Villa Mithras

De boze man

"…De Moed en de Lafheid…" in beeld gebracht en…


…dankzij de criminelen onder uw aandacht gebracht want ze hadden het ook zondermeer opgeladen op 19 juni j.l. in hun domme vernietigingsdrift…

Afmeting: 100×100; olieverf/linnen
titel: De Moed en de Lafheid.

Toelichting.

Hoeft eigenlijk niet bij dit schilderij. Als ik u zeg dat rechts onderin de bange kalfskop van het doek lazert en u ziet de machteloze hand erboven in dat koudstalen blauw geschilderd dan weet en ziet u in één oogopslag de betekenis van dit schilderij in relatie met de titelgeving.

Het tegenovergestelde van De Lafheid ziet u links. Een kracht die van het doek spat met die opgestoken klauw en dat vorsende Oog van de Moed. Niet echter zonder de warme gloed van het hele doek.

Vroeger schilderde men ook in metaforen. Een bange wezel werd dan geschilderd. Ik koos voor deze abstractie maar in wezen is er geen verschil met de oude meesters…

Voor de volgende schilderijen kondig ik hierbij vast aan het (enige) doek met de titel: MITHRAS.

27 Reacties op “"…De Moed en de Lafheid…" in beeld gebracht en…

 1. Jezzebel 10 augustus 2009 om 10:33

  @Jan, wanneer is dit werk gemaakt?
  Was dat in het begin, of later?
  De moed, de lafheid en het wakende oog.
  Links of rechts.
  Onder of boven.
  Dat zal mij een zorg zijn.
  Ik zie de ‘superschwans’ in het bruinige.
  Al zijn trekken.
  Met name door de bewegingen van de handen.
  Dat de eerste indruk.
  Ik zie ook als ik naar het rood kijk,
  het gezicht van alweer een hevig geschrokken man, cartoonesk.
  Zoals ik dat vaker in je werk heb gezien.
  Ik hoor mijn art teacher met haar voeten stampen.
  Als ik dit bij haar zou inleveren.
  Show the tension!
  The clashing!
  En de ontlading.
  Jan, als ik heel eerlijk ben.
  Dan blijf ik bij mijn eerste indruk.
  Die Fred ook had van jouw werk.
  Ik zie het potentieel.
  Maar ik zie ook dat er wel degelijk werk aan de winkel is.
  Aan de slag met de kwasten, lijkt mij…
  Maar wie ben ik.
  .

 2. Aad Verbaast 10 augustus 2009 om 10:46

  Ik vind dit wel een krachtig werk. Ook de beweging aan de rechter kant: neerwaarts. En aan de linker kant: opwaarts.
  En om (voor de aardigheid) met een kleine variatie op Jezz deze reactie te besluiten:
  Aan de slag met de galeriehouders, lijkt mij…
  Maar wie ben ik.
  P.S. er zijn imers genoeg kwasten.

 3. jan bouma 10 augustus 2009 om 10:53

  @Jezz… thanks.
  Alle werken, vrijwel alle – ’n enkel nog in 2000 geschilderd – stammen uit
  1999. Ik moet zeggen dat het doek in werkelijkheid meer laat zien dan op de foto;
  dat heb je soms. Maar je kunt een verhaal in x-aantal – dus onnoemelijk veel –
  vertellen. Het was geen pretje dit te moeten schilderen (evenmin overigens alle andere
  doeken). Maar toen was ik blij er vanaf te zijn. Je ontmoet dagelijks dit soort situaties.
  En spaar me je aanradingen om meer en meer te gaan schilderen want
  daardoor – zo heb ik eerder duidelijk gemaakt – ontstaat geen enkele toevoeging
  van positieve waarde. Want ik zal nimmer zijn een interpreet die schildert naar jullie
  normen maar dat deed als een noodzakelijkheid en als toevoeging voor ‘m’n boek.
  "De plaatjes erbij!" Dacht ik!
  Geheel conform de simpele opvattingen.
  Maar schilder je teveel plaatjes…
  Dan verliest men zich in het "Al" ; en niet alleen in het detail maar in alles.
  (Overdenk wat ik hier zeg!)
  Het rubriceren, classificeren, is bij mij toch al niet mogelijk… volgens de
  normeringen van anderen want men ziet al teveel in die paar werken die ik toon.
  En toch wil men daar een oordeel aan verbinden!
  Daarom komt er nog een beperkt aantal doeken
  die wat mij betreft het totaalbeeld VOOR MIJ is.
  En nooit voor een ander.
  So be it!
  (Bekijk het misschien ooit maar ‘ns hier in werkelijkheid; of niet).
  Groet! JB

 4. Marius van Artaaa 10 augustus 2009 om 10:58

  @ Jan
  pfff, toch weer in de armen gerend van de Moeder van de lafheid
  omdat je buurjongetjes met succes onrijpe appeltjes naar je hoofd slingerden
  ongetoetst aan de religieuze ervaringen van al je kijkers houdt ik mij op de vlakte
  mijn mening zou weer verkeerd kunnen worden verstaan als epigoon
  mijn oproep blijft echter geldig tot de laaatste dag

 5. jan bouma 10 augustus 2009 om 11:03

  @Aad… Men kan zich melden. Als ik weet waar wat en hoe en waar het blijft is dat een zorg minder. Alles beter dan tot in eeuwigheid ze te laten staan in een geheime opslagruimte en waar ze te onder gaan.

 6. jan bouma 10 augustus 2009 om 11:06

  @Marius..
  Je hebt gelezen wat ik aan Jezz schreef?
  Zo laat dat ook jou voldoende zijn.
  Ik ben ’n efficiënt en pragmatisch mens… weet je?
  En als je nuances ziet die ik niet aan Jezz heb uitgelegd;
  zo hoor ik dat graag nog.
  Van epigonisme heb ik je niet beschuldigd…
  en ik weet ook niet waarom je dat nu zelf doet…
  Tenslotte: ik zou niet weten wat je "oproep" inhoudt.
  Maar die hoor ik ook nog?

 7. jan bouma 10 augustus 2009 om 11:25

  Algemene opmerking tussendoor.
  Het kan zijn – en blijken – dat het oeuvre, dat aangepakt wordt,
  te immens blijkt om het te beschrijven of te begrijpen.
  Daardoor worden in eindeloze variaties het oeuvre verklaard;
  maar nimmer zal men daarin slagen.
  De overeenkomsten tussen het boek en de schilderijen
  – idem andere uitingen – gaan verloren in onbegrip.
  U dient zich daarin te schikken.
  Men kan nu eenmaal geen begrip toedienen als ’n medicijn.

 8. Marius van Artaaa 10 augustus 2009 om 11:26

  @Jan
  Je schreef "Maar als er "niks inzit"… ‘komt er ook niks uit" anders dan wat epigonistische frutseltjes…
  Tot zo ver even… Ik heb je niet willen ontmoedigen maar ik weiger me ook hier weer
  te verloochenen door je een ander, meer fähig geacht, antwoord te geven. De taal is voor mij een communicatiemiddel, een vehikel waardoor en waarmee ik zo zuiver mogelijk tracht te communiceren."
  open en oprecht meen ik dat je daarin je schouders ophaalt voor kennisclaims die gelijkheidsclaims zijn van mijn kant…
  communicatie is sinds Goebbels niet meer machtsvrij, dus ik vraag me af hoe jij dat wel voor elkaar kan krijgen…
  communicare, daar gaat het om, zorg voor wat de communicatie aan intieme betrekkingen met iedereen tegelijk mogelijk maakt…
  visuele communicatie van de Liefde, die oneindig is, de Trouw, die daarvan verzekerd als bijlage meegaat en de Toetssteen die ik voor je gebakken heb..
  die oproep doe ik met mijn bnenwagen vandaag….

 9. jan bouma 10 augustus 2009 om 12:06

  @Marius…
  Het lijkt me een onweerlegbare stelling van algemene geldigheid dat als ik stel:
  ==Je schreef "Maar als er "niks inzit"… ‘komt er ook niks uit" anders dan wat epigonistische frutseltjes…
  ==
  De premisse is hier dat: "alvorens er iets kan uitkomen, er eerst iets moet zijn WAARUIT dat "iets" komt!"
  Geenszins heb ik daarmee wie ook gediskwalificeerd – dus ook jou niet – maar slechts een onweerlegbare algemene waarheid neergelegd.
  Voorts… m’n waarde. Voor wat het waard is, citeer ik uit m’n boek over "de communicatie"
  als volgt: (zie o.a. pg. 56 en 57 n.a.v. een column van H.J.A. Hofland)
  == Noot.
  Hij vergist zich hier op groteske wijze; bij uitstek immers is "de manier waarop we ons uitdrukken"
  een vormkwestie en die heeft NIETS te maken met "de inhoud", anderzijds: een columnist schrijft per definitie geen Filosofische Tractaten maar "columns" . Zou de pretentie, van de te communiceren "inhoudelijke boodschap", waarheidsgetrouwer, of wat daar subjectief voor moet doorgaan anders, beter dienen te zijn, bezige men ook een ander taalgebruik. En dat ander taalgebruik vind je per definitie niet in ee krant….//
  en verder zeg ik:
  (en dan gaat het over de effectiviteit van de taal)
  "… Anders gezegd: wanneer u zich niet door mijn stellingen en aanbevelingen in dit boek hebt laten overtuigen (en daar dan in concreto een gedragswijziging aan verbindt) ben ik mislukt in "de effectiviteit van de (mijn) taal" en is mijn gehele (taal)inspanning van nul en generlei waarde geweest.
  Wordt er "waardevrij" geleuterd of zomaar wat gekletst kunt u ook desgewenst vaststellen (door een onderzoek) of uw ” geleuter" bij de adressant is "aangekomen" en begrepen is. Ik vervolg zijn column…)
  // unquote.
  Kijk maar wat je hiermee doet. Geslaagde communicatie blijkt geen éénzijdige zaak. Vanzelfsprekend zijn er meer opmerkingen te maken over mijn citaten maar dat gaat hier te ver…

 10. jan bouma 10 augustus 2009 om 13:59

  Algemene opmerking no. 2.
  (want de Tijd verstrijkt en ik hoor geen weerwoord).
  Het moge zo zijn dat Marius zich nu de benen uit het lijf loopt
  om zijn "Toetssteen" aan mij voor te bereiden of mij die te bakken…
  Ondertussen refereer ik aan Goebbels die hij noemde. Maar waar ik van weet
  dat Goebbels in 1943 opriep (vertwijfeld uitschreeuwde): "Wollt Ihr den Totalen Krieg?!"
  Terwijl hij wist dat hij en de Nazis verslagen waren door Bakoenin en de zijnen die
  Marius ook weleens wil aanhalen, niettegenstaande dat Stalin nog meer terreur zaaide
  dan Hitler en de zijnen!
  Ach.. mensen, die dit lezen…
  Ik zeg u: ik tracht niet mijn tegenstander zodanig te vernietigen dat daardoor
  Edmund Burkes waarheid geweld wordt aangedaan die zei:
  ‘Niet de oorlog dient gewonnen te worden maar de Vrede!"
  Dat begrijpt menigeen nog niet. Ook Marius niet!
  Ik hoop dat hij levend weerkeert van zijn missie tegen mij…
  want aan dode tegenstanders heeft niemand iets!

 11. Jezzebel 10 augustus 2009 om 16:12

  @Jan, dit moet echt anders hoor.
  Ik word doodmoe van je.
  Gaat ie weer:
  Geef mij Golda Meir dan maar, haar woorden dan:‘We can forgive you for killing our sons.
  But we will never forgive you for making us kill yours’

  .
  Golda Meir, to Anwar Saddat just before the peace talks.
  En dit natuurlijk ook niet meer dan een handigheidje.
  Om de verantwoordelijkheid weer bij Egypte neer te leggen.
  Maar ik zie er ook de goede bedoeling in.
  Het is niet cool om elkaars kinderen te doden.
  .

 12. Marius van Artaaa 10 augustus 2009 om 16:31

  @Jan
  een weerwoord moet je zoeken..
  erop afgaan en niet afwachten..
  dorstig naar zijn en niet alreeds voldaan..
  geloven is een vaardigheid..
  in iets of iemand geloven een activiteit om te existeren
  in God geloven een plechtigheid om anderen hoorbaar te doen zijn
  stemmen die dat tegenspreken..
  hebben geen geweten..
  geen echte pijn gegeten..

 13. jan bouma 10 augustus 2009 om 17:05

  @Jezz
  Wees niet langer vermoeid door of wegens mij want ik
  wat ik @Marius zeg geldt ook voor jou:
  Ik ben niet uw tegenstander; dan bent u zelf.
  U bent tegenstander van uzelf.
  Kijk!
  Dat boek van me – en waarvoor ook de schilderijen dienen –
  gaat over de doorbreking van de menselijke domheid.
  Al 3000 jaren lang, sinds Herodotus geschiedschrijving,
  kent de mensheid niets anders dan strijd en verderf met
  slechts de criminelen als de zogenaamde winnaars.
  Hou daar mee op! Er zijn immers alleen verliezers.
  En wat de goden betreft. Ik heb het eerder gezegd
  die zouden zich willen opheffen als ze zich
  bewust waren van hun bestaan.
  Een bestaan dat hen door mensengoden is gegeven
  en de dienaren. Ik vervloek ze.

 14. fred van der wal 10 augustus 2009 om 17:25

  Het duiden van de vroege symboliek in de 17-e eeuwse schilderijen maar ook eerder bij Dürer vereist een grondige ikonologische kennis.
  Baanbrekend onderzoek in deze heeft de homo universalis, neurochrirug en ex-directeur van Elsevier Pierre Vinken in deze verricht.

 15. jan bouma 10 augustus 2009 om 18:14

  @Fred..
  Ja, ik las bij je over Pierre Vinken (Elsevier) en zijn vlucht voor het Kon. Huis
  als hij vond belangrijker zaken te hebben! Alleen daarom al verdient de man een standbeeld.
  Wat betreft Albrecht Dürer ik bewonder in zijn tijd z’n tekeningen die daardoor onmiddellijk
  herkenbaar zijn. Geenszins pretendeer ik me daarmee te vergelijken. Ik ben slechts iemand
  die zich gedwongen zag zijn boek te "illustreren" met wat schilderijen. Take it or leave it zeg ik
  erbij voor de goegemeenschap.
  Het nieuwe doek is meer een cartoon dan een schilderij. Het is erg smoezelig geschilderd…; misschien
  dat de "kunstcritici" mij die smoezeligheid gaan aanrekenen.
  De titel ervan is veelbelovend:
  "Aanbod tot omkoping!" heet het.
  Nou! Daar gaan de gedachten en de ideeën wel voor open….

 16. jan bouma 10 augustus 2009 om 18:56

  Algemene opmerking no. 3
  Bestaan er de gewenste antwoorden?
  Jazeker. Daar wordt men op afgerekend.
  Niet vanwege enige waarheid of inhoud.
  En dan slaat de vermoeidheid toe;
  je bent "een hufter" als je niet de gewenste antwoorden geeft.
  Soms duurt het even voordat men weet of in de gaten heeft
  dat slechts de gewenste antwoorden geaccepteerd zullen worden.
  Kon ik nu maar zeggen dat ik met een belangrijk
  kunstwerk bezig was. Hoefde ik niet te zoeken naar
  de gewenste antwoorden.

 17. Jezzebel 10 augustus 2009 om 19:32

  Boe, boe, boe,
  zei de koe
  Die haar uiers geeft.

 18. jan bouma 10 augustus 2009 om 19:51

  Er komt toch wel wat meer geluid uit bij je
  zo mag ik hopen…:)) – we maken er maar ’n grap van.

 19. jan bouma 10 augustus 2009 om 20:12

  Toch nog maar ’n opmerking. In het algemene belang .
  Het gaat over : De Kunst. (En die staat toch hier centraal? Nietwaar?)
  Ik plukte het van m’n website. Is die ook nog ergens goed voor…
  Gaande het gesprek met haar, nam ik me voor nog wat te schrijven over de Kunst. Bij dezes dus. Bibliotheken vol zijn erover geschreven idem dat in de toekomst zal gebeuren. Nochtans. “Wat is (de) kunst?” In ieder geval is het een maatschappelijke activiteit van een relatief beperkt aantal mensen dat, beroepshalve of uit vrijetijdsbesteding, zich ermee bezighoudt. Voor de samenleving zijn kunstenaars en “de creatieven” belangrijker dan u zou denken want zij hebben alles ontworpen… “wat u op het eerste gezicht om u heen ziet!” En dan geldt dit voor de eenvoudige reclamefolder, de mode, het straatmeubilair, de architectuur tot en met de kunstwerken in de musea. Componisten en schrijvers horen daar ook bij voor zover ze nieuw werk maken. Geen misverstand dus over het belang van de kunstenaar en/of ontwerper voor de samenleving. Zij zijn de smaakmakers. Dit belang wordt, denk ik, wel eens niet goed begrepen. Iets “maken”, dat er niet eerder was, is een daad van ootmoed en kwetsbaarheid. Of de kunstuiting begrepen zal worden (en erkenning zal krijgen) moet de kunstenaar immers maar afwachten. Kunst wordt dan ook per definitie als ‘gratuit’ de samenleving aangeboden. Soms ontstaan er ‘stromingen’ die succesvol blijken te zijn. Dat gebleken succes is veelal dan afhankelijk geweest van het oordeel van de “zwaargewichten-der-kunstkritiek”. Als zij hebben “gesproken” volgen het volk en de commercie dat oordeel gedwee. Komt het oordeel van “de kunstkritiek” te laat, of helemaal niet, loopt de kunstenaar het risico van “het Van Gogh-syndroom”. Vraag. Zou de kunstenaar “gelukkig” moeten zijn met de beoordeling van critici en publiek die luidt:
  “ dit lijkt nergens op!” Een referentiekader moet er dan voor dat oordeel vooraf niet hebben bestaan want anders kon dat immers niet gezegd worden. Ik denk dat beeldende kunst uiteindelijk een vertolking moet zijn van werk dat niet teveel concreet is; als alles op voorhand “duidelijk” is zegt het publiek ook weer… ”Ja! Dit is geen kunst!” Enfin, je kunt er oeverloos over door filosoferen maar dit “stukkie” vind ik lang genoeg.
  Ik schreef toen columns voor de webkrant http://www.vechtkronkels.nl maar misschien heeft de Vk er ook iets aan… al wordt er boe geroepen en moet je hier zeker alles uitleggen! :))

 20. jan bouma 11 augustus 2009 om 10:28

  Hoe dat gaat in de beeldvorming en zoals ik hierboven beschreef blijkt uit
  de volgende mail van dhr. Kraayeveld, destijds hoofdredacteur – en misschien nog wel –
  van het Kunsttijdschrift Tableau.. Hij schreef mij (uit m’n archief)
  —– Original Message —–
  From: Ronald Kraayeveld
  To: ‘villamithras@planet.nl’
  Sent: Monday, July 29, 2002 10:20 AM
  Subject: RE: ‘waardige opvolger’
  Geachte heer Bouma,
  Ik kom graag naar u toe, op een zondag in augustus. Kan ik de collectie (waarover ik al veel mooie dingen heb gehoord) zelf bekijken – en met u verder praten over een verhaalopzet voor Tableau. Ik mail u wanneer ik naar Maarssen kom. Vriendelijke groet, Ronald Kraayeveld
  En toen – na nog ’n enkele mailwisseling waaruit bleek dat er iets meer aan de hand
  was dat een gelikte reportage voor Tableau was de interesse "ineens" weg.. want ik had
  hem geschreven als volgt : (zie ook m’n boek)
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: Ronald Kraayeveld
  Sent: Saturday, September 07, 2002 6:42 PM
  Subject: ‘Statements’
  Het maaiveld……
  Geachte heer Kraayeveld,
  De ellende is, dat wil je -liefst onzichtbaar- onder het maaiveld blijven (en dus niet persoonlijk onderhevig worden aan discussies in het publieke discours; en dat heeft mijn voorkeur !) er toch spanning ontstaat met ‘de persoon’ en de stelling. Laat ik dit middels een voorbeeld verduidelijken. Toen Albert Einstein zijn beroemde relativiteitsformule aan de wereld presenteerde in de bekende formule was uiteraard uiteindelijk alleen en ‘au fond’ de (natuur)wetenschappelijke betekenis relevant en niet de ‘persoon’ die hem formuleerde. Onmiddellijk creeer ik nu al een probleem door "deze hoogdravende vergelijking" onderwerpelijk te maken aan ‘Statements’ die steller dezes poneert. Uiteindelijk zal ook Einstein de acceptatie van zijn theorie voorop hebben gesteld gelijk ik ook waarde hecht aan "acceptatie" van mijn ‘Statements’ die losgekoppeld zijn van ‘de persoon’. Dit was -en naar ik hoop ook in de toekomst zal zijn- is ook de functie, naar mijn inzichten, van Villa Mithras. Slechts intermediair te zijn voor en ten behoeve van een culturele interactie voldoet.
  Nu gaat mij persoonlijk een beperkt aantal ‘Statements’ ter harte die – "ongevraagd" mijnerzijds en volstrekt toevallig – zich aandiende (toen ik 45 doeken kant-en-klaar opgespannen doeken bestelde) enkele zich bleken te hebben vertaald – middels "de abstract-expressionistische werkwijze"- in een later relevante titelgeving die ik in woord en geschrifte "vertaald" heb. Nogmaals: de kern was
  dat ik als uitvoerder en tegelijkertijd ‘getuige’ werd van
  werk zonder enig voorop gezet plan qua uitvoering en titelgeving. Wellicht dat hiermee en hierdoor "de allerindividueelste expressie" inhoud werd gegeven: ik zag het als ‘een taakstelling’ (net zo goed als je besluit ‘een huis te gaan bouwen’) zonder enig besef (vooraf !) hoe en wat de uitkomst zou zijn. Nu blijkt achteraf deze exercitie zich te hebben vertaald in, zoals gezegd, een beperkt aantal doeken die mijns inziens een ‘overstijgende betekenis’ in maatschappelijke zin hebben. (Een daarvan ziet U hieronderstaand getiteld: ‘May all other flags burn in hell’).
  (Ik heb dit doek aan Secretaris-Generaal Kofi Annan aangeboden ter ondersteuning van zijn mondiale werk.., en gelet op de huidige krankzinnige internationale situatie – we staan aan de vooravond van een Amerikaanse aanval op Iraq zonder autorisatie van de VN ! – lijkt me het ‘Statement’ essentieel. Picasso schiep zijn ‘Guernica’ achteraf….; ik veroorloof mij ‘vooraf’ te waarschuwen.
  Een andere titelgeving van een ander werk luidt: ‘The search of the empty Law-book’ waarbij ik me achteraf realiseerde dat het zinvol zou zijn dat dit doek bij onze 5 Gerechtshoven gedurende enige tijd zou rouleren. Uiteindelijk is het dus zo dat "de machthebber-van-het-moment" de inhoud en interpretatie/betekenis en uitleg bepaalt van de teksten van het wetboek…
  Voorts bleek – nogmaals achteraf – dat er in de ‘collectie Mithras’ een 3-tal ‘thema’s zich te hebben ‘vertaald’. Kennelijk is het dus zo dat: "wat erin zit, er ook uitkomt".
  Enfin, mocht U ondanks dit ingewikkeld betoog nog behoefte gevoelen het aanvankelijke plan te realiseren –
  en ik vraag dit slechts terwille van de Statements – dan verzoek ik U mij dit medetedelen.
  Tenslotte nog 1 opmerking: Ik heb nimmer begrepen mensen die zeiden: "oh, ga je lekker schilderen"…..; voor mij was het een taakstelling die volvoerd moest worden en terzake rest mij nog te melden: "ik moet er nog 4". Ettelijke keren heb ik ze ‘wit’ overgeschilderd omdat -hoewel ik gemakkelijk ben met mijn minimale eisen; want uiteindelijk "lui"- er toch minimum eisen zijn….
  Ik hoor gaarne van U of -terwille van de Statements- er een vervolg is in Uw blad. Mijn naam kunt U hierbij gerust vergeten. Ik was slechts intermediair en interpreteet.
  Vriendelijke groet;
  Jan Bouma
  —————————
  En hiermee kan ik dit blog wel afsluiten met de idee
  weer iets te hebben gedaan aan in ieder geval mijn noodzakelijk
  geachte communicatie en waarvoor ik sta.
  Als het goed is komt hierna het schilderij MITHRAS…
  Allen een prettige dag! Groet! JB

 21. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 10:46

  @Jan: hij heeft misschien alleen maar goed naar je geluisterd als je schrijft: "Mijn naam kunt U hierbij gerust vergeten".
  Toch wel iets bereikt!
  Mithras komt morgen begrijp ik inmiddels..

 22. jan bouma 11 augustus 2009 om 11:09

  @Aad
  "…Où ils se trouvent ensemble…!"
  Ik stel vast dat zelfs de meest eenvoudige explicaties niet geaccepteerd worden
  (zoals mijn uitleg aan dhr. Kraayeveld). Maar ook stel ik vast dat ik een vernietigend
  requisitoir schreef voor alle "would-be kunstenaars" die hun werken presenteren
  als ‘l’art pour l’art’ in plaats van dat hen gaat om de inhoud.
  Anderzijds… ook een acceptabele presentatie is ook nodig.
  Dat spreekt vanzelf. Ik kan niet onzichtbaar mijn verhaal wereldkundig maken.
  Evenmin Einstein dat kon met z’n overigens nu alweer betwiste theorieën. Met name de
  kromming van het heelal wordt in twijfel getrokken idem vervolgens zijn conclusies over
  de tijd, de materie en de energie.
  Inderdaad… morgen dan maar MITHRAS die functioneert in de Tijd.
  Excuses aan @Jezzebel.
  Maar ook vandaag kan zij genoeg weten…
  als haar hart niet van mij scheiden wil….

 23. Aad Verbaast 11 augustus 2009 om 22:43

  @Jan: het tekent de groot kunstenaar en groot wetenschapper evenzeer dat ze kunnen toegeven ook fouten gemaakt te heben. Dat kon Einstein, en ook (de opvolger?) Steven Hawking.
  Iemand die dat niet kan toegeven, gaat of in concurrentie met God (die kon dat ook niet) of zal nooit groot worden.
  Morgen Mithras 🙂

 24. jan bouma 12 augustus 2009 om 08:28

  Men oordele pas als degene, die geoordeeld wordt,
  zegt dat hij beoordeeld kan worden. Niet eerder.
  Allen graag enige tijd gegund voor het volgende doek. "Mithras"

 25. jan bouma 5 januari 2010 om 09:37

  Het door mij gekritiseerde laffe zooitje ziet u rechts onderaan het doek omdat u een follow up kunt lezen als volgt:
  t.k.n.: ondanks de woede blijven we wel koel analyseren. Daarom zie hierna.
  jan bouma 05-01-2010 07:25
  Een update per 5 januari 2010. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 komen er weer aan en dus mag het zittende College eraan herinnerd worden dat de huidige wethouder ERIK VAN ESTERIK (PvdA) mij beloofde in 2005 de "zaak te zullen oplossen" en daarop trok ik mijn rechtsontvankelijke klacht in bij de NATIONALE OMBUDSMAN over de misdragingen van de ambtenaren en de MILIEUCRIMINELEN der overheid. Ten onrechte trok ik die klacht in want ik kan nu procederen om m’n recht te halen…Daarom hieronder een verslag.
  ==
  04-01-2010 23:28
  @Aad… 13:10
  Thanks voor je comment. Ik heb al een keer uitgelegd in één van m’n blogs hier dat ik geen Ned. onderdaan ben die als beroepsmilitair wordt uitgezonden naar Uruzgan om daar het risico te lopen te "mogen sneuvelen voor volk en vaderland en Hare Majesteit!" Nee. Ik ben als elke andere staatsburger die het risico had op te lopen tegen wat crimineel overheidstuig (lees: de overheid), dat inderdaad liever de burger laat opdraaien voor de criminaliteit van de staat uit het verleden. De rechtsverkrachting bestaat dan hierin dat "de overheid liegen mag" in het belang der Staat (vgl. de Pikmeerarresten). Dat vinden alle andere onderdanen van Nederland heel gewoon behalve natuurlijk wanneer ze zelf slachtoffer worden! Uiteraard is dit niet toelaatbaar. In de afweging van de overheid mag een enkele burger rustig failliet gaan. En zal die burger tot in eeuwigheid zijn vervuilde locatie niet kunnen verkopen.
  Daarover zullen wij de rechter nog nader horen. De overheid wenst ook geen aansprakelijkheid te onderkennen "in het staatsbelang". Verjaringstermijn: 30 jaar na het delict dan liggen de daders op het kerkhof. Oorlogsmisdadigers worden nog wel voor het gerecht gebracht. Ook de Griffier van de vaste kamercommissie voor Justitie, D.S. Nava, bleek corrupt toen ik hem sprak over de juridische moraliteit van de Staat. Dus dan is het parlement eigenlijk verantwoordelijk. Maar ook de Raad van State, onze rechtscolleges enz. Ergo: de Staat is corrupt want er blijkt onvoldoende zelfreinigend vermogen.
  Het is met die bodemvervuilingen zo, dat ook al wordt er "spontaan olie aangeboord" in die plassen, en ook al kan ik tientallen vaten aanwijzen die liggen aan de oppervlakte, dan kun je er ZOGENAAMD toch naar zoeken en toch niks vinden. Dan vaar of loop je er gewoon omheen snap je? Dan doe je net alsof je gek bent; je suggereert een dekkend onderzoek maar ’t is allemaal fake en doorgestoken kaart. De bedoeling is expliciet erop gericht OM NIKS TE VINDEN.
  Er wordt pas ingegrepen als het onvermijdelijk is geworden. Dan hebben we een zgn. "worst case scenario"; zo heet dat. Dus ook al drijven er oliewalmen over de plassen, en kun je meerdere boortorens plaatsen… net als in Koeweit…, het maakt allemaal niets uit. Maar ’s avonds wel op TV een paar gevonden vaten "gevaarlijk XTC-afval" met veel heisa en bombarie tonen die door "de opsporingsambtenaren" aangetroffen zijn! DE HUICHELAARS! Hier bij mij liggen er teveel vaten in de plassen; en dus dan laat je gewoon de rotzooi liggen. 25 jaar lang, vanaf 1930-1955, werden met 5 dekschuiten elke dag gestort vanuit de stad Utrecht. Bij elkaar naar schatting 1,5 á 2 miljoen m3!
  Maar de daders liggen op het kerkhof. "Ikke nie weet!" De leugenaars! Er zijn god betere ’t honderden zoniet duizenden oudere Maarssenaren die direct onder ede willen verklaren en ook weet hebben van die storts.. Het schorriemorrie zegt echter:
  "Nee! Ikke nie weet;
  Nee! Ikke niks ken vinde in het archief!"
  De maffia is er niks bij!
  Maar er moet wel geïncasseerd worden:
  "Ken…ik effe vange de WOZ?"
  Dus eigenlijk "als het kalf verdronken is dempt men de put!" Voor de toegebrachte vermogensschade, de mij toegebrachte naamschade door mij te bestempelen als "milieucrimineel", m’n integriteit te bezoedelen, te liegen enz. ach… dat is allemaal nog ter beoordeling van de rechter. De rechter mag zich ook uitspreken over het bovenstaande. Enfin. De namen van de criminelen worden bij de dagvaarding wel bekend. Zij zullen geschiedenis schrijven en ik mag hopen dat ze het zich zullen herinneren tot op de dag dat ze sterven en dat hun nageslacht er nog aan herinnerd zal worden. Ook de voormalige gemeentesecretaris van Maarssen (en de huidige politiek verantwoordelijke) AD NEDERLOF zal gedagvaard worden. Hij was voorheen immers ook nog Directeur van de Milieudienst NW Utrecht en onder diens bewind konden de criminelen hun gang gaan! "For Christ sake!" Hij is nu weer werkzaam als hoge "milieuambtenaar bij de Provincie Gelderland!" Z”n opvolger G. Oosterloo, als tijdelijk interim gem. secretaris van Maarssen, mag zich ook verheugen in een dagvaarding. Enz., enz., de lijst wordt per dag langer..
  Af en toe moet je even memoreren waar de strijd ook alweer over ging. Men zou soms ten onrechte menen dat ik "de boze man" niet meer ben. Morgen staat dit comment op het internet. En er komt nog veel meer drek naar boven. Ik ben nog maar net begonnen met m’n aanklacht.
  Aad Verbaast 05-01-2010 00:12
  @Jan:
  Kijk het hele verhaal begint kop en staart te krijgen. Of zoals je wilt: man en paard. Die worden nu genoemd immers.
  En terecht.
  Het net wordt gesloten om de vissen die gevangen moeten worden.
  Het wordt tijd dat er ergens verantwoording moet worden genomen voor deze letterlijk vuile streken die zijn geleverd.
  De enige uitweg voor het opgeheven hoofd (iets waar politici nogal dol op zijn) is om toe te geven dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt. Ontkennen heeft weinig zin meer natuurlijk.
  Vervolgens zal er gerepareerd moeten worden. Spiegel: hoe zou de situatie zijn als dit alles niet gebeurd zou zijn. Dat vergelijk is prima te maken immers. De rest is slechts een rekensom.
  Men kan niet zijn rotzooi maar ergens dumpen en denken er verder zonder kosten vanaf te zijn. Die kosten moeten dan maar alsnog verdisconteerd worden. Nogmaals: de vervuiler betaalt!
  ==
  Opmerking. Men vergist zich als dat ik me laat afmaken door het overheidstuig zonder verweer. Ik dank @Aad verbaast voor zijn ondersteuning

 26. Jan Bouma 8 oktober 2012 om 05:19

  Een update… Fred Spijker deed er 27 jaar over, Willem Oltmans zo’n 60 jaar. Ik ben nog maar net begonnen vanaf medio 2009…
  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking met het College van B&W van Stichtse Vecht.
  Aanwezig: mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld, burgemeester, wethouder Piet Ploeg, juridisch medewerker van de gemeente Dhr. Gorissen (s.s.t.t.)

  C.A.M. Bouma (procespartij/gedupeerde), ondergetekende J.B.A.M. Bouma en 2 raadslieden van http://www.Pietersadvocaten.nl.

  Beste heer Van der Zee,

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Zee een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen gewoon “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking

  Beste heer Van der Z.

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Z. een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

 27. Jan Bouma 9 oktober 2012 om 10:56

  Strafrechtelijke procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting van 6 november 2012; 13:30 uur.
  ==
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:16 PM
  To: 6826@utrecht.politie.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Van der Zee,
  Een concreet bewijsstuk van een cover up. Zie hierna.
  Suggestie. U zou Lylke Ganzenvoort (de top-milieuambtenaar die alle
  rapporten kent en dus Broeke van info. voorzag) eens kunnen vragen WAAROM
  hij niet de juiste info. heeft verzonden?
  Inmiddels;
  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:12 PM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Christian/René,
  TKN svp. de bijlage.
  Groet! JB

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:11 PM
  To: info@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  LS
  per email/post

  t.a.v. het College van B&W alsmede de gemeenteraad.

  M.v.G.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:07 PM
  To: paulpg
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  c.c. : a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. : 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. : de Rechtbank Utrecht op basis van Art. 8:68 van de Awb t.a.v. Mevr.
  mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012. (brief)

  Beste heer Paul,

  Dank voor uw reactie.

  1. Inderdaad heb ik vanochtend met erik.broeke@stichtsevecht.nl uitgebreid
  telefonisch gesproken inzake “het verhaal” dat hij aan u heeft verzonden
  d.d. 26 september. Ik heb hem, en zijn baas Lylke Ganzenvoort, verwezen voor
  wat betreft de correcties in “dat verhaal” naar mijn juridische blog site en
  naar de onderstaande email aan u.
  2. Ik heb hem verder in het vooruitzicht gesteld EEN BRIEF en een EMAIL aan
  het College van B&W te zullen sturen inzake het onvolledige, zeg maar “de
  ONJUISTE info.” die hij (Broeke/J.W.F Berkel) aan u heeft verzonden. Lylke
  Ganzenvoort wist immers beter, net als u, en net als ik. U had dus ook
  kunnen reageren op de “onjuiste verslaglegging” van de gemeente.
  3. En wat er onjuist aan is kunt u lezen in m’n email aan u en aan Dik van
  ‘t Hof.
  4. Sinds ik het rapport van de Grontmij in 1990/1991 initiëerde is de
  gemeente en de provincie en het Waternet en de VROM-inspectie en de
  milieudienst N.W. Utrecht bezig om de kluit te belazeren. Onderzoeken worden
  weliswaar CONTINU aangekondigd (sinds 1990/1991) maar het is dan niet echt
  de bedoeling…. “dat er dan iets nadeligs gevonden wordt.., want meten is
  weten; dus kun je dan maar beter niks meten, hè?!”
  5. Ik ben het zat! Ondertussen is het o.g. onverkoopbaar met een
  miljoenenschade en met schade voor “de betrouwbaarheid” van de overheid
  wegens de cover up.
  6. Dit strafrechtelijke onderdeel wordt thans door het OM onderzocht. En
  daarbij is ook van belang de navolgende aanklacht die de gemeenteraad
  aangaat:
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften,
  opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te
  verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de
  eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur:
  zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie,
  waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van
  2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie:
  http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de
  handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de
  rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de
  rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen
  wetgevingen.
  ==
  7. U kende ook de rapporten van T&A, de aanbevelingen, etc.
  8. Ik zal zo dadelijk deze email aan het College van B&W zenden incl. aan de
  milieupolitie 6826@utrecht.politie.nl voor het zoveelste bewijs van de cover
  up.

  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: paulpg
  Sent: Monday, October 08, 2012 2:23 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste mijnheer Bouma,

  Dank u voor uw reactie op de antwoorden van het college. U roert een
  goed punt aan denk ik dat ‘t Slijk, althans een deel daarvan aangemerkt
  zou moeten worden als “voormalig gesloten stort”. Ik neem tenminste aan
  dat u dat bedoelt met VGS. Want volgens mij is ‘t Slijk in feite een
  VGS.

  (Noot. Inderdaad; ik zeg ook niets anders. Jan Bouma)

  Verder zag ik u dat u mij vanmorgen heeft gebeld. Ik zat in de auto en
  in besprekingen bij een klant.
  U heeft het in uw voicemail over een gesprek met de heer Broeke (??) en
  over een e-mail die u gestuurd zou hebben. Onderstaande is de laatste
  email (afgelopen donderdag 4 oktober) die ik van u ontvangen heb. Hierin
  staat niets over een gesprek met de heer Broeke. Wellicht is uw e-mail
  niet aan mij gericht geweest, i.i.g. niet aangekomen. Kunt u deze e-mail
  mij dan alsnog toesturen?

  Bedankt en met vriendelijke groet,
  Piet Paul, fractie GroenLinks Stichtse Vecht

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: