centraal. Ik merk op dat die 3 HOOFDZAKEN wereldwijd ca. 15% van het totale GPD uitmaakt en waardoor de wereldraad voldoende macht heeft om de op integriteitsbasis de te nemen beslissingen namens alle wereldburgers gelegitimeerd kan s a n c t i o n e r e n. Daarover dus geen misverstand
  En de populistische versie van @Aad verbaast – Zie Volkskrantblog
  1. Maakt u zich wel eens zorgen over de toekomst van onze aarde en zijn bewoners?
  2. Maakt u zich wel eens zorgen over de heersende wereldwijde machtspolitiek?
  3. Maakt u zich wel eens zorgen over het gebrek aan wereldwijde Integriteitpolitiek?
  4. Bent u voor vrede?
  5. Bent u voor het oplossen van het energievraagstuk in de wereld?
  6. Bent u voor het oplossen van zoetwatervraagstuk in de wereld?
  7. Denkt u wel eens: de bestaande wereldwijde organisaties (VN, G20 etc.) schieten tekort om aan die drie kernproblemen werkelijk iets te doen! De problemen worden immers alleen maar groter en groter.
  8. Als u in de media zou lezen dat alle wereldleiders*) hebben besloten om daartoe een extra wereldwijde organisatie ("Wereldraad") op te richten, samengesteld uit alle 192 landen, met als hoofdtaken
  – energievoorziening wereldwijd
  – zoetwaterbeheer wereldwijd
  – defensie wereldwijd
  met bijpassende maatregelen om machtspolitiek onmogelijk te maken en enkel nog integriteitpolitiek,
  zou u dan kunnen denken: Goed idee! Het zal een extra stimulans kunnen zijn de kernproblemen van onze planeet nu eens grondiger aan te pakken! We worden eindelijk verstandig!
  9. Zou deze "Wereldraad" besluiten om jaarlijks cumulatief 2% van de wereldwijde defensie-uitgaven te gaan gebruiken voor het oplossen van deze kernproblemen, zou u dan kunnen denken: Goed idee! Het zal een extra stimulans zijn de kernproblemen van onze planeet nu eens grondiger aan te pakken! We worden eindelijk verstandig!
  10. Het bovenstaande lezend, zou u dan kunnen denken: Waarom is er eigenlijk nog niet besloten tot zo’n "Wereldraad." Het lijkt toch zo voor de hand liggend.
  11. En vraagt u zich wel eens af: Maar wat kan ik er allemaal aan doen?
  Dan is het antwoord zonneklaar. Als alle wereldleiders, die nog denken in machtspolitiek, het zelf niet kunnen bedenken, dan kan de kiezer (die het laatste woord heeft) het wel voor hun bedenken!
  Sta op, en pleit voor die "Wereldraad"!! U bent immers kiezer!!
  Dat heb ik al in alle duidelijkheid gedaan wat u kunt nalezen op http://www.villamithras.com/main.html
  Dat de wereldpolitiek en de media mij niet willen verstaan heeft alles te maken met uw antwoord op de vragen 2, en 3 hierboven. Het is maar dat u het weet: May All Other Flags Burn in Hell
  Zeg mij waar u voor staat!
  ==
  U allen een prettige dag. Morgenavond dus allemaal kijken naar Hugo van Neck die zal excelleren op de vleugel van Horowitz en ik als producent van de CD ‘a tribute to Horowit’ zit daar natuurlijk bij. Jan Mulder van de Volkskrant is "tafelheer" en ik zal hem vertellen (als er tijd voor is) dat a.s. dinsdag, de dag erna dus, ik de Telegraaf op bezoek krijg voor de reportage over het Milieuschandaal van de Eeuw en mogelijk een Rechtszaak van de Eeuw. De Vk had ik eerder ingeseind. Maar ja… men moet het belang willen zien. Zo is het met alles gesteld. Ook met het belang van de democratie en het RECHT.

 163. jan bouma 23 maart 2010 om 14:22

  Update
  t.a.v. mevr. Verhoef t.b.v. het Coll. van Gedeputeerden van Utrecht; dhr. J. Binnekamp (VVD)
  ofwel: secr.gedep.binnekamp@provincie-utrecht.nl ;
  t.a.v. dhr. J. Kools; Insp. namens VROM; Regio Noord West;
  de overige 2 aangeklaagden partijen.
  De gemeente Maarsen, de Milieudienst NW – Utrecht.
  Alle genoemden kunnen rekening houden met de interventie van ‘de pers’; i.c. de TELEGRAAF.
  Hedenochtend informeerde ik Chris Ververs over de kwestie. Ik verzocht hem wel alles te doen wat de journalistiek moet doen: "het hoor en wederhoren" toepassen. Hij zou dit met zijn hoofdredactie opnemen. Ik heb ook niks aan wilde beschuldigingen terzake "een corrupte overheid" als die beschuldiging niet juist blijkt door de feiten. Tot nog toe ervaar ik slechts een stilzwijgend niets. En dan luidt vervolgens het gezegde: "wie zwijgt stemt toe". We zullen zien.
  Voornoemden kunnen dus gebeld worden door de Telegraaf inzake dat hoor en wederhoor.
  Enfin. U bent geínformeerd bij dezes. Chris Ververs nam mee mijn boek no. 2374.

 164. jan bouma 25 maart 2010 om 06:47

  Update.
  ==
  Geachte heer De Vries, (Hij is Inspecteur VROM namens de minister op het departement).
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. redactie@telegraaf.nl (Chris Ververs)
  c.c. secr.gedep.binnekamp@provincie-utrecht.nl
  Graag uw aandacht voor het bijgaande "besprekingsverslag" inzake een milieuschandaal en schadeveroorzaking ex BW Art. 6.162.
  Idem: de Wet Milieubeheer – de handhavingsartt. zie Hfdst. 18. Zie verder mijn Volkskrantblog: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!
  Opnieuw wordt de burger slachtoffer van het onderlinge gekissebis en het VERZAKEN door de verantwoordelijke overheden – provincie – gemeente – waterschap – milieudienst NW Utrecht. Met als causaal gevolg een totale ontwaarding van het onr. goed en dus schade. Tot Sint Juttemis blijken er "nadere onderzoeken" door de verantwoordelijke overheden te worden aangekondigd waardoor de schaden worden veroorzaakt. Sinds 1989 is de "ernstige bodemverontreiniging van de voormalige stort het Slijk bekend bij het Coll. van Gedep. Staten van Utrecht en de overige overheden als waterschap, gemeente en, zoals mag worden verondersteld ook bij u, het Rijk. Daarbij hoort nota bene aangegeven een partij vaten in de vuilstort van ongekende omvang en inhoud. E.e.a. werd blijkens een krantenbericht d.d. 4 oktober 1989 tijdens de vergadering van 17 maart j.l. getoond.
  Tot op de dag van vandaag WEIGEREN betrokken overheden om de aard en ernst van de bodemverontreiniging DAADWERKELIJK te onderzoeken middels verticale boringen dwars door de vuilstort tot op het schone zand. Ondertussen worden er wel "fake-rapporten" gepresenteerd namens diezelfde verantwoordelijke overheden!
  Tengevolge van dit onverantwoordelijke gedrag is ondergetekende rechtstreeks gedupeerd wegens genoemde vermogensschade maar uiteraard is ook in het geding de totale Nederlandse samenleving en het milieu.
  Met betrekking tot de onrechtmatige daad door de 4 aan te klagen overheden merk ik op dat het schadegevolg en de devalorisatie van mijn eigendom het gevolg is van een causaal verband dat de falende overheden veroorzaken.
  Men kan nu eenmaal per definitie niet een "black box", en dus een verborgen gebrek, overdragen aan een nieuwe eigenaar die overigens dan ook weer een ONVERKOOPBARE locatie verwerft idem zijn erfgenamen. Mijn schade beloopt vele miljoenen. Er ontbreken behalve de juiste informatie ook de juridische vrijwaringen die eigenaren zouden moeten worden geboden.
  Ik moge u verzoeken, danwel dhr. J. Kools (Regio Noord West) mij thans z.s.m. te berichten (namens de minister) of zij kan instemmen met deze gang van zaken waarbij burgers op deze wijze worden behandeld.
  Uiteraard zal uw antwoord van belang blijken te zijn in het geval er tengevolge van deze kwestie geprocedeerd zal moeten worden. In voorbereiding is immers ook de AANGIFTE bij politie en het OM wegens genoemde delicten – zie mijn Volkskrantblog.
  In afwachting van uw antwoord – waarvoor dank – verblijf ik;
  hoogachtend,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  Bijlage:
  "Verslag" bespreking d.d. 17 maart 2010 ten Provinciehuize van Utrecht. Zie:
  Youri den Otter
  Provincie Utrecht
  Afdeling Vergunningverlening
  Team Bodem en Water
  Locatie Bloeyendael l Archimedeslaan 21
  Postbus 80300 l 3508 TH Utrecht
  T (030) 2583612 l F (030) 2582990
  youri.den.otter@provincie-utrecht.nl
  (See attached file: besprekingsverslag overleg 17 maart 2010.pdf)

 165. jan bouma 26 maart 2010 om 09:13

  t.a.v. VROM-Inspectie; de heren Hugo de Vries, dhr. J. Kools, dhr. S. Sluis en… de minister!
  het OM
  en overige betrokkenen.
  Ter illustratie van het onderstaande comment:
  Ik wijs het OM en de Milieuinspectie van VROM erop dat inzake de "Boorpunten- en sleuvenkaart locatie 231, Navos Utrecht d.d. 04-12-09 – definitief – met no. 637881-231-01 uit het rapport van HBadviesbureau met die "kaart" een vervalste rapportage is bijgevoegd die in de verste verte niet de werkelijkheid weergeeft m.b.t. die "boor- en sleuvenkaart".
  En dan schrijft men ter verduidelijking het navolgende:
  ==
  26-03-2010 08:58
  Voor vandaag; context @Aad verbaast
  ==
  26-03-2010 08:54
  @Rubio…inzake bagger en slib. Je snapt dat die smurrie geen vaste substantie is van dien aard dat als je die wegzuigt er dan een verslapping van de oevers optreedt waardoor je tuin zou wegzakken. Althans ik begrijp dat dat je zorg is. No way. Het slib kan gemist worden. Iets anders is wanneer er onder je tuin en oever ook nog een partijtje vaten, ouwe auto’s, kapotte Duitse oorlogstanks, draadstaal en kabelafvallen, ijzerertsen, plastic zakken met ziekenhuisafvallen, chemische troep van onbekende inhoud in vaten, gewoon huisvuil, vaten met afgewerkte olie en dergelijke zaken worden aangetroffen. Dan graven we de hele boel op of ze slaan er een damwand om, dekken de zooi af met ondoordringbaar folie etc. etc en dan gaan we monitoren… maar ondertussen is je hele schuit in de "sanering" meegenomen als afval… Zoiets :)) Oh ja! Ik heb voorgesteld om op de plassen de olieboortorens net als in Koeweit te plaatsen. Waarschijnlijk is de SHELL voor de winning te interesseren. Sic!
  @Aad
  Inzake die schadeberekening. Ja, die is reëel. Want ook mijn buren en mijn beide broers kunnen zich onrechtmatig benadeeld weten door een leugenachtige en corrupte overheid die verzaakte. Neem alleen al de valse aantijgingen omtrent die "olietanks" en die zgn. "verdachte ophogingsgrond" die zouden zitten op hun terrein. Zo incrimineert de overheid mij. Met daarnaast het gevolg dat mijn buren zich afvragen welke milieucrimineel ik wel niet ben!!! De "grap" is verder dat voor no. 172 die partij vaten in zijn plas ligt – en waar het HBadviesbureau namens de provincie (De Waal) EXTRA goed onderzoek zou doen…
  En blijkens hun rapportage s u g g e r e e r t het rapport ook een dekkend onderzoek. Ze liegen dat ze barsten.
  Enfin.
  Door de verwijtbare en strafrechtelijke nalatigheid van de overheid is dat ook een zogenaamde "black box" voor hem; no. 172. Ergo… Ook hij kan zijn schade gaan claimen. Mijn overbuurman G., die miljardair is…, wist en besefte bij aankoop (voor 4 ton guldens) al helemaal niet dat het ging om een VGS ofwel voormalige gesloten stort. Dit feit blijkt weer uit hun eigen rapport van Oranjewoud (2000) waarin dat staat! Kortom.. die 15 miljoen acht ik eerder te laag ingeschat dan te hoog.
  @VSp… ik ben het eens met je opmerkingen. But that’s life. Er gebeurt nu eenmaal van alles waar verslag van moet worden gedaan. Zoals het bovenstaande dat ik nu even overzet naar mijn "lopende blogs".
  ==
  Prettige dag!

 166. jan bouma 26 maart 2010 om 11:40

  26-03-2010 11:37
  vervolg.
  ==
  26-03-2010 11:31
  @Aad…9:45
  Even een technisch juridisch commentaar op je opmerkingen.
  Kijk! In de rechtszaken tegen de SHELL en Solvay-Duphar inz. Volgermeerpolder. (zie: http://www.milieudefensie.nl/publicat...) werd bewezen dat een schuldige overheid door de rechter nog wel als zodanig wordt erkend en onderkend in die vonnissen.
  VROM dacht: "Een gewonnen zaak! We kennen immers de daders!"
  Dat bleek anders uit te pakken, de rechter oordeelde anders. Zie hierna de equivalente benadering.
  In mijn geval hebben we te maken met een corrupte overheid die haar eigen falen in het verleden wil verdoezelen met behulp van vervalste rapporten (tenzij tegenbewijs!). Nu is de wetgeving aangepast ten behoeve van de milieucriminelen. Van vóór 1987 is er niets geldig qua referentiewaarden (om een falende overheid op af te rekenen) en na die datum geldt zogenaamd "flankerend beleid" waardoor in principe ELKE criminaliteit kan worden goedgepraat dan wel of niet relevant worden geacht.
  Overigens. Ik heb de overheid er ook op gewezen dat…. "monitoring van een black box" een totale krankzinnige oefening is. Toch verbindt men daaraan de conclusie dat… "door de monitoring er ook sanering geschiedt!"
  Ergo: men, de overheid, het publiek, de stemmer en kiezer, verslijt men voor achterlijk. En de bedriegers hebben hun pleit gewonnen en bevestigd ALS de kiezer en stemmer en de lezer van dit blog zich conformeert aan een leugenachtige en corrupte overheid.
  ==
  nog steeds een prettige dag, hoor…

 167. jan bouma 27 maart 2010 om 08:04

  27-03-2010 07:58
  Voor vandaag t.k.n.:
  ==
  27-03-2010 07:52
  Uiteindelijk blijken al die doctrines een aloude filosofische basis te hebben die teruggaat zolang er geschiedschrijving over bestaat. Men kan dan in grote lijnen de Platoonse/Hobbesiaanse/ Nietzscheiaanse/Hegeliaanse "doctrines" aanwijzen versus die van Socrates en de Humanisten als Erasmus/Spinoza/Russell. De USA zijn sterk beïnvloed door bijv. Thomas Hobbes; zie: en.wikipedia.org/wiki/Thomas_H…
  Het idee dat "wij tegen zij" of "ik ben sterker dan jij en zal daardoor winnen" blijkt een onuitroeibare domheid die tegelijkertijd als "doctrine" gehandhaafd blijft. Als een selffulfilling prophecy en als prisoners dilemma. Vandaar dat die wereldraad maar niet van de grond komt….
  ——-
  en…. voor de belangstellenden van een ander proces of rechtszaak t.k.n.:
  ==
  Geachte heer Bouma,
  Navraag bij de behandelende medewerker leerde mij dat hij u op 10 maart heeft gesproken over uw mail van 4 maart en dat aan u op 10 maart een ontvangstbevestiging is gezonden met daarin de mededeling dat u binnen 6 weken (dat is 24 april) een antwoord krijgt.
  We verwachten op dit moment dat we uw mail ruim binnen die termijn zullen kunnen beantwoorden.
  Met vriendelijke groeten,
  Simon Sluis
  ——————————————————————————–
  Van: Simon Sluis
  Verzonden: donderdag 25 maart 2010 13:04
  Aan: villamithras@planet.nl
  Onderwerp: Het Slijk te Maarssen
  Geachte heer Bouma,
  U heeft vandaag een mail gezonden naar onze inspecteur de heer De Vries. Omdat de heer De Vries niet aanwezig is, is uw bericht bij mij terecht gekomen. Het is mijn bedoeling morgen met de behandelende medewerker over de zaak te spreken (deze is nu ook niet aanwezig). Daarna laten wij weer van ons horen.
  Met vriendelijke groeten,
  Simon Sluis
  hoofd regio afdeling Noord-West, programmamanager Regionaal Accountmanagement

 168. jan bouma 29 maart 2010 om 12:38

  t.a.v. VROM-Inspectie
  " het OM
  " Gedep. Staten van Utrecht idem de Commissie RGW
  " de gedaagde 4 partijen.
  Info.
  Hedenochtend sprak ik telefonisch uitgebreid dhr. W.F. de Haan van het waterschap, het AGV, inzake de beschikking van de provincie Utrecht d.d. 23 maart 2010; no. 8708215DB m.b.t. de sanering van de Vecht en zijwateren. Ik heb de heer De Haan duidelijk gemaakt dat ik helaas gedwongen ben om bij de Voorzitter van de Afd. Bestuursrechtspraak in beroep te gaan tegen de beschikking van de provincie Utrecht aan het Waternet en wel om reden dat mijn TIJDIGE bezwaren niet integraal worden onderkend door de 4 in het geding zijnde partijen. De heer De Haan stelde mij slechts in het vooruitzicht een brief namens de provincie en het Waternet. Het tijdige ingediende bezwaar kan men op dit blog lezen d.d. 22 februari 2010 om 10:25 uur en waarin verwezen wordt naar de email van 16 juni 2009 aan het AGV (en dus ook aan de provincie). Derhalve is niet houdbaar de "rechtsverwerking" na die datum die de provincie suggereert met de zinsnede in bijlage 2 van haar beschikking: " Tegen deze beschikking (van 6 oktober 2009) heeft de heer Bouma indertijd geen zienswijzen ingediend. Deze beschikking is inmiddels onherroepelijk geworden". De werkelijkheid is al vanaf 1989 – 1990 – het Grontmij-rapport – een andere. En daarvan vindt u de weerslag in de email van 16 juni 2009.
  Ik verzoek het OM-team en de VROM-inspectie hier nota van te nemen.
  Inmiddels… tot nader bericht. Wellicht met de melding van wat specifieke extra ondersteuning uit een zeer deskundige hoek.

 169. jan bouma 30 maart 2010 om 10:48

  Op bovenstaand comment (12:38 uur) kreeg ik een begrijpelijke reactie van @Aad verbaast die constateerde dat.."== hier nota van te nemen==" (door VROM-insp. en het OM-team) "natuurlijk niet genoeg is!"
  Ik stelde hem gerust op mijn andere Vkblog als volgt:
  ==
  30-03-2010 09:37
  @Aad…9:08
  @Allen…waaronder de direct belanghebbenden.
  Weest gerust! Dat één uur durende gesprek ging voornamelijk over het juridische causale verband en het relativiteitsvereiste van Art. 6.162 BW. Ofwel de schadeveroorzaking van 2,4 miljoen plus de smaad en lasterclaim van 1 miljoen euro. We kunnen die claims niet alleen op het bord leggen van de Milieudienst NW Utrecht maar dient ook gelegd te worden bij de overige 3 aangeklaagde partijen. In deze zaak heeft alles met elkaar te maken. Het heeft geen zin om hier weg te duiken achter de eigen – ook in gebreke zijnde – posities. Een veelal optredend verschijnsel waarbij getracht wordt het eigen straatje schoon te vegen met als saldo een nog gedupeerde burger die in hun shit blijft steken. Nee! Daar trappen wij niet in!
  @Allen. Werk ze!
  ==
  Ik ga vandaag opnieuw proberen te vernemen van G.S. van Utrecht of ze mij serieus willen nemen m.b.t. mijn schadeverhaal en zoals verzocht mede de overige 2 in het geding zijnde partijen (de milieudienst NW Utrecht en de gemeente Maarssen) tot overeenstemming weten te brengen. Ik herinner G.S. aan de bespreking van 17 maart waarin ik ondermeer toonde een krantenbericht d.d. 4 oktober 1989 m.b.t. "die vaten in het Slijk".

 170. Jan Bouma 31 maart 2010 om 08:30

  t.a.v. VROM-Inspectie
  " idem het OM-team
  @de gedaagden
  @met speciale aandacht ook voor de provincie die op 6 oktober 2009 een Beschikking nam t.b.v. het Waternet terwijl "van de heer Bouma niets bekend was over zijn "andere zienswijzen". Het is een faxbericht d.d. 15 juni 2009 en dat ook nog wel bij de Afd. Bestuursrechtspraak als bewijs voorhanden is.
  Ook verwijs ik bescheidenheidshalve naar de brief van 17 juni (2 dagen later!!!) van het College van G.S. aan de gemeente Maarssen! Men schijnt bij G.S. te lijden aan een collectieve geheugenstoornis?
  Men neme kennis over "de andere zienswijzen" die ik ook verzond aan de provincie (mr. Roy Samson).
  ==
  Per email en fax inzake: No. 070-4264426 en 070-3651380
  =================
  Schorsingsverzoek.
  Aan de Voorzitter van de Raad van State
  Afd. Bestuursrechtspraak
  Postbus 20019
  2500 EA ’s GRAVENHAGE
  c.c. College van B&W van Maarssen per fax: 0346-594244
  c.c. Mr. S.D. Kurz
  d.d. 15 juni 2009
  Inzake: aangekondigde executieveiling per 19 juni a.s. te Maarssen
  Geachte Voorzitter,
  Hierbij verzoek ik u om een voorlopige voorziening c.q. schorsing te treffen dat voornoemde executieveiling niet zal doorgaan omdat ik een lozingsvergunning heb aangevraagd bij het gemeentebestuur van Maarssen en het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. E.e.a. tengevolge van ernstige verontreiniging in de plassen van het “natuurgebied ’t Slijk” te Maarssen en dat deels in mijn bezit is. De plassen werden in het verleden vol gedumpt met Utrechts huis- fabrieks- ziekenhuisafval en met overschrijding C-waarde. Al een tiental jaren is mijn locatie daardoor ondermeer onverkoopbaar maar de aanslagwaarde van de WOZ van de gemeente Maarssen houdt daar geen rekening mee en weigert “de verkoopwaarde in het vrije economische verkeer ook op 0 te zetten” en vergelijkt de locatie met andere objecten die die negatieve ballast uiteraard niet kennen.
  Hierna zend ik u idem per fax de aangekondigde veiling.
  Idem zal ik u hierna zenden de aangevraagde lozingsvergunning bij het Hoogheemraadschap AGV en bij het College van B.&W van Maarssen.
  Al mijn bezwaren worden tot op heden niet serieus genomen. Hoewel de milieugedeputeerde van Utrecht M.W. de Jong en de milieujurist van de provincie Utrecht mr. Roy Samson deze zaak ook hebben aangekaart bij het College van B & W. blijft dat doof voor mijn argumenten.
  Er resteert mij niets anders dan het verzoek aan u om te interveniëren; inmiddels teken ik,
  Met hoogachting,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  Straatweg 178
  3603 CT – Maarssen ………tel. 0346-573455…… villamithras@planet.nl….. ………….
  ==
  U allen een prettige dag gewenst!

 171. Jan Bouma 3 april 2010 om 08:47

  t.a.v. VROM-inspectie
  " het OM-team
  A.s. 6 april dient er duidelijkheid te komen omtrent een aantal posities. Afgezien van de toezegging van de VROM-inspectie om vóór 24 april met het standpunt van "de rijksoverheid" te komen, heb ik ook de toezegging van de heer Ir. W.F. de Haan van het AGV, de heer Thomas in zijn functie als kabinetschef van de CdK, dhr. Robbertsen, de toezegging van het College van G.S., de heer drs. W.M. de Jong als milieugedeputeerde n.a.v. de vergadering d.d. 8 maart met de Commissie RGW.
  Door het tijdsverloop sinds 1989, 1990, 1993, en….2004 – dat geen gehoor werd gegeven aan mijn gerechtvaardigd gebleken klachten noch aan de (eigen!) milieurapportages – dreigt er een ernstige escalatie met betrekking tot mijn schade.
  Immers:
  Uit de Beschikking van de Provincie Utrecht d.d. 23 (code: UT0329/00146) ten behoeve van het Waternet om de Vecht met zijwateren te saneren blijkt ten lange leste mijn (uitgesteld) gelijk dat ook ‘Het Slijk’ dient te worden gesaneerd. Tegelijkertijd is evenwel door de verzaking van de overheden een schade veroorzaakt die een rechtstreeks verband houdt met mijn aanklachten. Immers: indien er wel saneringsmaatregelen TIJDIG zouden zijn genomen was koper W. misschien NIET AFGEHAAKT in 2004 alhoewel dan ook nog steeds de "onjuiste incriminerende aantijgingen" zijdens de Milieudienst NW Utrecht en de gemeente Maarssen en door wie ik ondermeer als milieucrimineel werd bestempeld en met het gevolg dat de locatie "besmet" is van beslissende betekenis kunnen zijn geweest.
  Aan de Vz. van de Afd. Rechtspraak (dan wel de civiele rechter) zal dan ook gemeld moeten worden dit causale verband want G.S. merken op in de Beschikking:
  ondermeer:
  ==
  Wij delen echter de mening van de heer Bouma dat de Vecht herverontreinigd zou kunnen worden door verspreiding van het sterk verontreinigde slib afkomstig uit de waterplas "Het Slijk". Wij zijn het met hem eens dat herverontreiniging voorkomen moet worden. Daarom hebben wij naar aanleiding van deze zienswijze nu expliciet in de beschikking op het saneringsplan opgenomen dat de saneerder maatregelen moet treffen die voorkomen dat de herverontreiniging van de gesaneerde Vecht optreedt. Een beschrijving van de maatregelen moet worden opgenomen in de jaarlijks op te stellen uitvoeringsplannen, die de saneerder jaarlijks aan ons ter beoordeling voorlegt. Wij hebben de saneerder hiervan inmiddels op de hoogte gesteld.
  Wij zijn van mening dat wij daarmee in voldoende mate tegemoet komen aan de bezwaren van de heer Bouma.
  ==
  Dat is niet geval. Gedep. Staten van Utrecht komen NIET in voldoende mate tegemoet aan mijn bezwaren. Blijkens de 5 genoemde wetsschendingen (zie mijn aangifte hierboven d.d. 24 februari 2010 ; 19:10 uur) is dat ook geen houdbare positie. Men kan als aangeklaagde partij na de schadeveroorzaking eenvoudig weg niet stellen: "Foutje bedankt!"
  Er is een oorzakelijk verband. De vermogensschade is het rechtstreekse gevolg van niet alleen de civielrechtelijke aansprakelijkheid (de locatie is "besmet" en alleen met grote schade misschien nog te valoriseren) maar ook nog eens door de strafrechtelijke aansprakelijkheid blijkens die genoemde 5 wetsschendingen is er een te verrekenen schade. Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aansprakelijkheid

 172. Jan Bouma 4 april 2010 om 17:12

  t.a.,v. het OM
  " de gedaagden
  Als u zich nog verveelt gedurende deze Paasdagen kunt u zich buigen over de navolgende vraag uit het bekende Volkel-arrest waarbij De Staat zichzelve zou moeten bestraffen: dat is inderdaad een kwestie van "vestzak – broekzak" want behalve "de Staat" is er geen andere 3e gedupeerde partij!
  uit dat Arrest:
  ==
  Aan de orde is de vraag of een publiekrechtelijke rechtspersoon, hier de Staat, vervolgd kan worden
  terzake een strafbaar feit gepleegd bij de uitvoering van een hem toebedeelde overheidstaak, in casu de…. MILIEUWETGEVING.*) == Men leze i.p.v. "MILIEUTAAK" nu mutatis mutandis: "DEFENSIETAAK" in het onderhavige arrest. Zie: http://www.juridischeuitspraken.nl/19940125HRVolkel.pdf
  Zoals eerder gesteld regardeert die opstelling niet de positie van de 3e partij (dat ben ik) in mijn aanhangige procedure tegen "de overheid" wegens onrechtmatige daad ex 6.162 BW. Dus verzoek ik alvast de niet deugende argumentatie te laten vallen m.b.t. opmerkingen of enig "verweer" dat de Staat niet wegens onrechtmatige daad zou kunnen worden vervolgd.
  En dan wijs ik bovendien ook nog op de bewijsbare laakbare handelwijze van de Milieudienst NW Utrecht en de gemeente Maarssen. Ook de overige 2 gedaagde partijen: de provincie en het waterschap AGV, die hun taken verzaakten, gaan niet vrijuit. Derhalve pleit ik nogmaals om een gedeelde verantwoordelijkheid van de 4 in het geding zijnde partijen.
  Prettige paasdagen.

 173. Jan Bouma 5 april 2010 om 10:12

  Aan de Commissaris van de Koningin
  van de provincie Utrecht.
  De heer R.C. Robbertsen
  MET SPOED TER KENNISNEMING
  ==========================
  (met leesbevestiging retour)
  c.c.: a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c.: ……………………………………………….
  c.c.: ……………………………………………….
  c.c.: ………………………………………………
  Datum: 5 april 2010
  Excellentie,
  geachte heer Robbertsen,
  re: conflict overheid sinds 2004
  Terzake breng ik hierbij onder uw aandacht dat het conflict dat ik heb met 4 overheden in een stroomversnelling komt en dreigt te escaleren. Sinds 2004 sleept deze kwestie zich nu voort met als gevolg dat er voor mij en m’n broer (Straatweg 174) thans een acute miljoenenschade dreigt doordat de bank de "besmette panden" voor elke prijs wil executeren en er vanaf wil. De gestelde zekerheden worden in feite sinds 2004 al niet meer serieus genomen maar anderzijds is een verkoop, vanwege het conflict, ook niet mogelijk in het vrije economische verkeer. Deze zaak is u en het College van Gedep. Staten sinds begin vorig jaar al bekend. Zie de aan u verzonden emails.
  Met verwijzing naar mijn laatste updates – en mijn gelijk! – op mijn Volkskrantblog (zie: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!
  de contacten met de heer Ir. W.F. de Haan van het waterschap AGV, de gehouden besprekingen en contacten met de VROM-inspectie, informeer ik u hierbij dat ik geen andere keuze heb dan aan u te verzoeken mij per ommegaande thans te informeren dat mijn schadeverhaal m.b.t. deze zaak serieus wordt genomen. Binnen één week na nu dient mijn teloor gegane kredietwaardigheid t.o.v. de bank te worden hersteld anders dreigt die genoemde executie. Ter vermijding van nog meer (onnodige) ellende verzoek ik u mij – of mijn advocaat – schriftelijk (per email) te berichten dat uw College van G.S. onmiddellijk bereid is de kwestie van de vermogensschade op te lossen. Daartoe verwacht ik uiterlijk morgen voor 16.00 uur dat bericht van u te hebben ontvangen. (Ook zal ik trachten u morgen, 6 april, te bellen via tel.no: 030-2582328).
  Terzijde merk ik op dat nog meer negatieve publiciteit de waarde van beide locaties nog meer negatief zal beïnvloeden. Maar ook zal tegelijkertijd er een totale publieke ontluistering van de integriteit van de overheid het gevolg zijn van een niet gewenste escalatie. Ook om die reden verzoek ik u om een snelle adequate reactie.
  Waarvoor dank!
  Ik behoud mij verder alle rechten voor indien u, c.q. de provincie, niet tijdig reageert. Uiteraard kan ik u bewijzen dat de bank thans binnen 1 a 1,5 week tot executie van beide locaties zal overgaan indien mijn schadeclaims niet serieus worden genomen.
  Derhalve graag z.s.m. vernemend;
  Hoogachtend,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  Info: bijlage t.k.n.

 174. Jan Bouma 6 april 2010 om 14:02

  In aansluiting op het voorgaande informeer ik als volgt:
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: secretariaatcvdK
  Sent: Tuesday, April 06, 2010 1:28 PM
  Subject: Re: Re: Fw: Nimmer zal het recht……
  Beste mevrouw Van Manen,
  Daar ga ik akkoord mee.
  Ik stel voor dat ik u – c.q. de provincie – in de loop van morgen dan contact over de keuze en de vraag tussen … "oorlog of vrede".
  Inmiddels,
  Met vriendelijke groet,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: secretariaatcvdK
  To: villamithras@planet.nl
  Cc: Bas Thomas …dit is de Kabinetschef van de cvdK.
  Sent: Tuesday, April 06, 2010 1:09 PM
  Subject: Betr: Re: Fw: Nimmer zal het recht……
  Dag meneer Bouma,
  Graag willen wij uw mail goed voorbereiden, gezien de tijd en volle agenda’s lukt dit niet vandaag. Is het mogelijk dat we morgen contact hebben?
  Met vriendelijke groet,
  Annie van Manen,
  secretaresse commissaris van de Koningin
  in de provincie Utrecht
  Pythagoraslaan 101, Postbus 80300 I 3508 TH Utrecht
  T 030-2582328
  E secretariaatcvdK@provincie-utrecht.nl.
  ==

 175. Jan Bouma 7 april 2010 om 16:51

  Update. Vanmiddag gesproken met dhr. H.R. Homan namens het kabinet van de cdvK.
  Terzake de coördinerende rol van G.S. om de overige 3 gedaagde en in het geding zijnde partijen te vertegenwoordigen wordt morgen voortgezet door de gedeputeerde Joop Binnekamp die dan geacht wordt wel te spreken namens het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht.
  Of sprake is van stroperigheid en obstructie om tijd te winnen zal dan wel blijken.
  Morgen zullen aan de orde zijn de schadeclaims plus de aansprakelijkheden die voortvloeien uit die 5 wetsschendingen. Zie het dossier. De politiek is nog aan het woord. Ik ga er vanuit dat morgen er wel spijkers met koppen geslagen worden. Er resteren nu nog 4 weken om bij de Afd. Rechtspraak in beroep te gaan tegen de Beschikking van G.S. aan het Waternet. De VROM-inspectie heeft vóór 24 april a.s. een verslag toegezegd. Er wordt ook nog gewerkt aan "ambtelijke verslaggevingen".
  Al die mededelingen neem ik voorlopig voor kennisgeving aan. Pers en media heb ik niet in de hand.
  Tot morgen.

 176. Jan Bouma 8 april 2010 om 08:42

  t.a.v. de gedeputeerde de heer Joop Binnekamp (VVD) van de provincie Utrecht die ik zo dadelijk ga bellen i.v.m. schadeclaims m.b.t. waardeloos geworden locaties tengevolge van ondermeer VERZAKING der overheidstaken. In onderstaande verklaring leest hij een verslag van een makelaarskantoor dat destijds betrokken was bij de aankopen van de kavels naast mijn locatie. Het stuk zal uiteraard dienen als bewijs bij een eventuele rechtszaak.
  (de naam van het makelaarskantoor heb ik geanonimiseerd maar het gaat wel om een moedige makelaar die op mijn vragen als volgt reageerde)
  ==
  Geachte heer J.M. Bouma
  Straatweg 178
  3603 CT Maarssen
  1 oktober 2009
  Ingevolge uw verzoek en gegeven uitleg bevestigen wij u dat wij destijds in 1992 de heer C. van G. – dat is uw aanpalende buurperceel – hebben ontraden om juridisch eigenaar te worden van de achterliggende plas. Ook diens buurman de heer R. K. heeft toen de juridische aansprakelijkheid bij de maatschap gebroeders Bouma gelaten. Blijkens de bestudering van uw aangeleverde stukken achten wij ons advies destijds aan de heer Van G. terecht want er blijken inderdaad nadelige gevolgen wegens de juridische aansprakelijke schuldig eigenaren in het geval de overheid maatregelen zou moeten nemen die daardoor het genot van het bezit aanmerkelijk negatief kunnen beïnvloeden.
  Uit uw uitleg begrijp ik dat u over een onverkoopbare locatie beschikt met name wegens de genoemde aansprakelijkheden die wij destijds al onderkenden.
  Wij wensen u veel succes met uw pogingen om het bijzondere project Villa Mithras te verkopen c.q. daar een opvolger voor te vinden. Zulks zal naar onze mening niet lukken indien de juridische aansprakelijkheden zich niet ondubbelzinnig zullen wijzigen. Een en ander overigens onverlet de omstandigheid dat volgens ons geen enkele potentiële koper geconfronteerd wenst te worden met een gifbelt in zijn eigendom.
  Met vriendelijke groeten,
  "..de moedige makelaar…."
  Zo! En nu de gedeputeerde maar ‘ns bellen…

 177. Jan Bouma 8 april 2010 om 09:41

  Gesproken met dhr. Dolf Groters die…. hhahaha namens zichzelf sprak! Dat schiet dus niet op!
  Ik heb verzocht om het standpunt van Gedeputeerde Staten m.b.t. deze zaak. En de heer Groters is (nog) niet de cvdK. Er wordt nu dankzij mevr. Swanink (s.s.t.t.) op het juiste niveau wellicht verder gecommuniceerd. Zij leest dit nu! Tot later.

 178. Jan Bouma 8 april 2010 om 10:41

  t.a.v. het OM-team
  " van de gedaagde partijen.
  Ter opfrissing van uw geheugen waarover het gaat zie hierna een ultrakorte samenvatting. Dat is wel een andere samenvatting dan het "verslag" dat de leugenachtige heer Dolf Groetrs maakte van de bespreking van 17 maart j.l. Hij vergeet dat er 3 getuigen bij waren die kunnen bevestigen dat de bespreking ging om:
  ==
  "..Meer dan Kafka in de polder…"
  Ook nog vervalste rapporten; milieuschandaal, corrupte overheid – ja, bewijsbaar… en 2,4 miljoen euro schade ex BW Art. 6.162; plus idem 1 miljoen wegens het smaad en lasterartikel dat ook valt onder Art. 6.162 ; onterechte WOZ-aanslag; verduisterde schilderijen van de Mithrascollectie en een in beslag genomen concertvleugel.
  Maar… mijn vermogen is totaal verdampt en de balans is netto negatief 1 miljoen. Zie de vergelijking met Ad Bos, klokkenluider in een camper.
  Zie voor mijn juridische dossier: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!
  en scrollt u dan vanaf onderen, vanaf de laatste update d.d. heden en leest u dan terug tot en met 5 januari 2010.
  Desgewenst nadere uitleg. Gaarne uw reactie waarvoor dank.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras……..zie Google
  ==
  En het bovesntaande zond ik aan het Coll. van G.S., de cvdK, met het bewijs erbij dat deze zaak door de media zal worden aangepakt! En daar weet de heer Groters natuurlijk allemaal niks van. Zogenaamd.

 179. Jan Bouma 8 april 2010 om 13:43

  Alweer een ambtelijke pion functionerend als afgeleide van de politieke veranwoordelijkheid van Gedep. Staten melt zich. Ene meneer… en beleidsafdeling wordt nu genoemd om het falen te verklaren en te maskeren van meer dan 20 jaar verantwoordelijkheid der overheid.
  Immers sinds 1989 zitten we met z’n allen met een gifbelt die ongemoeid wordt gelaten dankzij een corrupte overheid. Zie de 5 wetsschendingen. Enfin. Ik kreeg zojuist te horen dat de nieuwe bliksemafleider is: Erik Valkonet.
  ==
  Deze beleidsafdeling richt zich op de samenhang tussen de kwaliteit van bodem en water. Op nationaal en Europees niveau werken medewerkers aan het voorkomen van wateroverlast, de kwaliteit van drinkwater, bodemsanering en duurzame landbouw.
  Afdelingsmanager: Erik Valkonet
  Telefoonnummer secretariaat: (030) 258 2465
  info@provincie-utrecht.nl
  ==
  U neemt het maar voor zoete koek aan. Ik niet. Tot later want meneer Valkonet gaat mij zo dadelijk bellen… Natuurlijk is hij nu "in druk overleg"… Als de Staat zich nog meer belachelijk wil maken dan wacht ik op de volgende pion. Ondertussen wordt mij verzocht geduld te hebben tot a.s. maandag!

 180. Jan Bouma 8 april 2010 om 14:17

  Inzake het voorgaande. Uitgebreid telefonisch gesproken met de heer Valkonet. A.s. maandag gaat hij in overleg met de verantwoordelijke gedeputeerde Joop Binnekamp. Het is mij een bekend traject. Eerst pas wanneer de onvermijdelijkheid van het falen moet worden onderkend gaat men overstag. Althans de vergadering van a.s. maandag zal geen andere uitkomst kunnen geven.
  Komt men a.s. maandag niet tot die conclusie zal de rechtbank dat dan wel concluderen.
  Ik wens de heer Valkonet een genoegelijk weekend. Wellicht kan hij mijn dossier hierboven lezen; bij VROM-inpsectie informeren, bij mr Roy Samson informeren.. etc. etc. De jurisprudentie hierboven is ook van belang. 5 Wetsschendingen te zijner kennisneming!

 181. Jan Bouma 9 april 2010 om 07:36

  Namens de VROM-inspectie d.d. 7 april:
  zie het onderstaande plus de verwijzing "naar de rechter". Vandaag zal ik de heer J. Kools bellen inzake zijn bevoegdheden en zijn misvattingen omtrent de Abw. Indien de VROM-inspectie gedoogt de leugens en bedrog van de aan haar ondergeschikte Milieudienst N.W. Utrecht kan de bananenrepubliek ook worden uitgeroepen. Enfin.. Er is ook nog een LOM:
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: bkaspers@lom.nl ……= ‘Landelijk Overleg Milieuhandhaving’ – LOM)
  Sent: Friday, April 09, 2010 7:25 AM
  Subject: MILIEUCRIMINALITEIT van de Staat
  LS
  Zie svp: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!
  en ondertussen berichtte de VROM-inspectie mij "dat ik volgens de Algemene wet bestuursrecht (Abw) geen bevoegdheid zou hebben" om de 5 genoemde wetsschendingen ten laste te leggen noch aan te klagen de verzakende betrokken overheden.
  Dan vraagt men zich af wat de VROM-inspectie nog wel vermag.
  Voor dit dossier:
  Vanaf onderen scrollen d.d. heden op het Vkblog tot en met 5 januari 2010.
  En ik wens uw LOM veel succes met de cover-up van milieucriminaliteit van en door de Staat!
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras…zie Google

 182. Jan Bouma 9 april 2010 om 13:32

  Info. na mijn gesprek met de Nationale Ombudsman. Ter kennisneming. Voor de context zie @Aad Verbaast:
  ==
  09-04-2010 13:28
  @Aad…12;57
  Zojuist sprak ik mr. J.A. Prins die werkzaam is bij de Nationale Ombudsman. Ik heb hem verwezen naar onze correspondentie uit 2006 en mijn juridische blog. Kijk! Het kan niet zo zijn – zo zei ik tegen mr Prins – dat de totale overheid als criminele organisatie vrijuit zal gaan vanwege het bewijsbare feit dat ze als opdrachtgever VERVALSTE milieurapporten gedoogt, ja, misschien er opdracht voor heeft gegeven. Men beseft nog niet de ernst van deze beschuldiging. Anderzijds is het een feit dat mijn beschuldiging ONMIDDELLIJK zou hebben moeten leiden tot een verweer zijdens de overheid. Ja.. ik zou gedaagd moeten worden wegens de aantasting van de INTEGRITEIT van de overheid wegens mijn beschuldigingen. Je hoort niks! Pas wanneer de rechter opdracht zal geven aan deskundigen om de waarheid boven tafel te halen: "de overheid is opdrachtgeefster tot het fabriceren van vervalste rapporten" dan pas zal men, de Nederlander, de burger, beseffen dat het EINDE van onze rechtsstaat een feit is indien zal blijken dat de overheid corrupt is.
  Donderstraal dan elk rapport van de overheid maar bij voorbaat in de prullenbak!
  Dat is de moraal van dit verhaal. A.s. maandag gaat het College van G.S. in overleg om te bepalen of ze… corrupt is; of niet. Ondertussen kon ik de VROM-inspectie vandaag niet bereiken.
  ==

 183. Jan Bouma 9 april 2010 om 22:15

  zie voor de context van dit comment m’n andere blog; ik antwoord @Aad verbaast.
  ==
  09-04-2010 22:09
  @Aad…19:31
  Men zal wijzer wezen. De bewijzen van leugen en bedrog zullen gepresenteerd worden. Het schijnt overigens dat dhr. Hooiveld van het Waterschap AGV is wezen kijken in de plassen (bij slecht weer natuurlijk!) of hij die partij vaten of de residuen ervan heeft kunnen vinden. Niet dus. Nu is dat feit al lang door hun eigen rapportages toegegeven en doet er eigenlijk niet eens toe. De negatieve onderzoeksresultaten waren immers zonder vaststelling en onderzoek al genoeg! En verder wensen ze niets te horen over de cover up en de vervalste rapporten. Zogenaamd begrijpen ze ook niet dat commentaar van die makelaar zie: mijn comment van 8 april ; 10:16 uur. Een onverkoopbare locatie mede "dankzij" de verzakende overheid en de valse aantijgingen van de milieudienst NW Utrecht. Ze doen net al,sof ze gek zijn.
  Het rapport van VROM is ook van generlei waarde want éénzijdig wordt het verhaal van de gemeente en provincie voor zoete koek aangenomen zonder onderzoek! De valse rapportages worden nu als "concept" betiteld bijvoorbeeld. Wederhoor inzake zgn. "rechtsverwerking" wordt niet toegepast. Men liegt en bedriegt rustig verder. Voor de rest moet de rechter het maar uitzoeken volgens VROM.
  Waardeloos dus die VROM-inspectie. Ik zal het enquête formulier (was bijgevoegd) dienovereenkomstig ingevuld retourzenden.
  Toch waarschuw ik het College van Gedep. Staten en alle betrokkenen voor een verkeerde beslissing a.s. maandag. Het is niet genoeg om na de erkenning van hun verzaken te zeggen: "Foutje bedankt!" En dat zal de rechter ook wel begrijpen.
  ==

 184. Jan Bouma 10 april 2010 om 12:08

  t.a.v. het OM
  c.c.: a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c.: secr.gedep.binnekamp@provincie-utrecht.nl
  c.c.: bureau@nationaleombudsman.nl…..t.a.v. mr J.A. Prins
  Bij het verslag van de VROM-Inspectie d.d. 7 april 2010 met kenmerk 201000215511-JK-NW was ook gevoegd een Enquêteformulier met nr. 28735. In de daarbij begeleidende brief wordt gevraagd om invulling. "Graag wil ik van u weten of wij daarin geslaagd zijn en wat wij kunnen verbeteren". (Bedoeld wordt het toegezonden verslag).
  Ik behandel die enquête kortheidshalve en samengevat met verwijzingen. Ook naar mijn slotcommentaren op het verslag van de VROM-Inspectie. Dat vindt u na de weergave van het verslag van de VROM-Inspectie.
  =================================================================================
  Enquête:
  Vraag 1: Heeft u een ontvangsbevestiging ontvangen? Antwoord: "Ja". Was die reactie goed/voldoende of matig/slecht omdat… Antwoord: "Voldoende".
  Vraag 2: Bent u voldoende geïnformeerd over de wijze waarop wij uw vraag of klacht hebben behandeld?
  Antwoord: "Nee! Want indien u uw voorziene "behandeling" m.b.t. mijn klacht met mij zou hebben besproken zou ik zeker geprotesteerd hebben tegen die "behandeling".
  Vraag 3: Wat vindt u van de snelheid waarmee uw vraag of klacht is behandeld? Antwoord: de "snelheid" is úberhaupt niet relevant want u "behandelde" niet mijn klacht.
  Vraag 4: Heeft u antwoord op uw vragen gehad? Antwoord: "Nee! want – nogmaals – u behandelde niet inhoudelijk mijn klachten. Die gingen immers om de vragen over corruptie m.b.t. de vervalste rapporten en de 5 aanklachten c.q. wetsschendingen."
  Vraag 5: Is het antwoord van VROM bruikbaar voor uw situatie? (De opties zijn hier "bruikbaar/moet nog blijken" en "niet bruikbaar omdat"). Ik kies als Antwoord "bruikbaar" om daarmee aan te tonen dat u mijn klachten niet behandelde".
  Vraag 6: Hoe beoordeelt u de leesbaarheid van de door VROM aan u gerichte brief/e-mail?
  Antwoord: "de leesbaarheid" doet hier niet ter zake. Het is geen "leesbaarheidstest". Het gaat om INHOUDELIJKE INFORMATIE. Die ontbreekt. Dus de leesbaarheid is niet relevant.
  Vraag 7: Welk rapportcijfer geeft u VROM voor de behandeling van uw vraag of klacht? Antwoord: – 4!
  Dus dat is een getal beneden 0. Ofwel minus 4!
  Dan wordt vervolgens nog gevraagd om suggesties ter verbetering. Daarvoor verwijs ik naar het te integreren antwoord op het verslag van VROM dat ik hierna zal overnemen.
  =================================================================================
  Het verslag van VROM-Inspectie:
  De heer J. Bouma
  Straatweg 178
  3603 CT Maarssen
  Datum: 7 april 2010……………………………………………………………………………..Kenmerk: 20100021511-JK-NW
  Betreft: klacht over bodemrapporten Het Slijk te Maarssen…………………Kopie aan gemeente Maarssen
  ……………………………………………………………………………………………………………..Kopie aan provincie Utrecht
  ……………………………………………………………………………………………………………..Kopie aan waterschap AGV
  Geachte heer Bouma,
  Uw e-mail van 4 maart 2010 aan http://www.vrom.nl is aan mij ter behandeling overgedragen. In uw e-mail maakt u melding van vervalste bodemrapporten, waarbij de gemeente Maarssen, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de provincie zouden zijn betrokken.
  De VROM-Inspectie is belast met het algemene toezicht op de naleving van de Rijkswet- en regelgeving op het VROM gebied. Wanneer de VROM-Inspectie toeziet op het eerstelijns bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Maarssen, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de provincie Utrecht, spreekt men van interbestuurlijk toezicht. De Algemene wet bestuursrecht staat niet toe dat iemand zich wendt tot een orgaan dat is belast met het interbestuurlijk toezicht, in het geval door deze persoon geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid van het maken van bezwaar tegen een besluit, genomen door een eerstelijns bevoegd orgaan. Indien wel gebruik is gemaakt van de mogelijkheden van bezwaar en beroep, dan is het uiteindelijk aan de rechter om hierover een oordeel te geven, als partijen niet eerder tot overeenstemming komen. Om deze reden zal de VROM-Inspectie geen onderzoek instellen naar de rapportage betreffende Het Slijk te Maarssen.
  Om u toch van dienst te zijn heeft de heer Kools contact opgenomen met de gemeente Maarssen en de provincie Utrecht. Daaruit komt het volgende naar voren.
  Volgens de gemeente Maarssen heeft u met de gemeente een geschil over de aanslag ingevolge de WOZ voor het perceel Straatweg 178 te Maarssen. Uw bezwaarschrift is door de gemeente ongegrond verklaard. U heeft daartegen beroep aangetekend. in haar verweerschrift in deze procedure heeft de gemeente Maarssen uw beroepschrift als niet ontvankelijk aangemerkt wegens termijnoverschrijding. Deze zaak komt op 27 mei 2010 ter zitting bij de rechtbank Utrecht. Het is aan de rechter hierover een oordeel te geven.
  Volgens de provincie spelen op dit moment drie afzonderlijke geschillen, waarbij zij betrokken is:
  * een beschikking op het saneringsplan voor het baggerwerk Vecht. U heeft een zienswijze tegen de ontwerpbeschikking ingediend. De zienswijze is, zoals gebruikelijk, samen met het commentaar daarop door de provincie opgenomen in de definitieve beschikking. Daarnaast heeft de provincie in een overleg aan u verteld, dat zij aan het waterschap zal adviseren om te onderzoeken of bij het saneringsplan van de Vecht ook de sanering van de waterplas Het Slijk kan worden meegenomen;
  * een nader onderzoek naar de voormalige stortlocaties ter plaatse Het Slijk heeft de provincie laten uitvoeren door HB-advies. Volgens de provincie zijn op dit onderzoek aanvullingen nodig. U heeft van de provincie een rapport over het nader onderzoek stortlocatie Het Slijk van december 2009 ontvangen. Op dat rapport is de status definitief aangegeven terwijl de porovincie al had geconstateerd dat er nog aanpassingen aan het rapport noodzakelijk waren, zodat de status van het rapport "concept" had moeten zijn. Als gevolg van deze miscommunicatie is er onduidelijkheid ontstaan tussen u en de provincie. Inmiddels is er een overleg geweest van de provincie met u. Tijdens het overleg is aangegeven dat nader onderzoek naar de voormalige stort op korte termijn zal worden uitgevoerd. U wordt bij de uitvoering van het onderzoek betrokken indien u daaraan behoefte heeft;
  * u heeft aangekondigd de provincie en het waterschap aansprakelijk te stellen voor de door u geleden vermogensschade aan uw eigendommen, die naar uw mening het gevolg is van de waterbodemverontreinigingen in Het Slijk. U stelt dat ondanks bekendheid met de waterbodemverontreinigingen in Het Slijk nagelaten is tijdig saneringsmaatregelen te treffen. Mocht u met de betrokkenen niet tot overeenastemming kunnen komen, dan is het uiteindelijk aan de rechter om hierover een oordeel te geven.
  Als u in een later stadium nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer Kools via het telefoonnummer 023 – 5150757.
  Een afschrift van deze brief wordt aan de gemeente Maarssen, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de provincie Utrecht toegestuurd.
  Hoogachtend,
  de directeur-inspecteur regio Noord-West,
  Ir. H.P. de Vries
  =================================================================================
  Commentaar:
  1e alinea == "…en de provincie zouden zijn betrokken." == Is ONJUIST. Immers de provincie was opdrachtgeefster voor de rapporten en dus per definitie erbij betrokken. U had dienen te schrijven: "zijn betrokken".
  2e alinea: (over het toezicht). Daarin hebt u gefaald. Idem alle andere genoemde overheden. Sinds het rapport van de Grontmij uit 1990 – dat nog eens door de provincie zelf wordt erkend bij brief d.d. 17 juni 2009 aan de gemeente Maarssen wisten alle betrokkenen dat er sprake was van "ernsitige bodemverontreinigingen" in Het Slijk. Met verwijzing naar mijn uitvoerige ingebrekestellingen, o.a. het niet handhaven en geen maatregelen nemen ingevolge de Wet Milieubeheer hebben alle betrokkenen verzaakt en zijn daarom op basis van de genoemde 5 wetsschendingen (zie mijn aanklacht) schuldig. Idem dan ook aan de gevolgschade. De VROM-Inspectie is als Rijksoverheid in gelijke mate schuldig wegens het verzaken van de verplichtingen die voortvloeien uit (o.a.) de Wet Milieubeheer. De ‘eerstelijns bevoegde organen’ tot wie ik mij had moeten wenden gaven, zoals ik u aangaf in mijn uitleg aan u, geen gehoor door mij ontvankelijk te verklaren. Ik verzoek u mij verder aan te geven volgens wetsartikel in de Abw ik de verzakende en schadeveroorzakende betrokkenen niet zou kunnen aanspreken! U blijft als VROM-Inspectie en dus als bevoegd orgaan opnieuw ernstig in gebreke in de uitvoering van uw taakstelling om mijn aangifte m.b.t. dit voortdurende milieuschandaal, dat gepaard gaat met vervalste rapporten, niet in behandeling te nemen en te onderzoeken! U maakt zich schuldig aan een cover up.
  3e alinea: (bezwaarschrift WOZ). In strijd met de feiten neemt u als vanzelfsprekend aan dat de gemeente Maarssen u juist informeerde m.b.t. die "termijnoverschrijding". Indien u, zoals het u zou passen, bij mijn advocaat zou hebben geínformeerd dan zou u andere informatie hebben gekregen. Er is geen sprake van een rechtsgeldige termijnoverschrijding. Tijdig is die gestuit. Ik merk overigens op dat als dit het "verweer" is van de gemeente dit wel de meest armzaligste vorm is want daarna komt uiteindelijk altijd aan de orde "uitgesteld recht". Zie daarover veel jurisprudentie op mijn blogs. Opmerking. De WOZ-kwestie speelt een rol als afgeleide oorzakelijkheid voor een totale onverkoopbaarheid van mijn locatie. En tengevolge van de milieucriminaliteit en de VERZAKING door de toezichthouders. Voorts zijn dan ook relevant de leugens en bedrog van de Milieudienst N.W. Utrecht. U reageert daar niet eens op.
  4e alinea: (saneringsplan Vecht)
  N a d a t aanvankelijk de provincie "onjuist" vermeldde in haar beschikking dat ik ‘geen andere zienswijzen voor 9 oktober 2009′ had ingediend moet men onder druk van de feiten deze "onjuistheid" laten vallen. Vervolgens draait men het standpunt om en bevestigt NOTA BENE dan mijn gelijk in de bijlage van de beschikking dat de plassen van Het Slijk door het Waterschap dienen te worden meegenomen in een sanering met de Vecht. U, VROM-Inspectie, laat die conclusie ongemoeid want zo’n erkenning zou het mea culpa hebben betekend voor alle betrokkenen. In feite 20 jaar te laat krijg ik mijn gelijk. Sinds 1989/1990 wisten alle betrokkenen, ook de Rijksoverheid, dat er sprake was van een ernstige bodemverontreiniging en dat er gesaneerd moest worden. Men verzaakte. Met noodlottig gevolg voor de aansprakelijkheid zoals die in 2004 bleek. Koper haakt af. Mede overigens ook door de incriminerende uitlatingen zijdens de Milieudienst N.W. Utrecht die u ook niet nodig acht te onderzoeken!
  Per saldo was ik de leugenaar en de milieucrimineel! Sic!
  5e alinea: (de bewijsvoering rond de vervalste rapporten van Hb-adviesgroep)
  Terzake hebt u nagelaten om conform uw taakstelling deze zware beschuldiging te onderzoeken op het waarheidsgehalte. U komt niet verder dan een "concept" toe te dichten aan dat vervalste rapport. Terwijl dus de hele geloofwaardigheid van de Staat op het spel staat gedraagt u zich als het verlengstuk van een corrupte overheid die, net als de particuliere opdrachtgevers in de zaak van "Bodemstaete", u zich laat aanleunen die vervalste rapporten. Immers met geen vervuild water van de Vecht kunt u wegpoetsen dat de lijken werden gepresenteerd door dat wel degelijk "definitieve rapport". U tracht door toekenning van het etiket "concept" de waarheid te verdoezelen. Die manco’s aan dat rapport van de HB-adviesgroep zullen blijven bestaan. Dat "nader onderzoek" is ook een wassen neus want daarvan bedienen zich de aangeklaagde overheden al sinds 1989! Ten tijde van de vergadering op 17 maart j.l. toonde ik het krantenbericht d.d. 4 oktober 1989 waarin Gedeputeerde Staten van Utrecht ondermeer op die partij vaten in Het Slijk werd gewezen.
  6e alinea: (de aansprakelijkheid ex Art. BW 6:162: onrechtmatige daad)
  Daarvoor verwijs ik naar mijn juridische onderbouwing. Er is een onmiddellijk te leggen causaal verband met uw cover up, uw ignoreren van mijn aanklachten, het nalaten uwerzijds van het nemen van maatregelen. In 2004 bleken die omstandigheden te leiden tot een onverkoopbaarheid en dus te verhalen schade.
  Opmerking. Eén en andermaal heb ik gesteld dat in ons Staatsrecht niet de rechter moet worden opgezadeld met de verantwoording voor de wets- en rechtshandhaving! Deze zaak is "niet onder de rechter" en zou ook niet op diens bord moeten worden gelegd. We hebben immers te maken met de bestaande wetten die gehandhaafd zouden moeten worden. Daarin verzaakten de aangeklaagden. En om die reden heb ik ze allen verweten "lid te zijn van een criminele organisatie ex Art. 140 WvSr". De belangen en de voordelen van zo’n criminele organisatie heb ik ook toegelicht. Het komt mij voor dat de VROM-Inspectie onderdeel uitmaakt van een totale cover up en belangendiening aan de genoemde en aangeklaagde organisatie ex Art. 140 WvSr. Het zelfreinigend vermogen zou voldoende moeten zijn om bij VROM-Inspectie geen cover up te verwachten. Maar het staatshemd blijkt hier nader dan de rok.
  Tenzij men a.s. maandag beslist dat ik ongewenst gedupeerde ben van een ontoelaatbare milieucriminaliteit en recht heb op schadevergoeding. Ik verzoek de heer mr. J.A. Prins van de nationale ombudsman met dit exposé zijn voordeel te doen wanneer het gaat om een aan te klagen overheid die verzaakt en de particuliere onderdaan schade berokkent.
  ==

 185. Jan Bouma 10 april 2010 om 19:29

  t.k.n.
  Aad Verbaast 10-04-2010 12:49
  @Jan:
  Weer een treffend inzicht in de bureaucratie en onzinnigheid van handelen van betreffende instanties..
  Het idee zeg om wel snel een klantenevaluatie formulier toe te zenden die er over gaat hoe de klacht is behandeld, als ze zelf de klant zo ongelooflijk slecht behandelen en er nooit een zinnig woord is ontvangen van ze. Paard achter de eigen wagen spannen!
  En uiteraard wordt ook dit formulier ‘ter kennisgeving’ aangenomen. Waar het dan weer bij blijft wrs.
  Laten ze eerst maar eens de eigen rotzooi opknappen. En wel snel!
  Wat een bende hebben ze er al van gemaakt en maken ze er nog van!
  Maandag krijgen ze weer een kans zich te rehabiliteren. De hoeveelste inmidddels?
  Jan Bouma 10-04-2010 19:25
  @Aad…12:49
  Men dient de gevolgen niet te onderschatten wanneer deze zaak niet naar recht eer en geweten wordt opgelost. Ik ben nu vanaf 11 oktober 2004 bezig met deze zaak en hij is al voldoende een nagel aan de doodskist van de corrupte staat. Men kan zich van deze beschuldiging bevrijden maar de laatste "stunt" die ze bedacht hebben om een definitief milieurapport de status mee te geven van "concept" gaat buiten alle perken!
  Ze worstelen zich daarmee steeds verder en dieper in het moeras want de opdrachtgeefster, de provincie, kan nooit de al vermoorde lijken (lees: vastgestelde ernstige bodemverontreinigingen) middels een toedichting van "conceptuele aard" verhelpen of teniet doen. Ze speculeren er zelfs op dat het volk, de rechter en de nationale ombudsman zo dom zullen zijn dat hier niet doorheen geprikt wordt.
  De cruciale vraag is of het HB-adviesbureau WEL OF NIET in opdracht handelde van dhr. De Waal (provincie Utrecht) om een fake-rapport te maken. De medewerkers zouden onder ede gehoord moeten worden door het OM. En als dat dan blijkt, dan is de overheid net zo corrupt als de opdrachtgevers van het malafide bureau BODEMSTAETE dat met veel tamtam publiekelijk werd opgeknoopt.
  De rechtstaat is in het geding of een bananenrepubliek. That’s the question.
  Het moge sowieso al begrijpelijk zijn dat ik geen stuiver geef voor een corrupte overheid die als hoogste VROM-Inspectie de liegende ambtenaren van de Milieudienst N.W. Utrecht ongemoeid laat.
  ’t Is allemaal zwart op wit te bewijzen. Enfin. Ik zal zien dat ik morgen nog wat HR-arresten toevoeg waarmee ik aantoon dat enkel het tijdsverloop niet bepalend is voor een goede rechtsverwerking. Nog daargelaten dat de liegende criminelen geen poot hebben om op te staan want er was een tijdige stuiting.
  So far. Ik reken er op dat College van G.S. (en de rest van de aangeklaagden) dat ze a.s. maandag de zaak oplossen. Zo niet dan zijn de rapen gaar.

 186. Jan Bouma 11 april 2010 om 08:44

  Voor vandaag. De toegezegde info.
  (gekopiëerd uit het archief van vechtkronkels.nl, een digitaal nieuwsblad. U vult in de archiefbalk in: "de boze man" en klikt dan op de laatste aflevering van 25 juni 2009 voor de aanvulling van het dossier)
  Enfin. Men neme kennis of niet.
  ==
  reactie no. 6 – vervolg – de boze man.
  Voor diegenen die veronderstellen "dat er toch wel enige beschaving aan het College van B&W van Maarssen (en haar ambtenarenmacht) zou moeten worden toegekend – en dat ik te blameren zou zijn -volgt hierna aanvullende juridische informatie ten behoeve van dat College van B&W van Maarssen. En dat meent zich niet te hoeven storen aan "het misbruik van recht" maar meent ook nog lak te mogen hebben aan het feit: "dat het vaste Rechtspraak is dat ENKEL TIJDSVERLOOP niet voldoende is om rechtsverwerking te mogen aannemen. (E.e.a. i.v.m. mijn niet afgehandeld bezwaarschrift)
  Vgl.: Zie HR, 7 juni 1991; NJ 1991, 708, HR 18 december 1992, NJ 1993, 152, HR 29 september 1995, NJ 1996, 89, HR 4 april 1997, NJ 1997, 420, HR 24 april 1998, NJ 1998, 621, HR 26 maart 1999, 734, HR 1 februari 2002, NJ 2002, 120, HR 18 februari 2000, 540, HR 11 juli 2003, NJ 2003, 551 en HR 20 mei 2005.
  Ik waarschuw dus het College van B&W van Maarssen dat, met in achtneming van die genoemde jurisprudentie, u zich schuldig gemaakt heeft aan "het misbruik van recht" door te veronderstellen dat ik "rechtsverwerking" zou moeten aannemen terzake mijn NIET AFGEHANDELD BEZWAARSCHRIFT.
  (Met dank aan de bron: Prof.mr. R.P.J.L. Tjittes van Allen & Overy LLP die hierover een standaardwerk schreef en ook weer Google!)
  Ik verwijs het College vervolgens ook nog naar mijn brief aan de Nationale Ombudsman, idem ik verwijs naar uw schandelijke ingebrekestelling m.b.t. het bieden van een response aan mr. M. Lanen terzake zijn mediationpogingen in 2005. Het ontbreekt u zelfs aan fatsoen om de minimale rechtsregels in acht te nemen alles kennelijk ter bescherming van een falende ambtenarenmacht. Opmerking: Mr. S.D. Kurz vertegenwoordigt mij niet meer. Toevoeging d.d. 11 april 2010: dat is inmiddels mr. A.P. van Stralen van het kantoor Pietersadvocaten te Utrecht
  Gepost door jan bouma op 2009-07-03 10:12:12
  Reactie no. 5 inzake het vervolg "de boze man".
  U is aangekondigd de rechtsoverwegingen: (zie vorige reactie no. 4).
  Niet uitputtend kan ik u dan zeggen het navolgende.
  Terzake de totstandkoming en de vaststelling van uw WOZ-waarde, door de ambtshalve bevoegde instantie, dan ondermeer de navolgende overwegingen gelden van het ambtenarendom die die aanslagen u oplegt:
  "Bij het bepalen van de waarde van uw object in het economische verkeer is de zogeheten vergelijkingsmethode gehanteerd. Dat wil zeggen dat de waarde van het object is afgeleid van onroerende zaken die sterk op het object lijken."
  (einde quote voorlopig…)
  (ja, ja, ja, met leugens denkt men er wel te komen; opmerking d.d. 11 april 2010)

 187. Jan Bouma 11 april 2010 om 11:04

  Procedures. Het is mijn opvatting dat elke handeling transparant moet zijn als ware het dat het zou gaan om informaties die opgevraagd worden op basis van WOB-procedures. Om die reden vermeld ik de onderstaande verzonden emails. Ik heb inderdaad ambtenaren gesproken die de transparantie verwierpen maar tegelijkertijd begeven zij zich dan in een niet democratisch controleerbaar schimmenspel. Elke handeling dient het daglicht te verdragen. En daarom: nogmaals zie hierbij de verzonden emails.
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: bureau@nationaleombudsman.nl
  Sent: Sunday, April 11, 2010 10:56 AM
  Subject: Fw: uw bespreking
  t.a.v. svp Mr. J.A. Prins
  ==================
  Geachte heer Prins,
  Na ons telefoongesprek doe ik u hierbij toekomen de laatste ontwikkelingen. Het al gedane verzoek om uw interventie herhaal ik zonodig bij dezes.
  Acht u zich vrij alles te doen wat u goeddunkt in deze zaak. De laatste ontwikkelingen: zie: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn%21'>www.vkblog.nl/bericht/267947/N…’>www.vkblog.nl/bericht/267947/N…
  Inmiddels,
  Met vriendelijke groet,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  info.: hierbijgaand.
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: A.P. van Stralen dit is mijn advocaat.
  Sent: Sunday, April 11, 2010 10:51 AM
  Subject: Fw: uw bespreking
  Beste René,
  c.c. mr. J.A. Prins / Nationale Ombudsman
  Zie hierbij de laatste ontwikkelingen.http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn%21'>www.vkblog.nl/bericht/267947/N…’>www.vkblog.nl/bericht/267947/N…
  Aangezien je onkostenvergoeding voor deze zaak nauwelijks reikt tot maximaal 3 uur vergoeding zend ik je toch door de navolgende ontwikkeling met verwijzing naar mijn juridische blog en de email aan de gedeputeerde Joop Binnekamp.
  Tegelijkertijd geef ik hierbij aan dat de Nationale Ombudsman, Mr J.A. Prins, zo mogelijk kan interveniëren want ook hij speelt een rol van belang. Ik sprak hem telefonisch over deze zaak. In feite heb ik geen middelen om te procederen maar een ingreep zijdens de Nationale Ombudsman zou wellicht ook helpen.
  Groet! JB
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: secr.gedep.binnekamp@provincie-utrecht.nl
  Sent: Sunday, April 11, 2010 10:43 AM
  Subject: uw bespreking
  Geachte heer Binnekamp,
  c.c. de nationale ombudsman; mr. J.A. Prins
  c.c. mijn advocaat mr. René van Stralen
  Hierbij moge ik u verwijzen naar mijn laatste updates op mijn Volkskrantblog i.v.m. uw bespreking van morgen.
  Zie: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn%21'>www.vkblog.nl/bericht/267947/N…’>www.vkblog.nl/bericht/267947/N…
  Inmiddels,
  met hoogachting,
  Jan Bouma
  Villa Mithras

 188. Jan Bouma 13 april 2010 om 08:31

  t.a.v. het OM en dus ook de (milieu)politie ter kennisneming:
  Op pg. 3 van 32 ; 2. VOORONDERZOEK ; 2.1. Algemeen
  rapport 6378B1-231 definitief.doc. van de HBadviesgroep d.d. 9 december 2009
  kan men lezen 8e regel van boven:
  "…Tijdens het locatiebezoek zijn geen peilbuizen gevonden".
  ================================================================================
  E.e.a. i.v.m. mijn commentaar dat u kunt lezen bij @Aad verbaast;
  idem op mijn andere Vkblog. (daar komt u door op m’n avatar te klikken)
  ==
  13-04-2010 07:17
  Voor vandaag. Gisteren werd vergaderd over mijn terecht geclaimde schadevergoeding. Daar ga ik vandaag eens over bellen. Ondertussen registreerde ik van mezelf op het blog van @Aad verbaast het navolgende dat nog een staartje krijgt…
  ==
  13-04-2010 07:11
  @Aad… 2:52…Je kon er niet van slapen!
  Iets anders.
  Ik ben dus in afwachting of de andere staatsterroristen op milieugebied (alhier: micro – macro) mij gaan schadeloosstellen. Nu ben jij een afgestudeerd deskundige natuurkundige en net als ik gezegend met een helder analytisch vermogen om de humbug en de fakes te doorzien en aan de kaak te stellen.
  Welnu. In die al bewijsbaar gefakete vervalste milieurapporten kwam ik in het laatste rapport – dat van de omstreden HB-adviesgroep van december 2009 – ook de terloopse zinsnede tegen: "we hebben geen peilbuizen aangetroffen!"
  Kijk! Voor wat die mededeling waard is – ze kunnen wel die voorgaande milieubureaus (de milieumaffia zogezegd) hebben willen incrimineren want ’t is allemaal broodnijd tussen die bureaus. Maar goed! Nu zweert de overheid tegenwoordig bij "een monitoringssysteem middels die peilbuizen…" Maar… dat hele "systeem" blijkt – GIJSVANDIJK ! – niet te bestaan; althans HBadviesgroep heeft ze niet kunnen vinden.
  Nu komen de volgende vragen:
  1. Waar zijn de meetresultaten van de afgelopen jaren? (Ook als bewijs dat ze er waren)
  2. Wat registreerden de peilbuizen?
  3. Werd er geen alarm geslagen toen "ineens" de peilbuizen waren "verdwenen"?
  4. Kan het vorige milieubureau dat ze geplaatst zou hebben even de collega opheldering bieden WAAR ze dan wel geplaatst waren?
  5. Wat doet de VROM-Inspectie met deze opzienbarende conclusies?
  6. Wat doet de saneerder van de Vecht en de plassen dhr. Ir. W.F. de Haan van het AGV (Amstel, Gooi en Vecht, het waterschap, het Waternet, met deze opzienbarende verklaring? (Want hij was het die me bezwoer "monitoring" als DE oplossing)
  7. Wat doen het OM-team (en de milieupolitie) met deze kennis?
  8. Wat doen de pers en media ter voorlichting aan het publiek met deze kennis?
  9. Hoe lang gedogen de bevolking en de rechtspraak nog deze toestanden?
  Ik ga nu even op zoek naar exact die passage in het rapport van de HB-adviesgroep. Het toeval wilde dat ik alle verzamelde milieubureaus (VvM), dat is gevestigd te Gouda, gisteren even attendeerde op mijn juridische Vkblog met de mededeling dat "de affaire Bodemstaete in het niet valt bij mijn onthullingen!"
  Men amusere zich vandaag…
  ==
  Later kom ik hier terug met de details en plaats dan alles integraal op m’n juridische blog. Ten behoeve van de rechter zullen we maar zeggen als er gisteren verkeerd besloten is…
  ==
  AANVULLING
  ===========
  In een volgende posting krijgen alle malafide milieubureaus nog onderricht in verkeerd bepleite monsternemingen (mengmonsters). ("….Dat is zoveel lekkerder goedkoper…" Sic!)

 189. Jan Bouma 13 april 2010 om 14:36

  Ter voldoening aan het voorgaande:
  U kent de statistische waarheid van het gezegde: "hij waadde door een rivier van gemiddeld slechts 1 meter diepte en verdronk!" Ik meen dat de wijsheid afkomstig was van Confucius. Doet er niet toe.,
  Op blz. 15 van 32 signaleer ik van het rapport HBadviesgroep met kenmerk: 6378Bi-231-rapport definitief.doc de navolgende waanzinnige bewering – en ik verzoek het OM en de milieupolitie er even aandacht aan te schenken – :
  == "…Het analyseren van een mengmonster heeft als voordeel dat, met een relatief gering budget, inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van meer dan één bodemmonster. Een nadeel is dat, indien toch een verontreiniging wordt aangetoond, de herkomst en de mate van de verontreiniging niet exact bekend zijn. In dat geval dient overwogen te worden of de deelmonsters zonodig afzonderlijk, dienen te worden geanalyseerd op de verhoogd aangetoonde parameter. Tevens dienen de analyseresultaten kritisch te worden beoordeeld, daar een verontreiniging in één van de deelmonsters door menging in concentratie wordt verlaagd." ==
  Ja! En toen gebeurde dus wat ik namens de vermeende VROM-Inspectie al opmerkte:
  (zie mijn andere Vkblog):
  "…De VROM-Inspectie zegt dan toch bijvoorbeeld:
  "Nee, mevrouw… u bent niet door arsenicum vergiftigd.. want we hebben daar in ons mengmonster maar een minieme hoeveelheid van aangetroffen!" (Terwijl er tonnen van liggen).
  Het lijkt wel of het volk belazerd wil worden!

 190. Hugo van Neck 13 april 2010 om 21:22

  Beste Jan,
  Ook al laat ik al zo lang ik leef een door de kamer lopende pissebed (ik verwachtte in de laatste achterlijke spelling "pissenbed"?) voorzichtig op een stuk papier lopen (ik kies zelfs de juiste kleur uit) om hem (of haar) vervolgens ergens tussen het struweel een nieuwe toekomst te geven al ware ik God zelf, ik ben zo langzamerhand in staat om in mijn schuur gratis en ten koste van mijzelf een guillotine of elektrische stoel te fabriceren om tenminste EEN ambtenaar eens een liter angstzweet en zo…. uit de bilnaad te laten ontsnappen. Ik zou hem niet afmaken, maar wel heel even doen alsof. Dan werd er tenminste EEN wakker. Geldwisselaars en aanverwant gespuis zijn de gesel der mensheid. In vroeger tijden bleek men met de kennis van nu (waar ken ik dat ook alweer van?) toch veel minder beroerd om te gaan met de medemens. Struikrover zijn was gewoon een vak. Wie het goed deed hield er een aardige cent aan over. Daar stond dan echter wel tegenover dat als je werd gepakt door de plaatselijke autoriteit er een pot kokende olie of erger voor je klaar stond. Tegenwoordig ligt dat anders. 500 jaar na dato is het de autoriteit zelf die de struikrover is. Maar dan niet met zo’n lullige musket vanuit de bosjes die toch al meestal niet raak schoot of al was het maar door de hoeveelheid alcohol die het dagenlang wachten op de prooi de uren deed verstrijken. Nee de hedendaagse struikrovers maken zelfs ook nog gebruik van de laatste innovaties vaak ook nog bedacht en uitgevonden door knappe koppen waar niets mis mee was en voor een slinks doel ingekocht met duur betaald belastinggeld. Hoe is het toch in vredesnaam mogelijk dat achter elke paal of boom straks een stinkend dure camera hangt om gelegaliseerde struikroverij toe te passen en dat het "volk" daartegen niets inbrengt. Ik schaam mij langzamerhand in dit land geboren te zijn.
  Kijk, en dat kon vroeger dus niet! Het volk wist destijds wel waar het aan toe was. Het was een barre tijd, laten wij wel zijn. Maar het haalt het niet bij de wereld van vandaag. Wie kan dat nog inzien? In geen 200 jaar hebben relatief gezien rechters zich zo vaak "vergist" als in de afgelopen 30 jaar. De enkeling die dit inziet moet bijna zelf uitkijken niet aangepakt te worden, al was het maar door anderen er op te attenderen. Ik heb er wel een antwoord op, maar dan zouden de "overlevenden" van deze al decennia durende brainwash elkaar massaal moeten kennen en verenigen. Het zal je niet lukken hen te verenigen vrees ik, want het systeem is dermate verrot, dat zelfs de slachtoffers ervan zich scharen achter hun beulen. Want, mocht het hen dreigen te lukken er gewag van te maken, dan worden zij gegarandeerd gedood of op zijn minst voor het leven ongelukkig gemaakt. De angst zit er goed in. (Zij weten hoe het anderen vergaan is). 500 jaar geleden waren klokkenluiders mensen die klokken luidden, tegenwoordig zijn dat mensen mensen die zich slechts normaal gedragen en veelal juist DIE menselijke factoren nog bezitten die in betere tijden werden beschouwd als een voorwaarde het predicaat "mens" waarachtig te mogen dragen.
  Je zal tegenwoordig maar zo wezen! De wereld is gek, maar dat was al heel lang zo.
  Nederland is ziek, dat is erger.

 191. Jan Bouma 14 april 2010 om 06:48

  @Hugo van Neck.
  Ik heb bovenstaande reactie van je gedistribueerd ook naar mijn andere blog en dat van @Aad verbaast.
  Hoewel we misschien het niet op alle punten volledig eens zijn wil ik je navolgend comment niet onthouden. Tegelijkertijd dank voor een opmerkelijk proza.
  14-04-2010 06:41
  Voor vandaag. Zie voor de context: @Aad verbaast en mijn juridische blog waar ik het onderstaande ook zal toevoegen. Ter overweging:
  ==
  14-04-2010 06:37
  @Aad…00:05
  Dank voor je reactie. Ik zal aan Hugo van Neck je comment toesturen. Hij blijkt met de pen net zo goed overweg te kunnen als met z’n çoncertvleugel. Of hij Vkblogger wordt? Dat zal wel niet want (hem kennende) zal hij slechts mondjesmaat zijn gram willen spuwen. Begrijpelijk. Je verpest natuurlijk behoorlijk je leven door elke dag (zoals ik moet) strijd te moeten leveren. Plezieriger andere onderwerpen zijn er natuurlijk ook. Anderzijds is het natuurlijk ook weer vervelend als je niets te melden hebt en waarvoor gestreden kan worden. Zo blijft het altijd wat!
  Ik denk dat Van Neck zich zeker kan vinden in mijn kritiek op de foute overheid zoals die blijkt uit de navolgende link: http://www.vkblog.nl/bericht/269509/%22..La_tristesse_d%27une_m%E8re…%22_ook_gered_uit_de_klauwen_van…#commentaar
  ten principale zou de rechtspraak wel moeten deugen. Zet daar maar vraagtekens bij.
  ==

 192. Jan Bouma 14 april 2010 om 09:44

  Een vervolg. Soms kan men met een metafoor iets verduidelijken. Stel dat u een auto van iemand in de prak rijdt – u erkent dat ook dat u dat gedaan hebt althans fout was – dan kunt u natuurlijk niet zeggen: "sorry, foutje bedankt!" en de gedupeerde met de schade laten zitten. Nu gaat het erom of de rechter dit ook begrijpt wanneer de staat de schade veroorzaakt heeft. Enfin. Het volgende is daarom ook verhelderend:
  ==
  14-04-2010 09:35
  vervolg:
  14-04-2010 09:33
  @Aad…9:11
  Ik ga er van uit dat er pas schadevergoeding betaald zal worden als de rechter daartoe beslist. En die rechter is ook weer onderdeel van "het systeem". Uiteindelijk – zo stelde ik al eerder – blijkt inderdaad het wetboek leeg. Zie: http://www.vkblog.nl/bericht/273314/%22..The_search_of_the_empty_Lawbook..%22_in_beeld_gebracht_en…
  ’n ander veelzeggend Vkblog naast dat van m’n moeder in die vorige link.
  Dus de zaak ligt iets anders. Het is geen "geluk" of "toeval" of de rechtspraak deugt maar meer een kwestie van de vraag: "of de rechter deugt, ja of nee!"
  Ik ben wat aan het rondbellen. Vanmiddag meer en verder.
  ==

 193. Jan Bouma 14 april 2010 om 18:28

  Laatste update voor vandaag. Er werd mij vanmiddag medegedeeld dat:
  A.s. dinsdag komt de zaak in de reguliere, G.S.-vergadering en volgende week woensdag maken we dan de balans op. Me dunkt dat aan de hele zaak ook niets meer valt toe te voegen of is toe te lichten. Het dossier is compleet. Soms komt men zonder rechter tot een vergelijk en uit de strijd…
  ps
  In m’n boek dat het OM (de politie) ook heeft meegenomen
  kan men overigens op de pagina’s 350 t/m 352 lezen de waanzin
  van de inzet der advocatuur en "het procederen";
  gelijk men dat kan terzake "de oorlogsvoering".
  Soms moet je wel…. maar als er dan alleen maar lijken overblijven
  is zo’n overwinning ook niet veel waard.
  Gelijk Edmund Burke al onderkende.

 194. Jan Bouma 15 april 2010 om 09:42

  Ter kennisneming.
  ==
  15-04-2010 09:39
  Voor vandaag: zie de context bij @Aad verbaast:
  ==
  15-04-2010 09:33
  @Aad…9:15
  Dank voor je antwoord maar ik denk dat je je vergist dat die cover up zonder gevolgen kan worden voortgezet.
  Kijk! Er liggen onherroepelijke bewijzen inzake mijn gelijk. Bijvoorbeeld door de aanvulling in die Beschikking van G.S. aan het Waternet… "dat meneer Bouma gelijk heeft…" en ook de plassen van het Slijk door de saneerder moeten worden meegenomen bij de sanering van de Vecht. Daarnaast zijn er nog vele juridische keiharde bewijzen waarop de rechter ze zal moeten veroordelen. O.a. de bestaande rapporten. De bewijzen inzake de leugens van de gemeente Maarssen en de Milieudienst NW Utrecht, etc. etc.
  Tsja… als de rechter ook corrupt is; dan hebben we het wel gehad in Nederland met de "rechtspraak".
  Zelfs jij achtte dat vooralsnog niet denkbaar. Ik wel. Daarom bereid ik me ook voor op voortzetting van de strijd. Het breekpunt bij mijn tegenstanders zal dan zijn dat de publieke opinie zich massaal aan mijn kant schaart. Soms worden de verliezen – ook voor een corrupte staat – dan toch te hoog
  ==
  Ik zet dit comment ook door naar mijn juridische Vkblog.

 195. Jan Bouma 15 april 2010 om 12:05

  Vervolg van de discussie.
  ==
  @Aad…10:41
  Ik meen mijn "relatieve optimisme" te kunnen baseren op mijn "cynisch pragmatisme".
  De uitspraak, het gezegde: "..Ken Uzelve!" Afkomstig van Socrates laat zich slechts kennen door de ander te kennen. Zo kun je ook de waarde van de democratie niet bewijzen zonder de dictatuur te kennen. Dus ik ken mezelf en daardoor ook m’n tegenstanders.
  Bij een foute beslissing a.s. dinsdag door dat College van Gedeputeerde Staten van Utrecht kan ik ze beloven wat ik hierboven al aangaf == Soms worden de verliezen – ook voor een corrupte staat – dan toch te hoog. Ik ga er van uit dat ik a.s. dinsdag niet belazerd zal worden door jouw geschetste scenario==
  …want dat zal dan leiden tot hun ondergang.
  Maar we zullen zien a.s. woensdag.
  Iets anders: (maar ook weer niet)
  Sinds gisteren weet mijn andere volgster @Jezzebel dat ze op haar 44e jaardag een baan krijgt bij het blad OPZIJ. Ze wordt daar de nieuwe webmaster. Uiteraard heb ik haar gefeliciteerd maar ook haar "jobcoach" bij de gemeente Zandvoort die haar heeft begeleid en ondersteund. Daarbij onderscheidde ik goede ambtenaren en foute.
  Waar ik mee te maken heb gehad waren beide categorieën. Overwegend: de fouten.
  Zo bestaat de gehele mensheid uit fouten of goeden. Het gaat er nu om of de rechtspraak – die hier zou moeten kunnen oordelen, en die per definitie ook bestaat uit mensen die fout dan wel goed zijn en de "rechtspraak" vormen – toch het juiste oordeel kan vellen omdat het oordeel geveld wordt door de goeden.
  Dus de foute en of goede rechtspraak is voorbehouden aan de foute of goede beoordelaars: de rechters, goede dan wel foute rechters.
  Gooi je dan bij voorbaat dat oordeel weg, dan is alles weg want dan is er geen hoop meer voor de mensheid. Die heeft zich dan over- en uitgeleverd aan de criminelen. Tot zo ver even mijn moraalfilosofische opmerkingen. En mijn misschien niet gerechtvaardigd optimisme. We zullen zien. A.s. woensdag hoe het zit in Nederland met de rechtspraak.
  ==
  Ook dit comment zet ik door naar mijn juridische Vkblog.

 196. Jan Bouma 20 april 2010 om 17:08

  Update. Ter verdediging van de rechtsstaat leest u hieronder een reactie van de SP vanuit de 2e Kamer der Staten-Generaal. E.e.a. i.v.m. mijn aansprakelijkheidssteling. Tenslotte had ik al Dr. Boelhouwer, specialist van de PvdA hierboven ook al aangeschreven. Maar ook het verzamelde "justitiële geweten" van onze volksvertegenwoordiging. De Griffier van de Vaste Kamercommissie voor Justitie, mr. D.S. Nava, zond mij in die hoedanigheid een keiharde leugen. En zo’n opstelling geeft weinig vertrouwen in het hebben van een idee omtrent onze integriteit van "de rechtsstaat". Enfin… wat moet u nou denken van het antwoord van de SP? Maken ze werk van mijn beschuldiging "dat de staat corrupt is" en zou zo’n erkenning gevolgen kunnen hebben voor de idee omtrent "een acceptabele rechtsstaat"?
  Men neme kennis (of niet).
  ==
  —– Original Message —–
  From:
  To: "Lunteren van P."
  Sent: Tuesday, April 20, 2010 3:03 PM
  Subject: Re: #Overheid en bestuur ##
  Dank voor uw reactie heer Van Lunteren,
  Feit is dat navenant aan de "affaire Bodemstaete" ik heb heb aangetoond
  dat "de overheid" net zo corrupt handelt als de malafide opdrachtgevers
  van "Bodemstaete".
  Het is verbazingwekkend dat er nog geen media-aandacht is voor de teloorgang
  van onze rechtsstaat noch vanuit "het Parlement" noch vanuit de politiek
  behalve uw reactie. Tenslotte ontving ik toch ook een leugen van mr. D.S.
  Nava, als Griffier namens de Vaste Kamercommissie voor Justitie en dus van
  het parlement inzake mijn aanklachten. Laat staan dat de VROM-Inspectie de
  cover-up van dit milieuschandaal dit ook niet weet te wraken. Het einde van
  onze rechtsstaat is nabij als ook de overheid corrupt blijkt. Of, zoals ik
  al opmerkte, "donderstraal dan maar bij voorbaat alle rapporten van de
  overheid in de prullenbak!" Want waarom zou men rapport A nog wel geloven
  als rapport B vervalst blijkt te zijn?!
  Enfin… ik wacht vandaag af of het College van Gedep. Staten van Utrecht
  ook corrupt blijkt door mij geen recht te doen. Dat verneem ik morgen.
  Ondertussen heb ik wel bereikt dat door mijn éénmansactie die plassen van
  Het Slijk te Maarssen als een bedreigende factor worden meegenomen in een
  sanering van de Vecht voor 100 miljoen!
  Maar nu nog mijn schade!
  Nogmaals dank voor uw reactie.
  ps
  Heeft de SP geen leden in de Vaste Kamercomm. van Justitie en die de
  griffier, mr D.S. Nava tot de orde kunnen roepen?
  So far.
  Groet!
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: "Lunteren van P."
  To: "jan bouma"
  Sent: Tuesday, April 20, 2010 2:35 PM
  Subject: RE: #Overheid en bestuur ##
  Beste Jan,
  Dank voor de tip.
  Remi Poppe onze woordvoerder op Milieu heeft afgelopen 3-4 jaar niets
  anders gedaan dan dit soort misstanden aan de orde te stellen.
  Dit speelt op vlak van handel in afval, asbest, bodem en noem maar op.
  De SP pleit voor sterke handhavingteams die gericht de misstanden en
  criminaliteit kunnen opsporen en aanpakken. Bij voorkeur onder regie van
  een bewindspersoon zodat bureaucratie en inter-departementen overleg
  achterwege kan blijven. Slagkracht en mandaat dus.
  Met vriendelijke groet,
  Patrick van Lunteren
  Beleidsmedewerker Milieu en RO
  Tweede Kamerfractie SP
  Postbus 20018
  2500 EA Den Haag
  070 3183815
  Zie ook:
  http://www.sp.nl
  http://www.sp.nl/milieu
  http://www.paulusjansen.nl
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  Van: jan bouma [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: maandag 12 april 2010 14:53
  Aan: Contactformulier sp.nl
  Onderwerp: #Overheid en bestuur ##
  villamithras@planet.nl
  Oorspronkelijk e-mailbericht:
  ————————
  naam: jan bouma
  adres: Straatweg 178
  postcode: 3603 CT
  woonplaats: Maarssen
  email: villamithras@planet.nl
  telefoon: 0346-573455
  commentaar: Zie mijn Volkskrantblog en mijn comment op de positie van de
  VROM-Inspectie en de milieucriminaliteit à la "Bodemstaete" die navolging
  krijgt van een instemmende criminele overheid.
  Vgl.:http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!
  en dan leest u een dossier vanaf onderen te scrollen tot aan 5 januari
  2010.
  Groet! JB
  Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het
  laatste politieke nieuws.
  Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand
  komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal.
  Kijk nu op http://www.tweedekamer.nl
  Disclaimer
  Indien u de link niet kunt openen, neemt u dan contact op met
  telefoonnummer 070-3182211. Meer informatie vindt u op de website
  http://www.tweedekamer.nl
  If you are unable to access the link, please dial +31 70 3182211.
  Additional information is available on the website http://www.tweedekamer.nl and
  http://www.houseofrepresentatives.nl
  ================================================================================

 197. Jan Bouma 21 april 2010 om 06:00

  Wellicht is het verstandig dat de aangeklaagde partijen, die een vermogensschade veroorzaakten, kennis nemen van de inhoud van de navolgende link en de laatste ontwikkelingen terzake de aansprakelijkheid van publieke organen en die verondersteld worden te dienen het algemene belang.http://www.pm.nl/index.php?page=de-strafbare-staat

 198. Jan Bouma 21 april 2010 om 09:36

  Vervolg.
  21-04-2010 09:32
  Terzake: (zie @Aad verbaast)
  ==
  21-04-2010 09:27
  @Aad… Zojuist gebeld met de provincie…. En… "ik word teruggebeld!" Dus er is nog geen "witte rook". Heb aangegeven dat het "praten" of "procederen" wordt. Men kon geen tijdstip aangeven wanneer ik word teruggebeld.
  ==
  U hoort desondanks, zo mag ik aannemen, vandaag nog wel of de toezeggingen worden nagekomen.

 199. Jan Bouma 21 april 2010 om 18:40

  Update.
  Hierna vermeld ik in feite een meerderheid in de Tweede Kamer die geen genoegen neemt met de criminele overheid en die daardoor tegelijkertijd het einde van onze rechtsstaat inhoudt. U begrijpt uit onderstaande email dat ik te horen kreeg: "Ga maar procederen…!" tegen een corrupte overheid die rapporten laat vervalsen, die pagina’s belastende info. uit WOB-rapportages liet verdwijnen, een VROM-Inspectie die de criminaliteit afdekt en niets doet. Die leugens en bedrog en incrimineringen aan mijn adres toelaat. Ziedaar het lot van de klokkenluider. Het laatste woord is nog niet gezegd want ik reken op die meerderheid in de Tweede Kamer die hier ingrijpt.
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: christenunie@tweedekamer.nl
  Sent: Wednesday, April 21, 2010 4:38 PM
  Subject: t.a.v. Dhr. Tjeerd Stelstra
  Geachte heer Stelstra,
  N.a.v. ons zojuist gevoerde telefoongesprek.
  T.a.v. de leden
  Heerts, Smilde, Anker
  inz. wetsvoorstel d.d. 27 januari 2010 inperking van de immuniteit en aansprakelijkheid doe ik u hierbij toekomen de laatste updates op mijn Volkskrantblog:http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!
  Tevens informeerde ik u dat P.v.Lunteren namens de SP-fractie ook actie wil ondernemen. Gedep. Staten van Utrecht hebben mij vanochtend laten weten "dat ik mag gaan procederen…!"
  Dit Volkskrantblog bevat (helaas) ook wat "ruis" in die zin dat er soms zaken opstaan die direct geen juridische basis hebben. Toch wordt u verzocht vanaf de update van vandaag onderaan het blog terug te lezen tot 5 januari 2010 en waarbij u het gehele dossier van leugen en bedrog kunt lezen.
  Met dank voor een mogelijk snelle interventie.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  tel. 0346-573455
  =================================================================================
  Hierna zal ik een samenvatting geven van de gedetailleerde criminaliteit die hierboven staat vermeld per datum en tijdstip der postings vanaf 5 januari 2010. Dan hoeft u niet alles te lezen. De slotconclusie daarvan is dat met recht de bananenrepubliek van toepassing is op een corrupte overheid.

 200. Jan Bouma 21 april 2010 om 19:36

  Voor context zie @Aad verbaast; die aangekondigde samenvatting komt hierna.
  ==
  21-04-2010 19:28
  @Aad… 18:59….Dank voor je wens terzake "de spirit" maar je zou ongelijk moeten hebben inzake die Kamermeerderheid die wil ingrijpen.
  Immers de Leden:
  – Heerts – PvdA
  – Smilde – CDA
  – Anker – Christenunie
  – Van Lunteren – SP
  vormen tesamen een ruime meerderheid die de strafrechtelijke immuniteit voor crimineel overheidshandelen wil opheffen. Op 27 januari 2010 stond dat geagendeerd en ik verwacht nu spoedig weer.
  En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat met zoveel bewijzen terzake de corrupte overheid (die ik aanvoer) dat zij als brede Kamermeerderheid de bananenrepubliek verkiezen en daarmee instemmen.
  Anderzijds is het ook waar wat je hierboven zegt. Op 27 mei a.s. is er een rechtszitting inzake die WOZ-aanslag. Vandaag kon ik daarmee ook pareren het Waternet dat z’n kans al schoon zag om mij met een dwangbevel te belagen terzake hun incasso’s.
  ==

 201. Jan Bouma 22 april 2010 om 10:30

  Inzake die beloofde samenvatting van onderliggend juridisch bewijsmateriaal (schriftelijke stukken) op grond waarvan de conclusie getrokken moet worden dat de Staat als corrupte organisatie moet worden aangemerkt en zelfs als een aan te klagen organisatie ex Art. 140 WvSr bleek mij dat die opsomming van DATA en tijdstippen vrijwel het gehele bovenstaande verslag te omvatten. Derhalve volsta ik met een enkel verslag (maar alle postings dienen als consideratie door de rechter, de "opsporingsdiensten", de politiek verantwoordelijken te worden meegenomen in hun oordeelsvorming).
  Daarom vermeld ik maar slechts één op zich (willekeurige) posting: 13-10-2009 21:09
  De rest dient in totale samenhang te worden beschouwd. Bij het a.s. proces op 27 mei zal een deel ervan MET DE BEWIJZEN aan de rechtbank worden voorgelegd. Maar vóór die tijd kan de Tweede Kamer, de meerderheid zelfs, de taak van de rechter overnemen. En zo hoort het want "de zaak is nog niet onder de rechter".

 202. Jan Bouma 23 april 2010 om 12:27

  T.k.n.
  Onderstaand comment richt zich op de strafbaarheid (wel of niet) in het brede verband van het wetsvoorstel Heerts/Smilde/Anker. Wellicht dat de scheidslijnen voldoende aanknopingspunten zijn voor het Driemanschap om vast te houden aan een plenaire behandeling door de Tweede Kamer en, met de voorziene meerderheid, valt dan het doek voor diegenen die mij incrimineerden als "milieucrimineel" en als "leugenaar" en die de integriteit (van Villa Mithras) aantastten.
  Zie daartoe het volgende comment voor de scheidslijnen:
  ==
  23-04-2010 12:17
  En elders:
  23-04-2010 12:13
  @DMAHV
  (paar opmerkingen; niet uitputtend)
  Ik las snel je blog (te snel) maar in grote lijnen ben ik het wel met je eens. De rechtsonwikkeling t.a.v. de "vrije meningsuiting" is sowieso niet statisch. Ik ben het eens met je aangehaalde Voltaire-citaat (die ik ook vaak aanhaal). Achterliggende gedachte is trouwens de overweging dat indien bepaalde uitingen "strafbaar" zouden worden die toch ongrijpbaar worden qua strafvervolging vandaag de dag want ze zijn mogelijk via het Internet. Of ze gaan "ondergronds". Men moet de mens niet verbieden tot zelfs de meest abjecte uitlatingen TENZIJ die uitlatingen gedaan worden ten aanzien van een enkele persoon (dus geen groepen).
  Zo klaag ik de Staat aan wegens gedane (schandelijke) incrimineringen aan MIJN persoonlijke adres. Zie daarvoor mijn juridische blog. Anderzijds leven we niet meer in het tijdperk van Julius Streicher die tijdens het Nazitijdperk "de Joden" kon incrimineren als volk en groep want we hebben nu Internet.
  ==
  Ik denk dat de rechter het op 27 mei a.s. wel zal snappen…

 203. Jan Bouma 23 april 2010 om 14:46

  Vervolg:
  ==
  23-04-2010 14:43
  Re:12:37
  Mee eens. Het prerogatief (het voorrecht) om niet persoonlijk beledigd te hoeven worden hoeft zich niet tot "de koning" of het staatshoofd te beperken. Elk individu moet een persoonlijke aanslag op zijn integriteit middels de rechtspraak kunnen wraken. Probleem is echter dat "de overheid" (als beledigende partij jegens het beledigde individu, de staatsburger) zich tot nog toe BOVEN de wet plaatst en zich beroept op immuniteit. Vandaar het wetsontwerp van het driemanschap Heerts/Smilde/Anker d.d. 27 januari j.l. om daarin verandering te brengen. Er is een Kamermeerderheid… Nu nog de bekrachtiging daarvan middels de stemming. Zie mijn juridische blog. Te vinden door te Googlen: "Nimmer zal het recht niet in het geding zijn…" en ik sta bovenaan met mijn recht. Je komt er al door slechts in te vullen: Nimmer zal…
  Opmerking: Indien de belediging door de rechter wordt gewraakt kan de schadevergoeding niet achterwege blijven. In mijn geval eis ik 1 miljoen euro te besteden aan een goed doel. Zie mijn Vkblog.
  ==

 204. Jan Bouma 25 april 2010 om 08:02

  t.k.n. idem.
  ==25-04-2010 07:57
  Zie @Aad verbaast voor de context.
  ==
  Belofte maakt schuld.
  Nu beloof ik naar beste weten wel vaker iets dat naar de redelijke verwachtingen van het moment dat je de belofte doet ook kan worden waargemaakt en nagekomen. Voorbeeld: U belooft iemand te betalen… maar u wordt onderweg overvallen en in elkaar geslagen en beroofd en… "weg is uw geld" waarmee u dacht te kunnen gaan betalen. Men noemt dat dan "overmacht" en ik vind dat u dan geen schuld treft. Ik vind wel dat diegenenen die u dan bedreigen, zoals deurwaarders en ander soortgelijk tuig, en die u soms eerder hebben overvallen of beroofd, dan toch even moeten dimmen met hun aanspraken.
  Goed! Of niet?
  Ik had u dus gisteren een preek beloofd en ik ben ermee bezig zoals u merkt. Nu hoorde ik, beste gelovigen, van de week een heel ander verhaal en dat verhaal zou geestig moeten zijn, t is een grap, een Witz. Maar nu ik ‘m wil navertellen om deze preek ook nog wat luchtigjes te maken weet ik niet precies meer HOE-ie inelkaar stak. Dat worden de mooiste vertellingen als je het niet precies meer weet. Enfin.
  Ik kon helemaal niet om de grap lachen en die ik met een half oor hoorde maar hij ging ongeveer zo:
  Een politieagent, die zich heel goed vond, pochte tegen een collega dat hij in het donker al op grote afstand aan de koplampen kon zien "wat voor auto eraan kwam"; een Mercedes of BMW of wat dan ook. Zijn collega die dat aanhoorde ergerde zich wat aan die pocherij en zei toen tegen z’n collega: Oh ja?! Dus jij kan precies op afstand vaststellen wat je ziet? Vertel mij dan eens wat zie je staan langs de weg dat gekleed is in een kort rood rokje en zwaar opgemaakt?
  Nou dat is natuurlijk een hoer! Zei de pocher.
  "Fout!" Zei z’n collega. "Ik bedoel dat je precies moet kunnen zeggen wie die hoer is, zag je nou je vrouw of je dochter?"
  Tot zo ver beminde gelovigen. Uw dominee heeft het er maar moeilijk mee met al die criminelen. Die van de overheid zijn de ergste. Maar die komen aan bod op 27 mei a.s. in een proces. Zie daarvoor m’n blogs. U allen een prettige dag vandaag en alle dagen erna. Amen!
  ==

 205. Jan Bouma 26 april 2010 om 10:52

  Contact met de Tweede Kamer. Inzake dat wetsvoorstel van het driemanschap (voorlopig) Heerts/Smilde/Anker (zie Google). Er moet een meerderheid zijn want… anders blijft men steunen de overheidscriminelen! En ja… "dat doen we toch niet in een rechtsstaat?"
  Er zijn nog vragen, zo begreep ik en de hele zaak zal wel weer worden opgeschort ondanks het feit… ja.. dat het verboden zou moeten zijn dat de Tweede Kamer steun geeft aan de criminelen. Of niet soms? We hebben het over het wetsvoorstel van 27 januari 2010.
  Hier in de provincie Utrecht laten wellicht toch de Provinciale Staten niet Gods water over diens akker lopen waarbij de staatscriminelen profijt hebben. Ton Witteman zie http://provincieutrecht.sp.nl/ton.stm en Wanda Bodewitz zie: http://wanda-bodewitz.utrecht.provinciale-staten.partij-van-de-21ste-eeuw.edje.tel/ hebben een afspraak met mij in de maak. Het zou natuurlijk goed zijn dat ALLE PARTIJEN die vertegenwoordigd zijn in Provin. Staten zich bij hen aansluiten. Want wie hebben er uiteindelijk de macht in de provincie Utrecht? Zijn dat de staatscriminelen die rapporten vervalsen en lak hebben aan de democratie of is dat de controlerende macht van het provinciale Parlement?
  Ik zet dit blog ook elders neer.

 206. Jan Bouma 27 april 2010 om 09:35

  Aangezien inmiddels uit de jurisprudentie van de ABRvS blijkt dat de schriftelijke afwijzing door de overheid van een verzoek tot schadevergoeding moet worden gezien als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb., moet zo’n beslissing gezien worden als een zelfstandig schadebesluit dat vatbaar is voor bezwaar en beroep. De weg naar de bestuursrechter staat dus open.
  (zie één van de vele conclusies blijkens de aangevoerde HR-Arresten in de links hierboven d.d. 13 januari 2010 ; 8:29 uur…. )
  Nu hoop ik maar dat Gedeputeerde Staten van Utrecht mij nu toch wel graag zo snel mogelijk een beroepsontvankelijke "afwijzing tot schadevergoeding" willen sturen. Tenslotte heeft de heer Groters mij die toezending van "de afwijzing namens G.S." alweer geruim e tijd geleden toegezegd maar… ik zie maar niks. Ach. Laat ik dit comment even doorsturen aan secretariaatcvdk@provincie-utrecht.nl
  Morgen verder.

 207. Jan Bouma 27 april 2010 om 11:46

  ps
  Ik zond zojuist aan de RvSt mijn bevindingen inzake de email van 9:44 uur. Dus ook daar kunnen ze niet meer zeggen: "Ich habe es nicht gewusst!"
  Wat een zooitje.

 208. Jan Bouma 28 april 2010 om 19:28

  Heden ook bericht terug van de RvSt.
  idem t.a.v. velen, waaronder politici, navolgend comment t.k.n.
  ook t.a.v. het OM in mijn zaak en de beschuldigingen! Allemaal zwart op wit te bewijzen.
  Maar ja, dat kon Ad Bos ook.
  ==
  28-04-2010 17:38
  Weer een citaat uit de Vk van vandaag:
  == De lokale PvdA wil dat de Rijksrecherche en de door de provincie ingehuurde specialisten de plannen van de KNSF meenemen in hun onderzoek naar mogelijke ambtelijke corruptie. ==
  het gaat over een artikel m.b.t. de handelwijze wel/niet omstreden van de exgedeputeerde Hooijmaijers in Noord Holland. Nu zal men nooit veroordeeld worden dan pas door het onweerlegbare bewijs en een rechtsgeldig openbaar proces. Waarom plaats ik dan toch dit citaat in Aad’s krant als een memo? Welnu. Het citaat bewijst dat er (soms) stelling genomen wordt door "de politiek" die een onderzoek vereist. De Staat en de immuniteit tegen de strafrechtsvervolging is ook bij mij aan de orde. Vandaar dat men er al 14 jaar over doet sinds de Pikmeerarresten om die immuniteit op te laten heffen door de politiek, de Tweede Kamer. Het is een kwestie van een juiste principiële rechtsopvatting dat criminelen niet boven de wet staan. Dan maakt het niet uit of dat om ambtenaren en bestuurders gaat. Het wetsvoorstel Heerts/Smilde/Anker van 27 januari j.l. wordt echter weer getraineerd. Men is er nog niet over eens (kennelijk) dat die vanzelfsprekende immuniteit moet worden opgeheven. Dat wil zeggen als we er vanuit mogen gaan dat we in rechtsstaat leven en niet in een door het Parlement gedoogde criminele Bananenrepubliek. Want dan is het einde van de rechtsstaat een feit.
  ==
  het bovenstaande lijkt me bruikbaar voor de verkiezingscampagne… en voor de rechtsontwikkeling. Ook die t.b.v. de RvSt.

 209. Jan Bouma 30 april 2010 om 08:34

  NB! (zie elders voor de context)
  ==
  Inzake de rechtspraak en de rechtszitting van a.s. 27 mei noteerde ik de afgelopen dagen zoveel jurisprudentie die mijn gelijk bevestigde dat de uitkomst van dat proces voor mij vaststaat tenzij… die eerder genoemde bananenrepubliek daadwerkelijk bestaat en "dus" de rechter ook corrupt zal blijken te zijn. Ik ga zonder dat bewijs ervan uit dat de rechtsstaat nog WEL bestaat maar het vonnis zal dat verduidelijken.
  Allen een "fijne Koninginnedag" zoals Google dat in de zoekbalk al wenste.
  ==

 210. Jan Bouma 3 mei 2010 om 07:32

  Vandaag contact met de rb voor indiening producties t.b.v de zitting van 27 mei a.s.

 211. Jan Bouma 5 mei 2010 om 09:29

  Obstructie van recht
  ================
  Niet overbodig wijs ik de vier in het geding zijnde en te dagen partijen op het belang van de rechtszitting van 27 mei a.s. waarbij dan eindelijk een rechterlijke toesing mogelijk wordt. Daartoe is mij nu al sinds 8 maart j.l. door Gedeputeerden van Utrecht een inhoudelijke en toetsbare beslissing toegezegd.
  Om die reden herhaal ik hierbij nogmaals de consequenties van een "obstructie van recht` en wel door het commentaar van de Raad van State. Uiteindelijk zal er op 27 mei a.s. geen krampachtige poging mogen slagen om de bevoegde rechter ook inderdaad bevoegd te laten te oordelen.
  Derhalve hierbij het commentaar van de Raad van State dat ik al kende
  °°
  Deze mogelijkheid is neergelegd in artikel 6:2 van de Algemene wet bestuursrecht. Het is hierdoor mogelijk om, zonder concreet besluit, toch beroep in te stellen bij de bestuursrechter. In zo’n procedure gaat het dan vooral om het afdwingen van een concreet besluit, waar u dan weer beroep tegen kunt indienen. Ik raad u aan met uw advocaat te overleggen of dit artikel mogelijkheden voor u biedt.
  Ik wens u veel succes en ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd,
  Met vriendelijke groeten,
  Wendy van der Sluijs
  G.A. van der Sluijs| persvoorlichter | Raad van State |
  Lange Voorhout 3 | Postbus 20019, 2500 EA Den Haag |
  t +31 (0)70 426 4812 | m +31 (06) 23 31 75 06 |
  f +31 (0)70 365 1380 |
  Vanzelfsprekend ga ik er van uit dat de rechtspraak op 27 mei a.s. niet geobstructiveerd zal worden. Tot op vandaag heb ik nog geen beroepsontvankelijke beslissing ontvangen. Gedaagden verergeren slechts hun positie als ik geen tijdig besluit zal hebben ontvangen waarop ik in ieder geval nauwelijks nog tijd zal hebben om te reageren omdat uiterlijk per 17 mei a.s., 10 dagen voor de zitting, de producties geacht worden te zijn ingediend bij de Rechtbank.

 212. Jan Bouma 7 mei 2010 om 13:02

  Niks te doen in de tussentijd? Men bestudere de dissertatie van J.W.K.M Meijer thans werkzaam bij de Brauw, Blackstone en Westbroek als deskundige op het gebied van "ongerechtvaardigde verrijking" tengevolge van bodemsaneringen. http://publishing.eur.nl/ir/repub/asset/10633/Nieuwe%20versieProefschrift151007.pdf
  Het is goed te beseffen, ook voor de rechterlijke macht, dat men al op het gebruik van 3 woorden kan worden opgeknoopt en veroordeeld als…. de rechter vindt dat hij dat moet doen. Vergelijk "Barbertje moet hangen" van Multatuli. Een andere invalshoek is die van Wittgenstein die beweert dat er geen filosofische problemen zijn doch slechts "taalproblemen". Daarom verwerpe men de geschreven rechtspraak maar kijkt slecht of de rechter deugt. En om daarover weer een oordeel te kunnen vellen ontbreekt elk kader dan slechts uw eigen referentiewaarden en opvattingen.
  Ik heb niet de (gehele) disseratie van Dr. J.W.K.M. Meijer gelezen maar genoeg om te weten dat hierboven meer waarheid staat dan in zijn gehele dissertatie.
  ps
  Nog steeds tot op de dag van vandaag 7 mei 2010 heb ik niet in de brievenbus de aan mij toegezegde Beschikking van Gedeputeerde Staten van Utrecht inzake mijn schadeclaim. De toegezegde Beschikking zou ook ondertekend worden door het (verzakende!) waterschap A.G.V. namens de directie te weten de heren Kelderman en Ir. W.F. de Haan. De rechter zal er nota van nemen.

 213. Jan Bouma 10 mei 2010 om 05:30

  Re: 7.05.
  Inmiddels zijn er afgelopen zaterdag "twee brieven van de Provincie Utrecht" binnengekomen en ik zal er vandaag eens met ze over bellen want het lijkt wel of in die twee brieven reacties staan die nergens op slaan. Althans ze gaan totaal niet in op de aanhangige zaken die ik aangekaart heb.
  U hoort nader.

 214. Jan Bouma 12 mei 2010 om 23:59

  Jean Luc Godard; "weekend" in 10 afleveringen. aanbevolen tijdens de hemelvaart : http://www.youtube.com/watch?v=yAYDUFPOrQU&feature=related

 215. Jan Bouma 14 mei 2010 om 12:58

  Film van Godard gezien?
  Dan nu iets over de "onafhankelijke journalistiek en rechtspraak"; zie daartoe bij Micha Kat op klokkenluideronline het navolgende comment:
  ==
  Men zou, in het algemeen, de quote van Bertold Brecht (ja, zijn naam schrijf je met een "d") niet langer moeten ontzeggen de waarheid van zijn universele geldende quote: "Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral". Ook wat betreft de "onafhankelijke media". Alle uitingen van die media blijken daaraan ondergeschikt. Je kunt ook zeggen: "wiens brood men eet diens woord men spreekt"; dat is een oude volkswijsheid als variant daarop met dezelfde zeggingskracht.
  Waar het mij om gaat is dat we met z’n allen toch een kritische journalistiek weten te organiseren die zich niet bij voorbaat uitverkoopt aan de meest biedende.
  Idem geldt dit adagium voor de onafhankelijk geachte "rechtspraak" tussen aanhalingstekens. Zo wordt "de rechterlijke macht" verordonneert vanuit een parlement dat al niet op goede gronden is gekozen. De kiezer "kiest" namelijk uit datgene wat hem wordt voorgehouden. 3000 jaren domheid tekenen zich af.
  De media zoals we die kennen zijn handlangers van het establishment. Alleen als de massa andere keuzes maakt, waaraan gekoppeld blijft het belang van de media, zullen ze volgen met aangepaste standpunten uit goed begrepen eigenbelang en het roer omgooien.
  So far even.
  Ik verzoek ondertussen aan @Micha Kat aan te geven de onbetwiste juiste referentiekaders voor een onafhankelijke journalistiek.
  ==

 216. Jan Bouma 15 mei 2010 om 11:55

  In aansluiting op het verhaal van Micha Kat noteerde ik het navolgende.
  (E.e.a. i.v.m. zijn aanval op de Telegraaf en aantijgingen inzake Kees Lunshof van de Tgf; zie de website van Klokkenluideronline)
  ==
  Bewijzen worden als bewijzen aanvaard indien in dit land de rechter daar over uitspraak doet. Dat:
  a) de aanklacht gegrond is;
  b) de aanklacht niet gegrond is.
  Zodra men echter stelt dat onze "rechtspraak" terzake die beantwoording ter discussie staat – tenslotte is de rechtspraak weer een afgeleide van ons parlement dat niet op juiste democratische gronden gekozen is – de "kiezer" kiest namelijk niks anders dan uit de beschikbare aan hem voorgelegde opties van partijen, personen en programma’s zodat we beter kunnen spreken over "de stemmer" (een niet gering syntactisch verschil!) en dat we daarom met z’n allen "de onafhankelijk geachte rechtspraak" per definitie in de prullenbak kunnen dumpen.
  Ergo:
  1) Micha Kat dient inderdaad zijn aantijgingen te kunnen bewijzen.
  2) Indien "de rechtspraak" niet deugt hoe kom je dan aan dat onbetwistbare en onomstreden bewijs?
  3) Zolang wij met z’n allen "de rechtspraak" vormen, en de waarde daarvan via het parlement "bepalen", zal het dus niks worden met al die mensen, zoals Kat, die pogen hierover een zinnige discussie te voeren. Men is het dan niet eens over de te hanteren parameters die zouden gelden en zouden moeten dienen voor het "onbetwistbare bewijs".
  ==
  Kanttekening.
  Beschuldigingen dienen te worden weersproken. Met inhoudelijke argumenten. Als ik de provincie, c.q. "de overheid", beschuldig van het laten uitbrengen van "gewenste milieurapportages", en ik lever daar een tiental voorbeelden van, dan moet de conclusie luiden dat we leven in een Bananenrepubliek waarbij in principe ELK overheidsrapport gewantrouwd moet worden en in de prullenbak kan.
  Hierboven staan de bewijzen die ter rechtzitting op 27 mei a.s. zullen worden voorgelegd aan de rechter. De premisse blijft dat we dan met z’n allen wel geacht worden dienen te beschikken over een "onafhankelijk geachte rechtspraak".

 217. Jan Bouma 16 mei 2010 om 10:30

  Een vervolg: (zie voor de context bij Micha Kat – Klokkenluideronline)
  ==
  @Micha Kat heeft hier gelijk. En idem het verhaal van J. Poot (zie zijn 1e verwijzing/link). Geen enkele rechtsstaat kan het zich veroorloven om de top daarvan, en die nota bene ! ook nog het juridische geweten van de natie zou moeten representeren, om zo’n top buiten de discussie te houden omtrent een ter discussie gestelde integriteit. De Staat behoort zich dan hierin te weren. Dus met andere woorden: alle aantijgingen aan het adres van Joris D. dienen gepareerd te worden door het dagvaarden van de personen zoals M. Kat, en al die anderen die zijn beschuldigingen ook uiten. De rechtsstaat vereist nu eenmaal dat die verdedigd moet worden. Blijft de vraag of er dan een objectief en eerlijk proces zal plaatsvinden. Het lijkt wat op een vicieuze cirkel die tegelijkertijd "de doofpot" is voor bestuurders die zich niet willen verantwoorden om deze vraag te stellen. Er zou overigens een meerderheid zijn in het parlement (vanwege het wetsvoorstel Heerts/Smilde/Anker d.d. 27 januari 2010) om de immuniteit van ‘de Staat en zijn ambtenaren’ op te heffen tegen strafvervolging. E.e.a. sinds het 2e Pikmeerarrest van 6 januari 1998 (dacht ik). Enfin. De heer Demmink kan zich dus niet meer beroepen op diens "immuniteit" want voor de meerderheid van de 2e Kamer kan hij vervolgd worden. ’t Is dat u het maar weet. Mijn proces is op 27 mei a.s. te Utrecht alwaar ik ga bewijzen dat de Staat corrupt is door – net als in de affaire "Bodemstaete" – v e r v a l s t e milieurapporten aan het publiek te presenteren.
  ==
  U hebt weer wat denkwerk voor deze zondag….

 218. Jan Bouma 17 mei 2010 om 12:41

  Update
  Inzake dat proces van 27 mei a.s. leverde ik vanochtend af de producties bij de Rechtbank te Utrecht. Als bewijs van afgifte krijg je dan een stempel op het het eerste blad van het hele pakket. Dat wordt dan gekopiëerd en krijg je retour als bewijs van afgifte. In mijn geval is dat eerste blad tevens een renvooi van het hele pakket dat eraan vastzit. Het is soms zoeken voor een rechter om alle stukken hapklaar en juist gegroepeerd aan te treffen in een dossier. Zo niet in het mijne…
  Daarom als uitzondering vermeld ik hierna dat renvooi. Meer info. zult u niet verkrijgen alhoewel "de provinciale politiek" op de hoogte is of kan zijn via mevr. Bodewitz. Enfin hierna dat renvooi m.b.t. de producties:
  ==
  Renvooi producties proces 27 mei 2010; Rb Utrecht – 09/1873 WOZ; behorend bij het Beroepschrift van J.M. Bouma tegen de gemeente Maarssen. Afgegeven d.d. 17 mei 2010.
  (Opmerking. Tijdens de zitting d.d. 27 mei wordt een luchtfoto getoond van het gebied)
  1.1 “PRIVɔ; i.v.m. het smaad- en laster ; “Waarheid&Licht” ) integriteit
  1.2 Kunsttijdschrift Studio 2000 – “Waarheid&Licht” ) integriteit
  1.3 Kopie blz. 60/61 uit boek ‘May all other flags burn in hell’ ) integriteit
  ================================================================
  2.1 Twee taxatierapporten plus verkoopcontract plus verkoopbrochure ) waarde
  Vechtstreek ) waarde
  2.2 Eigen verklaring d.d. 13 oktober 2009 m.b.t. de waardebepaling ) waarde
  2.3 Contact Sotheby Real Estate t.b.v. mogelijke kunstveiling van het ) waarde
  object als ‘Gesamtkunstwerk’. ) waarde
  2.4 Verklaring van de Compagnie te Loenen (makelaars)*) ) waarde
  *) nog toe te voegen
  ================================================================
  3.1 Brief d.d. 6 augustus 2004 Derks Star Busmann m.b.t. opzegging krediet
  3.2 Aangetekende brief Hecht inzake gedwongen aankoop d.d. 11 november 2002
  ================================================================
  4.1 Correspondentie met gem. Maarssen inz. ‘n reeks “misverstanden” en “onjuistheden” en
  aantijgingen, tevens onr. daad ex Art 6.162 BW over de jaren 2005 en 2006.
  4.2 Brief d.d. 17 juni 2009 van de provincie Utrecht inzake het gelijk van verweerder en het
  ongelijk van de gemeente Maarssen m.b.t. de WOZ-aanslag.
  ================================================================
  5.1 Rapport van de VROM-Inspectie d.d. 7 april 2010 tevens met commentaar van verweerder
  (ingebrekestelling van de VROM-Inspectie).
  5.2 Beschikking van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 23 maart 2010 t.b.v. het Waternet om
  de Vecht te saneren maar tegelijkertijd ook Het Slijk te Maarssen.
  5.3 Een opsomming van verweerder met een tiental feiten waaruit blijkt dat er met fake-
  rapporten wordt gewerkt; o.a. met dat van de HBadviesgroep, wel of niet in opdracht van de
  provincie Utrecht vervaardigd. =============================================================
  6.1 Het Beroepschrift van verweerder tegen de WOZ-aanslagen van de gemeente
  Maarssen tevens in reconventie de eis van schadevergoeding.
  =============================================================
  7.1 Brieven van Gedeputeerde Staten van Utrecht , d.d. 10 mei 2010.
  ==============================================================
  Hier laat ik het bij. "De zaak" is nu (ongewild) toch "onder de rechter" . Mijn tegenstanders hebben meer dan genoeg kansen gehad om het conflict zelf op te lossen. Niet dus.

 219. Jan Bouma 19 mei 2010 om 15:32

  Huishoudelijke mededelingen.
  1. Er zijn mensen die mij een fax willen sturen. Dat zal niet gaan zonder VOORAANKONDIGING TELEFONISCH wat die fax inhoudt. Het meeste faxpapier gaat nu op aan allerlei zaken waar ik niks mee heb als "waterkoelers" , bromfietsen, e.d. Derhalve sluit ik de fax pas aan als er iets van belang moet worden gecommuniceerd.
  2. Men kan nog steeds "de nieuwe Max Havelaar" bestellen via mijn website door overmaking van 27,50 euro op rekening 12.37.86401 tnv villamithras.com; vermeldt u dan wel het juiste adres waar ik het Boek der Boeken aan moet toezenden. Wilt u anoniem blijven? Vermeldt u het adres van uw buurman of een vertrouwde vriend.
  3. Aangezien in Nederland geldt het motto : "zonder geld; geen recht" kunt u bovenstaand bankrek.no. ook gebruiken voor donaties als u snapt wat het mij kost om de waarheidsvinding te dienen.
  Tot zo ver.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras

 220. Jan Bouma 25 mei 2010 om 10:13

  Update.
  "Toeval bestaat niet".
  ==
  25-05-2010 10:09
  @Jezzie ……zie aldaar
  Je volgt mij ook nog wat; en ik kan je melden dat de Rechts- en Milieuzaak van de Eeuw a.s. donderdag 27 mei om 13.30 uur begint (Rb. Utrecht). De rechter die voorzit heet… "Van Binsbergen!"
  En dan moet ik natuurlijk even aan Jiskefet denken (….) maar ook aan de oude eerbiedwaardige jurist Prof.mr. W.C. van Binsbergen die ik ken uit de tijd dat ik nog op het Criminologisch Instituut te Utrecht werkte. Die Van Binsbergens zijn bij uitstek juristen dus ik reken op zijn deskundigheid in mijn zaak.
  Enfin. Voor jouw onderneming bij Opzij wens ik je ook veel deskundigheid en sowieso nieuwe vergezichten die zich nog niet bewezen hebben. Want als men alles afrekent met het oude zal er weinig nieuws ontstaan. Zo is het met het Recht ook.
  Tot later of zo; misschien wel morgen.
  ==
  Nu even mr. René van Stralen bellen.

 221. Jan Bouma 27 mei 2010 om 19:52

  Vandaag in rechtszaal.
  Het belang van een correcte processuele rechtsgang zal onbetwist zijn ZOLANG het recht er natuurlijk niet mee verkracht wordt. Daarom geef ik hierbij kort weer mijn impressie van de zitting van vandaag o.l.v. mr. G.J. van Binsbergen bij de Rb te Utrecht.
  =================================================================================
  Info uit het verleden werd vandaag in de rechtszaal relevant; de gemeente gaat m.i. verliezen omdat de rechter niet aannemelijk achtte vanmiddag dat de gemeente vanaf 2004 t/m 2009 geen daadwerkelijke invordering pleegde voor de WOZ zonder dat daar een reden voor geweest moest zijn. Dat waren wel degelijk de inhoudelijke bezwaren waaronder de bekende "ernstige bodemverontreinigingen". (zoals die ook bij de gemeente bekend waren). Zie immers de bewijzen.
  De uitspraak is over 6 weken. Of mogelijk eerder.
  Noot:
  De heer De Beer van de gemeente Maarssen loog er weer lustig op los vanmiddag in de rechtszaal.
  "Ikke nie weet van ernstige bodemvervuilingen!" Sterker nog: hij ontkende gewoon alles. "De brutalen hebben de halve wereld!" moet hij gedacht hebben.
  Zie later m’n Vkblogs en commentaren hierop.
  Opmerking:
  Tot mijn verrassing bleek de rechter een vrouw. Tot nog toe associëerde ik de rechterlijke macht (blijkbaar) teveel met mannen. Ik trachtte haar op het eind van de zitting mijn boek te geven tot grote ontsteltenis van m’n advocaat maar eigenlijk zonder reden. De gemeente Maarssen had immers al een exemplaar, net als de politie (het OM) van Maarssen dus… dan hoort de rechterlijke macht zeker een exemplaar te krijgen. Temeer omdat ik ernaar verwijs in een productie m.b.t. een enkele bladzijde. Enfin… Wellicht later…

 222. Jan Bouma 28 mei 2010 om 07:52

  Context @Aad verbaast; Inz. de VSp.
  ==
  28-05-2010 07:43
  @VSp… goeie vragen die de rechter zich dus ook stelde. Kijk! Die liegende ambtenaar De Beer van de gemeente Maarssen vergaloppeerde zich volledig ten overstaan van de rechter door aan te geven dat er wel een halve meter "dossier Bouma" ligt (ik overdrijf een enkele decimeter) en daaruit kun je dus afleiden dat er… "wel iets aan de knikker moet wezen" zoals een "ernstige bodemverontreiniging" waardoor die WOZ-waarde tot 0 (nul) wordt gereduceerd. Precies zoals ook verder uit de stukken blijkt. Ondanks het (ingewikkelde) feit dat WOZ-waarden op zgn. "abstracte wijze" moeten worden vastgesteld kun je uiteindelijk toch niet onder de waarheid en de toetsing uit of… "een onroerende zaak enige waarde heeft in het vrije economische verkeer of niet". Idem: "in relatie en vergelijking met soortgelijke objecten in de omgeving". En daar kunnen ze zich ook niet op beroepen want ik heb een volstrekt uniek en onvergelijkbaar object. Ze gaan dus volledig onderuit bij een INHOUDELIJKE toetsing van… hun leugens!
  Dus er is wel wat meer dan "hoop". De unverfroren brutaliteit van die liegende ambtenaren (ik zou volgens hen zgn. rechtsverwerking hebben gehad m.b.t. de vaststelling van die WOZ-waarde in relatie met mijn bezwaarschrift daartegen waarop ik mij beroep) zal denk ik door de rechter worden ontmaskerd en wel vanwege het totale dossier waarin de inhoudelijke bezwaren staan. De Beer wilde gewoon zijn gehele liegende en betrokken ambtenarencorps en een corrupt gemeentebestuur (incl. Raad) dekken en toen moest hij ook wel blijven liegen voor de rechtbank.
  Let wel: er zijn onmiskenbare BEWIJZEN dat hij loog!
  Ik ben nog vergeten te vragen aan de heer De Beer een afrekening. Tenslotte stalen hij en z’n criminele vriendjes op 19 juni 2009 de DUBBELE WAARDE van het te vorderen bedrag! En waar m’n concertvleugel staat ben ik ook vergeten te vragen; en of ze die wederrechtelijk al verpatst hebben of dat-ie ergens staat te rotten in een niet geklimatiseerde opslagloods van ze.
  Ik zal me de komende tijd eens verdiepen in de rechtspraak omtrent valse beweringen waarmee "rechtsverwerking" wordt beoogd en de juridische gevolgen daarvan. Voorlopig constateerde ik een totale afgang van m’n tegenstanders.
  Dank voor je belangstelling. We hebben vanaf nu nog 6 weken te gaan.
  == ik zet dit comment over naar m’n juridische blog.
  Allen een goeie dag.

 223. Jan Bouma 30 mei 2010 om 09:50

  30-05-2010 09:47
  context: @Aad verbaast:
  ==
  @VSp…19:21
  Nu geconcludeerd moet worden door de bewijsvoeringen dat die executieveiling op 19 juni 2009 geheel onrechtmatig was – en zoals ik betrokkenen (gemeente en deurwaarder) meermalen heb duidelijk gemaakt – zal die verzwarende omstandigheid door de rechter worden meegenomen in het oordeel over de gehele afwikkeling. Ik denk dan specifiek aan het smaad en laster artikel ex 6.162 BW en dus de schadevergoeding. Als dieven hebben zij zich gedragen. En ze zullen dat weten. Ik herinner ze er ook nog aan dat ze de DUBBELE WAARDE gestolen hebben van een vordering die geen rechtsgrond kende!
  Dat ze vervolgens ook nog in gebreke zijn gebleven om rekening en verantwoording af te leggen over hun inbraak en diefstal tart verder elke aannemelijke voorstelling die je zou kunnen maken omtrent de opvattingen wat "behoorlijk bestuur" zou moeten inhouden.
  Maar ja… hoe gaat dat met criminelen, hè? Dat kun je van ze verwachten. Lang leve de RECHTSSTAAT!
  (ik zet dit comment even over naar m’n jur. blog)

 224. Jan Bouma 30 mei 2010 om 12:06

  context: zie: @klokkenluideronline en Micha Kat d.d. heden.
  ==
  Tot aan de laatste rechterlijke beslissing – en tevens strohalm van onze (veronderstelde) rechtsstaat – zullen vertegenwoordigers van ‘de Staat’ – en dus bij uitstek Demmink – zich verdedigen door de aanklagers voor het gerecht te slepen die de INTEGRITEIT van ‘de Staat’ (en dat zijn we met z’n allen) in diskrediet brengen of besmeuren.
  Indien er vervolgens twijfels bestaan omtrent de juistheid van gerechtelijke vonnissen dan zal in een ordentelijk ingerichte democratische Staat de twijfelaars gehoor dienen te krijgen terzake de rechtvaardiging van hun geuite twijfels en een nieuw onderzoek.
  ‘De Staat’ – dat zijn we met z’n allen – VERLIEST immers elke geloofwaardigheid indien er twijfels bestaan, en zullen blijven bestaan, ZOLANG er geen onbetwiste rechtspraak mogelijk blijkt, of is.
  Daarom heb ik die petitie ondertekend van inmiddels meer dan 2400 (?) handtekeningen die opheldering wensen inzake de in opspraak zijnde Demmink!
  Om dezelfde reden voerde ik j.l. 27 mei een proces voor de Rb te Utrecht waarin ik de corrupte overheid aanklaag.
  Je kunt anders net zo goed in het voormalige Oostblok wanen waarbij de Russische intelligentsia ook monddood werd verklaard.

 225. Jan Bouma 2 juni 2010 om 07:29

  Aangezien we met z’n allen nu nog 5 weken hebben te overbruggen totdat "de rechter zal hebben gesproken" hierna het navolgende t.k.n.:
  ==
  @Context: @Aad verbaast en de VSp…
  ==
  02-06-2010 07:19
  @VSp…13:59
  t Is en blijft toch een merkwaardige zaak. Zo is er een hele goed draaiende miljardeninustrie in Duitsland ontstaan met een grote economische impulswaarde als speerpuntindustrie voor nieuwe technologie die ook nog schoon is en dus goed voor het milieu gaat men dat terugdraaaien vanwege VERKEERDE rendementsberekeningen. Alles onder druk van "de bezuigingen". Ofwel zoals ik het noem "de gedwongen aanpassing van alle economieën ter wereld op het communicerende vat van J. Tinbergen". In China zijn wel de grootschalige energieprojecten aan de gang en breiden uit. Blijkbaar doen ze het op dat gebied ook beter. Ik denk dat we wat teveel aan "overhead" besteden die niks genereert t.b.v. de economie. Een verschijnsel dat men ook wel omschrijft met "te weinig handen aan het bed" wanneer het gaat om de "overhead" in de gezondheidszorg. Een dergelijke vergelijking kun je natuurlijk maken naar alle andere sectoren.
  Wat betreft de nieuwbouw voor kerncentrales – en het besluit daartoe – doen de Duitsers het beter. Alleen t.a.v. het eerder genoemde niet.
  Nog wat anders.
  Ik ben wat meer buiten bezig vanwege het feit dat "the Germans are coming" op 11 juni a.s. Een buslading vol. Ze komen uit SCHWEINFURT en dat ligt in het hart van Duitsland zo’n 26 km boven Wurzburg. Het is weliswaar een "Gartereise t.b.v. de wereldtuin" maar de delegatie heeft ook een semi-overheidsstempel want het gaat om:
  Landratsamt Schweinfurt
  SG 41 Garten- und Tiefbauamt
  Schrammstr. 1
  97421 Schweinfurt
  …en dat blijkt Duitse overheid! Kijk! Nu moet ik aan die Duitsers uitleggen mijn toestand m.b.t. hun collega’s hier in Maarssen. En dat die Duitsers m’n werk wel waarderen is natuurlijk een bijzonderheid i.t.t. de geborneerden hier in eigen land. Enfin. Zal iets te maken hebben met "de Profeet in eigen land!" Snap je….
  @Allen: een goeie dag. En werk ze.

 226. Jan Bouma 2 juni 2010 om 09:19

  Over de rechtsspraak in opspraak noteerde ik zojuist het navolgende op het blog van @Boublog.
  (dat ben ik niet maar zou het kunnen zijn, zeg maar…)
  ==
  In weerwil van de praktijk dat bij een toename van beschuldigingen het individuele geval aan aandacht inboet zal het recht er toch belang bij hebben dat elk individueel geval alle aandacht zal krijgen. Het gaat erom dat het Recht "niet een beetje corrupt"*) mag zijn maar onaantastelijk dient te zijn.
  *) quote van Ien Dales
  die het had over "een beetje corrupte Staat"
  en de gevolgen.
  Ergo: elke beschuldiging dient middels een onbetwiste rechtspraak te worden weerlegd. Zo ook deze van Dankbaar.
  Tenslotte leg ik de vinger op een wondeplek in het oordeel van de Rb waarin gesteld wordt: == Eisers stellen dat het belang van [gedaagde] om te kunnen uiten dat de politieambtenaren zich naar zijn overtuiging schuldig maken aan het doen voortbestaan van een ernstige misstand, niet opweegt tegen het belang van de politieambtenaren om niet blootgesteld te worden aan lichtvaardige verdachtmakingen.==
  Dit lijkt me een onjuiste rechtsoverweging die geen stand kan houden in het licht van een juiste belangenafweging waarbij VOOROP dient te staan het onbetwiste belang van een onkreukbare en onomstreden rechtsstaat!
  ================================================================================
  Nu trek ik terzake dat belang ook een wissel op het komende vonnis van mr G.J. van Binsbergen m.b.t. mijn zaak. Zie voor het Boublog deze link: http://www.boublog.nl/2010/06/01/ook-wim-dankbaar-veroordeeld-tot-zwijgen-in-dmz/comment-page-1/#comment-11445

 227. Jan Bouma 6 juni 2010 om 07:51

  Exact, vrijwel exact, zie de prelude van dit verhaal via Google en "de boze man".:http://www.vechtkronkels.nl/nieuws.php?id=%7B50A7010D-CA01-4497-B1E8-5FDDC1C803AD%7D
  Nu werd door de heer De Beer (gem. Maarssen) op 27 mei j.l. tijdens de rechtszitting voor de rechter mr G.J. van Binsbergen betoogd (lees: gelogen) dat hij – en dus ook zijn verantwoordelijke werkgeefster de gemeente Maarssen "van niets wist terzake "de ernstige bodemverontreinigingen" en waardoor de locatie niet voor de WOZ aangeslagen had mogen worden, en zeker niet met de overige beschikbare informatie die ik ook had gegeven. Zijn angstige herhaalde opmerking tijdens de zitting "er mag niet INHOUDELIJK getoetst worden!" is dan ook van een bedroevend niveau.
  Uit mijn archief zal ik hierna het bewijs leveren dat hij en z’n collega de gemeentelijke ontvanger Hendriks "niet de waarheid spraken" tegen de Provincie en tegen mij (hetgeen een eufemisme is voor LIEGEN als dat bewust gebeurt); en dat er een status quo toestand bestond sinds mijn (herhaalde) ingebrekestelling d.d. 11 oktober 2004.
  Zie (ondermeer) ook de posting van 11 februari 2010 ; 10:39 uur hierboven.
  Het kan ook niet anders dan dat de gemeente zal worden veroordeeld.
  En als ze de zaak wenst te verergeren moet ze vooral hoger beroep aantekenen.
  Tot later voor meer…

 228. Jan Bouma 9 juni 2010 om 10:25

  Ter voldoening van het bovenstaande en als logisch vervolg
  van de staus quo (en niet afgehandeld bezwaarschrift) doe ik
  hierbij ter kennisneming van het Coll. van B.&W. uit mijn archief
  toekomen navolgende info. d.d. 25 maart 2009. Er is in de achterliggende
  jaren vanaf 2004 een karrevracht aan bewijzen in uw archief inzake mijn
  aanklachten wegens "ambtelijk schadelijk en incriminerend handelen".
  En ook uw ambtenaren De Beer en Martien Hendriks (de ontvanger voor de WOZ)
  liegen als ze deze info. willen ontkennen. Enfin. Er volgen nog wel meer mails
  als bewijs.
  Opmerking: Mr René van Stralen staat mij bij in deze affaire; hij is advocaat van het kantoor
  Pieters Advocaten te Utrecht. Mr. Lanen heeft als mediator gedurende 2005/2006 willen optreden
  maar de gemeente wilde er niets over horen en verkoos de cover up. Wellicht dat de ambtenaren
  waaronder de toenmalige gemeentesecretaris de heer AD NEDERLOF e.a. nu door de rechtbank
  zullen worden gehoord.
  ================================================================================
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: info@maarssen.nl
  Sent: Wednesday, March 25, 2009 3:03 PM
  Subject: Fw: t.a.v. dhr. Hendriks inzake incasso WOZ en beslaglegging!
  College van B. & W. te Maarssen
  inzake het onderstaande.
  c.c.: mr. M. Lanen
  c.c.: Paul Schröder
  c.c.: Jan Schalkwijk
  LS
  Refererend hierbij aan uw ingebrekestelling d.d. 04.04.2006; uw kenmerk: IC 41368; subjectno. 5704 zijdens de daarin aangekondigde ontvangst door u van mijn bezwaarschrift ter zake. Met daarnaast uw antwoord daarin "dat u binnen 1 jaar het bezwaarschrift zult afhandelen…" Hetgeen niet geschiedde.
  E.e.a. destijds ondertekend door de heer G.A.J. Bogerd.
  Ik wijs u er nogmaals op dat mede tengevolge van uw schadelijk handelen, de door u TEN ONRECHTE belaste locatie, onjuist is en ook onrechtmatig totdat de rechtmatigheid danwel de onrechtmatigheid van mijn bezwaarschrift zal zijn afgehandeld.
  U weigert dat te doen.
  Althans tot op heden heb ik uw verweer daarover niet vernomen.
  Inmiddels;
  Met hoogachting,
  J.M. Bouma
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: info@maarssen.nl
  Sent: Wednesday, March 25, 2009 12:14 PM
  Subject: t.a.v. dhr. Hendriks inzake incasso WOZ en beslaglegging!
  Geacht College van B. & W. van Maarssen
  inzake: Straatweg 178.
  c.c. Jan Schalkwijk
  c.c. Lanen.Standhardt@planet.nl
  c.c. Paul Schröder, wethouder.
  Re.: uw betwiste vorderingen WOZ.
  LS
  Ter zake meld ik u dat ik hedenochtend ene heer Vledder namens uw College op bezoek heb gehad met aankondiging "tot beslaglegging!"
  U hebt ter zake mijn bezwaarschriften daartegen niet beantwoord, noch beargumenteerd. Ik wijs u erop dat de Nationale Ombudsman mijn bezwaren rechtsontvankelijk verklaarde doch die heb ik ingetrokken vanwege toezeggingen zijdens de heer E. van Esterik (PvdA) die nu in uw College wethouder is. Vervolgens heb ik de heer Hendriks, uw incasseerder voor de gemeentelijke aanslagen geïnformeerd dat NOCH NIMMER mijn bezwaarschriften zijn gehonoreerd hetgeen u ANDERZIJDS wel binnen 2 jaar had moeten doen. U bleef in gebreke.
  Ik wijs u nu op ernstige konsekwenties. Mijn advocaat Mr. M. Lanen is pas later aanwezig op de dag en ik kan op dit moment geen verweer voeren. Desalniettemin zend ik u dit bericht. Met de zekerheid voor u dat ik hieraan landelijke bekendheid zal geven indien u niet bereid bent noch blijkt op uw schreden te keren inzake de erkenning van mijn RECHTMATIGHEID inzake mijn bezwaren die u immers meende niet te hoeven te beantwoorden noch te weerleggen..
  Indien u meent hier het Recht van de individuele burger versus de Overheid – die schadeveroozakend naar mij optrad – te kunnen ignoreren wijs ik u op de konsekwenties die daaruit voortvloeien.
  IK WEIGER WOZ BELASTING TE BETALEN ALS U DIE LOCATIE VAN MIJ TOT NUL EN GENERLEI WAARDE HEBT AFGEWAARDEERD DOOR UW HANDELEN.
  Ik verzoek u hiervan goede nota te nemen. Vanavond zal ik trachten Paul Schröder, idem wethouder van uw College (GROENLINKS) hierover te informeren.
  Voor het overige verzoek ik u contact te hebben met mijn vertegenwoordiger:
  a) de heer Schalkwijk
  b) mijn advocaat Mr. M. Lanen.
  Inmiddels; met behoud van rechten teken ik;
  Hoogachtend,
  J.M. Bouma
  Villa Mithras
  Straatweg 178
  3603 CT – Maarssen. tel. 0346-5734355
  ================================================================================
  Later voor meer… ; maar nu eerst maar eens stemmen maar niet heus!

 229. Jan Bouma 10 juni 2010 om 14:00

  Over de verkiezingen en nog zowat;
  context Klokkenluideronline.
  ==
  jan bouma
  10 juni, 2010 om 14:00
  In aansluiting op wat ik eerder stelde, zie ook comment van 8.44 uur.
  Kijk! Je zou maar PVV gestemd hebben hebben vanwege het keiharde ononderhandelbare punt dat de AOW op 65 jarige leeftijd gehandhaafd zal blijven volgens de PVV.
  Petrus (Wilders) is binnen de termijn dat de haan driemaal kraaide al omgedraaid met zijn standpunt. Het AOW-vraagstuk is geen issue meer want… zo zegt de huichelaar “ik laat de rest van het PVV-program geen schipbreuk lijden als dat gekoppeld wordt aan onze aanvankelijke “eis” dat die AOW-grens onaantastbaar is. Zo wordt alles verkwanseld. Wat men maar wilt. Ze verkopen nog hun ouwe moeder voor een zetel op het pluche… en zullen zeg: “Mam.. je begrijpt ons wel, hè? Wij zijn ook maar kleine sloebertjes die ons zielenheil verkopen aan de meest biedende!”
  Nu gaat het mij niet om die AOW toestand van de PVV; maar ik constateer slechts dat alles gebakken lucht is wat ze beweren tijdens de campagnes. En ze kunnen van alles berweren omdat u, als kiezer, dom als een schaap, ZELF niks te beweren hebt.
  Logisch dat je dan door alle politici belazerd wordt waar je bijstaat.
  Nu even afwachten dat de “hypotheekrenteaftrek” net zo gemakkelijk in de vullisbak geflikkerd wordt door diegenen die daar weer “een breekpunt” van hebben gemaakt. Niet dat ik überhaupt iets heb met dat onderwerp; het gaat mij om het demonstreren van het bedrog.
  Nu zou de gehele maatschappij ook tegemoet getreden kunnen worden met de erkenning van het ingebakken falen VOORAF van al die “vertegenwoordigers” en die als platte opportunisten hun zakken vullen. In ieder geval heb je dan een soort VOORAF verkregen bekende situatie en hoef je niet meer verbaasd te zijn dat alles bijelkaar “de polletiek” een doffe ellende blijft achteraf.
  Een oude slogan luidt dan ook: “hou jij ze dom dan hou ik ze arm!”
  ===

 230. Jan Bouma 13 juni 2010 om 10:12

  Amen!
  (…maar we blijven bidden; misschien is er nog hoop…?)
  :))

 231. Jan Bouma 14 juni 2010 om 10:02

  Vermoedelijk zijn "de inlogproblemen" nu opgelost. Ook aan deze opmerking kan men een veelvoudige betekenis toekennen. Dit is een juridisch blog dat tracht relevante zaken in het juiste kader te plaatsen zonder hooligan-taal. Dat begrijpt u…:))

 232. Jan Bouma 15 juni 2010 om 08:05

  OPEN BRIEF
  aan het Coll. van B&W van Maarssen.
  Geacht College,
  Hierna volgt een opsomming van de aan u gezonden correspondentie i.v.m. de schadeclaim d.d. 11 november 2004. De laatste mail van 23 februari 2005 is ONBEANTWOORD gebleven door het voormalige College van B.&W. Duidelijk is dat het voormalige College en dit zittende College na de verkiezing van maart 2006 in gebreke is en zal blijven omdat er dan conclusies getrokken moeten worden met betrekking tot het schadelijk ambtelijk handelen. Uiteraard kon daarom de heer De Beer tijdens het proces van 27 mei j.l. voor de rechtbank verklaren dat er "een dik dossier ligt".
  Thans zijn we dan toe aan die toetsing door de rechter van ondermeer de onderstaande compilatie.
  Ik wijs u er nogmaals op dat de toenmalige burgemeester Van der Sluis vertrokken is ZONDER zijn toezegging aan mij gestand te doen "naar een in te stellen onderzoek m.b.t. het handelen van uw ambtenaren." Dat daarbij niet buiten schot kunnen blijven, behalve de genoemde ambtenaren, de toenmalige gemeentesecertaris en voormalige directeur van de milieudienst N.W. Utrecht de heer Ad Nederlof moge duidelijk zijn.
  Inmiddels,
  hoogachtend,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  (gedeeltelijke compilatie):
  Opmerking: Destijds was mr. M. Lanen mijn raadsman. Uiteraard zou hij ook als getuige kunnen optreden. THANS word ik bijgestaan door mr. René van Stralen van het advocatenkantoor Pieters Advocaten te Utrecht.
  =================================================================================
  I.v.m. procesdossier Rechtbank Utrecht
  Kenmerk: 09/1873 WOZ; d.d. 27 mei 2010
  Bestuursrechter: mr G.J. van Binsbergen
  Verweerder: Gemeente Maarssen
  Eiser: J.M. Bouma
  =================================================================================
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: info@maarssen.nl
  Sent: Wednesday, February 23, 2005 11:39 AM
  Subject: Fw: Schadegevolg
  College van B. & W. van Maarssen
  tevens t.a.v. Mevr. E. Gommers
  tevens per post
  c.c. mr M. Lanen
  Herinnering inz. onderstaande kwestie
  Geacht College, geachte mevrouw Gommers,
  Op verzoek van mijn raadsman, mr M. Lanen, zend ik U deze herinnering inhoudende het verzoek tot het bieden van een inhoudelijke reactie ter zake onderstaande kwestie. Lanen merkte op dat "indien het causale verband" feitelijk aantoonbaar is, waardoor schade wordt veroorzaakt (en dat is hier het geval!), louter dit feit tot een rechtens in te stellen schadeverhaal leidt.
  Ook om redenen dat hier ter zake Uw milieudienst foute, dus schadelijke !, informatie zal blijven verstrekken, verzoek ik U dringend tot het bieden van een reactie en wel binnen 14 dagen na heden.
  Inmiddels,
  Hoogachtend,
  J.M. Bouma
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: info@maarssen.nl
  Sent: Thursday, January 27, 2005 12:02 PM
  Subject: Fw: Schadegevolg
  Aan het College van Burgemeester & Wethouders
  der gemeente Maarssen;
  t.a.v. de Voorzitter
  Postbus 11
  3600 AA Maarssen
  tevens per email d.d. 28.01.2005 en postverzending
  Betreft onderstaand dossier
  c.c.: Mr M. Lanen te Utrecht
  Geacht College, geachte Voorzitter,
  Op 16 december 2004 besprak ik met U onderstaande kwestie waarna Uw College daarop reageerde bij brief d.d. 13.01.2005; no. 6574.
  Tijdens ons gesprek heb ik U drie varianten voorgehouden die een rol kunnen spelen in onderstaande (onverkwikkelijke) affaire. De eerste variant luidt:
  1. Er wordt onjuiste informatie verschaft aan derden op basis van menselijk handelen dat per definitie aan fouten onderhevig kan zijn ("waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt" zo luidt dan veelal het excuus). Deze stellingname is in het onderhavige geval nauwelijks voorstelbaar want dan zou er sprake zijn van een complete janboel bij de betreffende dienst – percelen worden bijvoorbeeld verwisseld: waar wel een "landbouwmachinereparatiebedrijf" zou zijn gevestigd – in plaats van het destijds bij Uw milieudienst wijd en zijd bekend staande en overlast gevende "intensieve veehouderij" (varkensmesterij waar ruim 2000 mestvarkens gehuisvest waren benevens er stank- en overlast gevende voederbereiding plaats vond t.b.v. stallen elders in het land). Bij Uw milieudienst ligt een dossier ter dikte van enige decimeters, waaronder een Raad van State-procedure, uit het verleden in Uw archief inzake deze voorgeschiedenis maar… "men weet van niets en raaskalt maar wat over een "landbouwmachinereparatiebedrijf." Uw huidige gemeentesecretaris dhr. Nederlof was destijds aan die milieudienst verbonden en kan die voorgeschiedenis als "wijd en zijd bekend" bevestigen. Uw milieudienst dient dus het bewijs te leveren waar in de haar bekende stukken er dan wel ooit sprake zou zijn geweest, zoals gesteld, van een "landbouwmachinereparatiebedrijf"; dit is onmogelijk en een groteske "onjuistheid" om geen andere betiteling te gebruiken.
  Het antwoord dat U ter zake levert in bovenvermelde brief is niet geloofwaardig en/of aannemelijk te achten waardoor het "pardonneren" van een "menselijke fout" idem welhaast onmogelijk en/of acceptabel moet worden geacht.
  – Dezelfde ongeloofwaardigheid doet zich voor wanneer U, in strijd met de waarheid beweert, dat Uw dienst via het door de KIWA-gecertificeerde bedrijf ISOTANK geen afschrift zou hebben gekregen ter zake de (verwijderde!) ondergrondse tank. Bedoeld (groene) certificaat met no. A. 34927 d.d. 11.07.1997 is U vanzelfsprekend wel degelijk toegezonden. Maar Uw dienst weet weer van niets.
  Uiteraard heb ik de KIWA en het betrokken bedrijf om opheldering gevraagd ter zake Uw onjuiste bewering dat U daar geen afschrift van zou hebben. Tenslotte staat van beide organisaties hun integriteit op het spel. Betrokkenen deelden mij mede dat slechts met een metaaldetector Uw onjuiste bewering (dat er nog een tank in de grond zou zitten) kan worden weerlegd…. "maar dat zulks een waanzinnige en overbodige exercitie zou zijn omdat U wel degelijk dat verwijderingscerti- ficaat moet hebben gehad!" (De kosten voor het tegenbewijs bedragen ca. 200 Euro).
  Ik wijs U erop dat ISOTANK in totaal zo’n 80.000 tanks in den lande verwijderde en het grootste bedrijf in Nederland was ten tijde van die saneringen (‘de tankslag’). Maar Uw dienst weet weer van niets, en verstrekt in strijd met de feiten een verklaring aan derden, een potentiele koper van het perceel, waarbij betrokkene "de lekkende olietank" op het belendende perceel in gedachten al zijn aan te kopen perceel ziet bevuilen! Zulks werd ook letterlijk door koper aan mij medegedeeld: "Er ligt hiernaast ook nog een tank in de grond!"
  Uiteraard gaat hierbij de copie van het bewijs dat die tank destijds is afgevoerd.
  – Idem Uw vraag omtrent 800 m3 grond – ruim 10 jaar na dato dat die berg grond er lag – doet grotesk en ongeloofwaardig en niet ter zake aan en is slechts bedoeld te stellen als "versluiering" van het (schadelijk!) feilen van Uw dienst. Desondanks kan Uw vraag zeer eenvoudig worden beantwoord omdat die ca. 800 m3 afkomstig was zijnde een restant van een totale aanvoer van ca. 12.000 m3 op het terrein Straatweg 176. Die grond was afkomstig en werd geleverd door Van Bentum Recycling te Utrecht die, uiteraard met provinciale vergunning, destijds een maagdelijke veenweide aan het afgraven was waarbij honderdduizenden kubieke meters (schone!) grond in de directe omgeving moesten worden afgezet. Ook hier is Uw milieudienst "vreemdeling in Jeruzalem" want de gehele Provincie was op de hoogte benevens de totale bevolkingen van Maarssen en Breukelen en omstreken (vanwege het intensieve transport) van die majeure ‘giga-operatie’ – zo werd er ook (bijvoorbeeld) massaal grond geleverd aan de bedrijven Van der Horst te Maarssen en Woudenberg te Breukelen! – maar Uw dienst weet (weer) van niets en tracht, ruim 10 jaar na dato dat die ‘giga-operatie’ plaatsvond, nog een "interessante" vraag daarover te stellen! Ook hier wordt Uw handelen ter zake zwaar beproefd omtrent de geloofwaardigheid en integriteit temeer omdat U in Uw brief d.d. 13.01.2005 wel degelijk aangeeft over meer en betere informatie te hebben beschikt dan door Uw Dienst is afgegeven.Uw ‘Milieudienst’ dient dus alsnog haar gehele handelwijze te verklaren. Tevens de relevantie aan te tonen waarom – 10 jaar na dato ! – er nog een (niet relevante) vraag is gesteld omtrent de "herkomst" van 800 m3 grond!
  Variant nummer twee die ik met U besprak hield in dat op grond van de te veronderstellen zorgvuldigheid, waarmee overheidsdiensten dienen te werken, er dergelijke voorgaand gememoreerde en aangetoonde feitelijke onjuistheden niet in hun rapportages mogen optreden, en er dus zonder meer sprake moet zijn van verwijtbaar schadelijk handelen. Immers het schadegevolg heeft zich metterdaad voorgedaan (koper haakt af tengevolge van onjuiste informatie). Ter zake houd ik Uw (alsnog te verkrijgen) afdoende beantwoording in beraad of dit schadegevolg, omdat er sprake is van verwijtbaar handelen, op U zal moeten worden verhaald.
  De derde variant die ik met u besprak gaat uit van "kwade opzet" en is dus bij voorbaat zelfs strafrechtelijk te vervolgen. De onjuiste informatie wordt dan verstrekt aan derden met het specifieke en opzettelijke oogmerk om schade te veroorzaken. Nu verbind ik deze veronderstelling met de overig gedane (zeer negatieve) verbale uitlatingen van uw ambtenaren op het moment van de informatieverstrekking aan de medewerker(s) van het makelaarskantoor Lubbers dat namens koper optrad. Ter zake overweeg ik dan ook alsnog de afgehaakte koper te laten dagvaarden om onder ede zijn verklaring aan mij gedaan voor de Rechtbank te doen herhalen. Ook al weer zal dit handelen afhankelijk zijn van een afdoende verklaring Uwerzijds die zich niet verstaat met de brief van Dhr. Van Cranenburgh d.d. 1.12.2004 dat er sprake is van een "misverstand" zonder de onderbouwing waaruit dat "misverstand" dan wel zou bestaan.
  Resumerende dient gesteld te worden dat de schadeveroorzaking wel degelijk een feit is en aan een rechterlijke toetsing omtrent het in te stellen verhaal onderwerpelijk moet worden geacht. Te meer omdat dezerzijds serieus rekening moet worden gehouden, althans bestaat daar geen zekerheid over, dat U in de toekomst deze onjuistheden aan derden zult blijven herhalen en verstrekken.
  Zonder de vereiste en noodzakelijke rechtzettingen ter zake kan dit risico niet worden genomen.
  In afwachting van Uw ophelderingen verblijf ik en teken met behoud van rechten;
  Hoogachtend,
  J.M. Bouma
  Maarssen
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: info@maarssen.nl
  Sent: Thursday, December 16, 2004 5:18 PM
  Subject: Fw: Schadegevolg
  College van B. & W. van Maarssen
  t.a.v. de Burgemeester Van der Sluis,
  re.: onjuiste info. ; onderstaande kwestie.
  Geachte heer,
  Ter zake ons hedenmiddag gevoerde gesprek bevestig ik U hierbij nogmaals dat er door de Milieudienst te Breukelen, doch vallende onder Uw bestuurlijke verantwoordelijkheid, er onjuiste informatie is verstrekt zoals die vermeld staat in de U en mij bekende stukken.
  Zo is er geen sprake van een ondergrondse tank (die is destijds verwijderd!) en evenmin is er sprake geweest van een destijdse vestiging die omschreven kan worden als "landbouwmachinereparatiebedrijf".
  Voorts werd tijdens ons gesprek vastgesteld dat indien er destijds rapportages zijn verricht, MEDE in opdracht van de gemeente (!), alsdan verwacht mag worden dat die relevante informatie ten grondslag zal dienen voor latere te verstrekken informatie aan derden. Ook ten aanzien van dit punt zou U een "onderzoek" en "nadere inlichtingen" bij betreffende dienst(en) entameren.
  Gaarne verblijf ik in afwachting van Uw bevindingen; zeker waar het gaat over de stelling mijnerzijds (en de verkrijging daarop door U, c.q. het College NA verricht onderzoek) dat mijn beweringen juist zijn: er wordt onweerlegbaar en onweerspreekbaar door Uw ambtenaren onjuiste informatie verstrekt.
  De (mogelijke) stelling Uwerzijds dat ikzelf daarin een rol speel, c.q. had moeten spelen om te verhinderen dat er onjuiste informatie wordt verstrekt, acht ik niet houdbaar daar immers ik niet KAN weten dat men onjuiste informatie verstrekt of zal gaan verstrekken tot het moment (en dan is het soms te laat..) dat zulks is gebeurd!
  Gaarne Uw reactie, alsmede mijn dank voor het gevoerde gesprek;
  met hoogachting,
  J.M. Bouma
  Maarssen
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: info@maarssen.nl
  Sent: Tuesday, November 23, 2004 9:42 AM
  Subject: Fw: Schadegevolg
  Coll. van B. & W. te Maarssen
  tevens: Postverzending: Postbus 11
  3600 AA Maarssen
  c.c. : Mr M. Lanen
  Geacht College,
  Gaarne – opnieuw – Uw aandacht voor onderstaande kwestie waarin U een aanvullend antwoord heeft toegezegd bij monde van dhr. Van Cranenburgh. Met in achtneming van mogelijke verschillen in Uw perceptie van de relevantie van deze zaak, moge ik U bij dezes toch verzoeken die "aanvullende" beantwoording mij te doen toekomen.
  Ten overvloede zij hierbij vermeld dat sowieso de al wel door U verstrekte informatie feitelijke onjuistheden bevatte.
  Hoogachtend,
  J.M. Bouma
  Maarssen
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: info@maarssen.nl
  Sent: Thursday, November 04, 2004 4:03 PM
  Subject: Fw: Schadegevolg
  College van B. & W. te Maarssen,
  c.c. : mr M. Lanen – Utrecht
  4.11.2004
  Geacht College,
  Inzake onderstaande kwestie bericht ik U gisteren (3.11.2004) enige stukken per post van U te hebben ontvangen.
  Voorts memoreer ik bij dezes de mondelinge (telefonische) toezegging van dhr. Van Cranenburgh dat zijdens "de burgemeester" (c.q. College) er nog een aanvullend schrijven zal komen.
  Na ontvangst daarvan kunt U een reactie tegemoet zien.
  Met hoogachting,
  J.M. Bouma
  Subject: Fw: Schadegevolg
  Gemeente Maarssen
  t.a.v. dhr. Cranenburgh
  Postbus 11
  3600 AA Maarssen
  14.10.2004
  re.: tel. hedenochtend inzake Milieurapport
  Geachte heer,
  Met verwijzing naar ons telefoongesprek verzoek ik U mij te doen toekomen onderstaand bedoeld rapport inzake onderstaande kwestie.
  Met hoogachting,
  J.M. Bouma
  Straatweg 178
  3603 CT Maarssen
  —– Original Message —–
  From: Bestuurssecretariaat
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Tuesday, October 12, 2004 10:05 AM
  Subject: RE: Schadegevolg
  Geachte heer Bouma,
  Uw e-mail heb ik ontvangen en doorgestuurd aan de heer Cranenburgh.
  Graag verzoek ik u e-mail die niet bestemd is voor de collegeleden te sturen aan: info@maarssen.nl
  Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
  Met vriendelijke groeten,
  Edel van Slooten
  bestuurssecretaresse
  Gemeente Maarssen
  Postbus 11
  3600 AA MAARSSEN
  tel. 0346 594200/fax 0346 594213
  E-mail: bestuurssecretariaat@maarssen.nl
  Internet: http://www.maarssen.nl
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: dinsdag 12 oktober 2004 9:39
  Aan: Bestuurssecretariaat
  Onderwerp: Fw: Schadegevolg
  t.a.v. Dhr. Van Cranenburgh (s.s.t.t.) svp.
  Geachte heer,
  Terzake Uw telefonische vraag van gisteren "(of) dat mevr. Spaans mij zou terugbellen" meende ik dat dat betrof een reactie op onderstaande kwestie. Er is hier een misverstand. Mevr. Spaans zou mij inderdaad even bellen wanneer zij weer de beschikking zou hebben van het door haar afgegeven Milieurapport aan de medewerker(s) van makelaarskantoor Lubbers.
  In onderstaand verslag staan de reacties die ik mondeling verkreeg zijdens de koper zonder zelf over het Milieurapport te beschikken.
  Derhalve verkrijg ik gaarne alsnog de door mevr. Spaans aan mij toegezegde (litigieuze) Milieurapportage.
  Hoogachtend,
  J.M. Bouma

 233. Jan Bouma 18 juni 2010 om 07:50

  TWEEDE OPEN BRIEF
  ==================
  Deze gaat in op de positie van "de heffingsambtenaar Martien Hendriks van de gemeente Maarssen" en die ook beweerde, net als de heer De Beer, "ich habe nichts gewusst" n.a.v. de vragen door de Provincie zie de brief 17 juni 2009 en opnieuw op de vragen van de rechter op 27 mei j.l.
  In mijn archief zitten 6 mails die ik aan de heer Hendriks verzonden heb. Die geen twijfel laten bestaan wat de casus was omtrent de (bestreden) WOZ. De beide heren logen omtrent de waarheid.
  Enfin.. alle ambtenaren lezen even mee: hoe het zat alweer in het jaar 2007.
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: martien.hendriks@maarssen.nl
  Sent: Tuesday, May 15, 2007 10:05 AM
  Subject: Aan de heffingsambtenaar van
  Geachte heer Hendriks,
  Ter kennisneming de bijlage svp. Louter om technisch adminstratief-rechtelijke redenen moet ik bezwaar maken omdat de bezwaren nog niet zijn opgelost waardoor er sprake zou kunnen zijn van een blijvende "devalorisatie" van de locatie. Nochtans verliep het gesprek met de heer Schroder positief en waaruit ik zou kunnen afleiden dat de kwestie "in der minne" oplosbaar moet worden geacht.
  Inmiddels,
  M.vr.gr.
  J.M. Bouma
  (tel. 0346-573455)
  …en wat stond er in die bijlage?
  leest u even mee?
  ==
  Aan de heffingsambtenaar van de gemeente Maarssen
  inzake bezwaarschrift.
  Betreft: aanslagno. 17346
  Geachte heer Hendriks,
  Inzake onderstaande kwestie is nog steeds niet beslist. Derhalve moet ik ook tegen de nieuwe aanslag (2007) bezwaar maken. De oplossing is hier uiteraard dat de bezwaren in onderstaand dossier (en waardoor de devalorisatie optreedt), worden weggenomen. Uiteraard ben ik bereid hierover constructief overleg te voeren met de betrokken diensten van de gemeente; een goed verlopen telefonisch contact met wethouder Schroder ging er al vooraf…
  Inmiddels,
  Hoogachtend,
  J.M. Bouma (zie hieronder)
  —————————————————————————————————————
  Aan de heffingsambtenaar van
  de gemeente Maarssen
  Postbus 11
  3600 AA Maarssen
  c.c.: Mr. M. Lanen
  c.c.: Nationale Ombudsman; ref.no. 200602216; d.d. 16.02.2006
  Betreft: bezwaarschrift woz-aanslagen 2005/2006;
  2006: no. 237164 d.d. 28.02.2006; 2005: no. 19328
  Datum: 6.03.2006
  Geachte heer,
  Hiermede bevestig ik u ons telefoongesprek van 2 maart jongstleden inzake mijn bezwaren
  tegen bovenvermelde aanslagen. Ik heb u uitgelegd dat “een tijdig bezwaar” voor de aanslag 2005 niet is geschied vanwege het feit dat een, mijnerzijds vooraf veronderstelde, “minnelijke schikking” eerst later in dat jaar toch onmogelijk is gebleken. Voor de inhoudelijke bezwaren moge ik, behoudens het al aan u toegezonden dossier, u verwijzen naar de bijlage (‘Toelichting’). Voorts heb ik het navolgende met u besproken:
  1. Er zal betaald worden (volgens uw opgave) een niet betwiste post over 2005 (incl. kosten) ad Euro. 302,80 (afvalstoffenheffing)
  Idem: over 2006 rioolrechten en afvalstoffenheffing ad Euro 250,80. Totaal derhalve:
  Euro: 553,60.
  2. Inzake het bezwaar vanwege ontwaarding, c.q. devalorisatie ten gevolge van “ambtelijk
  handelen”, zoals dat in bijgaande ‘Toelichting’ nog eens is geadstrueerd, spraken wij af dat de Nationale Ombudsman verzocht zal worden (mede op advies van ‘de politiek’) hierover zijn oordeel te vragen omdat enig ander vergelijk (tot nog toe) onmogelijk is gebleken. Wellicht is het raadzaam dat ik u erop wijs dat in het te elfder ure niet doorgegane koopcontract voor koper W. de “vrije economische waarde” 2,4 miljoen euro bedraagt. Dit is het gevolg doordat NA peildatum 1.01.2003 er nog een aangrenzend perceel is aangekocht. Indien de geschillen niet worden opgelost zal derhalve de maximale schade 2,4 miljoen euro zijn.
  Inmiddels teken ik met hoogachting,
  J.M. Bouma
  Villa Mithras
  Straatweg 178
  3603 CT Maarssen (tel. 0346-573455)
  ====
  …en dan komen we toe aan "de Toelichting" waarin dat "schadelijk ambtelijk handelen" aan de orde komt. (Ja, zo ontstaat vanzelf dat dikke dossier, hè meneer De Beer waar u het over had). We hebben dan nu eindelijk die rechterlijke toetsing (= uitgesteld recht) omdat ik aan het lijntje ben gehouden met toezeggingen, o.a. die van Van Esterik, wethouder PvdA, die niet zijn nagekomen en die niks anders beoogden dan een cover up. Zo moet achteraf worden vastgesteld.
  =================================================================================
  Opmerking 1.
  Het is met tegenzin dat ik hier en plein public de vuile was m o e t buitenhangen. Er zullen ongetwijfeld ook ambtenaren zijn die zich aan de gehele affaire ergeren maar ik kan een schadelijk handelen niet even bagatelliseren of schouderophalend afdoen. Vandaar dat de rechter zich er nu ook mee bezighoudt.
  Opmerking 2. (t.b.v. de Provincie Utrecht).
  Ik zal later hier memoreren de toezegging van de Provincie en het waterschap het AGV die WEER in gebreke blijven m.b.t. Het Slijk.. De cover up gaat gewoon door. Maar dit terzijde.

 234. Jan Bouma 18 juni 2010 om 12:29

  Alvorens in te gaan op die nalatigheden (zie hierboven opmerking 2) voeg ik in mijn BEROEPSCHRIFT. Het is mij even niet bekend of wederpartijen hier kennis van hebben genomen. Dan kan dat nu alsnog.
  ==
  BEROEPSCHRIFT (voorlopig) n.a.v. zitting Rechtbank 27 mei 2010 te Utrecht
  No. 09 / 1873 WOZ
  Eiser: J.M. Bouma
  tevens optredend t.b.v. de maatschap gebr. Bouma te Maarssen
  hierna: eiser
  tegen
  Gemeente Maarssen
  hierna: verweerder
  Inzake (betwiste) WOZ-aanslagen over de jaren 2005 t/m 2010 en schadegevolg.
  In reconventie wordt gevorderd wegens 5 wetschendingen 3,5 miljoen euro.
  Inleiding van het geschil.
  Eiser is deeleigenaar in de maatschap gebr. Bouma van de locatie Straatweg 178 (= Villa Mithras) en Straatweg no. 174 (broer) te Maarssen. Eiser heeft sinds de stichting en oprichting van Villa Mithras in 1985 de feitelijke bewoning en is om die reden WOZ-plichtig. In 1999 zet verweerder Villa Mithras te koop. Vanwege de bijzondere en unieke architectuur blijkt de woning zeer moeilijk te verkopen en staat jaren te koop totdat in 2004 dan eindelijk koper W. zich meldt. Koper W. ziet echter op het allerlaatste moment af van een daadwerkelijke koop (het koopcontract lag gereed) vanwege (ondermeer) onjuiste en incriminerende informatie van ambtenaren van de gemeente c.q. de Milieudienst Noord West Utrecht alles ten nadele van eiser. Eiser vordert schadevergoeding en hij (en zijn bank) weigeren vanaf 2004 nog WOZ-belasting te betalen vanwege een totale ontwaarding devalorisatie (onverkoopbaarheid) van de locatie in “het vrije economische verkeer” tengevolge van het te wraken ambtelijk handelen.
  De feiten.
  1.1.
  In de wet Waardering onroerende zaken (15 december 1994) wordt bepaald:
  Artikel 18
  o 1. De waarde van een onroerende zaak wordt bepaald naar de waarde die de zaak op de waardepeildatum heeft naar de staat waarin de zaak op die datum verkeert.
  o 2. De waardepeildatum ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld.
  o 3. Indien een onroerende zaak in het kalenderjaar voorafgaande aan het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld:
   a. opgaat in een of meer andere onroerende zaken,
   b. wijzigt als gevolg van bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging, dan wel van bestemming verandert, of
   c. een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor de onroerende zaak geldende, bijzondere omstandigheid,
  wordt, in afwijking in zoverre van het eerste lid, de waarde bepaald naar de staat van die zaak bij het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld.
  o 4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld ingevolge welke bij de waardebepaling buiten aanmerking wordt gelaten de waarde van onroerende zaken of onderdelen daarvan, indien die waarde geen onderdeel uitmaakt van de grondslag van de belastingen.
  Art. 18 b en c duiden de mogelijkheid dat de onroerende zaak aan “afbraak en vernietiging” en aan “een verandering in waarde” onderhevig kan zijn.En op die omstandigheden beroept verweerder zich.
  De stellingen die daaruit voortvloeien ter beoordeling van uw rechtbank als volgt:
  1.2
  Naar het oordeel van eiser is er sprake van “afbraak en vernietiging” en “verandering van waarde” van de onroerende zaak van verweerder sinds 11 oktober 2004 toen de schade manifest werd en waarop de ingebrekestelling en aansprakelijkheidstelling volgden ten laste van de gemeente Maarssen alsmede ten laste van de Milieudienst Noord West Utrecht. Er liggen aan de aansprakelijkheidsstelling echter 5 wetschendingen ten grondslag zoals die later blijken tot op de dag van vandaag.
  1.3
  Deze vijf wetschendingen zijn onderwerp van een justitieel onderzoek na overleg met de Hoofdofficier van Justitie (Parket Utrecht) en na conform overleg idem met de politie te Maarssen; mevr. Suurmond d.d. 24 februari 2010 die de aangifte tegemoet ziet maar tot op heden is er geen afronding mogelijk vanwege de laatste weren van betrokkenen. Er blijken uiteindelijk vijf overheidslichamen betrokken bij de gehele zaak maar verweerder beroept zich in prima op de aansprakelijkheidsstelling zoals die blijkt d.d. 11 oktober 2004. Te weten: 1) de gemeente Maarssen, en 2) Milieudienst N.W. Utrecht. Later, sinds aanvang 2009, blijken de verantwoordelijke overheden zich ook tot de provincie Utrecht en het Waterschap A.G.V. uit te breiden en met als 5e partij de VROM-Inspectie namens de rijksoverheid, althans naar het oordeel van eiser, maar hij schikt zich in het oordeel van de rechtbank indien uw rechtbank van oordeel is dat voor het verhaal en toewijzing van de schade de overige genoemde partijen geen rol spelen maar dat de gemeente Maarssen en de Milieudienst partij zijn in het conflict als in vermeld in de aansprakelijkheidsstelling van 11 oktober 2004. Indien uw rechtbank meent voldoende grond te hebben voor toewijzing van de schade als vermeld in die aansprakelijkheidsstelling van 11 oktober 2004 dan zijn in het geding:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur.
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de wetshandhaving door gemeente, provincie, waterschap; e.e.a. m.b.t. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van 2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  1.4
  Eiser stelt dat het tot de vaste jurisprudentie gerekend mag worden: (dat)
  In geval een overheidslichaam een onrechtmatige daad pleegt door een beschikking te nemen en te handhaven die naderhand door de rechter wordt vernietigd wegens strijd met de wet, is daarmede de schuld van het overheidslichaam in beginsel gegeven. Het betoog dat hier een uitzondering
  op haar plaats is op de grond dat de rechter is uitgegaan van een rechtsopvatting die ten tijde van de beschikking voor het overheidslichaam onvoorzienbaar was en waarmede dit lichaam geen rekening behoefde te houden, faalt.
  Deze enkele omstandigheid Staat er immers niet aan in de weg dat de gevolgen van een zodanige uitspraak voor rekening
  van het overheidslichaam komt, en doet derhalve niet af aan de in beginsel gegeven schuld van dit lichaam’.
  In relatie met de onder 1.3 genoemde wetschendingen kan niet anders dan ook volgens deze rechtsopvatting schuldigheid gelden waaruit schadevergoedingsplicht volgt. Want bij Art. 6:162 BW; 3e lid volgt immers: “Een onrechtmatige daad kan de dader worden toegerekend indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.”
  De extra kanttekening die verweerder hierbij wil benoemen is dat het verzaken van de wettelijke plichten door de aangeklaagde overheden voortvloeit uit hun exclusieve taakstelling omdat zij alleen autoriteitsbevoegdheid zijn. Men kan de vergelijking maken met een wegbeheerder die ernstig verzaakt (en schade veroorzaakt) met betrekking tot beheer en onderhoud van een weg terwijl dat zijn exclusieve taak is.
  2.1
  De onrechtmatigheid, die een verhaalbare schade oplevert, wordt gevormd door de omstandigheid dat blijkens alle milieurapportages (wel of niet vervalst) er al sprake is van “ernstige bodemverontreinigingen” sinds het rapport van de Grontmij uit 1990. Deze gesignaleerde “ernstige bodemverontreinigingen” worden niet door de verantwoordelijke overheden aangepakt maar veroorzaken in 2004 wel de gevolgschade. De in gebreke zijnde overheden menen anderzijds dat eiser de milieubesmette locatie als zogenaamd “schuldig eigenaar” en als “black box” zou moeten accepteren. De aangeklaagde gemeente Maarssen meent ook dat de gifbelt in het “vrije economische verkeer” verkoopbaar is en dat er zelfs nog een waarde voor de WOZ-aanslag is. Ten onrechte zoals is gebleken. Eiser/verkoper zou zich bovendien in 2004 hebben schuldig gemaakt aan bedrog en verzwijging van verborgen gebreken als de visie van de gemeente, de milieudienst, en de overige overheden zou zijn gevolgd of geaccepteerd. Daarnaast merkte koper W. op in 2004: “wie garandeert mij dat die gifbelt m’n aangrenzende grondstuk niet beinvloedt?” Het is tot de vaste rechtspraak te rekenen dat de Hoge Raad ook geen verjaring toelaat van milieumisdrijven. De onroerende zaak wordt daardoor in feite onverkoopbaar want wie tekent, aanvaardt en koopt een “black box”? Beslissend voor koper W. was echter de al totale ontstane aversie om aan te kopen tengevolge van door hem ingewonnen inlichtingen via het makelaarskantoor Lubbers. Daardoor zou naar de stellige overtuiging van eiser elke andere willekeurige koper ook afgehaakt zijn. Eiser bleek een milieucrimineel volgens die “inlichtingen” terwijl koper W. veronderstelde de intrinsieke waarden van Villa Mithras aan te kopen die “Waarheid&Licht” zouden behelsen. (!) Prod. .
  2.2
  Zelfs permitteren de gemeente Maarssen en/of de milieudienst N.W. Utrecht zich om volhardend te liegen ook na protest van eiser: “dan zal er vroeger ooit wel sprake geweest zijn van een landbouwmachinereparatiebedrijf op die locatie!” (Prod.) Of men geeft wat toe als ”dat was weinig accuraat”; of geeft toe dat de olietanks dan wel “later bij de ontmanteling van het bedrijf wel zullen zijn geruimd”. Idem het relaas met betrekking tot het aanbrengen van “verdachte ophogingsgrond” werd eiser, de leverancier van de ophogingsgrond Van B., en uiteindelijk eenieder onnodig en in strijd met de waarheid geïncrimineerd. Eiser bepleit dan ook dat uw rechtbank betrokkenen zou willen horen. De voormalige directeur van de Milieudienst N.W. Utrecht, de heer Ad Nederlof, die later gemeentesecretaris van de gemeente Maarssen werd, zal dan op grond van de ook aan hem bekend zijnde decennialange voorgeschiedenis van “de locatie” de leugen moeten inslikken dat er ooit voorheen sprake zou zijn geweest van een “landbouwmachinereparatiebedrijf”.
  Dat later de door eiser ingeschakelde VROM-Inspectie ook geen aanleiding ziet om als rijksoverheid hier corrigerend op te treden acht eiser een gotspe terzake de waarheidsvinding maar bevestigt hem wel in diens opvatting te maken te hebben met een criminele organisatie ex Art. 140 WvSr want al zijn andere pogingen om de waarheidsvinding te dienen ziet hij stranden in een cover up. Zo weigert de VROM-Inspectie een onderzoek naar een malafide milieurapport van de HBadviesgroep dat wel of niet in opdracht van de provincie Utrecht (dhr. De Waal) is “gefabriceerd”, en verzaakt vervolgens te onderzoeken de handelwijzen van het aan haar ondergeschikte milieubureau N.W. Utrecht! De zaak kent geen precedent! (Prod.)
  2.3
  Bij de schadestaatprocedure zijn de navolgende feiten van belang:
  a) de causaliteit en het relativiteitsprincipe die
  b) een berekenbare schade tengevolge heeft.
  Dan blijkt dat de gemeente Maarssen, en dus de ambtenaren Hendriks (= ontvanger) en De Beer kiezen voor de leugen om in strijd met wat ze wisten de gerechtvaardigde bezwaren van eiser te miskennen met betrekking tot de onterechte WOZ-aanslagen sinds 2004. De brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009 bewees immers hun ongelijk. Die erkenning zou echter grote consequenties hebben gehad voor de schuldigheid en het verhaal van schaden door eiser en “dus” besloot men maar te blijven liegen “wir haben nichts gewusst” want een erkenning van schuld zou immers verhaalsrecht van schade hebben opgeleverd. Men kon haast niet anders dan botweg te blijven liegen tegen beter weten in!
  Anders dan de aanslagregelende ambtenaren van de gemeente Maarssen, de heren Hendriks (= ontvanger) en De Beer en het College van B&W van Maarssen menen hebben zij toch verwijtbaar en dus schadelijk gehandeld om ondanks de brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009 (Prod.), en waarin eiser gelijk kreeg, twee dagen later de gewraakte executieveiling inz. de WOZ te laten doorgaan op 19 juni 2009. Ook op grond van hun eigen ter beschikking staande informaties zouden zij daartoe niet rechtsgeldig gemachtigd zijn geweest. De ongegrondverklaring van eisers bezwaarschrift heeft hem nooit bereikt! Eiser had in zijn rechten erkend moeten worden. Uiteraard gaat de brief van de provincie d.d. 17 juni 2009 niet in op de incriminerende uitlatingen van de Milieudienst N.W. Utrecht en de negatieve uitlatingen van ambtenaren van de gemeente; dat was een zaak tussen eiser en de gemeente.
  2.4
  Blijkens zich ontwikkelende jurisprudentie, sinds het tweede Pikmeerarrest van 6 januari 1998, bestaat er geen vrijbrief meer dat de immuniteit van de Staat en zijn ambtenaren onaantastbaar moet worden geacht tegen strafrechtelijke klachten. Voor de opheffing van die immuniteit zou zelfs een meerderheid in de Tweede Kamer zijn. Zie het wetsvoorstel van Heerts/Smilde/Anker; d.d. 27 januari 2010. Van belang zijn de overwegingen van de Hoge Raad echter dat == “naar haar aard en gelet op het wettelijke systeem rechtens niet anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht in het kader van de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen bestuurstaak. Het moet dus gaan om exclusieve overheidstaken en bevoegdheden.” ==
  Gelet op deze omstandigheden kwam eiser sinds aanvang 2009 met de uitbreiding van zijn aanklachten naar het Waterschap, de Provincie en de VROM-Inspectie namens de rijksoverheid. Er werd immers door die overheidslichamen geen gevolg gegeven aan al hetgeen bepaald is in de Wet Milieubeheer, Art.18 terzake hun handhavingverplichtingen. Eerder is gesteld, dat niet alleen de constatering van ingebrekestellingen door de bevoegde overheidsdiensten, hun nalatigheden, (de handhaving kan niet afgedwongen worden) in het geding zijn maar die omstandigheid laat niet onverlet een schadetoerekening, en als gevolg van de nalatigheid, het verzaken van de taken, er schaden ontstaan. (Men denke opnieuw aan de verantwoordelijke wegbeheerder). Als een overheidslichaam besluit haar eigen regelgevingen en wetten niet na te komen betekent dat automatisch niet dat daaruit ook geen schadegevolg ex BW 6.162 kan volgen. Bij opzettelijke nalatigheid en verzaking (en daarvan is hier sprake) zou een strafrechtelijk vervolg mogelijk moeten zijn doch die stuit tot op heden af op de immuniteit. Ten onrechte. Daarom is er ook een meerderheid in het parlement die de strafrechtelijke immuniteit van de Staat en zijn ambtenaren wil opheffen.
  2.5
  Met betrekking tot de verjaring, indien de gemeente Maarssen zich daarop beroept; idem zie ook de brief van de provincie d.d. 10 mei 2010 met No. 2010INT259407 luiden de rechtsopvattingen:
  Wat de kwestie m.b.t. de verjaring en de aansprakelijkheid betreft, kent die van verweerder een paar recente data als die vanaf februari 2009 – het voor hem bekend worden van nieuwe feiten "het schuldig eigenaarschap", vervolgens de brief van de provincie 17 juni 2009, het jaar 2004 met valse en onjuiste incriminerende aantijgingen met als klap op de vuurpeil de recente vervalste rapporten van de HBadviesgroep d.d. 7 december 2009.
  Artikel 8:93 bepaalt:
  In dit voorschrift is de verjaring geregeld. Voor verjaring van de vordering uit onrechtmatige daad geldt in het privaatrecht artikel 3:310 BW. Op grond van dit artikel vangt de verjaringstermijn aan op het moment dat de benadeelde zowel met het bestaan van de schade als met de persoon van de aansprakelijke bekend is geworden. In beginsel bedraagt de verjaringstermijn vijf jaren, maar de vordering verjaart in ieder geval twintig jaren na de gebeurtenis die de schade veroorzaakte. Op deze hoofdregels maakt het BW enkele uitzonderingen, zoals voor milieuschade*).
  ==
  *) De zaak is op tijd gestuit. Ook voor de bestreden WOZ-aanslagen. Idem voor de geconstateerde milieuschade die nimmer verjaart. En zeker als die “verpakt zit in een black box!”
  2.6
  Algemene toelichting t.b.v. de rechtbank door verweerder (niet uitputtend).
  a) Sinds 2004 is het vertrouwen van eiser in “de rechtsstaat” ernstig ondermijnd. In strijd met een betamelijk geacht rechtsverkeer blijken de overheden en de politieke representaties niet te vertrouwen (zie Van Esterik), een loopje te nemen met toezeggingen, rapporten die niet blijken te deugen, gecreëerde vermogensschades door het zgn. schuldig eigenaarschap acceptabel te vinden – de particulier mag failliet gaan niet de Staat, klachten niet serieus te nemen of te bagatelliseren “foutje!” Zo wordt het milieu pas als belangrijke factor erkend na protesten en weren en publicitaire druk van eiser. Zie de Beschikking van G.S. van Utrecht aan het Waternet d.d. 23 maart 2010 inzake de sanering van het Slijk en de Vecht. Zes jaren lang leugen en bedrog heeft eiser moeten ondergaan. Een VROM-Inspectie die namens de rijksoverheid ook niets voorstelt en aan de cover up meedoet spant als laatste de Rijkskroon. Het moge de Rechtbank dan niet verbazen dat eiser meent terecht te maken te hebben met een criminele organisatie ex Art. 140 WvSr.
  b) Inzake de WOZ-aanslagen kan de gemeente Maarssen niet met veel recht verwijzen naar andere eigenaren van het Slijk. Zo staat in het rapport van Oranjewoud (februari 2000) te lezen dat de andere eigenaar Geeris niet eens wist dat hij een voormalige gifbelt had aangekocht en toen hem dat later werd medegedeeld (Van Neervoort Bouwmanagement) dringt hij dan ook aan op “voortvarende maatregelen van de provincie”. De enig andere eigenaar V.d.L. zal zich onvoldoende bewust wezen van de wetenschap die eiser thans kent; d.w.z. na aanvang 2009 toen de consequenties duidelijk werden voor eiser van het bezit van een voormalige gesloten stort (VGS) tevens een gifbelt. De overige eigenaren in het gebied zijn de broers van eiser en zij achten zich ook bedrogen. De waarde van hun onroerende zaken in het vrije economische verkeer (en een WOZ-aanslag die nu nog door hen betaald wordt) zal ernstige schade ondervinden vanwege de verzakende en nalatige overheden die bovendien nog goedvinden dat er vervalste rapporten ten grondslag liggen aan “de black boxes”, de vuilnisbelten van ongekende omvang die “in the blind als black box” maar doorverkocht moeten kunnen worden. Eiser heeft zich ingespannen om de waarheid over de storts te achterhalen bij het Utrechts Archief maar alle verantwoordelijken “lagen op het kerkhof”. (Zie zijn Volkskrantblog: Nimmer zal het recht…)
  c) In strijd met de praktijk beweert de gemeente Maarssen dat er nog wel een bepaalde waarde zou kunnen worden toegekend aan de milieubesmette locaties (dankzij hun verzaken). De verklaring van het makelaarskantoor De Compagnie te Loenen ter zake spreekt echter heel andere taal. Zij acht de gehele locatie onverkoopbaar en dus is de locatie dan waard 0. (Prod.).
  d) Eiser verzoekt aan de Rechtbank om ook zelf een oordeel te vormen omtrent de praktische mogelijkheid om “een besmette onroerende zaak” te verkopen als “black box” en waarbij een koper er “niet ingeluisd” wordt door informatie achter te houden. Dat deden wel de ambtenaren van de Milieudienst N.W. Utrecht. Al suggererend “dat er mogelijk sprake zou zijn van een ernstige bodemverontreiniging” (terwijl zij drommels goed anders wisten!) en om te zwijgen over de consequenties van het schuldig eigenaarschap. Terwijl zij – nogmaals – wel beter wisten; zie immers de brief van de provincie 17 juni 2009 met verwijzingen naar 1990 en 1993. Uiteraard hadden ook de klachten van eiser sinds 1990 en later in 2004 serieus genomen moeten worden.
  2.7
  Resumé en concretisering van de schade per 11 oktober 2004 en het opmaken van een schadestaat. Een paar oriënterende overwegingen voor de rechtbank:
  1. Vaststaat dat de gemeente nog wel meent ca. 1 miljoen euro voor de locatie van 1,6 HA aan de Vecht inclusief de opstallen in rekening te mogen brengen als waarde voor de WOZ-aanslag.
  2. Eiser stelt echter dat aan de hand van een tweetal taxatierapporten en een te elfder ure niet doorgegane verkoop, de waarde van de onroerende zaak ligt tussen 2 en 2,4 miljoen ZONDER de milieuproblematiek en dat die bedragen eigenlijk de waarde WOZ zou moeten zijn.
  3. Aangezien echter de gemeente, c.q. de ambtenaren van de Milieudienst N.W. Utrecht zelf verantwoordelijk zijn door hun verwijtbare handelwijzen is de locatie “milieubesmet”, onverkoopbaar en dus waardeloos; zie ook de taxatie van De Compagnie.
  4. Aangezien bij sommigen, zoals de fractievoorzitter van de PvdA in Maarssen, mevr. Hornman, het besef groeit dat er voor lijkenpikkers wel een graantje ligt (….) biedt zij voor de milieubesmette locatie nog wel 1 ton. Waarmee de stelling van eiser dan ondermijnd zou worden dat de gehele locatie, zoals gesteld in de brief van 11 oktober 2004, “eigenlijk helemaal niets meer waard is in het vrije economische verkeer”.
  5. Het verschil, en de te berekenen schade, zou in dat geval 2,4 miljoen euro minus 1 ton van mevrouw Hornman dan zijn 2,3 miljoen euro schade.
  6. De aanslagregelende ambtenaar Hendriks komt aan een berekening voor de WOZ nog wel op ca. 1 miljoen euro aanslagwaarde; terwijl eiser (en zijn bank) al hadden geconstateerd dat sinds oktober 2004 de hele zaak als onverkoopbaar moest worden beschouwd wegens wanprestatie en onrechtmatige daad en dat er nog slechts een bouwlocatie zou resteren waarop het bestaande gebouw Mithras gesloopt zou moeten worden; de wereldtuin met daarin verwerkt ca. 5000 m3 beton vernietigd zou moeten worden… TENZIJ er een zeldzame koper als W. zou zijn. Indien dat niet het geval is zal resteren een locatie met nog slechts een negatieve waarde van minus 1 miljoen euro vanwege de desinvesteringen. Derhalve een negatieve aanslagwaarde voor de WOZ.
  7. Sinds het torpederen en bezwadderen van de onroerend zaak (en diens verkoper, eiser), bestaat er een “milieubesmette locatie”. Vanwege ook nog eens de bewezen nalatigheden, de betrokken verantwoordelijke overheden hebben sinds 1990 in feite niets anders gedaan dan offerten vragen ten behoeve van “onderzoeken” die geen sanering inhouden maar al wel 20 jaren duren en vermoedelijk tot Sint Juttemis
  wordt de onrechtmatige daad verzwaard.
  8. Het heeft naar het oordeel van eiser geen zin om zonder rehabilitatie van diens positie ook maar te overwegen nieuwe pogingen tot verkoop.
  9. Op 10 mei 2010 is nog een tweetal brieven ontvangen namens de Provincie Utrecht en het Waterschap A.G.V. waarin met geen enkel woord feitelijk wordt ingegaan op de gronden van de aanklachten van eiser. Tevens blijkt (ondermeer) de daarin vermelde jurisprudentie niet juist met betrekking tot de verjaring van milieumisdrijven. De brieven zijn niet namens de gemeente Maarssen en de Milieudienst N.W. Utrecht.
  In reconventie vraagt eiser aan de rechtbank het volgende:
  1. Vernietiging van de WOZ-aanslagen vanaf 2004 tot op heden.
  2. Teruggave van de in beslag genomen goederen d.d. 19 juni 2009.
  3. Voor recht te verklaren dat de Staat, c.q. de aangeklaagden, de gemeente Maarssen in strijd hebben gehandeld met een betamelijk rechtsverkeer en zullen worden veroordeeld tot betaling van de daaruit voortvloeiende schadegevolgen.
  4. Dat middels een later op te maken schadestaatprocedure zullen worden verdisconteerd de eisen van eiser tot een totale vergoeding van daadwerkelijke geleden schaden respectievelijk 2,4 miljoen euro voor de (onverkoopbare) onroerend goed zaak per oktober 2004, de sindsdien optredende renteverliezen, een te eisen genoegdoening ingevolge het smaad- en laster, idem ex 6:162 BW, de somma van 1 miljoen euro met de aantekening erbij dat eiser nog niet voor tien miljoen euro geïncrimineerd wenst te worden.
  5. Alles na een beoordeling door uw rechtbank in goede justitie en op basis van de redelijkheid en billijkheid. Zelfs een comparitie door uw rechtbank te bevelen is mogelijk een oplossing. Tevens verzoekt eiser tot toelating van (zonodig) aanvullend bewijsmateriaal en als tot het horen van getuigen.
  ==
  ..hierna nemen we die bewuste brief van de Provincie en het Waterschap AGV onder de loep.

 235. Jan Bouma 20 juni 2010 om 08:05

  Ter inleiding van die op 10 mei j.l. ontvangen brieven namens de commissaris van de koningin, dhr. Robbertsen (1) en namens de provincie Utrecht en het waterschap AGV (2) las ik eerst hier in een correpondentie tussen mij en mevr. Wanda Bodewitz, Statenlid Partij voor de Dieren van de provincie Utrecht.
  (Men vraagt zich wel eens
  af waar die meters dossiers
  vandaan komen die men soms
  op de bureaus van met name het OM
  ziet staan; dit is geen retorische opmerking!)
  ==
  Waarschuwing! Mijn onverbloemde ergernis blijkt uit deze correspondentie maar is als verslaggeving beslist relevant in het komende schadeproces. Tevens is en worden duidelijk "de posities van de politiek verantwoordelijken", met name die van ondermeer de Provincie. Enfin alles nog eens op een rijtje.
  ==
  —– Original Message —–
  From: Wanda Bodewitz
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Wednesday, May 26, 2010 3:24 PM
  Subject: RE: onthouding goedkeuring
  Beste Jan,
  Dat zullen wij zeker doen. Het heeft nu nog niet zoveel zin om dat te doen, omdat AGV ongetwijfeld zal verwijzen naar het geplande onderzoek, maar wanneer het onderzoek is afgerond, zullen wij natuurlijk in de gaten houden of AGV van zins is om actie te ondernemen.
  Groeten,
  Wanda
  ——————————————————————————–
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: woensdag 26 mei 2010 13:10
  Aan: Wanda Bodewitz
  Onderwerp: Re: onthouding goedkeuring
  Nee beste Wanda,
  Want Ir. W.F. de Haan van het AGV heeft mij in een lang telefoongesprek uitgelegd dat het AGV ook niks doet (zal doen) want Ir. de Haan zweert bij het "plaatsen van peilbuizen" (die vervolgens niet eens blijken te bestaan of niks registreren).
  Reken er nou maar op dat de totale verantwoordelijke overheid geen fuck doet. Ik ben nog in afwachting van een rapport van het AGV terzake het onderzoek naar die vaten.
  Ene meneer Hooiveld van het AGV zou daar onderzoek naar hebben gedaan ("…en u, meneer Bouma wilde daar niet eens bij zijn…!") zie m’n blog.
  Nou! Reken maar dat het geen "mooi weer was" voor meneer Hooiveld en dat daarom hij niks vond.
  De klootzak durft nu nog niks te rapporteren omdat "de zaak nu onder de rechter is!"
  Informeer er eens naar!!!!!!!!
  Jullie, politici, laten jullie belazeren waar jullie bijstaan.
  Groet! JB
  —– Original Message —–
  From: Wanda Bodewitz
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Wednesday, May 26, 2010 12:23 PM
  Subject: RE: onthouding goedkeuring
  Beste Jan,
  GS zullen het ook niet saneren, want zij verplichten AGV hiertoe.
  Groeten,
  Wanda
  ——————————————————————————–
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: woensdag 26 mei 2010 11:22
  Aan: Wanda Bodewitz
  Onderwerp: Re: onthouding goedkeuring
  Nee beste Wanda want ik heb een brief van de cdk (Robbertson) waarin met zoveel woorden staat ‘dat GS zich niet gehouden achten om te saneren als daarvoor geen gelden ter beschikking staan’. Het is één van mijn producties in het komende schadeproces.
  Over dat "aanvullende onderzoek":
  Toen heb ik gesteld: "dat als de overheid toch geen enkele aansprakelijkheid bij voorbaat al niet wil accepteren" (en dat is mij op 17 maart op het Provinciehuis met zoveel woorden medegedeeld) …"dat je dan ook je ALLE KOSTEN m.b.t. milieu-onderzoeken door malafide bureaus kunt besparen!"
  Ik bedoel als je er toch niks meedoet met die rapporten WAAROM ZOU DE OVERHEID dan uberhaupt nog gelden besteden aan onderzoeksrapporten?!"
  Maar kijk! Die milieubureaus willen nog wel opdrachten scoren. Die opdrachten worden – geheel naar de wens van deze tijd – ZO GOEDKOOP MOGELIJK uitgevoerd geheel in lijn van de opdrachtgever. De klant is koning! Zie affaire Bodemstaete.
  Daarom schrokken De Waal en Roy Samson zich te pletter toen ik de falsificaties aan de orde stelde en de ongerijmdheden in het HBaviesgroep-rapport…, en daarom gaan ze nu weer opnieuw "onderzoeken".
  En weet je wat ze dan doen?
  Dan gaan ze eindelijk eens verticale en horizontale boringen door die gifbelt verrichten. En zoals ik met Jurgen Wernsing besprak van het originele Grontmijrapport – zie m’n jur. blog. Daar staat de emailwisseling.
  Roy Samson zei me letterlijk (m.b.t. dat nieuwe onderzoek) : "Nou let u maar eens op wat we nu gaan doen!" Maar ondertussen is die actie wel 20 jaar te laat en zit ik met de schadegevolgen.
  Kijk! Als ze tegen die potentiéle koper gezegd zouden hebben:
  Wij, de overheid, VRIJWAREN u van alle aansprakelijkheid dan zou MOGELIJK een bezwaar zijn weggevallen. Maar nee hoor. In de laatste brief van de gemeente houdt men de aansprakelijkheid VOLLEDIG OPEN e.e.a. conform Art. 75 Wbb (= ongerechtvaardigde verrijking). En de gemeente verwijst naar SEMPERNOVEM die ook geen uitsluitsel geeft.
  Een gehele cover up dus van de belanghebbenden.
  En… zolang er niet tengevolge van een calamiteit moet worden ingegrepen zal men niks doen. Het is dus duidelijk niet het Grifpark in Utrecht! Zie m’n jur. blog waarnaar ik verwijs naar een recente update van voormalig minister Nijpels in "Binnenlands Bestuur".
  Groet! JB
  —– Original Message —–
  From: Wanda Bodewitz
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Wednesday, May 26, 2010 10:00 AM
  Subject: RE: onthouding goedkeuring
  Beste Jan,
  Het is dan inderdaad vreemd dat de provincie nog een aanvullend definitief onderzoek wil laten doen, maar i.i.g. heeft de provincie al wel bepaald dat het waterschap AGV herverontreiniging van de gesaneerde Vecht als gevolg van uittreding van slib uit het Slijk moet voorkomen. Dit betekent dat de provincie het waterschap verplicht om maatregelen te nemen.
  Met vriendelijke groet,
  Wanda
  ——————————————————————————–
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: dinsdag 25 mei 2010 19:13
  Aan: Wanda Bodewitz
  Onderwerp: Re: onthouding goedkeuring
  Nee beste Wanda,
  In het Grontmijrapport kun je wel lezen (als antwoord op mijn aangifte en uberhaupt aanleiding voor het rapport en onderzoek op pag. 11: "Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen vaten en dergelijke aangetroffen".
  Dat zegt geen moer! Want het zal waarschijnlijk toen geen MOOI WEER GEWEEST ZIJN! want alleen bij mooi weer zie je die massa vaten, althans ik en in oudere rapporten, kun je die partij vaten in onder water zien liggen. Dat was in ieder geval in 1989 het geval toen ik de verhalen wilde onderzoeken m.b.t. de voormalige stort en uiteraard ook verwees naar die partij vaten ter grootte van een half voetbalveld. Nu zijn die vaten niet van roestvrijstaal hè… dus die toen al flinterdunne roestige vaten zijn ongetwijfeld doorgerrot in de afgelopen 20 jaren en de inhoud ligt in de bodem. De TOTALE STOMPZINNIGHEID van rapporten lezen, en de betekenis ervan niet willen snappen, verbaast me iedere keer weer. WANT ZELFS ZONDER DE INHOUD VAN DIE VATEN TE KENNEN WAS ER SPRAKE IN HET GRONTMIJRAPPORT VAN ERNSTIGE BODEMVERVUILINGEN EN DAT WORDT DOOR DE PROVINCIE BEVESTIGD IN HAAR EIGEN BRIEVEN VAN 1993 EN JUNI 2009 J.L. AAN DE GEMEENTE. Ik word toch zo ongelooflijk moe van al dit geouwehoer..
  Op pag. 1 van het Grontmijrapport kun je ook lezen±
  `…Aanleiding tot het laten verrichten van een orienterend bodemonderzoek wordt gevormd door het beschikbaar komen van gegevens van omwonenden betreffende de historie van de onderzoekslocatie.´
  Nog een voorbeeld van stompzinnigheid±
  Pg. 6
  ´…Tijdens de veldwerkzaamhedewn is zintuigelijk bij het in de bodem brengen van een zuigerboor bij boring 25 aan het wateroppervlakte een grote olievlek waargenomen. Dit duidt op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigde stoffen in de waterbodem….´
  Nee! Het kwam doordat je in je grootmoeder zat te boren…
  Kijk! Als jij en `de polletiek` al die rapporten niet kennen kun je er ook geen oordeel over vellen. Dan zou ik eerst maar eens eisen dat je dezelfde informatie krijgt waarover ik ook beschik.
  Dus…. ook zonder de resultaten van het onderzoek m.b.t. de vaten moest de zaak gesaneerd worden. En de HBadviesgroep beweerde alles te zullen onderzoeken en levert een fake/rapport in… Tel uit je winst.
  Groet, JB
  —– Original Message —–
  From: Wanda Bodewitz
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Tuesday, May 25, 2010 6:28 PM
  Subject: RE: onthouding goedkeuring
  Beste Jan,
  Zijn de vaten in het eerste onderzoek dan wel onderzocht?
  Met vriendelijke groet,
  Wanda Bodewitz
  ——————————————————————————–
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: dinsdag 25 mei 2010 15:57
  Aan: Wanda Bodewitz
  Onderwerp: Re: onthouding goedkeuring
  Beste Wanda,
  Correctie!
  Die voorgaande onderzoeken, en dan doel ik al op het allereerste onderzoek van de Grontmij uit 1990, waren DEGELIJK GENOEG! En lieten niets te raden over.
  VIERMAAL "ernstige bodemverontreinigingen" werden in dat rapport geconstateerd waaronder "spontane olieaanboringen"; lazer nou toch op! De hele kwestie m.b.t. Het Slijk is net zo ernstig als m.b.t. de Volgermeerpolder. Daar werd de klokkenluider ontslagen toen hij aan de bel trok. En ik word geacht een gifbelt van ongekende omvang door te verkopen alsof er niks aan de hand is.
  MET ANDERE WOORDEN:
  De feiten waarover je het hebt ZIJN AL LANG VASTGESTELD. In 1990 namelijk. Ze werden manifest in 2004 toen ik over een onverkoopbare locatie bleek te beschikken.
  Maar de feiten worden verdoezeld met valse milieurapporten. Ook dit aspect blijkt weinig response te krijgen bij "de polletiek".
  Opmerking. (inside info.)
  Mr Roy Samson, de milieujurist van de provincie, en die verantwoordelijk is voor ook het shit-antwoord dat je las van De Jong, milieugedep., wenste me "of the record" veel succes om Maarssen en de Milieudienst NW Utrecht op te knopen maar tegelijkertijd probeert hij zijn straatje schoon te vegen. Ook in het vervalste rapport van de HBadviesgroep wordt er letterlijk in de oliewalmen en plassen onderzoek gedaan maar de eindconclusie is: "niks aan de hand". En voor de rest luidt het parool: "als je nergens naar zoekt zul je ook niks vinden!" (zoals die partij vaten).
  Dan kun je dus beter gewoon blijven "onderzoeken" totdat je een ons weegt. Met andere woorden. Tot Sint Juttemis.
  Ik dacht dat "de polletiek" nou eens werkelijk slimmer was.
  Niet dus.
  Groet! JB
  —– Original Message —–
  From: Wanda Bodewitz
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Tuesday, May 25, 2010 3:06 PM
  Subject: RE: onthouding goedkeuring
  Beste Jan,
  Aangezien de voorgaande onderzoeken volgens jou niet degelijk waren, vind ik het zinvol dat er toch nog een onderzoek plaatsvindt. Als blijkt dat dit onderzoek ook niet degelijk is, dan zullen wij dat natuurlijk aan de kaak stellen. Ik begrijp dat je er zelf schoon genoeg van hebt en dat je het liefst zou zien dat er direct actie ondernomen zou worden, maar actie is pas mogelijk als de feiten zijn vastgesteld. Daar wordt nu gelukkig aan gewerkt.
  Groeten,
  Wanda
  ——————————————————————————–
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: dinsdag 25 mei 2010 14:17
  Aan: Wanda Bodewitz
  Onderwerp: Re: onthouding goedkeuring
  Beste Wanda,
  Kern van de zaak blijft dat "men blijft onderzoeken tot Sint Juttemis" en ondertussen gebeuren er gewoon zaken die niets te maken hebben met weer "een aangekondigd nader onderzoek" dat niets voorstelt. Belazer je nou zelf niet langer.
  Dat hoor ik gvd al 20 jaar. Vanaf 1990 toen duidelijk werd dat er ingegrepen moest worden m.b.t. het Slijk. Mijn rechtszaak "staat daar niet los van". In tegendeel! Het is die voortdurende verdomde lafheid van politici om niet
  a) hun eigen wetgevingen serieus te nemen
  b) of anders te beslissen dat die wetgevingen niks voorstellen.
  Ziedaar de gehele casus. Belazer het volk niet langer. De gehele wet Milieubeheer en Art. 18 stellen geen reet voor omdat jullie, als verantwoordelijke politici, daaraan geen waarde toekennen.
  Enfin.. Ik zie wel hoe het gaat op 27 mei a.s. Of niet.
  Groet! JB
  —– Original Message —–
  From: Wanda Bodewitz
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Tuesday, May 25, 2010 1:59 PM
  Subject: RE: onthouding goedkeuring
  Beste Jan,
  Jammer dat je het zo ziet. Wij hebben deze zaak namelijk nog niet afgesloten. Het hangt af van hoe het aangekondigde onderzoek zal verlopen. Daar staat jouw rechtszaak in principe los van.
  Met vriendelijke groet,
  Wanda Bodewitz
  ——————————————————————————–
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: dinsdag 25 mei 2010 13:18
  Aan: Wanda Bodewitz
  Onderwerp: Re: onthouding goedkeuring
  Beste Wanda,
  c.c. SP-voorman Ton Witteman
  Vroeg me wel zo terloops af wat "de polletiek" nog betekent in de echte politiek die ik overmorgen, 27 mei, in de rechtszaal sta te verdedigen?!
  Uiteraard kan "de polletiek" zeggen: t is nu onder de rechter omdat WIJ, laf als we zijn, het verdommen stelling te kiezen en de te beslissen zaken op het bord van de rechter leggen.
  Ik zal dat de rechter op 27 mei (de zitting) ook proberen uit te leggen HOE HET WERKT MET LAFFE POLITICI die geen stelling willen kiezen.
  So far… bedankt voor je belangstelling met weinig concreet resultaat. Vergelijk je opstelling met "de meerderheid in het parlement dat de immuniteit zou moeten opheffen van de corrupte Staat en zijn ambtenaren".
  Lafheid alom.
  Lafheid alom.
  Groet! JB
  (en ik wens je toch een goede verkiezingsuitslag).
  —– Original Message —–
  From: Wanda Bodewitz
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, May 03, 2010 10:19 AM
  Subject: RE: onthouding goedkeuring
  Beste Jan Bouma,
  Aangezien ik uw telefoonnummer niet direct kon vinden, mail ik u bij deze. Binnenkort zal Ton Witteman nog contact met u opnemen (samen met Willem van der Steeg) om een afspraak te maken. Ik verwacht dat zij binnen 2 weken contact met u kunnen opnemen.
  Met vriendelijke groet,
  Wanda Bodewitz
  ——————————————————————————–
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: dinsdag 9 maart 2010 13:51
  Aan: Wanda Bodewitz
  Onderwerp: Re: onthouding goedkeuring
  Beste Wanda,
  Dank voor alle inspanningen. Je vragenstelster zou zich uitstekend kunnen vinden in de vragen die ik al stelde omtrent "milieucriminaliteit van de overheid!"
  Wat de Commissie RGW miste was moed om die vragen te stellen.
  Dat zal nu de publieke opinie gaan doen want ik heb begrepen dat de Telegraaf er "een zwaargewicht" op zet. En dan kan heel corrupt Nederland incl. de politiek en de bestuurders het voorlopig daar mee doen.
  Mij is toegezegd (zie m’n jur. Vkblog) dat Graafhuis mij binnen 1 uur zou antwoorden. Niks! Ze wachten af of ze afgemaakt worden.
  Idem de dir.secretaris van het AGV mij zou berichten. Ook het AGV wacht of ze afgemaakt worden. Ik heb wel het DB voorgesteld maar vast een andere naam te kiezen NA de veldslag.
  Enz. enz. enz. enz. Corruptie bestrijd je niet door diplomatieke vragen te stellen maar door met de vuist op tafel te slaan. Tot zo ver en niet verder… Zoiets.
  Nogmaals: dank voor de inspanningen maar blijf mijn Vkblog volgen.
  Beste groet! JB
  —– Original Message —–
  From: Wanda Bodewitz
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Tuesday, March 09, 2010 11:59 AM
  Subject: RE: onthouding goedkeuring
  Beste Jan Bouma,
  De gedeputeerde die ik heb gesproken, was Joop Binnekamp.
  Onze fractie-ondersteuner stelt meestal de schriftelijke vragen op. Ik weet niet of zij de komende week tijd heeft om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Ik zal kijken op welke termijn het lukt.
  Groeten,
  Wanda
  ——————————————————————————–
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: dinsdag 9 maart 2010 0:04
  Aan: Wanda Bodewitz
  Onderwerp: Fw: onthouding goedkeuring
  Beste Wanda Bodewitz,
  Dank voor dit ingelaste bericht. ==
  Beste Jan Bouma,
  Waarschijnlijk kwam er weinig reactie uit de commissie, omdat de toon*) van je betoog toch nog wat aanvallend was. Ik heb er later nog verder over gepraat met commissieleden en ik denk dat er wel degelijk belangstelling voor je betoog bestaat. Ook heb ik nog gesproken met de gedeputeerde en hij gaf aan dat hij ervan overtuigd is dat de gemeente in deze zaak verantwoordelijk is. Ik heb hem verzocht om dat toch nog wat grondiger uit te zoeken, aangezien het om een combinatie van waterbodem en landbodem gaat. Hij heeft aangegeven dat te zullen doen. Verder heb ik met Ton Witteman, Statenlid van de SP, nog uitgebreid gesproken over de mogelijkheden om hier actie op te ondernemen. Wij overwegen om er schriftelijke vragen over te stellen (en misschien wil de SP ook wel een publiciteitsactie op touw zetten). Het opstellen van de schriftelijke vragen wil ik nog even laten afhangen van wat de bevindingen van de gedeputeerde zijn. Over 2 weken zie ik hem weer en kan ik vragen wat de stand van zaken is. Is dat op tijd genoeg?
  Groeten,
  Wanda Bodewitz==
  *) nee, ongeacht welke toon dan ook ik zou hebben gehanteerd de Commissie zou geen moed gehad hebben om stelling te kiezen… t Is niet geloven!
  …. Ondertussen ondernam ik actie (zie hieronder) en ik bel morgen al die gedeputeerden op. Als zij zich wensen te conformeren aan de criminele gang van zaken m.b.t. hun verantwoordelijkheden dat de Provincie verzaakte en vervalste milieurapporten gedoogt dan wil ik dat graag w e l van ze horen. Ik weet zeker dat de hele zaak uiteindelijk op de voorpagina terecht komt van de Telegraaf en dan is het ook opgelost.
  Er zijn hier 4 partijen bij betrokken. De gemeente Maarssen, de Milieudienst NW Utrecht, het AGV en… de Provincie. Daarom heb ik voorgesteld dat die 4 partijen gezamenlijk de kwestie zouden moeten oplossen. Wat we nu zien is dat De Jong zich alweer verschuilt achter de Gemeente maar hij is minstens net zo schuldig. Zijn ambtenaar Hans de Waal vervalste wel die rapporten en loog er lustig op los. Die gaat bewijsbaar in de fout. Hoeveel BEWIJS wil de Commissie RGW eigenlijk?
  Wat moet ik anders?! Dit hele zwartepietenspel is nu al gaande vanaf oktober 1989… Maar in 2004 haakte er wel een koper af en sindsdien ben ik "besmet".
  Of die telefonische ronde morgen iets oplevert is afhankelijk of de Pers zich meldt. En daar wordt ook aan gewerkt.
  Uw vraag of ik nog veel tijd heb om deze kwestie te laten voortduren? Nee. Die heb ik niet. Maar die wetenschap kan ook weer tegen me gebruikt worden als dat bekend wordt. (…!)
  Kern van de zaak blijft dat "de politiek en het Bestuur" geen stelling willen nemen. De gestelde vragen niet beantwoord worden conform de conclusies die getrokken moeten worden. En waardoor de gehele geloofwaardigheid van diezelfde overheid ter discussie komt te staan.
  Met vriendelijke groet!
  JB
  — Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: secr.gedep.van.lunteren@provincie-utrecht.nl
  Sent: Monday, March 08, 2010 9:32 PM
  Subject: Fw: onthouding goedkeuring
  Geachte heer Van Lunteren,
  Svp t.k.n. de bijlage mutatis mutandis.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: secr.gedep.raven@provincie-utrecht.nl
  Sent: Monday, March 08, 2010 9:31 PM
  Subject: Fw: onthouding goedkeuring
  Geachte mevr. Raven,
  Svp t.k.n. de bijlage mutatis mutandis.
  M.vr.gr.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: statengriffie@provincie-utrecht.nl
  Sent: Monday, March 08, 2010 9:01 PM
  Subject: Fw: onthouding goedkeuring
  Geachte heer Graafhuis,
  Svp t.k.n. idem mutatis mutandis.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: secr.gedep.krol@provincie-utrecht.nl
  Sent: Monday, March 08, 2010 8:56 PM
  Subject: Fw: onthouding goedkeuring
  Geachte heer Krol,
  Svp t.k.n. idem mutatis mutandis.
  M.vr.gr.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: secr.gedep.haak@provincie-utrecht.nl
  Sent: Monday, March 08, 2010 8:55 PM
  Subject: Fw: onthouding goedkeuring
  Geachte Mevr. Haak-Griffioen,
  Svp t.k.n. idem mutatis mutandis.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: secr.gedep.binnekamp@provincie-utrecht.nl
  Sent: Monday, March 08, 2010 8:53 PM
  Subject: Fw: onthouding goedkeuring
  Geachte heer Binnekamp,
  Besluiten van G.S. gaan ook u aan. Derhalve svp t.k.n. de bijlage.
  M.vr.gr.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: hans.schoen@provincie-utrecht.nl
  Sent: Monday, March 08, 2010 8:50 PM
  Subject: Fw: onthouding goedkeuring
  Geachte heer Schoen,
  N.a.v. de vergadering van RGW d.d. 8 maart 2010 zend ik u onderstaand bericht ten behoeve van de Leden.
  E.e.a. ook in afwachting van de toezegging zijdens de gedep. dhr. De Jong aan de Leden tijdens de vergadering.
  Met dank voor de doorzending.
  M.vr.gr.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: secr.gedep.de.jong@provincie-utrecht.nl
  Sent: Monday, March 08, 2010 8:46 PM
  Subject: Fw: onthouding goedkeuring
  Geachte heer De Jong,
  Hierbij zend ik u onderstaand bezwaar tegen de goedkeuring van het baggerplan door G.S. mede vanwege een teleurstellende reactie van hedenmiddag op de kwestie Het Slijk te Maarssen door de Commissie RGW.
  Staande de vergadering hebt u mij een antwoord toegezegd maar helaas moet ik wel vanwege het korte tijdsbestek (11 maart) formeel bij uw College prostesteren.
  In afwachting van uw reactie teken ik,
  Hoogachtend,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: secretariaatcvdK@provincie-utrecht.nl
  Sent: Monday, March 08, 2010 8:33 PM
  Subject: onthouding goedkeuring
  Aan het College van Gedep. Staten van Utrecht
  Postbus 80300
  3508 TH Utrecht
  idem per post en per mail
  c.c.: secr.gedep.de.jong@provincie-utrecht.nl
  c.c.: a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c.: Hans.Schoen@provincie-utrecht.nl
  Griffier van de Comm. RGW
  Idem alle Leden.
  8 maart 2010
  Geacht College,
  Betreft:
  Baggerplan Vecht en zijwateren ligt ter inzage
  Het baggerplan voor de Vecht en zijwateren ligt ter inzage bij de provincies Utrecht en Noord Holland.
  Inzage en reactie provincie Utecht
  Gedeputeerde Staten Utrecht willen instemmen met het saneringsplan. U kunt de ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stukken inzien van 29 januari tot en met 11 maart 2010 bij de provincie Utrecht, Archimedeslaan 21 te Utrecht, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak via 030 258 33 06. Inzien kan ook op de gemeentehuizen van de gemeentes Breukelen, Loenen, Maarssen en Utrecht.
  Belanghebbenden kunnen opmerkingen over de ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stukken tot en met 11 maart bij de provincie Utrecht indienen:
  schriftelijk: bij Gedeputeerde Staten van Utrecht, afdeling Vergunningverlening, onder vermelding van ‘zienswijze’, postbus 80300, 3508 TH Utrecht
  mondeling: via een telefonische afspraak met de afdeling Vergunningverlening telefoonnummer (030) 258 33 06, of per fax (030) 258 29 90
  Zie ook svp de aangehechte "samenvattingsaneringsplanwaterbodemvecht"
  Inzake bovenvermelde ter visielegging van bedoeld baggerplan moge ik u erop wijzen dat ik ernstige bezwaren heb indien u het baggerplan in uitvoering neemt ZONDER ook milieuvervuilingen van het Slijk te Maarssen te saneren. Het zal u duidelijk zijn dat een sanering van de Vecht weinig zinvol is met een enorme milieuvervuiling in de aangrenzende plassen van het Slijk en die in open verbinding staan met de Vecht.
  Daarnaast is u enige malen gewezen op een partij vaten ter grootte van een half voetbalveld in de plassen.
  Derhalve protesteer ik met klem tegen de expiratiedatum van 11 maart a.s. ZONDER dat u ook saneringsmaatregelen neemt m.b.t. het Slijk te Maarssen.
  Uiteraard is de opschoning van de Vecht een goede zaak maar zonder de sanering van het Slijk acht ik de 100 miljoen euro kostende operatie weggegooid geld. Graag verneem ik dan ook van u of mijn verzoek honoreert. Uw milieugedeputeerde de heer drs. M.W. de Jong is uitgebreid op de hoogte van deze zaak.
  Ik hoop dat de Commissie RGW niet anders zal oordelen en zal instemmen met mijn verzoek tot een integrale aanpak.
  Hoogachtend,
  Jan Bouma – Villa Mithras – Straatweg 178 – 3603 CT Maarssen.
  =================================================================================

 236. Jan Bouma 21 juni 2010 om 13:09

  t.a.v. de heren Hendriks, de Beer en de gemeente Maarssen de navolgende info. die bij een eventuele latere procesvoering in het geding zal worden gebracht.
  De context is te vinden op mijn andere Vkblog als dat van @Aad verbaast.
  ==
  21-06-2010 13:00
  @VSp…; nee, dat doe ik niet. (De oplossing zoeken bij diegenen die ‘het probleem’ veroorzaakten) want de oplossing is gewoon "geen leugen en/of bedrog" gebruiken ter legitimatie van je handelen.
  Enfin. Ook al vanwege het feit dat @Nelus niet komt met interessante verhalen doe ik dat maar…
  Ik bedien jullie van een comment dat ik afstak ten overstaan van de voltallige gemeenteraad van Maarssen op 30 januari 2006. Mede ook vanwege het feit dat @Aad in de hele zaak geïnteresseerd is vermeld ik die "TOESPRAAK" ook hier.
  ==
  21-06-2010 12:48
  Op 30 januari 2006 hield ik onderstaande "Toespraak" tijdens de gemeenteraadsvergadering van Maarssen; idem zond ik die "Toespraak" ook toe aan de heer Hendriks, de gemeentelijke ontvanger voor de WOZ… (en die nu beweert: "ich habe nichts gewusst’ ; idem zijn collega De Beer).
  U kunt het ook overslaan, dit verslag. In mijn rechtszaak die nu speelt is het wel van belang. Mijn belang. En dat is het uwe niet dus heb ik er begrip voor dat u het overslaat en van weinig belang acht. Soit!
  T.k.n.:
  “Toespraak”
  “…..Mijnheer de Voorzitter, geachte raadsfracties… mijn ‘toespraak’ gaat over de INTEGRITEIT van overheidsdiensten en ambtenaren in zijn algemeenheid. Het zal geen toeval zijn dat nu juist bij uitstek het begrip “Integriteit” uitgebreid in mijn uitkomend boek ‘May all other flags burn in hell’ aan de orde komt. In het hoofdstuk ‘De duivels uit de hel spotten’ (…hoe dat moet lijkt me vooral voor ‘de gelovigen’ interessant (sic!) ga ik in op de bestrijding van ‘de Instituties’ voor zover zij misbruik maken van het begrip Integriteit. Ik overweeg dit dossier aanvullend alsnog in dat boek op te nemen. Enige “lokale toestanden” worden overigens daarin al beschreven. De toevoeging lijkt me buitengewoon passend en verhelderend! Ter zake de verschijning van dat boek vindt u al een vooraankondiging op de website van Villa Mithras: zie: http://www.villamithras.com.
  U, meneer de Voorzitter, had mij niet op 21 december jongstleden naar het Gemeentehuis moeten laten komen want u was al van plan mij met dédain en hooghartigheid te woord te staan met de (herhaalde) mededeling: “Wij hebben correct gehandeld!” Binnen tien minuten was dat “gesprek” dan ook afgelopen met mijn mededeling, terwijl ik de burgemeesterskamer verliet….: “U en uw ambtenaren voor het gerecht te slepen!” En ook anderszins via de Pers, het publiek maken van dit dossier, mijn rehabilitatie en de aangetaste goede naam van Mithras’ te zullen herstellen. Bij dezes dus! Het is uw keuze geweest dat deze weg bewandeld moet worden omdat u hooghartig het voorstel, de mediation, van m’n advocaat heeft afgewezen. U ontraadde mij overigens ten sterkste dit dossier naar buiten te brengen… Hoezo waarom niet? Verder nam u tijdens dat korte “gesprek” hetzelfde standpunt in dat Minister Verdonk ook lange tijd innam ten behoeve van haar ambtenaren (“wij hebben correct gehandeld”) maar uiteindelijk moest zij zwichten voor de Tweede Kamer die haar “Congo-asielbeleid” bewijsbaar als “niet acceptabel” naar de prullenbak verwees.. gelijk ik dat ook verwacht nadat de raadsfracties hun oordeel zullen hebben geveld! Onmiddellijk wil ik er overigens bij aantekenen dat deze vergelijking verder mank gaat ter zake de gevolgen; het gaat mij om de verwerpelijke “massieve opstelling” van bestuurders en verantwoordelijke bewindslieden die wordt ingenomen zodra…. “het al dan niet toelaatbaar handelen van ambtenaren” ter discussie wordt gesteld en… er een negatief oordeel moet worden geveld! Nu begrijp ik anderzijds die opstelling van u wel weer want indien u “schuld zou erkennen” vloeit daar vanzelf en automatisch de schadeloosstelling uit voort…; en dat wilt u natuurlijk coûte que coûte vermijden… al moet u deswege de waarheid geweld aan doen!
  Uw verweer, meneer de Voorzitter, hield in een verwijzing naar de brief van de Milieudienst/Gemeente d.d. 10 maart 2005 met kenmerk 211/W/995. Daarin meent u uw “legitimatie” te vinden voor de handelwijzen van uw ambtenaren. Ik bestrijd die opvatting en constateer slechts dat uw ambtenaren blijk hebben gegeven “te hebben gekakeld als de befaamde kippen” omdat uit niets is gebleken dat zij werkelijk enige historische kennis hadden omtrent de locatie waarover zij anderzijds orakelden en hebben bericht aan onderstaand vermelde personen. Ronduit ergerlijk is voorts de opstelling van Dhr. Ganzevoort (opvolger van Van Cranenburgh) die meent zijn impliciete criminaliserende (en ontoelaatbare!) opmerkingen aan mijn adres, en die van de toeleverancier van de ophogingsgrond Van B., te kunnen handhaven. Het integriteitsbesef van Ganzevoort ontbreekt blijkbaar geheel! Voor de goede orde meld ik, en maak publiek….:
  a) dat ondergetekende GEEN milieucrimineel is die “vervuilde, giftige (verboden) stoffen” heeft
  aangevoerd in de ophogingsgrond van de locatie Mithras noch dat van zijn buren; dat idem Van B. (de toeleverancier) daar dus ook niet onrechtmatig van mag worden beschuldigd! Net zo min als ik Ganzevoort mag beschuldigen dat hij een dief is door (valselijk!) te beweren dat hij “een miljoen euro zou hebben gestolen!”
  b) dat ondergetekende GEEN milieucrimineel is die “olietank(s) in de grond heeft verstopt…of achtergelaten….”
  c) dat ondergetekende ook GEEN leugenaar is ter zake alle andere kwesties die hieronder vermeld staan.
  Dat er fouten kunnen worden gemaakt moge “menselijk” worden genoemd; het wordt een kwalijke zaak wanneer die fouten niet ruiterlijk worden erkend en…. de consequenties daarvan niet worden genomen maar als men unverfroren daarover gaat liegen. De meest groteske leugen, die ik ondermeer met de heer Ganzevoort besprak, was de valse bewering omtrent “het landbouwmachinereparatiebedrijf”….; “die is net zo waanzinnig” zei ik hem, “als het bekende Maarssense bedrijf Verzinkerij Bammens een…. “landbouwbedrijf” te noemen!” Hij zou zich daardoor de risee van de Vechtstreek maken! Er blijkt dus een complete chaos bij de Milieudienst omtrent opgeslagen digitale bestanden waaruit men anderzijds vrolijk “oreert”, “kakelt” en impliciet “beschuldigt”. Idem dit (om de actualiteit van NU te dienen!) het geval is met het Plan Maarssen-aan-de-Vecht waarbij er talloze percelen verkeerde bestemmingen (en dus geschiedenissen) krijgen! Een andere zielige leugen is het “verweer” van de heer Bakker dat omtrent perceel 178 (= Mithras) gerapporteerd is “dat er niets over bekend is” hetgeen weer een leugen is omdat dat perceel een latere hernummering kreeg en voorheen gewoon deel uitmaakte van het complex van het toen alom bekende en overlast gevende mestvarkensbedrijf! Et cetera, et cetera…. andere “doorzichtige verdraaiingen en leugens” om zich “eruit te redden” schiet men net zo makkelijk aan flarden als het voorbeeld!
  Ik verzoek de raadsfracties mij in de volgende raadsvergadering uitsluitsel te geven omtrent de “symbolische” schadevergoeding. Ik zeg met klem “symbolisch” want zelfs voor niet het duizendvoudige bedrag wil ik mijn naam (en die van Mithras!) bezoedeld zien zoals thans gebeurd is!
  U, meneer de Voorzitter wenste deze publieke oorlog met Mithras…; u kunt die dan ook krijgen. Dit is slechts de eerste slag! De Pers en de burger beseffen overigens goed dat ik in het strijdperk treed mede ten behoeve van een ieders belang; het algemene belang dus. Vandaag ben ik slachtoffer van “het gekakel” maar morgen bent u dat! Uiteraard kan de Pers met beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de vermelde brief opvragen dan wel bij ondergetekende verkrijgen alsmede aanvullende informatie… Ik zie dat mijn vijf minuten spreektijd ‘om’ zijn….; ik dank u voor uw aandacht…”
  ———————————————————————————————————————————-
  (Noot. In onderstaand verslag heb ik wat namen geanonimiseerd door afkortingen; in het origineel zijn die blijven staan)
  Verslag van een bespreking d.d. 21 december 2005; 12.00 uur ten gemeentehuize van Maarssen inzake een geschil dat ingezetene Bouma (later te noemen ‘B’) met de gemeente heeft. Aanwezig namens de gemeente: burgemeester Van der Sluys, en ambtenaar, namens de Milieudienst, dhr. Bakker. Dhr. Ganzevoort is – ondanks het verzoek van B. dat hij hierbij aanwezig zou zijn – er niet bij….. B. sprak namelijk gedurende een uur telefonisch met Ganzevoort op 9 september 2005 het geschil (zie de e-mail); en hij kent de argumentatie die in dit verslag staat. De toen gewisselde argumentatie zou dan ook beter kunnen worden geëvalueerd tijdens deze bespreking. Helaas kon Ganzevoort er niet bij zijn. Deze verslaglegging, opgesteld door B., wordt tijdens en voorafgaand aan de bespreking door B. overhandigd*) en behelst, wat hem betreft, de te behandelen geschilpunten en kan mogelijk als evaluatierapport ten behoeve van de partijen dienen na de bespreking.
  *) is in werkelijkheid ruim van tevoren toegestuurd.
  Het geschil bezien vanuit de opsteller dezes: Bouma (B).
  1. B. stelt ernstige zaak- en naamschade te hebben geleden ten gevolge van 1) onjuiste informatieverstrekking door de Milieudienst en 2) ten gevolge van belasterende negatieve uitspraken zijdens de gemeente ten aanzien van zijn persoon waardoor zijn integriteit is aangetast. Deze culminatie van feiten leidde ertoe dat koper W. in oktober 2004 afziet van de aankoop van Villa Mithras, terwijl het koopcontract voor ondertekening gereed lag, en B. beschouwt als een milieucrimineel die bovendien onbetrouwbaar zou zijn ten aanzien van eerdere aan W. verstrekte informatie. De gemeente weersprak en weerspreekt (!) die eerder gegeven informatie met andersluidende (en opnieuw foute!) informatie waardoor B. zich (ten onrechte!) als leugenaar gekwalificeerd zag ten opzichte van W., en ook moet zien ten aanzien van toekomstige koper(s) en/of anderen.
  2. De gemeente stelt “correct te hebben gehandeld” en wijst een voorstel van de advocaat van B., Mr. M. Lanen, om middels mediation de geschillen op te lossen, af met verwijzing naar de rechter. De geschillen zullen naar het oordeel van B, hoe dan ook dienen te worden opgelost juist omdat immers de gemeente stelt “correct” te hebben gehandeld terwijl B. dat “correcte handelen” betwist. B. vreest derhalve blijvende zaak- en naamschade ten gevolge van die opstelling van de gemeente en ziet zich genoodzaakt, hetzij via de rechter dan wel langs andere weg, aan te tonen dat de gemeente c.q. de Milieudienst jegens hem onrechtmatig heeft gehandeld en dat ook (blijkbaar!) zal blijven doen daar immers de gemeente stelde “correct” te hebben gehandeld.
  3. Ten aanzien van drie (3) geschilpunten betwist B. het handelen van de gemeente c.q. de Milieudienst. B. wijst op de navolgende feiten en omstandigheden.
  a) De locatie Villa Mithras (1,6 HA) geniet landelijke bekendheid. Uit diverse publicaties blijkt dat Villa Mithras wil dienen en representeren de waarden van ‘Waarheid & Licht’, en die waarden ook wil uitdragen en dienen gelijk de mythische Perzische god Mithras, de naamgever van het eclectische gebouw, daar in de oudheid symbool voor stond. Villa Mithras is een wettig gedeponeerd merk.
  In het contact met de kandidaat-koper was vorenstaande ‘asset’ een belangrijk
  gegeven. Koper zou ook legitiem eigenaar worden van het wettig
  gedeponeerde merk en daarnaast zou hij de genoemde waarden willen
  uitdragen en continueren. Onder verdere activiteiten van Villa Mithras dienen
  ook begrepen te worden de ten behoeve van de plaatselijke
  kunstenaarsgemeenschappen (gratis) te organiseren jaarlijkse
  tentoonstellingen… “met Opening door de burgemeester!” en waardoor de
  sociale settlement van koper W. binnen de Maarssense gemeenschap gestalte
  zou krijgen, alsmede een voortzetting door koper W. werd beoogd van de
  landelijk gerichte activiteiten van Villa Mithras.
  b) Door de geschilpunten wordt bovengenoemde doelstelling (en akkoord tussen B. en koper W.) door de gemeente, naar het oordeel van B., doeltreffend om zeep geholpen. Koper ziet naar aanleiding van die onjuistheden en aantijgingen teleurgesteld af van de aankoop terwijl B. zich tegelijkertijd geafficheerd ziet als “onbetrouwbaar” en “leugenachtig” en waardoor nu juist het grootste goed dat hij wil representeren, Waarheid & Licht te dienen, wordt bezoedeld.
  Ter zake de 3 feiten (kort samengevat):
  1. Er komt geen bevestiging zijdens de gemeente (dhr. Van Cranenburgh) met betrekking tot een eerder door B. verkregen principeverklaring inzake een mogelijk door koper in te dienen aanbouwplan. Koper zit op dat moment bij de makelaar, dhr. R., op die bevestiging te wachten. B. wordt daardoor in de ogen van koper W. al onbetrouwbaar omdat immers B. koper eerder had medegedeeld dat die mogelijkheid bestond op grond van door hem verkregen formulieren in januari 2004 en verkregen bevestiging omtrent die aanbouw/verbouwmogelijkheid. B. faxt dan aan mevrouw H. de bewuste formulieren waarop Van Cranenburgh dan B. beschuldigt “dat hij niet gewenste informatie” wil horen en Van Cranenburgh weigert om de bevestiging te sturen naar de makelaar; vervolgens zou B. niet “de juiste toonzetting” te hebben getoond. Vervolgens verbiedt Van Cranenburgh zijn ondergeschikten nog te spreken met B. Alles ertoe leidende dat koper W. later tegen B. zal zeggen: “Weet jij wel hoe ze over je praten, man!? Ze mogen zelfs helemaal niet meer met je spreken!” (e.e.a. tengevolge van de uitlatingen van mevr. S. tegenover de medewerkers van het makelaarskantoor L. die namens koper optraden) B. merkt ter zake deze aantijging op (“dat hij geen ongewenste informatie wil horen” – en waardoor wel degelijk zijn integriteit wordt aangetast) dat slechts voor hem zal gelden feitelijke, objectieve en juiste informatie waar elke ingezetene van de gemeente recht op heeft en wel zonder aanzien des persoon. Hij wil dan ook niet, als ingezetene en burger van de gemeente, behandeld worden door Van Cranenburgh met een “speciale voorkeursbehandeling” die het spreekverbod zou moeten vervangen. Bovendien wijst hij erop dat de aantijging dat hij “niet de juiste toonzetting” zou hebben getoond volstrekt ongegrond is en zijdens de gemeente niet onderbouwd wordt.
  Anderzijds wil hij geen slachtoffer worden van een gebleken desorganisatie en discommunicatie binnen de ambtelijke diensten. Immers in januari 2004 had hij zich vervoegd bij de gemeente verwijzende naar het feit dat Mevr. H. (Ruimtelijke Ordening) op dat moment doende is met het ontwerpbestemmingsplan tot de gemeentegrens met Breukelen. B. achtte het raadzaam dat Mevr. H. in een zo’n vroeg mogelijk stadium geïnformeerd zal zijn omtrent een mogelijk gewenste aanbouw door de opvolger/koper van Villa Mithras. Vervolgens kreeg B. tijdens die bespreking op het gemeentelijk administratiekantoor de nodige formulieren mee waaruit de procedurele regels blijken omtrent die (mogelijke) aanbouw die…. vervolgens NIET bevestigd worden terwijl koper W. daarom verzocht had. (Sic!)
  De eerste vertrouwensbreuk tussen koper W. en B. is er.
  2. Vervolgens gaat de Milieudienst bewijsbaar in de fout door (bewust en mogelijk opzettelijk!) onjuiste informatie te verstrekken omtrent de overige twee feiten.
  B. informeert koper – uiteraard waarheidsgetrouw! – dat op de locatie voorheen “een grote varkensmesterij” gevestigd was (vanaf de jaren ’60 t/m ’90) maar de Milieudienst informeert ter zake aan de medewerkers van Makelaarskantoor Lubbers, die namens koper optraden, dat het zou gaan om een “landbouwmachinereparatiebedrijf”. Opnieuw wordt daardoor de integriteit van B. – ten opzichte van koper – aangetast. B. vraagt zich immers vertwijfeld af waarom de Milieudienst hier geen omschrijving zou hebben gegeven dat er een “fietsherstelinrichting”, “banketbakkerij” of… “chemische fabriek” gevestigd was omdat immers de gegeven omschrijving “landbouwmachinereparatiebedrijf” net zo onzinnig en bezijden de waarheid is! Ter zake verwijst de gemeente dan (als redengeving voor deze onjuistheid) naar “mogelijk is deze benaming afkomstig van een eerder verleende hinderwetvergunning op dit adres” hetgeen een volstrekt onjuiste en ongerijmde “verklaring” is. B. acht ter zake dit feit, en ter wille van een rechts- en waarheidsvinding, het van belang dat – zonodig – middels een gerechtelijk onderzoek wordt vastgesteld wie bij de Milieudienst hiervoor verantwoordelijk is en waarom deze negatieve(re) connotatie aan koper is medegedeeld. Naar het oordeel van B. heeft de Milieudienst gezocht naar iets “landbouwachtigs” en heeft men de omschrijving van “chemische fabriek” (met een nog veel negatievere connotatie!!!) niet aangedurfd… Zonder dat er hier duidelijkheid over zal ontstaan zal deze beschuldiging, dat er opzettelijk en bewust foute informatie is verstrekt, niet zijn rechtgezet. De gemeente zelf omschrijft deze onjuistheid bagatelliserend als…”weinig accuraat” terwijl er decimeters dikke (andersluidende!) milieurapporten liggen bij de Milieudienst ter zake de voorgeschiedenis van de locatie en de varkensmesterij waardoor de gegeven onjuiste informatie voor B. dan ook totaal onbegrijpelijk en… ook onacceptabel wordt! In 1991 incasseert de gemeente nota bene nog HFl. 25.000,- van B. als bijdrage in de plankosten om het (overlast gevende) bedrijf te saneren en te verplaatsen. Ook bij eerste oogopslag en consultatie, van met name de hinderwet, zou de Milieudienst immers anders (en naar waarheid!) hebben te dienen rapporteren. De toenmalige directeur van de Milieudienst, de huidige gemeentesecretaris dhr. A.B. Nederlof, zou ter zake hier over gehoord kunnen worden dan wel e.e.a. kunnen verklaren omtrent deze “weinig accurate” verslaglegging. Tevens zou dhr. Nederlof, (eventueel door de rechter gehoord), dan ook tegelijkertijd kunnen bevestigen dat tijdens zijn directeurschap van de Milieudienst het B. was geweest die in 1989 het initiatief heeft genomen om de aangrenzende plassen van ’t Slijk (voormalige stort) te doen onderzoeken waardoor B. de twee nieuwe eigenaren (van het voormalige bedrijfsterrein) juist zou kunnen informeren. Daaruit vloeide voort het bewuste rapport van de Grontmij (1990) dat bij de Provincie als zodanig bekend is. In ieder geval is er een causaal verband dat koper B. vanaf dat moment gaat wantrouwen omtrent zijn betrouwbaarheid terwijl nota bene! de waarheidsvinding en integriteit in het vaandel van Mithras geschreven staat!
  3. Vervolgens gaat de Milieudienst opnieuw in de fout wanneer er ongegronde verdachtmakingen, ten laste van B., aan koper worden gerapporteerd “dat er nog olietank(s) in de grond zouden zitten”, dan wel zouden moeten zijn achtergebleven
  omdat de Milieudienst niet over de afvoerbewijzen van die tanks zou beschikken…
  Koper zegt dat ook letterlijk tegen B.: “weet je dat er hier ook nog olietanks in
  de grond zitten!?” waardoor B. zich ook nog eens als “milieucrimineel”
  bestempeld ziet. Uit twee verschillende rapportages van de Milieudienst, de laatste
  d.d. 5.10.2005 gericht aan het advocatenkantoor Derks Star Busmann blijken
  vervolgens twee (2) ontoelaatbare en structurele fouten. De aantijging omtrent de
  beweerdelijk door B. achtergelaten olietank(s) wordt in die rapportage, na een
  onzinnige argumentatie uiteindelijk teruggebracht tot de waarheid en
  juiste proporties door de zinsnede: “De posities van de voormalige tanks en de latere
  nieuwbouw op de percelen 176 en 176a in ogenschouw genomen, is het aannemelijk
  dat de tanks bij de sloop van de stallen zijn verwijderd.” Hetgeen uiteraard het
  geval is geweest gelijk er nog veel meer tanks, silo’s, een propaantank en andere
  bovengrondse installaties bij de ontmanteling van het bedrijf regulier zijn
  verkocht en afgevoerd maar… de Milieudienst zou op voorhand hier ook de
  bewijzen van gehad moeten hebben… want de vervolgzin luidt: “Er is echter
  geen certificaat van verwijdering van de tanks bij de Milieudienst bekend.”
  B. acht deze, kennelijk structurele, verslagleggingen, waarin impliciete
  verdachtmakingen leiden tot onjuiste conclusies, en die tegenover derden
  worden geventileerd, als volstrekt ontoelaatbaar. Tegen dergelijke (onzinnige)
  aantijgingen kan men zich slechts verweren door…, zoals desgevraagd de KIWA aan
  B. mededeelde, “met een metaaldetector het gehele terrein af te zoeken.”
  Uiteraard zal er dan niets gevonden worden maar de ontoelaatbare en ongegronde
  verdachtmaking aan het adres van B. is dan al gedaan en een feit gelijk koper W.
  dat ook vertaalde in bovenstaande opmerking. Opnieuw werd een ernstige aanslag
  gepleegd op het opgebouwde vertrouwen tussen verkoper B. en koper W.
  4. Vervolgens gaat de Milieudienst/gemeente opnieuw in de fout door de in 1991 aangevoerde ophogingsgrond verdacht te maken en wel met de zinsnede….: (dat) “…ten aanzien van de kwaliteit van de opgebrachte grond op Straatweg 176 kan de Milieudienst geen uitspraak doen.” Sterker nog…. L. Ganzevoort beweerde op 9 september 2005 in een telefoongesprek aan B…:.
  —– Original Message —–
  From: Ganzevoort, L.
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, September 12, 2005 1:19 PM
  Subject: Verzoek om afspraak met de burgemeester.
  Geachte heer Bouma,
  Zoals ik u afgelopen vrijdag n.a.v. ons telefoongesprek had toegezegd heb ik de kwestie voorgelegd aan de burgemeester. De burgemeester heeft aangegeven bereid te zijn nogmaals een gesprek met u te voeren. De burgemeester is echter tot 26 september 2005 afwezig (vakantie). U kunt echter te allen tijde een afspraak vast laten leggen via het bestuurssecreatariaat (tel. 0346 – 594 200) of via bestuurssecretariaat@maarssen.nl
  U moet dit gesprek echter niet zien als een vorm van "mediation". Daarvan kan geen sprake zijn (zie de brief aan mr. Lanen d.d. 24 augustus 2005).
  Met vriendelijke groet,
  Lykle Ganzevoort
  (afdeling Ruimte)
  …dat “de toeleverancier van die grond (Van B.) mogelijk verboden en schadelijke stoffen (!) zou hebben toegevoegd…” Dit is een volstrekt ontoelaatbare verdachtmaking daar immers NU JUIST ten aanzien van deze massaal aangevoerde grond er geen enkele (acceptabele) reden was om deze verdachtmaking te uiten De grondleverancier (Van B. Recycling) informeert, desgevraagd, B…: “dat dergelijke suggestieve verdachtmakingen alleen door een technisch bodemonderzoek kunnen worden weerlegd….”. (het gaat hier om de aanvoer ter ophoging van het totale perceel van ca. 12000 m3 maagdelijke veengrond die afkomstig was door afgraving van een veenweide.
  Binnen zeer korte tijd werden ca. 600 (!) vrachtwagens x 20 m3 = 12 a 13000 m3! grond aangevoerd afkomstig uit die afgraving maar volgens dhr. L. Ganzevoort (telefonisch) had B. “er rekening mee moeten houden dat Van B. verboden, dan wel schadelijke stoffen zou hebben kunnen bijmengen….!” Terwijl… , zo deelde Van B. aan B. mede..: “de ambtenaren van de Provincie erbij stonden… en ook nog locaties hebben aangewezen waar die grond kon worden afgezet…”
  Dergelijke a-prioristische ongegronde verdachtmakingen acht B. niet toelaatbaar tussen enerzijds een Overheidsdienst en anderzijds ingezetenen die daarmee te maken krijgen. Door de verdachtmaking zijn er nu in principe tientallen “verdachte locaties” in de provincie die slechts “gezuiverd” kunnen worden door bodemonderzoeken te laten verrichten. B. heeft een van die ontvangers (Van W. te Breukelen) geïnformeerd, die evenmin een “schoongrondverklaring” aan Van B. had gevraagd, idem een tiental anderen dat uiteraard ook destijds niet gedaan hebben. “De ambtenaren van de Provincie stonden er immers soms bovenop erbij te kijken!” In het telefoongesprek maakte B. aan dhr. Ganzevoort duidelijk dat hier een volstrekt onzinnige en kwalijke beschuldiging door hem werd geuit die gelijk staat aan de bewering van B. dat “hij, Ganzevoort, een miljoen euro zou hebben gestolen… en dat Ganzevoort die, an sich waanzinnige, beschuldiging dan niet kan weerleggen door slechts…”op zijn voorhoofd te wijzen” ter zake de (ontoelaatbare!) ongerijmdheid van die beschuldiging want…. dat levert “geen bewijs” noch “weerlegging” op! Slechts een uitvoerig en welhaast onmogelijk uit te voeren onderzoek zou in dat geval Ganzevoort hebben “vrijgepleit” van die beschuldiging!! In een eventueel te voeren rechtszaak zal (vermoedelijk) Van B. zich willen voegen om deze, a-prioristische, aantijgingen te wraken. Tenslotte wordt hij toch maar als potentiële “milieucrimineel” aangemerkt terwijl “de Provincie er bovenop stond.” De herkomst en oorsprong van die aangevoerde grond was en is onverdacht.
  En de Milieudienst had dit behoren te weten! Zoal in de regel, en in z’n algemeenheid ervan kan worden uitgegaan dat het verstandig is om een “schoongrondverklaring” te vragen, gold dat nu juist in deze omstandigheid niet. Toch kunnen nu tientallen eigenaren van locaties…. (waaronder de buren van B. ..sic!), die ook grond van Van Bentum hebben ontvangen, zich eigenaar noemen van “verdachte locaties” dankzij de aantijging (en opvatting!) van de Milieudienst daar immers niemand destijds het betreffende papiertje “schoongrondverklaring” heeft gevraagd.
  Resumerend:
  B. concludeert dat bij blijvend “correct handelen” zijdens de gemeente en/of Milieudienst hij over een “onverkoopbare locatie” beschikt. B. concludeert dat ter zake zijn brief d.d. 11.10.2004 die in hoofdzaken juist is geweest; zeker wat het gevolg betreft. B. doet uitdrukkelijk het aanbod van bewijsvoering door de stukken alsmede het horen van getuigen. B. ziet zich genoodzaakt dit beeld recht te zetten. De voorkeur heeft een “minnelijke schikking” zoals mr. M. Lanen die voorstelde omdat middels ‘mediation’ te doen. Die is afgewezen. Blijft over voor B. twee te bewandelen wegen waaronder het publiek maken van deze correspondentie middels de Pers en het voeren van een rechtszaak. Hoe dan ook acht B. zich genoodzaakt zijn aangetaste persoonlijke INTEGRITEIT te herstellen te meer daar hij (nota bene!) zich middels Villa Mithras drager van acht van de te dienen begrippen Integriteit, Waarheid & Licht. Vervolgens acht hij zich genoodzaakt om zijn reputatie te zuiveren en de locatie.
  Het regardeert vervolgens B. niet of de gedane uitlatingen en/of foutieve informatie het gevolg zijn van ongelooflijke onachtzaamheid dan wel opzet. Het bewijs dat koper W. afhaakte is daar niet minder het gevolg van geweest. B. vordert dan ook twee zaken:
  a) dat er geen onjuiste en/of suggestieve verdachtmakingen meer geuit zullen worden;
  dat hij (bijvoorbeeld) ook geen slachtoffer meer wordt van de gebleken discommunicatie tussen ambtenaren.
  b) dat er een schadevergoeding komt ter zake het geleden renteverlies, tevens zijnde de vergoeding die B. toekomt vanwege het (gedwongen) langere verblijf. Naar redelijkheid en billijkheid wil B. zich voegen in een “minnelijke schikking” dan wel anders zich voegen naar het oordeel van de rechter en/of ‘de politiek’ indien die minnelijke schikking niet mogelijk blijkt.
  Gaarne vernemend het antwoord van de gemeente; inmiddels met behoud van rechten tekenend,
  Met hoogachting,
  J.M. Bouma
  Villa Mithras
  http://www.villamithras.com.
  Straatweg 178
  3603 CT Maarssen. Tel. 0346-573455

 237. Jan Bouma 28 juni 2010 om 12:29

  Context: @Klokkenluideronline; tweemaal een comment van mij
  d.d. hedenochtend.
  Opmerking: Dat er bij voortduring wissels worden getrokken op allerlei
  ondefiniëerbare opvattingen blijkt uit het navolgende. Zie wel ook het voorafgaande
  comment van 7:04 uur op Klokkenluideronline.
  ==
  jan bouma
  28 juni, 2010 om 10:56
  …nog even in aansluiting op m’n comment van 7:04 uur wil ik nog wel opmerken dat we niet de illusie moeten hebben om ooit in staat te zijn een onberispelijk werkende (wat is dat?) rechtsstaat te creëren want… de mens is nu eenmaal tot het Kwade geneigd al dacht Immanuel Kant (en menigeen hier op dit blog) anders over.
  Als we in staat zullen zijn om de grofste misstanden uit te schakelen is er al voordeel.
  In dit verband kijk ik uit naar het vonnis van de bestuursrechter mr G.J. van Binsbergen a.s. 7 juli, Rb. Utrecht, m.b.t. mijn rechtszaak waarbij ik een corrupte overheid heb aangeklaagd.
  Het vonnis zal in ieder geval voor mij een graadmeter zijn.
  ==

 238. Jan Bouma 30 juni 2010 om 13:54

  Voor de juristen onder u.
  Indien: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Gerechtshoven/s-Gravenhage/Over+het+hof/Rechtsgebieden/Strafrecht/art.+12+Sv.htm
  aan de orde is ga ik er wel vanuit dat het reguliere recht toereikend is
  om mijn klacht ex Art. 12 Sv serieus te nemen als die in stelling moet worden gebracht.
  Laat men het zo ver niet komen!
  U leest namelijk voldoende laakbare gedragingen van de beschuldigde overheid in mijn dossier om
  die stelling hier in te brengen als ze verzaakt. Een bananenrepubliek stoort zich daar niet aan.
  Ja, dat is waar. Zo ver zal "de rechtspraak" het hopelijk niet laten komen.
  Leest u anders even opnieuw mijn emailverslag tussen mij en Mevr. Bodewitz hierboven
  van 20 juni 2010 en 8.06 uur.

 239. Jan Bouma 1 juli 2010 om 11:41

  Vandaag al vonnis…!
  Dat leidde voorlopig tot de navolgende communicaties:
  =================================================================================
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: dhr. A.P. van Stralen
  Sent: Thursday, July 01, 2010 11:25 AM
  Subject: Re: vonnis
  hartelijke dank!
  opmerking 1: (formeel)
  afhankelijk of het vonnis wel/niet geschikt is laat ook de mogelijkheid dat WIJ in beroep komen… (ook al is het gunstig maar de motivatie biedt geen uitgangspunt voor schadeverhaal) en dat dus niet alleen de gemeente in beroep gaat…
  opmerking 2:
  (ter overweging)
  een belletje naar de gemeente over een week of zo met de vraag:
  a) in hoger beroep?
  b) of schikken – en wat mij betreft ook "stikken" – en rond de tafel voor schadeverhaal;
  b) mr Roy Samson en ik veronderstelden dat de gemeente eigenlijk gewoon een "schadeaansprakelijklheidsverzekering" zal hebben – net als de Provincie – dus hoeven ze die 3,5 miljoen niet eens uit eigen zak te betalen… ’t is maar een idee; het schadebedrag is ook zo hoog vanwege de gepeperde rekening die ik nog zal ontvangen van het inmiddels ROEMRUCHTE KANTOOR PIETERSEN dat met dit vonnis wel even de aandacht trekt! :))
  Gebak voor alle medewerkers en ik ga denken aan de aankoop van een nieuwe fiets met een zacht zweefzadel uitgevoerd en met remmen die niet aanlopen!!!
  M.vr.gr.
  JB
  Ik krijg graag nog wel even afschrift van het vonnis….
  —– Original Message —–
  From: dhr. A.P. van Stralen
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, July 01, 2010 10:54 AM
  Subject: RE: Vonnis
  Van Binsbergen heeft haar werk goed gedaan. Beslissing: beroep gregrond, gemeente moet opnieuw een beslissing nemen, maar kan in hoger beroep komen.
  Met vriendelijke groet,
  A.P. van Stralen
  Pieters Advocaten
  Postbus 13017
  3507 LA UTRECHT
  tel: 030-2718855
  fax: 030-2716672
  ———————————————————————————————————————————————-

 240. Jan Bouma 3 juli 2010 om 07:10

  Context: Klokkenluideronline alwaar ik zojuist navolgend comment schreef:
  ==
  jan bouma
  3 juli, 2010 om 07:06
  @Zambezi…3:04
  Gelet op de omstandigheid dat de mens tot het Kwade geneigd is (in tegenstelling tot het Goede zoals Immanuel Kant veronderstelde) heeft het weinig zin te pleiten voor een revolte door “het volk”. Waar ik wel voor pleit zijn technische ingrepen (lees: wetsaanpassingen) waardoor stap voor stap het rechtssysteem en het vertrouwen in de rechtsstaat kan worden verbeterd. Zo’n verbetering is dan de opheffing van de strafrechtelijke immuniteit van de Staat en zijn ambtenaren. Indachtig uiteraard de overweging “dat niemand boven de wet staat!”
  Enfin zie verder mijn juridische blog bij de Volkskrant alwaar ik aan de hand van een lopende zaak die mij aangaat e.e.a. adstrueer. Zie: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!
  (svp van onderen af teruglezen).
  Eergisteren won ik voorlopig wel bij de Afd. bestuursrechtsspraak bij de Rb Utrecht mijn zaak. Mr G.J. van Binsbergen, bestuursrechter, oordeelde dan toch maar juist dat mijn beroep gegrond is. De veronderstelling dat er “dus” sprake is van een totale corrupte rechtshandhaving is onjuist.
  Tenslotte merk ik op dat de rechter afhankelijk is voor de waarheidsvinding van het OM. Wordt er bijv. bewijsmateriaal “verdonkeremaand” in de stukken kun je niet verwachten dat de rechter helderziende is. Bovendien speelt de beschikbare tijd ook een cruciale rol.
  Tot zo ver even. Er is nog hoop…:))
  @Tunneltje… lees m’n comment aan @Zambezi hierboven. En besef dat de waarheid pas boven tafel komt als die aangiften serieus worden genomen. En dat het OM de boel niet belazerd bij het onderzoek.
  ==

 241. Jan Bouma 7 juli 2010 om 07:40

  1) Het vonnis van de Rb Utrecht met zaaknummer SBR 09/1873 WOZ V15 kunt u later wel vinden via: http://zoeken.rechtspraak.nl/weekoverzicht/default.aspx?results=true&datum_tussen_tm=2010-07-07&rechtsgebieddisplay=Bestuur&instantietype=Rechtbanken&instantie=Rechtbank%20Utrecht.
  (uitspraak: 30 juni 2010)
  2) I.v.m. de 2 brieven van de CdK, dhr. Robbertsen der Provincie Utrecht (1), en die van de Provincie en het Waterschap AGV (2) volgt later nog wel info. Een allereerste goede verwijzing, t.b.v. die informatie, levert mijn posting hierboven op van 20 juni 2010; 8:05 uur.
  Dat is een buitengemeen verhelderende discussie (en emailverslag) tussen mij en Mevr. Wanda Bodewitz, Statenlid van de Partij voor de Dieren.

 242. Jan Bouma 8 juli 2010 om 07:32

  Aanvullend deskundig juridisch commentaar: http://www.youtube.com/watch?v=xV7E_tzxdNs

 243. Jan Bouma 9 juli 2010 om 11:30

  Nog meer goede adviezen. Ik plaatste zoëven op de digitale plaatselijke webkrant voor de Vechtstreek, http://www.vechtkronkels.nl, het navolgende commentaar terzake het item:
  =================================================================================
  Oproep Milieu Advies Raad
  Bron: Persbericht, geplaatst op 25 juni 2010
  Maarssen – Heb je interesse in de natuur en het milieu? Wil jij samen met andere vrijwilligers gevraagd of ongevraagd advies geven aan de gemeente over het verbeteren van de natuur- of milieukwaliteit in je woonomgeving ? Wil je activiteiten ontplooien waardoor mensen zich meer gaan interesseren in natuur en milieu in hun eigen leefomgeving? Heb je ideeën op dit gebied en zoek je een platform waar je deze ideeën kunt uitvoeren?
  De Milieu Advies Raad onderneemt deze activiteiten en we zoeken versterking.
  We kijken uit naar je reactie !
  Kijk op http://www.milieuadviesraad.nl en geef je op als vrijwilliger!
  Reacties
  ——————————————————————————–
  Alweer zo’n goed initiatief! Laat u voorlichten door deskundigen. Ik wil maar even melden dat ik vandaag t/m zondag "open" ben, geheel gratis en voor niks, t.b.v. de wereldtuin van Villa Mithras, die ondanks de droogte het allemaal goed doorstaan heeft. Dus ik zou zeggen: "komt u eens binnenvallen – u bent tot niets verplicht!" Ook krijgt u dan uit eerste hand te horen de laatste updates van Villa Mithras. (….!) Zie Google.
  Gepost door jan bouma op 2010-07-09 11:16:09
  =================================================================================

 244. Jan Bouma 11 juli 2010 om 07:17

  N.a.v. de ontvangst van 2 brieven afgelopen zaterdag. 1) Van de provincie Utrecht ondertekend door mr M.H. Simhoffer – Teamleider Bodem en Water – nummer 2010NT261866 d.d. 8 juli 2010; en 2) een brief van de gemeente Maarssen idem 8 juli 2010 gedateerd en ondertekend door R. Neijndorff – Heffingsambtenaar met nummer 5704 schreef ik op @Klokkenluideronline zojuist navolgend commentaar inzake een daar gaande discussie.
  ==
  @Martijn
  @Stralingsarm NL
  Met respect maar de reactie van Martijn 22:21 uur geeft nu PRECIES aan wat ik bedoel met mijn comment van 21:37 uur. "Non-descripte en zweverige bewijsvoeringen en aantijgingen". Kijk! Een jurist en ’n wetenschapper vegen de vloer aan met de beweringen van Martijn zonder bewijs. Dat wil zeggen er moeten dan blindproeven met contrôlegroepen gedaan worden en gedragsonderzoeken moeten dan over een langere periode HET bewijs leveren van manipulatie en (negatieve?) beïnvloeding. Vervolgens komen dan de vragen/antwoorden terzake WIE zijn dan de belanghebbenden? Wat zijn hun voordelen? Zouden die belanghebbenden voor een grote groep omstanders/medewerkers hun bedoelingen geheim kunnen houden? Kortom een reeks van nuchtere vragen zijn dan te stellen en moeten ook gesteld worden.
  Resteert nog wel mijn opmerking over het oordeel van "de rechtsstaat".
  Voorbeeld:
  M.b.t. mijn rechtszaak wordt nu "ineens" het omstreden en vervalste milieurapport ingetrokken! Dat is breaking news! Een burger die een rapport aan flarden schiet en dan gelijk krijgt. Maar wat doet de overheid dan? Ze reageert als ratten in de val en prakkiseert wel weer een andere vluchtroute. (Zoals in mijn geval). Waarmee ik zeggen wil dat de integriteit van het overheidshandelen, dat toch vertolkt wordt door ambtenaren, niet te vertrouwen is. Logisch! Die ambtenaren zijn niet alleen feilbaar maar ook mensen die geneigd zijn tot het eigen voordeel, net als elke opportunistische mens en daardoor corrupt zijn. Ga er maar aanstaan! Het is om misselijk van te worden. Ik zet dit comment over naar mijn juridische blog bij de Volkskrant. (Het is vandaag voetballen wat (kennelijk!) van belang is). Tegen meneer De Waal van de Provincie Utrecht zeg ik: u wilt weer peilbuizen gaan plaatsen die in ieder geval bij de vorige "acties" en onderzoeken
  a) niet zijn aangetroffen; en
  b) er zijn ook geen meetresultaten van. Althans dat stond in dat ingetrokken vervalste milieurapport van de HBadviesgroep waar u opdracht voor gaf. De totale overheid blijkt opportunistisch gezien corrupt. Zo’n conclusie moet getrokken worden. Hè?!
  ==
  Terzake de brief van de gemeente Maarssen heb ik eerst overleg met mijn advocaat.

 245. Jan Bouma 11 juli 2010 om 09:46

  Nog even aanvullend t.a.v. "de overheid"; de provincie Utrecht (meneer De Waal) en t.a.v. de gemeente Maarssen ter kennisneming. Ook de rechter verzoek ik kennisname. Zie voor de context @Aad verbaast en m’n overige Vkblog.
  ==
  11-07-2010 09:39
  aanvulling m.b.t. het voorgaande. context @Aad verbaast.
  ==
  11-07-2010 09:33
  @Aad… 8:47
  Volkomen gelijk. Als men bij voortduring belazerd wordt (m.b.t. het te stellen vertrouwen in een overheid) komt natuurlijk vanzelf een keer het punt dat ze totaal niet meer geloofwaardig is. Want waarom zou je ze dan nog geloven? De ene keer (soms?) wel terecht, de andere keer blijkt alles een leugen. Pick your choice!
  ===

 246. Jan Bouma 12 juli 2010 om 15:31

  Inzake de brief van de Provincie Utrecht en Mevr. Mr M.H. Simhoffer – Teamleider Bodem en Water – nummer 2010NT261866 d.d. 8 juli 2010 voerde ik vandaag het navolgende telefoongesprek met de heer Hans de Waal die u in dit dossier vaak genoemd ziet. Eerst neem ik evenwel die brfief van Simhoffer over.
  =================================================================================
  Provincie Utrecht……………..Bodem en Water
  Pythagoraslaan 101
  Postbus 80300
  3508 TH Utrecht
  Tel. 030-2589111
  Fax. 030-2583140
  Verzonden 08 juli 2010
  Ref.: H.de Waal
  …..
  …..
  Onderwerp: Aanvullend bodemonderzoek ’t Slijk
  voormalige stortplaats UT0333/00086
  Aan de heer J.B.A.M. Bouma
  Straatweg 178
  3603 CT Maarssen
  Geachte heer Bouma,
  Hierbij onformerten wij u over het voorgenomen aanvullend bodemonderzoek op en rond de voormalige stortplaats ’t Slijk te Maarssen door HB Adviesbureau.
  Aanleiding
  Begin 2010 heeft de Provincie het rapport "Nader Bodemonderzoek NAVOS-locatie 231: Stort "Het Slijk"te Maarssen (UT0333/00086) HB Adviesbureau BV d.d. 7 dec. 2009 aan de gemeente Maarssen toegezonden. Dit rapport is door de gemeente aan enkele belangstellenden verstrekt. Met deze brief trekken wij dit rapport in en zullen een nieuwe rapportage opstellen. Hieronder volgt een toelichting.
  Gedurende het opstellen van dat rapport hebben wij een saneringsplan voor de Vecht in procedure genomen. Eind 2009 is de Waterwet in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving heeft ook consequenties voor de aanpak van verontreinigde waterbodems, waaronder ’t Slijk.
  Sinds de inwerkingtreding van de Waterwet is de provincie niet langer bevoegd tot het nemen van een Wet bodembescherming beschikking Ernst en Spoed over die gedeelten van de voormalige stortlocatie die tot de waterbodem worden gerekend. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is nu bevoegd gezag geworden voor de waterbodems (incl. het moerasgebied). Dit maakt dat het rapport aangepast en uitgebreid moet worden.
  Aanvullend onderzoek
  De Provincie Utrecht heeft overleg gevoerd met AGV. Om praktische reden neemt de provincie de rol als o p d r a c h t g e v e r op zich voor het aanvullend onderzoek, ook waar het de waterbodem betreft. De Provincie is voornemens om onder andere de navolgende onderdelen van het rapport aan te vullen en/of te verbeteren:
  A… De risico-beoordeling van de deklaag in het moerasgebied valt sinds 1 januari onder de reikwijdte van de Waterwet. Het rapport wordt hierop aangepast, zodat het geschikt wordt om slechts een beschikking te nemen voor de landbodemgedeelten in het kader Wet Bodembescherming.
  B… In de waterbodem wordt extra waterbodemonderzoek uitgevoerd voor een beter en completer beeld van de kwaliteit van de waterbodem en van de deklaag van de onderwater gelegen stortplaats.
  C… In het rapport zijn onduidelijkheden geconstateerd in de beschrijving van het stortmateriaal in het moerasgebied en de landbodem van het Slijk. Dit maakt dat de provincie het noodzakelijk acht om het onderzoeksbureau een negental nieuwe sleuven te laten maken in het moerasgebied en op de landbodem achter de percelen Straatweg 176/178. Dit betreft concreet de sleuven SL2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 19 en 21. Deze worden opnieuw uitgevoerd, inclusief een nieuwe beschrijving van de bodemopbouw, monstername en nieuw laboratoriumonderzoek. De waarnenemingen en gegevens van de eerste ronde wordt op onderdelen vervangen door de nieuwere.
  D… In het verleden is er melding gemaakt van vaten die onderwater zichtbaar zijn. Deze zijn bij het tot op heden uitgevoerde onderzoek niet aangetroffen. U wordt in de gelegenheid gesteld om de u bekende eventueel extra verdachte plaatsen in land- of waterbodem aan te wijzen. Als dergelijke verdachte plaatsen zijn te lokaliseren zal daar aanvullend bodemonderzoek worden uitgevoerd.
  E… De afperking van de stortplaats aan de zijde van de woningen is gebaseerd op de perceelsgrens en ontgrondingsvergunning van destijds. Er is geen aanleiding gerezen om aan de juistheid daarvan te twijfelen. In het grondwater zijn stroomafwaarts (aan de oostzijde van ’t Slijk) geen relevante verontreinigingen in het grondwater aangetroffen.
  In tweede instantie is beoordeeld dat onvoldoende is vastgesteld dat er geen sprake kan zijn van verontreinigd grondwater aan de stroomopwaartse zijde van ’t Slijk, op de percelen Straatweg 170 t/m 178. Voorgesteld wordt om op vijf plaatsen, dat is één per woning(blok), twee peilbuizen te plaatsen ten behoeve van grondwatermonstername. Hiermee kan eventuele beïnvloeding van het grondwater op de woonpercelen vanuit de voormalige stortplaats worden gedecteerd of kan dit worden uitgesloten.
  Na dit veldwerk zal het rapport worden aangepast met:
  a) de nieuwe verkregen informatie van de bodemkwaliteit (verwerkt in tabellen en figuren).
  b) waar dat van toepassing is, zal de beschrijving van de verontreinigingsituatie in het rapport worden aangepast.
  c) in het rapport zullen alle (water-)bodemkwaliteitsgegevens worden opgenomen, maar voor het nemen van een beschikking Ernst en Spoedeisendheid aangaande de Landbodems door de Provincie zal in het rapport een splitsing worden aangebracht in het deel Landbodem(s) en deel Waterbodem ’t Slijk.
  Vragen
  Bij vragen op opmerkingen zal de heer H. de Waal (projectleider namens de provincie Utrecht) u graag een nadere toelichting geven. De heer de Waal is bereikbaar op telefoonnummer 06-55181460 en met vakantie van 17 juli tot 7 aug.
  De contactpersoon van HB Adviesbureau BV is de heer ing. M. Hermelink (tel. …………..)
  Toestemming
  Voor zover dit aanvullend onderzoek op uw perceel wordt uitgevoerd, verzoeken wij u ons daartoe toestemming te verlenen en medewerkers van HB Adviesbureau BV medewerking te verlenen tot het verrichten van aanvullend (water)bodemonderzoek. Indien wij twee weken na verzending van deze brief geen tegenbericht hebben ontvangen, gaan wij er vanmuit dat u met dit onderzoek instemt.
  Wij verzoeken u om ons hierover per brioef op per email, gericht aan de heer H. de Waal (zie aanhef), te berichten. Indien wij twee weken na verzending van deze brief geen tegenbericht hebben ontvangen, gaan wij er vanuit dat u met diit onderzoek instemt. Wij zullen ons er telefonisch van vergewissen of u met valantie bent (…..!) de komende periode. Indien dat zo is, zal daarmee rekening worden gehouden bij het verkrijgen van de toestemming.
  Uitvoering
  De werkzaamheden staan voor medio augustus 2010 ingepland. Voor detail afspraken zal HB Adviesbureau met u contact opnemen. Voor de werkzaamheden is dezelfde schadevergoedingsregeling van kracht als bij het onderzoek in 2009.
  Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
  Hoogachtend,
  Geputeerde Staten van Utrecht,
  namens hen,
  (b/a)
  Mr. M.H. Simhoffer
  Teamleider Bodem en Water
  onderaan:
  afschrift aan de mede-eigenaren ’t Slijk en aanwonenden Straatweg 170 t/m 178
  Gemeente Maarssen, t.a.v. afdeling Ruimte, de heer L. Ganzevoort, Postbus 11, 3600 AA Maarssen
  Milieudienst Noord-West Utrecht, t.a.v. afdeling Leefomgeving en Bedrijven, Cluster Bodem, Postbus 242, 3620 AE Breukelen
  Hb Adviesbureau BV, de heer ing. M. Hermelink, Postbus 9230, 1800 GE Alkmaar
  Waternet (Waterschap Amstel Gooi en Vecht) t.a.v. ir W.F. de Haan, postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.
  ================================================================================
  en hierna volgt de email aan dhr. Hans de Waal nadat ik hem telefonisch gesproken had vanmorgen. Dat hij e.e.a. hier op dit Vkblog kan nalezen had ik hem gemeld. In afschrift aan Mevr. Wanda Bodewitz.
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: hans.de.waal@provincie-utrecht.nl
  Sent: Monday, July 12, 2010 11:44 AM
  Subject: onbetrouwbare overheid
  Geachte heer De Waal,
  c.c. @Wanda Bodewitz
  Re.: Uw brief d.d. 8 juli 2010; no. 2010INT261866
  N.a.v. ons zojuist gevoerde telefoongesprek – een half uur lang – gaf ik u aan dat ik op grond van een al vanaf 2004 durend conflict met diverse overheden, waaronder de Provincie, mijn vertrouwen in de overheid m.b.t. milieukwesties als die van Het Slijk te Maarssen tot een minimum gezakt is. Immers: waarom zou u met de in de brief aangekondigde acties weer wel geloofd moeten worden als voorgaande acties "in de prullenbak" kunnen vanwege de "nieuwe Waterwet" en waarbij de nieuwe aanpak conform die "Waterwet" wel geclaimd wordt als oplossend en toereikend?!
  Op 17 maart j.l.heb ik ten Provinciehuize in het bijzijn van mijn advocaat, de vertegenwoordigster van milieugedeputeerde Drs. De Jong, dhr. Groters en diens collega en een notulist aangegeven op een duidelijke luchtfoto de plaats van "dat halve voetbalveld vaten dat in 1989 al aan Gedeputeerden destijds is gemeld" met benevens ter vergadering ook nog getoond een persbericht daaromtrent. Dat die vaten inmiddels na 20 jaar zullen zijn doorgerrot is aannemelijk want het waren natuurlijk geen "roestvrijstalen vaten". Dhr. Groters kan u dus vrijwel exact de locatie duiden waarbij het niet gaat om een speldeprik. Een half voetbalveld is wat groter.
  Vervolgens heb ik u tijdens ons telefoongesprek duidelijk gemaakt dat de opstelling van Dhr. Groters was: "we doen sowieso niets meer met concrete geduide zaken dan slechts monitoring middels (o.a.) peilbuizen (die verderop in uw rapportages o.a. die van de HBadviesgroep überhaupt niet blijken te zijn aangetroffen!! Evenmin kunt u dan ook meetresultaten overleggen volgens dat rapport – hetgeen uiteraard begrijpelijk is als die "peilbuizen" nooit zijn aangebracht. Sic!!
  Kortom: het totale vertrouwen is geschonden m.b.t. wat voor actie dan ook die u voornemens bent in de genoemde van 8 juli 2010 brief en die u nu weer aankondigt.
  Ook distantiëert de Provincie zich m.b.t. enige aansprakelijkheid ex Art. BW 6.162. Want alle verzuimen zijn immers bij u bekend sinds het rapport van de Grontmij uit 1990 uitkwam. Dhr. Ir. W.F. de Haan van het AGV gaf ook aan dat hij middels "peilbuizen" wil gaan monitoren terwijl ik daarover opmerkte dat dat een totale zinloze bezigheid is als u niet eens de aard en hoeveelheid van de vervuiling kent van het stortpakket! Derhalve wijs ik nogmaals op de consequentie dat ik gedupeerd ben en vermogensschade lijd wegens het bezit van een "black box" die onmogelijk ooit kan worden gevaloriseerd in "het vrije economische verkeer". Maar ook aan die overweging stoort u, de Provincie, zich niet. Zie verder svp toch even mijn uitgebreide juridische Voilkskrantblog alwaar ik op 25 januari 2010 de navolgende posting plaatste omdat u zei dat u "er niets vanaf wist".
  ==
  Op blz. 4 van het Rapport ‘Historisch Onderzoek en terrein-inspectie Het Slijk te Maarssen’; locatie no. 231; UT-code: UT/130/0086 lezen we:
  (ondermeer)
  ==In de tweede wereldoorlog is militair materiaal gestort (3,5). Het betrof onder andere gebruikte auto’s. (………enz.) Volgens een bewoner ter plaatse, zijn door DEMKA Staalbedrijf overtollige ertsen gestort. Deze ertsen schijnen later weer te zijn verwijderd. Het storten is waarschijnlijk medio 50-er jaren gestopt; in ieder geval eind jaren 50. BIJ MOOI WEER ZIJN VATEN ZICHTBAAR (5). Ten tijde van het locatiebezoek was geen stortmateriaal zichtbaar op het toegangkelijke terrein. Vermoedelijk is dit alleen bij laag water het geval.==
  (enz. ….)
  ….Maar ’t interesseert ze blijkbaar niet wat erin zit! Nou! Dat kan ik je wel vertellen dat is een op oliebasis stroperige vieze klevende emulsie, denk aan wagensmeer, of zoiets dat je bij aanraking met de huid er haast niet meer afkrijgt. Mijn jongste broertje was inderdaad ooit zo onvoorzichtig, ergens jaren ’80, om eens zo’n vat dat toch al half en half op de kant lag aan te raken en te kijken wat erin zat. Ik heb die partij vaten ook zien liggen inderdaad "bij mooi weer"… en dan moet je denken aan gewone standaard 200-liter vaten en dan niet eentje of zo… maar godbetere ‘t.. HONDERDEN… ZO NIET MEER WANT JE WEET NIET HOEVER ZE IN DE PRUT GEZAKT ZIJN.
  (…enz)
  Kijk! Dat men het volk belazeren wil moet het volk dan wel even weten. Ik heb het hele juridische kader nu in beeld en ik verwacht dat ze nu eindelijk bakzeil gaan halen. Je snapt dat ik dit blog even overzet naar mijn juridische blogs.
  (Zoals ik u heb aangegeven dient deze follow-up mijn dossier op het Volksrantblog met in extenso de weergave van uw brief)
  Gaarne vernemend;
  Hoogachtend,
  Jan Bouma
  Villa Mithras

 247. Jan Bouma 13 juli 2010 om 06:22

  Wat betekent voorgaande discussie, ja dit hele dossier en mijn juridische strijd nu ook voor de zowel belanghebbenden als de eigenaren/bewoners van Straatweg 170 t/m 178; idem eigenaren van ’t Slijk?
  Ik verwijs naar lemma 2.5.7.1 en volgende in de link: http://books.google.nl/books?id=m4SZ5Ep_0lEC&pg=PA97&lpg=PA97&dq=Art.+25+WOZ&source=bl&ots=biwi_du97q&sig=10-u-ixnIeBVFII0dmuFS4lEgLo&hl=nl&ei=ANA6TOq_Bp2HOK7JrYoK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwATgK#v=onepage&q=Art.%2025%20WOZ&f=false
  en terzake Art. 75 Wbb: http://www.google.nl/search?hl=nl&source=hp&q=Art.+75+Wbb&btnG=Google+zoeken&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
  …en alle jurisprudentie daarom heen. Hetgeen thans een conflict is tussen mij en "de overheid" waarbij ik voorlopig op punten voorsta maar men leze ook de laatste postings op dit blog! Er blijkt dus veel meer aan de hand. Men kan tekenen voor het eigen faillissement. Ik stel dus voor dat de belanghebbende eigenaren 170 t/m 178 één lijn trekken naar de onbetrouwbaar gebleken overheid die sinds 1989 bewijsbaar in gebreke is gebleven. Zonder opheldering t.a.v. de juridische en vermogensrechtelijke gevolgen steekt men immers de kop in een strop.

 248. Jan Bouma 13 juli 2010 om 17:39

  Context: @Aad verbaast
  ==
  13-07-2010 17:35
  @Aad…15:36
  Toelichting.
  Kijk! Wat de overheid nu wil is dat "de ambulance klaar zou staan" als zou blijken dat die (omstreden) peilbuizen een vergiftigende invloed zouden registreren vanuit die vuilnisbelt. Die "peilbuizen" doen dus daadwerkelijk helemaal niks aan de al geconstateerde enorme gifbelt die anderzijds weer onderdeel is van je eigendom. Daarnaast moet je die dan als "black box" zien te verkopen of te valoriseren. Niemand trapt daar in. Het zijn en blijven oplichters die overheid. In het verleden belazerden ze de goegemeenschap ook met die "peilbuizen" die er SOWIESO niet eens bleken te zijn! Waarom zou ik de corrupte overheid nu dan wel geloven? Nog daargelaten dat ik met een "black box" blijf zitten omdat de overheid verdomt die hele gifbelt in kaart te brengen door er geen onderzoek naar te verrichten.
  Dat kan alleen als er verticale en horizontale boringen worden verricht maar…………….. dat doen ze niet. "Ikke nie weet" is natuurlijk dan het parool en gemakkelijker om niks te doen.
  Oplichters zijn het! Die met de zgn. nieuwe Waterwet weer een escape hebben gevonden om niks te doen gelijk de Provincie mij dat op 17 maart j.l. ook al mededeelde.
  Enfin. misschien begrijp je het nu beter? Ik heb mijn buren in ieder geval geïnformeerd.

 249. Jan Bouma 14 juli 2010 om 09:47

  Ten vervolge…
  idem context @Aad verbaast
  ==
  @Aad…8:28
  Ook goeiemorgen.
  Punt 1. "de sleuven" ; dan moet je je voorstellen een lengte van een halve meter maal de breedte van ca. 30 cm (het bakje van een kleine graafmachientje). De "sleuven" trekken ze dan BUITEN de contouren van de vuilstort. In de oeverrand dus van de percelen aan de achterzijde van de huizen. Daar zouden ook die peilbuizen geplaatst moeten worden om te registreren (ja wat?) eventuele beïnvloeding vanuit de vuilstort naar de aangrenzende percelen. E.e.a. natuurlijk als gevolg van de opmerking van die afgehaakte koper W. van mij in 2004 die zei: "wie garandeert mij dat die gifbelt mijn aangrenzende grondstuk niet beïnvloedt?" En dan worden ze wakker! Het leed was toen al geschied. Nog daargelaten dat hij niet alleen daarom afhaakte maar meer wegens de incrimineringen aan mijn adres. Dat aangrenzende schone grondstuk hadden de criminelen ook verdacht gemaakt. Enz. enz.
  Punt 2.
  Ja, je hebt zeker wat gemist! Bij Besluit van 23 maart 2010 legt Gedeputeerde Staten van Utrecht aan het waterschap op de sanering, althans het verhinderen dat de Vecht opnieuw verontreinigd wordt vanuit… ja natuurlijk! de al eerdere onderkende en niet betwiste gifbelt/de vuilstort van het Slijk. Maar dat wist G.S. van Utrecht al in 1989/1990 sinds het rapport van de Grontmij (dat ik initiëerde destijds). We hebben nu de krankzinnige situatie dat enerzijds door de gemeente Maarssen doodeenvoudig die bestaande vervuiling wordt ONTKEND terwijl anderzijds het Waterschap AGV de boel moet gaan saneren! Want ik heb toen verhinderd dat de Vecht met 100 miljoen "gesaneerd" zou worden terwijl die in open verbinding staat met de gifbelt…. Een kind begrijpt dat dat weggegooid geld zou zijn plus dat vanaf 1990 gewoon onverantwoorde milieurisico’s zijn genomen door de boel te laten rotten zoals in de Volgermeerpolder. Tel daarbij op het fake-rapport van de HBadviesgroep d.d. 9 december 2009 en waartoe de Provincie opdracht gaf. Te vergelijken dus met het schandaal van de affaire "Bodemstaete". Zie: http://www.brabantsdagblad.nl/regios/brabant/4467263/Fraude-door-Bodemstaete-bij-toeval-ontdekt.ece
  een schandaal waarbij aan het licht kwam dat er ruim 2000 vervalste rapporten waren! Volgens mij is er een parallel te trekken met mijn zaak.
  Ik hoop dat je het nu snapt. Ik vertrouw de overheid niet meer en ze heeft het ernaar gemaakt.

 250. Jan Bouma 15 juli 2010 om 12:41

  Context Aad verbaast
  °°
  15-07-2010 12:36
  @Rubio…11:38
  Alles staat of valt met een "media-offensief".
  Wie en wat wordt geloofd?
  Ik raad in ieder geval aan alweer een nieuwe "bestuurder van het AGV` :http://www.agv.nl/over_het_waterschap/het_bestuur/gegevens/j_w_dulfer
  alweer een nieuwe komediant.
  hij wordt verzocht even contact op te nemen met
  1. Prof. Mur, Vz van Vecht en Plassen.
  en
  2. ir. W.F. de Haan van het AGV
  over de vragen en opmerkingen van mij nu al sinds 1989!
  De rest is allemaal komedie.
  Overigens heb ik begrepen dat er een dumpplaats is beneden Moerdijk voor het giftige slib waarbij de achterliggende gedachte is dat als je alle vergiften maar voldoende verdunt kun je alles in het milieu dumpen…
  Voor de rest is de Vecht 42 km lang maal een breedte van zeg gemiddeld 20 a 30 meter maal een prognose van hoeveel gemiddeld een halve meter slib levert op een bepaalde hoeveelheid kubieke meters. Daarin zitten sowieso niet die giftige 1,5 miljoen kubieke meter vanuit het Slijk…
  °°

 251. Jan Bouma 17 juli 2010 om 06:45

  17-07-2010 06:38
  Context: @Aad verbaast
  ==
  17-07-2010 06:35
  RE: 23:45
  Idd! Daarom herhaalde ik ook de goeie afkorting hierboven nog eens…GHMIMP; ofwel wat Ingrid bedoelde om 12:34 uur. Gooi Het Maar In Mijn Pet.
  Iets anders.
  Ik heb zo voor mezelf geconcludeerd dat ik de strijd met de corrupte overheid gewonnen heb. Kan niet anders meer. Ze beseffen het nog niet volledig maar ze is verslagen. Die waarderingskamer voor de WOZ adviseert het ministerie van financiën en ik las een keurige verslagbrief van de Kamer aan interim-minister De Jager. Zodoende. Ze kunnen beter met mij maar gaan schikken waarbij ik in rekening breng ruim 6 jaar ellende en schade (vanaf 2004) ofwel 3,5 miljoen. Dan dient er vervolgens nog geschikt te worden met de overige gedupeerden waaronder in ieder geval m’n 2 broers.
  Werk ze! En een goeie dag.
  ==

 252. Jan Bouma 20 juli 2010 om 11:47

  Context @Aad verbaast d.d. heden; zie aldaar.
  ==
  2) Omdat ik m’n advocaat wat werk uit handen wilde nemen (hij komt a.s. 1 aug. pas terug) sprak ik zojuist bijna 20 minuten dhr. De Beer van de gemeente Maarssen. Hij begrijpt het vonnis niet! Van j.l. 30 juni waarin hij verloor. Enfin. Hij blijkt verder ook voorstander van de verkeerde opvattingen. Tevergeefs dat gesprek dus. Bord voor de kop die ze ook nog in het zand proberen te houden. Jammer.
  ==

 253. Jan Bouma 21 juli 2010 om 06:14

  Met verwijzing naar dit hele dossier en met name de posting van 24 februari 2010 ; 9:10 uur wijs ik dhr. De Beer van de gemeente Maarssen op die tekst daar:
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur: zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie, waterschap; e.e.a.
  de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van 2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:
  Waaraan ik wil toevoegen dat het tijd voor hem wordt zich eens te beraden over de onverkoopbaarheid van de locatie en dus in werking treedt Art. 55 Wbb e.v. (de gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb) Zie: http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer "de rechtspraak" meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen wetgevingen.
  Niet zonder reden heb ik het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht INDIVIDUEEL verantwoordelijk gesteld voor genoemde wetsschendingen en de gevolgen. In onderling overleg komt men nu er wel uit m.b.t. Art. 55 Wbb. e.v.

 254. Jan Bouma 26 juli 2010 om 10:26

  Context: @Klokkenluideronline; zie de laatste update aldaar. Een megafoon heb ik (nog) niet nodig…:))
  ==
  jan bouma
  26 juli, 2010 om 10:25
  @Frank Black
  Je 3 comments kunnen misschien best als plausibel aangemerkt worden maar processen verbaal en concrete aangiften gelden slechts in de juridische wereld. Het levensgrote gevaar van “non-descripte aantijgingen” – hoewel die aantijgingen best op waarheid kunnen berusten – is dat ALLES vervalt wanneer er geen processen verbaal of aangiften bestaan die ondertekend zijn en van data voorzien.
  ‘t Is niet anders. Daarom doe ik geen enkele aantijging wanneer die niet te documenteren of te verifiëren is.
  Niets is makkelijker om je anders af te serveren en bereik je niks
  ==

 255. Jan Bouma 26 juli 2010 om 21:01

  IDEM: @Klokkenluideronline
  ==
  Wuwveen…19:23
  Ja! Je kunt het betreuren of niet maar ons rechtssysteem is nu eenmaal gebaseerd op wetten. Je kunt er boekenkasten verder over volschrijven plus filosoferen wat je wilt maar ik tracht effectief te roeien met de riemen die ik heb en dan nog ga je het schip in want "de rechtspraak" blijkt in wezen corrupt en niet te deugen OMDAT er geen juiste legitimatie vanuit het parlement ten grondslag ligt aan de rechtspraak.
  Bovendien lijkt het ook steeds iedere keer een verrassing voor mensen (en dus ook voor rechters, het justitiële apparaat en de controlerende politici) dat als je hen vertelt dat ze in wezen niet deugen.
  Wat verwacht je dan eigenlijk van "de rechtspraak?"
  We roeien nochtans met de riemen die we hebben.

 256. Jan Bouma 1 augustus 2010 om 09:26

  01-08-2010 09:22
  Context: @Aad verbaast
  ==
  01-08-2010 09:17
  @Allen
  Naar mate onze maatschappij complexer wordt zullen "de domeinen" die daarin verdedigd worden moeten mee evolueren. De staat en het individu in gevecht. Niets eenvoudiger is dan het streven naar de allesomvattende beheersing van zo’n complex geworden maatschappij vandaar dat Hirsch Ballin nu een machtsgreep doet – zonder inmenging van de rechter – naar de beheersing van de Internetcommunicaties. Dit is eigenlijk precies het voorbeeld dat wereldwijd geldt en zeker in de V.S.
  Ofwel Big Brother van Orwell is dan voor 100% werkelijkheid geworden. Nu hebben we (de regering, de volksvertegenwoordiging) dit gevaar van misbruik wel onderkend en daarvoor in het leven geroepen: http://www.cbpweb.nl/Pages/ind_wetten_wbp.aspx …. maar die wordt…. ha ha ha weer aangestuurd door het ministerie van justitie zodat je kunt stellen dat nog "de slager z’n eigen vlees keurt!"
  Kijk!
  Wil de mondige burger zich ontworstelen aan de greep van Big Brother en de komende NWO (New World Order) dan is er maar één antwoord. Dwing die BMD af waarbij aan de hand van de vragenlijsten de prioriteiten van de kiezer worden ingevuld en eis vervolgens dat die door de representaties in het parlement worden ingevuld. En dan beginnen we met de allesomvattende 1e vraag: "Wilt u Oorlog of Vrede?" Enz. enz. enz. zie verder m’n boek maar of vele artt. waaronder die ik maakte met @Aad verbaast.
  Doet u dat niet? Soit! Mij best. Maar dan niet zeuren. Want uiteindelijk krijgt "elk volk de regering die het verdient!’ Een ijzersterke volkswijsheid is dat…
  Prettige dag verder; mijn zondagochtendpreek zit er weer op. :))

 257. Jan Bouma 5 augustus 2010 om 09:39

  Voer voor juristen in het bestuursrecht: http://wetten.overheid.nl/BWBR0021825/geldigheidsdatum_11-04-2010 in relatie/frictie met bovenstaande casus. Met name de link : http://books.google.nl/books?id=m4SZ5Ep_0lEC&pg=PA97&lpg=PA97&dq=Art.+25+WOZ&source=bl&ots=biwi_du97q&sig=10-u-ixnIeBVFII0dmuFS4lEgLo&hl=nl&ei=ANA6TOq_Bp2HOK7JrYoK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBsQ6AEwATgK#v=onepage&q=Art.%2025%20WOZ&f=false is dan relevant.
  Ik verwacht volgende week meer concrete info. te verstrekken aan de hand van het verweerschrift wel/niet van de gemeente Maarssen in deze.

 258. Jan Bouma 15 augustus 2010 om 13:12

  Context: @Klokkenluideronline
  ==
  jan bouma
  15 augustus, 2010 om 13:18
  Inderdaad eindigt deel 3 abrupt en weinig verhelderend; uiteindelijk.
  Kijk! Ik vind dat een zich respecterende democratische rechtsstaat:
  a) zich tegen (on)descripte aantijgingen adequaat dient te kunnen verdedigen. Ergo: men sleept de “belasterende aantijgers”, als Micha Kat, voor de rechter, en zeker wanneer het totale belang van de verdediging der rechtsstaat in het geding is.
  b) Bij gebrek aan bewijs – van welke zijde dan ook – dient er m.i. geen gevolg gegeven te worden aan enige verantwoorde actie van het OM.
  c) Indien “de merites van het OM” ter discussie worden gesteld (er is sprake van wel of niet een cover up) dan komt ment toch weer terecht bij een verondersteld corrigerend parlement dat tenslotte “de juridische moraal en het geweten van de natie” zou dienen te representeren.
  d) Ik stel vraagtekens bij die “legitimatie door de kiezer” van het parlement.
  e) Dientengevolge ook bij de representatie door dat zelfde parlement, via justitie, aan het waarheidsgehalte van de besluiten van en door onze “rechtsstaat”.
  ==
  met amusere zich verder op deze zondag…

 259. Jan Bouma 15 augustus 2010 om 19:11

  Context: @Aad verbaast.
  (t.a.v. het Min v. Justitie is deze notitie; en de Vste Kamercomm. van Just. idem)
  ==
  15-08-2010 18:46
  @VSp….18:19
  Ik blijf voorstander van een zo’n breed mogelijk gedragen democratie door de kiezers, het volk dus.
  Maar dan moeten er wel wat fundamentele wijzigingen worden doorgevoerd met het op juiste wijze verkrijgen van dat breed gedragen mandaat door de kiezers. D.w.z. die BMD en die Vragenlijst zullen dan de basis zijn. Natuurlijk zul je dan nog wel de minderheidsgroepen hebben die zich misdeeld voelen maar uitwassen ten nadele van die groepen (wereldwijd) acht ik onmogelijk als de juiste consultatie en werving van de politieke representatie geschiedt.
  Je voorkomt ermee dat wat De Montesquieu al signaleerde als die volksrepresentatie niet goed geschiedt:
  ==
  Terug naar De Montesquieu.
  Uiteraard kende ik wel zijn gedachtegoed (niks mis mee) maar zag ook de omissies. Zo stelt hij terecht:
  ==
  “Als de wetgevende macht verenigd is met de uitvoerende macht in een persoon of in een bestuurlijk lichaam, dan is er geen vrijheid, omdat men moet vrezen dat dezelfde monarch of senaat die tirannieke wetten uitvaardigt ze ook tiranniek zal uitvoeren.”
  Ook is er geen vrijheid als de rechterlijke macht niet gescheiden is van de wetgevende en uitvoerende macht. Als deze samengaat met wetgevende macht dan wordt de macht over leven en vrijheid van de burgers willekeurig, want de rechter zou wetgever zijn. Als deze samengaat met de uitvoerende macht, dan kan de rechter de macht verwerven van een tiran.
  “Alles zou verloren zijn als een en dezelfde man of een lichaam van belangrijke mannen, zij het van de adel of uit het volk, deze drie machten zou uitoefenen. Omdat in een vrije staat iedere mens vrij is, moet het gehele volk de wetgevende macht uitoefenen. Omdat dit in grote staten niet mogelijk is, moet de wetgevende macht door volksvertegenwoordigers uitgeoefend worden. Het grote voordeel van het uitoefenen van de wetgeving door vertegenwoordigers bestaat hierin, dat deze de nodige bekwaamheid hebben om te beraadslagen. Het volk is daartoe in geen geval bekwaam. Hierin ligt juist één van de voornaamste wantoestanden van de democratie.
  ==
  En dan worden ook de uitwassen, het misbruik tegengegaan zoals we die nu vaststellen. Voor de criteria en de selectie van de te kiezen volksvertegenwoordigers daar heb ik ook het nodige over opgemerkt om die te verbeteren. Dan doen we een andere keer…; "met uw welnemen…".
  ==

 260. Jan Bouma 16 augustus 2010 om 07:57

  Context: @Aad verbaast
  (enigszins geredigeerd)
  ==
  16-08-2010 07:42
  @Aad… 20:50; Goedemorgen
  Uiteraard kan men altijd ‘de stok vinden om de hond mee te slaan’ (!) maar ik zou er eigenlijk op willen wijzen dat dit blog volledig miskend wordt w.b.t. z’n waarde. We leven dan weliswaar in het "Internettijdperk", en een verondersteld steeds beter geïnformeerd individu, maar ’t is tegelijkertijd het tijdperk waarin nog nooit eerder zo’n hightech sophisticated massage en misleiding van de publieke opinie is geweest. Het is de basis waarop en waarmee – bij het verkrijgen van "de massale instemming" van het publiek – de beslissingen gemanipuleerd worden doorgevoerd. En dan heb ik het niet over de keuze van het wasmiddel.
  Volgens mij geldt dus nog steeds het aloude adagium van de belanghebbenden dat luidt:
  "Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm!"
  En met deze quote in gedachte kunnen we er weer tegen voor de komende week.
  Wat betreft mijn rechtszaak. Ik heb begrepen dat er opnieuw gezocht wordt naar equivalenten van Villa Mithras en de locatie. Die natuurlijk niet te vinden zijn. De ambtenaar De Beer van de gemeente Maarssen, en die verantwoordelijk is voor de WOZ-aanslag, heeft echter weer "3 andere vergelijkbare objecten" in de aanbieding….. Terzake de vorige 3….; nou ja die bleken gefantaseerd en gelden kennelijk niet meer!!! Ik ga nog eens bellen met de Waarderingskamer van de WOZ.
  Het is en blijft een zielige en lachwekkende vertoning. Enfin. Dit was dan mijn "massage" van mijn informatie.
  Men amusere zich.
  ==

 261. Jan Bouma 19 augustus 2010 om 12:28

  In aansluiting op het vorige bericht heb ik besloten zonder enig commentaar het verweerschrift van de gemeente Maarssen met 3 nieuwe andere referentieadressen hierna op te nemen. Ik ontving het schrijven in duplo. Ook mijn advocaat mr René van Stralen van Pieters advocaten te Utrecht zond het mij ter becommentariëring. (Dat commentaar vermeld ik dus hier niet; slechts de brief van de gemeente en de heffingsambtenaar R. Neijndorff, Chef van dhr. De Beer).
  ==
  J.M. Bouma
  Straatweg 178
  3603 CT Maarssen
  Ons kenmerk: IC 41368 /
  ……………………. 5704
  Behandeld door : HP de Beer
  Afdeling…………… : Financiën
  Productgroep….. : Belastingen
  Maarssen……………. : 12 augustus 2010
  Telefoonnummer… : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Onderwerp…………… : Bezwaarschrift WOZ-waarde
  Geachte heer Bouma,
  Naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Utrecht op 30 juni 2010 moet verweerder opnieuw uitspraak doen op het bezwaar van belanghebbende inzake de WOZ beschikking met waardepeildatum 1-01-2003. Met deze brief deel ik u mee dat het bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking 237164, dagtekening 28-02-2006 wordt gecorrigeerd.
  ONTVANKELIJKHEID
  De Rechtbank Utrecht heeft in haar uitspraak van 30 juni 2010 verklaard dat u ontvankelijk bent in uw bezwaar..
  BEZWAAR
  In uw bezwaarschrift stelt u dat de waarde te hoog is vastgesteld. Als argumentatie geeft u aan dat de waarde ten gevolge van "ambtelijk handelen" dat de waarde op nihil zou moeten worden gesteld. In de uitspraak van de Rechtbank op 30 juni 2010 is beslist om opnieuw uitspraak te doen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen.
  BEOORDELING VAN HET BEZWAAR
  Bij het bepalen van de waarde van uw object in het economische verkeer is de zogeheten vergelijkingsmethode gehanteerd. Dat wil zeggen dat de waarde van het object is afgeleid van onroerende zaken die sterk op het object lijken. Van die onroerende zaken is bekend welke verkoopprijzen er rond de waardepeildatum 1 januari 2003 zijn gerealiseerd. Tussen uw woning en de onroerende zaken waarmee is vergeleken kunnen verschillen bestaan, bijvoorbeeld in grootte, bouwkundige staat, ligging en dergelijke. Met die verschillen is rekening gehouden voor zover ze bekend zijn en objectief de waarde beïnvloeden.
  U bent het niet eens met de waarde omdat, naar uw mening, door toedoen van ambtelijk handelen de waarde van de onderhavige onroerende zaak negatief beïnvloed is.
  De methodiek van waardebepaling voor de Wet WOZ is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet onroerende zaken. In deze regeling wordt aangegeven dat de waarde bepaald moet worden door middel van vergelijking met marktgegevens van rond de waardepeildatum. Deze methode laat geen ruimte voor subjectieve elementen zoals in uw situatie een conflict met de Gemeente Maarssen.
  De waarde van uw woning kan daarom uitsluitend getoetst worden aan de marktgegevens van rond de waardepeildatum 1 januari 2003 van identieke of vergelijkbare woningen. Onderzoek naar aanleiding van uw bezwaarschrift wijst uit dat de waarde op basis van deze criteria juist is vastgesteld. Rekening houdende met in achtneming van hetgeen in de uitspraak van de Rechtbank is gesteld alle waardebepalende factoren en na vergelijkinjg met de voorhanden zijnde verkoopcijfers van vergelijkbare objecten, blijkt dat de waarde correct is vastgesteld.
  Saneringskosten zijn volgende de waarderingsinstructie voor de Wet WOZ de belangrijkste negatieve factor. In beginsel geldt dat zowel voor woningen als voor niet-woningen. Gelet op de praktijk van bodemsanering, beleid wet/ en regelgeving is de uitwerking ervan verschillend voor woningen en niet- woningen. In tegenstelling tot niet-woningen komen de kosten gewoonlijk namelijk niet voor rekening van de eigenaar van een woning maar ten laste van de vervuiler of overheid.
  Sanering heeft dus eigenlijk geen invloed op de waarde van een woning. Wel kunnen er andere factoren van invloed zijn op de waarde, zoals beperkingen in de gebruiksmogelijkheden, overlast en rompslomp, negatief imago van de omgeving, onzekerheid. Voor deze factoren, rompslomp, kan een negatieve invloed toegekend.
  Ter onderbouwing van de waarde heeft de taxateur een matrix toegevoegd die deze waarde bevestigt.
  BESLUIT
  De vastgestelde waarde van uw object Straatweg 178, Maarssen wordt gecorrigeerd naar een waarde van E. 844.318,==
  Hoogachtend,
  Afdeling Financiën,
  Productgroep Belastingen,
  R Neijndorff
  Heffingsambtenaar
  °°°°
  ps
  De bijlagen indiceren `3 vergelijkbare objecten` met uiteraard 3 adressen.

 262. Jan Bouma 20 augustus 2010 om 13:53

  Tussentijds.
  Uit de wirwar van de jurisprudentie, door de bomen ziet men inderdaad het bos niet meer, zie hier een standaardwerk. http://dare.ubn.kun.nl/bitstream/2066/15148/1/5033.pdf
  Maar er zijn velen die er aanspraak op maken. In stede van (oud) BW Art. 1401 leze men in het exposé van Kortmann nu Art. 6.162 (nieuw) BW. Feiten en omstandigheden zijn hetzelfde. Zie daarvoor het dossier hierboven vanaf 8 januari 2010.

 263. Jan Bouma 6 september 2010 om 10:49

  Aangezien ik m’n beroepschrift bij mr René van Stralen heb ingediend is er tijd en ruimte voor de navolgende beschouwing en een statement die ik zojuist plaatste op @Klokkenluideronline. E.e.a. i.v.m. met de continue rechtsontwikkeling en rechtsfilosofie. Men neme kennis; of niet.
  ==
  jan bouma
  6 september, 2010 om 10:57
  Micha Kat is juridisch voldoende geschoold om te weten dat alleen de concrete gedane aangiften serieus kunnen worden genomen die door Mr Van der Plas zijn gedaan. Het OM zal die aangiften in het belang der “rechtsstaat” serieus moeten nemen en dat alle andere, niet concrete “aanwijzingen”, ook als niet bewezen zullen worden verklaard noch als relevant worden geacht m.b.t. Demmink en eventueel de hierboven genoemde personen die ook niet “in staat van beschuldiging zijn gesteld waarbij het OM moet optreden op grond van concrete gedane aangiften!”
  Dat het OM die onderzoeken vervolgens kan saboteren is evident. Maar dat is weer het gevolg van de vraag: “hoe serieus nemen we, als volk en volksvertegenwoordiging, onze rechtsstaat zonder dat die tussen aanhalingstekens wordt geplaatst.
  In het filmpje wordt eenvoudig gesteld “oordeelt u zelf” maar die beoordeling komt u niet toe doch wel het OM en de rechterlijke macht. Het is en blijft een moeilijke kwestie.
  Feit blijft dat Demmink te omstreden is om nog gehandhaafd te kunnen worden. Ik verwacht dat in de nieuwe kabinetssamenstelling hij wel “geruisloos” zal worden vervangen. Maar dat is eigenlijk nu ook al niet meer mogelijk…
  ==

 264. Jan Bouma 12 september 2010 om 11:31

  De iconografische betekenis van een passend eclectisch bouwwerk in de natuur en de tijd.
  Zie het begin van deze film van "het Kunstuur".http://player.omroep.nl/?aflID=11402540
  Enfin. Als tijdspassering en in dit tijdperk te markeren als van belang.

 265. Jan Bouma 14 september 2010 om 13:39

  Context: @Klokkenluideronline
  ==
  jan bouma
  14 september, 2010 om 13:44
  Vluchtig bovenstaande reacties gelezen.
  Ik gooi ze in de prullenbak want bij alle gekrakeel ontbreekt de juridische onderbouwing. Feiten, data, wetsartikelen waarop “de beschuldigingen” worden gebaseerd. Nu kan men mijn comment ook in de vuilnisbak dumpen. Als blijk en gegeven van het vorenstaande. Toch zou ik allen willen verzoeken om het eigen betoog niet te ontkrachten door een gebrek aan bewijsvoering. Feiten, data, de wetsartikelen die in het geding zijn, enz. dienen aan de orde te zijn.
  Maar daarbij en aldus doende…
  Eerder heb ik gewraakt “de daartoe gerechtigden”. Dat is het parlement. Want dat parlement vertegenwoordigt niet de “communis opinio” – op juiste wijze – de rechtspraak van het volk en de communis opinio.
  Terug naar de Trias Politica dan! Die blijkt ook corrupt. De BMD, de Brede Maatschappelijke Discussie onder het kiezersvolk ontbreekt immers.
  Men amusere zich verder… met een niet juist gemandateerde “rechtspraak”.
  ==

 266. Jan Bouma 15 september 2010 om 08:20

  Context: @Klokkenluideronline
  ==
  jan bouma
  15 september, 2010 om 08:30
  Bij alle kritiek die men in algemene zin terecht kan hebben op “het functioneren van onze rechtsstaat” dient m.i. gewoon daar dan de oorzaak gelegd te worden bij onze eigen volksvertegenwoordiging. Inzake het artikel (bijv.) wordt dan relevant voor “de parlementaire bankcommissie De Wit” dat er andersluidende opvattingen zouden moeten bestaan over de als gangbare geaccepteerde opvattingen terzake de oorzaken van de mondiale economische crisis en waar het functioneren in Nederland ook weer afhankelijk van is. Welnu. Die consensus bestaat niet. Derhalve heeft het allemaal weinig zin om zich te verzetten tegen “de misstanden” van welke aard dan ook als niet onze referentiekaders in toetsbare wetgeving daaraan gekoppeld zijn. Etc. etc.
  Opmerking:
  De relevantie van Snakeman inz. publicatie van dat vonnis ontgaat mij in het geheel m.b.t. het onderwerp van het artikel. Met “ketelmuziek” win je in ieder geval geen processen.
  ==

 267. Jan Bouma 16 september 2010 om 18:00

  voorlopig zijn er inlogproblemen met de "wachtwoorden" van dit blog.
  vandaar verschijn ik hier even zonder kop

 268. Jan Bouma 22 september 2010 om 08:38

  @Context: Klokkenluideronline vandaag.
  (de contradictie)
  ==
  Allereerst een opmerking van algemene aard. Deze site wordt wat verdeeld tussen "pro" en "contra" Micha Kat waarbij de voor- en tegenstanders elkaar bestrijden met ongenuanceerde verketteringen. In een hokje stoppen van het "eigen gelijk" is dan ook zo’n gewilde bezigheid. Vgl. bijv. wat @zoeklamp doet m.b.t. mijn uitspraken.
  Terzake de inhoud van het interview (JDTV-film) kan redelijk als onbetwist standpunt gesteld worden "dat elke Staat, dus ook Nederland, desgewenst een cover up, een sabotage, een verdoezeling kent van de rechtsstaat waardoor de rechts- en waarheidsvinding niet gediend wordt". Zo kan het OM (Parket Utrecht) desgewenst tot Sint Juttemis de zaak "Westenberg" traineren of in het juridische moeras trekken. Zo kan ik een milieuschandaal, vergelijkbaar als dat van de "Volgermeerpolder", onder de justitiële aandacht brengen waarbij er zelfs op last van de overheid vervalste milieurapporten in het geding zijn, maar uiteindelijk laat "de Staat" de hele zaak in de doofpot verzinken TOTDAT er zich natuurlijk een "worst case scenario" voordoet. En dan "ontploft" (metaforisch) de kruitfabriek (S.F.works) in Enschede… en liggen de verantwoordelijken NIET ZELF op het kerkhof maar de slachtoffers!
  Dus zegt Mr. Pieter van Vollenhoven: "Niemand heeft belang bij de waarheid!" (interview P&W); dus vecht Willem Oltmans 60 jaar tegen "de Staat"; dus vecht Ad Bos met pakken papier aan concrete bewijzen jarenlang tegen "de Staat"; dus vecht ene Spijkers (landmijnontploffing) tientallen jaren tegen "de Staat", dus vechten onschuldigen in de gevangenis (Putten, Schiedam, Lucie de B.) jarenlang tegen "de Staat" – het OM en de rechterlijke macht; en dus vecht Micha Kat ook tot Sint Juttemis.
  Maar kom me niet aan met de bewering dat "alles koek en ei is" met onze rechtsstaat. De ellende is evenwel dat als er een beroep op moet worden gedaan, en je hebt eerst de moraliteit van de rechtsstaat vernietigd, er dan ook geen goed oordeel meer geveld kan worden.
  Ingewikkeld?
  Ach.. denk eens na voordat u mij wenst te repliceren.
  ==

 269. Jan Bouma 23 september 2010 om 09:53

  Context: @Klokkenluideronline
  Morgenmiddag wordt er door Micha Kat een hopelijk genuanceerd betoog gehouden terzake "de werking en beoordeling van de rechtsstaat in Nederland". Enfin.. ter zijner kennisneming:
  ==
  jan bouma
  23 september, 2010 om 09:58
  Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.
  Advies aan Micha Kat voor morgenmiddag.
  Nederland telt zo’n 2000 rechters die gezamenlijk ca. 2 miljoen (!) vonnissen per jaar uitspreken. Daarvan wordt slechts 1 a 2% publiek via http://www.rechtspraak.nl en naar volstrekte willekeur: zie http://www.informatieprofessional.nl/bijdragen/8040.html
  en voor de bijbanenregisters raadplege met de SDN-site:http://www.sdnl.nl/bijbanen.htm
  Crux van mijn betoog: Indien de totale rechtspraak gewraakt wordt door Micha Kat aan de hand van zijn “te wraken 12 rechters” dat hij dat onmogelijk kan op basis van een representatief onderzoek. Wellicht dat de hierboven gegeven links hem te dienste staan om een genuanceerd betoog te houden. Vaststaat dat er nog veel verbeterd kan worden in de Ned. rechtspraak.
  ==

 270. Jan Bouma 24 september 2010 om 09:42

  M.b.t. de eigen rechtszaak een citaat uit HR-Arrest: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BN5907&u_ljn=BN5907
  3.7.1. Voor een goede gang van zaken in de rechtspraak en het in de rechtspraak te stellen vertrouwen is van groot belang dat vertrouwd kan worden op de eerlijkheid en openheid van de personen die de rechtspraak uitoefenen. Hiermee is niet te verenigen dat een rechterlijk ambtenaar poogt om door het opmaken van stukken die niet in overeenstemming met de waarheid zijn, of door het afleggen van onware of onvolledige verklaringen als getuige een door hem in de uitoefening van zijn functie gemaakte fout te verdoezelen. Een zodanig handelen brengt dermate ernstig nadeel aan de goede gang van zaken in de rechtspraak en het in de rechtspraak te stellen vertrouwen toe, dat de desbetreffende rechterlijk ambtenaar in beginsel moet worden aangemerkt als ongeschikt voor het vervullen van zijn ambt.
  ===
  …en daar ben ik het helemaal mee eens!
  Meneer De Beer… leest u even mee?!

 271. Jan Bouma 29 september 2010 om 07:41

  Context: @Klokkenluideronline; zie: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4862/wat-bezielt-bas-paternotte-hpde-tijd.html
  ==
  29 september, 2010 om 07:49
  Paar opmerkingen.
  1. Allereerst over het wel/niet modereren. De conclusie terzake moet zijn dat als de moderator misbruik maakt van zijn macht om hem onwelgevallige, maar inhoudelijk juiste, reacties weg te halen… dat dat een tijdelijke zaak is want de waarheid laat zich nu eenmaal niet smoren. Bovendien zal er geen enkele serieuze reactie dan ook meer gepost worden dan nog alleen die van de ja-knikkers.
  2. Inzake waar het hier op dit Klokkenluidersblog om dient te gaan : kritisch te zijn op misstanden en zeker die in “de rechtspraak” met wel of niet corrupte rechters kan men wellicht toevoegen de Hoge Raad inzake “de Deventermoordzaak” die a.s. 1 oktober arrest wijst ten nadele van Maurice de Hond en “de groep verontruste burgers”. Zie verder m’n comment met link bij het blog over Pechtold.
  3. Als voorbeeld van nog veel meer “discutabele rechtspraak” kan men ook het navolgende HR-arrest beschouwen inzake “Enschede” en de ontplofte S.F.works. De verzekeraars van de Grolsch brouwerijen eisten 60 miljoen schadevergoeding van de Staat maar zoals ik al eerder opmerkte liggen niet de verantwoordelijken op het kerkhof maar de echte slachtoffers. Heb zelden zo’n waanzinnige verklaring gelezen waarin wordt uitgelegd “dat de Staat niet aansprakelijk is”. Zie: http://zoeken.rechtspraak.nl:80/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BL3262&u_ljn=BL3262
  …Kijk! Er blijft gigantisch veel werk voor deze site over! En dan heb ik het nog niet eens gehad over mijn rechtszaak van de eeuw waarbij de overheid opdracht gaf althans toeliet dat er vervalste milieurapporten in het geding worden gebracht plus het feit (bewijsbaar) dat ambtenaren “mogen” liegen. enz. Zie m’n juridische Volkskrantblog.
  ==

 272. Jan Bouma 30 september 2010 om 11:54

  Context: @Klokkenluideronline: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4910/het-surrealistische-circus-kat.html#comment-47383
  ==
  t.a.v. de Advocatieredactie.
  1) Verzoeke zorgvuldig te lezen navolgende link:http://www.vkblog.nl/bericht/269509/%22..La_tristesse_d‘une_m%E8re…%22_ook_gered_uit_de_klauwen_van…
  en
  2) Dat vervolgens het parlement als controlerend en wetgevend orgaan corrupt en opportunistisch is blijkt vervolgens uit mijn juridische blog bij de Volkskrant: ziehttp://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn%21
  U komt in dat verslag ook een brief tegen van Mr. D.S. Nava, Griffier van de vaste Kamercommissie voor Justitie die een leugen bevat namens dat parlement nota bene als het justitiële geweten van Nederland.
  Uw algemene opmerking zou nu kunnen luiden: “wij als Advocatie en simpele verslaggevers hoeven ons niet te bemoeien met de rechtsgeldigheid van de wetten”.
  Die opvatting bestrijd ik. Eveneens Micha Kat dat doet. Het gehele kiezersquorum is verantwoordelijk dat maar beter volgens het aloude adagium “hou jij je dom, dan hou ik ze arm” van de machthebbers beoordeeld moet worden. Zie verder m’n boek svp inzake de positie van “de pers en media” als verlengstuk van de fout gemandateerde machthebbers.
  4) U leest dit comment? Graag een reactie.
  ==

 273. Jan Bouma 3 oktober 2010 om 11:53

  Context: @Klokkenluideronline: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4968/uitzending-gemist.html#comment-47513
  (over manipulatie van "het wettige en overtuigende bewijs")
  ==
  Inzake "het wettig en overtuigend bewijs" is het voldoende om aan te tonen dat zelfs onweerlegbaar geknoeid is met die ene vertaling:
  "..ik hoef maar te bellen…"
  of
  "…moet ik hem koudmaken…"
  Het antwoord daarop kan al als voldoende bewijs dienen als onderwerp voor het juridische onweerlegbare bewijs van de totale casus. Indien de vertaling geen incriminering oplevert ten laste van de verdachte (hetgeen wel het geval is) dient immers de verklaring gegeven te worden WAAROM de vertaler incrimineerde. Indien daar geen acceptabel antwoord op komt staat vast dat het "bewijsmateriaal" gemanipuleerd is en komt de gehele aanklacht op losse schroeven.
  Vervolgens komt dan de vraag aan de orde: "wie had voordeel bij de incriminering en de manipulatie, enz. enz.?"
  ==

 274. Jan Bouma 5 oktober 2010 om 09:16

  En inzake een ander opzienbarend proces:
  ==
  05-10-2010 09:08
  Context: @Fred van der Wal: http://www.vkblog.nl/bericht/349927/NIET_WILDERS_STAAT_TERECHT_VANDAAG_MAAR_EEN_BEVOOROORDEELDE_RECHTBANK
  ==
  Met verwijzing naar mijn comment van 14:10 hierboven herhaal ik maar even de feiten.
  1. Het OM ontraadde het proces tegen Wilders.
  2. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde anders en wilde wel een proces.
  Er ligt een aantal concrete en gedateerde aangiften/processen verbaal, o.a. die van mr Lucas, met uitspraken van Wilders gedaan in het publieke domein (dus niet in de 2e Kamer) ten grondslag aan het proces. Uiteraard is het altijd mogelijk om in toetsing met de wet bepaalde uitspraken als "haatzaaiend" en/of stigmatiserend te veroordelen. Als je een hond wilt slaan vindt men al gemakkelijk een stok nietwaar? Het OM was verstandig en voorzag de gehele afloop. Wilders komt er one way or the other als winnaar uit. Als hij veroordeeld wordt bepaalde uitspraken niet meer publiek te mogen doen wordt hij toch "een veroordeelde" en in feite maatschappelijk en in het parlement monddood gemaakt. Een soort cordon sanitaire voltrekt zich dan. Uiteindelijk is het dus een politiek proces en buitengemeen dom dat hij terecht staat. Maar ja… domheid hè…; de grootste kwaal van de mensen en vooral die van de politieke machthebbers.
  ==

 275. jan bouma 7 oktober 2010 om 09:10

  =================================================================================
  Huishoudelijke mededeling ten behoeve van de Pers.
  Voor alle inlichtingen omtrent mijn ingediende Beroepschrift
  tegen de gemeente Maarssen d.d. 12 augustus 2010;
  procedureno. 09 / 1873 WOZ
  verwijs ik u ook naar:
  Mr. A.P. van Stralen
  Postbus 13017
  3507 LA Utrecht
  email: a.stralen@pietersadvocaten.nl
  =================================================================================

 276. jan bouma 7 oktober 2010 om 12:20

  Opmerking.
  Morgen wat achtergronden m.b.t. de ingediende "producties".
  Dit juridische Vkblog is gebleken een mixture van beschouwingen (rechtsfilosofisch van aard) en van "feiten en omstandigheden" in relatie met mijn proces en de voortschrijdende tijd.

 277. jan bouma 8 oktober 2010 om 15:32

  Ter voldoening van mijn toezegging hierboven volsta ik met de verwijzing naar m’n andere Vkblog:http://www.vkblog.nl/bericht/284167/%22…De_gebarricadeerde_kunst…%22_in_beeld_gebracht_en
  en leest u dan mijn posting van 24 juli 2010 ; 9:19 uur.
  De daaruit voortvloeiende correspondentie met het Coll. van B&W van Maarssen is als bewijs in te voegen in de procedure.
  Voor de rest? Ach! Elk ander "circumstantial evidence" blijkt al uit het hele bovenstaande dossier dat zonodig concreet kan worden onderbouwd.
  Leest u dan: 16 augustus 2010 alwaar ik stel:
  == Wat betreft mijn rechtszaak. Ik heb begrepen dat er opnieuw gezocht wordt naar equivalenten van Villa Mithras en de locatie. Die natuurlijk niet te vinden zijn. De ambtenaar De Beer van de gemeente Maarssen, en die verantwoordelijk is voor de WOZ-aanslag, heeft echter weer "3 andere vergelijkbare objecten" in de aanbieding….. Terzake de vorige 3….; nou ja die bleken gefantaseerd en gelden kennelijk niet meer!!! Ik ga nog eens bellen met de Waarderingskamer van de WOZ.
  Het is en blijft een zielige en lachwekkende vertoning. Enfin. Dit was dan mijn "massage" van mijn informatie. ==
  en hier laat ik het bij.

 278. jan bouma 9 oktober 2010 om 15:04

  Context: @Klokkenluideronline ; Zie: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5119/bilderberg-ben-nrc-in-kabinet.html#comment-47710
  ==
  9 oktober, 2010 om 15:14
  Het meest verbazingwekkend blijft het gebrek aan democratisch besef van diegenen die zich bevoorrecht achten – als belangengroepering – om via een conferentie à la Bilderberg hun opvattingen te ventileren zonder een democratische response. Dat de MSM zich hierin kunnen vinden is wel de allertrieste constatering. En dus verwerp ik bij voorbaat een aanhanger als Ben Knapen als minister van BuZa die zich die democratische basis onvoldoende bewust blijkt in het interview. Nog daargelaten dat de pers en media onafhankelijk en kritisch de machthebbers zouden moeten controleren.
  ==

 279. Jan Bouma 15 oktober 2010 om 08:31

  Inzake mijn proces.
  Daar is de Rechtbank Utrecht nu mee bezig en in afwachting van het Beroepschrift pauzeren we. En wel met het navolgende dat u op mijn website kunt vinden:
  ==
  “Collectors item” de CD ‘a tribute to Horowitz’. (Dat is een productie van mij uit 1997)
  Op deze CD hoort u de Nederlandse pianist Hugo van Neck een aantal partituurstukken en improvisaties spelen. En dat doet hij op de Grand Steinway van de legendarische pianist Vladimir Horowitz. Hugo van Neck is, net als Vladimir Horowitz, een zeldzaam talent. Als voorbeeld (voor de kenners) hoort u no. 7 van de CD, een prelude van Scriabin in E-flat minor Op. 16. No. 4.: klik hier. Deze prelude duurt slechts 1 minuut en 14 seconden. De totale speelduur van de CD is 55;03 minuten. Opgenomen zijn 4 partituurstukken en 10 improvisaties.
  In het boekje bij de CD leest u wat Willem Duys van Hugo van Neck vindt. Dick Bakker, toenmalig dirigent van het Metropole Orkest, was betrokken bij de tot standkoming van deze CD. U kunt deze CD bestellen door overmaking van 22,50 euro op bankrekeningno.: 1237.86.401 t.n.v. villamithras.com. – Maarssen met vermelding van ‘CD’. Na overmaking wordt u de CD toegezonden; vermeldt u a.u.b. uw volledig postadres op het betalingsbewijs.
  De CD was onderwerp in DWDD-uiitzending waarin de Horowitz-vleugel ter sprake kwam en Hugo van Neck daarop excelleerde. Zoals ook op deze CD. Een collectors item inmiddels…. Die link "klik hier" zal wel niet werken. Daarvoor zie m’n website onder: Hugo van Neck. Ofwel:http://www.villamithras.com/Hugo.htm

 280. Jan Bouma 19 oktober 2010 om 12:51

  Context: zie mijn andere Vkblog door aan te klikken mijn avatar.
  ==
  ps
  Just for the record m.b.t. mijn proces.
  Het Waternet laat op dit moment grondmechanisch onderzoek verrichten door IMOS uit Rotterdam tel. 010-5030200 en daar sprak ik zojuist dhr. Blootshoofd. De chauffeur van de onderzoekswagen vertelde mij dat ik een brief erover gehad zou moeten hebben. (Hetgeen niet het geval is). Men onderzoekt de grondsamenstelling langs de oevers van de Vecht m.b.t. de samenstelling en wellicht daaraan verbindend enige conclusie "dat er geen grondwatertransport dwars door die giftige vuilnisbelt achter mijn huis en eigendom is richting Bethunepolder (waterwingebied) en/of de Vecht"…. hetgeen dan in strijd is met hun eerdere rapportages. Kijk! Een rechter neemt wellicht voor zoete koek aan dergelijke "rapportages" die tegenstrijdig zijn.
  ==

 281. Jan Bouma 19 oktober 2010 om 20:47

  ===========================================================================
  "…100jaarsaandachtsgebieden"… (Een Vondst !)http://www.grebbeliniedag.nl:80/prvutr/internet/water.nsf/all/4.5.1.6?opendocument
  en…..http://www.grebbeliniedag.nl/prvutr/internet/j20_10.nsf/files/pb2003-45.pdf/$FILE/pb2003-45.pdf
  ============================================================================

 282. Jan Bouma 20 oktober 2010 om 09:41

  Bij een winning van 35 miljoen m3 drinkwater (hoogwaardig gebruik t.b.v. de gemeente Amsterdam) uit de Bethunepolder zijn uiteraard relevant de beschermende regelgevingen : http://www.google.nl/search?hl=nl&source=hp&q=100jaarsaandachtsgebieden&btnG=Google+zoeken&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
  …in het "Prov. Grondwaterplan t/m 2013" worden de tekortkomingen, m.b.t. te nemen beschermende maatregelen in het zgn. "100-jaaraandachtsgebied" waarin de voormalige stort en gifbelt ’t Slijk te Maarssen ligt, al geconstateerd….. (Zie: bijlage 2 van de Nota "Grondwaterplan van de Prov. Utrecht")
  …we wachten dus gewoon even af de catastrofe… ofwel wanneer half Amsterdam op apegapen komt te liggen; wir haben es nicht gewusst…
  Prettige voortzetting van uw dag.

 283. Jan Bouma 20 oktober 2010 om 12:07

  Noot.
  Zojuist telefonisch gesproken met dhr. Groters van de Provincie Utrecht (doorkiesno. 030-2583902) en die verantwoordelijk is voor mijn postings hiervoor. De conclusie van dat gesprek is dat ik geen antwoord krijg op de gestelde vragen m.b.t. de waterwinning in de Bethunepolder t.b.v. de gemeente Amsterdam en te stellen zekerheden. Dhr. Groters meldde mij dat dhr. De Waal "er mee bezig is". Tsja… dat hoor ik al vanaf 1989!!!

 284. Jan Bouma 20 oktober 2010 om 19:15

  En terzake de gemeente Maarssen m.b.t. het voorgaande noteren wij:http://ro-online.robeheer.nl/0333/CC723697-96D7-40BA-816F-B05D482870E1/t_NL.IMRO.0333.BPmaarssdorpwo-VG01.pdf
  ==
  "…Ten noordoosten van het plangebied ligt het waterwingebied Bethunepolder.
  Het plangebied grenst aan het grondwaterbeschermingsgebied en is deels gelegen
  in het 100-jaarsaandachtsgebied. Dit gebied stelt geen extra milieuregels,
  maar er wordt gebruikgemaakt van instrumenten als stimulering, communicatie,
  handhaving en ruimtelijk beleid.
  Op 10 oktober 2008 heeft een wateroverleg plaatsgevonden waarbij de gemeente
  en het waterschap vertegenwoordigd waren. Uit dit overleg kwam het
  volgende naar voren: ==
  En die behelsen in ieder geval niet mijn opmerkingen en bezwaren.

 285. Jan Bouma 21 oktober 2010 om 10:38

  T.a.v. de Griffier Milieu etc. van de Prov. Staten van Noord-Holland wijs ik op o.a. mijn posting van
  12 juli 2010 – 15:31 uur hierboven.
  (In het geval zij zou denken "het valt wel mee" m.b.t. de aan haar verzonden email van hedenochtend)
  Idem de tekst in die posting van 12 juli 2010 – 15:31 uur dan (ondermeer) relevant is:
  ==
  Op 17 maart j.l.heb ik ten Provinciehuize in het bijzijn van mijn advocaat, de vertegenwoordigster van milieugedeputeerde Drs. De Jong, dhr. Groters en diens collega en een notulist aangegeven op een duidelijke luchtfoto de plaats van "dat halve voetbalveld vaten dat in 1989 al aan Gedeputeerden destijds is gemeld" met benevens ter vergadering ook nog getoond een persbericht daaromtrent. Dat die vaten inmiddels na 20 jaar zullen zijn doorgerrot is aannemelijk want het waren natuurlijk geen "roestvrijstalen vaten". Dhr. Groters kan u dus vrijwel exact de locatie duiden waarbij het niet gaat om een speldeprik. Een half voetbalveld is wat groter.
  Vervolgens heb ik u tijdens ons telefoongesprek duidelijk gemaakt dat de opstelling van Dhr. Groters was: "we doen sowieso niets meer met concrete geduide zaken dan slechts monitoring middels (o.a.) peilbuizen (die verderop in uw rapportages o.a. die van de HBadviesgroep überhaupt niet blijken te zijn aangetroffen!! Evenmin kunt u dan ook meetresultaten overleggen volgens dat rapport – hetgeen uiteraard begrijpelijk is als die "peilbuizen" nooit zijn aangebracht. Sic!!
  Kortom: het totale vertrouwen is geschonden m.b.t. wat voor actie dan ook die u voornemens bent in de genoemde van 8 juli 2010 brief en die u nu weer aankondigt.
  Ook distantiëert de Provincie zich m.b.t. enige aansprakelijkheid ex Art. BW 6.162. Want alle verzuimen zijn immers bij u bekend sinds het rapport van de Grontmij uit 1990 uitkwam. Dhr. Ir. W.F. de Haan van het AGV gaf ook aan dat hij middels "peilbuizen" wil gaan monitoren terwijl ik daarover opmerkte dat dat een totale zinloze bezigheid is als u niet eens de aard en hoeveelheid van de vervuiling kent van het stortpakket! Derhalve wijs ik nogmaals op de consequentie dat ik gedupeerd ben en vermogensschade lijd wegens het bezit van een "black box" die onmogelijk ooit kan worden gevaloriseerd in "het vrije economische verkeer". Maar ook aan die overweging stoort u, de Provincie, zich niet. Zie verder svp toch even mijn uitgebreide juridische Volkskrantblog alwaar ik op 25 januari 2010 de navolgende posting plaatste omdat u zei dat u "er niets vanaf wist".
  ==

 286. Jan Bouma 25 oktober 2010 om 10:25

  En dientengevolge is er strijdigheid met het navolgende: (de zorgplicht).
  ==
  Subject: Art. 13 Wbb en Wet Milieubeheer Art. 18
  1. Inleiding
  De bijzondere zorgplicht staat beschreven in artikel 5.1.1. PMV Utrecht 1995 en luidt als volgt
  ‘Ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door enig handelen of nalaten in een milieubeschermingsgebied het bijzondere belang met het oog waarop het gebied als milieubeschermingsgebied is aangewezen kan worden geschaad, is verplicht dergelijk handelen of nalaten achterwege te laten voor zover dat in redelijkheid kan worden gevergd en voor zover dat niet bij of krachtens deze verordening uitdrukkelijk is toegestaan. Indien dat achterwege laten niet in redelijkheid kan worden gevergd, is hij verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om die schade te voorkomen dan wel, indien die schade zich voordoet, deze zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.’
  Deze zorgplicht noemen we ‘bijzonder’ ter onderscheiding van de algemene zorgplicht voor het milieu (Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden). ‘Bijzonder’ is dat er in deze beschermingszones sprake is van een kwetsbare functie (drinkwaterwinning) en een veelal kwetsbare bodem. Daarom mogen we extra alertheid en zorgvuldigheid verwachten van personen en instanties die hier maatschappelijke activiteiten ontplooien welke de kwaliteit van het grondwater negatief kunnen beïnvloeden.
  Betekenis van de bijzondere zorgplicht
  Ook al geldt er geen expliciet verbod op een activiteit in een beschermingszone, wanneer ze risico’s met zich meebrengt die niet voldoende door maatregelen of voorzieningen kunnen worden weggenomen, is ze toch verboden. De activiteit is dan in strijd met de bijzondere zorgplicht. Dit artikel is belangrijk omdat PS ervoor hebben gekozen het aantal expliciete regels en verboden voor activiteiten met enig risico in de beschermingszones voor drinkwater te beperken. De zorgplicht is dus een belangrijk vangnet. Bij de afweging of een activiteit al dan niet kan doorgaan, moet met de omstandigheden rekening worden gehouden. Naarmate de omstandigheden meer risico’s met zich meebrengen, neemt de eis van zorgvuldigheid gradueel toe.
  Het bevoegd gezag handhaaft de bijzondere zorgplicht
  Het bevoegd gezag kan de bijzondere zorgplicht handhaven: voor activiteiten buiten inrichtingen is dat de
  provincie, daarbinnen (meestal) de gemeente (vergunningverlening of behandeling Wm-Amvb-melding).
  2. Handreiking
  Wat de bijzondere zorgplicht precies inhoudt, is niet altijd duidelijk. Vandaar deze handreiking bij de beoordeling
  of de bijzondere zorgplicht in het geding is. Ook geeft de handreiking aanwijzingen voor het bepalen
  van de noodzaak en de aard van te treffen maatregelen of voorzieningen. Het is een hulpmiddel bij de invulling van de term ‘redelijkheid’ uit artikel 5.1.1. PMV en bij het vaststellen of maatregelen en voorzieningen ‘voldoende’ zijn.
  Wie de handreiking opvolgt, krijgt een indicatie dat aan de bijzondere zorgplicht wordt voldaan. De handreiking is niet uitputtend: iedereen die een activiteit start of een handeling nalaat, is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar afwegingen.
  Hierna volgt een algemene instructie aan de hand van drie vragen en met toepassing van indicatoren.
  3. Algemene instructie
  De volgende vragen zijn een hulpmiddel voor het bepalen of en in hoeverre de bijzondere zorgplicht in het
  geding is en hoe aan deze plicht kan worden voldaan:
  Vraag A: Is de bijzondere zorgplicht in het geding (zie de indicatoren onder 1 t/m 6A; breng de indicatoren
  met elkaar in verband)?
  Uit: Provincie Utrecht 97 concept ontwerp 11 april 2007
  ==

 287. Jan Bouma 26 oktober 2010 om 08:27

  Context…Aad verbaast.
  °°
  26-10-2010 08:22
  @Aad…Ook goeiemorgen.
  re: hierboven 00:42
  Ja! Wij hebben eens een discussie gevoerd over de vraag: "hoe serieus word je genomen?" En jij antwoordde toen: "Ja! Dat wil iedereen wel! ‘Serieus genomen’ worden daar draait alles om!" Ik vond dat toen en nu nog een zeer goede opmerking van je. Ik kan dat ook juridisch en zelfs materiëel toelichten met het navolgende voorbeeld: "dat indien Jezus werkelijk terug zou keren op Aarde en hij zou metterdaad grote opzienbarende (en onbetwistbare) wonderen verrichten dat hij dan serieus genomen MOET worden door elke sterveling op Aarde!" Dan heeft de grootst denkbare en onbetwiste autoriteit gesproken. Je ziet nu "de kopstukken" zich uitspreken in controversiële kwesties naar menselijke maatstaven. Bijv. in het proces tegen Wilders (zie alle actualiteitenprogramma’s).
  Iets anders. Nog een "autoriteit" belde mij gisteren i.v.m. proces. Dat was dhr. Ir. W.F. de Haan van Waternet c.q. het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en aan wie bij Besluit van 23 maart 2010 door Gedeputeerde Staten van Utrecht is opgedragen `te verhinderen dat vanuit de gifbelt ´t Slijk de Vecht na het wegbaggeren van wat slib weer verontreinigd wordt… ´
  Dhr. De Haan d a c h t in dat telefoongesprek toen dat de oplossing zou zijn het afsluiten van de toegangen van en naar de plassen voor de aanwonenden! Enfin… Daar moet ik vandaag en morgen wat aan gaan doen. `Autoriteiten´ hebben soms heel verkeerde ideeèn … Zie verder desgewenst mijn juridische blog.
  Allen een prettige dag.
  °°

 288. Jan Bouma 26 oktober 2010 om 15:02

  Context: @Klokkenluideronline
  ==
  jan bouma
  26 oktober, 2010 om 15:03
  Indien de MSM-opvattingen, dus die van ‘pers en media’, zich schikken in de politiek MSM gewenste opvattingen dan is het einde der rechtsstaat nabij.
  Laten wij, als burgers en kiezers, dus ons even concentreren op de gaande processen. Die van Wilders, die van Westenberg, die van Demmink, en die van andere zeer discutabele kwesties als van de “Deventermoordzaak” en wellicht nog veel meer zaken.
  Kern van de zaak is dat “het vertrouwen in de rechtsstaat niet bij voorbaat vaststaat omdat de belanghebbenden dat proclameren en claimen…”, maar slechts vanwege het feit dat de Nederlandse bevolking in meerderheid daarvan overtuigd moet zijn dat dat zo is.
  Vooralsnog concludeer ik dat de overtuigende bewijzen daartoe ontbreken. Ergo: “er is werk aan de winkel terzake het vertrouwen in onze rechtsstaat en het herstel daarvan.”
  ==

 289. Jan Bouma 29 oktober 2010 om 16:16

  Context: @Aad verbaast; zie aldaar.
  Opmerking.
  Men kent de referentiekaders. Soms wordt dan door juristen bedoeld slechts die van de (gevormde) jurisprudentie. Soms zijn de kaders ruimer. En dan wil ik wel eens refereren aan m’n boek of de actualiteit terwijl die kaders strikt formeel beschouwd niets te maken hebben met mijn "proces" dat op dit blog de hoofdrol vervult. Desalniettemin. Feit is dat geen enkele positiebepaling en/of oordeel zich uitsluitend beperkt tot de geschreven jurisprudentie. Het recht is bij voortduring in ontwikkeling; idem zijn dat de referentiekaders. Derhalve: een positiebepaling en referentiekader met navolgend comment:
  ==
  @Barbara… wat jij zegt (17:45) roep ik al vanaf het midden der jaren ’70 – Club van Rome : 1972.
  kennelijk liggen de prioriteiten toch bij de idee: "ikke – ikke – en de rest kan stikken!" terwijl we niet in de gaten hebben dat het verstikkingsproces ons allen aangaat.
  Dit gezegd hebbende richten we de blik even op de bijeenkomst van EU-leiders te Brussel alwaar met premier Rutte erbij de EU-Club zich focust op "de verdediging van de Euro en de bestrijding van de (hyper)inflatie daarvan" terwijl elke macro-econoom aan de hand van Dr. J. Tinbergens model uit de jaren ’60 vdve kan voorspellen en voorrekenen dat die "verdediging" tot mislukken gedoemd zal zijn omdat de rest van de (inflatoire) valuta’s niet meedoen… Domheid ten top dus. Letterlijk daar in Brussel. Ik bepleit één internationale munt – de Mithras bijvoorbeeld en voorafgaand aan de omwisseling een afrekening van de activa en passiva maar wel op basis van het "Lieftinck-model". Pas dan zal er in combinatie met een wereldraad mogelijk nog een toekomst zijn voor de mensheid want per definitie loopt de huidige ‘ratrace’ uit op een catastrofe. Met ca. 8,9 miljard wereldburgers in het jaar 2050 in het verschiet is het niet aanbevelenswaardig dat die wereldburgers zich gedragen als ratten die elkaar het nest (de planeet) uitwerken…
  ==
  (tot zo ver even een ingelast citaat van een positiebepaling op dit juridische blog)

 290. Jan Bouma 3 november 2010 om 07:28

  Procesinformatie. Er is op 14 december om 9.30 uur op het Vrouwe Justitiaplein te Utrecht een (hoor)zitting met mr M.E.A. Braeken als rechter. Enfin… we noteren dat even. Ik kan ook getuigen oproepen. Misschien dat een paar hoofdrolspelers van hierboven dan zouden kunnen fungeren als figuren in deze soap; het proces van de Eeuw waar Goed & Kwaad om de voorrang strijden. Zie ook het Hfdst. "Goed & Kwaad" uit mijn boek; pg. 243 t/m 250.
  ==
  Ondertussen de navolgende conclusie die passend is voor een positiebepaling op dit juridische blog:
  ==
  Context: @Aad verbaast…zie: http://www.vkblog.nl/bericht/354323/Zakken_met_geld_en_arme_zielen
  02-11-2010 19:29
  @Aad…kijk toch nog even tussendoor…
  Vrijwel allemaal eensluidende kritische geluiden. En dan doet de onbegrijpelijke paradox zich voor net als bij die Vragenlijsten van ons. Als je aan elke Nederlander/Wereldburger de vraag zou stellen: "Bent u voor of tegen corruptie?" Nou dan dan geef ik je op een briefje dat 99% of meer wel het sociaal gewenste antwoord zal geven ("tegen, natuurlijk, meneer!") En die ene procent die meteen toegeeft corrupt te willen zijn als krijgsheer, of gewoon als crimineel, die doet niet moeilijk over de vraag en zal zeggen: "ik ben vóór corruptie want daar vul ik m’n zakken mee..!" De tragiek is nu dat volgens mij in feite 80% of meer van de bevolking in principe corrupt is… alleen ze wil dat natuurlijk niet hardop zeggen.
  Trek een parallel naar de eerste vraag van de Vragenlijst: "Wilt u Oorlog of Vrede?" Levert dat precies dezelfde situatie op.
  Daarom komt die wereldraad niet van de grond. Zie ook m’n comment van 16:48 uur.
  Kijk! Dit vind ik nou een verrassende conclusie.
  Nu echt tot morgen want de hel zal nou wel losbarsten….:))
  ==

 291. Jan Bouma 3 november 2010 om 13:52

  Context: @Klokkenluideronline m.b.t. de zitting morgen bij de Rechtbank Utrecht.
  ==
  jan bouma
  3 november, 2010 om 14:06
  Hoe het ook zij. Getuigen kunnen bezwaar maken tijdens hun verhoren dat zij niet gefilmd willen worden door bij voorbaat verklaarde tegenstanders van hun getuigenis.
  Vervolgens zijn er de afspraken met de regie van de rechtbank. Indien in het landsbelang bijvoorbeeld de zaak Wilders wel breeduit door de media wordt verslagen betekent dat nog niet dat de rechten van de getuigen (om niet gefilmd te worden) terzijde kunnen worden gesteld. Dat zijn nu eenmaal onze rechtsprocedurele regels. Zodra die terzijde worden gesteld doet men afbreuk aan de rechtsstaat waarvan men zegt die te willen verdedigen. Een contradictio in terminis dus.
  Opmerking.
  Indien ter zitting meerdere getuigen kunnen bevestigen de gang van zaken en de feiten als gehoord geldt een dergelijke waarneming door meerderen overigens ook als voldoende bewijs wat er ter zitting is gebeurd. Daarom: men schikke zich in de rechtsprocedurele regels “dat er niet gefilmd mag worden

 292. Jan Bouma 5 november 2010 om 12:29

  Context: @Klokkenluideronline
  ==
  Het wettig en overtuigend bewijs dat Westenberg mevr. mr. Marianne Dumont (filmpje) en mr. Hugo Smit in strijd met de regels heeft gebeld is natuurlijk op meerdere manieren te bewijzen. In het geval van Schalken (zaak Wilders) werden die bewijzen geleverd door diegenen die “aanzaten aan het diner”. M.b.t. de niet toelaatbare contacten van Westenberg zijn er ongetwijfeld ook meerdere getuigen.
  Het proces Wilders moet nu wel helemaal worden overgedaan…
  Het komt mij voor dat “de zaak Chipshol” mutatis mutandis dan ook moet worden overgedaan indien als bewezen moet worden verklaard dat de rechtsgang niet deugdelijk is geweest.
  Wellicht kan men dan maar beter een publiekelijke schikking gaan treffen met Chipshol. Het is maar een idee. )
  Overigens op 14 december a.s. dient, ook te Utrecht, om 9.30 uur mijn geruchtmakende rechtszaak o.l.v. Mr. M.E.A. Braeken. Ik word bijgestaan door mr. A.P. van Stralen van Pietersadvocaten te Utrecht. Voor info. zie mijn juridische Volkskrantblog: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!
  ==

 293. Jan Bouma 6 november 2010 om 06:58

  Procesinformatie. Zitting 14 december 2010. t.a.v. Mevr. Mr. M.E.A. Braeken en de Pers
  ====================================================================
  Uiteraard overweegt men dan om benevens notoire te dagvaarden getuigen als Ad Nederlof, toenmalig directeur van de Milieudienst N.W. Utrecht en thans "milieu-expert" bij de Provincie Gelderland, de wethouders Van Esterik en Schröder, een aantal ambtenaren uit dit dossier (Van Ganzenvoort met name), de toenmalige burgemeester Van der Sluis die zijn toezeggingen niet nakwam… en nog zowat getuigen m.b.t. de milieurapportvervalsingen (Hr. De Waal van de Provincie – inmiddels "ontslagen") etc. … ook op te roepen wat getuigen à décharge zoals (o.a.) de éminence grise van de vaderlandse journalistiek en vriend H.J.A. Hofland…. Daarom ter verklaring navolgende emailwisseling:
  ==
  06-11-2010 06:42
  *Info. voor pers en media* – *opiniemakers* – *info voor pers en media* – *opiniemakers*
  =====================================================================
  een update.
  —– Original Message —–
  From: Hofland, Henk
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Friday, November 05, 2010 8:27 PM
  Subject: RE: leef je nog…? Volgens de omroepen wel…
  Ha Jan,
  Ik leef nog, nu nog een paar weken in New York en dan de rest van het jaar in Amsterdam. In 2011 zien we verder.
  Ja, één wereldraad met één wereldmunt. Ei van Columbus. En dan ook één wereldkrant en één wereldtelevisie. Dan zijn we van een hoop rotzooi af.
  Als ik terug ben, gaan we het weer eens zorgvuldig doornemen in l’Opéra.
  Groet, Henk
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: donderdag 4 november 2010 17:07
  Aan: Hofland, Henk
  Onderwerp: leef je nog…? Volgens de omroepen wel…
  Ha Henk!
  Een toevallig tussendoortje dat ik een comment schreef n.a.v. je column gisteren.
  BTW = By The Way.. ipv omzetbelasting..; ik schreef zojuist het navolgende onder je comment maar met een enkele fout daarin. Het zij me vergeven.
  Hoe gaat het? Hou je maar taai. De laatste loodjes zullen niet zo zwaar zijn dat jij of ik daar last van hebben.. "zei de optimist".
  ==
  Jan Bouma zegt:
  donderdag 4 november 2010, 17:00 uur
  Zoals altijd wel een doorwrochte analyse van het huidige tijdperk waarin ‘de economische en financiële crisis’ van de VS, maar ook de rest van de wereld, zich in bevindt van… Hofland.
  De oplossing ontbreekt in zijn verslag. Wellicht dat het dan toch zinvol is om te verwijzen naar ‘het communicerende vat van de economieën’ wereldwijd van Dr. J. Tinbergen, econoom uit de jaren ‘60 vdve, die deze crisis al voorzag door zijn stellingname: “Zorg nou voor een evenwichtige koopkrachtverdeling wereldwijd en tegelijkertijd”. Wat we nu zien zijn de krampachtige en vruchtenloze pogingen van de VS, en ook de rest van de wereld, om duizenden miljarden dollars of euro’s uit de Westerse economieën te persen met natuurlijk een desastreus vervolg. Ierland kampt met een begrotingstekort van plus 30% en de Zuideuropese staten doen het niet veel beter en de rest van Europa weet de zaak te maskeren.
  De oplossing is één wereldmunt en een afrekening van alle passiva en activa op basis van het ons bekende ‘Lieftinckmodel’. De mensheid kan dan misschien met succes orde op zaken gaan stellen door het installeren van een wereldraad met een aantal beslissende bevoegdheden. Zie verder m’n boek maar dat H.J.A. Hofland heel goed kent..
  2. Amuseer je.. Groet! JB
  ==

 294. Jan Bouma 6 november 2010 om 11:17

  Slechts één link vermeld ik hier. Die m.b.t. de voormalige en corrupte gemeentesecretaris van Maarssen en oud-directeur van de Milieudienst NW Utrecht die mij maar rustig liet oreren tijdens menig treffen op het gemeentehuis danwel in de raadszaal; zie het dossier hierboven.http://nl.linkedin.com/pub/ad-nederlof/7/630/ba5/nl
  ..en hier laat ik het bij. A.s. dinsdag zal ik ten kantore van mijn raadsman mr René van Stralen van Pietersadvocaten in overleg beslissen wie er allemaal gedagvaard moet worden.
  Prettig weekend voor u allen!

 295. Jan Bouma 7 november 2010 om 13:10

  Context: @Aad verbaast
  ==
  07-11-2010 13:06
  @Aad.. 11:55
  Om het gerenommeerde advocatenkantoor "wijn en stael" te vertolken als "zwijnenstal" gaat me nu even te ver… Veronderstel dat ik mevr. mr. Marlies Braeken, als voorzittend rechter op de 14e december a.s., met "groink, groink" zou begroeten… ze zal het niet appreciëren. Kijk! Het gaat er volgens mij zo aan toe in "de rechtspraak" dat deskundigen, ook van buiten het circuit van "de officiële rechters" kunnen worden aangezocht om een bepaalde zaak te behandelen. En of dan zo’n aangezochte advocaat werkt bij een zeker kantoor maakt dan niet uit. Kennelijk heeft mevr. mr. Marlies Braeken haar specialismen verdiend door de veronderstelde disciplines te kennen, geheel volgens de opvattingen van haar vakgenoten, en in mijn zaak zou kunnen dienen. Het is gebruikelijk dat advocaten ook optreden, soms, door de Raad van de Rechtspraak als voorzittend rechter worden aanbevolen. Welnu. Ik heb een schot voor de boeg afgegeven om Mevr. mr. Marlies Braeken bij voorbaat te waarschuwen dat haar uitgetrokken "30 minuten" voor de zitting mogelijk wat tekort zal schieten omdat zij niets weet van hoeveel getuigen ik ga oproepen.
  Wat wreekt zich hier? Qua rechtsvinding? Dat is de à prioristische opvatting van een rechter die bij voorbaat volgens het model van het "hineininterpretieren" de behandeling van mijn zaak al binnen een half uur denkt af te ronden. Haar te stellen vragen en de te geven antwoorden zijn (kennelijk) al voldoende voor haar oordeel dat zij binnen een halfuur denkt te kunnen vellen.
  Zij beschikt dus over profetische gaven! :))
  Terzake de waarheid dat de kunstenaars de smaakmakers zijn van onze maatschappij heb ik je nog niet gehoord.
  ==

 296. Jan Bouma 8 november 2010 om 07:40

  Context: @Aad verbaast
  ==
  08-11-2010 07:37
  Context: @Aad verbaast
  ==
  08-11-2010 07:32
  @Aad..00:21
  Goeiemorgen; en succes zo dadelijk bij die tandarts. Inderdaad het verval treedt al in na je geboorte…; er schijnen dan meer cellen af te sterven dan er bijkomen. Wat betreft je opmerking inzake "de rechters" in dit land heb je eigenlijk wel gelijk. (Dat er een scheiding met de advocatuur zou moeten zijn). Teveel wordt nu niet alleen slechts de schijn gewekt van belangenverstrengeling maar die blijkt keer op keer gewoon feitelijk bewezen. Daarom worden er ook aan de lopende band rechtbanken gewraakt. Daarom is er die opzienbarende Chipholsaffaire; de Wilderszaak niet te vergeten…; zijn de "bijbanen-registers" van groot belang, etc. Een voortdurende zorg. Er zijn in Nederland ca. 2000 professionele rechters die bijelkaar m.b.t. alle rechtsgebieden zo’n 2 miljoen vonnissen per jaar wijzen. Me dunkt werk genoeg.
  Wat mijn zaak betreft: morgenmiddag bespreek ik die met mijn advocaat op zijn kantoor (hij is ook plaatsvervangend rechter geworden nadat hij mijn raadsman werd…) en zullen we de strategie bespreken. Nog een belangrijke overweging is daarbij dat de rechterlijke macht uiteindelijk door het parlement wordt gestuurd; qua hoogte van de straftoemeting, prioriteitsafwegingen, en uiteraard nieuwe wetgeving(en). Indien het parlement al niet deugt qua representatie m.b.t. de kiezer/het volk kun je natuurlijk per definitie een goede onafhankelijke rechtspraak ook wel vergeten. Op papier bestaat er de Trias politica in de praktijk…. slechts corruptie! Wel aardig in dit verband dat ik nog eens verwijs naar één van mijn schilderijenblogs: La tristesse d’une mère : http://www.vkblog.nl/bericht/269509/%22..La_tristesse_d%27une_m%E8re…%22_ook_gered_uit_de_klauwen_van…#commentaar
  …en waaruit men kan concluderen dat het gewoon aankomt op de vraag "of de rechter deugt, of niet!"
  Het wetboek is "leeg".
  @Allen: men amusere zich. @Aad sterkte!
  ==

 297. Jan Bouma 8 november 2010 om 11:09

  Ondertussen dan toch maar een muziekje t.b.v. de Rechtbank Utrecht en Mevr. Mr. M.E.A. Braeken die mijn zaak behandelt op 14 december a.s. om 9:30 uur; procedureno. 10 / 2296 WOZ V47
  "live" vanuit de kunsttempel Villa Mithras: http://www.plaats.nl/gemeente-breukelen/videos/VCBeFHVQiB4/big-band-breukelen-speelt-bij-villa-mithras/

 298. Jan Bouma 10 november 2010 om 08:22

  Procesinformatie. N.a.v. de bespreking gistermiddag ten kantore van Pietersadvocaten te Utrecht c.q. mr René van Stralen. (Het kantoor gaat overigens binnenkort verhuizen naar een groter en efficiënter gebouw en wordt ook nog uitgebreid met 2 nieuwe collega’s. Dit alles toch wel tengevolge van de behaalde successen waaronder uiteraard mijn Proces van de Eeuw).
  Enfin wat is er besloten?
  1. Mijn broer C.A.M. Bouma gaat zich voegen als medegedupeerde en de gemeente Maarssen kan een brief tegemoet zien met het verzoek v o o r de zittingsdatum van 14 december te reageren opdat Mevr. Mr. M.E.A. Braeken weet van de hoed en de rand…
  2. De navolgende jurisprudentie is dan van belang. Ze leest dit vast even met mij mee…:
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: A.P. van Stralen
  Sent: Wednesday, November 10, 2010 7:49 AM
  Subject: Info. m.b.t. voeging C.A.M. Bouma
  Ha René, ook goeiemorgen.
  Toch maar hierbijgaand de relevante wettekst Uitvoeringsbesluit WOZ i.v.m. de voeging van C.A.M. Bouma en die ik haal uit m ij n Beroepschrift…(….)
  zie je archief.
  ==
  Nu vaststaat, blijkens de stukken*), dat verweerder per peildatum 1 januari 2003 heeft verzuimd om de op die datum al bekende ernstige bodemverontreiniging te verdisconteren treedt in werking Art. 3 Uitvoeringsbesluit waardering onroerende zaken mede ook ten behoeve van de overige belanghebbenden/eigenaren van de voormalige stortlocatie Het Slijk. Art. 3 bepaalt: Indien een op voet van hoofdstuk IV van de wet vastgestelde waarde ten gunste van een belanghebbende wordt verminderd, vermindert de in Art. 1, tweede lid, van de wet bedoelde gemeenteambtenaar dienovereenkomstig en gelijktijdig bij beschikking de te hoog vastgestelde waarde ten gunste van alle overige belanghebbenden ten aanzien van wie met betrekking tot dezelfde onroerende zaak de waarde eveneens te hoog is vastgesteld. En wel tengevolge van de omstandigheid dat het tijdstip van belang is.
  6.1 Tijdstip van constatering
  Er is onderscheid in behandeling van bodemverontreiniging die is ontstaan na de waardepeildatum en bodemverontreiniging die al bestond maar na de waardepeildatum wordt ontdekt. In het eerste geval is art. 19 Wet WOZ van toepassing.
  Als de bodemverontreiniging na de peildatum wordt ontdekt maar op de peildatum reeds aanwezig was dan is er sprake van een onjuiste taxatie in verband met een onjuiste voorstelling van de feiten. Een beroep op art. 2 Uitvoeringsbesluit Wet WOZ behoort dan tot de mogelijkheden. Immers blijkens het rapport van de Grontmij uit 1990/1991 en de brief van de Provincie Utrecht van 1993 en 2009 bleek dat verweerder op de hoogte was van de ernstige bodemverontreinigingen. Daar bovenop komen echter de incrimineringen sinds 2004.
  Daardoor ontstond een situatie als bedoeld in Art. 18 WOZ lid 3c dat “een verandering” stipuleert ten aanzien van het aangrenzende onroerend goed en wel tengevolge van de gedane incrimineringen. (“olietanks in de grond”, “de valse voorgeschiedenis”, etc. )
  Terzake wordt opgemerkt dat hier het “ambtelijk handelen” moet worden gewraakt dat wel degelijk van rechtstreekse invloed was op de valorisatie van het onroerend goed. Die werd vernietigd. Het is dan ook onbegrijpelijk dat verweerder dit ontkent.
  Zie ook: HR; 17 februari 1999; No. 33844 ; BNB 1999/174 (Deurne)
  Zie verder:
  *) Dossier: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn
  ===
  U allen een prettige dag…

 299. Jan Bouma 10 november 2010 om 14:41

  Aanvullend een comment zie:
  @Aad verbaast
  ==
  10-11-2010 14:34
  Context: @Aad verbaast
  ==
  @Aad…11:53
  Met betrekking tot je comment dat ik de rechter niet zou mogen attenderen noch involveren over de zaak waarover zij gaat oordelen… daarover heb ik mij terdege goed beraad. Kijk! In de terecht omstreden gevallen dat een advocaat als Hans Westenberg in de zaak Chipshol niet zijn confrère de advocaat Hugo Smit mocht bellen buiten de bevoegdheid van de regels zo houd ik mij aan mijn regels. En dus zal mijn advocaat mr. René van Stralen niet de rechter Mr. M.E.A. Braeken gaan bellen.
  Ik laat dus ook niet mijn advocaat Mr. René van Stralen bellen met de advocaat – tevens rechter – in mijn zaak die zij op 14 december gaat behandelen maar…. IK MAG DAT WEL als betrokken procespartij.
  Daarnaast is er sowieso een uiterst schimmig spel en een fenomeen. Je ziet in het "publieke domein" voor pers en media zowel de persvoorlichter namens het OM, Mosckowitz namens Wilders, de advocaten van de aanklagende partijen waaronder die Rabbae, hun verhaal ten overstaan van de pers verkondigen.
  Wat let mij dan om via de Volkskrantblogs even wat toelichting te geven op mijn proces?
  Nog een anecdote tijdens mijn overleg gisterenmiddag ten kantore van mijn advocaat en in overleg met mr. René van Stralen (Pietersadvocaten).
  Op gegeven ogenblik duidde hij me een stapel papier van ca. 50 cm. hoogte (allemaal dossiers) en gaf daarbij aan dat de gemiddelde rechtsprekende rechter slechts 3 cm daarvan tot zijn/haar beoordelingsgebied mag rekenen. "Specialisten" hebben niet het totale overzicht wat ik wel heb. Dat is een kwestie van intelligentie en noem het voor mijn part genialiteit.
  So far so good..
  ==
  Ik zet dit comment even over naar mijn blog : La tristesse d’une mère.

 300. Jan Bouma 11 november 2010 om 12:25

  Context: @Aad verbaast
  ==
  11-11-2010 12:20
  Context: @Aad verbaast
  ==
  @Aad..thanks voor je comment 9:49 uur.
  Zoals inmiddels veel vaker geheel met je comments eens. :))
  Ik wil een toelichting geven op "het afbranden van je tegenstanders".
  De nuchtere conclusie luidt daarop dat er nog wel leven moet zijn na de dood van je tegenstanders want… per saldo zullen voor- en tegenstanders middels het compromis toch een voor alle partijen acceptabel eindresultaat moeten kunnen bereiken. Als ik mijn tegenstander – een corrupte overheid in de geledingen van ‘gemeente’, ‘provincie’, het ‘waterschap AGV of het Waternet’, de milieudienst NW Utrecht, de nationale overheid middels de ‘Vrom-inspectie’ – dhr. Kools, het ‘parlement’ dat verzaakt, de ‘wetgeving en de rechterlijke macht’, COMPLEET heb vernietigd en er blijft alleen maar over ‘as’… dan heb ik een Phyrrusoverwinning behaald. Er moet nog wel ‘leven’ overblijven na mijn requisitoren… Daarom heb ik meelij met mijn stumperige tegenstanders en calculeer ik in de gebrekkig functionerende mens en eenzelfde overheid.
  Ik heb met mijn advocaat mr. René van Stralen afgesproken dat ik wat "ketelmuziek" zal blijven maken tot aan de zitting van 14 december a.s. en niet alle beschamende bewijzen (voor mijn tegenstanders) en plein public op mijn Volkskrantblogs zal publiceren. Ik wil ook niet dat de ongetwijfeld goede ambtenaren, en dus niet de corrupte, slachtoffer worden van een ontluisterende vertoning van hun collega’s en bazen (de wethouders en het College).
  Eens?
  Je raakt met je comment een belangrijk punt in het totaal functioneren van onze maatschappij. De maakbaarheid en tevens haalbaarheid van eenieders welzijn. Die wordt gerelateerd aan bestaande opvattingen qua "rendement’, de in- en output van de veronderstelde factoren waardoor dat ‘resultaat’ zou moeten worden bereikt, de opvattingen dat slechts ‘groei’ de allesomvattende oplossing zal zijn… Kortom talloze factoren die ik ter discussie stel. Ik verwijs je ook naar pg. 268 in m’n boek alwaar ik Bolkestein (‘Bonestaak’) spreek op het Binnenhof. Etc. etc.
  Tot zo ver maar weer. Wellicht tot later…
  ==

 301. Jan Bouma 11 november 2010 om 14:56

  Context: @Klokkenluideronline
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: Wim Dankbaar
  Sent: Thursday, November 11, 2010 2:37 PM
  Subject: Re: Reactie
  Dat is dan verrekte jammer Wim.
  Je zult me niet kwalijk nemen dat ik daaruit de conclusie trek dat "onwelgevallige reacties" door de redactie van @Klokkenluideronline niet worden geaccepteerd terwijl dat oordeel toekomt aan "de communis opinio".
  Het spijt me. Ik heb geen begrip voor je breideling van m’n comment.
  Desalniettemin. Net zoals bij de redacties van de MSM heb ik mij neer te leggen bij hun beslissingen. Ik heb daarover vele discussies gevoerd met H.J.A. Hofland; co-auteur van m’n boek.
  Ik ben ook geen "stuurman aan de wal" maar raak de kern van wat objectieve journalistiek en rechtspraak zouden moeten inhouden. Ik betreur dus nogmaals je beslissing dienaangaande en ik zal mij verder niet meer op @Klokkenluideronline melden met mijn comments zodat "de redactie" vrijuit kan oreren omtrent het eigen gelijk zonder een kritische bemerking.
  Beste groet!
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: Wim Dankbaar
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, November 11, 2010 1:54 PM
  Subject: Reactie
  Jan, onderstaande reactie plaats ik niet. Je bedoelt het vast goed, maar ik ben het niet eens met je stelling. Er is heel weinig verschil van mening tussen de partijen die een front willen vormen. Jouw reactie suggereert het tegenovergestelde en dat helpt de zaak niet vooruit. Van speculaties en welles / nietes is al helemaal geen sprake tussen betrokken partijen. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje een reactie van de stuurman aan wal, maar ik vermoed dat je het zo niet bedoelde.
  Met dank voor voor je begrip.
  Mvg
  Wim
  ——
  Bovenstaande discussie bewijst mijn gelijk van 10 november 15:42 uur.
  Zolang er geen eensluidende opvattingen bestaan tussen alle betrokken partijen blijft het hele verhaal steken in subjectieve opvattingen en aannames en een “welles-niets”.
  Diegenen die wat te verliezen hebben, als het OM, de rechterlijke macht, de politiek (Teeven!), de ouders van Marianne, en al diegenen die zich uitspraken m.b.t. hun versies en lezingen terzake “de waarheidsvinding” verzuipen in de veelheid van details en de niet vooraf geaccordeerde opvattingen “wiens gelijk” hier nu geldig is.
  In de geschiedschrijving verdwijnen wel meer “onopgeloste zaken”. Mijn vraag is dan waarom. Derhalve bepleit ik opnieuw dat een paar cruciale zaken als hoofdzaken in deze zaak worden aangemerkt op basis waarvan men dan verder kan m.b.t. de waarheidsvinding.
  Daarbij blijft de voorveronderstelling van alle partijen als voorwaarde overeind: “dat men elkaar moet wensen te verstaan”. Zo niet: Forget it.
  ==

 302. Jan Bouma 13 november 2010 om 07:56

  Terwille van de rechts- en waarheidsvinding constateren we dat die afhankelijk is van:
  a) de autoriteit die met verondersteld gezag "de waarheid" en "het recht" claimt…
  versus…
  b) de wel of niet acceptatie van dat "recht" door de communis opinio.
  Welnu. In voorgaande posting werd tussen mij en @Klokkenluideronline in ieder geval iets duidelijk gemaakt. Oordeelt u zelf aan de hand van onderstaand verslag.
  ==
  —– Original Message —–
  From: Wim Dankbaar
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, November 11, 2010 10:40 PM
  Subject: RE: Reactie
  Ik snap het. We zijn het wel eens. Maar je weet niet alles.
  Juist daarom plaatste ik je reactie niet. Snap je dat ook?
  Het lijkt me best wel handig als we toch een bellen.
  Wim

  From: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Sent: donderdag 11 november 2010 17:48
  To: Wim Dankbaar
  Subject: Re: Reactie
  Beste Wim,
  Laat ik eerst even vertellen dat ik bijna 65 jaar oud ben en gepokt en gemazeld in de advocatuur en rechtspleging. 30 jaar daaraan heb ik besteed met diverse zaken die je soms overkomen.
  Zo vocht ik ca. 6 jaar tegen de landsadvocaat en dat proces won ik. Idem ik 30 jaar lang links en rechts processen heb gevoerd; en het huidige dat op 14 december a.s. te Utrecht zal dienen heb ik in 1e instantie bij vonnis van 30 juni j.l. al gewonnen idem ik de afloop daarvan ga winnen. Zie mijn juridische Volkskrantblog.
  Wat ik wil zeggen is dat je tegenstanders bij een veelheid van details je onderuit kunnen halen die qua interpretatie van de feiten op meerderlei wijzen kunnen worden uitgelegd. En daarom houd en prik ik mijn tegenstanders vast voor een paar cruciale zaken die niet ontkend kunnen worden. (Zonder me te verliezen in een massa details want dan ga je de boot in).
  Ik betreur de gang van zaken op het Klokkenluideronlineblog doordat er zo’n massa van meningen en opvattingen zonder deugdelijke bewijsvoering worden geponeerd waardoor met name Teeven zal zeggen: "door de bomen van het bos en de diverse meningen zie ik geen aanleiding meer om me überhaupt een oordeel te vormen!" En is hij er vanaf….
  Daarom is het noodzakelijk je te beperken tot een PAAR CRUCIALE zaken die in de strijd kunnen worden geworpen en tegenstrijdig zijn.
  In mijn proces tegen een opportunistische en frauderende overheid beperk ik me tot een 5-tal concrete wetsschendingen en ik die stel ik t.o.v. de rechter dan vast met bewijsvoering.
  Dan zeg ik:
  "..Gooit u uw EIGEN WETGEVING dan maar in de prullenbak als u die zelf niet serieus wilt nemen: ik heb de bewijsvoering rond terzake die 5 wetsschendingen…!".
  Je kunt namelijk niet verwachten dat een corrupte wetgeving en een corrupte rechterlijke macht OP BASIS VAN EEN VEELHEID VAN DETAILS IN JOUW VOORDEEL HET OORDEEL ZAL VELLEN als ze er onderuit kunnen.
  Het is namelijk altijd gemakkelijk om de hond te slaan als je de stok wilt vinden. En dat gebeurt sneller met een veelheid van details.
  Indien, zoals bijv. met die 4 concrete aanklachten van Mr. Van der Plas inzake Demmink de enige en juiste lijn wordt gehandhaafd, dan komt het OM en de rechterlijke macht op een gegeven ogenblik voor het blok.
  Klokkenluideronline zou dus veel meer in overleg met Mr. Van der Plas een herhaald en evident verzoek tot uitvoering en behandeling van de concrete aanklachten stelling moeten nemen.
  En dan maak je gebruik van de bestaande rechtsopvattingen binnen het juridische metier die niet meer kunnen worden genegeerd. Je voldoet aan alle eisen. Geen geschreeuw, geen onbewezen verdachtmakingen, geen stemmingmakerij. Nee. Slechts droge juridische inhoud op basis van wetsschendingen en opgemaakte processen-verbaal zijn dan aan de orde.
  Daarom win ik tot nog toe alle processen. En ik zou graag zien dat Micha en jij m.b.t. een diversiteit van zaken beter gaan scoren qua resultaat. En daarom schreef ik mijn comment.
  Ik hoop dat je het snapt.
  Groet! JB
  ps
  Ik bel je niet want ik heb je nu zwart op wit mijn reactie geboden en ik hoop dat je er iets aan hebt.
  —– Original Message —–
  From: Wim Dankbaar
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, November 11, 2010 2:59 PM
  Subject: RE: Reactie
  Beste Jan,
  Wat beoog je dan te bewerkstelligen met je reactie? En waarom vind je het belangrijk dat hij geplaatst wordt?
  Vind je werkelijk dat jouw reactie de eendracht in de strijd tegen de overmacht ten goede komt? Wat is je punt? Ik begrijp uit jouw reactie dat je vindt het toch allemaal niets helpt.
  Als ik vindt dat ik dat verkeerd begrijp, leg het me dan uit.
  Misschien kun je mij anders even bellen ***-*********
  Mvg
  Wim
  ————————————————————————————————————————————————
  Opmerking.
  Mutatis mutandis geldt bovenstaande discussie ook voor "het Recht". En ik ga er vanuit dat Mevr. mr. M.E.A. Braeken er kennis van nemen wilt m.b.t. de zitting van 14 december a.s. Rb Utrecht. Aanvang 9:30 uur.

 303. Jan Bouma 14 november 2010 om 17:45

  Iets anders.
  M.b.t. navolgend comment dat ik zond aan alle politieke partijen in de 2e Kamer.
  ==
  Aan alle 2e Kamerleden.
  LS
  Terzake wijs ik u op het wetsvoorstel van Heerts, Anker en Smilde m.b.t. de opheffing van de strafrechtelijke immuniteit van de regering.
  zie: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!
  En vervolgens de vraag hoe ik mij nog rechtsgeldig vertegenwoordigd kan gevoelen?
  Immers de Leden:
  – Heerts – PvdA
  – Smilde – CDA
  – Anker – Christenunie
  – Van Lunteren – SP
  vormen tesamen een ruime meerderheid die de strafrechtelijke immuniteit voor crimineel overheidshandelen wil opheffen. Op 27 januari 2010 stond dat geagendeerd en ik verwacht nu spoedig weer.
  En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat met zoveel bewijzen terzake de corrupte overheid (die ik aanvoer) dat zij als brede Kamermeerderheid de bananenrepubliek verkiezen en daarmee instemmen en zeker niet met lid Lucassen van de PVV die sowieso het wetsontwerp "controversiëel" achtte v o o r de formatie van dit kabinet. Dat is er nu.
  Graag een antwoord. Dat van de Griffier, Mr. D.S. Nava voldeed in ieder geval niet.
  In afwachting van uw antwoord;
  Inmiddels,
  Mvg.
  Jan Bouma
  Villa Mithras

 304. Jan Bouma 14 november 2010 om 19:25

  M.b.t. mijn posting van 10 november 8:22 uur (zie hierboven) vermeld ik terzake de voeging van C.A.M. Bouma ten overvloede nog het rechtskader: http://lexius.nl/wetboek-van-burgerlijke-rechtsvordering/boek1/titel2/afdeling10/paragraaf4

 305. Jan Bouma 15 november 2010 om 10:49

  Context: @Aad verbaast ……..we blijven nog even bij het parlement……..
  ==
  15-11-2010 10:43
  Context: @Aad verbaast
  ==
  15-11-2010 10:37
  @Aad
  @VSp
  Ook goedemorgen.
  Paar opmerkingen. Inzake die 2% regeling : die is cumulatief. 1e jaar 246 miljoen, 2e jaar 492 miljoen, 3e jaar 738 miljoen enz. Veel belangrijker is natuurlijk de giga-omslag in het denken omtrent de redengeving voor de beslissing om de overheidsuitgaven anders te gaan prioriteren.
  Ook geef ik @Aad gelijk dat niet alles met "de hoeveelheid van het beschikbare geld" te maken heeft of kan worden opgelost.
  Nog een punt ter overweging dienaangaande.
  Indien onze "verzorgingsstaat" in de belangenafweging tot de conclusie komt dat toch de hoeveelheid ter beschikking te stellen geld bepalend is/zou zijn (hetgeen niet het geval is) dan zou men toch baat hebben bij een BMD. Stel dat de overheid onderzocht zou hebben hoeveel suïcidalen in de door @Aad geïnventariseerde doelgroep
  ==
  Meer dan 140.000 ouderen met ernstige beperkingen krijgen niet eens zorg.
  Dat is net zoveel als alle mensen die wel in verpleeghuizen en verzorgingshuizen zitten.
  30% van de mensen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen is eenzaam.
  25% van de mensen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen zijn ondervoed.
  In de leeftijdsgroep 75-84 jaar heeft 75% langdurige lichamelijke beperkingen.
  Door vergrijzing zal de vraag naar verpleging en verzorging met 40% toenemen tot 2030.
  ==
  …er 70.000 of meer graag de Drionpil zouden willen dan geeft zo’n uitslag een schokgolf in pers en media.
  Het feit dat "de overheid" net als bij de Nazis destijds er überhaupt onderzoek naar doet brengt de invoering dichterbij want het taboe erop wordt dan doorbroken. Het enige wat men dan moet doen is de zaak goed stroomlijnen.
  1. De Drionpil wordt verschaft door de Insp. van Belasting ("wel effe eerst afrekenen mevrouwtje voordat u eruit wilt stappen…!")
  2. Alle overige crediteuren van diegene die eruit wil stappen hebben ook hun geld gekregen en hechten hun goedkeuring aan het vrijwillig overlijden;
  3. De crematoria worden ingericht als "Verzamelcentra voor het overlijden". Zodat na een kopje koffie en onder vriendelijke begeleiding van nabestaanden en personeel de Drionpiller z’n laatste adem kan uitblazen terwijl hij/zij al op de brancard ligt om verbrand te worden.
  4. Uiteraard hebben de crematoria c.q. de Verzamelcentra voor het overlijden ook eerst effe afgerekend met de gelukkige…:))
  Tot zo ver wat bespiegelingen die naar mijn verwachting binnenkort besproken zullen worden in ons parlement. Ik geef alvast een voorzetje.
  Allen een prettige dag.
  ==

 306. Jan Bouma 15 november 2010 om 13:32

  Context: @Klokkenluideronline : http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5689/pvv-moest-pedo-klokkenluider-weren.html#comment-49068
  ==
  Ben het dus geheel eens met rechtspsycholoog Van Koppen die stelt in het filmpje "dat we deze zaak zo snel mogelijk moeten vergeten" waarmee het doek valt voor Mevr. Van Hemert en de essentie van haar verhaal.
  Nu zal de moderator van dit blog Wim Dankbaar deze ontnuchterende reactie van mij wel niet "fähig" achtte in de tal van complottheorieën die dit Klokkenluideronlineblog kenmerken. Ik kopiëer het daarom en zet het zonodig over naar mijn juridische Volkskrantblog.
  Indien hij mijn bericht verwijdert en dat ook doet zit niet Micha Kat aan de knoppen van de moderatie maar Wim Dankbaar. Ook een feit.
  ==

 307. Aad Verbaast 15 november 2010 om 17:34

  @Jan:
  Oop je advies kom ik even kijken hier of ik nog een beetje bij ben/was. En dat blijkt het geval te zijn. Prima.
  Enkel je laatste reactie net hierboven was nieuw voor me.
  Uiteraard (context is altijd cruciaal in ons denken) even wezen kijken op de klokkenluideronline.
  Het gaat er weer heftig aan toe.
  Ik blijf me overigens verbazen dat in de artikelen werkelijk wordt gesmeten met de ene na de andere beschuldiging en dat er nog niet (of mis ik wat) door deze of gene een aanklacht wegens smaad is ingediend.
  Niet dwars van wat reuring had ik dat wel willen meemaken.
  Vraag natuurlijk (doordenkertje) is waarom dat niet gebeurd is. En als het zou gebeuren wat er dan zou gebeuren.
  Is niets, of juist veel, goed of slecht nieuws?
  Wat jou betreft: dat jou de mond daar wordt gesnoerd geeft natuurlijk zeer te denken. Het blijft een afgegeven brevet van onvermogen van die Dankbaar, waar niemand dankbaar voor hoeft te wezen dat die de knoppen beheerst.
  Voor het "uniform-syndrooom" kan je je laten behandelen overigens. Meestal met goed resultaat.

 308. Jan Bouma 15 november 2010 om 18:13

  Thanks @Aad voor je antwoord, je comment hierboven.
  De vraagstelling luidt of je "wars bent van enige andere tegenbewering en daar gevoelig voor bent". Ik hoop in ieder geval niet Mevr. Mr. M.E.A. Braeken die a.s. 14e december mij wat vragen gaat stellen terzake een "hoorzitting" en waarin ik graag even wil uitleggen de totale samenhang van het "Prozess" waarin zij verzeild is geraakt.

 309. Aad Verbaast 15 november 2010 om 18:54

  @Jan:
  als immer, ben ik vrijwel altijd bereid een antwoord te geven op een gestelde vraag. Ook nu.
  == of je "wars bent van enige andere tegenbewering en daar gevoelig voor bent". ==
  Ik ben niet wars van "enige andere tegenbewering".
  Ik ben er ook gevoelig voor. De mate van gevoeligheid is uiteraard afhankelijk van meerder factoren. Eeen hele lijst die ik hier maar even niet neerzet. Het zou te ver voeren.
  Duidelijkheid kent geen tijd 😉
  P.S. ik heb wel ergens de indruk dat ik me hiermee positioneer als een minderheid.

 310. Jan Bouma 15 november 2010 om 20:11

  @Aad… thanks voor je comment en ik schreef als antwoord ook op je blog:
  ==
  15-11-2010 19:24
  @Aad…19:00
  Laat ik eerst vaststellen dat er gediscussiëerd kan worden met je in tegenstelling tot de moderator Wim Dankbaar van @Klokkenluideronline die m’n reactie verwijderde.
  Terzake je stelling: == nog wel serieus nemen == daar gaat het helemaal niet om. Wie neem ik nog serieus? Ik zie geen relatie met de doelen die ik me stel. ==
  merk ik op dat per definitie elke discussie een doel kent; derhalve wijs ik je antwoord af.
  Ten tweede: indien je stelt :
  ==
  dan hebben we wel duidelijkheid als dat antwoord gegeven wordt.
  Wat koop ik daar voor? Duidelijkheid? Laat me niet lachen. Stalin was ook duidelijk. En zo kan ik er nog wel een paar noemen.
  ==
  zijn we met z’n allen terug bij af. Uiteraard gaat het bij elke discussie om de waarheid die at the bottom line door eenieder gedeeld moet worden juist…. vanwege de discussie. En als je "smart doelen" beoogt (waar ik het mee eens ben) dan zul je toch alle voorwaarden, de " ins and outs", van zo’n discussie onder ogen moeten willen zien en ook ter discussie moeten willen stellen.
  Derhalve: Duidelijk?
  Ja voor mij wel, voor jou nog niet… Prettige voortzetting met de vragen inzake "de verzorgingstaat" die ik stelde.
  ==

 311. Jan Bouma 17 november 2010 om 09:56

  Context: @Klokkenluideronline (ik ga er vanuit dat de miscommunicatie is opgelost)…
  zie: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5699/justitie-onder-demmink-een-casus.html#comment-49149
  ==
  Het is als vanzelfsprekend te beschouwen dat "de rechtsstaat" v a l t als er geen acceptabele dus geloofwaardige verklaringen (kunnen) worden gegeven voor bewezen verklaarde vervalste telefoontaps. Zowel in de zaak van Hörchner als in die van Baybasin. En terzake de laatste herinner ik me een onweerlegbare vervalsing. De rechter dient in zo’n geval uiteraard de niet zo moeilijke en enige conclusie te trekken WAAROM die telefoontaps vervalst zijn. In wiens belang was dat? En waarom? De toevallige coïncidentie van de volgorde in de rechtszaken is geen bewijs. Toeval is toeval. Vervalste telefoontaps zijn wel een bewijs. Idem ik die mevr. "Nieuwenhuizen" van de Nat. Ombudsman onder ede zou willen horen. En wel terzake de interventie van Joris Demmink.
  Kortom vragen genoeg die in het belang van een rechtsstaat beanwoord zouden moeten worden. Complimenten aan @MK voor het interview.
  ==

 312. Aad Verbaast 17 november 2010 om 11:01

  @Jan: Hoezo "context"?
  Ik ga naar je link maar zie je reactie daar niet staan. Heb ik wat gemist?
  Of is er nog steeds sprake van "miscommunicatie"..

 313. Jan Bouma 17 november 2010 om 11:56

  @Aad… 11:01 ????
  Je hebt toch de link naar @Klokkenluideronline hierboven? Door mij gegeven?!
  Zie eveneens de laatste paar @Klokkenluideronline blogs; ja, het gaat daar snel.
  Soms per dag een paar postings. En je hebt een dagtaak om alles "bij te houden".
  Vaak zitten er JDTV-filmpjes bij en dus neemt alles nog veel meer tijd dan je hebt…:))

 314. Jan Bouma 17 november 2010 om 13:00

  Context: @Klokkenluideronline zie: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5701/waarom-kreeg-prem-geen-tweede-kans.html#comment-49166
  ==
  Slechts het ondubbelzinnige verifiëerbare bewijs geldt in onze rechtspraak als doorslaggevend bewijs. Prem Radhahiskun realiseert zich dat, als advocaat, ook wel en maakt dan snel zijn verontschuldigingen. "Ik had dat niet mogen/moeten zeggen". En zo is het.
  Verdachtmakingen, aannames, veronderstellingen, foute conclusies zij allen zijn geen doorslaggevend bewijs. Nog daargelaten het juridische feit dat er strafrechtelijk een verschil bestaat tussen "laster" (bewust onwaarheid spreken) en "kwaadspreken" waarbij diegene die kwaadspreekt dat doet in het algemene belang.
  Het probleem van dit Klokkenluideronline-blog is mijns inziens de continue frictie tussen "de waarheden" die geventileerd worden. Indien het onomstotelijke bewijs geleverd is m.b.t. bijvoorbeeld "vervalste telefoontaps" – zie de vorige postings op dit blog – dan geef ik Micha Kat gelijk dat hij in het algemene belang der rechtsstaat hier melding van maakt. In het geval van Prem… ach hij corrigeerde zichzelf al. Prem zag zijn kans schoon om "live" in de uitzending zijn gram te halen m.b.t. Geelen.
  ==

 315. Jan Bouma 19 november 2010 om 07:56

  Procesinformatie t.b.v. Mevr. Mr. M.E.A. Braeken
  =====================================
  19-11-2010 07:50
  Context: @Aad verbaast – een vervolg
  Zie idem: @Vechtkronkels
  Zie idem: juridische blog
  ==
  19-11-2010 07:44
  @Aad..21:43
  Ook goeiemorgen.
  Ja ordinaire machtsstrijd. "Het kabinet’ is gevallen, de verhoudingen voorlopig verpest. Feit is dat "mijn" burgemeester Mirjam in ’t Veld ook niet vrijuit gaat want zij zat als voorzitter van het College van B&W van Maarssen toch ook een hele dag te vergaderen over "de brief van de Provincie" op 18 juni 2009 en waaruit mijn gelijk bleek. De dag erop stond de Gestapo wel mijn concertvleugel op te laden plus de schilderijen ware het niet dat ik die net "verduisterd" had….. Ze deed niks om dat te verhinderen. Een 2e herkansing kwam voor haar toen ik de schriftelijke bewijzen aanleverde van vervalste referentierapporten terzake de WOZ-aanslagen. Ze deed weer niks. Waarom niet? Ik denk dat de subversieve combi met de Raspoetin van Maarssen (= Van Esterik – PvdA) toen al aan de knoppen zat want die hield zijn foute ambtenaren de hand boven het hoofd. Hoe dan ook: Mirjam in ’t Veld deed weer niks, of kon niks… Opvallend is dat wethouder Paul Schröder (GL) kennelijk niet in het complot zit van de "samenzwering" evenmin Jaap Verkroost (CDA). Enfin. Je zou kunnen zeggen dat we een moderne versie hebben van "de Eed van de Kaatsbaan" anno 2010 omdat de belangrijkste winkelstraat in Maarssen ook Kaatsbaan heet… Zie:http://nl.wikipedia.org/wiki/Eed_op_de_Kaatsbaan ; we schrijven geschiedenis!
  Waarom ik je dit vertel? Welnu; op 14 december is er een hoorzitting om 9:30 uur bij de Rechtbank te Utrecht o.l.v. de inmiddels bekende Mevr. Mr. M.E.A. Braeken en ik vind dat zij als voorzitter goed geïnformeerd moet zijn inzake mijn dossier en het Proces van de Eeuw. Ik word bijgestaan door Mr. René van Stralen van Pietersadvocaten.
  Daarom zet ik dit comment even over naar mijn juridische blog tevens zet ik het als comment onder haar "afscheidsbrief-met-de-dolk-in-haar-rug" op de site van VECHTKRONKELS.
  Je vraag naar mijn sollicitatie bij de Maarssense Milieuraad? Hahahaha.. die ging al tenonder voordat-ie van start was wegens gekrakeel wie "de subsidiepot" kreeg… Het milieu is daarmee overigens beter af. Geen snoepreisjes, geen congressen, etc. zijn immers beter voor het milieu. Bovendien heb ik me laten schrappen omdat ene Ganzenvoort in het comité zat die ook niet deugde blijkens mijn bewijsvoeringen…
  ==

 316. Jan Bouma 19 november 2010 om 12:00

  Aanvullend:
  Context: @Aad verbaast
  ==
  19-11-2010 11:12
  @Aad…10:16
  Thanks. En ik begrijp dat je de processuele gang van zaken niet zo goed snapt.
  Kijk! Er is eigenlijk sprake van 2 processen.
  a) dat van het WOZ-jaar januari 2009…. en dat won ik bij vonnis van 30 juni 2010.
  vervolgens moet de gemeente hun WOZ-verhaal opnieuw legitimeren vanaf 2003;
  e.e.a. volgens dat vonnis van 30 juni 2010. Dus volgt daaruit procesgang
  b) waarin de gemeente dat "gedaan" heeft aan de hand van VERVALSTE rapporten inzake 3 op te geven referentieadressen. Dat staat inmiddels vast. Voorts heb ik beslissende jurisprudentie aangevoerd. Etc. etc. De zaak is ingewikkeld. En het gevaar bestaat dan dat men door de bomen het juridische bos niet meer ziet maar als je alles doorziet en analyseert kom je er wel uit. Voor details verwijs ik je naar mijn juridische blog met updates. Maar dat kost je vast teveel tijd.
  Inzake de PVV.
  De dames van de woensdagavondstudieclub hadden gelijk. En tegelijkertijd zijn er massa Nederlanders die zo denken. RTL schijnt een verzoek aan ALLE fracties te hebben gericht inzake de screening van de parlementsleden. Mosterd na de maaltijd. Daarnaast wijs ik nogmaals op de basis van die strafrechtelijke immuniteit van het parlement, de ambtenaren en de regering. Dus zoveel schieten we er niet mee op. De criminelen hebben nog steeds vrij spel. Ondanks een kamermeerderheid. En ondanks het feit dat Opstelten indringend in de camera kijkt ter verdediging van zijn "Law and Order".
  Mensen, publiek, kiezers, laten zich belazeren waar ze bijstaan.
  Wat een zooitje.
  ==

 317. Jan Bouma 23 november 2010 om 11:55

  @VAR ofwel:
  ==—– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: ed.kamans@studio2.nl
  Sent: Tuesday, November 23, 2010 11:44 AM
  Subject: onafhankelijke journalistiek
  Ha Ed!
  Vroeg mij af of je nog wat aandacht gaat geven aan het proces dat ik voer tegen een corrupte gemeente Maarssen en diens handlangers. Er is een rechtszitting a.s. 14 december bij de rechtbank Utrecht 9.30 uur o.l.v. Mr. M.E.A. Braeken. Voor info. verwijs ik je naar mijn juridische blog op Volkskrantblog :http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!#
  en het zou je sieren als onafhankelijke journalist daar verslag van te doen. Zie verder mijn comments op VECHTKRONKELS.nl m.b.t. de positie van Mirjam van ’t Veld en de "bestuurscultuur" van Maarssen. Wellicht goed om te weten voor je is dat ik geen "stempas" heb gekregen voor de verkiezingen van morgen…. (Ik zou die "stempas" toch verbrand hebben overigens…)
  Groet maar weer.
  Jan Bouma
  Villa Mithras

 318. Jan Bouma 23 november 2010 om 20:07

  @Klokkenluideronline – t.a.v. de moderator @Wim Dankbaar
  ==
  @Wim Dankbaar ; 16:40
  Onderstaand comment schreef ik niet voor niets. Kijk! Ik vind het best dat ik binnen mijn vermeende en door jou toegedichte genoegzaamheid van intellectualisme af en toe wat to the point reacties plaats maar tegelijkertijd constateer ik dan het volgende wat je daarmee doet:
  ==
  jan bouma
  22 november, 2010 om 17:10
  ?!!
  Ik lees hierboven m.b.t. mijn reactie van vanochtend 8:13 uur dat die nog steeds “de goedkeuring behoeft van de beheerder” terwijl na mij:
  Tatung op 10:50 uur een posting plaatste;
  Lamare idem op 10:50 uur;
  Lamare op 10:52 uur;
  DingieM op 12:16 uur;
  Janh op 12:51 uur;
  en
  Klaas op 15:53 uur.
  en dan vraag ik me wat af…
  Ik kijk morgenochtend wel weer eens of m’n bericht inmiddels dan geplaatst staat of niet.
  ==
  …want vanochtend bleek dat je nog steeds boven dat comment er boven had geschreven dat dat nog je "goedkeuring behoefde".
  Dat je inmiddels dan gauw het comment geplaatst hebt is – nu het volgende blog er alweer op staat – wat mosterd na de maaltijd. En voor mijn analyse hoe je in elkaar steekt raadpleeg je maar m’n volkskrantblogs; of niet. En daar heb je geen link voor nodig want eenieder kan door het intypen van mijn naam daar terecht. Volgens mij spoor je niet helemaal goed.

 319. Jan Bouma 24 november 2010 om 20:03

  Context: @Aad verbaast
  idem: @VAR en Ed Kamans, de plaatselijke "Ferry Mingelen". (het is toch een soort Peyton Place alhier…)
  ==
  @Aad… 18:15
  Mede dankzij de @VSp weer wat ontnuchterende feiten over onze corrupte maatschappij. Het is opmerkelijk dat er ook nog "dissidenten" zijn binnen de accountancy zoals Leo Verhoef. In de link die je gaf las ik ondermeer:
  ==
  Onware persberichten over de uitkomsten
  Gemeentebesturen plegen persberichten uit te geven bij het verschijnen van de jaarrekeningen. Ook daarin worden de foute cijfers gepresenteerd. De pers neemt die foute cijfers klakkeloos over in hun berichtgeving. Niemand staat er bij stil dat die cijfers wel eens fout zouden kunnen zijn. Ondanks dat Leo Verhoef al jarenlang meldt dat er op grote schaal sprake is van boekhoudfraude.
  In het persbericht van 14 mei 2009 zegt het gemeentebestuur van Amsterdam dat Amsterdam in 2008 een bedrag heeft overgehouden van 105 miljoen euro. In werkelijkheid was het 570 miljoen.
  In het persbericht van 21 april 2010 zegt het gemeentebestuur van Amsterdam dat Amsterdam in 2009 een bedrag heeft overgehouden van 121 miljoen euro. In werkelijkheid was het 849 miljoen.
  En zo gaat dat maar door, jaar in jaar uit.
  ==
  Kijk! Dat is een soort vernacheling van de burger die weerspraak zou vereisen van de aangevallen "bestuursculturen" en gemeentebesturen en hun oplichtingspraktijken. Het is een illusie te menen dat de oplichters er mee wegkomen in dit Internettijdperk. Toch speculeren ze erop. Nu trek ik even parallellen naar de milieucriminaliteit van de overheid. Het vervalsen van rapporten. Het in de waan brengen van het publiek dat de overheid betrouwbare rapporten zou uitbrengen terwijl ik bewezen heb dat die overheid de boel belazert. Daarover kan inderdaad de rechter Mevr. Mr. M.E.A. Braeken zich op 14 december uitlaten. Blijkt zij onverhoopt een onderdeel van "de cover-up", waarbij de rechterlijke macht ook het zicht heeft verloren op haar eigen wetgeving…, donder dan maar elk rapport van de overheid in de prullenbak. Men beseft nog niet denk ik wat er op het spel staat. Het is een tijdsverschijnsel van dit moment. En de vraag luidt: "..Gooien we onze beschaving overboord sinds de Franse Revolutie of is er een follow-up?"
  A.s. 14 december zal ik meer weten.
  Opmerking.
  Niet geheel tot mijn verrassing is er binnen "de rechterlijke macht" ongenoegen over de gang van zaken. Dat kan kloppen. Ik vind het ook niet terecht dat "de politiek" de issues van onze maatschappij op het bord legt van de rechter. De lafheid van de politici heb ik eerder gewraakt. Zie daartoe mijn juridische blog.
  ==

 320. Jan Bouma 25 november 2010 om 12:25

  Context: @Klokkenluideronline : http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5800/demmink-en-het-europees-arrestatiebevel.html#comment-49475
  ==
  jan bouma
  25 november, 2010 om 12:20
  Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder……..????????????
  De gehele Europese wet- en regelgeving m.b.t. de te volgen procedures als het gaat om “uitleveringen/deportaties” kan men ondermeer ook afleiden uit de weigering van Duitsland om een voormalige SS’er uit te leveren aan Nederland. De man ontsnapte uit Nederland, was verooordeeld voor 22 moorden, naar Duitsland maar… “Duitsland levert geen onderdanen uit…” Huh?
  Voorbeeld 2.
  Amerikaanse oorlogsmisdadigers die voor het Int. Strafhof gedaagd en gevoerd zouden kunnen worden worden… hahaha.. gewapenderhand bevrijd door de Amerikaanse strijdkrachten op basis The Haque Invasion Act : zie http://nl.wikipedia.org/wiki/American_Service-Members'_Protection_Act
  Overigens denk ik niet dat Demmink baat zou hebben bij al die uitleveringsverzoeken want misschien zal hem dan ooit treffen wat verzoeken tot uitlevering van landen als Tsjechië of daar waar hij zijn beweerdelijke strafbare feiten zou hebben gepleegd. Het ware te wensen dat Turkije dat in ieder geval zou doen met die gedane concrete aangiften die weggemoffeld zijn.. Turkije doet dat niet want (vermoedelijk) levert de chantage van Demmink en de Staat der Nederlanden meer voordeel op voor Turkije.
  Wat een zooitje.
  ==

 321. Jan Bouma 27 november 2010 om 09:18

  Procesinformatie.
  Context: @Aad verbaast
  ==
  27-11-2010 09:14
  Context: @Aad verbaast…. en Mevr. Mr. M.E.A. Braeken leest natuurlijk even mee…!!
  ==
  27-11-2010 09:10
  @Aad… 1:07
  Je hebt gelijk. De mededeling van 23:05 uur is mij per ongeluk ontvallen. Geen details verder. En waar en bij wie ik m’n schoenen aan- danwel uittrok zal de vraag blijven voor je "snelle lezertjes"… Voor je het weet heb je een reputatie à la Blauwbaard. -0.
  Iets anders.. (dan maar gauw)
  Ik heb alsnog en op de valreep een eigenlijk veel te late reactie van de gemeente gehad op het vonnis van 30 juni in relatie met rechtszitting van 14 december. Tot 11 dagen v o o r de zitting, dus tot en met 3 december, kun je namelijk nog stukken indienen. Nou… dat ga ik alsnog even doen. Ben je alleen aan een advocaat overgeleverd dan kun je het vergeten dat die repliek nog op tijd komt. Het is en blijft tuig dat je probeert te naaien. Gelukkig maken ze in hun "verweerschrift" gigantische fouten.
  Ergo: dat wordt een makkie dat Beroepschrift van me m.b.t. de aanvullende weerlegging van hun leugens.

  Inzake die treinreis van je. Hoorde toch ergens op het nieuws dat er een brandende trein op Schiphol was aangekomen…; kan me vergissen.

  Morgenochtend maar weer wat lezenswaardigs uit het Boek der Boeken middels je "at randomgenerator".
  Ik hoop dat op gegeven ogenblik "de kwartjes vallen.." In meerder opzicht natuurlijk; alhoewel er zijn geloof ik geen Euro-kwartjes meer?
  Goed! Tot later.
  ==

 322. Jan Bouma 27 november 2010 om 12:28

  Idem: Context @Aad verbaast (e.e.a. t.a.v. mevr mr. M.E.A. Braeken)
  ==
  @Aad…10:23
  De rechter, Mr. M.E.A. Braeken, heeft in haar onvoorstelbaar profetische vermogen al bij voorbaat bepaald dat zij "30 minuten" ter terechtzitting op 14 december wil besteden aan de Rechtszaak van de Eeuw waarin ik de corrumptieve medegedaagden – gemeente – provincie – landelijke overheid de Vrom-inspectie met daaronder geschikt de Milieudienst Noord West Utrecht – en het AGV (Amstel Gooi en Vecht) ofwel het waterschap "Waternet" – verzaakten ter beoordeling heb gesteld.
  Is zij als rechter ook corrumptief, met ander woorden ze erkent mijn aanklachten niet op basis van de 5 wetsschendingen, dan schrijf ik de Nederlandse "rechtspraak" definitief af.
  Voorgaand betoog is voor de leek "juridisch abacadabra" maar niet voor diegenen die tot oordelen bevoegd zijn. Het OM in mijn zaak laat het afweten om de 5 wetsschendingen te toetsen. "De politiek" laat het eveneens afweten. De bananenrepubliek is dan een feit. Maar zover is het nog niet. Ik zal vandaag en morgen even mijn verweer formuleren. En ik verwacht dat Mr. M.E.A. Braeken op 14 december mij binnen haar "30 minuten" het gehoor gunt.
  Nu kan men met een schouderophalen de hele zaak afdoen. Maar het Nederlandse volk dient wel te beseffen dat het uitbrengen van onweersproken valse milieurapporten door de overheid het einde betekent van onze rechtsstaat. Enfin… ik plaats dit comment even over naar mijn juridische blog.
  Amuseer je verder….

 323. Jan Bouma 28 november 2010 om 12:29

  Context: @Aad verbaast
  ==
  28-11-2010 12:24
  @Aad…10:14
  Thanks! Allereerst even tot wanneer er "gefourneerd kan worden" (zo heet dat in het jargon); welnu tot uiterlijk 11 dagen v o o r de zitting van 14 december kan dat. Kijk dat tuig heeft dat goed uitgekiend want eigenlijk is zo’n termijn te kort. Ze antidateren dan hun verweerschrift op 12 november; dat komt binnen op 18 november bij de Rechtbank; die moet het dan nog doorsturen aan m’n advocaat dan leven we al 23 november, die stuurt het weer aan mij "ter becommentariëring" dus… ik kreeg de 26e november pas het pakket leugens toegezonden van de gemeente Maarssen. Enfin… het wordt dan wel pret om het pakket leugens aan flarden te schieten…. Maar ik ben er klaar mee; zojuist dan ook verzonden aan Mr. René van Stralen mijn Beroepschrift. De schurken gaan er vanuit dat je te laat bent.
  Wat betreft m’n boek.. Tsja… zolang jij iedere keer enthousiast blijft herhalen dat je "nou toch weer zo’n uitzonderlijk goed verhaal hebt getroffen…" dan reken ik erop dat ik Cum Laude geslaagd ben als we alle pagina’s gehad hebben…:))
  Ik zet dit comment even over naar m’n juridische blog want Mevr. Mr. M.E.A. Braeken mag het ook weten. Met een zucht van verlichting misschien wel…:))
  ==

 324. Jan Bouma 4 december 2010 om 13:29

  Context: @Aad verbaast
  ==
  04-12-2010 13:23
  @Aad…12:26
  Je roert onvermoede maar to the point zaken aan m.b.t. VITENS. Vitens is ook mijn waterleverancier net zoals voor het merendeel der Nederlanders. Ze hebben een overheersend marktaandeel in Nederland.
  Maarrrr…. VITENS is ook waterwinner in de BETHUNEPOLDER hier vlak achter mij. Naast "WATERNET" de grootste winner van opgepomt grondwater (lees: kwelwater) in de Bethunepolder met totaal ca. 35 miljoen m3 gewonnen "schoon drinkwater" het grootste waterwingebied van Nederland. ONDANKS dat de gifbelt ’t SLIJK te Maarssen een bedreiging vormt want het wingebied ligt op slechts een 100-meter afstand van de MOLENPOLDER die weer onderdeel uitmaakt van de Bethunepolder… Nu is WATERNET de leverancier voor drinkwater aan AMSTERDAM en levert aan vanuit de Bethunepolder… hier achter me.
  Dus heb ik fijntjes de vraag gesteld aan VITENS maar ook aan WATERNET wanneer… de Amsterdamse bevolking zal worden vergiftigd met PCB’s, zware metalen, PAK’s, arsenicum… en nog zowat rotzooi meer want hun "beveiligingssysteem d.m.v. peilbuizen"….. blijkt gvd! een leugen. Die zijn er helemaal niet!!!
  Ondertussen ben ik als belazerde deeleigenaar van ’t SLIJK wel verantwoordelijk. Wat wil nou de verantwoordelijke directeur van WATERNET, Ir. W.F. de Haan? Hij wil de in- en uitgangen van de gifbelt gaan afsluiten maar dan zitten alle omwonenden naast mij OPGESLOTEN IN DE VUILNIS- EN GIFBELT VAN DE OVERHEID!! Ook al omdat hij, simpel als-ie is, dan denkt te voldoen aan de Beschikking van de Provincie UTRECHT d.d. 23 maart 2010, waarin staat dat het WATERNET ofwel het AGV (Amstel, Gooi en Vecht) moeten zien te verhinderen dat de voor 100 miljoen of meer gereinigde VECHT weer wordt herverontreinigd vanuit de gifbelt ’t SLIJK. ?!
  Benne aardige dinge voor de rechter a.s. 14 december. Blijf de kranten volgen omtrent die tijd…:))
  Terzake je opmerking over het gebruik van drinkwater via de kraan… ik kijk wel uit! Ze vergitigen je waar je bijstaat! Dus ik haal mijn drinkwater nog uitsluitend uit sappen en vruchten. Zelfs je wassen met dit water levert m.i. onverantwoorde risico’s op. Voor drinkwater t.b.v. het koffiezetten…: daarvoor ben ik nu sneeuw aan het verzamelen alhoewel die neerslag ook al niet meer vetrouwd kan worden.. :))
  Wat een zooitje!
  ==

 325. Jan Bouma 4 december 2010 om 20:30

  The empire strikes back!
  Just for the record. Vanwege de datum.
  Zojuist 2 agenten aan de deur; ik noem slechts hun no’s want ze worden ook maar gestuurd: 11296 en 8425. Ik stond, net als Assange, kennelijk als "gezocht" te boek en ik zou stante pede "mee naar het bureau moeten" vanwege het opsporingsbericht dat ik m’n schilderijen had verduisterd tegen de wederrechtelijke inbeslagname op 19 juni 2009 vorig jaar! De milieucriminelen en cultuurbarbaren die op 14 december terecht staan hebben daar kennelijk oog noch oor voor. Of ze hebben gedacht al lezende mijn posting van 27 november 12:28 uur == Voorgaand betoog is voor de leek "juridisch abacadabra" maar niet voor diegenen die tot oordelen bevoegd zijn. Het OM in mijn zaak laat het afweten om de 5 wetsschendingen te toetsen.== dat ze toen dachten (het OM) het wordt nu tijd dat we er wat aan gaan doen maar dan had dat OM toch ergens anders aan moeten bellen… Enfin. De heren zijn na een korte uitleg vertrokken met wat aanwijzingen naar dit blog ondermeer en Vechtkronkels.nl en waardoor ze kunnen vaststellen wie de echte criminelen zijn en wie ze moeten arresteren!!
  We zetten na dit "onverwachte bezoek" – en het was niet De Sint… sic! – onze zaterdagavond voort…
  Dit Vkblog wordt meer en meer van historische betekenis. Met name omdat ik zou willen weten waarom het OM (de hfdofficier van justitie) meende mij NU te laten arresteren.

 326. Jan Bouma 6 december 2010 om 17:46

  06-12-2010 08:54
  In aansluiting op voorgaand bericht. T.k.n. o.a. het OM en de Politie te Maarssen.
  ==
  06-12-2010 08:50
  Context: @Aad verbaast
  Idem: Juridisch blog
  Idem: @Vechtkronkels.nl t.a.v. "Het Hoofd van de Maarssense Politie" – Mevr. Drs. Mirjam van ’t Veld.
  ==
  06-12-2010 08:45
  @Aad.;..goeiemorgen
  @Allen: Idem.
  @Aad thx voor je opmerkingen (diversen). Je suggestie bijv. om aangifte te doen tegen dat brutale bezoekje afgelopen zaterdagavond van 2 agenten ga ik zo dadelijk eens beproeven. Kijk! Dat het OM en de politie denken dat ze alles kunnen uithalen in dienst van de criminelen zullen we eens gaan testen. Op 24 februari 2010 heb ik via het Parket Utrecht afgesproken met het Hfdbur. van Politie, Bisonspoor te Maarssen (Mevr. Suurmond) dat er voor de politie werk aan de winkel was. O.a. "valsheid in geschrifte" en niet zo zuinig ook. Vervalste milieurapporten, vervalst WOZ-rapport door De B., dat door wethouder Jaap Verkroost op het bord is gelegd van de corrupte ex-wethouder Van Esterik – alles is bewijsbaar.
  Zie m’n juridische blog. Maar de politie doet niets behalve onschuldige burgers lastig vallen.
  Het moet niet veel gekker worden. Men hoort hierover later meer… Zijn ze nou helemaal belazerd?! Ik wil ook m’n concertvleugel terug. En schadevergoeding.
  Wat betreft je opmerkingen over m’n boek. De gemeente heeft dat. De politie heeft dat. En de verwijzingen erin zijn voldoende om er de conclusies uit te trekken. Het gaat er echter altijd om of ze gelezen worden. Bij "ongewenste zaken" wordt daar, net als bij de WikiLeaks, "blindheid" gesuggereerd.
  Het bewijs: voor meer info. tbv de recherche m.b.t onderstaande email. Dat Van Esterik niets van zich laat horen; noch het College van B&W zal niet verhinderen dat deze kwestie door de recherche ("valsheid in geschrifte") vrij eenvoudig is te bewijzen. Dhr. Verkroost heeft immers de informatie blijkens zijn bevestiging aan mij.
  —– Original Message —–
  From: Verkroost, J. W.
  To: ‘villamithras@planet.nl’
  Sent: Wednesday, July 28, 2010 9:32 AM
  Subject: RE: Opening tentoonstelling GAM
  Geachte heer Bouma,
  Ik heb uw vragen en opmerkingen doorgegeven en aan de verantwoordelijk wethouder Van Esterik en hij heeft toegezegd dit verder op te pakken.
  Vriendelijke groet,
  Jaap Verkroost

 327. Jan Bouma 7 december 2010 om 08:09

  @Context: @Klokkenluideronline
  zie: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5866/eerbetoon-aan-marcel-vervloesem.html#comments
  ==
  6 december, 2010 om 18:53
  @Wim Dankbaar…10:42
  Inzake Teeven.
  En iedere keer dat het Ned. volk vaststelt dat de politicus principeloos, opportunistisch, zonder moraal is – als het hem uitkwam zou hij zijn eigen moeder verkopen – kortom hij vertolkt het meest geminachte beroep, dan lacht de politicus. Hij weet dan dat hij voldoet aan het verwachtingspatroon dat de mensen hebben. Daarom is die Teeven tot in de eeuwigheid niks waard. Slechts een massale volksopstand en herhaalde lastige vragen van een alerte pers zouden hem kunnen dwingen om zijn toezeggingen na te komen. Want dan.., ja dan… speelt zijn eigen belang. Niet dat van Mevr. Vaatstra. Teeven is een goedkope rat net zoals ik er al zovelen heb meegemaakt in het “politieke metier”. Zum Kotzen, Herr Major!
  ==
  …mutatis mutandis zullen we maar zeggen. (En soms geldt voorgaand statement voor nog veel meer beroepen….; breek me de bek niet open)

 328. Jan Bouma 8 december 2010 om 07:53

  Procesinformatie t.a.v. Mevr. Mr. M.E.A. Braeken; zitting 14 dec. a.s.
  I.t.t. de gemeentelijke taxatie kunnen gesteld worden 3 makelaarsrapporten i.v.m. het ontbreken van een exoneratie m.b.t. de ernstige bodemverontreiniging en 2 afgehaakte kopers die de nihil-waarde bevestigen. Een veelzeggend rapport is wel dat van de Vechtstreekmakelaars dat ik hieronder maar eens afdruk ter kennisneming van dhr. Nijendorff… Let u op de data. E.e.a. is ook becommentariëerd door de Waarderingskamer WOZ. "Uiteraard zijn bestemmingsplannen van invloed op de waarde…".
  ==
  Vechtstreekmakelaars
  t.a.v. Dhr. R. Rijke svp
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl
  13 september 2010
  betreft: Villa Mithras
  Geachte heer Rijke,
  N.a.v. ons laatste telefoongesprek doe ik u hierbijgaand toekomen conform afspraak de afschriften van het destijds (2004) gevoerde overleg m.b.t. aan- en verbouw van Villa Mithras tussen mij, uw kantoor en de gemeente Maarssen.
  (zie de bijlage). Alles ten behoeve van koper waarmee u gedurende maanden in onderhandeling bent geweest en die oorzaak was van de gevoerde correspondentie.
  Voorts memoreer ik nog een aantal zaken die van belang zijn:
  1. Blijkens mijn informatie hebben de Vechtstreekmakelaars de locatie Villa Mithras in totaal 864 dagen in "de verkoop gehad".
  2. Hebt u geadverteerd o.a. in het magazine QUALIS.
  3. Hebt u eens letterlijk tegen mij gezegd: "Ach, meneer Bouma zodra u weg bent rijdt er een bulldozer over uw huis!"
  4. Bij een bezoek met gegadigden vanaf het buurperceel (dat ook te koop staat) die potentiële kopers opmerkten: "de locatie is goed maar het huis is niks en die beton moet ook weg!" Die opmerking werd binnen 5 minuten geplaatst na aankomst.
  De mogelijkheid bestaat dat u door de rechtbank zult worden gevraagd e.e.a. te bevestigen waarbij ik onder ede bereid ben te verklaren dat het vorenstaande juist is.
  Inmiddels,
  Met vriendelijke groet verblijvend,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  P.S.
  (…ter strikte vertrouwelijke kennisneming voeg ik nog hier bij de gevoerde correspondentie met mijn advocaat…)
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: A.P. van Stralen
  Sent: Wednesday, July 14, 2010 12:26 PM
  Subject: Original Message
  Beste René,
  1. Gisteren gingen die 2 brieven op de post voor je.
  2. Niet alleen t.a.v. andere gepleegde obstructies en misinformaties m.b.t. Art. 6.162 t.a.v. de gemeente doe ik je hierbij toekomen het bewijs inzake die gesaboteerde "aanbouwmogelijkheid" . Bijgaande productie is na kopiëren geschikt om dit onderdeel te staven.
  Reconstructie leert mij dat ik op 23 oktober 2003 door mij bij bouw- en woningtoezicht werd gepresenteerd "het aanbouwplan" (vlgs. tekening) en dat ik toen die formulieren meekreeg dat die mogelijk zou moeten zijn.
  E.e.a. conform op dringend verzoek van koper W.
  Men heeft mij gewoon willen saboteren. Nog daargelaten dat de verwijzingen naar de belendende percelen nergens op slaan. Die woningen zijn all in 3000 m3 groot omdat in de Vechtstreek dat voor alleenstaande herenhuizen een normaal volume is. Daarop heb ik destijds die 1500 m3 goedkeuring verkregen boven maaiveld t.b.v. de twee panden naast me.
  Opmerking:
  Naast mij op no. 170 wordt op dit moment een 2e woning gerealiseerd. Prima. Maar kom me niet aan met het argument van een "vastliggend (ontwerp)bestemmingsplan!"
  Enfin. De bijlage is simpel toe te voegen als bewijsstuk en dat gaat over sabotage van het destijds gevoerde overleg.
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: saskia.devries@maarssen.nl
  Sent: Wednesday, June 16, 2004 4:29 PM
  Subject: Fw: Intekening ontw.best.plan.
  Geachte mevrouw De Vries,
  Met in achtneming van wat ‘des-ambtenaars-is’ moge ik U wijzen op onderstaande onjuiste beantwoording van een dezerzijds aan hen gestelde vraag.
  Des te pregnanter wordt het onjuiste onderstaande antwoord omdat:
  a) er geen recht wordt gedaan aan eerder terzake verkregen informatie ("de stippellijn rond het hoofdgebouw waarbinnen een uitbreiding kan worden gerealiseerd indiceert de gewenste uitbreiding") van ca. 6 maanden geleden.
  E.e.a. ten bewijze door toen meegekregen formulieren (en gefaxt aan Mevr. Havermans) die dat bevestigen).
  b) Indien de simpele vraagstelling luidt aan de gemeente: "zijn er IN PRINCIPE uitbreidingsmogelijkheden" dient zo’n vraag met in principe ook slechts met "Ja" beantwoord te worden. Vanzelfsprekend dient vervolgens een (eventueel) in te dienen bouwaanvraag (in concreto, zoal die gedaan zou worden) dan vervolgens getoetst te worden aan de diverse criteria waaronder die van Bouw- en Woningtoezicht en het wel of niet op dat moment vigerende bestemmingsplan (waarvan terzake in ieder geval duidelijk is dat "dat in voorbereiding is", dan wel dat het verlangde antwoord vanwege die situatie niet gegeven kan worden en sowieso zou leiden tot een "stop" van elke bouwaanvraag die ingediend wordt, of zou kunnen worden ingediend.
  De cruciale OBSTRUCTIE die Uw ambtenaren hier plegen schuilt in HET NIET WILLEN BEANTWOORDEN VAN DE SIMPEL GESTELDE VRAAG: "ZIJN ER AANBOUWMOGELIJKHEDEN ?" Uiteraard kan dan niet volstaan worden met MISLEIDENDE informatie (vergelijk: 2,5 meter VERSUS 3,5 meter, zoals op die fax is aangegeven); maar diende slechts de vraag in positieve zin beantwoord te worden. Met daar achteraan eventueel de toevoeging dat "de eventueel ingediende bouwaanvraag aan diverse toetsingen onderhevig zal zij en dient te corresponderen met hetzij bepalingen in het vigerende dan wel "in ontwerp zijnde" bestemmingsplan.
  Dhr. Kranenburg veronderstelde dat ik (middels een hedenmiddag gevoerd telefoongesprek) "mij het niet wenselijke antwoord" zou hebben gekregen…! Ik bestrijd die opvatting. Het gaat mij niet om een "vrijbrief" door toezegging van de gemeente terzake "aanbouwmogelijkheden" maar wens slechts een antwoord te krijgen op de gestelde vraag: "Zijn er aanbouwmogelijkheden ?"
  En daarbij is niet passend de reactie die ik terzake heb gekregen ! Graag zou ik onderstaande kwestie aan een Bestuursrechter ter beoordeling hebben voorgelegd !
  Via Uw bestuurssecretaresse heb ik verzocht om een afspraak teneinde deze kwestie binnen uw politieke verantwoordelijkheid…. (dhr. kranenburg meende mij al te kunnen melden "dat u daar niets voor zou voelen….!"; (alsof hij gaat over uw agenda !) , een gesprek te hebben.
  Inmiddels;
  M.vr.gr. verblijvend in afwachting van dat gesprek.
  J.M. Bouma
  Villa Mithras
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: annemieke.havermans@maarssen.nl
  Sent: Tuesday, June 15, 2004 11:52 AM
  Subject: Fw: Intekening ontw.best.plan.
  "..conform tel afspraak zo-even….."
  groet !
  JB
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: Spaan, C.
  Sent: Monday, June 14, 2004 3:32 PM
  Subject: Re: Intekening ontw.best.plan.
  Geachte mevrouw Spaan,
  Kennis genomen hebbende van uw antwoord gelieve U Uw eigen regelgevingen (die ik meekreeg ca. 6 maanden geleden van Uw collega) waarin middels een stippellijn OP TEKENING IS aangegeven rond het hoofdgebouw dat er 3,5 (geen 2,5 ) meter is aangegeven als uitbreidingsmogelijkheid….. opnieuw te bezien!
  Het gaat er nu echter slechts om dat er IN PRINCIPE er uitbreidingsmogelijkheden zijn (waarvoor ik tenslotte zo’n half jaar geleden speciaal naar het Gemeentehuis ben gegaan….) om in ieder geval tijdige intekening in het ontwerpzijnde bestemmingsplan ‘Maarssen a/d Vecht’ te verzekeren. In ieder geval mag ik aantekening maken van het feit dat U die ‘in principe’ uitbreidingsmogelijkheid bevestigt.
  De interne "communicatie" via die betrokken ambtenaar en vervolgens met U blijkt niet te hebben gewerkt.
  Ik moge U derhalve opnieuw verzoeken een gecorrigeerde email te zenden aan de ‘Vechtstreekmakelaars’ waarin U slechts zou kunnen vermelden dat er IN PRINCIPE een bouwaanvraag KAN worden ingediend. Uiteraard volgt dan later vanzelf een toetsing van die (eventueel) ingediende bouwaanvraag met het ‘bestemmingsplan’.
  Met hoogachting,
  J.M. Bouma
  —– Original Message —–
  From: Spaan, C.
  To: info.maarssen@vechtstreekmakelaars.nl
  Cc: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, June 14, 2004 12:22 PM
  Subject: FW: Intekening ontw.best.plan.
  Geachte heer/ mevrouw,
  Naar aanleiding van het verzoek van Dhr Bouma stuur ik u hierbij enkele bestemmingsplangegevens over de Straatweg 178 te Maarssen.
  Ik heb Dhr. Rijke van de Vechtstreek makelaars telefonisch proberen te bereiken, maar dat is niet gelukt. Om toch nog aan het verzoek van Dhr Bouma te voldoen stuur ik u hierbij wat de mogelijkheden zijn in het bestemmingsplan.
  Het object is gelegen in het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied. De bestemming van het object is W4 -wonen, de goothoogte mag maximaal 4 meter zijn hierboven mag nog een kap worden geplaatst.In de voorschriften van het bestemmingsplan is opgenomen dat een woning maximaal 600m3 inhoud mag zijn. (De kelders die onder het bouwvlak van de woning zijn gelegen tellen niet mee met de 600m3) Op de bestemming erf mogen bijgebouwen worden geplaatst met een maximale oppervlakte van 50m2 en een goothoogte van 3 meter.
  Op dit moment is de gemeente Maarssen bezig met de voorbereidingen van een nieuw bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht. De mogelijkheden uit het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied zullen in het nieuwe bestemmingsplan waarschijnlijk niet worden vergroot.
  De buren op straatweg 176 en 176a hebben dmv een soort ruimte voor ruimte regeling (opruimen/slopen van fabrieksgebouwen) in het bestemmingplan een mogelijkheid gekregen om 2 woningen te bouwen van ieder 1400m3. Straatweg 178 valt hier NIET onder. Natuurlijk zijn er mogelijkheden om het huis vergunningsvrij iets te vergroten. (bijvoorbeeld vergunningsvrij 2,5 meter aan de achterkant van het huis aanbouwen) wat de precieze mogelijkheden zijn zullen besproken moeten worden met de afdeling Bouwen en Wonen.
  Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
  Hoogachtend,
  Charlotte Spaan
  Afdeling Ruimte
  —–
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: maandag 14 juni 2004 9:36
  Aan: Spaan, C.
  Onderwerp: Fw: Intekening ontw.best.plan.
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: annemieke.havermans@maarssen.nl
  Sent: Monday, June 14, 2004 8:08 AM
  Subject: Intekening ontw.best.plan.
  Gemeente Maarssen
  t.a.v. Mevr. A. Havermans
  t.a.v. Mevr. Charlotte Spaan (na tel. overleg; t.k.n.)
  c.c.: info.maarssen@vechtstreekmakelaars.nl
  Re.: uitbreiding/bouwkundige aanpassing Villa Mithras.
  Geachte mevrouw Havermans/Spaan,
  Gaarne Uw aandacht voor het volgende. Gebleken is dat toekomstige nieuwe bewoner(s) van Villa Mithras graag de zekerheid hebben dat een (mogelijk) door hen gewenste bouwkundige uitbreiding van V.M., c.q. dat een daartoe in te dienen bouwaanvraag in principe zal sporen met het bij de gemeente in ontwerp zijnde bestemmingsplan ter plaatse, mogelijk is.
  Een bevestiging terzake zijdens de gemeente wordt zeer op prijs gesteld, en U wordt verzocht deze bevestiging – indien mogelijk hedenochtend – per email te zenden aan mijn makelaar: info.maarssen@vechtstreekmakelaars.nl i.v.m. met een bezoek hedenochtend van een geinteresseerde koper voor wie die aanbouwmogelijkheid relevant is en daarover zekerheid verlangt.
  Bij voorbaat met dank voor Uw reactie.
  Met vriendelijke groet,
  J.M. Bouma
  Villa Mithras

 329. Jan Bouma 8 december 2010 om 08:52

  T.a.v. het OM en de heer Paul Valkenet van het bureau Bisonspoor die mij zojuist belde voor een afspraak a.s. vrijdag terwijl a.s. dinsdag 14 december de rechtszitting is. Kijk! Meneer de OvJ ik heb u via Mevr. Suurmond van Bureau Bisonspoor al op 24 februari 2010 geïnvolveerd m.b.t. bewijsbare leugens en bedrog door de overheid en waaraan 5 wetsschendingen ten grondslag liggen. Dat u nu "in actie komt` heeft alles te maken met de rechtszaak a.s. 14 december. Het is intimidatie. Ik zou u opnieuw willen voorhouden dat u uw taak moet verrichten m.b.t. de aangiften die blijken uit bovengenoemd dossier. Vervalste milieurapporten, vervalst WOZ/rapport, etc. Kortom doet u uw werk eens zoals is afgesproken. En laat u het recht a.s. dinsdag zijn loop hebben.

 330. Aad Verbaast 8 december 2010 om 10:13

  @Jan:
  Ik heb hier ook weer even bijgelezen. Dank voor aale informatie die inmiddels weer is bijgevoegd.
  Het mag weer duidelijk zijn dat je werkelijk op alle fronten structureel bent gedwarsboomd.
  Niet te geloven, en zelfs een rechter moet toch welhaast van haar stoel vallen als ze dat allemaal tot zich neemt en met een helicopter view (nee geen Chinook) het geheel overziet.
  Weer een burger van voor en van achter, nee sterker nog, van alle kanten gepakt.
  Het konden nog drukke dagen worden, als onderdelen van de smeer je allemaal nog even willen spreken voor die bewuste dag. Het zijn er nogal wat.
  Dat gaat een boeiende rechtszaak worden.
  Het recht moet zegevieren.

 331. Jan Bouma 8 december 2010 om 17:26

  @Aad…10:13
  Thanks @Aad voor je ondersteuning. Ik ben net terug uit Amsterdam (was daar samen met Hugo van Neck) die moest spelen in het Muziekgebouw aan ’t IJ op het gerenoveerde Fokker orgel. Kijk! Dat orgel is gerestaureerd dankzij de navolgende subsidiënten (die natuurlijk graag even in het zonnetje worden gezet want er stond zelfs een bordje bij van de goede gevers…)
  – Prins Bernhard Cultuur Fonds
  – SNS Reaal Fonds
  – Olga Heldring Fonds
  – Fam. Fokker
  en de grap is nu dat je dan nog wel een meesterpianist/organist moet hebben om zo’n culturele investering ook te kunnen valoriseren. Op 19 december is in de BAM-zaal een demonstratie. Het orgel is daarin prachtig ingebouwd. Door begeleiding van een stomme film zal Van Neck er dan op excelleren en improviseren. Hij is vrijwel de enige ter wereld die zoiets kan…
  —–
  Wat betreft je comment op mijn strijd tegen de leugenaars die vervalste rapporten ongestraft denken te kunnen uitbrengen daarover zal de rechter wel oordelen. We onderscheiden daarbij de wettelijke bepalingen inzake de WOZ enerzijds versus anderzijds de gewone strafrechtelijke begane feiten. Het dossier hierboven is compleet en bewijsbaar maar het OM komt blijkbaar alleen in "actie" als het fout dreigt te gaan voor de criminelen. Of zoals de corrupte ambtenaar De B. tegen me zei: "Nou meneer Bouma dan zal u uw triomf kunnen kraaien!" Laat De B. (en het OM) even lezen mijn posting hierboven van
  ==
  24-09-2010 09:42
  M.b.t. de eigen rechtszaak een citaat uit HR-Arrest: zoeken.rechtspraak.nl/resultpa…
  3.7.1. Voor een goede gang van zaken in de rechtspraak en het in de rechtspraak te stellen vertrouwen is van groot belang dat vertrouwd kan worden op de eerlijkheid en openheid van de personen die de rechtspraak uitoefenen. Hiermee is niet te verenigen dat een rechterlijk ambtenaar poogt om door het opmaken van stukken die niet in overeenstemming met de waarheid zijn, of door het afleggen van onware of onvolledige verklaringen als getuige een door hem in de uitoefening van zijn functie gemaakte fout te verdoezelen. Een zodanig handelen brengt dermate ernstig nadeel aan de goede gang van zaken in de rechtspraak en het in de rechtspraak te stellen vertrouwen toe, dat de desbetreffende rechterlijk ambtenaar in beginsel moet worden aangemerkt als ongeschikt voor het vervullen van zijn ambt.
  ===
  …en daar ben ik het helemaal mee eens!
  Het bovenstaande is slechts een klein strafrechtelijk onderdeel van het geheel der aanklachten in het kader van…. "waar het OM maar niets mee kan…" Zogenaamd dan. Het OM, dat plotsklaps erg ijverig is geworden om de criminelen niet te vervolgen, verwijs ik nog maar eens naar mijn dossier hier en ondermeer vele malen herhaald mijn posting van 21 juli 2010 ; 6:14 uur.
  Later meer…

 332. Aad Verbaast 8 december 2010 om 19:05

  @Jan:
  prima invalshoek en aanvulling.
  Ik verwijs even nar het volgende artikel om mijn volgende advies tot je te nemen:http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3313536.ece/Verzoek_om_wraking_plots_zeer_populair__.html
  "Verzoek om wraking plots zeer populair"
  De titel van deze blog: Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!
  Op het moment dat ook maar (naar jouw gevoel) enigszins het gevoel je bekruipt dat dat het geval (wel in het geding) is op de 14e: wraken!
  Schroom niet. Een fundament in onze rechtsorde waar je op zou moeten kunnen bouwen.
  Men is gewaarschuwd!

 333. Jan Bouma 8 december 2010 om 19:57

  @Aad..19:05…Thx.
  M’n comment hierboven – en dat refereert aan een HR-arrest – betrof een ambtenaar (geen rechter) die bewust willens en wetens VALSE rapporten had opgemaakt. Gelijk meneer De B. m.b.t. zijn 1e (valse) WOZ-rapport dat gedaan heeft. Toen ik dat ontdekte was zijn reactie.."Oh.., foutje.. bedankt!" en kwam hij weer met 3 andere referentieadressen op de proppen die evenmin enige vergelijking opleveren met mijn object. Enz. enz. enz. het is onvoorstelbaar dat er maar op los gelogen kan worden… Ik zal nog wel even een opsomming maken voor het OM. Het staat hierboven onder elkaar…
  Ik heb dus geen enkele reden om een rechter te wraken. Mevr. Mr. G.J. van Binsbergen wees op 30 juni een zuiver en goed oordeel. Niet omdat ze mij in het gelijk stelde maar de kern van haar vonnis was terecht: gemeente doet u uw werk maar opnieuw met in achtneming van DE FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN. En dat doet de gemeente niet. Mevr.Mr. M.E.A. Braeken heeft m.i. dan ook op 14 december een makkelijke zaak want tot op heden heeft de gemeente "de feiten en omstandigheden" m.b.t. mijn WOZ-waarde nog steeds niet goed verdisconteerd. In tegendeel.

 334. Jan Bouma 9 december 2010 om 10:27

  T.a.v. Mr. M.E.A. Braeken i.v.m. de zitting van 14 december 2010; 9.30 uur – Utrecht.
  T.a.v. de OvJ en de gemeente Maarssen
  In aansluiting derhalve hierbij t.b.v. onze overijverige OvJ, die de echte boeven maar niet kan opsporen, krijgt hij ze hierna in het vizier. Het is in feite mijn Beroepschrift dat (nog) niet is ingediend terzake de zitting van 14 december a.s. indachtig de overweging "dat wat in het computervat zit toch niet verzuurt" en zonodig bij hoger beroep er kan worden uitgehaald en opgediend. We noemen dit Beroepschrift dan ook:
  (Strafrechtelijk) ambtelijk handelen in relatie met de WOZ-waarde bepaling.
  ==========================================================
  Het is namelijk een fictie dat een fictieve WOZ-waarde überhaupt denkbaar of mogelijk is z o n d e r ambtelijk handelen, daargelaten of dat handelen rechtmatig dan wel onrechtmatig was. Voorbeeld ziet u hierboven in mijn posting van 8 december 07:53 uur waaruit geconcludeerd moet worden "dat door het obstructieve ambtelijk handelen verhinderd werd dat het eclectische en unieke bouwwerk Villa Mithras voor bewoning geschikt kon worden gemaakt wegens het bestemmingsplan". Ik heb hierover overleg gevoerd met de Waarderingskamer WOZ. Het is slechts een voorbeeld. Idem mutatis mutandis geldt het navolgende m.b.t. de gepleegde criminaliteit die voortvloeit uit het onderstaande (nog niet ingediende) Beroepschrift. Tevens wordt verwezen naar het Beroepsschrift van Mr. René van Stralen d.d. 16 september 2010. Voorts wordt bestreden de rechtsverwerking want tot op de dag van vandaag is die er niet geweest. De rechtsontvankelijkheid staat daarmee vast.
  BEROEPSCHRIFT
  No. 09 / 1873 WOZ ; vonnis Rb Utrecht d.d. 30 juni 2010 en Rechtszitting 14 december 2010
  Belanghebbende: J.M. Bouma
  tevens optredend t.b.v. de maatschap gebr. Bouma te Maarssen
  hierna: belanghebbende
  tegen
  Gemeente Maarssen; verweerder
  hierna: verweerder de heffingsambtenaar
  De feiten.
  Bij vonnis van 30 juni 2010 heeft uw rechtbank aan verweerder opgedragen de WOZ-waarde van de onroerende zaak per 1 januari 2003 opnieuw vast te stellen en het beroep gegrond verklaard van belanghebbende. Daarop heeft verweerder, na aanvankelijk 3 referentieadressen te hebben opgegeven en de WOZ-waarde gehandhaafd op 1,1 miljoen, dat later bijgesteld met 3 andere “vergelijkbare objecten” en de waarde verlaagd naar E. 844.318,==. Verweerder heeft toegepast “de zogenaamde vergelijkingsmethode” en brengt in mindering het zgn. “rompslompforfait” tengevolge van de thans wel erkende ernstige bodemverontreiniging. Verweerder bestrijdt vervolgens dat er sprake zou zijn van “ambtelijk handelen” die van invloed zou zijn op de waarde van het object ‘in het vrije economische verkeer’.
  Belanghebbende blijft van mening dat de waarde nihil is; ook na deze verlaging. En wel om redenen:
  1. De door verweerder gehanteerde “vergelijkingsmethode” faalt. De onroerende zaak van belanghebbende is sinds de stichting in 1985/1986 een alom bekend staand uniek bouwkundig (eclectisch) kunstobject (Villa Mithras) dat daarom eerder als niet-woning zou dienen te worden aangemerkt en ten dienste staat t.b.v. kunst en cultuur en nauwelijks geschikt als woning. Om die reden mist elke vergelijkingsmethode elke grond. En zeker met de (gewone) woonobjecten die door verweerder zijn aangevoerd als referenties.
  2. Indien de “vervangingswaarde” door de heffingsambtenaar zou zijn toegepast dan
  faalt eveneens die optie met verwijzing naar LJN: HR ; 30314 d.d. 5
  juni 1996; het zgn. Nieuwe Kerk-arrest.
  Daarnaast staat vast dat verweerder per peildatum 1 januari 2003 heeft verzuimd om de op die datum al bekende ernstige bodemverontreiniging te verdisconteren treedt in werking Art. 3 Uitvoeringsbesluit waardering onroerende zaken mede ook ten behoeve van de overige belanghebbenden/eigenaren van de voormalige stortlocatie Het Slijk. Art. 3 bepaalt: Indien een op voet van hoofdstuk IV van de wet vastgestelde waarde ten gunste van een belanghebbende wordt verminderd, vermindert de in Art. 1, tweede lid, van de wet bedoelde gemeenteambtenaar dienovereenkomstig en gelijktijdig bij beschikking de te hoog vastgestelde waarde ten gunste van alle overige belanghebbenden ten aanzien van wie met betrekking tot dezelfde onroerende zaak de waarde eveneens te hoog is vastgesteld. En wel tengevolge van de omstandigheid dat het tijdstip van belang is.
  6.1 Tijdstip van constatering
  Er is onderscheid in behandeling van bodemverontreiniging die is ontstaan na de waardepeildatum en bodemverontreiniging die al bestond maar na de waardepeildatum wordt ontdekt. In het eerste geval is art. 19 Wet WOZ van toepassing.
  Als de bodemverontreiniging na de peildatum wordt ontdekt maar op de peildatum reeds aanwezig was dan is er sprake van een onjuiste taxatie in verband met een onjuiste voorstelling van de feiten. Een beroep op art. 2 Uitvoeringsbesluit Wet WOZ behoort dan tot de mogelijkheden. Immers blijkens het rapport van de Grontmij uit 1990/1991 en de brief van de Provincie Utrecht van 1993 en 2009 bleek dat verweerder op de hoogte was van de ernstige bodemverontreinigingen. Daar bovenop komen echter de incrimineringen sinds 2004.
  Daardoor ontstond een situatie als bedoeld in Art. 18 WOZ lid 3c dat “een verandering” stipuleert ten aanzien van het aangrenzende onroerend goed en wel tengevolge van de gedane incrimineringen. (“olietanks in de grond”, “de valse voorgeschiedenis”, etc. hierna te noemen: "de incrimineringen")
  Terzake wordt opgemerkt dat hier het “ambtelijk handelen” moet worden gewraakt die wel degelijk van rechtstreekse invloed was op de valorisatie van het onroerend goed. Die werd vernietigd. Het is dan ook onbegrijpelijk dat verweerder dit ontkent.
  Zie ook: HR; 17 februari 1999; No. 33844 ; BNB 1999/174 (Deurne)
  Zie verder:
  3. *) Dossier: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!
  4. Belanghebbende acht onderscheidenlijk van belang in negatieve zin wel degelijk “het ambtelijk handelen” met betrekking tot een te realiseren waarde in het economische verkeer van zijn onroerende zaak zoals de Wet WOZ vereist in Art. 17. Hoofdstuk III (de waardebepaling).
  5. Belanghebbende wijst dan op de (aanvankelijk verzwegen) ernstige bodemverontreiniging die gelegen is binnen zijn eigendom en onderdeel uitmakend van de voormalige stort Het Slijk.
  6. Idem vervolgens de dan ook nog de ten onrechte toegedichte ernstige bodemverontreiniging (olietanks in de grond) relevant wordt met betrekking tot zijn overige aangrenzende eigendom dat een onderdeel van het totale te waarderen object is.
  7. Belanghebbende wijst op een totale onverkoopbaarheid omdat weliswaar de ernst van de bodemverontreiniging wordt onderkend maar er geen omvang van wordt vastgesteld, er vervalste milieurapporten in het geding worden gebracht, en waardoor er geen “vrije onbezwaarde eigendomsoverdracht” mogelijk is waarbij verkoper kwijting verkrijgt ter zake aansprakelijkheden in verband met verborgen gebreken die hem kunnen worden aangerekend door een koper.
  8. Belanghebbende verwerpt de (eventuele) opvatting van verweerder dat zulks wel mogelijk zou zijn nu blijkens de alle milieurapporten het gaat om een zgn. “black box” terzake de omvang en aard van de bodemverontreiniging behoudens de constatering dat die “ernstig” is en gesaneerd zou moeten worden.
  9. Belanghebbende wijst dientengevolge op de gevolgen van Art. 75 Wbb en een onzeker schadeverhaal; ook uiteraard wat betreft die zal gelden voor eventuele kopers.
  10. Belanghebbende verwerpt een (eventueel) verweer van de heffingsambtenaar “dat er alsnog juridische vrijwaringen” gegeven zouden kunnen worden want de brief van het College van B&W d.d. 7 december 2009 ; No. 5209 is daaraan tegenstrijdig.
  11. Belanghebbende memoreert dat de toestand per 1 januari 2003 in het geding is tot op de dag van vandaag ZONDER dat die juridische vrijwaringen worden gegeven. De te waarderen onroerende zaken, ook die van de medegedupeerden, waaronder de broers van belanghebbende, beschikken daarom over onverkoopbaar onroerend goed.
  12. Belanghebbende wijst vervolgens op het “ambtelijk handelen” met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan (en afwijzing van zijn bezwaren) waardoor een noodzakelijke aanbouw niet kon worden gerealiseerd en waardoor het eclectische kunstwerk meer functioneel gemaakt zou kunnen worden v