Villa Mithras

De boze man

"…De achterkant…" in beeld gebracht en…


…we maken een pas op de plaats en onderbreken de tentoonstelling van de Mithrasschilderijencollectie met bovenstaande foto en wel ten behoeve van mijn bewijsvoering. Dit blog zal ook bijgevoegd worden als "Productie" in de BODEMPROCEDURE tegen de gemeente Maarssen want hierdoor bewijs ik:

"De Achterkant van MIJN gelijk!"

Velen kennen wel de voorkant maar weinigen de achterkant. Deze productie zal ook aan de rechter worden voorgelegd benevens de totale schilderijencollectie en mijn boek. 

Waarom?

Omdat die WOZ-aanslag ook vernietigd moet worden vanwege het feit dat hier de droom werkelijkheid is geworden, en waardoor er niet langer gesteld kan worden: (dat) "in vergelijking met soortgelijke objecten in uw omgeving hebben wij de waarde vastgesteld… enzovoorts" Immers: WAT IS DE WAARDE van een gerealiseerde werkelijkheid van een droom? Voor de ene niets, voor de andere veel, misschien uit kunstzinnig oogpunt zou de waarde wel onnoemelijk veel moeten zijn en is de gerealiseerde droom onbetaalbaar! 

Vaststaat dat de rechter zal moeten oordelen dat de WOZ-ambtenaren niet de waarheid spraken toen zij schreven in hun geschriften: "in vergelijking met andere objecten in uw omgeving…" hebben wij de waarde vastgesteld.

Nu staat, als foto, "de achterkant van MIJN gelijk" ook opgenomen als het laatste hoofdstuk in mijn boek. Bij die foto hoort het verhaal en het verslag van de droom die ik werkelijk had. Ik schreef hem op en stuurde hem door naar H.J.A. Hofland die op dat moment te New York verbleef. We schrijven 16 november 2003. Leest u mee of anders in uw boek.

Als volgt:  

—– Original Message —–
From: villamithras@planet.nl
To: hofland@nrc.nl
Sent: Sunday, November 16, 2003 9:35 AM
Subject: Fw: Villa Mithras, vijver, en rotsformaties achter…

Beste Henk,

"Een heuse Griekse Tragedie"

(omdat ik geen waardige opvolger vind)

Terwijl Gij daar nog de ‘slaap-der-onschuldigen’ slaapt… – (alhoewel wie is er bij wake wel schuldig en in zijn slaap niet ?! – er is 6 uur tijdsverschil – hebben hedenochtend Sophocles en Socrates voor mij besloten U dit bericht met foto, en die handelen over een heuse Griekse Tragedie, te doen toezenden.

Mijn verweer door verwijzing naar Menander bij Socrates baatte niet; hij baste me toe "dat hier de intrinsieke waarde van de Tragedie Uwen tongafbijting onnodig maakt want als een Tempel – gelijk het Parthenon – ligt ook Uwen Tempel op de Acropolis !"

"En" – zo vervolgde hij – (en nu ook met instemmend knikken van Sophocles en Protagoras die zich in het discours mengen) "laat varen Uwen overweging, die van Menander, die zegt:

"Zo vele gevallen heb ik gekend van mensen, die, niet van nature schurken, Het werden, door tegenslag gedwongen."

want Uwen zaak verdient alle aandacht, niet alleen van de dommen en onwetenden, maar ook van diegenen die al wisten maar blijven zwijgen; ik zal ze wraken!" 

Stilzwijgend heb ik zijn woorden aangehoord en staak voorlopig mijn rustenloze tijgertred achter de tralies.

Gaarne vernemend wat de "Nieuwe Wereld" te zeggen heeft.

Met groet !

JB 
———————————

Kijk! Hieruit volgt ook het bewijs voor de rechter dat Kunst ONVERKOOPBAAR kan zijn als die kunst niet gewaardeerd wordt "in het vrije economische verkeer". Want ik ontwierp als het ware in de Lage Landen, de Nederlanden, opnieuw een soort Acropolis waarop een uniek gebouw ligt. Althans volgens Socrates in die droom en die ik vertolkte…

Overmorgen gaan we weer verder met de schilderijen. Ik had u aangekondigd voor vandaag het doek "Uit het raam!" maar de werkelijkheid van deze productie voor mijn dossier kwam er tussendoor.
 

34 Reacties op “"…De achterkant…" in beeld gebracht en…

 1. jan bouma 13 oktober 2009 om 05:57

  Beste Aad,
  Mijn oprechte dank voor deze plaatsing. Ook in de widgetruimte!
  Zonder de hulp van medestanders en de goedwillenden red je het niet.
  p.s.
  Hedenochtend zag ik bij het openen
  van de Google zoekpagina dat die multinational
  de naam had verpand aan Multatuli !
  En zo begon deze vroege dag ook daarmee goed!
  ==
  Ter overweging d.d. 11 oktober 2012. Een update na 3 jaar.

  Wat valt er nog meer te zeggen over dit blog en de meningsverschillen? Ik denk dat INDIEN de verschillen het grootst zijn qua allerlei opvattingen dat dan de “overbrugging”, het akkoord tussen de twistende partijen, natuurlijk ook het grootst is. Dit lijkt een vanzelfsprekende dooddoener. Dat is het niet. Kijk! Als je opponent in de discussie naar jouw mening zich bezondigd heeft als “een totale crimineel” dan zal je opponent dat natuurlijk nooit toegeven… Stel je voor zeg!

  Ik moet nu even denken aan mijn vruchteloze gesprek met m’n burgemeester drs. Mirjam van ‘t Veld en haar wethouder Piet Ploeg en haar (liegende) ambtenaren van afgelopen donderdag 4 oktober op het gemeentehuis van Stichtse Vecht. Een erkenning harerzijds “dat ze een criminele organisatie leidt ex art. 140 WvSr” zal ze natuurlijk blijven ontkennen en nooit willen toegeven al dwingen er andere conclusies.

  Dat zei ze me ook (i.v.m. opmerking dat er een strafaangifte bij het OM ligt): “Dat zien we dan wel weer als die in behandeling wordt genomen..” M.a.w. dan stelt ze haar positie (en van haar College) kennelijk en misschien wel bij als dat het geval wordt… Dit is een foute opvatting.

  Want uiteraard vind ik een dergelijk “akkoord” dan beneden de maat. Als je je gelijk moet afdwingen via het OM en de rechter en niet via je gelijk van een GEDEELDE overtuiging, dan wordt de behaalde overwinning middels het OM en de rechter toch wel erg povertjes…

  Enfin. Ik zal haar dit comment even doorsturen. Idem aan de milieurechercheur R. v.d. Z.

  Allen een goeie dag.

 2. Aad Verbaast 13 oktober 2009 om 09:44

  @Jan: graag gedaan voor je.
  En de zaak (je vorige blogs er op nalezend – zie hiernaast) lijkt me nogal duidelijk. De waarde is bewezen in het economish verkeer nihil te zijn. Waar die in de dromen hoog zijn. Wat dat betreft zijn de WOZ waarde bepalers ook aan het dromen.
  En waar zij spreken over "vergelijkbare objecten in uw omgeving" dan zouden ze zich moeten realiseren dat het maken van een vergelijking ook in redelijkheid en billijkheid moet geschieden.
  Dan moet ook meegenomen worden dat de grond, waar een opstal op ligt, op zwaar vervuilde grond ligt of niet. Een koper (in het vrije verkeer) zal daar ook naar kijken, zo mag worden verwacht en is ook gebleken begrijp ik. De koper is daardoor bedrukt en de prijs wordt er door gedrukt.
  Waar jij ongegrond woont (het is immers gif waar je op woont), is hun redenering (en droom) ongegrond.en ook van gif doordrenkt.
  Zou op de plek waar nu de Acropolis staat jouw opstal staan, dan was er geen discussie meer. Dan stonden de kopers wel in de rij, al buidelzwaaiend over de stad Athene.
  Al was het maar vanwege het bijzonder fraaie uitzicht aldaar. Zo zie je maar.
  Zonder inzicht geen uitzicht.

 3. jan bouma 13 oktober 2009 om 10:00

  @Aad…dank voor je aanvullend comment. Maar…….
  De zaak ligt er voor de WOZ (en in feite voor mij ook) nog beroerder voor. Ik zou hierna zomaar kunnen afdrukken het bewijs dat er sprake is van een NEGATIEVE WAARDE van tenminste 1 miljoen.
  De volgende feiten spelen.
  1. ik heb meegemaakt dat potentiële kopers letterlijk zeiden:
  a) "het gebouw is niks, dat moet plat!"……..(= desinvestering 300.000,– euro)
  b) "en die 5000 m3 beton van/in die tuin moet ook weg!"……..(= 5000m3 x tenminste 100 euro/m3 = 500.000,— euro.
  toen wisten ze nog niks over het volgende dat ze ook hadden kunnen zeggen:
  c) "en die gifbelt in die plassen daarachter moet ook opgeruimd worden!"
  (en dat kost…. mijoenen!)
  Alles ongelogen en in het bijzijn van een makelaar als getuige deden deze feiten zich voor.
  Dus vraag ik aan die makelaar dat even naar waarheid te bevestigen ten behoeve van mijn dossier… En de schijterd durft dat niet "alleen als ik gedagvaard word" wil hij dat wel bij de rechter-commissaris bevestigen als getuige……en zo gaat het, en zo gaat het….
  met het moeizame vergaren van mijn "producties".
  Ik ga ‘m nu eens wat bellen en dan verwijs ik deze of gene aar dit blog dat hij kan aanklikken. Je moet gewoon wat slimmer zijn, snap je….:))
  Als ze negatieve publiciteit willen kunnen ze dat krijgen. Dit geldt ook voor meneer JAN VAN DER VALK de rechterhand van burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht die ook maar niet op de proppen komt met datgene wat ik hem gevraagd had… Dat wordt dan "Wobben!" Ja, ja, zo gaat dat, zo gaat dat met het moeizame verzamelen van mijn bewijsmateriaal!

 4. Aad Verbaast 13 oktober 2009 om 10:15

  @Jan: dat er in het economisch verkeer altijd kopers zijn die hetgeen waar ze in geïnteresseerd zijn onmiddellijk beginnen af te kraken defineert niet de waarde. Er kunnen ook kopers zijn die de opstallen en het beton in de tuin wel waarderen. De ene droom is de andere niet.
  Maar, en dat lijkt me tevens het echte punt van belang in deze zaak, er zal geen koper te vinden zijn die gecharmeerd is van het wonen op een gifbelt.
  Tenzij het een gestoorde hobbyende gifverwerker is, die na zijn pensioen gaarne nog even in eigen tuin wil spitten om zijn pensioen (qua duur) op deze wijze te korten.
  En die zijn (ook naar redeijkheid en billijkheid) niet te vinden. Dat is inmiddels wel duidelijk geworden.

 5. jan bouma 13 oktober 2009 om 10:19

  @Allen
  Zojuist – ik leg net de telefoon neer – wellicht een toch bevredigend telefoongesprek gevoerd met de heer JAN VAN DER VALK van de gemeente Utrecht. Ik heb hem uitgelegd dat ik een vreedzame figuur ben en het liefst zo soepeltjes mogelijk en zonder te hoeven strijden (Wobben) de zaken wil oplossen… Ik denk dat we elkaar goed begrepen hebben.
  Nu die makelaars nog…
  @Aad… in de redactietermijn.
  Daar kon je je wel eens in vergissen "dat er in principe altijd kopers" zijn.
  Even afgezien van het feit dat je gelijk hebt dat er niemand "schuldig eigenaar" wil worden van een gifbelt en zoals ik dat uitgezocht heb hoe dat zit; met steun overigens van de milieujurist van de provincie mr. Roy Samson!!! Het moet niet veel gekker worden.
  Maar kopers wensen zich op deze unieke plek ook te IDENTIFICEREN met hun aankoop en dan gaat het volgende spelen: "Ja! het Paleis op de Dam wil ik wel kopen maar dan alleen als locatie; het Paleis moet dan plat…!"
  Analoog:
  kunnen ze op deze bijzondere plek hun "erectie" oprichten… snap je?
  want ze vernietigen Kunst; het gebouw met muurschilderingen en met schilderijen en met 100 jaar oude granieten zuilen… het zal ze allemaal worst wezen! En die tuin ligt er in principe voor de eeuwigheid en dat is dan ook niet te pruimen.
  Men is gewaarschuwd als er KUNST voor de eeuwigheid wordt opgericht. Daar kun je alleen maar JA of NEE tegen zeggen. Anders volgen de boekverbrandingen, de beeldenstormen, en de ideeën wat ENTARTETE KUNST is…..

 6. Jezzebel 13 oktober 2009 om 13:40

  @Jan, heel erg aanbevolen.
  De foto kende ik al.
  Maar het is fijn dat je die nu met een groot publiek deelt.
  .

 7. jan bouma 13 oktober 2009 om 15:14

  @Jezz… (13:40 uur)… "Thanks!"
  In alle bescheidenheid merk ik op dat de mens wat dwaalt langs ’s Heren wegen die wel of niet zouden bestaan of begaanbaar zouden zijn. Maar tegelijkerrijd zal de mens het overzicht willen behouden en het oordeel willen vellen omtrent…: wat de essentialia zijn van de kenmerken… "der mensheid".
  Die kenmerken acht ik universeel geldend.. Een vrouw die vernederd wordt of geslagen wordt in Islamitische landen…. – "omdat de cultuur en de riten van de Religie dit zouden billijken" – blijkt een mens te zijn als u en ik en elk eenander die waarde hecht aan de universele waarden.
  Vandaar het besef van alle landen en hun vertegenwoordigers om geen onderscheid, noch vragen te stellen, omtrent de waarden van "de Universele Waarden" die elk mens toekomt.
  Die keuzebepaling levert problemen op met mijn vertolking. Totdat men zal hebben gekozen en hebben bepaald het antwoord op de vraag: .
  "Hoe die Universele Waarden in de praktijk zullen gelden en ten uitvoer worden gebracht."
  So far… Groet! JB

 8. Aad Verbaast 13 oktober 2009 om 17:23

  @Jan: ik kan me voorstellen dat (wat ik begrijp) dat je je kunstwerk (huis & wereld-tuin) voor de eeuwigheid zou willen bewaren. Een nobel streven, en een waargemaakte droom van je.
  Vraag aan je: hoeveel is je dat waard?
  Een gewetensvraag uiteraard.
  1. Net zoveel als de WOZ waarde waar je nu voor aangeslagen wordt?
  Zo ja, dan is het conflict met Maarssen zo opgelost.
  2. Meer dan de WOZ aanslag? Dan ben je spekkoper.
  3. Veel minder dan de WOZ aanslag: dan is het ook duidelijk..
  Denk goed na over je antwoord zou ik zeggen. "men" leest mee immers..

 9. jan bouma 13 oktober 2009 om 20:44

  @Aad…17:23
  Goeie vragen.
  In eerste aanleg antwoord ik op je vraag omtrent "wat het mij waard is?" Dan zeg ik:
  DAT ZAL DE MARKT EN DE GEMEENSCHAP BEPALEN; NIET IK.
  Gelijk dat overigens met elk kunstwerk het geval is. Vincent van Gogh bleek ook niks "waard’
  tijdens zijn leven.
  De kunstenaar kan wel denken dat bedrag x of y, plus of min, de waarde is of zou moeten zijn maar uiteindelijk is dat gewoon "de opvatting op enig moment in de markt"; en zoals Vincent van Gogh dat ondervond kan dat niks zijn, want al zijn werken bleken onverkoopbaar en dus waardeloos. "Het kan verkeren!" Zei Brederode.
  De antwoorden uit de praktijk van dit moment geven aan: (dat)
  a) de theoretische waarde in het vrije economische verkeer op 0 of nog op minder gesteld moet worden; en wel vanwege de negatieve verhalen en leugens van de Milieudienst Noord-West Utrecht dat ik terzake:
  – "de aanwezige gifbelt enige aansprakelijkheid zou hebben als "schuldig eigenaar""; ze logen daaromtrent. (De overheid zou die juridische aansprakelijkheid moeten afdekken, doch doet dat niet maar maakt je "schuldig eigenaar" van HUN gif- en vuilnisbelt!!!)
  Verder leugens verkondigde dat ik:
  – "vervuilde grond zou hebben aangebracht voor de ophoging"
  – "olietanks in de grond zou hebben laten zitten"
  – "gelogen zou hebben omtrent de historische voorgeschiedenis van het terrein"
  – "gelogen zou hebben omtrent de mogelijkheden van noodzakelijke aan- en verbouw van het pand"
  dan blijkt zo’n verhaal te leiden tot een totale onverkoopbaarheid,
  met zelfs een negatieve waarde in het vrije economische verkeer, en zoals
  mij dat in 2004 ook is gebleken toen de potentiële koper W. afhaakte.
  ELKE ANDERE KOPER zou overigens natuurlijk ook afgehaakt zijn met zo’n negatief verhaal!
  Erbij komt dat ik sinds 1999 geen koper heb kunnen vinden. De onverkoopbaarheid van dit unieke pand staat daarmee wel vast.
  Nieuwe jurisprudentie: "Indien een o.g. onverkoopbaar is gebleken dient de waarde op 0 gezet te worden of zelfs negatief!"
  Dat ik daarnaast als een niet integer maar leugenachtig persoon werd neergezet is ten hemel schreiend maar wel de werkelijkheid! De overheid wordt geloofd en niet de verkoper/eigenaar. Dus ik stond voor Jan met de korte naam ten opzichte van W. in 2004 die mij dit allemaal verweet.
  En je weet hoe en wat Villa Mithras betekent in het publieke domein wanneer het gaat om de integriteit!
  Ik eis eigenlijk ook immateriële schadevergoeding wegens aantasting van mijn eer en goede naam! Wie wil eigenlijk en tegen welk bedrag als leugenaar worden neergezet?
  Ik niet voor 10 miljoen!
  Wie koopt er verder overigens omstreden rotzooi?
  Niemand toch?
  Ziedaar de feitelijke toestand sinds 2004.
  versus anderzijds
  b) de getaxeerde waarden; 3 rapporten inclusief (de niet doorgegane) verkoop in 2004 vanwege die leugens zie a) en die wijzen dan op een waarde (getaxeerd) tussen 2 – 2,4 miljoen euro zijnde ook het bedrag dat stond in de verkoopakte uit 2004 tussen mij en koper W.
  Koper W., en idem elke andere koper zou doen, haakte af vanwege de leugens en de onjuiste toestanden als verteld door de Milieudienst Noord-West Utrecht. Zie als omschreven onder a).
  nogmaals; terecht zou ELKE koper hebben afgehaakt met zo’n belastend verhaal.
  c) Derhalve beschouw ik "in het vrije economische verkeer" de algehele waarde van de locatie op MINUS 1 miljoen (tenminste) en concludeer tot een algehele onverkoopbaarheid als de belemmeringen onder a) niet worden weggenomen of opgelost. Als die Milieudienst Noord West Utrecht blijft liegen, en potentiële kopers blijft voorliegen ook omtrent het ‘schuldig eigenaarschap’ voor die gifbelt, dan blijf ik zitten met een onverkoopbare locatie tot in eeuwigheid plus mijn erven nadien.
  Los van de kunstzinnige waarde van het gebouw, de schilderijen en de wereldtuin.
  Ik hoop dat de rechter het allemaal begrijpt.
  Bovenstaande uitleg wordt door de onderliggende stukken beschreven en bewezen.
  Conclusie:
  a) de vrije onbezwaarde verkoopwaarde volgens taxaties is tussen 2 – 2,4 miljoen
  b) de bezwaarde en de negatief belaste waarde is minus 0 – negatief 1 miljoen.
  c) de WOZ-waarde is – zolang ik niet in de vrije markt kan opereren – tenminste te stellen op NEGATIEF of minus 1 miljoen. Zoals overigens ook mijn bank denkt!!!
  Ondertussen ben ik sinds alle ellende en commotie sinds 2004 "besmet" in de makelaarswereld.
  Dat ik in 2004 een koper vond die niet meteen het hele gebouw wilde platgooien, de wereldtuin met 5000 m3 beton erin verwerkt niet wilde slopen maar als bijzonder waardevol zag , was sowieso een unicum want immers sinds 1999 heb ik alle pogingen om een koper/opvolger te vinden zien mislukken. Dus hoezo?! Een waarde van boven het miljoen? Volgens de WOZ? Ze zijn gek.
  Ergo: het gaat er ook om dat ik een opvolger vind die de kunstzinnige waarde van het geheel onderkent want anders is de die ook NEGATIEF vanwege de desinvesteringen. Zelfs de netto bouwlocatie kost je dan nog tenminste 1 miljoen negatief.
  Daarom zeg ik wel eens:
  a) Of de wereld moet barsten
  b) Of ik.
  En dat laatste verwachten wel de bastards en de cultuurbarbaren; …. tenzij ik de strijd win.
  Waar blijft H.J.A. Hofland met zijn gedane toezeggingen voor landelijke aandacht?!

 10. Aad Verbaast 13 oktober 2009 om 21:29

  @Jan: dank voor je gedegen antwoord. Het lijkt me allemaal duidelijk en je uitleg spreekt boedelen en de waarheid (lijkt me) in deze.
  Nog wat vragen om het helemaal duidelijk te krijgen.
  Je schrijft:
  "Dat ik in 2004 een koper vond". Ik mag er dus van uitgaan dat er wel (serieuze?) kopers waren.
  Mijn vragen: wat waren de biedingen?
  En waarom ben je met die biedingen niet akkoord gegaan?

 11. jan bouma 13 oktober 2009 om 22:26

  @Aad… 21:29
  Nee! Er zijn eigenlijk nooit serieuze biedingen geweest sinds ik al in 1999 trachtte een koper te vinden.
  Alle makelaars in de regio hebben het wel geprobeerd. Daarvoor is de locatie teveel een te specialistisch en moeilijk kunstobject gebleken waarmee een koper zich maar moet willen identificeren.
  Alleen om deze reden al ben ik natuurlijk niet te beschouwen ‘als vergelijkbaar object!’ en dient die WOZ-waarde vernietigd te worden. Immers: nogmaals: wat is de waarde van een (onverkoopbaar) kunstzinnig gebouw? Elke simpele idioot kan overigens bij eerste oogopslag zien dat VILLA MITHRAS niet zomaar een willekeurig gebouw is "dat vergelijkbaar is met andere objecten in min omgeving!"
  Ja! Als je stekeblind bent kun je dat volhouden. Nu snap ik wel het jurisprudentiële gevolg dat zo’n WOZ in mijn geval niet kan worden opgelegd maar: ‘uitzonderingen bevestigen nu eenmaal de regels’. Het had wel moeten gebeuren!
  Op het allerlaatste moment zag koper W. er in 2004 vanaf. Hij deed nog wat checks bij de gemeente. O.a. over mijn stellige bewering dat hij kon aanbouwen aan de achterzijde maar op een verantwoorde wijze en die ik kon delen. Tenslotte ben en voel ik me als "architect" voor een acceptabele aanbouw verantwoordelijk. Daarvóór had ik bij de Dienst ‘Bouwen en Wonen’ van de gemeente al in 2003 de benodigde formulieren meegekregen waaruit die aanbouw bleek PLUS dat ik nota bene een schets, een ‘artistic impression’, had meegenomen bij die bespreking. W. vroeg toen bevestiging bij de gemeente voor die aanbouw maar kreeg van de Dienst Ruimtelijke Ordening 0 op zijn rekest omtrent die gewenste aanbouw! Domeinwerking van langs elkaar heen werkende diensten; snap je…
  Stond ik weer joker! Daarnaast vroeg W. mij hoe het zat met die gifbelt in die plas achter m’n huis en ‘of die vervuiling niet van invloed was op zijn aangrenzend grondstuk!’ En of ik dat hem kon garanderen. (uiteraard niet). Ook hier loog de Milieudienst door niet klip en klaar de verantwoording te nemen en W. juridisch te vrijwaren maar ook te garanderen dat de eigendom geen probleem voor hem zou opleveren. Alleen al door niet te spreken over het feit dat W. "een schuldig eigenaar" zou worden door de aankoop (dat fenomeen besefte ik toen ook niet!) ging de leugenachtige Milieudienst in de fout!!
  Vervolgens zou ik "gelogen" hebben omtrent de voorgeschiedenis van het terrein. En… "vuile of verdachte grond" hebben aangevoerd… Moet je voorstellen in tijd van een paar weken werden er 600 a 700 vrachtauto’s a 20 m3 per stuk aangevoerd met schone maagdelijke veengrond (en waar de provinciale ambtenaren bijstonden). Zo’n 12 a 14.000 m3!!!! "Verdachte grond" concludeerde dhr. Ganzenvoort van de gemeente en dat zegt hij nog steeds want het papiertje van de ‘schoongrondverklaring’ was er niet bij! Ze zijn allemaal compleet mesjogge maar ondertussen werd ik door de Milieudienst Noord West Utrecht en de ambtenaren van de gemeente Maarssen voor leugenaar gezet. Logisch dat W. afhaakte. Idem dat elk eenander zou doen. Sindsdien ben ik "besmet" want de hele affaire moet opgehelderd worden.
  Morgen maar weer verder met het verzamelen van ‘producties’.

 12. Aad Verbaast 13 oktober 2009 om 23:04

  @Jan: het verhaal krijgt steeds meer kop en staart..
  Zoals meer verhalen en gebeurtenissen waar dieper in gegraven wordt (en dan heb ik het niet over het veen).
  Succes overigens met het verzamelen van de producties. Lijkt me zomaar dat het een dik dossier wordt!

 13. Jezzebel 14 oktober 2009 om 07:48

  Good morning Sunshine 🙂
  Goedemorgen Jan.
  De laatste ochtend dat ik wakker word in het land van mijn hart.
  In het zonnetje op het terras nog even bij jou kom kijken.
  En denk, morgen ben ik weer thuis.
  Dan kletsen we verder,
  Als ik niet tussendoor toch weer even bij jou kom gluren. 🙂
  Fijne dag!
  .

 14. jan bouma 14 oktober 2009 om 08:17

  @Aad… 23:04
  In aansluiting op je opmerking terzake "de vorming van het dossier". Ik wijs de lezer en allen erop dat het hele dossier te lezen staat op het Internet door slechts in de Google zoekbalk in te vullen : de boze man.
  En dan krijgt men in 2 afleveringen het hele dossier te lezen. Ook verwijs ik naar de eerste aflevering hier op dit Vkblog met de titel: NIMMER ZAL HET RECHT NIET IN HET GEDING ZIJN als stelling.
  Vervolgens mag ik erop wijzen dat hier EXPLOREREND nieuw Recht gevormd moet worden want de stellingname sluit een verjaring uit die de voormalige milieucriminelen ten deel zou vallen. Na 30 jaar zouden de milieumisdrijven verjaard zijn. Hoe merkwaardig maar inconsequent! Ik zit immers WEL met de gevolgen tot op de dag van vandaag plus idem mijn erven. "Een verjaring" is immers juridisch ook een feit en een gevolg waarmee de stelling: NIMMER ZAL HET RECHT NIET IN HET GEDING ZIJN als onomstotelijk juist moet worden verklaard. "Het Recht" is namelijk niet alleen in het geding ten behoeve van de milieucriminelen maar gaat ook de samenleving aan ALS er gevolgen blijken.
  —————————————————————————————————————————————–
  De specifieke bedoeling van dit blog is de bewijsvoering en verduidelijking van mijn gelijk als je ook naar "de achterkant" van het verhaal kijkt. Letterlijk. Men ziet soms alleen maar de voorkant van een zaak maar er is ook altijd een ACHTERKANT. Ik meen dat dit blog volledig tegemoet komt om duidelijk te maken WAT "de achterkant – in meerder opzicht – van mijn gelijk is!"

 15. jan bouma 14 oktober 2009 om 08:25

  @Jezz…
  Idem goedemorgen.
  Dit blog is technisch en saai van aard voor je. Wellicht. Maar ik waardeer het dat je de noodzaak ervan begrijpt. Ik kom zo dadelijk ook mijn licht laten schijnen bij je. Voor de rest prepareer ik me alvast op je voornemen mij "met huid en haar" te verslinden na je terugkomst; morgen.
  Opmerking 1.
  Merkwaardig dat de tekst (voorlopig) van die droom waarin ik door Socrates wordt toegesproken geen of weinig aandacht krijgt. Ik las wel eens slechtere literatuur bedoel ik…:))
  Opmerking 2.
  Morgen gaan we door met de schilderijen. Aan bod komt dan het doek "Uit het raam!"
  Dat ook als onderdeel te beschouwen is van het totale oeuvre zoals bedoeld in mijn boek.
  Werk ze! En behouden terugreis alvast gewenst. Tot later.

 16. jan bouma 14 oktober 2009 om 11:19

  @Allen
  Voortgang.
  Zojuist toch een positief tel.gesprek gevoerd met een moedige makelaar.
  Zijn rapportage komt eraan. Ik meld het maar even tussendoor.
  M’n zwartgalligheid omtrent m’n verwachtingen wat goed en of rechts is
  speelt mij soms ten onrechte parten! Anderzijds… als u bedenkt dat ik de mensheid
  nog het voordeel van twijfel gun kunt u van mij ook niks anders verwachten dan in
  ieder geval dat ik geen cynisch nihilisme als leidraad in me heb.
  Dit laatste leidt tot niets.

 17. Aad Verbaast 14 oktober 2009 om 18:37

  @Jan: je reactie en dit ongelukkig ‘vooval’ doen me denken aan een schoon lied van de Drs P. "heen en weer".
  Alwaar hij uitvoerig uitlegt in zijn briljante tekst dat de overkant voor degene die aan de overkant staat de eigen kant is. En andersom natuurlijk. Vandaar dat dat gezicht snel veranderd als hij heen en weer vaart.
  Lijkt nogal op je "voorkant"en "achterkant" betoog. Aan metaforen geen gebrek!
  Om je wat op te beuren in dit onsmakelijke (vergif) verhaal daarom:http://www.youtube.com/watch?v=H4dt-8xSPrA

 18. jan bouma 14 oktober 2009 om 19:29

  @Aad…
  Aan elk betoog, hoe waanzinnig ook, wil ik wel m’n oor lenen
  want geen enkel betoog van de achterkant is nog slechter…. :))
  Die Drs. P. heb ik altijd wel kunnen waarderen.
  Hij en ik gebruiken hetzelfde oerdegelijk archaïsch klinkende
  Nederlands dat de basis is van onze betogen!
  Ik zond je hedenmiddag dacht ik toch wat opwekkende berichten?!

 19. Jezzebel 14 oktober 2009 om 22:35

  @Jan, tot morgen.
  Ik ben wel wat later.
  Maar dat moet je me maar vergeven.
  🙂
  .

 20. jan bouma 14 oktober 2009 om 22:41

  Jezz..
  Nietzsche zei: "…Reken op niks kun je ook niet teleurgesteld worden!"
  (maar ik ben Nietzsche niet):))
  Behouden aankomst etc. en take it easy.

 21. fred v. d. walhallahamburgerwalgkunstenmaker 15 oktober 2009 om 11:23

  Fraai huis, vijver en een mooie muur die aan Frankrijk doet denken
  Lijkt me goed wonen

 22. Jan Bouma 23 oktober 2009 om 13:53

  @Fred
  Paar dagen later.
  Mijn conclusie luidt, als onvermijdelijk te accepteren, dat je omschrijving
  "fraai huis, vijver, etc." niet resulteerde in een verkoopbaarheid aan derden die je opvattingen delen.
  Daarvoor gelden dan toch blijkbaar de criteria die ik hierboven vermeldde.

 23. jan bouma 5 januari 2010 om 10:04

  Een belangrijke samenvatting:
  t.k.n.: ondanks de woede blijven we wel koel analyseren. Daarom zie hierna.
  jan bouma 05-01-2010 07:25
  Een update per 5 januari 2010. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 komen er weer aan en dus mag het zittende College eraan herinnerd worden dat de huidige wethouder ERIK VAN ESTERIK (PvdA) mij beloofde in 2005 de "zaak te zullen oplossen" en daarop trok ik mijn rechtsontvankelijke klacht in bij de NATIONALE OMBUDSMAN over de misdragingen van de ambtenaren en de MILIEUCRIMINELEN der overheid. Ten onrechte trok ik die klacht in want ik kan nu procederen om m’n recht te halen…Daarom hieronder een verslag.
  ==
  04-01-2010 23:28
  @Aad… 13:10
  Thanks voor je comment. Ik heb al een keer uitgelegd in één van m’n blogs hier dat ik geen Ned. onderdaan ben die als beroepsmilitair wordt uitgezonden naar Uruzgan om daar het risico te lopen te "mogen sneuvelen voor volk en vaderland en Hare Majesteit!" Nee. Ik ben als elke andere staatsburger die het risico had op te lopen tegen wat crimineel overheidstuig (lees: de overheid), dat inderdaad liever de burger laat opdraaien voor de criminaliteit van de staat uit het verleden. De rechtsverkrachting bestaat dan hierin dat "de overheid liegen mag" in het belang der Staat (vgl. de Pikmeerarresten). Dat vinden alle andere onderdanen van Nederland heel gewoon behalve natuurlijk wanneer ze zelf slachtoffer worden! Uiteraard is dit niet toelaatbaar. In de afweging van de overheid mag een enkele burger rustig failliet gaan. En zal die burger tot in eeuwigheid zijn vervuilde locatie niet kunnen verkopen.
  Daarover zullen wij de rechter nog nader horen. De overheid wenst ook geen aansprakelijkheid te onderkennen "in het staatsbelang". Verjaringstermijn: 30 jaar na het delict dan liggen de daders op het kerkhof. Oorlogsmisdadigers worden nog wel voor het gerecht gebracht. Ook de Griffier van de vaste kamercommissie voor Justitie, D.S. Nava, bleek corrupt toen ik hem sprak over de juridische moraliteit van de Staat. Dus dan is het parlement eigenlijk verantwoordelijk. Maar ook de Raad van State, onze rechtscolleges enz. Ergo: de Staat is corrupt want er blijkt onvoldoende zelfreinigend vermogen.
  Het is met die bodemvervuilingen zo, dat ook al wordt er "spontaan olie aangeboord" in die plassen, en ook al kan ik tientallen vaten aanwijzen die liggen aan de oppervlakte, dan kun je er ZOGENAAMD toch naar zoeken en toch niks vinden. Dan vaar of loop je er gewoon omheen snap je? Dan doe je net alsof je gek bent; je suggereert een dekkend onderzoek maar ’t is allemaal fake en doorgestoken kaart. De bedoeling is expliciet erop gericht OM NIKS TE VINDEN.
  Er wordt pas ingegrepen als het onvermijdelijk is geworden. Dan hebben we een zgn. "worst case scenario"; zo heet dat. Dus ook al drijven er oliewalmen over de plassen, en kun je meerdere boortorens plaatsen… net als in Koeweit…, het maakt allemaal niets uit. Maar ’s avonds wel op TV een paar gevonden vaten "gevaarlijk XTC-afval" met veel heisa en bombarie tonen die door "de opsporingsambtenaren" aangetroffen zijn! DE HUICHELAARS! Hier bij mij liggen er teveel vaten in de plassen; en dus dan laat je gewoon de rotzooi liggen. 25 jaar lang, vanaf 1930-1955, werden met 5 dekschuiten elke dag gestort vanuit de stad Utrecht. Bij elkaar naar schatting 1,5 á 2 miljoen m3!
  Maar de daders liggen op het kerkhof. "Ikke nie weet!" De leugenaars! Er zijn god betere ’t honderden zoniet duizenden oudere Maarssenaren die direct onder ede willen verklaren en ook weet hebben van die storts.. Het schorriemorrie zegt echter:
  "Nee! Ikke nie weet;
  Nee! Ikke niks ken vinde in het archief!"
  De maffia is er niks bij!
  Maar er moet wel geïncasseerd worden:
  "Ken…ik effe vange de WOZ?"
  Dus eigenlijk "als het kalf verdronken is dempt men de put!" Voor de toegebrachte vermogensschade, de mij toegebrachte naamschade door mij te bestempelen als "milieucrimineel", m’n integriteit te bezoedelen, te liegen enz. ach… dat is allemaal nog ter beoordeling van de rechter. De rechter mag zich ook uitspreken over het bovenstaande. Enfin. De namen van de criminelen worden bij de dagvaarding wel bekend. Zij zullen geschiedenis schrijven en ik mag hopen dat ze het zich zullen herinneren tot op de dag dat ze sterven en dat hun nageslacht er nog aan herinnerd zal worden. Ook de voormalige gemeentesecretaris van Maarssen (en de huidige politiek verantwoordelijke) AD NEDERLOF zal gedagvaard worden. Hij was voorheen immers ook nog Directeur van de Milieudienst NW Utrecht en onder diens bewind konden de criminelen hun gang gaan! "For Christ sake!" Hij is nu weer werkzaam als hoge "milieuambtenaar bij de Provincie Gelderland!" Z”n opvolger G. Oosterloo, als tijdelijk interim gem. secretaris van Maarssen, mag zich ook verheugen in een dagvaarding. Enz., enz., de lijst wordt per dag langer..
  Af en toe moet je even memoreren waar de strijd ook alweer over ging. Men zou soms ten onrechte menen dat ik "de boze man" niet meer ben. Morgen staat dit comment op het internet. En er komt nog veel meer drek naar boven. Ik ben nog maar net begonnen met m’n aanklacht.
  Aad Verbaast 05-01-2010 00:12
  @Jan:
  Kijk het hele verhaal begint kop en staart te krijgen. Of zoals je wilt: man en paard. Die worden nu genoemd immers.
  En terecht.
  Het net wordt gesloten om de vissen die gevangen moeten worden.
  Het wordt tijd dat er ergens verantwoording moet worden genomen voor deze letterlijk vuile streken die zijn geleverd.
  De enige uitweg voor het opgeheven hoofd (iets waar politici nogal dol op zijn) is om toe te geven dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt. Ontkennen heeft weinig zin meer natuurlijk.
  Vervolgens zal er gerepareerd moeten worden. Spiegel: hoe zou de situatie zijn als dit alles niet gebeurd zou zijn. Dat vergelijk is prima te maken immers. De rest is slechts een rekensom.
  Men kan niet zijn rotzooi maar ergens dumpen en denken er verder zonder kosten vanaf te zijn. Die kosten moeten dan maar alsnog verdisconteerd worden. Nogmaals: de vervuiler betaalt!
  ==
  Opmerking. Men vergist zich als dat ik me laat afmaken door het overheidstuig zonder verweer. Ik dank @Aad verbaast voor zijn ondersteuning

 24. jan bouma 11 februari 2012 om 09:42

  Van:
  Aan:
  Onderwerp: Fw: BEROEPSCHRIFT C.A.M. Bouma/Gemeente Stichtse Vecht
  Datum: donderdag 9 februari 2012 15:13

  LS
  Geachte Ombudsman,

  t.a.v. mr J.A. Prins svp.

  Inzake dossier: 2006-02216

  Weledelgestrenge heer,

  Van uw medewerker dhr. Hekman begreep ik dat u mijn dossier uit 2006 niet bent vergeten… Dank daarvoor. Ik mag u verwijzen naar – wat mij betreft hopelijk – een laatste te veroordelen ambtelijk misbruik en willekeur. Zie daartoe in onderstaand Beroepschrift punt 3.2 d waarin bewijsbaar wordt erkend door mevr. Pijper van de gemeente Stichtse Vecht dat er in strijd is gehandeld met de WABO-wetgeving. Ook de Provincie is hierbij betrokken. De heer Hans Kentie, verantwoordelijk voor de Art. 19 WRO-vrijstellingen had geen inhoudelijk antwoord.
  De gemeente bedient zich hier van “een onjuist vergelijkingsobject voor de WOZ-waardebepaling” e.e.a. in relatie met het Beroepschrift dat ik t.b.v. mijn buurman en broer schreef.

  Inmiddels; en met dank voor uw interventie, verblijf ik

  Hoogachtend,

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  Subject: BEROEPSCHRIFT C.A.M. Bouma/Gemeente Stichtse Vecht

  AANTEKENEN

  Aan de Rechtbank
  Sector Bestuursrecht

  Postbus 13023

  3507 LA Utrecht

  Datum: 10 februari 2012

  kenmerk: S/Bou. 01

  BEROEPSCHRIFT

  van

  C.A.M. Bouma

  Straatweg 174

  3603 CT – Maarssen (Stichtse Vecht)

  hierna: belanghebbende

  gemachtigde: J.B.A.M. Bouma

  ex Art. 2:1 tweede lid van de Awb

  en Art. 6:17 van de Awb.

  tegen

  de heffingsambtenaar van de gemeente

  Stichtse Vecht mr. T.F. Monfils

  hierna: verweerder

  Inzake de ongegrondverklaring van het bezwaarschrift van belanghebbende d.d. 1 juni 2011 (prod. 1) tegen de WOZ-aanslag no. 908043 d.d. 29 april 2011; aanslagno. 102011353956 (prod. 2) ten bedrage van 1.011.000,– euro. Dagtekening van de ongegrondverklaring is 7 januari 2012. (prod. 3)

  Geachte Rechtbank,

  Toelichting.

  Belanghebbende is één van de vier maatschapleden in de maatschap gebroeders Bouma en deelgerechtigd (ieder voor 25%) in de onverdeelde nalatenschap van de erflaatster Mevr. M.A. Bouma-Lenssinck. De vier maatschapleden wonen respectievelijk in Ulrum (Groningen), Gorinchem en Maarssen. De maatschap bestaat sinds 1995 niet meer omdat toen alle gezamenlijke activiteiten werden beëindigd; ook fiscaal. Elk maatschaplid is sindsdien een zelfstandige. Er resteert nog slechts een registratie bij het kadaster en een onverdeelde nalatenschap omdat de laatste handelingen niet kunnen worden verricht tot ontbinding van de maatschap. Zo is de ontbinding en uitschrijving in het kadaster niet mogelijk vanwege de onverkoopbaarheid van het onroerend goed tengevolge van ondermeer de onjuiste afbakening ex WOZ Art. 16 lid 2 en de aanwezige ernstige bodemverontreinigingen van de eigendommen waarvoor geen juridische vrijwaringen worden gegeven ex Art. 75 lid 3 Wbb. Nieuwe eigenaren/erven worden op grond daarvan per definitie “schuldige eigenaren” en (uiteraard) is daar geen koper voor te vinden. Belanghebbende is bewoner en eigenaar en als belastingplichtige gemandateerd in de notariële “Akte houdende regeling mede-eigendom Mandeligheid” d.d. 6 augustus 1991 met betrekking tot het perceel A 5397 in aansluiting op zijn perceel A 5393; de in het geding zijnde WOZ-belaste zaak Straatweg 174. Potentiële kopers/rechtverkrijgenden/erven zullen zijn verplichting in de Akte van mandeligheid bij verkoop dienen over te nemen en kwijting te verschaffen aan de maatschap en belanghebbende zodat die uit de registers van het kadaster kan worden gehaald en de maatschap ook juridisch kan worden ontbonden. Perceel A 5397 (de achteraf ernstig gebleken vervuilde plas en oever) werd door de maatschap aangekocht op 9 september 1987. Op initiatief van de maatschap werd het onderzoek naar de ernst van de bodemverontreiniging van het perceel A 5397 ingesteld dat resulteerde in het rapport van de Grontmij in 1990/1991. Gemachtigde is een broer van belanghebbende. Hij is tevens procespartij vanwege de onjuiste afbakening alsmede executeur-testamentair in de nalatenschap. Belanghebbende is bewoner sinds september 1993 van Straatweg 174 en op die grond belanghebbende in de Akte houdende regeling mede-eigendom Mandeligheid en maakt aanspraak op een juiste objectafbakening.

  Belanghebbende brengt in het geding:

  1. Onjuiste objectafbakening ex WOZ Art. 16 a,b,c,d. van perceel A 5397

  1.1 De Waarderingskamer voor de WOZ zegt:

  25. Vraag: Hoe dienen de beide WOZ-objecten te worden getaxeerd als één onroerende zaak gescheiden wordt door een eigendomsgrens, zonder dat deze fysiek is waar te nemen?

  Antwoord: In dit geval dient de waarde van het gehele complex te worden bepaald.

  Vervolgens moet de waarde naar evenredigheid aan de verschillende kadastrale percelen toegedeeld worden, waarbij rekening wordt gehouden met de grootte en de ligging binnen het object. Deze werkwijze komt overeen met het bepalen van de waarde van een onroerende zaak die wordt doorsneden door een gemeentegrens.

  Vindplaats: Artikel 17, zesde lid, van de Wet WOZ.

  Dit betekent dat verweerder de beide economische eigenaren en gerechtigden in de ‘Akte houdende regeling mandeligheid’ tesamen met belanghebbende voor ieders 1/3 deel in de gezamenlijke eigendom van perceel A 5397 dient te belasten voor de WOZ. Zie de kadastrale nummers Te weten: A 5537 en A 5395. (Prod. 4); foto’s tonen aan het topografische geheel van A 5397 met A 5395.

  1.2

  Aan verweerder komt het recht van herstel toe van de onjuiste objectafbakening. Zie: LJN: BG2050, Rechtbank ‘s-Gravenhage , AWB 07/5807; idem: LJN AO3437, Gerechtshof Leeuwarden, BK 1122/02 WOZ.

  Belanghebbende vordert dan ook een nieuwe objectafbakening. Zie ook Art. 28 WOZ waarin dat recht wordt erkend.

  1.3 Idem zegt de Waarderingskamer voor de WOZ:

  30. Vraag: Kan er sprake zijn van één WOZ-object indien een onderdeel van het complex in eigendom is bij een ander lid van de maatschap (of vennootschap onder firma (v.o.f.)) die het gehele complex gebruikt?

  Antwoord: Nee.

  De omstandigheid dat voor delen van een object er verschillende zakelijk gerechtigden zijn, brengt met zich mee dat er geen sprake kan zijn van één WOZ-object. De omstandigheid dat die delen bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn, doet daar niets aan af. Tevens is bepaald dat aanlegsteigers, zoals het geval is met betrekking tot de mandelige eigenaren en het perceel A 5397, dat dat werken zijn die duurzaam ter plaatse blijven en dus als gebouwd eigendom dienen te worden beschouwd: HR, 10 september 2002, nr. 37128, Belastingblad 2002, p. 1142

  1.4

  Het voorgaande ook geheel aansluit op de bedoeling en de systematiek van de Wet WOZ dat de genothebbende en gebruiker worden belast. Zie ook: http://www.vastgoedkennis.nl/docs/MRE/10/Rooseboom.pdf

  1.5

  Ingevolge voorgaande bepalingen er een onjuiste objectafbakening door verweerder wordt gehanteerd en wel op grond van de “Akte houdende regeling mede-eigendom Mandeligheid” van 6 augustus 1991 waarmee geen rekening is gehouden en dus een onjuiste waardebepaling daaruit voortvloeit.

  1.6

  Op de heffingsambtenaar rust de bewijslast om de juistheid van de door hem bij de waardebepaling toegepaste objectafbakening aan te tonen. Aan deze bewijslast heeft verweerder niet voldaan. Bij de objectafbakening komt aan verweerder geen beoordelingsvrijheid toe (vergelijk HR 9 mei 2003, nr. 39 87, BNB 2003/270). De objectafbakening vloeit rechtstreeks voort uit de wet. Alle feiten en omstandigheden dienen in aanmerking te worden waaronder uiteraard die van de Akte van Mandeligheid en de ernstige bodemverontreinigingen.

  1.7

  De notariële Akte is destijds door de toenmalige burgemeester O. Feitsma van Maarssen mede ondertekend en was verweerder als archiefstuk dus bekend.

  1.8

  Op grond van voorgaande rechtsoverwegingen en uitleg van de Wet WOZ meent belanghebbende al nietigheid te kunnen claimen van de opgelegde WOZ-aanslag en zou een verdere inhoudelijke behandeling door uw Rechtbank overbodig zijn.

  Ten overvloede merkt belanghebbende op:

  2. De waardebepaling van het object “in het vrije economische verkeer” ex Art. 17 lid 2 van de WOZ van de percelen A 5393 en A 5397; Straatweg 174.

  2.1

  Verweerder miskent het prevalerende recht dat moet worden toegekend aan Boek 3, 3e Boek (vermogensrecht) inzake het eigendom; idem Boek 5, BW – zakelijk recht, eigendomsrechten. Tesamen investeerden de eigenaren van het Slijk ca. 500.000,– euro om rechtsgeldige jurisdictie te kunnen hebben over hun eigendommen. De inbreuk van verweerder is een onrechtmatige daad ex Art. 6:162 BW. Er is geen sprake van een “nihilwaarde” maar van een onbekende negatieve waarde waardoor er geen kopers zullen zijn vanwege de ontbrekende (geweigerde) juridische vrijwaringen ex Art. 75 lid 3 (prod. “h”) van verweerder/de Staat, en waardoor belanghebbende ten eeuwige dage zal blijven zitten met onverkoopbaar onroerend goed waar hij en zijn erven (kopers) ook tot in eeuwigheid mee zullen blijven zitten. Dit is in strijd met regels van behoorlijk bestuur en in strijd met voornoemde wetten, de Wet WOZ en van de EHRM. Er is geen vrije onbezwaarde eigendomsoverdracht mogelijk ex WOZ art. 17 lid 2 van het eigendom van belanghebbende. Die onbezwaardheid impliceert immers dat “koper in het vrije genot en gebruik moet kunnen worden gesteld”. Dat is niet het geval.

  2.2

  Naar het oordeel van belanghebbende kan de heffingsambtenaar ook niet “facultatief vrij winkelen” met betrekking tot de te waarderen percelen door die – omdat ze voor hem een onbekende negatieve waarde hebben, en omdat hem dat beter uitkomt – die dan maar buiten beschouwing te laten dan wel op “nihilwaarde” te stellen terwijl de zaak onverkoopbaar is vanwege de ernstige bodemverontreinigingen en die voor juridische aansprakelijken als kopers/erven te laten. “Schuldige eigenaren” krijgen immers geen juridische vrijwaringen. In tegendeel; ze worden aansprakelijk gehouden. (Prod. “h”; brief d.d. 12.04.2011). Met betrekking tot het verhaalsrecht van verweerder/de Staat merkt belanghebbende op dat het proefschrift van Dr. J.W.K.M. Meijer; “ongerechtvaardigde verrijking” hierin volstrekt duidelijk is. Op pg. 400 wordt een zaak beschreven met betrekking tot het verhaalsrecht van de Staat/verweerder: Rechtbank Haarlem 5 maart 2002, JM 2002, 116 (Staat – Zaanwit)
  Marnel koopt in 1981 het Scado terrein te Zaandam voor een bedrag van
  f 2.000.000,- . Marnel blijkt op de hoogte zijn geweest van de verontreiniging van
  het terrein. Ter beperking van de aansprakelijkheid heeft Marnel het Scado-terrein in
  1983 doorverkocht aan haar dochtervennootschap Zaanwit b.v. voor een bedrag van
  f 200.000,-. De poging de aansprakelijkheid te beperken slaagt niet geheel. De Staat
  vordert op grond van ongerechtvaardigde verrijking van Zaanwit betaling van
  f 2.006.192,25 zijnde het verschil tussen de waarde in verontreinigde toestand (f 0,-)
  en de waarde in gesaneerde toestand (ongeveer f 2 miljoen). De totale kosten van
  sanering bedragen f 5.039.653,-.

  Blijkens het hoger beroep van gemachtigde bij het Belastinghof te Arnhem wordt ter kennisneming van Uw Rechtbank het navolgende onder uw aandacht gebracht; met name punt 4.6 is van belang.

  ==
  4.4. Appellant verwijst ook naar hetzelfde standpunt van Mr. Roy Samson van de Provincie Utrecht. (prod. “f”) Ook hij acht Art. 17 lid 2 van de WOZ onverenigbaar met de feitelijke situatie van appellant waardoor een “onbezwaarde eigendomsoverdracht” mogelijk is.
  4.5. Appellant verwijst ook naar de opvatting van de onbetwistbaar aangestelde deskundige, Hoofd Bodemsaneringen van de Grontmij, Jurgen Wernsing, hij stelt: “dat er sprake is van onverkoopbaar onroerend goed omdat er tot Sint Juttemis geen zekerheden zijn te geven m.b.t. de ernstige bodemverontreinigingen c.q. de verhaalskosten door de Staat/verweerder bij een eventuele sanering van de VGS (Voormalige Gesloten Stort) het Slijk bij de “schuldig eigenaren”. (prod. “e”)
  4.6. Appellant verwijst ten overvloede naar het laatste standpunt van verweerder “dat appellant niet vrijuit gaat ten aanzien van de aankoop van perceel A 3316 in 2004” waardoor het voorbehoud van schadeverhaal wordt bevestigd en tevens de “onbezwaarde eigendomsoverdracht” onmogelijk is.
  4.7. Appellant verwijst naar de gevoerde correspondentie van belanghebbende (= Straatweg no. 174) met verweerder. Hij krijgt geen ondubbelzinnige juridische vrijwaringen van de gemeente/verweerder ex Art. 75 Wbb, lid 3. Ten gevolge daarvan wil geen enkele makelaar “zich eraan branden” en blijft hij zitten met onverkoopbaar onroerend goed. Idem dat het geval is m.b.t. appellant en diens eigendom. (prod. “d”)
  4.8. Appellant wijst anderzijds op een vereiste in de wet WOZ Art. 17 lid 2 waaraan invulling dient te worden gegeven. Hij wenst na verkoop gevrijwaard te blijven van aansprakelijkheid van kopers/erven wegens verborgen gebrek dan wel claims. Die vrijwaringen worden niet gegeven. Appellant wijst overigens ook op de twee eerdere tussenvonnissen van de Rb. Utrecht waarin appellant gelijk kreeg wegens de onbecijferbare kosten en omvang c.q. de milieuschadelijkheid van de voormalige gesloten stort (VGS) ’t Slijk.

  ==

  Uw Rechtbank oordeelde:

  zaaknummer: SBR 10/2296 WOZ V47

  2.11 Gelet op hetgeen overwogen in 2.8 moet het beroep tegen de bestreden uitspraak gegrond worden verklaard en moet deze uitspraak worden vernietigd. Of en in welke mate de in 2.8 bedoelde omstandigheden zich op de waardepeildatum voordeden en in welke mate deze van invloed zijn op de waardebepaling behoeft verder onderzoek. De rechtbank draagt verweerder daarom op een nieuw besluit te nemen en daarin te betrekken de mate, aard en omvang van de bodemverontreiniging, wie aansprakelijk is voor deze verontreiniging, of een saneringsplicht voor eiser bestaat en, zo ja, welke kosten deze sanering met zich brengt voor eiser en in hoeverre het vorenstaande de waarde van de onroerende zaak op de waardepeildatum drukt. Verweerder dient binnen zes weken, met inachtneming van deze uitspraak, een nieuwe uitspraak op het bezwaar te nemen.

  2.3

  Verweerder heeft dat niet gedaan. Er is geen rekening gehouden met een juiste objectafbakening waarin de ernst en mate van de bodemverontreiniging en de aansprakelijkheid worden verantwoord. Er is daardoor geen “onbezwaarde vrije overdracht ex Art. 17 lid 2 van de WOZ” mogelijk van het perceel A 5397 van belanghebbende. Idem overigens alle andere kadastrale percelen van het Slijk, de VGS.

  2.4

  Verweerder past vervolgens wel een “rompslompforfait” toe ten laste van het perceel A 3316 (= Straatweg 178, van gemachtigde) maar doet dat niet voor het perceel van belanghebbende dat onderdeel uitmaakt van de VGS ’t Slijk en dat net zo ernstig vervuild is gelijk alle plassen in het Slijk van de VGS. Na correctie van de foutieve objectafbakening zou dat wel moeten en met inachtneming van hetgeen bepaald is in het Uitvoeringsbesluit van de WOZ Art. 3 dat bepaalt de gevolgen van de objectafbakening met betrekking tot het Uitvoeringsbesluit Art. 3:

  “..Nu vaststaat, blijkens de stukken, dat verweerder per peildatum heeft verzuimd om de op die datum al bekende ernstige bodemverontreiniging te verdisconteren treedt in werking Art. 3 Uitvoeringsbesluit waardering onroerende zaken mede ook ten behoeve van de overige belanghebbenden/eigenaren van de voormalige stortlocatie Het Slijk. Art. 3 bepaalt: Indien een op voet van hoofdstuk IV van de wet vastgestelde waarde ten gunste van een belanghebbende wordt verminderd, vermindert de in Art. 1, tweede lid, van de wet bedoelde gemeenteambtenaar dienovereenkomstig en gelijktijdig bij beschikking de te hoog vastgestelde waarde ten gunste van alle overige belanghebbenden ten aanzien van wie met betrekking tot dezelfde onroerende zaak de waarde eveneens te hoog is vastgesteld. En wel tengevolge van de omstandigheid dat het tijdstip van belang is.
  Tijdstip van constatering
  Er is onderscheid in behandeling van bodemverontreiniging die is ontstaan na de waardepeildatum en bodemverontreiniging die al bestond maar na de waardepeildatum wordt ontdekt. In het eerste geval is art. 19 Wet WOZ van toepassing. Als de bodemverontreiniging na de peildatum wordt ontdekt maar op de peildatum reeds aanwezig was dan is er sprake van een onjuiste taxatie in verband met een onjuiste voorstelling van de feiten. Een beroep op art. 2 Uitvoeringsbesluit Wet WOZ behoort dan tot de mogelijkheden. Blijkens het rapport van de Grontmij uit 1990/1991 en de en de brief van de Provincie Utrecht van 1993 en 2009 (prod. brief 17 juni 2009: “j”)) bleek dat verweerder op de hoogte was van de ernstige bodemverontreinigingen…”

  2.5

  Alle aanwonenden zijn eigenaar van de oever en de plassen om rechtsgeldig “de oever c.q. hun tuin te kunnen betreden, een boot te kunnen afmeren, en te komen en te gaan van en naar de Vecht”. Daarvoor is door hen geïnvesteerd ca. 500.000 euro in de eigendomsrechten ex B.W. Boek 3; 3e Boek en Boek 5 van het B.W. Er is geen sprake van een publiek eigendom. Belanghebbende wijst er overigens op dat ten onrechte de economische eigenaren Kahn (A 5537) en Bos (A5395), en ondertekenaars krachtens de Akte van Mandeligheid, veronderstellen gevrijwaard te zullen zijn van aanspraken zijdens de Staat wegens “ongerechtvaardigde verrijking” want bij sanering van hun economische eigendom zullen zij ook verrijkt worden. Zie ook: http://www.oocities.org/warendorf1/Wb...
  “..Wanneer de sanering niet urgent is, is de dreiging van een bevel natuurlijk nihil. Dan doet zich bijzonder pijnlijk voelen dat kostenverhaal achteraf niet meer mogelijk is, want kostenverhaal achteraf is wel mogelijk als het gaat om niet urgente gevallen. Art. 75 Wbb geeft immers de mogelijkheid tot kostenverhaal met betrekking tot alle gevallen van ernstige verontreiniging, urgent of niet. Vgl. Rb. Zwolle 9 april 1997 inzake Staat/Heijboer, r.o. 5.4, TMA 1997, 5, p. 128 e.v.; JM 1997, 22. ..”

  2.6

  Verweerder stelt ten onrechte “Het is niet aan een afdeling belastingen te bepalen of een perceel perceel onverkoopbaar is of niet.”

  2.7

  Belanghebbende verwerpt deze stelling (2.6) daar immers de heffingsambtenaar (of “de belastingen”) wel de aanslag oplegt (op basis van foute objectafbakening) maar daarbij niet de relevante feiten en omstandigheden (de onverkoopbaarheid) in de waardebepaling betrekt. Er is geen rekening gehouden met de marktomstandigheden dat geen enkele makelaar zich eraan wil branden. Idem zeggen de deskundigen, milieujurist mr. Roy Samson van de Provincie Utrecht en de onbetwist aangestelde deskundige Jurgen Wernsing van de Grontmij “dat het o.g. onverkoopbaar is”. Ook bij toekenning van een rompslompforfait is nog altijd wel een handtekening vereist van een koper die het gehele perceel A 5393 en A 5397 wil verwerven inclusief de ernstige bodemverontreinigingen. Zonder de juridische vrijwaringen door de gemeente/verweerder ten behoeve van de kopers/erven zal die handtekening niet gezet kunnen worden zoals ook is gebleken. Belanghebbende heeft zich ingespannen om zelf de waarde te bepalen. Hij kwam daarmee niet verder dan een “off the record” antwoord van de makelaar Dick Gerwig die zei: “je zou misschien 7,5 ton kunnen vragen” terwijl de aanslagwaarde voor de WOZ door verweerder is gesteld op 1.011.000,– Gerwig, en ook andere makelaars, wensen zich niet schriftelijk uit te laten over een te verkopen Voormalige Gesloten Stort (VGS) Het Slijk in combinatie met het woonhuis Straatweg 174. Derhalve kan belanghebbende ook geen schriftelijk bewijs leveren van zijn pogingen.

  2.8

  Belanghebbende mag uw Rechtbank wijzen op de inconsequente en tegenstrijdige opvatting van verweerder.

  Indien het zo zou zijn “dat het niets uitmaakt” (bij herhaling door verweerder gesteld), of er sprake is van wel of geen ernstige bodemverontreinigingen met daaraan te verbinden risico-aansprakelijkheid voor kopers/erven, dan zou verweerder dat natuurlijk kunnen bewijzen door juridische vrijwaringen te verschaffen ten behoeve van potentiële kopers/erven/eigenaren. Hij doet dat niet maar laat de risico-aansprakelijkheid bij de eigenaren/kopers/erven die, naar het oordeel van verweerder, gerust failliet mogen gaan vanwege de onverkoopbaarheid van hun eigendommen.

  2.9

  Belanghebbende verzet zich niet tegen een waardebepaling als die op realiseerbare en marktconforme gronden gebaseerd kan worden. De voorwaarde is dat die in de praktijk dan ook inderdaad realiseerbaar moet zijn zoals in de Wet WOZ vereist is. Anders gezegd: indien verweerder een geïnteresseerde koper/makelaar zou hebben, en die volledige kwijting wil geven aan belanghebbende inclusief de aankoop van het perceel A 5397 volgens een correcte objectafbakening en de bepalingen in de Akte van Mandeligheid wil nakomen, dan zou de aanslagwaarde van 1.011.000 euro misschien verdedigbaar zijn. Dat is niet het geval. Op verweerder berust de bewijslast om het tegendeel te bewijzen. Belanghebbende komt niet verder dan “een mogelijke vraagprijs van 750.000,– euro”. In feite zijn de percelen van belanghebbende dus onverkoopbaar zonder de juridische vrijwaringen en zou zelfs een ambtelijke vermindering (overschrijding van meer dan 20%) in acht dienen te worden genomen door de heffingsambtenaar.

  3. Het referentieobject Straatweg 170 dat ook aan het Slijk gelegen is en waarvoor 900.000,– euro betaald is.

  3.1

  Belanghebbende merkt op dat deze (enige) vergelijking van verweerder faalt. Betreffend perceel A 5006 is geen vergelijkbaar object omdat de feiten en omstandigheden voor de waardebepaling geen rekening houden met een juiste objectafbakening en – mutatis mutandis – toe te rekenen verhaalschade als die van alle andere percelen in het Slijk die in principe ook onverkoopbaar zijn zonder juridische vrijwaringen. De navolgende feiten zijn aan de orde:

  3.2

  a) op 22 december 2004 verkreeg AMGRO middels notariële akte de eigendom van perceel A 5006 van de maatschap Gebroeders Bouma door betaling van 128.445,05 Euro. Perceel A 5006 was door de maatschap in eigendom verkregen op 24 april 1978. Toetsingscriterium voor het tijdstip van “het schuldig eigenaarschap” is het rapport van de Grontmij uit 1990/1991. Voor die tijd bestond er formeel geen grondslag voor “het schuldig eigenaarschap”.

  b) AMGRO heeft perceel A 5006 (kennelijk) doorverkocht in 2006 aan Van der Linden (Straatweg 170) met diens aangrenzend perceel A 4725.

  c) onbekend is tegen welke condities. Mogelijk heeft AMGRO juridische vrijwaringen geboden ex Wbb Art. 75 lid 3 aan Van der Linden en/of de gemeente heeft dat gedaan met betrekking tot de ernstig verontreinigde plas en oever A5006 of is dat niet gemeld aan Van der Linden. De maatschap heeft voldaan aan de meldings- en informatieplicht aan AMGRO in 2004 “dat het perceel A 5006 ernstig verontreinigd is daar het immers deel uitmaakt van de VGS het Slijk”.

  d) WABO-publikatieplicht Hfdst. 2; Art. 1. Verweerder heeft in strijd met de WABO-publikatieplicht verzaakt te melden aan omwonenden dat het perceel Van der Linden A 4725 bebouwd zou worden en wel door een complete nieuwbouw van een nieuw huis op dat perceel. Dit feit werd erkend door de gemeente bij monde van mevr. Pijper op 17 juni 2011 aan gemachtigde “dat er dan sprake was van een clandestiene bouw”. Gemachtigde kan de nalatigheid van de gemeente niet anders plaatsen dan binnen de context van zijn Bezwaarschrift d.d. 6 december 2007 tegen de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan; zijn bezwaarschrift werd verworpen. De te late publikatie van de gemeente vond plaats in de VAR op 8 november 2010 terwijl het nieuwe huis van Van der Linden toen al lang en breed gerealiseerd was. De voorstelling van verweerder “dat het hier zou gaan om een vergelijkbaar object dat ook aan het Slijk gelegen is en verkocht” is dus onjuist en zelfs misleidend.

  e) naar het oordeel van belanghebbende faalt dan ook een vergelijking met het perceel Straatweg 170 in relatie met Straatweg 174 van belanghebbende omdat de feiten en omstandigheden van de VGS Het Slijk en de nieuwbouw niet op juiste wijze in de waardebepaling zijn verdisconteerd.

  Met conclusie:

  – Uw Rechtbank te verzoeken tot gegrondverklaring van dit Beroepschrift.

  – Uw Rechtbank te verzoeken te voorzien in:

  a) een onherroepelijke eis aan verweerder tot het verstrekken van een vrijwaringsverklaring ex Art. 75 Wbb lid 3 voor de eigendommen in Het Slijk ten behoeve van de eigenaren; zijnde geen “schuldige eigenaren”.

  b) indien die eis a) niet binnen de bevoegdheid van uw Rechtbank valt dan te voorzien in in een gegrondverklaring van het beroep van belanghebbende dat het WOZ-object Straatweg 174 onverkoopbaar is.

  c) een juiste objectafbakening van de percelen A 5397 en A 5393 van belanghebbende.

  Tevens verzoekt belanghebbende uw Rechtbank om een kostenveroordeling van verweerder in de proceskosten van deze procedure. Belanghebbende en zijn gemachtigde, tevens procespartij, menen dat aan uw oordeel te laten. Een billijke vergoeding omvat in ieder geval teruggave van het betaalde Griffierecht en die van de juridische bijstand en eventuele reiskosten in verband met een zitting.

  Bijlagen.

  1. De Beschikking

  2. Het bezwaarschrift op de Beschikking

  3. Ongegrondverklaring

  Producties:

  a) machtiging

  b) getekende Overeenkomst met de prov. Utrecht d.d. 9 februari 2011

  c) correspondentie waaruit blijkt dat de overeenkomst van 9 februari wordt gesaboteerd/niet uitgevoerd

  d) brief d.d. 21 februari 2011; bezwaar belanghebbende

  e) deskundigenrapportage van de Grontmij (uit vele) d.d. 8 augustus 2011

  f) standpunt van de provincie dat niet in overeenstemming blijkt met c)

  g) kadastrale uittreksels en foto’s m.b.t. de juiste objectafbakening

  h) brief d.d. 12 april 2011 van verweerder waaruit blijkt “dat er geen vrijwaringen worden gegeven”

  i) kadastraal uittreksel met betrekking tot de referentiepercelen van Van der Linden – Straatweg 170

  j) brief van 17 juni 2009 van de provincie waaruit blijkt dat verweerder heeft gelogen.

  Gemachtigde: J.B.A.M. Bouma

 25. Jan Bouma 21 augustus 2012 om 11:49

  Update. Voor de laatste ontwikkelingen zie het blog: La tristesse d’une mère. Alwaar geschreven staat ook dit.
  ==
  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries in verband met een zitting d.d. 6 november 2012 tengevolge van de Awb Art. 8:68. Ik antwoord in onderstaand bericht de heer Aalt van Donselaar (politie Utrecht) die mij bericht heeft in verband met een te starten strafrechtelijk onderzoek en wat zijn uitgangspositie daarbij zou zijn…
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, August 16, 2012 10:56 AM
  To: Donselaar, A. van (Aalt)
  Subject: Re: 2e bericht ontvangen onderzoek

  Geachte heer Van Donselaar,
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl

  Met betrekking tot uw onderstaand “1e bericht ontvangen onderzoek” van 15 augustus 2012 heb ik overleg gevoerd met mijn raadslieden mr. a.p. van stralen en mr. c.t.w. van dijk van info@pietersadvocaten.nl . Zoals u bekend is staan zij mij bij sinds medio 2009 in de lopende rechtszaken. Wij kwamen tot de navolgende conclusies.

  1. Het doel van het doen van een strafaangifte bij het OM beoogt rechtsherstel te verkrijgen voor de rechtzoekende.
  2. Indien u, zoals u aangeeft, het strafrechtelijk onderzoek wilt beperken “naar strafbare feiten op grond van de milieuwetgeving” zal dat rechtsherstel voor de rechtzoekende niet gerealiseerd worden.
  3. Met name betekent dat bijvoorbeeld voor deze strafaangifte er geen rechtsherstel wordt gerealiseerd:
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Wednesday, July 18, 2012 2:53 PM
  To: rob.van.den.brink@utrecht.politie.nl ……..uw verbalisant in 1e aanleg en door wie u bent geïnformeerd.
  Subject: Fw: AANGIFTE 1 – OM
  EMAIL 3 ; concrete WETSARTIKELEN m.b.t. nalatige overheden waaronder de gehele gemeenteraad vanaf 2004!!
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, July 05, 2012 9:40 AM
  To: pieter.paul@xs4all.nl ………..hier wordt ook de verantwoordelijke politiek aangesproken (Groenlinks).
  Subject: Fw: AANGIFTE 1 – OM
  Beste heer Paul,
  Het lijkt me correct, naast de lijst rapportvervalsingen, u (voorlopig) nog deze aangifte (1) te sturen omdat die gaat over de gemeente(raad).
  De aangeklaagden zijn hier o.a.:
  het toenmalige zittende College van B&W en toenmalige Raad in 2004 tot op heden.
  waaronder de personen: drs. J. van der Sluis – burgemeester
  de heer Ad Nederlof directeur van de Milieudienst N.W. Utrecht later gemeentesecretaris.
  een reeks ambtenaren waaronder L. Ganzenvoort, de heren Hendriks en De Beer die bewijsbaar hebben gelogen enz.
  Heb deze kwestie ook al eerder plenair aangemeld begin dit jaar via de heer Hekman en de Raad toegesproken zoals u weet.
  En in het verleden talloze malen aan de orde gesteld bij het College van B&W.
  Verneem graag uw reactie.
  Met vriendelijke groet;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur: zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie, waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van 2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie: http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen wetgevingen.
  ==
  4. Dit betekent dat u verzocht wordt uw strafrechtelijk onderzoek te doen richten op het rechtsherstel van de rechtzoekende.
  5. Idem betekent dat door zo’n onderzoek de strafrechtelijke daden worden gescheiden van de bestuursrechtelijke zaken; al hetgeen uiteraard door de bestuursrechter mevr. mr. J.R. van Es- de Vries zal worden gewaardeerd. Zij heeft, zoals u wellicht weet, op grond van de Awb Art. 8:68 besloten tot een nader onderzoek. Een rechtszitting is voorzien op 6 november 2012.
  6. Ook mag verwezen worden naar de instemming van de Hoofdofficier van justitie dr. mr. J.R. Bac van het Parket Utrecht d.d. 11 mei 2011 (kenmerk: 3000/35/11) met het doen van de strafaangifte die uiteraard dan ook adequaat dient te zijn.
  7. Derhalve zouden wij graag van u vernemen of het strafrechtelijke, te voorziene, onderzoek dienovereenkomstig zal worden aangepakt.

  Inmiddels;

  Met vriendelijke groeten,

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

 26. Jan Bouma 8 oktober 2012 om 04:47

  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking met het College van B&W van Stichtse Vecht.
  Aanwezig: mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld, burgemeester, wethouder Piet Ploeg, juridisch medewerker van de gemeente Dhr. Gorissen (s.s.t.t.)

  C.A.M. Bouma (procespartij/gedupeerde), ondergetekende J.B.A.M. Bouma en 2 raadslieden van http://www.Pietersadvocaten.nl.

  Beste heer Van der Zee,

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Zee een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen gewoon “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking

  Beste heer Van der Z.

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Z. een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

 27. Jan Bouma 9 oktober 2012 om 10:39

  Strafrechtelijke procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting van 6 november 2012; 13:30 uur.
  ==
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:16 PM
  To: 6826@utrecht.politie.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Van der Zee,
  Een concreet bewijsstuk van een cover up. Zie hierna.
  Suggestie. U zou Lylke Ganzenvoort (de top-milieuambtenaar die alle
  rapporten kent en dus Broeke van info. voorzag) eens kunnen vragen WAAROM
  hij niet de juiste info. heeft verzonden?
  Inmiddels;
  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:12 PM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Christian/René,
  TKN svp. de bijlage.
  Groet! JB

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:11 PM
  To: info@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  LS
  per email/post

  t.a.v. het College van B&W alsmede de gemeenteraad.

  M.v.G.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:07 PM
  To: paulpg
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  c.c. : a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. : 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. : de Rechtbank Utrecht op basis van Art. 8:68 van de Awb t.a.v. Mevr.
  mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012. (brief)

  Beste heer Paul,

  Dank voor uw reactie.

  1. Inderdaad heb ik vanochtend met erik.broeke@stichtsevecht.nl uitgebreid
  telefonisch gesproken inzake “het verhaal” dat hij aan u heeft verzonden
  d.d. 26 september. Ik heb hem, en zijn baas Lylke Ganzenvoort, verwezen voor
  wat betreft de correcties in “dat verhaal” naar mijn juridische blog site en
  naar de onderstaande email aan u.
  2. Ik heb hem verder in het vooruitzicht gesteld EEN BRIEF en een EMAIL aan
  het College van B&W te zullen sturen inzake het onvolledige, zeg maar “de
  ONJUISTE info.” die hij (Broeke/J.W.F Berkel) aan u heeft verzonden. Lylke
  Ganzenvoort wist immers beter, net als u, en net als ik. U had dus ook
  kunnen reageren op de “onjuiste verslaglegging” van de gemeente.
  3. En wat er onjuist aan is kunt u lezen in m’n email aan u en aan Dik van
  ‘t Hof.
  4. Sinds ik het rapport van de Grontmij in 1990/1991 initiëerde is de
  gemeente en de provincie en het Waternet en de VROM-inspectie en de
  milieudienst N.W. Utrecht bezig om de kluit te belazeren. Onderzoeken worden
  weliswaar CONTINU aangekondigd (sinds 1990/1991) maar het is dan niet echt
  de bedoeling…. “dat er dan iets nadeligs gevonden wordt.., want meten is
  weten; dus kun je dan maar beter niks meten, hè?!”
  5. Ik ben het zat! Ondertussen is het o.g. onverkoopbaar met een
  miljoenenschade en met schade voor “de betrouwbaarheid” van de overheid
  wegens de cover up.
  6. Dit strafrechtelijke onderdeel wordt thans door het OM onderzocht. En
  daarbij is ook van belang de navolgende aanklacht die de gemeenteraad
  aangaat:
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften,
  opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te
  verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de
  eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur:
  zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie,
  waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van
  2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie:
  http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de
  handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de
  rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de
  rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen
  wetgevingen.
  ==
  7. U kende ook de rapporten van T&A, de aanbevelingen, etc.
  8. Ik zal zo dadelijk deze email aan het College van B&W zenden incl. aan de
  milieupolitie 6826@utrecht.politie.nl voor het zoveelste bewijs van de cover
  up.

  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: paulpg
  Sent: Monday, October 08, 2012 2:23 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste mijnheer Bouma,

  Dank u voor uw reactie op de antwoorden van het college. U roert een
  goed punt aan denk ik dat ‘t Slijk, althans een deel daarvan aangemerkt
  zou moeten worden als “voormalig gesloten stort”. Ik neem tenminste aan
  dat u dat bedoelt met VGS. Want volgens mij is ‘t Slijk in feite een
  VGS.

  (Noot. Inderdaad; ik zeg ook niets anders. Jan Bouma)

  Verder zag ik u dat u mij vanmorgen heeft gebeld. Ik zat in de auto en
  in besprekingen bij een klant.
  U heeft het in uw voicemail over een gesprek met de heer Broeke (??) en
  over een e-mail die u gestuurd zou hebben. Onderstaande is de laatste
  email (afgelopen donderdag 4 oktober) die ik van u ontvangen heb. Hierin
  staat niets over een gesprek met de heer Broeke. Wellicht is uw e-mail
  niet aan mij gericht geweest, i.i.g. niet aangekomen. Kunt u deze e-mail
  mij dan alsnog toesturen?

  Bedankt en met vriendelijke groet,
  Piet Paul, fractie GroenLinks Stichtse Vecht

 28. Jan Bouma 14 oktober 2012 om 16:05

  Procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting d.d. 6 november 2012 om 13:30 uur.
  ==
  Aan de
  Rechtbank Utrecht
  Sector Bestuursrecht
  Postbus 13023
  3507 LA Utrecht

  Betreft: Uw brief d.d. 21 september 2012
  Uw kenmerk/procedurenummer: UTR 12 / 2601 GGH V 35

  Mijn kenmerk: MITHRAS 1 – 0
  d.d. 15 oktober 2012
  (eiser)

  tegen

  de heffingsambtenaar van de gemeente Stichtse Vecht
  de heer M.J. Hendriks
  (verweerder)

  Geachte Rechtbank,

  Blijkens uw bovenvermelde brief heeft u aan mij doorgeleid het op uw verzoek geleverde commentaar van de heffingsambtenaar M.J. Hendriks met kenmerk Z/12/16140-UIT/12/14242
  d.d. 20 september 2012. Het gaat in dat commentaar om een door uw Rechtbank gevraagde uitleg met betrekking tot “het bezwaarschrift inzake betekening dwangbevel en kosten”
  waartegen eiser op tijd bezwaar heeft gemaakt en bij uw Rechtbank in beroep is gegaan.

  Eiser merkt op de navolgende punten 1 t/m 6:
  1.
  Er is tijdig (extra) bezwaar aangetekend middels de brief d.d. 20 juni 2012 (prod. 1 – kopie) en waarin de heffingsambtenaar wordt gewezen op een onrechtmatige actie zijnerzijds. Immers er was al een rechtsgeldig bezwaar gemaakt tegen de gecombineerde aanslag van de WOZ 2012/2013.

  2.
  Blijkens betamelijk te achten rechtsverkeer was de actie van verweerder in strijd met jurisprudentie volgens mr. F.H.H. Sijbers:
  http://www.wlaws.com/Over_het_verzet_in_executiegeschillen_een_machtig_wapen_tegenover_de_belastingdienst.pdf ; de kwestie was immers o.a. bij uw Rechtbank aanhangig.

  3.
  De verslaglegging van dhr. Hendriks aan uw Rechtbank gaat totaal niet in op het extra geboden bezwaar van eiser (prod. 1 – kopie) d.d. 20 juni 2012.

  4.
  Van belang is de rechtsoverweging dat eiser ook “geen uitstel van betaling(en)” kon vragen aangezien een dergelijk verzoek zou leiden tot de conclusie dat de vordering(en) van de heffingsambtenaar serieus genomen zouden moeten worden terwijl de rechtmatigheid ervan betwist wordt.
  (Anders gezegd: men vraagt bij ontvangst van een spookfactuur, of een rekening van een oplichter, ook geen “uitstel van betaling aan!”)

  5.
  Het is u bekend blijkens de stukken dat de heer Hendriks (zie: brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009) onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek.

  6.
  Ter attentie van uw Rechtbank volgt na deze brief nog tijdig een reactie op de ongegrondverklaring van het Bezwaarschrift door de heffingsambtenaar mr. T.F. Monfils d.d. 9 oktober 2012 en die ter zitting van 6 november 2012 ook zal kunnen worden behandeld. Idem overigens dan ook een gevoegde zaak van C.A.M. Bouma van Straatweg 174 zal worden behandeld.

  Inmiddels,
  Met hoogachting,

  J.B.A.M. Bouma
  Straatweg 178
  3603 CT – Maarssen
  tel. 0346-573455

  Bijlage: prod. 1 – kopie
  Extra toevoeging d.d. 24 november 2012 na de Uitspraak van de Rechtbank Utrecht d.d. 20 november inzake het machtsmisbruik van de heffingsambtenaar M.J. Hendriks. Hij zal nu worden gedagvaard.
  ==
  *)
  Deze heffingsambtenaar M.J. Hendriks blijft in strijd met de Wet z’n ambtelijke macht misbruiken en dat misbruik dient aan de civiele rechter ter beoordeling te worden voorgelegd. Soit! Onderstaand verslag zal daartoe dienen. Zo zond hij met dagtekening 16 november 2012 weer een onterechte aanmaning. Terwijl hij WEET dat “de invorderingskosten en rente” betrekking hebben op de bestreden hoofdvordering – en die rechtsvraag is nog niet beantwoord (of de overheid een onverkoopbare vuilnisbelt voor de WOZ wel of niet rechtmatig kan belasten).

  Deze heffingsambtenaar Hendriks gaat volledig buiten zijn boekje en zal ook worden gedagvaard; e.e.a. tengevolge van de Uitspraak d.d. 20 november 2012 van de Rechtbank Utrecht.
  1. Hij heeft in strijd met de Wet een concertvleugel geconfisqueerd op 19 juni 2009 – er was op dat moment geen rechtsgeldige rechtstitel voor de inbeslagneming.
  2. Pas NA 2,5 JAAR heeft de ambtenaar die inbeslagneming “verantwoord” en wel tengevolge van de interventie door de Directeur Communicatie, dhr. Dolstra van het Min. van Financiën.
  3. De onrechtmatig in beslag genomen concertvleugel diende geen ander doel dan tegemoet te komen aan de persoonlijke frustraties van Hendriks (en diens ambtenaren) want het instrument staat nu al ruim 3 jaar in de opslag van Garage Modern zonder enige opbrengst ten behoeve van de gemeente Stichtse Vecht te hebben gegenereerd. Hendriks moest en zou het muzikale hart van Villa Mithras op 19 juni 2009 in beslag nemen. Zijn collega Vledder verklaarde op 19 juni 2009 sadistisch: “Zo! En dan gaan we nu kijken wat we nog meer van je kennen executeren!” Zonder contra-expertise werd uiteindelijk een belachelijke “opbrengst” voor de bijzondere vleugel – zie: http://www.youtube.com/watch?v=F2E7i9VNpr0
  na 2,5 jaar “verantwoord”.
  4. Ambtenaren Hendriks en De Beer hebben gelogen en zijn onderwerp van een strafrechtelijk justitiëel onderzoek. E.e.a. blijkens de brief d.d. 17 juni 2009 van de Provincie Utrecht.
  5. Hendriks weigert kostenveroordelingen zijdens inmiddels 2 vonnissen/uitspraken te verantwoorden en/of te verrekenen ten bedrage van 2700 euro die mij toekomen.
  6. Hendriks acht zich onaantastbaar maar zijn functioneren valt onder de bestuursrechtelijke verantwoording van het College van B&W van Stichtse Vecht; ook dat Coll. van B&W is dus aansprakelijk.
  7. Deze ambtenaar pleegt intimiderende telefoongesprekken.
  8. Hendriks moet blijkens de uitspraak met procedurenummer UTR 12/2601 GGH V35 d.d. 20 november 2012 nu ook nog 42,– euro Griffierecht aan mij vergoeden want inderdaad de bestuursrechter was niet bevoegd maar de ambtenaar had wel een inhoudelijke beslissing op bezwaar afgegeven (en niet de civiele rechter) waartegen ik bezwaar had gemaakt.

 29. Jan Bouma 29 oktober 2012 om 10:03

  STRAFRECHTELIJKE informatie.
  t.a.v. de milieurechercheur R.M. van der Zee
  Zijn collega in deze ZEMBLA-uitzending DEUGT in ieder geval: zie: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1299597

  Ondertussen heb ik de provincie bericht dat we nu zelf die waarschuwingsborden in het Slijk gaan plaatsen.
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Saturday, October 27, 2012 1:21 PM
  To: reinier.besemer@provincie-utrecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Reinier,

  re.: het Slijk

  Van Dik van ‘t Hof heb ik begrepen dat je binnenkort “de bewoners van het
  Slijk” weer gaat verblijden met “een nieuw aangekondigd onderzoek”.
  Laat die komedie achterwege! De bevolking en der bewoners van het Slijk
  worden al decennia lang belazerd en voorgelogen. Want dat bewijst wel mijn
  correspondentie met Pieter Paul (GroenLinks) en met Dik van ‘t Hof. Zie
  hierbijgaand. De milieucriminelen zijn aan het woord in onderstaande
  verslaglegging aan Pieter Paul.

  Enfin. Ik ga er vanuit dat de awb-rechter het snapt want die heeft als
  productie 7 onderstaand verslag ook.

  Opmerking.
  We zullen nu z e l f voorzien in het plaatsen van die waarschuwingsborden.
  En nogmaals: ik stel geen prijs op je gel*l!

  MvG.;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

 30. Jan Bouma 10 november 2012 om 18:00

  PROCESINFORMATIE i.v.m. de bevestiging van het beroep
  d.d. 8 november 2012; procedurenummer UTR. 12 / 3948 WOZ
  door de Rechtbank Utrecht van ondergetekende.

  Van belang is de navolgende informatie. De Vecht- en Plassencommissie agendeert “de oplossingen” die volgens mijn deskundigen niets voorstellen.
  ==
  Geachte heer Bouma,

  De Vechtplassencommissie zal de kwestie van Het Slijk in december bespreken. We wegen dan de verschillende opties op de belangen van landschap, natuur en milieu. Ook de mate van urgentie van het onderwerp zal aan de orde komen.

  Hartelijk dank voor de informatie die u ons ter beschikking gesteld hebt.

  Met vriendelijke groet,
  Vechtplassencommissie
  …………………….. voorzitter
  …………adres………………..

  In reactie op:
  Op 09-11-12 10:24, villamithras@planet.nl schreef:

  Goedemorgen!
  Tkn svp.
  1) Op verzoek van Dik van ‘t Hof bevestig ik hierbij graag dat de emailadressen van de VPC (en de info.) niet van hem afkomstig zijn.
  2) Afrondend tkn nog wel het standpunt van de GRONTMIJ over “de zandstrooierij” als gepretendeerde oplossing. DIE DIENT TE WORDEN VERWORPEN.

  1. Als je niet weet wat je afdekt met zand kun je ook niks zeggen over de risico’s. (Niet eens een ingewikkeld doordenkertje).
  2. Zand houdt geen olie- en/of lichte olieachtige fracties tegen; die gaan er dwars door heen.
  3. Het zand doet niks, wordt niet aangebracht, aan de onderkant van de gifbelt en die blijft dus ook gewoon in contact met de grondwaterstromen richting Bethunepolder.
  4. GRONTMIJ en T&A adviseren 1) duikers in te zetten, 2) rotzooi op te takelen plus onderzoek, 3) drijfbalken ter afsluiting van de in-uitgangen naar de Vecht, 4) waarschuwingsborden te plaatsen.
  5. Er liggen duizenden scherpe metalen delen in die belt die uiteraard niet door dat zand zullen worden afgedekt.

  Conclusie: de zandstrooierij is GEEN OPLOSSING.

  Ik verzoek alle VPC-leden dringend die ZEMBLA-uitzending te zien waarin de echte bodemdeskundige Losch commentaar geeft op de situatie in de Coupépolder/Alphen a/d Rijn.
  Tevens hierbij een verwijzing naar een zeer te waarderen milieu-rechercheur M.J.C. Witsenburg uit het programma ZEMBLA:
  zie: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1299597

  …en let op! In die uitzending zijn er nog wel genummerde PEILPUIZEN geplaatst met telefoonnummers erop. WAAROP ZE EVENWEL DETECTEREN IS NIET BEKEND!
  Hier bij ons, het Slijk, is het veel erger. Dat hele peilbuizen/meetwerk stelt niets voor maar is slechts geplaatst en bedoeld als zogenaamde “oplossing” en wordt continu als mantra genoemd. Niks vinden door niks te meten luidt het parool. Een beproefd scenario vanaf 1990/1991 toen ik het 1e rapport van de GRONTMIJ initiëerde.

  Graag bovenstaande info. in uw vergadering. Ik zal nu ook nog dhr. Frans Cladder informeren. En graag uw reactie. Waarvoor alvast dank.

  MvG.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

 31. Jan Bouma 13 november 2012 om 11:10

  Toevoeging 11 november 2012.
  Inderdaad stuurde de Provincie bij brief van 8 november 2012; nummer 80C904AC, en ondertekend door de milieugedeputeerde drs. R.E. de Vries, een onjuiste brief aan de eigenaren/bewoners van het Slijk. Essentiële informatie ontbrak. En men zet “de komedie” voort met de aangekondigde onderzoeken tot Sint Juttemis. Nu tot medio 2013. Terwijl die doorgerotte vaten en de resten al in juni vorig jaar 2011 waren ontdekt! Ook geen woord in de brief over de onverkoopbaarheid van de gifbelt. Ook geen woord over de aanbevolen aanpak door GRONTMIJ en T&A. Ziedaar de corrupte overheid in actie! Wat tevens ook duidelijk wordt is het antwoord op de vraag of ons opsporingsapparaat, het OM, onze milieurechercheur R.M. van der Zee daadwerkelijk met mijn zeer concrete strafaangifte bezig is of met “de doofpot”? Idem het antwoord op de vraag of onze rechterlijke macht deugt of niet. Zal de rechter de corrupte opportunistische Staat in het gelijk stellen of kiest hij voor het Recht?
  ==

 32. Jan Bouma 3 december 2012 om 10:14

  Procesinformatie.
  ==
  Van: dhr. A.P. van Stralen
  Verzonden: maandag 3 december 2012 9:46
  Aan: ‘secretariaatdevries@provincie-utrecht.nl’
  Onderwerp: Amsterdamsestraatweg 178

  betreft: Bouma/Gemeente Stichtse Vecht
  en Uw brief d.d. 8 november 2012; no. 80C904AC

  Geachte heer De Vries,

  Na overleg met cliënt verzoek ik u ermee in te stemmen dat de geschillen tussen cliënt en de gemeente Stichtse Vecht met betrekking tot bovengenoemde kwestie zo mogelijk middels een gesprek finaal op te lossen. De kwestie speelt in feite al sinds 2004 toen client tengevolge van ambtelijk onjuist handelen onevenredige schade werd berokkend. Client is geïncrimineerd.

  Uw milieujurist mr. Roy Samson is hiervan op de hoogte. Nu heb ik (mijn kantoor) op 4 oktober 2012 een poging gedaan om de geschillen middels een gesprek met het College van B&W van Stichtse Vecht op te lossen. Die poging is mislukt. Gelet op de thans ontstane situatie acht ik het zinvol een laatste poging te doen en uw bemiddeling te verzoeken om de geschillen op te lossen. Graag uw reactie.

  Inmiddels,

  Met vriendelijke groet,

  René van Stralen
  Pieters Advocaten
  ’t Goylaan 13-A
  3525 AA UTRECHT

 33. harry van groen 2 oktober 2016 om 10:42

  Jan ,hier even een berichtje van dit aardse bestaan. Ik denk nog veel aan je. Na jouw dood is er nog niet veel veranderd bij de corrupte Stichtse Vecht. Burgemeesters zoals Frank Dales ,is na 10 jaar gewoon weer benoemd. Mirjam in ’t veld ,heeft wel het veld geruimd ,maar gewoon weer benoemd in Amstelveen Liesbeth Spies ,ex Min van Binnenlandse zaken heeft het nog bonter gemaakt door mij ,maar ook jou schuldig te verklaren ivm Maffia.. Mijn getuigenissen ,als wet openbaar bestuur ,verduisterd. Jan het is er allemaal nog niet beter op geworden Jij had al een verkeerde advocaat , je kan rustig stellen dat ze allemaal verkeerd zijn.Advocaten Staat dus.. Onze Staatshoofd laat de leugen regeren ,en roept dan nog eens de leugen dat wij in een democratische Rechtsstaat leven. Hier op aardfe hebben wij een sprookjesachtig bestaan ,hopelijk rekenen zioj in jouw bestaan nu nog af met schuldigen. Hier hebben zij “geen schuld “dus wij behoeven de criminelen niet te vergeven. De Daden van de Staat der Nederlanden blijft dan ook onvergeeflijk.
  Beëdiging is de naam des Heere IJDEL gebruiken ,misschien kan je hem dat vertellen.Jan jij hebt je best gedaan tegen dit duivelse pakt.

 34. Harry van Groen 7 augustus 2018 om 17:06

  Jan Nederland is een goddeloos land. Lubbers heeft zijn karwei nooit afgemaakt , en nooit excuses aangeboden .ls wel in geweide aarde begraven, na euthanasie . Poot sr heeft zijn eigen site opgegeven .Jan je bent nu beter af, gelukkig. Liefs Harry

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: