Villa Mithras

De boze man

"…De Pauze…" in beeld gebracht en….


..ze zullen zich erin herkennen. Wie? De geïnstitutionaliseerde staatscriminelen!

Brave burgers en mensen zoals u en ik. Kijkt u naar deze link: http://www.youtube.com/watch?v=USqiV7phxjc

Afmeting: 130×110; olieverf/linnen
titel: "De Pauze". (1999)

Toelichting.

Die toelichting is hier noodzakelijk. Het schilderij is een droomvertolking uit 1999; idem een ander werk een droomvertolking was. Zie: "Het vermeende Lot". 

De uitleg is noodzakelijk. En die staat ook in m’n boek en daarom citeer ik gemakshalve die passages zie blz. 342/343.

En het kan me niets schelen dat u er geen kennis van wilt nemen. Bent u een overgevoelige figuur zou ik u zeker ONTRADEN om verder te lezen. Dan leest u toch gewoon niet verder als u meent dat het te onthullend voor u wordt. Tenslotte hoeft en moet u niks en kunt u gewoon blijven dromen uw rozekleurige dromen van uw fantasiewereld. Die ken ik ook wel. Daarom verschijnen in de volgende 2 afleveringen "campschilderijen" met veel kleuren…

Nu eerst de brief (uit 2004) die ik schreef aan H.J.A. Hofland n.a.v. de droomvertolking van het doek PAUZE uit 1999 en onze besprekingen daaromtrent.

Beste Henk,

Vanochtend ben ik eens in m’n kelder afgedaald om de tekst op te halen die naast het doek "DE PAUZE" hangt (en waarover ik schreef in Wagneriaans) en waar ik je een foto van overhandigde. Metaforisch gesproken "ga je even – na lange tijd van verwaarlozing… – bij een van je kinderen kijken."

Je vroeg mij: "wat gebeurt ermee?" Ik zei: "dat weet ik niet." En zo is het. (Net zoals met nog een 40-tal doeken waarvan sommige niet ‘op de brandstapel’ terecht mogen komen. Wederom een pretentieuze opmerking want kunst is, zoals ik opmerkte "gratuit" maar dient te representeren, a priori, de betekenis als de "allerindividueelste expressie" van de maker… die wel of niet begrepen en/of geaccepteerd zal worden. Goed. Zoals ik je vertelde is dat doek 1.30 x 1.10 m. ontstaan tengevolge van een droomvertolking; en dat is lastig want dan wordt je gedwongen tot een figuratie. Er is nog een 2e doek met de titel Het vermeende Lot met dezelfde oorsprong: een droomvertolking. Ja. Er spreekt hoop uit door die titel want achteraf bleek het om "11/9" te gaan maar dat wist ik in 1999 nog niet.

Hieronder de aanvullende tekst naast het doek "De Pauze".

– Naast het doek "De Pauze" zou een 2e schilderij hebben moeten hangen dat ook onderdeel was van een heldere droom waarin de argeloze menigte, afgebeeld in het centrum, nog in bussen was gezeten en meewarig neerkeek op een eindeloze stroom mensen onder en langs en aan de berg omhoog op weg naar dezelfde eindbestemming: zij werden comfortabel vervoerd, en er werden woorden van compassie in de bussen gesproken over de moeizaam te voet gaande mensenstroom die dat comfort miste.
Bij binnenkomst in de halfduistere fabriek boven op de berg beseft niemand wat er gaat gebeuren, men praat ontspannen, de vader legt geruststellend zijn hand op het hoofd van het kind, men ziet veel glimmend roestvrijstaal, de eindeloze hoge trap naar ’n nog duisterder platform waar ze zullen worden geslacht maar men beseft nog niets. Ook de naakte (en verkrachte) vrouw in een kleine plas bloed voor de voeten van de man (die haar 10 minuten eerder na de verkrachting met ’n nekschot doodde omdat ze te hard schreeuwde) wordt niet gezien. De fabriek is in rust; ’t is immers bij twaalven zoals de klok aangeeft. Het personeel begint aan de lunch. Men kletst wat met elkaar (boven op het platform, waar het mes nog nadruipt); teveel moeite om helemaal naar beneden te gaan. Men leest de krant, en de man onderaan de trap reikt ontspannen naar zijn lunchpakket.

"WERDEGANG DES MENSCHEN", zo vertaal ik achteraf maar het geheel waarbij die roestvrijstalen eindeloze trap een rol speelt; ik "bevond" mij in en tussen die groep mensen… Ja, een lekker droompje zul je opmerken (!) maar ik ben toch blij achteraf dat ik ’t gemaakt heb. Zo vrolijk is het allemaal niet… en "WE" zitten in dit "prettijdperk" nou niet bepaald te wachten op dit soort gruwelijkheden. Ik noem het dan ook "mijn gruweldoek!" –

Zonder bovenstaande uitleg zou geen mens er iets van begrepen hebben. En ik verwerp uw ideeën wat wel of niet getoond of beschreven mag worden. Dat is namelijk ALLES! Dus ook dit verhaal.

Hierna komen 2 kleurige campschilderijen waardoor u "het gruweldoek" weer kunt vergeten… Graag zelfs.

Verder en terug lezen:

Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.

 

 

19 Reacties op “"…De Pauze…" in beeld gebracht en….

 1. Jan Bouma 24 augustus 2009 om 06:13

  EXTRA TOELICHTING.
  Het is te simpel om voor deze droomvertolking alleen het bekende uithangbord "Auschwitz" te nemen want het gaat om de geïnstitutionaliseerde staatscriminaliteit in z’n algemeenheid en wereldwijd. En die kennen we zolang er geschiedschrijving bestaat tot op de dag van vandaag. ELKE STAAT van de wereld maakt zich schuldig aan de geínstitutionaliseerde staatscriminaliteit. En daarvoor en daardoor bent u aansprakelijk. U faciliteert immers via uw belastingbetalingen en de keuze van uw representanten de staatscriminaliteit. Nu is het zo dat zodra men kennis draagt van een misdrijf, maar er niets tegen doet, men zich medeschuldig maakt aan dat misdrijf. U kunt er wel wat tegen doen. Door een intellectuele opstap te maken, een revolutie door te maken en die begint met het invullen van de….
  VRAGENLIJST VOOR IN HET STEMHOK.
  ================================
  1. Wilt u Oorlog of Vrede?
  2. Welke "Weltanschauung" verkiest u? De Platoonse of die van Socrates? – Dit moet uitgelegd worden in de media wat die keuzebepaling betekent –
  3. Acht u zich in staat om "de eeuwigdurende domheid" te doorbreken? – de premisse is dan dat die bestaat –
  4. Bent u het dan eens, dat indien u op vraag 3 met "Ja!" antwoordde, om dan UW politieke vertegenwoordiging OP TE DRAGEN HET NAVOLGENDE TE DOEN:
  5. De top van 192 huidige staatshoofden, die toch in grote mate verantwoordelijk voor DE huidige NEGATIEVE BALANS, in allerlei opzicht: economisch, ecologisch, en in hun humanitaire beleid – want het zijn de egomaniakken die de verkeerde belangen dienen – om die dan door 192 anderen, op integriteitsvoorwaarden gekozen, landenvertegenwoordigers te vervangen?
  6. Indien u kiest voor "de Vrede", en niet voor de ‘Mutter Courages’ van Bertold Brecht en u kiest ook niet voor het "militaire industrieële complex", om dan de voorstellen van Mithras te ondersteunen?
  7. Die houden in: teruggave van de hoop en het vertrouwen der mensheid – en die Nietzsche, Hegel, Hobbes e.a. niet nodig achtten?
  8. Vervolgens dan te kiezen voor de conversie van de 1200 a 1300 miljard dollars per jaar die door alle landen ter wereld nu tesaam besteed worden aan Defensie om die gelden cumulatief met 2% op jaarbasis civiel te gaan besteden? Na 50 jaar is de conversie dan compleet afgerond. Begrijpt u dan ook dat, voordat zoiets kan, de volken onderling moeten afspreken de waanzin van oorlogsvoering af te zweren en nog slechts de Vrede zullen dienen? Zei Edmund Burke niet: "Niet de oorlog dient gewonnen te worden maar de Vrede!"
  9. Die vrijkomende gelden te investeren namens de wereldpopulatie in het oplossen van "het energieprobleem" – de eindigheid van de fossiele brandstoffen staat vast maar daarnaast dient aardolie niet zomaar alleen t.b.v. de energieopwekking te worden verbrand, maar dient gereserveerd te blijven voor de productie van duizenden derivaten?
  10. Bent u bereid dan in te zien dat er een WERELDRAAD moet komen waarin er geen MACHTSPOLITIEK gericht denken meer kan worden gehandhaafd dat slechts gericht is op het belang van de eigen staat maar dat een INTEGRITEITSDENKEN noodzakelijk is voor alle 192 naties (op dit moment)? Indien u "Ja" zegt dan is het logisch dat u terzake de 3 HOOFDZAKEN de macht gaat abstraheren en die onder het beheer van de wereldraad moeten komen. Te weten: 1) Defensie, 2) Energievoorziening, 3) Zoetwaterbeheer.
  ================================================================================
  ps
  en ik vervloek mijn tegenstanders die met hun prietpraat
  al duizenden jaren de mensheid in domheid houden vanwege
  hun belang…
  Zie ook: The search of the empty lawbook.
  2. De link naar H.J.A. Hofland, als tag vermeld: http://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Hofland

 2. Jan Bouma 24 augustus 2009 om 10:41

  @Allen… U ziet hierboven het verschijningsmoment van 9:09 uur… Maar dat is mijn ingelogde preview. ’t Is nu 10:37 uur ondanks de ongetwijfeld goede zorgen van @Aad verbaast om die planning erop te zetten staat het blog DE PAUZE er niet op….
  Wellicht dat de "deskundigen" zich nog eens kunnen buigen over dit probleem…
  In ieder geval excuses aan een aantal mensen die er ook niks van begrijpen. Een bekend verschijnsel in onze vertechnocratiseerde maatschappij.
  En bij het verzenden… geeft het systeem zich gewonnen… 10:41 uur… i.p.v. 9:09 uur…

 3. Jezzebel 24 augustus 2009 om 18:59

  Oké, Jan, dit wordt een rare spagaat.
  Maar ik heb besloten om het eerlijk te doen.
  Gewoon, zoals het gaat.
  Ik keek naar je schilderij,
  Ik dacht, ah, Jacobs ladder.
  De man van de dromen.
  Het schilderij zelf, moet ik eerlijk zeggen.
  Vind ik niet heel sterk.
  Dat vind ik jammer.
  Want ik begrijp wat je me vertellen wilt.
  Ik heb de link gevolgd.
  Ik heb ademloos toegekeken.
  Naar de foto’s van een SS-er die Auschwitz fotografeerde.
  Voor zijn lol en in zijn vrijetijd,
  als hij plezier aan het maken was.
  Het commentaar van de vrouwen die het album onderzochten
  vond ik meer dan eens storend.
  Ze vertelden me hoe ik er naar moest kijken.
  En dat doe ik het liefst op mijn eigen manier.
  Maar ze vertelden me ook heel veel.
  Ik wachtte op de foto, van de Hongaarse Jodin die ik ken.
  Een klein kind tussen het prikkeldraad die haar vuist opsteekt vol vuur.
  Het was er niet.
  Wel zag ik de sensuele trekken van een SS-er.
  En toen hoorde ik ook die vrouwen.
  He is like me.
  Ik weet het.
  Het gaat om de intimate other.
  Daar ben ik ook mee bezig.
  Ik kijk naar je brief aan Henk Hofland.
  En probeer te begrijpen wat je vertelt.
  Stories! zou mijn art teacher zeggen.
  Dan komt toch weer het gevoel, dat het doek
  krachtiger kan.
  De blik is vrij.
  Net als de gedachte.
  Ik kijk uit naar je volgende werk.
  .

 4. Jan Bouma 24 augustus 2009 om 20:13

  Ben het wel met je eens, Jezz… Maar stel je de praktijk voor. Je wordt dus ’s morgens wakker en je herinnnert je met weerzin die droom en je weet "dat je eraan beginnen moet’. De gruweltoestand is zelfs haarscherp in je gedachten blijven hangen. Toch is de weerzin groot, te groot om er dan veel tijd aan te besteden. Je zet de essentialia neer en je bent blij ervan af te zijn. Een ander zou er zelfs niet eens aan begonnen zijn en de droom verdrongen hebben.
  Toch zou er dan een flink deel van mijn totale verhaal zijn weggevallen. Want tot op de dag van vandaag gaat de ‘geïnstitutionaliseerde overheidscriminaliteit’ door. Ik hoef niemand iets te vertellen over de waanzin die maar voortduurt.
  Ik reken tot de waanzin ook de destructieve en repressieve krachten van het totale militaire-industriële complex wereldwijd. Elk land heeft zijn dreiging paraat en op peil… Ik noem het het prisoners dilemma by status. Alle naties houden elkaar in de houdgreep van de bewapening en de dreiging. De waanzin duurt voort.
  Het schilderij is ontbloot van dramatiek. Vandaar de titel en de monochrome kleur.
  Belangrijkste idee erachter is dat het de continue waanzin laat zien van de mensheid.
  Hoe lang nog?
  De Werdegang des Menschen. Thanks voor je comment.

 5. fred van der wal 24 augustus 2009 om 23:18

  zodra een schildderij een onconventionele niet academische uitstraling heeft dan is het interessant.
  Jouw werk heeft die basis. Het beteknet ruimte om verder te gaan. Die ruimte zie ik niet bij schilders van de Rijksakademie die maniertjes hebben aangeleeerd
  Zoals je zou kunnen weten was het onder de surrealisten een pre als ze een ander (hoofd) beroep er bij hadden als voornaamste bron van inkomsten.
  Mijns inziens een zeer gezond principe. Ik heb weinig met van Klagenstein kunstartiesten.
  In mijn bezit een originele uitgave met niet opengesneden paginas van het surrealistisch manifest van André Breton, dat ik voor een veertig gulden kocht bij een antiquaariaat in Den Bosch. In Frankrijk heb ik het slecht een maal gezien bij een antiquariaaat voor een veelvoud te koop.

 6. Jan Bouma 25 augustus 2009 om 07:28

  Fred… 23:18
  Laat ik voor mezelf spreken – opnieuw – m.b.t. dit schilderij. Het is belangrijk voor me omdat het een verbinding legt naar de geïnstitutionaliseerde staatscriminaliteit die we anderzijds toch gewoon als een alledaagse werkelijkheid en als vanzelfsprekend ervaren en…. accepteren en waardoor we er ook schuldig aan zijn.
  Nu zou je de communicatie en de zeggingskracht van een schilderij op talloze manieren kunnen uitbeelden. Het blijft een subjectieve opvatting en een keuze van de schilder. In dit geval met het doek "Pauze" heb ik bewust gekozen, zo herinner ik me toen ik eraan begon, voor "minder is meer" want het drama moest toch met woorden verder worden verduidelijkt. De tekst en het schilderij gaan hier samen. En aangezien ik een hekel heb aan het melodrama kwam de titel "Pauze" tevoorschijn. De brief aan Hofland is belangrijk in relatie met de rest van het boek en waarin HJA ook schrijft als co-auteur.
  Inz. Andre Breton heb je wel een heel bijzonder Manifest te pakken. Hij moet als de spil gezien worden van een totale bevrijding van de kunstopvattingen. Ik ben van mening dat, net zoals de componist eindeloos zal kunnen variëren met gebruikmaking van de tonale en de atonale noten, dat ook de schilder nieuwe werken zal kunnen blijven maken.
  Het liefst doet hij dat dan niet als epigonist. Thanks voor je rejaaksie….:))

 7. Jan Bouma 25 augustus 2009 om 07:36

  @Jezz…
  Ik hoop dat je aanvullend iets had aan hetgeen ik @Fred nog zei m.b.t. dit schilderij en in relatie met je opmerkingen er over.
  Voor morgen…: "Camp 2". Ben benieuwd…. Groet! JB

 8. Jezzebel 25 augustus 2009 om 08:00

  @Jan, weet je.
  Geef toe dat ik mijn best doe,
  om steeds opnieuw te vertellen wat ik zie.
  Ik zie net als Fred potentieel.
  Ik begrijp niet zo goed dat je voor de ‘gruwel’ manier hebt gekozen.
  Ik begrijp wel je drang om je verhaal te vertellen.
  En dat het tijd is.
  De wereld is inderdaad soms bepaald geen ‘pretje’.
  Daar ben ik zelf ook naar aan het kijken.
  Hoe kan het anders.
  Dat is ook een leuke en lekkere zoektocht, toch?
  Dus als ‘de wereld’ je schilderijen
  nog niet verstaat, zonder je woorden,
  wil dat volgens mij enkel zeggen
  dat je ook kunt proberen een volgend ‘werk’ te maken
  waarvan de ‘taal’ misschien anders is.
  Ik weet uiteraard niet hoe, dat is aan jou.
  Maar het lijkt me wel de moeite van het proberen waard.
  .

 9. Jan Bouma 25 augustus 2009 om 08:40

  @Jezz…
  Wat ik, en misschien @Fred ook wel, je wil duidelijk maken is dat "kunstzinnige uitingen"
  niet aan te leren zijn. Dus iedere keer dat je mij zegt: "dat er potentiëel is" vind ik dat best aardig hoor maar ik denk erbij "potentiëel van wie en van wat?" Je normeert mij dan aan jouw oordeel. Snap je?
  Vink ik ook best…; maar ik hoop dat je me niet kwalijk zal nemen dat ik me er niet aan stoor.
  Het is en blijft voor de rest toch een zeer subjectieve zaak. De kunstbeoordeling.
  In het geval zoals ik me opstel tracht ik toch te realiseren datgene "wat erin zit" zonder de input (zoveel mogelijk…) van anderen. En in het geval van dit schilderij moest er verklarende tekst bij. Die tekst is een onderdeel van het schilderij. Misschien weer wat nieuws…?:))
  Kijk morgen maar naar Camp 2…. Misschien is dat wel het summum. Want ondanks "camp" hoop je dat natuurlijk altijd. Uiteindelijk heb je "een oeuvre" de wereldgemeenschap aan te bieden en dan heb ik ook maar liever dat men het omarmt en accepteert want tenslotte ben je ook weer niet bezig voor het instrument van de kat… Groet en amuseer je… jb

 10. Jezzebel 25 augustus 2009 om 10:30

  Ja Jan je kunt lekker kletsen.
  Maar kwaliteit kan ik wel herkennen hoor.
  En kunst mag dan in jouw ogen
  enkel geldig zijn als het ‘puur’ is
  zonder iets aangeleerd te hebben.
  Maar dat is op zich al onmogelijk.
  Je vertaalt toch je innerlijk?
  Dat is gevormd door je ervaring.
  Bovendien is kunst ook je bekwamen in je ‘medium’.
  In jouw geval kwast en verf.
  Aan de slag man,
  zegt de vrouw
  die dat ook nog even waar moet maken vandaag. 🙂

 11. Jan Bouma 25 augustus 2009 om 11:13

  @Jezz…
  t Is als met het geloof… als je het geloof bewijzen kunt is het geloof het geloof niet meer maar bewijs geworden…!
  Als jij kunt bewijzen wat "echte goede kunst" is, dan geloof je dat. Met mijn zegen! Geen misverstand. Maar ik heb aangegeven hoe de beoordeling van "de kunst" tot stand komt en dan kies ik – met respect voor de jouwe – mijn opvattingen. En die zijn per definitie niet "puur", zoals je beweert, en dus ook niet zonder invloed want ik leef niet op een andere planeet. Je bent daardoor – ook alweer per definitie – kind van je tijd.
  Kijk morgen nou maar die verbazende camp schilderijen… en doe me dat maar ‘ns na want het zou geen kunst maar camp wezen… Ik ben benieuwd….
  Alhoewel deze preconditionering "camp" je parten kan spelen. En zo gaat het altijd.

 12. Jan Bouma 25 augustus 2009 om 12:08

  @Jezz..
  Morgen leg ik meer uit maar deze link is ook interessant:http://www.youtube.com/watch?v=2LS6kWV6edI
  Luister naar haar…
  Er wordt altijd crap verkondigd in afwisseling met de waarheden.
  Nou… voorlopig genoeg. Ik wil je wereld niet laten instorten maar soms
  kun je die wereld inruilen voor een betere…. Morgen meer….

 13. Jezzebel 25 augustus 2009 om 14:52

  @Jan, ik heb de link gevolgd.
  Maar dat vind ik wel een beetje een lesje voor beginners hoor.
  Op Warhol en Francis Bacon na misschien.
  Maar dat vind ik allemaal zo’n lulkoek.
  Dat zegt meer iets over de tijd waarin we leven dan over de kunstenaar.
  Ik vind het interssanter om de kunstenaar en zijn werk te begrijpen.
  Die intimate other dus.
  Tot morgen.
  Benieuwd wat je ervan maakt.
  Ik hoop natuurlijk verrast te worden. 🙂

 14. Jan Bouma 25 augustus 2009 om 15:40

  En hoewel hij de Aarde voor haar had stil gezet…
  was zij daardoor niet verrast!
  Maar toen hij haar gaf een simpele madelief
  uit zijn wereldtuin….

 15. Jan Bouma 25 augustus 2009 om 17:16

  werfelde de wind verder zonder geluid
  in deze pas de deux…: http://www.youtube.com/watch?v=oSoPEJ0-4_U
  En dat waren 10 minuten van zijn tijd.
  Ze bleken ook goed voor de hare…
  Tot morgen.

 16. Jezzebel 26 augustus 2009 om 09:26

  Hallo 🙂
  Het is uiteraard vandaag.
  Komt er een nieuwe bijdrage?
  Het balet was mooi.
  Intiem.
  De worsteling.
  Ik miste het geluid.

 17. jan bouma 5 januari 2010 om 09:51

  Een vervolg.
  t.k.n.: ondanks de woede blijven we wel koel analyseren. Daarom zie hierna.
  jan bouma 05-01-2010 07:25
  Een update per 5 januari 2010. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 komen er weer aan en dus mag het zittende College eraan herinnerd worden dat de huidige wethouder ERIK VAN ESTERIK (PvdA) mij beloofde in 2005 de "zaak te zullen oplossen" en daarop trok ik mijn rechtsontvankelijke klacht in bij de NATIONALE OMBUDSMAN over de misdragingen van de ambtenaren en de MILIEUCRIMINELEN der overheid. Ten onrechte trok ik die klacht in want ik kan nu procederen om m’n recht te halen…Daarom hieronder een verslag.
  ==
  04-01-2010 23:28
  @Aad… 13:10
  Thanks voor je comment. Ik heb al een keer uitgelegd in één van m’n blogs hier dat ik geen Ned. onderdaan ben die als beroepsmilitair wordt uitgezonden naar Uruzgan om daar het risico te lopen te "mogen sneuvelen voor volk en vaderland en Hare Majesteit!" Nee. Ik ben als elke andere staatsburger die het risico had op te lopen tegen wat crimineel overheidstuig (lees: de overheid), dat inderdaad liever de burger laat opdraaien voor de criminaliteit van de staat uit het verleden. De rechtsverkrachting bestaat dan hierin dat "de overheid liegen mag" in het belang der Staat (vgl. de Pikmeerarresten). Dat vinden alle andere onderdanen van Nederland heel gewoon behalve natuurlijk wanneer ze zelf slachtoffer worden! Uiteraard is dit niet toelaatbaar. In de afweging van de overheid mag een enkele burger rustig failliet gaan. En zal die burger tot in eeuwigheid zijn vervuilde locatie niet kunnen verkopen.
  Daarover zullen wij de rechter nog nader horen. De overheid wenst ook geen aansprakelijkheid te onderkennen "in het staatsbelang". Verjaringstermijn: 30 jaar na het delict dan liggen de daders op het kerkhof. Oorlogsmisdadigers worden nog wel voor het gerecht gebracht. Ook de Griffier van de vaste kamercommissie voor Justitie, D.S. Nava, bleek corrupt toen ik hem sprak over de juridische moraliteit van de Staat. Dus dan is het parlement eigenlijk verantwoordelijk. Maar ook de Raad van State, onze rechtscolleges enz. Ergo: de Staat is corrupt want er blijkt onvoldoende zelfreinigend vermogen.
  Het is met die bodemvervuilingen zo, dat ook al wordt er "spontaan olie aangeboord" in die plassen, en ook al kan ik tientallen vaten aanwijzen die liggen aan de oppervlakte, dan kun je er ZOGENAAMD toch naar zoeken en toch niks vinden. Dan vaar of loop je er gewoon omheen snap je? Dan doe je net alsof je gek bent; je suggereert een dekkend onderzoek maar ’t is allemaal fake en doorgestoken kaart. De bedoeling is expliciet erop gericht OM NIKS TE VINDEN.
  Er wordt pas ingegrepen als het onvermijdelijk is geworden. Dan hebben we een zgn. "worst case scenario"; zo heet dat. Dus ook al drijven er oliewalmen over de plassen, en kun je meerdere boortorens plaatsen… net als in Koeweit…, het maakt allemaal niets uit. Maar ’s avonds wel op TV een paar gevonden vaten "gevaarlijk XTC-afval" met veel heisa en bombarie tonen die door "de opsporingsambtenaren" aangetroffen zijn! DE HUICHELAARS! Hier bij mij liggen er teveel vaten in de plassen; en dus dan laat je gewoon de rotzooi liggen. 25 jaar lang, vanaf 1930-1955, werden met 5 dekschuiten elke dag gestort vanuit de stad Utrecht. Bij elkaar naar schatting 1,5 á 2 miljoen m3!
  Maar de daders liggen op het kerkhof. "Ikke nie weet!" De leugenaars! Er zijn god betere ’t honderden zoniet duizenden oudere Maarssenaren die direct onder ede willen verklaren en ook weet hebben van die storts.. Het schorriemorrie zegt echter:
  "Nee! Ikke nie weet;
  Nee! Ikke niks ken vinde in het archief!"
  De maffia is er niks bij!
  Maar er moet wel geïncasseerd worden:
  "Ken…ik effe vange de WOZ?"
  Dus eigenlijk "als het kalf verdronken is dempt men de put!" Voor de toegebrachte vermogensschade, de mij toegebrachte naamschade door mij te bestempelen als "milieucrimineel", m’n integriteit te bezoedelen, te liegen enz. ach… dat is allemaal nog ter beoordeling van de rechter. De rechter mag zich ook uitspreken over het bovenstaande. Enfin. De namen van de criminelen worden bij de dagvaarding wel bekend. Zij zullen geschiedenis schrijven en ik mag hopen dat ze het zich zullen herinneren tot op de dag dat ze sterven en dat hun nageslacht er nog aan herinnerd zal worden. Ook de voormalige gemeentesecretaris van Maarssen (en de huidige politiek verantwoordelijke) AD NEDERLOF zal gedagvaard worden. Hij was voorheen immers ook nog Directeur van de Milieudienst NW Utrecht en onder diens bewind konden de criminelen hun gang gaan! "For Christ sake!" Hij is nu weer werkzaam als hoge "milieuambtenaar bij de Provincie Gelderland!" Z”n opvolger G. Oosterloo, als tijdelijk interim gem. secretaris van Maarssen, mag zich ook verheugen in een dagvaarding. Enz., enz., de lijst wordt per dag langer..
  Af en toe moet je even memoreren waar de strijd ook alweer over ging. Men zou soms ten onrechte menen dat ik "de boze man" niet meer ben. Morgen staat dit comment op het internet. En er komt nog veel meer drek naar boven. Ik ben nog maar net begonnen met m’n aanklacht.
  Aad Verbaast 05-01-2010 00:12
  @Jan:
  Kijk het hele verhaal begint kop en staart te krijgen. Of zoals je wilt: man en paard. Die worden nu genoemd immers.
  En terecht.
  Het net wordt gesloten om de vissen die gevangen moeten worden.
  Het wordt tijd dat er ergens verantwoording moet worden genomen voor deze letterlijk vuile streken die zijn geleverd.
  De enige uitweg voor het opgeheven hoofd (iets waar politici nogal dol op zijn) is om toe te geven dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt. Ontkennen heeft weinig zin meer natuurlijk.
  Vervolgens zal er gerepareerd moeten worden. Spiegel: hoe zou de situatie zijn als dit alles niet gebeurd zou zijn. Dat vergelijk is prima te maken immers. De rest is slechts een rekensom.
  Men kan niet zijn rotzooi maar ergens dumpen en denken er verder zonder kosten vanaf te zijn. Die kosten moeten dan maar alsnog verdisconteerd worden. Nogmaals: de vervuiler betaalt!
  ==
  Opmerking. Men vergist zich als dat ik me laat afmaken door het overheidstuig zonder verweer. Ik dank @Aad verbaast voor zijn ondersteuning

 18. Jan Bouma 8 oktober 2012 om 05:24

  Een update… Fred Spijker deed er 27 jaar over, Willem Oltmans zo’n 60 jaar. Ik ben nog maar net begonnen vanaf medio 2009…
  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking met het College van B&W van Stichtse Vecht.
  Aanwezig: mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld, burgemeester, wethouder Piet Ploeg, juridisch medewerker van de gemeente Dhr. Gorissen (s.s.t.t.)

  C.A.M. Bouma (procespartij/gedupeerde), ondergetekende J.B.A.M. Bouma en 2 raadslieden van http://www.Pietersadvocaten.nl.

  Beste heer Van der Zee,

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Zee een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen gewoon “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking

  Beste heer Van der Z.

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Z. een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

 19. Jan Bouma 9 oktober 2012 om 10:49

  Strafrechtelijke procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting van 6 november 2012; 13:30 uur.
  ==
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:16 PM
  To: 6826@utrecht.politie.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Van der Zee,
  Een concreet bewijsstuk van een cover up. Zie hierna.
  Suggestie. U zou Lylke Ganzenvoort (de top-milieuambtenaar die alle
  rapporten kent en dus Broeke van info. voorzag) eens kunnen vragen WAAROM
  hij niet de juiste info. heeft verzonden?
  Inmiddels;
  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:12 PM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Christian/René,
  TKN svp. de bijlage.
  Groet! JB

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:11 PM
  To: info@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  LS
  per email/post

  t.a.v. het College van B&W alsmede de gemeenteraad.

  M.v.G.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:07 PM
  To: paulpg
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  c.c. : a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. : 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. : de Rechtbank Utrecht op basis van Art. 8:68 van de Awb t.a.v. Mevr.
  mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012. (brief)

  Beste heer Paul,

  Dank voor uw reactie.

  1. Inderdaad heb ik vanochtend met erik.broeke@stichtsevecht.nl uitgebreid
  telefonisch gesproken inzake “het verhaal” dat hij aan u heeft verzonden
  d.d. 26 september. Ik heb hem, en zijn baas Lylke Ganzenvoort, verwezen voor
  wat betreft de correcties in “dat verhaal” naar mijn juridische blog site en
  naar de onderstaande email aan u.
  2. Ik heb hem verder in het vooruitzicht gesteld EEN BRIEF en een EMAIL aan
  het College van B&W te zullen sturen inzake het onvolledige, zeg maar “de
  ONJUISTE info.” die hij (Broeke/J.W.F Berkel) aan u heeft verzonden. Lylke
  Ganzenvoort wist immers beter, net als u, en net als ik. U had dus ook
  kunnen reageren op de “onjuiste verslaglegging” van de gemeente.
  3. En wat er onjuist aan is kunt u lezen in m’n email aan u en aan Dik van
  ‘t Hof.
  4. Sinds ik het rapport van de Grontmij in 1990/1991 initiëerde is de
  gemeente en de provincie en het Waternet en de VROM-inspectie en de
  milieudienst N.W. Utrecht bezig om de kluit te belazeren. Onderzoeken worden
  weliswaar CONTINU aangekondigd (sinds 1990/1991) maar het is dan niet echt
  de bedoeling…. “dat er dan iets nadeligs gevonden wordt.., want meten is
  weten; dus kun je dan maar beter niks meten, hè?!”
  5. Ik ben het zat! Ondertussen is het o.g. onverkoopbaar met een
  miljoenenschade en met schade voor “de betrouwbaarheid” van de overheid
  wegens de cover up.
  6. Dit strafrechtelijke onderdeel wordt thans door het OM onderzocht. En
  daarbij is ook van belang de navolgende aanklacht die de gemeenteraad
  aangaat:
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften,
  opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te
  verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de
  eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur:
  zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie,
  waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van
  2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie:
  http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de
  handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de
  rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de
  rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen
  wetgevingen.
  ==
  7. U kende ook de rapporten van T&A, de aanbevelingen, etc.
  8. Ik zal zo dadelijk deze email aan het College van B&W zenden incl. aan de
  milieupolitie 6826@utrecht.politie.nl voor het zoveelste bewijs van de cover
  up.

  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: paulpg
  Sent: Monday, October 08, 2012 2:23 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste mijnheer Bouma,

  Dank u voor uw reactie op de antwoorden van het college. U roert een
  goed punt aan denk ik dat ‘t Slijk, althans een deel daarvan aangemerkt
  zou moeten worden als “voormalig gesloten stort”. Ik neem tenminste aan
  dat u dat bedoelt met VGS. Want volgens mij is ‘t Slijk in feite een
  VGS.

  (Noot. Inderdaad; ik zeg ook niets anders. Jan Bouma)

  Verder zag ik u dat u mij vanmorgen heeft gebeld. Ik zat in de auto en
  in besprekingen bij een klant.
  U heeft het in uw voicemail over een gesprek met de heer Broeke (??) en
  over een e-mail die u gestuurd zou hebben. Onderstaande is de laatste
  email (afgelopen donderdag 4 oktober) die ik van u ontvangen heb. Hierin
  staat niets over een gesprek met de heer Broeke. Wellicht is uw e-mail
  niet aan mij gericht geweest, i.i.g. niet aangekomen. Kunt u deze e-mail
  mij dan alsnog toesturen?

  Bedankt en met vriendelijke groet,
  Piet Paul, fractie GroenLinks Stichtse Vecht

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: