Villa Mithras

De boze man

"…Het vermeende Lot.." in beeld gebracht en…


…weliswaar ook gered uit de klauwen van de cultuurbarbaren en de criminelen van Maarssen ondanks de uitleg die ik ze gaf…"

Toelichting.

Er treedt inflatie op met betrekking tot de woorden "cultuurbarbaren" en "criminelen" bij veelvuldig gebruik!  Zo gaat het met alles. Alles wat vaak benoemd wordt met dezelfde woorden verliest op de duur zijn zeggingskracht en om die reden heb ik in de titel bovenaan geschreven… "in beeld gebracht".

Wat is de oorsprong van dit schilderij dat ik in 1999 schilderde?
Een droom. Een voorspelling.
En ik dank de wel of niet bestaande God op m’n blote knieën dat ik de volgende ochtend bij het opstaan mij de droom nog loepzuiver wist te herinneren en wist dat ik het schilderen moest!
Een inwendige stem zei me dat ook. Bij herhaling zelfs. Want ik ben eigenlijk geen schilder maar was wel begonnen aan de Mithrasschilderijen. Als ’n hectische en beladen opdracht aan en van mezelf. Gedwongen. Er is overigens nog een 2e schilderij in de Mithrascollectie dat ontstaan is tengevolge van een droom. Daarover later meer. 

Eerst dit doek. 

U ziet dat het gaat om het centrum, het drama van ‘de mens’ en diens ‘vermeende Lot’ dat later de titel van het doek werd. Ik herinnerde me de droom zoals je soms angstdromen meemaakt. Je vlucht voor naderend onheil..; er komt een trein op je afdenderen…, je stort met een vliegtuig neer…, – wie kent ze niet dergelijke dromen waar je soms met het angstzweet wakker van wordt. 

Met deze droom ging het anders. Inderdaad ik "zag" de bebloede betonplaten van de Twin Towers 2 jaar eerder naar beneden storten…. dan ze in werkelijkheid deden maar….  ik had tijd als "mens" mij te verschuilen in een gat in de grond met daarboven een halve meter dikke zware stalen plaat als afsluiting…

Ga er maar aanstaan om als leek – en vrijwel nooit geschilderd hebbend – zo’n vertolking te maken. Het lukte. Althans dat vind ik. Ik herinner me dat het  ”vanzelf ging". 

De gehurkte man in het gat gaf ik weer met wat lichtere strepen tot aan zijn schoenpunten toe.. Alles klopte. De anatomie is in orde.  Kijkt u naar zijn  houding. Gebogen en gehurkt zit hij daar in de geschiedenis. Want die bebloede platen vallen (denkbeeldig) al sinds er geschiedschrijving bestaat uit de hemel.

Het gaat om het drama in het centrum. De rest van het doek interesseerde mij minder of in het geheel niet. Wat u ook ziet is dat toch het bloed dwars door die stalen plaat tot in de kuil stroomt en zelfs de grond doordrenkt.

Opmerking. Belangrijk.

Nu had ik die cultuurbarbaren tijdens de ‘in beslagname’ al verteld over dit doek dat het in een museum thuishoorde althans serieus genomen diende te worden als een omen van de mens en dat ik vertolkt had als een soort opdracht. Ze hoorden dat aan als de overbekende dombo’s. Gevoelloos en met domme blik op hun karpatenkoppen! Ik had net zo goed tegen een stoel kunnen praten.

U weet hoe het gaat. Na 1 maand na de "in beslagname" – dat is het fotografisch vastleggen van de in beslag genomen zaken – komen ze dan terug ‘tenzij u betaalt’  voor de executieveiling… Uiteraard heb ik dit Culturele Erfgoed in veiligheid gebracht.

De tragiek en tegelijkertijd het bijzondere is nu dat ik er hier en nu over schrijf en waardoor u kennis kunt nemen van de Mithrascollectie. Alles tengevolge van hun barbarisme!!

Ze zijn zichzelf aan het opknopen.

Alles schijnt voorbeschikt denk ik weleens. Het heeft zo moeten zijn dat ze zich wilden vergrijpen aan de kunst en dat ik er daarom NU over schrijf. Anders had deze serie niet bestaan en u had er ook niets vanaf geweten. Het is voorbeschikt.

Het doek meet 100 x 100 cm. Olieverf op linnen. Titel: "Het vermeende Lot".  
En door die betiteling eraan te geven weet ik dat ik de mens nog hoop zou kunnen bieden want net zoals in mijn droom overleeft hij de aanslag. 

Later.. in 2004 en 2005 toen ik m’n boek schreef (en inmiddels 9/11/2001 was gepasseerd) schreef ik het verband:

"Het zijn de prevelende zwetsers in hun ivoren torens, die onder het aanroepen van Plato, Hegel en Nietzsche hun Umwertung aller Werte tegelijk met de Twin Towers zagen verpulveren!" (zie pg. 279)

 
 
Hier terug te lezen in deze ‘feuilleton’:
05/07/09: Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!
09/07/09: "De_boze_man" wordt het zat! En schiet "Mista_Dommer" plat!
14/07/09: "…De Vuurvogel…." Gered uit de klauwen van..
16/07/09: "..La_tristesse d’une mère.." ook gered uit de klauwen van..
 
 
Eerdere artikelen verschenen in www.vechtkronkels.nl:
07/06/09: "De boze man"
25/06/09: "De boze man" (vervolg)
.
.

46 Reacties op “"…Het vermeende Lot.." in beeld gebracht en…

 1. jan bouma 21 juli 2009 om 09:16

  @Aad…
  Dank voor de plaatsing. Een link naar jouw blog, en waar het gaat om de overleving van de mens en mensheid in relatie met de overbevolking, lijkt me terecht daarom zie hier. http://www.vkblog.nl/blog/35408/Aad_Verbaast
  Opmerking aanvullend m.b.t. het schilderij:
  Uiteraard wist ik in 1999 niet dat het om de Twin Towers zou gaan doch "zag" slechts in m’n droom de vloeren van een hoog flatgebouw naar beneden storten en al verpletterend de mensen ertussen…
  ==================================================================

  Ondertussen een update d.d. 13 oktober 2012 (dus bijna 3,5 jaar later). Ik schrijf een korte brief aan Prof. mr. Tak.
  Zie: http://www.sdnl.nl/tak-persberichten.htm
  ==
  Geachte Professor Tak,

  Uit de vele, misschien wel honderden, confrontaties tussen burger en overheid mag ik u misschien attenderen op navolgende zaak die op 6 november 2012 om 13:30 uur zal dienen onder de bestuursrechter mevr. mr. J.R. van Es- de Vries; Rb Utrecht. Zij heeft na een Uitspraak van de Belastingkamer van het Gerechtshof te Arnhem (BK/AM- 11/00576 en BK/AM 11/00575) d.d. 26 juni 2012 op basis van de Awb “een hernieuwd onderzoek door de Rechtbank Utrecht gelast (Art. 8:68)”

  Aan de orde is een WOZ-kwestie waarbij in feite een VGS (Voormalige Gesloten Stort = vuilnisbelt ‘t Slijk) als “verkoopbaar” zou moeten worden beschouwd; ondanks dat makelaarsrapporten anders oordelen. Dat hier de gehele WOZ-wetgeving niet meer serieus kan worden genomen (WOZ Art. 17 lid 2) staat vast indien mevr. mr. J.R. van Es- de Vries de gemeente Stichtse Vecht gelijk gaat geven.
  Het Hof oordeelde mijn Appel gedeeltelijk “gegrond” maar wil geen conclusies verbinden aan een anderzijds ook bevolen “nieuwe objectafbakening” ex WOZ Art. 16 lid 2 en lid 3.

  Alles is te bizar voor woorden. Ik blijf zitten met onverkoopbare kadastrale percelen want uiteraard is er niemand die wil tekenen voor “het schuldig eigenaarschap” ex Wbb Art. 75 lid 3.

  Mijn juridische dossier staat gedeeltelijk op dit wordpress.com blog:
  https://villamithras.wordpress.com/2009/07/16/la-tristesse-dune-mere-ook-gered-uit-de-klauwen-van/

  svp naar beneden scrollen voor de laatste updates. Verbaast u zich over niets meer. Wilt u meer weten dan mag ik verwijzen naar het begin van alle ellende op het blog:
  https://villamithras.wordpress.com/2009/07/05/nimmer-zal-het-recht-niet-in-het-geding-zijn/

  waarbij ik de verwachting mag uitspreken dat de titel van dat blog OOIT nog eens van betekenis zal worden.

  Misschien kunt u iets met deze info. Ik ben somber gestemd m.b.t. de vrijheden van de corrupte en criminele overheid.

  Met vriendelijke groet en hoogachting;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

 2. fred van der wal 21 juli 2009 om 09:35

  Hallucinerend schilderij. Een surrealistisch tafereel. Indringend. Overtuigend. Tot nu toe voor mij het sterkste doek dat je mij liet zien.

 3. jan bouma 21 juli 2009 om 09:51

  Thanks…@Fred
  Ik hoop dat het nooit op de brandstapel zal terechtkomen…

 4. Jezzebel 21 juli 2009 om 09:56

  Interessant werk.
  Ik vind het mooi.

 5. Aad Verbaast 21 juli 2009 om 09:59

  Mooi schilderij Jan, en een intrigerend verhaal er bij.
  "Alles is voorbeschikt": misschien komt de Mithrascollectie nog wel eens in een groots museum in Nederland te hangen!
  Dan kun je ook de nota-balen van Maarssen een uitnodiging sturen. Ze hadden ze willen inpikken wat niet is gelukt, maar dan kunnen ze eindelijk zien wat ze gemist hebben.

 6. jan bouma 21 juli 2009 om 10:44

  @Jez… idem thanks..; en werk ze vandaag met jouw opdrachten… aan jezelf.
  @Aad..
  Ook dank.
  Ik spreek de verwachting uit naar @Fred dat het doek nooit zal worden verbrand. En de geschiedenis zal oordelen over de "Notabelen van Maarssen"; en die weer model staan voor veel andere notabelen in weer andere plaatsen…
  Had begrepen van je dat bovenstaande link naar jouw blog niet goed was daarom probeer ik het met deze:http://www.vkblog.nl/bericht/269862/Overbevolking%3F_Wordt_voor_gezorgd%21
  En… als deze ook niet goed is…"eet ik m’n hoed op…"
  Prettige dag! groet! JB

 7. wj-tje van de VSp 21 juli 2009 om 10:54

  hang het doek niet in een museum. dan weten deurwaarders precies waar ze zoeken moeten

 8. jan bouma 21 juli 2009 om 11:07

  @VSp…WJ’tje…10:54
  Tegen die tijd zitten de deurwaarders en de criminelen en de notabelen in het gevang!!!
  (zei hij optimistisch…)

 9. Aad Verbaast 21 juli 2009 om 12:33

  @Jan (en @allen). klik je wel eens op die rode link onderaan in de blog "tooon gerelateerde berichten"?
  Altijd wel even interessant.. Ook nu weer..

 10. Maria Trepp 21 juli 2009 om 16:13

  deze is ook een mooie!
  vreemd genoeg herinner ik me het doek niet.

 11. jan bouma 21 juli 2009 om 17:13

  @Maria…
  Bij leven en welzijn en het winnen van het proces
  kom dan maar eens weerom dolen bij me..
  en zie dan – niet in grote haast –
  alles wat je nog miste… ook die mooie!

 12. Aad Verbaast 21 juli 2009 om 18:04

  @Jan: 17:13: heb je nu wat verklapt?
  Liggen ze dan toch gewoon bij je in de onderaardse geheime gewelven van Villa Mithras?
  Morgen zit je tuin vol met speurhonden (men leest mee uiteraard) . Ze een vergiftigde gehaktbal voeren hoeft niet.. Als ze hard genoeg snuiven daar (begrijp ik van je) vallen ze al in ‘kat’zwijm van de rokende gifbelt.

 13. jan bouma 21 juli 2009 om 18:39

  @Aad…18:04
  Ik begrijp je overdrijving en het sarcasme. Ik zeg je nog dit. De overheid, en die achterbakse ambtenaren, schreven wel in hun rapportje en vertelden aan die koper van me in 2004 "dat er mogelijk een geval van ernstige vervuiling in m’n tuin zou liggen: lees ca. 750.000 m3 gifbelt met bewezen arseen, zware metalen, pak’s blijkens een onderzoeksrapport van de Grontmij.
  Dus ze logen.
  Het was verdomme gewoon een feit. Maar die koper vroeg toen aan me: "hoe garandeert u mij dat die aangrenzende gifbelt mijn grondstuk niet beínvloedt? En daar had ik ook geen antwoord op.
  De overheid moet gewoon haar verantwoording nemen. Niet aan ‘schuldoverheveling’ doen; evenmin het Recht niet langer in het geding achten terwijl dat wel het geval is want tot op de dag van vandaag blijken er rechtsgevolgen. Voor mij ja. Niet voor de toenmalige milieucriminelen…!
  Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn! Waar las ik dat eerder? Oh ja! Bij mij.
  Ik geef opnieuw even deze uitleg voor de nieuwkomers en het internet want dit blog verschijnt ook onder de vorige titel La tristesse d ‘une mère met een groot aantal connotaties.
  Nog een opmerking ter attentie van de schurken.
  Uiteraard is het ook geen criterium dat er meerdere eigenaren zijn van voormalige vuilnisbelten (de zgn. VGS – ofwel Voormalige Gesloten Storts – van de overheid maar van niets weten ter zake de gevolgen..
  Die krijgen ook pas trammelant als ze hun eigendom met een schoongrondverklaring willen doorverkopen. En als ze de koper niet met een verborgen gebrek willen opzadelen vertellen ze over de gevolgen van de Wbb (= Wet Bodembescherming) Art. 75 en de aansprakelijkheden die een corrupte overheid liever bij schuldloze particulieren legt. Een privépersoon kan namelijk failliet; de overheid niet. Zo simpel is het. Met nog wat Drum und Dran…
  Over die speurhonden: die hoef je hier maar even in het water te gooien en je ziet ze zienderogen oplossen…; er staat inmiddels ook een bord: "Zwemmen levensgevaarlijk!"

 14. Isis Nedloni 21 juli 2009 om 19:03

  Mmmmm….fascinerend Jan….het doet me denken aan Bacon…de sfeer van Bacon zit er in…..
  Het werk ruikt naar pijn…de pijn is uitgebraakt….prachtig….en fijn dat je het behouden hebt….
  Vriendelijke groet uit het oosten; ))))))
  Isis

 15. jan bouma 21 juli 2009 om 19:34

  @Isis.. thanks; ik heb me achteraf nog het meest verbaasd over hoe het tot stand gekomen is… Zoiets van ‘surprise yourself!’
  Als deze veldslag over is en gestreden dan verbind ik er voor mezelf ook de continuïteit van de mens aan als ik win maar ook het einde als ik verlies. Hoe hoogmoedig dat ook klinkt.
  De Staat, de mensen, doen er dus goed aan mij te laten winnen want als ik verlies is het tegelijkertijd hun einde…

 16. Aad Verbaast 21 juli 2009 om 23:48

  @Jan: dat bord vindt ik een ijzersterke (zwaar metalen) vondst van je. En het is nog waar ook!
  Goed en edelmoedig van je dat je de mensen waarschuwt!!
  Was jij maar gewaarschuwd.. Dan was er nu geen gedonder.. Die mensen waren niet zo edelmoedig..

 17. jan bouma 22 juli 2009 om 12:02

  @Aad… 23:48
  Kern van de zaak is, ook juridisch is dat de kern, dat de overheid NOOIT zogenaamde "schuldige eigenaren" kan creëren die ook maar enige aansprakelijkheid zouden moeten nemen. Behoudens enkel het feit of er, wel of geen, sprake is van de "onevenredige verrijking". Zie verder.
  Daaruit volgt ook de eerdere hier getrokken conclusie: "dat nimmer het Recht niet in het geding is!" Als dat Recht wel gevolgen kent. Een beroep op verjaring is anderzijds en zogenaamd ook een "rechtsoverweging" (r.o.) maar de prevalentie van het actuele geschonden recht is daarmee strijdig. De overheid – die ambtenaren van de Milieudienst Noord West Utrecht dus – had tegen mij en die koper uit 2004 moeten zeggen:
  "De overheid is volledig aansprakelijk voor die giftige vuilnisbelt" U zult daar geen last of hinder van hebben. Dan had je misschien nog een kans dat zo’n koper (en ik) erin zouden kunnen berusten dat "je eigenaar wordt van een vuilnisbelt" en zou er een (markt)prijs betaald kunnen worden. Een absolute juridische vrijwaring is noodzakelijk.
  Maar dat doet de achterbakse overheid niet; ze suggereert (maar liegt!) zelfs "dat er mogelijk sprake is van een ernstige vervuiling" terwijl ze ook het Rapport van de Grontmij kent uit 1991 waarin dat ondubbelzinnig staat dat die locatie "ernstig vervuild is" – C-waarde: dus: saneren!
  "Onevenredige verrijking" door eigenaren van voormalige gifbelten speelt wanneer je voor een prikkie zo’n locatie koopt en vervolgens de overheid die laat saneren en dat jij dan als eigenaar daarvan profiteert. Begrijpelijk dat dat niet de bedoeling is. In mijn geval werd die locatie tegen een normale prijs aangekocht (dus dan speelt die "zelfverrijking" niet). Maar desondanks blijven er dan nog onoverkomelijke bezwaren bestaan voor nieuwe eigenaren die daar niet in trappen. Terecht. De gehele vuige juridische constructie is mij ook pas veel later duidelijk geworden. Daarvoor heb ik de vele nota’s bestudeerd die in het verslag staan van; "de boze man".
  Mijn advocaat is pas terug op 20 augustus a.s. De strijd wordt dan voortgezet met het dagvaarden vermoedelijk van de met name genoemde personen voor verhoor bij de rechtercommissaris… Kan nog leuk worden als er meineden gepleegd gaan worden…
  Ik zet dit aanvullende comment ook even op http://www.vechtkronkels.nl ; de digitale webkrant van de Vechtstreek want mijn tegenstanders lezen daar mee… Kan men zich bezinnen….
  Tevens roep ik op in het land soortgelijke gevallen. Let u op! Indien er een erfrechtelijke aansprakelijkheid is tengevolge van het feit dat uw ouders hebben toegestaan dat er een giftige (en dus meestal onverkoopbare locatie) in uw eigendom ligt ik de kans gering acht dat u zich kunt beroepen op "een soortgelijk geval" als het mijne.. Mijn overheidsmilieucriminelen waren vanaf 1930 t/m 1955 bezig. Ver voor mijn tijd en/of betrokkenheid. Voor meer info. blijft u mijn Vkblog volgen.

 18. Aad Verbaast 22 juli 2009 om 13:58

  @Jan: weer boeiende ontwikkelingen, en ik begrijp dat je een goede advocaat hebt gevonden.
  Jammer dat die pas 20 augustus echt aan de slag kan.
  Heb je ooit overigens overwogen om medation te gaan toepassen. Het kan je een hoop tijd, ergernis, spanning, en geld schelen..
  Zo maar een gedachte overigens. Het recht moet natuurlijk zegevieren, maar recht kan ook wel eens krom blijken te zjn.

 19. jan bouma 22 juli 2009 om 14:26

  @Aad…13:58
  Uiteraard zijn die pogingen (mediation) gedaan. Een paar jaar achter elkaar zelfs. De hautaine arrogante reacties van het ambtenarencorps (idem het College van B&W) deden die pogingen mislukken.
  Kijk! Hier speelt mee dat als je je eenmaal ingegraven hebt met een vals en gelogen standpunt dat dan een publiekelijk retirement vrijwel onmogelijk wordt vanwege het gezichtsverlies. Als zo’n ***hole luidkeels beweert "dat hij nog steeds gelijk heeft over z’n onjuiste en incriminerende uitlatingen" dan wordt het een totale afgang voor zo’n iemand. Dan moet de rechter maar spreken. Liefst met een strafrechtelijk oordeel over zo’n iemand. Ik zal evenwel moeten afwachten of er wel of geen kongsi bestaat tussen de Staat en de Rechterlijke macht. Ja, ik spreek nu uit een vreselijk oordeel over de rechterlijke macht en haar (veronderstelde) onafhankelijkheid. Dat moet nog blijken.
  De belangen die spelen zijn namelijk enorm. Indien die ambtenaren ongelijk moeten bekennen ontstaat eigenlijk dan ook het recht op schadevergoeding. Zoals je weet zijn ambtenaren haast niet aansprakelijk voor schadegevolgen: Zie de Pikmeer-arresten.

 20. Aad Verbaast 22 juli 2009 om 17:46

  @Jan: jammer, was het wel een goede mediator dan?
  Ook daar zit veel kaf onder het koren.. Een goede mediator kan partijen (vrijwel) altijd bij elkaar brengen.
  En ja, ik begrijp dat de belangen enorm zijn. De mogelijk gevolgen van een uispraak van de rechter ook. Zeker als die in jouw ricting gaat hellen.. Ht zal bekend komen te staan als het "Bouma-Arrest".
  Kijk dan verkrijg je via deze weg nog eens de eeuwige roem en een eervoll vermelding in menig boek in de boekenkast van al die charlatans.. want zijn advocaten gemiddeld genomen ook.
  Wat vragen ze gemiddeld voor een uurtje luisteren naar je? 200 euro? En dan ook nog zog. Kantoorkosten extra in rekening brengen? Denken ze aan je terwijl ze aan het urineren zijn, dan krijg je nog 10 minuten op je rekening.
  Moraal van dit verhaal: vermijd advocaten met een prostaataandoening.. Da is het al gauw het dubbele namelijk.

 21. jan bouma 22 juli 2009 om 19:53

  @Aad…17:46
  Mijn huidige advovaat leest mee… Maar ik geloof niet dat hij zo’n type is zoals jij beschrijft… De vorige, die Kurz, begon meteen bij intake van het gesprek (en de zaak) te vertellen "dat hij eigenlijk zakenman was…" als een soort waarschuwing snap je… Maar goed; of eigenlijk niet.
  De advocaat die de medation deed over de jaren 2005 en recentelijk ook nog (aanvang 2009) is eigenlijk te netjes en te beschaafd voor het geteisem. Ze hebben zich ingegraven met hun standpunten en er staan nu wat carrières op het spel… Nu heb ik die hele heisa altijd willen voorkomen maar je wordt ertoe gedwongen. Coûte que coûte willen ze verhinderen dat alsnog de rechter zal verklaren "dat ik geen vergelijkbaar object heb zoals in mijn omgeving en waaraan ze die WOZ-aanslag op baseren"…
  En dat de rechter dat oordeel zal vellen is zonneklaar… Vanaf 1999 ben ik bezig een opvolger voor Villa Mithras te vinden en de laatste poging leek erop in 2004 te gaan lukken maar dat wisten ze vakkundig te torpederen. Dan moeten ze het nu maar ondervinden wat een goede rechtsgang betekent en dat er dan geen sprake is van misbruik van recht.
  De dommeriken hebben ook nog de adviezen van de Provincie en de Raad van State in de wind geslagen. Soit!
  Genoeg is genoeg… De te beantwoorden rechtsvragen staan geformuleerd op het Internet en ze zijn te vinden in het dossier onder de titel: ‘de boze man’. men kan het ook aanklikken via dit Vkblog…
  ps
  Het wordt tijd voor weer een schilderij uit de Mithrascollectie. Die wordt nog wereldberoemd… en GEZOCHT!!!!! Ik weet nog niet welk doek want ik kan wel van elk schilderij een verhaal vertellen. Dat zouden dan 48 verhalen worden….. Beetje teveel van het goede… Alhoewel als het goede verhalen zijn en waar gebeurd ook nog: waarom niet?

 22. Aad Verbaast 22 juli 2009 om 21:08

  @Jan: ik wens je uitereerd alle succes..
  ad nieuwe blog over schilderijen.. Je hebt er nog vele te gaan.
  adviesje van een oude rot hier: afwisselng van blogs doet leven.
  Je hebt genoeg te vertellen.. Suggestie: afwisseling met een korte passage uit je boek (zonder direct reklame, dat past niet in de gebruiksvoorwaarden hier)?
  Genoeg stof lijkt me om iets leuks/moois van te maken. Ernst en luim. Snap je?

 23. jan bouma 22 juli 2009 om 22:12

  @Aad…21:09
  Dat wordt dan een merkwaardig uit de hand gelopen schilderij dat ik uiteindelijk de titel meegaf van ‘De Blauwe Engel’. (Door Heinrich Mann ooit beschreven). Enfin.. .: De Blauwe Engel… dus.

 24. jan bouma 5 januari 2010 om 09:21

  05-01-2010 09:19
  05-01-2010 09:18
  t.k.n.: ondanks de woede blijven we wel koel analyseren. Daarom zie hierna.
  jan bouma 05-01-2010 07:25
  Een update per 5 januari 2010. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 komen er weer aan en dus mag het zittende College eraan herinnerd worden dat de huidige wethouder ERIK VAN ESTERIK (PvdA) mij beloofde in 2005 de "zaak te zullen oplossen" en daarop trok ik mijn rechtsontvankelijke klacht in bij de NATIONALE OMBUDSMAN over de misdragingen van de ambtenaren en de MILIEUCRIMINELEN der overheid. Ten onrechte trok ik die klacht in want ik kan nu procederen om m’n recht te halen…Daarom hieronder een verslag.
  ==
  04-01-2010 23:28
  @Aad… 13:10
  Thanks voor je comment. Ik heb al een keer uitgelegd in één van m’n blogs hier dat ik geen Ned. onderdaan ben die als beroepsmilitair wordt uitgezonden naar Uruzgan om daar het risico te lopen te "mogen sneuvelen voor volk en vaderland en Hare Majesteit!" Nee. Ik ben als elke andere staatsburger die het risico had op te lopen tegen wat crimineel overheidstuig (lees: de overheid), dat inderdaad liever de burger laat opdraaien voor de criminaliteit van de staat uit het verleden. De rechtsverkrachting bestaat dan hierin dat "de overheid liegen mag" in het belang der Staat (vgl. de Pikmeerarresten). Dat vinden alle andere onderdanen van Nederland heel gewoon behalve natuurlijk wanneer ze zelf slachtoffer worden! Uiteraard is dit niet toelaatbaar. In de afweging van de overheid mag een enkele burger rustig failliet gaan. En zal die burger tot in eeuwigheid zijn vervuilde locatie niet kunnen verkopen.
  Daarover zullen wij de rechter nog nader horen. De overheid wenst ook geen aansprakelijkheid te onderkennen "in het staatsbelang". Verjaringstermijn: 30 jaar na het delict dan liggen de daders op het kerkhof. Oorlogsmisdadigers worden nog wel voor het gerecht gebracht. Ook de Griffier van de vaste kamercommissie voor Justitie, D.S. Nava, bleek corrupt toen ik hem sprak over de juridische moraliteit van de Staat. Dus dan is het parlement eigenlijk verantwoordelijk. Maar ook de Raad van State, onze rechtscolleges enz. Ergo: de Staat is corrupt want er blijkt onvoldoende zelfreinigend vermogen.
  Het is met die bodemvervuilingen zo, dat ook al wordt er "spontaan olie aangeboord" in die plassen, en ook al kan ik tientallen vaten aanwijzen die liggen aan de oppervlakte, dan kun je er ZOGENAAMD toch naar zoeken en toch niks vinden. Dan vaar of loop je er gewoon omheen snap je? Dan doe je net alsof je gek bent; je suggereert een dekkend onderzoek maar ’t is allemaal fake en doorgestoken kaart. De bedoeling is expliciet erop gericht OM NIKS TE VINDEN.
  Er wordt pas ingegrepen als het onvermijdelijk is geworden. Dan hebben we een zgn. "worst case scenario"; zo heet dat. Dus ook al drijven er oliewalmen over de plassen, en kun je meerdere boortorens plaatsen… net als in Koeweit…, het maakt allemaal niets uit. Maar ’s avonds wel op TV een paar gevonden vaten "gevaarlijk XTC-afval" met veel heisa en bombarie tonen die door "de opsporingsambtenaren" aangetroffen zijn! DE HUICHELAARS! Hier bij mij liggen er teveel vaten in de plassen; en dus dan laat je gewoon de rotzooi liggen. 25 jaar lang, vanaf 1930-1955, werden met 5 dekschuiten elke dag gestort vanuit de stad Utrecht. Bij elkaar naar schatting 1,5 á 2 miljoen m3!
  Maar de daders liggen op het kerkhof. "Ikke nie weet!" De leugenaars! Er zijn god betere ’t honderden zoniet duizenden oudere Maarssenaren die direct onder ede willen verklaren en ook weet hebben van die storts.. Het schorriemorrie zegt echter:
  "Nee! Ikke nie weet;
  Nee! Ikke niks ken vinde in het archief!"
  De maffia is er niks bij!
  Maar er moet wel geïncasseerd worden:
  "Ken…ik effe vange de WOZ?"
  Dus eigenlijk "als het kalf verdronken is dempt men de put!" Voor de toegebrachte vermogensschade, de mij toegebrachte naamschade door mij te bestempelen als "milieucrimineel", m’n integriteit te bezoedelen, te liegen enz. ach… dat is allemaal nog ter beoordeling van de rechter. De rechter mag zich ook uitspreken over het bovenstaande. Enfin. De namen van de criminelen worden bij de dagvaarding wel bekend. Zij zullen geschiedenis schrijven en ik mag hopen dat ze het zich zullen herinneren tot op de dag dat ze sterven en dat hun nageslacht er nog aan herinnerd zal worden. Ook de voormalige gemeentesecretaris van Maarssen (en de huidige politiek verantwoordelijke) AD NEDERLOF zal gedagvaard worden. Hij was voorheen immers ook nog Directeur van de Milieudienst NW Utrecht en onder diens bewind konden de criminelen hun gang gaan! "For Christ sake!" Hij is nu weer werkzaam als hoge "milieuambtenaar bij de Provincie Gelderland!" Z”n opvolger G. Oosterloo, als tijdelijk interim gem. secretaris van Maarssen, mag zich ook verheugen in een dagvaarding. Enz., enz., de lijst wordt per dag langer..
  Af en toe moet je even memoreren waar de strijd ook alweer over ging. Men zou soms ten onrechte menen dat ik "de boze man" niet meer ben. Morgen staat dit comment op het internet. En er komt nog veel meer drek naar boven. Ik ben nog maar net begonnen met m’n aanklacht.
  Aad Verbaast 05-01-2010 00:12
  @Jan:
  Kijk het hele verhaal begint kop en staart te krijgen. Of zoals je wilt: man en paard. Die worden nu genoemd immers.
  En terecht.
  Het net wordt gesloten om de vissen die gevangen moeten worden.
  Het wordt tijd dat er ergens verantwoording moet worden genomen voor deze letterlijk vuile streken die zijn geleverd.
  De enige uitweg voor het opgeheven hoofd (iets waar politici nogal dol op zijn) is om toe te geven dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt. Ontkennen heeft weinig zin meer natuurlijk.
  Vervolgens zal er gerepareerd moeten worden. Spiegel: hoe zou de situatie zijn als dit alles niet gebeurd zou zijn. Dat vergelijk is prima te maken immers. De rest is slechts een rekensom.
  Men kan niet zijn rotzooi maar ergens dumpen en denken er verder zonder kosten vanaf te zijn. Die kosten moeten dan maar alsnog verdisconteerd worden. Nogmaals: de vervuiler betaalt!
  ==
  Opmerking. Men vergist zich als dat ik me laat afmaken door het overheidstuig zonder verweer. Ik dank @Aad verbaast voor zijn ondersteuning.

 25. jan bouma 24 november 2011 om 14:47

  Voor de toevallige passant die met verbazing dit blog (en al die andere – zie de widgetruimte) leest na 1,5 jaar hierbij een vervolg. De zaak ligt inmiddels bij het Gerechtshof Arnhem. Zie het Hoger Beroepschrift van mijn advocaat Mr. René van Stralen van Pietersadvocaten te Utrecht.
  ==
  PROCESINFORMATIE.
  HOGER BEROEPSCHRIFT GERECHTSHOF ARNHEM
  DOOR MR. A.P. VAN STRALEN (PIETERSADVOCATEN).
  ==
  Aan het Gerechtshof Arnhem
  Sector Belastingrecht
  Postbus 9030
  6800 EM ARNHEM

  Betreft : Jan Bouma
  Uw kenmerk : 11/845 AM 11/635
  Ons kenmerk : 10149AS

  Utrecht, 6 september 2011

  Nadere uitlating

  Voorgeschiedenis.
  In de loop van 1985/1986 is onder regie en architectuur van appellant het eclectische bouwwerk Villa Mithras gerealiseerd. Het bouwwerk is opgericht ten dienste van kunst, cultuur en kunstenaars. Er is geen commerciële basis noch oogmerk waarop die investering is gebaseerd. Tot op heden fungeert het gebouw ten behoeve van de permanente Mithras schilderijen collectie en vinden er wekelijks bijeenkomsten plaats van de Mithras vrouwenstudieclub. Van belang is verder dat ook de ondergrond van het totale kunstobject onderdeel uitmaakt: de wereldtuin waarin ca. 5.000 m3 beton is verwerkt. (zie productie 3, foto en situatietekeningen)

  Appellant woont ook in het object. Deze woonfunctie is echter ondergeschikt aan het doel waarvoor dit eclectische bouwwerk (overigens met vergunning van de gemeente) is opgetrokken.

  Al voor 2004 wilde appellant het perceel met opstallen verkopen. Dit is niet gelukt, naar de mening van appellant doordat de gemeente een potentiële koper verkeerde informatie verschaf en appellant incrimineerde (productie 6).

  Gronden
  Onderstaande gronden, vormen een aanvulling en verduidelijking van de gronden die reeds in het inleidend hoger beroepschrift naar voren zijn gebracht.

  Appellant meent dat de overwegingen in navolgend HR-arrest mutatis mutandis op zijn situatie van toepassing zijn.

  1. LJN AA1799, Hoge Raad, 30314 ; het Nieuwe Kerk arrest
  1.1. Appellant acht alle rechtsoverwegingen van de Hoge Raad van toepassing op zijn situatie en acht die hierbij te zijn ingelast.
  1.2. Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van “woonoppervlakte” maar gaat het om expositieruimten dan wel ruimten ten behoeve van concerten en bijeenkomsten. Derhalve faalt dan ook elke vergelijking van verweerder met de opgevoerde “referentiewoningen”.
  1.3. Sinds 1999 is er geen enkele (serieuze) koper geweest die het bijzondere object wilde verwerven. (Prod.)
  1.4. Dat is mede het gevolg van het feit dat men geen “woonoppervlak” ziet, koopt, maar expositieruimten. Het gebouw is als woning niet geschikt.
  1.5. Daarom hebben tot op heden alle in “woonruimten” geïnteresseerden afgehaakt en
  bepleiten een totale sloop/vernietiging van het unieke gebouw idem dat de wereldtuin met 5000 m3 beton erin verwerkt zou moeten worden vernietigd met per saldo een negatieve waarde.
  1.6. Het vorengaande leidt tot een totale onverkoopbaarheid. Zelfs de waarde van de
  ondergrond als bouwlocatie levert dan een negatief saldo op.
  1.7. Appellant verwijt verweerder ook, voor zo ver dat hij zich dat herinnert, nooit een
  gemeentelijke taxateur te hebben gezien die het gebouw inpandig heeft gezien.
  1.8. Slechts één kapitaalkrachtige kunstliefhebber, koper W., bleek in 2004
  geïnteresseerd om de activiteiten van Villa Mithras voort te zetten op niet
  commerciële basis en niet tot sloop en vernietiging te willen overgaan. Die koper trok zich terug toen hij door verweerder onjuiste en criminaliserende informatie over appellant ontving.
  1.9 Appellant merkt overigens op dat ook de Nieuwe Kerk bewoond is door een huismeester. Ten minste 90% van de beschikbare oppervlakte is dienstig aan de
  doelstelling waarvoor het gebouw is opgericht.

  2. LJN BR3135, Gerechtshof Arnhem, 11/00125, 11/00126 en 11/00127

  Ernstige bodemverontreinigingen, nihil-waarde ofwel onverkoopbaarheid. Uw Hof wees recent op 12 juli 2011 een Arrest met betrekking tot bodemverontreiniging en vernietiging van het vonnis van de Rechtbank Utrecht. Zie: http://jure.nl/br3135.

  2.1. Appellant verwijst in uw Arrest naar een uitspraak van de Hoge Raad: http://jure.nl/au4300 (= “waardering WOZ in goede justitie”)
  2.2. Appellant mag het Hof ook verwijzen naar uw r.o. onder 4.8 t/m 4.12 en waarin uw College concludeert bij gebreke van deskundigenrapportages om dan zelf in goede Justitie de WOZ waarde te bepalen.
  2.3. Appellant kan zich in deze benadering niet vinden want hij heeft met instemming van de Provincie Utrecht wel de beschikking over een onbetwiste deskundige. (het Hoofd Projectleiding Bodemsaneringen van de Grontmij; dhr. Jurgen Wernsing; zie produkties)
  2.4. De Grontmij is door appellant aangezocht om het thans lopende bodem- vaten- en wateronderzoek van het Slijk door de Provincie Utrecht te gaan controleren nadat appellant “onjuistheden” – (lees: vervalste milieurapporten!) in vorige rapportages had geconstateerd. (Prod.)
  2.5. Appellant wijst op de omvang van ca. 8 HA voormalige stort (vuilnisbelt) waarin nog partijen niet onderzochte vaten liggen. Het grootste waterwingebied van Nederland (de Bethunepolder) ligt slechts op enige honderden meters afstand.
  2.6. Appellant mag uw Hof verwijzen naar het proefschrift Dr. J.W.K.M. Meijer; “ongerechtvaardigde verrijking” waarin op pg. 400 een zaak beschreven staat met betrekking tot het verhaalsrecht van de Staat/verweerder:
  Rechtbank Haarlem 5 maart 2002, JM 2002, 116 (Staat – Zaanwit)
  Marnel koopt in 1981 het Scado terrein te Zaandam voor een bedrag van
  f 2.000.000,- . Marnel blijkt op de hoogte zijn geweest van de verontreiniging van
  het terrein. Ter beperking van de aansprakelijkheid heeft Marnel het Scado-terrein in
  1983 doorverkocht aan haar dochtervennootschap Zaanwit b.v. voor een bedrag van
  f 200.000,-. De poging de aansprakelijkheid te beperken slaagt niet geheel. De Staat
  vordert op grond van ongerechtvaardigde verrijking van Zaanwit betaling van
  f 2.006.192,25 zijnde het verschil tussen de waarde in verontreinigde toestand (f 0,-)
  en de waarde in gesaneerde toestand (ongeveer f 2 miljoen). De totale kosten van
  sanering bedragen f 5.039.653,-.
  2.7. Appellant wijst op de overeenkomsten, na overleg met de benoemde deskundige van de Grontmij de heer Jurgen Wernsing, dat de “black box” van de voormalige gesloten stort (VGS) het Slijk als bedoeld in 2.6. De Grontmij, de deskundige de heer Wernsing, acht het onmogelijk om een begrenzing aan te geven van eventuele saneringskosten die bij “schuldig eigenaren” kunnen worden verhaald. (Producties). De Grontmij stelt dat voor beide storten geldt dat het onbekend is hoe diep ze zijn. Ook is de samenstelling niet bekend, omdat de storten nooit doorboord zijn. In de brief van 17 juni 2009 schrijft de provincie dat de stelling van de gemeente, dat zij niets wist van bodemverontreiniging, niet waar is, aangezien er al in 1990 een oriënterend bodemonderzoek is gedaan. (productie 5)
  2.8. Appellant wijst op de categorische en herhaalde weigering van verweerder om
  huidige dan wel toekomstige eigenaren/erven te vrijwaren van enige aansprakelijkheid. In tegendeel! Zie prod.
  2.9. Appellant concludeert dat zijn onroerend goed onverkoopbaar is gebleken sinds
  2004 toen koper W. afhaakte onder meer vanwege de (onbetwiste) bodemverontreinigingen van perceel A 3316 en de criminaliseringen (“besmet”) van verweerder.
  2.10. Appellant wil nogmaals niet onvermeld laten dat koper W. mede afhaakte wegens de door verweerder gedane lasterlijke uitlatingen “dat er nog olietanks in de grond zouden zitten”, “dat hij gelogen heeft over de voorgeschiedenis van het terrein”, “dat er toch geen aanbouw mogelijk is volgens het bestemmingsplan”, “dat mogelijk de ophogingsgrond verontreinigd is met verboden stoffen”. In materiële zin leiden dergelijke aantijgingen wel degelijk tot onverkoopbaarheid. Kortom appellant is volgens verweerder een leugenaar en een milieucrimineel en blijft dientengevolge zitten met onverkoopbaar onroerend goed. (Prod.) Het volstaat dan niet, zoals verweerder stelt “dat een conflict met de gemeente geen invloed heeft op de te bepalen WOZ-waarde”. De jure zou een dergelijk standpunt kunnen worden ingenomen doch de facto blijkt een andere werkelijkheid.
  2.11. Appellant verwerpt dan ook uitdrukkelijk de opvatting van verweerder “dat een conflict met de gemeente, ofwel het ambtelijk handelen, niet van invloed is/zou zijn op een te bepalen WOZ-waarde in het vrije economische verkeer”. Zo verklaarde bijvoorbeeld de Waarderingskamer bij monde van Mevr. Mr. E. Monster desgevraagd “dat natuurlijk bestemmingsplannen van invloed zijn op een WOZ-waardebepaling”.
  2.12. Appellant verwerpt eveneens de opvatting dat de nieuwe Waterwet van 22 december
  2009 uitsluiting van aansprakelijkheid zou geven (Zie Notitie van 9 februari 2011 van de Provincie Utrecht; prod.) want in Art. 7:22 lid 5 van die Wet staat het verhaalsrecht van verweerder/de Staat en wordt verwezen naar Art. 75 Wbb.
  Art. 7:22 van de nieuwe Waterwet bepaalt onder meer:
  • 3. De Staat kan ten laste van het Rijk komende kosten als bedoeld in het eerste lid overeenkomstig de regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking verhalen op degene die door dat onderzoek of die maatregelen ongerechtvaardigd wordt verrijkt. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.
  • 4. De bevoegdheden, bedoeld in het eerste en derde lid, komen toe aan het waterschap in gevallen waarin kosten als bedoeld in het eerste lid geheel te haren laste komen, alsmede in gevallen waarin de Staat niet van deze bevoegdheid gebruik maakt, voor zover zodanige kosten te haren laste komen.
  • 5. Artikel 75, vijfde lid, van de Wet bodembescherming is van overeenkomstige toepassing.
  2.13. Appellant stelt tenslotte dat de wetgeving, zelfs voor deskundigen, dermate ingewikkeld is dat die aan potentiële kopers (leken) niet is uit te leggen en zij alleen daarom al zullen afhaken. Vandaag blijkt artikel zus of zo nog van kracht en morgen blijkt dat alweer vervallen. Zie bijv. de Artt. Wbb Art. 75a t/m 76iii (Paragraaf 3) die per 4 mei 2011 zijn vervallen. Zonder categorische en ondubbelzinnige juridische vrijwaringen kunnen er geen giftige vuilnisbelten verkocht worden. Mr. Roy Samson, de milieujurist van de Provincie Utrecht, verklaarde dan ook “dat in principe elke eigenaar van het Slijk over onverkoopbaar onroerend goed beschikt!” (toevallig werd toen gesproken over een mede-eigenaar van het Slijk de Fam. G., Zandpad 26 die in 2000 voor HFL. 400.000,– ca. 3,5 HA aankocht; ofwel perceel A 5005). Mogelijk zou de heer Samson deze verklaring ten overstaan van uw Hof onder ede willen herhalen. Zie eveneens het standpunt van dhr. Wernsing van de Grontmij. (prod.)

  3. Onjuiste objectafbakening ex Art. 16 lid a,b,c,d van de WOZ

  3.1. Appellant stelt dat ten onrechte de Rechtbank heeft geaccordeerd het standpunt van verweerder dat perceel A 5397 kan worden samengevoegd met de percelen van appellant.
  3.2. Bij notariële akte van 6 augustus 1991 werd het volledige zakelijke gebruik en genotsrecht van de economische eigenaren Kahn (perceel A 5537 = Straatweg 176) en (thans) Bos A 5395 = Straatweg 176A) en Bouma (perceel A 5393 = Straatweg 174) met betrekking tot perceel A 5397 geregeld idem ten behoeve van hun rechtsopvolgers tot in eeuwigheid. (Prod.) Genoemd perceel heeft dus niets te maken met de percelen van appellant.
  3.3. Blijkens die notariële akte werd een “Akte houdende regeling mede-eigendom (Mandeligheid)” aangehecht waaruit blijkt dat de belastingplichtigen en zakelijk gerechtigden met betrekking tot perceel A 5397 voor de WOZ en andere lasten aansprakelijk zijn. (productie 1) Zie ook de studie/scriptie van Dr. Rooseboom m.b.t. de economische eigendom De eigenaar van het bloot eigendom, de erfverpachter, heeft geen genot van de gebouwde zaak waar het erfpachtrecht op is gevestigd en is derhalve geen belanghebbende in de zin van art. 24, derde lid, aanhef en onderdeel a, Wet WOZ. De erfverpachter krijgt in beginsel geen waardebeschikking met betrekking tot het object en betaalt geen onroerendezaakbelastingen. Dit is het (logische) systeem van de Wet WOZ; de genothebbende en de gebruiker worden belast. Zie: http://www.vastgoedkennis.nl/docs/MRE/10/Rooseboom.pdf
  3.4. Appellant wijst er overigens op dat ten onrechte de economische eigenaren Kahn en Bos veronderstellen gevrijwaard te zullen zijn van aanspraken zijdens de Staat wegens “ongerechtvaardigde verrijking” daar immers bij sanering van hun economische eigendom zij ook verrijkt zullen worden. Die overweging doet echter niets af aan het feit dat verweerder ten onrechte perceel A 5397 heeft samengevoegd met de percelen van appellant. De economische eigenaren hebben blijk gegeven hun eigendom ten volle te benutten door in het zgn. juridische eigendom van appellant allebei een botenloods/steiger te bouwen.
  3.5. Appellant wijst vervolgens op het feit dat indien verweerder ten onrechte sinds genoemde notariële Akte van 6 augustus 1991 appellant heeft belast met een onjuiste waardebepaling en aanslag WOZ dat dit een omissie is die geen recht doet aan de feitelijke sindsdien bestaande situatie en hersteld moet worden. Dat pas sinds aanvang 2009, onder druk van het inmiddels gestarte proces, verweerder “plotsklaps” zich realiseert dat er sprake is van ernstige bodemverontreinigingen doet niets af aan de feitelijke al bestaande situatie. Ook de mede-eigenaren van het Slijk zullen blijken te beschikken over onverkoopbaar onroerend goed. Zie 2.12 van dit Beroepschrift en de uitspraak van Mr. Roy Samson. Alsnog verwacht appellant dan ook een verrekening van verweerder m.b.t. de WOZ-aanslagen sinds 1991.
  3.6. Appellant wijst op de onacceptabele rechtsopvatting van verweerder en de Rb Utrecht m.b.t. de Wet WOZ Art. 17 lid 2 dat het aangekochte perceel A 3316 van appellant, groot ca. 8720 m2 en onderdeel uitmakend van het totale object met tenminste 30% land en tuin en oever, op “nihilwaarde” wordt gewaardeerd en zou kunnen worden gecompenseerd met het “rompslompforfait” voor slechts een gedeelte van het totale in “vrije eigendom” over te dragen object. Het aankoopbedrag bedroeg namelijk HFl. 250.000,– dat in 1986 al overeengekomen was met de eigenaar H. Juridische levering en betaling zou geschieden zodra appellant een koper zou hebben voor zijn totale perceel. (Dat was in 2004). Overigens merkt appellant op dat de benadering van verweerder zal leiden tot een onacceptabele en strijdige wetsopvatting van de WOZ. Immers waarom zou alleen de heffingsambtenaar het prerogatief hebben om relevante percelen buiten de beoordeling te houden? De opvatting van verweerder heeft het onaanvaardbare gevolg dat appellant ten eeuwige dage zal blijven zitten met dat kadastrale perceel A 3316 dat anderzijds een onlosmakelijk onderdeel vormt ex Art. 16 WOZ, lid a,b,c,d. van zijn eigendom.
  3.7. Appellant wijst dus op ernstige consequenties indien verweerder hier gelijk krijgt dat facultatief “vrij winkelen” mogelijk zou zijn. Immers die gedachtegang zou ertoe kunnen leiden dat belastingplichtigen naar gelang het hun uitkomt ook bepaalde percelen kunnen uitsluiten. Zie verder: Punt 5.
  3.8. Appellant verwijst tenslotte nog naar het HR-arrest d.d. 25 november 1998; http://jure.nl/aa2572 waarin bepaald werd onder r.o. 2.1.1 HR 31 oktober 1979, BNB 1980/1*, m.nt. Schuttevâer, overwoog:
  “dat door een kettingbeding in de regel een resultaat wordt bereikt dat in feitelijk en maatschappelijk opzicht zozeer overeenkomt met de toestand dat op het onroerend goed een zakelijk recht is gevestigd, dat alsdan met evenbedoelde regeling – ook al betreft zij een persoonlijke verplichting – bij de bepaling van de waarde in het economische verkeer van het onroerend goed rekening moet worden gehouden.”
  3.9. Appellant wenst ook te wraken dat verweerder de betiteling “water” toekent aan het
  perceel A 3316 terwijl dat voor tenminste 30% uit landbodem, zijn tuin en oever, bestaat.

  4. Onjuiste rechtsopvattingen en wetsinterpreatie van Art. 17 lid 2 en 3 van de WOZ door verweerder idem van de Rb. Utrecht.

  4.1. Appellant stelt dat betreffend Artikel luidt:
  Art. 17
  1. Aan een onroerende zaak wordt een waarde toegekend.
  2. De waarde wordt bepaald op de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden
  toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden
  overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in
  volle omvang in gebruik zou kunnen nemen.
  3. In afwijking in zoverre van het tweede lid wordt de waarde van een onroerende zaak, voor zover die niet tot woning dient, en met uitzondering van onroerende zaken die zijn ingeschreven in een van de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers van beschermde monumenten, bepaald op de vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde dan dieingevolge het tweede lid. Bij de berekening van de vervangingswaarde wordt rekening gehouden met:
  a. de aard en de bestemming van de zaak;
  b. de sedert de stichting van de zaak opgetreden technische en functionele veroudering,
  waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt genomen.
  4.2. Appellant is van mening, in tegenstelling tot verweerder en de Rechtbank dat Art. 17 lid 2 dat bepaalt == , indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden
  overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in
  volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. ==, strijdig is met de feitelijke situatie waarmee appellant te maken heeft. Er is immers geen vrije en onbezwaarde eigendomsoverdracht mogelijk gelet op de niet uit te sluiten claims.
  4.3. Die houden in dat er geen onbezwaarde eigendomsoverdracht mogelijk is vanwege de niet te becijferen en te verhalen saneringskosten. Zie ook: r.o. 2.6; Dr. Meijer’s proefschrift en daartoe door hem verstrekte jurisprudentie m.b.t. verhaalsacties van de overheid.
  4.4. Appellant verwijst ook naar hetzelfde standpunt van Mr. Roy Samson van de Provincie Utrecht. (Prod.) Ook hij acht Art. 17 lid 2 van de WOZ onverenigbaar met de feitelijke situatie van appellant waardoor een “onbezwaarde eigendomsoverdracht” mogelijk is.
  4.5. Appellant verwijst ook naar de opvatting van de onbetwistbaar aangestelde deskundige, Hoofd Bodemsaneringen van de Grontmij, Jurgen Wernsing, hij stelt: “dat er sprake is van onverkoopbaar onroerend goed omdat er tot Sint Juttemis geen zekerheden zijn te geven m.b.t. de ernstige bodemverontreinigingen c.q. de verhaalskosten door de Staat/verweerder bij een eventuele sanering van de gifbelt het Slijk bij de “schuldig eigenaren”. (Prod.)
  4.6. Appellant verwijst ten overvloede naar het laatste standpunt van verweerder “dat appellant niet vrijuit gaat ten aanzien van de aankoop van perceel A 3316 in 2004” waardoor
  het voorbehoud van schadeverhaal wordt bevestigd en tevens de “onbezwaarde eigendomsoverdracht” onmogelijk is. (Prod.)
  4.7. Appellant verwijst naar de gevoerde correspondentie van de broer C.A.M. Bouma (= Straatweg no. 174) met verweerder. Hij krijgt geen ondubbelzinnige juridische vrijwaringen van de gemeente/verweerder ex Art. 75 Wbb, lid 3. Ten gevolge daarvan wil geen enkele makelaar “zich eraan branden” en blijft hij zitten met onverkoopbaar onroerend goed. (Prod.) Idem dat het geval is m.b.t. appellant en diens eigendom.
  4.8. Appellant wijst anderzijds op een vereiste in de wet WOZ Art. 17 lid 2 waaraan invulling dient te worden gegeven. Hij wenst na verkoop gevrijwaard te blijven van aansprakelijkheid van kopers/erven wegens verborgen gebrek dan wel claims. Die vrijwaringen worden niet gegeven. Appellant wijst overigens ook op de twee eerdere tussenvonnissen van de Rb. Utrecht waarin appellant gelijk kreeg wegens de onbecijferbare kosten en omvang c.q. de milieuschadelijkheid van de giftige vuilnisbelt ’t Slijk.
  4.9. Appellant wijst vervolgens op de onmogelijkheid om zijn onroerend goed te verkopen op basis van “de beste voorbereidingen” zoals in de Wet WOZ vereist is. Hij beschikt over “besmet onroerend goed” dankzij de criminaliseringen van verweerder. Dat hier strafrecht en bestuursrecht in het geding zijn doet niet ter zake. Zie prod. (brief d.d. 11 oktober 2004). Het onroerend goed van appellant is onverkoopbaar gebleken. Weliswaar heeft Mevr. Hornman, fractievz. van de PvdA, in 2009 aangegeven “nog wel een 1 ton te willen bieden voor de besmette locatie” (na overleg met haar man, milieudeskundige!), en meldde zich als volgende charlatan en koopjesjager/lijkenpikker de voorzitter van de Dorpsraad dhr. Ed Spetter zich aan de poort van appellant met de mededeling: “dat hij voor weinig nog wel wat stenen wilde kopen!”
  4.10. Appellant verwerpt dan ook uitdrukkelijk de omstandigheid dat hij zich hierin (4.9) zou moeten schikken. Executoriale omstandigheden zijn niet acceptabel voor een juiste WOZ-bepaling. Terzake zou verweerder dan ook een publiekelijke rehabilitatie en schadevergoeding wereldkundig dienen te maken “dat appellant geen liegende milieucrimineel is en daarom zijn onroerend goed – gevrijwaard van deze criminaliseringen – aan de meest biedende kan aanbieden.”

  5. Onjuiste conclusie zijdens verweerder/ de Rb Utrecht m.b.t. het perceel van Van der Linden Straatweg 170, kad. bekend A 4725, dat voor 900.000,– euro is verkocht.
  De feiten zijn:
  5.1. Appellant zou niet tot onverkoopbaarheid hebben moeten concluderen als koper W. in 2004 Villa Mithras wel zou hebben gekocht! Wegens ernstige bodemverontreinigingen zag hij er op het laatste moment vanaf. “Wie garandeert mij dat die gifbelt (= Het Slijk) mijn aangrenzende grondstuk niet beïnvloedt?” Een vraag van W. waarop geen antwoord mogelijk was. Vandaar de thans nog lopende aanvullende onderzoeken.
  5.2. Appellant wijst er op dat de gehele WOZ-kwestie zich niet zou hebben voorgedaan als de transactie zou zijn geslaagd. Nunc en tunc is hier toepasselijk m.b.t. de beoordeling van het verleden.
  5.3. Indien Van der Linden de aankoop van perceel A 5006 in 2004 zou hebben gedaan met het oogmerk om door te leveren aan een koper van zijn huis en grond (net zoals appellant) dan zou die potentiële koper exact dezelfde opmerkingen hebben kunnen maken als koper W. en er vanaf hebben gezien. Het feit dat Van der Linden niet hoefde door te verkopen (aan een koper die terecht vragen stelde) maakt hier het verschil.
  5.4. Derhalve faalt de vergelijking met locatie Straatweg no. 170.
  5.5. Er is nog een aanmerkelijk verschil m.b.t. het perceel van Van der Linden en dat van appellant. Van der Linden had geen last van onjuiste (lees: criminaliserende) informatie van verweerder waardoor hij over “een besmette zaak” beschikte. (Zie de strafaangifte).
  5.6. Appellant mag er tenslotte nog op wijzen dat hij perceel A 5006 aan Amgro in 2004 heeft geleverd tegen normale marktwaarden in de veronderstelling (gelijk Van der Linden die zal hebben) dat er geen “nihilwaarde” en onbecijferbare risico’s zouden bestaan wegens de ernstige bodemverontreinigigen. De praktijk bleek anders!
  5.7. Pas na 2004 bleek: 1) de onverkoopbaarheid en 2) de oorzaken daarvoor.
  Die werden in volle omvang pas duidelijk sinds aanvang 2009 toen appellant een proces tegen verweerder aanspande en hij zich had verdiept in ondermeer de milieuwetgevingen en daarbij ook nog stuitte op navolgende vervalsingen:

  Opsomming inzake vervalsingen milieurapportages van HBadviesgroep ter illustratie van de wel of niet daartoe opdracht gevende provincie Utrecht. In strijd met de waarheid wordt er aan het rapport een “conceptuele basis” toegekend. O.a. door de VROM-Inspectie en (aanvankelijk) ook door de Provincie Utrecht die daar later op terugkomt. Aanleiding daartoe zijn de vernietigende omissies in de rapportages. Appellant brengt onder de aandacht van uw Hof:

  Bron: de originele rapporten.

  a)

  1) Op blz. 4 van het Rapport ‘Historisch Onderzoek en terrein-inspectie Het Slijk te Maarssen’; locatie no. 231; UT-code: UT/130/0086 lezen we:
  (ondermeer)
  ==In de tweede wereldoorlog is militair materiaal gestort (3,5). Het betrof onder andere gebruikte auto’s. (………enz.) Volgens een bewoner ter plaatse, zijn door DEMKA Staalbedrijf overtollige ertsen gestort. Deze ertsen schijnen later weer te zijn verwijderd. Het storten is waarschijnlijk medio 50-er jaren gestopt; in ieder geval eind jaren 50. BIJ MOOI WEER ZIJN VATEN ZICHTBAAR (5). Ten tijde van het locatiebezoek was geen stortmateriaal zichtbaar op het toegangkelijke terrein. Vermoedelijk is dit alleen bij laag water het geval.==

  b)
  t.a.v. VROM-Inspectie; de heren Hugo de Vries, dhr. J. Kools, dhr. S. Sluis en… de minister!
  het OM en overige betrokkenen.
  Ik wijs het OM en de Milieuinspectie van VROM erop dat inzake de “Boorpunten- en sleuvenkaart locatie 231, Navos Utrecht d.d. 04-12-09 – definitief – met no. 637881-231-01 uit het rapport van HBadviesbureau met die “kaart” een vervalste rapportage is bijgevoegd die in de verste verte niet de werkelijkheid weergeeft m.b.t. die “boor- en sleuvenkaart”.

  c)
  Uit de Beschikking van de Provincie Utrecht d.d. 23 maart 2010 (code: UT0329/00146) ten behoeve van het Waternet om de Vecht met zijwateren te saneren blijkt ten lange leste mijn (uitgesteld) gelijk dat ook ‘Het Slijk’ dient te worden gesaneerd. Tegelijkertijd is evenwel door de verzaking van de overheden een schade veroorzaakt die een rechtstreeks verband houdt met mijn aanklachten. Immers: indien er wel saneringsmaatregelen TIJDIG zouden zijn genomen was koper W. misschien NIET AFGEHAAKT in 2004 alhoewel dan ook nog steeds de “onjuiste incriminerende aantijgingen” zijdens de Milieudienst NW Utrecht en de gemeente Maarssen en door wie ik ondermeer als milieucrimineel werd bestempeld en met het gevolg dat de locatie “besmet” is van beslissende betekenis kunnen zijn geweest.

  Aan de Vz. van de Afd. Rechtspraak (dan wel de civiele rechter) zal dan ook gemeld moeten worden dit causale verband want G.S. merken op in de Beschikking d.d. 23 maart 2010 t.b.v. het Waternet:

  ondermeer:
  ==
  Wij delen echter de mening van de heer Bouma dat de Vecht herverontreinigd zou kunnen worden door verspreiding van het sterk verontreinigde slib afkomstig uit de waterplas “Het Slijk”. Wij zijn het met hem eens dat herverontreiniging voorkomen moet worden. Daarom hebben wij naar aanleiding van deze zienswijze nu expliciet in de beschikking op het saneringsplan opgenomen dat de saneerder maatregelen moet treffen die voorkomen dat de herverontreiniging van de gesaneerde Vecht optreedt. Een beschrijving van de maatregelen moet worden opgenomen in de jaarlijks op te stellen uitvoeringsplannen, die de saneerder jaarlijks aan ons ter beoordeling voorlegt. Wij hebben de saneerder hiervan inmiddels op de hoogte gesteld.

  Wij zijn van mening dat wij daarmee in voldoende mate tegemoet komen aan de bezwaren van de heer Bouma.
  ==

  Dat is niet geval. Gedep. Staten van Utrecht komen NIET in voldoende mate tegemoet aan mijn bezwaren. Blijkens de 5 genoemde wetsschendingen (zie mijn aangifte) is dat ook geen houdbare positie. Men kan als aangeklaagde partij na de schadeveroorzaking eenvoudig weg niet stellen: “Foutje bedankt!”

  Er is een oorzakelijk verband. De vermogensschade is het rechtstreekse gevolg van niet alleen de civielrechtelijke aansprakelijkheid (de locatie is “besmet” en alleen met grote schade misschien nog te valoriseren) maar ook nog eens door de strafrechtelijke aansprakelijkheid blijkens die genoemde 5 wetsschendingen is er een te verrekenen schade.

  d)
  ontbrekende bladzijden in de WOB-rapportage:
  =======================================

  1. t.a.v. de Commissie RGW
  2. t.a.v. het OM

  In het rapport van IWACO ; d.d. augustus 1993 i.o.v. de provindie ; no. 10.3359.0 ontbreken cruciale bladzijden wanneer het (uitgebreide) hoofdstuk aan bod is inzake :

  BEOORDELING VERSPREIDING EN RISICO-EVALUATIE

  de bladzijde no. 6
  de bladzijden no. 9 + 10

  Uiteraard is denkbaar theoretisch “een foutje”, een “vergissing”, maar ik denk – behoudens tegenbewijs men zendt de ontbrekende pagina’s alsnog toe – dat het hier gaat om verwijdering van “onwelgevallige informatie”.

  Voorts staat in het rapport/offerte van Oranjewoud d.d. 7 december 2000 dat blijkens “geohydrologische berekeningen” de toegestane diepte voor ontzanding van minus 13 meter NAP uitwijst dat tot – 20 meter NAP is ontzand. Er is tot op heden geen enkele verticale boring uitgevoerd die zekerheid geeft. Ik wijs de verantwoordelijken nog op het feit dat de waterstromen in N.O. richting rechtstreeks dwars door het vuilpakket gaan naar het 3,3 meter lager liggende waterwingebied van de Bethunepolder. De Vecht ligt namelijk + 3,3 meter hoger. Er worden onverantwoorde risico’s genomen. En misschien stond deze info. wel op die ontbrekende bladzijden! De recherche mag het uitzoeken.

  e)
  ==Zie paragraaf 3.3. Het gaat hierbij om gemeenten*) die gedurende de periode waarin de verontreiniging is veroorzaakt een duurzame rechtsbetrekking met de veroorzaker(s) hadden en daardoor invloed konden uitoefenen op het voorkomen of ongedaan maken van bodemverontreiniging.==
  *) ik maak bij dit comment t.b.v. de rechter de aanvullingen m.b.t. de overige overheden. Tenslotte bestond er niet alleen een “duurzame rechtsbetrekking” met gemeenten maar ook m.b.t. de overige overheden. Een onjuiste formulering dus in die tekst.
  ==

  Inzake de positie van Waternet, de waterkwaliteitsbeheerder AGV die mutatis mutandis ook als voorbeeld gesteld kan worden voor de overige 3 verzakende overheden; ofwel de Staat.
  (Jurisprudentie)

  f)
  t.a.v. het OM en dus ook de (milieu)politie ter kennisneming:
  Op pg. 3 van 32 ; 2. VOORONDERZOEK ; 2.1. Algemeen
  rapport 6378B1-231 definitief.doc. van de HBadviesgroep d.d. 9 december 2009

  kan men lezen 8e regel van boven:

  “…Tijdens het locatiebezoek zijn geen peilbuizen gevonden”.

  Nu komen de volgende vragen:
  1. Waar zijn de meetresultaten van de afgelopen jaren? (Ook als bewijs dat ze er waren)
  2. Wat registreerden de peilbuizen?
  3. Werd er geen alarm geslagen toen “ineens” de peilbuizen waren “verdwenen”?
  4. Kan het vorige milieubureau dat ze geplaatst zou hebben even de collega opheldering bieden WAAR ze dan wel geplaatst waren?
  5. Wat doet de VROM-Inspectie met deze opzienbarende conclusies?
  6. Wat doet de saneerder van de Vecht en de plassen dhr. Ir. W.F. de Haan van het AGV (Amstel, Gooi en Vecht, het waterschap, het Waternet, met deze opzienbarende verklaring? (Want hij was het die me bezwoer “monitoring” als DE oplossing)
  7. Wat doen het OM-team (en de milieupolitie) met deze kennis?
  8. Wat doen de pers en media ter voorlichting aan het publiek met deze kennis?
  9. Hoe lang gedogen de bevolking en de rechtspraak nog deze toestanden?

  g)
  Ter voldoening aan het voorgaande:
  U kent de statistische waarheid van het gezegde: “hij waadde door een rivier van gemiddeld slechts 1 meter diepte en verdronk!” Ik meen dat de wijsheid afkomstig was van Confucius.

  Op blz. 15 van 32 signaleer ik van het rapport HBadviesgroep met kenmerk: 6378Bi-231-rapport definitief.doc de navolgende waanzinnige bewering – en ik verzoek het OM en de milieupolitie er aandacht aan te schenken – :

  == “…Het analyseren van een mengmonster heeft als voordeel dat, met een relatief gering budget, inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van meer dan één bodemmonster. Een nadeel is dat, indien toch een verontreiniging wordt aangetoond, de herkomst en de mate van de verontreiniging niet exact bekend zijn. In dat geval dient overwogen te worden of de deelmonsters zonodig afzonderlijk, dienen te worden geanalyseerd op de verhoogd aangetoonde parameter. Tevens dienen de analyseresultaten kritisch te worden beoordeeld, daar een verontreiniging in één van de deelmonsters door menging in concentratie wordt verlaagd.” ==

  De VROM-Inspectie zegt dan (bijvoorbeeld):
  “Nee, mevrouw… u bent niet door arsenicum vergiftigd.. want we hebben daar in ons mengmonster maar een minieme hoeveelheid van aangetroffen!” (Terwijl er tonnen van liggen).

  Het lijkt wel of het volk belazerd wil worden!

  h)
  CONCLUSIE: n.a.v. opmerkingen over schaden ook m.b.t. overige bewoners.

  Door de verwijtbare en strafrechtelijke nalatigheid van de overheid is er een zogenaamde “black box” voor alle betrokkenen/aanwonenden van hun onroerend goed dat nimmer zonder juridische vrijwaringen in het “vrije economische verkeer” ooit kan worden gevaloriseerd. Dat daarnaast uw “aanpak” na ruim 20 jaar moet worden gewraakt is eigenlijk niet relevant. Het feit doet zich voor dat u, de Staat, blind blijft voor de gevolgen van die “aanpak”. Zo kan bijvoorbeeld mijn overbuurman G. zijn schade gaan claimen die onjuist (valselijk) is “voorgelicht” terzake zijn aankoop van de VGS. Dit feit blijkt weer uit uw eigen rapport van Oranjewoud (2000) waarin dat staat. Maar de schade ex Art. 75 Wbb is daarmee niet verrekend. Evenmin ben ik ingegaan op visuele waarnemingen door “de onderzoeksbureaus” dat ze tijdens hun “veldwerkzaamheden” door plassen olie varen en een oliedamp opsnuiven. (Hetgeen misschien voor de SHELL interessant is) Etc. etc.

  i)
  Met betrekking tot uw voorgestelde “aanpak”, heb ik mij vorig jaar al verstaan en geconsulteerd: Jurgen Wernsing; Projectleider Bodemsanering; Grontmij Nederland B.V. (Zie ook mijn posting op m’n juridische Volkskrantblog d.d. 11 januari 2010.
  De Molen 48, 3994 DB Houten
  Postbus 119, 3990 DC Houten
  Nederland
  T +31 30 634 46 43
  M +31 6 537 923 18
  F +31 30 637 94 15
  jurgen.wernsing@grontmij.nl
  http://www.grontmij.nl
  Handelsregister 30129769
  De heer Wernsing, van het in ieder geval onomstreden bedrijf GRONTMIJ, bevestigde mijn eerdere bezwaren en vermoedens m.b.t. uw “aanpak” dat die discutabel is. Er dienen wel degelijk verticale en horizontale boringen te worden uitgevoerd alvorens men aard en omvang van de vuilnisbelt kan vaststellen en die thans als “black box” door de eigenaren volgens de Staat doorverkocht moeten kunnen worden aan nieuwe eigenaren zonder juridische vrijwaringen! Uiteraard trapt daar geen enkele potentiële koper in nog afgezien of er überhaupt kopers in de markt zullen zijn voor de aankoop van gifbelten! Vervolgens wijs ik u op het feit dat er mogelijk x-aantallen “partijen vaten” kunnen zitten en waarnaar u geen onderzoek doet dan de (toevallig) gesignaleerde “partij vaten”. Dat de gehele vuilnisbelt als een soort “2e Volgermeerpolder” mogelijk moet worden aangemerkt is mede tengevolge van uw verzaken in de afgelopen 20 jaar. Het is overigens aannemelijk dat de situatie onaanvaardbaar is want bij een enkele boring wordt al “spontaan olie aangeboord”. Zie het Grontmijrapport; pg. 6. Mogelijk is deze info. interessant voor de SHELL.
  In uw brief geeft u verder aan dat u “in overleg met het bevoegd gezag (het AGV) nader onderzoek gaat doen naar de bodem en de vaten”. En daarvoor gaat u dan “een gespecialiseerd bureau” inschakelen dat ongetwijfeld aan u en het AGV wel het “gewenste onderzoeksresultaat” zal aanleveren gelijk de opdrachtgevers in de affaire Bodemstaete dat ook verkregen: Zie: http://www.vrominspectie.nl/Images/92

  j)
  De “rechtsopvatting” en moraliteit van dat “bevoegde gezag” blijkt vervolgens uit de mededeling/suggestie van ir. W.F. de Haan om de in- en uitgangen van de plassen zoveel mogelijk (“vaart u nog wel eens met een boot erdoor?”) af te sluiten. Uiteraard is dit een regelrechte onrechtmatige daad jegens de eigenaren binnen het kader BW 6.162.
  Ten behoeve van het OM. heb ik thans 2 dossiers ter beschikking die een strafrechtelijk vervolg vereisen. 1) Dat van 9 december 2010 en 2) dat van 25 december 2010. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels die strafaangiften in behandeling genomen. Zonodig zal ik een beroep doen op Art. 12 Sv.

  Met conclusie dat uw voorstel, vervat in uw brief d.d. 16 december 2010, om zeer veel redenen moet worden verworpen. De aansprakelijkheid van ‘de Staat’ c.q. de overheden a) de gemeente, b) de Provincie, c) het “eeuwenoude maar verzakende waterschap AGV”, d) de milieudienst N.W. Utrecht, en e) de VROM-Inspectie namens de Staat reikt namelijk verder. Het moge zo zijn dat een calculerende overheid volgens de Advocaat-Generaal Mr. J. Spier niet alle schaden voor haar rekening zou hoeven nemen maar die opvatting houdt geen stand bij toetsing van strafrechtelijke te vervolgen daden van diezelfde corrupte overheid in het kader van Art. 6.162. Spier heeft wel gelijk m.b.t. zijn opvatting dat de in het nadeel zijnde gedupeerde burger t.o.v. de Staat niet precies een verdeling en toerekening kan maken van de schuldposities die autoriteitsbevoegde overheden moeten verantwoorden. Vandaar mijn voorstel aan het College van B&W om in gezamenlijk overleg ex Art. 57 Wbb e.v. een (acceptabele) oplossing te vinden.
  Hoogachtend,
  Jan Bouma – Villa Mithras

  5.8. Appellant concludeert dan ook dat de aanslagwaarde WOZ van 1,1 miljoen volledig uit de lucht is gegrepen en dat in de verste verte niet voldaan kan worden aan de basale vereisten van Art. 17 lid 2 en 3 van de WOZ.

  Opmerking. Indien verweerder de WOZ aanslag zou hebben gebaseerd op het bedrag van 2,4 miljoen (lees: de effectief getorpedeerde verkoop aan W.) zou verweerder zelfs een “rompslompforfait” van 1,3 miljoen hebben kunnen toepassen. Sic!

  Met conclusie:

  Uw Hof te verzoeken het vonnis van de Rb. Utrecht te vernietigen en verweerder te veroordelen in alle kosten.

  Mr. A.P. van Stralen; gemachtigde.

 26. jan bouma 18 december 2011 om 09:38

  Anders dan de Kersttoespraak van Koninging Beatrix luidt de rede van Mithras. Vanuit de shuttle spreekt hij tot de mensheid. De at random generator koos pg. 96/97.
  Zie ook: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  “…Laat ik als voorbeeld onderwerpelijk doen zijn de “2%-regeling” die gememoreerd is. Wat betreft de conversie, dat wil zeggen dat de bestaande, per definitie destructief gerichte, bewapeningsindustrieën zich civiel zouden moeten omturnen omdat de naties zich niet langer gevangen weten van “het prisoners dilemma by status”, laat zien dat puur macro-economisch en pragmatisch gezien dat voor de wereldbevolking en…. de bewapeningsindustrieën in geen enkel opzicht een objectief negatief effect zal hebben. In het tegendeel… Dat inzicht echter, om aldus te handelen, vergt evenwel dan ook dat er geen “vraag” meer zal zijn van en door de criminelen van deze wereld waardoor die conversie niet kan worden uitgevoerd. Ergo: ontdoe u van de criminelen en de domeinjagers… Zij staan jullie in de weg, zij verpesten jullie fantastische planeet waar het goed leven zou kunnen zijn voor alles wat jullie als idealiter hebben weten te formuleren in jullie papieren opvattingen die jullie hebben ondertekend…”

  Stilte in de shuttle…, maar na enige minuten vervolgt Mithras: …../

 27. Jan Bouma 19 juni 2012 om 21:04

  Een premie voor de schurken?
  Een bonus bovenop het gestolene?
  http://www.wlaws.com/Over_het_verzet_in_executiegeschillen_een_machtig_wapen_tegenover_de_belastingdienst.pdf . Je wordt overvallen door wat staats- milieucriminelen en die wensen dan – terwijl de zaak onder de rechter is en die ze ook nog gaan verliezen – evenzogoed nog “een premie” inzake de “invorderingskosten”. Maar de haat is zo groot van de “heffingsambtenaar” ; meneer Hendriks van de gemeente Stichtse Vecht dat hij dit huzarenstukje ook nog wel aandurft..
  Ik zal hem en z’n corrupte kliek die genoemde Notitie toezenden V O O R de zitting van a.s. maandag 25 juni 2012 bij de Rechtbank Utrecht om 9.30 uur. Voorzittend rechter is mevr. mr. J.R. de Vries- van Es

 28. Jan Bouma 18 juli 2012 om 06:30

  Een follow-up.
  ==
  PROCESINFORMATIE t.b.v.
  het OM en de Rechtbank Utrecht
  Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries.

  1. Het Gerechtshof Arnhem heeft d.d. 26 juni Uitspraak gedaan en daarbij verweerder veroordeeld. Met name wat betreft de onjuiste objectafbakening. Kostentoewijzing aan het kantoor Pietersen (1808 euro) en dat ook nog tegoed heeft 915 euro wegens eerdere kostenveroordelingen.

  2. De voorbehouden die het Hof maakte hielden o.a. in dat de totale omvang en de te verhalen saneringskosten “nog niet bekend zijn”. Die uitkomst is er nu wel. Hij wordt gedeeld door de Provincie in zoverre dat er bevestigd kan worden dat er sinds 1991 een cover up van de VGS Het Slijk aan de orde is. Er is een strafaangifte aanhangig bij het Parket Utrecht. De Hoofdofficier mr. dr. J.R. Bac heeft daarin bewilligd.

  Het eindrapport van de Grontmij luidt als volgt:

  =

  From: Wernsing, Jurgen
  Sent: Thursday, July 12, 2012 12:06 PM
  To: villamithras@planet.nl

  Subject: RE: Nader bodemonderzoek Het Slijk Maarssen

  Beste Jan,

  Hierbij mijn reactie op de reactie van Reinier Besemer.

  Black box benadering

  Wat betreft de black-box benadering vormt juist de onbekendheid van wat er nu precies gestort is een mogelijk risico. Vanuit een risicobenadering is het logisch om vooral naar de afdekking van de stort en de uitstroming uit de stort te kijken en het onderzoek naar de samenstelling te baseren op archiefmateriaal. Het probleem bij Het Slijk ontstaat omdat onvoldoende bekend is wat er nu precies waar in het stort aanwezig is, ofwel: we weten niet waar de krenten uit het krentenbroodmodel zitten, laat staan dat we weten waaruit ze bestaan, hoeveel het er zijn en hoe groot ze zijn. Dat maakt het onmogelijk om gericht onderzoek te doen naar –plaatselijke- gevolgen van deze mogelijk aanwezige hotspots. Dit heeft vooral gevolgen voor de omgang met verspreidingsrisico, zie verderop.

  Humaan risico

  Uit het onderzoek van TNA tot dusver blijkt dat de waterbodem van Het Slijk vol zit met meetbare metalen objecten op uiteenlopende diepten. Deze gegevens zijn van voldoende detailniveau om te concluderen dat er sprake is van een kans op contact van recreanten met deze objecten. Onduidelijk is nog of de objecten van dien aard zijn dat bij fysiek contact ook fysiek of ander letsel kan ontstaan. Risico bestaat uit kans x effect. Wat betreft de effectzijde neem ik aan dat fysiek letsel feitelijk ongewenst is en derhalve een hoog beschermingsniveau geldt.

  U geeft aan te denken aan een aantal maatregelen. Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat, totdat feitelijke maatregelen genomen zijn, op dit moment het risico dat recreanten in aanraking komen met metalen objecten in de waterbodem van Het Slijk reëel aanwezig is. Er wordt op dit moment (feitelijk sinds bekend zijn resultaten TNA, medio 2011/begin 2012) dus een onbekend risico genomen dat contact van recreanten met metalen objecten leidt tot fysiek of ander letsel aan recreanten.

  Verspreidingsrisico

  Aan de stroomafwaartse zijde van het stort staan 4 peilbuislocaties (met meerdere filters per locatie) tussen stort en grondwaterbeschermingsgebied. Dit is op zich voldoende om het risico op een algemene vuilpluim uit het stort in beeld te brengen.

  Zoals bij de black-box benadering al verwoordt, kan vanwege ontbreken van adequate gegevens over de samenstelling van het stort, echter niet uitgesloten worden dat er plaatselijk sprake is van een andere aard van grondwaterverontreiniging dan een algemene vuilpluim. Hiervoor staan de peilbuizen hemelsbreed te ver uit elkaar. De afstand tussen de stroomafwaartse peilbuizen bedraagt gemiddeld 200 meter. Een dergelijk grofmazig meetnet laat veel ruimte over voor het ongemerkt ontsnappen van pluimen met een heel plaatselijk vertrekpunt vanuit het stort. Bij handhaving van de huidige rapportage wordt een bewuste keuze gemaakt om niet te kijken naar pluimen met een plaatselijk vertrekpunt vanuit het stort en alleen te kijken naar de algemene vuilpluim.

  Bij voorkeur zou onderzoek naar specifieke verontreinigingspluimen als gevolg van plaatselijke spots in het stort op een gerichte wijze plaats vinden: men weet ongeveer waar wat zit, dus stroomafwaarts daarvan vindt gericht grondwateronderzoek plaats. Dit is in Het Slijk echter helaas niet mogelijk. Dit houdt in dat het onderzoek naar pluimen met een plaatselijk vertrekpunt een steekproefgericht karakter c.q. screeningskarakter moet hebben. Hierbij kan worden gedacht aan de volgende opzet:

  – fase 1: screening door in-situ nemen van grondwatermonsters (Multi grondwatersonde), toelichto p deze techniek zie: http://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodemonderzoek/onderzoekstechnieken/onderzoekstechniek-multi-grondwatersonde

  Doelstelling: binnen een aantal meetdagen een aanzienlijk aantal grondwatermonsters nemen (screening) zonder dat veel (relatief dure) diepe peilbuizen moeten worden geplaatst. Systematisch verdeelde werkwijze van meetpunten (wel op locatie beperkingen in werkruimte).

  – fase 2: verificatie op strategische locaties door peilbuizen

  Doelstelling: check met beperkt aantal peilbuizen ter verificatie (AS3000) van eventuele gemeten verontreiniging, indien nodig invullen ‘witte vlekken’.

  Procedurele afhandeling

  Het nader onderzoek van geval Het Slijk in Maarssen is door BK opgestart in januari 2009. Bij de start van fase 2 in mei 2011 was de doelstelling om eind van dat jaar over te kunnen gaan tot beschikken op ernst en spoed. Inmiddels is voor het gedeelte Wbb duidelijk dat sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, waarvan de sanering met spoed dient te worden uitgevoerd voor wat betreft ecologische risico’s. Zoals in deze reactie aangegeven zijn er nog onduidelijkheden voor wat betreft humane en verspreidingsrisico’s. Naar deze risico’s dient nog nader onderzoek te gebeuren.

  Wat betreft de waterbodemverontreiniging is sprake van een grensoverschrijdende verontreiniging in de zin van de Wtw en Wbb. Deze kan deels worden herleid naar de algemeen in de Vecht voorkomende verontreiniging met zware metalen, maar zeker ook deels naar de stortplaats ‘Het Slijk’. Dit laatste geldt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, voor de aangetroffen olieverontreiniging tijdens het oriënterend onderzoek door Grontmij uit 1990/1991. En eveneens voor de aanwezige metalen objecten (vermoedelijke vaten), die exclusief afkomstig zijn van ‘Het Slijk’ en niet veroorzaakt zijn door de waterbodemproblematiek van de Vecht.

  U geeft aan dat de Wbb niet langer het beoordelings- en of toetsingskader voor deze locatie vormt. Dit is niet geheel in overeenstemming met artikel 63c Wbb, zie ook vraag 5 op bijgaande link: http://www.agentschapnl.nl/faq/veelgestelde-vragen-over-waterwet-wtw-en-overgangsrecht-wet-bodembescherming-wbb Gezien de aanwezige bronnen (olieverontreiniging, metalen objecten c.q. vermoedelijke vaten), is de bron van de waterbodemverontreiniging mede de aanwezige voormalige stortplaats ‘Het Slijk’. Ons inziens lijkt het meer voor de hand liggend om dit geval vanuit de Wbb aan te pakken, des te meer omdat actieve sanering zoals in De Vecht gebeurt (uitbaggeren) voor het Slijk leidt tot de onaanvaardbare situatie dat de stortplaats onder water bloot komt te liggen. Het saneringsinstrumentarium van de Wtw is ons inziens niet toegerust voor deze situatie, het instrumentarium van de Wbb des te beter.

  Tijdelijke beveiligingsmaatregelen, vooruitlopend op een eventuele sanering, bestaande uit drijfbalken in openbare open verbindingen met De Vecht en waarschuwings- en verbodsborden passen uitstekend binnen het kader van de Wbb. Deze maatregelen bevelen wij aan nu duidelijk is dat er mogelijk risico is op contact tussen recreanten en de metalen objecten, ondanks dat de aard van dit risico nog volledig duidelijk niet in beeld is. Wij bevelen aan om deze beveiligingsmaatregelen uit voorzorg direct te nemen en wel in het kader van de Wbb.

  Gezien de lang slepende aard van deze kwestie, is het bovendien wenselijk dat binnen afzienbare termijn de status van het geval van verontreiniging per beschikking wordt vastgelegd. Kunt u voorzien in een planning die hierop gericht is?

  Met vriendelijke groet,

  Jurgen Wernsing
  Projectleider Bodemsanering
  Grontmij Nederland B.V.

  T +31 30 634 46 43 | M +31 6 537 923 18 | W http://www.grontmij.nl | Handelsregister 30129769
  ==
  Opmerking. Dit is dus de situatie sinds 1991. Onaanvaardbaar.

 29. Jan Bouma 12 augustus 2012 om 07:26

  De at random generator koos pg. 275. Een makkie voor me want ik hoef maar even m’n archief in om ‘m gedeeltelijk hierbij af te drukken. Ik ben in dat verslag in gesprek met de tijdelijk op Aarde teruggekeerde Simon Carmiggelt die vertelt “hoe het in het hiernamaals eraan toegaat” net zoals Dante Alighieri dat beschreef in zijn Inferno. Ik zal dit verslag ook even doorzetten naar m’n speciaal vrijgemaakte blog waar “men kon gooien met bagger” om mij te bezoedelen. Zie: https://villamithras.wordpress.com/2009/07/21/het-vermeende-lot-in-beeld-gebracht-en/#respond

  Ik hoop uiteraard dat het zo zal gaan:

  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: zaterdag@nrc.nl
  Sent: Saturday, July 31, 2004 4:29 PM
  Subject: Fw: “4″

  “…Is de nieuwe weekly Mithras al uit….?”

  Een zondagochtendoverpeinzing.

  De voorpagina…? Nou, nee hoor….; nummertje 6 voldoet. Tenslotte is het nou toch ook weer niet zo opzienbarend dat een schrijver na 17 jaar uit het Rijk der Hemelen op aarde terugkeert. Ik was afgelopen week in gesprek met een tijdgenoot die op zijn – en voor U herkenbare – wijze nog ‘onder U is’; d.w.z. zijn geest (net als de mijne) zal er altijd zijn maar fysiek was hij nog niet overleden. Hij had kritiek. Hij “herkende”, zo zei hij, zijn herinnering aan mij niet in die paar commentaren die ik tot nu toe heb geschreven. Er volgde toen een uren durende uitleg van mij om hem te beschrijven “hoe dat in het hiernamaals eraan toegaat”. Je wordt, zei ik, afgerekend op wat ik in het onderstaande drama aan het beschrijven ben; ofwel via Dante’s Inferno de ultieme vraag beantwoord wordt: ‘Che fece per vilta il gran rifiuto’ (…”die uit lafheid de grote weigering deed..”) – en ik denk nu even aan HJA.., maar dit terzijde. Je kunt dus pas het Hemelrijk binnentreden als je niet gezondigd hebt gedurende je leven terzake deze ultieme vraag…. De dichter Kavafis dichtte naar aanleiding hiervan als volgt:

  Voor sommige mensen komt een dag waarop zij
  het grote Ja of het grote Nee moeten zeggen.
  Het blijkt meteen wie het Ja in zich gereed heeft,
  en na het gezegd te hebben gaat hij

  verder in eer en vertrouwen op zichzelf.
  Wie weigerde heeft geen berouw. Werd het hem weer gevraagd, nogmaals zou hij nee zeggen.

  En toch richt dat nee – het juiste – hem te gronde voor heel zijn leven.

  Klaarblijkelijk, zo vervolgde ik, ben ik bij toetsing terzake die vraag niet die platte (en laffe !) opportunist geweest die “het juiste” tijdens zijn leven deed…. Snap je dat nu ? Vroeg ik. In de loutering van Dante’s Inferno wordt die vraag gesteld…. Nu zijn er – zo vervolgde ik – nog een heleboel andere opzienbarende zaken te melden als je na die toetsing dan eindelijk kunt binnentreden. Zo is er bijvoorbeeld tussen Mephistopheles en Mithras op Aarde een eeuwigdurend verbond…. en als je nu even doordenkt kom je vanzelf bij het ‘Inferno’ terecht waarvan ik verslag doe met betrekking tot de positie (en loutering !) waarin de Nederlandse Pers en Media zich bevinden. Mephistopheles stuurt aan de gruwelijkheden die de maffiose Italianen in onderstaand verslag begaan… Lees nu maar het vervolg – zo besloot ik – want de bloedstollende beproevingen zijn nog niet ten einde. En als ik je herinnering ietwat bezoedel doordat ik niet meer ‘die ietwat verfomfaaide, in een regenjas gekreukelde en gerimpelde bezadigde vermoeidheid ben…. bedenk dan dat ik nu 17 jaar in het Hemelrijk vertoef…; in die tijdsspanne heb ik geen bezwaar om B’s vertolkingen ongecensureerd weer te geven want… (en dit was je andere vraag) ik ben het ook nog met hem eens !”
  ==

 30. Jan Bouma 17 augustus 2012 om 10:37

  @Allen
  Met verwijzing naar m’n comment hierboven van 8 augustus 10:20 uur past navolgende aanvulling.
  ==
  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries in verband met een zitting d.d. 6 november 2012 tengevolge van de Awb Art. 8:68. Ik antwoord in onderstaand bericht de heer Aalt van Donselaar (politie Utrecht) die mij bericht heeft in verband met een te starten strafrechtelijk onderzoek en wat zijn uitgangspositie daarbij zou zijn…
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, August 16, 2012 10:56 AM
  To: Donselaar, A. van (Aalt)
  Subject: Re: 2e bericht ontvangen onderzoek

  Geachte heer Van Donselaar,
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl

  Met betrekking tot uw onderstaand “1e bericht ontvangen onderzoek” van 15 augustus 2012 heb ik overleg gevoerd met mijn raadslieden mr. a.p. van stralen en mr. c.t.w. van dijk van info@pietersadvocaten.nl . Zoals u bekend is staan zij mij bij sinds medio 2009 in de lopende rechtszaken. Wij kwamen tot de navolgende conclusies.

  1. Het doel van het doen van een strafaangifte bij het OM beoogt rechtsherstel te verkrijgen voor de rechtzoekende.
  2. Indien u, zoals u aangeeft, het strafrechtelijk onderzoek wilt beperken “naar strafbare feiten op grond van de milieuwetgeving” zal dat rechtsherstel voor de rechtzoekende niet gerealiseerd worden.
  3. Met name betekent dat bijvoorbeeld voor deze strafaangifte er geen rechtsherstel wordt gerealiseerd:
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Wednesday, July 18, 2012 2:53 PM
  To: rob.van.den.brink@utrecht.politie.nl ……..uw verbalisant in 1e aanleg en door wie u bent geïnformeerd.
  Subject: Fw: AANGIFTE 1 – OM
  EMAIL 3 ; concrete WETSARTIKELEN m.b.t. nalatige overheden waaronder de gehele gemeenteraad vanaf 2004!!
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, July 05, 2012 9:40 AM
  To: pieter.paul@xs4all.nl ………..hier wordt ook de verantwoordelijke politiek aangesproken.
  Subject: Fw: AANGIFTE 1 – OM
  Beste heer Paul,
  Het lijkt me correct, naast de lijst rapportvervalsingen, u (voorlopig) nog deze aangifte (1) te sturen omdat die gaat over de gemeente(raad).
  De aangeklaagden zijn hier o.a.:
  het toenmalige zittende College van B&W en toenmalige Raad in 2004 tot op heden.
  waaronder de personen: drs. J. van der Sluis – burgemeester
  de heer Ad Nederlof directeur van de Milieudienst N.W. Utrecht later gemeentesecretaris.
  een reeks ambtenaren waaronder L. Ganzenvoort, de heren Hendriks en De Beer die bewijsbaar hebben gelogen enz.
  Heb deze kwestie ook al eerder plenair aangemeld begin dit jaar via de heer Hekman en de Raad toegesproken zoals u weet.
  En in het verleden talloze malen aan de orde gesteld bij het College van B&W.
  Verneem graag uw reactie.
  Met vriendelijke groet;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur: zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie, waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van 2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie: http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen wetgevingen.
  ==
  4. Dit betekent dat u verzocht wordt uw strafrechtelijk onderzoek te doen richten op het rechtsherstel van de rechtzoekende.
  5. Idem betekent dat door zo’n onderzoek de strafrechtelijke daden worden gescheiden van de bestuursrechtelijke zaken; al hetgeen uiteraard door de bestuursrechter mevr. mr. J.R. van Es- de Vries zal worden gewaardeerd. Zij heeft, zoals u wellicht weet, op grond van de Awb Art. 8:68 besloten tot een nader onderzoek. Een rechtszitting is voorzien op 6 november 2012.
  6. Ook mag verwezen worden naar de instemming van de Hoofdofficier van justitie dr. mr. J.R. Bac van het Parket Utrecht d.d. 11 mei 2011 (kenmerk: 3000/35/11) met een het doen van de strafaangifte die uiteraard dan ook adequaat dient te zijn.
  7. Derhalve zouden wij graag van u vernemen of het strafrechtelijke, te voorziene, onderzoek dienovereenkomstig zal worden aangepakt.

  Inmiddels;

  Met vriendelijke groeten,

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

 31. Jan Bouma 23 augustus 2012 om 05:51

  PROCESINFORMATIE; terwille van een historische verslaglegging en
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries.

  Terwijl de Rechtbank Utrecht in afwachting is (na gedaan herhaald verzoek) van een beantwoording door de gemeente Stichtse Vecht op de Uitspraak van het Gerechtshof Arnhem van 26 juni 2012 bleek de burgemeester, mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld nu wel bereid tot een gesprek.
  ==
  From: Hekman, Jelle
  Sent: Thursday, July 19, 2012 11:44 AM
  To: mailto:villamithras@planet.nl
  Subject: RE: cover up Het Slijk

  Geachte heer Bouma,
  U hebt onlangs telefonische navraag gedaan naar de reactie op uw email.
  Ik zal uw emailbericht na de vakantieperiode bespreken met burgemeester Van ’t Veld. Zij is nog enkele weken afwezig i.v.m. haar vakantie.
  Mijn verwachting is dat ik het in de week van 13 t/m 17 augustus met haar kan bespreken.

  Met vriendelijke groet,

  Jelle Hekman
  Griffier
  Jelle.Hekman@stichtsevecht.nl
  T 0346 25 46 57 M 06 124 290 98
  Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
  Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
  http://www.stichtsevecht.nl
  ==
  Opmerking.
  Er zal geen misverstand zijn m.b.t. dat te voeren gesprek dat mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld daarmee de mogelijkheid krijgt om de strijd vanaf 2004 te beëindigen. En daarvoor is weer van belang de navolgende email die ik haar zond op 4 november 2011.
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: mirjam.van.t.veld@stichtsevecht.nl
  Sent: Friday, November 04, 2011 11:53 AM
  Subject: uw aanstelling als kandidaat voor het burgemeesterschap

  Geachte mevrouw,
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. secretariaatcvdK@provincie-utrecht.nl

  Svp ter kennisneming navolgend comment inzake uw positionering als kandidaat voor het burgermeesterschap van Stichtse Vecht. Die acht ik niet terecht en ontraad ik zolang u en uw College geloof hecht aan uw leugenachtige ambtenaren. Zie mijn Hoger Beroepschrift bij het Gerechtshof Arnhem volgens de navolgende link. Wat ik u hoogst kwalijk neem is dat u op 4 december 2010 bewilligde, als hoofd van de driehoek, in een bezoek van 2 agenten ‘s avonds om 20.00 uur aan mijn deur “die mij in onmiddellijke hechtenis moesten nemen” vanwege het feit dat ik mijn schilderijen “had verduisterd” terwijl u wist dat u slechts uw leugenachtige ambtenaren daarmee diende. Zie de brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009 en waarover u op 18 juni 2009 de hele dag vergaderde maar desondanks toch besloot om de overval op mijn have en goed op 19 juni 2009 te laten doorgaan.

  E.e.a. zal wel blijken uit de voortgang van mijn proces bij het Gerechtshof te Arnhem.

  Inmiddels;

  Met vriendelijke groet verblijvend;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  …zij kan haar strafvervolging daarmee voorkomen. We zullen zien wat het wordt.

 32. Jan Bouma 28 augustus 2012 om 09:00

  PROCESINFORMATIE t.b.v.
  het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012.
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Tuesday, August 28, 2012 9:34 AM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw: Afspraak voor gesprek over Procedure OZB-aanslagen

  Beste Christian en René.

  Svp noteren in de agenda de datum 26 september 13.30 – 14.00 uur (of dat een half uur gaat duren is maar zeer de vraag) alhier ten gemeentehuize zie hierna.

  Groet! JB

  From: Herpen, Ine van
  Sent: Tuesday, August 28, 2012 8:43 AM
  To: mailto:villamithras@planet.nl
  Subject: Afspraak voor gesprek over Procedure OZB-aanslagen *)

  Geachte heer Bouma,

  De heer Jelle Hekman (griffier) heeft mij gevraagd een afspraak voor u in te plannen.
  Deze afspraak is voor een gesprek met burgemeester Mirjam van ’t Veld en wethouder Piet Ploeg.
  Het gesprek staat genoteerd op woensdag 26 september van 13:30 – 14:00u, locatie Goudestein op de kamer van de burgemeester.

  Het adres is Diependaalsedijk 19 te Maarssen.

  Met vriendelijke groet,
  Ine van Herpen
  Bestuurssecretariaat – secretaresse burgemeester
  aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
  Diependaalsedijk 19, 3601 GH Maarssen
  Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
  http://www.stichtsevecht.nl

  ONDERWERP VAN DE BESPREKING IS DEZE EMAIL:
  =====================================

  Beste heer Hekman,
  Inzake ons laatste telefonische contact over de op handen zijnde bespreking met de burgemeester drs. Mirjam van ‘t Veld meen ik er goed aan te doen om u en haar toe te zenden mijn laatste posting op mijn juridische blog: https://villamithras.wordpress.com/2009/07/16/la-tristesse-dune-mere-ook-gered-uit-de-klauwen-van/#respond Zie ook de voorlaatste verslagleggingen op dat blog.
  ==
  PROCESINFORMATIE; terwille van een historische verslaglegging en
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries.

  Terwijl de Rechtbank Utrecht in afwachting is (na gedaan herhaald verzoek) van een beantwoording door de gemeente Stichtse Vecht op de Uitspraak van het Gerechtshof Arnhem van 26 juni 2012 bleek de burgemeester, mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld nu wel bereid tot een gesprek.
  ==
  From: Hekman, Jelle
  Sent: Thursday, July 19, 2012 11:44 AM
  To: mailto:villamithras@planet.nl
  Subject: RE: cover up Het Slijk

  Geachte heer Bouma,
  U hebt onlangs telefonische navraag gedaan naar de reactie op uw email.
  Ik zal uw emailbericht na de vakantieperiode bespreken met burgemeester Van ’t Veld. Zij is nog enkele weken afwezig i.v.m. haar vakantie.
  Mijn verwachting is dat ik het in de week van 13 t/m 17 augustus met haar kan bespreken.

  Met vriendelijke groet,

  Jelle Hekman
  Griffier
  Jelle.Hekman@stichtsevecht.nl
  T 0346 25 46 57 M 06 124 290 98
  Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
  Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
  http://www.stichtsevecht.nl
  ==
  Opmerking.
  Er zal geen misverstand zijn m.b.t. dat te voeren gesprek dat mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld daarmee de mogelijkheid krijgt om de strijd vanaf 2004 te beëindigen. En daarvoor is weer van belang de navolgende email die ik haar zond op 4 november 2011.
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: mirjam.van.t.veld@stichtsevecht.nl
  Sent: Friday, November 04, 2011 11:53 AM
  Subject: uw aanstelling als kandidaat voor het burgemeesterschap

  Geachte mevrouw,
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. secretariaatcvdK@provincie-utrecht.nl

  Svp ter kennisneming navolgend comment inzake uw positionering als kandidaat voor het burgermeesterschap van Stichtse Vecht. Die acht ik niet terecht en ontraad ik zolang u en uw College geloof hecht aan uw leugenachtige ambtenaren. Zie mijn Hoger Beroepschrift bij het Gerechtshof Arnhem volgens de navolgende link. Wat ik u hoogst kwalijk neem is dat u op 4 december 2010 bewilligde, als hoofd van de driehoek, in een bezoek van 2 agenten ‘s avonds om 20.00 uur aan mijn deur “die mij in onmiddellijke hechtenis moesten nemen” vanwege het feit dat ik mijn schilderijen “had verduisterd” terwijl u wist dat u slechts uw leugenachtige ambtenaren daarmee diende. Zie de brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009 en waarover u op 18 juni 2009 de hele dag vergaderde maar desondanks toch besloot om de overval op mijn have en goed op 19 juni 2009 te laten doorgaan.

  E.e.a. zal wel blijken uit de voortgang van mijn proces bij het Gerechtshof te Arnhem.

  Inmiddels;

  Met vriendelijke groet verblijvend;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  …zij kan haar strafvervolging daarmee voorkomen. We zullen zien wat het wordt.
  ==

  Wellicht dat het komende gesprek een nog verdergaande escalatie kan voorkomen. Graag dus z.s.m. een bericht per email – liefst voor de a.s. raadsvergadering – omtrent datum en tijdstip. Tevens vraag ik dat t.b.v. van mijn advocaat mr. A.P. van Stralen (en diens agenda). Hij zal bij het gesprek aanwezig zijn.

  Inmiddels;
  M.vr.gr.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  *)
  Opmerking.
  Er blijkt over de agenda van die vergadering toch enig “misverstand”. Zo betitelt het College van B&W de aanstaande vergadering “ineens” als

  Van: Herpen, Ine van
  Verzonden: dinsdag 28 augustus 2012 8:43
  Aan: ‘villamithras@planet.nl’
  Onderwerp: Afspraak voor gesprek over Procedure OZB-aanslagen

  terwijl het gaat om DE COVER UP van het Slijk! Met alle strafrechtelijke zaken die daarbij horen. Een gesprek over “Procedure OZB-aanslagen” is volstrekt niet aan de orde want die “procedures” zijn mij wel bekend en behoeven niet besproken te worden. Iets anders is het rechtsherstel dat mij toekomt. Ik vraag me af of het zinvol is dat ik mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld hierover nog zal berichten. Onaangename verrassingen heb ik al teveel meegemaakt.

 33. Jan Bouma 7 september 2012 om 19:35

  (strafrechtelijke) PROCESINFORMATIE
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  in verband met de rechtszitting van 6 november 2012
  ==
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: zaterdag 1 september 2012 6:41
  Aan: Donselaar, A. van (Aalt)
  Onderwerp: Info. m.b.t. cover up Het Slijk

  Beste heer Van Donselaar,
  c.c.: a.stralen@pietersadvocaten.nl

  Is er een tussenstand te melden m.b.t. uw onderzoeken? Of een afspraak?
  In ieder geval wil ik u even informeren omtrent het gesprek met het College van B&W (mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld) als volgt: (zie hierboven d.d. 28 augustus)
  (men zou kunnen concluderen dat de kwestie nog steeds niet goed begrepen wordt door het College; zie de laatste opmerking)

  Inmiddels;
  Met vriendelijke groet;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  antwoord:

  From: Donselaar, A. van (Aalt)
  Sent: Tuesday, September 04, 2012 2:41 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Cc: Zee, R.M. van der (Roy)
  Subject: RE: Info. m.b.t. cover up Het Slijk

  Beste heer Bouma:

  Er zijn op dit moment een aantal gegevens opgevraagd bij de diverse instanties. Met collega Van der Zee heb ik afgesproken, dat hij over ongeveer 2 weken met u contact zoekt en u spreekt en een bezoek aflegt op de locatie.

  M.vr.gr.

  A. van Donselaar

 34. Jan Bouma 18 september 2012 om 11:05

  PROCESINFORMATIE t.b.v. het
  Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries

  Na interpellatie door de Rechtbank Utrecht waar het antwoord blijft van de gemeente Stichtse Vecht
  b e s t a a t het dat de heffingsambtenaar mr. T.F. Monfils aan de Rechtbank een nietszeggend antwoord stuurt en besluit dat arrogant met de zinsnede:

  “..Op grond van bovenstaande zie ik derhalve graag uw uitspraak in onderhavige zaak tegemoet…”
  (Je moet maar durven! “Ons kent ons” wordt hier verondersteld…)

  In ieder geval luidde mijn reactie daarop (op verzoek van de Rechtbank) als volgt:
  ==
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: maandag 17 september 2012 12:33
  Aan: C.T.W. van Dijk
  Onderwerp: Fw: Uw brief d.d. 6 september 2012.

  Beste Christian/René,
  t.k.n.
  1) Ivm de procedure van mijn broer C.A.M. zie hierna mijn commentaar aan de Rechtbank.
  2) In jullie dossier zit een VERKLARING van makelaarskantoor DE COMPAGNIE te Loenen a/d Vecht die eigenlijk ook zou moeten worden toegezonden aan de Rechtbank..

  Enfin.. Eerst maar even 4 oktober afwikkelen…

  Groet! JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, September 17, 2012 11:41 AM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: Uw brief d.d. 6 september 2012; kenmerk

  Aan de Rechtbank Utrecht…….(is vandaag gepost).
  Sector Bestuursrecht
  Postbus 13023
  3507 LA Utrecht

  Datum: 18 september 2012
  Kenmerk: S.Bou.01

  Betreft: Uw kenmerk: 12/525 WOZ V35
  van belanghebbende C.A.M. Bouma

  Geachte Rechtbank,

  Bij brief van 6 september 2012 hebt u doorgeleid aan mij, gemachtigde tevens procespartij, een reactie van de verweerder de heffingsambtenaar mr. T.F. Monfils van de gemeente Stichtse Vecht d.d. 30 augustus 2012 met kenmerk Z/12/11670-UIT/12/13731 en een verzoek tot commentaar.

  Namens belanghebbende, C.A.M. Bouma, informeer ik u als volgt:

  1. Belanghebbende verwerpt het verweer van verweerder “dat gelet op de uitspraken van het gerechtshof Arnhem” er geen rechtsgevolg zou zijn voor verweerder m.b.t. die Uitspraken.

  2. In rechtsoverweging 4.17 van de Uitspraak BK/AM – 11/00575 d.d. 26 juni 2012 concludeert het Gerechtshof “dat belanghebbende geen taxatierapport” heeft overlegd dat de stelling onderbouwt dat het onroerend goed van belanghebbende onverkoopbaar is.

  3. Teneinde deze omissie te vervullen brengt belanghebbende onder uw aandacht de bijlage van makelaarskantoor Atria*) dat in opdracht van de maatschap gebroeders Bouma grondig heeft onderzocht of het onroerend goed van belanghebbenden “verkoopbaar is”. Hij komt tot de conclusie dat dat niet mogelijk is. Zie bijlage. (1)

  4. Tevens wenst belanghebbende opnieuw onder uw aandacht te brengen dat het Gerechtshof heeft bepaald bij haar voornoemde Uitspraak dat een nieuwe objectafbakening van perceel 5397 in acht moet worden genomen. Uiteraard is aan die nieuwe objectafbakening dan ook een rechtsgevolg te verbinden. Dat doet het Gerechtshof niet.

  5. Dit betekent dat belanghebbende aanspraak maakt op al hetgeen is aangevoerd in zijn Beroepschrift d.d. 10 februari 2012 onder punt 2.4 waardoor per definitie al gelogenstraft wordt het commentaar van verweerder. Belanghebbende vordert dan ook de vernietiging van de onterechte WOZ-aanslag en uitvoering van al hetgeen gevorderd is in voornoemde r.o. onder punt 2.4 van zijn Beroepschrift.

  6. Belanghebbende wijst overigens op een inconsistente Uitspraak van het Gerechtshof in relatie met het voorgaande rechtsgevolg.

  Met conclusie dat het verweer zijdens de gemeente Stichtse Vecht moet worden verworpen.

  Belanghebbende verzoekt uw Rechtbank thans ook tot toewijzing en vergoeding van de kosten van makelaarskantoor Atria: 238 Euro.

  *)
  Overwogen wordt om de NVM in te schakelen waaraan – indien uw Rechtbank het rapport van Atria nog ontoereikend zou beoordelen – de rechtsvraag kan worden voorgelegd of Voormalige Gesloten Storts (VGS) ‘t Slijk als “verkoopbaar” zouden moeten worden beschouwd zonder expliciete juridische vrijwaringen ex Art. 75 lid 3 Wbb. Die beslissing zal pas worden genomen indien uw Rechtbank van oordeel is dat dat bewijs aanvullend geleverd zou moeten worden voor de zitting van 6 november 2012. Ook aan deze consultatie zijn weer kosten verbonden.

  Zie ook: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/11859/03_012.pdf?sequence=17

  Met hoogachting,

  J.B.A.M. Bouma
  gemachtigde/procespartij.

  Bijlage: (1) Makelaarsrapport Atria d.d. 12 september 2012.

 35. Jan Bouma 26 september 2012 om 08:21

  PROCESINFORMATIE.
  1) Namens de Griffie van de Rechtbank Utrecht werd gisteren mij bij aangetekend schrijven (met bewijs van retour) bevestigd de zitting van de rechtbank op 6 november 2012 om 13.30 uur inzake mijn beroep. Voorzittend rechter (enkelvoudige kamer) is dan mevr. mr. J.R. van Es- de Vries.

  2) strafrechtelijke PROCESINFORMATIE inzake de cover up van het Slijk.
  Gisteren “het bevoegd gezag” aan de telefoon (Ir. W.F. de Haan) van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), ofwel het WATERNET, m.b.t. mijn aanslag “waterschapsbelasting” die ik weiger te betalen vanwege een tegenvordering die in de miljoenen loopt. Ir. W.F. de Haan ziet “de oplossing” in “het zand strooien over de dump” (letterlijk!). Een dun laagje zand zou de oplossing zijn. Hoe dat “gestrooide zand” (in plaats van in de ogen) de scherpe uitstekende metalen in de dump überhaupt kan afdekken is mij een raadsel. Het laatste T&A rapport adviseerde “om duikers in te zetten” en idem om waarschuwingsborden te plaatsen en idem om drijfbalken aan te brengen ter afsluiting van de gevaarzettende vuilnisbelt. Een dergelijke maatregel zou natuurlijk te ver gaande gevolgen hebben. En daarom gebeurt dat niet. Ik zal deze conclusie even doorzenden aan reinier.besemer@provincie-utrecht.nl die belast is namens de gemeenschap voor deze cover up.
  ===================================================================
  3 OKTOBER 2012.
  PROCESINFORMATIE
  Aangezien er inloggingsproblemen zijn kunnen er (voorlopig) alleen comments geplaatst worden op dit blog van 26 september. Zie verder desgewenst het juridische blog: La tristesse d`une mère voor een uitleg.
  Morgenochtend om 9.00 uur is er een bespreking met het College van B&W van Stichtse Vecht. U verneemt nader.

 36. Jan Bouma 4 oktober 2012 om 13:07

  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking met het College van B&W van Stichtse Vecht.
  Aanwezig: mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld, burgemeester, wethouder Piet Ploeg, juridisch medewerker van de gemeente Dhr. Gorissen (s.s.t.t.)

  C.A.M. Bouma (procespartij/gedupeerde), ondergetekende J.B.A.M. Bouma en 2 raadslieden van http://www.Pietersadvocaten.nl.

  Beste heer Van der Zee,

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Zee een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen gewoon “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking

  Beste heer Van der Z.

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Z. een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

 37. Jan Bouma 9 oktober 2012 om 11:04

  Strafrechtelijke procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting van 6 november 2012; 13:30 uur.
  ==
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:16 PM
  To: 6826@utrecht.politie.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Van der Zee,
  Een concreet bewijsstuk van een cover up. Zie hierna.
  Suggestie. U zou Lylke Ganzenvoort (de top-milieuambtenaar die alle
  rapporten kent en dus Broeke van info. voorzag) eens kunnen vragen WAAROM
  hij niet de juiste info. heeft verzonden?
  Inmiddels;
  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:12 PM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Christian/René,
  TKN svp. de bijlage.
  Groet! JB

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:11 PM
  To: info@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  LS
  per email/post

  t.a.v. het College van B&W alsmede de gemeenteraad.

  M.v.G.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:07 PM
  To: paulpg
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  c.c. : a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. : 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. : de Rechtbank Utrecht op basis van Art. 8:68 van de Awb t.a.v. Mevr.
  mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012. (brief)

  Beste heer Paul,

  Dank voor uw reactie.

  1. Inderdaad heb ik vanochtend met erik.broeke@stichtsevecht.nl uitgebreid
  telefonisch gesproken inzake “het verhaal” dat hij aan u heeft verzonden
  d.d. 26 september. Ik heb hem, en zijn baas Lylke Ganzenvoort, verwezen voor
  wat betreft de correcties in “dat verhaal” naar mijn juridische blog site en
  naar de onderstaande email aan u.
  2. Ik heb hem verder in het vooruitzicht gesteld EEN BRIEF en een EMAIL aan
  het College van B&W te zullen sturen inzake het onvolledige, zeg maar “de
  ONJUISTE info.” die hij (Broeke/J.W.F Berkel) aan u heeft verzonden. Lylke
  Ganzenvoort wist immers beter, net als u, en net als ik. U had dus ook
  kunnen reageren op de “onjuiste verslaglegging” van de gemeente.
  3. En wat er onjuist aan is kunt u lezen in m’n email aan u en aan Dik van
  ‘t Hof.
  4. Sinds ik het rapport van de Grontmij in 1990/1991 initiëerde is de
  gemeente en de provincie en het Waternet en de VROM-inspectie en de
  milieudienst N.W. Utrecht bezig om de kluit te belazeren. Onderzoeken worden
  weliswaar CONTINU aangekondigd (sinds 1990/1991) maar het is dan niet echt
  de bedoeling…. “dat er dan iets nadeligs gevonden wordt.., want meten is
  weten; dus kun je dan maar beter niks meten, hè?!”
  5. Ik ben het zat! Ondertussen is het o.g. onverkoopbaar met een
  miljoenenschade en met schade voor “de betrouwbaarheid” van de overheid
  wegens de cover up.
  6. Dit strafrechtelijke onderdeel wordt thans door het OM onderzocht. En
  daarbij is ook van belang de navolgende aanklacht die de gemeenteraad
  aangaat:
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften,
  opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te
  verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de
  eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur:
  zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie,
  waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van
  2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie:
  http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de
  handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de
  rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de
  rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen
  wetgevingen.
  ==
  7. U kende ook de rapporten van T&A, de aanbevelingen, etc.
  8. Ik zal zo dadelijk deze email aan het College van B&W zenden incl. aan de
  milieupolitie 6826@utrecht.politie.nl voor het zoveelste bewijs van de cover
  up.

  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: paulpg
  Sent: Monday, October 08, 2012 2:23 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste mijnheer Bouma,

  Dank u voor uw reactie op de antwoorden van het college. U roert een
  goed punt aan denk ik dat ‘t Slijk, althans een deel daarvan aangemerkt
  zou moeten worden als “voormalig gesloten stort”. Ik neem tenminste aan
  dat u dat bedoelt met VGS. Want volgens mij is ‘t Slijk in feite een
  VGS.

  (Noot. Inderdaad; ik zeg ook niets anders. Jan Bouma)

  Verder zag ik u dat u mij vanmorgen heeft gebeld. Ik zat in de auto en
  in besprekingen bij een klant.
  U heeft het in uw voicemail over een gesprek met de heer Broeke (??) en
  over een e-mail die u gestuurd zou hebben. Onderstaande is de laatste
  email (afgelopen donderdag 4 oktober) die ik van u ontvangen heb. Hierin
  staat niets over een gesprek met de heer Broeke. Wellicht is uw e-mail
  niet aan mij gericht geweest, i.i.g. niet aangekomen. Kunt u deze e-mail
  mij dan alsnog toesturen?

  Bedankt en met vriendelijke groet,
  Piet Paul, fractie GroenLinks Stichtse Vecht

 38. Jan Bouma 11 oktober 2012 om 10:05

  Opmerking de dato 10 oktober 2012. We zijn inmiddels 3,5 jaar verder. Zie hieronder de laatste updates waaraan ik toevoeg wat ik zojuist schreef op het lopende wordpress.com blog van @Aad verbaast. http://aadverbaast.wordpress.com/2012/09/27/het-schaliegas-schandaal/#respond
  ==
  @Aad…13:30

  Ter overweging.

  Wat valt er nog meer te zeggen over dit blog en de meningsverschillen? Ik denk dat INDIEN de verschillen het grootst zijn qua allerlei opvattingen dat dan de “overbrugging”, het akkoord tussen de twistende partijen, natuurlijk ook het grootst is. Dit lijkt een vanzelfsprekende dooddoener. Dat is het niet. Kijk! Als je opponent in de discussie naar jouw mening zich bezondigd heeft als “een totale crimineel” dan zal je opponent dat natuurlijk nooit toegeven… Stel je voor zeg!

  Ik moet nu even denken aan mijn vruchteloze gesprek met m’n burgemeester drs. Mirjam van ‘t Veld en haar wethouder Piet Ploeg en haar (liegende) ambtenaren van afgelopen donderdag 4 oktober op het gemeentehuis van Stichtse Vecht. Een erkenning harerzijds “dat ze een criminele organisatie leidt ex art. 140 WvSr” zal ze natuurlijk blijven ontkennen en nooit willen toegeven al dwingen er andere conclusies.

  Dat zei ze me ook (i.v.m. opmerking dat er een strafaangifte bij het OM ligt): “Dat zien we dan wel weer als die in behandeling wordt genomen..” M.a.w. dan stelt ze haar positie (en van haar College) kennelijk en misschien wel bij als dat het geval wordt… Dit is een foute opvatting.

  Want uiteraard vind ik een dergelijk “akkoord” dan beneden de maat. Als je je gelijk moet afdwingen via het OM en de rechter en niet via je gelijk van een GEDEELDE overtuiging, dan wordt de behaalde overwinning middels het OM en de rechter toch wel erg povertjes…

  Enfin. Ik zal haar dit comment even doorsturen. Idem aan de milieurechercheur R. v.d. Z.

  Allen een goeie dag.

 39. Jan Bouma 14 oktober 2012 om 12:30

  Procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting d.d. 6 november 2012 om 13:30 uur.
  ==
  Aan de
  Rechtbank Utrecht
  Sector Bestuursrecht
  Postbus 13023
  3507 LA Utrecht

  Betreft: Uw brief d.d. 21 september 2012
  Uw kenmerk/procedurenummer: UTR 12 / 2601 GGH V 35

  Mijn kenmerk: MITHRAS 1 – 0
  d.d. 15 oktober 2012
  (eiser)

  tegen

  de heffingsambtenaar van de gemeente Stichtse Vecht
  de heer M.J. Hendriks
  (verweerder)

  Geachte Rechtbank,

  Blijkens uw bovenvermelde brief heeft u aan mij doorgeleid het op uw verzoek geleverde commentaar van de heffingsambtenaar M.J. Hendriks met kenmerk Z/12/16140-UIT/12/14242
  d.d. 20 september 2012. Het gaat in dat commentaar om een door uw Rechtbank gevraagde uitleg met betrekking tot “het bezwaarschrift inzake betekening dwangbevel en kosten”
  waartegen eiser op tijd bezwaar heeft gemaakt en bij uw Rechtbank in beroep is gegaan.

  Eiser merkt op de navolgende punten 1 t/m 6:
  1.
  Er is tijdig (extra) bezwaar aangetekend middels de brief d.d. 20 juni 2012 (prod. 1 – kopie) en waarin de heffingsambtenaar wordt gewezen op een onrechtmatige actie zijnerzijds. Immers er was al een rechtsgeldig bezwaar gemaakt tegen de gecombineerde aanslag van de WOZ 2012/2013.

  2.
  Blijkens betamelijk te achten rechtsverkeer was de actie van verweerder in strijd met jurisprudentie volgens mr. F.H.H. Sijbers:
  http://www.wlaws.com/Over_het_verzet_in_executiegeschillen_een_machtig_wapen_tegenover_de_belastingdienst.pdf ; de kwestie was immers o.a. bij uw Rechtbank aanhangig.

  3.
  De verslaglegging van dhr. Hendriks aan uw Rechtbank gaat totaal niet in op het extra geboden bezwaar van eiser (prod. 1 – kopie) d.d. 20 juni 2012.

  4.
  Van belang is de rechtsoverweging dat eiser ook “geen uitstel van betaling(en)” kon vragen aangezien een dergelijk verzoek zou leiden tot de conclusie dat de vordering(en) van de heffingsambtenaar serieus genomen zouden moeten worden terwijl de rechtmatigheid ervan betwist wordt.
  (Anders gezegd: men vraagt bij ontvangst van een spookfactuur, of een rekening van een oplichter, ook geen “uitstel van betaling aan!”)

  5.
  Het is u bekend blijkens de stukken dat de heer Hendriks (zie: brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009) onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek.

  6.
  Ter attentie van uw Rechtbank volgt na deze brief nog tijdig een reactie op de ongegrondverklaring van het Bezwaarschrift door de heffingsambtenaar mr. T.F. Monfils d.d. 9 oktober 2012 en die ter zitting van 6 november 2012 ook zal kunnen worden behandeld. Idem overigens dan ook een gevoegde zaak van C.A.M. Bouma van Straatweg 174 zal worden behandeld.

  Inmiddels,
  Met hoogachting,

  J.B.A.M. Bouma
  Straatweg 178
  3603 CT – Maarssen
  tel. 0346-573455

  Bijlage: prod. 1 – kopie

 40. Jan Bouma 21 oktober 2012 om 10:00

  Procesinformatie t.b.v. het Recht
  en Mevr. m.r. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012
  Ik herhaal hieronder het ‘verweerschrift’ van mr. T.F. Monfils die alles aan elkaar vast liegt m.b.t. zijn voorstelling van zaken. Het commentaar erop zal ik later geven middels mijn Beroepschrift.
  Monfils beweert:
  ==
  Object Straatweg 178 te Maarssen
  Voor de motivering van uw bezwaar verwijst u naar de aanhangige procedures bij de Rechtbank Utrecht en het Gerechtshof Amsterdam (Arnhem). Bij de herbeoordeling is rekening gehouden met alle grieven die u in het kader van de genoemde beroepsprocedures heeft aangevoerd. Op deze grieven wordt hieronder ingegaan.
  U bent het niet eens met de Uitspraak van de gemeente waarin is gesteld dat ten opzichte van de gehanteerde referentieverkopen, de WOZ-waarde circa 30% onder economische waarde ligt. U bent van mening dat de vastgestelde waarde van onderhavig object als gevolg van de aanwezigheid van bodemverontreiniging niet hoger kan dan 0 E. kan zijn. De waarderringsvoorschriften in het kader van de WOZ geven aan dat beoordeeld moet worden wat een mogelijk gegadigde over heeft voor de onroerende zaak. In eerste instantie betekent dit, dat de waarde verminderd moet worden met de te maken kosten voor sanering. Hierbij zijn echter alleen die saneringskosten van belang die ten laste komen van de koper de koper. (!?) Voor uw woning komen de kosten voor sanering niet voor rekening van de eigenaar van de woning, (?!) maar ten laste van de vervuiler. Sanering heeft dus eigenlijk geen invloed op de waarde van de woning. Wel dient, zolang de bodemverontreiniging niet is verwijderd, rekening te worden gehouden met de invloed van overlast, onzekerheid, rompslomp, negatief imago van de omgeving en tijdelijke beperking van de gebruiksmogelijkheden. Geconstateerd is, dat deze aspecten ruimschoots voldoende in de vastgestelde waarde tot uitdrukking zijn gebracht met een WOZ-waarde, die circa 30% onder de economische waarde ligt. Een WOZ-waarde van 0 E. voor het onderhavige object is niet reëel. Gelet op voornoemde ten aanzien van bodemverontreiniging is met de gehanteerde correctie aangetoond dat de waarde niet te hoog is vastgesteld.
  Bij de waarderering dient het perceel A 5397 buiten aanmerking te worden gelaten. Dit perceel, waaraan een waarde van 0 E. is toegekend is ten onrechte op het taxatieverslag vermeld. De objectafbakening wordt bij deze aangepast. Onderhavig object betreft een woning. De omstandgheid dat onderhavig object voor een groot deel als expositieruimte fungeert en ook naar die functie is ingericht, maakt dit niet naders. Bij de waardebepaling van onderhavig is terecht de vergelijkingsmethode toegepast. Het Gerechtshof Arnhem heeft in de uitspraak van 26 juni 2012 de waarde van het object naar de waardepeildatum 1 januari 2009 in goede justitie vastgesteld op 1.100.000,– Gelet op deze uitspraak is een waarde van nihil niet reëel. Aan de vergelijkbare objecten wordt toegevoegd: Oostwaard 58, verkocht voor 1.240.000,== op 29 oktober 2011, levering op 30 maart 2012 (vrijstaande bungalow, bouwjaar 1993, bruo-inhoud 810 m3, grondoppervlak 992 m2, vrijstaande berging 14 m2, dakkapel).

  U voert als aanvullende grief aan dat de gemeente heeft verzuimd om de in het geding zijnde percelen in het bestemmingsplan naar waarheid ter omschrijven. Het Slijk te Maarssen wordt nog steeds als een natuurgebied aangemerkt, terwijl het om een Voormalige Gesloten Stort gaat, met onbekende risico’s voor recreanten.
  De omschrijving van de percelen in het bestemmimgslan heeft geen invloed gehad op de waardering voor het belastingjaar 2012.

 41. Jan Bouma 25 oktober 2012 om 13:30

  Strafprocesrechtelijke informatie t.b.v. de
  Awb-bestuursrechter mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting d.d. 6 november 2012;
  ALSMEDE de milieu-opsporingsambtenaar R.M. van der Zee die hieronderstaand wordt geïnformeerd.
  “..De daders zouden wel bekend zijn…”
  ==
  Beste heer Van der Zee,
  strikt vertrouwelijk svp t.k.n. onderstaand bericht
  “..zoals in het geval van ‘t Slijk…”
  Heb u getracht vanochtend even te bellen – via een collega – met het aanbod om info. uit te wisselen dan wel gerezen vragen te beantwoorden dan wel te toetsen de antwoorden die u krijgt bij uw onderzoek inzake de “cover up” van ‘t Slijk.
  Mijn onderzoeken kunt u allemaal lezen in de verslaglegging op Internet en met name het begin via het blog :
  https://villamithras.wordpress.com/2009/07/05/nimmer-zal-het-recht-niet-in-het-geding-zijn/
  en ook wat betreft mijn vragen WIE EN WELKE PARTIJEN die stort in het verleden van ca. 9 HA groot en 2,5 miljoen kubieke meter hebben veroorzaakt. Dat niet alle daders op het kerkhof liggen bewijst wellicht onderstaand bericht afkomstig uit een DB-vergadering van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Op mijn vragen aan het AGV kreeg ik leugens. D.w.z. als dhr. Kruiswijk geloofd moet worden in onderstaand verslag. NU VERZOEK IK U DRINGEND deze info. nog niet te gebruiken; e.e.a. i.v.m. mijn lopende Beroepschriften bij de Rechtbank inzake de waterschapsbelasting en de WOZ-aanslagen.
  Enfin. Zou graag e.e.a. even uitwisselen en iets vernemen over de gang van zaken enz.
  Met vriendelijke groet!
  JB
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Friday, October 12, 2012 10:32 AM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: VERGADERING DB AGV D.D. 17 MAART 2011
  In strijd met de waarheid stelt het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) dan wel het Waternet “dat de vervuilers van het Slijk te Maarssen niet bekend zouden zijn.”
  Op 17 maart 2011 werd tijdens een vergadering van het DB (Dagelijks Bestuur) door dhr. Kruiswijk opgemerkt:
  Reactie DB:
  Dhr. Kruiswijk meldt dat de vervuiling vaak door gasbedrijven is
  veroorzaakt. Helaas is de vervuiler niet altijd meer te achterhalen; als
  dat wel zo is, zoals in het geval van ’t Slijk, dan wordt de vervuiler
  aansprakelijk gesteld. Het gaat meestal om ecologische, en niet
  humane, vervuiling. Door de Waterwet is de prioritering gewijzigd. De
  situatie is dat de subsidiegelden onder druk staan. Landelijk is een
  bedrag van € 40 miljoen nog in beeld, maar de vraag is of dit bedrag
  overeind blijft. Door het indienen van deze aanvraag probeert AGV de
  aanspraak op deze subsidiegelden overeind te houden. De
  portefeuillehouder biedt aan de commissie te informeren over de
  mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie.
  Toezegging:
  – Commissie informeren over de mogelijkheden voor het ve/
  ==
  Opmerking.
  Mr. T.F. Monfils gaat opnieuw in de fout door te veronderstellen dat zijn “invorderingsambtenaar” M.J. Hendriks een onafhankelijkelijke bestuursrechtelijke autoriteit zou zijn die niet ondergeschikt is aan het College van B&W. Dit terzijde.

  Jan Bouma25 oktober 2012 om 13:25(bewerken)

  Aan de Rechtbank
  Sector Bestuursrecht
  Postbus 13023
  3507 LA UTRECHT
  AANTEKENEN.
  Datum: 25 oktober 2012 (ter postbezorging).

  Uw procedurenummer UTR 12 525 WOZ V35
  inz.: mijn kenmerk: S. Bou.01 ; C.A.M. Bouma te Maarssen
  en
  Uw procedurenummer UTR 12 / 2601 GGH V 35
  inz.: mijn kenmerk van J.B.A.M. Bouma te Maarssen

  Zitting d.d. 6 november 2012 ; 13:00 en 13;30 uur (Enkelvoudige Kamer)
  Aanwezige getuige tijdens de zitting: Dik van ‘t Hof (Politieke partij: ‘Breukelen Beweegt’)

  Betreft:
  BEROEPSCHRIFT van J.B.A.M. Bouma (belanghebbende/eiser) (lopende zaak)
  tegen
  De heffingsambtenaar Mr. T.F. Monfils inzake diens ongegrondverklaring d.d. 9 oktober (prod. 1) van het bezwaarschrift van eiser (prod.2) tegen de Beschikking d.d. 28 februari 2012 (prod.3).

  Geachte Rechtbank,

  U heeft op basis van de rechtswerking van de Awb (Alg.wet bestuursrecht) op 6 november a.s. een zitting voorzien. Eiser veroorlooft zich met betrekking tot de hierboven vermelde Beschikking de navolgende feiten onder uw aandacht te brengen.

  1. Verweerder beroept zich ten onrechte voor de economische waardebepaling van de WOZ op de zogenaamde “vergelijkingsmethode”.

  1.1.
  Eiser verwerpt in deze casus die methode want het blijkt een onmogelijke vergelijking op te leveren. Zo kennen, noch zijn, de aangevoerde “vergelijkbare objecten” belast en beladen met Art. 75 lid 3 Wbb (zij hebben ook niet een te verkopen vuilnisbelt in hun eigendom) en waardoor per definitie “een schuldig eigenaarschap” ontstaat bij een gepretendeerde verkoop. De vergelijking faalt. Evenmin kennen de “vergelijkbare aangedragen objecten” de ontradingen van makelaarskantoren wegens die onvoorziene aansprakelijkheden.

  2.2 Verweerder geeft volstrekt misleidende informatie met betrekking tot het verhaalsrecht van de Staat en het schuldig eigenaarschap. En trekt daartoe een ingewikkeld rookgordijn op over “de eigenaar” van de woning, “de saneringslasten voor de koper”, die van “de vervuiler” die aansprakelijk zouden zijn. Beslissend feit is namelijk alleen dat een juridische koper, die bij het Kadaster zal worden geregistreerd, de enige aansprakelijke “schuldige eigenaar” ex Art. 75 lid 3 Wbb wordt bij een eventuele transactie. En zoals eerder gesteld: niemand leent zich daarvoor want tegelijkertijd worden er uitdrukkelijk geen juridische vrijwaringen gegeven door verweerder. Het o.g. is onverkoopbaar; niemand is geïnteresseerd in de aankoop van “een black box” met onbekende aansprakelijkheden; geen enkele makelaar wil zich eraan branden. Zie: prod. 4, en 5.

  2. Verweerder maakt zich schuldig aan misleidende informatie met betrekking tot de aard en status van de VGS (Voormalige Gesloten Stort ‘t Slijk).

  2.1.
  Eiser verwijst daartoe naar de beschikbare milieurapporten van de Grontmij (verklaring d.d. 22 juni 2011 – prod. 6) en de rapporten van T&A

  2.2.
  Idem verwijst eiser naar de gevoerde correspondentie met de Groen-Links fractievoorzitter dhr. Pieter Paul (met afschrift aan het College van B&W) waarin de “onjuiste” voorstelling van zaken m.b.t. het Slijk wordt gewraakt. (prod. 7)

  2.3.
  Blijkens de correspondentie met de milieu-opsporingsambtenaar R.M. van der Zee zouden w e l de daders van de VGS het Slijk bekend zijn. Ook terzake dit feit schiet verweerder tekort in zijn meldingsplicht aan de bevolking en de politieke partijen. Eiser heeft ook altijd gesteld dat het onbestaanbaar moet worden geacht dat die daders/vervuilers niet bekend zouden zijn. Er ontstaat immers niet “simsalabim” zomaar een vuilstort van miljoenen kubieke meters zonder dat er middels ook in het verleden er “duurzame rechtsbetrekkingen” moeten hebben bestaan tussen daders en de respectieve overheden. Het is aan de milieurecherche de taak om vast te stellen of er “stiekgelden” zijn betaald. (prod. 8)

  3. Verweerder miskent vervolgens de bepalingen van de WOZ inzake de objectafbakening Art. 16 WOZ lid 2. Niet alleen ten aanzien van perceel A 5397 dient die te worden toegepast (C.A.M. Bouma) maar ook ten aanzien van perceel A 3316 van eiser dat onverbrekelijk deel uitmaakt van het object van eiser. Vervolgens dienen die gecorrigeerde objectafbakeningen te kunnen leiden tot een uitvoering van de WOZ art. 17, lid 2 die impliceren “een vrije en onbezwaarde eigendomsoverdracht” naar nieuwe eigenaren.

  3.1.
  Verweerder faalt in deze basale wettelijke voorwaarden van de WOZ-wetgeving.

  Eiser concludeert dan ook tot gegrondverklaring van zijn Beroepschriften.

  Met hoogachting;

  J.B.A.M. Bouma
  Straatweg 178
  3603 CT Maarssen

  Bijlagen:
  Producties 1 t/m 8

 42. Jan Bouma 29 oktober 2012 om 09:57

  STRAFRECHTELIJKE informatie.
  t.a.v. de milieurechercheur R.M. van der Zee
  Zijn collega in deze ZEMBLA-uitzending DEUGT in ieder geval: zie: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1299597

  Ondertussen heb ik de provincie bericht dat we nu zelf die waarschuwingsborden in het Slijk gaan plaatsen.
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Saturday, October 27, 2012 1:21 PM
  To: reinier.besemer@provincie-utrecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Reinier,

  re.: het Slijk

  Van Dik van ‘t Hof heb ik begrepen dat je binnenkort “de bewoners van het
  Slijk” weer gaat verblijden met “een nieuw aangekondigd onderzoek”.
  Laat die komedie achterwege! De bevolking en der bewoners van het Slijk
  worden al decennia lang belazerd en voorgelogen. Want dat bewijst wel mijn
  correspondentie met Pieter Paul (GroenLinks) en met Dik van ‘t Hof. Zie
  hierbijgaand. De milieucriminelen zijn aan het woord in onderstaande
  verslaglegging aan Pieter Paul.

  Enfin. Ik ga er vanuit dat de awb-rechter het snapt want die heeft als
  productie 7 onderstaand verslag ook.

  Opmerking.
  We zullen nu z e l f voorzien in het plaatsen van die waarschuwingsborden.
  En nogmaals: ik stel geen prijs op je gel*l!

  MvG.;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  Toevoeging 11 november 2012.
  Inderdaad stuurde de Provincie bij brief van 8 november 2012; nummer 80C904AC, en ondertekend door de milieugedeputeerde drs. R.E. de Vries, een onjuiste brief aan de eigenaren/bewoners van het Slijk. Essentiële informatie ontbrak. En men zet “de komedie” voort met de aangekondigde onderzoeken tot Sint Juttemis. Nu tot medio 2013. Terwijl die doorgerotte vaten en de resten al in juni vorig jaar 2011 waren ontdekt! Ook geen woord in de brief over de onverkoopbaarheid van de gifbelt. Ook geen woord over de aanbevolen aanpak door GRONTMIJ en T&A. Ziedaar de corrupte overheid in actie!

 43. Jan Bouma 3 november 2012 om 11:21

  Strafrechtelijke info.
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Friday, November 02, 2012 10:39 AM
  To: mirjam.van.t.veld@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw: foto

  Geachte mevrouw,
  c.c. 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl

  Op 4 oktober 2012 j.l. meende u en uw wethouder Piet Ploeg tijdens onze bespreking te moeten volharden in een ontkenning van uw strafbaar handelen; idem dat van uw ambtenaren. Zoals u bekend is heb ik inmiddels een nieuw feit en bewijs daaraan toegevoegd – zie de nog niet beantwoorde email inzake de “onjuistheden” van uw topambtenaar Ganzenvoort. Er wordt daarin aangetoond dat u valse en onjuiste informatie m.b.t. het Slijk heeft verstrekt aan met name politieke partijen; zie de brief d.d. 26 september aan Pieter Paul – GroenLinks. Inmiddels hebben wijzelf voorzien in het plaatsen van waarschuwingsborden. Ter rechtszitting van 6 november a.s. zal ik ook memoreren dat u tijdens ons gesprek op 4 oktober opmerkte: “dat zien we dan wel weer..” ; e.e.a. in verband met de strafaangifte. U acht zich kennelijk onaantastbaar!

  U geeft naar mijn oordeel leiding aan een criminele organisatie ex Art. 140 WvSr. Wellicht dat u, c.q. uw College, mij eens kan dagvaarden omtrent deze geuite beschuldiging?

  Vraag. Gaat u, c.q. uw College, a l s n o g de bevolking en de aanwonenden/eigenaren van het Slijk nu wel of niet juist informeren of blijft u volharden in uw “onjuistheden”?

  Inmiddels;

  M.v.G.;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

 44. Jan Bouma 7 november 2012 om 10:16

  De zitting op 6 november 2012.
  Een vreemde en rare zaak. Enerzijds werd door mevr. mr. J.R. van Es- de Vries willig aangehoord een omstandig en langdurig verslag over “vierkante meterprijzen” en “kubieke meterprijzen” van de opgevoerde “referentieadressen” door de taxateur maar tegelijkertijd werd tijdens de zitting ook erkend dat het ging om een “appels-peren-vergelijking”; die dus totaal zinloos was. Want…; nee de vergelijkende objecten hadden geen onverkoopbare vuilnisbelten in hun eigendommen… Daardoor werd het geheel een tenenkrommende vertoning. Maar we gaan er van uit dat mevr. mr. J.R. van Es- de Vries met dezelfde bereidwilligheid nog wel beroepschriften kan lezen waarin dat staat.
  2. Idem dat de “vergelijkende objecten” wel verkoopbaar worden geacht door makelaars in tegenstelling tot de vuilnisbelten in het Slijk.
  3. Tenslotte: het Slijk is geen “natuurgebied”! Want dat zou betekenen dat je een stinkende gifbelt betitelt als een welriekende bos bloemen!
  4. Verder deed zich voor nog een akkefietje van een ‘détournement de pouvoir’ tijdens de zitting. Ik had beroep moeten aantekenen bij de civiele rechter (en niet bij de bestuursrechter) inzake het machtsmisbruik van M.J. Hendriks, “de heffingsambtenaar”. *)
  5. Uitspraak over 6 weken met mogelijke verlenging van nog eens 6 weken.
  *)
  Deze heffingsambtenaar M.J. Hendriks blijft in strijd met de Wet z’n ambtelijke macht misbruiken en dat misbruik dient aan de civiele rechter ter beoordeling te worden voorgelegd. Soit! Onderstaand verslag zal daartoe dienen. Zo zond hij met dagtekening 16 november 2012 weer een onterechte aanmaning. Terwijl hij WEET dat “de invorderingskosten en rente” betrekking hebben op de bestreden hoofdvordering – en die rechtsvraag is nog niet beantwoord (of de overheid een onverkoopbare vuilnisbelt voor de WOZ wel of niet rechtmatig kan belasten).

  Deze heffingsambtenaar Hendriks gaat volledig buiten zijn boekje en zal ook worden gedagvaard; e.e.a. tengevolge van de Uitspraak d.d. 20 november 2012 van de Rechtbank Utrecht.
  1. Hij heeft in strijd met de Wet een concertvleugel geconfisqueerd op 19 juni 2009 – er was op dat moment geen rechtsgeldige rechtstitel voor de inbeslagneming.
  2. Pas NA 2,5 JAAR heeft de ambtenaar die inbeslagneming “verantwoord” en wel tengevolge van de interventie door de Directeur Communicatie, dhr. Dolstra van het Min. van Financiën.
  3. De onrechtmatig in beslag genomen concertvleugel diende geen ander doel dan tegemoet te komen aan de persoonlijke frustraties van Hendriks (en diens ambtenaren) want het instrument staat nu al ruim 3 jaar in de opslag van Garage Modern zonder enige opbrengst ten behoeve van de gemeente Stichtse Vecht te hebben gegenereerd. Hendriks moest en zou het muzikale hart van Villa Mithras op 19 juni 2009 in beslag nemen. Zijn collega Vledder verklaarde op 19 juni 2009 sadistisch: “Zo! En dan gaan we nu kijken wat we nog meer van je kennen executeren!” Zonder contra-expertise werd uiteindelijk een belachelijke “opbrengst” voor de bijzondere vleugel – zie: http://www.youtube.com/watch?v=F2E7i9VNpr0
  na 2,5 jaar “verantwoord”.
  4. Ambtenaren Hendriks en De Beer hebben gelogen en zijn onderwerp van een strafrechtelijk justitiëel onderzoek. E.e.a. blijkens de brief d.d. 17 juni 2009 van de Provincie Utrecht.
  5. Hendriks weigert kostenveroordelingen zijdens inmiddels 2 vonnissen/uitspraken te verantwoorden en/of te verrekenen ten bedrage van 2700 euro die mij toekomen.
  6. Hendriks acht zich onaantastbaar maar zijn functioneren valt onder de bestuursrechtelijke verantwoording van het College van B&W van Stichtse Vecht; ook dat Coll. van B&W is dus aansprakelijk.
  7. Deze ambtenaar pleegt intimiderende telefoongesprekken.
  8. Hendriks moet blijkens de uitspraak met procedurenummer UTR 12/2601 GGH V35 d.d. 20 november 2012 nu ook nog 42,– euro Griffierecht aan mij vergoeden want inderdaad de bestuursrechter was niet bevoegd maar de ambtenaar had wel een inhoudelijke beslissing op bezwaar afgegeven (en niet de civiele rechter) waartegen ik bezwaar had gemaakt.

 45. Jan Bouma 10 november 2012 om 17:54

  PROCESINFORMATIE i.v.m. de bevestiging van het beroep
  d.d. 8 november 2012; procedurenummer UTR. 12 / 3948 WOZ
  door de Rechtbank Utrecht van ondergetekende.

  Van belang is de navolgende informatie. De Vecht- en Plassencommissie agendeert “de oplossingen” die volgens mijn deskundigen niets voorstellen.
  ==
  Geachte heer Bouma,

  De Vechtplassencommissie zal de kwestie van Het Slijk in december bespreken. We wegen dan de verschillende opties op de belangen van landschap, natuur en milieu. Ook de mate van urgentie van het onderwerp zal aan de orde komen.

  Hartelijk dank voor de informatie die u ons ter beschikking gesteld hebt.

  Met vriendelijke groet,
  Vechtplassencommissie
  …………………….. voorzitter
  …………adres………………..

  In reactie op:
  Op 09-11-12 10:24, villamithras@planet.nl schreef:

  Goedemorgen!
  Tkn svp.
  1) Op verzoek van Dik van ‘t Hof bevestig ik hierbij graag dat de emailadressen van de VPC (en de info.) niet van hem afkomstig zijn.
  2) Afrondend tkn nog wel het standpunt van de GRONTMIJ over “de zandstrooierij” als gepretendeerde oplossing. DIE DIENT TE WORDEN VERWORPEN.

  1. Als je niet weet wat je afdekt met zand kun je ook niks zeggen over de risico’s. (Niet eens een ingewikkeld doordenkertje).
  2. Zand houdt geen olie- en/of lichte olieachtige fracties tegen; die gaan er dwars door heen.
  3. Het zand doet niks, wordt niet aangebracht, aan de onderkant van de gifbelt en die blijft dus ook gewoon in contact met de grondwaterstromen richting Bethunepolder.
  4. GRONTMIJ en T&A adviseren 1) duikers in te zetten, 2) rotzooi op te takelen plus onderzoek, 3) drijfbalken ter afsluiting van de in-uitgangen naar de Vecht, 4) waarschuwingsborden te plaatsen.
  5. Er liggen duizenden scherpe metalen delen in die belt die uiteraard niet door dat zand zullen worden afgedekt.

  Conclusie: de zandstrooierij is GEEN OPLOSSING.

  Ik verzoek alle VPC-leden dringend die ZEMBLA-uitzending te zien waarin de echte bodemdeskundige Losch commentaar geeft op de situatie in de Coupépolder/Alphen a/d Rijn.
  Tevens hierbij een verwijzing naar een zeer te waarderen milieu-rechercheur M.J.C. Witsenburg uit het programma ZEMBLA:
  zie: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1299597

  …en let op! In die uitzending zijn er nog wel genummerde PEILPUIZEN geplaatst met telefoonnummers erop. WAAROP ZE EVENWEL DETECTEREN IS NIET BEKEND!
  Hier bij ons, het Slijk, is het veel erger. Dat hele peilbuizen/meetwerk stelt niets voor maar is slechts geplaatst en bedoeld als zogenaamde “oplossing” en wordt continu als mantra genoemd. Niks vinden door niks te meten luidt het parool. Een beproefd scenario vanaf 1990/1991 toen ik het 1e rapport van de GRONTMIJ initiëerde.

  Graag bovenstaande info. in uw vergadering. Ik zal nu ook nog dhr. Frans Cladder informeren. En graag uw reactie. Waarvoor alvast dank.

  MvG.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  Toevoeging 11 november 2012.
  Inderdaad stuurde de Provincie bij brief van 8 november 2012; nummer 80C904AC, en ondertekend door de milieugedeputeerde drs. R.E. de Vries, een onjuiste brief aan de eigenaren/bewoners van het Slijk. Essentiële informatie ontbrak. En men zet “de komedie” voort met de aangekondigde onderzoeken tot Sint Juttemis. Nu tot medio 2013. Terwijl die doorgerotte vaten en de resten al in juni vorig jaar 2011 waren ontdekt! Ook geen woord in de brief over de onverkoopbaarheid van de gifbelt. Ook geen woord over de aanbevolen aanpak door GRONTMIJ en T&A. Ziedaar de corrupte overheid in actie! Wat tevens ook duidelijk wordt is het antwoord op de vraag of ons opsporingsapparaat, het OM, onze milieurechercheur R.M. van der Zee daadwerkelijk met mijn zeer concrete strafaangifte bezig is of met “de doofpot”? Idem het antwoord op de vraag of onze rechterlijke macht deugt of niet. Zal de rechter de corrupte opportunistische Staat in het gelijk stellen of kiest hij voor het Recht?

  Gedeputeerde De Vries wordt om uitleg gevraagd:

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Wednesday, November 14, 2012 9:41 AM
  To: secretariaatdevries@provincie-utrecht.nl
  Subject: Uw Brief No. 80C904AC

  LS

  Betreft: Uw brief d.d. 8 november 2012 ; no. 80C904AC

  N.a.v. een zojuist gevoerd telefoongesprek verwijs ik u naar de laatste updates op m’n juridische blog: https://villamithras.wordpress.com/2009/07/16/la-tristesse-dune-mere-ook-gered-uit-de-klauwen-van/ waarin (ondermeer) genoemde ONJUISTE brief van drs. R.E. de Vries aan de orde is. U kunt desgewenst het hele dossier vanaf de laatste posting teruglezen.

  Graag op zo’n kort mogelijke termijn uw reactie. Waarvoor dank.

  Inmiddels,

  MvG., JB

  Toevoeging d.d. 19 november 2012 waarin ik ook informeer naar het opsporingsbeleid van R.M. van der Zee:
  ==
  Beste heer Van der Zee

  In plaats van een mondeling overleg dan maar zo. Ik stuur u hierbij door mijn laatste update van m’n juridische blog met daarin voor u een vraag geformuleerd.
  Namelijk de vraag of u, net als uw collega Witsenburg uit die ZEMBLA-uitzending, al bent “teruggefloten” – en dus alleen nog met “de doofpot” bezig, of bent u daadwerkelijk met mijn ZEER TO THE POINT GEFORMULEERDE STRAFKLACHT BEZIG?
  Het schoot mij in het verkeerde keelgat dat u het had over “het doen van een CONCRETE aangifte” want…. HOEVEEL MEER CONCREETHEID wenst u?!
  Let wel!
  1. Ik ben GE-CRI-MI-NA-LI-SEERD door die liegende ambtenaren.
  2. Ik heb dientengevolge – God betere ‘t – een STRAFBLAD
  3. Terwijl u, het OM, de echte daders zou moeten arresteren! DUS WANNEER DOET U DAT?

  Zie hierna mijn comment. En ik verzoek u mij duidelijkheid te verschaffen omtrent de effectiviteit van uw opsporingsbeleid. Dank alvast daarvoor. De rechtszitting is morgen alweer 14 dagen geleden…. Met vriendelijke groet! JB
  ==

  Voor het doen van die strafaangifte ligt er ten grondslag de navolgende brief/bevestiging van mr. dr. J.R. Bac, hoofdofficier van justitie, Parket Utrecht d.d. 11 mei 2011 met kenmerk 3000/35/11
  Beleid en Strategie
  Contactpersoon: mr. H.J. Starrenburg
  Doorkiesnummer: ………………
  email: ……………………
  Datum : 11 mei 2011
  Kenmerk : 3000/35/11
  Onderwerp : Uw emailberichten van 16 en 28 december 2010
  Geachte heer Bouma,
  Naar aanleiding van uw e-mailberichten van 16 en 28 december 2010 bericht ik u als volgt.
  U wenst aangifte te doen van verschillende strafbare feiten. Op 3 mei 2011 hebt u hierover gesproken met de heer mr. H.J. Starrenburg, medewerker van mijn parket. In dit gesprek heeft de heer Starrenburg aangegeven dat op basis van de informatie die u hebt verstrekt, het voor de officier van justitie niet mogelijk is om te beoordelen of er strafbare feiten zijn gepleegd en of deze feiten vervolgd moeten worden. De heer Starrenburg heeft met u de afspraak gemaakt dat u bij de politie Utrecht aangifte kunt doen. U dient dan specifiek aan te geven tegen wie u aangifte wenst te doen, van welk strafbaar feit en wanneer dit strafbare feit is gepleegd. Eventuele bewijsstukken kunt u meenemen naar de politie. U hebt aangegeven hiermee akkoord te gaan.
  Op 3 mei 2011 heeft de heer Starrenburg contact opgenomen met mevrouw M. van Rossum, werkzaam voor de regiopolitie Utrecht. Met haar is afgesproken dat zij er zorg voor zal dragen dat u aangifte kunt doen. Zij, of een collega van haar, zal daartoe contact met u opnemen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u mevrouw Van Rossum telefonisch bereiken via telefoonnummer 0900-8844.
  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
  Hoogachtend,
  mr.dr. J.R. Bac
  Hoofdofficier van justitie
  ==
  Toevoeging d.d. 21 november 2012.
  Ik sprak zojuist telefonisch de superieur van Van der Zee: dhr. Aalt van Donselaar. Heb hem uitgelegd bovenstaande email. Essentie daarvan behelst de vraag (en het antwoord) of er nog een onafhankelijk justitiëel onderzoek in dit land bestaat. Dhr. Van Donselaar gaat in conclaaf met de OvJ (wie? = onbekend) en zal mij via Van der Zee berichten. De Goden verhoeden dat het OM ook corrupt is….
  Toevoeging d.d. 28 november 2012.
  “..Nee, niets gehoord van Van der Zee noch van Van Donselaar…”
  Toevoeging d.d. 5 december 2012.
  “…Nee, nog steeds niets gehoord van Van der Zee noch van Van Donselaar…”

 46. Jan Bouma 3 december 2012 om 10:13

  Procesinformatie.
  ==
  Van: dhr. A.P. van Stralen
  Verzonden: maandag 3 december 2012 9:46
  Aan: ‘secretariaatdevries@provincie-utrecht.nl’
  Onderwerp: Amsterdamsestraatweg 178

  betreft: Bouma/Gemeente Stichtse Vecht
  en Uw brief d.d. 8 november 2012; no. 80C904AC

  Geachte heer De Vries,

  Na overleg met cliënt verzoek ik u ermee in te stemmen dat de geschillen tussen cliënt en de gemeente Stichtse Vecht met betrekking tot bovengenoemde kwestie zo mogelijk middels een gesprek finaal op te lossen. De kwestie speelt in feite al sinds 2004 toen client tengevolge van ambtelijk onjuist handelen onevenredige schade werd berokkend. Client is geïncrimineerd.

  Uw milieujurist mr. Roy Samson is hiervan op de hoogte. Nu heb ik (mijn kantoor) op 4 oktober 2012 een poging gedaan om de geschillen middels een gesprek met het College van B&W van Stichtse Vecht op te lossen. Die poging is mislukt. Gelet op de thans ontstane situatie acht ik het zinvol een laatste poging te doen en uw bemiddeling te verzoeken om de geschillen op te lossen. Graag uw reactie.

  Inmiddels,

  Met vriendelijke groet,

  René van Stralen
  Pieters Advocaten
  ’t Goylaan 13-A
  3525 AA UTRECHT

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: