Villa Mithras

De boze man

"…Uitgesloten…" in beeld gebracht en..


…het symboliseert in de man/vrouw relatie de posities van beiden.

Schilderij: olieverf/linnen
Afmeting: 70 x 60 cm
Titel: "Uitgesloten!" ; 1999 – In particulier bezit -.

Toelichting.

In m’n voorwoord kan men lezen de navolgende "grap".

"..Also… Her Von Stauffenberg…., Sie brauchen ja nur Ihre Frau mitzubringen… und sie wird wie eine Bombe einschlagen!"

Een taalgrap? Maar het gaat niet om een grap maar om de vrouw achter de man. Voor absolute dictators als Hitler, Stalin – die dreef zelfs zijn vrouw tot zelfmoord – bestaat er geen vrouw achter de man. Ook vraag ik me af of president Truman met zijn vrouw zal hebben overlegd de massamoord op Hirosjima en Nagasaki. Zomaar wat bespiegelingen over het belang van de vrouw achter de man. Achter Graf Von Stauffenberg stond wel diens vrouw. En een dag na de mislukte aanslag op Hitler d.d. 20 juli 1944 kon zij vernemen dat hij was geëxecuteerd. Later werden er nog zo’n 5000 mede-complotteurs door de Gestapo aangeklaagd. 

In de link die hierbij gaat ziet u in de laatste aflevering van een goeie documentaire – met veel ooggetuigen – ook "de vrouw achter Stauffenberg" die haar man steunde en voor mij aanleiding was u te attenderen op het belang van de vrouw achter de man. 
Zie: http://www.youtube.com/watch?v=UjTmEUf7xTo

En vergelijkt u die docu. nu even met een film over de massamoordenaar Stalin en diens vrouw die hij tot zelfmoord dreef.
Zie: http://www.youtube.com/watch?v=WgDQM0GF5U4

Ook in mindere dramatische omstandigheden mist men te vaak in wederkerigheid je maatje, de vrouw die naast je staat, en die tesaam een twee-eenheid moet vormen.

Daarom gaf ik aan in overdrachtelijke zin het belang van de vrouw in alle grote zaken die er toedoen. Het doek heb ik gegeven aan de vrouw die voor mij functioneerde als de vrouw achter de man. Nadat ik natuurlijk ook eerst een heel hoofdstuk had geschreven dat ging over m’n moeder. Als hommage aan een andere belangrijke vrouw.  

Het is het enige werk dat in particulier bezit is.

Voor hierna kondig ik aan – toe toepasselijk – een abstracte vertolking van het bovenstaande gegeven met de titel: "Overwinning in twee-eenheid".

Tot dan…

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie
 
 

52 Reacties op “"…Uitgesloten…" in beeld gebracht en..

 1. Aad Verbaast 21 oktober 2009 om 09:32

  Goede opname van een intrigerend schilderij. Het spat van het scherm af, zo scherp.
  Intrigerend, want aan welke zijde staat de man en aan welke zijde staat de man?
  Vanwaar de zo scherpe vertikale scheidslijn?
  Waarom aan de ene kant enkel grijs en zwart, en aan de andere kant zoveel kleurgebruik?
  Het gezicht rechts is afgewend. Reden?
  ==

  Ter overweging d.d. 11 oktober 2012. Een update na 3 jaar.

  Wat valt er nog meer te zeggen over dit blog en de meningsverschillen? Ik denk dat INDIEN de verschillen het grootst zijn qua allerlei opvattingen dat dan de “overbrugging”, het akkoord tussen de twistende partijen, natuurlijk ook het grootst is. Dit lijkt een vanzelfsprekende dooddoener. Dat is het niet. Kijk! Als je opponent in de discussie naar jouw mening zich bezondigd heeft als “een totale crimineel” dan zal je opponent dat natuurlijk nooit toegeven… Stel je voor zeg!

  Ik moet nu even denken aan mijn vruchteloze gesprek met m’n burgemeester drs. Mirjam van ‘t Veld en haar wethouder Piet Ploeg en haar (liegende) ambtenaren van afgelopen donderdag 4 oktober op het gemeentehuis van Stichtse Vecht. Een erkenning harerzijds “dat ze een criminele organisatie leidt ex art. 140 WvSr” zal ze natuurlijk blijven ontkennen en nooit willen toegeven al dwingen er andere conclusies.

  Dat zei ze me ook (i.v.m. opmerking dat er een strafaangifte bij het OM ligt): “Dat zien we dan wel weer als die in behandeling wordt genomen..” M.a.w. dan stelt ze haar positie (en van haar College) kennelijk en misschien wel bij als dat het geval wordt… Dit is een foute opvatting.

  Want uiteraard vind ik een dergelijk “akkoord” dan beneden de maat. Als je je gelijk moet afdwingen via het OM en de rechter en niet via je gelijk van een GEDEELDE overtuiging, dan wordt de behaalde overwinning middels het OM en de rechter toch wel erg povertjes…

  Enfin. Ik zal haar dit comment even doorsturen. Idem aan de milieurechercheur R. v.d. Z.

  Allen een goeie dag.

  Toevoeging d.d. 26 november 2012.

  16. Belanghebbende last terzake in de “Toespraak” die hij hield op 30 januari 2006 ten overstaan van een voltallige gemeenteraad en ook (uiteraard) bij de heffingsambtenaar bekend was.

  “…Uw verweer, meneer de Voorzitter, hield in een verwijzing naar de brief van de Milieudienst/Gemeente d.d. 10 maart 2005 met kenmerk 211/W/995. Daarin meent u uw “legitimatie” te vinden voor de handelwijzen van uw ambtenaren. Ik bestrijd die opvatting en constateer slechts dat uw ambtenaren blijk hebben gegeven “te hebben gekakeld als de befaamde kippen” omdat uit niets is gebleken dat zij werkelijk enige historische kennis hadden omtrent de locatie waarover zij anderzijds orakelden en hebben bericht aan onderstaand vermelde personen. Ronduit ergerlijk is voorts de opstelling van Dhr. Ganzevoort (opvolger van Van Cranenburgh) die meent zijn impliciete criminaliserende (en ontoelaatbare!) opmerkingen aan mijn adres, en die van de toeleverancier van de ophogingsgrond Van B., te kunnen handhaven. Het integriteitsbesef van Ganzevoort ontbreekt blijkbaar geheel! Voor de goede orde meld ik, en maak publiek….:
  a) dat ondergetekende GEEN milieucrimineel is die “vervuilde, giftige (verboden) stoffen” heeft
  aangevoerd in de ophogingsgrond van de locatie Mithras noch dat van zijn buren; dat idem Van B. (de toeleverancier) daar dus ook niet onrechtmatig van mag worden beschuldigd! Net zo min als ik Ganzevoort mag beschuldigen dat hij een dief is door (valselijk!) te beweren dat hij “een miljoen euro zou hebben gestolen!”
  b) dat ondergetekende GEEN milieucrimineel is die “olietank(s) in de grond heeft verstopt…of achtergelaten….”
  c) dat ondergetekende ook GEEN leugenaar is ter zake alle andere kwesties die hieronder vermeld staan.

  Dat er fouten kunnen worden gemaakt moge “menselijk” worden genoemd; het wordt een kwalijke zaak wanneer die fouten niet ruiterlijk worden erkend en…. de consequenties daarvan niet worden genomen maar als men unverfroren daarover gaat liegen. De meest groteske leugen, die ik ondermeer met de heer Ganzevoort besprak, was de valse bewering omtrent “het landbouwmachinereparatiebedrijf”….; “die is net zo waanzinnig” zei ik hem, “als het bekende Maarssense bedrijf Verzinkerij Bammens een…. “landbouwbedrijf” te noemen!” Hij zou zich daardoor de risee van de Vechtstreek maken! Er blijkt dus een complete chaos bij de Milieudienst omtrent opgeslagen digitale bestanden waaruit men anderzijds vrolijk “oreert”, “kakelt” en impliciet “beschuldigt”. Idem dit (om de actualiteit van NU te dienen!) het geval is met het Plan Maarssen-aan-de-Vecht waarbij er talloze percelen verkeerde bestemmingen (en dus geschiedenissen) krijgen! Een andere zielige leugen is het “verweer” van de heer Bakker dat omtrent perceel 178 (= Mithras) gerapporteerd is “dat er niets over bekend is” hetgeen weer een leugen is omdat dat perceel een latere hernummering kreeg en voorheen gewoon deel uitmaakte van het complex van het toen alom bekende en overlast gevende mestvarkensbedrijf! Et cetera, et cetera…. andere “doorzichtige verdraaiingen en leugens” om zich “eruit te redden” schiet men net zo makkelijk aan flarden als het voorbeeld!

  Ik verzoek de raadsfracties mij in de volgende raadsvergadering uitsluitsel te geven omtrent de “symbolische” schadevergoeding. Ik zeg met klem “symbolisch” want zelfs voor niet het duizendvoudige bedrag wil ik mijn naam (en die van Mithras!) bezoedeld zien zoals thans gebeurd is!

  U, meneer de Voorzitter wenste deze publieke oorlog met Mithras…; u kunt die dan ook krijgen. Dit is slechts de eerste slag! De Pers en de burger beseffen overigens goed dat ik in het strijdperk treed mede ten behoeve van een ieders belang; het algemene belang dus. Vandaag ben ik slachtoffer van “het gekakel” maar morgen bent u dat! Uiteraard kan de Pers met beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de vermelde brief opvragen dan wel bij ondergetekende verkrijgen alsmede aanvullende informatie… Ik zie dat mijn vijf minuten spreektijd ‘om’ zijn….; ik dank u voor uw aandacht…”
  ==
  En bovenstaande kwestie had ik met mevr. Van ’t Veld willen oplossen. Haar arrogantie en bluf bleken toch te groot.

 2. Jezzebel 21 oktober 2009 om 09:44

  Ik zie in dit schilderij niet zulke prettige beelden.
  Het doet me aan concentratiekamp kunst denken.
  De linken wil ik later volgen.
  Dit zijn altijd van die dingen waar ik even van moet slikken.
  Daar heb ik tijd voor nodig.
  Kleine beetjes tegelijk.
  .
  Wel aanbevolen.
  Het is kunst die raakt.
  Dat blijft.
  .

 3. jan bouma 21 oktober 2009 om 09:46

  @Aad
  Dank. Je kunt over dit werk vermoedelijk en desgewenst eindeloos filosoferen. Over de rol die de man en de vrouw in een relatie hebben, zouden moeten hebben. Met en zonder scherpe scheidslijnen. "De bescheiden vrouw op de achtergrond" is een opvatting. Dominante vrouwen gedragen zich anders dan diegene die ik afbeeldde. Soms zijn de rolverdelingen gebarricadeerd door prikkeldraad. Door licht en donker. In de gegeven links ga ik in op wat bekende historische voorbeelden. Ja. Dit is één van m’n favoriete doeken en ik ben er dankbaar voor dat het ook ingezet kan worden als een verklaring voor m’n pleidooi voor de vrouw in m’n boek. Want daar gaat dit schilderij ook over.
  In belangrijke zaken treedt de man/vrouw relatie op als een "overwinning in twee-eenheid". Maar dat is het abstracte werk dat hierna komt. Eerst maar ‘ns afwachten wat men hiervan vindt.
  Overigens: je hebt weer een succeskraker van jewelste op je blog dat gaat over een nieuwe quiz die je introduceerde. Maar dit terzijde. Tot later.

 4. R. Kruzdlo 21 oktober 2009 om 09:52

  Warm en koud hoort ook bij elkaar in de man vrouw verhouding. Interressant blog.
  Groet Robert

 5. jan bouma 21 oktober 2009 om 09:55

  @Jezz
  Dank. En neem je tijd. Op jouw blog deed ik al wat uit de doeken over de gevolgen en de betekenis van een schilderij dat gezien wordt door het oog van de toeschouwer. Mijn uitleg kun je wel of niet accepteren. Je hebt wel gelijk met je opmerking dat ik in dit doek de rolverdeling in zwart/wit en in niet geïdealiseerde toestand weergaf maar daar gaan de links ook over. Zie het tekstblog.
  Het aardige is dat het abstracte werk van hierna het opgeroepen beeld weer 180o doet keren. Overmorgen. Voor mij geldt dat elk werk een ondersteuning voor het verhaal in m’n boek moet zijn. Ik ben ervan overtuigd dat die zogenaamde "grappen" in het Voorwoord niet begrepen worden als ik er geen uitleg bij geef. Maar lees op je eigen blog over de interpretaties van Van Gogh’s schoenen….

 6. wj-tje van de VSp 21 oktober 2009 om 10:13

  Mooi, maar angstig indrukwekkend.
  Wat of wie gluurt daar achter ‘El Toreador’ ? Waarvan de vrouw zich zo nadrukkelijk afwendt in een grijze afgebakerde ruimte en tegelijkertijd op ogenschijnlijk perkament haar aanwezigheid zo nadrukkelijk aanwezig is.
  Dat prikkeldraad. Wie schermt wie of wat af?
  Van ijzingwekkende, huiveringwekkende impact. Ik zou me kunnen voorstellen dat dit doek zo sfeer bepalend is dat de teneur te groot is om tijdens de dagelijkse gangetjes in huis aan voorbij te lopen.
  ‘Oeps’, schrijft de barbaarse cultuurleek.

 7. Aad Verbaast 21 oktober 2009 om 10:26

  @Jan:
  Natuurlijk kan je eindeloos filosoferen over het schilerij en het thema.
  Je geeft echter geen antwoorden op mijn vragen. Komen die nog?
  P.S. de vallen buiten mededinging in de quiz, maak je geen zorgen 😉

 8. jan bouma 21 oktober 2009 om 10:47

  @Krudzlo… Kijk eerst even bij @Fred van der Wal aan wie ik een (begrijpelijke) vraag stelde. Vooralsnog dank. Maar snap ook mijn vraag aan Van der Wal. Hoop uiteraard dat ik me vergist heb. Dan alvast: ruime excuses bij dezes.

 9. jan bouma 21 oktober 2009 om 10:55

  @WJ’tje
  Dank!
  Dat het een dramatisch schilderij is. Daarin heb je zondermeer gelijk. Maar door de zaken scherp in een zwart/witte context te plaatsen kom je tot het onderscheid. Ik heb willen vertolken de "eilanden" die er soms zijn tussen man en vrouw. Scherp gescheiden. Ze vormen in dit werk geen twee-eenheid.
  Dank voor je opmerkingen. Ook meen ik dat de verklaring gegeven is in het tekstblog. Over de situatie wanneer het wel goed zit; en wanneer niet. Zie verder bij @Aad.

 10. jan bouma 21 oktober 2009 om 11:10

  @Aad.
  Zoals vaak, ik zeg niet altijd, heb jij soms ook gelijk…:))
  Maar om je vraag te beantwoorden. Links zie je het vermeende heldere standpunt van de man dat hij meent met prikkeldraad nog extra te moeten verduidelijken. Hij staat daar knoestig en weerbastig. De vrouw staat letterlijk in het schimmige duister haar verdriet te tonen. Er is geen match tussen beiden zoals die wel was in de gegeven link tussen Graf Von Stauffenberg en diens vrouw Nina. Historische bekende voorbeelden. Maar… wie, o, wie denkt ooit aan de rol van de vrouw wanneer ik de naam Stauffenberg noem?
  Het gaat over de grote zaken (die de man KAN afgrendelen tot zijn domein). Hoe vaak is dat niet het geval? Conclusie: in belangrijke zaken treedt de man/vrouw relatie als een noodzakelijke twee-eenheid op.
  Nog een conclusie die te trekken is uit dit doek. Uiteraard moet ik me soms het gedrag aanrekenen van de man die zich afgrendelt en te weinig zich bekommert/bekommerde om het gedrag van de vrouw. Tenslotte was de langste periode in m’n hele leven 3 jaar samenwonen met een kunsthistorica. Ieder op z’n eigen eiland wel te verstaan. Zo’n beetje als het schilderij symboliseert. "Ken uzelve!’ Zei Socrates.

 11. Aad Verbaast 21 oktober 2009 om 13:11

  @Jan: dank voor het beantwoorden van enkele vragen die ik stelde. Het duidt veel.
  Mijn conclusie je antwoord lezend: dit doek past uitstekend in de serie (er waren er al meer) "maatschappijkritische kunst".
  Mag ik dat zeggen? Ja dat mag ik zeggen! Ben je het er mee eens?

 12. jan bouma 21 oktober 2009 om 13:46

  @Aad
  Mee eens. Kanttekening zie punt 2.
  Globaal kun je duiden de navolgende thema’s in m’n werken:
  1. maatschappijkritische werken
  2. verhoudingen tussen man/vrouw (en daaronder zou ik dit blog rangschikken)
  3. het recht en de verkrachtingen daarvan
  4. het "uitbreken"; het out of the box denken
  5. tenslotte nog wat ‘campschilderijen’ en het vertier Drum und Dran.
  Dit is een vrij volledige inhoudsopgave van de thema’s in totaal slechts 48 werken.
  Je zou dat aantal onnoemelijk kunnen uitbreiden maar men verliest nu al het overzicht
  en het inzicht dus dat vind ik "a waste of energy".
  Parallelliteit met Het boek der Boeken:
  Ook daarin verwerk ik alle thema’s 1 t/m 5 middels de illustratie van talloze beschreven voorbeelden en metaforen maar daarin raakt men het ook het spoor bijster. Er is geen geduld van de lezer. Om te begrijpen dat diens acceptatie van het aangeboden materiaal, de inhoud, daarvan rechtstreeks afhankelijk is van diens geduld. Niet alles in het leven blijkt 1, 2, 3 begrepen te kunnen worden als een ijsje ‘hap, slik, weg!’ Toch gedraagt de lezer zich zo. Soit!
  Dus: met de correctie inzake punt 2. Ja, dan kan ik het verder met je eens zijn.
  Vraag:
  Moet je dan zulk ’n allesomvattend éénmalig boek schrijven waarin alles staat?
  Antwoord:
  Ja! Als je een pesthekel hebt aan de schrijverij; idem aan de ‘het schilderen"; idem aan de rest van mijn
  inspanningen. Alles was een taakstelling. Taakstellingen doet en voert men veelal niet uit met plezier.
  Zie daar nogmaals mijn verschil met alle andere beoefenaren van kunstuitingen en disciplines. Die waardeer ik heus wel. Maar ik spreek voor mezelf. Mag dat? Ja, dat mag. Het allerlaatste wat ik zou willen is het ontzeggen aan iemand diens mening of opvattingen zolang die meningen en opvattingen de mijne niet verhinderen. Ik wil namelijk hun meningen en opvattingen ook respecteren. Dan ontstaat er toch een conflict. Ik moet buigen en aanpassen. Dat doe ik niet.
  Slechts middels het vrije debat ontstaan de uitgewogen en de van belang zijnde oordelen. Niet middels de indoctrinatie of de dictatuur. Vandaar dat ik ook eindeloos herhaal: ‘take it or leave it’ and ‘pick your choice!’ Dan wordt pas waarachtig de overtuigingskracht van het eigen geloof in stelling gebracht. En niet het geloof waarin men op gezag van anderen zou moeten geloven.
  Ben ik daardoor een anarchist? Nee.
  Slechts iemand die prijs stelt op zijn eigen vrije meningsvorming en daar kond van doet.
  ps
  Je laat mij aardig wat verduidelijken… Succes met je in potentie succesvolle quiz. :))

 13. fred van der wal 21 oktober 2009 om 17:09

  Verder word ik niet graag betrokken in een discussie in verband met Kr. en vind het prettig als hij van mijn weblog weg blijft na hetgeen gepasseerd is.

 14. R. Kruzdlo 21 oktober 2009 om 18:10

  *
  Dan alvast: ruime excuses bij dezes! Wat hoe waar??????
  Dank voor je aandacht.
  Groet Robert Kruzdlo

 15. Jezzebel 22 oktober 2009 om 08:17

  @Jan, goedemorgen.
  Hoe is het vandaag?
  Als ik naar buiten kijk dan is het voor mij zo’n moment dat terug naar bed veel interessanter klinkt. 🙂
  .

 16. jan bouma 22 oktober 2009 om 10:24

  @Fred…17:09 ; Duidelijk want…
  @Krudzlo…18:10… Excuses? Van wie? Waarvoor? Waarom? Etc. Laat alsjeblieft de uitleg achterwege want kennelijk is er toch een bestaande kwestie tussen jou en V.d.Wal.
  Mijn blogs gaan over m’n schilderijen in relatie met de inhoud van m’n boek. Daarop kan gereageerd worden.
  @Allen een prettige dag en alle dagen erna!
  Nu naar @Jezz…

 17. jan bouma 22 oktober 2009 om 10:32

  @Jezz…
  Idem goedemorgen.
  "Hoe is het vandaag?" Vraag je.
  Aardigheidje.
  Als wij nu man en vrouw zouden zijn geweest had ik je geantwoord op je vraag:
  "Hoe is het vandaag?" – "Dat weet ik pas op het einde van de dag suffie…!"
  Ook om deze reden lijkt me het voorlopig niet gewenst – totdat je natuurlijk
  al mijn eigenaardigheden kent tot in détail… – om al te snel het thema van dit blog
  tot je onderwerp te maken. (En dat doe je ook niet!). -:))
  Ik kom zo dadelijk wel even bij je kijken.
  Groet & Werk ze.

 18. Jezzebel 22 oktober 2009 om 11:42

  @Jan, om te weten hoe je dag was, moet je toch weten hoe die begint?
  Daar vroeg ik naar.
  En hoe begon vandaag voor jou?
  🙂
  Ik lummel vandaag met permissie rond.
  Heerlijk. 🙂

 19. jan bouma 22 oktober 2009 om 12:05

  @Jezz
  Dat kan altijd beter. Als er niks meer te wensen zou zijn als die gewenste verbetering
  gaat het ook niet goed. Gezegend zijn diegenen die "al lummelend de dag kunnen doorbrengen"
  want zij gedragen zich dan als "de vogelen des velds" die zich niet hoeven te bekommeren om
  de dag van morgen. Je gaf jezelf "permissie" zeg je?
  Welnu. Dat is onmogelijk als je 24 uur de klok rond eigenlijk op de barricaden moet staan zoals ik.
  Ik kan me een dergelijke luxe positie niet veroorloven. Met ergernis en woede zal ik de strijd
  ook vandaag weer moeten voortzetten. Tenslotte ben ik "de boze man!" :))
  ps
  Heb je die pg. 336 gelezen?
  ps 2
  Ik ga zo dadelijk het abstracte werk ‘Overwinning in twee-eenheid" opsturen aan @Aad.
  Het werk sluit aan bij dit blog. Heb je er wel tijd voor?

 20. Jezzebel 22 oktober 2009 om 21:05

  @Jan, tuurlijk heb ik er tijd voor.
  Met je boek ga ik het anders aanpakken.
  Mijn inspanning zal die van jou zijn.
  Ik wil een afspraak.
  Dan gaan we samen hoofdstuk voor hoofdstuk.
  Ik kan je veel vertellen.
  Maar dat wil ik in je aangezicht doen.
  .

 21. jan bouma 22 oktober 2009 om 21:25

  @Jezz,,,
  Daar ga ik eerst even een (onrustig) nachtje over slapen. :))
  Iets anders:
  vraag me nu weer af wat HJA het afgelopen weekend op z’n redactie
  heeft gedaan? Af en toe word ik ook stapelgek van die man; maar dit terzijde.
  Tot morgen.
  Veel plezier morgen met alleen de titel al van het werk:
  "Overwinning in twee-eenheid".

 22. fred van der wal 22 oktober 2009 om 23:22

  Even aanbeveling gedaan
  was ik zeker vergeten
  of het is een tweede
  dat weet ik niet
  morgenochtend om 9 uur
  op mijn weblog
  2 mails uit een aantal mails
  die ik met de staf van
  het Stedelijk Museum wisselde

 23. Jezzebel 23 oktober 2009 om 08:20

  Good morning heren,
  @ Fred, even hier, want bij jou, en zo.
  Weet je, laat je niet verleiden om te bewijzen wat de meesten al lang weten.
  Het zijn altijd de miesgassers die dat in twijfel trekken.
  Daar heb je er al meer van zien komen en gaan, toch?
  Je hebt prachtige werken gemaakt en ik vind het een heerlijk idee dat ze tot de vaste collectie van het Stedelijk behoren.
  Daar heb je toch al eens een mailcorrespondentie van laten zien?
  @Jan, heb je lekker geslapen?
  Ben je de griep de baas?
  Laat me nog even zeuren.
  Is er al kracht om wat gezonde boodschappen te halen?
  Als je niet met ‘bewijs’ komt, dan kom ik koken en zal toezien dat je het opeet.
  Dan weet je het wel. 🙂
  .

 24. jan bouma 23 oktober 2009 om 09:58

  @Jezz…
  Goedemorgen.
  Ben zeker nog niet geheel hersteld; maar ’t is te doen. Over je voorstel:
  Dank. We zien wel. Vooralsnog luidt de eerste conclusie na vannacht dat het uiteindelijk toch zo is
  "dat alleen mensen van goede wil elkaar blijken en willen verstaan".
  En verder:
  De ziekelijke miesgassers, zoals je terecht opmerkt, zoeken ruzie. Dat kunnen ze krijgen van me. De beste remedie is dan een IP-ban want ik ben niet van plan mijn mooie serie schilderijen te laten molesteren door zo’n etterbak als die @Ron Rozen. Die er bovendien maar wat op los liegt.
  @Fred : laat je niet opnaaien door die Ron Rozen. Jezz heeft gelijk. Ignoreren is het beste en anders een IP-ban. Je wordt nu eenmaal nooit door rijtuigen overreden. Het zijn altijd strontkarren.

 25. Jezzebel 23 oktober 2009 om 11:05

  @Jan, ik ben geen voorstander van de IP-ban.
  Integendeel.
  Ik vind dat atlijd een zwakte bod.
  Laat maar staan, de woorden die een ander nodig vond om neer te kladden.
  Uiteindelijk zegt het altijd iets over degene die ze neerkalkt.
  Gekken en dwazen en zo.
  .
  De conclusie na vannacht dat het uiteindelijk toch zo is?
  Wat is toch zo?
  En hoezo kwam dat er vannacht pas uit?
  .

 26. Jezzebel 23 oktober 2009 om 20:11

  Jammer dat je niet antwoordt.
  Alsof mijn vragen er niet toe doen.
  Ik was erg benieuwd.
  .

 27. jan bouma 24 oktober 2009 om 01:19

  @Jezz
  Alleen bij platte leugens en beledigingen hoef je dat niet te tolereren. Ik laat toch werkelijk niet deze serie ontluisteren door dat gebral van @Rozen. Daarbij komt dat als z’n kritiek nou nog enige inhoud had dan had ik z’n comments ook wel laten staan. Je laat je toch ook niet onnodig beledigen? idem @Fred van der Wal hem de wacht heeft aangezegd deed ik dat metterdaad.
  ps
  Ik lees nu pas je vragen op dit blog om 1:13 uur. Omdat ik geen signaal krijg anders dan via mijn email van de weblogredactie en dan gaan die meestal over het lopende blog.
  En ik weet niet wat je hiermee bedoelt:
  ==De conclusie na vannacht dat het uiteindelijk toch zo is?
  Wat is toch zo?
  En hoezo kwam dat er vannacht pas uit?==
  ik zal je er morgen/vandaag naar vragen. Sorry voor te late reactie hier maar dat heb ik uitgelegd.

 28. Jezzebel 24 oktober 2009 om 09:26

  @Jan, goedemorgen. 🙂
  In je email staat toch onder welke bijdrage je een reactie krijgt?
  Maar geeft niet, ik was al blij dat er iets stond.
  Ik refereerde aan jouw woorden:
  jan bouma 23-10-2009 09:58
  @Jezz…
  Goedemorgen.
  Ben zeker nog niet geheel hersteld; maar ’t is te doen. Over je voorstel:
  Dank. We zien wel. Vooralsnog luidt de eerste conclusie na vannacht dat het uiteindelijk toch zo is
  Dat begreep ik niet zo goed.
  Heb je lekker geslapen?
  .

 29. jan bouma 24 oktober 2009 om 10:17

  @Jezz..
  Ik heb daar bedoeld te schrijven wat ik schreef en ook in m’n boek "dat je slechts begrepen kan worden door de mensen van goede wil!" Daarmee geenszins zeggende: "dat jij die goede wil niet zou hebben"; maar als we gaan brainstormen over dat boek (of je teksten hier) zal ik vermoedelijk het wel erg vaak hebben over de intentie waarmee het gelezen zou moeten worden. Kijk aan! Ik ben misschien nu al bezig die confrontatie te m o d e r e r e r e n !
  Denk ook nog aan het fenomeen van ‘Der Lauf der Dinge". !!
  Anders gezegd: wat is het doel van de confrontatie over het boek? Of je teksten? Het liefst zag ik gewoon mijn stellingen bediscussiëerd of gekritiseerd. Gaat evenwel de confrontatie over het boek, of je stellingen, over "een maximaal te bereiken resultaat van de communicatie" (tussen auteur vs lezer); tsja… dan zal ik vaak opmerken: "dat alleen mensen van goede wil elkaar zouden willen begrijpen en verstaan!"
  ps
  Redelijk goed geslapen (?) , Ja. Maar nog steeds niet 100% okay. Misschien bereik ik dat stadium wel nooit meer want ik refereer aan de goede oude tijden waarin men zich onverwoestbaar achtte.
  Dit terzijde!
  Dit comment zet ik met je welnemen over naar je lopende blog. Want het is multifunctioneel.

 30. Jezzebel 24 oktober 2009 om 10:21

  @Jan, ah maar daar wil ik het juist met je over hebben.
  Hoofdstuk voor hoofdstuk wil ik het van je aanhoren,
  de intentie, de manier waarvoor gekozen is
  en wat het zou kunnen worden, met jouw welnemen.
  Ik meen het werkelijk.
  Als je er wat in ziet, laat het me weten.
  Zorg goed voor je zelf, mooie man. 🙂
  .

 31. jan bouma 24 oktober 2009 om 14:51

  @Jezz…10:21
  == een overpeinzing tussendoor ==
  Waardeer bijzonder je aanbod (en we zullen dat ook gaan uitvoeren)
  vraag me alleen af wanneer want ik beschouw me nu zelf als "de lamme die
  de blinde wil helpen!" door op je aanbod NU in te gaan.
  Hier wreekt zich misschien de idee van de ‘galante ridder’ die voor de vrouw
  als zodanig wil optreden/paraderen; zo zul je zeggen. Ik weet het niet.
  Maar ik ben voorlopig mezelf niet
  zonder de noodzakelijke restauratie van mijn basis.
  Het Recht.
  M’n schilderijen moeten terug; het proces moet gewonnen zijn, en ik moet nog een paar potentiële vernietigers zien te overwinnen die mij ook liever onderuit zien gaan.
  Maar misschien is dit allemaal "ijdel vertoon van de mannetjeskroon".
  Zo zul je zeggen.
  Laten we toch de balans voorlopig maar ‘ns opmaken NADAT de hele schilderijencyclus
  geweest is. Binnenkort. Vooralsnog zou die cyclus tot Sint Juttemis moeten voortduren terwijl we
  alle belangrijke thema’s en dus ook schilderijen al lang gehad hebben.
  We hebben het er nog wel over.
  (Nu eerst een paracetamol want ik ben nog steeds niet goed hersteld;
  er zitten nog "watten in mijn hoofd" die er niet horen. Nou dan weet jij het wel…)

 32. Jezzebel 24 oktober 2009 om 21:11

  @Jan, de lamme helpt de blinde?
  Laat dan maar zitten.
  Echt waar.
  Ik heb heel wat weg te geven.
  Maar niet als lamme, of als blinde.
  Toch echt als prijspaardje.
  En anders niet.
  .

 33. jan bouma 24 oktober 2009 om 23:16

  Jezz…21:11
  Doe nou niet meteen niet zo aangebrand.
  Ik sprak als "lamme en blinde" voor mezelf.
  Enige restauratie lijkt me noodzakelijk.
  Ik zei toch: "we hebben het er nog wel over".
  Maar als je dat niet wilt: Soit.
  Gelukkig zit die schilderijencollectie er bijna op; want
  door het schilderij ziet men HET schilderij ook niet meer
  in de context van m’n boek maar meer als de bomen in het bos.
  Morgen komt m’n lieve ex. aan bod.
  Ik gaf haar ’n raampje in de verte.
  Dus kijk maar lieve Jezz.
  Je zou zelf wat met dat boek doen en daar
  wil ik ook best aan meedoen maar ik zou bij god niet weten
  HOE als je dat niet eerst gelezen hebt. En dan nog:
  Het is gedrukt. Dat kan ik niet meer veranderen. Toelichtingen,
  verduidelijkingen, samenvattingen zijn er bij bosjes geschreven.
  Voor alles wat je er dan nog meer of niet over kunt zeggen is:
  Take it or leave it.
  (En eventuele verbeteringen komen aan bod bij een 2e druk;
  liefst via een uitgever. Want er is geen geld omdat nog eens zelf
  te doen).

 34. Jezzebel 25 oktober 2009 om 05:58

  @Jan, goedemorgen 🙂
  Begrijp je wel, natuurlijk.
  Ik zie wat je door je woorden heen zegt.
  Ondertussen heb ik wat hoofdstukken uit je boek gelezen.
  Ik heb er naar gekeken, met aandacht.
  Geen idee of je de kracht hebt om een nieuw manuscript uit te brengen.
  Ik denk dat het kans heeft.
  Maar dat is aan jou natuurlijk.
  Ik kijk uit naar het raampje van je ex.
  .

 35. jan bouma 25 oktober 2009 om 09:06

  @Jezz
  Thx voor in ieder geval het begrip.
  Wat mij nou zo geweldig intrigeert is die kennelijk onbedwingbare neiging
  van mensen om mijn werk te willen her-redigeren. Of te willen "verbeteren".
  Tussen aanhalingstekens. Dat is ongeveer net zo’n bemoeizucht als te trachten
  Multatuli’s Havelaar te verbeteren. Of om Rembrandt aanwijzingen te willen geven waar hij
  volgens de toeschouwer toch de Nachtwacht anders (en beter!) had moeten schilderen.
  Ik overdrijf om je mijn reactie duidelijk te maken. Naar mijn gevoel en opvatting
  kan er geen letter gewijzigd worden anders dan de obligate spel- en taalfouten eruit
  te halen. Tenslotte had ik geen redacteur tot m’n beschikking bij de totstandkoming en
  daarom alleen al is het hele werk een unieke solo-productie.
  Ofwel: de ‘Editio ultima manus’. De eerste handgeschreven "Nulde" editie. Zie WFH.
  Gewoon afblijven dus. En respecteren.
  Ik pas namelijk slechts in m’n eigen hokje en niet in dat van de lezer.
  Is mijn werk te moeilijk voor die lezer?
  Gaat hij/zij maar studeren. Net als ik’deed.
  De achterstand is dan 30 a 40 jaren
  die ze hebben.

 36. Jezzebel 25 oktober 2009 om 12:24

  @Jan, met alle respect, je werk is niet feiloos en ook niet onfeilbaar.
  En je kunt altijd kijken wat voor suggesties ‘de ander’ heeft.
  Staat het je niet aan, dan doe je het niet.
  Maar misschien geeft het een opening.
  Dat was waar ik op hoopte.
  Niet op je irritatie natuurlijk. 🙂
  .

 37. jan bouma 25 oktober 2009 om 12:52

  @Jezz…12:24
  Natuurlijk! Prima! Ik heb ook nimmer beweerd, als eenling, de wijsheid in pacht te hebben.
  Nog daargelaten dat je afgerekend wordt op ‘de communis opinio’. (Die daar dan het verlossende woord over zou moeten en willen spreken).
  Kijk!
  Men, jij en ik, en eenieder is per definitie onderwerpelijk aan het oordeel van
  "de communis opinio".
  Daar loopt men achteraan. Daar geeft men het vertrouwen aan. Of dat nu over
  de politieke representatie gaat, het TV-programma wat men bejubelen wilt of niet, de kleding
  die men prefereert en geacht wordt te dragen, de kunstuiting die men wil laten prefereren… Et cetera, et cetera. alles blijkt daaraan subjectief onderwerpelijk.
  ALLES is daaraan ook ondergeschikt!
  De nieuwlichters, de avantgardisten hebben het dan moeilijk.
  Nu wil ik geen erkentelijkheid voor dit INZICHT maar wel
  de erkenning van de waarheid inzake dat subjectieve waardebeoordeling.
  Die wordt door de consument, de lezer, de criticaster, van wat goed is of niet,
  uiteindelijk ook bepaald door de gemene deler.
  Het is wel de waan van de dag die tot dat tijdstip regeert.

 38. Jezzebel 25 oktober 2009 om 13:54

  @Jan, natuurlijk wil ik je niet ‘conformeren’ aan wat de grote gemene deler is.
  En toch is er ontwikkeling mogelijk.
  Dat maakt voor mij mannen als Van Gogh zo groot.
  Hij heeft werkelijk zijn best gedaan om zic het schilderen eigen te maken.
  Hij is gaan klooien, schetsen, eindeloos tekenen, experimenteren met kleuren.
  Maar hij heeft ook geluisterd naar adviezen van andere grote schilders als Mauve.
  En liet zich inspireren door Millais, Rembrandt, toch niet bepaald ‘gewoon’.
  Het gaat om ontwikkeling.
  Daar wil ik je zo graag mee helpen.
  En weet ik veel.
  Misschien is dat wel veel te hoog gegrepen.
  Want wie ben ik en zo.
  Maar misschien als je het er samen over hebt,
  in alle rust, in eerlijkheid, dat je allebei verder komt.
  Dat kan toch?
  Zonde om zo’n kans uit te sluiten.
  Maar dat vind ik.
  .

 39. jan bouma 25 oktober 2009 om 16:39

  Jezz… 13;54
  Ik wou dat jij – en elkeen ’n ander – voor zichzelf nu zou willen accepteren
  het feit dat ik me als kunstenaar HELEMAAL NIET wil ontwikkelen in de door
  deze of gene gewenste richting ook al zijn dat bekende schilders als Millais
  en Rembrandt et cetera.
  Mijn originaliteit acht ik miljoenvoudig meer van belang. Maar daarnaast ben ik
  iemand "met een missie". Heel prozaïsch. Met een verhaal. De vormgeving en de gestalte
  van dat verhaal is wat mij betreft AF. Gedaan. Het is compleet.
  Dat schijnt men maar niet te willen begrijpen. Er staan hier op dit Vkblog ca. 35 of zoiets
  schilderijen met verhalen. Sommigen zijn dramatisch en zelfs voorspellend. Andere misschien
  weer van minder belang. Zoals die "campschilderijen". Toch is dit oeuvre meer dan compleet.
  Net zo min als het zinvol is om nog eens een 2e identiek gebouw Mithras te ontwerpen
  heeft het ook geen zin om die schilderijen te gaan herhalen. Het boek is eveneens éénmalig.
  Ik ben ook geen schrijver/auteur van beroep zoals alle andere schrijvers; evenmin wil ik mij
  schilder noemen als andere schilders. Daarom wil ik mij ook niet "bekwamen" anders dan ooit
  in de vrije expressie. Dat gaf ik aan. Het "uitbreken". Dat is een belangrijk thema. En… weet je…
  dat is nou PRECIES niet iets wat je kunt leren. Dus. Forget it!
  Nooit zal ik me willen bekwamen in een richting van een ander want het is tegelijkertijd
  voor mij de dood van de creativiteit.
  Ja, ja, ik ben een hopeloos geval. :)) Maar that’s it. Ik kan niet anders.

 40. Jezzebel 25 oktober 2009 om 17:10

  @Jan, het is pas af, als je je laatste adem uitblaast.
  Tot die tijd kun je wachten.
  Maar je kunt ook proberen,
  er eens anders tegen aan te kijken.
  Als het forget it, is.
  Dan forget it.
  Maar dan is het voor mij ook klaar.
  Ik heb naar je boek gekeken.
  Naar je schilderijen.
  Ik heb naar je verhalen geluisterd.
  Ik denk dat er meer is.
  Maar als jij het hier liever bij laat.
  Wie ben ik dan?
  .

 41. jan bouma 25 oktober 2009 om 18:24

  @Jezz…17:10
  (niet uitputtend)
  Het zijn ook pure pragmatische overwegingen. Kijk!
  Je hebt gelijk dat als je zegt. INCORPOREER nu al die samenvattingen
  die nu op m’n website staan in je boek. Nu moet men dat hap – snap – daar en daar
  lezen. Uiteraard is dat dan goeie verbetering. Maar… hahaha dan zullen we
  daar wel een uitgever voor moeten zien te vinden. Want ik kan zo’n verbeterde 2e druk
  niet meer bekostigen.
  Schilderijen.
  Als je alle verhalen en afbeeldingen bundelt heb je ook een compleet
  verhaal. Nog daargelaten dat HANS RIJPMA en ik een geïllustreerde
  bundel op de plank hebben liggen. Sommige met hilarische tekeningen; zie hiernaast.
  Kortom: het zal afhangen of ik ondersteuning krijg EN response. Die response kan
  nu ook wel volgen omdat de essentiéle zaken in het boek niet zullen veranderen.
  Maar ik moet me nog wel kunnen blijven herkennen in m’n werk, de vertolkingen en de doelstellingen.
  Schilderijen: opnieuw.
  Ik heb geen thematische afbeeldingen meer te makren maar nog wel in oneindige
  aantallen voor mijn part die volgens vrije expressies.
  En dat… ik blijf erbij… dat is niet te leren. (er stond ‘net" maar dat betekent in het Fries ook ‘niet’)
  Conclusie: bij geen acceptatie zal ik barsten en niet de wereld.
  En ik ben nuchter genoeg om te weten dat de wereld dat geen enkel probleem vindt.
  Inderdaad. Alles eindigt pas als je dood bent. Wie weet….:))

 42. Jezzebel 25 oktober 2009 om 18:46

  @Jan Bouma, die soms zo lekker eigenwijs is 🙂
  Ik heb nog leuke contacten voor je.
  Maar dan wil ik wel je bloed, je zweet en je tranen.
  Kom op dan man!
  .

 43. jan bouma 25 oktober 2009 om 21:26

  @Jezz… lijkt me verstandig dat we even gaan mailen over hoe en of wat.
  En of er nog bloed, zweet en tranen zitten in het vat zien we dan ook wel.

 44. Jezzebel 25 oktober 2009 om 22:02

  🙂

 45. jan bouma 5 januari 2010 om 17:19

  Waar gaat het over?
  t.k.n.: ondanks de woede blijven we wel koel analyseren. Daarom zie hierna.
  jan bouma 05-01-2010 07:25
  Een update per 5 januari 2010. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 komen er weer aan en dus mag het zittende College eraan herinnerd worden dat de huidige wethouder ERIK VAN ESTERIK (PvdA) mij beloofde in 2005 de "zaak te zullen oplossen" en daarop trok ik mijn rechtsontvankelijke klacht in bij de NATIONALE OMBUDSMAN over de misdragingen van de ambtenaren en de MILIEUCRIMINELEN der overheid. Ten onrechte trok ik die klacht in want ik kan nu procederen om m’n recht te halen…Daarom hieronder een verslag.
  ==
  04-01-2010 23:28
  @Aad… 13:10
  Thanks voor je comment. Ik heb al een keer uitgelegd in één van m’n blogs hier dat ik geen Ned. onderdaan ben die als beroepsmilitair wordt uitgezonden naar Uruzgan om daar het risico te lopen te "mogen sneuvelen voor volk en vaderland en Hare Majesteit!" Nee. Ik ben als elke andere staatsburger die het risico had op te lopen tegen wat crimineel overheidstuig (lees: de overheid), dat inderdaad liever de burger laat opdraaien voor de criminaliteit van de staat uit het verleden. De rechtsverkrachting bestaat dan hierin dat "de overheid liegen mag" in het belang der Staat (vgl. de Pikmeerarresten). Dat vinden alle andere onderdanen van Nederland heel gewoon behalve natuurlijk wanneer ze zelf slachtoffer worden! Uiteraard is dit niet toelaatbaar. In de afweging van de overheid mag een enkele burger rustig failliet gaan. En zal die burger tot in eeuwigheid zijn vervuilde locatie niet kunnen verkopen.
  Daarover zullen wij de rechter nog nader horen. De overheid wenst ook geen aansprakelijkheid te onderkennen "in het staatsbelang". Verjaringstermijn: 30 jaar na het delict dan liggen de daders op het kerkhof. Oorlogsmisdadigers worden nog wel voor het gerecht gebracht. Ook de Griffier van de vaste kamercommissie voor Justitie, D.S. Nava, bleek corrupt toen ik hem sprak over de juridische moraliteit van de Staat. Dus dan is het parlement eigenlijk verantwoordelijk. Maar ook de Raad van State, onze rechtscolleges enz. Ergo: de Staat is corrupt want er blijkt onvoldoende zelfreinigend vermogen.
  Het is met die bodemvervuilingen zo, dat ook al wordt er "spontaan olie aangeboord" in die plassen, en ook al kan ik tientallen vaten aanwijzen die liggen aan de oppervlakte, dan kun je er ZOGENAAMD toch naar zoeken en toch niks vinden. Dan vaar of loop je er gewoon omheen snap je? Dan doe je net alsof je gek bent; je suggereert een dekkend onderzoek maar ’t is allemaal fake en doorgestoken kaart. De bedoeling is expliciet erop gericht OM NIKS TE VINDEN.
  Er wordt pas ingegrepen als het onvermijdelijk is geworden. Dan hebben we een zgn. "worst case scenario"; zo heet dat. Dus ook al drijven er oliewalmen over de plassen, en kun je meerdere boortorens plaatsen… net als in Koeweit…, het maakt allemaal niets uit. Maar ’s avonds wel op TV een paar gevonden vaten "gevaarlijk XTC-afval" met veel heisa en bombarie tonen die door "de opsporingsambtenaren" aangetroffen zijn! DE HUICHELAARS! Hier bij mij liggen er teveel vaten in de plassen; en dus dan laat je gewoon de rotzooi liggen. 25 jaar lang, vanaf 1930-1955, werden met 5 dekschuiten elke dag gestort vanuit de stad Utrecht. Bij elkaar naar schatting 1,5 á 2 miljoen m3!
  Maar de daders liggen op het kerkhof. "Ikke nie weet!" De leugenaars! Er zijn god betere ’t honderden zoniet duizenden oudere Maarssenaren die direct onder ede willen verklaren en ook weet hebben van die storts.. Het schorriemorrie zegt echter:
  "Nee! Ikke nie weet;
  Nee! Ikke niks ken vinde in het archief!"
  De maffia is er niks bij!
  Maar er moet wel geïncasseerd worden:
  "Ken…ik effe vange de WOZ?"
  Dus eigenlijk "als het kalf verdronken is dempt men de put!" Voor de toegebrachte vermogensschade, de mij toegebrachte naamschade door mij te bestempelen als "milieucrimineel", m’n integriteit te bezoedelen, te liegen enz. ach… dat is allemaal nog ter beoordeling van de rechter. De rechter mag zich ook uitspreken over het bovenstaande. Enfin. De namen van de criminelen worden bij de dagvaarding wel bekend. Zij zullen geschiedenis schrijven en ik mag hopen dat ze het zich zullen herinneren tot op de dag dat ze sterven en dat hun nageslacht er nog aan herinnerd zal worden. Ook de voormalige gemeentesecretaris van Maarssen (en de huidige politiek verantwoordelijke) AD NEDERLOF zal gedagvaard worden. Hij was voorheen immers ook nog Directeur van de Milieudienst NW Utrecht en onder diens bewind konden de criminelen hun gang gaan! "For Christ sake!" Hij is nu weer werkzaam als hoge "milieuambtenaar bij de Provincie Gelderland!" Z”n opvolger G. Oosterloo, als tijdelijk interim gem. secretaris van Maarssen, mag zich ook verheugen in een dagvaarding. Enz., enz., de lijst wordt per dag langer..
  Af en toe moet je even memoreren waar de strijd ook alweer over ging. Men zou soms ten onrechte menen dat ik "de boze man" niet meer ben. Morgen staat dit comment op het internet. En er komt nog veel meer drek naar boven. Ik ben nog maar net begonnen met m’n aanklacht.
  Aad Verbaast 05-01-2010 00:12
  @Jan:
  Kijk het hele verhaal begint kop en staart te krijgen. Of zoals je wilt: man en paard. Die worden nu genoemd immers.
  En terecht.
  Het net wordt gesloten om de vissen die gevangen moeten worden.
  Het wordt tijd dat er ergens verantwoording moet worden genomen voor deze letterlijk vuile streken die zijn geleverd.
  De enige uitweg voor het opgeheven hoofd (iets waar politici nogal dol op zijn) is om toe te geven dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt. Ontkennen heeft weinig zin meer natuurlijk.
  Vervolgens zal er gerepareerd moeten worden. Spiegel: hoe zou de situatie zijn als dit alles niet gebeurd zou zijn. Dat vergelijk is prima te maken immers. De rest is slechts een rekensom.
  Men kan niet zijn rotzooi maar ergens dumpen en denken er verder zonder kosten vanaf te zijn. Die kosten moeten dan maar alsnog verdisconteerd worden. Nogmaals: de vervuiler betaalt!
  ==
  Opmerking. Men vergist zich als dat ik me laat afmaken door het overheidstuig zonder verweer. Ik dank @Aad verbaast voor zijn ondersteuning

 46. Jan Bouma 21 augustus 2012 om 11:52

  Update. Voor de laatste ontwikkelingen zie het blog: La tristesse d’une mère. Alwaar geschreven staat ook dit.
  ==
  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries in verband met een zitting d.d. 6 november 2012 tengevolge van de Awb Art. 8:68. Ik antwoord in onderstaand bericht de heer Aalt van Donselaar (politie Utrecht) die mij bericht heeft in verband met een te starten strafrechtelijk onderzoek en wat zijn uitgangspositie daarbij zou zijn…
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, August 16, 2012 10:56 AM
  To: Donselaar, A. van (Aalt)
  Subject: Re: 2e bericht ontvangen onderzoek

  Geachte heer Van Donselaar,
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl

  Met betrekking tot uw onderstaand “1e bericht ontvangen onderzoek” van 15 augustus 2012 heb ik overleg gevoerd met mijn raadslieden mr. a.p. van stralen en mr. c.t.w. van dijk van info@pietersadvocaten.nl . Zoals u bekend is staan zij mij bij sinds medio 2009 in de lopende rechtszaken. Wij kwamen tot de navolgende conclusies.

  1. Het doel van het doen van een strafaangifte bij het OM beoogt rechtsherstel te verkrijgen voor de rechtzoekende.
  2. Indien u, zoals u aangeeft, het strafrechtelijk onderzoek wilt beperken “naar strafbare feiten op grond van de milieuwetgeving” zal dat rechtsherstel voor de rechtzoekende niet gerealiseerd worden.
  3. Met name betekent dat bijvoorbeeld voor deze strafaangifte er geen rechtsherstel wordt gerealiseerd:
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Wednesday, July 18, 2012 2:53 PM
  To: rob.van.den.brink@utrecht.politie.nl ……..uw verbalisant in 1e aanleg en door wie u bent geïnformeerd.
  Subject: Fw: AANGIFTE 1 – OM
  EMAIL 3 ; concrete WETSARTIKELEN m.b.t. nalatige overheden waaronder de gehele gemeenteraad vanaf 2004!!
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, July 05, 2012 9:40 AM
  To: pieter.paul@xs4all.nl ………..hier wordt ook de verantwoordelijke politiek aangesproken (Groenlinks).
  Subject: Fw: AANGIFTE 1 – OM
  Beste heer Paul,
  Het lijkt me correct, naast de lijst rapportvervalsingen, u (voorlopig) nog deze aangifte (1) te sturen omdat die gaat over de gemeente(raad).
  De aangeklaagden zijn hier o.a.:
  het toenmalige zittende College van B&W en toenmalige Raad in 2004 tot op heden.
  waaronder de personen: drs. J. van der Sluis – burgemeester
  de heer Ad Nederlof directeur van de Milieudienst N.W. Utrecht later gemeentesecretaris.
  een reeks ambtenaren waaronder L. Ganzenvoort, de heren Hendriks en De Beer die bewijsbaar hebben gelogen enz.
  Heb deze kwestie ook al eerder plenair aangemeld begin dit jaar via de heer Hekman en de Raad toegesproken zoals u weet.
  En in het verleden talloze malen aan de orde gesteld bij het College van B&W.
  Verneem graag uw reactie.
  Met vriendelijke groet;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur: zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie, waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van 2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie: http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen wetgevingen.
  ==
  4. Dit betekent dat u verzocht wordt uw strafrechtelijk onderzoek te doen richten op het rechtsherstel van de rechtzoekende.
  5. Idem betekent dat door zo’n onderzoek de strafrechtelijke daden worden gescheiden van de bestuursrechtelijke zaken; al hetgeen uiteraard door de bestuursrechter mevr. mr. J.R. van Es- de Vries zal worden gewaardeerd. Zij heeft, zoals u wellicht weet, op grond van de Awb Art. 8:68 besloten tot een nader onderzoek. Een rechtszitting is voorzien op 6 november 2012.
  6. Ook mag verwezen worden naar de instemming van de Hoofdofficier van justitie dr. mr. J.R. Bac van het Parket Utrecht d.d. 11 mei 2011 (kenmerk: 3000/35/11) met het doen van de strafaangifte die uiteraard dan ook adequaat dient te zijn.
  7. Derhalve zouden wij graag van u vernemen of het strafrechtelijke, te voorziene, onderzoek dienovereenkomstig zal worden aangepakt.

  Inmiddels;

  Met vriendelijke groeten,

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

 47. Jan Bouma 8 oktober 2012 om 05:06

  Een update… Fred Spijker deed er 27 jaar over, Willem Oltmans zo’n 60 jaar. Ik ben nog maar net begonnen vanaf medio 2009…
  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking met het College van B&W van Stichtse Vecht.
  Aanwezig: mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld, burgemeester, wethouder Piet Ploeg, juridisch medewerker van de gemeente Dhr. Gorissen (s.s.t.t.)

  C.A.M. Bouma (procespartij/gedupeerde), ondergetekende J.B.A.M. Bouma en 2 raadslieden van http://www.Pietersadvocaten.nl.

  Beste heer Van der Zee,

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Zee een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen gewoon “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking

  Beste heer Van der Z.

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Z. een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

 48. Jan Bouma 9 oktober 2012 om 10:35

  Strafrechtelijke procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting van 6 november 2012; 13:30 uur.
  ==
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:16 PM
  To: 6826@utrecht.politie.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Van der Zee,
  Een concreet bewijsstuk van een cover up. Zie hierna.
  Suggestie. U zou Lylke Ganzenvoort (de top-milieuambtenaar die alle
  rapporten kent en dus Broeke van info. voorzag) eens kunnen vragen WAAROM
  hij niet de juiste info. heeft verzonden?
  Inmiddels;
  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:12 PM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Christian/René,
  TKN svp. de bijlage.
  Groet! JB

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:11 PM
  To: info@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  LS
  per email/post

  t.a.v. het College van B&W alsmede de gemeenteraad.

  M.v.G.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:07 PM
  To: paulpg
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  c.c. : a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. : 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. : de Rechtbank Utrecht op basis van Art. 8:68 van de Awb t.a.v. Mevr.
  mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012. (brief)

  Beste heer Paul,

  Dank voor uw reactie.

  1. Inderdaad heb ik vanochtend met erik.broeke@stichtsevecht.nl uitgebreid
  telefonisch gesproken inzake “het verhaal” dat hij aan u heeft verzonden
  d.d. 26 september. Ik heb hem, en zijn baas Lylke Ganzenvoort, verwezen voor
  wat betreft de correcties in “dat verhaal” naar mijn juridische blog site en
  naar de onderstaande email aan u.
  2. Ik heb hem verder in het vooruitzicht gesteld EEN BRIEF en een EMAIL aan
  het College van B&W te zullen sturen inzake het onvolledige, zeg maar “de
  ONJUISTE info.” die hij (Broeke/J.W.F Berkel) aan u heeft verzonden. Lylke
  Ganzenvoort wist immers beter, net als u, en net als ik. U had dus ook
  kunnen reageren op de “onjuiste verslaglegging” van de gemeente.
  3. En wat er onjuist aan is kunt u lezen in m’n email aan u en aan Dik van
  ‘t Hof.
  4. Sinds ik het rapport van de Grontmij in 1990/1991 initiëerde is de
  gemeente en de provincie en het Waternet en de VROM-inspectie en de
  milieudienst N.W. Utrecht bezig om de kluit te belazeren. Onderzoeken worden
  weliswaar CONTINU aangekondigd (sinds 1990/1991) maar het is dan niet echt
  de bedoeling…. “dat er dan iets nadeligs gevonden wordt.., want meten is
  weten; dus kun je dan maar beter niks meten, hè?!”
  5. Ik ben het zat! Ondertussen is het o.g. onverkoopbaar met een
  miljoenenschade en met schade voor “de betrouwbaarheid” van de overheid
  wegens de cover up.
  6. Dit strafrechtelijke onderdeel wordt thans door het OM onderzocht. En
  daarbij is ook van belang de navolgende aanklacht die de gemeenteraad
  aangaat:
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften,
  opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te
  verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de
  eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur:
  zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie,
  waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van
  2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie:
  http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de
  handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de
  rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de
  rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen
  wetgevingen.
  ==
  7. U kende ook de rapporten van T&A, de aanbevelingen, etc.
  8. Ik zal zo dadelijk deze email aan het College van B&W zenden incl. aan de
  milieupolitie 6826@utrecht.politie.nl voor het zoveelste bewijs van de cover
  up.

  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: paulpg
  Sent: Monday, October 08, 2012 2:23 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste mijnheer Bouma,

  Dank u voor uw reactie op de antwoorden van het college. U roert een
  goed punt aan denk ik dat ‘t Slijk, althans een deel daarvan aangemerkt
  zou moeten worden als “voormalig gesloten stort”. Ik neem tenminste aan
  dat u dat bedoelt met VGS. Want volgens mij is ‘t Slijk in feite een
  VGS.

  (Noot. Inderdaad; ik zeg ook niets anders. Jan Bouma)

  Verder zag ik u dat u mij vanmorgen heeft gebeld. Ik zat in de auto en
  in besprekingen bij een klant.
  U heeft het in uw voicemail over een gesprek met de heer Broeke (??) en
  over een e-mail die u gestuurd zou hebben. Onderstaande is de laatste
  email (afgelopen donderdag 4 oktober) die ik van u ontvangen heb. Hierin
  staat niets over een gesprek met de heer Broeke. Wellicht is uw e-mail
  niet aan mij gericht geweest, i.i.g. niet aangekomen. Kunt u deze e-mail
  mij dan alsnog toesturen?

  Bedankt en met vriendelijke groet,
  Piet Paul, fractie GroenLinks Stichtse Vecht

 49. Jan Bouma 27 oktober 2012 om 12:33

  Strafrechtelijke informatie t.b.v. de milieurechercheur R.M. van der Zee
  die kennelijk letterlijk moet struikelen over de bewijzen. Enfin. In onderstaand verslag ontraad ik Reinier.Besemer@provincie-utrecht.nl z’n nieuwe aangekondigde actie in de cover up.
  ==
  Beste Reinier,

  re.: het Slijk

  Van Dik van ’t Hof heb ik begrepen dat je binnenkort “de bewoners van het
  Slijk” weer gaat verblijden met “een nieuw aangekondigd onderzoek”.
  Laat die komedie achterwege! De bevolking en der bewoners van het Slijk
  worden al decennia lang belazerd en voorgelogen. Want dat bewijst wel mijn
  correspondentie met Pieter Paul (GroenLinks) en met Dik van ’t Hof. Zie
  hierbijgaand. De milieucriminelen zijn aan het woord in onderstaande
  verslaglegging aan Pieter Paul.

  Enfin. Ik ga er vanuit dat de awb-rechter het snapt want die heeft als
  productie 7 onderstaand verslag ook.

  Opmerking.
  We zullen nu z e l f voorzien in het plaatsen van die waarschuwingsborden.
  En nogmaals: ik stel geen prijs op je gel*l!

  MvG.;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:16 PM
  To: 6826@utrecht.politie.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Van der Zee,
  Een concreet bewijsstuk van een cover up. Zie hierna.
  Suggestie. U zou Lylke Ganzenvoort (de top-milieuambtenaar die alle
  rapporten kent en dus Broeke van info. voorzag) eens kunnen vragen WAAROM
  hij niet de juiste info. heeft verzonden?
  Inmiddels;
  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:12 PM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Christian/René,
  TKN svp. de bijlage.
  Groet! JB

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:11 PM
  To: info@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  LS
  per email/post

  t.a.v. het College van B&W alsmede de gemeenteraad.

  M.v.G.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:07 PM
  To: paulpg
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  c.c. : a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. : 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. : de Rechtbank Utrecht op basis van Art. 8:68 van de Awb t.a.v. Mevr.
  mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012. (brief)

  Beste heer Paul,

  Dank voor uw reactie.

  1. Inderdaad heb ik vanochtend met erik.broeke@stichtsevecht.nl uitgebreid
  telefonisch gesproken inzake “het verhaal” dat hij aan u heeft verzonden
  d.d. 26 september. Ik heb hem, en zijn baas Lylke Ganzenvoort, verwezen voor
  wat betreft de correcties in “dat verhaal” naar mijn juridische blog site en
  naar de onderstaande email aan u.
  2. Ik heb hem verder in het vooruitzicht gesteld EEN BRIEF en een EMAIL aan
  het College van B&W te zullen sturen inzake het onvolledige, zeg maar “de
  ONJUISTE info.” die hij (Broeke/J.W.F Berkel) aan u heeft verzonden. Lylke
  Ganzenvoort wist immers beter, net als u, en net als ik. U had dus ook
  kunnen reageren op de “onjuiste verslaglegging” van de gemeente.
  3. En wat er onjuist aan is kunt u lezen in m’n email aan u en aan Dik van
  ’t Hof.
  4. Sinds ik het rapport van de Grontmij in 1990/1991 initiëerde is de
  gemeente en de provincie en het Waternet en de VROM-inspectie en de
  milieudienst N.W. Utrecht bezig om de kluit te belazeren. Onderzoeken worden
  weliswaar CONTINU aangekondigd (sinds 1990/1991) maar het is dan niet echt
  de bedoeling…. “dat er dan iets nadeligs gevonden wordt.., want meten is
  weten; dus kun je dan maar beter niks meten, hè?!”
  5. Ik ben het zat! Ondertussen is het o.g. onverkoopbaar met een
  miljoenenschade en met schade voor “de betrouwbaarheid” van de overheid
  wegens de cover up.
  6. Dit strafrechtelijke onderdeel wordt thans door het OM onderzocht. En
  daarbij is ook van belang de navolgende aanklacht die de gemeenteraad
  aangaat:
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften,
  opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te
  verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de
  eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur:
  zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie,
  waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van
  2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie:
  http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de
  handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de
  rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de
  rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen
  wetgevingen.
  ==
  7. U kende ook de rapporten van T&A, de aanbevelingen, etc.
  8. Ik zal zo dadelijk deze email aan het College van B&W zenden incl. aan de
  milieupolitie 6826@utrecht.politie.nl voor het zoveelste bewijs van de cover
  up.

  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: paulpg
  Sent: Monday, October 08, 2012 2:23 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste mijnheer Bouma,

  Dank u voor uw reactoie op de antwoorden van het college. U roert een
  goed punt aan denk ik dat ’t Slijk, althans een deel daarvan aangemerkt
  zou moeten worden als “voormalig gesloten stort”. Ik neem tenminste aan
  dat u dat bedoelt met VGS. Want volgens mij is ’t Slijk in feite een
  VGS.

  (Noot. Inderdaad; ik zeg ook niets anders. Jan Bouma)

  Verder zag ik u dat u mij vanmorgen heeft gebeld. Ik zat in de auto en
  in besprekingen bij een klant.
  U heeft het in uw voicemail over een gesprek met de heer Broeke (??) en
  over een e-mail die u gestuurd zou hebben. Onderstaande is de laatste
  email (afgelopen donderdag 4 oktober) die ik van u ontvangen heb. Hierin
  staat niets over een gesprek met de heer Broeke. Wellicht is uw e-mail
  niet aan mij gericht geweest, i.i.g. niet aangekomen. Kunt u deze e-mail
  mij dan alsnog toesturen?

  Bedankt en met vriendelijke groet,
  Piet Paul, fractie GroenLinks Stichtse Vecht

  villamithras@planet.nl schreef op 2012-10-04 19:46:
  Beste heer Paul,
  Dank voor de toezending van het pdf-bestand dat zich nu eenvoudig liet
  openen. Ik merk op dat u een leugenachtig antwoord hebt gekregen
  inzake ‘t Slijk van de gemeente. Blijkens de rapporten en de aanbevelingen is er immers geen sprake van… (citaat)

  == Als er dusdanige risico’s zijn dat er iets moet gebeuren met de waterbodem in ’t Slijk, lijkt het ons een uitgelezen moment om dat nu te doen. Er zijn dan geen extra maatregelen nodig om te voorkomen dat vervuiling vanuit ’t Slijk zich via de open verbinding naar de Vecht weer verplaatst naar de gesaneerde Vecht. ==

  Want die risico’s en aanbevelingen zijn immers al lang bekend bij de
  gemeente. Ik dring er dan ook op aan dat deze cover up z.s.m. beëindigt. Idem dat de leugenachtige status van “het natuurgebied ‘t Slijk” de werkelijke status krijgt (ook in de
  bestemmingsplannen) van een VGS. Dat er dan consequenties zijn voor de eigenaren doet niets af aan de feiten. Ook dient de locatie te worden aangemeld bij het Kadaster i.v.m. de Wet Kpb. Ik heb daar eerder op aangedrongen dat dat zou gebeuren.

  Zie verder svp mijn update op m’n juridische blog i.v.m. de nutteloze bespreking van vandaag met het College van B&W.

  Zie graag uw reactie tegemoet. Waarvoor bij voorbaat dank;
  Met vriendelijke groet;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

 50. Jan Bouma 3 november 2012 om 11:24

  Strafrechtelijke info.
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Friday, November 02, 2012 10:39 AM
  To: mirjam.van.t.veld@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw: foto

  Geachte mevrouw,
  c.c. 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl

  Op 4 oktober 2012 j.l. meende u en uw wethouder Piet Ploeg tijdens onze bespreking te moeten volharden in een ontkenning van uw strafbaar handelen; idem dat van uw ambtenaren. Zoals u bekend is heb ik inmiddels een nieuw feit en bewijs daaraan toegevoegd – zie de nog niet beantwoorde email inzake de “onjuistheden” van uw topambtenaar Ganzenvoort. Er wordt daarin aangetoond dat u valse en onjuiste informatie m.b.t. het Slijk heeft verstrekt aan met name politieke partijen; zie de brief d.d. 26 september aan Pieter Paul – GroenLinks. Inmiddels hebben wijzelf voorzien in het plaatsen van waarschuwingsborden. Ter rechtszitting van 6 november a.s. zal ik ook memoreren dat u tijdens ons gesprek op 4 oktober opmerkte: “dat zien we dan wel weer..” ; e.e.a. in verband met de strafaangifte. U acht zich kennelijk onaantastbaar!

  U geeft naar mijn oordeel leiding aan een criminele organisatie ex Art. 140 WvSr. Wellicht dat u, c.q. uw College, mij eens kan dagvaarden omtrent deze geuite beschuldiging?

  Vraag. Gaat u, c.q. uw College, a l s n o g de bevolking en de aanwonenden/eigenaren van het Slijk nu wel of niet juist informeren of blijft u volharden in uw “onjuistheden”?

  Inmiddels;

  M.v.G.;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  Wat valt er nog meer te zeggen over dit blog en de meningsverschillen? Ik denk dat INDIEN de verschillen het grootst zijn qua allerlei opvattingen dat dan de “overbrugging”, het akkoord tussen de twistende partijen, natuurlijk ook het grootst is. Dit lijkt een vanzelfsprekende dooddoener. Dat is het niet. Kijk! Als je opponent in de discussie naar jouw mening zich bezondigd heeft als “een totale crimineel” dan zal je opponent dat natuurlijk nooit toegeven… Stel je voor zeg!

  Ik moet nu even denken aan mijn vruchteloze gesprek met m’n burgemeester drs. Mirjam van ‘t Veld en haar wethouder Piet Ploeg en haar (liegende) ambtenaren van afgelopen donderdag 4 oktober op het gemeentehuis van Stichtse Vecht. Een erkenning harerzijds “dat ze een criminele organisatie leidt ex art. 140 WvSr” zal ze natuurlijk blijven ontkennen en nooit willen toegeven al dwingen er andere conclusies.

  Dat zei ze me ook (i.v.m. opmerking dat er een strafaangifte bij het OM ligt): “Dat zien we dan wel weer als die in behandeling wordt genomen..” M.a.w. dan stelt ze haar positie (en van haar College) kennelijk en misschien wel bij als dat het geval wordt… Dit is een foute opvatting.

  Want uiteraard vind ik een dergelijk “akkoord” dan beneden de maat. Als je je gelijk moet afdwingen via het OM en de rechter en niet via je gelijk van een GEDEELDE overtuiging, dan wordt de behaalde overwinning middels het OM en de rechter toch wel erg povertjes…
  ==
  De zitting op 6 november 2012.
  Een vreemde en rare zaak. Enerzijds werd door mevr. mr. J.R. van Es- de Vries willig aangehoord een omstandig en langdurig verslag over “vierkante meterprijzen” en “kubieke meterprijzen” van de opgevoerde “referentieadressen” door de taxateur maar tegelijkertijd werd tijdens de zitting ook erkend dat het ging om een “appels-peren-vergelijking”; die dus totaal zinloos was. Want…; nee de vergelijkende objecten hadden geen onverkoopbare vuilnisbelten in hun eigendommen… Daardoor werd het geheel een tenenkrommende vertoning. Maar we gaan er van uit dat mevr. mr. J.R. van Es- de Vries met dezelfde bereidwilligheid nog wel beroepschriften kan lezen waarin dat staat.
  2. Idem dat de “vergelijkende objecten” wel verkoopbaar worden geacht door makelaars in tegenstelling tot de vuilnisbelten in het Slijk.
  3. Tenslotte: het Slijk is geen “natuurgebied”! Want dat zou betekenen dat je een stinkende gifbelt betitelt als een welriekende bos bloemen!
  4. Verder deed zich voor nog een akkefietje van een ‘détournement de pouvoir’ tijdens de zitting. Ik had beroep moeten aantekenen bij de civiele rechter (en niet bij de bestuursrechter) inzake het machtsmisbruik van M.J. Hendriks, “de heffingsambtenaar”. *)
  5. Uitspraak over 6 weken met mogelijke verlenging van nog eens 6 weken.
  *)
  Deze heffingsambtenaar M.J. Hendriks blijft in strijd met de Wet z’n ambtelijke macht misbruiken en dat misbruik dient aan de civiele rechter ter beoordeling te worden voorgelegd. Soit! Onderstaand verslag zal daartoe dienen. Zo zond hij met dagtekening 16 november 2012 weer een onterechte aanmaning. Terwijl hij WEET dat “de invorderingskosten en rente” betrekking hebben op de bestreden hoofdvordering – en die rechtsvraag is nog niet beantwoord (of de overheid een onverkoopbare vuilnisbelt voor de WOZ wel of niet rechtmatig kan belasten).

  Deze heffingsambtenaar Hendriks gaat volledig buiten zijn boekje en zal ook worden gedagvaard; e.e.a. tengevolge van de Uitspraak d.d. 20 november 2012 van de Rechtbank Utrecht.
  1. Hij heeft in strijd met de Wet een concertvleugel geconfisqueerd op 19 juni 2009 – er was op dat moment geen rechtsgeldige rechtstitel voor de inbeslagneming.
  2. Pas NA 2,5 JAAR heeft de ambtenaar die inbeslagneming “verantwoord” en wel tengevolge van de interventie door de Directeur Communicatie, dhr. Dolstra van het Min. van Financiën.
  3. De onrechtmatig in beslag genomen concertvleugel diende geen ander doel dan tegemoet te komen aan de persoonlijke frustraties van Hendriks (en diens ambtenaren) want het instrument staat nu al ruim 3 jaar in de opslag van Garage Modern zonder enige opbrengst ten behoeve van de gemeente Stichtse Vecht te hebben gegenereerd. Hendriks moest en zou het muzikale hart van Villa Mithras op 19 juni 2009 in beslag nemen. Zijn collega Vledder verklaarde op 19 juni 2009 sadistisch: “Zo! En dan gaan we nu kijken wat we nog meer van je kennen executeren!” Zonder contra-expertise werd uiteindelijk een belachelijke “opbrengst” voor de bijzondere vleugel – zie: http://www.youtube.com/watch?v=F2E7i9VNpr0
  na 2,5 jaar “verantwoord”.
  4. Ambtenaren Hendriks en De Beer hebben gelogen en zijn onderwerp van een strafrechtelijk justitiëel onderzoek. E.e.a. blijkens de brief d.d. 17 juni 2009 van de Provincie Utrecht.
  5. Hendriks weigert kostenveroordelingen zijdens inmiddels 2 vonnissen/uitspraken te verantwoorden en/of te verrekenen ten bedrage van 2700 euro die mij toekomen.
  6. Hendriks acht zich onaantastbaar maar zijn functioneren valt onder de bestuursrechtelijke verantwoording van het College van B&W van Stichtse Vecht; ook dat Coll. van B&W is dus aansprakelijk.
  7. Deze ambtenaar pleegt intimiderende telefoongesprekken.
  8. Hendriks moet blijkens de uitspraak met procedurenummer UTR 12/2601 GGH V35 d.d. 20 november 2012 nu ook nog 42,– euro Griffierecht aan mij vergoeden want inderdaad de bestuursrechter was niet bevoegd maar de ambtenaar had wel een inhoudelijke beslissing op bezwaar afgegeven (en niet de civiele rechter) waartegen ik bezwaar had gemaakt.

 51. Jan Bouma 10 november 2012 om 17:57

  PROCESINFORMATIE i.v.m. de bevestiging van het beroep
  d.d. 8 november 2012; procedurenummer UTR. 12 / 3948 WOZ
  door de Rechtbank Utrecht van ondergetekende.

  Van belang is de navolgende informatie. De Vecht- en Plassencommissie agendeert “de oplossingen” die volgens mijn deskundigen niets voorstellen.
  ==
  Geachte heer Bouma,

  De Vechtplassencommissie zal de kwestie van Het Slijk in december bespreken. We wegen dan de verschillende opties op de belangen van landschap, natuur en milieu. Ook de mate van urgentie van het onderwerp zal aan de orde komen.

  Hartelijk dank voor de informatie die u ons ter beschikking gesteld hebt.

  Met vriendelijke groet,
  Vechtplassencommissie
  …………………….. voorzitter
  …………adres………………..

  In reactie op:
  Op 09-11-12 10:24, villamithras@planet.nl schreef:

  Goedemorgen!
  Tkn svp.
  1) Op verzoek van Dik van ‘t Hof bevestig ik hierbij graag dat de emailadressen van de VPC (en de info.) niet van hem afkomstig zijn.
  2) Afrondend tkn nog wel het standpunt van de GRONTMIJ over “de zandstrooierij” als gepretendeerde oplossing. DIE DIENT TE WORDEN VERWORPEN.

  1. Als je niet weet wat je afdekt met zand kun je ook niks zeggen over de risico’s. (Niet eens een ingewikkeld doordenkertje).
  2. Zand houdt geen olie- en/of lichte olieachtige fracties tegen; die gaan er dwars door heen.
  3. Het zand doet niks, wordt niet aangebracht, aan de onderkant van de gifbelt en die blijft dus ook gewoon in contact met de grondwaterstromen richting Bethunepolder.
  4. GRONTMIJ en T&A adviseren 1) duikers in te zetten, 2) rotzooi op te takelen plus onderzoek, 3) drijfbalken ter afsluiting van de in-uitgangen naar de Vecht, 4) waarschuwingsborden te plaatsen.
  5. Er liggen duizenden scherpe metalen delen in die belt die uiteraard niet door dat zand zullen worden afgedekt.

  Conclusie: de zandstrooierij is GEEN OPLOSSING.

  Ik verzoek alle VPC-leden dringend die ZEMBLA-uitzending te zien waarin de echte bodemdeskundige Losch commentaar geeft op de situatie in de Coupépolder/Alphen a/d Rijn.
  Tevens hierbij een verwijzing naar een zeer te waarderen milieu-rechercheur M.J.C. Witsenburg uit het programma ZEMBLA:
  zie: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1299597

  …en let op! In die uitzending zijn er nog wel genummerde PEILPUIZEN geplaatst met telefoonnummers erop. WAAROP ZE EVENWEL DETECTEREN IS NIET BEKEND!
  Hier bij ons, het Slijk, is het veel erger. Dat hele peilbuizen/meetwerk stelt niets voor maar is slechts geplaatst en bedoeld als zogenaamde “oplossing” en wordt continu als mantra genoemd. Niks vinden door niks te meten luidt het parool. Een beproefd scenario vanaf 1990/1991 toen ik het 1e rapport van de GRONTMIJ initiëerde.

  Graag bovenstaande info. in uw vergadering. Ik zal nu ook nog dhr. Frans Cladder informeren. En graag uw reactie. Waarvoor alvast dank.

  MvG.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  Toevoeging 11 november 2012.
  Inderdaad stuurde de Provincie bij brief van 8 november 2012; nummer 80C904AC, en ondertekend door de milieugedeputeerde drs. R.E. de Vries, een onjuiste brief aan de eigenaren/bewoners van het Slijk. Essentiële informatie ontbrak. En men zet “de komedie” voort met de aangekondigde onderzoeken tot Sint Juttemis. Nu tot medio 2013. Terwijl die doorgerotte vaten en de resten al in juni vorig jaar 2011 waren ontdekt! Ook geen woord in de brief over de onverkoopbaarheid van de gifbelt. Ook geen woord over de aanbevolen aanpak door GRONTMIJ en T&A. Ziedaar de corrupte overheid in actie! Wat tevens ook duidelijk wordt is het antwoord op de vraag of ons opsporingsapparaat, het OM, onze milieurechercheur R.M. van der Zee daadwerkelijk met mijn zeer concrete strafaangifte bezig is of met “de doofpot”? Idem het antwoord op de vraag of onze rechterlijke macht deugt of niet. Zal de rechter de corrupte opportunistische Staat in het gelijk stellen of kiest hij voor het Recht?

  Gedeputeerde De Vries wordt om uitleg gevraagd:

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Wednesday, November 14, 2012 9:41 AM
  To: secretariaatdevries@provincie-utrecht.nl
  Subject: Uw Brief No. 80C904AC

  LS

  Betreft: Uw brief d.d. 8 november 2012 ; no. 80C904AC

  N.a.v. een zojuist gevoerd telefoongesprek verwijs ik u naar de laatste updates op m’n juridische blog: https://villamithras.wordpress.com/2009/07/16/la-tristesse-dune-mere-ook-gered-uit-de-klauwen-van/ waarin (ondermeer) genoemde ONJUISTE brief van drs. R.E. de Vries aan de orde is. U kunt desgewenst het hele dossier vanaf de laatste posting teruglezen.

  Graag op zo’n kort mogelijke termijn uw reactie. Waarvoor dank.

  Inmiddels,

  MvG.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras

  Toevoeging d.d. 19 november 2012 waarin ik ook informeer naar het opsporingsbeleid van R.M. van der Zee:
  ==
  Beste heer Van der Zee

  In plaats van een mondeling overleg dan maar zo. Ik stuur u hierbij door mijn laatste update van m’n juridische blog met daarin voor u een vraag geformuleerd.
  Namelijk de vraag of u, net als uw collega Witsenburg uit die ZEMBLA-uitzending, al bent “teruggefloten” – en dus alleen nog met “de doofpot” bezig, of bent u daadwerkelijk met mijn ZEER TO THE POINT GEFORMULEERDE STRAFKLACHT BEZIG?
  Het schoot mij in het verkeerde keelgat dat u het had over “het doen van een CONCRETE aangifte” want…. HOEVEEL MEER CONCREETHEID wenst u?!
  Let wel!
  1. Ik ben GE-CRI-MI-NA-LI-SEERD door die liegende ambtenaren.
  2. Ik heb dientengevolge – God betere ‘t – een STRAFBLAD
  3. Terwijl u, het OM, de echte daders zou moeten arresteren! DUS WANNEER DOET U DAT?

  Zie hierna mijn comment. En ik verzoek u mij duidelijkheid te verschaffen omtrent de effectiviteit van uw opsporingsbeleid. Dank alvast daarvoor. De rechtszitting is morgen alweer 14 dagen geleden…. Met vriendelijke groet! JB
  ==

  Toevoeging d.d. 21 november 2012.
  Ik sprak zojuist telefonisch de superieur van Van der Zee: dhr. Aalt van Donselaar. Heb hem uitgelegd bovenstaande email. Essentie daarvan behelst de vraag (en het antwoord) of er nog een onafhankelijk justitiëel onderzoek in dit land bestaat. Dhr. Van Donselaar gaat in conclaaf met de OvJ (wie? = onbekend) en zal mij via Van der Zee berichten. De Goden verhoeden dat het OM ook corrupt is….
  Toevoeging d.d. 28 november 2012.
  “..Nee, niets gehoord van Van der Zee noch van Van Donselaar…”
  Toevoeging d.d. 5 december 2012.
  “…Nee, nog steeds niets gehoord van Van der Zee noch van Van Donselaar…”

 52. Jan Bouma 3 december 2012 om 11:05

  Procesinformatie.
  ==
  Van: dhr. A.P. van Stralen
  Verzonden: maandag 3 december 2012 9:46
  Aan: ‘secretariaatdevries@provincie-utrecht.nl’
  Onderwerp: Amsterdamsestraatweg 178

  betreft: Bouma/Gemeente Stichtse Vecht
  en Uw brief d.d. 8 november 2012; no. 80C904AC

  Geachte heer De Vries,

  Na overleg met cliënt verzoek ik u ermee in te stemmen dat de geschillen tussen cliënt en de gemeente Stichtse Vecht met betrekking tot bovengenoemde kwestie zo mogelijk middels een gesprek finaal op te lossen. De kwestie speelt in feite al sinds 2004 toen client tengevolge van ambtelijk onjuist handelen onevenredige schade werd berokkend. Client is geïncrimineerd.

  Uw milieujurist mr. Roy Samson is hiervan op de hoogte. Nu heb ik (mijn kantoor) op 4 oktober 2012 een poging gedaan om de geschillen middels een gesprek met het College van B&W van Stichtse Vecht op te lossen. Die poging is mislukt. Gelet op de thans ontstane situatie acht ik het zinvol een laatste poging te doen en uw bemiddeling te verzoeken om de geschillen op te lossen. Graag uw reactie.

  Inmiddels,

  Met vriendelijke groet,

  René van Stralen
  Pieters Advocaten
  ’t Goylaan 13-A
  3525 AA UTRECHT

  Tel. 030 – 2718855
  Fax. 030 – 2716672

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: