Villa Mithras

De boze man

"..La tristesse d'une mère…" ook gered uit de klauwen van…


….de milieucriminelen en de cultuurbarbaren van Maarssen die op 19 juni j.l. trachtten – zonder gerechtelijke toetsing – hun waanzinnige WOZ-aanslagen te incasseren.

Toelichting.

Hoewel ik bij elk schilderij wel een verhaal kan schrijven over de achtergrond en het hoe en het waarom hoeft dat nauwelijks bij dit doek. Dat spreekt voor zich. En ik kan dat ook niet aanschouwen zonder dat ik volschiet in tranen. Het is alsof zij de wereld omvat en in haar universele smart beziet. Ze maakte ook veel mee. Mijn vader stierf veel te vroeg; hij werd slechts 61 jaar. Mijn oudste broer kreeg zij thuis uit Italië en die vermoord was door de maffia.

Het is nu nog het enige doek dat bovengronds in Villa Mithras hangt..
Ja… dat ik heb durven terughangen want de vervloekte criminelen grepen net mis toen ze het "in beslag wilden nemen!"
Ik zag ze komen… en ik griste net op tijd van de muur het dierbare portret dat ik uit m’n hoofd schilderde…
 
Zoals ze hier staat afgebeeld zo was ze. Tot op hoge leeftijd, ze werd 83 jaar en leefde van 1914 – 1998. Toen ze stierf had ze nog niet één grijze haar; en daar was ze dan wel ’n beetje trots op. Zij is voor mij de bron en het voorbeeld. Logisch ze was m’n moeder. En zij gaf me mee het besef van de waardigheid en het respect voor het leven dat elk mens toekomt.
Zij heet… – en zo staat ze ook in m’n boek vermeld –  Mevrouw Maria A. Lenssinck-Bouma. Haar meisjesnaam liet ik voorop staan.
Het doek meet slechts 70×60 cm. Alleen met mij deelt ze, zoals gezegd, nu de gehele begane grond van Villa Mithras waar anders nog 21 schilderijen hangen. 

Ze kijkt me aan als ik haar voorbij loop… MAAR IK WEET GODVERDOMME ZEKER dat ze me zou hebben gesteund in mijn strijd tegen de overheidscriminelen… en de cultuurbarbaren!

En of het zo voorbeschikt is, laat ik nu volgen mijn hommage aan haar met het navolgende fragment, en dat ik schreef voorin m’n boek:  

 
LA TRISTESSE D’UNE MÈRE…           
 
Opdat zij zal leven tot in eeuwigheid!

Op donderdag 8 augustus 2002 schreef ik aan J.L. Heldring (NRC Handelsblad) een comment en wel het volgende: 

Spaarzaam, heel spaarzaam werd er bij ons thuis over de oorlog gesproken, en ze moet van mij in verwachting geweest zijn toen het gebeurde. Nu ik eraan terugdenk, dankzij Heldrings opgeroepen reminiscenties, verklaart het wel iets. Pal na afloop van de oorlog werden ‘de fouten’, zoals NSB’ers, onder toezicht van ‘de goeden’ (er waren ineens veel BS’ers) bij ons tewerkgesteld. Die tewerkstelling gebeurde ongevraagd en massaal want er waren kennelijk veel ‘fouten’. Elk denkbaar karwei (dwangarbeid) moesten zij als een vorm van straf verrichten. Nu was er een onwillige, of eentje die extra gestraft moest worden want hij werd onder bewaking in de brandende zon gezet. Toen werd het haar teveel en is ze naar buiten gestormd: "JULLIE ZIJN GODVERDOMME NET ZO ERG ALS DE MOFFEN!" Ze is wegens die schandelijke schoffering van het Binnenlandse Gezag voor het Gerecht gedaagd en moest helemaal (vanuit Breukelen) naar Den Haag voor de rechtszitting.

De rechter sprak haar vrij!

Nu denk je weleens aan Guantanamo Bay in Cuba en citaten in de krant.

Ik draag voorgaand  bericht op aan de criminelen die op 19 juni zich vergrepen zonder gerechtelijke toetsing aan m’n vleugel en de schilderijen van de Mithrascollectie. Ik zou me van kant gemaakt hebben als ze met hun vieze klauwen ook nog het portret van m’n moeder hadden bezoedeld.

Gelukkig is dat  niet zo ALHOEWEL in mijn geval DE RECHTER NOG MOET SPREKEN OVER HUN LAFFE OVERVAL. En dat oordeel proberen ze met man en macht te verijdelen. Zich beroepend zogenaamd op "rechtsverwerking" terwijl ik ze ook daarop verpletterde! Zie het dossier.

De strijd zal worden voortgezet maar ik vraag me wel af…. WIE ER VOORBIJ KAN LOPEN AAN DAT PORTRET VAN M’N MOEDER!

Zonder voor je zelf dan te weten het antwoord op de vraag: "deug ik?" Zij geeft het antwoord. Kijkt u goed!

Tot later voor meer…  Groet! JB 

Hier terug te lezen in deze ‘feuilleton’:
05/07/09: Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!
09/07/09: "De_boze_man" wordt het zat! En schiet "Mista_Dommer" plat!
14/07/09: "…De Vuurvogel…." Gered uit de klauwen van..

Eerdere artikelen verschenen in www.vechtkronkels.nl:
07/06/09: "De boze man"
25/06/09: "De boze man" (vervolg)
.
.

108 Reacties op “"..La tristesse d'une mère…" ook gered uit de klauwen van…

 1. Aad Verbaast 16 juli 2009 om 10:32

  Prachtig blog, over een prachtig en krachtig schilderij van je moeder. Alle emoties van nu en toen en voor altijd, opgeslagen zijn in dit doek!
  Natuurlijk red je het uit handen van de "barbaren".
  Opdoeken die politici en ambtenaren uit Maarssen. Schandalige toestanden daar!

  Ter overweging d.d. 11 oktober 2012. Een update na 3,5 jaar.

  Wat valt er nog meer te zeggen over dit blog en de meningsverschillen? Ik denk dat INDIEN de verschillen het grootst zijn qua allerlei opvattingen dat dan de “overbrugging”, het akkoord tussen de twistende partijen, natuurlijk ook het grootst is. Dit lijkt een vanzelfsprekende dooddoener. Dat is het niet. Kijk! Als je opponent in de discussie naar jouw mening zich bezondigd heeft als “een totale crimineel” dan zal je opponent dat natuurlijk nooit toegeven… Stel je voor zeg!

  Ik moet nu even denken aan mijn vruchteloze gesprek met m’n burgemeester drs. Mirjam van ‘t Veld en haar wethouder Piet Ploeg en haar (liegende) ambtenaren van afgelopen donderdag 4 oktober op het gemeentehuis van Stichtse Vecht. Een erkenning harerzijds “dat ze een criminele organisatie leidt ex art. 140 WvSr” zal ze natuurlijk blijven ontkennen en nooit willen toegeven al dwingen er andere conclusies.

  Dat zei ze me ook (i.v.m. opmerking dat er een strafaangifte bij het OM ligt): “Dat zien we dan wel weer als die in behandeling wordt genomen..” M.a.w. dan stelt ze haar positie (en van haar College) kennelijk en misschien wel bij als dat het geval wordt… Dit is een foute opvatting.

  Want uiteraard vind ik een dergelijk “akkoord” dan beneden de maat. Als je je gelijk moet afdwingen via het OM en de rechter en niet via je gelijk van een GEDEELDE overtuiging, dan wordt de behaalde overwinning middels het OM en de rechter toch wel erg povertjes…

  Enfin. Ik zal haar dit comment even doorsturen. Idem aan de milieurechercheur R. v.d. Z.

  Allen een goeie dag.
  ==
  2e update d.d. 14 oktober 2012.
  Ik schrijf een korte brief aan Prof. mr. Tak.
  Zie: http://www.sdnl.nl/tak-persberichten.htm
  ==
  Geachte Professor Tak,

  Uit de vele, misschien wel honderden, confrontaties tussen burger en overheid mag ik u misschien attenderen op navolgende zaak die op 6 november 2012 om 13:30 uur zal dienen onder de bestuursrechter mevr. mr. J.R. van Es- de Vries; Rb Utrecht. Zij heeft na een Uitspraak van de Belastingkamer van het Gerechtshof te Arnhem (BK/AM- 11/00576 en BK/AM 11/00575) d.d. 26 juni 2012 op basis van de Awb “een hernieuwd onderzoek door de Rechtbank Utrecht gelast (Art. 8:68)”

  Aan de orde is een WOZ-kwestie waarbij in feite een VGS (Voormalige Gesloten Stort = vuilnisbelt ‘t Slijk) als “verkoopbaar” zou moeten worden beschouwd; ondanks dat makelaarsrapporten anders oordelen. Dat hier de gehele WOZ-wetgeving niet meer serieus kan worden genomen (WOZ Art. 17 lid 2) staat vast indien mevr. mr. J.R. van Es- de Vries de gemeente Stichtse Vecht gelijk gaat geven.
  Het Hof oordeelde mijn Appel gedeeltelijk “gegrond” maar wil geen conclusies verbinden aan een anderzijds ook bevolen “nieuwe objectafbakening” ex WOZ Art. 16 lid 2 en lid 3.

  Alles is te bizar voor woorden. Ik blijf zitten met onverkoopbare kadastrale percelen want uiteraard is er niemand die wil tekenen voor “het schuldig eigenaarschap” ex Wbb Art. 75 lid 3.

  Mijn juridische dossier staat gedeeltelijk op dit wordpress.com blog:
  https://villamithras.wordpress.com/2009/07/16/la-tristesse-dune-mere-ook-gered-uit-de-klauwen-van/

  svp naar beneden scrollen voor de laatste updates. Verbaast u zich over niets meer. Wilt u meer weten dan mag ik verwijzen naar het begin van alle ellende op het blog:
  https://villamithras.wordpress.com/2009/07/05/nimmer-zal-het-recht-niet-in-het-geding-zijn/

  waarbij ik de verwachting mag uitspreken dat de titel van dat blog OOIT nog eens van betekenis zal worden.

  Misschien kunt u iets met deze info. Ik ben somber gestemd m.b.t. de vrijheden van de corrupte en criminele overheid.

  Met vriendelijke groet en hoogachting;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

 2. jan bouma 16 juli 2009 om 10:41

  @Aad. Dank voor de ondersteuning. Uiteraard kan men alles terug relativeren maar nooit de mijns inziens basale menselijke waardigheid en het recht dat duidelijk met voeten getreden wordt.
  Opmerking nog over het schilderij.
  Men ziet vele lagen verf onder de afbeelding. Gestolde lagen verf met verdikkingen. Die torture brengt een extra dimensie. Want weliswaar schilderde ik slechts in totaal 48 doeken dient dat aantal met misschien wel een factor 10 te worden vermeerderd omdat je het soms weer overschilderde en opnieuw begon. Er zitten dus misschien wel 10 andere afbeeldingen onder het portret van m’n moeder dat als laatste bleef staan… En ja, ik ben er eeuwig dankbaar voor…

 3. fred van der wal 16 juli 2009 om 11:46

  Pakkend verhaal. Uiteraard aanbeveling. De verhalen over de BS en alles wat zich daar aan conformeer de zijn schokkend. Veel zogenaamde "verzetsstrijders" waren onder normale omstandigheden opgesloten in de bajes of in het gekkenhuis. Over één van die "helden", die ik persoonlijk gekend heb, heeft Kleintje Muurkrant nog een ontluisterend portret gepubliceerd. Deze "verzetsheld" poogde in combinatie van een nabij familielid in 1972 mij 7000- afhandig te maken voor overname van een etage aan het Museumplein. Het was voor mij toen een jaar inkomen. Ik vroeg hem een bewijs van ontvangst te tekenen hetgeen hij weigerde. Ik zag daar op af van betalen van sleutelgeld. Later bleek dat hij helemaal niet van plan was om de woonruimte beschikbaar te stellen. Een aardig voorbeeld van een nobele "verzetsheld".

 4. fred van der wal 16 juli 2009 om 11:46

  Er zit genoeg coloriet in het schilderij om verder te gaan.

 5. jan bouma 16 juli 2009 om 12:17

  @Fred… Opnieuw dank. En over jouw ervaring met die BS’er… het verbaast me niks. Je hebt nu eenmaal mensen die deugen en zij die niet deugen… Ik heb me altijd verbaasd over de wreedheid van die lui – een soort volksgericht richtten ze toen aan – bijv. om meisjes kaal te knippen die toevallig met een Duitse soldaat ‘iets" hadden gehad.. Het leedvermaak van die lui doet me denken aan de SS-kampbeulen die met plezier hun slachtoffers folterden! Dat plezier was een immateriëel deel van hun inkomen!
  Idem ook die klootzak van een deurwaarder Vledder van Maarssen die bij mij op 19 juni zei..: "Zo! En nou gaan we eens kijken wat we nog meer van je kunnen executeren!" Een letterlijk citaat! En ik hoop dat de hufter op z’n sterfbed zich dit nog zal herinneren…!
  Wat het schilderen betreft: ik moet wat geestelijke vrijheid hebben. En niet de idee dat ik met een molensteen om m’n nek bezig ben… Dat wordt dan toch niks.. Enfin.. Je zult het wel snappen. dank voor je comment…

 6. wj-tje van de VSp 16 juli 2009 om 14:11

  Beste Bouma,
  een paar, soms onnavolgbare, maar praktische adviezen.
  1. schilder z.s.m. dan die molensteen met een portret van BEA op een stuk plastic met acryl en laat dat in beslag nemen. Let op, wat er dan gebeurt.
  2. stal dat doek van je moeder z.s.m. (wederom) ergens anders. Wat niet in huis is, kan niet in beslag genomen worden.
  3. stop met schelden.
  4. alles wat je gezegd of geschreven hebt, wordt tegen je gebruikt.
  5. laat het niet aankomen op een rechtszaak. Jij moet bloeden, ambtenaren nimmer want die werken in naam der Koningin.
  En zitten veilig thuis.
  Zoals zogenaamde be-edigde ‘onafhankelijke’ rechters met een plagiaat van BEA achter hun kop, die uitspraak doen.
  6. met uithoudingsvermogen kan je het uithouden tot Strassbourg, maar weet waar je aan begint.
  number 7
  Er is een uitspraak van het Europese Hof dat een ieder toegang tot je woning geweigerd kan worden.
  Das Koenigs’ Recht geldt ook voor onderdanen.
  Daarom zijn allerlei aansluitingen op huizen buitenhuis aangesloten.
  Veel succes
  Zelfs de riolering………….

 7. fred van der wal 16 juli 2009 om 14:12

  Wat is de prognose van je juridische strijd met de gemeente?

 8. jan bouma 16 juli 2009 om 14:41

  @VSp… – WJ’tje…. 14:11
  Originele invalshoeken kies je… dat moet gezegd worden. Inderdaad wordt Europees recht nog wel eens ingeroepen dat prevalerend zou zijn aan het nationale recht. Ter zake de terreur van het binnendringen in je huis door een deurwaarder zou er aan ten grondslag moeten liggen rechterlijke toetsing. Die was er sowieso niet. Dus wellicht kan mijn advocaat hiermee verder. Ook heb ik t.a.v. vreemdelingen die dan op zo’n "openbare executieveiling" afkomen ze gevraagd zich te legitimeren (Identificatieplicht die ik kan eisen als "toezichthouder’ in je eigen huis; zie Art. 2; zgn. toonplicht igv. Art. 8a van de Politiewet 1993. Want ik heb die "koper" – er was er maar eentje – bedreigd met de onwettigheid van de hele actie en dat ik daarom z’n naam en legitimatie wilde hebben voor een schadeverhaal… Een hoop heisa ontstond toen met die SS’er Vledder die me het zwijgen wilde opleggen maar hij was nog geen representant van het "voormalige Oostblok" noch van de Gestapo!
  Stop met schelden. tsja… ik heb niks meer te verliezen dan ze aan te klagen. Ze mogen me dagvaarden! Wegens "belediging!" Kijken of dat gebeurt… Kijk! Dit tuig gloriëert alleen dankzij de afwezigheid van de pers. Dat heb ik ze ook gezegd. "Dat als ik jullie zou neerschieten aan de poort" Letterlijk dus… dan sta je met je verhaal op de voorpagina van elke krant… "De boze man" schiet wat corrupte Befehl ist Befehl lui overhoop! (Tot opluchting van eenieder in het land!)
  Voorts… a l s er geen recht meer bestaat in een land kun je er ook geen aanspraak op maken. de definities wat "Recht" en "onrecht" zijn dient men met het open vizier te bespreken. de premisses zijn dan wel "een onafhankelijke Rechtspraak". Ja, dat wel. En daar plaats jij al vraagtekens bij. Pick your choice.
  @Fred… 14;12
  Op basis van wat ik @VSp zei kun je de conclusie trekken dat ik mijn prognoses gunstig inschat als…. de premisse juist zou zijn "dat er Recht bestaat"; zo niet is de prognose ongunstig…. Menigeen is er van overtuigd, net als WJ’tje "dat er geen recht bestaat in Nederland!" Mijn moeder had wellicht in 1946 nog wel een moedige en onafhankelijke rechter. Zij werd tenminste vrijgesproken! Ik verwacht eigenlijk hetzelfde. De oplichters en de leugenaars zullen hun onderspit delven. Hoe dan ook. Zelfs al krijg ik zogenaamd niet m’n gelijk. Dan is dat tengevolge van een corrupte "rechtspraak" in Nederland.
  Nog even iets over de belangen die spelen.
  Die zijn gigantisch. Als ik jurisprudentie veroorzaak "dat in mijn geval hun blaffende bezwering ‘dat mijn WOZ-aanslag is gebaseerd op vergelijkbare panden in mijn omgeving" (en zo luidt toch hun verhaal) ONJUIST is omdat ik nu bij uitstek over een ONVERGELIJKBAAR pand beschik met name door die leugens, bedrog en milieu gifbelt… – ja… dan gaat dat een stroom soortgelijke reacties opleveren. Alleen… ik weet dat het in mijn geval klopt. Maar ja… de jurisprudentiële gevolgen, hè…..

 9. Aad Verbaast 16 juli 2009 om 18:09

  @Jan: ik kom graag af en toe even nar dit blog kijken. Het maakt grote indruk op me. Het schilderij en het bijbehorende verhaal.
  Ikhad het natuurlijk al gezien in het boek (inclusief schilderij), maar hier spatten de emoties helemaal van het scherm!
  Misschien nog een tip voor je.. Lid worden van een of andere Kunstgroep hier bij het blog (er zijn er meerdere).. En je schilderijblogs daar bij plaatsen..

 10. jan bouma 16 juli 2009 om 18:26

  @Aad…18:09… Thx.
  Goed idee. Lid worden van een Kunstgroep. Als ze mij willen hebben als lid… Ondertussen verbaas ik me ’n beetje over het feit dat ik niet gekritiseerd wordt door menig uitoefenend kunstenaar of schilder want volgens Fred van der Wal zou dat het geval moeten zijn…
  Maar je weet… Voor zo’n illuster gezelschap wordt men gevraagd…
  Ook heb ik al het nodige gewisseld met @J.Bourbon over "de kunst" en de de kunstenaar en diens motieven. Idem met @Maria Trepp… Het is wonderlijk rustig….
  ————————————————————————————————————–daar zet ik voorlopig dan maar een streep onder—————————————————————————————————
  Wat de kwestie betreft. Ik bedoel de gewenste aanpak is vermoedelijk zo dat alleen de "shock and awe-methode" effectief is! Wil je een shockeffect bereiken en een discussie zou je inderdaad een geweldsdaad moeten verrichten. Bijvoorbeeld… je steekt hier in Maarssen met een paar Molotovcoctails het gemeentehuis in de brand… en daarbij blijken dan ook nog een paar criminelen te zijn omgekomen… Snap je? Ik maak er maar ’n grap van… maar ondertussen…:))

 11. fred van der wal 16 juli 2009 om 18:50

  Lid worden van een kunstgroep zou ik zeker doen omdat je daardoor wordt gestimuleerd en het is goed om over je werk te praten zodat je het een plaats kunt geven in het grote geheel van stijlen en moge lijkheden. Niet alle groepen hebben hoge drempels en aangenomen of afgewezen worden is bovendien niet altijd omkleed met duidelijke argumenten. Veelal spelen er ook elementen mee van relaties kweken in kunstkringen (erg belangrijk) of modieuze overwegingen van een bepaalde stijl die net in de mode is.
  Opzettelijk geef ik geen kritiek op je schilderijen omdat dat ontmoedigend kan werken of sturend. Geen van beiden is goed. Het zou je vrijheid beperken hetzij spontaniteit af remmen..
  Opvallend is dat ook Jezzebel het lyrisch abstracte schilderij op de cover van je boek opmerkte. Persoonlijk zie ik genoeg mogelijkheden in je aanpak voor een verdere ontwikkeling.
  Het is misschien schoolmeesterachtig maar erg belangrijk is een globale kennis van de ikonologie van de negentiende en twintigste eeuw, belangrijker dan ikonografische kennis. In de 20-e eeuw zijn in een snel tempo de diverse stromingen elkaar opgevolgd. Zou ik studenten hebben gehad dan stelde ik verplicht tenminste drie, liever vier stromingen uit de 20-e eeuw grondig te bestuderen en en aantal biografieën en monografieën verplicht stellen.
  Het viel mij in de 70-er jaren opd at veel Amerikaanse beeldende kunstenaars uit de Pop Art en het Foto realisme, zowel als uit de conceptuele kunst op een geweldig overtuigende wijze hun beeldende standpunten konden samen vatten in taal. Ik sprak daarover met de Amerikaanse doctoraal student Paul Clowney die mij vertelde dat filosofie als bijvak aan de Amerikaanse kunstacademies verplicht was.
  Een aardig boek om te bestuderen is "Modern Art and the death of a culture" van Prof. H. R. Rookmaaker.
  Het heeft mijn denken over beeldende kunst beïnvloed.

 12. jan bouma 16 juli 2009 om 19:01

  @Allen en zeker ook t.a.v. VSp en Wj’tjew idem t.a.v. mijn nieuwe advocaat.
  Een toelichting.
  Kijk! Als ik zeg te representeren de beschaving en de wellevendheid kan men zich verbazen over mijn ongekende woede die uit alle reacties blijkt. Men kan het zich eenvoudig niet voorstellen dat ik gelijk zou kunnen hebben in dit toch beschaafde land…. En met onze hoogstaande ‘rechtsinstituten’ en gestelde zekerheden van beroep etc. etc. Toch is er geen andere conclusie mogelijk dat dat idee van u faalt.
  Immers: indien het College van B&W van Maarssen – en diens ambtenaren – zo overtuigd zouden zijn dat zij in hun gelijk staan – inhoudelijk – dan behoeven ze zich niet ten onrechte te beroepen op "rechtsverwerking" waardoor VOORKOMEN wordt dat de rechter kan oordelen. Er ontstaat dan het zogeheten MISBRUIK VAN RECHT als ze zich daarop beroepen. Daarover is veel jurisprudentie te vinden. Idem wanneer vastgesteld moet worden dat uit alles blijkt – uit de voorgeschiedenis met name – dat het ONDENKBAAR is, zou zijn, dat zonder een rechterlijke toetsing het gelijk zijdens de gemeente kan worden binnengehaald.
  Zie hierna dan ook wat juridische kaders inzake de zgn. "rechtsverwerking".
  Ik citeer uit de navolgende HR arresten. Afkomstig uit een standaardwerk van Prof.mr. R.P.J.L. Tjittes…
  zie verder wat ik daarover al opmerkte in "het dossier". Zie internet. De boze man.
  reactie no. 6 – vervolg – de boze man.
  Voor diegenen die veronderstellen "dat er toch wel enige beschaving aan het College van B&W van Maarssen (en haar ambtenarenmacht) zou moeten worden toegekend – en dat ik te blameren zou zijn -volgt hierna aanvullende juridische informatie ten behoeve van dat College van B&W van Maarssen. En dat meent zich niet te hoeven storen aan "het misbruik van recht" maar meent ook nog lak te mogen hebben aan het feit: "dat het vaste Rechtspraak is dat ENKEL TIJDSVERLOOP niet voldoende is om rechtsverwerking te mogen aannemen. (E.e.a. i.v.m. mijn niet afgehandeld bezwaarschrift)
  Vgl.: Zie HR, 7 juni 1991; NJ 1991, 708, HR 18 december 1992, NJ 1993, 152, HR 29 september 1995, NJ 1996, 89, HR 4 april 1997, NJ 1997, 420, HR 24 april 1998, NJ 1998, 621, HR 26 maart 1999, 734, HR 1 februari 2002, NJ 2002, 120, HR 18 februari 2000, 540, HR 11 juli 2003, NJ 2003, 551 en HR 20 mei 2005.
  Ik waarschuw dus het College van B&W van Maarssen (en mr. Boekhout) dat, met in achtneming van die genoemde jurisprudentie, u zich schuldig gemaakt heeft aan "het misbruik van recht" door te veronderstellen dat ik "rechtsverwerking" zou moeten aannemen terzake mijn NIET AFGEHANDELD BEZWAARSCHRIFT.
  (Met dank aan de bron: Prof.mr. R.P.J.L. Tjittes van Allen & Overy LLP die hierover een standaardwerk schreef en ook weer Google!)
  Wellicht zijn er juristen onder de lezers van het Vkblog?

 13. jan bouma 16 juli 2009 om 19:25

  @Fred….18:50
  Ik neem je woorden ter harte. Ik hoopte ook wel wat op een vervolg via de deelnemers hier. Tenslotte heb ik wel altijd een grote belangstelling voor kunst en cultuur gehad. Leefde ook 3 jaar met een kunsthistorica, Alle stijlen zijn mij ook wel bekend. Maar ik had nog nooit geschilderd. Ik zie het als een uitdaging toen het plotsklaps in 1999/2000 toch gebeurde. Je bestelt in één keer x-aantal opgespannen doeken in diverse afmetingen (in mijn geval dus 48) en je gaat aan de slag. Dat werk dient dan afgemaakt te worden. Ik zie het als een opdracht, een uitdaging, een beproeving ook. Min of meer zoals je besluit een huis te gaan bouwen – hetgeen ik ook deed.. dat moet je, als je eenmaal begonnen bent, dan AFMAKEN. Je kunt moeilijk voor driekwart een onafgebouwd huis in de steigers laten staan. Idem bezie ik alles wat ik doe. Ook die schilderijen moesten gemaakt worden. Ik maakte ze niet met plezier. En daarom vraag ik me af of ik wel (opnieuw) geschikt ben om te gaan schilderen. Vooralsnog belemmert mij de huidige shit-toestand zo’n conditionering. @Jezzebel was al blij voor me dat er sinds 2000 nog 4 grote en kleine doeken staan…. Onaangeroerd. Tenslotte wou ik in 1999 al vertrekken maar ik kon geen opvolger vinden voor het Huis Mithras; toen volgde de wereldtuin, de schilderijen en in 2006 dan maar afsluitend het Boek.
  Het zit er wat mij betreft op.
  Ik heb gedaan wat ik moest doen. De laatste slag moet nu (kennelijk) geleverd worden met de criminelen… Als ik zo terugkijk heb ik wat dat betreft ook niks anders gedaan…. dan bevechten de criminelen en de oplichters.

 14. Maria 16 juli 2009 om 19:34

  Oh kijk…
  Ik vind deze bijzonder.
  Erg goed Jan.
  goed ook dat je het schilderij in een groot formaat laat zien!

 15. jan bouma 16 juli 2009 om 19:42

  @Maria… Ja…dank; zij heette ook Maria… Anna…
  Maar ik voer ’n aardige discussie over al die kunsten en kunstenaars… zie tussen Fred en mij…
  Enfin we zien wel of je erin wilt mengen; idem andere geïnteresseerden…. Groet! JB

 16. Aad Verbaast 16 juli 2009 om 21:33

  @Jan: ik zie dat de suggestie van een "kunstgroep" nogal zwaar wordt opgevat door deze en gene. Niks mis mee natuurlijk, maar ik doelde slechts op een groep (of eerdere) hier op het blog..
  Even daar verder op ingaand: een waar kunstenaar laat zich toch niets gelegen aan de heersende normen en waarden..?
  In onze cultuur wordt een kunstenaar pas kunstenaar als die zich weet te onderscheiden van de goegemeente.. Als een van de noodzakelijke voorwaarden.
  Wat men daar ook van vindt. Daaronder mijzelf inbegrepen.
  Je voldoet overigens aan die voorwaarde. In de kunst en in de rest van je activiteiten, dat moge duidelijk zijn aan de lezers.. en de ‘notabelen’ van Maarssen!

 17. jan bouma 16 juli 2009 om 21:43

  @Aad..21:33
  Ik zal me erop gaan oriënteren op de Kunstgroepen van het Vk..
  Wat betreft die "notabelen van Maarssen"…. Ja! Dat is een goeie opmerking van je. Die bezien mij alhier vooralsnog toch eerder als een vreemde recalcitrante zonderling ("met dat rare huis") en die als "de profeet in eigen durp" sowieso niet geloofd wordt…
  Als je je wilt conformeren en inlikken bij "het establishment" dan dien je je ook als zodanig te gedragen..; nietwaar?! Sic! Wat een zooitje!

 18. Aad Verbaast 16 juli 2009 om 22:43

  @Jan: "inlikken bij het establishment" is een grens te ver. En confromeren al helemaal lijkt me. Zeker voor jou!
  Er zijn andere wegen om ze naar je toe te halen. ..
  Zij doen immers niet anders dan inlikken en conformeren om ergens bij te horen. Beroepsdeformatie..
  Maak er gebruik van.
  De beste ‘competiative strategy’ is immers je concurrrenten van haver tot gort te kennen..

 19. jan bouma 16 juli 2009 om 22:49

  @Aad… 22:43
  Daarom beschrijf ik ze ook.
  Ik ken ze van haver tot gort.
  En ik heb je ook aangegeven
  wat er aan schort.

 20. Aad Verbaast 16 juli 2009 om 23:44

  @Jan: als je ze dan van haver tot gort kent, dan moet er toch wat aan te doen zijn. Maar je bent er druk mee bezig. Vertel nooit precies je plannen, ook zij willen je van haver tot gort kennen immers.
  En sla toe als je er klaar voor bent.

 21. Cathy 16 juli 2009 om 23:59

  Maar natuurlijk reageer ik op dit werkelijk prachtige schilderij van jouw moeder. Ik had immers gisteren gelezen dat Aad dit voor jou zou plaatsen.
  Dat jij dit zo goed uit jouw hoofd hebt kunnen schilderen is toch wel een bewijs dat zij nog zeker een hele grote plaats inneemt in jouw leven.
  Werkelijk ontroerend zo liefdevol jij over jouw moeder spreekt.
  Wat een geluk dat jij dit schilderij uit de klauwen van die "misdadigers" hebt weten te redden..
  Je moet er toch niet aan denken dat……
  Inderdaad Jan, ik lees elke avond (nacht) hoe de zaak er bij staat en of er nog vorderingen zijn gemaakt.
  Het komt goed!
  Groet Cathy.

 22. Jezzebel 17 juli 2009 om 04:13

  @Jan, goedemorgen, zegt zij diep in de nacht.
  Ik was hier al geweest en had je aanbevolen.
  Ik vind het soms moeilijk om iets over iemand zijn eigen werk te zeggen.
  Ik zie veel in het portret van je moeder.
  En ook de kleuren die je hebt gekozen vertellen me een verhaal.
  Dat vind ik mooi.
  Als een kunstenaar mijn gedachten kan meenemen.
  Daarom was ik zo blij dat er nog vier doeken stonden.
  En ook als ik luister naar je verhaal, je gevecht met de instanties, geven die canvassen me hoop.
  Weet je, soms is er niets fijners om al die woede op een doek te knallen.
  Who cares wat het wordt, wat het is of wat het lijkt.
  Als je dat gif uit je lichaam maar kwijt kunt.
  Zo is het voor mij.
  En ik weet, dat als ik geen doeken had gehad, waarop ik mijn frustraties kon botvieren.
  Dan was ik waarschijnlijk iemand aangevallen.
  Net als Fred zie ik in je stijl ruimte voor ontwikkeling.
  Soms is schilderen zelf frustrerend.
  Als het niet wil worden wat je hoopt.
  Dat hoort er ook bij.
  Dan moet je verder.
  Door.
  Maar dat weet je 🙂
  Ik zie hoe volhardend je bent.
  Ik volg het hoor 🙂

 23. jan bouma 17 juli 2009 om 08:43

  @Aad….23:44
  Wat ik hier "loco" meemaak speelt op de gehele wereld. En – blijkbaar – ben jij net zo’n optimist als ik als je zegt: "@Jan: als je ze dan van haver tot gort kent, dan moet er toch wat aan te doen zijn".
  Dat zou ik zo denken, ja!!
  De voorwaarde blijft dan wel ’n acceptabel en te vertrouwen
  rechtssysteem waarop je je dan moet kunnen verlaten.
  (En er zijn dan massa’s mensen die nu naar hun voorhoofd wijzen!)
  @Cathy…23:59
  "…Hier sprak jouw moederhart…!"
  En verder…
  Er worden door mij wat wissels getrokken
  op het begripsvermogen en de beschaving
  van nog veel meer mensen zoals jij….
  Thanks voor je reactie…
  @Jezzebel…04:13
  Ik was vanochtend al wat
  vroeger bij je…; toen sliep je nog.
  Kijk! Ik heb lang nagedacht over
  wat ik je te melden heb.
  Jij hebt je uitlaatklep via je doeken
  en je schrijven. Dat zijn je
  persoonlijke ontboezemingen.
  Ikzelf vind dat de persoonlijke omstandigheden
  niet de basis zouden moeten zijn voor het maken van werk.
  Ik hoop dat je me begrijpt.
  Binnen "mijn taakstelling" – lees mijn antwoord aan Fred –
  past geen uitlaatklep voor de shit-toestand waarin ik nu zit.
  Ik denk dat het erom gaat dat je met het besef niet
  voor jezelf te leven – en ik heb geen kinderen
  dus daar kan ik niet naar verwijzen – je de idee
  en de overtuiging moet hebben dat je als mede-wereldbewoner
  van dit moment jezelf rekenschap moet kunnen geven.
  Aan de wereld, de mensen, de planten en de dieren.
  En ja ook slechts voor die relatieve seconde
  op de tijdschaal van je bestaan.
  Ik zal slechts die 4 resterende doeken afmaken als ik me
  bevrijd weet van al te zeer belastende persoonlijke troubles.
  Want het leven beschouw ik als een taakstelling. Niets meer of minder.
  @Allen
  prettige dag vandaag en alle dagen erna…
  (maar dan moet ik de klootzakken wel even overwinnen…!
  Wat slaapt u daar nog!? Op naar de barricaden! De strijd
  gaat weer beginnen…)

 24. Jezzebel 17 juli 2009 om 08:53

  Ha, daar ben je! 🙂
  Man, deze vrouw heeft uiteraard niet meer geslapen.
  Slapen is voor later.
  Als er tijd is en zo. 🙂
  Als kunstenaar kun je niet om jezelf, of de tijdgeest heen.
  Dus hoe persoonlijker je een werk zou aanpakken, hoe universeler het is.
  Dat geldt voor schrijven én schilderen.
  Jan, even, ik hoop dat je me kunt horen.
  Je moet eens luisteren wat ze je vertellen als ze een reden hebben om niet te schilderen (of te schrijven, for that matter).
  Heel interessant.
  Sommige nog geloofwaardig ook.
  Maar ik denk altijd; ja maar, je creëert niet.
  En dat het enige waar het omgaat.
  Zo lang je nog kunt.
  Zo goed en zo kwaad als het gaat.
  Veel sterkte vandaag.
  Ik weet niet welke monsters je gaat bevechten.
  Ik wens je kracht, moed, geduld, wijsheid en inspiratie.
  Die laatste het lekkerst.
  Fijne dag, Jan.

 25. jan bouma 17 juli 2009 om 09:21

  @Jez…. Dank voor je opbeurende woorden.
  Ik snap dat jij altijd op de barricaden staat.
  Laat ons zien wat ons vandaag weer te wachten staat….
  Werk ze… Groet! JB

 26. Aad Verbaast 17 juli 2009 om 10:44

  @Jan: recht kan net zo krom zijn als de schaal waar dat balletje in dat ronde ding in het Casino in rolt en tolt.
  Het valt altijd wel ergens, maar lang niet altijd de plek waar de speler zijn hoop, verwachting, en inzet op had geplaatst.
  Maar als we het vertrouwen opgeven dat uiteindelijk het recht zal zegevieren, dan kunnen we net zo goed de hele boel op dees aardkloot meteen opdoeken.
  Krachtig samengevat in je eerste blog hier: Nimmer zal het recht niet in het geding zijn!

 27. jan bouma 17 juli 2009 om 11:28

  @Aad…10:44
  Je hebt volkomen gelijk…! Op papier en in theorie. Kijk! Ik weet zeker.. en ik ga daar veiligheidshalve ook vanuit dat de mensen mij toch zien als een Don Quichotte die zich tegen de corrupte collusie verzet van de combinatie "staatsalmacht + ambtenarenmacht".
  Het belang der Staat zal altijd prevaleren boven dat van het individu. Hoewel anderzijds al die individuen tesamen weer de Staatsmacht vormen. Ik schreef daar al eerder over. Nu ben ik geen beroepsmilitair die ten behoeve van de Staat (lees: ons allen) naar Uruzgan wordt uitgezonden en met het risico dat hij daar "mag" en kan sneuvelen… Ik ben ’n onderdaan als elke andere Nederlander en acht het onaanvaardbaar dat ik eventjes slachtoffer mag worden onder de noemer: "pech gehad!"
  Toch word ik zo bekeken door de bevolking. Althans dat vrees ik… Het verval van normbesef begint al bij die vaste kamercommissie voor Justitie waar de Griffier, de heer D.S. Nava, mij trachtte te overtuigen "dat er in het individuele geval niet door de Commissie zou kunnen worden geinterveniëerd"
  Dat is absolute kul!
  Nog daargelaten dat er meerdere gevallen zijn zoals ik maar die hebben zich nog niet "als groep" geformeerd. Zodra kennelijk… hahahaha… "de groep" er wel is… zou God betere ’t "Het Recht ineens wel functioneren?!" La-me-nie-lachen!
  Het enige ‘bewijs" wat Recht is of niet wordt bepaald door de meerderheid in het parlement en diens wetgeving. En zolang het staatsbelang samenvalt met dat van de politici (die dat zouden moeten verdedigen) is er geen acceptabele rechtspraak.
  Natuurlijk hebben jij en ik gelijk: NIMMER ZAL HET RECHT NIET IN HET GEDING ZIJN! Ze moesten dat gezegde beitelen boven de deuren van ’s lands vergaderzalen!
  Voorbeeld: na 30 jaar treedt er verjaring op van die milieumisdrijven. De daders – de overheidsmilieucriminelen – liggen dan zogenaamd op het kerkhof. Dit is waanzinnig omdat immers hun crimineel handelen gevolgen heeft tot op de dag van vandaag!
  Inderdaad: nimmer zal het Recht niet in het geding zijn! En ik zal ze er gvd aan herinneren dat dat zo is tot het einde der Tijden!
  Was getekend: de boze man.

 28. Aad Verbaast 17 juli 2009 om 12:50

  @Jan: een helder en duidelijk betoog. Ik kan niet anders dan het er mee eens zijn..
  Zou je het woord ‘gvd’ hebben vermeden, dan had ik er gewoon "amen"onder gezet! 😉

 29. jan bouma 17 juli 2009 om 13:52

  @Aad…12;50… Ik moet wel ’n geloofwaardige "boze man" blijven vandaar dat de vloek is teruggebracht tot slechts gvd… ofwel gijs van dijk!

 30. Aad Verbaast 17 juli 2009 om 14:09

  @Jan: in dat geval: amen!

 31. Jezzebel 17 juli 2009 om 16:44

  @Jan (ik pas me maar aan) 09:21
  =Ik snap dat jij altijd op de barricaden staat.=
  reactie:
  Hoe waar. Ik noem dat mijn zendingsdrift.
  Altijd bezig om mensen weer aan het creëeren te krijgen.
  Als je een talent hebt, dan is dat ook een verplichting.
  Je hebt de wereld iets te vertellen en te laten zien.
  God weet of het gehoord wordt, maar het is wel belangrijk dat jij je aan jouw gedeelte van de ‘deal’ houdt.

 32. jan bouma 17 juli 2009 om 17:08

  @Jez…16:44
  Als je altijd op de barricaden staat…
  – of het gevoel hebt dagelijks te moeten vechten –
  is dat slopend op de duur.
  Je tegenstanders rekenen er ook op dat je het loodje legt.
  Ben je je daarnaast voortdurend bewust van
  en belast met het zgn. "Van Goghsyndroom"…
  – ik bedoel dat van Vincent -…
  dan vrees je de dag dat je ook
  een pistool moet of wilt pakken…
  En zoals je weet…
  Dat is niet gezond….:))
  Knal dan maar je tegenstanders overhoop! …:))
  (we maken er ’n grap van)

 33. Jezzebel 17 juli 2009 om 19:50

  @Jan, ik ben het daar niet mee eens.
  No way.
  Ik zal creëeren, zelfs als de wereld in een big bang naar de kloten gaat.
  Dan zal ik scheppen.
  Al mijn lusten.
  Heel mijn hart.
  En die kloppende schoot.

 34. jan bouma 17 juli 2009 om 22:46

  @Jez… 19:50
  Wie zei ook alweer dat als morgen de wereld zal vergaan ik vandaag nog een boom zal planten….
  (’t is op te zoeken via Google)
  Mijn strijd is anders. Het middel is de Kunstexpressie.
  In de vorm van architectuur (dat deed ik) in de vorm van schilderijen (idem) in de vorm van een metaforische wereldtuin (dat deed ik) en in de vorm van een afsluitend boek (dat deed ik) is voor mij de ABSOLUTE LIMIT wat ik op deze wereld nog wil en kan doen. Ik heb een hekel aan overbodige herhalingen.
  Henk Hofland begrijpt dat. "Ja, sommige mensen schrijven maar één boek!" Zo zei hij mij.
  Men kan niet nog meer van mij vergen.
  Take it or leave it. Pick your choice!
  Zo luidt dan mijn credo aan de mensheid.
  Genoeg = Genoeg.
  Het heeft voor mij geen zin om nog een x-aantal nieuwe schilderijen te maken dan slechts nog die 4 die er staan in m’n atelier. En ik weiger om onder de verkeerde condities die laatste 4 schilderijen af te maken ondanks dat alle middelen er zijn.
  Olieverf in ruime mate.
  De doeken zijn er.
  De schildersezel ook nog..
  Maar ik heb voorlopig de wereld niets anders te bieden dan NU mijn intellectuele strijd tegen de barbaren en de criminelen van de corrupte overheid.
  Ik zou hier en nu een gedicht van Kavafis moeten inlassen.
  Dat is getiteld:
  "In afwachting van de barbaren".
  Je vindt het op pagina 118 – 119 in m’n boek.
  En in dat gedicht van Kavafis vraagt de dichter zich af:
  "Wat moet er nou van ons worden zonder de barbaren?!"
  Welnu.
  Daarop gaf ik het antwoord.
  Genoeg = Genoeg.

 35. Jezzebel 18 juli 2009 om 07:59

  Goedemorgen 🙂
  Wat kan ik zeggen?
  Je hebt gelijk?
  Ontken jezelf maar naar de eeuwigheid?
  Er is maar één ding dat telt.
  Hoe je het ook noemt.
  En dat is het werk dat je neerzet.
  Want dat is alles wat er overblijft.
  Als je geluk hebt.
  Meestal gaat dat ook verloren.
  Het is dus belangrijk om te zorgen dat er iets staat.
  Misschien heeft iemand er iets aan.
  Later.

 36. jan bouma 18 juli 2009 om 09:33

  @Jez..07:59….dank voor je reactie.
  Je benoemt een aantal belangrijke zaken denk ik.
  1. De verwachting van de kunstenaar.
  2. Die verwachting is gebaseerd op het niveau van zijn aspiraties.
  3. Als je jezelf serieus neemt – je noemde dat al eerder – je moet "rekenschap"
  aan jezelf afleggen, – er is geen vrijblijvendheid – (hoeveel kunstenaars zijn
  er niet die zeggen: "ach, ik doe m’n ding en rotzooi maar wat an" dan verbindt
  vrijwel per definitie het aspiratie-niveau en de uitdaging zich aan en met de GESTELDE DOELEN.
  4. Massa’s gaan ten onder die die doelen nooit zullen halen; ze sterven naamloos in de geschiedenis.
  5. Mijn premisses zijn:
  – Het gebouw Mithras (ja, ze kunnen het slopen met de muurschilderingen en al…)
  – de wereldtuin (om die te vernietigen wordt al moeilijker want ik paste daarin toe + 5000 m3 beton)
  – de schilderijen (die kun je verbranden)
  – het boek (idem: dat kan worden verbrand; gelijk de Nazis deden op 10 mei 1933 (dacht ik) 5 maanden nadat Hitler kanselier was geworden…, misschien loopt er in Maarssen wel een potentiële opvolger rond voor de heer A. Hitler!!!)
  Maar n o o i t zullen ze mij uit de hele geschiedschrijving kunnen halen want ik schrijf hier en nu mijn verhaal en de schurken weten dat ze ooit zullen worden afgerekend door diegenen die dit lezen en het zich zullen herinneren. Ook mijn boek is voldoende verspreid alhoewel nog te weinig. (Men kan zich melden via m’n website en nog snel naar de boekhandel om het te bestellen).
  Voor de rest: ik zie wel…; of niet. Werk ze! Groet! JB
  ps
  Slotopmerking:
  ik heb ook respect voor jouw standpunt, hoor. Geen misverstand.
  Dat je doorgaat tot je er bij neervalt… Dat doe ik ook wel maar anders…

 37. jan bouma 18 juli 2009 om 13:19

  @Allen
  En ondertussen – voor de geschiedschrijving – lees hierna:
  Onvermijdelijk kom je elkaar, en dus ook de cultuurbarbaren en de criminelen, tegen op zo’n dorp met 40.000 inwoners. In mijn geval hedenochtend tengevolge van een opening van een tetoonstelling van het Grafisch Atelier van Maarssen en waarvoor ik was genodigd. Niet in het minst vanwege het feit dat ik ze jarenlang mijn expositieruimten van Villa Mithras had geboden…
  En dan schrijf je het volgende verslag dat ik ook plaatste bij @Aad verbaast; zie aldaar.
  jan bouma 18-07-2009 13:00
  @Aad…12:06
  Alweer terug… en verdomd! De "wethouder-met-cultuur-in-z’n-portefeuille" kwam ook later binnenvallen. Hij moest bij zo’n belangrijke gelegenheid zich natuurlijk even "’manifesteren". Zijn naam is J. Verkroost (CDA). Ook een oudlid van de raad kwam ik tegen wiens wethouder, Van Vossen geheten, ook geen ruggegraat had, zo zei ik hem. Enfin.. tegen die Verkroost zei ik…: "wanneer gaan jullie me nu eindelijk eens dagvaarden vanwege al die beledigingen? Tenslotte maak ik jullie en je bestuur uit voor criminelen, je ambtenaren betitel ik als SS’ers en Nazis… me dunkt een aanklacht en vervolging is nou toch gauw te regelen.. Je komt hier "de cultuur" representeren!? La-me-nie-lachen, man..!"
  Hij: "ja, ik begrijp dat u boos bent…!" Het understatement van het jaar! Tenslotte had het hele College in paniek bijeen een dag zitten te vergaderen terwijl er ook nog een "brandbrief" van de Provincie op die dag was binnengekomen met het verzoek die executieveiling af te blazen vanwege het feit dat ik gelijk had… Dus Verkroost wist van de hoed en de rand.
  Hoorde vervolgens in de wandelgangen aldaar dat er in het AD een groot artikel zou staan over de corrupte bestuursmacht – vrnl. tengevolge van de ambtenaren – in Maarssen… en dat verbaast me niks.
  Liep ook nog tegen het lijf een verslaggeefster van "De Vechtstroom"; ze zou haar redactie polsen of ze er over schrijven mocht… Let op, hè… Hoe het zit met de vrije pers… "Mocht…".
  Enfin.. Al met al een redelijk goed besteed uurtje… Allerlei oude bekenden gezien en verslag gedaan. En tegen die laffe wethouder Verkroost gezegd: "doe de rest van je criminele laffe clubje de groeten en… ik zal reclame voor jullie blijven maken… Hahahahahaha…!"
  De man verbleekte en greep toen naar een stoel…
  Nog iets over de toespraak van Gerdien Meynen en die ik mocht citeren… Zij is een uiterst aimabel mens en prominent lid van het Grafisch Atelier.
  Ze had het over aan de ene kant "de prachtige buitenhuizen aan de Vecht" en aan de andere kant "het Paradijs". Nu was de tentoonstelling ook zo ingericht. Aan de ene kant hangen de werken m.b.t. de buitenhuizen en andere kant van de ruimte hangen de afbeeldingen van "het Paradijs". Een aardige thematische opstelling zo. En ze zei: "en wij hangen er tussenin!" En toen zei ik… "Ja…ik ook met een enorme vuilnisbelt!" Verbijstering alom…
  Alle gevulde bloembakken kwamen wel bij mij vandaan en dat gaf wel een feestelijke aanblik…;
  over contrasten gesproken!
  Verder vertelde Gerdien Meynen over Henk van Os, de bekende kunsthistoricus en ouddirecteur van het het Rijksmuseum: "Niets moet, alles kan!" En daarmee doelde Van Os op de wel of niet gewenste stijlen waarin men zou moeten werken. Uiteraard ben ik het daar volledig mee eens. Om deze reden zet ik dit comment ook even over naar mijn blog en dat van Solvejg…
  Al met al een vruchtbaar uurtje waar ik met sardonisch genoegen op terugkijk…
  H.J.A. Hofland zegt: "Wraak is gerecht dat men koud dient te nuttigen!"

 38. Aad Verbaast 18 juli 2009 om 18:24

  @Jan: ik hhad er graag bij geweest om je daar bezig te zien, en uiteraard de reacties van de ‘notabelen’ aan te zien. Boekdelen ongetwijfeld.
  De tekst hierbiven had zo maar een blog kunnen wezen. In de grope "actualiteit" ondermeer..
  Schilderij erbij, en je schrjft weer letterlijk en figuurlijk historie..

 39. jan bouma 20 juli 2009 om 08:05

  @Allen
  Ik heb in voorbereiding een blog over een schilderij dat ook zeker zou zijn opgeladen door de barbaren als ik het niet gered had. De titel van het doek is: "Het vermeende Lot"; en het behelst een voorspelling van "9/11". Het doek werd door mij geschilderd in 1999 n.a.v. een droom waarin het drama zich voltrok. Dus 2 jaar vóórdat de Twin Towers werden aangevallen. Toepasselijke quote (uit m’n boek; o.a. pg. 279)
  "Het zijn de prevelende zwetsers in hun ivoren torens die, onder het aanroepen van Plato, Hegel en Nietzsche, hun Umwertung aller Werte tegelijk met de Twin Towers zagen verpulveren!"
  Hiermee sluit ik dit blog (voorlopig) af. U kunt er altijd nog wel op reageren. U ziet maar; of niet.
  Groet! JB

 40. Aad Verbaast 20 juli 2009 om 10:02

  Ik kijk er naar uit Jan. Het wordt een fraaie serie!

 41. jan bouma 20 juli 2009 om 10:13

  @Aad…10;02
  Ja, dank je wel.
  Ik heb zojuist vriend H.J.A. Hofland gefeliciteerd met zijn 82 ste verjaardag. Vandaag dus. En hem doorgestuurd de link van dit Vkblog. Want ook hij heeft mijn boek met het portret van m’n moeder voorin en kent het hele verhaal. Ik heb hem wel gevraagd:"Henk! Doe er wat aan!"
  Want de schurken kunnen slechts in het duister – zonder een kritische pers erbij – hun barbarisme botvieren.

 42. jan bouma 5 januari 2010 om 09:19

  05-01-2010 09:18
  t.k.n.: ondanks de woede blijven we wel koel analyseren. Daarom zie hierna.
  jan bouma 05-01-2010 07:25
  Een update per 5 januari 2010. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 komen er weer aan en dus mag het zittende College eraan herinnerd worden dat de huidige wethouder ERIK VAN ESTERIK (PvdA) mij beloofde in 2005 de "zaak te zullen oplossen" en daarop trok ik mijn rechtsontvankelijke klacht in bij de NATIONALE OMBUDSMAN over de misdragingen van de ambtenaren en de MILIEUCRIMINELEN der overheid. Ten onrechte trok ik die klacht in want ik kan nu procederen om m’n recht te halen…Daarom hieronder een verslag.
  ==
  04-01-2010 23:28
  @Aad… 13:10
  Thanks voor je comment. Ik heb al een keer uitgelegd in één van m’n blogs hier dat ik geen Ned. onderdaan ben die als beroepsmilitair wordt uitgezonden naar Uruzgan om daar het risico te lopen te "mogen sneuvelen voor volk en vaderland en Hare Majesteit!" Nee. Ik ben als elke andere staatsburger die het risico had op te lopen tegen wat crimineel overheidstuig (lees: de overheid), dat inderdaad liever de burger laat opdraaien voor de criminaliteit van de staat uit het verleden. De rechtsverkrachting bestaat dan hierin dat "de overheid liegen mag" in het belang der Staat (vgl. de Pikmeerarresten). Dat vinden alle andere onderdanen van Nederland heel gewoon behalve natuurlijk wanneer ze zelf slachtoffer worden! Uiteraard is dit niet toelaatbaar. In de afweging van de overheid mag een enkele burger rustig failliet gaan. En zal die burger tot in eeuwigheid zijn vervuilde locatie niet kunnen verkopen.
  Daarover zullen wij de rechter nog nader horen. De overheid wenst ook geen aansprakelijkheid te onderkennen "in het staatsbelang". Verjaringstermijn: 30 jaar na het delict dan liggen de daders op het kerkhof. Oorlogsmisdadigers worden nog wel voor het gerecht gebracht. Ook de Griffier van de vaste kamercommissie voor Justitie, D.S. Nava, bleek corrupt toen ik hem sprak over de juridische moraliteit van de Staat. Dus dan is het parlement eigenlijk verantwoordelijk. Maar ook de Raad van State, onze rechtscolleges enz. Ergo: de Staat is corrupt want er blijkt onvoldoende zelfreinigend vermogen.
  Het is met die bodemvervuilingen zo, dat ook al wordt er "spontaan olie aangeboord" in die plassen, en ook al kan ik tientallen vaten aanwijzen die liggen aan de oppervlakte, dan kun je er ZOGENAAMD toch naar zoeken en toch niks vinden. Dan vaar of loop je er gewoon omheen snap je? Dan doe je net alsof je gek bent; je suggereert een dekkend onderzoek maar ’t is allemaal fake en doorgestoken kaart. De bedoeling is expliciet erop gericht OM NIKS TE VINDEN.
  Er wordt pas ingegrepen als het onvermijdelijk is geworden. Dan hebben we een zgn. "worst case scenario"; zo heet dat. Dus ook al drijven er oliewalmen over de plassen, en kun je meerdere boortorens plaatsen… net als in Koeweit…, het maakt allemaal niets uit. Maar ’s avonds wel op TV een paar gevonden vaten "gevaarlijk XTC-afval" met veel heisa en bombarie tonen die door "de opsporingsambtenaren" aangetroffen zijn! DE HUICHELAARS! Hier bij mij liggen er teveel vaten in de plassen; en dus dan laat je gewoon de rotzooi liggen. 25 jaar lang, vanaf 1930-1955, werden met 5 dekschuiten elke dag gestort vanuit de stad Utrecht. Bij elkaar naar schatting 1,5 á 2 miljoen m3!
  Maar de daders liggen op het kerkhof. "Ikke nie weet!" De leugenaars! Er zijn god betere ’t honderden zoniet duizenden oudere Maarssenaren die direct onder ede willen verklaren en ook weet hebben van die storts.. Het schorriemorrie zegt echter:
  "Nee! Ikke nie weet;
  Nee! Ikke niks ken vinde in het archief!"
  De maffia is er niks bij!
  Maar er moet wel geïncasseerd worden:
  "Ken…ik effe vange de WOZ?"
  Dus eigenlijk "als het kalf verdronken is dempt men de put!" Voor de toegebrachte vermogensschade, de mij toegebrachte naamschade door mij te bestempelen als "milieucrimineel", m’n integriteit te bezoedelen, te liegen enz. ach… dat is allemaal nog ter beoordeling van de rechter. De rechter mag zich ook uitspreken over het bovenstaande. Enfin. De namen van de criminelen worden bij de dagvaarding wel bekend. Zij zullen geschiedenis schrijven en ik mag hopen dat ze het zich zullen herinneren tot op de dag dat ze sterven en dat hun nageslacht er nog aan herinnerd zal worden. Ook de voormalige gemeentesecretaris van Maarssen (en de huidige politiek verantwoordelijke) AD NEDERLOF zal gedagvaard worden. Hij was voorheen immers ook nog Directeur van de Milieudienst NW Utrecht en onder diens bewind konden de criminelen hun gang gaan! "For Christ sake!" Hij is nu weer werkzaam als hoge "milieuambtenaar bij de Provincie Gelderland!" Z”n opvolger G. Oosterloo, als tijdelijk interim gem. secretaris van Maarssen, mag zich ook verheugen in een dagvaarding. Enz., enz., de lijst wordt per dag langer..
  Af en toe moet je even memoreren waar de strijd ook alweer over ging. Men zou soms ten onrechte menen dat ik "de boze man" niet meer ben. Morgen staat dit comment op het internet. En er komt nog veel meer drek naar boven. Ik ben nog maar net begonnen met m’n aanklacht.
  Aad Verbaast 05-01-2010 00:12
  @Jan:
  Kijk het hele verhaal begint kop en staart te krijgen. Of zoals je wilt: man en paard. Die worden nu genoemd immers.
  En terecht.
  Het net wordt gesloten om de vissen die gevangen moeten worden.
  Het wordt tijd dat er ergens verantwoording moet worden genomen voor deze letterlijk vuile streken die zijn geleverd.
  De enige uitweg voor het opgeheven hoofd (iets waar politici nogal dol op zijn) is om toe te geven dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt. Ontkennen heeft weinig zin meer natuurlijk.
  Vervolgens zal er gerepareerd moeten worden. Spiegel: hoe zou de situatie zijn als dit alles niet gebeurd zou zijn. Dat vergelijk is prima te maken immers. De rest is slechts een rekensom.
  Men kan niet zijn rotzooi maar ergens dumpen en denken er verder zonder kosten vanaf te zijn. Die kosten moeten dan maar alsnog verdisconteerd worden. Nogmaals: de vervuiler betaalt!
  ==
  Opmerking. Men vergist zich als dat ik me laat afmaken door het overheidstuig zonder verweer. Ik dank @Aad verbaast voor zijn ondersteuning.

 43. Jan Bouma 10 november 2010 om 08:34

  Een update gekopiëerd van mijn juridische Vkblog en bedoeld als info. voor Mr. M.E.A. Braeken die voorzittend rechter is op 14 december te Utrecht m.b.t. procedurenummer 10 / 2296 WOZ V47
  ==
  10-11-2010 08:22
  Procesinformatie. N.a.v. de bespreking gistermiddag ten kantore van Pietersadvocaten te Utrecht c.q. mr René van Stralen. (Het kantoor gaat overigens binnenkort verhuizen naar een groter en efficiënter gebouw en wordt ook nog uitgebreid met 2 nieuwe collega’s. Dit alles toch wel tengevolge van de behaalde successen waaronder uiteraard mijn Proces van de Eeuw).
  Enfin wat is er besloten?
  1. Mijn broer C.A.M. Bouma gaat zich voegen als medegedupeerde en de gemeente Maarssen kan een brief tegemoet zien met het verzoek v o o r de zittingsdatum van 14 december te reageren opdat Mevr. Mr. M.E.A. Braeken weet van de hoed en de rand…
  2. De navolgende jurisprudentie is dan van belang. Ze leest dit vast even met mij mee…:
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: A.P. van Stralen
  Sent: Wednesday, November 10, 2010 7:49 AM
  Subject: Info. m.b.t. voeging C.A.M. Bouma
  Ha René, ook goeiemorgen.
  Toch maar hierbijgaand de relevante wettekst Uitvoeringsbesluit WOZ i.v.m. de voeging van C.A.M. Bouma en die ik haal uit m ij n Beroepschrift…(….)
  zie je archief.
  ==
  Nu vaststaat, blijkens de stukken*), dat verweerder per peildatum 1 januari 2003 heeft verzuimd om de op die datum al bekende ernstige bodemverontreiniging te verdisconteren treedt in werking Art. 3 Uitvoeringsbesluit waardering onroerende zaken mede ook ten behoeve van de overige belanghebbenden/eigenaren van de voormalige stortlocatie Het Slijk. Art. 3 bepaalt: Indien een op voet van hoofdstuk IV van de wet vastgestelde waarde ten gunste van een belanghebbende wordt verminderd, vermindert de in Art. 1, tweede lid, van de wet bedoelde gemeenteambtenaar dienovereenkomstig en gelijktijdig bij beschikking de te hoog vastgestelde waarde ten gunste van alle overige belanghebbenden ten aanzien van wie met betrekking tot dezelfde onroerende zaak de waarde eveneens te hoog is vastgesteld. En wel tengevolge van de omstandigheid dat het tijdstip van belang is.
  6.1 Tijdstip van constatering
  Er is onderscheid in behandeling van bodemverontreiniging die is ontstaan na de waardepeildatum en bodemverontreiniging die al bestond maar na de waardepeildatum wordt ontdekt. In het eerste geval is art. 19 Wet WOZ van toepassing.
  Als de bodemverontreiniging na de peildatum wordt ontdekt maar op de peildatum reeds aanwezig was dan is er sprake van een onjuiste taxatie in verband met een onjuiste voorstelling van de feiten. Een beroep op art. 2 Uitvoeringsbesluit Wet WOZ behoort dan tot de mogelijkheden. Immers blijkens het rapport van de Grontmij uit 1990/1991 en de brief van de Provincie Utrecht van 1993 en 2009 bleek dat verweerder op de hoogte was van de ernstige bodemverontreinigingen. Daar bovenop komen echter de incrimineringen sinds 2004.
  Daardoor ontstond een situatie als bedoeld in Art. 18 WOZ lid 3c dat “een verandering” stipuleert ten aanzien van het aangrenzende onroerend goed en wel tengevolge van de gedane incrimineringen. (“olietanks in de grond”, “de valse voorgeschiedenis”, etc. )
  Terzake wordt opgemerkt dat hier het “ambtelijk handelen” moet worden gewraakt dat wel degelijk van rechtstreekse invloed was op de valorisatie van het onroerend goed. Die werd vernietigd. Het is dan ook onbegrijpelijk dat verweerder dit ontkent.
  Zie ook: HR; 17 februari 1999; No. 33844 ; BNB 1999/174 (Deurne)
  Zie verder:
  *) Dossier: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn%21
  ===
  U allen een prettige dag…

 44. Jan Bouma 10 november 2010 om 14:44

  10-11-2010 14:41
  Aanvullend een comment zie:
  @Aad verbaast
  ==
  10-11-2010 14:34
  Context: @Aad verbaast
  ==
  @Aad…11:53
  Met betrekking tot je comment dat ik de rechter niet zou mogen attenderen noch involveren over de zaak waarover zij gaat oordelen… daarover heb ik mij terdege goed beraad. Kijk! In de terecht omstreden gevallen dat een advocaat als Hans Westenberg in de zaak Chipshol niet zijn confrère de advocaat Hugo Smit mocht bellen buiten de bevoegdheid van de regels zo houd ik mij aan mijn regels. En dus zal mijn advocaat mr. René van Stralen niet de rechter Mr. M.E.A. Braeken gaan bellen.
  Ik laat dus ook niet mijn advocaat Mr. René van Stralen bellen met de advocaat – tevens rechter – in mijn zaak die zij op 14 december gaat behandelen maar…. IK MAG DAT WEL als betrokken procespartij.
  Daarnaast is er sowieso een uiterst schimmig spel en een fenomeen. Je ziet in het "publieke domein" voor pers en media zowel de persvoorlichter namens het OM, Mosckowitz namens Wilders, de advocaten van de aanklagende partijen waaronder die Rabbae, hun verhaal ten overstaan van de pers verkondigen.
  Wat let mij dan om via de Volkskrantblogs even wat toelichting te geven op mijn proces?
  Nog een anecdote tijdens mijn overleg gisterenmiddag ten kantore van mijn advocaat en in overleg met mr. René van Stralen (Pietersadvocaten).
  Op gegeven ogenblik duidde hij me een stapel papier van ca. 50 cm. hoogte (allemaal dossiers) en gaf daarbij aan dat de gemiddelde rechtsprekende rechter slechts 3 cm daarvan tot zijn/haar beoordelingsgebied mag rekenen. "Specialisten" hebben niet het totale overzicht wat ik wel heb. Dat is een kwestie van intelligentie en noem het voor mijn part genialiteit.
  So far so good..
  ==
  Ik zet dit comment even over naar mijn blog : La tristesse d’une mère. En wens ik mevr. Mr. M.E.A. Braeken veel succes bij haar beoordelingsvermogen.

 45. jan bouma 9 juli 2011 om 09:25

  Context: juridisch blogs.
  (Vanaf nu zet ik op dit wordpress.com blog mijn postings want het andere ‘de Slang en de geboorte’ wordt wat te traag) Wilt u meer weten dan toetst u in: Nimmer zal het recht…
  ==
  Context: juridische blog
  ==
  Procesinformatie.
  Gisteren ontvangen per post het vonnis d.d. 1 juli van de Rb Utrecht. De kortste samenvatting daarvan luidt dat mijn Beroepschrift is verworpen vanwege “de vondst” zijdens de gemeente om slechts ca. de helft van mijn perceel onderwerpelijk te achten aan Art. 17 WOZ, lid 2. Idem: wordt behandeld het perceel van mijn medegedupeerde buurman. De andere helft van mijn perceel mag ik, vanwege de onbecijferbare vervuilingen en onverkoopbaarheid, zelf behouden…. Alles namens mevr. mr. J.R. van Es- de Vries.
  Tsja…
  Ik moet het vonnis nog verder bespreken met mijn advocaat Mr. A.P. van Stralen maar die is tot 24 juli met vakantie. Hoger beroep is mogelijk binnen 6 weken na vonnisdatrum 1 juli bij het Belastinghof Amsterdam. Dus voor 15 augustus moet dat zijn geklaard.

  Wat zegt u? Te krankzinnig voor woorden? Ja, u hebt gelijk. Maandag verder…

  (Morgen de verwijzing voor de reguliere zondagochtendoverpeinzing – namens de criminelen moet u maar denken)
  ==

 46. jan bouma 10 juli 2011 om 08:30

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  Soms zijn er dwingende omstandigheden om iets vast te stellen. En dan stuurt men een mail. Zie pg. 195 uit m’n boek.

  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: Henk Hofland
  Sent: Tuesday, February 22, 2005 10:28 AM
  Subject: Vraag.

  Beste Henk,

  De afgelopen nacht heb ik bedacht, zoals jezelf ook allang hebt geconcludeerd, dat ik er niet aan ontkom je ‘de vraag’ voor te leggen of je nu wel of niet een antwoord, een hoofdstuk in m’n boek zult schrijven, mede ter verdediging van je eigen positie maar ook voor de antwoorden die ik ‘de Pers’ heb voorgelegd.

  Nu heb je – conform afspraak wat je zou doen – het afgelopen weekend 47 pagina’s gelezen… waarin je “rol” onverbrekelijk verweven is; een herschrijving zie ik (liever) niet zitten. (Bovendien heb ik alles opgeschreven wat je zou kunnen kunnen bedenken dat opgeschreven moet worden) Het “uur van de waarheid” is voor je aangebroken. Men kan geen andere conclusie trekken.

  Over je opmerking van gisteren “wie schrijft, die blijft, doe je best” zou je dus slechts kunnen opmerken: “dat heb ik gedaan.” (En naar ik meen niet slecht; hoe je dat zelf ervaren hebt verneem ik gaarne).

  Nu stel ik mij voor, dat ik je morgen bel om te vernemen of je onze (veronderstelde) afspraak wilt nakomen dat je je bijdrage levert, althans daartoe in staat zult zijn binnen een zekere tijdsbestek/grens. Krijg ik daar geen antwoord op zul je ook wel begrijpen dat ik daardoor muurvast zit met het gehele boek Je “eruit” schrijven met noodlottig gevolg zie ik niet zitten want dat zou naar mijn gevoel een situatie opleveren als die van de ongelukkige Jan Campert; er valt een icoon om in de geschiedenis….

  Tenslotte nog dit. Je begrijpt ook dat er sprake is van een zekere culminatie van 2000 emails (plus de daarin geboden entertainment) gedurende een drietal achterliggende jaren die nu resulteert in de vraag die ik je morgen zal stellen. Hopelijk heb je daar begrip voor; ik kan niet anders.

  Tot morgen dus…; en werk ze vandaag. (Uiteraard kun je deze e-mail desgewenst ook per mail beantwoorden als je dat zou wensen!)
  Groet!
  JB
  ==

 47. jan bouma 21 oktober 2011 om 11:37

  Ter wraking van de milieu- en staatscriminelen zie hierna. Tevens voldoe ik hiermee aan de wens van mijn moeder. T.k.n.:
  ==
  PROCESINFORMATIE.
  HOGER BEROEPSCHRIFT GERECHTSHOF ARNHEM
  DOOR MR. A.P. VAN STRALEN (PIETERSADVOCATEN).
  ==
  Aan het Gerechtshof Arnhem
  Sector Belastingrecht
  Postbus 9030
  6800 EM ARNHEM

  Betreft : Jan Bouma
  Uw kenmerk : 11/845 AM 11/635
  Ons kenmerk : 10149AS

  Utrecht, 6 september 2011

  Nadere uitlating

  Voorgeschiedenis.
  In de loop van 1985/1986 is onder regie en architectuur van appellant het eclectische bouwwerk Villa Mithras gerealiseerd. Het bouwwerk is opgericht ten dienste van kunst, cultuur en kunstenaars. Er is geen commerciële basis noch oogmerk waarop die investering is gebaseerd. Tot op heden fungeert het gebouw ten behoeve van de permanente Mithras schilderijen collectie en vinden er wekelijks bijeenkomsten plaats van de Mithras vrouwenstudieclub. Van belang is verder dat ook de ondergrond van het totale kunstobject onderdeel uitmaakt: de wereldtuin waarin ca. 5.000 m3 beton is verwerkt. (zie productie 3, foto en situatietekeningen)

  Appellant woont ook in het object. Deze woonfunctie is echter ondergeschikt aan het doel waarvoor dit eclectische bouwwerk (overigens met vergunning van de gemeente) is opgetrokken.

  Al voor 2004 wilde appellant het perceel met opstallen verkopen. Dit is niet gelukt, naar de mening van appellant doordat de gemeente een potentiële koper verkeerde informatie verschaf en appellant incrimineerde (productie 6).

  Gronden
  Onderstaande gronden, vormen een aanvulling en verduidelijking van de gronden die reeds in het inleidend hoger beroepschrift naar voren zijn gebracht.

  Appellant meent dat de overwegingen in navolgend HR-arrest mutatis mutandis op zijn situatie van toepassing zijn.

  1. LJN AA1799, Hoge Raad, 30314 ; het Nieuwe Kerk arrest
  1.1. Appellant acht alle rechtsoverwegingen van de Hoge Raad van toepassing op zijn situatie en acht die hierbij te zijn ingelast.
  1.2. Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van “woonoppervlakte” maar gaat het om expositieruimten dan wel ruimten ten behoeve van concerten en bijeenkomsten. Derhalve faalt dan ook elke vergelijking van verweerder met de opgevoerde “referentiewoningen”.
  1.3. Sinds 1999 is er geen enkele (serieuze) koper geweest die het bijzondere object wilde verwerven. (Prod.)
  1.4. Dat is mede het gevolg van het feit dat men geen “woonoppervlak” ziet, koopt, maar expositieruimten. Het gebouw is als woning niet geschikt.
  1.5. Daarom hebben tot op heden alle in “woonruimten” geïnteresseerden afgehaakt en
  bepleiten een totale sloop/vernietiging van het unieke gebouw idem dat de wereldtuin met 5000 m3 beton erin verwerkt zou moeten worden vernietigd met per saldo een negatieve waarde.
  1.6. Het vorengaande leidt tot een totale onverkoopbaarheid. Zelfs de waarde van de
  ondergrond als bouwlocatie levert dan een negatief saldo op.
  1.7. Appellant verwijt verweerder ook, voor zo ver dat hij zich dat herinnert, nooit een
  gemeentelijke taxateur te hebben gezien die het gebouw inpandig heeft gezien.
  1.8. Slechts één kapitaalkrachtige kunstliefhebber, koper W., bleek in 2004
  geïnteresseerd om de activiteiten van Villa Mithras voort te zetten op niet
  commerciële basis en niet tot sloop en vernietiging te willen overgaan. Die koper trok zich terug toen hij door verweerder onjuiste en criminaliserende informatie over appellant ontving.
  1.9 Appellant merkt overigens op dat ook de Nieuwe Kerk bewoond is door een huismeester. Ten minste 90% van de beschikbare oppervlakte is dienstig aan de
  doelstelling waarvoor het gebouw is opgericht.

  2. LJN BR3135, Gerechtshof Arnhem, 11/00125, 11/00126 en 11/00127

  Ernstige bodemverontreinigingen, nihil-waarde ofwel onverkoopbaarheid. Uw Hof wees recent op 12 juli 2011 een Arrest met betrekking tot bodemverontreiniging en vernietiging van het vonnis van de Rechtbank Utrecht. Zie: http://jure.nl/br3135.

  2.1. Appellant verwijst in uw Arrest naar een uitspraak van de Hoge Raad: http://jure.nl/au4300 (= “waardering WOZ in goede justitie”)
  2.2. Appellant mag het Hof ook verwijzen naar uw r.o. onder 4.8 t/m 4.12 en waarin uw College concludeert bij gebreke van deskundigenrapportages om dan zelf in goede Justitie de WOZ waarde te bepalen.
  2.3. Appellant kan zich in deze benadering niet vinden want hij heeft met instemming van de Provincie Utrecht wel de beschikking over een onbetwiste deskundige. (het Hoofd Projectleiding Bodemsaneringen van de Grontmij; dhr. Jurgen Wernsing; zie produkties)
  2.4. De Grontmij is door appellant aangezocht om het thans lopende bodem- vaten- en wateronderzoek van het Slijk door de Provincie Utrecht te gaan controleren nadat appellant “onjuistheden” – (lees: vervalste milieurapporten!) in vorige rapportages had geconstateerd. (Prod.)
  2.5. Appellant wijst op de omvang van ca. 8 HA voormalige stort (vuilnisbelt) waarin nog partijen niet onderzochte vaten liggen. Het grootste waterwingebied van Nederland (de Bethunepolder) ligt slechts op enige honderden meters afstand.
  2.6. Appellant mag uw Hof verwijzen naar het proefschrift Dr. J.W.K.M. Meijer; “ongerechtvaardigde verrijking” waarin op pg. 400 een zaak beschreven staat met betrekking tot het verhaalsrecht van de Staat/verweerder:
  Rechtbank Haarlem 5 maart 2002, JM 2002, 116 (Staat – Zaanwit)
  Marnel koopt in 1981 het Scado terrein te Zaandam voor een bedrag van
  f 2.000.000,- . Marnel blijkt op de hoogte zijn geweest van de verontreiniging van
  het terrein. Ter beperking van de aansprakelijkheid heeft Marnel het Scado-terrein in
  1983 doorverkocht aan haar dochtervennootschap Zaanwit b.v. voor een bedrag van
  f 200.000,-. De poging de aansprakelijkheid te beperken slaagt niet geheel. De Staat
  vordert op grond van ongerechtvaardigde verrijking van Zaanwit betaling van
  f 2.006.192,25 zijnde het verschil tussen de waarde in verontreinigde toestand (f 0,-)
  en de waarde in gesaneerde toestand (ongeveer f 2 miljoen). De totale kosten van
  sanering bedragen f 5.039.653,-.
  2.7. Appellant wijst op de overeenkomsten, na overleg met de benoemde deskundige van de Grontmij de heer Jurgen Wernsing, dat de “black box” van de voormalige gesloten stort (VGS) het Slijk als bedoeld in 2.6. De Grontmij, de deskundige de heer Wernsing, acht het onmogelijk om een begrenzing aan te geven van eventuele saneringskosten die bij “schuldig eigenaren” kunnen worden verhaald. (Producties). De Grontmij stelt dat voor beide storten geldt dat het onbekend is hoe diep ze zijn. Ook is de samenstelling niet bekend, omdat de storten nooit doorboord zijn. In de brief van 17 juni 2009 schrijft de provincie dat de stelling van de gemeente, dat zij niets wist van bodemverontreiniging, niet waar is, aangezien er al in 1990 een oriënterend bodemonderzoek is gedaan. (productie 5)
  2.8. Appellant wijst op de categorische en herhaalde weigering van verweerder om
  huidige dan wel toekomstige eigenaren/erven te vrijwaren van enige aansprakelijkheid. In tegendeel! Zie prod.
  2.9. Appellant concludeert dat zijn onroerend goed onverkoopbaar is gebleken sinds
  2004 toen koper W. afhaakte onder meer vanwege de (onbetwiste) bodemverontreinigingen van perceel A 3316 en de criminaliseringen (“besmet”) van verweerder.
  2.10. Appellant wil nogmaals niet onvermeld laten dat koper W. mede afhaakte wegens de door verweerder gedane lasterlijke uitlatingen “dat er nog olietanks in de grond zouden zitten”, “dat hij gelogen heeft over de voorgeschiedenis van het terrein”, “dat er toch geen aanbouw mogelijk is volgens het bestemmingsplan”, “dat mogelijk de ophogingsgrond verontreinigd is met verboden stoffen”. In materiële zin leiden dergelijke aantijgingen wel degelijk tot onverkoopbaarheid. Kortom appellant is volgens verweerder een leugenaar en een milieucrimineel en blijft dientengevolge zitten met onverkoopbaar onroerend goed. (Prod.) Het volstaat dan niet, zoals verweerder stelt “dat een conflict met de gemeente geen invloed heeft op de te bepalen WOZ-waarde”. De jure zou een dergelijk standpunt kunnen worden ingenomen doch de facto blijkt een andere werkelijkheid.
  2.11. Appellant verwerpt dan ook uitdrukkelijk de opvatting van verweerder “dat een conflict met de gemeente, ofwel het ambtelijk handelen, niet van invloed is/zou zijn op een te bepalen WOZ-waarde in het vrije economische verkeer”. Zo verklaarde bijvoorbeeld de Waarderingskamer bij monde van Mevr. Mr. E. Monster desgevraagd “dat natuurlijk bestemmingsplannen van invloed zijn op een WOZ-waardebepaling”.
  2.12. Appellant verwerpt eveneens de opvatting dat de nieuwe Waterwet van 22 december
  2009 uitsluiting van aansprakelijkheid zou geven (Zie Notitie van 9 februari 2011 van de Provincie Utrecht; prod.) want in Art. 7:22 lid 5 van die Wet staat het verhaalsrecht van verweerder/de Staat en wordt verwezen naar Art. 75 Wbb.
  Art. 7:22 van de nieuwe Waterwet bepaalt onder meer:
  • 3. De Staat kan ten laste van het Rijk komende kosten als bedoeld in het eerste lid overeenkomstig de regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking verhalen op degene die door dat onderzoek of die maatregelen ongerechtvaardigd wordt verrijkt. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.
  • 4. De bevoegdheden, bedoeld in het eerste en derde lid, komen toe aan het waterschap in gevallen waarin kosten als bedoeld in het eerste lid geheel te haren laste komen, alsmede in gevallen waarin de Staat niet van deze bevoegdheid gebruik maakt, voor zover zodanige kosten te haren laste komen.
  • 5. Artikel 75, vijfde lid, van de Wet bodembescherming is van overeenkomstige toepassing.
  2.13. Appellant stelt tenslotte dat de wetgeving, zelfs voor deskundigen, dermate ingewikkeld is dat die aan potentiële kopers (leken) niet is uit te leggen en zij alleen daarom al zullen afhaken. Vandaag blijkt artikel zus of zo nog van kracht en morgen blijkt dat alweer vervallen. Zie bijv. de Artt. Wbb Art. 75a t/m 76iii (Paragraaf 3) die per 4 mei 2011 zijn vervallen. Zonder categorische en ondubbelzinnige juridische vrijwaringen kunnen er geen giftige vuilnisbelten verkocht worden. Mr. Roy Samson, de milieujurist van de Provincie Utrecht, verklaarde dan ook “dat in principe elke eigenaar van het Slijk over onverkoopbaar onroerend goed beschikt!” (toevallig werd toen gesproken over een mede-eigenaar van het Slijk de Fam. G., Zandpad 26 die in 2000 voor HFL. 400.000,– ca. 3,5 HA aankocht; ofwel perceel A 5005). Mogelijk zou de heer Samson deze verklaring ten overstaan van uw Hof onder ede willen herhalen. Zie eveneens het standpunt van dhr. Wernsing van de Grontmij. (prod.)

  3. Onjuiste objectafbakening ex Art. 16 lid a,b,c,d van de WOZ

  3.1. Appellant stelt dat ten onrechte de Rechtbank heeft geaccordeerd het standpunt van verweerder dat perceel A 5397 kan worden samengevoegd met de percelen van appellant.
  3.2. Bij notariële akte van 6 augustus 1991 werd het volledige zakelijke gebruik en genotsrecht van de economische eigenaren Kahn (perceel A 5537 = Straatweg 176) en (thans) Bos A 5395 = Straatweg 176A) en Bouma (perceel A 5393 = Straatweg 174) met betrekking tot perceel A 5397 geregeld idem ten behoeve van hun rechtsopvolgers tot in eeuwigheid. (Prod.) Genoemd perceel heeft dus niets te maken met de percelen van appellant.
  3.3. Blijkens die notariële akte werd een “Akte houdende regeling mede-eigendom (Mandeligheid)” aangehecht waaruit blijkt dat de belastingplichtigen en zakelijk gerechtigden met betrekking tot perceel A 5397 voor de WOZ en andere lasten aansprakelijk zijn. (productie 1) Zie ook de studie/scriptie van Dr. Rooseboom m.b.t. de economische eigendom De eigenaar van het bloot eigendom, de erfverpachter, heeft geen genot van de gebouwde zaak waar het erfpachtrecht op is gevestigd en is derhalve geen belanghebbende in de zin van art. 24, derde lid, aanhef en onderdeel a, Wet WOZ. De erfverpachter krijgt in beginsel geen waardebeschikking met betrekking tot het object en betaalt geen onroerendezaakbelastingen. Dit is het (logische) systeem van de Wet WOZ; de genothebbende en de gebruiker worden belast. Zie: http://www.vastgoedkennis.nl/docs/MRE/10/Rooseboom.pdf
  3.4. Appellant wijst er overigens op dat ten onrechte de economische eigenaren Kahn en Bos veronderstellen gevrijwaard te zullen zijn van aanspraken zijdens de Staat wegens “ongerechtvaardigde verrijking” daar immers bij sanering van hun economische eigendom zij ook verrijkt zullen worden. Die overweging doet echter niets af aan het feit dat verweerder ten onrechte perceel A 5397 heeft samengevoegd met de percelen van appellant. De economische eigenaren hebben blijk gegeven hun eigendom ten volle te benutten door in het zgn. juridische eigendom van appellant allebei een botenloods/steiger te bouwen.
  3.5. Appellant wijst vervolgens op het feit dat indien verweerder ten onrechte sinds genoemde notariële Akte van 6 augustus 1991 appellant heeft belast met een onjuiste waardebepaling en aanslag WOZ dat dit een omissie is die geen recht doet aan de feitelijke sindsdien bestaande situatie en hersteld moet worden. Dat pas sinds aanvang 2009, onder druk van het inmiddels gestarte proces, verweerder “plotsklaps” zich realiseert dat er sprake is van ernstige bodemverontreinigingen doet niets af aan de feitelijke al bestaande situatie. Ook de mede-eigenaren van het Slijk zullen blijken te beschikken over onverkoopbaar onroerend goed. Zie 2.12 van dit Beroepschrift en de uitspraak van Mr. Roy Samson. Alsnog verwacht appellant dan ook een verrekening van verweerder m.b.t. de WOZ-aanslagen sinds 1991.
  3.6. Appellant wijst op de onacceptabele rechtsopvatting van verweerder en de Rb Utrecht m.b.t. de Wet WOZ Art. 17 lid 2 dat het aangekochte perceel A 3316 van appellant, groot ca. 8720 m2 en onderdeel uitmakend van het totale object met tenminste 30% land en tuin en oever, op “nihilwaarde” wordt gewaardeerd en zou kunnen worden gecompenseerd met het “rompslompforfait” voor slechts een gedeelte van het totale in “vrije eigendom” over te dragen object. Het aankoopbedrag bedroeg namelijk HFl. 250.000,– dat in 1986 al overeengekomen was met de eigenaar H. Juridische levering en betaling zou geschieden zodra appellant een koper zou hebben voor zijn totale perceel. (Dat was in 2004). Overigens merkt appellant op dat de benadering van verweerder zal leiden tot een onacceptabele en strijdige wetsopvatting van de WOZ. Immers waarom zou alleen de heffingsambtenaar het prerogatief hebben om relevante percelen buiten de beoordeling te houden? De opvatting van verweerder heeft het onaanvaardbare gevolg dat appellant ten eeuwige dage zal blijven zitten met dat kadastrale perceel A 3316 dat anderzijds een onlosmakelijk onderdeel vormt ex Art. 16 WOZ, lid a,b,c,d. van zijn eigendom.
  3.7. Appellant wijst dus op ernstige consequenties indien verweerder hier gelijk krijgt dat facultatief “vrij winkelen” mogelijk zou zijn. Immers die gedachtegang zou ertoe kunnen leiden dat belastingplichtigen naar gelang het hun uitkomt ook bepaalde percelen kunnen uitsluiten. Zie verder: Punt 5.
  3.8. Appellant verwijst tenslotte nog naar het HR-arrest d.d. 25 november 1998; http://jure.nl/aa2572 waarin bepaald werd onder r.o. 2.1.1 HR 31 oktober 1979, BNB 1980/1*, m.nt. Schuttevâer, overwoog:
  “dat door een kettingbeding in de regel een resultaat wordt bereikt dat in feitelijk en maatschappelijk opzicht zozeer overeenkomt met de toestand dat op het onroerend goed een zakelijk recht is gevestigd, dat alsdan met evenbedoelde regeling – ook al betreft zij een persoonlijke verplichting – bij de bepaling van de waarde in het economische verkeer van het onroerend goed rekening moet worden gehouden.”
  3.9. Appellant wenst ook te wraken dat verweerder de betiteling “water” toekent aan het
  perceel A 3316 terwijl dat voor tenminste 30% uit landbodem, zijn tuin en oever, bestaat.

  4. Onjuiste rechtsopvattingen en wetsinterpreatie van Art. 17 lid 2 en 3 van de WOZ door verweerder idem van de Rb. Utrecht.

  4.1. Appellant stelt dat betreffend Artikel luidt:
  Art. 17
  1. Aan een onroerende zaak wordt een waarde toegekend.
  2. De waarde wordt bepaald op de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden
  toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden
  overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in
  volle omvang in gebruik zou kunnen nemen.
  3. In afwijking in zoverre van het tweede lid wordt de waarde van een onroerende zaak, voor zover die niet tot woning dient, en met uitzondering van onroerende zaken die zijn ingeschreven in een van de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers van beschermde monumenten, bepaald op de vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde dan dieingevolge het tweede lid. Bij de berekening van de vervangingswaarde wordt rekening gehouden met:
  a. de aard en de bestemming van de zaak;
  b. de sedert de stichting van de zaak opgetreden technische en functionele veroudering,
  waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt genomen.
  4.2. Appellant is van mening, in tegenstelling tot verweerder en de Rechtbank dat Art. 17 lid 2 dat bepaalt == , indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden
  overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in
  volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. ==, strijdig is met de feitelijke situatie waarmee appellant te maken heeft. Er is immers geen vrije en onbezwaarde eigendomsoverdracht mogelijk gelet op de niet uit te sluiten claims.
  4.3. Die houden in dat er geen onbezwaarde eigendomsoverdracht mogelijk is vanwege de niet te becijferen en te verhalen saneringskosten. Zie ook: r.o. 2.6; Dr. Meijer’s proefschrift en daartoe door hem verstrekte jurisprudentie m.b.t. verhaalsacties van de overheid.
  4.4. Appellant verwijst ook naar hetzelfde standpunt van Mr. Roy Samson van de Provincie Utrecht. (Prod.) Ook hij acht Art. 17 lid 2 van de WOZ onverenigbaar met de feitelijke situatie van appellant waardoor een “onbezwaarde eigendomsoverdracht” mogelijk is.
  4.5. Appellant verwijst ook naar de opvatting van de onbetwistbaar aangestelde deskundige, Hoofd Bodemsaneringen van de Grontmij, Jurgen Wernsing, hij stelt: “dat er sprake is van onverkoopbaar onroerend goed omdat er tot Sint Juttemis geen zekerheden zijn te geven m.b.t. de ernstige bodemverontreinigingen c.q. de verhaalskosten door de Staat/verweerder bij een eventuele sanering van de gifbelt het Slijk bij de “schuldig eigenaren”. (Prod.)
  4.6. Appellant verwijst ten overvloede naar het laatste standpunt van verweerder “dat appellant niet vrijuit gaat ten aanzien van de aankoop van perceel A 3316 in 2004” waardoor
  het voorbehoud van schadeverhaal wordt bevestigd en tevens de “onbezwaarde eigendomsoverdracht” onmogelijk is. (Prod.)
  4.7. Appellant verwijst naar de gevoerde correspondentie van de broer C.A.M. Bouma (= Straatweg no. 174) met verweerder. Hij krijgt geen ondubbelzinnige juridische vrijwaringen van de gemeente/verweerder ex Art. 75 Wbb, lid 3. Ten gevolge daarvan wil geen enkele makelaar “zich eraan branden” en blijft hij zitten met onverkoopbaar onroerend goed. (Prod.) Idem dat het geval is m.b.t. appellant en diens eigendom.
  4.8. Appellant wijst anderzijds op een vereiste in de wet WOZ Art. 17 lid 2 waaraan invulling dient te worden gegeven. Hij wenst na verkoop gevrijwaard te blijven van aansprakelijkheid van kopers/erven wegens verborgen gebrek dan wel claims. Die vrijwaringen worden niet gegeven. Appellant wijst overigens ook op de twee eerdere tussenvonnissen van de Rb. Utrecht waarin appellant gelijk kreeg wegens de onbecijferbare kosten en omvang c.q. de milieuschadelijkheid van de giftige vuilnisbelt ’t Slijk.
  4.9. Appellant wijst vervolgens op de onmogelijkheid om zijn onroerend goed te verkopen op basis van “de beste voorbereidingen” zoals in de Wet WOZ vereist is. Hij beschikt over “besmet onroerend goed” dankzij de criminaliseringen van verweerder. Dat hier strafrecht en bestuursrecht in het geding zijn doet niet ter zake. Zie prod. (brief d.d. 11 oktober 2004). Het onroerend goed van appellant is onverkoopbaar gebleken. Weliswaar heeft Mevr. Hornman, fractievz. van de PvdA, in 2009 aangegeven “nog wel een 1 ton te willen bieden voor de besmette locatie” (na overleg met haar man, milieudeskundige!), en meldde zich als volgende charlatan en koopjesjager/lijkenpikker de voorzitter van de Dorpsraad dhr. Ed Spetter zich aan de poort van appellant met de mededeling: “dat hij voor weinig nog wel wat stenen wilde kopen!”
  4.10. Appellant verwerpt dan ook uitdrukkelijk de omstandigheid dat hij zich hierin (4.9) zou moeten schikken. Executoriale omstandigheden zijn niet acceptabel voor een juiste WOZ-bepaling. Terzake zou verweerder dan ook een publiekelijke rehabilitatie en schadevergoeding wereldkundig dienen te maken “dat appellant geen liegende milieucrimineel is en daarom zijn onroerend goed – gevrijwaard van deze criminaliseringen – aan de meest biedende kan aanbieden.”

  5. Onjuiste conclusie zijdens verweerder/ de Rb Utrecht m.b.t. het perceel van Van der Linden Straatweg 170, kad. bekend A 4725, dat voor 900.000,– euro is verkocht.
  De feiten zijn:
  5.1. Appellant zou niet tot onverkoopbaarheid hebben moeten concluderen als koper W. in 2004 Villa Mithras wel zou hebben gekocht! Wegens ernstige bodemverontreinigingen zag hij er op het laatste moment vanaf. “Wie garandeert mij dat die gifbelt (= Het Slijk) mijn aangrenzende grondstuk niet beïnvloedt?” Een vraag van W. waarop geen antwoord mogelijk was. Vandaar de thans nog lopende aanvullende onderzoeken.
  5.2. Appellant wijst er op dat de gehele WOZ-kwestie zich niet zou hebben voorgedaan als de transactie zou zijn geslaagd. Nunc en tunc is hier toepasselijk m.b.t. de beoordeling van het verleden.
  5.3. Indien Van der Linden de aankoop van perceel A 5006 in 2004 zou hebben gedaan met het oogmerk om door te leveren aan een koper van zijn huis en grond (net zoals appellant) dan zou die potentiële koper exact dezelfde opmerkingen hebben kunnen maken als koper W. en er vanaf hebben gezien. Het feit dat Van der Linden niet hoefde door te verkopen (aan een koper die terecht vragen stelde) maakt hier het verschil.
  5.4. Derhalve faalt de vergelijking met locatie Straatweg no. 170.
  5.5. Er is nog een aanmerkelijk verschil m.b.t. het perceel van Van der Linden en dat van appellant. Van der Linden had geen last van onjuiste (lees: criminaliserende) informatie van verweerder waardoor hij over “een besmette zaak” beschikte. (Zie de strafaangifte).
  5.6. Appellant mag er tenslotte nog op wijzen dat hij perceel A 5006 aan Amgro in 2004 heeft geleverd tegen normale marktwaarden in de veronderstelling (gelijk Van der Linden die zal hebben) dat er geen “nihilwaarde” en onbecijferbare risico’s zouden bestaan wegens de ernstige bodemverontreinigigen. De praktijk bleek anders!
  5.7. Pas na 2004 bleek: 1) de onverkoopbaarheid en 2) de oorzaken daarvoor.
  Die werden in volle omvang pas duidelijk sinds aanvang 2009 toen appellant een proces tegen verweerder aanspande en hij zich had verdiept in ondermeer de milieuwetgevingen en daarbij ook nog stuitte op navolgende vervalsingen:

  Opsomming inzake vervalsingen milieurapportages van HBadviesgroep ter illustratie van de wel of niet daartoe opdracht gevende provincie Utrecht. In strijd met de waarheid wordt er aan het rapport een “conceptuele basis” toegekend. O.a. door de VROM-Inspectie en (aanvankelijk) ook door de Provincie Utrecht die daar later op terugkomt. Aanleiding daartoe zijn de vernietigende omissies in de rapportages. Appellant brengt onder de aandacht van uw Hof:

  Bron: de originele rapporten.

  a)

  1) Op blz. 4 van het Rapport ‘Historisch Onderzoek en terrein-inspectie Het Slijk te Maarssen’; locatie no. 231; UT-code: UT/130/0086 lezen we:
  (ondermeer)
  ==In de tweede wereldoorlog is militair materiaal gestort (3,5). Het betrof onder andere gebruikte auto’s. (………enz.) Volgens een bewoner ter plaatse, zijn door DEMKA Staalbedrijf overtollige ertsen gestort. Deze ertsen schijnen later weer te zijn verwijderd. Het storten is waarschijnlijk medio 50-er jaren gestopt; in ieder geval eind jaren 50. BIJ MOOI WEER ZIJN VATEN ZICHTBAAR (5). Ten tijde van het locatiebezoek was geen stortmateriaal zichtbaar op het toegangkelijke terrein. Vermoedelijk is dit alleen bij laag water het geval.==

  b)
  t.a.v. VROM-Inspectie; de heren Hugo de Vries, dhr. J. Kools, dhr. S. Sluis en… de minister!
  het OM en overige betrokkenen.
  Ik wijs het OM en de Milieuinspectie van VROM erop dat inzake de “Boorpunten- en sleuvenkaart locatie 231, Navos Utrecht d.d. 04-12-09 – definitief – met no. 637881-231-01 uit het rapport van HBadviesbureau met die “kaart” een vervalste rapportage is bijgevoegd die in de verste verte niet de werkelijkheid weergeeft m.b.t. die “boor- en sleuvenkaart”.

  c)
  Uit de Beschikking van de Provincie Utrecht d.d. 23 maart 2010 (code: UT0329/00146) ten behoeve van het Waternet om de Vecht met zijwateren te saneren blijkt ten lange leste mijn (uitgesteld) gelijk dat ook ‘Het Slijk’ dient te worden gesaneerd. Tegelijkertijd is evenwel door de verzaking van de overheden een schade veroorzaakt die een rechtstreeks verband houdt met mijn aanklachten. Immers: indien er wel saneringsmaatregelen TIJDIG zouden zijn genomen was koper W. misschien NIET AFGEHAAKT in 2004 alhoewel dan ook nog steeds de “onjuiste incriminerende aantijgingen” zijdens de Milieudienst NW Utrecht en de gemeente Maarssen en door wie ik ondermeer als milieucrimineel werd bestempeld en met het gevolg dat de locatie “besmet” is van beslissende betekenis kunnen zijn geweest.

  Aan de Vz. van de Afd. Rechtspraak (dan wel de civiele rechter) zal dan ook gemeld moeten worden dit causale verband want G.S. merken op in de Beschikking d.d. 23 maart 2010 t.b.v. het Waternet:

  ondermeer:
  ==
  Wij delen echter de mening van de heer Bouma dat de Vecht herverontreinigd zou kunnen worden door verspreiding van het sterk verontreinigde slib afkomstig uit de waterplas “Het Slijk”. Wij zijn het met hem eens dat herverontreiniging voorkomen moet worden. Daarom hebben wij naar aanleiding van deze zienswijze nu expliciet in de beschikking op het saneringsplan opgenomen dat de saneerder maatregelen moet treffen die voorkomen dat de herverontreiniging van de gesaneerde Vecht optreedt. Een beschrijving van de maatregelen moet worden opgenomen in de jaarlijks op te stellen uitvoeringsplannen, die de saneerder jaarlijks aan ons ter beoordeling voorlegt. Wij hebben de saneerder hiervan inmiddels op de hoogte gesteld.

  Wij zijn van mening dat wij daarmee in voldoende mate tegemoet komen aan de bezwaren van de heer Bouma.
  ==

  Dat is niet geval. Gedep. Staten van Utrecht komen NIET in voldoende mate tegemoet aan mijn bezwaren. Blijkens de 5 genoemde wetsschendingen (zie mijn aangifte) is dat ook geen houdbare positie. Men kan als aangeklaagde partij na de schadeveroorzaking eenvoudig weg niet stellen: “Foutje bedankt!”

  Er is een oorzakelijk verband. De vermogensschade is het rechtstreekse gevolg van niet alleen de civielrechtelijke aansprakelijkheid (de locatie is “besmet” en alleen met grote schade misschien nog te valoriseren) maar ook nog eens door de strafrechtelijke aansprakelijkheid blijkens die genoemde 5 wetsschendingen is er een te verrekenen schade.

  d)
  ontbrekende bladzijden in de WOB-rapportage:
  =======================================

  1. t.a.v. de Commissie RGW
  2. t.a.v. het OM

  In het rapport van IWACO ; d.d. augustus 1993 i.o.v. de provindie ; no. 10.3359.0 ontbreken cruciale bladzijden wanneer het (uitgebreide) hoofdstuk aan bod is inzake :

  BEOORDELING VERSPREIDING EN RISICO-EVALUATIE

  de bladzijde no. 6
  de bladzijden no. 9 + 10

  Uiteraard is denkbaar theoretisch “een foutje”, een “vergissing”, maar ik denk – behoudens tegenbewijs men zendt de ontbrekende pagina’s alsnog toe – dat het hier gaat om verwijdering van “onwelgevallige informatie”.

  Voorts staat in het rapport/offerte van Oranjewoud d.d. 7 december 2000 dat blijkens “geohydrologische berekeningen” de toegestane diepte voor ontzanding van minus 13 meter NAP uitwijst dat tot – 20 meter NAP is ontzand. Er is tot op heden geen enkele verticale boring uitgevoerd die zekerheid geeft. Ik wijs de verantwoordelijken nog op het feit dat de waterstromen in N.O. richting rechtstreeks dwars door het vuilpakket gaan naar het 3,3 meter lager liggende waterwingebied van de Bethunepolder. De Vecht ligt namelijk + 3,3 meter hoger. Er worden onverantwoorde risico’s genomen. En misschien stond deze info. wel op die ontbrekende bladzijden! De recherche mag het uitzoeken.

  e)
  ==Zie paragraaf 3.3. Het gaat hierbij om gemeenten*) die gedurende de periode waarin de verontreiniging is veroorzaakt een duurzame rechtsbetrekking met de veroorzaker(s) hadden en daardoor invloed konden uitoefenen op het voorkomen of ongedaan maken van bodemverontreiniging.==
  *) ik maak bij dit comment t.b.v. de rechter de aanvullingen m.b.t. de overige overheden. Tenslotte bestond er niet alleen een “duurzame rechtsbetrekking” met gemeenten maar ook m.b.t. de overige overheden. Een onjuiste formulering dus in die tekst.
  ==

  Inzake de positie van Waternet, de waterkwaliteitsbeheerder AGV die mutatis mutandis ook als voorbeeld gesteld kan worden voor de overige 3 verzakende overheden; ofwel de Staat.
  (Jurisprudentie)

  f)
  t.a.v. het OM en dus ook de (milieu)politie ter kennisneming:
  Op pg. 3 van 32 ; 2. VOORONDERZOEK ; 2.1. Algemeen
  rapport 6378B1-231 definitief.doc. van de HBadviesgroep d.d. 9 december 2009

  kan men lezen 8e regel van boven:

  “…Tijdens het locatiebezoek zijn geen peilbuizen gevonden”.

  Nu komen de volgende vragen:
  1. Waar zijn de meetresultaten van de afgelopen jaren? (Ook als bewijs dat ze er waren)
  2. Wat registreerden de peilbuizen?
  3. Werd er geen alarm geslagen toen “ineens” de peilbuizen waren “verdwenen”?
  4. Kan het vorige milieubureau dat ze geplaatst zou hebben even de collega opheldering bieden WAAR ze dan wel geplaatst waren?
  5. Wat doet de VROM-Inspectie met deze opzienbarende conclusies?
  6. Wat doet de saneerder van de Vecht en de plassen dhr. Ir. W.F. de Haan van het AGV (Amstel, Gooi en Vecht, het waterschap, het Waternet, met deze opzienbarende verklaring? (Want hij was het die me bezwoer “monitoring” als DE oplossing)
  7. Wat doen het OM-team (en de milieupolitie) met deze kennis?
  8. Wat doen de pers en media ter voorlichting aan het publiek met deze kennis?
  9. Hoe lang gedogen de bevolking en de rechtspraak nog deze toestanden?

  g)
  Ter voldoening aan het voorgaande:
  U kent de statistische waarheid van het gezegde: “hij waadde door een rivier van gemiddeld slechts 1 meter diepte en verdronk!” Ik meen dat de wijsheid afkomstig was van Confucius.

  Op blz. 15 van 32 signaleer ik van het rapport HBadviesgroep met kenmerk: 6378Bi-231-rapport definitief.doc de navolgende waanzinnige bewering – en ik verzoek het OM en de milieupolitie er aandacht aan te schenken – :

  == “…Het analyseren van een mengmonster heeft als voordeel dat, met een relatief gering budget, inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van meer dan één bodemmonster. Een nadeel is dat, indien toch een verontreiniging wordt aangetoond, de herkomst en de mate van de verontreiniging niet exact bekend zijn. In dat geval dient overwogen te worden of de deelmonsters zonodig afzonderlijk, dienen te worden geanalyseerd op de verhoogd aangetoonde parameter. Tevens dienen de analyseresultaten kritisch te worden beoordeeld, daar een verontreiniging in één van de deelmonsters door menging in concentratie wordt verlaagd.” ==

  De VROM-Inspectie zegt dan (bijvoorbeeld):
  “Nee, mevrouw… u bent niet door arsenicum vergiftigd.. want we hebben daar in ons mengmonster maar een minieme hoeveelheid van aangetroffen!” (Terwijl er tonnen van liggen).

  Het lijkt wel of het volk belazerd wil worden!

  h)
  CONCLUSIE: n.a.v. opmerkingen over schaden ook m.b.t. overige bewoners.

  Door de verwijtbare en strafrechtelijke nalatigheid van de overheid is er een zogenaamde “black box” voor alle betrokkenen/aanwonenden van hun onroerend goed dat nimmer zonder juridische vrijwaringen in het “vrije economische verkeer” ooit kan worden gevaloriseerd. Dat daarnaast uw “aanpak” na ruim 20 jaar moet worden gewraakt is eigenlijk niet relevant. Het feit doet zich voor dat u, de Staat, blind blijft voor de gevolgen van die “aanpak”. Zo kan bijvoorbeeld mijn overbuurman G. zijn schade gaan claimen die onjuist (valselijk) is “voorgelicht” terzake zijn aankoop van de VGS. Dit feit blijkt weer uit uw eigen rapport van Oranjewoud (2000) waarin dat staat. Maar de schade ex Art. 75 Wbb is daarmee niet verrekend. Evenmin ben ik ingegaan op visuele waarnemingen door “de onderzoeksbureaus” dat ze tijdens hun “veldwerkzaamheden” door plassen olie varen en een oliedamp opsnuiven. (Hetgeen misschien voor de SHELL interessant is) Etc. etc.

  i)
  Met betrekking tot uw voorgestelde “aanpak”, heb ik mij vorig jaar al verstaan en geconsulteerd: Jurgen Wernsing; Projectleider Bodemsanering; Grontmij Nederland B.V. (Zie ook mijn posting op m’n juridische Volkskrantblog d.d. 11 januari 2010.
  De Molen 48, 3994 DB Houten
  Postbus 119, 3990 DC Houten
  Nederland
  T +31 30 634 46 43
  M +31 6 537 923 18
  F +31 30 637 94 15
  jurgen.wernsing@grontmij.nl
  http://www.grontmij.nl
  Handelsregister 30129769
  De heer Wernsing, van het in ieder geval onomstreden bedrijf GRONTMIJ, bevestigde mijn eerdere bezwaren en vermoedens m.b.t. uw “aanpak” dat die discutabel is. Er dienen wel degelijk verticale en horizontale boringen te worden uitgevoerd alvorens men aard en omvang van de vuilnisbelt kan vaststellen en die thans als “black box” door de eigenaren volgens de Staat doorverkocht moeten kunnen worden aan nieuwe eigenaren zonder juridische vrijwaringen! Uiteraard trapt daar geen enkele potentiële koper in nog afgezien of er überhaupt kopers in de markt zullen zijn voor de aankoop van gifbelten! Vervolgens wijs ik u op het feit dat er mogelijk x-aantallen “partijen vaten” kunnen zitten en waarnaar u geen onderzoek doet dan de (toevallig) gesignaleerde “partij vaten”. Dat de gehele vuilnisbelt als een soort “2e Volgermeerpolder” mogelijk moet worden aangemerkt is mede tengevolge van uw verzaken in de afgelopen 20 jaar. Het is overigens aannemelijk dat de situatie onaanvaardbaar is want bij een enkele boring wordt al “spontaan olie aangeboord”. Zie het Grontmijrapport; pg. 6. Mogelijk is deze info. interessant voor de SHELL.
  In uw brief geeft u verder aan dat u “in overleg met het bevoegd gezag (het AGV) nader onderzoek gaat doen naar de bodem en de vaten”. En daarvoor gaat u dan “een gespecialiseerd bureau” inschakelen dat ongetwijfeld aan u en het AGV wel het “gewenste onderzoeksresultaat” zal aanleveren gelijk de opdrachtgevers in de affaire Bodemstaete dat ook verkregen: Zie: http://www.vrominspectie.nl/Images/92

  j)
  De “rechtsopvatting” en moraliteit van dat “bevoegde gezag” blijkt vervolgens uit de mededeling/suggestie van ir. W.F. de Haan om de in- en uitgangen van de plassen zoveel mogelijk (“vaart u nog wel eens met een boot erdoor?”) af te sluiten. Uiteraard is dit een regelrechte onrechtmatige daad jegens de eigenaren binnen het kader BW 6.162.
  Ten behoeve van het OM. heb ik thans 2 dossiers ter beschikking die een strafrechtelijk vervolg vereisen. 1) Dat van 9 december 2010 en 2) dat van 25 december 2010. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels die strafaangiften in behandeling genomen. Zonodig zal ik een beroep doen op Art. 12 Sv.

  Met conclusie dat uw voorstel, vervat in uw brief d.d. 16 december 2010, om zeer veel redenen moet worden verworpen. De aansprakelijkheid van ‘de Staat’ c.q. de overheden a) de gemeente, b) de Provincie, c) het “eeuwenoude maar verzakende waterschap AGV”, d) de milieudienst N.W. Utrecht, en e) de VROM-Inspectie namens de Staat reikt namelijk verder. Het moge zo zijn dat een calculerende overheid volgens de Advocaat-Generaal Mr. J. Spier niet alle schaden voor haar rekening zou hoeven nemen maar die opvatting houdt geen stand bij toetsing van strafrechtelijke te vervolgen daden van diezelfde corrupte overheid in het kader van Art. 6.162. Spier heeft wel gelijk m.b.t. zijn opvatting dat de in het nadeel zijnde gedupeerde burger t.o.v. de Staat niet precies een verdeling en toerekening kan maken van de schuldposities die autoriteitsbevoegde overheden moeten verantwoorden. Vandaar mijn voorstel aan het College van B&W om in gezamenlijk overleg ex Art. 57 Wbb e.v. een (acceptabele) oplossing te vinden.
  Hoogachtend,
  Jan Bouma – Villa Mithras

  5.8. Appellant concludeert dan ook dat de aanslagwaarde WOZ van 1,1 miljoen volledig uit de lucht is gegrepen en dat in de verste verte niet voldaan kan worden aan de basale vereisten van Art. 17 lid 2 en 3 van de WOZ.

  Opmerking. Indien verweerder de WOZ aanslag zou hebben gebaseerd op het bedrag van 2,4 miljoen (lees: de effectief getorpedeerde verkoop aan W.) zou verweerder zelfs een “rompslompforfait” van 1,3 miljoen hebben kunnen toepassen. Sic!

  Met conclusie:

  Uw Hof te verzoeken het vonnis van de Rb. Utrecht te vernietigen en verweerder te veroordelen in alle kosten.

  Mr. A.P. van Stralen; gemachtigde.
  ==

 48. jan bouma 30 oktober 2011 om 09:15

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  De zondagochtendoverpeinzing. De machine koos pg. 349.
  Die gaat over de huichelachtige antwoorden die de MSM geven aan de nieuwlichters (en hun ideeën) en waardoor natuurlijk de r e v o l u t i e nimmer in hun kolommmen bespreekbaar wordt gemaakt. De gehele integrale tekst leest u (ooit) zelf maar eens. Hierbij wat citaten/alinea’s van die pagina. E.e.a. i.v.m. mijn contacten met NRC Handelsblad.

  ==
  …Haar standaardbericht is een onjuiste “diplomatieke wijze” van uitdrukken om te zeggen “wij hebben, hoewel natuurlijk niet blind zijnde, domweg uw brief niet gekozen want die achten wij om wat voor reden dan ook (die ze niet adstrueren) niet geschikt”. (Zie: WFH). Dusd Sylvia jokt, want ze ontving teveel inzendingen van mij; statistisch gezien deugt haar “verklaring” alleen daarom al niet…
  ==
  en
  ==
  …Maar men ontloopt mar al te graag het debat. Idem dat het geval is met betrekking tot de columnisten, ‘de intelligentsia’, ‘de politiek’, ‘de religie’ en in z’n algemeenheid ‘de Instituties’ (ik ging daar al uitvoerig op in). Elsbeth Etty en Bas Heijne zien zich nu geanalyseerd en vereeuwigd in een boek omdat “zij mij hebben doodgezwegen!” Zij staan model; ze zijn uitwisselbaar voor de gehele “opiniërende Pers” en de genoemde rest. Alleen HJA wordt in dit boek nog niet compleet “vernietigd”. Hoewel ook hij in de afgelopen jaren altijd zorgvuldig Mithras’ message verzwegen heeft; toegegeven:…..
  ==
  / zie verder pg. 350

  allen een goeie zondag.

  jan bouma 30 oktober 2011 om 10:09
  Opmerking: ik zie dat wordpress.com nog niet automatisch de nieuwe wintertijd vermeldt…; nu lijkt het wel alsof ik pas om 10:06 uur de kansel heb beklommen! Zo wordt de dominee ook weer belazerd door de Tijd. :))

 49. jan bouma 31 oktober 2011 om 08:24

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  1) @Motek… Ik ga even op zoek in m’n archief naar de Vragenlijsten. (Ik kom erop terug).
  2) @ReinJohn… Toen de wereldbevolking nog een bescheiden omvang kende bouwden de Egyptenaren hun piramides, de Azteken hun piramides, daarna… aanvang Middeleeuwen onze voorouders de kathedralen en NU.. in dit tijdperk zijn we met 7 miljard individuele wereldbewoners niet meer in staat om dergelijke prestaties te leveren. Inderdaad! Kunst en Cultuur is in de beleving van de mensen en de economische waardering tijdgebonden. Gisterenmiddag en avond ondervond ik dat de uitvoerende kunstenaars nog wel de tijd en het geld hadden gevonden om als kunstenaar te kunnen optreden, Een excellente pianiste – vooropleiding conservatorium en een tiental jaren studie – vergt van de maatschappij grote investeringen. Net zoals in vroeger eeuwen de leerling – de gezel – en tenslotte de meester uitvoering gaf aan de bouw van onze kathedralen. En net zoals onze beroemde componisten Bach, Beethoven, Mozart etc. hun mecenassen hadden. Daar wordt nu het mes ingezet door de imbecielen die menen dat Kunst en Cultuur een economische basis hebben in de bevolking. Een misverstand.
  3) VSp… Al eerder heb ik betoogd dat de gehele vorming van eerst de EGKS, daarna de EEG en daarna de EU economisch op drijfzand is gebouwd. Waarom? Omdat je in een wereldorganisme niet de externe factoren buiten beschouwing kunt laten die vallen buiten de EU. De opkomende BRIC naties zullen het stokje overnemen van de EU gelijk de Romeinen ervaarden toen hun Empire te gronde ging. Ik teken er wel bij aan dat ik het primaat van “de financiële sector” ter discussie stel als de enige bepalende van belang zijnde factor. Wat mij betreft gaat dus ‘de Euro’ ter ziele maar dan tegelijkertijd ook elke andere munt (dollar, yuan, pound, roebel etc.) die geen representatie biedt voor de verdediging van één internationale munt die ik aanbeveel plus daaraan voorafgaand de opschoning door het Lieftinck-model.

  Goed! Genoeg nu. Allen een goeie dag.
  ==

 50. jan bouma 9 november 2011 om 15:06

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad… (aardigheidje)
  (off topic maar ook weer niet)

  Of het nu om de lokale/nationale/internationale politiek gaat (micro = macro v.v.) neem even kennis van mijn front alhier, de lokale politiek dus, waar mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld (CDA) zgn. nog in de race is voor het burgemeesterschap van Stichtse Vecht. Die beslissing moet voor het eind van het jaar door de CDK, de heer Robbertsen van de Provincie Utrecht, genomen worden.
  Ik ontraad aan mevr. Van ‘t Veld haar benoeming zolang zij de “firma list en bedrog” vertegenwoordgt met navolgende email met afschrift aan de CDK.
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: mirjam.van.t.veld@stichtsevecht.nl
  Sent: Friday, November 04, 2011 11:53 AM
  Subject: uw aanstelling als kandidaat voor het burgemeesterschap

  Geachte mevrouw,
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. secretariaatcvdK@provincie-utrecht.nl

  Svp ter kennisneming navolgend comment inzake uw positionering als kandidaat voor het burgermeesterschap van Stichtse Vecht. Die acht ik niet terecht en ontraad ik zolang u en uw College geloof hecht aan uw leugenachtige ambtenaren. Zie mijn Hoger Beroepschrift bij het Gerechtshof Arnhem volgens de navolgende link. Wat ik u hoogst kwalijk neem is dat u op 4 december 2010 bewilligde, als hoofd van de driehoek, in een bezoek van 2 agenten ‘s avonds om 20.00 uur aan mijn deur “die mij in onmiddellijke hechtenis moesten nemen” vanwege het feit dat ik mijn schilderijen “had verduisterd” terwijl u wist dat u slechts uw leugenachtige ambtenaren daarmee diende. Zie de brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009 en waarover u op 18 juni 2009 de hele dag vergaderde maar desondanks toch besloot om de overval op mijn have en goed op 19 juni 2009 te laten doorgaan.

  E.e.a. zal wel blijken uit de voortgang van mijn proces bij het Gerechtshof te Arnhem.

  Inmiddels;

  Met vriendelijke groet verblijvend;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==

 51. jan bouma 13 november 2011 om 08:04

  Context: @aadverbaast.wordpress.com (de zondagochtendoverpeinzing; ook van belang voor het Gerechtshof te Arnhem t.k.n.)
  ==
  @Allen
  @Aad…21:09….”je weet het nog niet…”

  Ondertussen voldoet pagina 248 met een verpletterende inzichtelijkheid aan de vraag “waarom men het nog niet weet”. De pagina komt uit het Hfdst. Goed & Kwaad en vertolkt een dialoog die ik met het geweten voer. Ik herhaal hem hier in z’n geheel.
  ==
  “…dat wilt doen lijkt me gerechtvaardigd te vragen. Blijkens het langdurige gesprek dat ik met u hierover voerde is mij duidelijk geworden dat het uw inzet is een totale herziening van de prevalenties; met name wanneer het gaat om de opleiding van onze volksvertegenwoordigers en diplomaten. Nu wordt het begrip Integriteit bij die opleiding volstrekt gemarginaliseerd weergegeven. Sterker nog… diegene die, als een 2e hands autohandelaar met de vlotste babbel zijn “taak vervult” en gretig wordt aangehoord door een ontspoorde Pers die daar geilig op reageert wordt NU geprezen als succesvol politicus. Men moet kunnen wheelen & dealen ten behoeve en ten pleziere van een selecte groep die men meent te vertegenwoordigen. Zeker! Er moeten compromissen gesloten kunnen worden maar die blijken vrijwel altijd strijdig met keuzes die het kosmopolitische algemene belang dienen. Nu wilt u dat overwegend het grootste deel van hun opleiding daadwerkelijk besteed zal worden aan inzichten en opvattingen die betrokkenen hebben in relatie met DE INTEGRITEIT. Gevoelen zij, zoals u zegt, daar afkeer bij om dat proces te ondergaan, dan zijn ze niet geschikt… De premissen die hier bij spelen richten zich op de uitgangsvisies die gelegen zijn in 3 aanbevelingen. Onderschrijft men die niet zal de (dialectische) dialoog ter zake niet geschuwd moeten worden.

  Wellicht is het zinvol dat ik die 3 Aanbevelingen herhaal…

  1. Wijziging van het primaat in de “belangenbehartiging” door leden van de Verenigde Naties ten gunste van de VN waaronder begrepen dient te worden de prevalenties van (afgesproken!) universele normen en waarden boven inferieure culturen.
  2. Erkenning van de thans geldende maar verwerpelijke dubbele moraal. (Inzicht leidt tot verandering).
  3. Introductie van het begrip ‘INTEGRITEIT’ in relatie met de politieke representatie (lokaal, nationaal en internationaal).

  Zo ongeveer vat ik ons gesprek samen.
  ***************************************************************************************

  Op dit punt aanbeland, m’n waarde verzoek ik u trouwens om een adempauze – deze monoloog in uw richting putte mij uit – en… ik weet u heeft voortreffelijke whiskey’s onder de kurk…”

  En ondertussen dichtte K.P. Kavavis zijn ‘Bacchisch’*)
  *) vertaling: Hans Warren/Mario Molegraaf
  ==einde pg. 248.
  Kijk! @Aad… de keuze van en voor één internationale munt dient te behoren tot het basispakket van een integere politicus; ook vanwege praktische redenen. Allen een goeie dag verder.

 52. jan bouma 20 november 2011 om 11:07

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  Pagina 60 doet verslag..:
  ==
  ..brieven, waarbij de afzender zich welhaast letterlijk in het stof werpt en al likkend de schoenen van geadresseerde “oppoetst”… blijken niet te werken want zodra de ontvangers in de gaten hebben dat ‘ze hout snijden’ verdwijnen ze in de prullenbak. En dan kun je vier dingen doen. 1) Ootmoedig door blijven likken totdat uw tong versleten is.., 2) doorgaan… maar de toonzetting van uw epistels wordt allengs wat pissiger als u merkt dat u geen reactie krijgt; 3) helemaal niks en het moede hoofd in de schoot leggen met de erkenning van de nederlaag; 4) er een boek over schrijven (…..)

  Langzaam maar zeker gaan wij (u en ik) nu die strop eens bij “ze” – waar ik natuurlijk niet alleen de NRC Handelsbladredactie onder versta maar al die onbeschofte “Instituties” en “Instanties” die uw aanschrijvingen impliciet negeren met hun stilzwijgende “boodschap” die luidt: “U kunt wat ons betreft doodvallen” – aanleggen dan wel zo aantrekken dat “ze” zullen stikken in hun weigering. Uiteraard dient uw aangekaarte zaak van onbetwistbaar maatschappelijk belang te zijn. Ik schrijf de voorgaande zin niet voor niets cursief want de premisse is hier de grote onderwerpen. Tenslotte kent dit tijdperk maar al teveel zich ‘gefrustreerde en miskend voelende stumpers’ die menen over van alles en nog wat zich te moeten beklagen. U en ik onderscheiden en distantiëren zich uitdrukkelijk van die categorie. Uw zaak moet dus een onbetwistbaar maatschappelijk belang hebben, al was het maar omdat het risico bestaat, zoals bij mij, dat u dat maatschappelijke belang tegenover de rechter zult moeten kunnen verdedigen wanneer de door u aangevallen ‘Instanties’ en ‘Instituties’ de moed zouden hebben om uw, maar hen ongewenste (…!) aantijgingen aan een rechterlijke beoordeling en toetsing te onderwerpen. Zij dienen immers dan ‘het nakijken’ te hebben, en u dient als triomfator, met nederwerping aan hun adres van enige met minachting doordrenkte blikken, de rechtszaal uit te schrijden want het voor u gunstige vonnis luidt:

  “..Met veroordeling van eiser in alle kosten van het geding benevens de toekenning aan gedaagde van een immateriële schadevergoeding ten bedrage van 1 miljoen Euro…”*)

  *)
  Uiteraard besteedt u die miljoen Euro aan een goed doel. Te denken valt aan de wereldwijd werkende Mijnopruimigsdiensten. Er liggen zo’n 200 miljoen sluipmoordenaars die volgens de Geneefse Conventie au fond gezien zouden moeten worden als de wel verboden strijdgassen en biochemische wapens. Inderdaad besloot het merendeel van de landen in 1999 tot een dergelijk verbod…. dat ‘natuurlijk dus niet nagekomen wordt…’ (zie verder pg. 61)
  ==
  allen een goeie dag!

 53. jan bouma 27 november 2011 om 09:52

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  Men oordele zelf. De at random generator koos pagina 116. Een fragment slechts van die pagina druk ik hier af want want ik heb weinig zin om de hele pagina over te typen.
  ==
  “..Desondanks wil de beheerder, als het enigszins kan, toch geen ‘gettovorming’ in zijn wereldtuin; de allochtone Polygonums willen dat wel, en ze doen een aanval op de door de eeuwen heen verkregen en gevestigde beschavingsnormen van de autochtonen. Die aanval laat zich – nogmaals – niet ongestraft en zonder reactie tarten. Blijven anderzijds bestaan, zo erken ik, de overwegingen dat er consensus zou dienen te bestaan over ‘het wereldtuinplan’; en daarin passen ook de hier zeer kritische gemaakte opmerkingen (“wij allen zijn crimineel”) die de beheerders zichzelf zouden kunnen aanrekenen. Soms sluiten zij zelfs een verachtelijk crimineel verbond met de Polygonums, zoals bijvoorbeeld de VS-beheerder dat doet met de 1000 Saoedische Prinsen of met Mubarak. Andere criminele beheerders, als China en Rusland, sluiten weer deals met landen als de Sudan terwijl ze weten dat ze ellende veroorzaken. Envovoorts; zoals gezegd ook de beheerders blijken niet te deugen. Mithras ziet echter alles. Wellicht is het hier zinvol even te anticiperen op het verweer van de niet deugende intellectuelen die een verbond hebben gesloten met de Polygonums. Immers, ik en Mithras hebben gewraakt hun leugenachtigheid. Zij willen geen fundamentele discussie voeren over de waarheden die een wereldtuin, of “maakbare samenleving” mogelijk zou moeten maken. Zij zullen mij en Mithras…”/
  zie verder pg. 117.
  ==
  Allen een goeie zondag.

  @Aad… 00:51
  Het ging om een politiehelikopter dit keer en geen Chinook. Neemt niet weg dat ik en veel Vechtstreekbewoners gisterenavond zo’n anderhalf uur in die rotherrie zaten van dat rondcirkelende ding.

 54. jan bouma 4 december 2011 om 11:36

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…9:33
  Je quote == Kortom: ook hier geldt dat eerst de uitgangspunten dienen te worden vastgesteld voordat een juiste keuze kan worden gemaakt. Dat ontbreekt veelal. Vandaar dat er zo vaak als een kip zonder kop wordt rondgekakeld en-gerend zonder Rome ooit te bereiken! ==
  is per definitie dodelijk.
  Desalniettemin ik heb te voldoen aan een willekeurig citaat van je at random generator en dat is pagina 120. Een gedeelte daaruit. (Het gaat over een verslag van Mithras terwijl hij loopt door zijn wereldtuin).
  ==
  (“…)
  Hoe heb ik nu mijn “universeel geldend” tuinplan ingericht dat een afspiegeling is van de wereld? Er is sprake van een zeer complexe toestand. Van oudsher hebben de autochtonen zich letterlijk in hun biotoop gedurende eeuwen gevestigd; en als ik dus wil voldoen aan de onderliggende veronderstelde premisse, dat een grotere diversiteit – door toevoeging van de allochtonen – ook voor hen gunstig is, zal ik met een overtuigende juridische argumentatie moeten komen die hen (de autochtonen) en alle beheerders als juist hebben gedetermineerd en waaraan ze zich hebben geconformeerd. Anders zullen zij zich immers dodelijk verzetten en zich beroepen op een niet valide basis waarom zij de allochtonen zouden moeten gedogen en te laten groeien in hun biotoop. Op gevaar af dat ik u nu verveel met het hiervoor deels al geschetste beeld, zal ik toch verklaren hoe dat proces feitelijk verliep. Eerst in 1992 besloot ik dat het hele gebied, ruim 1,5 HA, een symbiotische idealitaire afspiegeling moest gaan vormen van de wereld en wel door een ongekende diversiteit in soorten dwingend op te leggen. M’n inventarisatie, opgegeslagen in de computer telde, zoals eerder opgemerkt zo’n 800 species. De cynici onder u voorspellen nu al dat de autochtonen, die letterlijk het veld moesten ruimen voor al die nieuwkomers, terug zouden komen. Daarbij wisten ze zich gesteund, soms door klimatologische omstandigheden, dan wel dat ze zich, na hun oppervlakkige vernietiging door een chemische uitroeiing (‘Round up’…) later zouden wreken. Hoe het uiteindelijk uitpakte schetste ik hiervoor. De Polygonums liet ik ongemoeid door niet op hun grond of gebied een sleuf te graven waarin ik een ligusterhaag plantte. Deze is ook ‘s winters groenblijvend en zou daardoor mij besparen de dorre aanblik van de afgestorven stengels van de Polygonums. Zo’n 80 meter was genoeg en aan slechts één zijde werd die grenswacht aangebracht. Inderdaad zou u nu metaforisch (ook) kunnen denken aan een Mexicaanse/USA-grens of de Zuid-europese grens etc.
  ==
  Zie verder pg. 121.

  Crux van ook dit verslag/verhaal/citaat is dat per saldo er gekozen moet worden tussen de mondiale aanpak of die van afzonderlijke souvereine Staten. De titel van m’n boek luidt: “May all other flags burn in hell” en daarmee is het standpunt van Mithras wel bekend wanneer het gaat om de mondiale survival.

 55. jan bouma 6 december 2011 om 08:29

  PROCESINFORMATIE
  Contect: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @VSp..
  Et voilá. Navolgend comment van de deskundige heb ik ook aangevoerd als productie in de procedure bij het Gerechtshof te Arnhem. Men oordele zelf. Zijn comment is van 8 augustus 2011.
  ==
  Beste Jan,

  Primair van belang is de vraag: is er nu wel of niet sprake van een geval van ernstige verontreiniging, waarvan de sanering met spoed moet worden uitgevoerd?
  Het doel van alle onderzoek dat nu plaats vindt, is het beantwoorden van die vraag.

  Voor mijn gevoel zijn de volgende twee aspecten daarbij doorslaggevend:
  mate, aard en omvang van pluim met grondwaterverontreiniging afkomstig van Het Slijk
  mate, aard en omvang van vaten onder de waterspiegel
  Zoals je ziet zit daar ‘wat zit er nu in de stort zelf?’ niet direct bij. Maar wel indirect: wat erin zit kan er ook uit komen. Ofwel: de sanering van Het Slijk krijgt geen spoed als er het giftigste gif in zit, maar het is voldoende aannemelijk dat dat gif er nu en nooit niet uitkomt en niemand ermee in aanraking komt. Dat is meteen de hoofdreden waarom de ‘black box’ aanpak toelaatbaar is. Het antwoord op de vraag wel/geen spoed is te geven zonder dat je ‘in de black box’ gaat wroeten. Maar des te minder je in de ‘black box’ doet, des te meer moet je rekening houden met onzekerheden, zoals bijvoorbeeld:
  als je niet weet WAT er in de stort zit, hoe weet je dan welke stoffen je buiten de stort moet onderzoeken?
  Een antwoord daarop is het kijken naar vergelijkbare stoffen, en naar veelvoorkomende stoffen bij stortplaatsen in het algemeen, en/of het kiezen van een breed analysepakket.

  Een andere onderzekerheid is dat je ook niet weet WAAR wat in de stort zit, of belangrijker nog: waar iets uit de stort komt.
  Als je dat niet weet, moet je voldoende metingen buiten het stort verrichten om een voldoende zeker antwoord op de vraag te kunnen geven. Reden waarom ik hamer op een voldoende dicht peilbuizennetwerk.

  Hoe dan ook zit je met Het Slijk nu nog altijd in een bodemwetgevingtechnisch vacuum zo lang er geen beschikking ernst en spoed is. Wenselijk is om daar uit te komen, want dat geeft juridische zekerheid over wat er nu wel of niet gaat gebeuren en mogelijk is. De beschikking ernst en wel/geen spoed geeft geen vrijwaring, maar maakt wel duidelijk waar een toekomstige eigenaar aan toe is. In de huidige situatie is daar gewoon niets over te zeggen en is de locatie dus onverkoopbaar.

  Kijkje in de toekomst (puur speculatief):

  Het heeft er alle schijn van dat we de ontwerpbeschikking ernst en spoed dit jaar nog niet zullen gaan zien. Grondwateronderzoek wordt ‘gefaseerd’ ingestoken. Da’s meestal gunstig voor de kosten, maar niet voor de afrondingstermijn. Ook T&A kan eigenlijk alleen in het winterseizoen echt goed op de locatie terecht, dus waarschijnlijk nu nog geen voldoende compleet vatenonderzoek, pas in de winter compleet.

  Op het moment dat de beschikking ernst en spoed er ligt, is er dus volgens bevoegd gezag Wbb voldoende nader onderzoek verricht. Bevoegd gezag Wbb gaat dan in principe geen verdere vragen meer stellen, de kous is af. Tenzij er natuurlijk ‘nieuwe inzichten’ ontstaan in de loop der tijd. Die ‘nieuwe inzichten’ kunnen overigens in positieve of in negatieve zin werken: bijvoorbeeld verspreidingsrisico kan reuze blijken mee te vallen, of de andere kant op: er zou voldoende dikke deklaag zijn maar dat blijkt niet zo te zijn, het zijn maar voorbeelden. Herschikken is altijd mogelijk als er ‘nieuwe inzichten’ zijn. De praktijk is dat ‘nieuwe inzichten’ vooral gebruikt worden om de benodigde toekomstige saneringsinspanningen te verminderen of geheel van de kaart te halen (van wel spoed naar geen spoed bijvoorbeeld).

  Wat betekent dat voor de toekomst: dit is niet het laatste onderzoek. Bij ‘nieuwe inzichten’ hoort ook nieuw onderzoek om die inzichten te onderbouwen. Daarnaast kan er ook periodiek onderzoek ter controle op de verontreiniging plaatsvinden, als onderdeel van risicobeheersing of als nazorg. Zie verder in navolgend stukje.

  Op het moment dat blijkt dat de sanering van Het Slijk geen spoed behoeft, betekent dat dat er bij huidig bodemgebruik geen milieuhygiënische noodzaak tot spoedig saneren bestaat. Ofwel: verander je niets aan het bodemgebruik, hoef je ook niets te doen. Daar is dan juridische zekerheid over. Dat maakt de locatie in theorie beter verkoopbaar: immers de kopende partij weet dat deze niet door overheid op saneren aangesproken zal worden als deze niets veranderd aan het gebruik als ‘oppervlaktewater’. Overigens kunnen er bij een locatie waarvan de sanering geen spoed heeft, wel beheersmaatregelen worden opgelegd, bijvoorbeeld monitoring (periodieke bemonstering) van monitoringspeilbuizen. Het bevoegd gezag Wbb stelt per beschikking vast dat er sprake is van een locatie met een geval van ernstige verontreiniging, waarvan de sanering geen spoed behoeft. Die beschikking is geen vrijwaring en kan dat ook niet zijn: want op een verontreinigd terrein zullen altijd gebruiksbeperkingen gelden. Die zijn lang niet altijd even vervelend en hoeven ook geen probleem te zijn voor de verkoop van een terrein. Feit is dat de beschikking juridische zekerheid biedt die er nu nog niet is.

  Op het moment dat blijkt dat de sanering van Het Slijk spoed behoeft, moet de sanering binnen afzienbare termijn aanvangen. Ga uit van binnen ongeveer 4 jaar, kan meer zijn, of minder. Voorafgaand aan sanering eventueel tijdelijke beveiligingsmaatregelen. Bodemsanering volgens een door het bevoegd gezag Wbb goedgekeurd saneringsplan. Maar eerst een saneringsonderzoek: wat zijn mogelijke en zinvolle saneringsvarianten en hoe verhouden die zich tot elkaar qua kosten/baten. Dan keuze voorkeursvariant, dan saneringsplan. De sanering is pas afgerond als het saneringsresultaat bereikt is. En daar kan een addertje onder het gras zitten: saneringen van grote grondwaterverontreinigingen kunnen jaren in beslag nemen totdat het resultaat is goedgekeurd. Ook als de sanering is afgerond, blijf je met de bodem aan de gang, dat heet nazorg. Nazorg kan bijvoorbeeld zijn een jaarlijkse visuele inspectie van een isolatiemaatregel, of jaarlijkse bemonstering van peilbuizen.

  Tot dusver, zonder concrete informatie uit het veld kan ik er nog niet meer van zeggen. Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.

  Met vriendelijke groet,

  Jurgen Wernsing
  Projectleider Bodemsanering
  Grontmij Nederland B.V.

  T +31 30 634 46 43 | M +31 6 537 923 18 | W http://www.grontmij.nl | Handelsregister 30129769
  ==

 56. jan bouma 11 december 2011 om 06:41

  PROCESINFORMATIE t.b.v.
  HET GERECHTSHOF TE ARNHEM

  Bewijs inzake detournement de pouvoir door de liegende ambtenaren Hendriks en De Beer van de gemeente Stichtse Vecht.
  ==
  Geachte heer Dolstra,

  Wederom dank voor uw reactie.

  Uit mijn comment aan u blijkt dat aan de door u gestelde voorwaarden 1, en 2, NIET door de gemeente Stichtse Vecht is voldaan!

  Punt 1 is al voldoende om hier een ernstige ingebrekestelling van de gemeente vast te stellen. Ik heb immers tot op heden geen proces-verbaal, noch afrekening noch verantwoording, ontvangen m.b.t. de diefstal op 19 juni 2009 gepleegd door de gemeente Stichtse Vecht van mijn onterecht in beslag genomen goederen.

  Ik beraad mij op verdere acties. Dit laat onverlet dat u, maar beter ware het Ministerie van BiZa hier orde op zaken stelt.

  Hoogachtend,

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —– Original Message —–
  From: Publieksvoorlichting (B&C/V&C)
  To: ‘villamithras@planet.nl’
  Sent: Thursday, December 08, 2011 9:54 AM
  Subject: RE: LVR: afreken/verantwoordigsplicht gem. deurwaarders

  Geachte heer Bouma,

  In antwoord op uw aanvullende vragen kan ik u het volgende melden.

  1. Deurwaarders zijn verplicht een afschrift van het proces van verbaal van beslag af te geven aan de schuldenaar. In dat proces verbaal worden de in beslag genomen goederen omschreven/gespecificeerd. Bij verkoop wordt een proces-verbaal opgemaakt waarin de verkoopopbrengst per kavel wordt verantwoord.

  2/3. De gemeente is verplicht de kostenveroordeling uit te betalen indien het betreffende vonnis uitvoerbaar bij voorbaat is. Is van dat laatste geen sprake, zal de gemeente de uitspraak in hoger beroep afwachten.

  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

  Hoogachtend,

  R. Dolstra

  Directeur Communicatie
  Ministerie van Financiën

  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: woensdag 7 december 2011 18:39
  Aan: Publieksvoorlichting (B&C/V&C)
  Onderwerp: Re: LVR: afreken/verantwoordigsplicht gem. deurwaarders

  Geachte heer Dolstra,

  Dank voor uw reactie. Er blijkt echter een misverstand m.b.t. uw antwoord op mijn vragen.

  Kortheidshalve daarom opnieuw:

  1. De gemeentelijke deurwaarder heeft op 19 juni 2009 een concertvleugel in beslag genomen en ook daadwerkelijk afgevoerd terwijl blijkens 2 vonnissen van de Rb Utrecht dat achteraf onrechtmatig was. De gerechtskosten over het 1e vonnis zijn WEL betaald door de gemeente het 2e vonnis niet. (915 euro) noch is aangegeven enige “verrekening” van dat bedrag. Idem is op 19 juni 2009 een schilderij uit de Mithras-collectie meegenomen waarover ook geen afrekening/verantwoording is afgelegd.

  2. De afrekenplicht houdt in dat de gemeentelijke deurwaarder (= ambtenaar) uiteraard verantwoording aflegt over de tot nog toe niet gerechtvaardigde inbeslagname van de concertvleugel – die qua waarde op dat moment de betwiste vordering verre overtrof van de gemeente. Dus is er sprake van détournement de pouvoir ofwel gewoon diefstal en zeker wanneer ik bij het Gerechtshof te Arnhem over deze zaak opnieuw gelijk zal krijgen! Ik wacht nu al ruim 2 jaar op een afrekening!!

  3. Idem geldt dat voor een inbeslagneming van een schilderij uit de Mithras-collectie.

  Dus er is geen sprake “geincasseerde gelden” doch een veelvoud van de betwiste vorderingen zijn betaald door de inbeslag genomen goederen.

  Dus de vraag aan u luidt: zijn gemeentelijke deurwaarders niet gewoon VERPLICHT om rekening en verantwoording af te leggen over de door hen in beslag genomen goederen? (Ik dacht zeker van wel!)

  Is de gemeente Stichtse Vecht ook niet verplicht om mij de toekomende door de rechter bevolen kostenveroordelingen te betalen?

  Of is er sprake van een soort wild-west toestand waarbij men opnieuw naar de rechter moet om dat af te dwingen. Overleg met de Rechtbank Utrecht leverde mij in ieder geval het advies op om… “dan maar de deurwaarder naar de gemeente te sturen!” (Sic!)

  Ik zal de gemeente uiteraard aanspreken op onrechtmatige daad ex Art. 6.162 BW want de handelwijze gaat alle perken te buiten en zeker wanneer ik opnieuw in het gelijk gesteld wordt door het Gerechtshof Arnhem.

  Ik mag u dan ook verzoeken uw antwoord te herzien in dier voege dat ik van het Min. van BiZa. mag vernemen dat er voor gemeentelijke deurwaarders gewoon verplichtingen zijn m.b.t. hun handelen. En dus dat ook zij afrekening en verantwoording moeten afleggen. Ik mag aannemen dat u dit met me eens bent. Anders zal ik uw mogelijk negatieve antwoord ook aan de rechter voorleggen.

  Inmiddels,

  Hoogachtend,

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  het behoeft geen betoog dat vanaf 2004 er een verbitterde strijd gaande is waarbij de gemeente Stichtse Vecht voor niets terugdeinst…

 57. jan bouma 11 december 2011 om 09:46

  Voor vandaag idem ook de wekelijkse pagina. Voor de context: zie @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  Goedemorgen. Men wordt weer op de wenken bediend… De at random generator koos pg. 79.
  De volledige pagina luidt:
  ==
  ‘Cagney’ heeft zo z’n eigen oplossing bedacht en knauwt…”we should kill all the bastards, don’t we have atomic bombs?”

  Deze krasse uitspraak hanteert hij echter als een soort (retorische) “standaardoplossing” want al vaker had ik het hem horen zeggen wanneer hem iets niet beviel terwijl hij door de vensters keek. Met vol wantrouwen zit hij nu naar ‘Bogart’, alias de undercoveragent HJA, te loeren en ik heb spijt dat ik diens “staat van dienst” in zijn bijzijn heb opgesomd. Te laat besef ik dat ik beter eerst had kunnen vaststellen hoe de verhouding tussen ‘de Pers’ en ‘de Maffia’ en/of ‘de Regering’ nu weer inelkaar stak. De “standaardoplossing” van ‘Cagney’ wordt immers maar al te vaak OOK door ‘de Pers’ ondersteund; en dan is er “natuurlijk” ‘niks aan de hand’; maar soms is dat anders… Dat is de ellende; je weet NOOIT waar of waarvoor “ze staat..”, de Pers. Is er verschil, zo vraag ik me af, tussen Bush of Truman die zonodig nog een 2e atoombom op Nagasaki, binnen 3 dagen na de eerste op Hirosjima, liet gooien. Natuurlijk zouden die Japanners, na Hirosjima, onvoorwaardelijk hebben gecapituleerd na te hebben vernomen dat er anders nog een 2e atoombom zou vallen… Nee, Truman wilde nog wel eens z’n speeltje demonstreren, ook aan de Sovjets, en dat er daarvoor 80.000 ‘noncombattants’ (lees: burgers) in een klap aan opgeofferd werden was ‘okay”; of moest Dresden nog platgebombardeerd worden terwijl de oorlog over was? Als dat geen genocide is… Waar staat ‘de Pers’? Ja, ik weet wel, u redeneert “dat een flinke wraakactie, omdat nu eenmaal die Jappen en Moffen begonnen waren, wel op zijn plaats was”; net zoals.. u zeker ook zou kunnen menen dat Bush ‘en passant’ wel 100.000 of meer Irakezen als “collateral damage” mag incalculeren om Saddam te verdrijven… Wist u trouwens dat die VN-inspecteurs, die op zoek waren naar de “chemische massavernietigingswapens” in Irak dat in de VS niet mogen…; en denkt u nu even aan de oorsprong van die ‘Antrax-affaire’. Wat had Rumsfeld, in 1988 nog handjesschuddend op TV te zien met Saddam, anders te regelen dan ook de mvw-leveringen in verband met de Iran-oorlog? Geen verdachtmaking maar een feit. De VS beschouwen zich, als ‘superpower’, te staan boven elke Wet. En in Nederland? Daar stopt de AIVD F.A. in een ‘safehouse’…, geen bajes, maar nee een ‘safehouse’ want de man is voor hen een “waardevolle informant” die bescherming verdient omdat hij natuurlijk alles wist van zijn mosterdgasleveringen en 13 jaar onder bescherming van Saddam in Irak kon wonen.. Dat zal de AIVD vast afgestemd hebben met de CIA… alleen niet met Justitie. Foutje.

  Nu had ik u beloofd onder punt c) de huidige positie van Mithras te vertolken in relatie met de oude, door Herodotus beschreven Mithrascultuur. Om die te begrijpen zou het dan wel handig zijn als u zich bewust bent van UNIVERSALISTISCHE WAARDEN../
  ==
  ..me dunkt deze pagina gaat over de inhoud van dit blog; ofwel de stelling over “hou jij ze dom, dan hou ik ze arm..”
  Allen een goeie dag..
  ==

 58. jan bouma 14 december 2011 om 12:55

  PROCESINFORMATIE
  Een belangrijke update heb ik geplaatst op het weblog (zie de widgetruimte van de schilderijen) THE SEARCH OF THE EMPTY LAWBOOK. De update gaat over de benoeming van mevr. Drs. Mirjam van ’t Veld tot burgemeester van Stichtse Vecht.. Zie: https://villamithras.wordpress.com/2009/08/20/the-search-of-the-empty-lawbook-in-beeld-gebracht-en/

 59. jan bouma 18 december 2011 om 09:46

  U vindt de reguliere zondagochtendoverpeinzing op: https://villamithras.wordpress.com/2009/07/21/het-vermeende-lot-in-beeld-gebracht-en/#comment-2744
  en bij @aadverbaast.wordpress.com

 60. jan bouma 21 december 2011 om 10:27

  PROCESINFORMATIE tbv
  HET GERECHTSHOF te ARNHEM

  Ambtelijke willekeur en pesterijen door de gemeente Stichtse Vecht n.a.v. onderstaande bewijsvoering.
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: hans.kentie@provincie-utrecht.nl
  Sent: Wednesday, December 21, 2011 10:15 AM
  Subject: M I T H R A S; 6.12

  Geachte heer Kentie,

  N.a.v. ons zojuist gevoerde telefoongesprek zend ik u hierbij mijn niet gehonoreerde Bezwaarschrift (zie punt 2) door de gemeente Stichtse Vecht. De uitleg die ik u gaf omtrent ambtelijke willekeur kan ik desgewenst ook nog adstrueren. Graag zie ik uw antwoord tegemoet m.b.t. Straatweg no. 170 te Maarssen (Van der Linden) in relatie met mijn afwijzing inzake een te realiseren aanbouwplan van Straatweg 178.

  Met dank bij voorbaat voor uw antwoord.

  MvG.;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  M I T H R A S

  BEZWAARSCHRIFT

  College van B. & W. van Maarssen
  Postbus 11
  3600 AA Maarssen

  d.d. 6 december 2007 en per die datum afgegeven op het Gemeentehuis.

  Inzake:
  Uw Voorbereidingsbesluit d.d. 8 oktober 2007 van het ontwerpbestemmingsplan
  van de gemeente Maarssen voor haar gebied.

  Geacht College,

  Mijn bezwaar is tweeledig.

  1. Met een beroep op de W.R.O., Art. 49 en 49a wordt bezwaar gemaakt voor de voorgenomen bestemmingswijziging van een voor mij DIRECT aangrenzend perceel naast Straatweg no. 178. Indien het weiland naast mijn perceel een (eventuele) herinrichting zal ondergaan naar een bestemming tot parkeerfaciliteiten, het ter plekke aanmeren van grote partyboten als thuisbasis, de geluidsoverlast en het overig faciliteren van het terrein daartoe is een waardedaling van mijn perceel onvermijdelijk. Zulks nog bij staat op te maken nadat het Voorbereidingsbesluit zou worden geëffectueerd in een definitief bestemmingsplan.

  2. In 2004 heb ik bij uw College kenbaar gemaakt mijn plannen om, binnen de op dat moment geldende regelgeving, te voorzien in een aanbouw voor Villa Mithras. Ter zake moge ik ervan uitgaan dat de toen meegekregen formulieren, waaruit die mogelijkheid bleek inmiddels nog bestaan en niet aan inperkingen (inmiddels) onderhevig zijn in uw nieuwe Voorbereidingsbesluit. Idem dat uw College de discretionaire bevoegdheid zult blijven houden om Art. 19 en/of Art. 17 toepasselijk te blijven verklaren in het nieuwe bestemmingsplan. Voor zover zulks dat niet geval is maak ik daartegen bezwaar.

  Hoogachtend,

  J.M. Bouma
  Straatweg 178 – 3603 CT – Maarssen – tel. 0346-573455 – villamithras@planet.nl

 61. jan bouma 25 december 2011 om 10:41

  Voor de reguliere zondagochtendoverpeinzig verwijs ik naar: https://villamithras.wordpress.com/2009/07/29/may-all-other-flags-burn-in-hell-in-beeld-gebracht-en/#comment-2747

  Allen prettige Feestdagen en een goed 2012.

 62. jan bouma 23 januari 2012 om 10:36

  PROCESINFORMATIE t.b.v.
  het Gerechtshof te Arnhem
  i.v.m. de komende hoorzitting.
  Context: http://aadverbaast.wordpress.com/2012/01/17/de-nieuwe-trend-wijs-naar-je-voorhoofd/#comment-61552

  ==
  @Aad…9:59
  Inzake je opmerking over “een uitgever” die het aandurft om de nieuwe Max Havelaar uit te geven verwijs ik je naar mijn intro-pagina van mijn website. Onderaan.

  Iets anders. Redelijk sensationeel tkn. Ik las hier in de navolgende correspondentie.
  ==

  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: dhr. A.P. van Stralen
  Sent: Monday, January 23, 2012 10:07 AM
  Subject: Re: proceskosten

  Beste René,

  Let op! Zojuist haalde ik uit de brievenbus de toegezegde positiebepaling van de gemeente; ook van belang voor de vergoeding van voor jouw toekomende proceskostenveroordeling. Ik type hierna die brief:
  (integraal) over:

  =========================================
  Gemeente Stichtse Vecht
  Behandeld door mr. T.F. Monfils
  direct doorkiesno. 0346-254162

  Ons kenmerk: tm/bel

  Datum: 20 januari 2012

  Onderwerp: uw verzoek voor een gesprek

  Geachte heer Bouma,

  Onlangs heeft u het woord gevoerd tijdens de politieke markt, voorafgaande aan de werksessie van de raad. Daarin heeft u aangegeven, dat u een gesprek wilt met o.a. de burgemeester over uw reeds lang lopende geschil met de gemeente over onder meer de aanslagen OZB en alles wat daarmee samenhangt.
  Nu loopt er een door u ingesteld beroep bij het gerechtshof Arnhem. Wij zijn bereid om een gesprek met u te voeren, maar vinden het wenselijk eerst de uitspraak van het gerechtshof af te wachten. Die uitspraak geeft namelijk voor beide partijen de gewenste duidelijkheid en vormt de basis voor het gesprek.
  Zodra het gerechtshof uitspraak heeft gedaan nemen wij contact met u op.

  In zijn algemeenheid willen wij u er op attent maken dat de door u gebezigde termen over ambtenaren niet bevorderlijk zijn voor een open gesprek.

  Daarnaast heeft u aangegeven zich benadeeld te voelen over de vleugel en het schilderij, waarop door de gemeente enige tijd geleden beslag is gelegd. Hierover zult u in een separaat schrijven door de heffingsambtenaar van onze gemeente worden geïnformeerd.

  Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

  Hoogachtend,

  Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

  Mevrouw drs. M.M. van ‘t Veld
  burgemeester

  P. Ploeg
  wethouder
  =========================================

  M.a.w. we dienen gewoon bij het Gerechtshof ons gelijk te halen. Ik zal bij de komende toegezegde hoorzitting bij het Hof inbrengen mijn Beroepschrift namens Sietse (C.A.M.) die onmogelijk kan voldoen aan de wettelijke bepalingen ingevolge de Wet WOZ. Met name speelt een rol o.a. de onjuiste objectafbakening. Etc. etc.

  Wat is nou wijsheid? Ik denk… we moeten onze hoorzitting bij het Hof winnend afronden in combinatie met het Beroepschrift van Sietse.

  Op nieuwe kosten voor mij zit ik niet te wachten. Ik ben uiteraard best bereid en vanzelfsprekend bij een succesvolle afronding je elke redelijke vergoeding te doen toekomen die voortvloeit uit een deal met de gemeente ex. Art. 55 Wbb en volgende. Ik sta sterk. Tenzij de rechtspraak ook verdorven is en zal tellen 1 + 1 = 3.
  Ipv. 2.

  Derhalve: ik sluit die deal met je.

  Graag bericht retour.

  Groet! JB

  Slotopmerking. Als ik de Nationale Ombudsman mijn dossiertje toestuur met de conclusie erin van de Directeur Communicatie van het Ministerie van Financien, dhr. Dolstra, heb ik de klootzakken sowieso opgeknoopt. Ik beraad me terzake…
  —– Original M
  Message —–
  From: dhr. A.P. van Stralen
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, January 23, 2012 9:25 AM
  Subject: proceskosten

  Hoi Jan,

  De gemeente blijft met een beroep op de invorderingswet weigerachtig de proceskosten te voldoen.

  Opnieuw procederen zal naar het zich laat aanzien extra kosten voor jou betekenen. We kunnen ook een deal sluiten.

  Met vriendelijke groet,

  René van Stralen

  Pieters Advocaten
  ‘Goylaan 13 A
  3525 AA Utrecht
  T: 030-2718855
  F: 030-2716672

  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: dinsdag 12 juli 2011 9:22
  Aan: dhr. A.P. van Stralen
  Onderwerp: Hoogmoed en de val…

  Hoi René,

  Toch een hierbij gewenst een prettige voortzetting van je vakantie (hoogmoed komt voor de val..) maar mr Roy Samson is net zo verbijsterd als ik en zal een weernota schrijven voor het hoger beroep. ik heb hem het vonnis toegestuurd. dus: dispereert niet!

  (die tour de france renners schijnen ook allemaal te vallen..; kijk maar uit!)

  groet! jb

 63. jan bouma 25 januari 2012 om 12:32

  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. het Gerechtshof te Arnhem
  context: http://aadverbaast.wordpress.com/2012/01/23/het-radicale-midden/#comment-61619

  @Aad
  Eindelijk kreeg ik vandaag NA 2,5 jaar eindelijk eens verslag van mr. T.F. Monfils van de gemeente Stichtse Vecht m.b.t. de diefstal op 19 juni 2009 van m’n concertvleugel en het schilderij uit de Mithrascollectie. Het schilderij staat in een kluis van het gemeentekantoor en de vleugel staat ergens opgeslagen bij een transportbedrijf. Enfin. Men neme kennis (of niet) van mijn reactie aan mr. T.F. Monfils als volgt:
  ==
  Ha René,
  tkn als reactie op de diefstal d.d. 19 juni 2009 en de verslaglegging na 2,5 jaar!

  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: Theo.Monfils@stichtsevecht.nl
  Sent: Wednesday, January 25, 2012 11:39 AM
  Subject: Fw: ‘Statements’; uw brief 20 januari 2012

  Geachte heer Monfils,
  c.c.: a.stralen@pietersadvocaten.nl

  Re.: uw brief d.d. 20 januari; kenmerk tm/bel
  inzake uw verantwoording en verrekening van uw (betwiste) inbeslagnemingen d.d. 19 juni 2009. Dus na 2,5 jaar.

  Hierbij meld ik u dat ik op goede gronden het niet eens ben met uw “waarderingen” van uw betwiste inbeslag genomen goederen en dus verwerp. Zie hieronderstaand een enkel verslag uit vele waaruit dat blijkt.

  a) Terzake de concertvleugel verwijs ik u o.a. naar http://www.youtube.com/watch?v=F2E7i9VNpr0 en nog veel meer bewijzen op youtube. De vleugel was nota bene in onderhoud bij de vaste stemmer van het Concertgebouw D. van der Assem en uw “waarde” is een aanfluiting. De waarde is tenminste 5000 euro.

  b) M.b.t. het door u – vooralsnog ook betwist – meegenomen schilderij verwijs ik u naar de contacten met de hoofdredacteur van het Kunsttijdschrift TABLEAU die wel een andere mening heeft omtrent de kunstzinnige waarde van de Mithras-collectie.

  Dat door uw overval op 19 juni 2009 deze afwikkeling niet tot resultaten heeft geleid is volledig aan uw handelen te wijten. Tevens wens ik u te wijzen op een volstrekt niet te accepteren verslaglegging van die overval pas NA 2,5 jaar!
  Zie: het commentaar van de Directeur Communicatie van het Min. van Financiën, dhr. R. Dolstra d.d. 8 december 2011.

  Voor meer info. verwijs ik u naar: https://villamithras.wordpress.com/2009/07/16/la-tristesse-dune-mere-ook-gered-uit-de-klauwen-van/

  Hoogachtend,

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==

 64. jan bouma 2 februari 2012 om 06:38

  PROCESINFORMATIE
  tbv het GERECHTSHOF TE ARNHEM
  Vandaag zal de Waarderingskamer van de WOZ, mevr. mr. E. Monster, mij hopelijk uitsluitsel geven over de stelling van de gemeente Stichtse Vecht – Belastingen – terzake (citaat) “Het is niet aan een afdeling belastingen te bepalen of een perceel onverkoopbaar is of niet..” En vervolgens toch aan mijn broer een aanslag WOZ oplegt van 1.011.000,== euro terwijl zijn o.g. onverkoopbaar is… Ik schrijf nu het Beroepschrift voor hem. Ondertussen men neme kennis van het onderstaande:
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: Hans Pal, van der
  Sent: Wednesday, February 01, 2012 5:56 AM
  Subject: Re: Betr.: Het Slijk te Maarssen

  c.c.: secretariaatcdK@provincie-utrecht.nl … is mede verantwoordelijk
  c.c.: bureau@nationaleombudsman.nl .. volgt dit dossier
  c.c.: info@stichtsevecht.nl …..t.a.v. het College van B&W
  c.c.: jurgen.wernsing@grontmij.nl …is mijn deskundige
  c.c.: a.stralen@pietersadvocaten.nl ..is mijn advocaat ivm het Appel bij het Gerechtshof Arnhem.

  Geachte heer Van der Pal,

  Dank voor uw reactie. Aangezien de Provincie bij monde van dhr. Reinier Besemer gisterenochtend PRECIES HET TEGENOVERGESTELDE beweerde kan er maar één conclusie getrokken worden.

  a) of de Provincie liegt;
  b) of het Waternet liegt.

  Het kan natuurlijk niet zo zijn dat u beiden “op elkaar aan het wachten bent..” De bovengenoemde “c.c.” zijn op verschillende wijzen bij dit schandaal betrokken. Niet in de laatste plaats geldt dit voor mijn Hoger Beroep bij het Gerechtshof te Arnhem dat thans dient.

  Zie hierna nog het tijdstip waarop ik Reinier Besemer (Provincie) telefonisch sprak en mijn mail aan u, Waternet, van 28 januari j.l. zond. Het behoeft verder geen betoog dat het bewijs “overheden zijn corrupt” nog meer geadstrueerd zou moeten worden. U kunt desgewenst het straatje van Waternet, “het bevoegd gezag sinds de invoering van de Waterwet” schoonvegen door het bieden van een reactie. En wel terzake de vraag wie er liegt.

  Met dank alvast voor uw verklaring.

  Hoogachtend,

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  Van:
  Aan: “Besemer, Reinier”
  Onderwerp: Fw: INFO + TOESPRAAKJE RAADSVERG. 31 JANUARI
  Datum: dinsdag 31 januari 2012 11:31

  Beste Reinier,
  cf. tel toezegging zojuist; tkn.
  mvg.;
  jb

 65. jan bouma 8 februari 2012 om 06:25

  PROCESINFORMATIE t.b.v.
  het Gerechtshof te Arnhem (Sector Belastingrecht)
  i.v.m. de zitting van 13 maart a.s. 10:30 uur

  voor de context van het onderstaande zie: http://aadverbaast.wordpress.com/2012/02/03/afrekenen-met-betaald-voetbal/#respond

  ==
  @Aad..1:07
  In deze zaak gaan hand in hand de corrupte misdadige overheid. Probleem is dat “de bestuursrechter” geen misdadige overheid mag toetsen. Zo is de cirkel rond. Nu zal ik ervoor zorgen dat dit comment op 13 maart a.s. aan het Gerechtshof te Arnhem zal worden voorgelegd. En dan mag de rechter bepalen of hij deugt of niet. Er is ook nog civiel recht en strafrecht…
  Maar ja, je herinnert je nog wel het initiatiefswetsvoorstel van Heerts, Anker en Smilde die de strafrechtelijke immuniteit wilde opheffen van een criminele overheid. Ondanks een zogenaamde Kamermeerderheid wordt het voorstel maar geen wet! Ook het parlement is dus corrupt.

  Ondertussen heeft dat criminele tuig van Waternet beslag gelegd op m’n AOW’tje omdat ik het verdom om hun “waterschapsbelasting” te betalen! Ik zal dit comment ook even doorsturen aan de milieujurist mr. Roy Samson van de Provincie Utrecht en de CdK dhr. Robbertsen en de Nationale Ombudsman en uiteraard dient “de saneerder van de Vecht”, het Waternet, het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) ook gewraakt te worden door toezending van dit comment. Vanaf het bekend worden van het Grontmij-rapport in 1990/1991 is men nu al….”aan het onderzoeken” tegelijkertijd veroorzakend risico-aansprakelijkheid van de volksgezondheid en miljoenenschaden voor gedupeerde eigenaren/particulieren.
  Ik zal de rechter ook proberen te overtuigen dat er sprake m o e t zijn geweest van steekgelden die betaald zijn aan de overheden in het verleden. Je maakt mij niet wijs dat zonder dat die overheden dat wisten er dekschuiten vol met vaten chemisch afval konden worden gedumpt. Daar moet voor zijn betaald. Maar ja.. de criminelen liggen op het kerkhof want het totale archief is verbrand!
  ==

 66. jan bouma 11 februari 2012 om 09:37

  PROCESINFORMATIE t.b.v.
  Het Gerechtshof ARNHEM en
  de Rechtbank Utrecht.

  Op 13 maart a.s. zal het Belastinghof ARNHEM een zitting wijden aan mijn Appel. Zie hierboven d.d. 21 oktober. Inmiddels dient vanaf 10 februari j.l. ook bij de Rechtbank Utrecht het Beroep van mijn medegedupeerde buurman en broer C.A.M. Bouma. Zijn Beroepschrift vindt u via de navolgende link: https://villamithras.wordpress.com/2009/10/13/de-achterkant-in-beeld-gebracht-en/#respond Zie de laatste update aldaar: Het Beroepschrift.

 67. jan bouma 28 februari 2012 om 15:28

  PROCESINFORMATIE t.b.v.
  Het Gerechtshof ARNHEM;
  Zitting 13 maart ; 10.30 uur.
  Na tijdige toezending van het Beroepschrift van C.A.M. Bouma met bijlagen door info@pietersadvocaten aan de Griffie van het Hof en aan de wederpartij (Gemeente Stichtse Vecht) zal ik ter zitting worden bijgestaan door mr. C.T.W. van Dijk van Pietersadvocaten.

 68. Jan Bouma 13 maart 2012 om 16:37

  PROCESINFORMATIE
  Vandaag 13 maart; 10:30
  Met mr. C.T.W. van Dijk namens Pietersadvocaten aanwezig. Van de gemeente Stichtse Vecht waren aldaar present – zoals altijd buitengemeen shabby gekleed.. – of dat de armoede van de gemeente Stichtse Vecht moest onderstrepen – de heren De Jong, taxateur, en dhr. De Beer. Men zou verwachten ook nog de officiële heffingsambtenaar namens de gemeente mr. T.F. Monfils aldaar te ontmoeten maar nee.. Evenmin was present de milieujurist van de Provincie Utrecht mr. Roy Samson. Er wordt hier geschiedenis geschreven. Wilt u weten hoe het verliep? Zie mijn comment bij @aadverbaast.wordpress.com als volgt:
  ==
  @Aad… Off topic maar ook weer niet: over 6 weken schriftelijke Uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem. Prognose: ik ben redelijk optimistisch omdat de gemeentelijke leugenaars/milieucriminelen er toch wat “hakkelend” bij jstonden toen de gisse rechter – die het dossier goed kende – hun wat lastige vragen stelde. Maar ‘t is afwachten. Indien het Hof blijkt geeft niet de juiste rechtsopvattingen te hebben kan ik bij een eventuele negatieve Uitspraak nog in cassatie bij de Hoge Raad. Hopelijk zal dat allemaal niet nodig blijken…. 🙂

  Je blog.

  Ik denk dat er een causaal verband moet zijn voor de burger, maar ook de krant, om de financiële crisis van belang te achten. Wat zal het de burger per saldo kunnen schelen als de Target2 doelstellingen gaan snijden in zijn besteding- consumptiepatroon? Ziedaar een relevante vraag. Het lijkt wel een rechtsbeschouwing waarbij ook oorzaak en gevolg geduid moet worden.

  In ieder geval verdiende het VW-concern bijna 16 miljard euro zo heb ik begrepen.

  Tot later.

 69. Jan Bouma 15 maart 2012 om 18:20

  Test (er zijn problemen met de inlogging bij @aadverbaast.wordpress.com)

 70. Jan Bouma 4 april 2012 om 08:48

  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. het Gerechtshof Arnhem
  dat zich sinds de zitting van 13 maart j.l. beraadt..
  en binnen nu en een paar weken Uitspraak zal doen.

  Ik las hier bij uitzondering in uit m’n archief een verklaring. Men oordele zelf. E.e.a in relatie met m’n verzoek aan het Hof tijdens de zitting om rehabilitatie.
  ==
  Geachte Raadsfracties en ‘de Pers’,

  Re.: raadsvergadering d.d. 27.02.2006
  c.c.: Mr M. Lanen en Mr J. Homan (Van Benthem & Keulen)
  (zij waren destijds mijn advocaten; thans is dat Pietersadvocaten)

  Betreft: Raadsvergadering van maandag 30.01.2006; inzake de “Toespraak”
  van inspreker schadelijk handelen van gemeente/milieudienst.

  Datum: 9.02.2006

  Door sommigen is mij nog gevraagd om een korte uitleg waarom “de ambtenaren van de gemeente en de Milieudienst onrechtmatig (en dus verwijtbaar en schadelijk!) hebben gehandeld”. Daarom in het kort opnieuw een uitleg:

  1. Beleidsmatige fouten ter zake de gebleken “interne discommunicatie” tussen ambtenaren R.O. enerzijds versus ambtenaren van Bouw & Wonen anderzijds inzake voorschriften “aanbouwen”.

  Toelichting: Stel: dat wanneer een serieuze koper van uw woning u vraagt even de gemeente te laten bevestigen dat uw bewering aan hem (koper) “dat er in principe een aanbouw mogelijk is” omdat u daartoe een paar maanden eerder (na afspraak) de benodigde formulieren hebt verkregen bij Bouw en Wonen je vervolgens geen bevestiging krijgt bij de Dienst R.O. die daar weer overgaat. (Belemmeringen van volumes en/of van andere aard zijn er niet). Terwijl koper u daar dus expliciet naar had gevraagd wordt die bevestiging niet verkregen en constateert de burger slechts een zo’n “schadelijk mogelijk handelen” zijdens de gemeente. De vraag zijdens koper was relevant want de achterliggende gedachte van hem zou kunnen zijn: “iedereen kan wel iets beweren, of formulieren hebben verkregen….; laat de gemeente dit even bevestigen…” Dus: een volstrekt begrijpelijke en logische vraag.

  In casus: op pg. 71 van die meegekregen voorschriften blijkt dat een aanbouw, volgens arcering, van 3,5 meter uit de gevel van het hoofdgebouw aan de achterzijde mogelijk is. Er ontstaat dan consternatie en irritatie bij R.O. wanneer ik om die bevestiging vraag en…. vervolgens het betreffende formulier aan mevr. Havermans, (R.O)., fax. Van Cranenburgh (chef) legt zijn medewerkers dan een “spreekverbod” op dat later door mevr. Spaans aan de medewerkers van makelaarskantoor Lubbers, die namens koper optraden, nog eens in negatieve zin wordt geventileerd. (zie verder de al gegeven uitleg).

  Kern van de zaak is dat ik als ingezetene slechts constateer dat de gemeente zo schadelijk als mogelijk is opgetreden; met “twee monden” spreekt en onbetrouwbaar is. Voorgaande gang van zaken is geheel bewijsbaar. Mijns inziens ligt er hier dus een taak voor ‘de politiek’ om onderlinge “stammenstrijd” en/of “domeinwerking” tussen de diensten Bouw & Wonen en R.O. tegen te gaan, althans ervoor te zorgen dat die onderlinge communicatie naar behoren verloopt!

  “Resultaat” was ondertussen, dat ondanks mijn goede bedoelingen nu juist die communicatie te bevorderen, ik “beloond word” met een eerste vertrouwensbreuk tussen koper/verkoper. Anders gezegd: een inwoner kan geen informatie verschaffen aan een potentiële koper van zijn woning of er aangebouwd kan worden ondanks dat hij beschikt over de procedurele regels waaruit blijkt dat dat kan. Conclusie: de gemeente handelt niet-consistent en onrechtmatig, en dus (onnodig) schadelijk, jegens haar inwoners, althans in mijn geval, door de verlangde bevestiging niet aan koper te verstrekken.

  2. Foutieve en incriminerende verslagleggingen door de Milieudienst Noord-West Utrecht. Uiteraard zijn die veel ernstiger dan de kwestie over “de aanbouw”. Zowel de gemeente als de milieudienst zeggen evenwel door te zullen gaan met die foutieve en criminaliserende verslagleggingen naar derden. (Leest u immers wat dhr. Ganzevoort daar recent nog, d.d. 9.09.2005, over opmerkte inzake die ophogingsgrond). “We hebben correct gehandeld” zo luidt hun glasharde leugen! En voor zover er wel een erkenning van foute informatie onder ogen moet worden gezien en niet langer ontkend kan worden, wordt die erkenning gebagatelliseerd als “weinig accuraat”. (Sic!) Deze gang van zaken betekende dat koper W. wel de gemeente (ten onrechte!) geloofde maar niet ondergetekende ter zake:

  a) de voorgeschiedenis van het terrein (geen varkensmesterij maar landb.m.rep.bedr.)
  b) dat er nog olietanks in de grond zitten (impliciete beschuldiging omdat “afvoer-bewijzen” zouden ontbreken.
  c) dat er mogelijk vervuilde en giftige ophogingsgrond is aangewend (terwijl “de ambtenaren van de Provincie erbij stonden te kijken!!!”)
  d) dat er geen zekerheid is te verkrijgen of er aan de achterzijde een aanbouw in principe mogelijk is (terwijl de meegekregen formulieren anders bewijzen)
  e) dat zijn veronderstelde sociale settlement en vestiging in de gemeente en voortzetting van de activiteiten van Villa Mithras (gratis exposities en beeldentuin) de bodem werd ingeslagen door alle negatieve en lasterlijke uitlatingen (“we mogen zelfs niet meer met hem spreken!”) omtrent mijn persoon.
  f) dat de ideële doelstelling van Villa Mithras “Waarheid en Licht” uit te dragen door deze criminerende en leugenachtigheid en aantijgingen zijn geschaad en… “dankzij” de gemeente niets voorstellen!

  Voor twee (2) verbijsterende “onjuistheden” vraag ik nog uw aandacht:

  1) De milieudienst beweert dat de benaming “landbouwmachinereparatiebedrijf” het gevolg zou zijn van (citaat uit brief d.d. 10.03.2005) “mogelijk is deze benaming afkomstig van een eerder verleende hinderwetvergunning op dit adres.” Terwijl iedereen weet dat “die locatie” sinds de Middeleeuwen onbebouwd was en dat vanaf midden jaren ’60 (v.d.v.e.) t/m ’90 er een varkensmesterij gevestigd was. Hiermee is mijn aantijging dat a) er een complete chaos blijkt in die digitale bestandsgegevens ofwel b) er bewust en opzettelijk foute informatie aan koper W. is verstrekt terecht en wordt niet weerlegd!

  2) Dat in strijd met de waarheid de milieudienst c.q. dhr. Ganzevoort blijft beweren dat die aangevoerde ophogingsgrond “verdacht” is (omdat hij Van Bentum Recycling impliciet van milieucriminaliteit beschuldigt!) De dienst schrijft in de brief van 5.10.2006 gericht aan (“…en dat is NA 9 september 2006 toen ik Ganzevoort hierop aansprak…!) Derks Star Busmann , die op verzoek informatie inwon, nog steeds (dat) “Ten aanzien van de kwaliteit van de opgebrachte grond op Straatweg 176 kan de milieudienst geen uitspraak doen.” Dit is een grove onjuistheid! De ambtenaren van de provincie (“die erbovenop stonden!”) hadden immers de milieudienst kunnen bevestigen dat het hier ging om massaal aangevoerde grond afkomstig uit een “maagdelijke veenweide”. De “kwaliteit”, “oorsprong” en “samenstelling” waren dus wel bekend. Men moet ophouden dit soort impliciete verdachtmakingen te (blijven) uiten en erkennen dat de dienst gewoon niet goed en accuraat weet te berichten terwijl… ze dat anderzijds wel pretendeert.

  Ten aanzien van die “achtergebleven olietanks” blijkt eveneens dat de dienst compleet heeft gefabuleerd: a) men kan sowieso geen hinderwettekening goed lezen en interpreteren, b) er worden “tanks” genoemd die er nooit geweest zijn (!) – zoals een “verhaal” over een wel/niet “afgeschuimde tank” (onzin; die was er nooit maar misschien ergens een kilometer verderop!), c) vervolgens niet erkend wordt dat er gewoon bovengrondse tanks en installaties waren (waaronder slechts 1 kleine dieselolietank met pomp) die regulier bij de ontmanteling van het bedrijf zijn verwijderd. Ergo: daar hoeft de milieudienst geen “afvoerbewijzen” van te hebben! Voorts de milieudienst blijk geeft niet goed in de gaten te hebben hoe de nieuwe nummering loopt van de voormalige bedrijfslocatie (dat was no. 166). Die nieuwe nummering luidt: 174 – 176 – 176a – 178 en derhalve maakt no. 178 (= Mithras) daar deel van uit. …. Ten overvloede: de enige ondergrondse tank die op het voormalige bedrijfsterrein lag is verwijderd met een certificaat van de KIWA. Aan koper W., via de medewerkers van het makelaarskantoor, werd wel iets anders verteld en gesuggereerd!!!

  Eis: men moet de gemaakte fouten erkennen en stoppen met het doen van impliciete dan wel expliciete beschuldigingen omtrent mijn persoon en/of de locatie in de toekomst.

  Overweging: Aan “de politiek” heb ik op basis van (veronderstelde) integriteitswaarden een uitspraak gevraagd en een erkenning van de bewijsbare gang van zaken. Op 27.02.2006 a.s. hoop ik ter zake uw resultaat te vernemen inclusief het oordeel omtrent de symbolische schadevergoeding van 10.000 euro. De werkelijke toegebrachte schade, materieel en immaterieel (!) is onvergelijkbaar groter!

  Met behoud van weren en rechten teken ik,

  Hoogachtend,

  J.M. Bouma
  Tel. 0346-573455

  Villa Mithras http://www.villamithras.com Straatweg 178 Maarssen
  ==

 71. Jan Bouma 7 april 2012 om 12:28

  PROCESINFORMATIE t.b.v. het Gerechtshof
  te Arnhem en de Rechtbank Utrecht.
  De hierboven genoemde “Toespraak” tot de Gemeenteraad van 30 januari 2006 luidde als volgt:
  (terwille van een geschiedkundige reconstructie is die van belang)
  ==
  16. Belanghebbende last terzake in de “Toespraak” die hij hield op 30 januari 2006 ten overstaan van een voltallige gemeenteraad en ook (uiteraard) bij de heffingsambtenaar bekend was.

  “…Uw verweer, meneer de Voorzitter, hield in een verwijzing naar de brief van de Milieudienst/Gemeente d.d. 10 maart 2005 met kenmerk 211/W/995. Daarin meent u uw “legitimatie” te vinden voor de handelwijzen van uw ambtenaren. Ik bestrijd die opvatting en constateer slechts dat uw ambtenaren blijk hebben gegeven “te hebben gekakeld als de befaamde kippen” omdat uit niets is gebleken dat zij werkelijk enige historische kennis hadden omtrent de locatie waarover zij anderzijds orakelden en hebben bericht aan onderstaand vermelde personen. Ronduit ergerlijk is voorts de opstelling van Dhr. Ganzevoort (opvolger van Van Cranenburgh) die meent zijn impliciete criminaliserende (en ontoelaatbare!) opmerkingen aan mijn adres, en die van de toeleverancier van de ophogingsgrond Van B., te kunnen handhaven. Het integriteitsbesef van Ganzevoort ontbreekt blijkbaar geheel! Voor de goede orde meld ik, en maak publiek….:
  a) dat ondergetekende GEEN milieucrimineel is die “vervuilde, giftige (verboden) stoffen” heeft
  aangevoerd in de ophogingsgrond van de locatie Mithras noch dat van zijn buren; dat idem Van B. (de toeleverancier) daar dus ook niet onrechtmatig van mag worden beschuldigd! Net zo min als ik Ganzevoort mag beschuldigen dat hij een dief is door (valselijk!) te beweren dat hij “een miljoen euro zou hebben gestolen!”
  b) dat ondergetekende GEEN milieucrimineel is die “olietank(s) in de grond heeft verstopt…of achtergelaten….”
  c) dat ondergetekende ook GEEN leugenaar is ter zake alle andere kwesties die hieronder vermeld staan.

  Dat er fouten kunnen worden gemaakt moge “menselijk” worden genoemd; het wordt een kwalijke zaak wanneer die fouten niet ruiterlijk worden erkend en…. de consequenties daarvan niet worden genomen maar als men unverfroren daarover gaat liegen. De meest groteske leugen, die ik ondermeer met de heer Ganzevoort besprak, was de valse bewering omtrent “het landbouwmachinereparatiebedrijf”….; “die is net zo waanzinnig” zei ik hem, “als het bekende Maarssense bedrijf Verzinkerij Bammens een…. “landbouwbedrijf” te noemen!” Hij zou zich daardoor de risee van de Vechtstreek maken! Er blijkt dus een complete chaos bij de Milieudienst omtrent opgeslagen digitale bestanden waaruit men anderzijds vrolijk “oreert”, “kakelt” en impliciet “beschuldigt”. Idem dit (om de actualiteit van NU te dienen!) het geval is met het Plan Maarssen-aan-de-Vecht waarbij er talloze percelen verkeerde bestemmingen (en dus geschiedenissen) krijgen! Een andere zielige leugen is het “verweer” van de heer Bakker dat omtrent perceel 178 (= Mithras) gerapporteerd is “dat er niets over bekend is” hetgeen weer een leugen is omdat dat perceel een latere hernummering kreeg en voorheen gewoon deel uitmaakte van het complex van het toen alom bekende en overlast gevende mestvarkensbedrijf! Et cetera, et cetera…. andere “doorzichtige verdraaiingen en leugens” om zich “eruit te redden” schiet men net zo makkelijk aan flarden als het voorbeeld!

  Ik verzoek de raadsfracties mij in de volgende raadsvergadering uitsluitsel te geven omtrent de “symbolische” schadevergoeding. Ik zeg met klem “symbolisch” want zelfs voor niet het duizendvoudige bedrag wil ik mijn naam (en die van Mithras!) bezoedeld zien zoals thans gebeurd is!

  U, meneer de Voorzitter wenste deze publieke oorlog met Mithras…; u kunt die dan ook krijgen. Dit is slechts de eerste slag! De Pers en de burger beseffen overigens goed dat ik in het strijdperk treed mede ten behoeve van een ieders belang; het algemene belang dus. Vandaag ben ik slachtoffer van “het gekakel” maar morgen bent u dat! Uiteraard kan de Pers met beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de vermelde brief opvragen dan wel bij ondergetekende verkrijgen alsmede aanvullende informatie… Ik zie dat mijn vijf minuten spreektijd ‘om’ zijn….; ik dank u voor uw aandacht…”
  ==

 72. Jan Bouma 15 april 2012 om 20:26

  PROCESINFORMATIE t.b.v. het Gerechtshof
  Arnhem en de Rb. Utrecht. Uit m’n archief één van de vele emails.

  E.e.a. in relatie met mijn verworpen Bezwaarschrift enerzijds
  en de “clandestiene bouw” van Van der L. van Straatweg 170.
  “ambtelijke willekeur” en “onrechtmatige daad” in het kader van de WOZ.
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: charlotte.spaan@maarssen.nl
  Sent: Monday, June 14, 2004 9:36 AM
  Subject: Fw: Intekening ontw.best.plan.

  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: annemieke.havermans@maarssen.nl
  Sent: Monday, June 14, 2004 8:08 AM
  Subject: Intekening ontw.best.plan.

  Gemeente Maarssen
  t.a.v. Mevr. A. Havermans
  t.a.v. Mevr. Charlotte Spaan (na tel. overleg; t.k.n.)

  c.c.: info.maarssen@vechtstreekmakelaars.nl

  Re.: uitbreiding/bouwkundige aanpassing Villa Mithras.

  Geachte mevrouw Havermans/Spaan,

  Gaarne Uw aandacht voor het volgende. Gebleken is dat toekomstige nieuwe bewoner(s) van Villa Mithras graag de zekerheid hebben dat een (mogelijk) door hen gewenste bouwkundige uitbreiding van V.M., c.q. dat een daartoe in te dienen bouwaanvraag in principe zal sporen met het bij de gemeente in ontwerp zijnde bestemmingsplan ter plaatse, mogelijk is.

  Een bevestiging terzake zijdens de gemeente wordt zeer op prijs gesteld, en U wordt verzocht deze bevestiging – indien mogelijk hedenochtend – per email te zenden aan mijn makelaar: info.maarssen@vechtstreekmakelaars.nl i.v.m. met een bezoek hedenochtend van een geinteresseerde koper voor wie die aanbouwmogelijkheid relevant is en daarover zekerheid verlangt.

  Bij voorbaat met dank voor Uw reactie.

  Met vriendelijke groet,

  J.M. Bouma
  Villa Mithras
  ===
  (… de bevestiging werd niet gegeven…)

 73. Jan Bouma 27 april 2012 om 12:21

  PROCESINFORMATIE van het
  GERECHTSHOF (Afd. Belastingen) te ARNHEM
  (gisteren zou er Uitspraak zijn….)
  ==
  @Aad… : zie @aadverbaastwordpress.com
  M’n advocaat van Pietersadvocaten te Utrecht zond me zojuist deze mail:
  ==

  From: C.T.W. van Dijk
  Sent: Friday, April 27, 2012 12:25 PM
  To: villamithras@planet.nl

  Beste Jan,

  Het Hof heeft meer tijd nodig. De uitspraak zal nog zes weken op zich laten wachten.

  Groet,

  Christian
  ==
  …dus ga gerust maar op vakantie. Kennelijk wordt ook niet zomaar één-twee-drie een corrupte overheid veroordeeld hoewel de bewijzen er zijn. De cover up van “het natuurgebied” ‘het Slijk’ zal wel ten einde komen door de rapporten. Daarover later meer…

 74. Jan Bouma 7 mei 2012 om 09:32

  PROCESINFORMATIE t.b.v. het Gerechtshof te Arnhem
  idem t.b.v. de RECHTBANK UTRECHT. T.k.n.:
  ==
  Beste Jurgen,

  Dank voor de info. Ik sprak zojuist Mevr. Verhagen van het Kadaster. Zij heeft voor mij nagezocht of er ooit melding is geweest van een “VGS Het Slijk” te Maarssen.
  Niet dus. Noch door de gemeente, noch door de Provincie. De Provincie heeft dan “iets” uit te leggen. Ze was dat met me eens……..
  Enfin. We zien wel, of niet. In ieder geval zal het Gerechtshof Arnhem nu op 5 juni a.s. UITSPRAAK doen.

  Groet! JB

  From: Wernsing, Jurgen
  Sent: Monday, May 07, 2012 9:40 AM
  To: Besemer, Reinier
  Cc: villamithras@planet.nl
  Subject: Reactie concept NO Het Slijk

  Beste Reinier,

  Hierbij mijn opmerkingen namens de heer J.B.A.M. Bouma over het concept NO Het Slijk te Maarssen.

  Ik zie je reactie met belangstelling tegemoet. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik dat graag.

  Met vriendelijke groet,

  Jurgen Wernsing
  Projectleider Bodemsanering
  Grontmij Nederland B.V.

  T +31 30 634 46 43 | M +31 6 537 923 18 | W http://www.grontmij.nl | Handelsregister 30129769
  ==

 75. Jan Bouma 4 juni 2012 om 14:03

  PROCESINFORMATIE.
  Zie: mijn posting van 11 februari 2012 hierboven en de verwijzing
  naar het Beroepschrift van mijn broer C.A.M. Bouma op
  De Griffie van de Rechtbank Utrecht meldde mij zojuist dat er t.a.v. die zaak op 25 juni a.s.; 9.30 uur een zitting wordt gehouden.

  Opmerkingen.
  1) Uiteraard zal de Uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem (morgen, 5 juni) dan van belang zijn.
  2) Idem zal van belang zijin het eindcommentaar van Jurgen Wernsing (zie hierboven d.d. 7 mei)

  Morgen, overmorgen zal ik hier plaatsen de Uitspraak van het Gerechtshof. Laten we er vanuit gaan dat het Hof de juiste rechtsopvattingen zal hebben waardoor er geen cassatie hoeft te worden ingeroepen bij de Hoge Raad. U verneemt nader…

 76. Jan Bouma 5 juni 2012 om 15:27

  PROCESINFORMATIE
  De Griffie van het Gerechtshof Arnhem heeft aan mijn raadslieden, mr. a.p. van stralen (René van Stralen) en mr. C.T.W. van Dijk (Christian) van PIETERSADVOCATEN te Utrecht laten weten dat er weer uitstel wordt betracht. De UITSPRAAK van het Gerechtshof zou op 5 juni (vandaag) 2012 gedaan worden maar is nu voor de 2e keer (!) uitgesteld.

  De UITSPRAAK is nu aangekondigd als……..”zo spoedig mogelijk”.

  Ter zake merk ik op dat ik dat wel begrijp. Tenslotte is in het geding de waarde van de rechtsstaat of die van een corrupte overheid. En als die laatste als zodanig veroordeeld wordt betekent dat wel iets. Stay tuned voor de verdere ontwikkelingen. (Hier wordt rechtsgeschiedenis geschreven maar dat had u al begrepen..) 🙂

 77. Jan Bouma 11 juni 2012 om 07:24

  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. De Rechtbank Utrecht
  ” ” Het Gerechtshof te Arnhem
  ==
  Aan de Rechtbank Utrecht
  Sector Bestuursrecht
  Mr. J.R. van Es- de Vries
  Postbus 13023
  3507 LA Utrecht

  Betreft: Procedurenummer: 12/525/WOZ V35
  Zitting: 25 juni 2012; 9:30 uur

  Mijn kernmerk: S/Bou.01
  Datum: 11 juni 2012-06-11

  Betreft: toezending rapport van Jurgen Wernsing/De Grontmij d.d. 23 april 2012; kenmerk: 307252

  Weledelgestrenge Vrouwe,

  Bijgaand doe ik u toekomen het commentaar/rapport van de Grontmij als reactie op de eindrapporten van de Provincie Utrecht inzake de VGS ‘Het Slijk’ te Maarssen.

  • Ter zitting zou ik dit rapport graag toelichten in relatie met de Wet Kpb.
  • Ik ga er vanuit dat verweerder het rapport kent derhalve behoeft het niet te worden toegezonden.

  Met hoogachting,

  (handtekening)

  J.B.A.M. Bouma; gemachtigde.

 78. Jan Bouma 20 juni 2012 om 08:05

  PROCESINFORMATIE t.b.v.
  Rechtbank Utrecht – Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries; zitting 25 juni a.s.; 9:30 uur
  Idem
  Gerechtshof te Arnhem (Belastingkamer)
  ==
  Aan de heffingsambtenaar van de gemeente
  Stichtse Vecht; de heer M.J. Hendriks
  c.c. het College van B&W van Stichtse Vecht
  per post
  per mail
  d.d. 20 juni 2012
  Endelhovenlaan 1
  3601 GR Maarssen

  c.c.: a.stralen@pietersadvocaten.nl

  Betreft: uw aanzegging met Dwangbevel tot betaling van een discutabele vordering
  d.d. 8 juni 2012 inzake uw aanslagbiljetnummer: 10.2012.3.11376

  BEZWAARSCHRIFT

  Geachte heer Hendriks,

  Hierbij teken ik bezwaar aan tegen uw aangekondigde actie m.b.t. bovengenoemde invordering. Het zou betekenen dat u alvast en bij voorbaat een premie verlangt bovenop uw omstreden aanslagen terwijl die bestreden worden bij thans 2 rechtscolleges. Het is dus alsof de dief een bonus vraagt voor zijn onwettigheid. Ik mag u verwijzen naar jurisprudentie inzake uw onrechtmatig handelen naar de navolgende Notitie:

  Klik om toegang te krijgen tot Over_het_verzet_in_executiegeschillen_een_machtig_wapen_tegenover_de_belastingdienst.pdf

  Ik beschouw uw onrechtmatig handelen opnieuw als een grove provocatie. Ik wijs u erop dat nochtans het College van B&W van Stichtse Vecht bestuursrechtelijk verantwoordelijk is voor uw functioneren.

  Zonder hoogachting;

  J.B.A.M. Bouma
  Straatweg 178
  3603 CT Maarssen
  Tel. 0346-573455

 79. Jan Bouma 25 juni 2012 om 12:58

  PROCESINFORMATIE t.b.v.
  Het Gerechtshof te Arnhem idem
  t.b.v. de Rechtbank Utrecht.
  ==
  @Allen
  @Aad
  De rechtszitting van vandaag was voor mij een eclatant succes. De voorzittend rechter mevr. mr. J.R. van Es- de Vries gaat zich verstaan met het Gerechtshof te Arnhem dat al tweemaal mijn Appel m.b.t. een Uitspraak verdaagde. Uitzonderlijk! Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries kon daarom ook niet garanderen een vonnis over 6 weken. Feit is wel dat tijdens de zitting bleek dat de corrupte overheid aan de verliezende hand is.
  ==

 80. Jan Bouma 18 juli 2012 om 05:31

  PROCESINFORMATIE t.b.v.
  het OM en de Rechtbank Utrecht
  Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries.

  1. Het Gerechtshof Arnhem heeft d.d. 26 juni Uitspraak gedaan en daarbij verweerder veroordeeld. Met name wat betreft de onjuiste objectafbakening. Kostentoewijzing aan het kantoor Pietersen (1808 euro) en dat ook nog tegoed heeft 915 euro wegens eerdere kostenveroordelingen.

  2. De voorbehouden die het Hof maakte hielden o.a. in dat de totale omvang en de te verhalen saneringskosten “nog niet bekend zijn”. Die uitkomst is er nu wel. Hij wordt gedeeld door de Provincie in zoverre dat er bevestigd kan worden dat er sinds 1991 een cover up van de VGS Het Slijk aan de orde is. Er is een strafaangifte aanhangig bij het Parket Utrecht. De Hoofdofficier mr. dr. J.R. Bac heeft daarin bewilligd.

  Het eindrapport van de Grontmij luidt als volgt:

  =

  From: Wernsing, Jurgen
  Sent: Thursday, July 12, 2012 12:06 PM
  To: villamithras@planet.nl

  Subject: RE: Nader bodemonderzoek Het Slijk Maarssen

  Beste Jan,

  Hierbij mijn reactie op de reactie van Reinier Besemer.

  Black box benadering

  Wat betreft de black-box benadering vormt juist de onbekendheid van wat er nu precies gestort is een mogelijk risico. Vanuit een risicobenadering is het logisch om vooral naar de afdekking van de stort en de uitstroming uit de stort te kijken en het onderzoek naar de samenstelling te baseren op archiefmateriaal. Het probleem bij Het Slijk ontstaat omdat onvoldoende bekend is wat er nu precies waar in het stort aanwezig is, ofwel: we weten niet waar de krenten uit het krentenbroodmodel zitten, laat staan dat we weten waaruit ze bestaan, hoeveel het er zijn en hoe groot ze zijn. Dat maakt het onmogelijk om gericht onderzoek te doen naar –plaatselijke- gevolgen van deze mogelijk aanwezige hotspots. Dit heeft vooral gevolgen voor de omgang met verspreidingsrisico, zie verderop.

  Humaan risico

  Uit het onderzoek van TNA tot dusver blijkt dat de waterbodem van Het Slijk vol zit met meetbare metalen objecten op uiteenlopende diepten. Deze gegevens zijn van voldoende detailniveau om te concluderen dat er sprake is van een kans op contact van recreanten met deze objecten. Onduidelijk is nog of de objecten van dien aard zijn dat bij fysiek contact ook fysiek of ander letsel kan ontstaan. Risico bestaat uit kans x effect. Wat betreft de effectzijde neem ik aan dat fysiek letsel feitelijk ongewenst is en derhalve een hoog beschermingsniveau geldt.

  U geeft aan te denken aan een aantal maatregelen. Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat, totdat feitelijke maatregelen genomen zijn, op dit moment het risico dat recreanten in aanraking komen met metalen objecten in de waterbodem van Het Slijk reëel aanwezig is. Er wordt op dit moment (feitelijk sinds bekend zijn resultaten TNA, medio 2011/begin 2012) dus een onbekend risico genomen dat contact van recreanten met metalen objecten leidt tot fysiek of ander letsel aan recreanten.

  Verspreidingsrisico

  Aan de stroomafwaartse zijde van het stort staan 4 peilbuislocaties (met meerdere filters per locatie) tussen stort en grondwaterbeschermingsgebied. Dit is op zich voldoende om het risico op een algemene vuilpluim uit het stort in beeld te brengen.

  Zoals bij de black-box benadering al verwoordt, kan vanwege ontbreken van adequate gegevens over de samenstelling van het stort, echter niet uitgesloten worden dat er plaatselijk sprake is van een andere aard van grondwaterverontreiniging dan een algemene vuilpluim. Hiervoor staan de peilbuizen hemelsbreed te ver uit elkaar. De afstand tussen de stroomafwaartse peilbuizen bedraagt gemiddeld 200 meter. Een dergelijk grofmazig meetnet laat veel ruimte over voor het ongemerkt ontsnappen van pluimen met een heel plaatselijk vertrekpunt vanuit het stort. Bij handhaving van de huidige rapportage wordt een bewuste keuze gemaakt om niet te kijken naar pluimen met een plaatselijk vertrekpunt vanuit het stort en alleen te kijken naar de algemene vuilpluim.

  Bij voorkeur zou onderzoek naar specifieke verontreinigingspluimen als gevolg van plaatselijke spots in het stort op een gerichte wijze plaats vinden: men weet ongeveer waar wat zit, dus stroomafwaarts daarvan vindt gericht grondwateronderzoek plaats. Dit is in Het Slijk echter helaas niet mogelijk. Dit houdt in dat het onderzoek naar pluimen met een plaatselijk vertrekpunt een steekproefgericht karakter c.q. screeningskarakter moet hebben. Hierbij kan worden gedacht aan de volgende opzet:

  – fase 1: screening door in-situ nemen van grondwatermonsters (Multi grondwatersonde), toelichto p deze techniek zie: http://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodemonderzoek/onderzoekstechnieken/onderzoekstechniek-multi-grondwatersonde

  Doelstelling: binnen een aantal meetdagen een aanzienlijk aantal grondwatermonsters nemen (screening) zonder dat veel (relatief dure) diepe peilbuizen moeten worden geplaatst. Systematisch verdeelde werkwijze van meetpunten (wel op locatie beperkingen in werkruimte).

  – fase 2: verificatie op strategische locaties door peilbuizen

  Doelstelling: check met beperkt aantal peilbuizen ter verificatie (AS3000) van eventuele gemeten verontreiniging, indien nodig invullen ‘witte vlekken’.

  Procedurele afhandeling

  Het nader onderzoek van geval Het Slijk in Maarssen is door BK opgestart in januari 2009. Bij de start van fase 2 in mei 2011 was de doelstelling om eind van dat jaar over te kunnen gaan tot beschikken op ernst en spoed. Inmiddels is voor het gedeelte Wbb duidelijk dat sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, waarvan de sanering met spoed dient te worden uitgevoerd voor wat betreft ecologische risico’s. Zoals in deze reactie aangegeven zijn er nog onduidelijkheden voor wat betreft humane en verspreidingsrisico’s. Naar deze risico’s dient nog nader onderzoek te gebeuren.

  Wat betreft de waterbodemverontreiniging is sprake van een grensoverschrijdende verontreiniging in de zin van de Wtw en Wbb. Deze kan deels worden herleid naar de algemeen in de Vecht voorkomende verontreiniging met zware metalen, maar zeker ook deels naar de stortplaats ‘Het Slijk’. Dit laatste geldt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, voor de aangetroffen olieverontreiniging tijdens het oriënterend onderzoek door Grontmij uit 1990/1991. En eveneens voor de aanwezige metalen objecten (vermoedelijke vaten), die exclusief afkomstig zijn van ‘Het Slijk’ en niet veroorzaakt zijn door de waterbodemproblematiek van de Vecht.

  U geeft aan dat de Wbb niet langer het beoordelings- en of toetsingskader voor deze locatie vormt. Dit is niet geheel in overeenstemming met artikel 63c Wbb, zie ook vraag 5 op bijgaande link: http://www.agentschapnl.nl/faq/veelgestelde-vragen-over-waterwet-wtw-en-overgangsrecht-wet-bodembescherming-wbb Gezien de aanwezige bronnen (olieverontreiniging, metalen objecten c.q. vermoedelijke vaten), is de bron van de waterbodemverontreiniging mede de aanwezige voormalige stortplaats ‘Het Slijk’. Ons inziens lijkt het meer voor de hand liggend om dit geval vanuit de Wbb aan te pakken, des te meer omdat actieve sanering zoals in De Vecht gebeurt (uitbaggeren) voor het Slijk leidt tot de onaanvaardbare situatie dat de stortplaats onder water bloot komt te liggen. Het saneringsinstrumentarium van de Wtw is ons inziens niet toegerust voor deze situatie, het instrumentarium van de Wbb des te beter.

  Tijdelijke beveiligingsmaatregelen, vooruitlopend op een eventuele sanering, bestaande uit drijfbalken in openbare open verbindingen met De Vecht en waarschuwings- en verbodsborden passen uitstekend binnen het kader van de Wbb. Deze maatregelen bevelen wij aan nu duidelijk is dat er mogelijk risico is op contact tussen recreanten en de metalen objecten, ondanks dat de aard van dit risico nog volledig duidelijk niet in beeld is. Wij bevelen aan om deze beveiligingsmaatregelen uit voorzorg direct te nemen en wel in het kader van de Wbb.

  Gezien de lang slepende aard van deze kwestie, is het bovendien wenselijk dat binnen afzienbare termijn de status van het geval van verontreiniging per beschikking wordt vastgelegd. Kunt u voorzien in een planning die hierop gericht is?

  Met vriendelijke groet,

  Jurgen Wernsing
  Projectleider Bodemsanering
  Grontmij Nederland B.V.

  T +31 30 634 46 43 | M +31 6 537 923 18 | W http://www.grontmij.nl | Handelsregister 30129769
  ==
  Opmerking. Dit is dus de situatie sinds 1991. Onaanvaardbaar.

 81. Jan Bouma 19 juli 2012 om 06:19

  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. het Recht en ter kennisneming van mevr. mr. J.R. van Es- de Vries.
  Gisteren heb ik een uitgebreid dossier gemaild aan rob.van.den.brink@utrecht.politie.nl m.b.t. de strafaangifte. De bewijzen daarvoor staan ten dele hierboven in dit blog.

 82. Jan Bouma 21 juli 2012 om 11:19

  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. het Recht en ter kennisneming van mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  ==
  (bericht aan Kantoor Pietersen; mr. René van Stralen en mr. C.T.W. van Dijk)

  Beste Christian,
  idem t.a.v. René
  tussentijdse info.

  Info. Van de Rb Utrecht (griffie) ontvangen d.d. 17 juli het bericht dat op grond van artikel 8:68 van de Awb het onderzoek te heropenen en de gemeente/verweerder v o o r 1 augustus 2012 reactie moet bieden op de Uitspraak van het Hof inzake “de onjuiste objectafbakening” perceel A5397 m.b.t. het Beroep van mijn broer C.A.M. en dat op 25 juni j.l. ter zitting bij de Rb Utrecht werd behandeld. Zoals je weet heeft dat grote gevolgen omdat er dan ook bijv. een rompslompforfait moet worden toegekend aan m’n broer; de aanwonenden moeten worden aangeslagen ; idem dat de gemeente sowieso ingevolge de WOZ-wet een nieuwe beschikking dient te nemen ter zake mijn percelen. Ik krijg gelegenheid erop te reageren NADAT de gemeente heeft gereageerd en de Rb haar oordeel daarna zal geven om tot een uitspraak te komen.

  Ik zal mijn beroep tegen de aanslag 2012 hierop mede doen steunen. Nieuwe feiten en omstandigheden zullen wel niet door de gemeente worden meegenomen dus verwijst ze naar het behoud van de aanslagen. TEN ONRECHTE!

  Groet! JB
  ==

 83. Jan Bouma 27 juli 2012 om 07:40

  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. het Recht en ter kennisneming van mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, July 26, 2012 5:30 PM
  To: rob.van.den.brink@utrecht.politie.nl
  Subject: Fw: Nader bodemonderzoek Het Slijk Maarssen

  Beste heer Van den Brink,
  Helaas werd ons telefoongesprek van vanmiddag afgebroken wegens bezoek bij mij. Wat ik u en uw deskundige niet wil onthouden is het slot- en eindcommentaar van mijn deskundige Jurgen Wernsing van de Grontmij. De standpunten van de Grontmij en de Provincie (heer Besemer) liggen mijlenver uit elkaar en ik heb Jurgen Wernsing maar aangeraden om zijn bemoeienis te beëindigen. Als zelfs Besemer c.s. weigeren om het advies van T&A serieus te nemen om “duikers in te zetten” die onderzoek moeten doen naar die giga-veel voorkomende (duizenden metalen objecten) dan houdt het op. Besemer en de Provincie willen ook geen onderzoek doen naar die vaten – die vorig jaar juni al als zodanig bekend waren – want ALS mocht blijken dat die gifzooi onverantwoord lang sinds het Grontmij rapport 1990/1991 aanwezig was betekent dat een ernstige schuldbekentenis. Dan kun je dus maar beter “niks vinden”.
  Jurgen Wernsing houdt er dus mee op. Hij wil de goeie naam van de Grontmij niet langer aan deze farce verbinden. Vandaar onderstaande email.

  Beste groet en prettig weekend. Hoop volgende week e.e.a te vernemen welke milieudeskundige bij het OM deze schandalige zaak oppakt.

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: Wernsing, Jurgen
  Sent: Thursday, July 26, 2012 4:31 PM
  To: Besemer, Reinier
  Cc: villamithras@planet.nl
  Subject: RE: Nader bodemonderzoek Het Slijk Maarssen

  Beste Reinier,

  Bedankt voor je reactie. Ik concludeer dat nog altijd niet duidelijk is wanneer per beschikking krachtens de Wbb wordt vastgelegd dat er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging van de bodem op basis van artikel 29, 1a, Wbb?

  Ik heb inmiddels het aantal gebudgetteerde uren voor deze second opinion overschreden. Ik wil dus overgaan tot facturatie en afsluiting van deze werkzaamheden en de afgesproken € 5.000 excl. BTW factureren. Is hiervoor nog een administratieve handeling van de provincie nodig, of kan ik de factuur t.a.v. jou onder vermelding van ‘second opinion Het Slijk Maarssen’ indienen?

  Met vriendelijke groet,

  Jurgen Wernsing
  Projectleider Bodemsanering
  Grontmij Nederland B.V.

  T +31 30 634 46 43 | M +31 6 537 923 18 | W http://www.grontmij.nl | Handelsregister 30129769

  Van: Besemer, Reinier [mailto:Reinier.Besemer@provincie-utrecht.nl]
  Verzonden: donderdag 19 juli 2012 15:52
  Aan: Wernsing, Jurgen
  Onderwerp: RE: Nader bodemonderzoek Het Slijk Maarssen

  Beste Jurgen,

  In je notitie van 18 juli jl. (kenmerk 307252-03) ga je in op onze reactie van 21 juni op je beoordeling van de onderzoeksrapporten van HB Advies en T&A Survey.

  Met betrekking tot je opmerkingen omtrent de procedurele afhandeling merken wij het volgende op.

  Het bepaalde in artikel 63c, lid 1, sub a t/m c, van de Wet bodembescherming (Wbb) is niet van toepassing op het oppervlaktewaterlichaam Het Slijk te Maarssen. De redenen hiervoor zijn als volgt.

  Dit nieuwe wetsartikel heeft slechts betrekking op samenloop van verontreiniging die zich niet beperken tot de landbodem of waterbodem, maar zich uitstrekt over beide bodems. Doel van dit artikel is dat de sanering zich niet beperkt tot het deel van het geval dat zich op de landbodem bevindt, maar dat ook een samenhangende ernstige verontreiniging van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam wordt meegenomen in de sanering. Dit geldt overigens alleen voor gevallen van ernstige in de landbodem, waarvan is vastgesteld dat spoedige sanering noodzakelijk is en waarvan de bron van verontreiniging in de landbodem is gelegen. Vast staat dat de bron van de verontreiniging in het oppervlaktewaterlichaam Het Slijk niet gelegen is in de landbodem. Uit de beschikbare historische gegevens is eenduidig af te leiden dat destijds het stortmateriaal rechtstreeks op de waterbodem/in het water van Het Slijk is gestort. Vervolgens is dit stortmateriaal geheel of gedeeltelijk afgedekt geraakt door de verontreinigde sliblaag afkomstig van de Vecht.

  Geconcludeerd kan dan ook worden dat noch de stortverontreiniging, noch de slibverontreiniging in het oppervlaktewaterlichaam Het Slijk zijn veroorzaakt door een landbodemverontreiniging. Artikel 63c Wbb is dan ook niet van toepassing op Het Slijk.

  Opgemerkt wordt verder dat dit wetsartikel evenmin geldt voor het grondwater dat zich binnen de grenzen van het oppervlaktewaterlichaam Het Slijk bevindt, omdat onder de Waterwet (Wtw) het grondwater onderdeel is van het watersysteem (zie toelichting bij artikel 1.13 van de invoeringswet Wtw, Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 858, nr. 3, blz. 43).

  Wellicht ten overvloede merken wij nog het volgende op.

  Onze beschikking over de ernst en spoed voor De Vecht was genomen voor de inwerkingtreding van de Wtw op 22 december 2009 (zie toelichting bij art. 63c Wbb en toelichting bij overgangsbepaling 2.17 invoeringswet Wtw, Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 858, nr. 3, blz. 51 en 52). Het Slijk was in die beschikking uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten en valt daarom niet onder laatstgenoemde overgangsbepaling. Al met al is het op grond van de Wbb, bezien in samenhang met de Wtw niet meer mogelijk om ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam Het Slijk alsnog een beschikking over de ernst en spoed te nemen. Op het oppervlaktewaterlichaam Het Slijk, zoals gedefinieerd in art. 1.1 Wtw is uitsluitend het toetsingskader van de Wtw van toepassing.

  Ten aanzien van je opmerkingen omtrent het humaan risico en dan specifiek met betrekking tot de kans op fysiek contact met metalen delen in/op de waterbodem: de resultaten van het onderzoek door T&A Survey geven aanleiding tot een vervolg, waarbij onder andere zal worden nagegaan wat de aard is van de gedetecteerde objecten en in hoeverre (en op welke schaal) deze daadwerkelijk kunnen leiden tot letsel. Daarop willen wij nu niet vooruitlopen. Bovendien gaat het hier om particuliere en dus niet-openbare percelen waarvan de geschiedenis bij de eigenaren/bewoners bekend is.

  Tot slot: wij zullen je opmerkingen over het onderzoek naar de grondwaterkwaliteit en verspreiding meenemen bij het definiëren van het vervolgonderzoek, dat – zoals uit het bovenstaande kan worden afgeleid – zal worden uitgevoerd in het kader van de Wtw.

  Met vriendelijke groet,

  Reinier Besemer
  Provincie Utrecht
  Afdeling FLO – Team B

  Postbus 80300
  3508 TH Utrecht
  M: 06 5276 9509
  E : reinier.besemer@provincie-utrecht.nl
  ==
  Conclusie.
  Sinds 1990/1991 wordt de cover up m.b.t. de VGS Het Slijk onverminderd voortgezet. Volstrekt helder is dat Art. 16 lid 2 van de WOZ zich niet laat verenigen met Art. 17 lid 1 m.b.t. een waardebepaling. Ik schrijf dit weekend mijn Beroepschrift voor het jaar 2012-2013. Het is een goede zaak dat thans ook de strafaangifte serieus van start is. U verneemt later…

 84. Jan Bouma 31 juli 2012 om 07:04

  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries.
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Tuesday, July 31, 2012 7:49 AM
  To: rob.van.den.brink@utrecht.politie.nl
  Subject: COVER UP HET SLIJK

  Beste heer Van den Brink,

  Hierna zend ik u ter afronding het laatste schandaal. Een gedeelte uit mijn Beroepschrift dat onder handen is zal zijn bij de Rechtbank Utrecht.
  ==
  2.1.

  Inzake de valse gronden met betrekking tot de waardebepaling brengt eiser het navolgende onder de aandacht van de Rechtbank.

  Er worden 3 referentiepercelen genoemd in de matrix van “ook in het Slijk gelegen verhandelde objecten” en waardoor de (valse) suggestie wordt gewekt dat deze objecten een ondersteuning zouden bieden aan de stellingen van de heffingsambtenaar “dat er wel meerdere percelen zijn verhandeld in het Slijk waaraan waarde is toegekend..”

  Volgens de matrix: “Grondtransacties Het Slijk (achter straatweg 170 t/m 178)

  Perceel A nummer 5006…..d.d. 22.12.2004…… voor 128.445,05 euro.

  Dit is het perceel van Van der Linden Straatweg 170 waarvan nota bene het Hof al had geconcludeerd dat die transactie niet serieus kon worden genomen omdat de condities niet bekend waren. Doch wel “enig licht zouden werpen”. De feiten staan in het Appel van eiser. Het ging hier om een “clandestiene nieuwbouw” volgens de eigen verklaring van verweerder (mevr. Pijper van de gemeente). Het “licht” dat hier geworpen wordt is dus het licht van de misleiding.

  Perceel A nummer 5005…..d.d. 10.10.2000……voor 208.738,89 euro

  Dit is het perceel van de Fam. Geeris – Zandpad 29 – waarvan de gedupeerde en bedrogen eigenaar opmerkte in het rapport van Oranjewoud d.d. 22 februari 2000; kenmerk 16245-87990

  “…Het noordoostelijke deel van het Slijk is sinds 1997 in eigendom van de familie Geeris (de opgegeven transactiedatum klopt dus niet van verweerder). Hun belangen zijn ondergebracht in ‘Landgoed Gansenhoef B.V.’ en de zaken worden waargenomen door de heer Neervoort van Neervoort Bouwmanagement B.V. Eén en ander is mondeling medegedeeld door de heer Neervoort. Door de heer Neervoort is voorts aangegeven dat men niet op de hoogte was van het feit dat het hier een voormalige stortlocatie betrof. Derhalve bestaat bij hun de nodige scepsis ten aanzien van het onderzoek en is men beducht op mogelijk consequenties. Bij het uitvoeren van vervolgwerkzaamheden op de locatie wordt daarom een actieve inbreng van de provincie in de opstartfase noodzakelijk geacht..”

  contactpersoon: Drs. Th. M. Prins; tel. 036-5308552 (Oranjewoud)

  Perceel A nummer 3316….d.d. 22.12.2004……voor 113.445,05 euro

  Dit is het perceel van eiser dat achter zijn huis gelegen is en dat in feite juridisch al aangekocht was van Hecht (de eigenaar) in het jaar 1986 toen de kavel Villa Mithras ontstond vanwege de nieuwbouw van het eclectische kunstwerk. Zie ook het Appel bij het Hof. Doorlevering van het perceel A 3316 aan een nieuwe eigenaar bleek niet mogelijk in 2004 vanwege de gebleken ernstige bodemverontreinigingen manifest werden en waarover vanaf medio 2009 o.a. bij uw Rechtbank wordt geprocedeerd.

  Kortom hier worden 3 percelen opgevoerd door de heffingsambtenaar die een valse voorspiegeling zijn en waardoor Uw rechtbank volledig op het verkeerde wordt been gezet. Want de conclusie moet zijn dat INDIEN alle negatieve gevolgen VOORAF bekend zouden zijn geweest die transacties er nimmer zouden zijn geweest.

  De rechtsvraag die hieruit volgt luidt: MAG DE HEFFINGSAMBTENAAR MISLEIDENDE REFERENTIEOBJECTEN AANVOEREN WAARVAN HIJ WEET DAT ZE OP LEUGEN EN BEDROG ZIJN GEBASEERD?

  ==

  Ik verzoek u aan uw milieudeskundige deze laatste vernietigende conclusie toe te zenden want die maakt onderdeel uit van de gehele cover up. Het is te verwachten dat bijv. de Familie Geeris zich wel zal melden als slachtoffer van de cover up. Graag zou ik in verband met de procedure bij de Rechtbank Utrecht op zo’n kort mogelijke termijn van u vernemen welke milieu- en rechtsdeskundige bij de politie mijn aangifte gaat behandelen. U zou me daarover informeren. Graag zo mogelijk daarover vandaag dan ook een reactie. Indien gewenst kunt u me ook bellen. Of anders probeer ik u wel te bellen. Tenslotte: ik zou alleen de concrete gemailde feiten (zoals bovenstaande) in de aanklacht verwerkt willen zien. In afwachting;

  met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

 85. Jan Bouma 7 augustus 2012 om 16:23

  PROCESINFORMATIE
  t.k.n. van het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries; zij is voorzittend rechter
  inzake een aangekondigde zitting d.d. 6 november 2012 te houden.

  Met procedurenummer UTR 12 / 2601 GGH
  berichtte de Rechtbank Utrecht d.d. 6 augustus voornoemde zitting.
  —————————————————————————————-
  Heden ook contact gehad met de verbalisant rob.van.den.brink@utrecht.politie.nl. Hij deelde mij mee dat dhr. Aalt van Donselaar te Leusden (politie) mijn aangifte verder in behandeling neemt. Dhr. Van Donselaar zou deze week contact met mij opnemen (als het goed is). Als dat niet gebeurt meld ik mij weer bij de heer Van den Brink.

 86. Jan Bouma 14 augustus 2012 om 05:45

  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  m.b.t. mijn aangifte:
  ==

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, August 13, 2012 12:56 PM
  To: rob.van.den.brink@utrecht.politie.nl
  Subject: Fw: Nummers.

  Beste heer Van den Brink,

  Met betrekking tot onze afspraak kan ik u melden dat de heer Aalt van Donselaar zich afgelopen week niet gemeld heeft. Mogelijk zijn er allerlei oorzaken die ik niet ken. Ik kom slechts onze afspraak na door u te melden dat hij zich niet gemeld heeft. Ik wacht deze week nog af. Daarna zal ik me melden bij het Parket Utrecht van het OM.
  Inmiddels;
  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Tuesday, August 07, 2012 11:29 AM
  To: rob.van.den.brink@utrecht.politie.nl
  Subject: Nummers.

  Beste heer Van den Brink,
  Dank voor ons zojuist gevoerde telefoongesprek. Ik wacht wel af wanneer dhr. “Van Donselaar – Leusden” zich zal melden. Ik bericht u daarover komende week zo is de afspraak.
  Ondertussen heb ik voor u vastgesteld welke collega’s van u mij op 4 december 2010 moesten komen arresteren. Ik heb slechts hun “nummers” genoteerd maar omdat zij ervan af weten vermeld ik die middels onderstaand verslag en misschien kunt u er iets mee:
  ==
  4 december 2010 om 20:30(bewerken)
  The empire strikes back!
  Just for the record. Vanwege de datum.
  Zojuist 2 agenten aan de deur; ik noem slechts hun no’s want ze worden ook maar gestuurd: 11296 en 8425. /…..
  ==

 87. Jan Bouma 16 augustus 2012 om 10:15

  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries in verband met een zitting d.d. 6 november 2012 tengevolge van de Awb Art. 8:68. Ik antwoord in onderstaand bericht de heer Aalt van Donselaar (politie Utrecht) die mij bericht heeft in verband met een te starten strafrechtelijk onderzoek en wat zijn uitgangspositie daarbij zou zijn…
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, August 16, 2012 10:56 AM
  To: Donselaar, A. van (Aalt)
  Subject: Re: 2e bericht ontvangen onderzoek

  Geachte heer Van Donselaar,
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl

  Met betrekking tot uw onderstaand “1e bericht ontvangen onderzoek” van 15 augustus 2012 heb ik overleg gevoerd met mijn raadslieden mr. a.p. van stralen en mr. c.t.w. van dijk van info@pietersadvocaten.nl . Zoals u bekend is staan zij mij bij sinds medio 2009 in de lopende rechtszaken. Wij kwamen tot de navolgende conclusies.

  1. Het doel van het doen van een strafaangifte bij het OM beoogt rechtsherstel te verkrijgen voor de rechtzoekende.
  2. Indien u, zoals u aangeeft, het strafrechtelijk onderzoek wilt beperken “naar strafbare feiten op grond van de milieuwetgeving” zal dat rechtsherstel voor de rechtzoekende niet gerealiseerd worden.
  3. Met name betekent dat bijvoorbeeld voor deze strafaangifte er geen rechtsherstel wordt gerealiseerd:
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Wednesday, July 18, 2012 2:53 PM
  To: rob.van.den.brink@utrecht.politie.nl ……..uw verbalisant in 1e aanleg en door wie u bent geïnformeerd.
  Subject: Fw: AANGIFTE 1 – OM
  EMAIL 3 ; concrete WETSARTIKELEN m.b.t. nalatige overheden waaronder de gehele gemeenteraad vanaf 2004!!
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, July 05, 2012 9:40 AM
  To: pieter.paul@xs4all.nl ………..hier wordt ook de verantwoordelijke politiek aangesproken (Groenlinks).
  Subject: Fw: AANGIFTE 1 – OM
  Beste heer Paul,
  Het lijkt me correct, naast de lijst rapportvervalsingen, u (voorlopig) nog deze aangifte (1) te sturen omdat die gaat over de gemeente(raad).
  De aangeklaagden zijn hier o.a.:
  het toenmalige zittende College van B&W en toenmalige Raad in 2004 tot op heden.
  waaronder de personen: drs. J. van der Sluis – burgemeester
  de heer Ad Nederlof directeur van de Milieudienst N.W. Utrecht later gemeentesecretaris.
  een reeks ambtenaren waaronder L. Ganzenvoort, de heren Hendriks en De Beer die bewijsbaar hebben gelogen enz.
  Heb deze kwestie ook al eerder plenair aangemeld begin dit jaar via de heer Hekman en de Raad toegesproken zoals u weet.
  En in het verleden talloze malen aan de orde gesteld bij het College van B&W.
  Verneem graag uw reactie.
  Met vriendelijke groet;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur: zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie, waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van 2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie: http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen wetgevingen.
  ==
  4. Dit betekent dat u verzocht wordt uw strafrechtelijk onderzoek te doen richten op het rechtsherstel van de rechtzoekende.
  5. Idem betekent dat door zo’n onderzoek de strafrechtelijke daden worden gescheiden van de bestuursrechtelijke zaken; al hetgeen uiteraard door de bestuursrechter mevr. mr. J.R. van Es- de Vries zal worden gewaardeerd. Zij heeft, zoals u wellicht weet, op grond van de Awb Art. 8:68 besloten tot een nader onderzoek. Een rechtszitting is voorzien op 6 november 2012.
  6. Ook mag verwezen worden naar de instemming van de Hoofdofficier van justitie dr. mr. J.R. Bac van het Parket Utrecht d.d. 11 mei 2011 (kenmerk: 3000/35/11) met het doen van de strafaangifte die uiteraard dan ook adequaat dient te zijn.
  7. Derhalve zouden wij graag van u vernemen of het strafrechtelijke, te voorziene, onderzoek dienovereenkomstig zal worden aangepakt.

  Inmiddels;

  Met vriendelijke groeten,

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

 88. Jan Bouma 23 augustus 2012 om 05:49

  PROCESINFORMATIE; terwille van een historische verslaglegging en
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries.

  Terwijl de Rechtbank Utrecht in afwachting is (na gedaan herhaald verzoek) van een beantwoording door de gemeente Stichtse Vecht op de Uitspraak van het Gerechtshof Arnhem van 26 juni 2012 bleek de burgemeester, mevr. drs. Mirjam van ’t Veld nu wel bereid tot een gesprek.
  ==
  From: Hekman, Jelle
  Sent: Thursday, July 19, 2012 11:44 AM
  To: mailto:villamithras@planet.nl
  Subject: RE: cover up Het Slijk

  Geachte heer Bouma,
  U hebt onlangs telefonische navraag gedaan naar de reactie op uw email.
  Ik zal uw emailbericht na de vakantieperiode bespreken met burgemeester Van ’t Veld. Zij is nog enkele weken afwezig i.v.m. haar vakantie.
  Mijn verwachting is dat ik het in de week van 13 t/m 17 augustus met haar kan bespreken.

  Met vriendelijke groet,

  Jelle Hekman
  Griffier
  Jelle.Hekman@stichtsevecht.nl
  T 0346 25 46 57 M 06 124 290 98
  Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
  Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
  http://www.stichtsevecht.nl
  ==
  Opmerking.
  Er zal geen misverstand zijn m.b.t. dat te voeren gesprek dat mevr. drs. Mirjam van ’t Veld daarmee de mogelijkheid krijgt om de strijd vanaf 2004 te beëindigen. En daarvoor is weer van belang de navolgende email die ik haar zond op 4 november 2011.
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: mirjam.van.t.veld@stichtsevecht.nl
  Sent: Friday, November 04, 2011 11:53 AM
  Subject: uw aanstelling als kandidaat voor het burgemeesterschap

  Geachte mevrouw,
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. secretariaatcvdK@provincie-utrecht.nl

  Svp ter kennisneming navolgend comment inzake uw positionering als kandidaat voor het burgermeesterschap van Stichtse Vecht. Die acht ik niet terecht en ontraad ik zolang u en uw College geloof hecht aan uw leugenachtige ambtenaren. Zie mijn Hoger Beroepschrift bij het Gerechtshof Arnhem volgens de navolgende link. Wat ik u hoogst kwalijk neem is dat u op 4 december 2010 bewilligde, als hoofd van de driehoek, in een bezoek van 2 agenten ’s avonds om 20.00 uur aan mijn deur “die mij in onmiddellijke hechtenis moesten nemen” vanwege het feit dat ik mijn schilderijen “had verduisterd” terwijl u wist dat u slechts uw leugenachtige ambtenaren daarmee diende. Zie de brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009 en waarover u op 18 juni 2009 de hele dag vergaderde maar desondanks toch besloot om de overval op mijn have en goed op 19 juni 2009 te laten doorgaan.

  E.e.a. zal wel blijken uit de voortgang van mijn proces bij het Gerechtshof te Arnhem.

  Inmiddels;

  Met vriendelijke groet verblijvend;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  …zij kan haar strafvervolging daarmee voorkomen. We zullen zien wat het wordt.

 89. Jan Bouma 28 augustus 2012 om 08:53

  PROCESINFORMATIE t.b.v.
  het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012.
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Tuesday, August 28, 2012 9:34 AM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw: Cover up het Slijk

  Beste Christian en René.

  Svp noteren in de agenda de datum 26 september 13.30 – 14.00 uur (of dat een half uur gaat duren is maar zeer de vraag) alhier ten gemeentehuize zie hierna.

  Groet! JB

  From: Herpen, Ine van
  Sent: Tuesday, August 28, 2012 8:43 AM
  To: mailto:villamithras@planet.nl
  Subject: Cover up het Slijk *)

  Geachte heer Bouma,

  De heer Jelle Hekman (griffier) heeft mij gevraagd een afspraak voor u in te plannen.
  Deze afspraak is voor een gesprek met burgemeester Mirjam van ’t Veld en wethouder Piet Ploeg.
  Het gesprek staat genoteerd op woensdag 26 september van 13:30 – 14:00u, locatie Goudestein op de kamer van de burgemeester.

  Het adres is Diependaalsedijk 19 te Maarssen.

  Met vriendelijke groet,
  Ine van Herpen
  Bestuurssecretariaat – secretaresse burgemeester
  aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
  Diependaalsedijk 19, 3601 GH Maarssen
  Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
  http://www.stichtsevecht.nl

  ONDERWERP VAN DE BESPREKING IS DEZE EMAIL:
  =====================================

  Beste heer Hekman,
  Inzake ons laatste telefonische contact over de op handen zijnde bespreking met de burgemeester drs. Mirjam van ‘t Veld meen ik er goed aan te doen om u en haar toe te zenden mijn laatste posting op mijn juridische blog: https://villamithras.wordpress.com/2009/07/16/la-tristesse-dune-mere-ook-gered-uit-de-klauwen-van/#respond Zie ook de voorlaatste verslagleggingen op dat blog.
  ==
  PROCESINFORMATIE; terwille van een historische verslaglegging en
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries.

  Terwijl de Rechtbank Utrecht in afwachting is (na gedaan herhaald verzoek) van een beantwoording door de gemeente Stichtse Vecht op de Uitspraak van het Gerechtshof Arnhem van 26 juni 2012 bleek de burgemeester, mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld nu wel bereid tot een gesprek.
  ==
  From: Hekman, Jelle
  Sent: Thursday, July 19, 2012 11:44 AM
  To: mailto:villamithras@planet.nl
  Subject: RE: cover up Het Slijk

  Geachte heer Bouma,
  U hebt onlangs telefonische navraag gedaan naar de reactie op uw email.
  Ik zal uw emailbericht na de vakantieperiode bespreken met burgemeester Van ’t Veld. Zij is nog enkele weken afwezig i.v.m. haar vakantie.
  Mijn verwachting is dat ik het in de week van 13 t/m 17 augustus met haar kan bespreken.

  Met vriendelijke groet,

  Jelle Hekman
  Griffier
  Jelle.Hekman@stichtsevecht.nl
  T 0346 25 46 57 M 06 124 290 98
  Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
  Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
  http://www.stichtsevecht.nl
  ==
  Opmerking.
  Er zal geen misverstand zijn m.b.t. dat te voeren gesprek dat mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld daarmee de mogelijkheid krijgt om de strijd vanaf 2004 te beëindigen. En daarvoor is weer van belang de navolgende email die ik haar zond op 4 november 2011.
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: mirjam.van.t.veld@stichtsevecht.nl
  Sent: Friday, November 04, 2011 11:53 AM
  Subject: uw aanstelling als kandidaat voor het burgemeesterschap

  Geachte mevrouw,
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. secretariaatcvdK@provincie-utrecht.nl

  Svp ter kennisneming navolgend comment inzake uw positionering als kandidaat voor het burgermeesterschap van Stichtse Vecht. Die acht ik niet terecht en ontraad ik zolang u en uw College geloof hecht aan uw leugenachtige ambtenaren. Zie mijn Hoger Beroepschrift bij het Gerechtshof Arnhem volgens de navolgende link. Wat ik u hoogst kwalijk neem is dat u op 4 december 2010 bewilligde, als hoofd van de driehoek, in een bezoek van 2 agenten ‘s avonds om 20.00 uur aan mijn deur “die mij in onmiddellijke hechtenis moesten nemen” vanwege het feit dat ik mijn schilderijen “had verduisterd” terwijl u wist dat u slechts uw leugenachtige ambtenaren daarmee diende. Zie de brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009 en waarover u op 18 juni 2009 de hele dag vergaderde maar desondanks toch besloot om de overval op mijn have en goed op 19 juni 2009 te laten doorgaan.

  E.e.a. zal wel blijken uit de voortgang van mijn proces bij het Gerechtshof te Arnhem.

  Inmiddels;

  Met vriendelijke groet verblijvend;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  …zij kan haar strafvervolging daarmee voorkomen. We zullen zien wat het wordt.
  ==

  Wellicht dat het komende gesprek een nog verdergaande escalatie kan voorkomen. Graag dus z.s.m. een bericht per email – liefst voor de a.s. raadsvergadering – omtrent datum en tijdstip. Tevens vraag ik dat t.b.v. van mijn advocaat mr. A.P. van Stralen (en diens agenda). Hij zal bij het gesprek aanwezig zijn.

  Inmiddels;
  M.vr.gr.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  Opmerking.
  Er blijkt over de agenda van die vergadering toch enig “misverstand”. Zo betitelt het College van B&W de aanstaande vergadering “ineens” als

  Van: Herpen, Ine van
  Verzonden: dinsdag 28 augustus 2012 8:43
  Aan: ‘villamithras@planet.nl’
  Onderwerp: Afspraak voor gesprek over Procedure OZB-aanslagen

  terwijl het gaat om DE COVER UP van het Slijk! Met alle strafrechtelijke zaken die daarbij horen. Een gesprek over “Procedure OZB-aanslagen” is volstrekt niet aan de orde want die “procedures” zijn mij wel bekend en behoeven niet besproken te worden. Iets anders is het rechtsherstel dat mij toekomt. Ik vraag me af of het zinvol is dat ik mevr. drs. Mirjam van ’t Veld hierover nog zal berichten. Onaangename verrassingen heb ik al teveel meegemaakt.

 90. Jan Bouma 7 september 2012 om 19:32

  (strafrechtelijke) PROCESINFORMATIE
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  in verband met de rechtszitting van 6 november 2012
  ==
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: zaterdag 1 september 2012 6:41
  Aan: Donselaar, A. van (Aalt)
  Onderwerp: Info. m.b.t. cover up Het Slijk

  Beste heer Van Donselaar,
  c.c.: a.stralen@pietersadvocaten.nl

  Is er een tussenstand te melden m.b.t. uw onderzoeken? Of een afspraak?
  In ieder geval wil ik u even informeren omtrent het gesprek met het College van B&W (mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld) als volgt: (zie hierboven d.d. 28 augustus)
  (men zou kunnen concluderen dat de kwestie nog steeds niet goed begrepen wordt door het College; zie de laatste opmerking)

  Inmiddels;
  Met vriendelijke groet;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  antwoord:

  From: Donselaar, A. van (Aalt)
  Sent: Tuesday, September 04, 2012 2:41 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Cc: Zee, R.M. van der (Roy)
  Subject: RE: Info. m.b.t. cover up Het Slijk

  Beste heer Bouma:

  Er zijn op dit moment een aantal gegevens opgevraagd bij de diverse instanties. Met collega Van der Zee heb ik afgesproken, dat hij over ongeveer 2 weken met u contact zoekt en u spreekt en een bezoek aflegt op de locatie.

  M.vr.gr.

  A. van Donselaar

  NOOT. Op 2 oktober 2012 om 10.00 uur zal ik Roy M. van der Zee ontvangen. Het gaat om “een bezoek op locatie”. Op 4 oktober spreek ik het College van B&W. Op 2 oktober zal ik kunnen vernemen “of de zaak in de doofpot moet” of dat er daadwerkelijk binnenkort arrestaties volgen… 🙂

 91. Jan Bouma 18 september 2012 om 11:00

  PROCESINFORMATIE t.b.v. het
  Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries

  Na interpellatie door de Rechtbank Utrecht waar het antwoord blijft van de gemeente Stichtse Vecht
  b e s t a a t het dat de heffingsambtenaar mr. T.F. Monfils aan de Rechtbank een nietszeggend antwoord stuurt en besluit dat arrogant met de zinsnede:

  “..Op grond van bovenstaande zie ik derhalve graag uw uitspraak in onderhavige zaak tegemoet…”
  (Je moet maar durven! “Ons kent ons” wordt hier verondersteld…)

  In ieder geval luidde mijn reactie daarop (op verzoek van de Rechtbank) als volgt:
  ==
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: maandag 17 september 2012 12:33
  Aan: C.T.W. van Dijk
  Onderwerp: Fw: Uw brief d.d. 6 september 2012.

  Beste Christian/René,
  t.k.n.
  1) Ivm de procedure van mijn broer C.A.M. zie hierna mijn commentaar aan de Rechtbank.
  2) In jullie dossier zit een VERKLARING van makelaarskantoor DE COMPAGNIE te Loenen a/d Vecht die eigenlijk ook zou moeten worden toegezonden aan de Rechtbank..

  Enfin.. Eerst maar even 4 oktober afwikkelen…

  Groet! JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, September 17, 2012 11:41 AM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: Uw brief d.d. 6 september 2012; kenmerk

  Aan de Rechtbank Utrecht…….(is vandaag gepost).
  Sector Bestuursrecht
  Postbus 13023
  3507 LA Utrecht

  Datum: 18 september 2012
  Kenmerk: S.Bou.01

  Betreft: Uw kenmerk: 12/525 WOZ V35
  van belanghebbende C.A.M. Bouma

  Geachte Rechtbank,

  Bij brief van 6 september 2012 hebt u doorgeleid aan mij, gemachtigde tevens procespartij, een reactie van de verweerder de heffingsambtenaar mr. T.F. Monfils van de gemeente Stichtse Vecht d.d. 30 augustus 2012 met kenmerk Z/12/11670-UIT/12/13731 en een verzoek tot commentaar.

  Namens belanghebbende, C.A.M. Bouma, informeer ik u als volgt:

  1. Belanghebbende verwerpt het verweer van verweerder “dat gelet op de uitspraken van het gerechtshof Arnhem” er geen rechtsgevolg zou zijn voor verweerder m.b.t. die Uitspraken.

  2. In rechtsoverweging 4.17 van de Uitspraak BK/AM – 11/00575 d.d. 26 juni 2012 concludeert het Gerechtshof “dat belanghebbende geen taxatierapport” heeft overlegd dat de stelling onderbouwt dat het onroerend goed van belanghebbende onverkoopbaar is.

  3. Teneinde deze omissie te vervullen brengt belanghebbende onder uw aandacht de bijlage van makelaarskantoor Atria*) dat in opdracht van de maatschap gebroeders Bouma grondig heeft onderzocht of het onroerend goed van belanghebbenden “verkoopbaar is”. Hij komt tot de conclusie dat dat niet mogelijk is. Zie bijlage. (1)

  4. Tevens wenst belanghebbende opnieuw onder uw aandacht te brengen dat het Gerechtshof heeft bepaald bij haar voornoemde Uitspraak dat een nieuwe objectafbakening van perceel 5397 in acht moet worden genomen. Uiteraard is aan die nieuwe objectafbakening dan ook een rechtsgevolg te verbinden. Dat doet het Gerechtshof niet.

  5. Dit betekent dat belanghebbende aanspraak maakt op al hetgeen is aangevoerd in zijn Beroepschrift d.d. 10 februari 2012 onder punt 2.4 waardoor per definitie al gelogenstraft wordt het commentaar van verweerder. Belanghebbende vordert dan ook de vernietiging van de onterechte WOZ-aanslag en uitvoering van al hetgeen gevorderd is in voornoemde r.o. onder punt 2.4 van zijn Beroepschrift.

  6. Belanghebbende wijst overigens op een inconsistente Uitspraak van het Gerechtshof in relatie met het voorgaande rechtsgevolg.

  Met conclusie dat het verweer zijdens de gemeente Stichtse Vecht moet worden verworpen.

  Belanghebbende verzoekt uw Rechtbank thans ook tot toewijzing en vergoeding van de kosten van makelaarskantoor Atria: 238 Euro.

  *)
  Overwogen wordt om de NVM in te schakelen waaraan – indien uw Rechtbank het rapport van Atria nog ontoereikend zou beoordelen – de rechtsvraag kan worden voorgelegd of Voormalige Gesloten Storts (VGS) ‘t Slijk als “verkoopbaar” zouden moeten worden beschouwd zonder expliciete juridische vrijwaringen ex Art. 75 lid 3 Wbb. Die beslissing zal pas worden genomen indien uw Rechtbank van oordeel is dat dat bewijs aanvullend geleverd zou moeten worden voor de zitting van 6 november 2012. Ook aan deze consultatie zijn weer kosten verbonden.

  Zie ook: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/11859/03_012.pdf?sequence=17

  Met hoogachting,

  J.B.A.M. Bouma
  gemachtigde/procespartij.

  Bijlage: (1) Makelaarsrapport Atria d.d. 12 september 2012.
  ==

  I

 92. Jan Bouma 26 september 2012 om 07:46

  PROCESINFORMATIE.
  1) Namens de Griffie van de Rechtbank Utrecht werd gisteren mij bij aangetekend schrijven (met bewijs van retour) bevestigd de zitting van de rechtbank op 6 november 2012 om 13.30 uur inzake mijn beroep. Voorzittend rechter (enkelvoudige kamer) is dan mevr. mr. J.R. van Es- de Vries.

  2) strafrechtelijke PROCESINFORMATIE inzake de cover up van het Slijk.
  Gisteren “het bevoegd gezag” aan de telefoon (Ir. W.F. de Haan) van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), ofwel het WATERNET, m.b.t. mijn aanslag “waterschapsbelasting” die ik weiger te betalen vanwege een tegenvordering die in de miljoenen loopt. Ir. W.F. de Haan ziet “de oplossing” in “het zand strooien over de dump” (letterlijk!). Een dun laagje zand zou de oplossing zijn. Hoe dat “gestrooide zand” (in plaats van in de ogen) de scherpe uitstekende metalen in de dump überhaupt kan afdekken is mij een raadsel. Het laatste T&A rapport adviseerde “om duikers in te zetten” en idem om waarschuwingsborden te plaatsen en idem om drijfbalken aan te brengen ter afsluiting van de gevaarzettende vuilnisbelt. Een dergelijke maatregel zou natuurlijk te ver gaande gevolgen hebben. En daarom gebeurt dat niet. Ik zal deze conclusie even doorzenden aan reinier.besemer@provincie-utrecht.nl die belast is namens de gemeenschap voor deze cover up.

 93. Aad Verbaast 3 oktober 2012 om 08:44

  Reactie die Jan Bouma achterliet op het blog http://aadverbaast.wordpress.com/2012/09/27/het-schaliegas-schandaal/ op 3 oktober 2012 om 08:49
  ==
  @Aad…11:24
  @Allen

  Ter overweging…

  Had dus gisterenochtend op bezoek de speciale opsporingsambtenaar R.M. van der Z. en hij zei me na binnenkomst: “Nou vertelt u het maar…” Ik: “dat heb ik maanden geleden al en détail aan uw superieur met bewijsstukken erbij in emails uitgelegd, en ik mag aannemen dat u die hebt gelezen en begrepen…!”

  Nee, dat was niet het geval. De bureaucratie blijkt overheersend.

  Nu snap ik dat ook wel dat ter legislatie van ambtelijk handelen er een hiërarchische structuur moet bestaan. Ambtenaar A (lager in rangorde) noteert dan wat ten behoeve van ambtenaar B (de superieur) die vervolgens weer een andere ondergeschikte heeft, ambtenaar C, die dan feitelijk met het dossier aan de slag moet. Zou moeten…

  Lang verhaal kort. Ik sprak bijna 2 uur (!) met ambtenaar C. Behoudens de feiten werd ook gesproken over “de doofpot” en wat je daarvan kunt verwachten. Zie dan de afscheidsbrief van Prof. Tak : http://www.sdnl.nl/tak-persberichten.htm

  Kijk! De conclusie is dat “belanghebbende partijen” zich niet meer met het Recht bezighouden maar met de belangen van de belanghebbenden. En of dat een corrupte overheid is maakt niet uit. Een trieste constatering dat onze Rechtspraak mogelijk zich in die richting ontwikkelt. Men kan parallellen trekken naar alle sectoren in onze maatschappij.
  ==
  Opmerking. Dank voor @Aad verbaast en zijn interventie. Zie verder op zijn blog (voorlopig) waarom ik zijn hulp nodig had.

 94. Jan Bouma 3 oktober 2012 om 09:37

  PROCESINFORMATIE 4 OKTOBER 2012
  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking met het College van B&W van Stichtse Vecht.
  Aanwezig: mevr. drs. Mirjam van ’t Veld, burgemeester, wethouder Piet Ploeg, juridisch medewerker van de gemeente Dhr. Gorissen (s.s.t.t.)

  C.A.M. Bouma (procespartij/gedupeerde), ondergetekende J.B.A.M. Bouma en 2 raadslieden van http://www.Pietersadvocaten.nl.

  Beste heer Van der Zee,

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ’t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Zee een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen gewoon “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ’t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ’t Hof.

 95. King Billy 4 oktober 2012 om 07:11

  Zet statcounter op je blog

 96. Jan Bouma 5 oktober 2012 om 10:13

  PROCESINFORMATIE t.b.v het Recht
  en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012
  Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste heer Van der Z. (= milieupolitie, opsporingsambtenaar)
  Ik houd u nu op de hoogte m.b.t. de ontwikkelingen; o.a. met navolgend comment. U weet op grond van de stukken dat ik gelijk heb inzake de cover up (die wordt voortgezet) van het Slijk en mijn comment aan Pieter Paul van GroenLinks.
  MvG.;
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 7:55 PM
  To: dik van ’t hof
  Subject: Fw: document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Dik,
  Zie hierbij m’n comment aan Pieter Paul inzake zijn pdf-bestandje.
  Heb jij het niet dan hoor ik het wel.
  Groet! JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 7:46 PM
  To: Pieter Paul
  Subject: Re: document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Paul,
  Dank voor de toezending van het pdf-bestand dat zich nu eenvoudig liet openen. Ik merk op dat u een leugenachtig antwoord hebt gekregen inzake ‘t Slijk van de gemeente. Blijkens de rapporten en de aanbevelingen is er immers geen sprake van… (citaat)

  == Als er dusdanige risico’s zijn dat er iets moet gebeuren met de waterbodem in ’t Slijk, lijkt het ons een uitgelezen moment om dat nu te doen. Er zijn dan geen extra maatregelen nodig om te voorkomen dat vervuiling vanuit ’t Slijk zich via de open verbinding naar de Vecht weer verplaatst naar de gesaneerde Vecht. ==

  Want die risico’s en aanbevelingen zijn immers al lang bekend bij de gemeente. Ik dring er dan ook op aan dat deze cover up z.s.m. beëindigt. Idem dat de leugenachtige status van “het natuurgebied ‘t Slijk” de werkelijke status krijgt (ook in de bestemmingsplannen) van een VGS. Dat er dan consequenties zijn voor de eigenaren doet niets af aan de feiten. Ook dient de locatie te worden aangemeld bij het Kadaster i.v.m. de Wet Kpb. Ik heb daar eerder op aangedrongen dat dat zou gebeuren.

  Zie verder svp mijn update op m’n juridische blog i.v.m. de nutteloze bespreking van vandaag met het College van B&W. https://villamithras.wordpress.com/2009/07/16/la-tristesse-dune-mere-ook-gered-uit-de-klauwen-van/

  Zie graag uw reactie tegemoet. Waarvoor bij voorbaat dank;
  Met vriendelijke groet;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: Pieter Paul
  Sent: Thursday, October 04, 2012 7:13 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: RE: document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Bouma,
  Hierbij stuur ik u de gevraagde file. Deze is in pdf, die op gebruikelijke manier geopend zou moeten worden. Stuurt u me even een bericht of het al of niet is gelukt. Alvast bedankt.
  Met vriendelijke groet,
  Piet Paul
  Fractievoorzitter GroenLinks Stichtse Vecht
  Email: pieter.paul@xs4all.nl
  Tel. 0346-xxxxxxxxxxxx
  Mobiel 06-xxxxxxxxxxxxxx

  http://www.stichtsevecht.groenlinks.nl

 97. Jan Bouma 8 oktober 2012 om 16:52

  Strafrechtelijke procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting van 6 november 2012; 13:30 uur.
  ==
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:16 PM
  To: 6826@utrecht.politie.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Van der Zee,
  Een concreet bewijsstuk van een cover up. Zie hierna.
  Suggestie. U zou Lylke Ganzenvoort (de top-milieuambtenaar die alle
  rapporten kent en dus Broeke van info. voorzag) eens kunnen vragen WAAROM
  hij niet de juiste info. heeft verzonden?
  Inmiddels;
  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:12 PM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Christian/René,
  TKN svp. de bijlage.
  Groet! JB

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:11 PM
  To: info@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  LS
  per email/post

  t.a.v. het College van B&W alsmede de gemeenteraad.

  M.v.G.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:07 PM
  To: paulpg
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  c.c. : a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. : 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. : de Rechtbank Utrecht op basis van Art. 8:68 van de Awb t.a.v. Mevr.
  mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012. (brief)

  Beste heer Paul,

  Dank voor uw reactie.

  1. Inderdaad heb ik vanochtend met erik.broeke@stichtsevecht.nl uitgebreid
  telefonisch gesproken inzake “het verhaal” dat hij aan u heeft verzonden
  d.d. 26 september. Ik heb hem, en zijn baas Lylke Ganzenvoort, verwezen voor
  wat betreft de correcties in “dat verhaal” naar mijn juridische blog site en
  naar de onderstaande email aan u.
  2. Ik heb hem verder in het vooruitzicht gesteld EEN BRIEF en een EMAIL aan
  het College van B&W te zullen sturen inzake het onvolledige, zeg maar “de
  ONJUISTE info.” die hij (Broeke/J.W.F Berkel) aan u heeft verzonden. Lylke
  Ganzenvoort wist immers beter, net als u, en net als ik. U had dus ook
  kunnen reageren op de “onjuiste verslaglegging” van de gemeente.
  3. En wat er onjuist aan is kunt u lezen in m’n email aan u en aan Dik van
  ’t Hof.
  4. Sinds ik het rapport van de Grontmij in 1990/1991 initiëerde is de
  gemeente en de provincie en het Waternet en de VROM-inspectie en de
  milieudienst N.W. Utrecht bezig om de kluit te belazeren. Onderzoeken worden
  weliswaar CONTINU aangekondigd (sinds 1990/1991) maar het is dan niet echt
  de bedoeling…. “dat er dan iets nadeligs gevonden wordt.., want meten is
  weten; dus kun je dan maar beter niks meten, hè?!”
  5. Ik ben het zat! Ondertussen is het o.g. onverkoopbaar met een
  miljoenenschade en met schade voor “de betrouwbaarheid” van de overheid
  wegens de cover up.
  6. Dit strafrechtelijke onderdeel wordt thans door het OM onderzocht. En
  daarbij is ook van belang de navolgende aanklacht die de gemeenteraad
  aangaat:
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften,
  opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te
  verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de
  eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur:
  zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie,
  waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van
  2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie:
  http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de
  handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de
  rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de
  rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen
  wetgevingen.
  ==
  7. U kende ook de rapporten van T&A, de aanbevelingen, etc.
  8. Ik zal zo dadelijk deze email aan het College van B&W zenden incl. aan de
  milieupolitie 6826@utrecht.politie.nl voor het zoveelste bewijs van de cover
  up.

  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: paulpg
  Sent: Monday, October 08, 2012 2:23 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste mijnheer Bouma,

  Dank u voor uw reactie op de antwoorden van het college. U roert een
  goed punt aan denk ik dat ’t Slijk, althans een deel daarvan aangemerkt
  zou moeten worden als “voormalig gesloten stort”. Ik neem tenminste aan
  dat u dat bedoelt met VGS. Want volgens mij is ’t Slijk in feite een
  VGS.

  (Noot. Inderdaad; ik zeg ook niets anders. Jan Bouma)

  Verder zag ik u dat u mij vanmorgen heeft gebeld. Ik zat in de auto en
  in besprekingen bij een klant.
  U heeft het in uw voicemail over een gesprek met de heer Broeke (??) en
  over een e-mail die u gestuurd zou hebben. Onderstaande is de laatste
  email (afgelopen donderdag 4 oktober) die ik van u ontvangen heb. Hierin
  staat niets over een gesprek met de heer Broeke. Wellicht is uw e-mail
  niet aan mij gericht geweest, i.i.g. niet aangekomen. Kunt u deze e-mail
  mij dan alsnog toesturen?

  Bedankt en met vriendelijke groet,
  Piet Paul, fractie GroenLinks Stichtse Vecht
  ==

 98. Jan Bouma 14 oktober 2012 om 12:27

  Procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting d.d. 6 november 2012 om 13:30 uur.
  ==
  Aan de
  Rechtbank Utrecht
  Sector Bestuursrecht
  Postbus 13023
  3507 LA Utrecht

  Betreft: Uw brief d.d. 21 september 2012
  Uw kenmerk/procedurenummer: UTR 12 / 2601 GGH V 35

  Mijn kenmerk: MITHRAS 1 – 0
  d.d. 15 oktober 2012
  (eiser)

  tegen

  de heffingsambtenaar van de gemeente Stichtse Vecht
  de heer M.J. Hendriks
  (verweerder)

  Geachte Rechtbank,

  Blijkens uw bovenvermelde brief heeft u aan mij doorgeleid het op uw verzoek geleverde commentaar van de heffingsambtenaar M.J. Hendriks met kenmerk Z/12/16140-UIT/12/14242
  d.d. 20 september 2012. Het gaat in dat commentaar om een door uw Rechtbank gevraagde uitleg met betrekking tot “het bezwaarschrift inzake betekening dwangbevel en kosten”
  waartegen eiser op tijd bezwaar heeft gemaakt en bij uw Rechtbank in beroep is gegaan.

  Eiser merkt op de navolgende punten 1 t/m 6:
  1.
  Er is tijdig (extra) bezwaar aangetekend middels de brief d.d. 20 juni 2012 (prod. 1 – kopie) en waarin de heffingsambtenaar wordt gewezen op een onrechtmatige actie zijnerzijds. Immers er was al een rechtsgeldig bezwaar gemaakt tegen de gecombineerde aanslag van de WOZ 2012/2013.

  2.
  Blijkens betamelijk te achten rechtsverkeer was de actie van verweerder in strijd met jurisprudentie volgens mr. F.H.H. Sijbers:
  http://www.wlaws.com/Over_het_verzet_in_executiegeschillen_een_machtig_wapen_tegenover_de_belastingdienst.pdf ; de kwestie was immers o.a. bij uw Rechtbank aanhangig.

  3.
  De verslaglegging van dhr. Hendriks aan uw Rechtbank gaat totaal niet in op het extra geboden bezwaar van eiser (prod. 1 – kopie) d.d. 20 juni 2012.

  4.
  Van belang is de rechtsoverweging dat eiser ook “geen uitstel van betaling(en)” kon vragen aangezien een dergelijk verzoek zou leiden tot de conclusie dat de vordering(en) van de heffingsambtenaar serieus genomen zouden moeten worden terwijl de rechtmatigheid ervan betwist wordt.
  (Anders gezegd: men vraagt bij ontvangst van een spookfactuur, of een rekening van een oplichter, ook geen “uitstel van betaling aan!”)

  5.
  Het is u bekend blijkens de stukken dat de heer Hendriks (zie: brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009) onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek.

  6.
  Ter attentie van uw Rechtbank volgt na deze brief nog tijdig een reactie op de ongegrondverklaring van het Bezwaarschrift door de heffingsambtenaar mr. T.F. Monfils d.d. 9 oktober 2012 en die ter zitting van 6 november 2012 ook zal kunnen worden behandeld. Idem overigens dan ook een gevoegde zaak van C.A.M. Bouma van Straatweg 174 zal worden behandeld.

  Inmiddels,
  Met hoogachting,

  J.B.A.M. Bouma
  Straatweg 178
  3603 CT – Maarssen
  tel. 0346-573455

  Bijlage: prod. 1 – kopie

 99. Jan Bouma 19 oktober 2012 om 12:11

  Procesinformatie t.b.v. het Recht
  en Mevr. m.r. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012
  Ik herhaal hieronder het ‘verweerschrift’ van mr. T.F. Monfils die alles aan elkaar vast liegt m.b.t. zijn voorstelling van zaken. Het commentaar erop zal ik later geven middels mijn Beroepschrift.
  Monfils beweert:
  ==
  Object Straatweg 178 te Maarssen
  Voor de motivering van uw bezwaar verwijst u naar de aanhangige procedures bij de Rechtbank Utrecht en het Gerechtshof Amsterdam (Arnhem). Bij de herbeoordeling is rekening gehouden met alle grieven die u in het kader van de genoemde beroepsprocedures heeft aangevoerd. Op deze grieven wordt hieronder ingegaan.
  U bent het niet eens met de Uitspraak van de gemeente waarin is gesteld dat ten opzichte van de gehanteerde referentieverkopen, de WOZ-waarde circa 30% onder economische waarde ligt. U bent van mening dat de vastgestelde waarde van onderhavig object als gevolg van de aanwezigheid van bodemverontreiniging niet hoger kan dan 0 E. kan zijn. De waarderringsvoorschriften in het kader van de WOZ geven aan dat beoordeeld moet worden wat een mogelijk gegadigde over heeft voor de onroerende zaak. In eerste instantie betekent dit, dat de waarde verminderd moet worden met de te maken kosten voor sanering. Hierbij zijn echter alleen die saneringskosten van belang die ten laste komen van de koper de koper. (!?) Voor uw woning komen de kosten voor sanering niet voor rekening van de eigenaar van de woning, (?!) maar ten laste van de vervuiler. Sanering heeft dus eigenlijk geen invloed op de waarde van de woning. Wel dient, zolang de bodemverontreiniging niet is verwijderd, rekening te worden gehouden met de invloed van overlast, onzekerheid, rompslomp, negatief imago van de omgeving en tijdelijke beperking van de gebruiksmogelijkheden. Geconstateerd is, dat deze aspecten ruimschoots voldoende in de vastgestelde waarde tot uitdrukking zijn gebracht met een WOZ-waarde, die circa 30% onder de economische waarde ligt. Een WOZ-waarde van 0 E. voor het onderhavige object is niet reëel. Gelet op voornoemde ten aanzien van bodemverontreiniging is met de gehanteerde correctie aangetoond dat de waarde niet te hoog is vastgesteld.
  Bij de waarderering dient het perceel A 5397 buiten aanmerking te worden gelaten. Dit perceel, waaraan een waarde van 0 E. is toegekend is ten onrechte op het taxatieverslag vermeld. De objectafbakening wordt bij deze aangepast. Onderhavig object betreft een woning. De omstandgheid dat onderhavig object voor een groot deel als expositieruimte fungeert en ook naar die functie is ingericht, maakt dit niet naders. Bij de waardebepaling van onderhavig is terecht de vergelijkingsmethode toegepast. Het Gerechtshof Arnhem heeft in de uitspraak van 26 juni 2012 de waarde van het object naar de waardepeildatum 1 januari 2009 in goede justitie vastgesteld op 1.100.000,– Gelet op deze uitspraak is een waarde van nihil niet reëel. Aan de vergelijkbare objecten wordt toegevoegd: Oostwaard 58, verkocht voor 1.240.000,== op 29 oktober 2011, levering op 30 maart 2012 (vrijstaande bungalow, bouwjaar 1993, bruo-inhoud 810 m3, grondoppervlak 992 m2, vrijstaande berging 14 m2, dakkapel).

  U voert als aanvullende grief aan dat de gemeente heeft verzuimd om de in het geding zijnde percelen in het bestemmingsplan naar waarheid ter omschrijven. Het Slijk te Maarssen wordt nog steeds als een natuurgebied aangemerkt, terwijl het om een Voormalige Gesloten Stort gaat, met onbekende risico’s voor recreanten.
  De omschrijving van de percelen in het bestemmimgslan heeft geen invloed gehad op de waardering voor het belastingjaar 2012.

 100. Jan Bouma 25 oktober 2012 om 08:17

  Strafprocesrechtelijke informatie t.b.v. de
  Awb-bestuursrechter mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting d.d. 6 november 2012;
  ALSMEDE de milieu-opsporingsambtenaar R.M. van der Zee die hieronderstaand wordt geïnformeerd.
  “..De daders zouden wel bekend zijn…”
  ==
  Beste heer Van der Zee,
  strikt vertrouwelijk svp t.k.n. onderstaand bericht
  “..zoals in het geval van ‘t Slijk…”
  Heb u getracht vanochtend even te bellen – via een collega – met het aanbod om info. uit te wisselen dan wel gerezen vragen te beantwoorden dan wel te toetsen de antwoorden die u krijgt bij uw onderzoek inzake de “cover up” van ‘t Slijk.
  Mijn onderzoeken kunt u allemaal lezen in de verslaglegging op Internet en met name het begin via het blog :
  https://villamithras.wordpress.com/2009/07/05/nimmer-zal-het-recht-niet-in-het-geding-zijn/
  en ook wat betreft mijn vragen WIE EN WELKE PARTIJEN die stort in het verleden van ca. 9 HA groot en 2,5 miljoen kubieke meter hebben veroorzaakt. Dat niet alle daders op het kerkhof liggen bewijst wellicht onderstaand bericht afkomstig uit een DB-vergadering van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Op mijn vragen aan het AGV kreeg ik leugens. D.w.z. als dhr. Kruiswijk geloofd moet worden in onderstaand verslag. NU VERZOEK IK U DRINGEND deze info. nog niet te gebruiken; e.e.a. i.v.m. mijn lopende Beroepschriften bij de Rechtbank inzake de waterschapsbelasting en de WOZ-aanslagen.
  Enfin. Zou graag e.e.a. even uitwisselen en iets vernemen over de gang van zaken enz.
  Met vriendelijke groet!
  JB
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Friday, October 12, 2012 10:32 AM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: VERGADERING DB AGV D.D. 17 MAART 2011
  In strijd met de waarheid stelt het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) dan wel het Waternet “dat de vervuilers van het Slijk te Maarssen niet bekend zouden zijn.”
  Op 17 maart 2011 werd tijdens een vergadering van het DB (Dagelijks Bestuur) door dhr. Kruiswijk opgemerkt:
  Reactie DB:
  Dhr. Kruiswijk meldt dat de vervuiling vaak door gasbedrijven is
  veroorzaakt. Helaas is de vervuiler niet altijd meer te achterhalen; als
  dat wel zo is, zoals in het geval van ’t Slijk, dan wordt de vervuiler
  aansprakelijk gesteld. Het gaat meestal om ecologische, en niet
  humane, vervuiling. Door de Waterwet is de prioritering gewijzigd. De
  situatie is dat de subsidiegelden onder druk staan. Landelijk is een
  bedrag van € 40 miljoen nog in beeld, maar de vraag is of dit bedrag
  overeind blijft. Door het indienen van deze aanvraag probeert AGV de
  aanspraak op deze subsidiegelden overeind te houden. De
  portefeuillehouder biedt aan de commissie te informeren over de
  mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie.
  Toezegging:
  – Commissie informeren over de mogelijkheden voor het ve/
  ==
  Opmerking.
  Mr. T.F. Monfils gaat opnieuw in de fout door te veronderstellen dat zijn “invorderingsambtenaar” M.J. Hendriks een onafhankelijkelijke bestuursrechtelijke autoriteit zou zijn die niet ondergeschikt is aan het College van B&W. Dit terzijde.

 101. Jan Bouma 25 oktober 2012 om 13:25

  Aan de Rechtbank
  Sector Bestuursrecht
  Postbus 13023
  3507 LA UTRECHT
  AANTEKENEN.
  Datum: 25 oktober 2012 (ter postbezorging).

  Uw procedurenummer UTR 12 525 WOZ V35
  inz.: mijn kenmerk: S. Bou.01 ; C.A.M. Bouma te Maarssen
  en
  Uw procedurenummer UTR 12 / 2601 GGH V 35
  inz.: mijn kenmerk van J.B.A.M. Bouma te Maarssen

  Zitting d.d. 6 november 2012 ; 13:00 en 13;30 uur (Enkelvoudige Kamer)
  Aanwezige getuige tijdens de zitting: Dik van ‘t Hof (Politieke partij: ‘Breukelen Beweegt’)

  Betreft:
  BEROEPSCHRIFT van J.B.A.M. Bouma (belanghebbende/eiser) (lopende zaak)
  tegen
  De heffingsambtenaar Mr. T.F. Monfils inzake diens ongegrondverklaring d.d. 9 oktober (prod. 1) van het bezwaarschrift van eiser (prod.2) tegen de Beschikking d.d. 28 februari 2012 (prod.3).

  Geachte Rechtbank,

  U heeft op basis van de rechtswerking van de Awb (Alg.wet bestuursrecht) op 6 november a.s. een zitting voorzien. Eiser veroorlooft zich met betrekking tot de hierboven vermelde Beschikking de navolgende feiten onder uw aandacht te brengen.

  1. Verweerder beroept zich ten onrechte voor de economische waardebepaling van de WOZ op de zogenaamde “vergelijkingsmethode”.

  1.1.
  Eiser verwerpt in deze casus die methode want het blijkt een onmogelijke vergelijking op te leveren. Zo kennen, noch zijn, de aangevoerde “vergelijkbare objecten” belast en beladen met Art. 75 lid 3 Wbb (zij hebben ook niet een te verkopen vuilnisbelt in hun eigendom) en waardoor per definitie “een schuldig eigenaarschap” ontstaat bij een gepretendeerde verkoop. De vergelijking faalt. Evenmin kennen de “vergelijkbare aangedragen objecten” de ontradingen van makelaarskantoren wegens die onvoorziene aansprakelijkheden.

  2.2 Verweerder geeft volstrekt misleidende informatie met betrekking tot het verhaalsrecht van de Staat en het schuldig eigenaarschap. En trekt daartoe een ingewikkeld rookgordijn op over “de eigenaar” van de woning, “de saneringslasten voor de koper”, die van “de vervuiler” die aansprakelijk zouden zijn. Beslissend feit is namelijk alleen dat een juridische koper, die bij het Kadaster zal worden geregistreerd, de enige aansprakelijke “schuldige eigenaar” ex Art. 75 lid 3 Wbb wordt bij een eventuele transactie. En zoals eerder gesteld: niemand leent zich daarvoor want tegelijkertijd worden er uitdrukkelijk geen juridische vrijwaringen gegeven door verweerder. Het o.g. is onverkoopbaar; niemand is geïnteresseerd in de aankoop van “een black box” met onbekende aansprakelijkheden; geen enkele makelaar wil zich eraan branden. Zie: prod. 4, en 5.

  2. Verweerder maakt zich schuldig aan misleidende informatie met betrekking tot de aard en status van de VGS (Voormalige Gesloten Stort ‘t Slijk).

  2.1.
  Eiser verwijst daartoe naar de beschikbare milieurapporten van de Grontmij (verklaring d.d. 22 juni 2011 – prod. 6) en de rapporten van T&A

  2.2.
  Idem verwijst eiser naar de gevoerde correspondentie met de Groen-Links fractievoorzitter dhr. Pieter Paul (met afschrift aan het College van B&W) waarin de “onjuiste” voorstelling van zaken m.b.t. het Slijk wordt gewraakt. (prod. 7)

  2.3.
  Blijkens de correspondentie met de milieu-opsporingsambtenaar R.M. van der Zee zouden w e l de daders van de VGS het Slijk bekend zijn. Ook terzake dit feit schiet verweerder tekort in zijn meldingsplicht aan de bevolking en de politieke partijen. Eiser heeft ook altijd gesteld dat het onbestaanbaar moet worden geacht dat die daders/vervuilers niet bekend zouden zijn. Er ontstaat immers niet “simsalabim” zomaar een vuilstort van miljoenen kubieke meters zonder dat er middels ook in het verleden er “duurzame rechtsbetrekkingen” moeten hebben bestaan tussen daders en de respectieve overheden. Het is aan de milieurecherche de taak om vast te stellen of er “stiekgelden” zijn betaald. (prod. 8)

  3. Verweerder miskent vervolgens de bepalingen van de WOZ inzake de objectafbakening Art. 16 WOZ lid 2. Niet alleen ten aanzien van perceel A 5397 dient die te worden toegepast (C.A.M. Bouma) maar ook ten aanzien van perceel A 3316 van eiser dat onverbrekelijk deel uitmaakt van het object van eiser. Vervolgens dienen die gecorrigeerde objectafbakeningen te kunnen leiden tot een uitvoering van de WOZ art. 17, lid 2 die impliceren “een vrije en onbezwaarde eigendomsoverdracht” naar nieuwe eigenaren.

  3.1.
  Verweerder faalt in deze basale wettelijke voorwaarden van de WOZ-wetgeving.

  Eiser concludeert dan ook tot gegrondverklaring van zijn Beroepschriften.

  Met hoogachting;

  J.B.A.M. Bouma
  Straatweg 178
  3603 CT Maarssen

  Bijlagen:
  Producties 1 t/m 8

 102. Jan Bouma 29 oktober 2012 om 09:20

  STRAFRECHTELIJKE informatie.
  t.a.v. de milieurechercheur R.M. van der Zee
  Zijn collega in deze ZEMBLA-uitzending DEUGT in ieder geval: zie: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1299597

  Ondertussen heb ik de provincie bericht dat we nu zelf die waarschuwingsborden in het Slijk gaan plaatsen.
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Saturday, October 27, 2012 1:21 PM
  To: reinier.besemer@provincie-utrecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Reinier,

  re.: het Slijk

  Van Dik van ’t Hof heb ik begrepen dat je binnenkort “de bewoners van het
  Slijk” weer gaat verblijden met “een nieuw aangekondigd onderzoek”.
  Laat die komedie achterwege! De bevolking en der bewoners van het Slijk
  worden al decennia lang belazerd en voorgelogen. Want dat bewijst wel mijn
  correspondentie met Pieter Paul (GroenLinks) en met Dik van ’t Hof. Zie
  hierbijgaand. De milieucriminelen zijn aan het woord in onderstaande
  verslaglegging aan Pieter Paul.

  Enfin. Ik ga er vanuit dat de awb-rechter het snapt want die heeft als
  productie 7 onderstaand verslag ook.

  Opmerking.
  We zullen nu z e l f voorzien in het plaatsen van die waarschuwingsborden.
  En nogmaals: ik stel geen prijs op je gel*l!

  MvG.;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  Toevoeging 11 november 2012.
  Inderdaad stuurde de Provincie bij brief van 8 november 2012; nummer 80C904AC, en ondertekend door de milieugedeputeerde drs. R.E. de Vries, een onjuiste brief aan de eigenaren/bewoners van het Slijk. Essentiële informatie ontbrak. En men zet “de komedie” voort met de aangekondigde onderzoeken tot Sint Juttemis. Nu tot medio 2013. Terwijl die doorgerotte vaten en de resten al in juni vorig jaar 2011 waren ontdekt! Ook geen woord in de brief over de onverkoopbaarheid van de gifbelt. Ook geen woord over de aanbevolen aanpak door GRONTMIJ en T&A. Ziedaar de corrupte overheid in actie!

 103. Jan Bouma 2 november 2012 om 10:57

  Strafrechtelijke info.
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Friday, November 02, 2012 10:39 AM
  To: mirjam.van.t.veld@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw: foto

  Geachte mevrouw,
  c.c. 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl

  Op 4 oktober 2012 j.l. meende u en uw wethouder Piet Ploeg tijdens onze bespreking te moeten volharden in een ontkenning van uw strafbaar handelen; idem dat van uw ambtenaren. Zoals u bekend is heb ik inmiddels een nieuw feit en bewijs daaraan toegevoegd – zie de nog niet beantwoorde email inzake de “onjuistheden” van uw topambtenaar Ganzenvoort. Er wordt daarin aangetoond dat u valse en onjuiste informatie m.b.t. het Slijk heeft verstrekt aan met name politieke partijen; zie de brief d.d. 26 september aan Pieter Paul – GroenLinks. Inmiddels hebben wijzelf voorzien in het plaatsen van waarschuwingsborden. Ter rechtszitting van 6 november a.s. zal ik ook memoreren dat u tijdens ons gesprek op 4 oktober opmerkte: “dat zien we dan wel weer..” ; e.e.a. in verband met de strafaangifte. U acht zich kennelijk onaantastbaar!

  U geeft naar mijn oordeel leiding aan een criminele organisatie ex Art. 140 WvSr. Wellicht dat u, c.q. uw College, mij eens kan dagvaarden omtrent deze geuite beschuldiging?

  Vraag. Gaat u, c.q. uw College, a l s n o g de bevolking en de aanwonenden/eigenaren van het Slijk nu wel of niet juist informeren of blijft u volharden in uw “onjuistheden”?

  Inmiddels;

  M.v.G.;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  Wat valt er nog meer te zeggen over dit blog en de meningsverschillen? Ik denk dat INDIEN de verschillen het grootst zijn qua allerlei opvattingen dat dan de “overbrugging”, het akkoord tussen de twistende partijen, natuurlijk ook het grootst is. Dit lijkt een vanzelfsprekende dooddoener. Dat is het niet. Kijk! Als je opponent in de discussie naar jouw mening zich bezondigd heeft als “een totale crimineel” dan zal je opponent dat natuurlijk nooit toegeven… Stel je voor zeg!

  Ik moet nu even denken aan mijn vruchteloze gesprek met m’n burgemeester drs. Mirjam van ‘t Veld en haar wethouder Piet Ploeg en haar (liegende) ambtenaren van afgelopen donderdag 4 oktober op het gemeentehuis van Stichtse Vecht. Een erkenning harerzijds “dat ze een criminele organisatie leidt ex art. 140 WvSr” zal ze natuurlijk blijven ontkennen en nooit willen toegeven al dwingen er andere conclusies.

  Dat zei ze me ook (i.v.m. opmerking dat er een strafaangifte bij het OM ligt): “Dat zien we dan wel weer als die in behandeling wordt genomen..” M.a.w. dan stelt ze haar positie (en van haar College) kennelijk en misschien wel bij als dat het geval wordt… Dit is een foute opvatting.

  Want uiteraard vind ik een dergelijk “akkoord” dan beneden de maat. Als je je gelijk moet afdwingen via het OM en de rechter en niet via je gelijk van een GEDEELDE overtuiging, dan wordt de behaalde overwinning middels het OM en de rechter toch wel erg povertjes…
  ==
  De zitting op 6 november 2012.
  Een vreemde en rare zaak. Enerzijds werd door mevr. mr. J.R. van Es- de Vries willig aangehoord een omstandig en langdurig verslag over “vierkante meterprijzen” en “kubieke meterprijzen” van de opgevoerde “referentieadressen” door de taxateur maar tegelijkertijd werd tijdens de zitting ook erkend dat het ging om een “appels-peren-vergelijking”; die dus totaal zinloos was. Want…; nee de vergelijkende objecten hadden geen onverkoopbare vuilnisbelten in hun eigendommen… Daardoor werd het geheel een tenenkrommende vertoning. Maar we gaan er van uit dat mevr. mr. J.R. van Es- de Vries met dezelfde bereidwilligheid mijn beroepschriften kan lezen waarin dat staat.
  2. Dus dat de “vergelijkende objecten” wel verkoopbaar worden geacht door makelaars in tegenstelling tot de vuilnisbelten in het Slijk.
  3. Tenslotte: het Slijk is geen “natuurgebied”! Want dat zou betekenen dat je een stinkende gifbelt betitelt als een welriekende bos bloemen!
  4. Verder deed zich voor nog een akkefietje van een ‘détournement de pouvoir’ tijdens de zitting. Ik had beroep moeten aantekenen bij de civiele rechter (en niet bij de bestuursrechter) inzake het machtsmisbruik van M.J. Hendriks, “de heffingsambtenaar”. *)
  5. Uitspraak over 6 weken met mogelijke verlenging van nog eens 6 weken.
  *)
  Deze heffingsambtenaar M.J. Hendriks blijft in strijd met de Wet z’n ambtelijke macht misbruiken en dat misbruik dient aan de civiele rechter ter beoordeling te worden voorgelegd. Soit! Onderstaand verslag zal daartoe dienen. Zo zond hij met dagtekening 16 november 2012 weer een onterechte aanmaning. Terwijl hij WEET dat “de invorderingskosten en rente” betrekking hebben op de bestreden hoofdvordering – en die rechtsvraag is nog niet beantwoord (of de overheid een onverkoopbare vuilnisbelt voor de WOZ wel of niet rechtmatig kan belasten).

  Deze heffingsambtenaar Hendriks gaat volledig buiten zijn boekje en zal ook worden gedagvaard; e.e.a. tengevolge van de Uitspraak d.d. 20 november 2012 van de Rechtbank Utrecht.
  1. Hij heeft in strijd met de Wet een concertvleugel geconfisqueerd op 19 juni 2009 – er was op dat moment geen rechtsgeldige rechtstitel voor de inbeslagneming.
  2. Pas NA 2,5 JAAR heeft de ambtenaar die inbeslagneming “verantwoord” en wel tengevolge van de interventie door de Directeur Communicatie, dhr. Dolstra van het Min. van Financiën.
  3. De onrechtmatig in beslag genomen concertvleugel diende geen ander doel dan tegemoet te komen aan de persoonlijke frustraties van Hendriks (en diens ambtenaren) want het instrument staat nu al ruim 3 jaar in de opslag van Garage Modern zonder enige opbrengst ten behoeve van de gemeente Stichtse Vecht te hebben gegenereerd. Hendriks moest en zou het muzikale hart van Villa Mithras op 19 juni 2009 in beslag nemen. Zijn collega Vledder verklaarde op 19 juni 2009 sadistisch: “Zo! En dan gaan we nu kijken wat we nog meer van je kennen executeren!” Zonder contra-expertise werd uiteindelijk een belachelijke “opbrengst” voor de bijzondere vleugel – zie: http://www.youtube.com/watch?v=F2E7i9VNpr0
  na 2,5 jaar “verantwoord”.
  4. Ambtenaren Hendriks en De Beer hebben gelogen en zijn onderwerp van een strafrechtelijk justitiëel onderzoek. E.e.a. blijkens de brief d.d. 17 juni 2009 van de Provincie Utrecht.
  5. Hendriks weigert kostenveroordelingen zijdens inmiddels 2 vonnissen/uitspraken te verantwoorden en/of te verrekenen ten bedrage van 2700 euro die mij toekomen.
  6. Hendriks acht zich onaantastbaar maar zijn functioneren valt onder de bestuursrechtelijke verantwoording van het College van B&W van Stichtse Vecht; ook dat Coll. van B&W is dus aansprakelijk.
  7. Deze ambtenaar pleegt intimiderende telefoongesprekken.
  8. Hendriks moet blijkens de uitspraak met procedurenummer UTR 12/2601 GGH V35 d.d. 20 november 2012 nu ook nog 42,– euro Griffierecht aan mij vergoeden want inderdaad de bestuursrechter was niet bevoegd maar de ambtenaar had wel een inhoudelijke beslissing op bezwaar afgegeven (en niet de civiele rechter) waartegen ik bezwaar had gemaakt.

 104. Jan Bouma 10 november 2012 om 17:52

  PROCESINFORMATIE i.v.m. de bevestiging van het beroep
  d.d. 8 november 2012; procedurenummer UTR. 12 / 3948 WOZ
  door de Rechtbank Utrecht van ondergetekende.

  Van belang is de navolgende informatie. De Vecht- en Plassencommissie agendeert “de oplossingen” die volgens mijn deskundigen niets voorstellen.
  ==
  Geachte heer Bouma,

  De Vechtplassencommissie zal de kwestie van Het Slijk in december bespreken. We wegen dan de verschillende opties op de belangen van landschap, natuur en milieu. Ook de mate van urgentie van het onderwerp zal aan de orde komen.

  Hartelijk dank voor de informatie die u ons ter beschikking gesteld hebt.

  Met vriendelijke groet,
  Vechtplassencommissie
  …………………….. voorzitter
  …………adres………………..

  In reactie op:
  Op 09-11-12 10:24, villamithras@planet.nl schreef:

  Goedemorgen!
  Tkn svp.
  1) Op verzoek van Dik van ‘t Hof bevestig ik hierbij graag dat de emailadressen van de VPC (en de info.) niet van hem afkomstig zijn.
  2) Afrondend tkn nog wel het standpunt van de GRONTMIJ over “de zandstrooierij” als gepretendeerde oplossing. DIE DIENT TE WORDEN VERWORPEN.

  1. Als je niet weet wat je afdekt met zand kun je ook niks zeggen over de risico’s. (Niet eens een ingewikkeld doordenkertje).
  2. Zand houdt geen olie- en/of lichte olieachtige fracties tegen; die gaan er dwars door heen.
  3. Het zand doet niks, wordt niet aangebracht, aan de onderkant van de gifbelt en die blijft dus ook gewoon in contact met de grondwaterstromen richting Bethunepolder.
  4. GRONTMIJ en T&A adviseren 1) duikers in te zetten, 2) rotzooi op te takelen plus onderzoek, 3) drijfbalken ter afsluiting van de in-uitgangen naar de Vecht, 4) waarschuwingsborden te plaatsen.
  5. Er liggen duizenden scherpe metalen delen in die belt die uiteraard niet door dat zand zullen worden afgedekt.

  Conclusie: de zandstrooierij is GEEN OPLOSSING.

  Ik verzoek alle VPC-leden dringend die ZEMBLA-uitzending te zien waarin de echte bodemdeskundige Losch commentaar geeft op de situatie in de Coupépolder/Alphen a/d Rijn.
  Tevens hierbij een verwijzing naar een zeer te waarderen milieu-rechercheur M.J.C. Witsenburg uit het programma ZEMBLA:
  zie: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1299597

  …en let op! In die uitzending zijn er nog wel genummerde PEILPUIZEN geplaatst met telefoonnummers erop. WAAROP ZE EVENWEL DETECTEREN IS NIET BEKEND!
  Hier bij ons, het Slijk, is het veel erger. Dat hele peilbuizen/meetwerk stelt niets voor maar is slechts geplaatst en bedoeld als zogenaamde “oplossing” en wordt continu als mantra genoemd. Niks vinden door niks te meten luidt het parool. Een beproefd scenario vanaf 1990/1991 toen ik het 1e rapport van de GRONTMIJ initiëerde.

  Graag bovenstaande info. in uw vergadering. Ik zal nu ook nog dhr. Frans Cladder informeren. En graag uw reactie. Waarvoor alvast dank.

  MvG.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  Opgelet!
  Toevoeging 11 november 2012.
  Inderdaad stuurde de Provincie bij brief van 8 november 2012; nummer 80C904AC, en ondertekend door de milieugedeputeerde drs. R.E. de Vries, een onjuiste brief aan de eigenaren/bewoners van het Slijk. Essentiële informatie ontbrak. En men zet “de komedie” voort met de aangekondigde onderzoeken tot Sint Juttemis. Nu tot medio 2013. Terwijl die doorgerotte vaten en de resten al in juni vorig jaar 2011 waren ontdekt! Ook geen woord in de brief over de onverkoopbaarheid van de gifbelt. Ook geen woord over de aanbevolen aanpak door GRONTMIJ en T&A. Ziedaar de corrupte overheid in actie! Wat tevens ook duidelijk wordt is het antwoord op de vraag of ons opsporingsapparaat, het OM, onze milieurechercheur R.M. van der Zee daadwerkelijk met mijn zeer concrete strafaangifte bezig is of met “de doofpot”? Idem het antwoord op de vraag of onze rechterlijke macht deugt of niet. Zal de rechter de corrupte opportunistische Staat in het gelijk stellen of kiest hij voor het Recht?
  ==
  Voor de brief van de hoofdofficier van justitie mr.dr. J.R. Bac d.d. 11 mei 2011 met kenmerk 3000/35/11 verwijs ik naar: https://villamithras.wordpress.com/2009/07/21/het-vermeende-lot-in-beeld-gebracht-en/
  ==

  Gedeputeerde De Vries wordt ook om uitleg gevraagd:

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Wednesday, November 14, 2012 9:41 AM
  To: secretariaatdevries@provincie-utrecht.nl
  Subject: Uw Brief No. 80C904AC

  LS

  Betreft: Uw brief d.d. 8 november 2012 ; no. 80C904AC

  N.a.v. een zojuist gevoerd telefoongesprek verwijs ik u naar de laatste updates op m’n juridische blog: https://villamithras.wordpress.com/2009/07/16/la-tristesse-dune-mere-ook-gered-uit-de-klauwen-van/ waarin (ondermeer) genoemde ONJUISTE brief van drs. R.E. de Vries aan de orde is. U kunt desgewenst het hele dossier vanaf de laatste posting teruglezen.

  Graag op zo’n kort mogelijke termijn uw reactie. Waarvoor dank.

  Inmiddels,

  MvG.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  Toevoeging d.d. 19 november 2012 waarin ik ook informeer naar het opsporingsbeleid van R.M. van der Zee:
  ==
  Beste heer Van der Zee

  In plaats van een mondeling overleg dan maar zo. Ik stuur u hierbij door mijn laatste update van m’n juridische blog met daarin voor u een vraag geformuleerd.
  Namelijk de vraag of u, net als uw collega Witsenburg uit die ZEMBLA-uitzending, al bent “teruggefloten” – en dus alleen nog met “de doofpot” bezig, of bent u daadwerkelijk met mijn ZEER TO THE POINT GEFORMULEERDE STRAFKLACHT BEZIG?
  Het schoot mij in het verkeerde keelgat dat u het had over “het doen van een CONCRETE aangifte” want…. HOEVEEL MEER CONCREETHEID wenst u?!
  Let wel!
  1. Ik ben GE-CRI-MI-NA-LI-SEERD door die liegende ambtenaren.
  2. Ik heb dientengevolge – God betere ‘t – een STRAFBLAD
  3. Terwijl u, het OM, de echte daders zou moeten arresteren! DUS WANNEER DOET U DAT?

  Zie hierna mijn comment. En ik verzoek u mij duidelijkheid te verschaffen omtrent de effectiviteit van uw opsporingsbeleid. Dank alvast daarvoor. De rechtszitting is morgen alweer 14 dagen geleden…. Met vriendelijke groet! JB
  ==
  Toevoeging d.d. 21 november 2012.
  Ik sprak zojuist telefonisch de superieur van Van der Zee: dhr. Aalt van Donselaar. Heb hem uitgelegd bovenstaande email. Essentie daarvan behelst de vraag (en het antwoord) of er nog een onafhankelijk justitiëel onderzoek in dit land bestaat. Dhr. Van Donselaar gaat in conclaaf met de OvJ (wie? = onbekend) en zal mij via Van der Zee berichten. De Goden verhoeden dat het OM ook corrupt is….
  Toevoeging d.d. 28 november 2012.
  “..Nee, niets gehoord van Van der Zee noch van Van Donselaar…”
  Toevoeging d.d. 5 december 2012.
  “…Nee, nog steeds niets gehoord van Van der Zee noch van Van Donselaar…”

 105. Jan Bouma 3 december 2012 om 10:02

  Procesinformatie.
  ==
  Van: dhr. A.P. van Stralen
  Verzonden: maandag 3 december 2012 9:46
  Aan: ‘secretariaatdevries@provincie-utrecht.nl’
  Onderwerp: Amsterdamsestraatweg 178

  betreft: Bouma/Gemeente Stichtse Vecht
  en Uw brief d.d. 8 november 2012; no. 80C904AC

  Geachte heer De Vries,

  Na overleg met cliënt verzoek ik u ermee in te stemmen dat de geschillen tussen cliënt en de gemeente Stichtse Vecht met betrekking tot bovengenoemde kwestie zo mogelijk middels een gesprek finaal op te lossen. De kwestie speelt in feite al sinds 2004 toen client tengevolge van ambtelijk onjuist handelen onevenredige schade werd berokkend. Client is geïncrimineerd.

  Uw milieujurist mr. Roy Samson is hiervan op de hoogte. Nu heb ik (mijn kantoor) op 4 oktober 2012 een poging gedaan om de geschillen middels een gesprek met het College van B&W van Stichtse Vecht op te lossen. Die poging is mislukt. Gelet op de thans ontstane situatie acht ik het zinvol een laatste poging te doen en uw bemiddeling te verzoeken om de geschillen op te lossen. Graag uw reactie.

  Inmiddels,

  Met vriendelijke groet,

  René van Stralen
  Pieters Advocaten
  ’t Goylaan 13-A
  3525 AA UTRECHT

  Tel. 030 – 2718855
  Fax. 030 – 2716672

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: