Villa Mithras

De boze man

"…MITHRAS…." in beeld gebracht en…


…ook dit werk zou door de criminelen en cultuurbarbaren niet begrepen zijn; vandaar dat het verduisterd moest worden. In afwachting van betere tijden….

Afmeting: 110×130; olieverf/linnen
titel: MITHRAS

Toelichting.

Ook dit werk ontstond in 1999. De tijd wordt erin gevangen en het werd gemaakt meer dan ooit terwijl ik toeschouwer was van de Tijd.

De basis is de man, de stier en de vrouw. Gevangen in het tijdslabyrinth door die slinger; een fragiele slinger die alleen boven het silhouet van de vrouw wordt onderbroken. De slinger in en van de Tijd. Met mijn kop los en afgebroken in de Tijd erboven. Ach… men komt toe aan allerlei verklaringen van wat niet goed begrepen wordt als je toeschouwer bent van De Tijd en je die wilt verklaren.

Het doek schiep zichzelf. Veel meer wil en kan ik er niet over zeggen dan dat het het enige werk is van de naamgeving van alle schilderijen.

Tenslotte zo zou men ook kunnen stellen dient De Tijd zijn verantwoording te nemen en rekenschap te geven over de geschiedschrijving. Men is er ’n onderdeel van. Nu. Zo blijkt. En zal worden geoordeeld.

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.
 
 

18 Reacties op “"…MITHRAS…." in beeld gebracht en…

 1. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 10:41

  Dit werk heeft wel wat. Ik zit er toch even wat langer naar te kijken, dat is goed nieuws.
  Toch begrijp ik niet helemaal wat de naam van het schilderij (Mithras, toch geen onbelangrijke rode draad in de serie) zich lijkt toe te spitsen enkel op de factor Tijd.
  Mithras wordt veelvuldig door je gebruikt om de hele wereld en alles wat er gebeurt te duiden en te bespreken.
  Of is het allemaal een ‘kwestie van tijd’?

 2. jan bouma 12 augustus 2009 om 11:06

  @Aad.. 10:41
  Ook alweer per definitie. Al onze registraties, bewust of onbewust, spelen zich af in een dimensie
  die wij, als mensheid, hebben vorm gegeven en beschreven in "de Tijd". Met jaartallen zus en zo die ook zonder een voorafgaande beschrijving zinloos zijn.
  Herodotus, de vader der geschiedschrijving, is onze Westerse bakermat voor de geschiedschrijving. Zijn verslag in zijn ‘Historiën’ heeft mijn opmerking verwoord. Maar daarop ontstond vervolgens mijn antwoord van dit tijdperk. Tot zo ver… de Tijd ons laat registreren.

 3. Aad Verbaast 12 augustus 2009 om 12:09

  @Jan:
  "De tijd zal het leren" staat haaks op "het zal mijn tijd wel duren".
  Wie weet werkeljk hoe laat het is, laat staan dat ze zich dat realiseren?

 4. jan bouma 12 augustus 2009 om 12:25

  @Aad..12:09
  Beweer ook nergens dat "de Tijd" mij toebehoortof zal "uitduren".
  Het verschijnsel "in de Tijd" van de Mithrascultus heb ik hierboven weergegeven
  gelijk je elke andere cultus zou kunnen weergeven met het begrip "tijd" dat in werkelijkheid
  een menselijke kleine benadering is van een bepaalde afbakening van een periode
  in "de Tijd".
  Alleen de eeuwigheid kan de mens zich misschien
  voorstellen. Die duurt "ALTIJD!"
  .
  Ik weet dus niet ‘hoe laat het is" in of met de Tijd.
  Dat claim ik ook niet.
  Vandaar dat mijn slinger eraan zich verliest
  met m’n kop bovenan… Zoiets.
  Ik was getuige van: de Tijd!

 5. jan bouma 12 augustus 2009 om 17:15

  @Allen
  Aangezien… het succes van de reclame wordt gebaseerd op de herhaling…
  (ik lees vrijwel van eenieder sowieso altijd dezelfde verhalen, soms zijn ze
  in een ander jasje gegoten, zoals je de margarine in een nieuwe wikkel stopt,
  maar het blijft dezelfde margarine…
  acht ik die vermomming voor mijn verhaal overbodig.
  Derhalve herhaal ik hieronder mijn verhaal van eergisteren en gisteren
  want ik heb een hekel aan overbodig werk als het al gedaan is….
  ==
  10-08-2009 20:12
  Toch nog maar ’n opmerking. In het algemene belang .
  Het gaat over : De Kunst. (En die staat toch hier centraal? Nietwaar?)
  Ik plukte het van m’n website. Is die ook nog ergens goed voor…
  Gaande het gesprek met haar, nam ik me voor nog wat te schrijven over de Kunst. Bij dezes dus. Bibliotheken vol zijn erover geschreven idem dat in de toekomst zal gebeuren. Nochtans. “Wat is (de) kunst?” In ieder geval is het een maatschappelijke activiteit van een relatief beperkt aantal mensen dat, beroepshalve of uit vrijetijdsbesteding, zich ermee bezighoudt. Voor de samenleving zijn kunstenaars en “de creatieven” belangrijker dan u zou denken want zij hebben alles ontworpen… “wat u op het eerste gezicht om u heen ziet!” En dan geldt dit voor de eenvoudige reclamefolder, de mode, het straatmeubilair, de architectuur tot en met de kunstwerken in de musea. Componisten en schrijvers horen daar ook bij voor zover ze nieuw werk maken. Geen misverstand dus over het belang van de kunstenaar en/of ontwerper voor de samenleving. Zij zijn de smaakmakers. Dit belang wordt, denk ik, wel eens niet goed begrepen. Iets “maken”, dat er niet eerder was, is een daad van ootmoed en kwetsbaarheid. Of de kunstuiting begrepen zal worden (en erkenning zal krijgen) moet de kunstenaar immers maar afwachten. Kunst wordt dan ook per definitie als ‘gratuit’ de samenleving aangeboden. Soms ontstaan er ‘stromingen’ die succesvol blijken te zijn. Dat gebleken succes is veelal dan afhankelijk geweest van het oordeel van de “zwaargewichten-der-kunstkritiek”. Als zij hebben “gesproken” volgen het volk en de commercie dat oordeel gedwee. Komt het oordeel van “de kunstkritiek” te laat, of helemaal niet, loopt de kunstenaar het risico van “het Van Gogh-syndroom”. Vraag. Zou de kunstenaar “gelukkig” moeten zijn met de beoordeling van critici en publiek die luidt:
  “ dit lijkt nergens op!” Een referentiekader moet er dan voor dat oordeel vooraf niet hebben bestaan want anders kon dat immers niet gezegd worden. Ik denk dat beeldende kunst uiteindelijk een vertolking moet zijn van werk dat niet teveel concreet is; als alles op voorhand “duidelijk” is zegt het publiek ook weer… ”Ja! Dit is geen kunst!” Enfin, je kunt er oeverloos over door filosoferen maar dit “stukkie” vind ik lang genoeg.
  Ik schreef toen columns voor de webkrant http://www.vechtkronkels.nl maar misschien heeft de Vk er ook iets aan… al wordt er boe geroepen en moet je hier zeker alles uitleggen! :))
  Verban deze gebruiker (86.90.31.238) Verwijder deze reactie
  jan bouma 11-08-2009 10:28
  Hoe dat gaat in de beeldvorming en zoals ik hierboven beschreef blijkt uit
  de volgende mail van dhr. Kraayeveld, destijds hoofdredacteur – en misschien nog wel –
  van het Kunsttijdschrift Tableau.. Hij schreef mij (uit m’n archief)
  —– Original Message —–
  From: Ronald Kraayeveld
  To: ‘villamithras@planet.nl’
  Sent: Monday, July 29, 2002 10:20 AM
  Subject: RE: ‘waardige opvolger’
  Geachte heer Bouma,
  Ik kom graag naar u toe, op een zondag in augustus. Kan ik de collectie (waarover ik al veel mooie dingen heb gehoord) zelf bekijken – en met u verder praten over een verhaalopzet voor Tableau. Ik mail u wanneer ik naar Maarssen kom. Vriendelijke groet, Ronald Kraayeveld
  En toen – na nog ’n enkele mailwisseling waaruit bleek dat er iets meer aan de hand
  was dat een gelikte reportage voor Tableau was de interesse "ineens" weg.. want ik had
  hem geschreven als volgt : (zie ook m’n boek)
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: Ronald Kraayeveld
  Sent: Saturday, September 07, 2002 6:42 PM
  Subject: ‘Statements’
  Het maaiveld……
  Geachte heer Kraayeveld,
  De ellende is, dat wil je -liefst onzichtbaar- onder het maaiveld blijven (en dus niet persoonlijk onderhevig worden aan discussies in het publieke discours; en dat heeft mijn voorkeur !) er toch spanning ontstaat met ‘de persoon’ en de stelling. Laat ik dit middels een voorbeeld verduidelijken. Toen Albert Einstein zijn beroemde relativiteitsformule aan de wereld presenteerde in de bekende formule was uiteraard uiteindelijk alleen en ‘au fond’ de (natuur)wetenschappelijke betekenis relevant en niet de ‘persoon’ die hem formuleerde. Onmiddellijk creeer ik nu al een probleem door "deze hoogdravende vergelijking" onderwerpelijk te maken aan ‘Statements’ die steller dezes poneert. Uiteindelijk zal ook Einstein de acceptatie van zijn theorie voorop hebben gesteld gelijk ik ook waarde hecht aan "acceptatie" van mijn ‘Statements’ die losgekoppeld zijn van ‘de persoon’. Dit was -en naar ik hoop ook in de toekomst zal zijn- is ook de functie, naar mijn inzichten, van Villa Mithras. Slechts intermediair te zijn voor en ten behoeve van een culturele interactie voldoet.
  Nu gaat mij persoonlijk een beperkt aantal ‘Statements’ ter harte die – "ongevraagd" mijnerzijds en volstrekt toevallig – zich aandiende (toen ik 45 doeken kant-en-klaar opgespannen doeken bestelde) enkele zich bleken te hebben vertaald – middels "de abstract-expressionistische werkwijze"- in een later relevante titelgeving die ik in woord en geschrifte "vertaald" heb. Nogmaals: de kern was
  dat ik als uitvoerder en tegelijkertijd ‘getuige’ werd van
  werk zonder enig voorop gezet plan qua uitvoering en titelgeving. Wellicht dat hiermee en hierdoor "de allerindividueelste expressie" inhoud werd gegeven: ik zag het als ‘een taakstelling’ (net zo goed als je besluit ‘een huis te gaan bouwen’) zonder enig besef (vooraf !) hoe en wat de uitkomst zou zijn. Nu blijkt achteraf deze exercitie zich te hebben vertaald in, zoals gezegd, een beperkt aantal doeken die mijns inziens een ‘overstijgende betekenis’ in maatschappelijke zin hebben. (Een daarvan ziet U hieronderstaand getiteld: ‘May all other flags burn in hell’).
  (Ik heb dit doek aan Secretaris-Generaal Kofi Annan aangeboden ter ondersteuning van zijn mondiale werk.., en gelet op de huidige krankzinnige internationale situatie – we staan aan de vooravond van een Amerikaanse aanval op Iraq zonder autorisatie van de VN ! – lijkt me het ‘Statement’ essentieel. Picasso schiep zijn ‘Guernica’ achteraf….; ik veroorloof mij ‘vooraf’ te waarschuwen.
  Een andere titelgeving van een ander werk luidt: ‘The search of the empty Law-book’ waarbij ik me achteraf realiseerde dat het zinvol zou zijn dat dit doek bij onze 5 Gerechtshoven gedurende enige tijd zou rouleren. Uiteindelijk is het dus zo dat "de machthebber-van-het-moment" de inhoud en interpretatie/betekenis en uitleg bepaalt van de teksten van het wetboek…
  Voorts bleek – nogmaals achteraf – dat er in de ‘collectie Mithras’ een 3-tal ‘thema’s zich te hebben ‘vertaald’. Kennelijk is het dus zo dat: "wat erin zit, er ook uitkomt".
  Enfin, mocht U ondanks dit ingewikkeld betoog nog behoefte gevoelen het aanvankelijke plan te realiseren –
  en ik vraag dit slechts terwille van de Statements – dan verzoek ik U mij dit medetedelen.
  Tenslotte nog 1 opmerking: Ik heb nimmer begrepen mensen die zeiden: "oh, ga je lekker schilderen"…..; voor mij was het een taakstelling die volvoerd moest worden en terzake rest mij nog te melden: "ik moet er nog 4". Ettelijke keren heb ik ze ‘wit’ overgeschilderd omdat -hoewel ik gemakkelijk ben met mijn minimale eisen; want uiteindelijk "lui"- er toch minimum eisen zijn….
  Ik hoor gaarne van U of -terwille van de Statements- er een vervolg is in Uw blad. Mijn naam kunt U hierbij gerust vergeten. Ik was slechts intermediair en interpreteet.
  Vriendelijke groet;
  Jan Bouma
  —————————
  En hiermee kan ik dit blog wel afsluiten met de idee
  weer iets te hebben gedaan aan in ieder geval mijn noodzakelijk
  geachte communicatie en waarvoor ik sta.
  Als het goed is komt hierna het schilderij MITHRAS…
  Allen een prettige dag! Groet! JB
  Verban deze gebruiker (86.90.31.238) Verwijder deze reactie
  Aad Verbaast 11-08-2009 10:46
  @Jan: hij heeft misschien alleen maar goed naar je geluisterd als je schrijft: "Mijn naam kunt U hierbij gerust vergeten".
  Toch wel iets bereikt!
  Mithras komt morgen begrijp ik inmiddels..
  Verban deze gebruiker (94.213.148.241) Verwijder deze reactie
  jan bouma 11-08-2009 11:09
  @Aad
  "…Où ils se trouvent ensemble…!"
  Ik stel vast dat zelfs de meest eenvoudige explicaties niet geaccepteerd worden
  (zoals mijn uitleg aan dhr. Kraayeveld). Maar ook stel ik vast dat ik een vernietigend
  requisitoir schreef voor alle "would-be kunstenaars" die hun werken presenteren
  als ‘l’art pour l’art’ in plaats van dat hen gaat om de inhoud.
  Anderzijds… ook een acceptabele presentatie is ook nodig.
  Dat spreekt vanzelf. Ik kan niet onzichtbaar mijn verhaal wereldkundig maken.
  Evenmin Einstein dat kon met z’n overigens nu alweer betwiste theorieën. Met name de
  kromming van het heelal wordt in twijfel getrokken idem vervolgens zijn conclusies over
  de tijd, de materie en de energie.
  Inderdaad… morgen (= vandaag) en morgen is opnieuw morgen. Voor MITHRAS die functioneert in de Tijd.
  Excuses aan @Jezzebel.
  Maar ook vandaag kan zij genoeg weten…
  als haar hart niet van mij scheiden wil….

 6. Jezzebel 12 augustus 2009 om 22:09

  @Jan Bouma,
  De reacties heb ik niet gelezen.
  Geen kracht voor.
  Ik kijk naar je werk en ben maar lauw verrast.
  Ja, leuk en aardig.
  Het raakt me jammergenoeg niet,
  want dat is waar ik natuurlijk elke dag op wacht,
  niet in mijn ziel.

 7. jan bouma 12 augustus 2009 om 23:44

  Het kan verkeren….. Jezz.
  Thx anyway for passing by. Groet.

 8. Jezzebel 13 augustus 2009 om 00:03

  You are welcome, oneindige man, die maar niet uit de modder kruipen kan.

 9. jan bouma 13 augustus 2009 om 00:17

  @Jezz
  Ik schreef gisteren nog:
  == jan bouma 12-08-2009 08:28
  Men oordele pas als degene, die geoordeeld wordt,
  zegt dat hij beoordeeld kan worden. Niet eerder.
  Allen graag enige tijd gegund voor het volgende doek. "Mithras" ==
  …maar zoals je ziet… ik lig volgens jou nu ook al in de modder
  waar men ook meegooit… weet je wel.. :)):)) (= dubbele grap!)
  Maar houdt moed!
  Het volgende doek heet "Licht"… wie weet…
  moet er wat om giechelen eigenlijk…

 10. Jezzebel 13 augustus 2009 om 08:29

  Ik blijf volhouden Jan,
  Ik ben een doorzetter.
  Ook als ik volledig onderuit glijd.
  Dan probeer ik het toch weer.
  Nog even kijken.
  Wat het wordt.
  Fijn dat je kunt giechelen.
  Dat vind ik leuk en lekker om te horen.

 11. jan bouma 13 augustus 2009 om 09:16

  Dat was milde spot… dame…
  ik maakte voor jou wat reclame…
  (ik giechel namelijk nooit!)
  Is ook iets voor bakvissen…
  maar ik moet nou effe ………………
  van het lachen!
  (dat doe ik namelijk wel ondanks de kwel)

 12. Jezzebel 13 augustus 2009 om 20:43

  Jij grimast zeker.
  Maar ook daar kan ik van houden.
  Clown en zijn traan.
  Pierrot van de lage landen.
  Sta op mooie man,
  Met heel je prachtige kop.
  Hou ervan.
  En zo.
  Wanneer komt je goddelijk licht?

 13. jan bouma 14 augustus 2009 om 07:50

  @Jezz… dat "Licht" verschijnt vandaag en zal je hullen in duisternis!
  Want het is een onbegrijpelijk schilderij. Daarom is het getiteld: Het Licht.
  @Allen…
  Ik moet vandaag naar Amsterdam wegens
  een afspraak met de chroniqueur des vaderlands H.J.A. Hofland,
  tevens The Journalist of the Century en hoofdrolspeler in m’n boek
  en co-auteur. Gezamenlijk zullen hij en ik het ook hebben over "het Licht" dat
  wij zo geregeld doen schijnen over de Lage landen… Dit betekent
  dat ik vanaf 10.00 uur hedenochtend vertrokken ben en al uw
  commentaren op "Het Licht" niet eerder kan
  beantwoorden dan ergens later in de middag.
  Excuses daarvoor.
  Eenieder krijgt wel antwoord….
  Groet! En prettige dag! JB

 14. fred van der wal 14 augustus 2009 om 09:15

  Genoeg variatie in aanpak van schilderen aanwezig als ik even mag schoolmeesteren en durf om met verf en kleur om te gaan
  het is een zaak van veel doen
  kristalliseert zich vanzelf een coherent oeuvre
  maar het vreet tijd allemaal
  en hebben we die?

 15. jan bouma 14 augustus 2009 om 17:09

  @Fred.. dank voor de reactie.
  Je spreekt je comment uit met de idee dat men zich kan bekwamen in het vak. "De oefening baart dan kunst!" Zo luidt het gezegde. Kan zijn. Via leerling – gezel – meester wordt zo’n traject dan ingezet. Dergelijke pretenties heb en had ik niet.
  De zeggingskracht van een werk schuilt m.i. veeleer hierin dat het oorspronkelijk is. Dat de ziel van de maker op dat moment representeert. Mijn ziel werd bij het maken beheerst door de verhalen die ik later nog eens opschreef in m’n boek. Alle schilderijen staan ten dienste van het boek. Kunst kun je niet leren! Vakbekwaamheid wel. Naar mijn idee leverde ik niks in ten aanzien van beide opvattingen.
  Of had jij dat doek hierboven "MITHRAS" anders, beter, technischer, bekwamer… en ook kunstzinniger kunnen creëren dan ik?
  Nog een andere invalshoek:
  Wat moet je per saldo denken van de school der Suprematisten?
  Ik noem maar een geaccepteerde stroming. Is ‘het vierkant’ van Malevitch een schilderij van betekenis?
  Of werd het dat door de conceptuele gedachte erachter? Idem Duchamp en de Dadaïsten er aanspraak
  op kunnen maken. Men zou oneindig, naar gelang de inventiviteit van de geest, nieuwe concepten en
  verhalen kunnen bedenken en schilderen. Nu predenteer ik geen enkele AANSPRAAK te (willen) maken
  op welke eerdere kunstrichting en/of conceptuele opvatting anders dan de mijne. En… nogmaals de schilderijen dienen allemaal gezien te worden in de context van het boek dat ik later schreef. "De plaatjes" gingen eraan vooraf. Zo zou je het ook kunnen zeggen.
  Nu schrijf ik dat ook aan die Hfdred. Kraayeveld v/h kunsttijdschrift Tableau (zie hierboven). Al in het jaar 2000 en daarna vond ik het welletjes…. Het werk was wat mij betrof gedaan en ook genoeg. Nog meer werk maken zou niets hebben toegevoegd. Noch in kwaliteit noch in kwantiteit. Maar ja… dat accepteert men niet zo maar…
  Er volgt nu nog een aantal dramatische schilderijen. Ik zie wel wat men daarvan vindt. Mijn conclusie acht ik juist dat binnen de context van HET BOEK alle schilderijen gezien en gewaardeerd worden.
  Er zitten mijns inziens onvervreemdbare en unieke werken in dat oeuvre en ik heb er vrede mee. En of ze geaccepteerd zullen worden daarvoor schreef ik ook de criteria. Zie hierna.
  Nu begrijp ik anderzijds die noest werkende kunstenaars ook weer wel die menen dat… "dat toch niet zo maar gaat…!" Zij werken, zuchten en steunen, oefenen elke dag zich te barsten… en dan kom ik die lachend zeg:
  "wat stelt dat nou allemaal uit kunstzinnig oogpunt voor wat u daar gemaakt hebt?"
  Ja! Daar zakt dan ook de broek vanaf. Een ander toepasselijke quote van mij luidt dan ook: "Als je veel van ’n ander overneemt…, blijft er weinig van jezelf over…" Kunst blijkt dus ook provocatie.
  Sprak vanmiddag Hofland. Hij zei me: "al schrijf je maar één regel die de eeuwigheid trotseert is alles niet voor niets geweest!" Het zit ‘m niet in het vele doen. Het gaat erom "die ene regel" te schrijven.
  Daarnaast schreef ik ook over "hoe die ene regel beoordeeld wordt en tot stand komt". Als volgt:
  ==
  Iets “maken”, dat er niet eerder was, is een daad van ootmoed en kwetsbaarheid. Of de kunstuiting begrepen zal worden (en erkenning zal krijgen) moet de kunstenaar immers maar afwachten. Kunst wordt dan ook per definitie als ‘gratuit’ de samenleving aangeboden. Soms ontstaan er ‘stromingen’ die succesvol blijken te zijn. Dat gebleken succes is veelal dan afhankelijk geweest van het oordeel van de “zwaargewichten-der-kunstkritiek”. Als zij hebben “gesproken” volgen het volk en de commercie dat oordeel gedwee. Komt het oordeel van “de kunstkritiek” te laat, of helemaal niet, loopt de kunstenaar het risico van “het Van Gogh-syndroom”. Vraag. Zou de kunstenaar “gelukkig” moeten zijn met de beoordeling van critici en publiek die luidt:
  “ dit lijkt nergens op!” Een referentiekader moet er dan voor dat oordeel vooraf niet hebben bestaan want anders kon dat immers niet gezegd worden. Ik denk dat beeldende kunst uiteindelijk een vertolking moet zijn van werk dat niet teveel concreet is; als alles op voorhand “duidelijk” is zegt het publiek ook weer… ”Ja! Dit is geen kunst!” Enfin, je kunt er oeverloos over door filosoferen…
  ==
  Zie hierna het doek ‘"Licht"
  Ik zet dit comment over naar dat schilderij. Want men zwijgt daarover in alle talen.
  Gelet op het voorgaande snap ik dat wel… . Zoals ik al verwacht had.
  Nevertheless…

 16. jan bouma 5 januari 2010 om 09:39

  En hiermee begon alles. De ontdekking van het Licht en de Waarheid. Het overheidstuig had er geen boodschap aan want ze bekladde mijn naam. Daarom zie hierna:
  t.k.n.: ondanks de woede blijven we wel koel analyseren. Daarom zie hierna.
  jan bouma 05-01-2010 07:25
  Een update per 5 januari 2010. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 komen er weer aan en dus mag het zittende College eraan herinnerd worden dat de huidige wethouder ERIK VAN ESTERIK (PvdA) mij beloofde in 2005 de "zaak te zullen oplossen" en daarop trok ik mijn rechtsontvankelijke klacht in bij de NATIONALE OMBUDSMAN over de misdragingen van de ambtenaren en de MILIEUCRIMINELEN der overheid. Ten onrechte trok ik die klacht in want ik kan nu procederen om m’n recht te halen…Daarom hieronder een verslag.
  ==
  04-01-2010 23:28
  @Aad… 13:10
  Thanks voor je comment. Ik heb al een keer uitgelegd in één van m’n blogs hier dat ik geen Ned. onderdaan ben die als beroepsmilitair wordt uitgezonden naar Uruzgan om daar het risico te lopen te "mogen sneuvelen voor volk en vaderland en Hare Majesteit!" Nee. Ik ben als elke andere staatsburger die het risico had op te lopen tegen wat crimineel overheidstuig (lees: de overheid), dat inderdaad liever de burger laat opdraaien voor de criminaliteit van de staat uit het verleden. De rechtsverkrachting bestaat dan hierin dat "de overheid liegen mag" in het belang der Staat (vgl. de Pikmeerarresten). Dat vinden alle andere onderdanen van Nederland heel gewoon behalve natuurlijk wanneer ze zelf slachtoffer worden! Uiteraard is dit niet toelaatbaar. In de afweging van de overheid mag een enkele burger rustig failliet gaan. En zal die burger tot in eeuwigheid zijn vervuilde locatie niet kunnen verkopen.
  Daarover zullen wij de rechter nog nader horen. De overheid wenst ook geen aansprakelijkheid te onderkennen "in het staatsbelang". Verjaringstermijn: 30 jaar na het delict dan liggen de daders op het kerkhof. Oorlogsmisdadigers worden nog wel voor het gerecht gebracht. Ook de Griffier van de vaste kamercommissie voor Justitie, D.S. Nava, bleek corrupt toen ik hem sprak over de juridische moraliteit van de Staat. Dus dan is het parlement eigenlijk verantwoordelijk. Maar ook de Raad van State, onze rechtscolleges enz. Ergo: de Staat is corrupt want er blijkt onvoldoende zelfreinigend vermogen.
  Het is met die bodemvervuilingen zo, dat ook al wordt er "spontaan olie aangeboord" in die plassen, en ook al kan ik tientallen vaten aanwijzen die liggen aan de oppervlakte, dan kun je er ZOGENAAMD toch naar zoeken en toch niks vinden. Dan vaar of loop je er gewoon omheen snap je? Dan doe je net alsof je gek bent; je suggereert een dekkend onderzoek maar ’t is allemaal fake en doorgestoken kaart. De bedoeling is expliciet erop gericht OM NIKS TE VINDEN.
  Er wordt pas ingegrepen als het onvermijdelijk is geworden. Dan hebben we een zgn. "worst case scenario"; zo heet dat. Dus ook al drijven er oliewalmen over de plassen, en kun je meerdere boortorens plaatsen… net als in Koeweit…, het maakt allemaal niets uit. Maar ’s avonds wel op TV een paar gevonden vaten "gevaarlijk XTC-afval" met veel heisa en bombarie tonen die door "de opsporingsambtenaren" aangetroffen zijn! DE HUICHELAARS! Hier bij mij liggen er teveel vaten in de plassen; en dus dan laat je gewoon de rotzooi liggen. 25 jaar lang, vanaf 1930-1955, werden met 5 dekschuiten elke dag gestort vanuit de stad Utrecht. Bij elkaar naar schatting 1,5 á 2 miljoen m3!
  Maar de daders liggen op het kerkhof. "Ikke nie weet!" De leugenaars! Er zijn god betere ’t honderden zoniet duizenden oudere Maarssenaren die direct onder ede willen verklaren en ook weet hebben van die storts.. Het schorriemorrie zegt echter:
  "Nee! Ikke nie weet;
  Nee! Ikke niks ken vinde in het archief!"
  De maffia is er niks bij!
  Maar er moet wel geïncasseerd worden:
  "Ken…ik effe vange de WOZ?"
  Dus eigenlijk "als het kalf verdronken is dempt men de put!" Voor de toegebrachte vermogensschade, de mij toegebrachte naamschade door mij te bestempelen als "milieucrimineel", m’n integriteit te bezoedelen, te liegen enz. ach… dat is allemaal nog ter beoordeling van de rechter. De rechter mag zich ook uitspreken over het bovenstaande. Enfin. De namen van de criminelen worden bij de dagvaarding wel bekend. Zij zullen geschiedenis schrijven en ik mag hopen dat ze het zich zullen herinneren tot op de dag dat ze sterven en dat hun nageslacht er nog aan herinnerd zal worden. Ook de voormalige gemeentesecretaris van Maarssen (en de huidige politiek verantwoordelijke) AD NEDERLOF zal gedagvaard worden. Hij was voorheen immers ook nog Directeur van de Milieudienst NW Utrecht en onder diens bewind konden de criminelen hun gang gaan! "For Christ sake!" Hij is nu weer werkzaam als hoge "milieuambtenaar bij de Provincie Gelderland!" Z”n opvolger G. Oosterloo, als tijdelijk interim gem. secretaris van Maarssen, mag zich ook verheugen in een dagvaarding. Enz., enz., de lijst wordt per dag langer..
  Af en toe moet je even memoreren waar de strijd ook alweer over ging. Men zou soms ten onrechte menen dat ik "de boze man" niet meer ben. Morgen staat dit comment op het internet. En er komt nog veel meer drek naar boven. Ik ben nog maar net begonnen met m’n aanklacht.
  Aad Verbaast 05-01-2010 00:12
  @Jan:
  Kijk het hele verhaal begint kop en staart te krijgen. Of zoals je wilt: man en paard. Die worden nu genoemd immers.
  En terecht.
  Het net wordt gesloten om de vissen die gevangen moeten worden.
  Het wordt tijd dat er ergens verantwoording moet worden genomen voor deze letterlijk vuile streken die zijn geleverd.
  De enige uitweg voor het opgeheven hoofd (iets waar politici nogal dol op zijn) is om toe te geven dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt. Ontkennen heeft weinig zin meer natuurlijk.
  Vervolgens zal er gerepareerd moeten worden. Spiegel: hoe zou de situatie zijn als dit alles niet gebeurd zou zijn. Dat vergelijk is prima te maken immers. De rest is slechts een rekensom.
  Men kan niet zijn rotzooi maar ergens dumpen en denken er verder zonder kosten vanaf te zijn. Die kosten moeten dan maar alsnog verdisconteerd worden. Nogmaals: de vervuiler betaalt!
  ==
  Opmerking. Men vergist zich als dat ik me laat afmaken door het overheidstuig zonder verweer. Ik dank @Aad verbaast voor zijn ondersteuning

 17. Jan Bouma 8 oktober 2012 om 05:04

  Een update… Fred Spijker deed er 27 jaar over, Willem Oltmans zo’n 60 jaar. Ik ben nog maar net begonnen vanaf medio 2009…
  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking met het College van B&W van Stichtse Vecht.
  Aanwezig: mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld, burgemeester, wethouder Piet Ploeg, juridisch medewerker van de gemeente Dhr. Gorissen (s.s.t.t.)

  C.A.M. Bouma (procespartij/gedupeerde), ondergetekende J.B.A.M. Bouma en 2 raadslieden van http://www.Pietersadvocaten.nl.

  Beste heer Van der Zee,

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Zee een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen gewoon “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking

  Beste heer Van der Z.

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Z. een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

 18. Jan Bouma 9 oktober 2012 om 10:55

  Strafrechtelijke procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting van 6 november 2012; 13:30 uur.
  ==
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:16 PM
  To: 6826@utrecht.politie.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Van der Zee,
  Een concreet bewijsstuk van een cover up. Zie hierna.
  Suggestie. U zou Lylke Ganzenvoort (de top-milieuambtenaar die alle
  rapporten kent en dus Broeke van info. voorzag) eens kunnen vragen WAAROM
  hij niet de juiste info. heeft verzonden?
  Inmiddels;
  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:12 PM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Christian/René,
  TKN svp. de bijlage.
  Groet! JB

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:11 PM
  To: info@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  LS
  per email/post

  t.a.v. het College van B&W alsmede de gemeenteraad.

  M.v.G.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:07 PM
  To: paulpg
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  c.c. : a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. : 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. : de Rechtbank Utrecht op basis van Art. 8:68 van de Awb t.a.v. Mevr.
  mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012. (brief)

  Beste heer Paul,

  Dank voor uw reactie.

  1. Inderdaad heb ik vanochtend met erik.broeke@stichtsevecht.nl uitgebreid
  telefonisch gesproken inzake “het verhaal” dat hij aan u heeft verzonden
  d.d. 26 september. Ik heb hem, en zijn baas Lylke Ganzenvoort, verwezen voor
  wat betreft de correcties in “dat verhaal” naar mijn juridische blog site en
  naar de onderstaande email aan u.
  2. Ik heb hem verder in het vooruitzicht gesteld EEN BRIEF en een EMAIL aan
  het College van B&W te zullen sturen inzake het onvolledige, zeg maar “de
  ONJUISTE info.” die hij (Broeke/J.W.F Berkel) aan u heeft verzonden. Lylke
  Ganzenvoort wist immers beter, net als u, en net als ik. U had dus ook
  kunnen reageren op de “onjuiste verslaglegging” van de gemeente.
  3. En wat er onjuist aan is kunt u lezen in m’n email aan u en aan Dik van
  ‘t Hof.
  4. Sinds ik het rapport van de Grontmij in 1990/1991 initiëerde is de
  gemeente en de provincie en het Waternet en de VROM-inspectie en de
  milieudienst N.W. Utrecht bezig om de kluit te belazeren. Onderzoeken worden
  weliswaar CONTINU aangekondigd (sinds 1990/1991) maar het is dan niet echt
  de bedoeling…. “dat er dan iets nadeligs gevonden wordt.., want meten is
  weten; dus kun je dan maar beter niks meten, hè?!”
  5. Ik ben het zat! Ondertussen is het o.g. onverkoopbaar met een
  miljoenenschade en met schade voor “de betrouwbaarheid” van de overheid
  wegens de cover up.
  6. Dit strafrechtelijke onderdeel wordt thans door het OM onderzocht. En
  daarbij is ook van belang de navolgende aanklacht die de gemeenteraad
  aangaat:
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften,
  opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te
  verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de
  eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur:
  zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie,
  waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van
  2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie:
  http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de
  handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de
  rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de
  rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen
  wetgevingen.
  ==
  7. U kende ook de rapporten van T&A, de aanbevelingen, etc.
  8. Ik zal zo dadelijk deze email aan het College van B&W zenden incl. aan de
  milieupolitie 6826@utrecht.politie.nl voor het zoveelste bewijs van de cover
  up.

  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: paulpg
  Sent: Monday, October 08, 2012 2:23 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste mijnheer Bouma,

  Dank u voor uw reactie op de antwoorden van het college. U roert een
  goed punt aan denk ik dat ‘t Slijk, althans een deel daarvan aangemerkt
  zou moeten worden als “voormalig gesloten stort”. Ik neem tenminste aan
  dat u dat bedoelt met VGS. Want volgens mij is ‘t Slijk in feite een
  VGS.

  (Noot. Inderdaad; ik zeg ook niets anders. Jan Bouma)

  Verder zag ik u dat u mij vanmorgen heeft gebeld. Ik zat in de auto en
  in besprekingen bij een klant.
  U heeft het in uw voicemail over een gesprek met de heer Broeke (??) en
  over een e-mail die u gestuurd zou hebben. Onderstaande is de laatste
  email (afgelopen donderdag 4 oktober) die ik van u ontvangen heb. Hierin
  staat niets over een gesprek met de heer Broeke. Wellicht is uw e-mail
  niet aan mij gericht geweest, i.i.g. niet aangekomen. Kunt u deze e-mail
  mij dan alsnog toesturen?

  Bedankt en met vriendelijke groet,
  Piet Paul, fractie GroenLinks Stichtse Vecht

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: