Villa Mithras

De boze man

"..De Slang en de Geboorte.." alleen dankzij de criminelen onder uw aandacht gebracht.

Afmeting. 130 x 110 cm; olieverf/linnen; 1999.
 
  
En met dit schilderij besluiten we een reeks van 36 schilderijen uit de Mithrascollectie. Zie de widgetruimte waarbij elke titel is gegeven. Elk schilderij had z’n eigen verhaal. Zo ook dit. Dat er associaties zijn met het Genesisverhaal zal zijn oorzaak hebben dat onuitroeibaar er door de geschiedschrijving heen een verband gelegd wordt "dat de mens zondig is vanaf zijn geboorte". En indien er daardoor een schuldbesef wordt gecreëerd dat door "de bemiddelaars" dat kan worden weggenomen "opdat u, zondige, het eeuwige Hemelrijk zult beërven".
 
Tsja.. dan staan de bemiddelaars vooraan om u te verlossen "tegen een gering geldsbedrag" waardoor u die Hemelse rijkdom na uw dood zult verwerven. Over de bewijsvoering hoeft men zich geen zorgen te maken want de dode, de Hemelganger, heeft nog nooit die premisse weersproken.
 
Toch.. bij dit laatste schilderij wat ik u toon doen zich voor de vragen over het hoe en waarom van de totstandkoming. Het kwam tot stand op basis van een simpel gegeven dat er ‘de leunstoel’ is, weergegeven als start, en waarin de mens zich tot aan zijn dood zitting heeft.
Ik schilderde als begin dus slechts de achterkant van die leunstoel. Daarnaast ontstond de weergave van de boomstronk in het imaginaire Paradijs. Daaruit ziet u duidelijk de staart van de Slang die zich verder rond het hele schilderij wikkelt om tenslotte bovenaan te eindigen in een herkenbare slangenkop.

Ik heb mij afgevraagd waarom het in trance geschilderde doek niet een overduidelijke Slang zich aftekende. Het antwoord daarop is, denk ik, dat elk mens vanaf zijn geboorte het bewustzijn heeft dat hij opportunistisch zich bewust is van zijn geweten en daaraan concessies doet.

De Slang wikkelt zich daarom soms wat schokkend en niet transparant rond het gehele doek. Stel u voor dat u in het oerwoud onder het lover verscholen een gedeelte van een slangenlichaam ziet. Enorm in omvang maar u ziet niet de kop en of de staart en de angst slaat toe. Begrijpelijk. Maar dat weet eenieder vanaf zijn geboorte.
Toch is er op het doek te zien in het witte ronde vlak de weerloze kleine Slang bij zijn geboorte. Hij zou verpletterd kunnen worden. Doch de mens weet dat hij daardoor niet zijn "zondigheid" zal hebben vernietigd. En daarom ontspruit de staart van de Slang zich vanuit de boomstronk en slingert zich rond gedurende zijn gehele leven todat hij verschijnt bovenaan.

Rechts ziet u de verschrikte apenkop (de mens) die oog in oog de Slang ziet. (Dit detail werd mij pas later gewaar).
 
Nu het Vkblog wellicht gaat eindigen acht ik dit doek een waardige afsluiting van de hele serie van de Mithrascollectie.
Het toont het Alpha en Omega van onze geschiedschrijving zoals we die kennen vanuit onze geschreven bronnen.
Waar ik bezwaar tegen maak is dat de mens, die tot het Kwade geneigd is, hoewel Immanuel Kant daar anders over dacht, "de bemiddelaars", "de priesters", "de monikken", "de Farizeeërs", hun te bekostigen bemiddeling zouden kunnen wettigen om uw laatste zielenheil in het hiernamaals te vertegenwoordigen en aan de universele geldende zondigheid geen boodschap hebben.
Want ook de bemiddelaars zullen het besef hebben van hun opportunistische zondigheid.
 
Opmerking.
Diegenen die menen dat hun opvatting over conceptuele Kunst zonder uitleg van de maker is te verklaren; die verwerp ik. Zonder mijn uitleg zou u dit schilderij hoogstens als "COBRA"-kunst hebben gezien.
 
 

35 Reacties op “"..De Slang en de Geboorte.." alleen dankzij de criminelen onder uw aandacht gebracht.

 1. Jan Bouma 3 februari 2011 om 16:47

  @Aad… Hartstikke bedankt dat je dit laatste doek erop zette.
  Helaas moet ik zo dadelijk weg en ben pas terug rond een uur of 8 a 9 vanavond.
  Reacties zie ik dan ook pas na die tijd.
  (Als er nog "schuldigen" zijn die zich willen
  laten horen in reactie op dit doek… :))

 2. Aad Verbaast 3 februari 2011 om 17:16

  Mooi doek! Belangrijk doek in de Mithrascollectie.
  Geen punt dat je even elders bent. Dan kunnen de liefhebbers dit doek en je begeleidende tekst even rustig op zich in laten werken en hun mijmeringen rustig en weldoordacht formuleren hier.
  De "criminelen" kijken natuurlijk ook. Maar ja, die laten niets achter hier, die nemen slechts mee (als ze het hun lukt).

 3. Jezzebel 3 februari 2011 om 20:51

  De boel was toch al afgesloten?
  Jan, echt waar, ik ben een groot fan van je.
  Maar aan dit schilderij had je wat mij betreft nog wel even mogen knutselen.
  .

 4. Jan Bouma 3 februari 2011 om 22:10

  @Jezz..20:51
  Dank voor je comment. Ik ben geen knutselaar maar kunstenaar met bij elk doek een verhaal dat zodra het verhaal erbij geschreven duidelijk is de kwast door mij zo snel mogelijk wordt weggegooid. Ik zou ook werkelijk niet weten wat ik er nog aan zou moeten toevoegen of weglaten. Maar eenieder z’n meug. Vanzelfsprekend. Met dit doek sluit ik af 36 andere (zie de widgetruimte) en het totaal voldoet aan mijn vereiste van diversiteit qua onderwerpen en uitvoering.
  Te onderscheiden zijn:
  1. de maatschappijkritische werken
  2. de out of the box doeken; het uitbreken
  3. de man/vrouw relatie
  4. nog een paar decorstukken oftewel een paar Campschilderijen want de mens wil ook nog vertier en wat opsmuk… Zoiets. Wat ik wel weer interessant vind is dat jouw reactie mij leidt tot dit commentaar.
  En verder zal de geschiedenis oordelen. Over het huis Mithras, de schilderijen, de wereldtuin en m’n boek.
  ps
  Volgende week, zo is het de bedoeling, heb ik afspraken gemaakt met de door mij vernietigde criminelen (ze verloren 2 proceszittingen tot nog toe; zie mijn juridische blog: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!. Mogelijk zal ik na afwikkeling van mijn zaken dan eindelijk daarna vertrekken: "whether you stay in the West or go to the East!" En laat ik mijn totale oeuvre achter voor de cultuurbarbaren. Ze zien maar wat ze ermee doen; of niet. De strijd zal nog wat weken duren maar uiteindelijk zal Mithras overwinnen.

 5. Jan Bouma 4 februari 2011 om 10:03

  Context: @Aad verbaast – zie aldaar en verder:
  Dit nieuwe en vermoedelijk laatste blog op Volkskrant van mij zal de maand februari met gemak kunnen uitdienen om als "dagboek" te fungeren net zoals voorheen dat was met "de gebarricadeerde Kunst" (zie hieronder). Dat werd te omvangrijk met ruim 750 reacties. Enfin. We pakken de draad hiermee weer op van die dagelijkse meldingen. Ondertussen blijft van belang mijn juridische blog "Nimmer zal het recht.." (zoekbalk Google). Wellicht kan op dat jur. blog binnenkort een doorbraak gemeld worden (als ik weer niet belazerd word…) Nog een taalfoutje gezien m.b.t. verdomde monniken… in de blogtekst! Het is net alsof je de naam van de duvels verkeerd schrijft…:))
  ==
  @Aad…1.07… ook goeiemorgen
  Dat rijtje wat je gaf lijkt me een uitstekende indeling; en men hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden..
  ==
  Bij andere blogplekken kom je ook allerlei indelingen tegen.
  Nujij.nl bijv:
  Algemeen
  Politiek
  Economie
  Internet
  Tech & Gadgets
  Sport
  Showbizz
  Wetenschap
  Gezondheid
  Lifestyle
  Muziek & Boek
  TV & Film
  Games
  Verkeer
  Overig
  ==
  op een gegeven ogenblik moet je volgens mij ook doorpakken en beslissingen nemen.
  Nog maar 25 dagen te gaan…
  @Alib… Jij bent volgens mij een undercoveragent van "Mubarak.." :))
  In plaats van thee loopt bij jou alles in de soep!
  @Aad… (inside-info.:) In principe op 9 februari om 14.00 uur een afspraak
  op het Provinciehuis met mijn advocaat en notulist voor het regelen der schade.
  ==

 6. Aad Verbaast 4 februari 2011 om 10:14

  @Jan:
  nog even en de Mithrascollectie is rijp voor een wereldtoer te beginnen met de Hermitage. Het gaat er nog van komen natuurlijk mits de "cultuurcriminelen" die niet vernietigen uiteraard.
  Wat Jef Rademakers kan doen, kan jij natuurlijk ook. Hij moest ze nog kopen, jij kon ze maken!http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/Video-detail.628.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=20210&tx_ttnews%5BbackPid%5D=631&tx_ttnews%5Bcat%5D=148&cHash=2e5800e08a9b861f711c71289d809c56
  Na de verkregen schadevergoeding kan jij beide (kopen en maken). Kom er nog maar eens om!
  P.S. "(inside-info)": weinig inside als de hele wereld dat hier leest 😉

 7. Jan Bouma 4 februari 2011 om 12:18

  @Aad… 10:14
  Dank voor de verwijzing naar dat verslag op DWDD met Jef Rademakers en diens "romantische kunstcollectie". Terzake mijn opvattingen over "eigen werk" verwijs ik naar mijn comment hierboven van 22:10 uur aan @Jezz. Het is – en wordt als zodanig – als nogal hovaardig geacht om een positie te claimen in de geschiedschrijving van de Kunst. Nochtans ik kan niet wegpoetsen uit de geschiedschrijving m’n oeuvre. En omdat er ook sprake is van "abstracte kunst" , die een conceptueel karakter heeft, zal ik blijven uitleggen de betekenis. In een latere uitzending van DWDD kwam Joost Zwagerman aan het woord. Hij had het over Jackson Pollock en ook Rothko kwam ter sprake. Welnu. Mijn verhaal is minder ingewikkeld omdat ik vaak de realiteit schilderde in combinatie met de abstractie en daarover een schriftelijke toelichting bied. Zie die 36 werken.
  En daar moet men nog even aan wennen. :))

 8. Aad Verbaast 4 februari 2011 om 18:25

  @Jan:
  Geen dank. Je geeft precies de argumenten die ik aanvoerde.
  Zwagerman in deze wist niet warover hij sprak. Fractals ontdekt? Hij heeft geen idee.
  Jouw kunst is veel toegankelijker. Zeker met de artiest zelf aan het woord.
  Ook daar inderdaad: ze moeten er nog even aan wennen 😉
  P.S. geldt voor vele onderwerpen en de daarbij behorende oplossingen!

 9. Jan Bouma 5 februari 2011 om 08:28

  @Aad…18:25 Thanks.
  Terzake zou ik willen opmerken dat de beoordeling van Kunst gebaseerd is op een aantal aannames. Ik noem er een paar.
  1. Kunst moet iets te raden over laten.
  2. Kunst moet ook weer niet zo simpel zijn zodat eenieder zegt: "Ja, daar is geen kunst aan!"
  3. Abstract expressionistische kunst kan niet zonder toelichting van de maker. En er is niets op tegen dat de kunstenaar zijn werk toelicht zonder concessies te doen aan 1 en 2. Enfin. Je kan er boekenkasten over vol schrijven en dat is ook gedaan..
  Iets anders.
  Gekopieerd van je lopende blog over de continuïteit van ons w e r k.
  ==
  @Aad…ook goeiemorgen!
  Misschien een domme digibetenvraag.
  1) Ik ga er vanuit dat ook OBA feeds of links zal hebben naar het Internet. Zodat al mijn titels meeverhuizen en ook weer "bovenaan" komen bij Google?
  2) Indien de VK het archief niet opdoekt, en dus er geen "Oeps!" verschijnt als je via Google op zo’n titel klikt, dan zal slechts één melding volgen. Die verwijst naar de VK of OBA… Toch?
  Wat ik werkelijk niet begrijp is waarom de VK deze gratis publiciteit en exposure via die miljoenen hits op het Internet niet "in de lucht houdt". Of zie ik dit verkeerd?
  3) Voor mijn w e r k is het publieke domein van Internet van levensbelang. En dat geldt in principe voor elke klokkenluider of actievoerder. Word je niet meer gehoord, of ben je monddood gemaakt doordat je "spreekbuizen" vervallen… dan kun je het vergeten. Dat geldt overigens ook voor al jouw deskundige rapportages over tal van zaken. Waaronder die van de "gezondheidsmaffia".
  Enfin. Vooralsnog even genoeg voor een dagelijkse update.
  Werk ze. En tot later.
  ==

 10. Jan Bouma 5 februari 2011 om 13:00

  Context: Thom Meens, de VK-ombudsman
  ==
  05-02-2011 12:49
  Beste Thom Meens,
  Ik heb niet eens uw comment gelezen – althans niet geheel – om te weten dat de VK een dramatische vergissing maakt, gemaakt heeft, om de twee werelden van bloggers en de krant, niet te integreren. Ik kreeg zojuist een email van de absolute ‘éminence grise’ en PC Hooftprijswinnaar H.J.A. Hofland en ik durf u zijn vernietigend commentaar niet toe te zenden. Nog afgezien van privacyregels. Wat ik zeggen wil is dat inderdaad er nog een dag of twintig resteren waarbij de VK de fout nog kan herstellen of anders toch op z’n minst het fatsoen moet hebben om al die tijdsdocumenten van de VKbloggers ofwel over te hevelen naar een nieuw basisstation of anders het archief in de lucht te houden. Ikzelf kan bogen op slechts een 40-tal Googleverbindingen naar Internet en sta met mijn VKblogs dan bovenaan. Miljoenen hits. En vergist u zich niet. Het exposure en het belang van de VK wordt door al die VKbloggers gediend.
  Tenslotte merk ik op dat de WikiLeaks niet van "journalistieke oorsprong" zijn. Evenmin zijn dat de Facebook en Twitterreportages van de brandhaarden van de wereld.
  Maar ze maken wel het verschil met uw papieren geschreven krant die – jammerlijk – ondanks mijn aanbevelingen, de aansluiting mist met de moderniteit. Ik had het graag anders gezien.
  Groet! JB
  ==

 11. Jan Bouma 6 februari 2011 om 06:51

  Context: @Aad verbaast
  ==
  06-02-2011 06:48
  @George… 17:48. Ben het met @Aad eens. De indeling is natuurlijk van belang maar ook een academische kwestie want de typische o r g a n i s c h e structuur van werkgroepen en deelgebieden moet zich toch weer opnieuw vormen. Net als bij het (oude) VKblog. Vandaar "de community"… Bij OBA met nu al zo’n 90 deelnemers dacht ik zal dat best kunnen gaan lukken. Geef het tijd…
  Iets anders:
  Het is inmiddels voor de zondag een traditie dat de random generator van @Aad verbaast (zie: http://www.random.org/) een willekeurige pagina kiest uit m’n boek. Ik geef dan een synopsis en een comment daarop. Het verifiëerbare (krankzinnige) feit doet zich voor dat nu al weken en weken achter elkaar de random generator to the point verwijzingen geeft die passen binnen de actualiteit van het lopende blog of anders wel die van de dag.
  Zojuist koos hij de pagina: 33. (Uit: 1 – 359). Natuurlijk zou ik de boel kunnen belazeren maar dat is niet mijn stiel. Nog daargelaten dat “de dobbelmachine” volgende week onmiddellijk wraakt neemt..:))
  Wat staat er op pg. 33; ondermeer dit:
  ====
  Laat ik dit met u afspreken: er komt geen nieuwe uitgever “D”, tenzij die uitgever onmiddellijk het kosmopolitische belang onderkent van dit boek en er ok wereldwijd mee aan de slag wil.
  Ik ben niet te koop door verraad aan mezelf te plegen. Ik ga geen “pulp” schrijven of de wetenschappelijke progressie niet dienen door de daarvoor noodzakelijke provocaties uit de weg te gaan! Hebt u moeite met dit boek: leg het weg; studeer, net als ik, ook vijfendertig jaar… en probeer het dan opnieuw te begrijpen! Weet echter, dat ik al op m’n hurken ging zitten om u alles te verklaren…, en, zo ben ik ervan overtuigd: u heeft geen enkele moeite om mijn betoog te kunnen volgen. Die uitgevers hadden mij dus ook kunnen volgen… By the way… die uitgevers A,B, en C zijn zo klein dat ik – terwijl ik toch zorgvuldig de onderkant van m’n schoenzolen bestudeer waar ze zouden moeten zitten… – zelfs niet met een microscoop kan ontdekken!
  ====
  …het hoeft geen betoog dat dit fragment onvoorstelbaar in relatie is met dit blog!
  @Allen een goeie zondag…

 12. Jan Bouma 7 februari 2011 om 07:03

  Context: @Aad verbaast
  ==
  @Robbinson…18:34
  Slecht advies van je om "de deuren en ramen open te zetten" want er zou zo maar een gaswolk uit die belt kunnen binnendrijven waardoor ik het loodje leg.. Dat zou jou wel passen misschien :)) maar mij niet. Imgaginair rijdt er hier dus altijd een geluidswagen rond die toetert: "Houdt u deuren en ramen gesloten!" Compris?
  @Aad…17:18
  Nee. Vergising. Betrokkene gaat in mijn opdracht (en betaald door de Provincie) nu eindelijk eens het juiste onderzoek verrichten en waardoor al die vorige rapporten gedurende de voorbije 20 jaar als ‘fake’ de prullenbak in kunnen. Ik hoop zo dadelijk met hem te kunnen afspreken dat hij dit proces publiekelijk met ons wil delen zodat de verslagen op mijn jur. blog komen. Ook interessant voor jou. Niet alleen als betrokkene…. (al was het maar vanwege het scootmobiel..:)) maar meer vanwege het feit dat je afgestudeerd natuurkundige bent met ruime ervaringen. Die wil ik niet graag missen als klankbord.
  Mijn verwachting is dat deze eerste oriënterende bespreking ten 2e male dan door hem getoetst moet worden bij de Provincie. Vanochtend zal het gaan om de vaststelling van de methodieken voor een acceptabel milieutechnisch onderzoek. Enfin. Men hoort nader over deze thriller. Want dat is het.
  @Allen: men amusere zich zolang het nog kan.
  ==

 13. Jan Bouma 9 februari 2011 om 09:21

  Context: @Aad verbaast
  ==
  @Aad
  Ook goeiemorgen. Inzake je antwoord aan Ger Blog hierboven: eens.
  Ik heb z’n antecedenten niet ondserzocht maar hij zou zomaar een journalist van de VK kunnen zijn…:))
  Iets anders.
  M.b.t. mijn comment van 22:12 uur bedoelde ik eigenlijk de vorm van de "coöperatie". Het is een van de meest degelijke en duurzame vormen van organisaties die er zijn. Denk aan de (oorspronkelijke) "Coöperatieve Boerenleenbank" waaruit (als het mis gaat…) dan toch later de RABO is uit voortgekomen. Ook zijn er wereldwijd de landbouwcoöperaties bekend van producenten.
  Opvallend is dat mijn voorstellen (nauwelijks) worden becommentariëerd. Ook niet door @developer.
  Volgende punt. In je reactie van 22:25 zeg je == @Jan: we gaan het later wel hebben over OBA enzovoorts.
  Vergelijkend warenonderzoek of zoiets. == zeg ik PRIMA. Maar wel met de opmerking erbij dat het ene het andere niet hoeft uit te sluiten. Zeer wel denkbaar is dat men de (gedwongen) verandering benut door op verschillende blogs, OBA, BIB, tegelijk te werken? Gewoon met resultaat een verbreding van je werkterrein.
  Nog een opmerking aan het adres van de criticasters. Graag een antwoord op mijn posting van 22:12 uur.
  @Aad. Succes vandaag bij die GGZ-vergadering. En dat wens ik me ook toe m.b.t. de vergadering op het Provinciehuis. Gisteren heb ik wel de eerste poging tot sabotage van die vergadering al moeten pareren. Het blijven oplichters en bedriegers.. Details volgen later als ik vanmiddag weer word belazerd.
  @Allen een goeie dag dus.
  ==

 14. Jan Bouma 10 februari 2011 om 06:24

  Context: @Aad verbaast
  en @developer
  ==
  10-02-2011 06:18
  @Aad…
  Kopie van mijn bericht bij @developer maar… ook nog een verhaal van Anton Geesink "..over de statuten en reglementen.."
  ==
  10-02-2011 06:09
  @Developer
  Daar waar je stelt 20:23 in reactie op @Aad verbaast == @Aad Verbaast
  Aan het einde van de vergadering zijn de statuten op hoofdlijnen opgetuigd. De hoofdzaken zijn het doel van de stichting (al omschreven in de agenda), de naam van de stichting (niet zo moeilijk), de oprichters (democratisch gekozen in de vergadering) en de wijze van benoeming van het bestuur (reeds geschetst in de agenda). ==
  is dat nou precies mijn punt. Je organiseert op die manier een soort "CDA-vergadering" (Arnhem) met geen goede voorbereiding.
  @Joke…19:02
  Zie mijn comment hierboven aan @developer en zie eveneens de opmerkingen van @Aad verbaast.
  Voor het oprichten van een stichting heb je niet meer dan minimaal 2 personen nodig (dacht ik) maar daar gaat het niet om. Er is een vermakelijk filmpje van Anton Geesink waarin hij het heeft over "de statuten" zijn belangrijk want in "de statuten" staat wat hoort in "de statuten".. enz. enz. Hilarisch
  Kijken!! http://www.youtube.com/watch?v=ylXG87M17bo
  Voor de rest hoop ik op goed nieuws vandaag. In meerder opzicht…
  ==

 15. Jan Bouma 11 februari 2011 om 11:24

  Context: @Aad verbaast
  ==
  @Aad
  @VSp
  @Allen
  ook goeiemorgen.
  Op het vorige blog van developer voerde ik met @Joke Mizée al een korte discussie over wat nu de beste garanties zijn voor de toekomst van een nieuw bloggersforum. Ik herhaal die discussie:
  10-02-2011 14:32
  @Jan: Mijn vraag aan jou was waarom je een coöperatie prefereert boven een stichting. Je antwoord gaat over iets geheel anders, waarover we geen dispuut hebben.
  @jvk: "Het is een stichting en geen vereniging."
  Als het om belangenbehartiging naar buiten toe gaat zou ik niet voor de verenigingsvorm kiezen. Maar zoals ik al zei kan er wel een informele vereniging aan vast gekoppeld worden.
  Jan Bouma 10-02-2011 15:29
  @Joke…14:32
  Omdat bij "een stichting" het bestuur het voor het zeggen heeft en bij "een coöperatie" is er gelijkheid van de deelnemende individuen – one man/one vote – die toch gezamenlijk hetzelfde doel hebben. Bij de besluitvorming van belangrijke beslissingen is de juridische positie van de deelnemer in de coöperatie beter geregeld. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Neemt niet weg. Of het nu gaat over een stichting, een coöperatie, of welke organisatievorm ook die v o o r a f ter discussie moet worden gesteld onder de belanghebbenden. Tenslotte: er bestaat juridisch niet zoiets als "een informele vereniging". Zie je antwoord aan @jvk.
  Joke Mizée 10-02-2011 16:48
  Ik raad iedereen altijd zoveel mogelijk de verenigingsvorm aan. (De laatste jaren proberen overheden nonprofit-organisaties nl. regelmatig te dwingen hun rechtsvorm te wijzigen in een stichting, vanwege aansprakelijkheid.) Maar als het gaat om vertegenwoordiging naar buiten toe (wat hier speelt) is een stichting meer geschikt.
  Statuten kun je het beste zo basaal mogelijk houden omdat je ze niet makkelijk kunt wijzigen. Voor alle details verwijs je naar een (evt. nog nader uit te werken) aan de statuten gekoppeld huishoudelijk reglement. Daarin kun je vastleggen dat het bestuur verantwoording dient af te leggen aan de leden/donateurs e.d. Voorzover wij juridisch gewicht in de schaal willen leggen is dat naar buiten toe, niet intern.
  ==
  ..en dan vervolg ik weer met een antwoord aan @Joke.
  De besluitvorming van een organisatie kent interne en externe werkingen. Ik wens geen mandaat te geven aan welk stichtingsbestuur dan ook zonder dat ik de bevoegdheden van dat bestuur ken. Developer heeft commerciële oogmerken. Dat mag hij uiteraard van mij. t is een vrij land; nietwaar. Maar ik kies voor de geabstraheerde macht van one man one vote. Dit kan het beste via de "coöperatie". In de coöperatie zijn de leden autonoom en individueel aansprakelijk. Het "bestuur" vormt altijd de bedreiging voor de eigen leden. Externe aansprakelijkheden bestaan niet reëel. In feite gaat het ook om niks anders dan een het creëren van een duurzaam werkend basisstation t.b.v. de voormalige VKbloggers die niet meer de toestanden willen meemaken die we nu meemaken. Ja! Inderdaad Anton Geesink heeft gelijk.:))
  Bedankt @Aad…
  ==

 16. Jan Bouma 12 februari 2011 om 09:49

  Context: @Aad verbaast
  ==
  @Aad… we pakken de draad weer op. Ook goeiemorgen; idem allen.
  Bij dat ‘oogje in ’t zeil’ noteerde ik n.a.v. een opmerking van @Fred van der Wal navolgend comment van me:
  ==
  12-02-2011 09:34
  @Fred…19:48
  Alle organisatoren tot nog toe vragen een blanco cheque.
  Het zou zo moeten zijn dat al ruim een maand geleden de discussie gevoerd had moeten worden over vragen als:
  1. wat is uw optimum voor een blog?
  2. wenst u daarbij zonder inmenging van wie ook de eigen autonomie over ’t eigen blog?
  3. de toelatingseisen voor nieuwe bloggers inclusief de identiteit waardoor effectief bannen mogelijk is.
  4. de begroting van de kosten; vrnl alleen de serverscapaciteit, want modereren doen we zelf wel.
  5. de naam, het uithangbord, van het blog.
  etc.
  …en dan punt voor punt afchecken "in meerderheid besloten" zodat binnen 1 a 2 weken de hele discussie zou zijn gevoerd. Dat de VK deze discussie had moeten leiden is vanzelfsprekend omdat ze over de info. beschikt. Ook de hervorming naar een sucesvolle "Huffington-formule" had onderdeel van die discussie kunnen zijn geweest. En daarvoor deed ik al ruim een jaar geleden concrete voorstellen.
  Maar ja.. eenieder doet maar wat bij gebrek aan leiding.
  @Allen: een goeie dag. Sowieso morgen weer de at random generator voor wat wijsheden.

 17. Jan Bouma 13 februari 2011 om 06:49

  Context: @Aad verbaast
  ==
  Traditie. Elke zondagochtend een at random gekozen pagina uit het boek der boeken en de at random generator van @Aad verbaast koos pag. 183. Daar staat giga veel op! Als Der Lauf der Dinge worden de diverse zaken onthuld. De pagina gaat vrnl. over het gezegde "het bezit van de zaak is (tevens) het einde van het vermaak!" Ik heb wat met die oeroude volkswijsheden. Lang verhaal kort nu. Ik citeer uit die pagina 2 korte fragmenten.
  ==
  1)
  "…Zij zijn de barbaren die niks snappen en nog in het Stenen Tijdperk leven; daarom willen ze soms ook een ara rechtstreeks uit het Braziliaanse oerwoud opsluiten in z’n armetierige hok totdat-ie sterft… dat soort bastards bedoel ik…"
  ==
  2)
  "..Idem ziet men dat soms ook gebeuren met enerzijds de onderkenning van "iets bijzonders", zoals vaak met oude "idyllische historische binnensteden" het geval is en tegelijkertijd… anderzijds dan "de vernietiging" ervan in gang gezet wordt doordat "het bijzondere" in bezit genomen moet worden door er floodlight of schijnwerpers op te zetten met… de patatkraam ernaast voor het toerisme dat op die "inpoldering van het bijzondere" afkomt… Jesus Christ.."
  ==
  …enfin we eindigen in ieder geval met de naam des Heren op deze zondag. Trouwens.. ook de zondagen lijken onderhevig aan de inpoldering. Van de dominees, de priesters en de prelaten.
  @Allen een goeie zondag en tot volgende week voor weer een preek uit het Boek der Boeken.

 18. Jan Bouma 14 februari 2011 om 07:02

  Context: @Aad verbaast
  Idem: @Partout
  ==
  @Aad…ook goeiemorgen.
  @Allen: idem
  Ik trachtte zojuist navolgend bericht nog op het blog van @Partout te plaatsen mar "technische storing".
  Gelukkig gekopiëerd; vandaar dat ik het hier maar neerzet. Of ik het juist zie (technisch bedoel ik) dat hoor ik nog van je hoop ik.
  ==
  Partout
  ==
  Nog twee opmerkingen in dit hele "verband".
  1. Indien de VK zelf geen doorstart ziet uit goed begrepen eigenbelang, en ze wil ook niet mijn serieuze voorstellen van ruim een jaar geleden in een nieuwe opzet implementeren, en ze wil ook niet de nieuwe voortzettende kandidaat (kerngroep – OBA etc.) helpen met info. m.b.t. overname van het archief en de links etc.
  Dan resteert m.i. slechts:
  2. Dat OBA – waar nu al een groot aantal actieve bloggers zit – de hele karavaan weer opnieuw optuigt plus een nieuw archief, en alles Drum und Dran voor z’n rekening neemt. Dan wordt in de toekomst dus OBA de succesvolle "Huffington-formule".
  Zo zie ik het even. Maar Van Thillo kan ook anders besluiten; idem z’n redacties. Het is immers nooit te laat om op je schreden te keren. We zien wel; of niet.
  ==
  en voor de rest: allen een werkzame dag.

 19. Jan Bouma 15 februari 2011 om 08:32

  Context: @Aad verbaast
  ==
  @VSp…7:32…..Inderdaad. Laat terwille van de verscheidenheid de kaleidoscoop zoveel mogelijk veelkleurig blijven. Dus wat mij betreft kunnen we geen enkele blogger missen. Dat is volgens mij ook het interessants voor een willekeurige lezer. Veel van hetzelfde verveelt gauw. Dit is overigens ook de kracht van het VKblog. De veelkleurigheid in onderlinge samenhang als de regenboog.
  @Aad… 8:58
  Het is te krankzinnig voor woorden maar ik zou niet weten hoe ik op dat door jou verbeterde wordpress.com blog van me kom… Ja…, knik maar even in meewarigheid je hoofd. Ik zal het nog wel gaan proberen; dat is iets anders. :))
  Terzake je opmerking: == "..ook OBA voldoet nog niet helemaal, of nog niet goed…"== daarover zou ik wel meer willen vernemen "wat dan wel?"
  Vervolgens heb ik (ergens) het idee dat de VK toch op 1 maart niet de stekker eruit trekt want door alle discussies heeft men wel kunnen concluderen dat er een zeer krachtig positief potentiëel zit in die paar honderd actieve bloggers. Misschien is er een combi of integratie mogelijk met OBA? Nog een opmerking in dit verband. Je ziet dat bij alle media een trend gaande is om het contact met de doelgroep te intensiveren. Dat is de toekomst. Een proces van identificatie van producent vs consument.
  So far..
  @Allen een werkzame dag.

 20. Jan Bouma 16 februari 2011 om 08:07

  Context: @Aad verbaast
  ==
  @Aad.. ook goeiemorgen. (Kom er ‘ns om dat je zo aangesproken wordt door je krant!) Maar dat kan allemaal hier.. In dit verband verwijs ik naar het comment van @Ina Dijstelberge (OBA) die mij informeerde "dat ze na 1 maart" komt met info. Ze werkt een soort stappenplan uit (zo begrijp ik). En deze opmerking sluit weer aan bij die van @Aad waarin je stelt (14:02 – 8:58) == Maar ook OBA voldoet nog niet aan alle gestelde wensen voor voortzetting van het VKblog. Komt al wel aardig in de buurt trouwens.==
  dan lijkt het me gewenst dat je je opmerkingen ter verbetering van OBA – Ina – doorgeeft. Eenieder trouwens. Terzake mijn wensen.
  1. Er moet effectief toch geband kunnen worden (zonodig);
  2. Voor de rest voer je je eigen moderatiebeleid over je eigen blog.
  3. Dit is de meest simpele en daarom voordeligste manier om een blog in de lucht te houden.
  4. De deelnemers zijn individueel en onafhankelijk als zijnde lid van een "coöperatie" met dezelfde doelstelling. Externe aansprakelijkheden bestaan dan ook slechts t.a.v. de individuele deelnemer. Voorbeeld: als ik in m’n blog… – ik zal het niet doen, hoor… – Hare Majesteit uitscheld als "vuile tyfus-hoer!" dan zal niet het collectief "de coöperatie" worden aangsproken of vervolgd maar ondergetekende.
  Enfin.. U bedenkt vast nog wel wat varianten vandaag om mijn voorbeeld aan te vullen waardoor u strafrechtelijk vervolgd kunt worden…
  Hier laat ik het even bij en ik wens u allen een goeie dag vandaag en alle dagen erna! Wellevendheid hoort ook in de krant maar daar lees je ook nooit over! Die Van Thillo weet niet wat hij allemaal aan het opdoeken is.
  ==

 21. Jan Bouma 17 februari 2011 om 09:51

  Context: @Aad verbaast
  ==
  @Aad…22:55
  Het was mij niet bekend dat "vandaag" de beslissing valt. Voortzetten of stoppen. Neemt niet weg dat je mijn vraag niet beantwoord hebt. Maar laat maar hoor..:))
  Iets anders.
  Al lezend als leek alle comments van @Grutte en jou en meerderen dan concluder ik ook dat we nu over een kennelijk zeer geavanceerd VKblog beschikken. En dat dus "die Belgische internetredactie van de VK" terzake lof verdient "dat het nu allemaal werkt, zoals het werkt…" Of ze ik dit verkeerd?
  Ook al weer laat maar hoor…:)) – Je tijd kan misschien beter besteed worden als je mocht horen dat idd de stekker eruit gaat op 1 maart a.s.
  Iets anders. Totaal anders. Inside info. "Het lijkt wel een gecodeerd bericht voor geheime agenten…":))
  – Nog steeds niets gehoord van Stichtse Vecht hoewel sinds maandag zij was gestoord door Samson.. –
  Maar laat maar, als men hier geen chocola van kan maken; het (nieuwe) VKblog gaat voor.
  @Allen een goeie dag.
  ==

 22. Jan Bouma 18 februari 2011 om 11:32

  Context: @Aad verbaast
  ==
  @Aad
  @Ina…en @OBA
  @GP
  Badinerende en relativerende opmerkingen zijn me dierbaar. Toch zou ik even genoemden willen wijzen op één van die VKblogs die via de titels bovenaan staan bij Google. Inderdaad worden er bijv. ca. 60 miljoen (wisselend) connotaties vermeld maar dat is natuurlijk wereldwijd. Hier in Nederland – toch de thuisbasis voor mijn verhaal – zijn dat er uiteraard veel minder. Vult u eens in de zoekbalk de titel van één van die 40 blogs: "Our lost ship" zie: http://www.vkblog.nl/bericht/272375/%22…Our_Lost_Ship…%22_in_beeld_gebracht_en… Of googel eens mijn juridische blog "Nimmer zal…" en dan sta ik bovenaan via Google: zie: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn! Met 2,3 miljoen hits. Of… elke andere willekeurige titel van één van die 40 blogs. Nog eentje dan: http://www.vkblog.nl/bericht/269509/%22..La_tristesse_d’une_m%E8re…%22_ook_gered_uit_de_klauwen_van… met 700.000 connotaties.
  Kortom: maximale exposure van die blogs (dankzij @Aad verbaast dat ze geplaatst werden) ook t.b.v. de VOLKSKRANT.
  Indien de VK zo dom is om de stekker eruit te trekken dan hoop ik uiteraard wel dat alle inspanningen uit het verleden niet "down the drain gaan" en op grond van wat @Ina, @Aad, en @Grutte Pier mij zeggen kan ik een continuïteit verwachten via wordpress.com. Prima!
  En misschien is het zo dat het netto rendement per saldo nog veel groter wordt. Want soms blijkt door een (gedwongen) verandering dat de bakens ook verzet worden, althans je wordt gedwongen om de geboden alternatieven uit te buiten.
  @Aad
  Inzake de studieclub van Villa Mithras (de vrouwen elke woensdagavond in vergadering bijeen in de catacomben van Villa Mithras) daarover hebben we het al vaker gehad. Die vrouwen zijn bijeen ter ridiculsering van de "geheime en exclusieve inwijdingsrituelen van de mannetjes" m.b.t. de Mithrascultus.
  Zie ondermeer pg. 14 van het Boek der Boeken.
  Men amusere zich verder.
  ==

 23. Jan Bouma 19 februari 2011 om 10:10

  Context: @Juridische blog
  ==
  Belangrijke procesinfo.
  1. Er is een akkoord met de Provincie. Aanleiding is mijn posting hierboven van 25 januari 2011 ; 13:45 uur waarin ondermeer staat: == 1. Indien de premisse luidt dat alle betrokkenen recht zal worden gedaan ik instem met uw voornemen (als ik dat goed begrepen heb tijdens ons telefoongesprek) dat u, de Provincie, een bemiddelende rol zult spelen m.b.t. mijn voorgestelde oplossing middels Art. 57 Wbb en volgende == (Er zijn ook afspraken gemaakt m.b.t. een nieuw, en deze keer verantwoord, milieutechnisch bodemonderzoek en de vaten. Een onafhankelijke deskundige begeleidt namens mij het nieuwe onderzoek).
  2. De gemeente is en blijft hardleers en buitengewoon dom door opnieuw op last van de Rechtbank volgens vonnis van 19 januari 2011 een onjuiste WOZ-beschikking te nemen. De domheid blijkt nu weer uit het feit dat ze, behalve totaal niet ingaat op hetgeen de rechter bevolen heeft, komt met de hilarische vondst te verwijzen naar een perceel van de maatschap dat al op 24 april 1978 werd aangekocht!! Dus ver voordat de gehele onverkoopbaarheid en milieuproblematiek bekend was! Maar ja… domheid hè…
  Ik zal dan ook de strafaangifte bij het OM terzake de gemeente handhaven. Men blijft liegen en bedriegen. En dat laatste nu ook naar de rechter om relevante data niet te vermelden in de nieuwe WOZ-beschikking
  ===

 24. Aad Verbaast 19 februari 2011 om 10:39

  @Jan:
  ad 1. mag ik aannemen dat als je schrijft == akkoord met de provincie == je dan bedoeld: dat er een onderzoek komt wat met jou zal worden afgestemd over wat en hoe onderzocht wordt? Met instemming van je dan wel uiteraard.
  Afstemmen, kan natuurlijk van alles (en dus ook niets) inhouden.
  Zo ja, dan is dat weer een belangrijke stap voorwaarts natuurlijk!
  ad 2. Hoe dom kan men zijn inderdaad. Uiteraard was dat al bekend maar toch elke keer weer bijzonder om te zien dat ze ook hardleers blijken te zijn.
  Het nog door JP gehanteerde argument "met de huidige inzichten" is bij die gemeente nog niet doorgedrongen.
  Blijvend op de barricaden dus.

 25. Jan Bouma 19 februari 2011 om 11:06

  @Aad.. Inderdaad wordt het gehele nieuwe milieutechnische onderzoek nu transparant en in overleg gevoerd met "mijn deskundige" van een gerenommeerd internationaal en beursgenoteerd bedrijf waarvan ik de naam niet mag onthullen. De provincie betaalt de deskundige.
  Inzake die gemeente. Tsja… ze werken zich steeds verder en dieper in het moeras.

 26. Aad Verbaast 19 februari 2011 om 11:49

  @Jan:
  wat betreft het eerst (de provincie en het onderzoek): geod gedaan! Prima resultaat.
  Wat betreft dat tweede: "moeras" in deze de juist gekozen term.
  Er was ooit eens een Baron die beweerde dat hij zich daar zelf uit kon trekken.
  Die truc kennen ze daar nog niet. Dan maar "the hard way".. 😉

 27. Jan Bouma 20 februari 2011 om 08:08

  @Aad…11:49… Thanks.
  ==
  Context: @Aad verbaast
  20-02-2011 08:04
  @Aad… Was handig de link naar je "wordpress.com" hierboven want daar staat al de preek voor vandaag.. Verrassing weer die at random generator van je…:))
  ==
  Het zondagochtendintermezzo. Een traditie inmiddels. Een willekeurige pagina, gekozen door @Aad verbaasts at random generator, uit het Boek der Boeken leidt me tot het navolgende commentaar. Voorop dient gesteld te worden dat er niet gesjoemeld mag worden (alhoewel niemand mij kan controleren omtrent de keuze van de dobbelmachine en de pagina). Ik kan dit propleem van verificatie natuurlijk oplossen door aan een buitenstaander te vragen voor mij "te dobbelen". Enfin iets om over na te denken. Hoe verhoog ik de kwaliteit van de contrôle? Dit zouden meer mensen en organisaties zich eens moeten afvragen…
  Maar goed. Genoeg gedelibireerd nu. Welke pagina koos de dobbelmachine? Pagina 335. (uit: 1 – 359). Waar gaat die over? Het is een absurdistisch verslag van een electrotechnische stoethaspel (ik) die een kortsluiting "oplost". Hij doet daar verslag van op de wijze zoals Kees van Kooten soms zijn technische werkzaamheden beschreef. Ik besluit met de slotregels van die pagina. Wat is de link naar de actualiteit van dit blog en het VKblog en dus de missive van de at random generator? Ik denk het geklooi aan de oplossing van de nieuwe blog-sites. Pg. 335:
  ==
  Hoe nu verder…
  De eenvoudigste oplossing zou natuurlijk zijn de koperen afscherming met de kortsluiting veroorzakende koperen pijp in zijn geheel weg te halen. Men ziet evenwel dan een lelijke plek aan het plafond; een andere oplossing is om ter plekke van de onbeschermde, niet geïsoleerde kabelgedeelten daarop trachten aan te brengen nieuwe isolatie. Ik ga nu deze bloedstollende (want: stroom! Nietwaar?!) klus verder klaren door die isolatie ergens op te zoeken en aan te brengen waarna – na enige eenvoudige montagewerkzaamheden – zo mogelijk dit vandaag toch afgerond zou moeten worden. Daarna lijkt een weekje vakantie me wel gerechtvaardigd! Met groet: uw technisch genie!
  ==
  @Allen een prettige zondag en tot volgende week.

 28. Broekstukken 20 februari 2011 om 20:59

  Jan je bent een wonderlijk mens. Je hebt ook niet wonderlijke mensen, daar heb je geen last van, maar verder ook niets. Inderdaad elders zullen we elkaar weer treffen.

 29. Jan Bouma 22 februari 2011 om 08:39

  @Martin Broek c.q. "Broekstukken"…20:59… Thanks. Lees even mee met het dagelijkse comment bij
  Context: @Aad verbaast
  ==
  @Aad…ook goeiemorgen.
  Je kunt natuurlijk meteen een hele filosofische beschouwing wijden aan die quote hierboven van je aan @Helena. Bijvoorbeeld de vraag of "geld verdienen" wel of niet ten nadele gaat, mag gaan, van de mensheid… ? Ben je meteen een paar boekenkasten vol verder. En kennelijk had de Tunesische ex-dictator Ben Ali geen boekenkasten vol maar brandkasten om zijn opvatting hierover duidelijk te maken. Mubarak schijnt 70 miljard te hebben weggestouwd; kun je heel Afrika mee financieren.. enz. enz. enz.
  Iets anders.
  Er gebeurt veel aan mijn front. Zeer veel zelfs. Misschien komt er binnenkort een definitieve doorbraak waarbij de criminelen, mijn tegenstanders dus, het loodje zullen leggen. Zou aardig zijn om die overwinning na 7 jaar strijd nog op de VKblogs te kunnen melden. (Ik stuur je wel ’n enkele mail uit vele zodat je enigszins begrijpt waarover ik het heb).
  Voor de rest: t is koud; de winter wil nog niet wijken.
  @Allen… een goeie dag.
  ==
  …en dan weet ik wel dat we terzake weinig van opvatting zullen verschillen.

 30. Jan Bouma 23 februari 2011 om 08:20

  Context: @Aad verbaast
  ==
  @Ina, @OBA en @Knutselsmurf… ik mag er hopelijk vanuit gaan dat al jullie verrichte inspanningen zullen renderen. Hoe dan ook. Overigens zou ik al heel tevreden zijn dat ‘het archief’ éénmalig tot een bepaalde datum zou worden vastgelegd. Dan heb je ca. 95% of meer van het gemiddelde toch te pakken? Het is idd ondoenlijk om daarna dan nog weer updates te blijven maken en te archiveren!
  In ieder geval dank voor alle inspanningen.
  @Aad… misschien valt er iets aan toe te voegen aan mijn opmerkingen hierboven aan @Ina en @Oba en @Knutselsmurf? Ik heb helaas te weinig verstand van dit soort zaken.
  Allen een goeie dag.
  Opmerking.
  Het lijkt wel of de duvel ermee speelt maar het hele tijdsverloop van mij op dit VK-blog loopt parallel aan de strijd die ik begon in juli 2009 – dankzij @Aad verbaast tegen de staatscriminelen. A.s. maandag zal in principe de strijd naar verwachting gestreden zijn (en gewonnen). Maar dat moet nog wel even blijken…
  ==

 31. Jan Bouma 24 februari 2011 om 09:15

  Context: @Aad verbaast
  ==
  @Aad…00:35
  @VSp…21:28
  Terzake "de crooks’. Heb de toespraak van Khadaffi aangehoord (ruim 72 minuten…) tot zijn volk via de staatstelevisie en door Al Jazeera overgenomen met een aanvankelijke waardeloze simultane Engelse vertaling. (Halverwege werd het gestuntel door een professionele vertaler overgenomen maar je vraagt je af waarom zo’n zender als Al Jazeera dat meteen niet bij aanvang deed). Soit! In ieder geval als fenomenologisch verschijnsel heb ik met verbazing de speech van Khadaffi aangehoord. Je weet dat er inmiddels duizenden doden zijn gevallen door z’n barbaarse aanvallen van leger en milities onder z’n eigen volk maar op gegeven ogenblik zegt hij dan zoiets..: "Neem alles van mij! Ook de olie-opbrengsten! Ik hoef niks!" Terwijl je weet dat via zijn LIBYA INVESTMENT AUTHORITY (LIA) voor miljarden en miljarden zijn weggesluisd. Naar de Westerse wereld waaronder Nederland. Zie: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/7260/khadafi-vuistdiep-in-fortisabn-amro.html
  Je wordt wat kotsmisselijk van al die prietpraat die je hoort van "onze" diplomaten en journalisten die het nu "ineens" allemaal weten dat Khadaffi een schurk was, net zo goed als elke dictator op deze wereld, en waarmee ze toch samenwerken/samenwerkten.
  De remedie is natuurlijk het stichten van die veenbrand – te beginnen in Nederland – om op andere basis een wereldraad te kiezen. En zie daarvoor weer mijn boek want ik krijg 100% gelijk door de actualiteit.
  Enfin.. Even een comment tussendoor. En het is niet eens zondag (Cathy!):))
  @Allen een goeie dag.
  ==

 32. Jan Bouma 24 februari 2011 om 20:23

  Info. t.a.v. dhr. M. Penders. De nieuwe `heffingsambtenaar` van de gemeente Stichtse Vecht.
  =======================================================================
  Hedenochtend aan de lijn… Misschien kan hij even nadenken over het navolgende feit. En een antwoord verzinnen als ik a.s. maandag weer bel. Terzake de vraag: "wie liegt er?
  Context: @Aad verbaast
  ==
  24-02-2011 20:12
  @Aad…19:06
  Ik plaatste er ook een reactie. De rechtsspraak geldt blijkbaar niet voor (top)ambtenaren en het justitiële apparaat. Het OM weigert onderzoek en vervolging. Het zou natuurlijk zo moeten zijn dat "de rechtsspraak" zich dan zou moeten corrigeren. En wel in die zin dat de Rechtbank (het Gerechtshof) op basis van Art. 12 Sv vervolging gelast.
  Maar ook daarvoor is "de Rechtsspraak" te corrupt.
  ==============================================================================
  In mijn geval, alhier te Stichtse Vecht i.v.m. proces, loog de nieuwe "heffingsambtenaar" M. Penders hedenochtend tegen mij. Ik heb zwart op wit dat de Provincie Utrecht hun vragen beantwoord had! Maar nee, hoor… Penders "had nog niks van de Provincie gehoord". Dus: Of de Provincie liegt tegen me…, of de gemeente. Ik geloof de Provincie vanwege de bewijzen. Dus die meneer Penders en zijn ambtenaren zouden onmiddellijk voor het gerecht gedaagd moeten kunnen worden.
  Enfin. Het is uitstel van executie voor de staatscriminelen… Kijk in Libyë. Zo dadelijk `bijltjesdag!´
  ==============================================================================
  Tot morgen…

 33. jan bouma 27 april 2011 om 18:16

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @VSp
  @Barbara
  Gedurende een paar maanden voerde ik een zeer uitputtende discussie met @Joke Mizée over een NWO. Basisprincipe – ook in die discussie – bleef de voorwaarde dat de kiezer in meerderheid en uit overtuiging moet instemmen met een revolutie. De zgn. “bottom-up” benadering gekoppeld aan een topdown herinrichting van de besturing is dan mogelijk. Daartoe ontwierpen @Aad en ik de Vragenlijsten waarop de prioriiteiten staan die voor de wereldburger van algemeen en overheersend belang zijn. Enfin… Zie: (desgewenst) http://www.vkblog.nl/bericht/276835/D...

  En ik zal die vragenlijsten nog even trachten op te voeren.

  De wetenschappelijke versie:
  1. Wilt u Oorlog of Vrede?
  2. Welke “Weltanschauung” verkiest u? De Platoonse of die van Socrates? – Dit moet uitgelegd worden in de media wat die keuzebepaling betekent –
  3. Acht u zich in staat om “de eeuwigdurende domheid” te doorbreken? – de premisse is dan dat die bestaat –
  4. Bent u het dan eens, dat indien u op vraag 3 met “Ja!” antwoordde, om dan UW politieke vertegenwoordiging OP TE DRAGEN HET NAVOLGENDE TE DOEN:
  5. De top van 192 huidige staatshoofden, die toch in grote mate verantwoordelijk voor DE huidige NEGATIEVE BALANS, in allerlei opzicht: economisch, ecologisch, en in hun humanitaire beleid – want het zijn de egomaniakken die de verkeerde belangen dienen – om die dan door 192 anderen, op integriteitsvoorwaarden gekozen, landenvertegenwoordigers te vervangen?
  6. Indien u kiest voor “de Vrede”, en niet voor de ‘Mutter Courages’ van Bertold Brecht en u kiest ook niet voor het “militaire industrieële complex”, om dan de voorstellen van Mithras te ondersteunen?
  7. Die houden in: teruggave van de hoop en het vertrouwen der mensheid – en die Nietzsche, Hegel, Hobbes e.a. niet nodig achtten?
  8. Vervolgens dan te kiezen voor de conversie van de 1200 a 1300 miljard dollars per jaar die door alle landen ter wereld nu tesaam besteed worden aan Defensie om die gelden cumulatief met 2% op jaarbasis civiel te gaan besteden? Na 50 jaar is de conversie dan compleet afgerond. Begrijpt u dan ook dat, voordat zoiets kan, de volken onderling moeten afspreken de waanzin van oorlogsvoering af te zweren en nog slechts de Vrede zullen dienen? Zei Edmund Burke niet: “Niet de oorlog dient gewonnen te worden maar de Vrede!”
  9. Die vrijkomende gelden te investeren namens de wereldpopulatie in het oplossen van “het energieprobleem” – de eindigheid van de fossiele brandstoffen staat vast maar daarnaast dient aardolie niet zomaar alleen t.b.v. de energieopwekking te worden verbrand, maar dient gereserveerd te blijven voor de productie van duizenden derivaten?
  10. Bent u bereid dan in te zien dat er een WERELDRAAD moet komen waarin er geen MACHTSPOLITIEK gericht denken meer kan worden gehandhaafd dat slechts gericht is op het belang van de eigen staat maar dat een INTEGRITEITSDENKEN noodzakelijk is voor alle 192 naties (op dit moment)? Indien u “Ja” zegt dan is het logisch dat u terzake de 3 HOOFDZAKEN de macht gaat abstraheren en die onder het beheer van de wereldraad moeten komen. Te weten: 1) Defensie, 2) Energievoorziening, 3) Zoetwaterbeheer.

  De populaire versie van @Aad Verbaast luidt als volgt:

  Dan mag de lezer kiezen
  Als dan de keuze maar juist is…
  =============

  1. Maakt u zich wel eens zorgen over de toekomst van onze aarde en zijn bewoners?
  2. Maakt u zich wel eens zorgen over de heersende wereldwijde machtspolitiek?
  3. Maakt u zich wel eens zorgen over het gebrek aan wereldwijde Integriteitpolitiek?
  4. Bent u voor vrede?
  5. Bent u voor het oplossen van het energievraagstuk in de wereld?
  6. Bent u voor het oplossen van zoetwatervraagstuk in de wereld?

  7. Denkt u wel eens: de bestaande wereldwijde organisaties (VN, G20 etc.) schieten tekort om aan die drie kernproblemen werkelijk iets te doen! De problemen worden immers alleen maar groter en groter.

  8. Als u in de media zou lezen dat alle wereldleiders*) hebben besloten om daartoe een extra wereldwijde organisatie (“Wereldraad”) op te richten, samengesteld uit alle 192 landen, met als hoofdtaken
  – energievoorziening wereldwijd
  – zoetwaterbeheer wereldwijd
  – defensie wereldwijd
  met bijpassende maatregelen om machtspolitiek onmogelijk te maken en enkel nog integriteitpolitiek,
  zou u dan kunnen denken: Goed idee! Het zal een extra stimulans kunnen zijn de kernproblemen van onze planeet nu eens grondiger aan te pakken! We worden eindelijk verstandig!

  9. Zou deze “Wereldraad” besluiten om jaarlijks cumulatief 2% van de wereldwijde defensie-uitgaven te gaan gebruiken voor het oplossen van deze kernproblemen, zou u dan kunnen denken: Goed idee! Het zal een extra stimulans zijn de kernproblemen van onze planeet nu eens grondiger aan te pakken! We worden eindelijk verstandig!

  10. Het bovenstaande lezend, zou u dan kunnen denken: Waarom is er eigenlijk nog niet besloten tot zo’n “Wereldraad.” Het lijkt toch zo voor de hand liggend.

  11. En vraagt u zich wel eens af: Maar wat kan ik er allemaal aan doen?

  Dan is het antwoord zonneklaar. Als alle wereldleiders, die nog denken in machtspolitiek, het zelf niet kunnen bedenken, dan kan de kiezer (die het laatste woord heeft) het wel voor hun bedenken!

  Sta op, en pleit voor die “Wereldraad”!! U bent immers kiezer!!

  Dat heb ik al in alle duidelijkheid gedaan wat u kunt nalezen op http://www.villamithras.com/main.html
  Dat de wereldpolitiek en de media mij niet willen verstaan heeft alles te maken met uw antwoord op de vragen 2, en 3 hierboven. Het is maar dat u het weet: May All Other Flags Burn in Hell

  Zeg mij waar u voor staat!
  unquote.

  Opmerking!
  Belangrijk!

  Bij die geplaatste *) verander ik “de wereldleiders hebben besloten etc.”
  dat in “de kiezers hebben besloten”. Immers de huidige “wereldleiders” hebben
  geen rol meer in mijn model.
  (*voetnoot is van mij: JB)

  Het zal @Aad deugd doen dat hij ons uitputtende werk weer eens kan teruglezen… )

 34. jan bouma 28 april 2011 om 07:40

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Barbara…19:30
  Goeie analyse. Inderdaad zullen de (foute) belanghebbenden als 1) de politici, 2) de intelligentsia, 3) de reli’s en 4) de pers en media niet staan te trappelen om ‘het volk’ wijzer te maken. ‘Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm’ is nog altijd als motto van kracht. Mijn vragenlijsten (bijv.) zond ik toe aan ALLE politieke partijen. Alleen van het CDV (= CentrumDemocratischeVerkenningen) kreeg ik een schandelijke reactie. De rest zweeg. Idem zwijgen de andere 3 maatschappelijke groeperingen.

  Ik neem graag elk initiatief, als dat van je zus, ter harte en te baat voor de doorbreking van de domheid van de “kiezer” die volgens @Aad verbaast niet meer is dan een domme stemmer. De “kiezer” kiest namelijk niks maar stemt slechts op de aan hem/haar voorgelegde opties van personen, partijen en programma’s. Veel dommer kan niet.

  Zie hierna een paar mails waarin ik tracht o.a. Tegenlicht@vpro.nl te interesseren. Dat ik van onze Minister van Financiën Jan Kees de Jager niks zal vernemen kunnen we na 1 maand wel concluderen…
  ==

  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: tegenlicht@vpro.nl
  Sent: Monday, April 25, 2011 8:23 AM
  Subject: Fw: EURO-CRISIS

  LS
  Geachte redactie,
  T.k.n. svp het onderstaande.
  “Redactie Brandpunt” bleek voor mij niet toegangkelijk maar het onderwerp leent zich ook beter voor uw programma. Dus vandaar.
  M.vr.gr.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: redactie@brandpunt.nl
  Sent: Monday, April 25, 2011 7:58 AM
  Subject: Fw: EURO-CRISIS

  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, April 25, 2011 7:00 AM
  Subject: EURO-CRISIS

  Geachte redactie,
  N.a.v. de uitzending met Guy Verhofstadt, 24 april, zie hierbij mijn email die ik zond aan Jan Kees de Jager i.v.m. de “euro-crisis”. Visionaire oplossingen gaan wat verder dan Verhofstadt claimt als oplossing. Een wereldraad en één wereldmunt.
  Enfin. U ziet maar of u e.e.a. wel of niet van belang acht. Van de minister hoorde ik, een maand later, niets. Zo gaat dat…
  M.vr.gr.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  ==
  Van:
  Aan:
  Onderwerp: Euro-crisis
  Datum: donderdag 24 maart 2011 13:24

  LS

  T.a.v. de minister svp.

  Excellentie,

  M.b.t. de eurocrisis zou ik u willen verwijzen naar mijn voorstellen die ik in mijn boek uitleg. En waarover ik Drs. J. Prij van uw CDV vorig jaar al berichtte. De crux van dat verhaal is dat de econoom Dr. J. Tinbergen, jaren ’60 vdve nu gelijk krijgt met zijn stelling: “Zorg nou voor een evenwichtige en gelijktijdige koopkrachtontwikkeling wereldwijd en tegelijkertijd”. Binnen dat kader verdedig ik een mondiale aanpak. Zowel t.a.v. de thans nog te verdedigen munten als dollar en euro. Er dient m.i. één wereldmunt te komen die ten behoeve van alle wereldbewoners geldigheid krijgt. De onevenwichtigheden terzake die koopkracht vertalen zich in de huidige crisis. Derhalve wil ik mij slechts eenmaal tot u richten met verwijzing naar mijn boek waarvan de titel niets te raden laat: “May all other flags burn in hell”. Dat boek beoogt geen bloedige revolutie maar een intellectuele bloedeloze revolutie. Enfin.. Uw voormalige MP riep eens op tot “participatie van de intelligentsia” een paar jaar geleden. Ik zond hem tweemaal toe mijn boek. (Hij zou het niet hebben ontvangen op zijn Ministerie van Alg. Zaken) Zonder enige response.

  Het “antwoord” van Drs. J. Prij was beneden elk peil. Samenvattend:
  Ik stel voor:
  1. Één internationale munt; noemt u die “de Mithras”.
  2. Een afrekening tegen die ene munt van alle activa en passiva volgens “de Lieftinckmethode” waarbij dus niet rechtsgeldige verkregen assets, en die niet kunnen worden verantwoord, g e e n omwisseling krijgen tegen de nieuwe munt.

  Het gaat mij te ver om u alle details hierbij in een nutshell in een enkele email te duiden dus verwijs ik u naar het contact vorig jaar met Drs. J. Prij. Een link naar mijn boek is: http://www.villamithras.com/Extraatje.htm

  Nu mag ik ervan uitgaan dat u deze reactie op prijs stelt en dus mij idem een reactie zult bieden. Waarvoor dank bij voorbaat.

  Met vriendelijke groeten;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  ==
  …en reken erop dat ik zal worden doodgezwegen tot in mijn graf…
  @Allen nochtans een plezierige dag. Morgenochtend om 11.00 uur dient mijn rechtszaak bij de Rb Utrecht.

 35. jan bouma 10 juli 2011 om 04:40

  Context: aadverbaast.wordpress.com

  ==
  @Aad… Ook goeiemorgen; we zijn er vroeg bij. Ongelooflijk dat jij die geschiedenis niet kende. Op je vraag “of dat weer zou moeten gebeuren?” antwoord ik: JA. En wel vanwege het feit dat geen enkele nationale munt ter wereld, ook niet de dollar of euro te “verdedigen” blijkt. Daarom stel ik voor om één internationale wereldmunt in te voeren. Dan moet er eerst afgerekend worden alle activa en passiva tegen die ene nieuwe wereldmunt. Crimineel verkregen ‘assets’, zoals oorlogswinsten, uit drugshandel, door staatskasplunderingen, etc., worden dan niet geconverteerd (omgezet) tegen die ene nieuwe internationale munt. Een enorme massa inflatoir geld wordt dan gesaneerd, net als bij Lieftincks operatie gebeurde. De waarde vervalt aan de staatskas van elk land. Het spel kan dan opnieuw beginnen. Alle wereldbewoners hebben belang bij die ene wereldmunt. Onder supervisie van een wereldraad en indachtig Tinbergens model zal het dan in ieder geval beter gaan… Dit is natuurlijk het Ei van Columbus maar ja, Jan Kees de Jager c.s., die belang hebben bij hun crimineel verworven assets, zijn natuurlijk tegen. En wie zitten er aan de knoppen? Juist ja, de criminelen.

  Dit bovenstaande zou m’n preek en bijdrage kunnen zijn maar we laten daarvoor traditiegetrouw je at random generator een bladzijde kiezen uit het Boek der Boeken. Dat bleek te gaan om blz. 195. Een makkie voor me. Uit m’n electronische archief (2005) kan ik kopiëren de belangrijkste email en gewetensvraag die ik stelde aan H.J.A. Hofland. Relaties blijken soms ook aan inflatie onderhevig. Een andere invalshoek. Tot later dus.
  ==

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: