Villa Mithras

De boze man

"..The search of the empty Lawbook.." in beeld gebracht en…


…zeker zouden de criminelen ook geen boodschap gehad hebben aan de zoektocht en de betekenis van dit schilderij. Want herinnert u zich nog… "het aanbod tot omkoping"?

Afmeting 180×200; olieverf/linnen
titel: The search of the empty Lawbook
(zie ook: boek)

Toelichting

Dit werk uit 1999 vertolkt de zoek- en dwaaltocht naar HET WETBOEK. Uiteraard in relatie met de teksten daarin die de mensheid houvast zouden moeten geven bij hun oordelen.

Dit blijkt een leugen. 

De zoek- en dwaaltocht verliest zich in de krochten en gebergten die u ziet. Ja! Wel met een paar grote toortsen die met hun walmen HET RECHT verduisteren. Dit doek is in een trance geschilderd.

Want… beste toeschouwer! Het laat zien uw ondergang wanneer u zich baseert op de wetboeken die leeg zijn want de uitleg en de interpretatie van de wetteksten worden beheerd en behandeld door de criminelen die tevens de machthebbers zijn!

Wat denkt u dat de uitkomst zal zijn van hun oordelen? 

Het wetboek is leeg!

Eindeloos vaak heb ik met ergernis de discussies aangehoord (ook hier op dit Vkblog, zoals van @Mihai) en van al diegenen die er vanuit gaan dat er Recht zou zijn omdat dat Recht in wetboeken zou staan beschreven!

Hoe dom en achterlijk een dergelijk standpunt is!

Zou mijn moeder zijn vrijgesproken in 1946? Ze had immers volgens het wetboek ‘het gezag" beledigd… maar de rechter sprak haar vrij! (Zie: La tristesse d’une mère). De rechter deugde! Niet het wetboek.

Daarnaast zou voor de rechtsprekenden, het gerecht, het O.M., onze wetgevende vertegenwoordiging de waarheid moeten gelden "dat het Recht nooit statisch is als een onveranderlijk stelsel van beschreven wetten" want de opvattingen daarover veranderen per minuut. Dat gaf ik ook in overweging dhr. D.S. Nada, griffier van de Vaste Kamercommissie voor Justitie die mijn klacht afhandelde. Ook hij bleek corrupt.

Hij zweeg.

Dus komen we terecht bij de opvattingen van de moraal en die van de humanitaire beginselen van de rechtsprekenden zoals die geëvolueerd zijn. Vrnl. sinds de Franse Revolutie.

Wordt men getoetst bij aantreding in zijn functie om recht te spreken over u?

Welnee!

Zij zijn wel aangesteld om over u te oordelen. Net als de ambtenarij, ofwel de 4e macht, criminelen kunnen zijn maar wel over u rechtspreken. Zo zal de werkelijke rechtspraak daar onder lijden.

Nu heb ik wat te vereffenen met de criminelen die dit doek ook zouden hebben geconfisqueerd volgens hun leugenachtige wetten. Sterker nog! Zij lieten zelfs geen enkele toetsing toe!

Ik zou ook vrijgesproken zijn, net als mijn moeder, door de rechter omdat de rechter besefte toen in 1946 dat de machthebber niet deugde! Hij paste het juiste Recht toe door het wetboek terzijde te leggen.

Daarom is de les uit dit verhaal:

Het wetboek is leeg! Slechts de machthebber van het moment bepaalt de interpretatie van de neergeschreven wetten. En is de machthebber corrupt? Kunt u het shaken!

Idem gebeurt dit op het internationale toneel.

Daarom speelt dit schilderij een belangrijke rol in m’n boek.

Opmerking.

Wil ik hier verandering in aanbrengen dien ik de berg naar Mohammed te brengen! Dat lukt alleen als u meehelpt. Ondertussen ziet u het labyrinth of het Tora-Tora gebergte waarin het Wetboek ligt.

Het volgende werk kondig ik aan:

"Teveel goud op z’n hoofd hebben". 

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.
 
 

38 Reacties op “"..The search of the empty Lawbook.." in beeld gebracht en…

 1. Jan Bouma 20 augustus 2009 om 10:12

  Zie mijn vorige en laatste reactie op het vorige blog…
  Één uur te laat mag niet bommen…

 2. Jezzebel 20 augustus 2009 om 10:45

  @Jan, aanbevolen.
  En ook je tekst gelezen 🙂
  Want jij hield gelukkig de kwakzalver op mijn blog bezig .
  Het is toch Gekke Louitje?
  Of wie is nou gek?
  Ik moest lachen om je Tora Tora gebergte.
  Weet je, Jan, ik ben zo benieuwd, hoe een schilderij er nu voor je uit zou zien.
  Tien jaar later.
  Ik blijf het potentieel zien.
  En dat wil niet zeggen dat dit niet goed is.
  Maar gewoon, dat er meer is.

 3. prometheus-d. 20 augustus 2009 om 11:12

  ik heb nog even zorgvuldig door de geplaatste doeken gescrolled en met uitzondering van één exemplaar vind ik het allemaal gerommel.
  Het boeit me niet, ik vind het werk wat me niet raakt.
  Er spreekt hoogstens een ongebreidelde agressie uit die ongecontroleerd alle kanten op knalt.
  Meer kan ik er echt niet van maken.

 4. Jan Bouma 20 augustus 2009 om 15:10

  @Jezz…
  @Prom
  Bepalend is en blijft HET moment waarop zo’n schilderij gemaakt wordt. Je gemoedstoestand
  en een vaag beginidee – dat lege wetboek – als basis. Het schilderij ontstaat daarna vanzelf.
  Dat is éénmalig en nooit herhaalbaar. Ik heb er vrede mee zoals het toen ontstaan is.
  Het zou wellicht in duizenden andere varianten gemaakt kunnen worden maar omdat er ook nog ’n VERHAAL in uitgebeeld wordt, en het niet de bedoeling was om wat "vrijblijvende kunst" te creëren, ontstaat er wat je noemt conceptuele kunst. Het schilderij ondersteunt het verhaal en omgekeerd.
  Dat er lieden zijn zoals Prom. en jouw
  domme gekke Lowietje… verbaast mij niet.
  Hun nietszeggende reacties zijn dan ook van alle tijden. Ze hebben geen inhoudelijk commentaar. Niet wat betreft de vertolking van de uitbeeldingen noch ter zake de inhoud van het verhaal. En juist met dit doek speelt het verhaal een essentiële rol die bepalend is voor de INHOUD. Het is zelfs een eyeopener van jewelste!! Daar hoor je ze niet over.
  Hopeloos dus die mensen als Prom en de Gekke Lowietjes…: ze roepen maar wat.

 5. Aad Verbaast 20 augustus 2009 om 16:08

  @Jan, ik vind dit schilderij wel weer krachtig, en met name in combinatie met een krachtige boodschap die er achter zit.
  Een van de laatste illusies van mijn leven ben ik inmiddels verloren: die in het geloof dat er recht is en zal gesproken worden.
  Soms gebeurt dat, maar soms zeker ook niet. In die zin is rechtsspraak behept met een veel te hoog lottogehalte.
  Daarenboven krijgen de criminelen en zakkenvullers het voordeel van de twijfel, en de gedupeerde kan zijn zakken legen om de volgende zakkenvullers in rij nog rijker te maken: de advocaten.
  Of ze komen tot de ontdekking dat hun zakken al leeg waren, en moeten het onrecht dan maar over zich heen laten komen. Het is klassejustitie.
  Verder: veel recht is nog krom ook.
  Terecht dat je het middels een doek weer onder de aandacht brengt.

 6. Isis Nedloni 20 augustus 2009 om 16:15

  PRACHTIG WERK
  KRACHTIG
  EN
  LEVENDIG
  WAARIN HET WITTE GEDEELTE
  In het midden/boven
  OMHOOG
  GETILD LIJKT TE WORDEN
  HEERLIJKE AFMETINGEN!
  PRACHTIG VOOR
  GROTE
  RUIMTES
  BALZALEN EN DERGELIJKE; )))))))
  Vriendelijke groet!

 7. Isis Nedloni 20 augustus 2009 om 16:23

  P.s. het was geen kwakzalver
  en ook geen gekke louitje maar een serieuze man met een serieuze vraag waar niet naar geluisterd werd
  Gewoon iemand die wetenschap bij wetenschap
  wenst….heel simpel….
  poezie bij poezie
  kunst
  bij kunst
  persoonlijk bij persoonlijk
  wetenschap bij wetenschap
  de mensen in de reactieruimte begrijpen gewoon niet wat een NUJI of EDUKUS account is
  In mijn laatste bijdrage leg ik het uit.
  Het vkblog is niet wat het is…en is niet wat het lijkt…
  Hee…beste Jan
  Het lijkt me ook iets voor jou
  zo’n NUJIJ account
  zie mijn laatste blog
  dan komt de onrecht nog meer in de belangstelling
  voor een nog groter publiek
  EN WORDT JE BELOOND MET MEESTE AANBEVELINGEN…..
  IS MEER AANDACHT
  ZO WERKT DAT MET EEN NUJIJ ACCOUNT
  HEEL SIMPEL
  Lees mijn LAATSTE blog ZORGVULDIG
  en begrijp de structuur van het vkblog
  Vriendelijke groet!

 8. Jan Bouma 20 augustus 2009 om 17:13

  @Isis…16:23
  Jij bent veel explorerender dan ik… Zelfs @Aad zet mijn blogs er
  hier voor me op omdat ik me niet focussen kan op de
  techniek om hetzelf te doen… Nou… dan weet je het wel…
  Ongetwijfeld kan het altijd beter… Maar ik heb helaas teveel gezeik aan
  m’n kop… voorlopig..
  Er komen nog 5 stuks… Hebben we het wat mij betreft gehad.
  Voorlopig… Dank voor je reactie. Die natuurfoto’s zijn prachtig
  die ik zag op je blog… Daar kan in ieder geval geen schilder tegen op!
  ———————————————————————————————————————————-
  @Aad… 16:08
  Thanks. Kan me je reactie voorstellen. Recht en wet zijn ook volstrekt vertechnocratiseerd.
  Er wordt niet naar Recht gekeken maar naar de regeltjes plus dat je geen onafhankelijkheid
  treft! En hoe meer regels er worden geschreven des te beroerder zal het gaan omdat immers
  daardoor de interpretaties ook oneindig worden. Uiteindelijk blijf je met een "leeg wetboek" zitten. Het is één van de meest gruwelijke conclusies uit m’n boek… en dat schilderij zegt het.
  Mooi voorbeeld Die griffier…: ""Nee… voor individuele gevallen treden we niet op..!"
  Toen zei ik: "dus als ik met een groep kom geldt het recht dan wel?" Want die groep bestaat wel maar
  heeft zich nog niet gemeld. Toen zweeg hij. De Griffier van de vaste kamercommissie voor Justitie in Nederland!
  "Dat nimmer het Recht niet in het geding zal zijn..!"
  En ook daar heeft men niet van terug… maar als de criminelen het Recht kunnen misbruiken, zoals in mijn geval, dan bestaat het Recht ineens weer wel… als het hun zo uitkomt dan wel te verstaan.

 9. Jan Bouma 20 augustus 2009 om 17:40

  Ten overvloede.
  De wetgeving is in ons land gedelegeerd aan het parlement en dus langs een omweg
  aan onszelf. Idem is het parlement uiteindelijk (en de Regering) verantwoordelijk voor
  de interpretatie en de handhaving van de uitgevaardigde wetten.
  Uiteindelijk is dat dus het volk weer. Dan kristalliseert zo’n proces zich uit.
  Er gaan belangen spelen die niet in directe zin vanuit het volk komen
  maar die belangen worden gedirigeerd en gemanipuleerd door de echte belanghebbende partijen.
  Vandaar de onvrede door en van het volk. Om orde op zaken te stellen zou men de aanstellingscriteria
  moeten aanscherpen van diegenen die wij, als volk, met de macht belasten waaronder de rechtspraak.
  Zoals het nu gaat is men rechter in eigen (foute) zaak. De voorbeelden gaf ik hierboven.

 10. Aad Verbaast 20 augustus 2009 om 18:20

  @Jan: terecht pleidooi om als volk meer zeggenschap en toezicht te krijgen over het vergeven en bezetten van sleutelsposities die over het volk gaan. (‘over het volk gaan’, kan in deze in twee betekenissen worden gelezen trouwens).
  Nu zit de wetgevende macht (de woorden zeggen het al) daar natuurlijk in het geheel niet op te wachten.
  Ze ervaren dat immers als stoelen wegzagen onder hun eigen stoel, bekleed met pluche waar ze gaarne op ztten.
  Dan is de cirkel weer rond. En die cirkel moet hoognodig doorbroken worden.

 11. Jan Bouma 20 augustus 2009 om 18:52

  @Aad…
  Je kunt gevoegelijk stellen dat we met dit schilderij en dit statement en met deze concrete erbij
  gegeven uitleg morrelen aan de grondvesten van de "foute belangenbehartiging" en waarvoor we ook weer als volk verantwoordelijk zijn. Waarom benoemt of delegeert het volk aan de foute belangenbehartigers die alleen naar hun eigen belang kijken? Ik denk dat dat volk dat doet uit het vermeende eigenbelang. Sowieso doet men iets waarvan men denkt dat dat het eigen belang dient.
  Nu doet zich de krankzinnige situatie voor dat het volk het nu onderhand zou moeten begrijpen dat niet zij als kiezers kiezen in het stemhok HUN BELANG dienen… maar dat zij slechts de voorgelegde partijprogramma’s en de vertegenwoordigers van die programma’s dienen! Hoe lang moet deze waanzin nog duren?
  Ik ga nu even die vragenlijst van m’n website downloaden die EIGENLIJK aan het vok zou dienen te worden voorgelegd. Jij kent hem. Hebt ‘m zelfs verbeterd maar het gaat om het inzicht plus de logische redenatie erachter. Want daar is dit blog ook voor. Al die "plaatjes" hebben wel betekenis… maar er hoort wel tekst bij. Take it or leave it.
  VRAGENLIJST VOOR IN HET STEMHOK.
  ================================
  1. Wilt u Oorlog of Vrede?
  2. Welke "Weltanschauung" verkiest u? De Platoonse of die van Socrates? – Dit moet uitgelegd worden in de media wat die keuzebepaling betekent –
  3. Acht u zich in staat om "de eeuwigdurende domheid" te doorbreken? – de premisse is dan dat die bestaat –
  4. Bent u het dan eens, dat indien u op vraag 3 met "Ja!" antwoordde, om dan UW politieke vertegenwoordiging OP TE DRAGEN HET NAVOLGENDE TE DOEN:
  5. De top van 192 huidige staatshoofden, die toch in grote mate verantwoordelijk voor DE huidige NEGATIEVE BALANS, in allerlei opzicht: economisch, ecologisch, en in hun humanitaire beleid – want het zijn de egomaniakken die de verkeerde belangen dienen – om die dan door 192 anderen, op integriteitsvoorwaarden gekozen, landenvertegenwoordigers te vervangen?
  6. Indien u kiest voor "de Vrede", en niet voor de ‘Mutter Courages’ van Bertold Brecht en u kiest ook niet voor het "militaire industrieële complex", om dan de voorstellen van Mithras te ondersteunen?
  7. Die houden in: teruggave van de hoop en het vertrouwen der mensheid – en die Nietzsche, Hegel, Hobbes e.a. niet nodig achtten?
  8. Vervolgens dan te kiezen voor de conversie van de 1200 a 1300 miljard dollars per jaar die door alle landen ter wereld nu tesaam besteed worden aan Defensie om die gelden cumulatief met 2% op jaarbasis civiel te gaan besteden? Na 50 jaar is de conversie dan compleet afgerond. Begrijpt u dan ook dat, voordat zoiets kan, de volken onderling moeten afspreken de waanzin van oorlogsvoering af te zweren en nog slechts de Vrede zullen dienen? Zei Edmund Burke niet: "Niet de oorlog dient gewonnen te worden maar de Vrede!"
  9. Die vrijkomende gelden te investeren namens de wereldpopulatie in het oplossen van "het energieprobleem" – de eindigheid van de fossiele brandstoffen staat vast maar daarnaast dient aardolie niet zomaar alleen t.b.v. de energieopwekking te worden verbrand, maar dient gereserveerd te blijven voor de productie van duizenden derivaten?
  10. Bent u bereid dan in te zien dat er een WERELDRAAD moet komen waarin er geen MACHTSPOLITIEK gericht denken meer kan worden gehandhaafd dat slechts gericht is op het belang van de eigen staat maar dat een INTEGRITEITSDENKEN noodzakelijk is voor alle 192 naties (op dit moment)? Indien u "Ja" zegt dan is het logisch dat u terzake de 3 HOOFDZAKEN de macht gaat abstraheren en die onder het beheer van de wereldraad moeten komen. Te weten: 1) Defensie, 2) Energievoorziening, 3) Zoetwaterbeheer.
  Zie verder: ‘Aad verbaast’. "The world according to Mithras".
  —————————————————————————————————————————————-
  Wanneer staat die moedige wetenschapper nou eens op?
  Iemand van gezag en statuur
  of is het hele zooitje laf en van tweede garnituur!?

 12. Jezzebel 20 augustus 2009 om 19:08

  @Jan, mijn art teacher zei heel iets anders.
  Ze zei dat je eerst een idee goed moest doordenken.
  Voordat je aan schilderen begint.
  Maak een schets,
  maak een opzet.
  Denk er over na.
  Geeft het heel zijn potentieel.
  Soms doe ik het op haar manier.
  En soms zoals jij.
  Zoals het komt.
  Het is fijn als je allebei beheerst.
  Dan kun je kiezen.

 13. Jan Bouma 20 augustus 2009 om 19:22

  @Jezz… Ik denk al na sinds de Club van Rome in het jaar 1972… Me dunkt..
  Het hele oeuvre staat er nu.
  – Gebouw Mithras
  – Wereldtuin
  – Schilderijen
  – Boek
  En ik zou wensen dat jij aan je "lieve denkende vriendin" mijn verhaal zou willen
  doorsluizen. Incl. die vragenlijst hierboven. Trouwens… ik had al heel snel door
  dat die Bracha van jou ook op intellectuele wijze die domheid wil doorbreken.
  Maar belazer de mensen niet. Ze moeten het uit eigen overtuiging in het stemhok
  ANDERS willen.. Niet omdat ik ze dit heb voorgezegd. Daarom: ‘take it or leave it’
  And pick your choice…
  Dank voor je reactie…
  ps
  Toch prachtig dat orkest….
  en jij in die mooie rode baljurk.. als Jezebel..
  (en laat nou iedereen maar raden waarover we het hebben…!)

 14. Jezzebel 20 augustus 2009 om 19:28

  @Jan, mijn mooie denkende vriendin, is niet dezelfde als mijn art teacher.
  Ik ken meer mooie mensen. 🙂
  Ik volg het met aandacht.

 15. Jan Bouma 20 augustus 2009 om 20:00

  @Jezz.. Prima. Je Art teacher.. of wie ook. Mij uiteraard allemaal best. Wie er ook genoemd zou kunnen worden is @Joke Mizée, @Maria Trepp, @Ina Dijstelberge, en die je goed kent…etc. en ook zij zouden kunnen spreken.
  Dat gedachtegoed is overigens al door heel wat mangels gehaald. Maar je weet hoe het werkt… EERST moeten er wat bekende coryfeeën zich uitspreken en de opiniepagina’s moeten om – maar dat gaat misschien gebeuren omdat Henk Hofland er iemand op gaat zetten – en dan zie je de stemming zal omslaan… Wordt je serieus genomen. Daar draait het om.
  Er komen nog 5 schilderijen….

 16. Aad Verbaast 20 augustus 2009 om 20:44

  @Jan: over je vragenlijstje:
  "Jij kent hem. Hebt ‘m zelfs verbeterd maar het gaat om het inzicht plus de logische redenatie erachter."
  Kijk dan kan ik het natuurlijk niet nalaten voor de voledigheid het ‘verbeterde’ vragenlijstje (vanuit jou geschreven) dan hier ook maar even te kopiëren.
  Dan mag de lezer kiezen 🙂
  Als dan de keuze maar juist is…
  =============
  1. Maakt u zich wel eens zorgen over de toekomst van onze aarde en zijn bewoners?
  2. Maakt u zich wel eens zorgen over de heersende wereldwijde machtspolitiek?
  3. Maakt u zich wel eens zorgen over het gebrek aan wereldwijde Integriteitpolitiek?
  4. Bent u voor vrede?
  5. Bent u voor het oplossen van het energievraagstuk in de wereld?
  6. Bent u voor het oplossen van zoetwatervraagstuk in de wereld?
  7. Denkt u wel eens: de bestaande wereldwijde organisaties (VN, G20 etc.) schieten tekort om aan die drie kernproblemen werkelijk iets te doen! De problemen worden immers alleen maar groter en groter.
  8. Als u in de media zou lezen dat alle wereldleiders hebben besloten om daartoe een extra wereldwijde organisatie (“Wereldraad”) op te richten, samengesteld uit alle 192 landen, met als hoofdtaken
  – energievoorziening wereldwijd
  – zoetwaterbeheer wereldwijd
  – defensie wereldwijd
  met bijpassende maatregelen om machtspolitiek onmogelijk te maken en enkel nog integriteitpolitiek,
  zou u dan kunnen denken: Goed idee! Het zal een extra stimulans kunnen zijn de kernproblemen van onze planeet nu eens grondiger aan te pakken! We worden eindelijk verstandig!
  9. Zou deze “Wereldraad” besluiten om jaarlijks cumulatief 2% van de wereldwijde defensie-uitgaven te gaan gebruiken voor het oplossen van deze kernproblemen, zou u dan kunnen denken: Goed idee! Het zal een extra stimulans zijn de kernproblemen van onze planeet nu eens grondiger aan te pakken! We worden eindelijk verstandig!
  10. Het bovenstaande lezend, zou u dan kunnen denken: Waarom is er eigenlijk nog niet besloten tot zo’n “Wereldraad.” Het lijkt toch zo voor de hand liggend.
  11. En vraagt u zich wel eens af: Maar wat kan ik er allemaal aan doen?
  Dan is het antwoord zonneklaar. Als alle wereldleiders, die nog denken in machtspolitiek, het zelf niet kunnen bedenken, dan kan de kiezer (die het laatste woord heeft) het wel voor hun bedenken!
  Sta op, en pleit voor die “Wereldraad”!! U bent immers kiezer!!
  Dat heb ik al in alle duidelijkheid gedaan wat u kunt nalezen op http://www.villamithras.com/main.html
  Dat de wereldpolitiek en de media mij niet willen verstaan heeft alles te maken met uw antwoord op de vragen 2, en 3 hierboven. Het is maar dat u het weet: May All Other Flags Burn in Hell
  Zeg mij waar u voor staat!
  ============

 17. Jan Bouma 20 augustus 2009 om 21:06

  @Aad… Prachtig. Hartelijk dank. Maar jij wist ook beter waar jouw versie stond.
  Als "men" het nu nog niet begrijpt… dan weet ik het niet meer…
  Je kunt dan ziende blind blijven en horende doof…
  Aardig detail om te weten… deze titels van de schilderijen komen allemaal
  via Google haast bovenaan… Zo bijv. goegel even OUR LOST SHIP – en je
  hebt 97 miljoen connotaties… Hopelijk wereldwijd maar al beginnen we in
  Nederland is dat niet verkeerd..

 18. Aad Verbaast 20 augustus 2009 om 21:18

  @Jan mijn administratie is redelijk op orde.. En zeker voor belangwekkende zaken als deze.
  Nog beter op dit vlak jouw administratie enigszins inschattend.
  Maar met de twee lijstjes, zou je toch een heel aantal mensen moeten kunnen overtuigen lijkt me.
  97 miljoen, om mee te beginnen?
  Afgezien daarvan: het is een mooie waardvolle serie die tot in de eeuwigheid is vastgelegd op diverse servers in de wereld. Zefs op enkele servers van de criminelen op aarde. Ook wel weer een bijzonder gegeven 🙂

 19. prometheus-d. 20 augustus 2009 om 21:45

  Weet je, Jan..
  Je hebt gelijk.

 20. Jan Bouma 20 augustus 2009 om 21:47

  @Aad… 21;18
  Mogelijk een afrondende conclusie luidt:
  Mijn tegenstanders zijn tegelijkertijd de belanghebbenden.
  Dus die zullen niet staan te dringen om hun eigen graf te graven;
  dat hoeft ook niet. Uitgebreid ben ik ingegaan op wat het betekent
  om de GROVE EVIDENTIES te tackelen. En dan hoeven de relatief
  kleine kruimelaars zich geen zorgen te maken. Want anders dan
  Immanuel Kant dacht is, blijkens mijn analyses, de mens toch tot het
  kwade geneigd en dan kun je daar maar beter rekening meehouden.
  Ik ben een pragmatisch mens en werk met een haalbare zaak als
  doelstelling. Esoterische prietpraat is niet aan mij besteed.
  Enfin.. Je snapt ik voeg dit nog even toe speciaal voor de "kritische
  weifelaars" die zich geen knollen voor citroenen laten verkopen maar
  wel zo stom zijn dat te laten doen door de echte belanghebbenden.
  Ik wil dus ook geen "partij" of "beweging"; nee. Elke bestaande politieke
  representatie kan die vragenlijst zetten BOVENOP hun partijprogram. Blijkt
  er meteen hoeveel rotzooi daar inzit en wat er geschrapt moet worden!!!
  (voor meer details zie m’n website onder column).
  Dan ben je bezig met de allerlaatste Intellectuele Revolutie van de mens.
  Weliswaar had die al in 1972 moeten gebeuren maar beter laat dan nooit.

 21. Aad Verbaast 20 augustus 2009 om 22:53

  @Jan: afrondende conclusie?
  Deze blog is nog niet eens een dag oud.
  Zaterdag pas de volgende. Die ik uiteraard zal moeten missen en pas bij terugkomst kan constateren hoeveel bijval je gekregen hebt.
  Net als de volgenden tot en met "Bye"..
  Ik lees zelfs, dat je inmiddels Prometheus hebt overtuigd van je gelijk.

 22. prometheus-d. 20 augustus 2009 om 23:32

  Dat is ook niet zo vreemd Aad.
  Ik las wat oudere reacties van Jan en ik kon slechts tot de conclusie komen dat een gesprek voeren met deze man zinloos is en teveel tijd kost.
  Hij vereenzelvigd zich met grootheden waar hij, als hij enig fatsoen in z’n donder had, minzaam en zwijgzaam voor zou buigen.
  In spreekwoordelijke zin, natuurlijk. Jan buigt alleen voor z’n eigen ego.
  Wie komen we zoal tegen? van Ruysdael, Galileï, van Gogh, Spinoza, Multatuli…
  En ach ja, zijn Standaardwerk bevat feitelijk profetieen, begrijp ik?
  Wie ben ik. Worm die ik er ben. Ik ben zelfs niet waardig de zolen van deze man te likken.
  Laat staan dat ik in staat ben om zijn werk INHOUDELIJK te becommentarieren.
  Een proeve van het beeld wat Jan over mij, de blogger, heeft. Een meninkje die mijn woorden onderstrepen.
  Ik geef Jan gelijk. Dat is het beste.
  "Bij toeval… – dat heb je met digibeten die geen narcist zijn maar soms wel wat verdwaald met verbazing stuiten op de comments van mijn comments. Dat Fred van der Wal – ook al een omstreden figuur… – zich positief uitlaat over mij acht ik van het grootste belang want de rest.. met uitzondering van Maria Trepp, die mij ook wel begrijpt…, mag van mij rotten in de hel.
  Kijk, en luister en lees…: jullie hebben te maken met de nieuwe "Max Havelaarschrijver" volgens een deskundige. Zie m’n website. En ja… die roepen natuurlijk de controverses op van het domme volk, het establishment!
  Ik voel me soms net als Galileï die moest aanhoren: "Ik zie toch zelf dat de aarde plat is.., en dat de Zon rond de Aarde draait?!"
  Zo roept het domme volk. Galileï kreeg pas na 500 jaar zijn gelijk van de katholieke kerk.. U zult uw gelijk niet meer meemaken maar mijn gelijk. En dat is de enige zekerheid die ik u kan melden ALS u mijn voorstellen niet aanvaardt.
  En daar hoef ik geen "troll" voor te zijn, Joke Mizée.; noch een "kook" want ik blijf de nuchtere koele werkelijkheid analyseren en vertolken voor jullie dovemansoren.
  Voor de rest:
  het is een mirakel dat ik dit blog tref voor dit comment. Ik kopiëer het meteen want meestal wensen de nitwits en de non-valeurs alles te schrappen of niet te lezen van de werkelijke avantgardisten of wat ze niet begrijpen. Uit domheid. Groet! JB"

 23. Jan Bouma 21 augustus 2009 om 08:35

  @Prom..23:32
  Die woede van mij is volkomen begrijpelijk. Sinds het midden der jaren ’70 vdve sta ik als
  roepende in de woestijn… Dat er dan menselijkerwijze gesproken de irritatie toeslaat
  begrijpt zelfs een kind maar kennelijk jij niet..
  Je bent overigens nog een belangrijke quote van me vergeten in je opsomming:
  "..Als je veel van ’n ander overneemt blijft er weinig van jezelf over…!"
  (en dat noemt zich dan Prometheus – je moet maar durven)
  Ik denk dat dat jouw probleem is. Het zal mij verder niet interesseren want gelukkig zijn er dan toch
  maar ook mensen geweest die mij wel begrijpen (zie website) en waarderen zoals nu juist @Aad verbaast en die je wel prijst…! Huichelaar die je bent.
  Laat dus maar zitten, joh je adhesiebetuiging aan me "dat ik gelijk heb!" Want dat wist ik al. En jij nu ook.

 24. Jan Bouma 21 augustus 2009 om 08:53

  @Aad…22:53
  Ik doelde op de gedragspatronen van m’n tegenstanders en die ik na 40 jaar strijd wel herken.
  Een mooi voorbeeld is Prom. hierboven.
  De grap is, dat al stel je je op als een worm – en die variant heb ik ook geprobeerd idem elke andere serviele opstelling – je je toch teveel verheft boven het maaiveld van de criticasters.
  En dan moet je kop eraf. Je behoort je te houden aan hun maaiveld ofwel hun stinkend moeras.
  Elke vernieuwing verloopt dan ook volgens het bekende traject dat Schopenhauer al eens schetste:
  – eerst ridiculiseren
  – daarna kritiseren
  – dan accepteren
  We zullen zien, of niet. Er komen nog 5 schilderijen ter verduidelijking van in ieder geval
  mijn verhaal. Take it or leave it. Men moet van mij niets…; zelfs mijn begrijpelijke woede hoeven
  ze niet te ondergaan.

 25. Aad Verbaast 21 augustus 2009 om 10:03

  @Prometheus.
  Ach, het is vaak niet eens zo belangrijk hoe iemand er toe komt iemand gelijk te geven. Je geeft er een uitgebreide redenering voor.
  In de politiek (b.v.) worden (in een democratisch land dan) de stembussen wordt geteld, wie gelijk heeft gekregen en wie niet. Dat telt!!
  En staat veelal geheel los van het feit of iemand gelijk heeft of niet. Daar zien we dan ook de gevolgen van.
  Het viel me op dat je Jan zijn gelijk gaf. Dat heb ik je niet vaak zien doen. Normaal kraak je alles af.
  Heb ik daar gelijk in? 🙂

 26. Aad Verbaast 21 augustus 2009 om 10:05

  @Jan: tel je zegeningen. Zie hierboven.
  In je Schopenhauer redenering, is acceptatie al een feit. De laatste fase..
  Dat er nog wat restanten uit de eerste twee fasen in zitten is dan van minder belang. Het is begrijpelijk zelfs.. Ieder zijn eigen gelijk immers 😉

 27. Jan Bouma 21 augustus 2009 om 10:14

  @Aad… 10:05
  Helemaal mee eens. Daarom laat ik het "gelijk" van Prom voor mij
  voor wat het waard is… Niks.
  Laten we kijken of er op jouw blog nog grenzen te verleggen zijn;
  men kan er de komende maand in ieder geval mee vooruit.

 28. Aad Verbaast 21 augustus 2009 om 19:11

  @Jan: succes en veel plezier morgen met "teveel goud op het hoofd"!
  Beter of slechter dan boter?

 29. Jan Bouma 21 augustus 2009 om 20:24

  @Aad… 19:11
  Dat was een begrijpelijke woordspeling. Het gezegde "teveel boter op z’n hoofd hebben" kent iedereen maar niet het equivalent daarvan: "teveel goud op z’n hoofd hebben".
  Dat associëert aan het schilderij "Aanbod tot omkoping" waarin het goud – lees het geld – alles domineert. Het menselijke handelen.
  Nu begrijpt onmiddellijk eenieder de betekenis en de woordspeling. Maar reken er niet op dat men met bedachtzaamheid daarom het handelen zal veranderen. Dat handelen is en blijft gericht op het verzamelen van zoveel mogelijk… "goud op het hoofd…".
  Duidelijk is dat zowel het "teveel goud als boter op het hoofd hebben"……’ niet gewenst is.
  Dank in ieder geval voor jouw wens om "veel plezier" te hebben in de komende dagen tot en met 30 augustus. Daarna zien we wel verder.

 30. prometheus-d. 28 augustus 2009 om 21:51

  Er zit geen greintje lichtvoetigheid in je denken, Jan. Dat is jammer, dat maakt het leven zoveel draaglijker.
  Je maakt het allemaal zo topzwaar en je bent zo lichtgeraakt.
  Kijk eens, je zal heus je boosheid ergens vandaan gehaald hebben, soit, so be it.
  Daar heb ik het ook helemaal niet over.
  Ik houd er nu eenmaal niet van om in de nuance te gaan hangen als ik een product van iets of iemand als oprecht ‘lelijk’ beoordeel.
  Daar hoef je niks mee te doen, het is slechts een mening van een passant, een mede-blogger.
  Jij hapt er in alsof ik een vijand ben. Dat is natuurlijk niet zo.
  In jouw optiek natuurlijk wél, je noemt me zelfs al ‘tegenstander’.
  Ik geef je hierboven gelijk om je te illustreren wat ik al eerder aangaf: je bent niet opgewassen tegen een kritische noot. Je MOET gelijk hebben en iedere oppositie slaat je met doofheid.
  Wat wil je nu, Jan? Wil je louter een schare ‘ja-knikkers’ om je heen? Dat is ook een keuze maar wel een heel beperkte.
  En je vurige reacties op mijn reacties geeft in ieder geval aan dat ik je behoorlijk raak.
  Dat is zo dom, Jan. Daar moet je ver boven staan.
  En je moet wat zon in je hoofd laten doordringen: voorhoofd breed maken, dat scheelt al een stuk.
  Er is al genoeg ellende in de wereld.
  En Aad heeft ongelijk hoor: ik kraak niet altijd alles af. Ik kan door vele bijdragen diep geraakt worden. Zelden door die van jou. Kan jou het schelen 🙂
  Dag Jan!

 31. Jan Bouma 28 augustus 2009 om 22:55

  @Prom
  Ik kan slecht tegen prietpraat prom. Zullen we het daar bij houden?
  Take it or leave it… and pick your choice
  zijn gevleugelde gezegdes van me.
  Snap werkelijk niet waar je je druk om maakt.
  Natuurlijk jij veel succes met je lichtvoetig denken en met de zon in je hoofd!

 32. prometheus-d. 29 augustus 2009 om 01:11

  Dank je wel voor de bevestiging.
  Je gevleugelde oneliners zijn gemeengoed.

 33. jan bouma 5 januari 2010 om 09:47

  Niet eerder zal een zo’n duidelijk werk zijn bevestiging hebben gekregen door het navolgende.
  t.k.n.: ondanks de woede blijven we wel koel analyseren. Daarom zie hierna.
  jan bouma 05-01-2010 07:25
  Een update per 5 januari 2010. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 komen er weer aan en dus mag het zittende College eraan herinnerd worden dat de huidige wethouder ERIK VAN ESTERIK (PvdA) mij beloofde in 2005 de "zaak te zullen oplossen" en daarop trok ik mijn rechtsontvankelijke klacht in bij de NATIONALE OMBUDSMAN over de misdragingen van de ambtenaren en de MILIEUCRIMINELEN der overheid. Ten onrechte trok ik die klacht in want ik kan nu procederen om m’n recht te halen…Daarom hieronder een verslag.
  ==
  04-01-2010 23:28
  @Aad… 13:10
  Thanks voor je comment. Ik heb al een keer uitgelegd in één van m’n blogs hier dat ik geen Ned. onderdaan ben die als beroepsmilitair wordt uitgezonden naar Uruzgan om daar het risico te lopen te "mogen sneuvelen voor volk en vaderland en Hare Majesteit!" Nee. Ik ben als elke andere staatsburger die het risico had op te lopen tegen wat crimineel overheidstuig (lees: de overheid), dat inderdaad liever de burger laat opdraaien voor de criminaliteit van de staat uit het verleden. De rechtsverkrachting bestaat dan hierin dat "de overheid liegen mag" in het belang der Staat (vgl. de Pikmeerarresten). Dat vinden alle andere onderdanen van Nederland heel gewoon behalve natuurlijk wanneer ze zelf slachtoffer worden! Uiteraard is dit niet toelaatbaar. In de afweging van de overheid mag een enkele burger rustig failliet gaan. En zal die burger tot in eeuwigheid zijn vervuilde locatie niet kunnen verkopen.
  Daarover zullen wij de rechter nog nader horen. De overheid wenst ook geen aansprakelijkheid te onderkennen "in het staatsbelang". Verjaringstermijn: 30 jaar na het delict dan liggen de daders op het kerkhof. Oorlogsmisdadigers worden nog wel voor het gerecht gebracht. Ook de Griffier van de vaste kamercommissie voor Justitie, D.S. Nava, bleek corrupt toen ik hem sprak over de juridische moraliteit van de Staat. Dus dan is het parlement eigenlijk verantwoordelijk. Maar ook de Raad van State, onze rechtscolleges enz. Ergo: de Staat is corrupt want er blijkt onvoldoende zelfreinigend vermogen.
  Het is met die bodemvervuilingen zo, dat ook al wordt er "spontaan olie aangeboord" in die plassen, en ook al kan ik tientallen vaten aanwijzen die liggen aan de oppervlakte, dan kun je er ZOGENAAMD toch naar zoeken en toch niks vinden. Dan vaar of loop je er gewoon omheen snap je? Dan doe je net alsof je gek bent; je suggereert een dekkend onderzoek maar ’t is allemaal fake en doorgestoken kaart. De bedoeling is expliciet erop gericht OM NIKS TE VINDEN.
  Er wordt pas ingegrepen als het onvermijdelijk is geworden. Dan hebben we een zgn. "worst case scenario"; zo heet dat. Dus ook al drijven er oliewalmen over de plassen, en kun je meerdere boortorens plaatsen… net als in Koeweit…, het maakt allemaal niets uit. Maar ’s avonds wel op TV een paar gevonden vaten "gevaarlijk XTC-afval" met veel heisa en bombarie tonen die door "de opsporingsambtenaren" aangetroffen zijn! DE HUICHELAARS! Hier bij mij liggen er teveel vaten in de plassen; en dus dan laat je gewoon de rotzooi liggen. 25 jaar lang, vanaf 1930-1955, werden met 5 dekschuiten elke dag gestort vanuit de stad Utrecht. Bij elkaar naar schatting 1,5 á 2 miljoen m3!
  Maar de daders liggen op het kerkhof. "Ikke nie weet!" De leugenaars! Er zijn god betere ’t honderden zoniet duizenden oudere Maarssenaren die direct onder ede willen verklaren en ook weet hebben van die storts.. Het schorriemorrie zegt echter:
  "Nee! Ikke nie weet;
  Nee! Ikke niks ken vinde in het archief!"
  De maffia is er niks bij!
  Maar er moet wel geïncasseerd worden:
  "Ken…ik effe vange de WOZ?"
  Dus eigenlijk "als het kalf verdronken is dempt men de put!" Voor de toegebrachte vermogensschade, de mij toegebrachte naamschade door mij te bestempelen als "milieucrimineel", m’n integriteit te bezoedelen, te liegen enz. ach… dat is allemaal nog ter beoordeling van de rechter. De rechter mag zich ook uitspreken over het bovenstaande. Enfin. De namen van de criminelen worden bij de dagvaarding wel bekend. Zij zullen geschiedenis schrijven en ik mag hopen dat ze het zich zullen herinneren tot op de dag dat ze sterven en dat hun nageslacht er nog aan herinnerd zal worden. Ook de voormalige gemeentesecretaris van Maarssen (en de huidige politiek verantwoordelijke) AD NEDERLOF zal gedagvaard worden. Hij was voorheen immers ook nog Directeur van de Milieudienst NW Utrecht en onder diens bewind konden de criminelen hun gang gaan! "For Christ sake!" Hij is nu weer werkzaam als hoge "milieuambtenaar bij de Provincie Gelderland!" Z”n opvolger G. Oosterloo, als tijdelijk interim gem. secretaris van Maarssen, mag zich ook verheugen in een dagvaarding. Enz., enz., de lijst wordt per dag langer..
  Af en toe moet je even memoreren waar de strijd ook alweer over ging. Men zou soms ten onrechte menen dat ik "de boze man" niet meer ben. Morgen staat dit comment op het internet. En er komt nog veel meer drek naar boven. Ik ben nog maar net begonnen met m’n aanklacht.
  Aad Verbaast 05-01-2010 00:12
  @Jan:
  Kijk het hele verhaal begint kop en staart te krijgen. Of zoals je wilt: man en paard. Die worden nu genoemd immers.
  En terecht.
  Het net wordt gesloten om de vissen die gevangen moeten worden.
  Het wordt tijd dat er ergens verantwoording moet worden genomen voor deze letterlijk vuile streken die zijn geleverd.
  De enige uitweg voor het opgeheven hoofd (iets waar politici nogal dol op zijn) is om toe te geven dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt. Ontkennen heeft weinig zin meer natuurlijk.
  Vervolgens zal er gerepareerd moeten worden. Spiegel: hoe zou de situatie zijn als dit alles niet gebeurd zou zijn. Dat vergelijk is prima te maken immers. De rest is slechts een rekensom.
  Men kan niet zijn rotzooi maar ergens dumpen en denken er verder zonder kosten vanaf te zijn. Die kosten moeten dan maar alsnog verdisconteerd worden. Nogmaals: de vervuiler betaalt!
  ==
  Opmerking. Men vergist zich als dat ik me laat afmaken door het overheidstuig zonder verweer. Ik dank @Aad verbaast voor zijn ondersteuning

 34. jan bouma 14 december 2011 om 12:45

  Een update na ruim 2 jaar. Ik acht navolgende emails van belang als illustratie van dit blog. Ik zal er ook naar verwijzen vanaf een ander weblog dat getiteld is: La tristesse d ‘une mère en waar ik de lopende procesinformatie vermeld.
  ==
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: Wednesday, December 14, 2011 09:29 AM
  Aan: Thomas, Bas
  Onderwerp: Re: t.a.v. de kabinetschef van de CdK.

  Geachte heer Thomas,
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. roy.samson@provincie-utrecht.nl

  M.b.t. uw reactie mag ik aanvullend onder uw aandacht brengen het verslag dat ik zond aan de Raad van de gemeente Stichtse Vecht – via de Griffier dhr. Hekman en met steun van dhr. Boogerd (Christenunie). Behoudens dat inderdaad het Gerechtshof te Arnhem nog moet oordelen acht ik mijn bezwaren tegen mevr. Mirjam van ’t Veld tevens steunen op dat verslag. Het is nu eenmaal zo dat ik te maken heb met feiten die mede het gevolg zijn van haar rol als burgemeester, voorzitter van het College van B&W. Indien mijn terechte (onderbouwde) bezwaren ook door de Raad moet worden erkend, en een voor mij haast onvermijdelijk gunstig Arrest van het Gerechtshof zal worden geveld, acht ik haar toekomstige positie vrijwel onhoudbaar t e n z ij de gemeente Stichtse Vecht mijn voorgestelde oplossing zal aanvaarden.

  Ik zend deze mail aan u ook door aan mr. Roy Samson; u welbekend en kenner van het dossier als geen ander.
  Graag uw reactie. Bij voorbaat dank.

  M.v.g.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  De mail aan het Coll. van B&W en de Raad luidt als volgt:

  ==
  Geachte heer Hekman,

  Inzake ons telefonisch contact van zoëven zend ik u hierbij de besproken email. Ik ga ervan uit dat de bestuurssecretaresse, optredend namens Jaap Verkroost en dus het College van B&W, u sowieso zal informeren m.b.t. mijn verzoek dat de Raad ook zal worden geïnformeerd. Graag ontvang ik van u daarvan de bevestiging. D.w.z. dat integraal onderstaande informatie aan de Raad door u zal worden doorgeleid.

  Met dank voor uw reactie.

  MvG.;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0345-573455

  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: Verkroost, Jaap
  Sent: Monday, December 12, 2011 10:46 AM
  Subject: Re: Uw brief aanmaning d.d. 15 november 2011

  Aan:
  College van Burgemeester en Wethouders
  van de gemeente Stichtse Vecht
  idem
  t.a.v. alle raadsleden via de Griffier
  t.k.n. met verzoek tot het bieden van een commentaar m.b.t. de navolgende email aan dhr. J. Boogerd.
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl

  Geacht College,
  Geachte Raadsleden,

  Sinds 2004 is er een hoogoplopend conflict tussen mij en de gemeente terzake één van Neerlands grootste milieuschandalen en de gevolgen daarvan. Terzake zond ik aan uw collega Dhr. Boogerd navolgende email:

  ==
  Geachte heer Boogerd,

  Hierbij verzoek ik u als prominent Raadslid kennis te nemen van navolgende emailwisselingen met de “Directeur Communicatie vh Ministerie van Financiën” in relatie met het optreden van “uw ambtenaren”; de liegende ambtenaren Hendriks en De Beer. (Zie de brief van 17 juni 2009 van de Provincie Utrecht; u welbekend). Tevens verzoek ik u de navolgende emailwisseling onder de aandacht te brengen van alle overige raadsleden. Ik heb het even helemaal gehad met “uw ambtenaren” omdat dhr. Hendriks (invorderingsambtenaar) straffeloos denkt te kunnen doorgaan sinds zijn intimiderende email van 15 november. Dat ik slachtoffer en klokkenluider ben van één van Neerlands grootste milieuschandalen zal wel bevestigd worden door het Gerechtshof te Arnhem. Ondertussen bent u als Raad hiervoor verantwoordelijk. Ex Wet Milieubeheer Art. 18 dat gaat over de handhaving.
  MvG & Dank voor doorzending aan nog 32 raadsleden…
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  Voor de context: zie La tristesse d’une mère via de zoekbalk van Google en daar vindt u ook per datum 21 oktober 2011 mijn Hoger Beroepschrift: https://villamithras.wordpress.com/2009/07/16/la-tristesse-dune-mere-ook-gered-uit-de-klauwen-van/
  =========================================
  PROCESINFORMATIE t.b.v.
  HET GERECHTSHOF TE ARNHEM

  Bewijs inzake detournement de pouvoir door de liegende ambtenaren Hendriks en De Beer van de gemeente Stichtse Vecht.
  ==
  Geachte heer Dolstra,

  Wederom dank voor uw reactie.

  Uit mijn comment aan u blijkt dat aan de door u gestelde voorwaarden 1, en 2, NIET door de gemeente Stichtse Vecht is voldaan!

  Punt 1 is al voldoende om hier een ernstige ingebrekestelling van de gemeente vast te stellen. Ik heb immers tot op heden geen proces-verbaal, noch afrekening noch verantwoording, ontvangen m.b.t. de diefstal op 19 juni 2009 gepleegd door de gemeente Stichtse Vecht van mijn onterecht in beslag genomen goederen.

  Ik beraad mij op verdere acties. Dit laat onverlet dat u, maar beter ware het Ministerie van BiZa hier orde op zaken stelt.

  Hoogachtend,

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —– Original Message —–
  From: Publieksvoorlichting (B&C/V&C)
  To: ‘villamithras@planet.nl’
  Sent: Thursday, December 08, 2011 9:54 AM
  Subject: RE: LVR: afreken/verantwoordigsplicht gem. deurwaarders

  Geachte heer Bouma,

  In antwoord op uw aanvullende vragen kan ik u het volgende melden.

  1. Deurwaarders zijn verplicht een afschrift van het proces van verbaal van beslag af te geven aan de schuldenaar. In dat proces verbaal worden de in beslag genomen goederen omschreven/gespecificeerd. Bij verkoop wordt een proces-verbaal opgemaakt waarin de verkoopopbrengst per kavel wordt verantwoord.

  2/3. De gemeente is verplicht de kostenveroordeling uit te betalen indien het betreffende vonnis uitvoerbaar bij voorbaat is. Is van dat laatste geen sprake, zal de gemeente de uitspraak in hoger beroep afwachten.

  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

  Hoogachtend,

  R. Dolstra

  Directeur Communicatie
  Ministerie van Financiën

  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: woensdag 7 december 2011 18:39
  Aan: Publieksvoorlichting (B&C/V&C)
  Onderwerp: Re: LVR: afreken/verantwoordigsplicht gem. deurwaarders

  Geachte heer Dolstra,

  Dank voor uw reactie. Er blijkt echter een misverstand m.b.t. uw antwoord op mijn vragen.

  Kortheidshalve daarom opnieuw:

  1. De gemeentelijke deurwaarder heeft op 19 juni 2009 een concertvleugel in beslag genomen en ook daadwerkelijk afgevoerd terwijl blijkens 2 vonnissen van de Rb Utrecht dat achteraf onrechtmatig was. De gerechtskosten over het 1e vonnis zijn WEL betaald door de gemeente het 2e vonnis niet. (915 euro) noch is aangegeven enige “verrekening” van dat bedrag. Idem is op 19 juni 2009 een schilderij uit de Mithras-collectie meegenomen waarover ook geen afrekening/verantwoording is afgelegd.

  2. De afrekenplicht houdt in dat de gemeentelijke deurwaarder (= ambtenaar) uiteraard verantwoording aflegt over de tot nog toe niet gerechtvaardigde inbeslagname van de concertvleugel – die qua waarde op dat moment de betwiste vordering verre overtrof van de gemeente. Dus is er sprake van détournement de pouvoir ofwel gewoon diefstal en zeker wanneer ik bij het Gerechtshof te Arnhem over deze zaak opnieuw gelijk zal krijgen! Ik wacht nu al ruim 2 jaar op een afrekening!!

  3. Idem geldt dat voor een inbeslagneming van een schilderij uit de Mithras-collectie.

  Dus er is geen sprake “geincasseerde gelden” doch een veelvoud van de betwiste vorderingen zijn betaald door de inbeslag genomen goederen.

  Dus de vraag aan u luidt: zijn gemeentelijke deurwaarders niet gewoon VERPLICHT om rekening en verantwoording af te leggen over de door hen in beslag genomen goederen? (Ik dacht zeker van wel!)

  Is de gemeente Stichtse Vecht ook niet verplicht om mij de toekomende door de rechter bevolen kostenveroordelingen te betalen?

  Of is er sprake van een soort wild-west toestand waarbij men opnieuw naar de rechter moet om dat af te dwingen. Overleg met de Rechtbank Utrecht leverde mij in ieder geval het advies op om… “dan maar de deurwaarder naar de gemeente te sturen!” (Sic!)

  Ik zal de gemeente uiteraard aanspreken op onrechtmatige daad ex Art. 6.162 BW want de handelwijze gaat alle perken te buiten en zeker wanneer ik opnieuw in het gelijk gesteld wordt door het Gerechtshof Arnhem.

  Ik mag u dan ook verzoeken uw antwoord te herzien in dier voege dat ik van het Min. van BiZa. mag vernemen dat er voor gemeentelijke deurwaarders gewoon verplichtingen zijn m.b.t. hun handelen. En dus dat ook zij afrekening en verantwoording moeten afleggen. Ik mag aannemen dat u dit met me eens bent. Anders zal ik uw mogelijk negatieve antwoord ook aan de rechter voorleggen.

  Inmiddels,

  Hoogachtend,

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  het behoeft geen betoog dat vanaf 2004 er een verbitterde strijd gaande is waarbij de gemeente Stichtse Vecht voor niets terugdeinst. Graag uw reactie. In mijn Hoger Beroepschrift ga ik in op de voorgestelde oplossingen.

  Hoogachtend,

  Jan Bouma – Villa Mithras – 0346-573455

  —– Original Message —–
  From: Verkroost, Jaap
  To: ‘villamithras@planet.nl’
  Sent: Tuesday, November 29, 2011 1:24 PM
  Subject: RE: Uw brief aanmaning d.d. 15 november 2011

  Geachte heer Bouma,

  Uw mail is doorgestuurd naar de wethouder Financiën. Dit valt onder zijn portefeuille en niet onder de portefeuille van de heer Verkroost.

  ==

  opmerking. J.M. Bouma

  Dit is bestuursrechtelijk gezien geen afdoende antwoord. Het gehele College is verantwoordelijk.

  Met vriendelijke groet,

  Fenna Menke

  bestuurssecretariaat

  fenna.menke@stichtsevecht.nl

  T 0346 25 47 17

  Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

  Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen

  Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

  http://www.stichtsevecht.nl

  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: zondag 27 november 2011 14:28
  Aan: Verkroost, Jaap
  Onderwerp: Fw: Uw brief aanmaning d.d. 15 november 2011

  Geachte heer Verkroost,

  Ter verduidelijking waarover mijn zojuist aan u verzonden email gaat zie hieronder de context.

  MvG.

  Jan Bouma

  Villa Mithras

  —– Original Message —–

  From: villamithras@planet.nl

  To: Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (Amsterdam)

  Sent: Friday, November 25, 2011 11:38 AM

  Subject: Re: Uw brief aanmaning d.d. 15 november 2011

  LS

  Geachte heer/mevrouw F.C.H. Krieger

  Dank voor uw reactie. Waar ik niet veel mee opschiet…

  Indien ik volgens u “aan de verkeerde instantie” mijn vragen heb voorgelegd concludeer ik dat u al evenmin kennelijk “de juiste instantie bent” aan wie ik ook mijn vragen heb voorgelegd.

  Al met al een waardeloos antwoord van u. Want aan wie kan ik mijn vragen dan wel voorleggen?

  Volgens Wittgenstein blijken mensen elkaar ook pas te verstaan als men dat wilt. U bent een voorbeeld ten negatieve.

  Ik zal me nu wel richten tot het Min van BiZa danwel de VNG om vast te stellen of er überhaupt richtlijnen bestaan en moderaties voor ook “gemeentelijke deurwaarders”.

  U levert mij geen adequaat antwoord op die vraag. Evenmin overigens de “Gerechtsdeurwaarderswet” daarover uitsluitsel geeft.

  Bedroevend.

  Neemt u en uw organisatie zichzelf nog wel serieus?

  Hoogachtend,

  Jan Bouma

  Villa Mithras

  —– Original Message —–

  From: Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (Amsterdam)

  To: villamithras@planet.nl

  Sent: Friday, November 25, 2011 10:57 AM

  Subject: RE: Uw brief aanmaning d.d. 15 november 2011

  Geachte heer Bouma,

  Ik denk dat u uw informatie heeft doorgezonden naar de verkeerde instantie. Uit uw correspondentie maak ik op dat u contact heeft gehad met de KBVG. Dat is de beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders. Ik zie dat u een probleem heeft met een belastingdeurwaarder. Belastingdeurwaarders vallen niet onder het in de Gerechtsdeurwaarderswet geregelde tuchtrecht.

  Hoogachtend,

  F.C.H. Krieger,

  secretaris

  ——————————————————————————–

  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: vrijdag 25 november 2011 9:25
  Aan: Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (Amsterdam)
  Onderwerp: Fw: Uw brief aanmaning d.d. 15 november 2011

  LS

  Zie mijn vorige mail svp.

  Opmerking. Ook een voor mij gunstige kostenveroordeling van 915 euro wordt “eenvoudig” niet verrekend of gehonoreerd door meneer Hendriks.

  Dank voor uw reactie,

  MvG;

  JB

  Villa Mithras

  —– Original Message —–

  From: villamithras@planet.nl

  To: Belastingen

  Sent: Tuesday, November 22, 2011 12:29 PM

  Subject: Re: Uw brief aanmaning d.d. 15 november 2011

  Geachte heer Hendriks,

  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl

  M.b.t. uw reactie, als onderstaand op mijn antwoord aan u van gisteren, betwist ik de rechtmatigheid van uw handelen. Niet alleen dient binnen dat kader – als wel of niet juist vastgesteld door het Gerechtshof – uw vorderingen betwistbaar geacht te worden. Ik voeg eraan toe dat u behalve de concertvleugel, ook nog wel of niet wederrechtelijk, een schilderij uit de Mithras-collectie hebt geconfisqueerd en meegenomen waarvan de waarde – wegens het feit dat die collectie inmiddels de meest gezochte collectie van Nederland is – op een waarde van tenminste 5000 Euro gesteld te worden. Het betreffende doek is getiteld: “It’s running late”; een veelzeggende titel.

  Ik stel me op het standpunt dat uw handelen, als elk van elke burger en ook dat van de overheid, onderhevig zal zijn aan acceptabele moderaties. En indien u meent desondanks deze waarheid te moeten aanvechten dan zal de rechter daarover oordelen. Ik wijs u erop dat u zich bewijsrechtelijk hebt bediend van leugen en bedrog m.b.t. uw gepretendeerde vorderingen. Zie het dossier.

  Ik, noch mijn bank, zullen bereid zijn om uw betwiste vorderingen te voldoen.

  Hoogachtend,

  Jan Bouma

  Villa Mithras

  0346-573455

  —– Original Message —–

  From: Belastingen

  To: ‘villamithras@planet.nl’

  Sent: Tuesday, November 22, 2011 10:49 AM

  Subject: RE: Uw brief aanmaning d.d. 15 november 2011

  Geachte heer Bouma,

  Zoals ik in mijn brief heb aangegeven zal ik indien die € 1.953,63 niet vóór 30 november 2011 is voldaan per omgaande opnieuw de dwanginvordering opstarten.

  Hoogachtend,

  M.J. Hendriks

  De invorderingsambtenaar

  Afdeling Belastingen

  Gemeente Stichtse Vecht

  Tel 0346-254250

  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: maandag 21 november 2011 9:41
  Aan: Belastingen
  Onderwerp: Uw brief aanmaning d.d. 15 november 2011

  c.c.: a.stralen@pietersadvocaten.nl

  Geachte heer Hendriks,

  M.b.t. uw bovenvermelde brief met kenmerk 5704 en d.d. 15 november 2011 bericht ik u hierbij dat in geding zijn uw onterechte WOZ-aanslagen sinds 2004 toen bleek dat mijn onroerende zaak onverkoopbaar is.

  Zie ons Appel bij het Gerechtshof te Arnhem. Tegen de gecombineerde aanslag wordt bezwaar gemaakt. Voorts breng ik onder uw aandacht dat sinds 19 juni 2009 u bij mij een concertvleugel in beslag hebt genomen, die ook daadwerkelijk hebt afgevoerd, en die uw vordering(en) op dat moment maar ook tot op heden niet rechtvaardigt. Terzake heb ik sinds 19 juni 2009 zelfs geen enkele afrekening noch verantwoording van uw onterechte inbeslagname gekregen. Voorts wijs ik u er nogmaals op dat door mijn bank geen enkele betaling meer wordt geaccepteerd noch uitgevoerd wegens het feit dat mijn onroerend goed onverkoopbaar is. Idem dat van mijn broer C.A.M. Bouma van Straatweg no. 174. Ook hij zal terugvordering eisen van zijn gedane betalingen.

  Derhalve zal uw vordering onderwerpelijk zijn aan de beoordeling van het Gerechtshof; idem de “overige aanslagen” m.b.t. de rioolheffing en afvalstoffenheffing.

  Ik wijs u er vervolgens op dat louter op grond van voorgaande argumentatie dat die geen rechtskracht heeft en ik bestrijd nu alvast de rechtmatigheid van elke actie die u zegt te gaan ondernemen. Waarvan akte.

  Hoogachtend,

  Jan Bouma

  Villa Mithras

  tel. 0346-573455

 35. Jan Bouma 12 april 2012 om 15:15

  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. het Gerechtshof Arnhem
  dat zich sinds de zitting van 13 maart j.l. beraadt..
  en binnen nu en een paar weken Uitspraak zal doen.

  Ik las hier bij uitzondering in uit m’n archief een verklaring. Men oordele zelf. E.e.a in relatie met m’n verzoek aan het Hof tijdens de zitting om rehabilitatie.
  ==
  Geachte Raadsfracties en ‘de Pers’,

  Re.: raadsvergadering d.d. 27.02.2006
  c.c.: Mr M. Lanen en Mr J. Homan (Van Benthem & Keulen)
  (zij waren destijds mijn advocaten; thans is dat Pietersadvocaten)

  Betreft: Raadsvergadering van maandag 30.01.2006; inzake de “Toespraak”
  van inspreker schadelijk handelen van gemeente/milieudienst.

  Datum: 9.02.2006

  Door sommigen is mij nog gevraagd om een korte uitleg waarom “de ambtenaren van de gemeente en de Milieudienst onrechtmatig (en dus verwijtbaar en schadelijk!) hebben gehandeld”. Daarom in het kort opnieuw een uitleg:

  1. Beleidsmatige fouten ter zake de gebleken “interne discommunicatie” tussen ambtenaren R.O. enerzijds versus ambtenaren van Bouw & Wonen anderzijds inzake voorschriften “aanbouwen”.

  Toelichting: Stel: dat wanneer een serieuze koper van uw woning u vraagt even de gemeente te laten bevestigen dat uw bewering aan hem (koper) “dat er in principe een aanbouw mogelijk is” omdat u daartoe een paar maanden eerder (na afspraak) de benodigde formulieren hebt verkregen bij Bouw en Wonen je vervolgens geen bevestiging krijgt bij de Dienst R.O. die daar weer overgaat. (Belemmeringen van volumes en/of van andere aard zijn er niet). Terwijl koper u daar dus expliciet naar had gevraagd wordt die bevestiging niet verkregen en constateert de burger slechts een zo’n “schadelijk mogelijk handelen” zijdens de gemeente. De vraag zijdens koper was relevant want de achterliggende gedachte van hem zou kunnen zijn: “iedereen kan wel iets beweren, of formulieren hebben verkregen….; laat de gemeente dit even bevestigen…” Dus: een volstrekt begrijpelijke en logische vraag.

  In casus: op pg. 71 van die meegekregen voorschriften blijkt dat een aanbouw, volgens arcering, van 3,5 meter uit de gevel van het hoofdgebouw aan de achterzijde mogelijk is. Er ontstaat dan consternatie en irritatie bij R.O. wanneer ik om die bevestiging vraag en…. vervolgens het betreffende formulier aan mevr. Havermans, (R.O)., fax. Van Cranenburgh (chef) legt zijn medewerkers dan een “spreekverbod” op dat later door mevr. Spaans aan de medewerkers van makelaarskantoor Lubbers, die namens koper optraden, nog eens in negatieve zin wordt geventileerd. (zie verder de al gegeven uitleg).

  Kern van de zaak is dat ik als ingezetene slechts constateer dat de gemeente zo schadelijk als mogelijk is opgetreden; met “twee monden” spreekt en onbetrouwbaar is. Voorgaande gang van zaken is geheel bewijsbaar. Mijns inziens ligt er hier dus een taak voor ‘de politiek’ om onderlinge “stammenstrijd” en/of “domeinwerking” tussen de diensten Bouw & Wonen en R.O. tegen te gaan, althans ervoor te zorgen dat die onderlinge communicatie naar behoren verloopt!

  “Resultaat” was ondertussen, dat ondanks mijn goede bedoelingen nu juist die communicatie te bevorderen, ik “beloond word” met een eerste vertrouwensbreuk tussen koper/verkoper. Anders gezegd: een inwoner kan geen informatie verschaffen aan een potentiële koper van zijn woning of er aangebouwd kan worden ondanks dat hij beschikt over de procedurele regels waaruit blijkt dat dat kan. Conclusie: de gemeente handelt niet-consistent en onrechtmatig, en dus (onnodig) schadelijk, jegens haar inwoners, althans in mijn geval, door de verlangde bevestiging niet aan koper te verstrekken.

  2. Foutieve en incriminerende verslagleggingen door de Milieudienst Noord-West Utrecht. Uiteraard zijn die veel ernstiger dan de kwestie over “de aanbouw”. Zowel de gemeente als de milieudienst zeggen evenwel door te zullen gaan met die foutieve en criminaliserende verslagleggingen naar derden. (Leest u immers wat dhr. Ganzevoort daar recent nog, d.d. 9.09.2005, over opmerkte inzake die ophogingsgrond). “We hebben correct gehandeld” zo luidt hun glasharde leugen! En voor zover er wel een erkenning van foute informatie onder ogen moet worden gezien en niet langer ontkend kan worden, wordt die erkenning gebagatelliseerd als “weinig accuraat”. (Sic!) Deze gang van zaken betekende dat koper W. wel de gemeente (ten onrechte!) geloofde maar niet ondergetekende ter zake:

  a) de voorgeschiedenis van het terrein (geen varkensmesterij maar landb.m.rep.bedr.)
  b) dat er nog olietanks in de grond zitten (impliciete beschuldiging omdat “afvoer-bewijzen” zouden ontbreken.
  c) dat er mogelijk vervuilde en giftige ophogingsgrond is aangewend (terwijl “de ambtenaren van de Provincie erbij stonden te kijken!!!”)
  d) dat er geen zekerheid is te verkrijgen of er aan de achterzijde een aanbouw in principe mogelijk is (terwijl de meegekregen formulieren anders bewijzen)
  e) dat zijn veronderstelde sociale settlement en vestiging in de gemeente en voortzetting van de activiteiten van Villa Mithras (gratis exposities en beeldentuin) de bodem werd ingeslagen door alle negatieve en lasterlijke uitlatingen (“we mogen zelfs niet meer met hem spreken!”) omtrent mijn persoon.
  f) dat de ideële doelstelling van Villa Mithras “Waarheid en Licht” uit te dragen door deze criminerende en leugenachtigheid en aantijgingen zijn geschaad en… “dankzij” de gemeente niets voorstellen!

  Voor twee (2) verbijsterende “onjuistheden” vraag ik nog uw aandacht:

  1) De milieudienst beweert dat de benaming “landbouwmachinereparatiebedrijf” het gevolg zou zijn van (citaat uit brief d.d. 10.03.2005) “mogelijk is deze benaming afkomstig van een eerder verleende hinderwetvergunning op dit adres.” Terwijl iedereen weet dat “die locatie” sinds de Middeleeuwen onbebouwd was en dat vanaf midden jaren ’60 (v.d.v.e.) t/m ’90 er een varkensmesterij gevestigd was. Hiermee is mijn aantijging dat a) er een complete chaos blijkt in die digitale bestandsgegevens ofwel b) er bewust en opzettelijk foute informatie aan koper W. is verstrekt terecht en wordt niet weerlegd!

  2) Dat in strijd met de waarheid de milieudienst c.q. dhr. Ganzevoort blijft beweren dat die aangevoerde ophogingsgrond “verdacht” is (omdat hij Van Bentum Recycling impliciet van milieucriminaliteit beschuldigt!) De dienst schrijft in de brief van 5.10.2006 gericht aan (“…en dat is NA 9 september 2006 toen ik Ganzevoort hierop aansprak…!) Derks Star Busmann , die op verzoek informatie inwon, nog steeds (dat) “Ten aanzien van de kwaliteit van de opgebrachte grond op Straatweg 176 kan de milieudienst geen uitspraak doen.” Dit is een grove onjuistheid! De ambtenaren van de provincie (“die erbovenop stonden!”) hadden immers de milieudienst kunnen bevestigen dat het hier ging om massaal aangevoerde grond afkomstig uit een “maagdelijke veenweide”. De “kwaliteit”, “oorsprong” en “samenstelling” waren dus wel bekend. Men moet ophouden dit soort impliciete verdachtmakingen te (blijven) uiten en erkennen dat de dienst gewoon niet goed en accuraat weet te berichten terwijl… ze dat anderzijds wel pretendeert.

  Ten aanzien van die “achtergebleven olietanks” blijkt eveneens dat de dienst compleet heeft gefabuleerd: a) men kan sowieso geen hinderwettekening goed lezen en interpreteren, b) er worden “tanks” genoemd die er nooit geweest zijn (!) – zoals een “verhaal” over een wel/niet “afgeschuimde tank” (onzin; die was er nooit maar misschien ergens een kilometer verderop!), c) vervolgens niet erkend wordt dat er gewoon bovengrondse tanks en installaties waren (waaronder slechts 1 kleine dieselolietank met pomp) die regulier bij de ontmanteling van het bedrijf zijn verwijderd. Ergo: daar hoeft de milieudienst geen “afvoerbewijzen” van te hebben! Voorts de milieudienst blijk geeft niet goed in de gaten te hebben hoe de nieuwe nummering loopt van de voormalige bedrijfslocatie (dat was no. 166). Die nieuwe nummering luidt: 174 – 176 – 176a – 178 en derhalve maakt no. 178 (= Mithras) daar deel van uit. …. Ten overvloede: de enige ondergrondse tank die op het voormalige bedrijfsterrein lag is verwijderd met een certificaat van de KIWA. Aan koper W., via de medewerkers van het makelaarskantoor, werd wel iets anders verteld en gesuggereerd!!!

  Eis: men moet de gemaakte fouten erkennen en stoppen met het doen van impliciete dan wel expliciete beschuldigingen omtrent mijn persoon en/of de locatie in de toekomst.

  Overweging: Aan “de politiek” heb ik op basis van (veronderstelde) integriteitswaarden een uitspraak gevraagd en een erkenning van de bewijsbare gang van zaken. Op 27.02.2006 a.s. hoop ik ter zake uw resultaat te vernemen inclusief het oordeel omtrent de symbolische schadevergoeding van 10.000 euro. De werkelijke toegebrachte schade, materieel en immaterieel (!) is onvergelijkbaar groter!

  Met behoud van weren en rechten teken ik,

  Hoogachtend,

  J.M. Bouma
  Tel. 0346-573455

  Villa Mithras http://www.villamithras.com Straatweg 178 Maarssen
  ==

  Jan Bouma7 april 2012 om 12:28(bewerken)

  PROCESINFORMATIE t.b.v. het Gerechtshof
  te Arnhem en de Rechtbank Utrecht.
  De hierboven genoemde “Toespraak” tot de Gemeenteraad van 30 januari 2006 luidde als volgt:
  (terwille van een geschiedkundige reconstructie is die van belang)
  ==
  16. Belanghebbende last terzake in de “Toespraak” die hij hield op 30 januari 2006 ten overstaan van een voltallige gemeenteraad en ook (uiteraard) bij de heffingsambtenaar bekend was.

  “…Uw verweer, meneer de Voorzitter, hield in een verwijzing naar de brief van de Milieudienst/Gemeente d.d. 10 maart 2005 met kenmerk 211/W/995. Daarin meent u uw “legitimatie” te vinden voor de handelwijzen van uw ambtenaren. Ik bestrijd die opvatting en constateer slechts dat uw ambtenaren blijk hebben gegeven “te hebben gekakeld als de befaamde kippen” omdat uit niets is gebleken dat zij werkelijk enige historische kennis hadden omtrent de locatie waarover zij anderzijds orakelden en hebben bericht aan onderstaand vermelde personen. Ronduit ergerlijk is voorts de opstelling van Dhr. Ganzevoort (opvolger van Van Cranenburgh) die meent zijn impliciete criminaliserende (en ontoelaatbare!) opmerkingen aan mijn adres, en die van de toeleverancier van de ophogingsgrond Van B., te kunnen handhaven. Het integriteitsbesef van Ganzevoort ontbreekt blijkbaar geheel! Voor de goede orde meld ik, en maak publiek….:
  a) dat ondergetekende GEEN milieucrimineel is die “vervuilde, giftige (verboden) stoffen” heeft
  aangevoerd in de ophogingsgrond van de locatie Mithras noch dat van zijn buren; dat idem Van B. (de toeleverancier) daar dus ook niet onrechtmatig van mag worden beschuldigd! Net zo min als ik Ganzevoort mag beschuldigen dat hij een dief is door (valselijk!) te beweren dat hij “een miljoen euro zou hebben gestolen!”
  b) dat ondergetekende GEEN milieucrimineel is die “olietank(s) in de grond heeft verstopt…of achtergelaten….”
  c) dat ondergetekende ook GEEN leugenaar is ter zake alle andere kwesties die hieronder vermeld staan.

  Dat er fouten kunnen worden gemaakt moge “menselijk” worden genoemd; het wordt een kwalijke zaak wanneer die fouten niet ruiterlijk worden erkend en…. de consequenties daarvan niet worden genomen maar als men unverfroren daarover gaat liegen. De meest groteske leugen, die ik ondermeer met de heer Ganzevoort besprak, was de valse bewering omtrent “het landbouwmachinereparatiebedrijf”….; “die is net zo waanzinnig” zei ik hem, “als het bekende Maarssense bedrijf Verzinkerij Bammens een…. “landbouwbedrijf” te noemen!” Hij zou zich daardoor de risee van de Vechtstreek maken! Er blijkt dus een complete chaos bij de Milieudienst omtrent opgeslagen digitale bestanden waaruit men anderzijds vrolijk “oreert”, “kakelt” en impliciet “beschuldigt”. Idem dit (om de actualiteit van NU te dienen!) het geval is met het Plan Maarssen-aan-de-Vecht waarbij er talloze percelen verkeerde bestemmingen (en dus geschiedenissen) krijgen! Een andere zielige leugen is het “verweer” van de heer Bakker dat omtrent perceel 178 (= Mithras) gerapporteerd is “dat er niets over bekend is” hetgeen weer een leugen is omdat dat perceel een latere hernummering kreeg en voorheen gewoon deel uitmaakte van het complex van het toen alom bekende en overlast gevende mestvarkensbedrijf! Et cetera, et cetera…. andere “doorzichtige verdraaiingen en leugens” om zich “eruit te redden” schiet men net zo makkelijk aan flarden als het voorbeeld!

  Ik verzoek de raadsfracties mij in de volgende raadsvergadering uitsluitsel te geven omtrent de “symbolische” schadevergoeding. Ik zeg met klem “symbolisch” want zelfs voor niet het duizendvoudige bedrag wil ik mijn naam (en die van Mithras!) bezoedeld zien zoals thans gebeurd is!

  U, meneer de Voorzitter wenste deze publieke oorlog met Mithras…; u kunt die dan ook krijgen. Dit is slechts de eerste slag! De Pers en de burger beseffen overigens goed dat ik in het strijdperk treed mede ten behoeve van een ieders belang; het algemene belang dus. Vandaag ben ik slachtoffer van “het gekakel” maar morgen bent u dat! Uiteraard kan de Pers met beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de vermelde brief opvragen dan wel bij ondergetekende verkrijgen alsmede aanvullende informatie… Ik zie dat mijn vijf minuten spreektijd ‘om’ zijn….; ik dank u voor uw aandacht…”
  ==

 36. Jan Bouma 8 oktober 2012 om 05:00

  Een update… Fred Spijker deed er 27 jaar over, Willem Oltmans zo’n 60 jaar. Ik ben nog maar net begonnen vanaf medio 2009…
  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking met het College van B&W van Stichtse Vecht.
  Aanwezig: mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld, burgemeester, wethouder Piet Ploeg, juridisch medewerker van de gemeente Dhr. Gorissen (s.s.t.t.)

  C.A.M. Bouma (procespartij/gedupeerde), ondergetekende J.B.A.M. Bouma en 2 raadslieden van http://www.Pietersadvocaten.nl.

  Beste heer Van der Zee,

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Zee een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen gewoon “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking

  Beste heer Van der Z.

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Z. een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

 37. Jan Bouma 9 oktober 2012 om 10:51

  Strafrechtelijke procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting van 6 november 2012; 13:30 uur.
  ==
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:16 PM
  To: 6826@utrecht.politie.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Van der Zee,
  Een concreet bewijsstuk van een cover up. Zie hierna.
  Suggestie. U zou Lylke Ganzenvoort (de top-milieuambtenaar die alle
  rapporten kent en dus Broeke van info. voorzag) eens kunnen vragen WAAROM
  hij niet de juiste info. heeft verzonden?
  Inmiddels;
  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:12 PM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Christian/René,
  TKN svp. de bijlage.
  Groet! JB

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:11 PM
  To: info@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  LS
  per email/post

  t.a.v. het College van B&W alsmede de gemeenteraad.

  M.v.G.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:07 PM
  To: paulpg
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  c.c. : a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. : 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. : de Rechtbank Utrecht op basis van Art. 8:68 van de Awb t.a.v. Mevr.
  mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012. (brief)

  Beste heer Paul,

  Dank voor uw reactie.

  1. Inderdaad heb ik vanochtend met erik.broeke@stichtsevecht.nl uitgebreid
  telefonisch gesproken inzake “het verhaal” dat hij aan u heeft verzonden
  d.d. 26 september. Ik heb hem, en zijn baas Lylke Ganzenvoort, verwezen voor
  wat betreft de correcties in “dat verhaal” naar mijn juridische blog site en
  naar de onderstaande email aan u.
  2. Ik heb hem verder in het vooruitzicht gesteld EEN BRIEF en een EMAIL aan
  het College van B&W te zullen sturen inzake het onvolledige, zeg maar “de
  ONJUISTE info.” die hij (Broeke/J.W.F Berkel) aan u heeft verzonden. Lylke
  Ganzenvoort wist immers beter, net als u, en net als ik. U had dus ook
  kunnen reageren op de “onjuiste verslaglegging” van de gemeente.
  3. En wat er onjuist aan is kunt u lezen in m’n email aan u en aan Dik van
  ‘t Hof.
  4. Sinds ik het rapport van de Grontmij in 1990/1991 initiëerde is de
  gemeente en de provincie en het Waternet en de VROM-inspectie en de
  milieudienst N.W. Utrecht bezig om de kluit te belazeren. Onderzoeken worden
  weliswaar CONTINU aangekondigd (sinds 1990/1991) maar het is dan niet echt
  de bedoeling…. “dat er dan iets nadeligs gevonden wordt.., want meten is
  weten; dus kun je dan maar beter niks meten, hè?!”
  5. Ik ben het zat! Ondertussen is het o.g. onverkoopbaar met een
  miljoenenschade en met schade voor “de betrouwbaarheid” van de overheid
  wegens de cover up.
  6. Dit strafrechtelijke onderdeel wordt thans door het OM onderzocht. En
  daarbij is ook van belang de navolgende aanklacht die de gemeenteraad
  aangaat:
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften,
  opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te
  verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de
  eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur:
  zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie,
  waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van
  2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie:
  http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de
  handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de
  rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de
  rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen
  wetgevingen.
  ==
  7. U kende ook de rapporten van T&A, de aanbevelingen, etc.
  8. Ik zal zo dadelijk deze email aan het College van B&W zenden incl. aan de
  milieupolitie 6826@utrecht.politie.nl voor het zoveelste bewijs van de cover
  up.

  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: paulpg
  Sent: Monday, October 08, 2012 2:23 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste mijnheer Bouma,

  Dank u voor uw reactie op de antwoorden van het college. U roert een
  goed punt aan denk ik dat ‘t Slijk, althans een deel daarvan aangemerkt
  zou moeten worden als “voormalig gesloten stort”. Ik neem tenminste aan
  dat u dat bedoelt met VGS. Want volgens mij is ‘t Slijk in feite een
  VGS.

  (Noot. Inderdaad; ik zeg ook niets anders. Jan Bouma)

  Verder zag ik u dat u mij vanmorgen heeft gebeld. Ik zat in de auto en
  in besprekingen bij een klant.
  U heeft het in uw voicemail over een gesprek met de heer Broeke (??) en
  over een e-mail die u gestuurd zou hebben. Onderstaande is de laatste
  email (afgelopen donderdag 4 oktober) die ik van u ontvangen heb. Hierin
  staat niets over een gesprek met de heer Broeke. Wellicht is uw e-mail
  niet aan mij gericht geweest, i.i.g. niet aangekomen. Kunt u deze e-mail
  mij dan alsnog toesturen?

  Bedankt en met vriendelijke groet,
  Piet Paul, fractie GroenLinks Stichtse Vecht

 38. Jan Bouma 13 november 2012 om 11:13

  Zie: La tristesse d une mère voor volledige info.
  ==
  Toevoeging 11 november 2012.
  Inderdaad stuurde de Provincie bij brief van 8 november 2012; nummer 80C904AC, en ondertekend door de milieugedeputeerde drs. R.E. de Vries, een onjuiste brief aan de eigenaren/bewoners van het Slijk. Essentiële informatie ontbrak. En men zet “de komedie” voort met de aangekondigde onderzoeken tot Sint Juttemis. Nu tot medio 2013. Terwijl die doorgerotte vaten en de resten al in juni vorig jaar 2011 waren ontdekt! Ook geen woord in de brief over de onverkoopbaarheid van de gifbelt. Ook geen woord over de aanbevolen aanpak door GRONTMIJ en T&A. Ziedaar de corrupte overheid in actie! Wat tevens ook duidelijk wordt is het antwoord op de vraag of ons opsporingsapparaat, het OM, onze milieurechercheur R.M. van der Zee daadwerkelijk met mijn zeer concrete strafaangifte bezig is of met “de doofpot”? Idem het antwoord op de vraag of onze rechterlijke macht deugt of niet. Zal de rechter de corrupte opportunistische Staat in het gelijk stellen of kiest hij voor het Recht?
  ==

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: