Villa Mithras

De boze man

"…De satelliet…" in beeld gebracht en…


..velen, ook de criminelen, zullen niet beseffen dat zij een satelliet zijn van een grotere orde en een hogere macht en daarom zouden ze dit schilderij ook onbewogen opgeladen hebben.

Schilderij: olieverf/linnen
Afm. 110×130 cm: titel: De satelliet; 1999.

Toelichting.

Die is er niet. Ik had u wel een sarcastische opmerking beloofd. Die luidt:

Alleen de stommen en de blinden zien de betekenis van dit werk niet!

Vervolg:

Het volgende doek is uit de serie van de maatschappijkritische werken en luidt:

"Twee werelden – Noord en Zuid".

Verder en terug lezen:

Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.

 

 
 

31 Reacties op “"…De satelliet…" in beeld gebracht en…

 1. Jezzebel 9 oktober 2009 om 09:33

  Ha, dit werk vind ik erg mooi!
  De kleuren zijn prachtig en ik hou van de ‘tension’ die het oproept, zoals mijn art teacher zou zeggen.
  Misschien ga ik nog bij haar langs deze week.
  Ik zal het haar laten zien.
  Ik beloof niets, maar als ik bij haar ben, dan zal ik het haar laten zien.
  Fijne dag, Jan. 🙂
  ==
  Ter overweging d.d. 11 oktober 2012. Een update na 3 jaar.

  Wat valt er nog meer te zeggen over dit blog en de meningsverschillen? Ik denk dat INDIEN de verschillen het grootst zijn qua allerlei opvattingen dat dan de “overbrugging”, het akkoord tussen de twistende partijen, natuurlijk ook het grootst is. Dit lijkt een vanzelfsprekende dooddoener. Dat is het niet. Kijk! Als je opponent in de discussie naar jouw mening zich bezondigd heeft als “een totale crimineel” dan zal je opponent dat natuurlijk nooit toegeven… Stel je voor zeg!

  Ik moet nu even denken aan mijn vruchteloze gesprek met m’n burgemeester drs. Mirjam van ‘t Veld en haar wethouder Piet Ploeg en haar (liegende) ambtenaren van afgelopen donderdag 4 oktober op het gemeentehuis van Stichtse Vecht. Een erkenning harerzijds “dat ze een criminele organisatie leidt ex art. 140 WvSr” zal ze natuurlijk blijven ontkennen en nooit willen toegeven al dwingen er andere conclusies.

  Dat zei ze me ook (i.v.m. opmerking dat er een strafaangifte bij het OM ligt): “Dat zien we dan wel weer als die in behandeling wordt genomen..” M.a.w. dan stelt ze haar positie (en van haar College) kennelijk en misschien wel bij als dat het geval wordt… Dit is een foute opvatting.

  Want uiteraard vind ik een dergelijk “akkoord” dan beneden de maat. Als je je gelijk moet afdwingen via het OM en de rechter en niet via je gelijk van een GEDEELDE overtuiging, dan wordt de behaalde overwinning middels het OM en de rechter toch wel erg povertjes…

  Enfin. Ik zal haar dit comment even doorsturen. Idem aan de milieurechercheur R. v.d. Z.

  Allen een goeie dag.

 2. jan bouma 9 oktober 2009 om 09:38

  Dank Jezz.
  Veel plezier daar.
  Groet ook aan je vriendin.

 3. rene louman 9 oktober 2009 om 09:39

  Waarom zo’n negatieve connitatie erbij? Voortaan heb je negatieve gedachten met dit prachtige schilderij verbonden, jammer.

 4. jan bouma 9 oktober 2009 om 09:50

  @rene louman 9:39
  Dank voor de reactie. Nochtans:
  Dat valt mee. Die veronderstelde negativiteit. In het tegendeel.
  In principe is dit ook een maatschappijkritisch doek
  met een duidelijk verhaal. De "satelliet" blijkt niet onafhankelijk
  zoals we allen weten..
  De satelliet, het principe daarvan, is de dood voor de individueel denkende mens.

 5. wj-tje van de VSp 9 oktober 2009 om 09:51

  De Vsp vindt het ook heel mooi.
  Die opdoffer van die boeman in het duister krijg ik liever niet op mijn nog steeds halfgoudblonde kanis.
  Hier sprak/schreef weer de onbetwiste leek en cultuurbarbaar.
  Ben een pietsie jaloers op je abstraherende (hoe heet dat in de schiderkunst? Non-fictief?) hanteren van de ruimtelijke mogelijkheden op zo’n plat vlak. Waarom niet ‘De Meteoor’? Die slaan namelijk in. Satellieten cirkelen volgens inmiddels bekende wetten rond en bewegen zich heel langzaam met de hele handel naar het onvermijdelijke zwarte gat waarin zonnestelsels worden opgeslokt.

 6. jan bouma 9 oktober 2009 om 10:03

  @WJ’tje van de VSp
  Thanks.
  Ik gaf aan @Rene Louman hierboven al de juiste connotatie. En je hebt alweer gelijk.
  Ik zal jou niet tot "de satellieten" rekenen en dus zal mijn kritiek erop je ook niet raken.
  Je suggestie van "de inslag van een meteoriet" zou ook tot een heel goed
  en dramatisch schilderij kunnen leiden maar daarvoor moet ik me eerst
  zien te bevrijden van "de satellieten"….

 7. Wim Duzijn 9 oktober 2009 om 10:03

  Ik zie de betekenis niet!

 8. Gingy 9 oktober 2009 om 10:11

  Beste jan bouma,
  Het gevoel dat mij bij mij sterk naar voren komt is als bij : De Kleren Van De Keizer.
  Je gebruikt zoveel woorden, dat je al je werk bij voorbaat dood praat.
  Jouw woorden :
  Alleen de stommen en de blinden zien de betekenis van dit werk niet!
  Bij deze ben ik de stomme en de blinde.

 9. jan bouma 9 oktober 2009 om 10:28

  @Duzijn… blind en stom dus. :)) we maken er ’n grap van.

 10. jan bouma 9 oktober 2009 om 10:35

  @Gingy…
  Tot op heden worden vrijwel al mijn werken, die conceptueel van aard en karakter zijn, TOTAAL niet begrepen. Derhalve zijn de woorden noodzakelijk.
  Nog een belangrijke opmerking die noodzakelijk is.
  NOOIT schilderde ik voor m’n plezier. Elk doek was een opdracht en vaak een worsteling.
  Dan laat ik het niet gebeuren (als ik het verhinderen kan) dat die werken ook nog verkeerd begrepen
  worden. D.w.z. zolang ik op deze aardkloot ben en er uitleg over kan geven. Na mijn dood zullen er wat mij betreft dus geen vragen zijn over hoe, en of wat en waarom.
  Alleen de freubelaars als "de Janneke Brinkmannen" hoeven geen uitleg te geven.

 11. G.H. Duval 9 oktober 2009 om 12:03

  .
  Degradatie van de kijker.
  In de hoek zien we de schilder, minzaam lachend. Hij voelt zich een groot kunstenaar, maar een stuk van zijn oor af? Nee… dat doet hij nog niet.Het is leuk, oogt vrolijk. Ik kan er naar kijken met titel en zonder titel. Het is een saai boek wat je dicht slaat en bij het openslaan eindelijk iets leuks laat lezen. Maar goed, dat is mijn interpretatie. Laat me nog eens kijken en ik zie er wat anders in.
  Nee, ik wil het niet kopen. Laat ik even eerlijk zijn. Wie sarcastisch doet moet de ironie eens gaan proberen. Nee, ik ga er ook niet langer over nadenken.

  .

 12. jan bouma 9 oktober 2009 om 13:26

  @Duval…12:03
  Niks geen degradatie van de kijker maar de legitimatie van de maker. Die speelt hier.
  Zoal ik schilderijen zou hebben gemaakt, zoals de meesten, simpelweg vanwege het
  plezier danwel vanwege de "kunstzinnige waarden" (die volstrekt arbitrair zijn) maar worden toegekend
  zou je gelijk hebben om het oordeel van de kijker te degraderen.
  Door het oog gezien van de maker, de echte kunstenaar, sla je dan wel de plank volledig mis..
  Niets van dat al is hier aan de orde!
  Ik beschouw al mijn schilderijen als aanvulling op mijn boek dat kennelijk "de plaatjes"
  nodig heeft. Als communicatiemiddel. Net zoals de Sjors en de Sjimmie of de Donald Duck
  ook geïllustreerde verhaaltjes zijn. Maar ik trek het door. Ook "de Avonden" van Van het Reve
  werden geïllustreerd. Niks nieuws onder de zon.
  Het sarcasme en de ironie worden bij mij geprovoceerd. Het middel er tegen was m’n boek.
  Dat bleek niet genoeg. "De plaatjes erbij!" Dacht ik toen.
  En zoals blijkt: niet verkeerd. Gelet op de reacties.
  De expressiviteit van de kunstenaar staat in mijn opvatting ten dienste van een totale communicatie.
  En dan stelt die kunstenaar zich zo ONAFHANKELIJK mogelijk op. Zeggende: "take it or leave it!"
  Dat is de meest zuivere vorm van de allerindividueelste expressie. De rest is namelijk NAMAAK.
  Maar ja… Dat is slechts mijn mening hoor. Je kunt wat mij betreft met je eigen respect en je eigen inzicht voor mijn part ALLE kunstuitingen honoreren danwel degraderen.
  Pick your choice!

 13. G.H. Duval 9 oktober 2009 om 14:01

  Geen aanval…
  Als er geen aanval is, hoeft er ook geen verdediging. Het is praten en praten over is mooi.
  Take it or leave it. De allerindividueelste expressie. Ja, volmondig ja!
  Boeken, sjors en sjimmie, donald d? Waarom lees (kijk) je het één graag en het ander niet. Vanwege het lettertype of de afstotende plaat op de kaft. Impulsief, oer, niet alleen de creator maar ook de lezer, de gebruiker, de genieter.
  We kijken allemaal naar de verpakking. Is die slecht dan moet er een ander verlangen zijn waarom wij blijven.
  .

 14. Aad Verbaast 9 oktober 2009 om 14:31

  @Jan:
  Je maakt je er in de toelichting wel erg snel van af deze keer. Dat ben ik niet van je gewend.
  Leuke frisse kleuren, het werk heeft wel wat.
  Een satelliet draait rondjes, en zoals WJ-tje al aangaf: een meteoriet ook maar slaat soms als een bom in, als ‘hij’ iets op zijn weg tegenkomt. Wel even heel wat anders.
  Waarom is "Alleen de stommen en de blinden zien de betekenis van dit werk niet!" "sarcastisch"?

 15. jan bouma 9 oktober 2009 om 14:54

  @Duval… 14;01
  Je hebt gelijk. In zo verre. Probeer je even te verplaatsen in mij. Vanaf de jaren ’70 vdve ben ik
  met mijn "project" bezig en moet dan constateren – zoals je dat zo mooit stelt –
  ==We kijken allemaal naar de verpakking. Is die slecht dan moet er een ander verlangen zijn waarom wij blijven.==
  unquote.
  Welnu. Mijn geduld is na 30 a 40 jaar op. Ook de nog te tonen expressies vertalen zich in dat niet meer op te brengen geduld. Vandaar de "sarcastische" connotatie met dit werk en de per definitie te geven éénmalige uitleg
  Lees verder wat ik aan @Gingy schreef.
  Er zijn miljoenen vormen waarin men zich kan uitdrukken. Elke vorm is sowieso arbitrair. Ik koos de mijne. Dat is een in wezen ’n éénmalige zaak. Ik kan dat schilderij hierboven enerzijds qua bedoeling en expressie op x-aantal manieren weergeven.
  Wat echter telt is de op enig moment weergegeven vertolking.
  En die heb ik zo goed mogelijk, naar mijn idee, vertolkt.
  take it or leave it.
  Groet! En toch dank aan je adres dat je me het bovenstaande liet opmerken door je reactie.

 16. jan bouma 9 oktober 2009 om 15:07

  @Aad…14:31
  Er wordt mij al verweten dat ik "teveel" woorden gebruik om slechts een 48-tal werken, die hun oorsprong hebben in de betekenis van mijn totale oeuvre, voor en over het voetlicht te brengen.
  Je ziet wat hierboven de reacties zijn.
  En ik geef jou en mijzelf gelijk dat: "alleen de stommen en de blinden" de betekenis van dit werk niet snappen. Ondanks het feit dat ze NU KUNNEN LEZEN waarom überhaupt het werk er is.
  Al met al een interessante ontwikkeling. Misschien zal men, de kunstkenner en de "criticaster", dan willen erkennen dat ik recht heb op mijn gelijk.
  Ik creëerde niet de schilderijen vanwege de esthetische en veronderstelde "kunstzinnige" waarden maar als aanvulling op mijn totale werk. En dat betekent:
  – het gebouw Villa Mithras
  – de wereldtuin
  – de schilderijen
  – het boek
  En daar zal men het mee moeten doen. Het ene is niet denkbaar zonder het andere.
  En als ik afgerekend wordt op alleen de kunstzinnige waarde van "het plaatje" vind ik dat niet genoeg.
  Ik acht dat zelfs een belediging aan mijn adres.
  Je kunt inderdaad "sarcastisch" schrappen… ware het dat ik begrepen werd. Het sarcasme en de ironie ontwikkelen zich immers slechts bij de onbegrepen kunstenaar.

 17. G.H. Duval 9 oktober 2009 om 15:19

  Niemand komt hier om jou te beledigen.
  Niemand start een volkskrantblog om beledigt te worden of om anderen te gaan beledigen.
  Ik vind "ow wat mooi" te makkelijk, ik hoor het zelf te vaak en ik twijfel aan de oprechtheid van die woorden. Dus ben ik daar voorzichtig mee en zeg wat ik er van vind. Maar nooit als doel om te kwetsen.
  En nu doe ik mijn snavel toe.

 18. jan bouma 9 oktober 2009 om 15:32

  @Duval… beschouw alsjeblieft mijn opmerkingen als bedoeld in algemene zin en geenszins specifiek als aan jouw adres gesteld.
  Nochtans blijft mijn vraag levensgroot overeind. Heb ik recht op "ja" of "nee" die ik stelde inzake een beantwoording. Anders gezegd: heeft de kunstenaar er überhaupt recht op dat hij met zijn werken een mijns inziens legitieme vraag stelt aan "de gemeenschap" terzake diens kunstzinnige uitingen.
  Dan kun je inderdaad voor de onverschilligen "rotten in de hel" die daar geen antwoord op wensen te geven.
  Anderzijds;
  Niemand hoeft te antwoorden. Geen antwoord is immers altijd weer wel een antwoord.

 19. G.H. Duval 9 oktober 2009 om 16:13

  Ik vind dit gesprek te moeilijk. Het wordt ook veel te veel een stellingname. Alsof we hier zitten om te vechten. Deze reactievelden lijken mij het middel niet. Om eerlijk te zijn en mijn woorden te herhalen: ik vind dit schilderij erg okee.
  Ja ik praat zonder voorkennis. Als je sinds 1970 bezig bent met iets dan kan je niet verwachten dat iemand alles volgt, alles weet, alle details, maar ook de evolutie van beleving. Dat kan gewoon niet. Je presenteert een kunstwerk. Bravo! Dan zijn er kijkers en sommigen praten. Sorry. Snavel toe 🙂 😉

 20. jan bouma 9 oktober 2009 om 16:38

  @Duval…16:13
  Volledig mee eens met wat je zegt.
  Het gaat erom of je het ‘okay’ vindt wat ik ervan zeg.
  De vastgeroeste opvatting van de gemiddelde toeschouwer is
  toch die van zijn/haar bevindingen en diens oordelen over het kunstwerk.
  Die zijn volstrekt arbitrair. Soit!
  Nu geef ik uitleg over mijn motivaties en achtergronden.
  Daar kan toch niemand enig bezwaar tegen hebben?
  48 verhalen in een jasje gestoken (lees: "plaatjes") en die worden
  gepresenteerd. Net zoals mijn overige uitingen.
  gebouw
  wereldtuin
  en boek.
  En daarover wil ik geen misverstanden laten bestaan.
  Mijn kader voor de beoordeling is dat totaal van de expressies.
  En dat is niet dat van de toeschouwer.
  Neemt niet weg dat ik een maximale response heb nagestreefd.
  Dus schilderde ik zo goed mogelijk, en schreef zo goed mogelijk dat boek
  en bouwde en ontwierp het gebouw Mithras idem zo goed mogelijk.
  Als dat allemaal niet verstaan wordt…; of terzijde gegooid zeg ik:
  "Tant pis!" Alles was tevergeefs. En het volk dat geen boodschap heeft
  aan mijn inspanningen… kan verbranden voor mijn part.
  Vandaar die ene regel:
  ==Alleen de stommen en de blinden zien de betekenis van dit werk niet!==
  ps
  En alweer ben ik je dank verschuldigd dat je met het voorgaande liet opmerken door je reactie.

 21. Aad Verbaast 9 oktober 2009 om 17:55

  @Jan:
  15:07: "Je kunt inderdaad "sarcastisch" schrappen"
  Ik zal me niet de vrijheid nemen om je teksten te schrappen.
  Het is de kunsten maker die ze mag bedenken.
  Ik ben niet blind noch stom 🙂

 22. jan bouma 9 oktober 2009 om 18:43

  @Aad…
  Wie de schoen past.., die trekke ‘m aan..
  Die volkswijsheden. Daar zweer ik bij.
  Ze zijn in eeuwen voorafgaand beproefd.
  Blijft wel de taak om nieuwe te ontwikkelen.
  Er valt overigens weinig van me te schrappen.
  Die ene regel soms? :))

 23. Aad Verbaast 9 oktober 2009 om 18:55

  @Jan:we hebben het al eerder over "schrappen" gehad, ook in relatie tot je boek overigens.
  We verschilden nogal van mening daarover 🙂
  Herinner je je dat nog?

 24. jan bouma 9 oktober 2009 om 22:48

  @Aad…18:55
  Over "het schrappen" gesproken? Ja… daar kan ik je een aardige verwijzing voor aanleveren…
  klik eens aan één van je eigen blogs: http://www.vkblog.nl/bericht/182403/The_World_according_to_Mithras..
  zo maar via de Google zoekbalk te vinden en bovenaan met 87.500 connotaties!
  357 reacties! En bij elkaar meer dan een boek.
  Ook daarin zou veel geschrapt kunnen worden maar zeg niet hoe en of wat.
  Enfin! Je leverde een aardig aandeel in "het schrappen!":))
  De verwijzing staat nu ook op het blog van Joke Mizée. Die wil ook maar schrappen en dat ik korte pamfletten schrijf en hupsakee en simsalabim in 3 regels mijn verhaal doe. Maar als je verwijst naar je website voor 1,5 pagina tekst is… Leiden al in last. Die 48 schilderijen zijn ook teveel! Let maar op!
  Met je welnemen morgen of zo de volgende: Twee werelden – Noord en Zuid.

 25. Jezzebel 10 oktober 2009 om 07:41

  @Jan, goedemorgen.
  Pittige discussie tussen jou en Duval.
  Toch vind ik dat dit werk ook zonder je woorden overeind staat.
  En niet iedereen hoeft precies te begrijpen hoe jij het bedoeld hebt, toch?
  Het gaat er om dat het werk spreekt.
  Voor mij is dat zo.
  .

 26. jan bouma 10 oktober 2009 om 09:40

  @Jezz
  Idem goedemorgen; ik was al op je blog.
  Ik vind ‘de satelliet’ per saldo ook een goed werk want anders had ik het over en weggeschilderd
  in het wit en was opnieuw begonnen. In het echt, in de werkelijkheid, vind ik het beter dan op
  de foto, je zult het – hoop ik – wel eens in het echt zien hier. Mogelijk met je Art teacher en vriendin?
  De discussie over ‘goed’ en/of ‘slecht’ of minder ‘goed’ zal altijd wel blijven.
  Zoveel zinnen – zoveel meningen. En dat is ook weer goed. Ondertussen is er
  veel opgemerkt op de hier getoonde schilderijenblogs en de kunstkritiek.
  Wie weet waarvoor
  dat weer is goed geweest…
  Éducation permanente ? :))
  Werk ze en bedankt voor de reactie..

 27. Aad Verbaast 10 oktober 2009 om 10:54

  @Jan: we hebben het inderdaad (ook daar) stevig over schrappen gehad..
  Wel (na veel moeite) resultaat gehad.
  De blog waar je terech naar verwijst, en niet te vergeten de vragenlijst. In twee versies nog wel.. De intellectueel (die niet te begrijpen is voor de gewone kiezer) en de versie voor de gemiddelde kiezer.
  Drie tot op het bot geschrapte exemplaren, samen nog geen drie a-4tjes.
  Daar moet je toch de wereld mee kunnen veroveren, correctie: overtuigen?

 28. jan bouma 10 oktober 2009 om 11:37

  @Aad…10:54
  Sluit me geheel aan bij je conclusies.
  Ondertussen zetten we de strijd maar voort zolang dat kan en
  er adem is. De tegenstanders zullen zich manifester gaan gedragen
  naar gelang het gevaar voor ze toeneemt en zij weten dat er
  onafwendbaar veranderingen zullen volgen.
  "…You can fool them once, twice… but not all the time!"
  Kijk naar je blog van dit moment!
  En je bent …….."De Koning te rijk!"
  In het kader van de strijd zond ik je zojuist:
  Twee werelden – Noord en Zuid.
  Hoe toepasselijk!

 29. jan bouma 5 januari 2010 om 10:08

  Waar ging het over?
  t.k.n.: ondanks de woede blijven we wel koel analyseren. Daarom zie hierna.
  jan bouma 05-01-2010 07:25
  Een update per 5 januari 2010. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 komen er weer aan en dus mag het zittende College eraan herinnerd worden dat de huidige wethouder ERIK VAN ESTERIK (PvdA) mij beloofde in 2005 de "zaak te zullen oplossen" en daarop trok ik mijn rechtsontvankelijke klacht in bij de NATIONALE OMBUDSMAN over de misdragingen van de ambtenaren en de MILIEUCRIMINELEN der overheid. Ten onrechte trok ik die klacht in want ik kan nu procederen om m’n recht te halen…Daarom hieronder een verslag.
  ==
  04-01-2010 23:28
  @Aad… 13:10
  Thanks voor je comment. Ik heb al een keer uitgelegd in één van m’n blogs hier dat ik geen Ned. onderdaan ben die als beroepsmilitair wordt uitgezonden naar Uruzgan om daar het risico te lopen te "mogen sneuvelen voor volk en vaderland en Hare Majesteit!" Nee. Ik ben als elke andere staatsburger die het risico had op te lopen tegen wat crimineel overheidstuig (lees: de overheid), dat inderdaad liever de burger laat opdraaien voor de criminaliteit van de staat uit het verleden. De rechtsverkrachting bestaat dan hierin dat "de overheid liegen mag" in het belang der Staat (vgl. de Pikmeerarresten). Dat vinden alle andere onderdanen van Nederland heel gewoon behalve natuurlijk wanneer ze zelf slachtoffer worden! Uiteraard is dit niet toelaatbaar. In de afweging van de overheid mag een enkele burger rustig failliet gaan. En zal die burger tot in eeuwigheid zijn vervuilde locatie niet kunnen verkopen.
  Daarover zullen wij de rechter nog nader horen. De overheid wenst ook geen aansprakelijkheid te onderkennen "in het staatsbelang". Verjaringstermijn: 30 jaar na het delict dan liggen de daders op het kerkhof. Oorlogsmisdadigers worden nog wel voor het gerecht gebracht. Ook de Griffier van de vaste kamercommissie voor Justitie, D.S. Nava, bleek corrupt toen ik hem sprak over de juridische moraliteit van de Staat. Dus dan is het parlement eigenlijk verantwoordelijk. Maar ook de Raad van State, onze rechtscolleges enz. Ergo: de Staat is corrupt want er blijkt onvoldoende zelfreinigend vermogen.
  Het is met die bodemvervuilingen zo, dat ook al wordt er "spontaan olie aangeboord" in die plassen, en ook al kan ik tientallen vaten aanwijzen die liggen aan de oppervlakte, dan kun je er ZOGENAAMD toch naar zoeken en toch niks vinden. Dan vaar of loop je er gewoon omheen snap je? Dan doe je net alsof je gek bent; je suggereert een dekkend onderzoek maar ’t is allemaal fake en doorgestoken kaart. De bedoeling is expliciet erop gericht OM NIKS TE VINDEN.
  Er wordt pas ingegrepen als het onvermijdelijk is geworden. Dan hebben we een zgn. "worst case scenario"; zo heet dat. Dus ook al drijven er oliewalmen over de plassen, en kun je meerdere boortorens plaatsen… net als in Koeweit…, het maakt allemaal niets uit. Maar ’s avonds wel op TV een paar gevonden vaten "gevaarlijk XTC-afval" met veel heisa en bombarie tonen die door "de opsporingsambtenaren" aangetroffen zijn! DE HUICHELAARS! Hier bij mij liggen er teveel vaten in de plassen; en dus dan laat je gewoon de rotzooi liggen. 25 jaar lang, vanaf 1930-1955, werden met 5 dekschuiten elke dag gestort vanuit de stad Utrecht. Bij elkaar naar schatting 1,5 á 2 miljoen m3!
  Maar de daders liggen op het kerkhof. "Ikke nie weet!" De leugenaars! Er zijn god betere ’t honderden zoniet duizenden oudere Maarssenaren die direct onder ede willen verklaren en ook weet hebben van die storts.. Het schorriemorrie zegt echter:
  "Nee! Ikke nie weet;
  Nee! Ikke niks ken vinde in het archief!"
  De maffia is er niks bij!
  Maar er moet wel geïncasseerd worden:
  "Ken…ik effe vange de WOZ?"
  Dus eigenlijk "als het kalf verdronken is dempt men de put!" Voor de toegebrachte vermogensschade, de mij toegebrachte naamschade door mij te bestempelen als "milieucrimineel", m’n integriteit te bezoedelen, te liegen enz. ach… dat is allemaal nog ter beoordeling van de rechter. De rechter mag zich ook uitspreken over het bovenstaande. Enfin. De namen van de criminelen worden bij de dagvaarding wel bekend. Zij zullen geschiedenis schrijven en ik mag hopen dat ze het zich zullen herinneren tot op de dag dat ze sterven en dat hun nageslacht er nog aan herinnerd zal worden. Ook de voormalige gemeentesecretaris van Maarssen (en de huidige politiek verantwoordelijke) AD NEDERLOF zal gedagvaard worden. Hij was voorheen immers ook nog Directeur van de Milieudienst NW Utrecht en onder diens bewind konden de criminelen hun gang gaan! "For Christ sake!" Hij is nu weer werkzaam als hoge "milieuambtenaar bij de Provincie Gelderland!" Z”n opvolger G. Oosterloo, als tijdelijk interim gem. secretaris van Maarssen, mag zich ook verheugen in een dagvaarding. Enz., enz., de lijst wordt per dag langer..
  Af en toe moet je even memoreren waar de strijd ook alweer over ging. Men zou soms ten onrechte menen dat ik "de boze man" niet meer ben. Morgen staat dit comment op het internet. En er komt nog veel meer drek naar boven. Ik ben nog maar net begonnen met m’n aanklacht.
  Aad Verbaast 05-01-2010 00:12
  @Jan:
  Kijk het hele verhaal begint kop en staart te krijgen. Of zoals je wilt: man en paard. Die worden nu genoemd immers.
  En terecht.
  Het net wordt gesloten om de vissen die gevangen moeten worden.
  Het wordt tijd dat er ergens verantwoording moet worden genomen voor deze letterlijk vuile streken die zijn geleverd.
  De enige uitweg voor het opgeheven hoofd (iets waar politici nogal dol op zijn) is om toe te geven dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt. Ontkennen heeft weinig zin meer natuurlijk.
  Vervolgens zal er gerepareerd moeten worden. Spiegel: hoe zou de situatie zijn als dit alles niet gebeurd zou zijn. Dat vergelijk is prima te maken immers. De rest is slechts een rekensom.
  Men kan niet zijn rotzooi maar ergens dumpen en denken er verder zonder kosten vanaf te zijn. Die kosten moeten dan maar alsnog verdisconteerd worden. Nogmaals: de vervuiler betaalt!
  ==
  Opmerking. Men vergist zich als dat ik me laat afmaken door het overheidstuig zonder verweer. Ik dank @Aad verbaast voor zijn ondersteuning

 30. Jan Bouma 8 oktober 2012 om 05:10

  Een update… Fred Spijker deed er 27 jaar over, Willem Oltmans zo’n 60 jaar. Ik ben nog maar net begonnen vanaf medio 2009…
  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking met het College van B&W van Stichtse Vecht.
  Aanwezig: mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld, burgemeester, wethouder Piet Ploeg, juridisch medewerker van de gemeente Dhr. Gorissen (s.s.t.t.)

  C.A.M. Bouma (procespartij/gedupeerde), ondergetekende J.B.A.M. Bouma en 2 raadslieden van http://www.Pietersadvocaten.nl.

  Beste heer Van der Zee,

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Zee een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen gewoon “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking

  Beste heer Van der Z.

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Z. een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

 31. Jan Bouma 9 oktober 2012 om 10:41

  Strafrechtelijke procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting van 6 november 2012; 13:30 uur.
  ==
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:16 PM
  To: 6826@utrecht.politie.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Van der Zee,
  Een concreet bewijsstuk van een cover up. Zie hierna.
  Suggestie. U zou Lylke Ganzenvoort (de top-milieuambtenaar die alle
  rapporten kent en dus Broeke van info. voorzag) eens kunnen vragen WAAROM
  hij niet de juiste info. heeft verzonden?
  Inmiddels;
  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:12 PM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Christian/René,
  TKN svp. de bijlage.
  Groet! JB

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:11 PM
  To: info@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  LS
  per email/post

  t.a.v. het College van B&W alsmede de gemeenteraad.

  M.v.G.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:07 PM
  To: paulpg
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  c.c. : a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. : 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. : de Rechtbank Utrecht op basis van Art. 8:68 van de Awb t.a.v. Mevr.
  mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012. (brief)

  Beste heer Paul,

  Dank voor uw reactie.

  1. Inderdaad heb ik vanochtend met erik.broeke@stichtsevecht.nl uitgebreid
  telefonisch gesproken inzake “het verhaal” dat hij aan u heeft verzonden
  d.d. 26 september. Ik heb hem, en zijn baas Lylke Ganzenvoort, verwezen voor
  wat betreft de correcties in “dat verhaal” naar mijn juridische blog site en
  naar de onderstaande email aan u.
  2. Ik heb hem verder in het vooruitzicht gesteld EEN BRIEF en een EMAIL aan
  het College van B&W te zullen sturen inzake het onvolledige, zeg maar “de
  ONJUISTE info.” die hij (Broeke/J.W.F Berkel) aan u heeft verzonden. Lylke
  Ganzenvoort wist immers beter, net als u, en net als ik. U had dus ook
  kunnen reageren op de “onjuiste verslaglegging” van de gemeente.
  3. En wat er onjuist aan is kunt u lezen in m’n email aan u en aan Dik van
  ‘t Hof.
  4. Sinds ik het rapport van de Grontmij in 1990/1991 initiëerde is de
  gemeente en de provincie en het Waternet en de VROM-inspectie en de
  milieudienst N.W. Utrecht bezig om de kluit te belazeren. Onderzoeken worden
  weliswaar CONTINU aangekondigd (sinds 1990/1991) maar het is dan niet echt
  de bedoeling…. “dat er dan iets nadeligs gevonden wordt.., want meten is
  weten; dus kun je dan maar beter niks meten, hè?!”
  5. Ik ben het zat! Ondertussen is het o.g. onverkoopbaar met een
  miljoenenschade en met schade voor “de betrouwbaarheid” van de overheid
  wegens de cover up.
  6. Dit strafrechtelijke onderdeel wordt thans door het OM onderzocht. En
  daarbij is ook van belang de navolgende aanklacht die de gemeenteraad
  aangaat:
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften,
  opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te
  verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de
  eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur:
  zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie,
  waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van
  2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie:
  http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de
  handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de
  rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de
  rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen
  wetgevingen.
  ==
  7. U kende ook de rapporten van T&A, de aanbevelingen, etc.
  8. Ik zal zo dadelijk deze email aan het College van B&W zenden incl. aan de
  milieupolitie 6826@utrecht.politie.nl voor het zoveelste bewijs van de cover
  up.

  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: paulpg
  Sent: Monday, October 08, 2012 2:23 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste mijnheer Bouma,

  Dank u voor uw reactie op de antwoorden van het college. U roert een
  goed punt aan denk ik dat ‘t Slijk, althans een deel daarvan aangemerkt
  zou moeten worden als “voormalig gesloten stort”. Ik neem tenminste aan
  dat u dat bedoelt met VGS. Want volgens mij is ‘t Slijk in feite een
  VGS.

  (Noot. Inderdaad; ik zeg ook niets anders. Jan Bouma)

  Verder zag ik u dat u mij vanmorgen heeft gebeld. Ik zat in de auto en
  in besprekingen bij een klant.
  U heeft het in uw voicemail over een gesprek met de heer Broeke (??) en
  over een e-mail die u gestuurd zou hebben. Onderstaande is de laatste
  email (afgelopen donderdag 4 oktober) die ik van u ontvangen heb. Hierin
  staat niets over een gesprek met de heer Broeke. Wellicht is uw e-mail
  niet aan mij gericht geweest, i.i.g. niet aangekomen. Kunt u deze e-mail
  mij dan alsnog toesturen?

  Bedankt en met vriendelijke groet,
  Piet Paul, fractie GroenLinks Stichtse Vecht

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: