Villa Mithras

De boze man

"…Gods hengel…" in beeld gebracht en…


…inderdaad was dit schilderij ook "in beslag genomen" door de criminelen en zou zeker door hen zijn opgeladen op 19 juni j.l. … maar… God verhinderde dat ze het ook daadwerkelijk in handen kregen…!

Het doek meet 130 cm x 110 cm; olieverf/linnen. In  houten lijst.

Zie hierna ook nog een détail van dat schilderij: (is ca. 30 cm x 40 cm: u ziet het midden links)


Toelichting.

Niet zo zeer de voorgeschiedenis van dit doek is opmerkelijk want het ontstond als zo vele anderen. Zonder voorop gezet plan. Wel wat er later mee gebeurde. In 1999 ontstond het. U ziet dat ‘de geest’ het doek geschilderd heeft waarbij ik weliswaar uitvoerder was maar veel meer toeschouwer bij het ontstaan ervan. Geenszins was ik van plan "Gods hengel" te gaan schilderen die ontstond vanzelf in het zwerk. Alles is in grote beroering.

Er daalt geen "hengel" naar beneden maar een enorme haak waar de hele wereld aan kan worden opgehangen. Later bleek dat er aan de punt van die haak een mannetje hangt die met uitgestrekte armen denkbeeldige drenkelingen uit de zee wil redden.

En dat ‘zag’ de godvruchtige man en dominee van de Veluwe… (zie m’n vorige blog voor al wat uitleg). Dit  gebeurde – dat hij dat ‘zag’  – zo’n jaar geleden en er was toen nog geen sprake van een overval door de criminelen. 

De godvruchtige man zei me: "dat schilderij komt bij te hangen…!" (En hij wilde ook nog ‘De Vuurvogel’ kopen en bood voor beide werken elk maar liefst 15.000 euro…)

…want  "binnenkort" zo vertelde hij me… zou hij rijk worden en mij kunnen betalen. (Ik vertel u een historische waarheid).

Maar… de omstandigheden van ‘de man van God’, de dominee van de Veluwe, doen me toch aarzelen in die zin dat zijn te verkrijgen rijkdom een criminele oorsprong heeft! U ziet dat De GESCHIEDSCHRIJVING van duizenden jaren herleeft!

Veronderstel dat hij mij zou gaan betalen met bloedgeld dat verkregen is uit moord?! Dat kan ik toch niet aannemen?!

Weliswaar – zo heb ik begrepen – gaat het slechts om de herkomst van iets wat de Egyptenaren deden… Iets met piramides…:)) !!! Niettegenstaande….

Ook dan twijfel ik… Wat zou u doen? Misschien denkt u… "Nou ben je wel Roomser dan de Paus… want zelfs die heeft boter op z’n hoofd..; neem het geld aan, en doe net of de herkomst ervan je niets aangaat, of dat je dat niet weet! 

Tsja… ik zal "God" er nog eens naar vragen. Die vraag stel ik dus aan mezelf… maar ook aan U.

Wel graag een eerlijk antwoord, hè… Het gaat om 30.000 euri…. ofwel de 30 zilverlingen van een Judas…  

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.
.
.

55 Reacties op “"…Gods hengel…" in beeld gebracht en…

 1. Jezzebel 3 augustus 2009 om 09:16

  Gods hengel is een anker.
  Ik weet niet zeker of het schilderij me bekoort.
  Het detail vind ik wel interessant.
  30.000 euri, heb je het geld nodig?
  Misschien is het goed dat de man die van zijn geld bloedgeld maakt jouw schilderijen koopt?
  Misschien is het een goed idee dat hij er naar kijkt?
  Want jij ook niet meer dan een doorgeefluik, zoals je zelf zegt.
  Wat weten wij nu van het grote plan?
  Dik aanbevolen natuurlijk.
  Je zet me aan het denken 🙂

 2. Aad Verbaast 3 augustus 2009 om 09:31

  Met de detailopname erbij wordt duidelijk dat de opname van het het schilderij nogal onscherp is. Jammer eigenlijk, dan gaan veel fraaie details verloren.
  Over ‘details’ gesproken en ingaande op je vraag:
  – als iemand zegt ‘binnenkort wordt ik rijk en dan kan ik je betalen’ lijkt me in het algemeen geen goed onderpand. Maar alles kan in deze wereld.
  – Dat het je doet aarzelen over de wijze waarop iemand denkt rijk te worden, is aan jou. Ik hoop ook wel eens het winnende lot in handen te hebben. Het betekent niet dat de man in kwestie het via het criminele circuit in handen heeft gekregen.
  Kortom: ik zou de 30.000 euri aannemen (mits je de schilderijen er voor zou willen verkopen, en hij het geld – inmiddels – heeft), zolang voor jou niet duidelijk is hoe aan het geld is gekomen. Is het voor jou duidelijk dat het een criminele achtergrond heeft, dan zou ik het niet aannemen.
  Jij hebt het toch altijd over integriteit?
  Dit lijkt me een integere benadering.

 3. Marius van Artaaa 3 augustus 2009 om 09:32

  of de olieverfhoos krijgt de g van de meest voorkomende vloek niet losgewrikt…
  ik zal het sowieso aanbevelen als poging het weer te begrijpen…
  met natuurlijk een verwijzing naar mijn Adamluchten als dagsluiting voor gisteren, om te laten zien wat de natuur zelf al niet aan schilderijen voor ons maakt…

 4. jan bouma 3 augustus 2009 om 09:37

  @Jezz… Dank. Laat men "het grote plan" wel of niet willen bezien in totale samenhang. Veel meer kan ik er niet over zeggen behalve dan de samenhang al blijkt uit de geschiedschrijving en het aanbod van "de godvruchtioge man".
  Je vraag of ik "geld nodig heb" dient uiteraard, net als voor eenieder ander op deze wereld, met "ja" beantwoord te worden alhoewel men ook weer gelooft dat "de profeten toch in de woestijn wonen en van de wind en van sprinkhanen kunnen leven..!" Lijkt me ook een aardige Bijbelse opmerking inzake ene Johannes dacht. En zo heet ik eigenlijk…:))

 5. fred van der wal 3 augustus 2009 om 09:46

  Gewoon verpatsen die handel
  en een nieuwe maken
  nimmer dralen
  nimmer falen

 6. jan bouma 3 augustus 2009 om 09:47

  @Aad…9:31
  "De godvruchtige man" is nog niet tot zijn veronderstelde grote rijkdom gekomen en de kwestie is voorlopig daardoor niet meer relevant. De vraag omtrent de integriteit (de herkomst van het geld) blijkt vrijwel in elke omstandigheid relevant. Het "schipperen" dient zich aan…. Zie ook m’n antwoord aan @Jezz. Beter ware het natuurlijk dat de echte integeren zich zouden aandienen.
  In dit verband: ik heb begrepen dat de Vaticaanse Staatsbank investeert in wapenfabrieken….
  Je hebt gelijk inzake de scherpte van de opname. Maar ja.. men doet het ermee.

 7. jan bouma 3 augustus 2009 om 09:52

  @Marius… 9:32
  Tussen jouw verhaal en dat van mij ligt een wereld met
  oneindig grote verschillen. Laat ik zeggen dat ik de jouwe
  wel begrijp en ik waardeer al dat je de mijne "probeert te begrijpen!"
  Overigens… (omdat ik je gedachten lees) schreef ik als
  bewijs mijn "dagafsluiting" en kon daarbij een glimlach niet onderdrukken…

 8. Martin Broek 3 augustus 2009 om 09:58

  Heb je dit nog een keer bij de hand, dan
  maak je gewqoon een derde over aan de
  club die de vaticaanse investeringen in de
  wapenindustrie in het zonnetje zet (de prachtige
  Italiaanse naam van deze organisatie is me
  even ontschoten, maar iets met della pace).

 9. jan bouma 3 augustus 2009 om 10:02

  @Fred… 9:46
  Kordate taal. Kunstenaars blijken sowieso ALTIJD in dienst te hebben
  gestaan van "Het Kapitaal!" Maar zie wel wat ik er nog meer over opmerkte.
  De vervanging.
  Ik ga pas weer schilderen bij enige bevrijding; dat is nu niet te doen.
  Eerst dienen de criminelen vernietigd te worden. Als dat me niet lukt
  is het over. Ook mijn uithoudingsvermogen is begrensd.

 10. jan bouma 3 augustus 2009 om 10:11

  @Martin..9:58
  Valt te billijken. Evenzogoed dien ik dan wel de strijd te winnen. En gelet op
  het onuitroeibare opportunisme dat de mens in z’n domheid laat prevaleren
  kan het zo zijn dat ik die strijd niet win. Veelal zwijgt men als er cruciale vragen
  gesteld worden.

 11. joost tibosch sr 3 augustus 2009 om 11:09

  @Jan
  ‘De 30 zilverlingen uit het lijdensverhaal van Jezus zijn zo overgenomen uit de profeet Zacharia. Hij haalt enorm uit tegen een herder "die niet deugt..die zich niet bekommert om het verdoolde schaap en het afgedwaalde niet zoekt, die het gekwetste niet geneest en het gezonde niet verzorgt, maar het vlees van vette dieren opeet en afkluift tot op het bot"(Zach 11,15v) Zijn loon,dertig sjekel zilver, gooit hij -woest als hij is- in de tempel bij de smelter(Zach 11,12-15). Moet ik jou nog zeggen wat ik over de dominee en de Paus denk?
  Mijn eerlijke mening over God heb ik net op een blog over G”d en gen-technologie(?) gegeven. Ik ben zo’n PC-oen dat ik dat niet op dit blog krijg en vraag je dus het daar te lezen. Vermoedelijk doe ik als gelovige met mijn beeldspraak over bv. de "hand van God" hetzelfde als jij als ongelovige(?)met je creativiteit in kleur met de "hengel van God" doet. Ik doe maar een gok!

 12. Aad Verbaast 3 augustus 2009 om 11:21

  @Jan: helemaal eens dat de vraagstelling rond integriteit altijd relevant is. Ook relevant is dat er veel geschipperd wordt om het geweten, voor zover aanwezig en dan relevant, te sussen. Laveren is des schippers eigen, zeker als alle zeilen moeten worden bijgezet. Ieder vindt er zijn eigen maat in.
  Je noemt het Vaticaan, laten we het maar niet over die maat voor integriteit hebben. Je weet hoe ik daar over denk.
  Mijn maat: laat ik dan maar ‘heiliger dan de Paus’ zijn Dat is nog niet eens zo’n grote uitdaging, en het bevordert mijn nachtrust.

 13. Jezzebel 3 augustus 2009 om 11:59

  @Jan, ik ben het dan toch weer met Joost en met Fred eens.
  Gewoon verpatsen en een nieuwe maken.
  Ook dat de hand van God.
  Het is niet aan jou om te bepalen of te achterhalen hoe hij zijn geld verdient.
  Nogmaals; wellicht is het belangrijk dat die man jouw doeken ziet, heel vaak, heel veel.

 14. jan bouma 3 augustus 2009 om 12:12

  @Joost Tibosch Sr…11:09
  @Aad… 11:21
  Wellicht interessant om even te kijken op het blog van Marius van Artaaa alwaar ik
  een integraal antwoord geef.
  Kern van de zaak is ondermeer mijn quote (zie aldaar, maar ook het voorafgaande bij hem):
  @marius..
  Je weet dat Kloos zei; "Ik ben ’n God in het diepst mijner gedachten!"
  En dat wist ik al toen ik werd geboren.
  Later, ja veel later kwam het Leven erbij met ook Erasmus en laten we
  Spinoza niet vergeten.
  "..Maar waart Gij, Saulus, al niet op weg naar Vlissingen?"
  Zo halverwege, zo overweeg ik, zal ik U alsnog bekeren…:))
  einde quote.
  Nu wil ik het graag begrijpelijk houden voor de mensen die dit lezen; ook die
  op het Internet, en dan lezen over ‘de boze man’.
  De diskwalificatie betreft dus de bedienaren van de Religie…; die van
  de politiek, die van de intelligentsia en die van pers en media.
  Het schilderij behandelt – toevallig – "de Religie". Andere doeken gaan over
  de andere genoemde deelgebieden.
  Welnu:
  Zonder dat men de keuze bepaalt voor de alternatieven
  schiet het allemaal niet veel op en… blijft "Gods hengel"
  en diens haak onderaan… "LEEG !"
  ps
  Ik schilder niet voor de kat z’n viool maar wens wel graag duidelijke stellingnamen
  met daaraan te verbinden de nieuwe alternatieve wegen.
  Allemaal uit goed begrepen opportunistisch eigenbelang overigens.
  Ergo: waar blijven de vervangers van de notoire corrupte criminelen?
  (En die ook m’n schilderijen toekomen).

 15. jan bouma 3 augustus 2009 om 12:18

  @Jezzebel… 11:59
  "De godvruchtige man" had mij heel duidelijk gemaakt dat hij zijn
  fortuin zou gaan verdienen met ‘piramidenspelen’….; dus je zegt het maar. (?)
  Voorlopig kan ik sowieso niks "opnieuw maken’ want ik ben er niet voor
  in the mood noch gedisponeerd. Geen flauwe uitvlucht; maar realiteit.
  Overigens: lees ook svp wat ik hierboven schreef aan Tibosch en Aad.
  Daar komt nog bij dat ik sinds zijn pochen "dat die schilderijen bij hem zouden
  komen te hangen.." de hele kwestie misschien niet relevant meer is. Ik ga hem
  er niet over bellen "wanneer hij zijn – in principe – gekochte doeken nu eens komt
  afnemen… en betalen…"

 16. joost tibosch sr 3 augustus 2009 om 12:59

  @Jan
  Jij met je ‘Tibosch’!

 17. jan bouma 3 augustus 2009 om 13:11

  Re: 12;59
  Waarde Tibosch! Met die opmerking kan ik niet veel;
  en ik zeg dit mede namens "God". Waren wij het niet eens?
  Ik dacht het wel.

 18. joost tibosch sr 3 augustus 2009 om 13:50

  @Jan,
  Ik dacht het niet..met mijn Abba-geloof leef ik in ieder geval in een "voornamenwereld" ( en niet in een gezelschap van achternamen of buiten een voorname ‘kliekjesclub’..zo, ben ik dat ook effe kwijt!)

 19. jan bouma 3 augustus 2009 om 14:18

  What’s in a name? Als jezelf daar verwarring over schept!
  Joost! – Joost Tibosch – Joost Tibosch Sr – met toevoeging ds.
  Het is mij om het even. Noem je dan zoals je wilt worden aangesproken.
  Schep zelf die duidelijkheid svp….
  Vraag: moet ik nu wel of niet die 30.000 euro aanvaarden?
  Tenslotte gaat het wel om een collega van je, Joost!

 20. joost tibosch sr 3 augustus 2009 om 14:59

  Voor alle duidelijkheid: ik gebruik mijn echte voor- en achternaam, de maskerade van pseudoniemen ligt me niet. Het sr. is nu eenmaal zo en met mijn zoon Joost heb ik die toevoeging afgesproken, dat hij in ieder geval geen gedonder met mijn ‘stukkies ‘ krijgt. Ik ben nl een gevaarlijke roomse en helemaal geen ds (wel drs,, maar dat vergeet maar!). Ik ben zoals je merkt erg gevoelig voor gebruik van voornamen en achternamen..dat heb ik altijd gehad!. Ik word dus graag Joost genoemd! Wat die 30.000 euro betreft ik hoop dat die mij vreemde dominee -als hij ze al heeft- die over de vloer van zijn kerk keilt en dat zijn arme -door de crisis getroffen- kerkleden ze dan meteen oprapen…dan blijf jij wel met je hengel zitten!

 21. jan bouma 3 augustus 2009 om 17:21

  @Joost… 14:59
  Geen antwoord op mijn vraag. Moet ik die schilderijen nu wel of niet verkopen
  tegen de vermoedelijke criminele herkomst van dat geld? Ja of Nee.
  Dat is de vraag. Ik meen overigens duidelijk ergens gelezen te hebben
  dat je ds. was maar mogelijk was de ‘r’ weggevallen. But who cares?
  De vraag blijft onveranderlijk hetzelfde.
  Omdat de integriteitsvraag zich niet alleen hier aandient maar ook op
  het blog van @Aad verbaast las ik in een comment in dat ik – geheel to the point –
  zoëven aldaar schreef n.a.v. een reactie van @Smokey Robbinson.
  (en wel t.a.v. punt 2)
  Als volgt:
  jan bouma 03-08-2009 17:02
  @Smook 15:42
  Inzake je opmerkingen dat je het "jargon" moet ignoreren…; daarmee bevestig je mijn mening en die van @Aad en idem ook van jezelf ook omdat je concludeerde… "dat dat niet nodig was enz."
  DES TE MEER reden je er woest over te maken… Denk even na over wat je zojuist hierover zei…
  2. Inzake je opmerkingen dat ik mijn ziel en zaligheid en m’n principes voor 30.000 euro zou moeten (kunnen) verkopen… daarover verschillen wij van mening.
  Immers:
  Een voze daad, iets wat je uit opportunisme doet, zal zich nimmer kunnen verenigen met het
  gedicht van Kavafis dat luidde: (ik citeer uit m’n hoofd):
  Voor sommige mensen komt een dag waarop
  zij het grote Ja of het grote Nee moeten zeggen.
  En het blijkt meteen wie het Ja in zich heeft en na het gezegd
  te hebben gaat hij verder in eer en vertrouwen op zichzelf.
  Wie weigerde heeft geen berouw. Werd het hem weer gevraagd,
  nogmaals zou hij nee zeggen.
  En toch richt dat "Nee" – het juiste –
  hem te gronde voor heel zijn leven…
  ========
  En dan hoef ik jou niet te vertellen dat die vraag je in Dantes Inferno
  gesteld wordt vóórdat je het Hemelrijk kunt binnengaan.
  Heb je dat Nee uitgesproken vanwege de opportunistische
  redenen – het juiste volgens jou…., – ik moet immers die schilderijen opportunistisch
  verkopen en m’n ziel verraden – zo zal ik dan mezelf treffen bij Dante’s ultieme vraag.
  Want ik zal mezelf te gronde richten door het (opportunistische) "juiste" te doen!
  Ik deed immers hetgeen jij juist acht. Die schilderijen verkopen tegen de prijs
  van 30.000 euro en tegelijkertijd mijn ziel en zaligheid daardoor verraden.
  Snap je?
  En vervolgens ook aan @Aad verbaast mijn vraag:
  jan bouma 03-08-2009 17:04
  @Aad… 16:56
  Snap je mijn redenatie naar @Smokey dat ik het dus niet eens ben
  met je gelijk inzake het standpunt van Smokey?

 22. joost tibosch sr 3 augustus 2009 om 17:48

  Je denktr veel te lang na voor je iets verkocht hebt! Ga gewoon weer schilderen. Volgens mij duurt het nog heel lang vóór je aan Dante’s Ja of Nee toebent. En dan kun je nog altijd zien(dit is een rooms antwoord!)

 23. jan bouma 3 augustus 2009 om 18:07

  Alweer geen concreet antwoord op m’n vraag, Joost!
  En aan "Roomse" antwoorden heb ik sowieso de pest…!
  Derhalve ter zake opnieuw de vraag:
  Moet ik nu wel of niet volgens jou voor 30.000 euro (of zilverlingen)
  m’n veronderstelde ziel en zaligheid verkopen aan de Judas?
  De vragen hangen samen met die 2 schilderijen.
  Precies zoals Kavafis en Dante dat formuleerden?!
  Don’t turn around the bush! Kom ter zake!

 24. joost tibosch sr 3 augustus 2009 om 19:49

  Ja,hé, blijf nou bezig! Zou jij nu onderhand eens niet zelf je beslissingen nemen en achter de antwoorden komen die je daarvoor nodig hebt. Ik ben geen dominee, geen paus, geen pastoor, geen imam..zoek jij het zelf maar lekker uit! Moet ik ook!

 25. fred van der wal 3 augustus 2009 om 20:48

  Wat is een schilderij meer dan een paar onsjes verf op linnen?
  verkopen die doeken.

 26. jan bouma 3 augustus 2009 om 22:07

  @Fred
  Kan me je vraag wel voorstellen als ik schilder van professie zou zijn zoals jij.
  Dan verf je inderdaad niet meer dan een paar onsjes verf op doek of linnen en
  je maakt vele werken.
  Dat ben en was ik niet. Het hele (kleine) oeuvre bestond slechts uit 48 doeken
  en elk werk betekende voor mij een "noodzakelijk verhaal" en dat als "opdracht" werd
  vervaardigd. Dan kijk je wel anders aan tegen die werken. Nog afgezien van de inspanningen
  want ik was blij dat ik er vanaf was.
  Dat had die dominee ook goed begrepen! Maar ik ben niet te koop. Zelfs niet voor die
  dominee die zich zag als de redder op dat schilderij onderaan die haak van Gods hengel.
  De totale samenloop van e.e.a. is toch opmerkelijk. Zonder de "verduistering" van die
  doeken t.g.v. de criminele overval zou er niets over bekend geworden zijn.
  Was dit Vkblog er niet geweest.., en evenmin zou het ware verhaal van die dominee…
  God hebbe zijn ziel… bekend geworden zijn! Gods wegen en die van mij zijn ondoorgrondelijk..:))

 27. George Knight 4 augustus 2009 om 13:49

  @Jan
  Gesteld dat het aanbod van 30.000 nog staat zul je de afweging om wel of niet te verkopen in jezelf moeten vinden. Een schone, oprechte en eerzame burger hoeft alleen met zichzelf in het reine te zijn. Niet noodgedwongen met de wereld of ander onrecht. Anderen kunnen argumenten aandragen die vervolgens alleen in jou hun waarde krijgen.
  Nou overzie ik niet of het bij je vraag om een speels sofisme of een dieper liggende waarde gaat. Dat laatste halverwege verstopt in luim. Of dat je jezelf ontsnapt door eindeloos te varieren. Zo veranderlijk als het leven zelf.
  Praten in parabels is verleidelijk omdat symboliek aanhaakt -om niet te zeggen: hengelt- bij het leven zelf. Groot stapelt op groot en suggereert immens. Maar soms verhult zo’n opstelling een duidelijke verklaring. Meer is dan minder. Een dooie hoek kan ontstaan door een teveel of een tekort. Bij jou vermoed ik uiteraard het eerste. Kortom, een kwestie van ordening naar de afronding.
  De vraag naar de toelaatbaarheid van het aannemen van crimineel geld is een vraag naar het aannemen van een toelaatbare houding. De spreekwoordelijke spiegel telt waarin je jezelf ziet. De rokken van de ui liggen verspreid en zijn geen kern. Ik hoop dat dit een antwoord is.

 28. jan bouma 4 augustus 2009 om 16:15

  @George…13:49
  Jazeker. Men kent evenwel het idee van de zogenaamde
  "gedeelde verantwoordelijkheid".
  Zoal eenieder mij vrij pleit niet te hebben begaan
  een misdaad verlicht dat de eigen daad.
  Het is een uitvlucht voor en van het eigen geweten!
  Ik blijf betreuren het gemis van de vervangers
  die mij zouden kunnen verlossen.
  Van m’n geweten en dat van U!

 29. Jezzebel 4 augustus 2009 om 20:31

  @Jan, Rambam zei eens, en ik zeg het nu heel vrij:
  De waarheid is als de rokken van een ui.
  Je pelt tot de kern.
  Dan blijven er tranen over.

 30. jan bouma 4 augustus 2009 om 21:02

  @Jezz..
  Ik pel liever af je echte rokken…
  met permissie uiteraard.
  daarin schuilt geen enkel kwaad.

 31. Jezzebel 5 augustus 2009 om 06:40

  @Jan, goedemorgen 🙂
  Ook geen enkele waarheid 🙂

 32. lidy broersma 5 augustus 2009 om 07:53

  Beste Jan, als ik je zo lees dan ben je uitermate bedreven in het vissersjargon of beter gezegd het visserslatijn.

 33. jan bouma 5 augustus 2009 om 09:36

  @Jezz… ook goedemorgen… "geen enkele waarheid" zeg je..,
  heb je dan valse benen onder die rokken zitten.. Nu was de Bijbelse Jezebel
  tot veel in staat maar jij heet Jezzebel.. toch? Bovendien… ik had ze al gezien.
  Jezebel en je benen…
  @Lidy… ik heb je nog geen 10% verteld… blijf daarom standby en laat je door mij
  redden… Lees hierboven hoe ik @Jezz weer tot de waarheid breng… Zij wilde immers
  verloochenen haar prachtige benen en die ik al "zag" door Gods bril deze keer.. en ik ga
  die Heilige Bril nou ook eens opzetten voor de jouwe…
  ps
  alle teksten die men leest worden ook verkregen dankzij
  Gods invloed. Ikzelf heb daar niets mee te maken want
  "Ik ben een God in het diepst mijner gedachten.."
  Allen een prettige dag vandaag en alle dagen erna…

 34. Jezzebel 5 augustus 2009 om 09:59

  @Jan, dan wordt het dus toch weer huilen 🙂
  Rambam had gelijk.
  Maimonides dus, maar dat wist je toch wel?http://nl.wikipedia.org/wiki/Maimonides
  Komt het schilderij nog dat je voor vandaag hebt beloofd?
  Ik ben heel erg benieuwd wat jij gaat maken van de gebroken vessels.

 35. Aad Verbaast 5 augustus 2009 om 10:07

  @Jan:
  Jezzebel schreef:
  "Komt het schilderij nog dat je voor vandaag hebt beloofd?
  Ik ben heel erg benieuwd wat jij gaat maken van de gebroken vessels."
  Ga je het echt zelf proberen?
  Ik heb namelijk nog geen tekst binnen komen zien ‘wapperen’.
  Laat anders even weten. Lukt het niet, dan kan ik je er nog even mee helpen.
  Vanaf een uur of twee ben ik ‘en route’ overigens tot laat in den avond..

 36. jan bouma 5 augustus 2009 om 10:30

  @Jezz.. 9:59
  Laat opspringen en verblijden je hart in vreugde…
  Immers… leerde ik de eenvoudige Maimonides niet als leerling het volgende:
  =="Beziel mij met liefde tot de kunst en tot Uw schepselen. Laat niet toe dat geld of roemzucht mijn daden beinvloeden, want deze vijanden der waarheid en menschenliefde kunnen mij licht op dwaalwegen voeren en mij van mijn plicht om Uw kinderen wel te doen afhouden==
  en dat herhaalt hij in zijn Arts zoals ik hem had voorgezegd!
  Ziedaar dus mijn worsteling met de dominee en diens 30.000 zilverlingen…!
  Je spreekt verder over het "gebroken Schip" of zoals ik het noem "Our Lost Ship!"
  Ik heb je daarover nog niets definitiefs te melden. Het is wel zo dat ik in wellicht euvele
  overmoed aan @Aad… toch ook ’n schepsel Gods – had toegezegd hem niet langer lastig
  te vallen. Maar aangezien ik die Handleidingen niet heb geschreven….. hebben Wij goedgevonden
  – in afwachting van een herschrijving van ook dat Boek der Handelingen – misschien anders
  besloten… Je zult nader vernemen. Ondertussen… trekt ook Lidy mijn aandacht!!! :))
  @Aad… laat mij even denken… ik denk dat Gods hengel nog steeds niet voldoende
  beproefd is.. Dus het kan wachten met dat "Verloren Schip!"

 37. Jezzebel 5 augustus 2009 om 10:54

  @Jan, vessel zoals ze het woord in het Engels gebruiken.
  Niet enkel een schip.
  Een ‘container’, of lichaam.
  Je had het er bij Marius over, vandaar dat ik erop kwam.
  Toen je aan het pochen was. 🙂
  Babylon zegt er het volgende over:
  Vessel: large craft made for navigation on water, boat, ship; container, receptacle (especially for holding liquids); tubular duct through which bodily fluids flow (e.g. blood vessel); one who has or demonstrates a certain quality

 38. jan bouma 5 augustus 2009 om 11:03

  @Jezz…
  Je zult constateren dat "Our Lost Ship" de lading HAD die je noemt.
  Je zult tot morgen moeten wachten om het verloren
  dan wel gebroken schip te aanschouwen. En bedenk dan,
  als je dat zult zien, dat alles al was voorbeschikt….:))

 39. Jezzebel 5 augustus 2009 om 11:12

  @Jan, ik blijf nieuwsgierig, dan weet je het wel 🙂
  Tot morgen dus?

 40. jan bouma 5 augustus 2009 om 13:46

  @Jezz…
  Terwille van de noodzakelijke interacties
  tussen de mensen schreef ik voor "morgen" al iets
  op je blog. De mensen gaan daarvoor naar "De Moederschoot!"
  Hoe toepasselijk.
  —————————————————————————————-
  Vraag aan je als kunstkenner:
  Wat vind je van Ger Lataster?
  Het abstract expressionisme?
  Niet dat ik me daaraan verwant voel
  maar er is wel "iets". Het "ietsisme" wellicht?

 41. Jezzebel 5 augustus 2009 om 15:06

  @Jan, ik kende Ger Lataster niet.
  Maar vond een pracht linkhttp://home.tiscali.nl/lataster/Lataster.html
  Voel je je niet met hem verwant?
  Zijn werk is interessant en zet aan tot denken.
  Vaak naar hem kijken zal nog zoveel meer diepgang geven.
  Ook in je eigen werk.
  Ik ben heel erg benieuwd naar jouw Lost Ship,
  Wat volgens mij toch niet hetzelfde is als ‘the broken vessels’.
  Of Tikoen Olam, het helen van de wereld.
  Maar ik wil het eerst zien.
  Misschien geef je me iets wat ik nog niet kende zoals nu Ger Lataster.
  Daar ben ik erg blij mee.
  Dank man 🙂

 42. jan bouma 5 augustus 2009 om 15:20

  @jezz. 15;06
  Tuurlijk voel ik me wel verwant met Lataster
  maar ’t is buitengemeen hoogmoedig dat te beweren.
  Toch is hij – bewust – nooit een voorbeeld voor me geweest,
  noch enig andere kunstenaar.
  W
  Want ik verwerp ten diepste het verraad aan de eigen
  expressie. Of dat figuratief is dan wel abstract doet niet ter zake.
  Ik heb die link die je me gaf van Lataster nog niet bekeken… (zal dat later doen)
  maar als je zijn plafondschilderingen kent in het Mauritshuis dan weet je genoeg.
  Magistraal!
  Anders dan Appel en Corneille en Jasper Johns en ook Willem de Kooning
  verdient hij de onderscheiding van de "abstract expressionisten met een eigen gezicht!"
  in dit tijdperk.
  Dag… Tot morgen voor ons gezamenlijke verloren Schip…:))
  "…And I wanna …………………….. you!"

 43. jan bouma 5 augustus 2009 om 16:03

  @Allen
  en
  @Jezz
  Toegift.
  Ter illustratie van mijn verwijzing naar Latasters magistrale plafondschildering
  in het Mauritshuis trof ik een spaarzame verwijzing met de volgende link.http://www.mauritshuis.nl/index.aspx?chapterid=2987
  En als u nou doof en blind bent ziet u er niks in maar ik herken
  erin de eeuwige waarheid van de kunstenaar..
  Gaat u die plafondschildering ook eens in werkelijkheid zien…

 44. Jezzebel 5 augustus 2009 om 16:30

  @Jan, dank voor deze link.
  Ja, ik kan zijn werk goed ‘lezen’.
  Net als jij.
  Het geheim zit volgens mij in die boterham met jam Jan, die hij schilderde.
  Atlantis, de werkende mens, als je goed kijkt is hij volgens mij niet aan het werk met een spade, maar is hij een kunstwerk aan het schilderen, steunend op zijn knie.
  Aan het werk dus!
  Verder.
  Er zijn nog geheimen te vertellen, is wat Ger Lataster zegt tegen zijn ‘fellow Gods’.
  Hoe zit het met die vier doeken van jou?
  Staan ze nog in de weg 🙂
  Zelf ben ik van mening dat het heel belangrijk is om veel naar ‘goede’ kunstenaars te kijken.
  Het tilt je eigen werk naar een groter plan.
  Al was het maar, hoe het óók kan.
  Niet voor niets laat ik op mijn eigen blog zo veel echte en goede kunstenaars zien.
  Misschien heeft iemand er iets aan, misschien kan hij of zij het verder tillen.
  En zo zijn we dus toch weer uit bij de moederschoot.
  Matrixial borderspace, of hoe alles met alles te maken heeft.
  En hoe je ellkaar heel zachtjes in beweging kunt zetten.
  Mooie kunstwerken bouwen.

 45. jan bouma 5 augustus 2009 om 16:47

  @Jezz…16;30
  Ik begrijp je. Anderzijds en anderszins.. Ik ben panisch beducht voor enige
  toeschrijving van het epigonisme. Er ontstaat dan een – althans bij mij – een
  heftige reactie van te tonen "het tegendeel!" terwijl dat niet kan bestaan als de waarheid wordt gesproken.
  Want ook ik heb gesteld dat je – als kunstenaar – "kind bent van je tijdperk" en
  je daaraan niet kan onttrekken.
  Ook jouw "Matrixial borderspaces" voltrekken zich
  en refereren aan de oerbasis van de menselijke expressies.
  Tussentijds bedenk ik… "al deze woorden zou ik niet gesproken hebben als…
  er geen criminelen zouden zijn geweest…!" Het is een ogenschijnlijk waanzinnige
  wereld waarin we leven. Maar zowel de criminelen als de goed menenden hebben elkaar
  nodig.
  Immers: Zonder ‘goed’ is er ook geen ‘kwaad’…
  ps
  …heb je die stippellijn van me al kunnen invullen…?
  Anders vraag ik het aan ’n ander…:)) Die het wel snapt….:))

 46. George Knight 5 augustus 2009 om 17:27

  @Jan
  Het werk van Jack the Dripper oftewel Jackson Pollock kende ik van een platenhoes -Free Jazz van Ornette Coleman nog uit het LP-tijdperk- voordat ik het nader leerde kennen via het museum. In een omschrijving op een blog dat uitgaat van een analogie met muziek kan ik me vinden:
  "In the Pollock painting, each dribble, each ecstatically wavering line, has equal importance"http://streamsofexpression.blogspot.com/2008/08/caught-in-colemans-spell-ornette.html
  Dat riep bij mij de vraag op of zo’n gelaagdheid -of het ontbreken ervan- in jouw schrijf- en schilderwerk ook is terug te vinden. Het lijkt eerder dat je juist rebelleert tegen ‘equal importance’. Maar dat is een slag in de lucht, want je werk ken ik te slecht om erover te kunnen oordelen. Waarom echter een godsbeeld ertussen geschoven?
  Ik verschil trouwens met je van mening dat Willem de Kooning in zijn tijd geen expressionist met een eigen gezicht was voordat in de latere jaren zijn assistenten de boel overnamen. Is Mark Rothko niet de ultieme abstracte expressionist? Vorig jaar op een overzichtstentoonstelling in Munchen urenlang gebiologeerd naar zijn werken gekeken. Kortom, hoe bereiken we ‘equal importance’?

 47. Jezzebel 5 augustus 2009 om 17:44

  @Jan, ik blijf fijntjes glimlachen.
  En denk er het mijne van.
  Zoals dat gaat.
  En man, kom op zeg, als jij niet begrijpt dat ik het door heb wat jij op je stippellijntjes zet, dan zoek ik wel een ander hoor! 🙂

 48. jan bouma 5 augustus 2009 om 19:34

  @George
  Daarin kan ik me wel vinden "equal importance" maar dan voor elke kunstenaar afzonderlijk.
  Overigens: ik misken verre dat de genoemde abstract expressionisten die betiteling niet zouden verdienen, en zeker De Kooning. Ik gaf slechts aan mijn huiver ingedeeld te worden volgens de al snel op gang komende "rubriceringen" en "hokjesdrift" van de kunstkenners en daarom trachtte ik bij de tot standkoming van die Mithrascollectie mij zoveel mogelijk te distantiëren van welke stroming of kunstenaar dan ook. Binnen de Nederlandse moderne schilderkunst vind ik weer wel dat Ger Lataster bijzonder is maar ook lang niet al zijn werken. Die plafondschildering in het Mauritshuis vind ik grandioos.
  Hoe we de ‘equal importance’ bereiken….? It’s all in the eye of the beholder. En als je als toeschouwer weinig of geen referenties kent is dat vaak een schamel schouwspel met een eveneens schamel oordeel.
  Maar ik ben blij met je woorden… Thanks. Ken je het verhaal van Rauschenberg en Willem de Kooning. Zag er ooit iets van op youtube…
  Nu naar @Jezz… spreek uit als…….. "Yes!"

 49. jan bouma 5 augustus 2009 om 19:44

  @Lieve @Jezz…
  Wacht nog even met het zoeken naar ’n ander…
  Maar wat dacht je van:
  – love you
  – care for you
  – hate you
  – embrace you
  – adore you
  – talk to you
  – fuck you
  – never leave you
  – hold you (in my arms)
  – give you
  – make a mass of your hair
  – and so on… until we ‘ll die…

 50. George Knight 5 augustus 2009 om 21:10

  @Jan
  Ja, ik kende het verhaal van de erased De Kooning. Bedankt om me er weer eens op te attenderen. Zulke verhalen moeten verteld blijven worden. Heb geloof ik die Rauschenberg zelfs niet zo lang geleden op een tentoonstelling gezien. Kwam trouwens tamelijk overeen met het concept. Mooi is als Rauschenberg er zelf over zegt : "It’s poetry". Da’s een Amerikanisme, lijkt me. De politeness van de brutaliteit.
  Het lijkt me goed Jan dat je je onttrekt aan hokjesgeest. Die plafondschildering van het Mauritshuis van Lataster vind ik indrukwekkend. Maar het is als met alle ingrepen in een ‘levend’ gebouw. Na verloop van tijd gaat het wringen en voelt een conservator het als een blok aan het been. Zoals de prachtige wandschildering van Appel in het restaurant van het Stedelijk ook ooit weg moest. Waarom? Omdat de mensen die het elke dag zagen, het niet meer zagen vermoed ik.

 51. jan bouma 5 augustus 2009 om 21:48

  @George
  Ik hoop dat de geschiedenis anders zal oordelen m.b.t. het Mauritshuis.
  Anders zou men wat mij betreft ook de 17e eeuwers wel weg kunnen halen.
  Het gebouw zal ook niet gesloopt worden. En de schanddaad om Lataster weer
  onder een witte kalklaag weg te schilderen…. dan mogen van mij de dijken doorbreken!
  Wat die werken van mij betreft. Indien ik er honderden meer zou moeten maken,
  als professioneel schilder, dan verval je haast onvermijdelijk in een herkenbare stijl.
  Daarom vind ik die 48 stuks genoeg want die lijken in niets op elkaar.
  Tegelijkertijd vindt men dat een probleem. Althans de hokjesgeestdenkers… Fuck them!
  Daar gaat de hele wereld aan te gronde. Het niet multilateraal kunnen denken.

 52. jan bouma 5 januari 2010 om 09:30

  Voor de staat geldt god noch gebod.
  t.k.n.: ondanks de woede blijven we wel koel analyseren. Daarom zie hierna.
  jan bouma 05-01-2010 07:25
  Een update per 5 januari 2010. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 komen er weer aan en dus mag het zittende College eraan herinnerd worden dat de huidige wethouder ERIK VAN ESTERIK (PvdA) mij beloofde in 2005 de "zaak te zullen oplossen" en daarop trok ik mijn rechtsontvankelijke klacht in bij de NATIONALE OMBUDSMAN over de misdragingen van de ambtenaren en de MILIEUCRIMINELEN der overheid. Ten onrechte trok ik die klacht in want ik kan nu procederen om m’n recht te halen…Daarom hieronder een verslag.
  ==
  04-01-2010 23:28
  @Aad… 13:10
  Thanks voor je comment. Ik heb al een keer uitgelegd in één van m’n blogs hier dat ik geen Ned. onderdaan ben die als beroepsmilitair wordt uitgezonden naar Uruzgan om daar het risico te lopen te "mogen sneuvelen voor volk en vaderland en Hare Majesteit!" Nee. Ik ben als elke andere staatsburger die het risico had op te lopen tegen wat crimineel overheidstuig (lees: de overheid), dat inderdaad liever de burger laat opdraaien voor de criminaliteit van de staat uit het verleden. De rechtsverkrachting bestaat dan hierin dat "de overheid liegen mag" in het belang der Staat (vgl. de Pikmeerarresten). Dat vinden alle andere onderdanen van Nederland heel gewoon behalve natuurlijk wanneer ze zelf slachtoffer worden! Uiteraard is dit niet toelaatbaar. In de afweging van de overheid mag een enkele burger rustig failliet gaan. En zal die burger tot in eeuwigheid zijn vervuilde locatie niet kunnen verkopen.
  Daarover zullen wij de rechter nog nader horen. De overheid wenst ook geen aansprakelijkheid te onderkennen "in het staatsbelang". Verjaringstermijn: 30 jaar na het delict dan liggen de daders op het kerkhof. Oorlogsmisdadigers worden nog wel voor het gerecht gebracht. Ook de Griffier van de vaste kamercommissie voor Justitie, D.S. Nava, bleek corrupt toen ik hem sprak over de juridische moraliteit van de Staat. Dus dan is het parlement eigenlijk verantwoordelijk. Maar ook de Raad van State, onze rechtscolleges enz. Ergo: de Staat is corrupt want er blijkt onvoldoende zelfreinigend vermogen.
  Het is met die bodemvervuilingen zo, dat ook al wordt er "spontaan olie aangeboord" in die plassen, en ook al kan ik tientallen vaten aanwijzen die liggen aan de oppervlakte, dan kun je er ZOGENAAMD toch naar zoeken en toch niks vinden. Dan vaar of loop je er gewoon omheen snap je? Dan doe je net alsof je gek bent; je suggereert een dekkend onderzoek maar ’t is allemaal fake en doorgestoken kaart. De bedoeling is expliciet erop gericht OM NIKS TE VINDEN.
  Er wordt pas ingegrepen als het onvermijdelijk is geworden. Dan hebben we een zgn. "worst case scenario"; zo heet dat. Dus ook al drijven er oliewalmen over de plassen, en kun je meerdere boortorens plaatsen… net als in Koeweit…, het maakt allemaal niets uit. Maar ’s avonds wel op TV een paar gevonden vaten "gevaarlijk XTC-afval" met veel heisa en bombarie tonen die door "de opsporingsambtenaren" aangetroffen zijn! DE HUICHELAARS! Hier bij mij liggen er teveel vaten in de plassen; en dus dan laat je gewoon de rotzooi liggen. 25 jaar lang, vanaf 1930-1955, werden met 5 dekschuiten elke dag gestort vanuit de stad Utrecht. Bij elkaar naar schatting 1,5 á 2 miljoen m3!
  Maar de daders liggen op het kerkhof. "Ikke nie weet!" De leugenaars! Er zijn god betere ’t honderden zoniet duizenden oudere Maarssenaren die direct onder ede willen verklaren en ook weet hebben van die storts.. Het schorriemorrie zegt echter:
  "Nee! Ikke nie weet;
  Nee! Ikke niks ken vinde in het archief!"
  De maffia is er niks bij!
  Maar er moet wel geïncasseerd worden:
  "Ken…ik effe vange de WOZ?"
  Dus eigenlijk "als het kalf verdronken is dempt men de put!" Voor de toegebrachte vermogensschade, de mij toegebrachte naamschade door mij te bestempelen als "milieucrimineel", m’n integriteit te bezoedelen, te liegen enz. ach… dat is allemaal nog ter beoordeling van de rechter. De rechter mag zich ook uitspreken over het bovenstaande. Enfin. De namen van de criminelen worden bij de dagvaarding wel bekend. Zij zullen geschiedenis schrijven en ik mag hopen dat ze het zich zullen herinneren tot op de dag dat ze sterven en dat hun nageslacht er nog aan herinnerd zal worden. Ook de voormalige gemeentesecretaris van Maarssen (en de huidige politiek verantwoordelijke) AD NEDERLOF zal gedagvaard worden. Hij was voorheen immers ook nog Directeur van de Milieudienst NW Utrecht en onder diens bewind konden de criminelen hun gang gaan! "For Christ sake!" Hij is nu weer werkzaam als hoge "milieuambtenaar bij de Provincie Gelderland!" Z”n opvolger G. Oosterloo, als tijdelijk interim gem. secretaris van Maarssen, mag zich ook verheugen in een dagvaarding. Enz., enz., de lijst wordt per dag langer..
  Af en toe moet je even memoreren waar de strijd ook alweer over ging. Men zou soms ten onrechte menen dat ik "de boze man" niet meer ben. Morgen staat dit comment op het internet. En er komt nog veel meer drek naar boven. Ik ben nog maar net begonnen met m’n aanklacht.
  Aad Verbaast 05-01-2010 00:12
  @Jan:
  Kijk het hele verhaal begint kop en staart te krijgen. Of zoals je wilt: man en paard. Die worden nu genoemd immers.
  En terecht.
  Het net wordt gesloten om de vissen die gevangen moeten worden.
  Het wordt tijd dat er ergens verantwoording moet worden genomen voor deze letterlijk vuile streken die zijn geleverd.
  De enige uitweg voor het opgeheven hoofd (iets waar politici nogal dol op zijn) is om toe te geven dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt. Ontkennen heeft weinig zin meer natuurlijk.
  Vervolgens zal er gerepareerd moeten worden. Spiegel: hoe zou de situatie zijn als dit alles niet gebeurd zou zijn. Dat vergelijk is prima te maken immers. De rest is slechts een rekensom.
  Men kan niet zijn rotzooi maar ergens dumpen en denken er verder zonder kosten vanaf te zijn. Die kosten moeten dan maar alsnog verdisconteerd worden. Nogmaals: de vervuiler betaalt!
  ==
  Opmerking. Men vergist zich als dat ik me laat afmaken door het overheidstuig zonder verweer. Ik dank @Aad verbaast voor zijn ondersteuning

 53. Jan Bouma 8 oktober 2012 om 05:12

  Een update… Fred Spijker deed er 27 jaar over, Willem Oltmans zo’n 60 jaar. Ik ben nog maar net begonnen vanaf medio 2009…
  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking met het College van B&W van Stichtse Vecht.
  Aanwezig: mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld, burgemeester, wethouder Piet Ploeg, juridisch medewerker van de gemeente Dhr. Gorissen (s.s.t.t.)

  C.A.M. Bouma (procespartij/gedupeerde), ondergetekende J.B.A.M. Bouma en 2 raadslieden van http://www.Pietersadvocaten.nl.

  Beste heer Van der Zee,

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Zee een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen gewoon “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking

  Beste heer Van der Z.

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Z. een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

 54. Jan Bouma 9 oktober 2012 om 10:58

  Strafrechtelijke procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting van 6 november 2012; 13:30 uur.
  ==
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:16 PM
  To: 6826@utrecht.politie.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Van der Zee,
  Een concreet bewijsstuk van een cover up. Zie hierna.
  Suggestie. U zou Lylke Ganzenvoort (de top-milieuambtenaar die alle
  rapporten kent en dus Broeke van info. voorzag) eens kunnen vragen WAAROM
  hij niet de juiste info. heeft verzonden?
  Inmiddels;
  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:12 PM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Christian/René,
  TKN svp. de bijlage.
  Groet! JB

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:11 PM
  To: info@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  LS
  per email/post

  t.a.v. het College van B&W alsmede de gemeenteraad.

  M.v.G.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:07 PM
  To: paulpg
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  c.c. : a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. : 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. : de Rechtbank Utrecht op basis van Art. 8:68 van de Awb t.a.v. Mevr.
  mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012. (brief)

  Beste heer Paul,

  Dank voor uw reactie.

  1. Inderdaad heb ik vanochtend met erik.broeke@stichtsevecht.nl uitgebreid
  telefonisch gesproken inzake “het verhaal” dat hij aan u heeft verzonden
  d.d. 26 september. Ik heb hem, en zijn baas Lylke Ganzenvoort, verwezen voor
  wat betreft de correcties in “dat verhaal” naar mijn juridische blog site en
  naar de onderstaande email aan u.
  2. Ik heb hem verder in het vooruitzicht gesteld EEN BRIEF en een EMAIL aan
  het College van B&W te zullen sturen inzake het onvolledige, zeg maar “de
  ONJUISTE info.” die hij (Broeke/J.W.F Berkel) aan u heeft verzonden. Lylke
  Ganzenvoort wist immers beter, net als u, en net als ik. U had dus ook
  kunnen reageren op de “onjuiste verslaglegging” van de gemeente.
  3. En wat er onjuist aan is kunt u lezen in m’n email aan u en aan Dik van
  ‘t Hof.
  4. Sinds ik het rapport van de Grontmij in 1990/1991 initiëerde is de
  gemeente en de provincie en het Waternet en de VROM-inspectie en de
  milieudienst N.W. Utrecht bezig om de kluit te belazeren. Onderzoeken worden
  weliswaar CONTINU aangekondigd (sinds 1990/1991) maar het is dan niet echt
  de bedoeling…. “dat er dan iets nadeligs gevonden wordt.., want meten is
  weten; dus kun je dan maar beter niks meten, hè?!”
  5. Ik ben het zat! Ondertussen is het o.g. onverkoopbaar met een
  miljoenenschade en met schade voor “de betrouwbaarheid” van de overheid
  wegens de cover up.
  6. Dit strafrechtelijke onderdeel wordt thans door het OM onderzocht. En
  daarbij is ook van belang de navolgende aanklacht die de gemeenteraad
  aangaat:
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften,
  opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te
  verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de
  eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur:
  zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie,
  waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van
  2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie:
  http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de
  handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de
  rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de
  rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen
  wetgevingen.
  ==
  7. U kende ook de rapporten van T&A, de aanbevelingen, etc.
  8. Ik zal zo dadelijk deze email aan het College van B&W zenden incl. aan de
  milieupolitie 6826@utrecht.politie.nl voor het zoveelste bewijs van de cover
  up.

  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: paulpg
  Sent: Monday, October 08, 2012 2:23 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste mijnheer Bouma,

  Dank u voor uw reactie op de antwoorden van het college. U roert een
  goed punt aan denk ik dat ‘t Slijk, althans een deel daarvan aangemerkt
  zou moeten worden als “voormalig gesloten stort”. Ik neem tenminste aan
  dat u dat bedoelt met VGS. Want volgens mij is ‘t Slijk in feite een
  VGS.

  (Noot. Inderdaad; ik zeg ook niets anders. Jan Bouma)

  Verder zag ik u dat u mij vanmorgen heeft gebeld. Ik zat in de auto en
  in besprekingen bij een klant.
  U heeft het in uw voicemail over een gesprek met de heer Broeke (??) en
  over een e-mail die u gestuurd zou hebben. Onderstaande is de laatste
  email (afgelopen donderdag 4 oktober) die ik van u ontvangen heb. Hierin
  staat niets over een gesprek met de heer Broeke. Wellicht is uw e-mail
  niet aan mij gericht geweest, i.i.g. niet aangekomen. Kunt u deze e-mail
  mij dan alsnog toesturen?

  Bedankt en met vriendelijke groet,
  Piet Paul, fractie GroenLinks Stichtse Vecht

 55. Jan Bouma 12 november 2012 om 15:57

  Opgelet!
  Toevoeging 11 november 2012.
  Inderdaad stuurde de Provincie bij brief van 8 november 2012; nummer 80C904AC, en ondertekend door de milieugedeputeerde drs. R.E. de Vries, een onjuiste brief aan de eigenaren/bewoners van het Slijk. Essentiële informatie ontbrak. En men zet “de komedie” voort met de aangekondigde onderzoeken tot Sint Juttemis. Nu tot medio 2013. Terwijl die doorgerotte vaten en de resten al in juni vorig jaar 2011 waren ontdekt! Ook geen woord in de brief over de onverkoopbaarheid van de gifbelt. Ook geen woord over de aanbevolen aanpak door GRONTMIJ en T&A. Ziedaar de corrupte overheid in actie!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: