Villa Mithras

De boze man

"…Uit het raam…!" in beeld gebracht en…


…het wordt moeilijker, ook voor de criminelen en de hokjesgeestdenkers, om "out-of-the-box" te denken met dit schilderij. Ze zouden het wel opgeladen hebben. Zonder de betekenis te begrijpen.

Schilderij: olieverf/linnen
Titel: "Uit het raam!";
afm. 140 x 150 cm.; 1999

Toelichting.

Aardigheidje.
Als ik u zou verbieden om verder te lezen… gaat u dat natuurlijk meteen juist wel doen! Enfin… ik verbied u dus nu verder te lezen! :-)) 

Dat abstract-expressionistische werken geen toelichting zouden behoeven bestrijd ik. In het kader van mijn boek hebben alle schilderijen hun taak en vervulling. Zo ook met de meer abstracte vertolkingen zoals met dit doek en nog ’n enkel ander dat ik noodzakelijk achtte om mijn totale verhaal te duiden. 

Dit werk behandelt het thema ‘out-of-the-box’ denken, en dat is een wel heel bijzonder en noodzakelijk onderdeel uit mijn totale oeuvre omdat in m’n boek ook niet ‘standaard’ gedacht wordt met betrekking tot de alledaagse wereldproblemen en de daarbij gedachte oplossingen. Die blijken immers al 3000 jaar niet te werken dus wordt het zelfs dwingend tijd om alternatieve oplossingen te bedenken.

Zo kwam ik op de idee voor schilderijen die dat ‘uitbreken’ moesten vertolken. De abstracte manier kan daarvoor heel goed dienen. De abstracte expressie behoeft wel een toelichting. En daardoor wordt het toch weer conceptuele kunst. 

Zo stelde ik me voor hoe het licht en de kleuren door gekleurde ramen zouden breken en vallen. Eruit zouden kunnen breken. Een eindeloos te herhalen proces naar gelang de fantasie reikt. Als ik door zou gaan met wat men wel noemt "het creëren" dan ligt daarin mijn hart. De mogelijkheden zijn immers onbegrensd. Nog afgezien dat het ook niet mogelijk is om, althans naar mijn maatstaven levert dat geen bevrediging op, te herhalen en te herhalen de al behandelde thema’s.

Dat was trouwens ook een eis die ik aan me stelde: elk werk dient zich te onderscheiden en op niets te gelijken van eigen eerder werk noch dat van anderen. 
Zo’n eis levert wel problemen op. Nog daargelaten dat je beïnvloed wordt of je wilt of niet. Uiteraard blijft de abstract-expressionistische werkwijze altijd zeer arbitrair in de beoordeling. Enfin.. ik heb getracht u weer iets meer uit te leggen van het hoe en het waarom van deze Mithras schilderijencollectie die totaal slechts 48 werken omvat waaronder dus ook dit doek. Er volgt op dit thema nog slechts een 2e. Later.

Ter afwisseling gaan we met het volgende werk zowel de verbeelding als abstractie als de figuratie dienen. 

Het heet – hoe toepasselijk: "de mens is nietig".

Veel plezier met dit werk; of niet! U ziet maar…

"Ik doe m’n best!" Zegt Jezzebel… Idem ik.

37 Reacties op “"…Uit het raam…!" in beeld gebracht en…

 1. Aad Verbaast 15 oktober 2009 om 10:09

  Als groot liefhebber van het het out-of-the box (lateraal) denken (het is een schaars goed in de wereld) probeer ik uiteraard menig maal dat zelf te beoefenen. Om me daar in te bekwamen. Niet eenvoudig.
  Nu blijkt dat de out of the box gedachten die je hier schetst op het schilderij moeilijker te vatten zijn dan in de tekst (voor mij).
  Zonder tekst (waarbij ik eerst de aanrader niet verder te lezen volgde) en de titel "uit het raam" wekte zeker herkenning: het mag uit het raam.
  Gelukkig las ik tegen je advies ingaand wel door. Kijk en dan gebeuren er bijzondere dingen: het krijgt meerwaarde.
  Moraal van dit verhaal: je hebt je punt gemaakt.
  ==
  Ter overweging d.d. 11 oktober 2012. Een update na 3 jaar.

  Wat valt er nog meer te zeggen over dit blog en de meningsverschillen? Ik denk dat INDIEN de verschillen het grootst zijn qua allerlei opvattingen dat dan de “overbrugging”, het akkoord tussen de twistende partijen, natuurlijk ook het grootst is. Dit lijkt een vanzelfsprekende dooddoener. Dat is het niet. Kijk! Als je opponent in de discussie naar jouw mening zich bezondigd heeft als “een totale crimineel” dan zal je opponent dat natuurlijk nooit toegeven… Stel je voor zeg!

  Ik moet nu even denken aan mijn vruchteloze gesprek met m’n burgemeester drs. Mirjam van ‘t Veld en haar wethouder Piet Ploeg en haar (liegende) ambtenaren van afgelopen donderdag 4 oktober op het gemeentehuis van Stichtse Vecht. Een erkenning harerzijds “dat ze een criminele organisatie leidt ex art. 140 WvSr” zal ze natuurlijk blijven ontkennen en nooit willen toegeven al dwingen er andere conclusies.

  Dat zei ze me ook (i.v.m. opmerking dat er een strafaangifte bij het OM ligt): “Dat zien we dan wel weer als die in behandeling wordt genomen..” M.a.w. dan stelt ze haar positie (en van haar College) kennelijk en misschien wel bij als dat het geval wordt… Dit is een foute opvatting.

  Want uiteraard vind ik een dergelijk “akkoord” dan beneden de maat. Als je je gelijk moet afdwingen via het OM en de rechter en niet via je gelijk van een GEDEELDE overtuiging, dan wordt de behaalde overwinning middels het OM en de rechter toch wel erg povertjes…

  Enfin. Ik zal haar dit comment even doorsturen. Idem aan de milieurechercheur R. v.d. Z.

  Allen een goeie dag.

 2. jan bouma 15 oktober 2009 om 10:25

  @Aad… Dank! En kijk naar je eigen lopende blog waarin je ook weer een punt maakt over eigenlijk hetzelfde onderwerp. Ergens!
  a) Er zijn gigaproblemen
  b) Er zijn dan diegenen van de gevestigde orde die daarvoor "oplossingen" bedenken
  c) Die blijken altijd drogoplossingen, veel van hetzelfde! Dan wel gewoon leugens
  d) het volk mist het onderscheidingsvermogen en acteert als een kudde en volgt de leugenaars
  e) dan pas komen wij aan bod met onze ‘out-of-the- box’ gedachte oplossingen.
  f) die dan natuurlijk heftig bestreden worden door al die belanghebbenden die de volken belazeren.
  g) de cirkel is rond. :))
  De lezer van dit comment verzoek ik dus even te gaan winkelen op jouw blog voor meer inzicht.
  Dat kan en gebeurt ook als hij op je naam klikt.
  Amuseer je vandaag. En dank voor de plaatsingen. In meervoud!

 3. Aad Verbaast 15 oktober 2009 om 11:21

  @Jan:
  Het is nog erger dan je weet te omschrijven. hoe is het mogelijk zou je zeggen, maar ja, het is mogelijk.
  Je gaat er nog van uit dat er oplossingen worden bedacht, zo schrijf je.
  Echter, waar zijn ze?
  Ik lees dat er 20 commissies met topambtenaren aan de gang moeten om de besparingen van en na 2011 nog te moeten gaan bedenken.. Natuurlijk godsgklaagd, dat een kabinet (met al die back-up en ondersteuning) dat al lang niet zelf hadden kunnen bedenken. Over ou-of-the-bo denken geproken. Eerder een bewijs van onkunde lijkt me.
  Het enig wat ze wel hebben kunnen bedenken is de besparingsoperatie van de AOW, maar dat heeft niets met 2011 te maken, dan zitten we onderhand al in 2020. Daar worden we voorgelogen. Onder het mom van crisisbestrijding iets bedenken wat pas iets gaat opbrengen in 2020?
  Kortom: niets kunnen bedenken, en als er iets bedacht wordt voorgelogen worden over de relatie met het probleem. Ik val van mijn stoel zul je begrijpen.

 4. G.H. Duval 15 oktober 2009 om 11:22

  Tot het woordje ‘toelichting’ gelezen, daarna toch ook de laatste regel. Omdat in de laatste regel meestal het antwoord of de clou ligt.
  Ik vraag mij af of je met de eerste regels bedoelt dat al jouw schilderwerk door criminelen is gestolen? Een soort van diep in de nacht met een grote auto en al het kunst meenemen om het over tien jaar te verkopen?
  ‘Raam’ of ‘venster’ kom ik vaker tegen. Hier op Volkskrantblog en ook in mijn eigen stukjes. Een venster is een prima metafoor. Daarom mijn reactie.
  Tot slot een quote:Ik rommel maar wat an
  Het is van de man die vervalsingen alsnog signeerde en daarmee vertelde dat het geen vervalsing maar echt was.
  Ik wou dat ik al rommelend voort kon gaan…
  .

 5. jan bouma 15 oktober 2009 om 11:35

  @Aad..11:21
  "Waar zijn de oplossingen?’ Zo schrijf je. Welnu. Ik beschreef ze!
  In m’n boek en op dit blog. Zonodig met en door ‘plaatjes/schilderijnen’ geïllustreerd en verduidelijkt.
  Indien men van mening zou zijn dat mijn aangedragen en doorwrochte oplossingen aan terechte kritiek
  onderhevig zijn – zo late men mij dat weten met argumenten.
  IK HOOR NIKS! IK KRIJG GEEN VERWEER!
  En op zo’n moment, dat ik dat constateer, ben ik de tegenstanders en de oplichters aan het vernietigen… WARE HET… dat het volk, de kiezer, mijn verhaal als juist onderkent, en me wil ondersteunen in mijn strijd.
  Mijn boek.
  Het gebouw,
  De wereldtuin,
  De schilderijen gooi ik dan in die strijd.
  dat dient dan wel begrepen te worden als een totaal GESAMTKUNSTWERK waarmee ik m’n tegenstanders vernietig.
  Derhalve: er zijn wel oplossingen maar die dienen geaccepteerd te worden ‘als oplossingen" door het domme volk, de kudde navolgers. De kudde die al 3000 jaar lang geschiedenis schrijft door de leugenaars te volgen.
  So far. Hierna @Duval. Hij is een "grensgeval". :))

 6. jan bouma 15 oktober 2009 om 11:48

  @Duval… 11:22
  Sowieso dank voor de reactie.
  Inderdaad zei Karel Appel tegen een van zijn vervalsingen dat het echt was. Nu maakte Karel Appel – in tegenstelling tot ik – onnoemlijk veel werken vaak van gelijke snit. Mijn eisen zijn anders. Elk werk is onderscheidelijk anders en als uniek te herkennen.
  a) Maximaal zullen er 48 zijn.
  b) Elk werk op zich is een uniek en onderscheidelijk werk
  c) Ik signeerde en beschreef elk werk.
  Daarmee onderscheid ik me met eenieder. Ook je quote van "ik rommel maar wat an" van Karel Appel
  voldoet dan niet.
  Over het stelen van mijn schilderijen; danwel dat er "beslag op wordt gelegd" is inderdaad ten hemel schreiend als men niet het besef heeft WAAROP er beslag gelegd wordt nog daargelaten dat er geen acceptabele juridische basis bestond voor die inbeslagname anders dan machtsmisbruik van de cultuurbarbaren en de milieucriminelen!
  Over het arbitraire karakter van de beoordelingen inzake de "abstract-expressionistische kunst" had je toch maar beter mijn tekst hierboven WEL kunnen lezen. Hetzelfde geouwehoer overkomt me wanneer ik zonder enige adstructie en/of gedegen gevoerd verweer onderuit geschoffeld wordt door lieden die ook niet verder kijken dan hun neus langs is. Dat is precies nou de reden voor mijn commentaar aan @Aad verbaast. Zie hierboven.

 7. G.H. Duval 15 oktober 2009 om 12:05

  Ik vind dat weblogtekstjes op zichzelf moeten staan.
  Dat het lezen van één bericht duidelijk is. Van je (eventuele?) beslaglegging ben ik niet op de hoogte. Ik had wel de indruk dat er veel meer speelt.
  Maximaal 48, vier jaren als het om maanden gaat. De periode van geboorte tot eerste basisschooldag.
  Iedere kunstenaar zoekt toch de beperking? Natuurlijk leest het bizar dat je maar 48 doeken maakt. Maar als je een commercieel succesvol romanschrijver was dan zouden er veel mensen blij zijn wanneer je na je tweede boek zegt dat er in totaal 48 worden gemaakt.
  Door te kiezen voor de schilderkunst, of een bepaalde techniek uit de schilderkunst. De afmeting van het doek, de manier waarop je het werk kenbaar maakt aan de buitenwereld, werkelijk alles is een beperking.
  .
  Ik denk dat de beslaglegger nooi begrijpt waarop zij beslag legt. (Beslagleggers zijn in mijn beleving even boze nare vrouwen he. In mijn wereld maken die het beslag, zodat er uiteindelijk een panne-n-koek legt, uhh ligt (klein grapje, sorry) ) De emotionele waarde is een andere dan de economische waarde.
  .
  Wat betreft je reactie aan Aad: maak jij kunst om te vernietigen?
  .

 8. jan bouma 15 oktober 2009 om 12:24

  @Duval…12:05
  Kan werkelijk niet lezen noch begrijpen noch plaatsen je comment op mijn verhaal.
  1. Ik stel nergens voor dat mijn kunst vernietigd moet worden. (= Laatste regel van je). In tegendeel.
  Maar wat is het geval? Als net als bij Vincent van Gogh er geen acceptatie is doch slechts vergetelheid tijdens zijn leven IS DE MASSA, DE GEMEENSCHAP op dat moment verantwoordelijk. De "vernietiging" is dus afhankelijk van de erkenning van de intrinsieke waarden van de werken van de kunstenaar. Liefst dan wel tijdens zijn leven, ja. Nu moet ik me weren tegen de cultuurbarbaren en de milieucriminelen van het eerste uur die dit niet snappen.
  2. Maximaal 48 werken? Ach… Johannes Vermeer maakte er nog minder. Niet dat ik me met hem wil vergelijken maar de kwaliteit en de importantie van werken zitten niet in HET AANTAL werken!
  3. Als je niet wenst te lezen, of daar geen moeite voor wilt doen, staat de kunstenaar met CONCEPTUELE KUNST ten opzichte van jou en eenieder ander met lege handen. Hij heeft geen verweer. Hij wordt dan "afgerekend" op en door de non-response van diegenen die hem anderzijds wel kritiseren.
  DE CIRKEL IS ROND!
  Alle genieën met een verhaal worden niet gehoord noch begrepen omdat de beoordelaars niet bij machte zijn tot een oordeel. Zie verder het antwoord dat ik gaf aan @Aad verbaast.
  Deslaniettemin: dank voor je comment;. het stelt me in staat tot belangrijke verduidelijkingen. Bij dezes.

 9. Aad Verbaast 15 oktober 2009 om 12:24

  @Jan (11:35)
  "Waar zijn de oplossingen?"
  Die opmerking was natuurlijk gericht aan het ‘establishment’. Ik zie ze daar immers niet.
  Het bijzondere is dat out-of-the-box denkers met oplossingen kunnen komen die voor de niet out-of-the-box denkers tot meerdere reacties kunnen leiden:
  1. onmogelijk omdat het niet past in hun eigen denkraam, waar ze niet uit kunnen treden
  2. onmogelijk omdat het niet past in hun eigen denkraam, waar ze niet uit willen treden.
  3. onmogelijk omdat ze enkel willen kijken naar en vanuit hun eigen denkraam.
  4. onmogelijk, omdat het kinnensinne is dat ze dat zelf niet kunnen bedenken.
  en zo zijn er og wel meer varianten te bedenken uiteraard.
  En je bent ze allemaal al tegengekomen.
  Out-of-the-box denken begint met ‘open staan voor’.
  Maar voor velen is dat al veels te veel ‘out-of-the-box’ 😉

 10. jan bouma 15 oktober 2009 om 12:51

  @Aad… 12:24
  Ik denk dat je opties van (1 x teveel) – quote:
  ==1. onmogelijk omdat het niet past in hun eigen denkraam, waar ze niet uit kunnen treden
  2. onmogelijk omdat het niet past in hun eigen denkraam, waar ze niet uit willen treden.==
  veel opportunistischer en pragmatischer van aard is dat dat onvermogen tot uittreden.
  Hun vermeende eigenbelang, dat in werkelijkheid ook hun REËLE BELANG IS, zal verhinderen dat ze niet "uittreden uit hun denkraam!"
  Het is dus gewoon plat opportunistisch belang dat ze niet willen uittreden uit hun eigenbelang.
  Nu vreest het volk TERECHT de nieuwlichters met hun nieuwe Ideeën want het cynisme van het volk is groot vanwege alle ervaringen. Het volk denkt: "Ah!" Daar heb je weer een nieuwe zakkenvuller, een nieuwe profeet die weer ‘de revolutie en de oplossing preekt maar natuurlijk slechts ten behoeve van zijn eigen gewin zijn zakken wil vullen.
  IK WORD NIET GELOOFD.
  Wat is nu het geval?
  Ik maak niet mezelf tot enig belang maar DE IDEEËN. Ik richt geen partij op. Ik ben niet verkiesbaar maar wijs slechts op de kiezer als belanghebbende in het stemhok. Die moet orde op zaken gaan stellen. En niet de belanghebbende partijen, programma”s noch personen van die programma’s.
  Ik zit god betere ’t een 3000 jaar oude domheid te bevechten.
  Ergo: voordat je het volk overtuigd hebt, gaat dat liever eerder dood door de oplichters en de bandieten het vertrouwen te geven. En geen orde op eigen zaken te stellen.

 11. G.H. Duval 15 oktober 2009 om 13:13

  Waarom lijkt reageren bij jou steeds op vechten?
  Ik wil niet, herstel, ik kan niet eens vechten…
  Jij zegt: Ik stel nergens voor dat mijn kunst vernietigd moet worden. (= Laatste regel van je).
  Maar ik zei toch: maak jij kunst om te vernietigen?
  Want in de reactie op Aad van 11:35 zeg je toch echt: dat dient dan wel begrepen te worden als een totaal GESAMTKUNSTWERK waarmee ik m’n tegenstanders vernietig.
  Dus vraag ik mij af of jij kunst maakt om (anderen mee te) vernietigen…
  .
  Ja, ik kan je betoog omtrent conceptuele kunst goed volgen. Eigenlijk denk ik zelfs dat een toelichting, zelfs op het meest begrepen werk, kan toevoegen.
  Nee, ik geloof niet dat je op het moment dat de kunstenaar spreekt ook direct moet luisteren. Ik kom dan liever later wel terug om samen met mijn eerste indrukken nog even te kijken. ’s Ochtends vroeg bijvoorbeeld als het museum nog leeg en verlaten is. Of diep in de nacht, wanneer het aanschouwen van de sterrenhemel slechts door één auto wordt verstoord en niet door tientallen.
  Als een beeld je raakt komt de rest vanzelf. Raken hoeft daarbij niet positief of uitsluitend plezierig te zijn. Veel kunstenaar choqueren om zo hun naam bekend te maken. Nee Jan, hier bedoel ik jou niet mee.
  .
  Ik vind dat we op volkskrantblog moeten bijdragen. Dwarsliggen helpt je niets. De eigenaar van het blog niet, jezelf niet en de andere lezers ook niet. Toch voelt het als een gevecht. Een gevecht wat er niet is (en als, dan toch totaal overbodig).
  .

 12. jan bouma 15 oktober 2009 om 13:41

  @Duval…13:13
  Dank voor je comment.
  Inderdaad ga ik ook liever als vredelievend persoon "een gevecht uit de weg". Dat neemt niet weg dat mijn 30 a 40 jarige strijd als zodanig gezien moet worden als "strijd" omdat alles wat ik deed niet inhoudelijk werd weerlegd, bestreden, van commentaar voorzien, kortom ik kan – net als Vincent van Gogh – simpel doodvallen.
  Ik word doodgezwegen hetgeen een vorm van machtswellust en indoctrinatie is van de machthebbers.
  Denk daar even over na.
  Nu is er het Internettijdperk. Men kan communiceren zonder daarvoor actiecomités op te richten, zonder de straat op te hoeven, vanachter je computer. Dat doe ik. Nu. Op dit moment. Want al mijn argumenten uit mijn verleden kan ik in de strijd werpen. Het is een strijd. Vergis je niet. De inzet van mij is 30 a 40 jaar plus miljoenen.
  Welnu. We zitten in de eindfase van die strijd.
  Of de wereld zal barsten.
  Of ik.
  En als ‘de wereld’ rondom mij, met tussendoor nog wat cultuurbarbaren alhier in de gemeente Maarssen die me ook niet snappen of niet willen snappen, de strijd aangaan zal die strijd gestreden moeten worden. Niet om dat ik dat wil. Maar de wereld om me heen. En waar ik mee te maken heb.
  Het niveau van het Volkskrantblog is mij goed genoeg om die discussie te voeren.
  Liefst inderdaad niet als "een gevecht". . Maar ja… Lees hiervoor de condities.

 13. jan bouma 15 oktober 2009 om 13:55

  @Allen
  Over dit abstracte schilderij nog dit.
  Zoals ik al heb uitgelegd is het puur conceptueel. Nog daargelaten dat ik – in principe – met
  ergernis destijds een nieuw werk aanging. Ook in 1999. Wat kan er meer over worden gezegd dan wel worden verklaard over dit ene werk?
  Want ik hoef god zijdank geen honderden of duizenden werken te verklaren.
  U ziet gekleurde ramen – roodbruinachtig – , groenachtig – gevat in kozijnen.
  Er vallen dan alleen maar ‘gekleurde opvattingen bij u binnen door uw ramen. Uw ideeën over hoe en of wat waren er al als vaste bestanddelen. Dat zijn die wat blauwe constanten als in die cerleaneum blauwen. Maar er vallen dan als meteorieten, links en rechts, brokstukken binnen. Sommigen zijn omzwachteld. De hele INPUT wordt een difuse zaak die uiteindelijk resulteert in het grote brokstuk rechts. De OUTPUT.
  En kijkt u nou voor de aardigheid eens terug naar het doek ‘de satelliet’ die vastzat aan het grote continent.
  Er volgt nu nog een 2e schilderij op basis van dit thema getiteld; "Uit de lijst!"
  Maar eerst het aangekondigde: "de mens is nietig". Daarna gaan we verder met de abstractie.
  Want ik stond niet voor joker te schilderen. Vandaar de uitleg. Opdat er geen misverstanden zullen zijn m.b.t. mijn boek en mijn legitimatie over de afgelopen 30 a 40 jaar.
  Take it or leave it. And pick your choice.

 14. Jezzebel 15 oktober 2009 om 14:14

  @Jan,
  Vergeef het me maar.
  Ik zag er meteen mezelf in.
  Die domme doos.
  Thinking out of the box.
  Zij die haar eierstokken aan de wilgen hangt.
  Heel erg mooi werk.
  .

 15. jan bouma 15 oktober 2009 om 14:19

  Dank je Jezz… ik zit net m’n vingers blauw te tikken voor m’n verweer!!!
  Je bent weer goed terug en gearriveerd? Alhoewel men dat laatste woord
  "gearriveerd" ook al verkeerd uitlegt. De laatste tijd. In dat opzicht ben ik
  ook nog steeds niet ‘gearriveerd met mijn kunstwerken!’
  Overigens:
  Ga jij nou niet al te gauw je eierstokken aan de wilgen hangen…
  Ik blaas wel weer wat vuur in je. Tot later. Dan en dan…

 16. Aad Verbaast 15 oktober 2009 om 16:10

  @Jan: die wijsheid van Confucius heef de tand de tijds kunnen doorstaan. 2500 jaar zo ongeveer al. Mogelijk kan dat nog wel verdubbelen, als we het nog zo lang volhouden.
  Maar je hebt gelijk als je zegt dat iemand met nieuwe andere ideeën last heeft van de inmidels ingeroeste gedachte: daar komt weer een nieuwe zakkenvuller, prietprater, vuilspuiter, afzetter, maniak, egoist, betweter en zo kan ik er nog wel weer bedenken.
  Het zij zo. Naar mijn mening nog steeds een uiterst vreemde houding. Immers, waarom op basis van de ‘ervaringen’ met het huidige pluche, besluiten newbies niet toe te laten, en mede daardoor verantwoordelijk te zijn het oude bij het oud te laten, en belazerd te worden.
  Het moet dus iets anders zijn dat er dammen (voor je) worden opgeworpen..

 17. jan bouma 15 oktober 2009 om 16:44

  @Aad…16:10
  Inderdaad over die opgeworpen dammen kun je het volgende opmerken:
  Vooralsnog – totdat het tegendeel blijkt middels een andere acceptabele bewijsvoering – ga ik er vanuit dat de door mij genoemde "bezwaren", inzake alternatieve voorstellen, in de weg staan de geschetste houdingen van de kiezer.
  Die kiest "zekerheidshalve" voor de bekende goeroes en de bekende oplichters. Daaraan hebben zij ook hun stem gegeven. Bedenk dat het ook voor "de kiezer" zwaar valt te moeten erkennen, en een "hard gelach" is, dat hij als dom kuddedier die oplichters vertrouwde en zijn mandaat gaf.
  Ik lees dan nu ook met verbazing de discussie op de Opiniepagina’s, en die van de Haagse redactie van de Vk die zich ook afvragen – gelijk Max Pam – hoe dat toch komt. Al die missers en dat gebrek aan herkenbare en duidelijke politiek. Welnu. Zie hiervoor de uitleg die ik gaf.

 18. Aad Verbaast 15 oktober 2009 om 17:16

  @Jan: werken op meerdere fronten tegelijkertijd.
  Pleidooi voor transparantie. Daar kunnen de H.H. (de hoge heren) nog wat van leren.
  Die houden het binnenskamers (niet uit het raam) en zijn dan verbaasd dat door de tocht die door hun zelf veroorzaakt wordt, er wel eens wat naar buiten waait.
  Advies: ramen open heren. Want dan kan je nog beter naar buiten kijken, en het grootste verschil is dat je ook nog hoort wat er buiten het raam allemaal naar je geroepen wordt. Want daar schort nog wel het een en ander aan!
  Het is dus niet alleen de kiezer die het allemaal niet weet, de kiezer kan ook veel niet weten!
  De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Maar de echte waarheid wordt door diegenen die hun positie willen heiligen op duivelse wijze binnenskamers gehouden.
  Ziedaar het contrast wat er niet zou mogen zijn.
  "Hou jij ze arm dan hou ik ze dom."
  P.S. Wanneer komt die Hofland nu eens los?

 19. jan bouma 15 oktober 2009 om 17:24

  @Aad.. Inzake je laatste vraag. Hij heeft mij bezworen na zijn terugkeer van het eiland P. om a.s. weekend m’n hele dossier door te spitten en te delegeren aan die landelijk bekende (oud)TV-recensent danwel ZELF te bezien "wat hij eraan zal doen!". Dus tot na het weekend dan zullen we het vernemen.
  Inzake verder de politieke representatie waardoor de kiezer zijn mandaat herwint en uit de sores kan komen verwijs ik naar de inmiddels overbekende VRAGENLIJST die hij zou moeten invullen. Als hij tenminste zichzelf serieus wil nemen en niet "Ja"en "Amen" wil blijven zeggen tegen de oplichters en de bandieten ofwel zijn huidige politici die hem representeren!
  Kijk! Hier is nou geen woord Spaans bij! Alweer een spreekwoord. Waarschijnlijk door Sinterklaas geïntroduceerd. Ooit… Zo’n 3000 jaar geleden! :))

 20. Aad Verbaast 15 oktober 2009 om 18:18

  @Jan:
  "Na het weekend": betekent dat dat ik volgende week alert moet zijn omdat je vanwege dat spitten (kan hij dat ook niet doen in je tuin?) uiteraard even een lijntje gelegd heeft naar P&W alwaar je de eregast zult worden recht en onrecht aan de kaak te stellen in Nederland, en je boek met wereldideeën te promoten?
  Daar hebben ze immers wel een handje van. Promoten van schrijvers dan..
  Ik kijk er naar uit!
  Over spreekwoorden gesproken: ik vond net weer een uniek en visionair oud fries spreekwoord (wat ik net publiceerde op mijn blog)Met lekken hou je het niet droog
  Ook daar is geen woord Spaans bij. Het is Fries immers..
  En: gooi die maar uit het raam, opdat iedereen die daar onder staat het kan ontvangen 😉

 21. jan bouma 15 oktober 2009 om 18:35

  @Aad. Dat is bekend.
  Hansje Brinkers kon nog wel op miraculeuze wijze de dijk dichten met z’n vinger
  maar Balkenende steekt de dijk door voor de Zeeuwen… De man schrijft geschiedenis.
  Inzake de connecties van H.J.A. en het Hilversumse…; tsja… die zijn niet gering!
  Tenslotte is hij er al vanaf de jaren ’70 kind aan huis. Aan talloos veel programma’s
  werkte mee. We zien wel. Die redactie van P&W zou zich dan wel wat moeten verdiepewn
  in de essenties van de REVOLUTIE. En de rest van mijn verhaal lezen ze in a nutshell
  op mijn vorige blog. Ofwel "De achterkant van MIJN gelijk".
  Alhoewel… je hoeft er meestal gewoon maar te zitten net als die Van Gaal… en wat te oreren.
  Ik vertel dan wel het e.e.a. waardoor de oren zullen gaan klapperen.

 22. jan bouma 15 oktober 2009 om 18:54

  @Jezzie… Ook hier op dit blog waar de hele wereld behandeld wordt en détail et en gros
  ontkom je niet aan mijn belofte om je wat vuur aan te reiken waarmee je melancholie
  zal worden verdreven. Daarom…ook hier: http://www.youtube.com/watch?v=woTcLJvf7fw

 23. Aad Verbaast 15 oktober 2009 om 18:56

  @Jan: ach, Jan de redactie doet zijn werk. Zo’n beetje elke avond hoor ik beide heren zeggen dat ze het boek hebben gelezen wat daar weer op tafel ligt om te promoten. Wie gelooft dat nou?
  Geen letter natuurlijk. De redactie heeft ze een a-4tje gegeven.. Met bedachte ‘intelligente vragen’.
  Ook daar worden we bedonderd.
  Leuke televisie? Tussen de bagger is het makkelijk scoren. Alles is relatief immers. Dus bij mij staat die aan als het even kan. Ook onder het motto: je weet maar nooit.
  Maar het zou een bijzondere uitzending zijn je daar live te mogen bewonderen,. Nederland zal zich verwonderen. Misschien schrijf je ook geschiedenis.
  P.S. je verwijst naar van Gaal. Een van de zeldzame momenten dat ik meteen op de zapknop gedrukt heb.

 24. jan bouma 15 oktober 2009 om 19:16

  @Aad… Je snapt ook wel dat als ik ze bij voorbaat deklasseer of neermaai… dan kan ik het wel vergeten.
  (Nou dacht ik altijd dat jij de voorzichtige diplomaat was… )
  Ik moet ze zien over te halen mij uit te nodigen en wel vanwege m’n gein. M’n boek doet niet eens zo gek veel terzake op dat moment. Dat komt later wel voor het voetlicht. Nee, ze moeten mij uitnodigen vanwege het feit dat ik hun uitzending tot een onvergetelijke zal maken. Zo werkt het.
  Enfin: ze kunnen me bellen of mailen via villamithras@planet.nl

 25. Jezzebel 15 oktober 2009 om 20:54

  @Jan, ah hier ook de stad in de ontwaking. 🙂
  Sleeping beauty 🙂
  Voor mij wordt het de hele nacht spoken natuurlijk.
  Want vanmiddag mijn bed ingestort.
  Wat heerlijk mijn eigen bed!
  🙂
  .

 26. jan bouma 16 oktober 2009 om 06:53

  @Jezz…goedemorgen
  (gekopieerd vanaf je blog het navolgende want het is hier ook passend))
  16-10-2009 06:50
  @Jezz… "Et alors…quoi?!"
  ’t is al kwart voor zeven
  je n’ai pas de sommeil.
  Bonjour la tristesse!
  Op naar de barricaden,
  de koude kasseien.
  En garde! En garde!
  Desnoods met je garde…
  of bezemsteel; zie de feekiniste!..:-))
  Zij staat al in haar piste.
  Voor morgen kondig ik aan
  het doek: "de mens is nietig".
  Groet! Tot later.

 27. Jezzebel 16 oktober 2009 om 07:12

  @Jan, ja je zei het mooi.
  En sommige woorden moeten nu eenmaal gekoesterd worden.
  Heb je lekker geslapen?
  Of had je dat eigenlijk aan mij moeten vragen?
  Weet ik veel, ik werd in het donker wakker 🙂
  Ik kijk uit naar je nieuwe werk.

 28. jan bouma 16 oktober 2009 om 07:49

  @Jezz… idem opnieuw goedemorgen… nu schreeuw ik wel hard
  maar hier vandaan tot Zandvoort… dat red ik niet!:))
  (zul je dus eerst wel naast me moeten liggen, silly!)
  komt tijd; komt raad..:)).
  Nieuw werk? Als het @Aad behaagt een prachtige prent;
  met een fantastisch waar gebeurd verhaal. Morgen.
  Werk ze! Tot later.

 29. jan bouma 16 oktober 2009 om 12:50

  @Allen
  De betekenis van dit blog houdt dus in het ‘out of the box’ denken voor het vinden van de oplossingen. Dat er problemen zijn bewijzen de commentaren van de officiële columnisten zoals Marcel van Dam vandaag in de Volkskrant. Idem talloze anderen die de columns volschrijven. Veelal met hun prietpraat.
  Ik schreef hem, en aan alle anderen, wat conclusies die er toedoen maar je hebt, voordat je die kunt begrijpen, daarvoor nodig het ‘out of the box’ denken en je hebt ook nodig een totaaloverzicht over de toedracht van de historische feiten en omstandigheden.
  Welnu.
  Men neme kennis op niet:
  ==
  De conclusies en commentaren van allen hierboven, inclusief die van Marcel van Dam, had men al kunnen trekken uit het rapport van de Club van Rome in 1972 bijeen.
  De grenzen van de groei, de demografische ontwikkelingen, de ratrace tussen de volken, de Muur moest in 1989 nog vallen, het verlies van alle sociale systemen, alles en alles tekende zich al af vanaf het jaar 1972.
  Het rapport van de Club van Rome werd niet serieus genomen. Evenmin werd en wordt Jan Tinbergen serieus genomen die vanaf de jaren ’60 vdve ook alles al voorzag. De huidige crisis – in alle opzichten – is namelijk niks anders dan gewoon een rechtstreeks door te trekken lineair proces van alle geldende paradigma. De sociaaldarwinisten hebben verloren. De lucht in de wereldeconomie blijkt te verdampen, de grenzen aan de groei laten zich gelden. En ondertussen valt er een kleine speler, de DSB, om terwijl de rest gewoon doorgaat met hetzelfde.
  Er zijn wel alternatieven. Men neme kennis of niet voor de basale vragen die dan antwoord behoeven. Die zijn te vernemen via m’n website. U kunt het ook laten. Want dat is de crux van mijn verhaal. Niet ik moet u zien te overtuigen van mijn gelijk maar u dient zichzelf te overtuigen.
  Ergens zal ik bovenstaande woorden wel weer eens teruglezen. Zonder bronvermelding. Uiteraard!
  ==
  Dat is in ieder geval hierbij geregistreerd. Maar wel met bronvermelding. :))

 30. Aad Verbaast 16 oktober 2009 om 18:09

  @Jan:
  "Nou dacht ik altijd dat jij de voorzichtige diplomaat was… "
  Dan voor dit compliment. Misschien nog wel gelijk ook. Op sommige onderwerpen die me raken kan ik ongewoon fel zijn. Op onderwerpen die me minder raken, een stuk minder.
  Verder: mensen mogen alles roepen. Ik voel me zelden aangesproken. Aan hen immers, zegt meer over hen dan over mij denk ik altijd. Die opmerkingen gooi ik "uit het raam". Anderzijds: altijd in voor een gesprek 😉
  Is dat voorzichtige diplomatie?

 31. jan bouma 16 oktober 2009 om 18:35

  @Aas…18:09
  Pas NADAT de communicatie tussen partijen geen levensvatbaarheid meer heeft
  dan gooi ik de andere partij alle verwijten voor de voeten die voorhanden zijn. De kogel is
  dan toch door de kerk. Maar om op voorhand ze in het harnas te jagen…, dat doe ik zelfs niet.
  Dat is overigens wel het verwijt dat ik vaak krijg. Ik ben: Te confronterend. Te bruusk. Te agressief.
  Allemaal flauwekul. Tot het uiterste tracht ik altijd op minnelijke wijze tot een vergelijk te komen.
  Als die inspanningen vruchtenloos blijven word je wel gedwongen om het gevecht aan te gaan.
  Kijk! Ik zeg wel ‘off record’ dat al die TV-programma’s gaan voor het succes van het programma, en ook terecht. Het zal ze worst wezen of de deelnemers aan het debat er voordeel bij hebben. Want de redactie
  redeneert (ook wel weer terecht) …"als wij, als programmamakers, geen succes hebben kijken er ook te weinig mensen!" Ergo: simpel. "Ons succes is tegelijkertijd uw succes!"
  Tegen die logica valt weinig in te brengen. Zolang de het domme TV-kijkende publiek niet kritischer wordt.
  Het succes van het programma wordt een succes vanwege de domheid van de kijker. De cirkel is rond.
  Indachtig het scoren voor een maximaal resultaat, ook voor jezelf, laat je dus het "succes" van het programma onaangetast en prevaleren. In de hoop dat er nog wat overblijft voor je eigen programma, je boek of je verhaal.
  Mooi voorbeeld was die performance van die Jorien Huppelepup die een glas wijn in Peter R. de Vries gezicht wierp. Het incident is eindeloos herhaald. Wie zijn daar nu bevoordeeld mee? De programmamakers. En die Jorien kon een boekje slijten als Bekende Nederlander. Zo gaat het.
  "Zorg voor een memorabele uitzending!" Dat is het parool.
  Dat is het enige wat telt voor die klootzakken.
  (En nou kan ik de kans dat ik opgeroepen word wel vergeten). :))
  ps
  Aardig ontwerp. Hoe ontstaat en krijgt u succes?
  Waar dankt u dat aan?
  Besteed er eens een blogje aan zou ik zeggen. :))

 32. Aad Verbaast 16 oktober 2009 om 21:23

  @Jan:
  "Te confronterend. Te bruusk. Te agressief. Allemaal flauwekul."
  Ook wij hebben onze disputen daarover gehad…. Of die flauwekul waren? Ik betwijfel dat.
  De rest over tv-pogramma’s (je hebt toch geen TV?) : ik herhaal: een oude wet in de marketing is: het maakt niet uit hoe je in het nieuws komt, als je maar in het nieuws komt. Ook een resonantie effect overigens. Neem het ter harte.
  En misschien schrijf ik er nog wel eens een verhaal over, ja..

 33. Jezzebel 16 oktober 2009 om 21:34

  @Jan, vandaag voelt treurig, heb jij dat ook?
  Ik moet heel erg wennen om weer terug te zijn.
  Nederland zo bleek, zo mager.
  .
  Oi, op een dag zal de zon weer schijnen.
  Al is het maar voor even.
  En zo.
  Slaap lekker Jan.
  Tot morgen.
  .

 34. jan bouma 16 oktober 2009 om 22:19

  Jezz… Nee; ik heb al 3 jaar geloof ik geen TV meer maar kijk soms wat (noodzakelijke) herhalingen.
  Je somberheid trachtte ik al wat weg te nemen bij je. Maar Jij hebt het
  ook altijd over "nieuw werk" maken; misschien is dat dan de
  oplossing voor je. Sublimeer de kleuren en de warmte van Israél op het doek?
  Ik probeer maar wat te bedenken.
  Idem goede nacht. Morgen verder. Ik kijk nog even naar je blog.

 35. Jezzebel 17 oktober 2009 om 06:44

  @Jan, goedemorgen 🙂
  Ik heb wel tv, ik kijk nooit.
  Soms iets dat ik aardig vind op uitzendinggemist.
  Maar hangen voor de tv dat doe ik al jaren niet meer.
  In Israël stond het ding altijd aan op het nieuws.
  Vanuit mijn ooghoeken hield ik de wereld in de gaten.
  Nu interesseren ook de current affairs me niet meer.
  Maar er is gelukkig schilderen.
  En schrijven.

 36. jan bouma 5 januari 2010 om 10:12

  Out of the box?
  t.k.n.: ondanks de woede blijven we wel koel analyseren. Daarom zie hierna.
  jan bouma 05-01-2010 07:25
  Een update per 5 januari 2010. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 komen er weer aan en dus mag het zittende College eraan herinnerd worden dat de huidige wethouder ERIK VAN ESTERIK (PvdA) mij beloofde in 2005 de "zaak te zullen oplossen" en daarop trok ik mijn rechtsontvankelijke klacht in bij de NATIONALE OMBUDSMAN over de misdragingen van de ambtenaren en de MILIEUCRIMINELEN der overheid. Ten onrechte trok ik die klacht in want ik kan nu procederen om m’n recht te halen…Daarom hieronder een verslag.
  ==
  04-01-2010 23:28
  @Aad… 13:10
  Thanks voor je comment. Ik heb al een keer uitgelegd in één van m’n blogs hier dat ik geen Ned. onderdaan ben die als beroepsmilitair wordt uitgezonden naar Uruzgan om daar het risico te lopen te "mogen sneuvelen voor volk en vaderland en Hare Majesteit!" Nee. Ik ben als elke andere staatsburger die het risico had op te lopen tegen wat crimineel overheidstuig (lees: de overheid), dat inderdaad liever de burger laat opdraaien voor de criminaliteit van de staat uit het verleden. De rechtsverkrachting bestaat dan hierin dat "de overheid liegen mag" in het belang der Staat (vgl. de Pikmeerarresten). Dat vinden alle andere onderdanen van Nederland heel gewoon behalve natuurlijk wanneer ze zelf slachtoffer worden! Uiteraard is dit niet toelaatbaar. In de afweging van de overheid mag een enkele burger rustig failliet gaan. En zal die burger tot in eeuwigheid zijn vervuilde locatie niet kunnen verkopen.
  Daarover zullen wij de rechter nog nader horen. De overheid wenst ook geen aansprakelijkheid te onderkennen "in het staatsbelang". Verjaringstermijn: 30 jaar na het delict dan liggen de daders op het kerkhof. Oorlogsmisdadigers worden nog wel voor het gerecht gebracht. Ook de Griffier van de vaste kamercommissie voor Justitie, D.S. Nava, bleek corrupt toen ik hem sprak over de juridische moraliteit van de Staat. Dus dan is het parlement eigenlijk verantwoordelijk. Maar ook de Raad van State, onze rechtscolleges enz. Ergo: de Staat is corrupt want er blijkt onvoldoende zelfreinigend vermogen.
  Het is met die bodemvervuilingen zo, dat ook al wordt er "spontaan olie aangeboord" in die plassen, en ook al kan ik tientallen vaten aanwijzen die liggen aan de oppervlakte, dan kun je er ZOGENAAMD toch naar zoeken en toch niks vinden. Dan vaar of loop je er gewoon omheen snap je? Dan doe je net alsof je gek bent; je suggereert een dekkend onderzoek maar ’t is allemaal fake en doorgestoken kaart. De bedoeling is expliciet erop gericht OM NIKS TE VINDEN.
  Er wordt pas ingegrepen als het onvermijdelijk is geworden. Dan hebben we een zgn. "worst case scenario"; zo heet dat. Dus ook al drijven er oliewalmen over de plassen, en kun je meerdere boortorens plaatsen… net als in Koeweit…, het maakt allemaal niets uit. Maar ’s avonds wel op TV een paar gevonden vaten "gevaarlijk XTC-afval" met veel heisa en bombarie tonen die door "de opsporingsambtenaren" aangetroffen zijn! DE HUICHELAARS! Hier bij mij liggen er teveel vaten in de plassen; en dus dan laat je gewoon de rotzooi liggen. 25 jaar lang, vanaf 1930-1955, werden met 5 dekschuiten elke dag gestort vanuit de stad Utrecht. Bij elkaar naar schatting 1,5 á 2 miljoen m3!
  Maar de daders liggen op het kerkhof. "Ikke nie weet!" De leugenaars! Er zijn god betere ’t honderden zoniet duizenden oudere Maarssenaren die direct onder ede willen verklaren en ook weet hebben van die storts.. Het schorriemorrie zegt echter:
  "Nee! Ikke nie weet;
  Nee! Ikke niks ken vinde in het archief!"
  De maffia is er niks bij!
  Maar er moet wel geïncasseerd worden:
  "Ken…ik effe vange de WOZ?"
  Dus eigenlijk "als het kalf verdronken is dempt men de put!" Voor de toegebrachte vermogensschade, de mij toegebrachte naamschade door mij te bestempelen als "milieucrimineel", m’n integriteit te bezoedelen, te liegen enz. ach… dat is allemaal nog ter beoordeling van de rechter. De rechter mag zich ook uitspreken over het bovenstaande. Enfin. De namen van de criminelen worden bij de dagvaarding wel bekend. Zij zullen geschiedenis schrijven en ik mag hopen dat ze het zich zullen herinneren tot op de dag dat ze sterven en dat hun nageslacht er nog aan herinnerd zal worden. Ook de voormalige gemeentesecretaris van Maarssen (en de huidige politiek verantwoordelijke) AD NEDERLOF zal gedagvaard worden. Hij was voorheen immers ook nog Directeur van de Milieudienst NW Utrecht en onder diens bewind konden de criminelen hun gang gaan! "For Christ sake!" Hij is nu weer werkzaam als hoge "milieuambtenaar bij de Provincie Gelderland!" Z”n opvolger G. Oosterloo, als tijdelijk interim gem. secretaris van Maarssen, mag zich ook verheugen in een dagvaarding. Enz., enz., de lijst wordt per dag langer..
  Af en toe moet je even memoreren waar de strijd ook alweer over ging. Men zou soms ten onrechte menen dat ik "de boze man" niet meer ben. Morgen staat dit comment op het internet. En er komt nog veel meer drek naar boven. Ik ben nog maar net begonnen met m’n aanklacht.
  Aad Verbaast 05-01-2010 00:12
  @Jan:
  Kijk het hele verhaal begint kop en staart te krijgen. Of zoals je wilt: man en paard. Die worden nu genoemd immers.
  En terecht.
  Het net wordt gesloten om de vissen die gevangen moeten worden.
  Het wordt tijd dat er ergens verantwoording moet worden genomen voor deze letterlijk vuile streken die zijn geleverd.
  De enige uitweg voor het opgeheven hoofd (iets waar politici nogal dol op zijn) is om toe te geven dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt. Ontkennen heeft weinig zin meer natuurlijk.
  Vervolgens zal er gerepareerd moeten worden. Spiegel: hoe zou de situatie zijn als dit alles niet gebeurd zou zijn. Dat vergelijk is prima te maken immers. De rest is slechts een rekensom.
  Men kan niet zijn rotzooi maar ergens dumpen en denken er verder zonder kosten vanaf te zijn. Die kosten moeten dan maar alsnog verdisconteerd worden. Nogmaals: de vervuiler betaalt!
  ==
  Opmerking. Men vergist zich als dat ik me laat afmaken door het overheidstuig zonder verweer. Ik dank @Aad verbaast voor zijn ondersteuning

 37. Jan Bouma 9 oktober 2012 om 10:38

  Strafrechtelijke procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting van 6 november 2012; 13:30 uur.
  ==
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:16 PM
  To: 6826@utrecht.politie.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Van der Zee,
  Een concreet bewijsstuk van een cover up. Zie hierna.
  Suggestie. U zou Lylke Ganzenvoort (de top-milieuambtenaar die alle
  rapporten kent en dus Broeke van info. voorzag) eens kunnen vragen WAAROM
  hij niet de juiste info. heeft verzonden?
  Inmiddels;
  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:12 PM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Christian/René,
  TKN svp. de bijlage.
  Groet! JB

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:11 PM
  To: info@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  LS
  per email/post

  t.a.v. het College van B&W alsmede de gemeenteraad.

  M.v.G.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:07 PM
  To: paulpg
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  c.c. : a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. : 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. : de Rechtbank Utrecht op basis van Art. 8:68 van de Awb t.a.v. Mevr.
  mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012. (brief)

  Beste heer Paul,

  Dank voor uw reactie.

  1. Inderdaad heb ik vanochtend met erik.broeke@stichtsevecht.nl uitgebreid
  telefonisch gesproken inzake “het verhaal” dat hij aan u heeft verzonden
  d.d. 26 september. Ik heb hem, en zijn baas Lylke Ganzenvoort, verwezen voor
  wat betreft de correcties in “dat verhaal” naar mijn juridische blog site en
  naar de onderstaande email aan u.
  2. Ik heb hem verder in het vooruitzicht gesteld EEN BRIEF en een EMAIL aan
  het College van B&W te zullen sturen inzake het onvolledige, zeg maar “de
  ONJUISTE info.” die hij (Broeke/J.W.F Berkel) aan u heeft verzonden. Lylke
  Ganzenvoort wist immers beter, net als u, en net als ik. U had dus ook
  kunnen reageren op de “onjuiste verslaglegging” van de gemeente.
  3. En wat er onjuist aan is kunt u lezen in m’n email aan u en aan Dik van
  ‘t Hof.
  4. Sinds ik het rapport van de Grontmij in 1990/1991 initiëerde is de
  gemeente en de provincie en het Waternet en de VROM-inspectie en de
  milieudienst N.W. Utrecht bezig om de kluit te belazeren. Onderzoeken worden
  weliswaar CONTINU aangekondigd (sinds 1990/1991) maar het is dan niet echt
  de bedoeling…. “dat er dan iets nadeligs gevonden wordt.., want meten is
  weten; dus kun je dan maar beter niks meten, hè?!”
  5. Ik ben het zat! Ondertussen is het o.g. onverkoopbaar met een
  miljoenenschade en met schade voor “de betrouwbaarheid” van de overheid
  wegens de cover up.
  6. Dit strafrechtelijke onderdeel wordt thans door het OM onderzocht. En
  daarbij is ook van belang de navolgende aanklacht die de gemeenteraad
  aangaat:
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften,
  opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te
  verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de
  eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur:
  zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie,
  waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van
  2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie:
  http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de
  handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de
  rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de
  rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen
  wetgevingen.
  ==
  7. U kende ook de rapporten van T&A, de aanbevelingen, etc.
  8. Ik zal zo dadelijk deze email aan het College van B&W zenden incl. aan de
  milieupolitie 6826@utrecht.politie.nl voor het zoveelste bewijs van de cover
  up.

  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: paulpg
  Sent: Monday, October 08, 2012 2:23 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste mijnheer Bouma,

  Dank u voor uw reactie op de antwoorden van het college. U roert een
  goed punt aan denk ik dat ‘t Slijk, althans een deel daarvan aangemerkt
  zou moeten worden als “voormalig gesloten stort”. Ik neem tenminste aan
  dat u dat bedoelt met VGS. Want volgens mij is ‘t Slijk in feite een
  VGS.

  (Noot. Inderdaad; ik zeg ook niets anders. Jan Bouma)

  Verder zag ik u dat u mij vanmorgen heeft gebeld. Ik zat in de auto en
  in besprekingen bij een klant.
  U heeft het in uw voicemail over een gesprek met de heer Broeke (??) en
  over een e-mail die u gestuurd zou hebben. Onderstaande is de laatste
  email (afgelopen donderdag 4 oktober) die ik van u ontvangen heb. Hierin
  staat niets over een gesprek met de heer Broeke. Wellicht is uw e-mail
  niet aan mij gericht geweest, i.i.g. niet aangekomen. Kunt u deze e-mail
  mij dan alsnog toesturen?

  Bedankt en met vriendelijke groet,
  Piet Paul, fractie GroenLinks Stichtse Vecht

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: