Villa Mithras

De boze man

“…Slagbomen…” In beeld gebracht en..

.
.. de criminelen en de cultuurbarbaren zouden dit werk ook zonder meer opgeladen hebben op 19 juni j.l. als ik het niet verduisterd had terwille van het totale oeuvre van Villa Mithras.

Toelichting.

Er bestaat nauwelijks een waanzinniger afbakening van het idee over het domein, land, staat, volk, kasteel, grens, grensbewaking, dan middels… de SLAGBOMEN die men daarvoor in stelling wil brengen.

Veelal blijkt "de grens en de slagboom" zo lek als wat. Je kunt er onderdoor, er langs, er onderdoor maar toch houdt de mensheid DE SLAGBOOM in ere als symbool voor de domeinafbakening.

Welnu. Dit werk is een surrealistische bespotting van "de slagboom". Geen enkele indrukwekkendheid als dat van de slagboom zal in de praktijk soelaas bieden voor de afscherming binnen het domein van die slagbomen. Daarom schilderde ik ze heel precies. En détail. In een surrealistische gele omgeving omdat ze niets voorstellen. De slagbomen zijn gebroken dan wel hebben geen solide voet in de aarde. Kijk naar de meest bewaakte grens tussen Mexico en de V.S. Als voorbeeld. En als bespotting daarom dit kritische en belangrijke conceptuele werk uit de serie van mijn maatschappijkritische werken.

Aardige bijkomstigheid. Uitsluitend de primaire kleuren geel, blauw, groen en rood zijn erin verwerkt en de mix daarvan is dat saaie grijsgroene weggetje dat naar de non-descripte weg en tot no-where voert…

Hierna, ga ik de lieve @Jezzebel bedienen met het werk: ‘de feekiniste’. Dat komt dan weer uit mijn vrouwenserie.

Ondertussen vraag ik van u enige reflectie over het idee:
de slagbomen….

Verder en terug lezen:

Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.

 

 

48 Reacties op ““…Slagbomen…” In beeld gebracht en..

 1. Jan Bouma 1 oktober 2009 om 07:32

  Vergeten: olieverf/linnen; afm. 70×60 cm; titel: Slagbomen; 1999.
  ==
  Ter overweging d.d. 11 oktober 2012. Een update na 3 jaar.

  Wat valt er nog meer te zeggen over dit blog en de meningsverschillen? Ik denk dat INDIEN de verschillen het grootst zijn qua allerlei opvattingen dat dan de “overbrugging”, het akkoord tussen de twistende partijen, natuurlijk ook het grootst is. Dit lijkt een vanzelfsprekende dooddoener. Dat is het niet. Kijk! Als je opponent in de discussie naar jouw mening zich bezondigd heeft als “een totale crimineel” dan zal je opponent dat natuurlijk nooit toegeven… Stel je voor zeg!

  Ik moet nu even denken aan mijn vruchteloze gesprek met m’n burgemeester drs. Mirjam van ‘t Veld en haar wethouder Piet Ploeg en haar (liegende) ambtenaren van afgelopen donderdag 4 oktober op het gemeentehuis van Stichtse Vecht. Een erkenning harerzijds “dat ze een criminele organisatie leidt ex art. 140 WvSr” zal ze natuurlijk blijven ontkennen en nooit willen toegeven al dwingen er andere conclusies.

  Dat zei ze me ook (i.v.m. opmerking dat er een strafaangifte bij het OM ligt): “Dat zien we dan wel weer als die in behandeling wordt genomen..” M.a.w. dan stelt ze haar positie (en van haar College) kennelijk en misschien wel bij als dat het geval wordt… Dit is een foute opvatting.

  Want uiteraard vind ik een dergelijk “akkoord” dan beneden de maat. Als je je gelijk moet afdwingen via het OM en de rechter en niet via je gelijk van een GEDEELDE overtuiging, dan wordt de behaalde overwinning middels het OM en de rechter toch wel erg povertjes…

  Enfin. Ik zal haar dit comment even doorsturen. Idem aan de milieurechercheur R. v.d. Z.

  Allen een goeie dag.

 2. Jezzebel 1 oktober 2009 om 09:22

  @Jan, aanbevolen.
  Het werk is interessant.
  Ik weet niet zeker of ik er een slagboom uitgehaald zou hebben als je het er niet bij zegt.
  Maar er is wel degelijk ‘een feel’ in dit werk.
  Ook zie ik dat je er een tikkeltje gemakkelijk vanaf hebt gemaakt.
  De kant van de weg bijvoorbeeld.
  Het is wel een interessant concept.
  Waarom slagbomen, waarom grenzen.
  Mijn mooie denkende vriendin zegt altijd:
  ‘There are borders’
  En ik geloof dat ze daar gelijk in heeft.
  Ook in de dagelijkse omgang met mensen
  is het belangrijk de grens van een ander in het oog te blijven houden.
  Het is wel een werk dat tot nadenken aanzet.
  Plezierig om naar te kijken ook.
  Wat heerlijk Jan, een nieuwe bijdrage! 🙂

 3. Man met baard 1 oktober 2009 om 09:23

  Grenzen zijn alleen maar afspraken. Ze bestaan niet echt, alleen in hoofden van mensen. Daarom zijn die slagbomen, hekken en douane-beambten ook nodig: anders weet niemand dat er een grens is.

 4. Jan Bouma 1 oktober 2009 om 09:54

  @Jezz… dank. Ik moet nu even weg kom er later op terug.
  @Man met baard
  Voorlopige reactie. Als er nu iets duidelijk is mijns inziens dat
  er geen effectieve grenzen bestaan. Zie de migratiestromen over de wereld.
  Mensen zijn niet achter grenzen te houden evenmin – dat klinkt wat onvriendelijk –
  als sprinkhanen zich niet storen aan de grenzen. Ik kom erop terug.
  Dank voor de reactie.
  @Allen.
  Tot over een paar uur.

 5. wj-tje van de VSp 1 oktober 2009 om 10:08

  Slagboom?Het symbool van belemmering, vrijheidsberoving.Achter slagbomen heerst beknottingVoor de slagboom heerst vrijheid van denken, handelen.
  Nooit zal ik het dagelijks’ gevoel van beknotting vergeten
  Een nauw keurslijf liet aanmeten
  Als de slagboom razendsnel ten hemel verhief
  Snel doorrijden, alstubleft !
  Nooit zal ik het dagelijks’ gevoel van opluchting vergeten.
  De vrijheid wel kon opeten
  Als de slagboom tergend langzaam neerwaarts ging
  Oh, ik haat dat ding !Slagbomen zijn monsters

 6. Aad Verbaast 1 oktober 2009 om 10:20

  Een bijzonder werk weer Jan.
  Deed me denken aan mijn blog van vorige maand: "er zijn grenzen!".
  Bespiegelingen rond dit thema:
  – uiteraard is een slagboom een afbakening van gestelde grenzen maar meer van symbolische aard.
  – de slagboom is natuurlijk zo lek als een mandje, en het merkwaardige daarvan is natuurlijk dat deze enkel worden gerespecteerd door mensen van goede wil, terwijl ze eigenlijk als doel zouden moeten hebben om mensen van kwade wil buiten te houden.
  – Dat leidt tot de gedachte dat alle mensen van goede wil de barrieres moeten slechten die feitelijk niet voor hun zijn opgericht maar voor een beperkte andere doelgroep die zich er toch niet aan stoort als het er op aan komt.
  – kortom: de omgekeerde wereld.
  Zoals zo vaak in onze omgekeerde wereld oplossingen worden bedacht die veelal beperkend zijn voor de verkeerde doelgroep. Maar beperkend zijn (in de zin van niet adequaat) voor de doelgroep die men wel wil keren!
  We creëren onze eigen gevangenissen in plaats van ze af te breken.

 7. Jan Bouma 1 oktober 2009 om 11:44

  @Jezz…
  (Alweer terug).
  Aanvullend. (Dat ik): "mij er makkelijk vanaf hebt gemaakt…" Ja! Ik geef dat nog toe ook. Je hebt gelijk in zoverre het kunstwerk een "kunstwerk" zou moeten zijn. Bij mij zijn alle werken conceptueel; dus als de idee erachter duidelijk door het schilderij kan worden gecommuniceerd ben ik al blij zat. Je zou misschien wel in talrijke kleurvarianten een tiental slagbomen hebben kunnen schilderen en waardoor de esthetische waarde (wellicht?) verhoogd zou kunnen worden maar daarvoor schilderde ik niet. Nog daargelaten dat je dan door (slag)bomen de slagbomen niet meer ziet…:))
  Vrijwel nooit schilderde ik dus zonder ‘het concept’, het verhaal wat duidelijk gemaakt moest worden. Zodra het ‘statement’ gemaakt kan worden, is het wat mij betreft dan ook "af". D.w.z. overigens niet zeggen dat ik me niet ingespannen heb om toch een zo’n goed mogelijk resultaat, ook in kunstzinnig en esthetisch opzicht, te maken. Eerlijk gezegd vind ik dit doek daaraan ook voldoen. En dat ik het toch verduidelijken moest door tekst is nu eenmaal het gevolg van de conceptuele kunst.
  Dus ik hoop dat je ermee kunt leven. :))
  Zie verder…. voor meer uitleg.

 8. Jan Bouma 1 oktober 2009 om 11:50

  @VSp…WJ’tje
  Dank. Ik kan me je reactie goed voorstellen. Mensen die de vrijheid hoog in het vaandel hebben krijgen haast per definitie benauwende gevoelens bij ‘slagbomen’. Maar er is meer. En dat gaat over wat @Aad zei: "we creëren onze eigen gevangenissen in plaats van ze af te breken!" Er is nog meer.. zie bij @Aad.

 9. Jan Bouma 1 oktober 2009 om 12:06

  @Aad
  Dank voor je reactie.
  Er is een samenhang van dit doek met het grote kosmopolitische idee van het wereldburgerschap en mijn credo ‘May all other flags burn in hell’ waaronder de gehele Mithrascollectie schuil gaat. Inderdaad is het zo dat er in werkelijkheid geen effectieve grenzen bestaan. Mijn insteek is om daar rekening mee te houden en er voor te zorgen dat in elk land, elke wereldburger een redelijk acceptabel en menswaardig bestaan kan hebben en waardoor hij niet gaat migreren naar elders op de wereld. Want dat is immers ook niet de oplossing. Nu worden de grenzen van de bevoordeelde werelden (Noord vs Zuid) overal overschreden. Door de migranten. Die zie ik dan niet als "criminelen" die ons fort belagen maar meer als verschoppelingen die op zoek zijn naar een beter bestaan.
  Het behoort natuurlijk zo te zijn dat we wat minder ECHTE CRIMINELEN op deze wereld zouden moeten hebben die ervoor zorgen dat die mensenstroom op gang komt.
  Laten we dan met die wereldraad beginnen. Het is het enige antwoord. Uiteraard dan wel inclusief de gedane praktische voorstellen die erbij horen. Want het schiet niet hard op als je tegelijk met de VN-vredehandhavingstroepen ook met de wapens voor de kindsoldaten in Afrika aankomt!
  Ik noem maar wat.
  Ik ben het dan verder met je eens dat we voor die echte gevangenis niet de hele wereld in een gevangenis hoeven te veranderen.
  Hierover kan men even nadenken. :))

 10. fred van der burgerlijkstehamburgerkunstenaar 1 oktober 2009 om 12:29

  HET CONCEPT IS EBLANGRIJKER DAN DE UITVOERING
  techniek van het schilderen kan zich altijd verbeteren
  dat is een kwestie van tijd en oefening
  zo lang het idee goed is dan is het schilderij goed.
  Aanbeveling

 11. Jezzebel 1 oktober 2009 om 12:30

  @Jan, en de andere reactanten,
  Het is heel gemakkelijk lullen om te zeggen dat de grenzen afgebroken moeten worden.
  Het gaat mij nu juist om degene die grenzen respecteert.
  Oneindig veel interessanter.
  Ja tuurlijk we zouden allemaal in vrede moeten leven.
  Grenzeloos onze behoeften, ons bestaan, onze verlangens, onze schulden, onze godmagweten wat we er allemaal van zullen maken, als het grenzeloos is.
  Het is geen realiteit.
  Het gaat erom hoe kun je je eigen grenzen aangeven zonder die van een ander te overschrijden.
  @Jan, ik denk dat het schilderij ook conceptueel sterker kan.
  Maar dat is waar ik je bijna elke dag om smeek.
  Ga nou verder, verder met schilderen, met vertellen, met schrijven, met ontwikkelen.
  Nee, zeg jij elke dag, er zijn grenzen!
  En zo is de cirkel toch weer rond.
  Die heb ik te accepteren natuurlijk.
  Zo liefdevol als ik kan.
  .
  Dan weet je het wel 🙂
  .

 12. Jan Bouma 1 oktober 2009 om 12:39

  @Fred…Thanks!
  Onnodig te zeggen dat ik het volledig met je eens ben. En nu schilderde ik nog niet eens een "zwart vierkant" als dat van Malevitch met een nog oneindig veel moeilijker te doorgronden concept! :))

 13. Aad Verbaast 1 oktober 2009 om 12:59

  @Jezz (12:30): natuurlijk heb je gelijk als je stelt dat de discussie ook zou kunnen gaan over het respecteren van elkaars grenzen. Maar dan accepteer je al dat er grenzen gesteld worden en er zijn.
  Je bent dan al een stap te ver naar mijn gevoel.
  Even terug naar de basis (waar we het over hadden dacht ik): grenzen worden pas opgetrokken als er grenzen worden overschreden én dat als lastig wordt ervaren. Om te vermijden dat ze overschreden worden. OP last overigens van de ‘douanebeambte’, veelal eenzijdig.
  Terug naar de basis dus: zorg voor ‘een veilige thuisbasis’ (metafoor) waardoor mensen met elkaar samenleven zonder dat ze het gevoel hebben dat grenzen worden overschreden. Dan hoef je ze niet op te trekken, en dus ook niet te sluiten. Macro en micro. Wat veelal dezelfde processen zijn overigens.
  @Jan: even het pleidooi doortrekkend: is het niet uiterst merkwaardig dat iedereen zijn huis beveiligd en dagelijks meerdere malen bij het huis sleutels in sloten steekt om het huis dicht te doen respctievelijk te openen? Dit om te voorkomen dat een enkele inbreker het huis inkomt? Dat zijn 1000-en handeingen per jaar. Om 1 handeling te voorkomen..
  Beter zou zijn dat er een systeem zou zijn dat bij aankomst bij je huis, de deur zich automatisch opent, en bij aankomst van een vreemde de slagboom nog even dichtblijft..
  P.S. er bestaan overigens veiligheidssystemen die deze filosofie ook in de praktijk hebben gebracht.

 14. Jan Bouma 1 oktober 2009 om 13:13

  @Jezz…12:30
  1. Nee, dat zeg ik niet dat grenzen moeten worden afgebroken. Ik zou graag zien dat ze niet
  hoeven te functioneren, zoals @Aad zo mooi zei, als gevangenissen. En waarin dan nog niet eens
  de ECHTE criminelen zitten! Het respect voor de grens van criminelen acht ik niet van belang. Die mag van mij worden weggenomen of afgebroken.
  2. "Conceptueel beter?" Vrijwel altijd kan alles altijd beter Jezz. Zeg er even bij wat en hoe. Ik ben zeer tevreden met de expressie zoals die hierboven staat. *(Anders had ik ‘m ook niet durven laten zien).
  3. Ik pleit niet voor ‘grenzenloosheid’. Ik pleit voor grenzen en slagbomen die er niet zouden moeten zijn ten behoeve van de criminelen.
  4. ""Grenzen respecteren" kun je op vele manieren interpreteren. Zo blijkt.

 15. Jezzebel 1 oktober 2009 om 13:22

  @Aad, ik geloof dat het enkel begint met de acceptatie van het feit dat er grenzen zijn.
  Zie werkelijkheid.
  @Jan, ik denk dat wat jij wilt zeggen, sterker kan worden uitgedrukt.
  Als je werkelijk tot je kern gaat en je alle twijfels achterwege laat.
  Ik zie dat ook in je schrijven.
  Je laat ruimte om je eigen werk onderuit te halen,
  of door een ander onderuit te laten halen.
  Dat vind ik zonde.
  Daarom denk ik dat het sterker kan.
  Jan en zijn waarheid.
  Wat een ander er ook van zegt.
  Maar daarvoor is het werkelijk werken.
  Verder schrijven.
  Verder schilderen.
  Verder denken.
  .

 16. Jan Bouma 1 oktober 2009 om 13:25

  @Aad …12:59
  Uiteraard ben ik het met je eens dat we niet in Utopia leven om te veronderstellen dat er
  geen criminaliteit zou zijn. En dus wapent men zich daartegen. Vroeger, zo herinner ik me, waren
  er nauwelijks sloten en kon je je huis met open deuren achterlaten. De verandering en verslechtering sindsdien neem ik gewoon als feit aan. Je voorgestelde technische en geavanceerde oplossing zal ook weer gekraakt worden. De race zal nooit definitief beslist worden.
  Het gaat mij in mijn betoog meer om de ‘geïnstitutionaliseerde staatscriminaliteit’ dan die van de enkele crimineel. De enkele eenvoudige crimineel is namelijk niet in staat om zich achter slagbomen en grenzen te verschuilen. De staat wel. Wie is of vormt de Staat? Dat zijn wij.

 17. Jan Bouma 1 oktober 2009 om 13:37

  @Jezz… 13:22
  Als je tegen me zegt:
  ==@Jan, ik denk dat wat jij wilt zeggen, sterker kan worden uitgedrukt.
  Als je werkelijk tot je kern gaat en je alle twijfels achterwege laat.
  Ik zie dat ook in je schrijven.==
  …zal ik niet zo eigenwijs zijn om die bewering van je niet te accepteren MITS
  die gepaard gaat met het bewijs. Ik zeg ook tegen je: "Altijd kan altijd alles beter!"
  Geen misverstand. Maar geef even aan HOE en WAARMEE en WAARDOOR.
  Want anders wordt het een gratuite bewering.
  Idem: ==Je laat ruimte om je eigen werk onderuit te halen,
  of door een ander onderuit te laten halen.
  Dat vind ik zonde.==
  …wil dat graag van je aannemen Jezz. Maar tot op heden zag ik dat nog niet gebeuren, noch dat jij mij zegt" waarmee en waardoor ik dan "onderuit gehaald" zou worden.
  Idem: ==Daarom denk ik dat het sterker kan.
  Jan en zijn waarheid.
  Wat een ander er ook van zegt.==
  …is er tot op heden niets mij bekend waardoor een ander iets anders of sterker opmerkte.
  Men gaat (graag!) z’n gang maar om mij te verbeteren. Alleen domoren wensen niet te leren.
  Dus ik zou zeggen – nogmaals – men gaat z’n gang! Ik wacht en ik luister.

 18. Jezzebel 1 oktober 2009 om 13:45

  @Jan, ik kan het je in je boek heel scherp aantonen.
  In je schilderijen niet,, want ik weet uiteraard niet wat het wordt.
  Maar ik zie het potentieel, zoals ik dat vanaf het begin gezegd heb.
  Ja tuurlijk, jij slaat mij met Mihai’s woorden om de oren: ‘Bewijs het!’
  Clou van het verhaal is dat niet ik, maar jij dat kan bewijzen.
  Misschien komt dat nog.
  .

 19. Jan Bouma 1 oktober 2009 om 14:05

  @Jezz…
  Laten wij zien wat het wordt.
  Ik tracht de muze te combineren met mijn oerstoffelijke en
  godsgruwelijke pragmatisme en ironisch sarcasme dat welhaast
  tot een onverteerbare mengeling leidt. Het zij zo. Een mens zit ingewikkeld
  in elkaar. En ik snap je nu al wanneer je zegt dat ik niet éénduidig genoeg
  mijn verhaal vertel. Er bestaat geen simpele éénduidigheid.
  Nuances bepalen ook de waarde van het oordeel. En ondanks dat Bolkestein zei:
  "Zonder rel – geen debat!" Want bij simpele rellen vergeet met de nuances,
  zouden er geen rellen zijn ontstaan als men er wel rekening
  mee zou hebben gehouden.
  Toch worstelen wij verder.
  Jij en ik.
  En wellicht een of andere ambtenaar
  die zich nu weer verslikt! :))
  ps
  ik verwacht dat men mijn boek pas zal begrijpen
  als de ontvangende en lezende geest er rijp voor is.

 20. jeetjemina 1 oktober 2009 om 16:43

  Inspirerend en dus aanbevolen!
  gr eva

 21. Jan Bouma 1 oktober 2009 om 17:44

  @jeetjemina….. dank je wel.

 22. Jan Bouma 1 oktober 2009 om 18:52

  Opmerking.
  Vroeg me wel af wie eenmaal dit doek gezien hebbend dit ooit zou kunnen vergeten? En de betekenis ervan? Moet dat ook geen criterium zijn? Ik vraag het niet retorisch. Zomaar een opmerking.

 23. Aad Verbaast 1 oktober 2009 om 19:01

  @Jan: 18:52:
  ik kan je geruststellen: het zal in het passieve geheugen worden opgeslagen.
  Als ik het ooit ergens zie opdagen (in het echt, of als afbeelding) zal ik onmiddellijk stellen: "dit is een echte Jan Bouma".. :-))

 24. Jan Bouma 1 oktober 2009 om 19:19

  En zo hoort het. Plus nog 47 andere werken….:))

 25. Jezzebel 2 oktober 2009 om 08:44

  @Jan, goedemorgen 🙂

 26. Jan Bouma 2 oktober 2009 om 09:29

  @Jezz… 8:44
  Idem!
  (inside info die ’n ieder mag weten)
  Taak voor vandaag: ik word gedwongen om de gemeente Utrecht met een zgn. WOB te bedreigen als ze niet antwoordt inzake mijn verzoek om informatie omtrent het destijds gesloten convenant met de gemeente Maarssen. Mijn advocaat mr. A. van Stralen vraagt er geregeld om maar het komt maar niet.
  Dhr. Jos van der Valk, en persoonlijk woordvoerder van burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht belde mij wel heel vriendelijk maar ik wacht nu al heel lang op dat bewuste stuk. Aangezien de rechter in de bodemprocedure glimlachend meeleest hier vertel ik hem dat maar. Het gaat moeizaam hoor als je als gedupeerde burger de overheid aan haar eigen criminaliteit uit het verleden moet herinneren. Maar ja, hè. Dhr. Van der Valk begreep tijdens ons gesprek heel goed de quote waarmee m’n allereerste Vkblog hier van start ging:
  "Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!" Dus altijd.
  Vermoedelijk is er sprake van ten onrechte neergelaten "slagbomen". :)) we maken er een grap van.
  @Jezz.. ik kom zo dadelijk wel even bij je kijken. Virtueel nog steeds. Werk ze en ’n goede dag gewenst.

 27. wj-tje van de VSp 2 oktober 2009 om 10:47

  Mooi, die eerdere quote van je. Eentje om te onthouden. Succes verder deze dag of bij terugkomst: gehad?
  Het you echt leuk yij als die Molochers plat krijgt.
  Al een civielrechterlijke procedure in je achterhoofd ter compensatie van financiele, materiele en immateriele schade?

 28. Jezzebel 2 oktober 2009 om 10:58

  @Jan, dat klinkt als een pittig rondje bureaucratie vandaag.
  Veel sterkte.
  Laat me weten als je nieuws hebt.
  Jij ook een fijne dag.
  .

 29. Jan Bouma 2 oktober 2009 om 11:39

  VSp…WJ’tje
  Dank! Jij begrijpt hoe het werkt. Toch voel je je een soort Mohammed die de berg moet verplaatsen.
  De heer Jan van der Valk (en niet Jos – dat was die TV-maker) is echter pas terug van vakantie (alweer?) a.s. 12 oktober. De molens van de democratie malen langzaam. Ik moet dus nog even wachten om hem op te knopen en met hem zijn gemeentebestuur…:))
  Overigens:
  Kijk! Ik snap bij voorbaat hoe de gemiddelde burger tegen mijn "strijd" aankijkt. Enig relativerend geginnegap zal dan mijn deel zijn. En zeker als je het vergelijkt met de ramp op Sumatra waar voorlopig tenminste 1100 doden en duizenden ingestorte gebouwen te tellen zijn. Relativeren is mij niet vreemd. Toch blijft de rode draad in m’n hele betoog DE OPLOSSING die wegens domheid maar niet gevolgd of gezien wordt.
  @Lieve Jezz..
  Ik ga zo dadelijk wel weer kijken bij je. Ik hou jou, WJ’tje, en eenieder ander wel op de hoogte. Dat "actuele nieuws" las je hierboven maar er is meer. Er is altijd meer dan men bevroeden kan.
  Ik zal dat aan het licht brengen. One way or the other.

 30. Aad Verbaast 2 oktober 2009 om 17:25

  @Jan:
  Is vakantie tegenwoordig een argument om het hele ambtenaren apparaat dan ook maar stil te leggen, of is die roofvogel de enige die dat gewraakte stuk zou moeten kunnen vinden?
  Of is de vogel gevlogen inmiddels.. Is toch ‘maar’ een woordvoerder..?
  Geen recommendatie overigens als dat van Wolfsen is. Nog een roofdier die er geen moeite mee bleek te hebben er alles aan te doen hem ongewelvallige informatie uit de media te houden….
  Hoe heten die andere mensen overigens verder daar? De Leeuw? Voornaam Fret? etc?
  Kon zomaar een complete Zoo zijn..
  Zozolala, dat kennen ze al.

 31. Jan Bouma 2 oktober 2009 om 18:08

  @Aad… 17:25
  De secretaresse:
  "…Meneer Van der Valk kan dat dan beter maar zelf met u bespreken als hij terug is want dit is zo’n specialistisch dossier…"
  Ik: "Ja! Maar hij heeft tijdens zijn afwezigheid toch wel een vervanger die gewoon z’n zaken waarneemt?"
  Zij – de secretaresse – (na een ongemakkelijke stilte) "Ja…. dat wel… maar toch is het beter dat u Meneer Van der Valk hierover zelf spreekt."
  Einde oefening. Inderdaad.
  Je hebt ook gelijk dat "Meneer Van der Valk" woordvoerder was van burgemeester Wolfsen m.b.t. diens botsing met de Pers…..
  Of het hele gemeentebestuur van Utrecht een soort dierentuin is… Dat oordeel schort ik nog even op! Je hoort nader. Vooralsnog: het voordeel van de twijfel gun ik ze. Van der Valk wenste mij wel "veel sterkte!" in dat laatst gevoerde telefoongesprek. Nou. Die zal ik nodig hebben. :))

 32. Jezzebel 2 oktober 2009 om 20:42

  @Jan, slaap lekker voor straks.
  Thank God it’s Friday. 🙂
  Komt er nog een leuk kruimeltje op bezoek?
  .

 33. Jan Bouma 2 oktober 2009 om 20:45

  de kruimels zijn gevallen.

 34. Jezzebel 2 oktober 2009 om 21:08

  Oh, vertel eens?

 35. jan bouma 2 oktober 2009 om 22:19

  @Jezz = taalgrap.
  ———————–
  btw: ik kom net bij @Joke Mizée vandaan. De Tank Girl zoals je weet.
  We hebben aardig de gang erin gezet. Men leze aldaar desgewenst.
  Tot morgen.

 36. Jezzebel 3 oktober 2009 om 06:46

  @Jan, goedemorgen, gelukkig een grapje.
  Ik ben altijd bang dat ik je serieus moet nemen 🙂
  .

 37. jan bouma 3 oktober 2009 om 08:54

  @Jezz.. idem goedemorgen. "Men neme mij altijd serieus. Ook de humor immers is een serieuze zaak!"
  Iets anders.
  Ik vermeld hier 2 bijzondere links (dom dat ik er niet eerder aan dacht)
  1. Die van Joke Mizée en onze lopende discussie:http://www.vkblog.nl/bericht/276835/Directe_democratie%3A_met_z%27n_allen_aan_het_roer
  2. Die van de te stellen WOB-vraag als de gemeente Utrecht mij de gewenste info. niet wil verstrekken.
  Men kan dan lezen WAT ik vraag en WAAROM. Deze beide links vertonen een grote samenhang want ze gaan over een acceptabele democtratie. En de rechter in de bodemprocedure doet er hopelijk zijn voordeel mee.http://74.125.77.132/search?q=cache:0NoFjDkMyWYJ:m.utrecht.nl/CoRa/Griffie/Raad/Openbaar/Agenda%25202009/Juli%25202009/Brief%25201.pdf+onverkoopbare+locatie&cd=3&hl=nl&ct=clnk&gl=nl
  Nu hoop ik maar dat de laatste link ook werkt. Anders typt men in de zoekbalk bij Google: ONVERKOOPBARE LOCATIE en kiest men het document in html
  Enfin. Weer wat nuttig werk op deze zaterdagochtend. We, de mensheid, gaan de slag winnen.
  Allen een prettige dag vandaag en alle dagen erna.
  ps
  heb je je koffer al gepakt?
  Ik kom zo dadelijk wel even bij je. Virtueel nog steeds.:))

 38. Jezzebel 3 oktober 2009 om 09:21

  @Jan, koffer nog niet gepakt.
  Geen tijd om de linken te volgen.
  Maar jou hou ik natuurlijk in de gaten 🙂
  Virtueel 🙂
  Fijne dag, tot later.
  .

 39. Jezzebel 3 oktober 2009 om 20:02

  Waar heb je uitgehangen Jan Bouma?
  🙂
  Ik kom nog even naar je glimlachen.
  .

 40. jan bouma 3 oktober 2009 om 20:51

  Jezz
  Ik lach wat schaapachtig terug.
  Toch weer genoeg gedaan vandaag.
  Stukken geschreven, mails verzonden… (…!)
  En ook ontvangen.
  Morgen misschien weer een nieuw doek van me
  waarover ik nu niks vertel dan de titel: SKYLIGHT
  en het wat erbij hoort lees je hopelijk morgen dan wel.
  Je zult op je ‘feekiniste" nog even moeten wachten;
  ik aarzel trouwens om die te tonen want ze is hellevuur…:))
  Tot morgen…
  ik ga zo dadelijk wel weer even virtueel bij je kijken want
  ik zag haar al liggen met een pistool…:)) Lekker ding.

 41. Jezzebel 3 oktober 2009 om 21:03

  @Jan, oh en waarom moet ik wachten op de feekeniste?
  Ik ben niet goed in wachten.
  Wel erg benieuwd wat je morgen brengt.
  Je maakt het spannend. 🙂
  .

 42. Jezzebel 4 oktober 2009 om 07:41

  Goedemorgen Jan, bij mij raast het nog steeds aan de kust.
  En ik slobber nog wat door het huis, zo’n vroege zondagmorgen.
  Benieuwd naar je nieuwe bijdrage.
  Tot later.
  .

 43. jan bouma 4 oktober 2009 om 07:59

  @Idem! Goedemorgen.
  Heb de nieuwe bijdrage (SKYLIGHT) al gezien en ik moet je vast waarschuwen voor een vrijmoedige tekst erin. Ik leg uit waarom je nog even moet wachten op je ‘feekiniste".
  M’n tuinman – toevallig op bezoek – speelt ook een rol. Enfin.. Vast excuses voor de tekst.
  t Is allemaal goed bedoeld.
  Opmerking.
  Ik ben ondertussen er wel van overtuigd dat als je een verhaal te vertellen hebt je de
  veelheid van details zoveel mogelijk achterwege moet laten. Uit dat oogpunt bezien ware het het beste geweest dat ik hooguit 10 essentiële schilderijen zou hebben laten zien in het kader van het verhaal.
  Jij bent het daar niet mee eens natuurlijk want je vraagt voortdurend om "nieuw".
  Dat komt dan weer omdat je het te communiceren verhaal van mij niet interesseert. Denk ik.
  Is dit een goede of foute redenatie en conclusie?
  (Hoeft niet te antwoorden, hoor. – Vrijheid – blijheid).
  Prettige dag vandaag.

 44. Jezzebel 4 oktober 2009 om 09:43

  @Jan, het maakt me verdrietig, hoe mis je mijn intenties interpreteeert.
  Jouw verhaal interesseert me niet?
  Wat doe ik hier dan?
  Het gaat mij juist om de veelheid aan details.
  Daarmee leer ik je veel preciezer kennen.
  Maar oi va voi, hoe ongewoon.
  Iemand die oprechte interesse heeft.
  En hoe ik verlang naar het potentieel dat ik heb gezien.
  Ik vind dat je jezelf als de boer de treurwil beknot.
  Ik wil je in het wild zien bloeien.
  Kom op met die bijdragen.
  Die nieuwe doeken.
  Ik hou niet van die Calvinistische karigheid.
  Als het begrensd is.
  Ik hou van de bourgondische veelheid der dingen.
  De diepte van je persoonlijkheid.
  Hoe onmogelijk om dat uit te leggen.
  .

 45. jan bouma 4 oktober 2009 om 10:02

  @Jezz
  Begrijp me goed. Ik waardeer zeer je comments.
  Die zijn zelfs essentiëel. Zonder comments van een ander
  besta je immers niet. Je hebt die reflexie en response nodig.
  Nee. Ik ben bang dat door de veelheid het totale overzicht verloren gaat
  of, zoals ik zojuist schreef onder het volgende schilderij: "Soms is
  minder meer en toont de meester zich in de beperking!"
  Uiteindelijk zouden die schilderijen dan slechts moeten dienen als ondersteuning
  voor het verhaal in m’n boek. Dan vallen af in principe alle werken die daar niets
  aan bijdragen alhoewel jij dan zegt een completer beeld te krijgen. Soit! En dank!
  Maar ik vrees dat het tegenovergestelde het geval is. Mensen willen rubriceren en
  "herkennen" en hoe veel meer ze dan moeten beoordelen wordt per definitie zo’n
  oordeel moeilijker. Zoiets.
  Waarschijnlijk wordt daarom mijn boek ook als "moeilijk" ervaren omdat er "teveel"
  in zou staan (wat in werkelijkheid natuurlijk niet het geval is).
  Idem geldt dit voor de schilderijen. Denk ik.

 46. jan bouma 5 januari 2010 om 10:01

  Reflectie!
  t.k.n.: ondanks de woede blijven we wel koel analyseren. Daarom zie hierna.
  jan bouma 05-01-2010 07:25
  Een update per 5 januari 2010. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 komen er weer aan en dus mag het zittende College eraan herinnerd worden dat de huidige wethouder ERIK VAN ESTERIK (PvdA) mij beloofde in 2005 de "zaak te zullen oplossen" en daarop trok ik mijn rechtsontvankelijke klacht in bij de NATIONALE OMBUDSMAN over de misdragingen van de ambtenaren en de MILIEUCRIMINELEN der overheid. Ten onrechte trok ik die klacht in want ik kan nu procederen om m’n recht te halen…Daarom hieronder een verslag.
  ==
  04-01-2010 23:28
  @Aad… 13:10
  Thanks voor je comment. Ik heb al een keer uitgelegd in één van m’n blogs hier dat ik geen Ned. onderdaan ben die als beroepsmilitair wordt uitgezonden naar Uruzgan om daar het risico te lopen te "mogen sneuvelen voor volk en vaderland en Hare Majesteit!" Nee. Ik ben als elke andere staatsburger die het risico had op te lopen tegen wat crimineel overheidstuig (lees: de overheid), dat inderdaad liever de burger laat opdraaien voor de criminaliteit van de staat uit het verleden. De rechtsverkrachting bestaat dan hierin dat "de overheid liegen mag" in het belang der Staat (vgl. de Pikmeerarresten). Dat vinden alle andere onderdanen van Nederland heel gewoon behalve natuurlijk wanneer ze zelf slachtoffer worden! Uiteraard is dit niet toelaatbaar. In de afweging van de overheid mag een enkele burger rustig failliet gaan. En zal die burger tot in eeuwigheid zijn vervuilde locatie niet kunnen verkopen.
  Daarover zullen wij de rechter nog nader horen. De overheid wenst ook geen aansprakelijkheid te onderkennen "in het staatsbelang". Verjaringstermijn: 30 jaar na het delict dan liggen de daders op het kerkhof. Oorlogsmisdadigers worden nog wel voor het gerecht gebracht. Ook de Griffier van de vaste kamercommissie voor Justitie, D.S. Nava, bleek corrupt toen ik hem sprak over de juridische moraliteit van de Staat. Dus dan is het parlement eigenlijk verantwoordelijk. Maar ook de Raad van State, onze rechtscolleges enz. Ergo: de Staat is corrupt want er blijkt onvoldoende zelfreinigend vermogen.
  Het is met die bodemvervuilingen zo, dat ook al wordt er "spontaan olie aangeboord" in die plassen, en ook al kan ik tientallen vaten aanwijzen die liggen aan de oppervlakte, dan kun je er ZOGENAAMD toch naar zoeken en toch niks vinden. Dan vaar of loop je er gewoon omheen snap je? Dan doe je net alsof je gek bent; je suggereert een dekkend onderzoek maar ’t is allemaal fake en doorgestoken kaart. De bedoeling is expliciet erop gericht OM NIKS TE VINDEN.
  Er wordt pas ingegrepen als het onvermijdelijk is geworden. Dan hebben we een zgn. "worst case scenario"; zo heet dat. Dus ook al drijven er oliewalmen over de plassen, en kun je meerdere boortorens plaatsen… net als in Koeweit…, het maakt allemaal niets uit. Maar ’s avonds wel op TV een paar gevonden vaten "gevaarlijk XTC-afval" met veel heisa en bombarie tonen die door "de opsporingsambtenaren" aangetroffen zijn! DE HUICHELAARS! Hier bij mij liggen er teveel vaten in de plassen; en dus dan laat je gewoon de rotzooi liggen. 25 jaar lang, vanaf 1930-1955, werden met 5 dekschuiten elke dag gestort vanuit de stad Utrecht. Bij elkaar naar schatting 1,5 á 2 miljoen m3!
  Maar de daders liggen op het kerkhof. "Ikke nie weet!" De leugenaars! Er zijn god betere ’t honderden zoniet duizenden oudere Maarssenaren die direct onder ede willen verklaren en ook weet hebben van die storts.. Het schorriemorrie zegt echter:
  "Nee! Ikke nie weet;
  Nee! Ikke niks ken vinde in het archief!"
  De maffia is er niks bij!
  Maar er moet wel geïncasseerd worden:
  "Ken…ik effe vange de WOZ?"
  Dus eigenlijk "als het kalf verdronken is dempt men de put!" Voor de toegebrachte vermogensschade, de mij toegebrachte naamschade door mij te bestempelen als "milieucrimineel", m’n integriteit te bezoedelen, te liegen enz. ach… dat is allemaal nog ter beoordeling van de rechter. De rechter mag zich ook uitspreken over het bovenstaande. Enfin. De namen van de criminelen worden bij de dagvaarding wel bekend. Zij zullen geschiedenis schrijven en ik mag hopen dat ze het zich zullen herinneren tot op de dag dat ze sterven en dat hun nageslacht er nog aan herinnerd zal worden. Ook de voormalige gemeentesecretaris van Maarssen (en de huidige politiek verantwoordelijke) AD NEDERLOF zal gedagvaard worden. Hij was voorheen immers ook nog Directeur van de Milieudienst NW Utrecht en onder diens bewind konden de criminelen hun gang gaan! "For Christ sake!" Hij is nu weer werkzaam als hoge "milieuambtenaar bij de Provincie Gelderland!" Z”n opvolger G. Oosterloo, als tijdelijk interim gem. secretaris van Maarssen, mag zich ook verheugen in een dagvaarding. Enz., enz., de lijst wordt per dag langer..
  Af en toe moet je even memoreren waar de strijd ook alweer over ging. Men zou soms ten onrechte menen dat ik "de boze man" niet meer ben. Morgen staat dit comment op het internet. En er komt nog veel meer drek naar boven. Ik ben nog maar net begonnen met m’n aanklacht.
  Aad Verbaast 05-01-2010 00:12
  @Jan:
  Kijk het hele verhaal begint kop en staart te krijgen. Of zoals je wilt: man en paard. Die worden nu genoemd immers.
  En terecht.
  Het net wordt gesloten om de vissen die gevangen moeten worden.
  Het wordt tijd dat er ergens verantwoording moet worden genomen voor deze letterlijk vuile streken die zijn geleverd.
  De enige uitweg voor het opgeheven hoofd (iets waar politici nogal dol op zijn) is om toe te geven dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt. Ontkennen heeft weinig zin meer natuurlijk.
  Vervolgens zal er gerepareerd moeten worden. Spiegel: hoe zou de situatie zijn als dit alles niet gebeurd zou zijn. Dat vergelijk is prima te maken immers. De rest is slechts een rekensom.
  Men kan niet zijn rotzooi maar ergens dumpen en denken er verder zonder kosten vanaf te zijn. Die kosten moeten dan maar alsnog verdisconteerd worden. Nogmaals: de vervuiler betaalt!
  ==
  Opmerking. Men vergist zich als dat ik me laat afmaken door het overheidstuig zonder verweer. Ik dank @Aad verbaast voor zijn ondersteuning

 47. Jan Bouma 8 oktober 2012 om 05:25

  Een update… Fred Spijker deed er 27 jaar over, Willem Oltmans zo’n 60 jaar. Ik ben nog maar net begonnen vanaf medio 2009…
  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking met het College van B&W van Stichtse Vecht.
  Aanwezig: mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld, burgemeester, wethouder Piet Ploeg, juridisch medewerker van de gemeente Dhr. Gorissen (s.s.t.t.)

  C.A.M. Bouma (procespartij/gedupeerde), ondergetekende J.B.A.M. Bouma en 2 raadslieden van http://www.Pietersadvocaten.nl.

  Beste heer Van der Zee,

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Zee een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen gewoon “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking

  Beste heer Van der Z.

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Z. een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

 48. Jan Bouma 9 oktober 2012 om 10:45

  Strafrechtelijke procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting van 6 november 2012; 13:30 uur.
  ==
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:16 PM
  To: 6826@utrecht.politie.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Van der Zee,
  Een concreet bewijsstuk van een cover up. Zie hierna.
  Suggestie. U zou Lylke Ganzenvoort (de top-milieuambtenaar die alle
  rapporten kent en dus Broeke van info. voorzag) eens kunnen vragen WAAROM
  hij niet de juiste info. heeft verzonden?
  Inmiddels;
  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:12 PM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Christian/René,
  TKN svp. de bijlage.
  Groet! JB

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:11 PM
  To: info@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  LS
  per email/post

  t.a.v. het College van B&W alsmede de gemeenteraad.

  M.v.G.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:07 PM
  To: paulpg
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  c.c. : a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. : 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. : de Rechtbank Utrecht op basis van Art. 8:68 van de Awb t.a.v. Mevr.
  mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012. (brief)

  Beste heer Paul,

  Dank voor uw reactie.

  1. Inderdaad heb ik vanochtend met erik.broeke@stichtsevecht.nl uitgebreid
  telefonisch gesproken inzake “het verhaal” dat hij aan u heeft verzonden
  d.d. 26 september. Ik heb hem, en zijn baas Lylke Ganzenvoort, verwezen voor
  wat betreft de correcties in “dat verhaal” naar mijn juridische blog site en
  naar de onderstaande email aan u.
  2. Ik heb hem verder in het vooruitzicht gesteld EEN BRIEF en een EMAIL aan
  het College van B&W te zullen sturen inzake het onvolledige, zeg maar “de
  ONJUISTE info.” die hij (Broeke/J.W.F Berkel) aan u heeft verzonden. Lylke
  Ganzenvoort wist immers beter, net als u, en net als ik. U had dus ook
  kunnen reageren op de “onjuiste verslaglegging” van de gemeente.
  3. En wat er onjuist aan is kunt u lezen in m’n email aan u en aan Dik van
  ‘t Hof.
  4. Sinds ik het rapport van de Grontmij in 1990/1991 initiëerde is de
  gemeente en de provincie en het Waternet en de VROM-inspectie en de
  milieudienst N.W. Utrecht bezig om de kluit te belazeren. Onderzoeken worden
  weliswaar CONTINU aangekondigd (sinds 1990/1991) maar het is dan niet echt
  de bedoeling…. “dat er dan iets nadeligs gevonden wordt.., want meten is
  weten; dus kun je dan maar beter niks meten, hè?!”
  5. Ik ben het zat! Ondertussen is het o.g. onverkoopbaar met een
  miljoenenschade en met schade voor “de betrouwbaarheid” van de overheid
  wegens de cover up.
  6. Dit strafrechtelijke onderdeel wordt thans door het OM onderzocht. En
  daarbij is ook van belang de navolgende aanklacht die de gemeenteraad
  aangaat:
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften,
  opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te
  verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de
  eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur:
  zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie,
  waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van
  2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie:
  http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de
  handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de
  rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de
  rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen
  wetgevingen.
  ==
  7. U kende ook de rapporten van T&A, de aanbevelingen, etc.
  8. Ik zal zo dadelijk deze email aan het College van B&W zenden incl. aan de
  milieupolitie 6826@utrecht.politie.nl voor het zoveelste bewijs van de cover
  up.

  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: paulpg
  Sent: Monday, October 08, 2012 2:23 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste mijnheer Bouma,

  Dank u voor uw reactie op de antwoorden van het college. U roert een
  goed punt aan denk ik dat ‘t Slijk, althans een deel daarvan aangemerkt
  zou moeten worden als “voormalig gesloten stort”. Ik neem tenminste aan
  dat u dat bedoelt met VGS. Want volgens mij is ‘t Slijk in feite een
  VGS.

  (Noot. Inderdaad; ik zeg ook niets anders. Jan Bouma)

  Verder zag ik u dat u mij vanmorgen heeft gebeld. Ik zat in de auto en
  in besprekingen bij een klant.
  U heeft het in uw voicemail over een gesprek met de heer Broeke (??) en
  over een e-mail die u gestuurd zou hebben. Onderstaande is de laatste
  email (afgelopen donderdag 4 oktober) die ik van u ontvangen heb. Hierin
  staat niets over een gesprek met de heer Broeke. Wellicht is uw e-mail
  niet aan mij gericht geweest, i.i.g. niet aangekomen. Kunt u deze e-mail
  mij dan alsnog toesturen?

  Bedankt en met vriendelijke groet,
  Piet Paul, fractie GroenLinks Stichtse Vecht

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: