Villa Mithras

De boze man

"…het Perspectief…" in beeld gebracht en…

.
..zeker zouden de criminelen en cultuurbarbaren dit doek ook op 19 juni j.l. hebben opgeladen… terwijl ze hun perspectief dan zouden opladen… de domoren!

Toelichting.

Je moet niet overduidelijke schilderijen toelichten met overbodige teksten… Zo wordt wel gezegd. 

Men heeft ook de opvatting dat… "er soms iets te raden moet overblijven" waardoor het "mysterieuze", "de Kunst", ook wordt gediend.  En dan niet door overbodige teksten. Die halen de magie weg.

Indien immers eenieder zou zeggen: "Ja..! Dit is geen kunst, dat kan ik ook!" Na het lezen van de tekst… is de betovering verbroken. Ja. Dat is zo.

Waarom dan toch in een soort overbrugging dit schilderij?

Ik laat u aankijken tegen uw perspectief! Voor sommigen is dat die muur… maar voor sommigen ook de wereld die ernaast ligt.

"Ja! Dat zie ik ook wel!"  Zult u zeggen…

Nou neemt u van mij aan dat grosso modo het merendeel slechts tegen hun eigen ‘muur’ aankijkt!

Vandaar toch een paar dagen "in beeld gebracht uw muur!" Totdat u met mij van mening bent dat er nog een wereld naast ligt.

En… totdat het volgende schilderij getoond zal worden van de Mithrascollectie.

We gaan dan éénmalig in de richting van de abstracte werken en dan krijgt u ook een neutraal werk te zien. Dat wil zeggen "neutraal" in die zin dat het geen "boodschap" heeft…

Veel plezier met uw Muur ondertussen….; of niet.  

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.
.
.

25 Reacties op “"…het Perspectief…" in beeld gebracht en…

 1. Jezzebel 31 juli 2009 om 09:15

  Aanbevolen Jan.
  Dit schilderij intrigeert me.
  En dat het mooie van ‘echte’ kunst.
  Het spreekt voor zich.
  Zijn eigen taal.
  Alle woorden om me heen storen me dan.
  Ik wil zelf kijken.
  En voelen.

 2. Eldan 31 juli 2009 om 09:16

  Denkt na…

 3. Aad Verbaast 31 juli 2009 om 09:27

  Bijzonder schilderij Jan. Met een zeer passende boodschap er bij ook nog. Mijn oog valt met name op wat er naast die muur is geschilderd..
  == We gaan dan éénmalig in de richting van de abstracte werken en dan krijgt u ook een neutraal werk te zien. Dat wil zeggen "neutraal" in die zin dat het geen "boodschap" heeft… ==
  Kunst heeft toch altijd een boodschap? Het komt natuurlijk wel eens voor dat een boodschap niet over komt, dat is je bekend. Ook roep je wel eens dat je daar geen boodschap aan hebt…
  Maarssen (zoals je beschreef) vormt daar een duidelijke bevesting van (vanuit hun perspectief) en een uitzondering op (vanuit jouw perspectief): zij hebben geen boodschap aan jou, maar jij wel aan hun!

 4. jan bouma 31 juli 2009 om 09:58

  @Jezz
  Thanks. Geeft me de gelegenheid tot nog meer aanvulling
  al gruw je er misschien van.
  Men kan inderdaad niet verhinderen dat men kijkt en beschouwt
  volledig op eigen merites en met eigen bagage naar een kunstwerk.
  Neemt niet weg dat ik nu in de unieke gelegenheid ben om via die
  schilderijen exact mijn verhaal hier letterlijk uit de doeken te doen.
  En het enige wat ik wilde – zoals elke schilder ongetwijfeld – er zo
  duidelijk mogelijk mee communiceren tegen de minste inspanningen.
  Daar hoort toch deze overbodige uitleg bij want ik wens hoe dan ook
  geen misverstanden.
  48 schilderijen = 48 verhalen dienen dan vertolkt en vertaald te worden.
  Eén ervan werd opgeofferd aan "Het perspectief"; of het gebrek eraan.
  Een vergelijking met m’n boek, en teksten in het algemeen die ik schrijf,
  zijn ook nooit bedoeld om als literatuur, ook niet voor de verpozing,
  noch ter wille van enige esthetieke overwegingen te dienen. Idem is dat
  het geval met die schilderijen. Men doet z’n verhaal en daarmee "Basta!"
  Take it or leave it. En er zal dan geen enkele vraag nog bestaan.
  Oh ja… Ik zit toch even op de praatstoel en ik adstrueer
  het bovenstaande met het navolgende fragment uit m’n boek… (Hilarisch)
  Na een intro volgt het citaat: (blz. 40)
  "……………………………………………….en nog een fragment…" ………………………………………………………….
  "…Spannende verhalenschrijvers, en ook wel diegenen die menen tot "de literatoren"
  te behoren, leggen zich er op toe om A) de clou van het verhaal niet in de eerste paar
  regels prijs te geven…. "HET" boek zou dan niet langer worden dan … – als je geluk hebt…-
  1 pagina… en de lezer zal dan "noodgedwongen" (maar ten onrechte!) kunnen concluderen:
  "Nou! Die heeft ook niet veel te vertellen!" De lengte doet er dus toe… en men voegt dan
  prietpraat toe….; ook weer ten onrechte want…
  B) wil het werkje verder nog als "Literatuur" worden gekwalificeerd (zo denken ze…)
  bedient men zich dan van de meest vreemde contaminaties en "tovert" men nieuwe woorden
  en "vergezichten" tevoorschijn….; zo "giertjammert de wind" in plaats van gewoon "het waait nogal
  hard"; "klepperen" er dientengevolge allerlei soortige luiken aan ramen… terwijl die luiken ook
  gewoon alledaags kunnen "rammelen"…. En zo prevelt men dan de nodige bladzijden bijelkaar
  tot het vermeende punt gekomen is dat gezet zou kunnen achter "HET BOEK", ofwel achter het
  "vermeende literaire Kunstwerk" en de pen terzijde gelegd kan worden…
  Er wordt wat afgeouwehoerd in dit land…"
  en hierna wordt het nog veel gekker… maar dat lees je zelf maar als je t.z.t
  je exemplaar hier in ontvangst kunt nemen… Kan ik meteen je haar weer wat fatsoeneren…:))

 5. jan bouma 31 juli 2009 om 10:02

  @Aad…9:27
  Je hebt gelijk! Ik realiseerde me dat later ook.
  Maar ik bedoelde te zeggen "geen al te zware maatschappelijke boodschap noch betekenis"
  er zitten zowaar ook nog wat niet al te bezwangerde schilderijen in de Mithrascollectie…
  Zeg… Veel plezier op T. En thanks voor de plaatsing. Ik kijk af en toe wel even op je blog…

 6. Aad Verbaast 31 juli 2009 om 10:09

  @Jan, dan is dat ook weer opgehelderd.
  Nog een tip voor je: zet deze blog nog even in de groep "kunst". Daar hoort het per slot van rekening bij. (Ik was het vergeten in de ‘haast’.)
  Ik ga nu inpakken en wegwezen, veel plezier met dit blog. Zondag kijk ik wel hoe het is afgelopen, alhoewel dat natuurlijk nooit het geval is.

 7. Jezzebel 31 juli 2009 om 10:15

  @Jan, het is dat zalige gevoel voor humor van jou
  dat me steeds weer verleid om terug te komen.
  Ik moest erg lachen om dat citaat. 🙂
  Ja tuurlijk, Nederlanders zijn niet erg goed de dingen bij de juiste naam te noemen.
  Het is grappig dat ik bij een kunstwerk,
  bij jou is dat het schilderij, je tekst én de reacties
  (net als bij mezelf overigens)
  ook goed naar de ‘details’ kijk.
  Ik zie er van alles in.
  Natuurlijk mijn eigen belevenis, but who cares.
  Misschien is het een waarheid die verder reikt dan die van jou en mij.
  In het gedeelte naast de muur zie ik bijvoorbeeld driehoeken.
  driehoeken doen mij altijd aan Davidsterren denken.
  En ook het feit dat er ‘een muur’ staat.
  Je noemt het ‘perspectief’.
  Open en dicht.
  En dan reageert er iemand als Eldan,
  een typisch Israëlische naam, die gelukkig nadenkt.
  Ja, Jan, dan heb je het mooi voor elkaar.
  Dan ben ik terug in het Land van mijn hart.
  Want je raakt dus duidelijk iets.
  Mijn haar, net als ik zelf, meestal lekker wild.
  Ook als ik het in een knot draai 🙂

 8. jan bouma 31 juli 2009 om 10:46

  @Jezz..
  "..Ook als ik het in een knot draai…"
  Daar raak je mij weer mee want ik schilderde
  dat van haar in een knot die ze altijd droeg en
  wel zo plastisch dat je de neiging krijgt het te pakken…
  Toeval bestaat niet.
  Iets anders
  Aad vroeg me om ook dit werkje in de kunstrubriek van
  Solvejg te zetten en ik dacht dat daar "een virtuele knop" voor was;
  zie ik die hele knop niet meer! Heb Solvejg al een mail gestuurd
  met de opmerkingen "dat de ware Kunstgeschiedschrijving gevaar
  loopt als ze mij er niet in opnemen; en dus in haar groep.."
  Weet jij hoe het moet…?
  (Behalve over veel andere zaken..:))

 9. jan bouma 31 juli 2009 om 11:17

  @Eldan… 9:16
  Met instemming vernomen via de mail van "het denkproces’…

 10. Jezzebel 31 juli 2009 om 11:17

  Jan, bovenaan de reacties is een knop met ‘Groepen +’
  Daar kun je de groep kiezen waaraan je je bijdrage wilt laten meedoen.
  Verder ben ik er niet zo goed in.
  Ben zelf alleen lid van kustdorpen en ik plaats de bijdrage gelijk bij publiceren daarin.
  Succes, laat me maar weten of het gelukt is.

 11. jan bouma 31 juli 2009 om 16:23

  @Allen
  Je hebt soms van die dagen waarvan je denkt.. "Aha! Alles valt op z”n plek!"
  Ik doel nu even op wat ik trof op mijn lokale webkrant alhier: http:/www.vechtkronkels.nl
  en alwaar ik een oproep ontwaarde van de cultuurgedeputeerde Mevr. Raven van de provincie Utrecht.
  (het ging natuurlijk om de participatie van het simpele volk in het culturele
  gebeuren waaraan vervolgens de samenleving de legitimatie toekent om als
  participanten die samenleving gestalte te geven en niet te leven
  als barbaren zonder de cultuur… begrijpt u wel…?)
  Enfin…
  Ik schreef haar als volgt n.a.v. haar bericht:
  (quote)
  Provincie Utrecht: doe actief mee aan cultuur
  bron: persbericht, geplaatst op 31 juli 2009
  Vechtstreek – Mensen beleven plezier aan en halen inspiratie uit cultuur. Daarom wil de provincie Utrecht graag dat zo veel mogelijk inwoners actief deelnemen aan cultuur. De regeling Cultuurparticipatie van de provincie richt zich op actieve deelname op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en cross-overs hiertussen. De provincie werkt hierin samen met gemeenten en culturele instellingen.
  Gedeputeerde Anneke Raven: ‘Wij zetten onder andere in op cultuureducatie van jongeren via het onderwijs, maar ook daarbuiten. We zorgen hiermee voor meer jeugdig publiek voor cultuur en persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Wij vinden het erg belangrijk dat jonge mensen ook meedoen aan kunst en cultuur.’
  Het beleid van de provincie sluit aan op landelijk beleid. Dat gaat ervan uit dat de overheid ervoor zorgt dat iedereen mee kan doen aan cultuur. Samen met het Rijk en het Fonds Cultuurparticipatie is een programma Cultuurparticipatie opgesteld met een accent op diversiteit en vernieuwing.
  De provincie probeert met de regeling culturele instellingen te helpen activiteiten te organiseren om cultuurparticipatie te bevorderen. Daarnaast worden in convenanten met gemeenten afspraken gemaakt over het stimuleren van actieve deelname aan cultuur. Aanvragen voor de regeling cultuurparticipatie kunnen tot 1 oktober 2009 worden ingediend. Meer informatie: http://www.provincie-utrecht.nl/cultuurparticipatie.
  Op de foto: Anneke Raven
  Reacties
  ——————————————————————————–
  "…Nu meende ik al heel lang dit streven te ondersteunen door mijn activiteiten. Maar soms blijkt zo’n streven slechts herkenbaar "In the eye of the beholder" en dat is dan Mevr. Raven van Gedeputeerde Staten. Welnu.
  So be it! Laat zij contact opnemen met haar ambtgenoten van Ged. Staten. En wat gaan coördineren! Haar collega De Jong kan haar bijvoorbeeld informeren over de cultuurbarbaren en de criminelen waar ik mee te maken heb…
  Gepost door jan bouma op 2009-07-31 16:05:43
  ———–
  En ik laat de Volkskrantbloggers weten wat haar antwoord zal zijn…
  Vermoedelijk niks. Maar ook dat laat ik u weten..
  Was getekend:
  De boze man (zie Google)

 12. jan bouma 1 augustus 2009 om 11:41

  @Allen
  Door de overweldigende stilzwijgende en instemmende meerderheid
  van u allen met betrekking tot dit schilderij ben ik geroerd…
  en daarom richt ik me vast tot u met de aankondiging voor het volgende.
  Dat wordt dan nummer 9 op rij. Het is getiteld: "Gods hengel…" En
  ik doe er een extra detail nog bij uit dat schilderij.
  Bijzonderheid is al wel hiervan te vermelden een ware gebeurtenis
  rond dit schilderij en als anecdote.
  Eens was er een zeer godvruchtig man
  – hij woont ergens op de Veluwe – die een formidabel bedrag
  bood voor "Gods hengel" want het is een letterlijke hengel van God.
  Geen engel… en ook geen bengel!
  Dat was hij wel… Want vóórdat de godvruchtige man het kopen kon
  moest hij eerst, zo vertelde hij me, hier en daar nog wat oplichten…
  (Ik laat in het midden of hier letterlijk Gods Licht wordt bedoeld…
  dan wel wat de mensen verstaan onder "oplichten…!")
  Zijn godvruchtigheid en zijn Messianistische en missionaire drang
  mochten allemaal niet verhelen dat er geen duidelijkheid kwam inzake "Gods Licht",
  en dus ook niet met betrekking tot "Gods hengel..!"
  Ondertussen…:
  De criminelen alhier…, ja, te Maarssen en omstreken… zouden
  "Gods hengel", danwel diens "Licht", ook opgeladen hebben d.d. 19 juni j.l….
  als ik "Gods hengel" en diens "Licht" niet verduisterd zou hebben!
  Zo ziet u maar. Er wordt gestreden met alle middelen om "Gods hengel.."
  U zult dat zien vanaf maandagochtend a.s. Zo God het moge behagen dat ik
  tijd van leven heb en de tekst erbij kan voegen en @Aad weer terug is om het te plaatsen.
  U allen een prettig weekend…

 13. fred van der wal 1 augustus 2009 om 19:48

  Allereerst wens ik je een goede advocaat toe want het zal niet eenvoudig worden.
  Als er beslag is gelegd op je roerende goederen; hoe bestrijd je dat?
  Is er uitzicht op het beslechten van het conflict met de overheid in je voordeel?
  Op welke termijn?
  Hoe kun je nog rustig slapen?

 14. jan bouma 1 augustus 2009 om 21:49

  @Fred…dat ik nog rustig kon slapen komt door mijn
  vaste overtuiging dat ik de bastards ga verslaan…
  Zelfs God is nu aan m’n zijde want Hij liet toe dat ik Hem verduisterde…:))
  Nou jij weer!!
  Maar even serieus. Het is gewoon een ordinaire machtstrijd met de 4e macht,
  de ambtenaren die gesteund worden door een laf College van B&W. Als eenmaal
  de hakken in het zand staan dan weet je het wel.. Pikmeerarresten kunnen er uit
  voorvloeien want ze hoeven niet zelf – persoonlijk – voor de schade op te draaien!
  Maar het staat vast – en juridisch eenvoudig te bewijzen zwart op wit – dat ze dit proces
  gaan verliezen. Tenzij de rechterlijke macht ook corrupt is. Het kan lang duren ja.
  Kijk naar Willem Oltmans en die klokkenluiders Bos en Spijkers en nog zowat figuren in het land.
  Zelfs een "brandbrief" van de milieu-jurist van de Provincie hebben ze
  geïgnoreerd. (Waarin staat dat ze fout zitten) Inderdaad zal ik moeten afwachten
  of de stommelingen willen gaan schikken door het betalen van een fikse schadevergoeding
  plus teruggave van dat ene schilderij dat ik had laten hangen met een prijskaartje van 5000 euro
  eraan want voor Gods Hengel is toen al 15.000 euro geboden! Kun je nagaan! :))
  Ben wel benieuwd wat je ervan vindt… Uiteraard is het een goddelijk geïnspireerd magistraal
  doek!

 15. fred van der wal 2 augustus 2009 om 11:16

  In je beeldende werk zit muziek, dat is al heel wat en vanaf het begin zie ik een eigen aanpak; dat laat ruimte over voor een ontwikkeling, maar die gaat zeeën van tijd kosten.
  Eveneens zie ik die ruimte in het werk van een weblogster en weer niet in dat van een andere weblogger, een beginner die ik als totaal talentloos beschouw. In dat geval besteed ik er verder geen aandacht aan.
  Weinig schilders zijn vroegbloeiers; Zelf ben ik ook een laatbloeier.
  In mijn eigen werk is de ervaring hoe tijdrovend een ontwikkeling kan zijn; Het heeft mij heel lange tijd gekost om met veel afdwalingen en zijsprongen tot een coherent oeuvre te komen.
  Als ik het over zou moeten doen koos ik een ander vak waar met minder moeite meer in te bereiken valt.
  Afgezien van het maatschappelijk isolement dat het individuele kunstenaarschap met zich mee brengt zijn de diverse problemen van het kunstenaarschap groter en de mogelijkheden kleiner geworden voor de beeldende kunstenaar dan een halve eeuw geleden.
  Een terug tredende overheid laat zich nog minder dan jaren geleden iets aan de kunsten gelegen liggen.

 16. jan bouma 2 augustus 2009 om 11:56

  @Fred…
  Opnieuw dank. Hoop dat je mij kunt volgen dat als ik je zeg dat ik absoluut niet van plan
  ben om "zeeën van tijd" te gaan steken in iets wat toch niks oplevert van waarde.
  Althans niet voor mij. Kijk!
  Ik zou graag blijven zoals ik ben. Bij elk schilderij blijf ik dan die soms verbaasde
  toeschouwer en ik verkeer elke keer opnieuw dan in de absolute wetenschap
  dat… "wat erin zit…; er ook uit kan komen." Maar…. – als je zoveel mogelijk andere
  invloeden uitsluit – pas dan de "allerindividueelste expressie" gestalte geeft.
  Het liefst dus zonder enige input van een ander. Die jou een "gewenste ontwikkeling"
  wil geven is van de ander.
  Nu ontkom je er toch al niet aan, wegens de miljoenen indrukken die je tijdens je
  leven opdoet om door die anderen gekleurde bril te kijken.
  Dus: "Er komt ook altijd iets uit van de ander." Ook alweer per definitie.
  Want ik leef immers niet op een andere planeet.
  Toch verbaas ik me altijd weer dat "de ontwikkeling" – in z’n algemeenheid gesproken –
  vrijwel nooit gezien mag worden vanuit de eigen creatieve geest van de kunstenaar zelf
  maar dat die vertaald wordt in…. het perspectief van de ander.
  Aardige opmerking in dit verband met dit doek. Zie: "Het perspectief".
  Dat je met deze opstelling je in een isolement brengt… Ja! Daar heb je gelijk in!
  Ik ervaar niets anders. Je bent sowieso, als je je kop boven het maaiveld steekt,
  de niet begrepen profeet wiens kop er dan ook af moet… of anders moet hij: "Weg!’ "Weg!"
  En daarom zit jij nu in Frankrijk denk ik… Groet!
  ps
  Morgen barst de bom met "Gods hengel..!" Wedden?

 17. Jezzebel 2 augustus 2009 om 12:55

  Ik kijk heel erg uit naar je hengel Jan.
  Dan weet je het wel 🙂

 18. jan bouma 2 augustus 2009 om 13:31

  Foei! : Bengel.
  ps
  ben vanmiddag afwezig;
  kan er ook niks fout gaan…
  was getekend:
  "stengel!"

 19. Jezzebel 2 augustus 2009 om 19:55

  Kom lekkere man met je klengel.
  Ik wil het horen.
  Dan ben je er maar niet.

 20. jan bouma 2 augustus 2009 om 20:58

  Ja…Jezz… morgen wordt jij en eenieder gered!!!
  Gewoon een kwestie van vastklampen aan Gods hengel…
  En ik maak geen grap…:))
  ps
  Ik ga nog wat anders doen…
  want de rapen worden hier gaar
  en dienen afgekoeld te worden… dus.
  Dan weet je het wel… Hierbij je …………!

 21. Jezzebel 2 augustus 2009 om 21:04

  Wat zeg je?

 22. jan bouma 2 augustus 2009 om 21:44

  Kruimeltje 1, 2, 3 en 4 houden mij scherp in de gaten
  kan je dit net nog even toefluisteren
  maar ga nu naar bed.. nog even zonder mij
  want alhier… : hele kluiven…
  ik teken niet voor dit refrein…

 23. jan bouma 5 januari 2010 om 09:28

  t.k.n.: ondanks de woede blijven we wel koel analyseren. Daarom zie hierna.
  jan bouma 05-01-2010 07:25
  Een update per 5 januari 2010. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 komen er weer aan en dus mag het zittende College eraan herinnerd worden dat de huidige wethouder ERIK VAN ESTERIK (PvdA) mij beloofde in 2005 de "zaak te zullen oplossen" en daarop trok ik mijn rechtsontvankelijke klacht in bij de NATIONALE OMBUDSMAN over de misdragingen van de ambtenaren en de MILIEUCRIMINELEN der overheid. Ten onrechte trok ik die klacht in want ik kan nu procederen om m’n recht te halen…Daarom hieronder een verslag.
  ==
  04-01-2010 23:28
  @Aad… 13:10
  Thanks voor je comment. Ik heb al een keer uitgelegd in één van m’n blogs hier dat ik geen Ned. onderdaan ben die als beroepsmilitair wordt uitgezonden naar Uruzgan om daar het risico te lopen te "mogen sneuvelen voor volk en vaderland en Hare Majesteit!" Nee. Ik ben als elke andere staatsburger die het risico had op te lopen tegen wat crimineel overheidstuig (lees: de overheid), dat inderdaad liever de burger laat opdraaien voor de criminaliteit van de staat uit het verleden. De rechtsverkrachting bestaat dan hierin dat "de overheid liegen mag" in het belang der Staat (vgl. de Pikmeerarresten). Dat vinden alle andere onderdanen van Nederland heel gewoon behalve natuurlijk wanneer ze zelf slachtoffer worden! Uiteraard is dit niet toelaatbaar. In de afweging van de overheid mag een enkele burger rustig failliet gaan. En zal die burger tot in eeuwigheid zijn vervuilde locatie niet kunnen verkopen.
  Daarover zullen wij de rechter nog nader horen. De overheid wenst ook geen aansprakelijkheid te onderkennen "in het staatsbelang". Verjaringstermijn: 30 jaar na het delict dan liggen de daders op het kerkhof. Oorlogsmisdadigers worden nog wel voor het gerecht gebracht. Ook de Griffier van de vaste kamercommissie voor Justitie, D.S. Nava, bleek corrupt toen ik hem sprak over de juridische moraliteit van de Staat. Dus dan is het parlement eigenlijk verantwoordelijk. Maar ook de Raad van State, onze rechtscolleges enz. Ergo: de Staat is corrupt want er blijkt onvoldoende zelfreinigend vermogen.
  Het is met die bodemvervuilingen zo, dat ook al wordt er "spontaan olie aangeboord" in die plassen, en ook al kan ik tientallen vaten aanwijzen die liggen aan de oppervlakte, dan kun je er ZOGENAAMD toch naar zoeken en toch niks vinden. Dan vaar of loop je er gewoon omheen snap je? Dan doe je net alsof je gek bent; je suggereert een dekkend onderzoek maar ’t is allemaal fake en doorgestoken kaart. De bedoeling is expliciet erop gericht OM NIKS TE VINDEN.
  Er wordt pas ingegrepen als het onvermijdelijk is geworden. Dan hebben we een zgn. "worst case scenario"; zo heet dat. Dus ook al drijven er oliewalmen over de plassen, en kun je meerdere boortorens plaatsen… net als in Koeweit…, het maakt allemaal niets uit. Maar ’s avonds wel op TV een paar gevonden vaten "gevaarlijk XTC-afval" met veel heisa en bombarie tonen die door "de opsporingsambtenaren" aangetroffen zijn! DE HUICHELAARS! Hier bij mij liggen er teveel vaten in de plassen; en dus dan laat je gewoon de rotzooi liggen. 25 jaar lang, vanaf 1930-1955, werden met 5 dekschuiten elke dag gestort vanuit de stad Utrecht. Bij elkaar naar schatting 1,5 á 2 miljoen m3!
  Maar de daders liggen op het kerkhof. "Ikke nie weet!" De leugenaars! Er zijn god betere ’t honderden zoniet duizenden oudere Maarssenaren die direct onder ede willen verklaren en ook weet hebben van die storts.. Het schorriemorrie zegt echter:
  "Nee! Ikke nie weet;
  Nee! Ikke niks ken vinde in het archief!"
  De maffia is er niks bij!
  Maar er moet wel geïncasseerd worden:
  "Ken…ik effe vange de WOZ?"
  Dus eigenlijk "als het kalf verdronken is dempt men de put!" Voor de toegebrachte vermogensschade, de mij toegebrachte naamschade door mij te bestempelen als "milieucrimineel", m’n integriteit te bezoedelen, te liegen enz. ach… dat is allemaal nog ter beoordeling van de rechter. De rechter mag zich ook uitspreken over het bovenstaande. Enfin. De namen van de criminelen worden bij de dagvaarding wel bekend. Zij zullen geschiedenis schrijven en ik mag hopen dat ze het zich zullen herinneren tot op de dag dat ze sterven en dat hun nageslacht er nog aan herinnerd zal worden. Ook de voormalige gemeentesecretaris van Maarssen (en de huidige politiek verantwoordelijke) AD NEDERLOF zal gedagvaard worden. Hij was voorheen immers ook nog Directeur van de Milieudienst NW Utrecht en onder diens bewind konden de criminelen hun gang gaan! "For Christ sake!" Hij is nu weer werkzaam als hoge "milieuambtenaar bij de Provincie Gelderland!" Z”n opvolger G. Oosterloo, als tijdelijk interim gem. secretaris van Maarssen, mag zich ook verheugen in een dagvaarding. Enz., enz., de lijst wordt per dag langer..
  Af en toe moet je even memoreren waar de strijd ook alweer over ging. Men zou soms ten onrechte menen dat ik "de boze man" niet meer ben. Morgen staat dit comment op het internet. En er komt nog veel meer drek naar boven. Ik ben nog maar net begonnen met m’n aanklacht.
  Aad Verbaast 05-01-2010 00:12
  @Jan:
  Kijk het hele verhaal begint kop en staart te krijgen. Of zoals je wilt: man en paard. Die worden nu genoemd immers.
  En terecht.
  Het net wordt gesloten om de vissen die gevangen moeten worden.
  Het wordt tijd dat er ergens verantwoording moet worden genomen voor deze letterlijk vuile streken die zijn geleverd.
  De enige uitweg voor het opgeheven hoofd (iets waar politici nogal dol op zijn) is om toe te geven dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt. Ontkennen heeft weinig zin meer natuurlijk.
  Vervolgens zal er gerepareerd moeten worden. Spiegel: hoe zou de situatie zijn als dit alles niet gebeurd zou zijn. Dat vergelijk is prima te maken immers. De rest is slechts een rekensom.
  Men kan niet zijn rotzooi maar ergens dumpen en denken er verder zonder kosten vanaf te zijn. Die kosten moeten dan maar alsnog verdisconteerd worden. Nogmaals: de vervuiler betaalt!
  ==
  Opmerking. Men vergist zich als dat ik me laat afmaken door het overheidstuig zonder verweer. Ik dank @Aad verbaast voor zijn ondersteuning

 24. Jan Bouma 8 oktober 2012 om 05:09

  Een update… Fred Spijker deed er 27 jaar over, Willem Oltmans zo’n 60 jaar. Ik ben nog maar net begonnen vanaf medio 2009…
  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking met het College van B&W van Stichtse Vecht.
  Aanwezig: mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld, burgemeester, wethouder Piet Ploeg, juridisch medewerker van de gemeente Dhr. Gorissen (s.s.t.t.)

  C.A.M. Bouma (procespartij/gedupeerde), ondergetekende J.B.A.M. Bouma en 2 raadslieden van http://www.Pietersadvocaten.nl.

  Beste heer Van der Zee,

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Zee een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen gewoon “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking

  Beste heer Van der Z.

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Z. een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

 25. Jan Bouma 9 oktober 2012 om 10:59

  Strafrechtelijke procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting van 6 november 2012; 13:30 uur.
  ==
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:16 PM
  To: 6826@utrecht.politie.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Van der Zee,
  Een concreet bewijsstuk van een cover up. Zie hierna.
  Suggestie. U zou Lylke Ganzenvoort (de top-milieuambtenaar die alle
  rapporten kent en dus Broeke van info. voorzag) eens kunnen vragen WAAROM
  hij niet de juiste info. heeft verzonden?
  Inmiddels;
  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:12 PM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Christian/René,
  TKN svp. de bijlage.
  Groet! JB

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:11 PM
  To: info@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  LS
  per email/post

  t.a.v. het College van B&W alsmede de gemeenteraad.

  M.v.G.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:07 PM
  To: paulpg
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  c.c. : a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. : 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. : de Rechtbank Utrecht op basis van Art. 8:68 van de Awb t.a.v. Mevr.
  mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012. (brief)

  Beste heer Paul,

  Dank voor uw reactie.

  1. Inderdaad heb ik vanochtend met erik.broeke@stichtsevecht.nl uitgebreid
  telefonisch gesproken inzake “het verhaal” dat hij aan u heeft verzonden
  d.d. 26 september. Ik heb hem, en zijn baas Lylke Ganzenvoort, verwezen voor
  wat betreft de correcties in “dat verhaal” naar mijn juridische blog site en
  naar de onderstaande email aan u.
  2. Ik heb hem verder in het vooruitzicht gesteld EEN BRIEF en een EMAIL aan
  het College van B&W te zullen sturen inzake het onvolledige, zeg maar “de
  ONJUISTE info.” die hij (Broeke/J.W.F Berkel) aan u heeft verzonden. Lylke
  Ganzenvoort wist immers beter, net als u, en net als ik. U had dus ook
  kunnen reageren op de “onjuiste verslaglegging” van de gemeente.
  3. En wat er onjuist aan is kunt u lezen in m’n email aan u en aan Dik van
  ‘t Hof.
  4. Sinds ik het rapport van de Grontmij in 1990/1991 initiëerde is de
  gemeente en de provincie en het Waternet en de VROM-inspectie en de
  milieudienst N.W. Utrecht bezig om de kluit te belazeren. Onderzoeken worden
  weliswaar CONTINU aangekondigd (sinds 1990/1991) maar het is dan niet echt
  de bedoeling…. “dat er dan iets nadeligs gevonden wordt.., want meten is
  weten; dus kun je dan maar beter niks meten, hè?!”
  5. Ik ben het zat! Ondertussen is het o.g. onverkoopbaar met een
  miljoenenschade en met schade voor “de betrouwbaarheid” van de overheid
  wegens de cover up.
  6. Dit strafrechtelijke onderdeel wordt thans door het OM onderzocht. En
  daarbij is ook van belang de navolgende aanklacht die de gemeenteraad
  aangaat:
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften,
  opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te
  verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de
  eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur:
  zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie,
  waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van
  2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie:
  http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de
  handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de
  rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de
  rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen
  wetgevingen.
  ==
  7. U kende ook de rapporten van T&A, de aanbevelingen, etc.
  8. Ik zal zo dadelijk deze email aan het College van B&W zenden incl. aan de
  milieupolitie 6826@utrecht.politie.nl voor het zoveelste bewijs van de cover
  up.

  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: paulpg
  Sent: Monday, October 08, 2012 2:23 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste mijnheer Bouma,

  Dank u voor uw reactie op de antwoorden van het college. U roert een
  goed punt aan denk ik dat ‘t Slijk, althans een deel daarvan aangemerkt
  zou moeten worden als “voormalig gesloten stort”. Ik neem tenminste aan
  dat u dat bedoelt met VGS. Want volgens mij is ‘t Slijk in feite een
  VGS.

  (Noot. Inderdaad; ik zeg ook niets anders. Jan Bouma)

  Verder zag ik u dat u mij vanmorgen heeft gebeld. Ik zat in de auto en
  in besprekingen bij een klant.
  U heeft het in uw voicemail over een gesprek met de heer Broeke (??) en
  over een e-mail die u gestuurd zou hebben. Onderstaande is de laatste
  email (afgelopen donderdag 4 oktober) die ik van u ontvangen heb. Hierin
  staat niets over een gesprek met de heer Broeke. Wellicht is uw e-mail
  niet aan mij gericht geweest, i.i.g. niet aangekomen. Kunt u deze e-mail
  mij dan alsnog toesturen?

  Bedankt en met vriendelijke groet,
  Piet Paul, fractie GroenLinks Stichtse Vecht

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: