Villa Mithras

De boze man

"…Boek, het schouwtoneel…" in beeld gebracht en…


…ook de cultuurbarbaren die vooraan staan maken er deel van uit. Ook dit werk zou zijn opgeladen op 19 juni j.l. als ik HET TONEEL niet verduisterd had…!

Afmeting: 70×60; olieverf/linnen
titel: ‘Boek, het schouwtoneel’

Toelichting.

Het is en blijft een willekeurige keuze om van de miljoenen voorstellingen op het toneel, het schouwtoneel van de wereld, te kiezen en wel dat van Shakespeare en van Joost van den Vondel die dichtte.. "dat eenieder krijgt zijn deel, de ene veel, de andere slechts een pijp kaneel.."

Ziet u zich staan in de massa? Of staat u bij de toneelspelers op het toneel omdat u meent dat u iets van belang het volk te tonen zou hebben?

Rembrandt zou het goed gevonden hebben. MIJN TONEEL! 

Ik aarzel om het volgende werk aan te kondigen want door de veelheid van alles dat u getoond wordt raakt u de beoordeling kwijt. Het wordt teveel! U kunt mij niet meer rubriceren.

Maar ik ga u aankondigen het volgende doek dat is getiteld "Aanbod tot omkoping!" hetgeen zoals u zult begrijpen komt uit de serie van de maatschappijkritische werken want men tracht u bij voortduring om te kopen.

Daarna volgen nog vele verhalen… Meer en meer want die wil men horen op het toneel van de wereld.  

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.
 
 

28 Reacties op “"…Boek, het schouwtoneel…" in beeld gebracht en…

 1. Aad Verbaast 16 augustus 2009 om 09:47

  Een wat korte uitleg deze keer Jan.
  Ik zie de massa, en zie het toneel.
  Een toneel, waar de massa naar kijkt.
  Een toneel waar zich ook individuen bevinden.
  Maar waar is nou het boek?

 2. jan bouma 16 augustus 2009 om 10:12

  @Aad… "het toneel" is m.i. heel duidelijk tegelijkertijd een bladzijde uit een boek,
  hoewel die bewuste bladzijde bijna is losgescheurd uit het boek. Ik was toch wel
  blij met dit "schouwtoneel" want de toeschouwers en de performers zijn net zo non-descript
  als in de werkelijkheid… bedankt voor de plaatsing. Overigens.

 3. Aad Verbaast 16 augustus 2009 om 10:50

  @Jan: dank
  Het is me weer duidelijk, vermoedde al zoiets, maar ik dacht laat ik het eerst maar eens vragen.
  Zo ‘heel duidelijk’ was het voor me niet. Het losgescheurd zijn ook niet.
  Wat me opvalt is, dat er veel diepte in zit. Het lijkt wel 3 dimensionaal.
  Aardig contrast met de vlakte ("non-descript") die je er zelf in ziet en hebt willen weergeven.

 4. Jan Bouma 16 augustus 2009 om 11:53

  @Aad… Als je nou heel goed kijkt.., zoals ik deed na afloop toen het
  gemaakt was – want ik was ook weer toeschouwer, dan zie
  je de figuren op het toneel tot leven komen. Maar zo is het met alles.
  Je ziet het, of je ziet het niet. Grap van dit doek is nog dat ik het enige
  malen heb kunnen verkopen maar dat leek mij een rib uit mijn lijf…
  Het is m.i. een belangrijk werk. Maar ja, wie ben ik?
  Dat bepalen anderen. Wie ik ben….
  ("..J. C. nog an toe!" :))

 5. Aad Verbaast 16 augustus 2009 om 12:53

  @Jan:
  "Dat bepalen anderen. Wie ik ben…."
  Ben je van je geloof afgevallen!!
  "Grap van dit doek is nog dat ik het enige
  malen heb kunnen verkopen maar dat leek mij een rib uit mijn lijf…"
  Van sommige ribben uit lijven zijn mooie dingen ontstaan..
  Museabel, Jan, museabel!

 6. Isis Nedloni 16 augustus 2009 om 14:57

  EEN
  WAARACHTIG
  LEVEND
  ZIELEN
  SCHILDERIJ.
  HET ADEMT
  EN ROEPT
  VANUIT
  DE STILTE!
  Vriendelijke zondagsgroet!; )))))

 7. Jan Bouma 16 augustus 2009 om 15:37

  @Aad 12:53
  Als je zegt: (quote)
  =="Dat bepalen anderen. Wie ik ben…."
  Ben je van je geloof afgevallen!!==
  …is dat ten dele wel zo, ja. Maar niet echt.
  Kijk!
  Een mens, en zeker de kunstenaar, kan nu eenmaal niet bestaan
  zonder dat hij zijn zelfverwerkelijking ziet in het bestaan van al zijn
  medemensen. Zeggen al die "medemensen" tegen de kunstenaar:
  "Jij bestaat niet!" – En gelijk Vincent van Gogh ondervond tijdens zijn leven –
  zo zal het gedaan zijn met die mens, de kunstenaar.
  @Isis…
  Ik denk, nee, ik weet zeker dat je me begrijpt met
  wat ik hiervoor zei. Men kan zich een opdracht wanen en die
  menen te hebben voor de mensen om grenzen te verleggen,
  nieuwe vergezichten te openen, nieuwe dimensies te zoeken
  maar uiteindelijk blijft het BOEK, HET SCHOUWTONEEL
  alleen daarvoor beschikbaar. Dank voor je woorden.

 8. Isis Nedloni 16 augustus 2009 om 16:08

  Nee…hoor…anderen bepalen niet wie de ander is….dat bepaal je zelf en kun je in het leven niet iedereen tevreden stellen…wel jezelf…..het is zeer gezond in de kunst…nee….een ‘must’ om een onafhankelijk individu te zijn…in de kunst kun je net zoals in het leven zelf niet iedereen te- vrede-n stellen…gelukkig maar….en…het doet mij meteen denken aan mijn najaars expositie…ik vertoon daar nagenoeg alleen werken die niet te koop zijn (80 %) en voor altijd in een prive collectie existeren……hahahaha…dat vond ik wel een grappige ontdekking…..kunst…het zijn ook kindjes…die ‘geef’ je ook niet graag weg.
  Het is een aangename ‘ziekte’ om kunstwerken voor lange tijd mee te sleuren….

 9. Martijn Lagerwerf 16 augustus 2009 om 16:29

  klasse

 10. Jan Bouma 16 augustus 2009 om 18:23

  @Isis
  Ik zeg het wat overdrachtelijk maar…
  – Er zal zijn geen prediker zonder discipelen
  – Er zal zijn geen man zonder een vrouw
  – Er zal zijn geen kunstenaar zonder zijn Boek en het Schouwtoneel.
  Ik herken me door de ander. En omgekeerd.
  Wat voor inspanningen zou je je ook nog getroosten?
  Als het niet is voor die ander? Leef je soms voor jezelf?
  Nee.
  Daarom zei Multatuli: "ik wil gelezen worden!"*)
  *)
  maar dan geen flard of ’n enkele passage;
  het gehele werk dient in ogenschouw te worden genomen.
  @Martijn Lagerwerf
  Thanks.

 11. Cathy 16 augustus 2009 om 18:48

  Jan, dit schilderij vind ik werkelijk prachtig. Ik vind het heel prettig
  om naar te kijken en al kijkende zie ik telkens wat anders.
  Tot nu toe een gedeelde eerste plaats met
  "May all other flags burn in hell".

 12. Jan Bouma 16 augustus 2009 om 21:04

  Dank je wel Cathy… Aardig van je…
  dat je dat zegt.. Op gegeven ogenblik kun je
  wel een 8-tal individuen op dat toneel zien staan
  met wat fantasie dan.
  Groet… en pas op jezelf… jb.

 13. Jan Bouma 17 augustus 2009 om 07:55

  @Allen
  I N F O R M A T I E
  ==============
  Welke schilderijen volgen nog?
  – Aanbod tot omkoping
  – The search of the empty lawbook
  – Teveel goud op z’n hoofd hebben
  – De Pauze
  – Camp 2
  – Camp 1
  – BYE
  Met bovenstaande werken, plus de al getoonde, is een dwarsdoorsnede in
  voldoende mate geboden van de Mithrascollectie. Er resteert dan nog een
  aantal van ca. 26 dat u niet kent.
  Zo is het thema "Uitbreken" niet aan bod is gekomen.
  Wellicht komt dat later nog aan bod. En zal dat "uitbreken" ook nog een aardige
  woordspeling blijken te zijn.
  Eerst moeten dan de bastards verslagen worden die aanleiding waren tot…..
  ja, tot alles. Te beginnen in het midden der jaren ’70 vdve toen de strijd
  werd aangevangen.

 14. Aad Verbaast 17 augustus 2009 om 11:55

  Nog een mooie reeks te gaan, Jan.
  Ik kijk er naar uit!
  Die andere 20 komen tezijnertijd ook aan bod, voorspel ik je.

 15. Isis Nedloni 17 augustus 2009 om 14:32

  Ja…natuurlijk vraagt het werk…het boek…het kunstwerk om gelezen of gezien te worden…dat bedoelde ik niet…..
  Ik bedoelde dat de basis vanuit je zelf gebeurt….je doet het om jezelf van het kunstwerk…de uitbeelding te verlossen…de schrijver of de kunstenaar is zijn of haar eigen instrument……de mens schrijft en beeld uit voor zichzelf….in den beginne…..daarna komt het delen. ER NA…..
  Dus uiteindelijk is het …’to please it selve…..’om de balans te zoeken via de conflicten in jezelf….wat ook macro conflicten zijn…uiteindelijk….die structuur …….zo ervaar ik het uitbeelden….delen van jezelf die naar buiten ontsnappen….vanuit een andere laag……; )))))))
  Vriendelijke groet
  En vooral doorgaan met scheppen….niets mooiers dan dat; )))))

 16. Jan Bouma 17 augustus 2009 om 14:56

  @Isis… 14:32
  ..Heb je raadgeving om te blijven scheppen wel gehoord maar die
  verbonden aan de omstandigheid dat ik eerst, als iemand zal worden
  gehoord, die een verhaal te vertellen heeft. Het te vertellen verhaal –
  mijn boodschap – staat vooraan. Alle beelden of schilderijen of nog meer
  te vertellen verhalen zijn eraan ondergeschikt. Ik schreef m’n verhaal; ik
  schilderde de schilderijen, ik ontwierp de metaforsiche wereldtuin en ik
  ontwierp het gebouw Mithras. Ik ben aan het einde van mijn "Latijn!"
  Ik heb de wereld niets meer te melden.
  Nu zal dus de wereld moeten buigen of barsten… of ik zal dat!
  Een hoogmoedige daad!
  Zo zul je zeggen. Ja!
  Maar… ik heb geen ander verhaal te vertellen en waar ik concessies aan doe.
  Ik creëer niet voor m’n plezier maar uit noodzaak. En als men mijn noodzaak niet begrijpen wilt…?
  Soit!
  Dank voor je woorden. En laat me weten wat je van de resterende
  werken vindt… Groet! JB

 17. Jan Bouma 17 augustus 2009 om 15:00

  @Aad… 11:55
  Ik gaf je m’n antwoord via @Isis. Het is nogal hoogmoedig om de premisse
  uit te spreken dat al mijn werken zullen worden gehoord want je wordt dan
  tegelijkertijd de grond in geboord. Desalniettemin:
  Ik hoop dat je gelijk krijgt…

 18. Aad Verbaast 17 augustus 2009 om 17:35

  @Jan:
  Ze laten zien, is nog wat anders dan dat je gehoord wordt natuurlijk. "Gehoord" in de standaard betekenis althans. Horen en zien zal vergaan!
  "de grond in geboord": de eerst wet van marketing: als je naam maar valt, daar gaat het om, de manier waarop is niet zo belangrijk…
  En natuurlijk krijg ik gelijk!! :-))

 19. Jan Bouma 17 augustus 2009 om 18:25

  @Aad… 17:35
  Laat ik met "gehoord" niet bedoelen dat men dan wat meewarig knikkend en grinnikend
  zegt…: "dat de boodschap gehoord en verstaan is" maar er daarna nog niks verandert…
  We hebben allebei wel wat gevoel voor sardonische humor… en ik denk dat je me
  nu beter begrijpt. Ik noem die schilderijen weliswaar "de plaatjes erbij" (bij het boek)
  maar als ze niet meer voorstellen dan de illustraties in de Donald Duck had ik me
  de moeite kunnen besparen…
  En of je gelijk krijgt…? We zullen zien…; of niet! :))
  ps
  Thx. alvast je hebt de laatste tekst nu binnen als het goed is.

 20. Aad Verbaast 17 augustus 2009 om 18:32

  Boren in harde planken.
  Donal duck zijn cartoons. Dat zijn deze werken niet.
  Ik ga voor een uiteindelijke luxe uitgave van je boek, met alle werken van de Mithrascollectie er in verwerkt.. Op luxe glanspapier, pagina vullend en je teksten aanvullend.
  De laatste tekst (gedeeltelijk waar, ik hou het voorlopig op "voorlopig"): Ik ga vanavond knutselen.

 21. Jan Bouma 17 augustus 2009 om 19:35

  @Aad…
  Duizendmaal dank. Zonder jou was mijn revolutie sowieso al ten dode gedoemd…;
  en ik zeg dat ook vaak genoeg tegen de Kruimeltjes… Sterker nog: dat schrijf ik letterlijk
  in m’n boek. Zie pg. 210… Een hommage dus aan de strijdvaardige vrouwen op de
  achtergrond!

 22. Aad Verbaast 17 augustus 2009 om 21:16

  @Jan: nu ik je boek weer heb teruggevonden (en niet bij het antequariaat) kan ik het even nalezen.
  Inderdaad: " Rest mij nog de kruimeltjes.. " En "..m’n moeder.." schreef je er nog bij.
  Natuurlijk!!

 23. fred van der wal 18 augustus 2009 om 08:57

  Elk schilderij dat je kunt verkopen kun je ook beter verkopen. Waarom het allemaal mee slepen een leven lang????

 24. Jan Bouma 18 augustus 2009 om 09:08

  Beste Fred…
  Ik wil die schilderijen ook niet m’n leven lang meeslepen maar ze moeten
  ergens "onder dak"; liefst als een totaal oeuvre. Dat zal wel teveel gevraagd
  zijn. Ik snap dat. Maar ze laten jatten door een corrupte overheid is natuurlijk
  een heel ander verhaal…. Misschien dat er door deze heisa een heel ander
  verloop en gevolg zal zijn. We zien wel… het verhaal is nog niet afgelopen.

 25. jan bouma 5 januari 2010 om 09:42

  Ook het schouwtoneel kent de herinnering van de geschiedschrijving.
  t.k.n.: ondanks de woede blijven we wel koel analyseren. Daarom zie hierna.
  jan bouma 05-01-2010 07:25
  Een update per 5 januari 2010. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 komen er weer aan en dus mag het zittende College eraan herinnerd worden dat de huidige wethouder ERIK VAN ESTERIK (PvdA) mij beloofde in 2005 de "zaak te zullen oplossen" en daarop trok ik mijn rechtsontvankelijke klacht in bij de NATIONALE OMBUDSMAN over de misdragingen van de ambtenaren en de MILIEUCRIMINELEN der overheid. Ten onrechte trok ik die klacht in want ik kan nu procederen om m’n recht te halen…Daarom hieronder een verslag.
  ==
  04-01-2010 23:28
  @Aad… 13:10
  Thanks voor je comment. Ik heb al een keer uitgelegd in één van m’n blogs hier dat ik geen Ned. onderdaan ben die als beroepsmilitair wordt uitgezonden naar Uruzgan om daar het risico te lopen te "mogen sneuvelen voor volk en vaderland en Hare Majesteit!" Nee. Ik ben als elke andere staatsburger die het risico had op te lopen tegen wat crimineel overheidstuig (lees: de overheid), dat inderdaad liever de burger laat opdraaien voor de criminaliteit van de staat uit het verleden. De rechtsverkrachting bestaat dan hierin dat "de overheid liegen mag" in het belang der Staat (vgl. de Pikmeerarresten). Dat vinden alle andere onderdanen van Nederland heel gewoon behalve natuurlijk wanneer ze zelf slachtoffer worden! Uiteraard is dit niet toelaatbaar. In de afweging van de overheid mag een enkele burger rustig failliet gaan. En zal die burger tot in eeuwigheid zijn vervuilde locatie niet kunnen verkopen.
  Daarover zullen wij de rechter nog nader horen. De overheid wenst ook geen aansprakelijkheid te onderkennen "in het staatsbelang". Verjaringstermijn: 30 jaar na het delict dan liggen de daders op het kerkhof. Oorlogsmisdadigers worden nog wel voor het gerecht gebracht. Ook de Griffier van de vaste kamercommissie voor Justitie, D.S. Nava, bleek corrupt toen ik hem sprak over de juridische moraliteit van de Staat. Dus dan is het parlement eigenlijk verantwoordelijk. Maar ook de Raad van State, onze rechtscolleges enz. Ergo: de Staat is corrupt want er blijkt onvoldoende zelfreinigend vermogen.
  Het is met die bodemvervuilingen zo, dat ook al wordt er "spontaan olie aangeboord" in die plassen, en ook al kan ik tientallen vaten aanwijzen die liggen aan de oppervlakte, dan kun je er ZOGENAAMD toch naar zoeken en toch niks vinden. Dan vaar of loop je er gewoon omheen snap je? Dan doe je net alsof je gek bent; je suggereert een dekkend onderzoek maar ’t is allemaal fake en doorgestoken kaart. De bedoeling is expliciet erop gericht OM NIKS TE VINDEN.
  Er wordt pas ingegrepen als het onvermijdelijk is geworden. Dan hebben we een zgn. "worst case scenario"; zo heet dat. Dus ook al drijven er oliewalmen over de plassen, en kun je meerdere boortorens plaatsen… net als in Koeweit…, het maakt allemaal niets uit. Maar ’s avonds wel op TV een paar gevonden vaten "gevaarlijk XTC-afval" met veel heisa en bombarie tonen die door "de opsporingsambtenaren" aangetroffen zijn! DE HUICHELAARS! Hier bij mij liggen er teveel vaten in de plassen; en dus dan laat je gewoon de rotzooi liggen. 25 jaar lang, vanaf 1930-1955, werden met 5 dekschuiten elke dag gestort vanuit de stad Utrecht. Bij elkaar naar schatting 1,5 á 2 miljoen m3!
  Maar de daders liggen op het kerkhof. "Ikke nie weet!" De leugenaars! Er zijn god betere ’t honderden zoniet duizenden oudere Maarssenaren die direct onder ede willen verklaren en ook weet hebben van die storts.. Het schorriemorrie zegt echter:
  "Nee! Ikke nie weet;
  Nee! Ikke niks ken vinde in het archief!"
  De maffia is er niks bij!
  Maar er moet wel geïncasseerd worden:
  "Ken…ik effe vange de WOZ?"
  Dus eigenlijk "als het kalf verdronken is dempt men de put!" Voor de toegebrachte vermogensschade, de mij toegebrachte naamschade door mij te bestempelen als "milieucrimineel", m’n integriteit te bezoedelen, te liegen enz. ach… dat is allemaal nog ter beoordeling van de rechter. De rechter mag zich ook uitspreken over het bovenstaande. Enfin. De namen van de criminelen worden bij de dagvaarding wel bekend. Zij zullen geschiedenis schrijven en ik mag hopen dat ze het zich zullen herinneren tot op de dag dat ze sterven en dat hun nageslacht er nog aan herinnerd zal worden. Ook de voormalige gemeentesecretaris van Maarssen (en de huidige politiek verantwoordelijke) AD NEDERLOF zal gedagvaard worden. Hij was voorheen immers ook nog Directeur van de Milieudienst NW Utrecht en onder diens bewind konden de criminelen hun gang gaan! "For Christ sake!" Hij is nu weer werkzaam als hoge "milieuambtenaar bij de Provincie Gelderland!" Z”n opvolger G. Oosterloo, als tijdelijk interim gem. secretaris van Maarssen, mag zich ook verheugen in een dagvaarding. Enz., enz., de lijst wordt per dag langer..
  Af en toe moet je even memoreren waar de strijd ook alweer over ging. Men zou soms ten onrechte menen dat ik "de boze man" niet meer ben. Morgen staat dit comment op het internet. En er komt nog veel meer drek naar boven. Ik ben nog maar net begonnen met m’n aanklacht.
  Aad Verbaast 05-01-2010 00:12
  @Jan:
  Kijk het hele verhaal begint kop en staart te krijgen. Of zoals je wilt: man en paard. Die worden nu genoemd immers.
  En terecht.
  Het net wordt gesloten om de vissen die gevangen moeten worden.
  Het wordt tijd dat er ergens verantwoording moet worden genomen voor deze letterlijk vuile streken die zijn geleverd.
  De enige uitweg voor het opgeheven hoofd (iets waar politici nogal dol op zijn) is om toe te geven dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt. Ontkennen heeft weinig zin meer natuurlijk.
  Vervolgens zal er gerepareerd moeten worden. Spiegel: hoe zou de situatie zijn als dit alles niet gebeurd zou zijn. Dat vergelijk is prima te maken immers. De rest is slechts een rekensom.
  Men kan niet zijn rotzooi maar ergens dumpen en denken er verder zonder kosten vanaf te zijn. Die kosten moeten dan maar alsnog verdisconteerd worden. Nogmaals: de vervuiler betaalt!
  ==
  Opmerking. Men vergist zich als dat ik me laat afmaken door het overheidstuig zonder verweer. Ik dank @Aad verbaast voor zijn ondersteuning

 26. Jan Bouma 8 oktober 2012 om 04:53

  Een update… Fred Spijker deed er 27 jaar over, Willem Oltmans zo’n 60 jaar. Ik ben nog maar net begonnen vanaf medio 2009…
  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking met het College van B&W van Stichtse Vecht.
  Aanwezig: mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld, burgemeester, wethouder Piet Ploeg, juridisch medewerker van de gemeente Dhr. Gorissen (s.s.t.t.)

  C.A.M. Bouma (procespartij/gedupeerde), ondergetekende J.B.A.M. Bouma en 2 raadslieden van http://www.Pietersadvocaten.nl.

  Beste heer Van der Zee,

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Zee een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen gewoon “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking

  Beste heer Van der Z.

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Z. een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

 27. Jan Bouma 9 oktober 2012 om 10:53

  Strafrechtelijke procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting van 6 november 2012; 13:30 uur.
  ==
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:16 PM
  To: 6826@utrecht.politie.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Van der Zee,
  Een concreet bewijsstuk van een cover up. Zie hierna.
  Suggestie. U zou Lylke Ganzenvoort (de top-milieuambtenaar die alle
  rapporten kent en dus Broeke van info. voorzag) eens kunnen vragen WAAROM
  hij niet de juiste info. heeft verzonden?
  Inmiddels;
  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:12 PM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Christian/René,
  TKN svp. de bijlage.
  Groet! JB

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:11 PM
  To: info@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  LS
  per email/post

  t.a.v. het College van B&W alsmede de gemeenteraad.

  M.v.G.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:07 PM
  To: paulpg
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  c.c. : a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. : 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. : de Rechtbank Utrecht op basis van Art. 8:68 van de Awb t.a.v. Mevr.
  mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012. (brief)

  Beste heer Paul,

  Dank voor uw reactie.

  1. Inderdaad heb ik vanochtend met erik.broeke@stichtsevecht.nl uitgebreid
  telefonisch gesproken inzake “het verhaal” dat hij aan u heeft verzonden
  d.d. 26 september. Ik heb hem, en zijn baas Lylke Ganzenvoort, verwezen voor
  wat betreft de correcties in “dat verhaal” naar mijn juridische blog site en
  naar de onderstaande email aan u.
  2. Ik heb hem verder in het vooruitzicht gesteld EEN BRIEF en een EMAIL aan
  het College van B&W te zullen sturen inzake het onvolledige, zeg maar “de
  ONJUISTE info.” die hij (Broeke/J.W.F Berkel) aan u heeft verzonden. Lylke
  Ganzenvoort wist immers beter, net als u, en net als ik. U had dus ook
  kunnen reageren op de “onjuiste verslaglegging” van de gemeente.
  3. En wat er onjuist aan is kunt u lezen in m’n email aan u en aan Dik van
  ‘t Hof.
  4. Sinds ik het rapport van de Grontmij in 1990/1991 initiëerde is de
  gemeente en de provincie en het Waternet en de VROM-inspectie en de
  milieudienst N.W. Utrecht bezig om de kluit te belazeren. Onderzoeken worden
  weliswaar CONTINU aangekondigd (sinds 1990/1991) maar het is dan niet echt
  de bedoeling…. “dat er dan iets nadeligs gevonden wordt.., want meten is
  weten; dus kun je dan maar beter niks meten, hè?!”
  5. Ik ben het zat! Ondertussen is het o.g. onverkoopbaar met een
  miljoenenschade en met schade voor “de betrouwbaarheid” van de overheid
  wegens de cover up.
  6. Dit strafrechtelijke onderdeel wordt thans door het OM onderzocht. En
  daarbij is ook van belang de navolgende aanklacht die de gemeenteraad
  aangaat:
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften,
  opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te
  verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de
  eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur:
  zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie,
  waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van
  2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie:
  http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de
  handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de
  rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de
  rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen
  wetgevingen.
  ==
  7. U kende ook de rapporten van T&A, de aanbevelingen, etc.
  8. Ik zal zo dadelijk deze email aan het College van B&W zenden incl. aan de
  milieupolitie 6826@utrecht.politie.nl voor het zoveelste bewijs van de cover
  up.

  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: paulpg
  Sent: Monday, October 08, 2012 2:23 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste mijnheer Bouma,

  Dank u voor uw reactie op de antwoorden van het college. U roert een
  goed punt aan denk ik dat ‘t Slijk, althans een deel daarvan aangemerkt
  zou moeten worden als “voormalig gesloten stort”. Ik neem tenminste aan
  dat u dat bedoelt met VGS. Want volgens mij is ‘t Slijk in feite een
  VGS.

  (Noot. Inderdaad; ik zeg ook niets anders. Jan Bouma)

  Verder zag ik u dat u mij vanmorgen heeft gebeld. Ik zat in de auto en
  in besprekingen bij een klant.
  U heeft het in uw voicemail over een gesprek met de heer Broeke (??) en
  over een e-mail die u gestuurd zou hebben. Onderstaande is de laatste
  email (afgelopen donderdag 4 oktober) die ik van u ontvangen heb. Hierin
  staat niets over een gesprek met de heer Broeke. Wellicht is uw e-mail
  niet aan mij gericht geweest, i.i.g. niet aangekomen. Kunt u deze e-mail
  mij dan alsnog toesturen?

  Bedankt en met vriendelijke groet,
  Piet Paul, fractie GroenLinks Stichtse Vecht

 28. Jan Bouma 29 oktober 2012 om 10:08

  STRAFRECHTELIJKE informatie.
  t.a.v. de milieurechercheur R.M. van der Zee
  Zijn collega in deze ZEMBLA-uitzending DEUGT in ieder geval: zie: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1299597

  Ondertussen heb ik de provincie bericht dat we nu zelf die waarschuwingsborden in het Slijk gaan plaatsen.
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Saturday, October 27, 2012 1:21 PM
  To: reinier.besemer@provincie-utrecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Reinier,

  re.: het Slijk

  Van Dik van ‘t Hof heb ik begrepen dat je binnenkort “de bewoners van het
  Slijk” weer gaat verblijden met “een nieuw aangekondigd onderzoek”.
  Laat die komedie achterwege! De bevolking en der bewoners van het Slijk
  worden al decennia lang belazerd en voorgelogen. Want dat bewijst wel mijn
  correspondentie met Pieter Paul (GroenLinks) en met Dik van ‘t Hof. Zie
  hierbijgaand. De milieucriminelen zijn aan het woord in onderstaande
  verslaglegging aan Pieter Paul.

  Enfin. Ik ga er vanuit dat de awb-rechter het snapt want die heeft als
  productie 7 onderstaand verslag ook.

  Opmerking.
  We zullen nu z e l f voorzien in het plaatsen van die waarschuwingsborden.
  En nogmaals: ik stel geen prijs op je gel*l!

  MvG.;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: