Villa Mithras

De boze man

"..De Slang en de Geboorte.." alleen dankzij de criminelen onder uw aandacht gebracht.

Afmeting. 130 x 110 cm; olieverf/linnen; 1999.
 
  
En met dit schilderij besluiten we een reeks van 36 schilderijen uit de Mithrascollectie. Zie de widgetruimte waarbij elke titel is gegeven. Elk schilderij had z’n eigen verhaal. Zo ook dit. Dat er associaties zijn met het Genesisverhaal zal zijn oorzaak hebben dat onuitroeibaar er door de geschiedschrijving heen een verband gelegd wordt "dat de mens zondig is vanaf zijn geboorte". En indien er daardoor een schuldbesef wordt gecreëerd dat door "de bemiddelaars" dat kan worden weggenomen "opdat u, zondige, het eeuwige Hemelrijk zult beërven".
 
Tsja.. dan staan de bemiddelaars vooraan om u te verlossen "tegen een gering geldsbedrag" waardoor u die Hemelse rijkdom na uw dood zult verwerven. Over de bewijsvoering hoeft men zich geen zorgen te maken want de dode, de Hemelganger, heeft nog nooit die premisse weersproken.
 
Toch.. bij dit laatste schilderij wat ik u toon doen zich voor de vragen over het hoe en waarom van de totstandkoming. Het kwam tot stand op basis van een simpel gegeven dat er ‘de leunstoel’ is, weergegeven als start, en waarin de mens zich tot aan zijn dood zitting heeft.
Ik schilderde als begin dus slechts de achterkant van die leunstoel. Daarnaast ontstond de weergave van de boomstronk in het imaginaire Paradijs. Daaruit ziet u duidelijk de staart van de Slang die zich verder rond het hele schilderij wikkelt om tenslotte bovenaan te eindigen in een herkenbare slangenkop.

Ik heb mij afgevraagd waarom het in trance geschilderde doek niet een overduidelijke Slang zich aftekende. Het antwoord daarop is, denk ik, dat elk mens vanaf zijn geboorte het bewustzijn heeft dat hij opportunistisch zich bewust is van zijn geweten en daaraan concessies doet.

De Slang wikkelt zich daarom soms wat schokkend en niet transparant rond het gehele doek. Stel u voor dat u in het oerwoud onder het lover verscholen een gedeelte van een slangenlichaam ziet. Enorm in omvang maar u ziet niet de kop en of de staart en de angst slaat toe. Begrijpelijk. Maar dat weet eenieder vanaf zijn geboorte.
Toch is er op het doek te zien in het witte ronde vlak de weerloze kleine Slang bij zijn geboorte. Hij zou verpletterd kunnen worden. Doch de mens weet dat hij daardoor niet zijn "zondigheid" zal hebben vernietigd. En daarom ontspruit de staart van de Slang zich vanuit de boomstronk en slingert zich rond gedurende zijn gehele leven todat hij verschijnt bovenaan.

Rechts ziet u de verschrikte apenkop (de mens) die oog in oog de Slang ziet. (Dit detail werd mij pas later gewaar).
 
Nu het Vkblog wellicht gaat eindigen acht ik dit doek een waardige afsluiting van de hele serie van de Mithrascollectie.
Het toont het Alpha en Omega van onze geschiedschrijving zoals we die kennen vanuit onze geschreven bronnen.
Waar ik bezwaar tegen maak is dat de mens, die tot het Kwade geneigd is, hoewel Immanuel Kant daar anders over dacht, "de bemiddelaars", "de priesters", "de monikken", "de Farizeeërs", hun te bekostigen bemiddeling zouden kunnen wettigen om uw laatste zielenheil in het hiernamaals te vertegenwoordigen en aan de universele geldende zondigheid geen boodschap hebben.
Want ook de bemiddelaars zullen het besef hebben van hun opportunistische zondigheid.
 
Opmerking.
Diegenen die menen dat hun opvatting over conceptuele Kunst zonder uitleg van de maker is te verklaren; die verwerp ik. Zonder mijn uitleg zou u dit schilderij hoogstens als "COBRA"-kunst hebben gezien.
 
 

220 Reacties op “"..De Slang en de Geboorte.." alleen dankzij de criminelen onder uw aandacht gebracht.

 1. Jan Bouma 3 februari 2011 om 16:47

  @Aad… Hartstikke bedankt dat je dit laatste doek erop zette.
  Helaas moet ik zo dadelijk weg en ben pas terug rond een uur of 8 a 9 vanavond.
  Reacties zie ik dan ook pas na die tijd.
  (Als er nog "schuldigen" zijn die zich willen
  laten horen in reactie op dit doek… :))
  ==
  Opmerking de dato 10 oktober 2012. We zijn inmiddels 3,5 jaar verder. Zie hieronder de laatste updates waaraan ik toevoeg wat ik zojuist schreef op het lopende wordpress.com blog van @Aad verbaast. http://aadverbaast.wordpress.com/2012/09/27/het-schaliegas-schandaal/#respond
  ==
  @Aad…13:30

  Ter overweging.

  Wat valt er nog meer te zeggen over dit blog en de meningsverschillen? Ik denk dat INDIEN de verschillen het grootst zijn qua allerlei opvattingen dat dan de “overbrugging”, het akkoord tussen de twistende partijen, natuurlijk ook het grootst is. Dit lijkt een vanzelfsprekende dooddoener. Dat is het niet. Kijk! Als je opponent in de discussie naar jouw mening zich bezondigd heeft als “een totale crimineel” dan zal je opponent dat natuurlijk nooit toegeven… Stel je voor zeg!

  Ik moet nu even denken aan mijn vruchteloze gesprek met m’n burgemeester drs. Mirjam van ‘t Veld en haar wethouder Piet Ploeg en haar (liegende) ambtenaren van afgelopen donderdag 4 oktober op het gemeentehuis van Stichtse Vecht. Een erkenning harerzijds “dat ze een criminele organisatie leidt ex art. 140 WvSr” zal ze natuurlijk blijven ontkennen en nooit willen toegeven al dwingen er andere conclusies.

  Dat zei ze me ook (i.v.m. opmerking dat er een strafaangifte bij het OM ligt): “Dat zien we dan wel weer als die in behandeling wordt genomen..” M.a.w. dan stelt ze haar positie (en van haar College) kennelijk en misschien wel bij als dat het geval wordt… Dit is een foute opvatting.

  Want uiteraard vind ik een dergelijk “akkoord” dan beneden de maat. Als je je gelijk moet afdwingen via het OM en de rechter en niet via je gelijk van een GEDEELDE overtuiging, dan wordt de behaalde overwinning middels het OM en de rechter toch wel erg povertjes…

  Enfin. Ik zal haar dit comment even doorsturen. Idem aan de milieurechercheur R. v.d. Z.

  Allen een goeie dag.
  =====================================================================

  Ondertussen een update d.d. 13 oktober 2012 (dus bijna 3,5 jaar later). Ik schrijf een korte brief aan Prof. mr. Tak..
  ==
  Geachte Professor Tak,

  Uit de vele, misschien wel honderden, confrontaties tussen burger en overheid mag ik u misschien attenderen op navolgende zaak die op 6 november 2012 om 13:30 uur zal dienen onder de bestuursrechter mevr. mr. J.R. van Es- de Vries; Rb Utrecht. Zij heeft na een Uitspraak van de Belastingkamer van het Gerechtshof te Arnhem (BK/AM- 11/00576 en BK/AM 11/00575) d.d. 26 juni 2012 op basis van de Awb “een hernieuwd onderzoek door de Rechtbank Utrecht gelast (Art. 8:68)”

  Aan de orde is een WOZ-kwestie waarbij in feite een VGS (Voormalige Gesloten Stort = vuilnisbelt ‘t Slijk) als “verkoopbaar” zou moeten worden beschouwd; ondanks dat makelaarsrapporten anders oordelen. Dat hier de gehele WOZ-wetgeving niet meer serieus kan worden genomen (WOZ Art. 17 lid 2) staat vast indien mevr. mr. J.R. van Es- de Vries de gemeente Stichtse Vecht gelijk gaat geven.
  Het Hof oordeelde mijn Appel gedeeltelijk “gegrond” maar wil geen conclusies verbinden aan een anderzijds ook bevolen “nieuwe objectafbakening” ex WOZ Art. 16 lid 2 en lid 3.

  Alles is te bizar voor woorden. Ik blijf zitten met onverkoopbare kadastrale percelen want uiteraard is er niemand die wil tekenen voor “het schuldig eigenaarschap” ex Wbb Art. 75 lid 3.

  Mijn juridische dossier staat gedeeltelijk op dit wordpress.com blog:
  https://villamithras.wordpress.com/2009/07/16/la-tristesse-dune-mere-ook-gered-uit-de-klauwen-van/

  svp naar beneden scrollen voor de laatste updates. Verbaast u zich over niets meer. Wilt u meer weten dan mag ik verwijzen naar het begin van alle ellende op het blog:
  https://villamithras.wordpress.com/2009/07/05/nimmer-zal-het-recht-niet-in-het-geding-zijn/

  waarbij ik de verwachting mag uitspreken dat de titel van dat blog OOIT nog eens van betekenis zal worden.

  Misschien kunt u iets met deze info. Ik ben somber gestemd m.b.t. de vrijheden van de corrupte en criminele overheid.

  Met vriendelijke groet en hoogachting;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

 2. Aad Verbaast 3 februari 2011 om 17:16

  Mooi doek! Belangrijk doek in de Mithrascollectie.
  Geen punt dat je even elders bent. Dan kunnen de liefhebbers dit doek en je begeleidende tekst even rustig op zich in laten werken en hun mijmeringen rustig en weldoordacht formuleren hier.
  De "criminelen" kijken natuurlijk ook. Maar ja, die laten niets achter hier, die nemen slechts mee (als ze het hun lukt).

 3. Jezzebel 3 februari 2011 om 20:51

  De boel was toch al afgesloten?
  Jan, echt waar, ik ben een groot fan van je.
  Maar aan dit schilderij had je wat mij betreft nog wel even mogen knutselen.
  .

 4. Jan Bouma 3 februari 2011 om 22:10

  @Jezz..20:51
  Dank voor je comment. Ik ben geen knutselaar maar kunstenaar met bij elk doek een verhaal dat zodra het verhaal erbij geschreven duidelijk is de kwast door mij zo snel mogelijk wordt weggegooid. Ik zou ook werkelijk niet weten wat ik er nog aan zou moeten toevoegen of weglaten. Maar eenieder z’n meug. Vanzelfsprekend. Met dit doek sluit ik af 36 andere (zie de widgetruimte) en het totaal voldoet aan mijn vereiste van diversiteit qua onderwerpen en uitvoering.
  Te onderscheiden zijn:
  1. de maatschappijkritische werken
  2. de out of the box doeken; het uitbreken
  3. de man/vrouw relatie
  4. nog een paar decorstukken oftewel een paar Campschilderijen want de mens wil ook nog vertier en wat opsmuk… Zoiets. Wat ik wel weer interessant vind is dat jouw reactie mij leidt tot dit commentaar.
  En verder zal de geschiedenis oordelen. Over het huis Mithras, de schilderijen, de wereldtuin en m’n boek.
  ps
  Volgende week, zo is het de bedoeling, heb ik afspraken gemaakt met de door mij vernietigde criminelen (ze verloren 2 proceszittingen tot nog toe; zie mijn juridische blog: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!. Mogelijk zal ik na afwikkeling van mijn zaken dan eindelijk daarna vertrekken: "whether you stay in the West or go to the East!" En laat ik mijn totale oeuvre achter voor de cultuurbarbaren. Ze zien maar wat ze ermee doen; of niet. De strijd zal nog wat weken duren maar uiteindelijk zal Mithras overwinnen.

 5. Jan Bouma 4 februari 2011 om 10:03

  Context: @Aad verbaast – zie aldaar en verder:
  Dit nieuwe en vermoedelijk laatste blog op Volkskrant van mij zal de maand februari met gemak kunnen uitdienen om als "dagboek" te fungeren net zoals voorheen dat was met "de gebarricadeerde Kunst" (zie hieronder). Dat werd te omvangrijk met ruim 750 reacties. Enfin. We pakken de draad hiermee weer op van die dagelijkse meldingen. Ondertussen blijft van belang mijn juridische blog "Nimmer zal het recht.." (zoekbalk Google). Wellicht kan op dat jur. blog binnenkort een doorbraak gemeld worden (als ik weer niet belazerd word…) Nog een taalfoutje gezien m.b.t. verdomde monniken… in de blogtekst! Het is net alsof je de naam van de duvels verkeerd schrijft…:))
  ==
  @Aad…1.07… ook goeiemorgen
  Dat rijtje wat je gaf lijkt me een uitstekende indeling; en men hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden..
  ==
  Bij andere blogplekken kom je ook allerlei indelingen tegen.
  Nujij.nl bijv:
  Algemeen
  Politiek
  Economie
  Internet
  Tech & Gadgets
  Sport
  Showbizz
  Wetenschap
  Gezondheid
  Lifestyle
  Muziek & Boek
  TV & Film
  Games
  Verkeer
  Overig
  ==
  op een gegeven ogenblik moet je volgens mij ook doorpakken en beslissingen nemen.
  Nog maar 25 dagen te gaan…
  @Alib… Jij bent volgens mij een undercoveragent van "Mubarak.." :))
  In plaats van thee loopt bij jou alles in de soep!
  @Aad… (inside-info.:) In principe op 9 februari om 14.00 uur een afspraak
  op het Provinciehuis met mijn advocaat en notulist voor het regelen der schade.
  ==

 6. Aad Verbaast 4 februari 2011 om 10:14

  @Jan:
  nog even en de Mithrascollectie is rijp voor een wereldtoer te beginnen met de Hermitage. Het gaat er nog van komen natuurlijk mits de "cultuurcriminelen" die niet vernietigen uiteraard.
  Wat Jef Rademakers kan doen, kan jij natuurlijk ook. Hij moest ze nog kopen, jij kon ze maken!http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/Video-detail.628.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=20210&tx_ttnews%5BbackPid%5D=631&tx_ttnews%5Bcat%5D=148&cHash=2e5800e08a9b861f711c71289d809c56
  Na de verkregen schadevergoeding kan jij beide (kopen en maken). Kom er nog maar eens om!
  P.S. "(inside-info)": weinig inside als de hele wereld dat hier leest 😉

 7. Jan Bouma 4 februari 2011 om 12:18

  @Aad… 10:14
  Dank voor de verwijzing naar dat verslag op DWDD met Jef Rademakers en diens "romantische kunstcollectie". Terzake mijn opvattingen over "eigen werk" verwijs ik naar mijn comment hierboven van 22:10 uur aan @Jezz. Het is – en wordt als zodanig – als nogal hovaardig geacht om een positie te claimen in de geschiedschrijving van de Kunst. Nochtans ik kan niet wegpoetsen uit de geschiedschrijving m’n oeuvre. En omdat er ook sprake is van "abstracte kunst" , die een conceptueel karakter heeft, zal ik blijven uitleggen de betekenis. In een latere uitzending van DWDD kwam Joost Zwagerman aan het woord. Hij had het over Jackson Pollock en ook Rothko kwam ter sprake. Welnu. Mijn verhaal is minder ingewikkeld omdat ik vaak de realiteit schilderde in combinatie met de abstractie en daarover een schriftelijke toelichting bied. Zie die 36 werken.
  En daar moet men nog even aan wennen. :))

 8. Aad Verbaast 4 februari 2011 om 18:25

  @Jan:
  Geen dank. Je geeft precies de argumenten die ik aanvoerde.
  Zwagerman in deze wist niet warover hij sprak. Fractals ontdekt? Hij heeft geen idee.
  Jouw kunst is veel toegankelijker. Zeker met de artiest zelf aan het woord.
  Ook daar inderdaad: ze moeten er nog even aan wennen 😉
  P.S. geldt voor vele onderwerpen en de daarbij behorende oplossingen!

 9. Jan Bouma 5 februari 2011 om 08:28

  @Aad…18:25 Thanks.
  Terzake zou ik willen opmerken dat de beoordeling van Kunst gebaseerd is op een aantal aannames. Ik noem er een paar.
  1. Kunst moet iets te raden over laten.
  2. Kunst moet ook weer niet zo simpel zijn zodat eenieder zegt: "Ja, daar is geen kunst aan!"
  3. Abstract expressionistische kunst kan niet zonder toelichting van de maker. En er is niets op tegen dat de kunstenaar zijn werk toelicht zonder concessies te doen aan 1 en 2. Enfin. Je kan er boekenkasten over vol schrijven en dat is ook gedaan..
  Iets anders.
  Gekopieerd van je lopende blog over de continuïteit van ons w e r k.
  ==
  @Aad…ook goeiemorgen!
  Misschien een domme digibetenvraag.
  1) Ik ga er vanuit dat ook OBA feeds of links zal hebben naar het Internet. Zodat al mijn titels meeverhuizen en ook weer "bovenaan" komen bij Google?
  2) Indien de VK het archief niet opdoekt, en dus er geen "Oeps!" verschijnt als je via Google op zo’n titel klikt, dan zal slechts één melding volgen. Die verwijst naar de VK of OBA… Toch?
  Wat ik werkelijk niet begrijp is waarom de VK deze gratis publiciteit en exposure via die miljoenen hits op het Internet niet "in de lucht houdt". Of zie ik dit verkeerd?
  3) Voor mijn w e r k is het publieke domein van Internet van levensbelang. En dat geldt in principe voor elke klokkenluider of actievoerder. Word je niet meer gehoord, of ben je monddood gemaakt doordat je "spreekbuizen" vervallen… dan kun je het vergeten. Dat geldt overigens ook voor al jouw deskundige rapportages over tal van zaken. Waaronder die van de "gezondheidsmaffia".
  Enfin. Vooralsnog even genoeg voor een dagelijkse update.
  Werk ze. En tot later.
  ==

 10. Jan Bouma 5 februari 2011 om 13:00

  Context: Thom Meens, de VK-ombudsman
  ==
  05-02-2011 12:49
  Beste Thom Meens,
  Ik heb niet eens uw comment gelezen – althans niet geheel – om te weten dat de VK een dramatische vergissing maakt, gemaakt heeft, om de twee werelden van bloggers en de krant, niet te integreren. Ik kreeg zojuist een email van de absolute ‘éminence grise’ en PC Hooftprijswinnaar H.J.A. Hofland en ik durf u zijn vernietigend commentaar niet toe te zenden. Nog afgezien van privacyregels. Wat ik zeggen wil is dat inderdaad er nog een dag of twintig resteren waarbij de VK de fout nog kan herstellen of anders toch op z’n minst het fatsoen moet hebben om al die tijdsdocumenten van de VKbloggers ofwel over te hevelen naar een nieuw basisstation of anders het archief in de lucht te houden. Ikzelf kan bogen op slechts een 40-tal Googleverbindingen naar Internet en sta met mijn VKblogs dan bovenaan. Miljoenen hits. En vergist u zich niet. Het exposure en het belang van de VK wordt door al die VKbloggers gediend.
  Tenslotte merk ik op dat de WikiLeaks niet van "journalistieke oorsprong" zijn. Evenmin zijn dat de Facebook en Twitterreportages van de brandhaarden van de wereld.
  Maar ze maken wel het verschil met uw papieren geschreven krant die – jammerlijk – ondanks mijn aanbevelingen, de aansluiting mist met de moderniteit. Ik had het graag anders gezien.
  Groet! JB
  ==

 11. Jan Bouma 6 februari 2011 om 06:51

  Context: @Aad verbaast
  ==
  06-02-2011 06:48
  @George… 17:48. Ben het met @Aad eens. De indeling is natuurlijk van belang maar ook een academische kwestie want de typische o r g a n i s c h e structuur van werkgroepen en deelgebieden moet zich toch weer opnieuw vormen. Net als bij het (oude) VKblog. Vandaar "de community"… Bij OBA met nu al zo’n 90 deelnemers dacht ik zal dat best kunnen gaan lukken. Geef het tijd…
  Iets anders:
  Het is inmiddels voor de zondag een traditie dat de random generator van @Aad verbaast (zie: http://www.random.org/) een willekeurige pagina kiest uit m’n boek. Ik geef dan een synopsis en een comment daarop. Het verifiëerbare (krankzinnige) feit doet zich voor dat nu al weken en weken achter elkaar de random generator to the point verwijzingen geeft die passen binnen de actualiteit van het lopende blog of anders wel die van de dag.
  Zojuist koos hij de pagina: 33. (Uit: 1 – 359). Natuurlijk zou ik de boel kunnen belazeren maar dat is niet mijn stiel. Nog daargelaten dat “de dobbelmachine” volgende week onmiddellijk wraakt neemt..:))
  Wat staat er op pg. 33; ondermeer dit:
  ====
  Laat ik dit met u afspreken: er komt geen nieuwe uitgever “D”, tenzij die uitgever onmiddellijk het kosmopolitische belang onderkent van dit boek en er ok wereldwijd mee aan de slag wil.
  Ik ben niet te koop door verraad aan mezelf te plegen. Ik ga geen “pulp” schrijven of de wetenschappelijke progressie niet dienen door de daarvoor noodzakelijke provocaties uit de weg te gaan! Hebt u moeite met dit boek: leg het weg; studeer, net als ik, ook vijfendertig jaar… en probeer het dan opnieuw te begrijpen! Weet echter, dat ik al op m’n hurken ging zitten om u alles te verklaren…, en, zo ben ik ervan overtuigd: u heeft geen enkele moeite om mijn betoog te kunnen volgen. Die uitgevers hadden mij dus ook kunnen volgen… By the way… die uitgevers A,B, en C zijn zo klein dat ik – terwijl ik toch zorgvuldig de onderkant van m’n schoenzolen bestudeer waar ze zouden moeten zitten… – zelfs niet met een microscoop kan ontdekken!
  ====
  …het hoeft geen betoog dat dit fragment onvoorstelbaar in relatie is met dit blog!
  @Allen een goeie zondag…

 12. Aad Verbaast 25 februari 2011 om 11:54

  Gefeliciteerd Jan: alles staat er op! Inclusief je complete juridische dossier in de reacties van de blogs.
  Dat blijft smullen 😉

 13. jan bouma 25 februari 2011 om 12:07

  Ik heb zojuist @Ina Dijstelberge en impliciet ook @Knutselsmurf bedankt voor hun inspanningen. En wqel met navolgend bericht dat ik (tot op heden mogelijk) bij @Aad verbaast plaatste op diens VKblog. Maar de VKblogs zijn eindig per 1 juni a.s. @OBA zorgt voor een continuïteit.
  ==
  25-02-2011 11:33
  @VSp..9:08
  De grote vergissing die de machthebbers maken is dat ze dit internettijdperk onderschatten. In het feodale voorbije tijdperk kon je nog, als belanghebbende, “de massa” dom houden. Die tijd is voorbij. De NWO zal zijn voorbehouden aan de wereldbewoners die een integere wereldraad zullen kiezen. Uit goed begrepen eigenbelang overigens. Daar is niets idealistisch of zweverigs aan… Zie mijn boek!

  @Aad… 11:24
  Inderdaad kreeg ik een mailtje van de beheerder @Ina Dijstelberge zojuist. Ik ga er vanuit dat er middels @OBA een nieuwe community zal worden gebouwd en gevormd zodra hier op het VKblog de stekker eruit gaat. Ik zal tot zolang proberen beide blogs te voorzien van relevante updates. Na 1 juni zijn we overgeleverd aan een nieuw huis. Prima. Ik heb vertrouwen in @Ina…
  @OBA kan uitgroeien tot een nieuwe community.
  ==

 14. jan bouma 27 februari 2011 om 08:31

  27-02-2011 08:23
  Context: @Aad verbaast
  Idem: @villamithras.wordpress.com (vanaf heden simultaan met dit VKblog)
  ==
  27-02-2011 08:21
  Ook goedemorgen gelovigen! Ik zie nog steeds niet de gastheer van zijn kerk maar ik steek van wal met een ongelooflijk verhaal (waar gebeurd) dat zijn at random generator vanochtend koos uit het Boek der Boeken. Dat was pg. 92. Al lezende de tekst kom je steeds meer en meer tot de overtuiging dat de dobbelmachine over ongekende krachten beschikt. Want waar gaat die pagina over? In z’n algemeenheid over het houden van toespraken, de wel of niet authentieke, en de waarheden. Die van Beatrix zou zijn gecensureerd. Denk ook aan die van Khadhaffi, die van Bush uit het verleden, kortom elke performance in de media wordt tegen het licht gehouden van de publieke belangrijke figuren. De observatie die in het Boek der Boeken beschreven wordt geschiedt vanuit een rond de wereld draaiende shuttle met aan boord 4 personen. 1) De oude Mithras, 2) de persmuskiet Humprhrey Bogart alias H.J.A. Hofland, 3) de boef en Pentagon-agent Jimmy Gagney en 4) de gezagvoerder (ik). De observaties worden gedaan via zgn. “doorkijkvensters” waardoor je a l l e s ziet; ook wat in het verborgene gebeurt. De shuttle hangt boven het Witte Huis en vanuit de shuttle wordt een krankzinnige toestand gesignaleerd die ik u hier op deze zondagochtend niet ga vertellen want die is voorbehouden te worden onthuld aan de meerderjarigen onder u en ’s werelds toestand ga ik niet nog meer verloederen dan dat hij al is en dus laat ik het hierbij….

  Slechts één citaat van de schijnheilige crimineel Gagney wil ik u niet onthouden. “It’s the President’s privilage if he wants to fuck Connie..”

  Allen een goeie zondag nu en tot volgende week voor weer een preek.
  ==

 15. jan bouma 28 februari 2011 om 18:00

  28-02-2011 17:56
  Context: @Aad verbaast
  ==
  28 februari 2011 om 18:50
  @Aad…10:47
  ..meestal moet je dan wel eerst de navolgende toestand bereiken:
  1. De schrijver is dood en begraven (en dan geen gevaar meer).
  2. Je gelijk wordt opportunistisch gedeeld als het in het voordeel wordt geacht van diegene die je gelijk geeft. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid. En dat is het ook. Je ziet overigens aan de revolutie in Noord-Afrika hoe zo’n “veenbrand” werkt. Zelfs in het relatief rijke Oman slaat de vlam in de pan. Alles hangt m.i. ook samen met Bertold Brechts quote: Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral. De populatie neemt toe, de grondstoffen minder, overal kraakt het in dit tijdsgewricht en de ellende neemt alleen maar toe. In gelijke mate als de bevolkingstoename.

  @VSp… 16:21
  Blijkbaar leest niet iedereen graag… Je citeert de achterflaptekst van het Boek der Boeken. Er wordt gerefereerd aan een breed McKinsey-onderzoek uit 2003/2004 m.b.t. de vooruitzichten voor de toekomst. Leeftijdsgroep 25 – 40 jarigen; dus overwegend ouders met kinderen. Zij zagen die toekomst blijkens dat onderzoek (www.21minuten.nl) somber in. Alle reden dus zou je denken om het roer om te gooien. Een r e v o l u t i e is dan noodzakelijk. Een intellectuele revolutie welteverstaan; zonder bloedvergieten uiteraard.

  ps
  Iets anders. Het blijft tuig dat liegt en bedriegt. Wie? De ambtenaren van de WOZ van de Stichtse Vecht waarmee ik nu a.s. woensdag om 12:30 uur een afspraak heb. Unverfroren zonden ze me schriftelijke bevestiging “dat een bepaald stuk op 18 februari zou zijn doorgezonden aan m’n advocaat”. Niet dus! Tien dagen later… Niente, nada, bij Pieters advocaten (Mr. René van Stralen) is niets ontvangen… Dat zal een pittig gesprekje worden. A.s. woensdag.

  Tot morgen.
  ==

 16. jan bouma 1 maart 2011 om 08:51

  Onderwerp: Fw: Art. 7 Grondwet. Vrije meningsuiting.
  Datum: dinsdag 1 maart 2011 8:40

  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: panel@rtvutrecht.nl
  Sent: Tuesday, March 01, 2011 8:17 AM
  Subject: Art. 7 Grondwet. Vrije meningsuiting.

  Geacht Panel,

  Bij uitstek lijkt me geschikt navolgend onderwerp onder de loep te nemen. Onze plaatselijke politiek verslaggever Ed Kamans van de VAR bepleit geregeld het monddood maken van nota bene 55,7 % van de kiezers (44,3% kwam slechts opdagen op 24 november 2010) in relatie met de door hem voorgestelde breideling van het “inspreekrecht tijdens raads- en commissievergaderingen.”
  Mijns inziens is dat ongrondwettig.

  Enfin. Ik zond Kamans navolgende mail. (De kwestie waarnaar ik ook verwijs is explosief maar die kunt u misschien en passant meenemen)….
  .
  Vriendelijke groet;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  tel. 0346-573455

  De mail:

  Van: villamithras@planet.nl
  Aan: Ed.Kamans@studio2.nl
  Onderwerp: breideling inspreekrecht ongrondwettig.
  Datum: zaterdag 26 februari 2011 17:16

  INGEZONDEN

  Ha Ed!

  Ik reageer maar eens op je “politiek commentaar” van j.l. donderdag 24 februari 2011 waarin je “het spreekrecht van de inwoners” tijdens raadsvergaderingen koppelt aan het feit of ze wel of niet hun stem hebben uitgebracht.

  Een vrij domme koppeling is dat. Nog afgezien dat je de Grondwet, Art. 7 miskent, ga je niet in op bijv.

  a) ik heb geen stempas ontvangen om te kunnen stemmen;
  b) ik heb geen boodschap aan de zich aangediende politieke partijen waarop ik niet wenste te stemmen;
  c) het monddood maken van een reageerder, die zich niet wenst te conformeren aan een politieke partij, wordt daardoor ongrondwettig als we jouw visie zouden accepteren.

  Kijk!

  Dat jij in je commentaren je conformeert moet jezelf weten. Maar besef wel dat ik me er niet aan zal storen.

  Voor de aardigheid zie hierna een algemeen belang wat ik ook dien door navolgend comment op m’n juridische Volkskrantblog:
  ==
  Jan Bouma 24-02-2011 20:29
  24-02-2011 20:23
  Info. t.a.v. dhr. M. Penders. De nieuwe `heffingsambtenaar` van de gemeente Stichtse Vecht.
  ==============================================================
  Hedenochtend aan de lijn… Misschien kan hij even nadenken over het navolgende feit. En een antwoord verzinnen als ik a.s. maandag weer bel. Terzake de vraag: “wie liegt er?”

  Context: @Aad verbaast
  ==
  24-02-2011 20:12
  @Aad…19:06
  ==============================================================In mijn geval, alhier te Stichtse Vecht i.v.m. proces, loog de nieuwe “heffingsambtenaar” M. Penders hedenochtend tegen mij. Ik heb zwart op wit dat de Provincie Utrecht hun vragen beantwoord had! Maar nee, hoor… Penders “had nog niks van de Provincie gehoord”. Dus: Of de Provincie liegt tegen me…, of de gemeente. Ik geloof de Provincie vanwege de bewijzen. Dus die meneer Penders en zijn ambtenaren zouden onmiddellijk voor het gerecht gedaagd moeten kunnen worden.
  ==
  …en besef dan dat de individuele burger ALTIJD ook het algemene belang kan dienen dat samenvalt met zijn individuele belang.

  Snap je het niet? Ik hoor graag je argumentatie en leg je het opnieuw uit.

  Groet! JB

 17. Aad Verbaast 1 maart 2011 om 09:23

  @Jan: interessante ontwikkelingen weer. Er zijn landen waar je een vette boete kan krijgen als je niet gestemd hebt. Daar hoef je nog niet eens zo ver voor te reizen. Bij onze zuiderburen is dat het gaval. Of het helpt? Dat is maar de helemaal de vraag. Politici lopen gemiddeld weg met de stelling dat het volk hun een mandaat heeft gegeven om dan vervolgens niet meer naar de kiezer te luisteren. Heeft die kiezer hen dan een mandaat gegeven om Irak voorbij te streven in het aantal dagen dat de politici het voor elkaar te krijgen om geen regering te formeren? Ik dacht het toch niet.
  Vandaar dat ik het woord ‘kiezer’ niet meer van toepassing acht. Men mag stemmen (daar moet het), om vervolgens die stem in de kliko te mogen werpen. De politici gaan er voor, tijdens, en er na hun eigen weg immers. Monddood zijn ze al.
  Schandalig natuurlijk.
  En als een lokale ‘politiek reporter’ en vertegenwoordiger van de vermaledijde media daar dan nog denkt een schepje boven op te moeten gooien dan weten we waarom er zoveel mis gaat in de wereld. Macro en micro.
  Zwaaide hij ook al met een groen boekje toen hij dat riep?

 18. jan bouma 1 maart 2011 om 11:42

  @Aad
  @VSp
  @Allen
  Zojuist schreef ik op je wordpress.com blog het navolgende als antwoord op je posting hierboven.
  ==
  Men moet enige inspanning verrichten om het “ware woord” te willen vernemen. Ik vraag niet eens om een vergadering, een bijeenkomst, hier ter plekke waarin ik kan uitleggen dat in mijn laatste posting op die blogs van mij (die jullie maar niet kunnen vinden) een plaatselijke dictator, een spokesman van de media, een “Ferry Mingelen”, ofwel de plaatselijke flink gesubsidiëerde “vaatdoek”, ofwel de VAR, de zittende macht ondersteunt met een collaborerend idee “dat slechts diegene die is gaan stemmen daarmee ook het “inspreekrecht’ zal hebben verworven. Anders: je vraagt aan de NSDAP (de Nazi’s) een algemene VOLMACHT om namens het gehele volk te spreken. Bij de verkiezingen van 24 november 2010 (alhier) werd een “coalitie” gekozen. Maar de opkomst van die verkiezing was slechts 44,3%. Met andere woorden: de democratische legitimatie berust in de verste verte niet op een democratische meerderheid. Nu hebben @Aad en ik sowieso grote bezwaren tegen dat domme stemgedrag. @Aad noemt ze dan ook geen “kiezers” maar slechts domme stemmers. Bij elke stemming.
  We zitten zo vastgeroest in het idee “dat als je stemt” dat je dat dan doet op democratische wijze. Niets is minder waar. U koos als domme stemmer slechts voor de aan u voorgelegde personen en partijen maar geen hond interesseert zich voor de issues waarop u werkelijk zou willen stemmen als u de juiste opties zouden zijn voorgelegd. En toen ontwierpen @Aad verbaast en ik een Vragenlijst die u eerst maar eens zou moeten worden voorgelegd. En.. Tsja… U snapt ‘t al. Die Vragenlijst represeneert niet de belangen van de zittende partijen. En dus worden wij doodgezwegen. Dit gaat al 3000 jaar zo onveranderlijk door. Domheid. En nog eens domheid ligt ten grondslag aan uw stemgedrag.
  Prettige dag verder. En ga morgen maar een of andere idioot in het zadel helpen bij de Provinciale verkiezingen.
  ==

 19. VSp 1 maart 2011 om 13:26

  @bouma. Daarom is VSp voorstander van de burgerplicht om vanaf 16 jaar te stemmen. Als tussenoplossing.

 20. Jan Bouma 2 maart 2011 om 06:57

  @VSp…13:26
  Onjuiste redenatie om “de burgerplicht” te linken aan de bestaande foute representatie die beter genoemd zou kunnen worden “verneukeratieve partijendemocratie”.

  Iets anders maar ook wer niet.
  Context: @Aadverbaast.wordpress.com
  ==
  02-03-2011 06:52
  Context: @Aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @VSp…21:55
  Nou! Je hebt het gelezen! @Aad verbaast is bij mij portier en uitsmijter! Inderdaad. Hij heeft gelijk. Volgens mij heeft hij de sleutels van de voordeur verwisseld NADAT hij mij andere inlogcodes had opgegeven en dus kan ik niet meer bij dat verdomde “dashboard” wat normaliter ook alleen in een auto zit. Maar soit! Er moet wat fout gegaan zijn. Als ik me niet vergis heb ik nu zelfs een 2e WP-blog gefreubeld vanwege al het geklooi met de wachtwoorden en de gebruikersnaam. Ik kan er geen chocola meer van maken. Dus sorry dat je je bericht niet kon plaatsen. Is @Verbaast zijn schuld…:))

  Men zou systemen moeten bedenken waarbij de Wet van Murphy geen rol kan spelen. Dan pas heb en krijg je de beste systemen. Het is net als met een kernreactor. Berekeningen tonen aan dat een melt down praktisch onmogelijk moet worden geacht; ééns in de zoveel miljoen jaar; maar ondertussen noteerden we Tsjernobyl. Idem is dat het geval met de opslag van kernafval dat honderduizenden jaren lang een bedreiging vormt. Weten wij veel? Zo heb je de IJstijd – ruim 10.000 jaar geleden – en zo is het weer tropisch warm hier. Zo heb je laagland; en zo staat de Himalaya er! Zo heb je geen vulkanen en aardbevingen; en zo ineens blijken de aardlagen verschoven en sodemietert half Nederland naar beneden. Ik bedoel maar… Ik overdrijf misschien wat maar het is de bedoeling van deze uitleg dat u er nog wat om kan lachen alvorens de dag te beginnen.:))
  ==

  Groet maar weer.
  ==

 21. Jan Bouma 4 maart 2011 om 11:30

  04-03-2011 11:27
  Context: @Klokkenluideronline: http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  ==
  jan bouma
  4 maart, 2011 om 11:21
  Dat er in dit tijdperk een revolutionaire analyse en verantwoording moeten komen moge duidelijk zijn. Ik kies niet voor een totale collaps zoals Micha Kat bij voortduring predikt. Want dan zijn we met z’n allen verliezers en dreigt er “martial law”. Ingewikkelde zaken vergen uitleg. Veel woorden dus. Ik verwijs naar m’n website ondermeer naar: http://www.villamithras.com/Extraatje... en koppelt u die conclusie nu eens aan Dr. J. Tinbergen die in de jaren ’60 vdve al verkondigde: “Zorg nou voor een evenwichtige en gelijktijdige koopkrachtontwikkeling wereldwijd”. Koppelt u dat aan mijn verhaal “de Lieftinck-aanpak”, een afrekening van activa en passiva. Vervolgens de introductie van één wereldmunt en we kunnen opnieuw beginnen. Met de nationale en internationale economische politiek. Hier laat ik het bij. U ziet maar… Of niet.
  ==

 22. Jan Bouma 5 maart 2011 om 07:12

  Context: Juridische Blogs
  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…ook goeiemorgen. Het lukt mij niet om bij m’n juridische blog te komen. De VK is wat aan het knoeien. Toch had ik daar een belangrijke update willen plaatsen t.a.v. de plaatselijke WOZ-criminelen en oplichters en wel de info. van een 2e mede-gedupeerde, ook eigenaar en aanwonend aan de gifbelt ’t Slijk en daardoor onverkoopbaar is. Hij speelde mij een aangetekende brief toe die hij heeft gezonden aan het Coll. van B&W van Stichtse Vecht en die brief wilde ik afdrukken ter kennisneming alvast van de rechter Mr. M.E.A. Braeken in afwachting van mijn Beroepschrift dat ik voor 26 maart a.s. moet hebben ingediend bij de Rechtbank Utrecht. Enfin.. Ik herhaal zijn brief geanonimiseerd.
  ==
  AANGETEKEND en VERTROUWELIJK
  ————————————————–
  College van B. & W. van de gemeente
  Stichtse Vecht
  Postbus 1212
  3600 BE Maarssen

  Datum: 21 februari 2011

  Betreft: onverkoopbare locatie Straatweg 1** wegens ernstige bodemverontreinigingen.

  Geacht College,

  Hierbij verzoek ik uw aandacht voor bovenvermelde onverkoopbare locatie. Zoals u bekend, is er op dit moment een rechtszaak aanhangig tussen de gemeente en de heer J.B.A.M. van Straatweg no. 178 inzake dezelfde gebleken onverkoopbaarheid van diens locatie.

  Kern van het probleem is dat de over te dragen eigendom voor nieuwe kopers niet gepaard gaat met juridische vrijwaringen m.b.t. ernstige bodemverontreinigingen zijdens de Staat/de gemeente.

  Door omstandigheden heb ik ca. 4 maanden geleden via makelaar V. te M. mijn woning te koop aangeboden doch de makelaar ziet niets in het “in de verkoop nemen” van een besmette onroerend goedzaak zonder dat er klip en klare juridische vrijwaringen komen m.b.t. Art. 75 Wbb ten behoeve van de eigenaren en nieuwe kopers.

  Blijkens het gesprek dat ik met makelaar V. voerde wil hij zich als makelaar ook niet branden aan deze onverkoopbaarheid wegens imago-schade. Anders gezegd: hij wil niet te boek staan als een makelaar die gifbelten aan de man brengt. Dientengevolge staat mijn locatie ook niet op Funda noch sta ik geregistreerd bij V. als “te koop”.

  U begrijpt dat deze situatie voor mij onaanvaardbaar is. De over te dragen eigendom van de oever en de vervuilde plas van het Slijk benevens de woning Straatweg no. 1** blijkt onmogelijk. De waardevermindering van de locatie is enorm. En zal ook gevolgen moeten hebben bij het Kadaster en de WOZ-aanslag nu gebleken is dat het o.g. onverkoopbaar is. Vooralsnog maak ik bij deze al vast bezwaar tegen de WOZ-aanslag.

  Ik moge u dan ook verzoeken mij een beroepsontvankelijke beschikking te sturen waarin u aangeeft hoe u deze kwestie wilt gaan oplossen.

  In afwachting van uw bericht teken ik met hoogachting,

  Medegedupeerde buurman
  Straatweg 1**
  3603 CT Stichtse Vecht

  Kijk! En nu verzoek ik de oplichter van Stichtse Vecht, die ook WOZ-heffingsambtenaar is, nog even kennis te nemen van zijn wettelijke plicht als blijkt uit: http://wetten.overheid.nl/BWBR0008499/geldigheidsdatum_04-03-2011 en waardoor hij alle gedupeerde eigenaren een “nul-aangifte” WOZ-aanslag moet sturen vanwege de onverkoopbaarheid. En niet alleen de nieuwe heffingsambtenaar M. Penders neemt hier kennis van maar ook zijn leugenachtige ambtenaar “Jokkie-Jokkie de Beer” die alles aan elkaar liegt wat maar denkbaar is! Zo fantaseert hij bijv. er lustig op los dat er “3 referenties” zijn met “ook een ernstige bodemvervuiling” terwijl dat gvd helemaal niet zo is! Enfin. Eenieder begrijpt dat bovenstaand verslag op m’n juridische blog thuishoort. Ik kan nog wel zeggen dat de oplichters voor de 3e keer op rij zullen gaan verliezen en reken erop dat ik binnen de tijd zal dienen voor een repliek.
  @Allen en goeie dag overigens… (“..En ja, hier is altijd wat te doen. Zo is het stoplicht rood en dan is het weer groen!” Herman Finkers). Maar dat ging over Almelo en nu heb ik het over Stichtse Vecht – voorheen Maarssen).

 23. jan bouma 6 maart 2011 om 06:35

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  Context: div. juridische blogs
  ==
  @Aad…23:57
  Wees gerust! Die at random generator van je is helderziende en koos pg. 32 en die gaat… ook over (vermeende) mis-interpretaties en miscommunicaties die in mijn boek zouden staan en voor “de lezer” dus onbegrijpelijk zouden zijn. Ik krijg op pg. 32 advies van H.J.A. Hofland hoe dat te verbeteren is en welke uitgever dit zou moeten begrijpen. Gemakshalve hoef ik slechts zijn mail hier af te drukken en dan is er weer veel verklaard terwille van m’n boek. Opmerking. Zo’n electronisch archief is goud waard… (Ook voor de criminelen die ik bestrijd) Enfin. Lees maar mee:
  ==
  —– Original Message —–
  From: hofland@nrc.nl
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, September 06, 2004 9:21 AM
  Subject: uitgever

  Ha Jan,
  Ik had je Prometheus aangeraden en de mensen daar van je bestaan & oeuvre verteld, omdat ze deel uitmaken van een hele verzameling van uitgeverijen die bij elkaar weer een grote variatie de wereld insturen.

  Die willen dus niet. Bedenk dat wat je schrijft en geschreven hebt, voor degene die het zonder voorbereiding onder ogen krijgt, er wat ordeloos uitziet. Vergelijk het met het Paleis van de Facteur Cheval of de Cyclope van Tinguely. Je moet iemand treffen die daarvoor ontvankelijk is. Probeer De Papieren Tijger. Ik ben zeer benieuwd.

  Groet – Henk
  ==

  (en dan vervolg ik op pg. 32 met nog wat aanvullend commentaar)

  Let u op de datum van die email. Juist ja! 6 september 2004 en… ik was het volledig eens met zijn terechte kritiek. Hij becommentariëert in die email echter slechts een handvol losse stukjes die ik al geschreven had v o o r 6 september 2004, zoals ‘de weekly’, de dialoog ‘Goed m’n waarde’, ‘De duivels uit de hel spotten’, en wat ik als ‘bric et brac’ aanduid. Ik wist dat het hele integrale verhaal van Mithras (ooit) nog geschreven moest worden. Anderzijds sta je niet, jaar in jaar uit, vierentwintig uur de klok rond, elke dag op de barricaden (je zou gek worden) maar moet er ook ruimte zijn voor dit soort releveringen. Het eigenlijke boek, ‘Wagneriaans’, was er toen nog niet eens..; daar oordeelde HJA niet over; dat moest toen nog geschreven worden. De simpelen zagen dit over het hoofd; en dom als ze zijn oordeelden ze….: “O…Wee!!!” De lezer kan dit allemaal niet begrijpen want zonder een “simpele lijn” van het verhaal raakt hij immers de kluts kwijt! Ook abdurdismen en/of humor zijn niet aan hem besteed – in de ogen van die redacteuren dan… – luie en vadsige lezers zien zij voor zich; lezers die met een paplepel “de tekst moet worden toegediend” en die vooral niet hoeven na te denken. “Hou het simpel” is het motto van de uitgevers want “dat verkoopt!”
  ==
  enz. enz. mijn tirade gaat nog wat door. Duidelijk is dat met dit fragment mijn vroege zondagochtendpreek erop zit. Het heeft zo moeten zijn dat ik nu, 7 jaar later, mijn revanche haal op al die zgn. criticasters die m’n boek niet zouden snappen.
  Desalniettemin: allen een goeie zondag. Ik ga me eens bezighouden met mijn Beroepschrift tegen de plaatselijke oplichters en criminelen die willens en wetens gifbelten proberen te belasten met hun WOZ-aanslagen… Men hoort hierover spoedig nader. Mijn indiengstermijn van het Beroepschrift loopt t/m 26 maart 2011 bij de Rb Utrecht.
  ==

 24. jan bouma 9 maart 2011 om 08:52

  9 maart 2011 om 08:48
  @Aad…19:57
  Zo eenvoudig was dat niet. Ik moest “pop-ups” uitschakelen voordat dat filmpje op youtube voor mij werd vrijgegeven. Neemt niet weg dat we getuige zijn in dat filmpje van een fascinerend proces waarin de evolutie laat zien dat alle organismen zich steeds beter weten te weren tegen de aanvallers. Ofwel het survival of the fittest. (Darwin).

  Iets anders.

  Ik zag net in de herhaling DWDD met o.a. J.L. Heldring en m’n vriendje H.J.A. Hofland. HJA bevestigde wel iets in die uitzending voor me. Namelijk de verklaring wat “opportunisme” betekent. Vandermeersch kreeg bijna een ovationeel applaus van de beide columnisten. Zelfs op die leeftijd conformeert men zich liever dan te boek te staan als een onafhankelijke columnist die niet met twee monden spreekt. Conclusie: de wereld wordt geregeerd door plat opportunisme en men heeft niet het Idee om te bedenken dat een wat meer principiëlere opstelling toch voordeliger kan zijn.

  Nog weer wat anders. Wat je aanroert iin je comment. Ja! Ik schreef m’n Beroepschrift en m’n advocaat voegde nog wat toe. Een vondst. Ik ga de strijd winnen. Tenzij er ook bij de rechterlijke macht het vermogen bestaat om 1 + 1 niet als uitkomst 2 te kiezen maar zeg… 1,5 of 3.

  Ook al weer een kwestie van opportunisme.

  Goed! Ik ga nu nog wat irissen planten in de wereldtuin. Tot later.

 25. jan bouma 10 maart 2011 om 11:52

  10-03-2011 11:49
  Context: juridische blogs
  ==
  10-03-2011 11:45
  Procesinfo. t.a.v. Mw. Mr. V.M.M. van Amstel

  M.b.t. de door mijn medegedupeerde buurman informeer ik Mr. Van Amstel (en andere geïnteresseerden) dat mijn buurman “een reactie” ontvangen heeft d.d. 7 maart van… Dhr. Penders! Terwijl toch zijn aangetekende brief van 21 februari 2011 was gericht aan het College van B&W van Stichtse Vecht. Ik raadde daarom mijn buurman aan om de navolgende brief (als antwoord) te zenden aan het College van B&W van Stichtse Vecht:
  ==
  College van B&W van de gemeente
  Stichtse Vecht
  Postbus 1212
  3600 BE Maarssen

  Betreft: mijn aangetekende brief d.d. 21 februari 2011

  Datum:………………………………………

  Geacht College,

  Terzake bovenvermelde aangetekende brief d.d. 21 februari 2011, en die aan uw College van B&W was gericht, ontving ik van dhr. Penders een reactie d.d. 7 maart 2011 met kenmerk 1891 die niet ingaat op mijn brief d.d. 21 februari 2011.

  In mijn brief wordt aan uw College verzocht mij een wel of niet een juridische vrijwaring te sturen in relatie met Art. 75 Wbb en uiteraard in relatie met de VGS (Voormalige Gesloten Stort) van ’t Slijk. De onverkoopbaarheid van mijn eigendom hangt daar mede vanaf. Uiteraard valt deze vraag (en de beantwoording) niet onder de competentie van dhr. Penders en derhalve was mijn aangetekende brief ook aan uw College gericht en niet aan dhr. Penders.

  Ik verzoek u bij dezes opnieuw mij een beroepsontvankelijke beschikking te zenden met betrekking tot de gestelde vraag.

  In afwachting,

  hoogachtend,

  Mede-gedupeerde buurman
  Straatweg 1**
  3603 CT Maarssen
  ==
  U hoort nader… En bij geen antwoord kunt u concluderen dat “dat altijd weer wel een antwoord is!” Want ook (ver)zwijgen valt binnen het kader van Art. 6.162 ofwel “de onrechtmatige daad” ofwel “valsheid in geschrifte”.

 26. jan bouma 11 maart 2011 om 07:23

  11-03-2011 07:18
  Context: juridische blogs

  ==============================================================
  Jan Bouma 11-03-2011 07:12
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: pploeg@kpnmail.nl = is de wethouder en de politieke baas van dhr. Penders.
  Sent: Friday, March 11, 2011 7:06 AM
  Subject: Re: Bouma/Gemeente; brief 21 februari 2011

  Geachte heer Ploeg,

  Op 2 maart j.l. bevestigde dhr. Penders, uw nieuwe heffingsambtenaar WOZ, mij dat hij dat gesprek namens het Coll. van B&W voerde; dus met uw voorkennis. Aanwezig een notulist, onderget. en mijn buurman ten gemeentehuize (GAK-gebouw).

  Dat neemt niet weg dat ik daar vraagtekens bij zet, net zoals mijn advocaat dat doet blijkens zijn repliek (zie de stukken).

  Naar mijn mening escaleert het conflict enorm indien blijkt dat u toch van niets weet en “het ambtenarendom” zelfstandig processen voert en onjuiste beantwoordingen (namens u???) op aangetekende brieven geeft!

  Vandaar deze email.

  Voorts verzoek ik u even de laatste updates op m’n juridische Volkskrantblog te raadplegen (naar beneden scrollen). Zie: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/N...

  Graag uw reactie en die van het College van B&W op de opnieuw verzonden brief. (Zie dat blog onderaan).

  Hoogachtend,

  Jan Bouma
  Villa Mithras

 27. jan bouma 12 maart 2011 om 07:38

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…ook goeiemorgen.

  Ter attentie van allen maar weer eens de navolgende stelling (gekopiëerd van m’n website)
  ==
  Stelling(name)

  De Stelling luidt:

  Het is onmogelijk om het behoud en de survival van de mensheid op deze planeet te blijven baseren op louter en alleen de machtsfactoren van het getal der bevolkingsomvang, de economische macht, de militaire of de religieuze macht van welk volk dan ook zoals we die tot op heden kennen. (blz. 166).

  Alvorens ik tot bovengenoemde Stelling kwam maakte ik een Balans op. Die Balans was negatief omdat de internationale Fora niet goed werken en ook geen (aannemelijk) uitzicht kunnen bieden waardoor dit ooit zal veranderen. Vervolgens schreef ik een boek waarin de vervangende voorwaarden staan waardoor de mensheid wel kan overleven. Bent u het met bovenstaande Stelling eens dan zou u zich kunnen vinden in de navolgende oplossingen. Ik noem ze u kort; de nuanceringen staan in m’n boek.

  Abstrahering en depolitisering van genoemde politieke machtsfactoren door introductie van het begrip Integriteit met een daaraan te verbinden Topdown -gerichte reorganisatie van de wereldbesturing.
  De Veiligheidsraad van de V.N. wordt binnen dat model afgeschaft.
  Teneinde het gemiddelde communale wereldgeweten te dienen (dat ten grondslag ligt aan de internationale wetgevingen) wordt de representatie in de V.N. voor drie hoofdzaken nog slechts gediend door een man of vrouw per natie. (zie uitwerking in het boek).
  Er zijn op dit moment 192 Naties ter wereld dus ontstaat er een “abstract” Forum dat slechts beslissingen zal nemen op het gebied van drie belangrijke onderwerpen; te weten:
  a) oorlog en vrede; (de naties zijn niet langer ‘prisoners by status’)
  b) energievoorziening (zie: http://www.gezen.nl voor de technische oplossing)
  c) waterbeheer
  Overige politieke representaties op internationaal en nationaal niveau blijven gewoon bestaan idem de ambtelijke ondersteunende organisaties.
  ==
  zie: http://www.villamithras.com/Extraatje.htm en… m’n boek uiteraard.

  Allen een goeie dag. En denk erom morgenochtend sowieso draait de at random generator van @Aad verbaast voor weer een verslag uit het Boek der Boeken. Ik ben benieuwd wat het wordt.
  ==

 28. jan bouma 13 maart 2011 om 08:10

  t.a.v. mw. mr. V.M.M. van Amstel
  t.a.v. het OM
  t.a.v. de heren Piet Ploeg en M. Penders (waar ik later nog wel op terugkom door het “antwoord” van Penders aan mijn buurman d.d. 8 maart af te drukken dat dus in feite weer het antwoord van Piet Ploeg is.. of zou zijn.

  Elke zondagochtend citeer ik wat uit het Boek der Boeken (als preek). Men neme kennis of niet.

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  Idem: mijn diverse blogs.
  ==
  @Aad…00:17
  Inderdaad geeft je at random generator het juiste antwoord en verklaring. Hij koos pg. 330. Omdat op die pg. de helft staat van een dialoog neem ik op pg. 229 de andere helft mee. Alle communicaties zijn overigens per definitie (uitgestelde) dialogen. Men oordele nu over een ironisch, en sarcastisch stukje (waanzinnige) dialoog dat ik voer met de lezer en die daardoor als ‘mislukt’ beschouwd moet worden. Idem is dat de reden (mislukte dialoog) van jouw comment.
  ==
  “…Weet U…”

  “Weet u…, weet u… wat het met u is, meneer…? (En m’n gesprekspartner slikt even om daarna te vervolgen) “Ik zal het u uitleggen… Kijk… uw probleem is… – en nu zie ik dat u een bandrecorder aanzet om dit gesprek op te nemen…, maakt u daar dan alstublieft een bescheiden gebruik van met betrekking tot derden… want ik wil het mijzelf niet aanrekenen dat dit opgenomen gesprek al te verwoestend voor hen uitwerkt…; ik ben gericht op consensusvorming, en als we nu harde noiten kraken in dit onderlinge vertrouwelijke gesprek dan weten we allebei dat derden die conclusies niet kunnen verdragen omdat dat voor hen te ontluisterend en inzichtelijk wordt dat daardoor hun weerstand nog meer zal toenemen…, de waarheid is nu eenmaal – ondanks dat men meent dat daar vele varianten van bestaan – een buitengewoon conflictueus onderwerp! Wees u dus alstublieft voorzichtig met het ventileren van ons gesprek… Kijk… nadat..: ja…! NADAT u eerst… – en ik kan niet anders zeggen dat dat zo is… – u zich weliswaar bijzonder beschaafd met deze of gene vraag… of filosofische kwestie meldt, maar… u weet dan eigenlijk ook wel dat die vraag of de door u aan de orde gestelde kwestie, voor die betrokkenen aan wie u de vraag of kwestie stelt en voorlegt ook tegelijkertijd ’n bijzondere netelige zaak is, – ik bedoel, dat realiseert u zich ook wel… – en wanneer u, zeg bij een instantie, als ’n krant, of één of andere overheidsinstantie die kwestie voorlegt… Ja…, ja… en u krijgt daar dan geen behoorlijk antwoord op…, of helemaal geen antwoord op vanwege de neteligheid…. – columnisten die u attaqueerde kunnen daar ook over meepraten… want die flikken u dat doodzwijgen ook… ja, ja…; dat wanneer u dat antwoord dus niet krijgt… veelal omdat uw vraag – en inderdaad hier moet ik u gelijk in geven – de neteligheid van de kwestie al a-priori vaststaat… DAT HET DAN NIET VERBAZINGWEKKEND IS dat uw opponenten beschaamd zwijgen! U heeft ze met die vraagstelling al verpletterd! Dat is onbeschoft! Vervolgens dat u dan de deur zo hard voor ze dichtslaat dat uw opponent… U heeft ‘m eerst verpletterd, en dat is dan nog niet genoeg… het kadaver ligt in een hoek… gaat al tot ontbinding over… en dan vindt u het nodig om met ’n achteloos gebaar, alsof je een peuk uittrapt, de vergane resten nog weer in ’n andere hoek te trappen… en dat doiet u dan het liefst met in de linkerhand een goed glas wijn of gezeten aan ’n rijke dis.. waardoor het allemaal nog ernstiger wordt…. ja.., ja.. en dan verwacht u nog dat er uit die restanten een reactie komt waar u aanvankelijk om vroeg maar waartoe ze dan niet meer in staat zijn om die te geven!
  Tsja… dat lijkt me dus voor niemand mogelijk! Mijn advies aan u is dan ook om de toon te matigen. Toch maar eindeloos de strooppot te blijven hanteren…, buigingen te blijven maken, liefst te kruipen over de vloer.., ze ophemelen “dat ze ook nog enige betekenis in deze wereld hebben…”
  Nee! zegt u dat toch maar niet… want als ze u zouden kunnen zien terwijl u dat zegt.. gelooft niemand dat!”
  ==
  Allen een goeie zondag en tot volgende week zondag voor weer een “goed gesprek”. :))

  ps
  Ik zal wellicht vandaag nog die brief van het duo Ploeg/Penders afdrukken in afwachting van een echte reactie van het Coll. van B&W… Sic!

 29. jan bouma 14 maart 2011 om 12:16

  De brief van dhr. Penders aan mijn buurman als “reactie” op zijn aangetekende brief aan het Coll. van B&W van Stichtse Vecht luidde als volgt:

  Naam buurman
  Straatweg 1**
  3603 CT Maarssen

  Datum
  7 maart 2011
  Onderwerp
  bezwaar WOZ-beschikking

  Ons kenmerk: 1891
  Uw kenmerk: onverkoopbare locatie

  Geachte meneer “buurman”,

  Naar aanleiding van uw brief d.d. 21 februari deel ik het volgende mede.

  Ten aanzien van de bodemvervuiling cq onverkoopbare locatie van Straatweg 1** kan ik melden dat dit niet een zaak is voor de afdeling belastingen.

  In deze brief maakt u tevens bezwaar tegen de WOZ-beschikking van onderhavig perceel. Echter de WOZbeschikking is nog niet afgegeven en bezwaar hiertegen is dan ook nog niet mogelijk.

  Ten aanzien van de WOZbeschikking kan ik het bezwaar aanhouden tot de beschikking is opgelegd.
  Bij deze verzoek ik u om aan te geven dat het bezwaar moet worden doorgezet als u de WOZbeschikking heeft ontvangen. U zal het bezwaarschrift dan ook nader moeten motiveren.

  Hoogachtend,

  M.H.H.M. Penders
  Heffingsambtenaar
  ==

  Terzake opmerking 1.
  Men hoeft geen Dr. Watson te zijn om vast te stellen dat bovengenoemd “antwoord” in de verste verte niet ingaat op de aangetekende brief aan het College van m’n buurman d.d. 21 februari 2011. Maar goed… Dhr. Ploeg (en zijn College komt nu in actie; zie zijn email).

  Opmerking 2.
  Met verwijzing naar de strafaangifte bij het OM – zie mijn posting d.d. 9 december 2010 hierboven – waarbij in het geding zijn de Artt. 225 en 326 WvSr (valsheid in geschrifte en oplichting door de heffingsambtenaar zijn bewijsbaar) is ook in het geding voor de heffingsambtenaar de navolgende bepaling terzake diens waardebepaling ex WOZ m.b.t. de eigenaren van ‘t Slijk, waaronder mijn buurman.
  ==
  Nu vaststaat, blijkens de stukken*), dat verweerder per peildatum 1 januari 2003 heeft verzuimd om de op die datum al bekende ernstige bodemverontreiniging te verdisconteren treedt in werking Art. 3 Uitvoeringsbesluit waardering onroerende zaken mede ook ten behoeve van de overige belanghebbenden/eigenaren van de voormalige stortlocatie Het Slijk. Art. 3 bepaalt: Indien een op voet van hoofdstuk IV van de wet vastgestelde waarde ten gunste van een belanghebbende wordt verminderd, vermindert de in Art. 1, tweede lid, van de wet bedoelde gemeenteambtenaar dienovereenkomstig en gelijktijdig bij beschikking de te hoog vastgestelde waarde ten gunste van alle overige belanghebbenden ten aanzien van wie met betrekking tot dezelfde onroerende zaak de waarde eveneens te hoog is vastgesteld. En wel tengevolge van de omstandigheid dat het tijdstip van belang is.

  6.1 Tijdstip van constatering
  Er is onderscheid in behandeling van bodemverontreiniging die is ontstaan na de waardepeildatum en bodemverontreiniging die al bestond maar na de waardepeildatum wordt ontdekt. In het eerste geval is art. 19 Wet WOZ van toepassing.
  Als de bodemverontreiniging na de peildatum wordt ontdekt maar op de peildatum reeds aanwezig was dan is er sprake van een onjuiste taxatie in verband met een onjuiste voorstelling van de feiten. Een beroep op art. 2 Uitvoeringsbesluit Wet WOZ behoort dan tot de mogelijkheden. Immers blijkens het rapport van de Grontmij uit 1990/1991 en de brief van de Provincie Utrecht van 1993 en 2009 bleek dat verweerder op de hoogte was van de ernstige bodemverontreinigingen. Daar bovenop komen echter de incrimineringen sinds 2004.

  Daardoor ontstond een situatie als bedoeld in Art. 18 WOZ lid 3c dat “een verandering” stipuleert ten aanzien van het aangrenzende onroerend goed en wel tengevolge van de gedane incrimineringen. (“olietanks in de grond”, “de valse voorgeschiedenis”, etc. zie mijn strafaangifte van 9 december 2010)

  Opmerking 3.
  Tijdens onze bespreking van 2 maart heb ik dhr. Penders gewezen op een ernstige escalatie als hij en zijn gemeentebestuur niet tot inkeer komen terzake een strijd die nu al vanaf 2004 gaande is. Daartoe heb ik ook een oplossing voorgesteld. Daaronder hoort ondermeer een rehabilitatie van mij en Villa Mithras. Enfin. Dhr. Penders heeft nu al bij voorbaat de in te dienen “motivatie”, als hij mocht besluiten een verkeerde WOZbeschikking af te geven, hierbij gelezen.

  Opmerking 4.
  Aan het adres van dhr. Piet Ploeg. Diens antecedenten zijn indrukwekkend. Zie: http://www.linkedin.com/pub/piet-ploe
  maar vooralsnog concludeer dat ondanks zijn indrukwekkende adviseurschappen, o.a. bij het Min. van Justitie en Veilgheid, hij gewoon onderdeel is van de cover up… Lijkt me geen beste aantekening op diens conduite staat.

  So far… (Men leze nog eens het citaat uit mijn boek hierboven…).
  ==

 30. jan bouma 16 maart 2011 om 10:09

  Procesinfo.
  ==
  De rechtbank Utrecht heeft de hoorzitting nu bepaald op 23 april 2011 om 11.00 uur en de voorzittend rechter is nu mr. J.R. van Es-de Vries. Ik ga er vanuit dat “de partij Stichtse Vecht” niet weer verhinderd zal zijn want dat is natuurlijk lariekoek en in feite een belediging aan de rechtbank. Op 23 maart a.s. zou de gemeente Stichtse Vecht “verhinderd zijn”. Enfin. Misschien is er een akkoord v o o r de zitting van de 23e april a.s. Ik word bijgestaan door mr. René van Stralen van Pieters advocaten te Utrecht.

 31. jan bouma 17 maart 2011 om 09:00

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…10:11 (ondermeer)
  ook goeiemorgen.
  Paar opmerkingen.

  1. De 4e rechter dient zich nu al aan die “alle stukken moet lezen, en het dossier zou moeten kennen” voor die hoorzitting van 29 april a.s. (23 april was fout gelezen door mij). Kijk! Ik snap wel dat ‘het Recht’ door elke onpartijdige rechter moet kunnen worden gediend maar de giga-verkwisting van tijd en inspanning om iedere keer “alle stukken” te lezen staat daar wel tegenover. Er is dus een weinig efficiënte procesregie. Maar ja, in mijn rechtszaak staan ook enorme belangen op het spel; wellicht is dat ook de reden voor al die hoorzittingen…

  2. Ik ben niet Micha Kats “vriend” doch waardeer vaak wel de kwesties die hij aanroert. Soms staat zijn strijdmethode mij in het geheel niet aan. Als je bijv. de gehele Ned. rechtspraak als corrupt afserveert kun je er ook geen aanspraak meer op maken (….!). Dat er veel mis is. Soit! Het laffe gedrag van het OM en de Staat (bijv.) om geen camera’s toe te laten is een punt van Kat waarin hij gelijk heeft als hij dat bestrijdt. Micha Kat is ook te fatalistisch destructief. Alles moet “down”. Tsja.. dan blijft er ook weinig over.

  3. Inzake @webdeveloper. Ik weet het niet of het verstandig is of op te brengen om 2 blogs te gaan onderhouden. Feit is wel dat tot op heden via Google/Internet al mijn blogs worden gelinkt aan het VKblog. En ik vraag me af of dat ook nog zal gebeuren nadat het archief van het VK zal zijn opgeheven en ik het alleen via mijn blogs op wordpress.com moet zien te doen? Of zie ik dit verkeerd?

  So far… Werk ze.
  ==

 32. jan bouma 19 maart 2011 om 07:49

  Context: juridische blogs
  ==
  Procesinfo. t.b.v. mr. J.R. van Es-de Vries
  ================================
  Hierna volgt afschrift van het Beroepschrift dat m’n advocaat Mr. René van Stralen op 8 maart j.l. zond aan de Rechtbank (Sector Bestuursrecht). Met betrekking tot de aan de orde gestelde identiteit van ‘verweerder’; zie onderaan ’n enkele opmerking. *)
  ==

  Rechtbank Utrecht
  Sector Bestuurtsrecht

  Ons kenmerk: 10148 AS
  Datum: 8 maart 2011

  Partijen:

  De heer J.M. Bouma, vertegenwoordigd door gemachtigde mr. A.P. van Stralen; hierna te noemen eiser.

  tegen

  Gemeente Stichtse Vecht, hierna te noemen verweerder.

  Inzake: De beschikking van 14 februari 2011, waarin het bezwaar van eiser tegen de vaststelling WOZ 2010 ongegrond wordt verklaard.

  Eiser kan zich met deze beschikking niet verenigen en wenst zich als volgt te verweren.

  Formeel
  Onduidelijk is of de beschikking rechtsgeldig is genomen. Gelet op de naam is de beschikking door de heffingsambtenaar van de gemeente Maarssen genomen. Deze gemeente is echter opgegaan in de gemeente Stichtse Vecht. De gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen zijn per 1 januari 2011 samengevoegd tot een nieuwe gemeente van ongeveer 63.000 inwoners. Aangezien de beschikking na 1 januari is genomen, meent eiser dat de beschikking niet bevoegd genomen is en/of niet genomen namens het bevoegde bestuursorgaan. *) zie onderaan dit Beroepschrift een toelichting/aanvulling(JB).

  Materieel

  Voorgeschiedenis.
  In het geding is de betwiste rechtmatigheid van de WOZ-aanslag inzake het perceel Straatweg 178, Villa Mithras, van eiser. Uw rechtbank verklaarde de WOZ-aanslag van de gemeente Stichtse Vecht bij vonnis van 30 juni 2010 onvoldoende gelegitimeerd en waarin verweerder berustte. Peildatum was het jaar 2003. Vervolgens legt de gemeente toch opnieuw eenzelfde aanslag op voor het jaar 2010 per datum 14 februari 2011 zonder in acht te nemen het vonnis van 30 juni 2010 om de aanslag te legitimeren. De omstandigheden zijn sinds het vonnis van 30 juni 2010 niet gewijzigd waardoor dus de nieuwe WOZ-beschikking voor 2010 ook niet gerechtvaardigd is. Aanvullend heeft uw Rechtbank aan verweerder opgelegd bij vonnis van 19 januari 2011 de aanslag voor 2010 te legitimeren met in achtneming van uw rechtsoverweging (onder meer):

  zaaknummer: SBR 10/2296 WOZ V47

  De rechtbank overweegt in overweging 2.11: Gelet op hetgeen overwogen in 2.8 moet het beroep tegen de bestreden uitspraak gegrond worden verklaard en moet deze uitspraak worden vernietigd. Of en in welke mate de in 2.8 bedoelde omstandigheden zich op de waardepeildatum voordeden en in welke mate deze van invloed zijn op de waardebepaling behoeft verder onderzoek. De rechtbank draagt verweerder daarom op een nieuw besluit te nemen en daarin te betrekken de mate, aard en omvang van de bodemverontreiniging, wie aansprakelijk is voor deze verontreiniging, of een saneringsplicht voor eiser bestaat en, zo ja, welke kosten deze sanering met zich brengt voor eiser en in hoeverre het vorenstaande de waarde van de onroerende zaak op de waardepeildatum drukt. Verweerder dient binnen zes weken, met inachtneming van deze uitspraak, een nieuwe uitspraak op het bezwaar te nemen. Aldus de rechtbank.

  Ter zake die opdracht blijft verweerder naar de mening van eiser in gebreke. Zo geeft verweerder in onvoldoend mate antwoord op cruciale vragen die verband houden met deze WOZ-aanslag. Zoals door verweerder wordt gesteld moet er (weer) nader onderzoek worden gedaan”. Dit is juist. In opdracht van de provincie zal er op zeer korte termijn een nader onderzoek worden verricht. Eiser heeft daarbij, met medeweten en goedkeuring van de provincie, zelf (….naam internationaal erkende en beursgenoteerde onderneming…) ingeschakeld om dit onderzoek te monitoren.

  Het onderscheidelijke kenmerk van een juiste WOZ- waardebepaling ligt besloten in Art. 17 lid 2 van de WOZ dat bepaalt:

  Ingevolge artikel 17, tweede lid, van de Wet WOZ wordt de waarde van de woning bepaald op de waarde die aan de woning dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. Deze waarde is naar de bedoeling van de wetgever “de prijs welke door de meestbiedende koper besteed zou worden bij aanbieding ten verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding” (Kamerstukken II 1993/94, 22 885, nr. 36, blz. 44).

  Naar het oordeel van eiser voldoet verweerder niet aan dit basisprincipe van de WOZ-wet want kopers worden per definitie “schuldige eigenaren”. Er is geen “volle en onbezwaarde eigendomsoverdracht” mogelijk. NB! Verweerder meent dat eiser ook nog kan worden aangesproken op “het schuldig eigenaarschap”en levert dus zelf het bewijs van een in principe onverkoopbaarheid.

  Ten aanzien van de nieuwe WOZ-beschikking van de heffingsambtenaar moge eiser uw Rechtbank wijzen op de navolgende pertinente onjuistheden in die Beschikking:

  1) Onjuist is de duiding van het perceel van eiser (no. 178) door dat te combineren met het perceel van no. 174. Immers Art. 16 WOZ bepaalt dat voor een juiste waardebepaling van belang is:
  Hoofdstuk III. De waardebepaling:
  • Artikel 16
  1) Voor de toepassing van de wet wordt als één onroerende zaak aangemerkt:
  1. a. een gebouwd eigendom;
  2. b. een ongebouwd eigendom;
  3. c. een gedeelte van een in onderdeel a of onderdeel b bedoeld eigendom dat blijkens zijn indeling is bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
  4. d. een samenstel van twee of meer van de in onderdeel a of onderdeel b bedoelde eigendommen of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;

  2) De onjuistheid m.b.t. de opmerking van verweerder (dat): “Ruim 60 jaar er sprake is van bodemverontreiniging” …”maar dat er geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid” acht eiser onjuist want enig bewijs voor die stelling ontbreekt!
  Meetgegevens voor die stelling ontbreken immers. Een deugdelijk milieuonderzoek is er immers nooit geweest! Zie verder productie 1.

  3) Verweerder meent ten onrechte dat “eiser mogelijk schuldig eigenaar zou kunnen zijn” vanwege de ruiltransactie met A. in 2004. Feit is dat de beide in het geding zijnde kavels werden gewaardeerd tegen normale marktwaarden en dat sindsdien tot op de dag van vandaag er geen juridische vrijwaringen zijn.

  4) Onjuist van verweerder is de suggestie “dat het water” van de eigendommen van minder relevante betekenis zou zijn. In een eerdere WOZ-beschikking werd “het wonen aan de Vecht” (met uiteraard toegang daartoe) door verweerder belast met een extra opslag van 20% bovenop de WOZ-taxatie! Eiser verwijst naar Art. 16 a,b,c,d van de WOZ voor een juiste taxatie. En die gaat uit van een logisch en onverbrekelijk verband van de opstallen met de ondergrond. In het geval van eiser zou het ondenkbaar zijn geweest dat hij daarom het aansluitende perceel van H. niet zou hebben moeten verwerven.

  5) Eveneens onjuist is de stelling dat het slechts om “water” zou gaan want het perceel van H. groot ca. 8720 m2 bestaat voor tenminste 30% uit land. (Waarin zich overigens nog niet onderzochte bodemverontreinigingen bevinden).

  6) Met nadruk wijst eiser de Rechtbank op het feit dat eerst pas in 2004 bleek dat diens onroerende zaak onverkoopbaar was toen koper W. afhaakte. Sindsdien worden er “aanvullende bodemonderzoeken” gedaan maar de eigendommen blijken nog steeds onverkoopbaar wegens (onder meer) het ontbreken van juridische vrijwaringen. Zie ook:
  productie 3; brief van een medegedupeerde (naam buurman) van Straatweg 1**.

  Kosten sanering / waarde van onroeroende zaak
  In de beschikking wordt gesteld dat de kosten voor een eventuele sanering uiteenlopen van € 28,- tot € 150,- per m2. Onduidelijk is waarop de gemeente deze kosten baseert. In dezen gaat het om een voormalige stortplaats waar de vervuiling mogelijk meters diep zit en bij sanering een gevaar voor de gezondheid kan ontstaan. Juist door deze onbekende factoren is er geen raming van de kosten te geven.

  In deze beschikking laat verweerder ook in het midden of eiser en bij een verkoop zijn rechtsopvolgers al dan niet aansprakelijk is voor de kosten van een eventuele sanering. Juist door het laten bestaan van deze onduidelijkheid blijft het onmogelijk om tot een goede waardebepaling te komen.

  weshalve
  Eiser u rechtbank verzoekt de beschikking van 14 februari 2011 te vernietigen en verweerder als in het ongelijk gestelde partij te veroordelen in de proceskosten.

  Mr. A.P. van Stralen (Kantoor Pieters advocaten – Utrecht)
  ============================================

  *)
  Terecht stelt Van Stralen hier de vraag omtrent de legitimiteit van verweerder. Is de procespartij Stichtse Vecht en/of de (voormalige) gemeente Maarssen bevoegd? Feit zal zijn dat de per 1 januari 2011 nieuw aangetreden Raad (34 leden) vrijwel geen weet hebben dat de gemeente Stichtse Vecht namens hen dit proces voert waarvan de onverkwikkelijke oorsprong ligt in 2004. Ook zal de Raad geen besef hebben dat er een strafaangifte gedaan is d.d. 9 december 2010. Indien de regel bestaat dat de Raad in hoogste instantie het controlerende rechtsbevoegde orgaan is zal daarom “de identiteitsvraag omtrent de procespartij” van belang zijn voor mr. J.R. van Es-de Vries. Dat deze kwestie niet eenvoudig ligt mag ook blijken uit de correspondentie tussen mijn medegedupeerde buurman – zie ondermeer mijn posting hierboven d.d. 11 maart 2011; 7.12 uur waarbij kennelijk “de heffingsambtenaar” als “katvanger” moet optreden voor een aansprakelijk College van B&W. Terzake heeft de wethouder Ploeg zich uiteindelijk voor die beantwoording gesteld maar het is maar zeer de vraag of de (nieuwe) Raad hiermee instemt.

  (Voor een andere, maar soortgelijke, vraag omtrent de ondertekeningsbevoegdheid mag ik verwijzen naar een uitspraak van de Raad van State d.d. 8 juni 2000 inzake “de gemeente” Tubbergen: http://www.wetboek-online.nl/jurispru...
  )
  ==

 33. jan bouma 20 maart 2011 om 07:55

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  Idem: div. blogs
  ==
  @Allen
  De traditionele zondagochtendpreek aan de hand van een willekeurig gekozen pg. door @Aads at random generator leverde zojuist op pg. 263. Op die pg. blijkt het te gaan over een discussie uit 2003 (!) en die ik destijds voerde met gedelegeerd uitgever Stef Rietbergen van NRC Handelsblad. (Thans is Stef Rietbergen uitgever van het dagblad De Gelderlander).
  Ik ben dus vandaag snel klaar want alles staat in mijn electronische archief en hoef dus maar even te kopiëren en Klaar is Kees. Het commentaar dat ik NRC bood is wel onthullend en van alle tijden. Leest u maar: (pg. 263)
  ==

  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: slijpsteen@nrc.nl
  Sent: Thursday, June 26, 2003 11:27 AM
  Subject: “….NRC…; doe er Uw voordeel mee….”

  Geachte ‘Slijpsteenredactie’ … waar ik ook – vanzelfsprekend – DE redactie achter mag vermoeden.

  Wat is er fundamenteel onjuist aan hetgeen U Uw lezers vroeg…

  (‘Kunt u op een aardige manier verwoorden wat er zo goed is aan uw krant ?”)

  Dat zal ik u uitleggen.

  Kijk, u opteert bij voorbaat, ja hengelt zelfs naar ‘de complimenteuze toestand’ waarin u veronderstelt dat de krant door uw lezers wordt beoordeeld en bevonden. U wenst daarin bevestigd te worden door het reservoir van ‘bewieroking’ aan te boren…; u wenst bewierookt te worden, u wenst de bejubelingen van uw lezers te horen….. en liefst in pakkende slagzinnen waardoor u de opgewekte geur van de aureolisatie later weer in uw krant kunt gaan afdrukken….. (“Leest u eens hoe goed we zijn….”)

  Allemaal fout dus….; u lijkt waarachtig wel op politici die zich ook het liefst laten bejubelen omtrent datgene waarvan ze menen dat ze het goed gedaan hebben….

  De vraag zou derhalve hebben moeten luiden: “Kunt u op een aardige manier verwoorden wat er NIET goed is aan uw krant ?” En daardoor zou u natuurlijk een totale mobilisatie teweeg hebben gebracht van alle kritiek….. WAAR U GEACHT WORDT IETS VAN TE LEREN!

  U ontloopt nu het debat daaromtrent. Ikzelf hou er mee op want te vaak heb ik met constructieve voorstellen m’n neus bij u gestoten. U weet het allemaal toch veel beter.

  Ik zou evenwel ‘de gratuite bejubelingen’ achterwege hebben gelaten; maar zelfs die Socratische zelfkennis mist u.

  Met groet !

  Jan Bouma
  Maarssen
  ==
  Het behoeft geen betoog dat ik:
  a) geen reactie erop kreeg;
  b) op deze manier geen vrienden maak.

  @Allen een prettige zondag en let u eens op dat de “politici” zichzelf ook wel pluimen gaan geven de komende tijd voor hun “krachtdadig optreden” in Libië. De huichelaars. Overigens: ik constateer altijd en altijd mijn gelijk dat 5 weken na de revolutie men elkaar in Egypte alweer de tent uitvecht.

  Wat een zooitje.

 34. jan bouma 21 maart 2011 om 07:33

  Context: juridische blog
  ==
  Procesinfo. t.a.v. mw. mr. J.R. van Es- de Vries en overige geïnteresseerden waaronder de gemeente Stichtse Vecht.
  ==============================================================

  Te bestuderen: http://www.omgevingindepraktijk.nl/bi...

  Idem: dare.uva.nl/document/129580

 35. jan bouma 25 maart 2011 om 12:12

  Context: @Klokkenluideronline
  ==
  jan bouma
  25 maart, 2011 om 11:58
  Indachtig de overwegingen van bestuurders, de overheid – n’importe van welk land dan ook – zal prevaleren de gedachte: veroorzaak geen paniek “..en gaat u rustig slapen, de regering (k)waakt”, net zoals Colijn destijds de Nederlanders waarschuwde over een op handen zijnde Duitse inval in 1940 terwijl hij en z’n hele regering al in Londen zat..

  Ik bedoel dit te zeggen. De menselijke maatstaf van bestuurders (de overheid) is recht evenredig met hun bestaan als “vertegenwoordiger van het volk” en zodra je dat krediet verspeelt.. tsja.. bijv. door paniek te zaaien, of door te vertellen dat er lekkende kernreactoren zijn met een desastreuse invloed op het bestaan en het environment van die mens.. tsja… dan lieg je er lustig op los. Er is dus niets menselijk vreemd aan het handelen van onze “regering” ofwel “gekozen” vertegenwoordiger die dik betaald door het leven gaan. Liegen hoort bij het politieke metier. Al 3000 jaar lang of zolang er al geschiedschrijving bestaat is dat zo.
  Wat levert “de waarheid” op? Zo zullen onze politici zich afvragen “dat in het belang is van onze kiezers?” Dat domme stemvolk? (Dit laatste slikken ze in). “Helemaal niets!” De kernreactor is lek en dat was een kwestie van onvoorziene overmacht. Wat ik wil zeggen is dat “het menselijk handelen van politici en van eenieder z’n menselijke beperkingen kent”.

  Vraag blijft wel of je het domme volk ondertussen na 3000 jaar toch niet wat wijzer wil maken. “Nee!” Zeggen de politici want dat betekent weer ons einde. En zo draait de wereld verder in onwetendheid ten voordele van “de politiek”, “de intelligentsia”, “de religie”, en de “pers en media” die ook geen belang hebben dat die domme kiezer – die geen kiezer is maar een domme stemmer – wat wijzer wordt.
  Op naar het jaar 2050! Met ca. 9,2 miljard van die stommelingen. Men amusere zich verder..
  ==
  ps
  Trekt u even wat parallellen met een niet te verkopen gevaarlijke VGS ofwel gifbelt te Maarssen en u snapt bovenstaand comment…

 36. jan bouma 27 maart 2011 om 07:22

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  Idem: div. blogs (bij hoge uitzondering de “zondagochtendoverpeinzing” ook op dit blog)
  ==
  Verbazing? Ja! De at random generator koos pg. 166. Misschien wel de belangrijkste van het hele boek. Er valt niet te sjoemelen met die keuzebepaling; dat heb ik ook niet gedaan. Dus ik druk die pg. hierbij (gedeeltelijk) af.
  ==
  Maar inderdaad; ze kunnen zich alsnog revancheren. En u hoeft er slechts over te spreken; u wist inderdaad nog van niets, en ondertussen…

  Ligt onverwoestbaar dit boek, de Mithrastempel, de schilderijencollectie en de wereldtuin tastbaar in dat Hollandse landschap en je zou net zo goed kunnen proberen de Egyptische piramides te verwijderen of willen beweren dat ze er niet zijn of… willen beweren dat u niet leest wat u leest. Ze hebben dus een probleem. Ze kunnen en mogen mij dagvaarden als ze de moed daartoe zouden hebben; mijn verweer is veelomvattend en uitputtend.
  En als zij dat allemaal – ten negatieve – toch zullen doen, zullen zij tegelijkertijd daardoor bevestigen al datgene wat ik daaromtrent in voorgaande regels al heb opgemerkt en zullen zij zich dan ook hebben vergrepen aan dit werk en… aan uw 21e eeuws intellect; zij zullen zich hebben verraden want hun “wereldinrichtingen” voldoen niet aan de zelfs minimaal te stellen eisen die daaraan in dit tijdperk gesteld moeten worden om een toekomst voor u en uw kinderen te waarborgen. De sociaal-economische integratie van allerlei groeperingen, waaronder die van de domeinjagers, die hun identiteit willen handhaven en bevestigen ten nadele van het algemene belang, zullen uiteindelijk worden afgerekend op hun nettoproductiviteit ter zake de materiele bijdrage (‘das Fressen’) die de Werdegang der Menschen bepaalt en aan de wereld kan worden aangeboden. Vanzelfsprekend zal ‘das Fressen’ ook omvatten ons verworven culturele erfgoed naast het behoud van onze natuurlijke environment; de dieren en de planten; onze natuur. Zonder die conditionering zal het immers ook niet lukken om de homo sapies sapiens te laten overleven.
  We hebben echter begrepen en verstaan dat “de macht” ge-de-po-li-ti-seerd moet worden en NIET het volk. Het is onmogelijk om het behoud en de survival van de mensheid op deze planeet te blijven baseren op louter en alleen de machtsfactoren van het getal der bevolkingsomvang, de economische macht, de militaire macht of de religieuze macht van welk volk dan ook zoals we die tot op heden kennen.
  U wordt vriendelijk verzocht het bovenstaande enige malen te herlezen totdat u volledig begrijpt de immense betekenis van deze revolutionaire omslag in het denken. Het is de kern van dit hoofdstuk.
  ==
  Tsja… Ik denk – terug bij het onderwerp van dit blog – dat het inderdaad TIJD wordt.
  Allen een goeie zondag en tot volgende week voor weer een at random gekozen pagina uit het Boek der Boeken…:))

 37. jan bouma 29 maart 2011 om 11:46

  Context: juridische blog
  ==
  Procesinfo. t.b.v. Mw. Mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de hoorzitting van 29 april a.s.
  ===============================================================

  Zojuist sprak ik telefonisch de Griffier, dhr. Theo van Waes, m.b.t. mijn email aan hem, en via hem aan de Raad van de gemeente Stichtse Vecht. Ik informeerde naar de status van mijn email. Zie mijn posting hierboven d.d. 20 maart 2011.
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: theo.van.waes@stichtsevecht.nl
  Sent: Saturday, March 19, 2011 9:34 AM
  Subject: Aan de Raad
  ==
  Dhr. Van Waes zal conform mijn verzoek mijn email t.b.v. de Raad niet agenderen als “ingekomen stuk” maar als onderwerp dat de Raad aangaat en daarom een plenaire behandeling vereist plus een uitspraak. Te vaak ben ik in het verleden door “de Raad” afgeserveerd. Mijn email is volstrekt duidelijk; ook wat betreft de rechtsvraag en de positionering van de Raad. Helaas kan ik de rechter waarschijnlijk niet tijdig informeren voor a.s. 29 april (de hoorzitting) omdat de eerstvolgende raadsvergadering kennelijk ook op of omtrent 29 april is geagendeerd. Wat we wel afspraken was dat ik de komende week (weken) door dhr. Van Waes zal worden geïnformeerd. Het dossier was hem tot op heden niet duidelijk.
  ==

 38. jan bouma 30 maart 2011 om 07:52

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…00:09
  Ook goeiemorgen. M.b.t. je reactie “het lijkt de regering wel..”; volkomen gelijk. De tragiek is echter dat het corrupte systeem tegen de klippen op werkt. Kijk! Je hebt de ontwikkeling naar een steeds meer “democratische staatsinrichting” maar die blijkt dan weer in contradictie met de corruptie! Anders gezegd: op papier mooie wetten maken over “inspraak”, “ontvlechting van verantwoordelijkheden”, maar als puntje bij het paaltje komt (- het Kadaster is onderweg! -) dan blijkt a l l e s één grote corrupte klerebende! Zie als bewijs nu even de volgende link:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_dualisering_gemeentebestuur
  en wat ik aan de Griffier van Stichtse Vecht doorzond. De man blijkt niet goed te functioneren want hij had het over “…of het Praesidium mijn agendapunt voor een raadsvergadering wel of niet zou accepteren…” waarmee we natuurlijk nog net zo ver zijn als in de ouwe feodale tijd! Over TIJD gesproken. Enfin, mijn portie gramschap zit er weer op want tenslotte ben ik toch “de boze man”.

  Amuseer je; en werk ze… Tot later.

 39. jan bouma 30 maart 2011 om 18:43

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…12:59

  Ernst en luim?

  Eerst maar even over “de tijd” en het (soms) fatale tijdsverloop m.b.t. het Kadaster en zgn. “registergoed” ofwel het onroerend goed. De meeste mensen denken dat een ongestoord bezit van 20 jaar of meer automatisch leidt tot verkrijging… Dit is niet zo. Het Burgelijk Wetboek zegt daarover in Art. 99: Burgerlijk Wetboek Boek 3
  Afdeling 3. Verkrijging en verlies door verjaring
  Artikel 99
  1 Rechten op roerende zaken die niet-registergoederen zijn, en rechten aan toonder of order worden door een bezitter te goeder trouw verkregen door een onafgebroken bezit van 3 jaren, andere goederen door een onafgebroken bezit van tien jaren.

  Dus dat betekent voor mijn buurman dat het wederrechtelijk gebruik door hem van m’n eigendom moet stoppen want het o.g. werd in 2004 door mij verworven. Plus 10 jaar is 2014… Het gaat om ca. de helft van een schiereiland achter Villa Mithras (rechts) en meet ca. 60 a 70 mtr. diep x ca. 20 mtr. breed ofwel ca. 1200 a 1400 m2. Nu kan ik het kadaster wel laten komen maar als dan al op een duidelijke tekening blijkt (die m’n advocaat hem nog wel zal toezenden) dat hij zich vergrijpt (met een hoop sores ook nog) aan die 1200 a 1400 m2 dan moet je wel ingrijpen maar hij kan dan ook die (overbodige) kadasterkosten gaan betalen van 580 euro. Immers weggegooid geld: de tekening/uittreksels zijn al duidelijk genoeg. Toch heb je voor een rechtszaak een verslag van het Kadaster nodig…

  Wat het zgn. nieuwe “gedualiseerde gemeentebestuur” betreft vanaf 2007… Ja! Het is nog net zo corrupt als in de feodale TIJD. Alle tricky onderwerpen worden eenvoudigweg dan niet geagendeerd maar als… “ingekomen stuk voor kennisneming aangenomen”. Zo heb ik nu vanaf 2004 (ook tijd) alle gemeenteraden hier in Stichtse Vecht (voorheen Maarssen) kunnen beschuldigen te zijn een criminele organisatie ex Art. 140 WvSr. Dit is geen flauwekul zoals je weet want de criminelen wensen niet geconfronteerd te worden met de 8 HA voormalige gesloten stort (VGS) ofwel een gifbelt in de Vecht en waarin een partij vaten ligt ter grootte van een half voetbalveld. Dat was al bekend in 1989 (!) toen ik dat meldde maar er wordt nu binnenkort “nader onderzoek naar gedaan”. Net zoals de voorbije 22 jaar dus… Is ook EEN TIJDSVERLOOP. “Nou” zegt de gemeente “er zijn nog geen dooien gevallen” en dus is er niks aan de hand. “…Ken ik wel effe vange de WOZ?” Mafia dus!

  Ik ben nou op zoek naar iemand die er ‘s zomers in wil gaan zwemmen en graag wat wil afvallen want binnen een half uur zwemmen stapt die iemand er als een geraamte uit! Steek je teen in het water… ben je ‘m kwijt! “Opgelost!”
  Zogezegd.

  Enfin. De dames komen zo dadelijk weer. Tot morgen.. Of ik zie nog wel zoveel eerder.

 40. jan bouma 1 april 2011 om 06:40

  Context: (ondermeer)@ Klokkenluideronline
  zie: http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  ==
  jan bouma
  1 april, 2011 om 07:24
  Gelet op het evidente verraad van Teeven aan de ouders van Marianne Vaatstra zou hij onmiddellijk z’n biezen moeten pakken. Wegwezen! Blockhead!
  ———————————————————–
  Off topic maar ook onderstaand bericht hoort op KLOL.

  Iets anders maar ook weer niet. Verraad en leugen in de Telegraaf en bij Matthijs van Nieuwkerk (DWDD) alhoewel Van Nieuwkerk er niets vanaf zal hebben geweten dat hij eergisterenavond met nog een verrader aan tafel zat. Ik heb het over Ernst Daniel Smid die, ondermeer via de Telegraaf, z’n j a t w e r k proclameert. Onderstaande emailwisseling tussen mij en Hugo van Neck bewijst het verraad van Ernst Daniel Smid en zijn jatwerk van een goed idee. De Telegraaf had natuurlijk geen trek in een correctie!
  Zie verder: @aadverbaast.wordpress.
  Kopie:
  ==
  Ik zie in de herhaling via TV Tutti de uitzending gisterenavond van DWDD. Zie ik daar op het eind van de uitzending tot m’n stomme verbazing ERNST DANIEL SMID met een g e j a t idee mooie sier maken bij Matthijs van Nieuwkerk. Er stond ook al een artikel in de Telegraaf over… Als bewijs van zijn verraad en jatwerk (want het idee was van mij en van Hugo van Neck) druk ik hierbij af de emailwisseling tussen mij en Hugo van Neck:
  ==
  Van: villamithras@planet.nl
  Aan: “Hugo van Neck”
  Onderwerp: Fw: Ernst Daniël Smid
  Datum: donderdag 31 maart 2011 11:04

  mijn onovertroffen archief… ik kan de klootzak zo opknopen door onderstaand bewijs te mailen aan de redactie van dwdd maar je kan het ook zelf doen want als ik het doe vloek ik de hele zooi aan gort..

  —– Original Message —–
  From: Hugo van Neck
  To: Jan Bouma
  Sent: Friday, January 28, 2011 7:05 PM
  Subject: Fw: Ernst Daniël Smid

  From: Hugo van Neck
  To: Hugo van Neck (van-neck.org)
  Sent: Friday, January 28, 2011 6:01 PM
  Subject: Ernst Daniël Smid

  Jan, kijk effe mee of dit zo goed is.

  Beste Ernst Daniël,
  Dat was een fijn gesprek met een prettig mens. Ik besloot je maar niet te overstelpen met “moet je mij és horen”zaken”, alhoewel ik er toch wel aan hecht dat je aantal dingen op youtube even zou willen beluisteren zoals b.v. http://www.youtube.com/watch?v=EFU00A... Loop eens door die filmpjes heen, (in de zoekbalk Hugo van Neck intoetsen) het zegt meer dan erover praten. Ook een aantal recensies die op mijn website staan http://www.hugovanneck.nl geven goed weer wat ik graag doe en goed kan.
  Als liefhebber van “merckwaerdighe saecken” kun je e.e.a. wel waarderen denk ik.

  Wat betreft de format voor een TV tegenhanger van zaken als “Idols” en aanverwante verschijnselen; ik denk dat : “De Beste …Van Nederland” een eindeloze reeks mogelijkheden biedt. Binnen het item “muziek” is de piano het meest voor de hand liggende instrument om mee te beginnen. Als vervolg op het item “muziek” kan een omroep zonder enige moeite “improvisator”veranderen in “redenaar” of bedenk het maar. Er zijn vele mogelijkheden. Jre kunt het zo gek niet bedenken.

  Zo’n serie kan zichzelf eindeloos vernieuwen zonder ooit te hoeven worden gestopt wegens uitputting.

  als de cirkel rond is kan alles weer opnieuw beginnen.

  De eerste waar ik -inhakend op de huidige trent- aan denk is dus “De Beste Improvisator Van Nederland”. Ik verwacht een grote hoeveelheid nooit eerder verwachtte en nog nooit vertoonde beelden als doorsnede van de samenleving. Mensen uit alle gelederen zullen zich aangesproken voelen zich hier voor op te geven. Ongetwijfeld zullen zich ook bijzondere talenten melden die nooit eerder de kans kregen (als amateur) zich binnen die discipline te profileren.

  Het zou voor een geïnteresseerde omroep een gouden greep kunnen zijn.

  Wel hoop ik bij voorbaat dat ik dit idee niet plotseling gerealiseerd zie en ik slechts de bron van het idee was.

  Dit overkwam mij begin 70er jaren.

  Als je het met iemand bespreekt zeg dan het ons idee is en er zodoende enige rechten aan verbinden, dan gaat men er wellicht niet mee aan de haal.

  Tot zover dit onderwerp.

  Goed dat er in Emmen een vleugel staat. Laat mij nog weten hoe laat ik er moet zijn.

  Lieve groet,

  Hugo
  ============================================================

  Kijk! Zeg ik dan. Ratten en verraders zijn er blijkbaar altijd en overal en zeker ook in dat “muzikale wereldje” waar alles van jatwerk aan elkaar hangt… Enfin. Dit moest ik even kwijt…
  (Ik ga me nu even bezinnen op de vraag of ik Matthijs van Nieuwkerk wel of niet ga inlichten. Eerder zagen we in zijn programma H.J.A. Hofland al… waar ik ook het nodige over opmerkte m.b.t. zijn hoofdredacteur Vandermeersch (NRC). Ben benieuwd of die Van Nieuwkerk wel of niet gevoelig is voor bovenstaand verslag. Ik liep eens ter plekke door z’n opnamestudio en komt er een onderknuppel mij vertellen dat de grote presentator dat toch niet zo wenste… Sterallures ja.
  Men amusere zich… )
  ==

 41. jan bouma 1 april 2011 om 16:27

  Context: juridisch blog
  ==
  Bouma 01-04-2011 17:23
  Procesinfo. t.b.v. Mw. Mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 29 april 2011.
  =============================================================
  Van:
  Aan: “A.P. van Stralen”
  Onderwerp: Fw: 2010-09-13 -134849- Brief GELD2
  Datum: vrijdag 1 april 2011 17:13

  Hoi René,

  tkn. we komen er wel…

  groet! en prettig weekend..jb

  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: theo.van.waes@stichtsevecht.nl
  Sent: Friday, April 01, 2011 5:09 PM
  Subject: 2010-09-13 -134849- Brief GELD2

  Geachte heer Van Waes,
  Griffier van de gemeente Stichtse Vecht

  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl

  Svp ter kennisneming de bijlage. De betrokken afdeling en de betrokken persoon is de heer H.P. de Beer. Doorkiesno. tel. 254246.

  Onnodig te zeggen dat de strijd met de gemeente hierdoor enorm escaleert. De kostenvergoeding komt mij, (mijn) advocaat toe en er is uiteraard geen verrekening mogelijk. Het totaal te vorderen bedrag is Euro: 915,–

  Daarnaast is er bij mij op 19 juni 2009 een concertvleugel wederrechtelijk door de gemeente “in beslag” genomen waarvan de waarde zelfs de betwiste WOZ-vordering ruim overtrof maar daarover krijg ik ook geen afrekening. Laat staan dat op grond van nu 2 vonnissen die concertvleugel al lang weer terugbezorgd zou moeten zijn! Met excuses uiteraard.
  Etc. etc.

  Kortom de gemeente is in strijd met alle normen verkeerd bezig. Ik behoud mij de vrijheid tot verdere acties.

  Hoop spoedig iets van u te vernemen. Ook over uw contacten met de Raad inzake de agendering op de raadsagenda voor een inhoudelijke behandeling voor de eerstkomende raadsvergadering.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

 42. jan bouma 2 april 2011 om 07:01

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  (mijn comment is ook zeer toepasselijk voor dit blog…)
  ==
  Laten we de oorzaak benoemen. Zolang er geschiedschrijving bestaat is er sprake van moord en doodslag (o.a. Kaïn), oorlog en geweld en het misbruik van macht. Deze toestand wordt als “vanzelfsprekend” geacht. Alles in het kader van het gezegde “hou jij ze dom, dan hou ik ze arm” en alles in het kader van de foute belanghebbende machthebbers. De religies spelen hun belangrijke rol. Het is ook wel handig dat je als “wereldse vorst” ook nog een of andere “God” als Allah of Christus etc. erbij betrekken kan ter “legitimatie” van de wantoestand. Derhalve concludeer ik: “verbrandt de zgn. “heilige Boeken!” (En leest u nog maar slechts mijn Boek want daarin wordt niet opgeroepen tot moord en doodslag):))

  Daaruit zal overigens morgenochtend weer een at random gekozen pagina worden geciteerd.

  Tenslotte ter kennisneming navolgend citaat van Confucius (want de wijsheden zijn ook van alle tijden).

  “… If a country had none but good rulers for a hundred years,
  crime might be stamped out and the death penalty abolished…”

  Tot morgen vrienden. Het wordt een mooie dag zo is mij verzekerd….
  ==

 43. jan bouma 3 april 2011 om 06:39

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  Allereerst wens ik mij even door u te laten bejubelen want vandaag ben ik 65 jaar oud geworden en vier ik mijn verjaardag. Ja, dank u voor alle goede wensen van de goedwillenden alhoewel er velen zijn die liever zouden zien dat ik “vandaag nog de pijp uit zou gaan” (waaronder natuurlijk de criminelen van de gemeente Stichtse Vecht die nu ook nog weigeren mij de proceskosten en griffierechten te betalen zoals de rechter ze bevolen had bij vonnis van 19 januari 2011! Mijn concertvleugel (door de criminelen gestolen) is ook nog steeds niet terug. Enz. enz. enz. zie mijn juridische blog.
  ==============================================================

  Vervolgens gaan we over tot de orde van de dag. En dat is een at random gekozen pagina door @Aadverbaasts at random generator. Men zoekt – qua inhoud – naar aansluitingen met het lopende blog. Dat gaat over moord, de doodstraf, oorlogsvoering (WO II bijvoorbeeld met ca. 50 miljoen doden – burgers en militairen) en die toestand duurt voort tot op de dag van vandaag. Nu schreef ik al vaker over het belang van een onderkenning van het aloude adagium: “hou jij ze dom, dan hou ik ze arm”. Van belang zijn dan natuurlijk “de pers en media” want die behoren ervoor te zorgen dat u natuurlijk minder dom wordt! Welnu! De at random generator koos pagina 255. En na enig nadenken zag ik het belang van die keuze. Het is een antwoord van de Secretaris van het Genootschap van Hoofdredacteuren (destijds, 2004) Tonnie van der Meulen. Hans Laroes (NOS) hoort er ook bij net zo goed als nu Vandermeersch, Remarque, etc. Onnodig te zeggen dat die Tonnie van der Meulen terecht ellendig aan zijn eind komt in Keyzers Bodega net zo goed als de rest van de Pers en Media. Ze blijken allemaal corrupt. Enfin. Van der Meulen schreef me navolgend shit-antwoord: (zie pg. 255)
  ==
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: dinsdag 17 februari 2004 11:15
  Aan: Meulen, Tony van der
  Onderwerp: Fw: “….NRC…; doe er Uw voordeel mee….”

  Geachte heer Van der Meulen,

  17 februari 2004

  Geachte heer Bouma, uw mails zijn voor mij te ingewikkeld om te beantwoorden, wilt u er daarom mee ophouden?!
  Met dank en groet
  t. vd meulen
  ==
  Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat je met een dodelijke pen ook een moord mag beschrijven zolang dat een virtuele “moord” is en literair verantwoord. Want zoals Elsschot al wist in zijn beroemde citaat: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”. (Hij wilde toen z’n vrouw vermoorden maar het kwam er maar niet van…) http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=7622

  Allen een goeie dag.

 44. jan bouma 4 april 2011 om 13:54

  04-04-2011 14:51
  Context: juridisch blog
  ==
  04-04-2011 14:35
  Procesinfo. t.b.v. “de heffingsambtenaar”; Jokkie-Jokkie De Beer van de gemeente Stichtse Vecht.
  Voor zover ik kan constateren bestaat Art. 24 Invorderingswet 1990 niet eens… Enfin. Zoekt u met mij mee: wetten.overheid.nl/BWBR0004770…
  ??????????

 45. jan bouma 6 april 2011 om 08:49

  06-04-2011 09:47
  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…17:18
  Ook goeiemorgen.
  Inzake die “gezondheidsmafia” (en dus de verkeerde geldstromen) zou ik willen opmerken dat “de mensen die de handen aan het bed leveren” beter de ontvangers kunnen zijn van “de geldstromen”. Alleen miljarden bezuinigen om der wille van die bezuigingen, daar ben ik ook geen voorstander van. De economie krimpt, de koopkracht daalt en per saldo is die neerwaartse spiraal weer de oorzaak van de financiële crisis. Dus: net zoals met de “kosten tbv het militaire industriële complex”: herzie en besteed de geldstromen anders. Willen we wereldwijd gaan concurreren zoals Tinbergen voorzag dan moet er nog gigantisch veel meer bezuinigd gaan worden; miljarden en miljarden moeten dan uit onze economiën geperst worden. Dus: herzie de besteding van de geldstromen. Idem met “de banken en hun bonussen”; ook een hot item. Enfin. Een lesje internationale macro-economie hierbij.

  @Kletersteeg.
  Vraag je eens af de redenen waarom je tegen een wereldraad bent. Ik zie niks in militair geweld en kolonisatie van landen. Die praktijk bleek nog nooit op lange termijn te werken. Kijk naar dhr. Adolf Hitler en soortgeliijke dictators.

  @Geroma….als ik mag. (“Nee. Je mag niet..!” :))
  Uiteraard blijft noodweer toegestaan uit zelfverdediging. Het wordt foute boel wanneer het geweld en de doodstraf “geïnstitutionaliseerd”, dus als misbruiik van de staatsmacht, worden toegepast. Om dit te verhinderen heb je een integere wereldraad nodig.

  So far even.

  ps
  @Aad… ik ken de oenothera ofwel de Teunisbloem goed; is een belangrijke plant in de wereldtuin. Groeit graag op wat arme zandige grond en zaait zich wat uit. Heb je wel eens je neus gestoken in die grote knalgele kelken als die ’s avonds opengaan? Enorm veel stuifmeel. Alsof je “coke” hebt gesnoven maar dan lekkerder.

  @Allen: werk ze!
  ==

 46. jan bouma 7 april 2011 om 08:32

  1) Context: VKblog en V.blog van @Developer.
  2) Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  ad 1: @Fred…Thx. Ik ga proberen met @Developer even wat afspreken dat “en” + “en” betekent dat ik op meerdere fronten blogs in de lucht wil houden. 1 + 1 = 2 tenslotte. Bovendien winkel ik graag in meerdere supermarkten en wil me niet beperken tot één winkel. Wat is daar op tegen?

  Inzake mijn comment voor vandaag zie:
  ad 2: @Aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad
  Ook goeiemorgen.
  Allereerst wil ik opmerken dat, ondanks mijn advies om dit blog onder de aandacht te brengen van alle betrokkenen, als GGZ, Parlement, “de sector”, “het publiek” als belanghebbenden, dat dit blog onder de noemer van.. == GGZ. Graaiers, Gauwdieven en Zakkenvullers == uiteraard een dermate negatief etiket van je heeft gekregen dat diegenen die het aangaat natuurlijk “zeer verontwaardigd” zullen zijn… En je nota niet zullen willen lezen.

  Kijk! Als ik – terecht overigens – al die criminelen aanklaag waar ik mee te maken heb… tsja… daar zitten ze natuurlijk niet op te wachten! Dus verwijs ik je naar één van mijn preken om… “de toon te matigen, te kruipen over de vloer, ze op te hemelen dat ze als criminelen ook nog enige betekenis hebben in deze maatschappij..” Al was het maar om onze gevangenissen mee te vullen en dus voor het personeel van die gevangenissen, de rechtspraak, de politie en recherche etc. etc. van groot belang zijn!!!
  of zie ik dit verkeerd? :))
  Enfin.. De dag is weer goed begonnen. Amuseer je!
  @Allen: werk ze.
  ==

 47. jan bouma 7 april 2011 om 18:34

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…17:27
  Goeie opmerking inzake “de pers en media” die het laten afweten. Sommige zaken, die evident fout zitten in onze samenleving, worden door “de pers en media” stilzwijgend maar geïncorporeerd met het (veronderstelde) besef “er is toch niets aan te doen, zo is het nu eenmaal”. Een onaanvaardbaar en te makkelijk standpunt. Hoef je je nek niet uit te steken en hobbel je als “hoernalist” gewoon maar voort. Mijn minachting voor pers en media, idem die ik heb tegen de corrupte politici, is er anderzijds tegelijkertijd de oorzaak van dat ze je “links laten liggen”. Dan is zgn. je onverbloemde kritiek de oorzaak dat ze je verhaal niet willen afdrukken in hun kranten noch willen bespreken in hun gremia.

  In mijn geval. Ik tracht die plaatselijke politiek hier, alle politieke partijen, in Vechtse Sticht na 7 jaar strijd en het winnen van een paar processen nu te bewegen om mijn zaak eens op de raadsagenda te zetten. Je informeert dan de Griffier, Theo van Waes, je voert een telefoongesprek met deez of geene, waaronder zijn secretaresse, belt eens met een “raadslid” maar de teneur is duidelijk. “Laat de rechter het maar uitzoeken”; ofwel ze bestrijden de noodzaak tot agendering in ons zgn. “dualistische bestel sinds 2002!”
  Ondertussen levert zo’n gemeenteraad zich uit aan een College van B&W en de ambtenaren. Ze verzaken weliswaar in hun eedsaflegging bij aantreden om “de wetten te respecteren”. Want de rechter veroordeelde immers al het College van B&W.

  Zakkenvullen is het enige dat gebeurt. Voor spek en bonen zitten ze daar. Vergelijk een gemeenteraad met een “parlement”, een redactie van pers en media, een van de vele raden op het gebied van de gezondheidszorg of n’importe welke organisatie dan ook. “Horen, zien en zwijgen”; voor de rest? Zakkenvullen.

  Nu stel ik me voor dat dit blog nadrukkelijk onder de aandacht wordt gebracht van o.a. dat GGZ en met het dringende verzoek erop te reageren. Niet dat het veel uitmaakt want lafheid is natuurlijk ook hun parool.

  En voor de rest? Zakkenvullen!
  :))
  Tot morgen!

 48. jan bouma 7 april 2011 om 18:37

  Re: “Het Vechtse Gesticht” dient natuurlijk gelezen te worden als Stichtse Vecht! De nieuwe gemeente per 1 januari 2011. Voorheen waren dat de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen.

 49. jan bouma 8 april 2011 om 08:42

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==voor de links zie aldaar==
  ==
  @Aad
  Ook goeiemorgen.
  (macro = micro)
  Een paar feiten nog maar eens onder de loep m.b.t. de functie van ‘geld’, de maak- en haalbaarheid van (moderne) samenlevingen in relatie met de minderbedeelden – het overgrote deel op de wereld -, de functie van ‘exponentiële groei’ (en de grenzen daarvan), en de noodzaak van een integere wereldraad als slot. Obama zal zijn begroting per definitie niet sluitend krijgen; althans niet op een ouderwetse wijze volgens de dictatuur van de financiële markt en waarbij de dollar (en de Euro) “verdedigd” kunnen worden. All het vorenstaande geadstrueerd aan de hand van een drietal jouw al bekende youtube-filmpjes maar ze kunnen niet genoeg herhaald worden…

  1. Wat is geld? Interessant voor Ierland, Portugal, Spanje maar ook de zgn. ‘sterke EU-landen’.
  http://www.youtube.com/watch?v=_dmPchuXIXQ – 5 afleveringen van der Zeitgeist.

  2. De rol van de grote internationals.

  3. Exponentiële groei als basis voor de economieën.

  Enfin… Allen een goeie dag. Trichet kan het vergeten dat zijn “reddingsoperaties” aan Ierland en Portugal, enz. ook maar iets oplossen anders dan dat er “bedrukt papier” door de ECB wordt uitgegeven met oninbare terugbetalingen. Jan Kees de Jager weet dit ook wel maar the show must go on. Gelukkig kon de banksector nog wel 550 miljoen aan bonussen uitdelen! )

  Men amusere zich.

 50. jan bouma 8 april 2011 om 09:36

  t.a.v. de bankiers nog aanvullende info.

  ook Zeitgeist; Addendum no. 3 van 1/13.

 51. jan bouma 9 april 2011 om 07:19

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  Aad…ook goeiemorgen.
  @Simen Vrederat….1:08 …….schetst ook een aardig beeld! “Van hoe het (niet) werkt!”

  Voor de rest voor vandaag. Je prakkiseert continu op de dan wel te bieden antwoorden m.b.t. de grote zaken waarover het gaat. En binnen dat kader zond ik aan Jan Kees de Jager, onze minister van Financiën, de navolgende raadgeving. Men kijkt ook nog even naar die youtubefilmpjes hierboven die ik gisteren plaatste om 9:36 uur. Dan ontstaat dat coherente beeld voor de oplossingen.
  Mail aan onze Min. van Financiën d.d. 24 maart 2011
  ==
  Van:
  Aan:
  Onderwerp: Euro-crisis
  Datum: donderdag 24 maart 2011 13:24

  Excellentie,

  M.b.t. de eurocrisis zou ik u willen verwijzen naar mijn voorstellen die ik in mijn boek uitleg. En waarover ik Drs. J. Prij van uw CDV vorig jaar al berichtte. De crux van dat verhaal is dat de econoom Dr. J. Tinbergen, jaren ’60 vdve nu gelijk krijgt met zijn stelling: “Zorg nou voor een evenwichtige en gelijktijdige koopkrachtontwikkeling wereldwijd en tegelijkertijd”. Binnen dat kader verdedig ik een mondiale aanpak. Zowel t.a.v. de thans nog te verdedigen munten als dollar en euro. Er dient m.i. één wereldmunt te komen die ten behoeve van alle wereldbewoners geldigheid krijgt. De onevenwichtigheden terzake die koopkracht vertalen zich in de huidige crisis. Derhalve wil ik mij slechts eenmaal tot u richten met verwijzing naar mijn boek waarvan de titel niets te raden laat: “May all other flags burn in hell”. Dat boek beoogt geen bloedige revolutie maar een intellectuele bloedeloze revolutie. Enfin.. Uw voormalige MP riep eens op tot “participatie van de intelligentsia” een paar jaar geleden. Ik zond hem tweemaal toe mijn boek. (Hij zou het niet hebben ontvangen op zijn Ministerie van Alg. Zaken). Zonder enige response.

  Het “antwoord” van Drs. J. Prij was beneden elk peil. Samenvattend:
  Ik stel voor:
  1. Één internationale munt; noemt u die bijv. “de Mithras”.
  2. Een afrekening tegen die ene munt van alle activa en passiva volgens “de Lieftinckmethode” waarbij dus niet rechtsgeldige verkregen assets, en die niet kunnen worden verantwoord, g e e n omwisseling krijgen tegen de nieuwe munt.

  Het gaat mij te ver om u alle details hierbij in een nutshell in een enkele email te duiden dus verwijs ik u naar het contact vorig jaar met Drs. J. Prij. Een link naar mijn boek is: http://www.villamithras.com/Extraatje...

  Nu mag ik ervan uitgaan dat u deze reactie op prijs stelt en dus mij idem een reactie zult bieden. Waarvoor dank bij voorbaat.

  Met vriendelijke groeten;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  ==
  …en u kunt er vergif op innemen dat de inspanning onbeantwoord zal blijven net zo goed als Aad Verbaasts inspanning voor wat common sense en voorstellen ter verbetering in “de gezondheidszorg” in dit blog. Met name gaat het dan om de verlegging van de bestaande geldstromen naar andere ontvangers; dus een herrangschikking van de beschikbare budgetten. Wil men dan zonodig “bezuinigen” (hetgeen niet mijn prioriteit is) dan kan men 1 a 2 miljard bezuinigen. Desgewenst dus.
  @Allen een goeie dag. Werk ze!
  ==

 52. jan bouma 9 april 2011 om 20:59

  Waarschuwing! En procesinfo. t.b.v. mw. mr. J.R. van Es- de Vries
  ===================================================
  Context: @Aadverbaast.wordpress.com
  Idem: @Klokkenluideronline
  ==
  @Aad…19:31…..Allereerst het drama vandaag in Alphen a/d Rijn. We dachten dat zoiets alleen in de VS, Duitsland voorkwam. Ook hier lopen er gekken rond..

  Iets anders.
  Via @Klokkenluideronline te vernemen navolgend bericht:
  zie: http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  ==
  @Micha Kat..12:19
  Idem: Gretha Muller

  Geen misverstand! Ik speel graag de advocaat van de duivel. We weten toch “hoe het werkt”. Schuld moet ondubbelzinnig, ja, driedubbel bewezen worden verklaard; onontkoombaar moet dan het bewijs geslikt worden. Immers de “geneigdheid” om tot veroordeling te komen schat ik niet hoog in.

  “Geheugenverlies”, “verkeerde interpretatie”, “zo niet bedoeld”… de mogelijkheden zijn legio voor de aangeklaagden om eronder uit te komen. En verder?

  We herinneren ons toch Donner inz. Demmink…”Er is zelfs geen sprake van rook, laat staan vuur!”

  En a l s die Kalbfleisch, Westenberg, Demmink werkelijk schuldig zijn dan moeten ze veroordeeld worden. Dat eist onze rechtsstaat waar ik inderdaad kotsmisselijk van word. Vgl. maar het “antwoord” dat ik kreeg van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie – de huichelaars – inzake de opheffing van de strafrechtelijke immuniteit van de Staat en diens ambtenaren. Kalbfleisch is ook een ambtenaar… )

  Zie mijn commentaar: http://www.pm.nl/artikel/632/de-straf...
  en zie mijn juridische Volkskrantblog; type in: Nimmer zal
  (via google)

  Wellicht wordt er door de Rechtbank Utrecht toch geschiedenis geschreven!

  Tot morgen voor een preek uit het Boek der Boeken. Zie andere blogs tenzij…..
  ==

 53. jan bouma 10 april 2011 om 07:14

  Context: @aadverbaast.wordpress,com
  ==
  @Aad en @allen: goeiemorgen.
  De keuze van de random generator viel op pg. 91. Een bijzondere bladzijde. Oordeelt uzelf. Een passende “preek” voor deze zondag.
  (gedeeltelijk pg. 91):
  ==
  ‘…Enfin, als u toch per sé wilt weten, en om andere redenen dan de vaststelling dan dat het gaat om het onschadelijke vrije seksuele plezier – in dat geval, zo zeg ik u, bent u er ook snel mee “klaar”… beste mevrouw en meneer, want dan hebt u een compleet verdorven en geperverteerde geest gelijk alle Bible-belters, waar ook ter wereld, die daarvoor een ongezonde belangstelling hebben.
  U kunt evenwel, omdat ik u nog niet geheel bevrijd acht, toch opgelucht ademhalen. “De Heere” heeft hier duidelijk op tijd bij “de schrijver” ingegrepen (zo denkt u) waardoor u en wij diens verdorven gedachten zullen kennen noch lezen. Door het ingrijpen van “de Heere” wordt er door “de schrijver”, zo verzucht u, toch maar mooi niets meer over geschreven: ‘Praise The Lord’… dat hier onze geliefde President dus ongeschonden uitkomt en gevrijwaard blijft van de liederlijkheden die Clinton beging. ‘Praise The Lord’ opnieuw voor zo’n deugdzame President, en eenieder zij verdoemd en zal eeuwig in de hel branden die hier anders over denkt want nog liever, zo merkt u op, zou u zich tegelijkertijd met dit schandelijk profane boek in brand steken om alreeds dan NU de tuchtiging te ondergaan die u anders zeker in de hel zal wachten wanneer u doorleest of twijfel zou hebben over onze rechtschapen President… ‘Praise The Lord’ die natuurlijk niet van de “vleselijke lusten” zal genieten…

  Waarom ik hier zo over doorzeur, is omdat ik u het psychologische profiel van “de belangrijkste man” op Aarde van dit moment, AD 2005, nog wat duiden wil.’
  ==
  Op deze pagina wordt de huichelarij in al z’n performances besproken. En de aansluiting met dit blog is dan gemaakt. De gegeven typering is van alle tijden al is op die pg. 91 e.v. President Bush (2005) onderwerp van de profilering. Ik raad u aan de rest van die pagina’s ook te lezen. D.w.z. als u 18 jaar of ouder bent! )
  Men amusere zich.

 54. jan bouma 10 april 2011 om 19:32

  Het doek “Bye”; zie de widgetruimte, had ook een link naar: When the man comes around van Johhny Cash. Verdween… Maar hierbij opnieuw: http://www.youtube.com/watch?v=k9IfHDi-2EA&feature=related

  De tekst:
  And I heard as it were the noise of thunder
  One of the four beasts saying come and see and I saw
  And behold a white horse

  There’s a man going around taking names
  And he decides who to free and who to blame
  Everybody won’t be treated all the same
  There’ll be a golden ladder reaching down
  When the Man comes around

  The hairs on your arm will stand up
  At the terror in each sip and in each sup
  Will you partake of that last offered cup?
  Or disappear into the potter’s ground
  When the Man comes around

  Hear the trumpets, hear the pipers
  One hundred million angels singing
  Multitudes are marching to the big kettledrum
  Voices calling, voices crying
  Some are born and some are dying
  It’s Alpha and Omega’s kingdom come

  And the whirlwind is in the thorn tree
  The virgins are all trimming their wicks
  The whirlwind is in the thorn tree
  It’s hard for thee to kick against the pricks

  Till Armageddon no shalam, no shalom
  Then the father hen will call his chickens home
  The wise man will bow down before the throne
  And at His feet they’ll cast their golden crowns
  When the Man comes around

  Whoever is unjust let him be unjust still
  Whoever is righteous let him be righteous still
  Whoever is filthy let him be filthy still
  Listen to the words long written down
  When the Man comes around

  Hear the trumpets, hear the pipers
  One hundred million angels singing
  Multitudes are marching to the big kettledrum
  Voices calling and voices crying
  Some are born and some are dying
  It’s Alpha and Omega’s kingdom come

  And the whirlwind is in the thorn tree
  The virgins are all trimming their wicks
  The whirlwind is in the thorn tree
  It’s hard for thee to kick against the pricks

  In measured hundred weight and penney pound
  When the Man comes around.

  Close (Spoken part)
  And I heard a voice in the midst of the four beasts
  And I looked and behold, a pale horse
  And his name that sat on him was Death
  And Hell followed with him.
  ==

 55. jan bouma 11 april 2011 om 06:20

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…1:13
  Okay.
  Voor deze ochtend alweer vroeg op de barricaden. Zie m’n comment bij @Klokkenluideronline.
  http://www.klokkenluideronline.nl/art... En wel in combinatie met de laatste postings hier op jouw blog; o.a. die van de @VSp.
  ==

  “..In het belang van het onderzoek kunnen wij nog niet alle vragen beantwoorden”. Zo luidt de reguliere dooddoener van het OM. De zaak wordt dan gesust en getraineerd totdat de media alweer achter de volgende oppervlakkige hype aangaan. Whatever.
  Vaststaat, die conclusie kunnen we nu al trekken, dat de verantwoordelijken hebben gefaald. Je laat een suïcidale psychiatrische patiënt niet met wapens los rondlopen. Voor de rest blijft het speculatie omtrent zeer veel vragen die het OM en de psychiaters zouden moeten beantwoorden. Evenwel: die beantwoording houdt tegelijkertijd in een zware beschuldiging aan het eigen adres. De slager moet zijn eigen verrotte vlees gaan keuren; snapt u.

  Maar… we wachten even op de volgende hype. Voorlopig moet er worden ‘gedownplayed’ “in het belang van de koppen die zouden moeten rollen”.
  ==
  Enfin. We snappen hoe het werkt. )
  @Allen: werk ze! Anders en beter.

 56. jan bouma 12 april 2011 om 09:32

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…Thanks. Ik heb een tip/vraag aan je inz. je kritieken m.b.t. het GGZ (toch onderwerp van dit blog). Is het niet mogelijk – ik denk het wel – om je brief/rapport van 9 kantjes te anonimiseren? En waarin toch een schat aan info. zal staan ter verbetering van de rendementen in de gezondheidszorg? Of van belang is voor misschien wel veel andere lotgenoten? Tenslotte ben je een expert geworden. Vervolgens het geanonimiseerde verslag opsturen naar het Ministerie van Volksgezondheid en wellicht ook vrijgeven voor publikatie. Het is maar een idee. Ik vind het knap zonde van je inspanningen als er geen resultaat uit voortvloeit dat in het algemene belang is. Bovendien moet de GGZ je serieuzer nemen. Zodra er “publiciteit” bijkomt dan wordt men wel alerter. Nogmaals: “niets moet, alles kan” zeg ik altijd maar.
  Overigens in dit verband las ik onlangs het stereotiepe jargon van de “management-maffia” die er alleen op uit zijn om als “consultants” al die “zorginstellingen” te adviseren tegen hoge kosten natuurlijk. Ze beloven in hun prospecti gouden bergen en “verbeteringsrendementen”. Wellicht dat hier ook eens naar gekeken kan worden.

  @VSp/Aad
  Idem goeiemorgen. Ik denk dat de jaarlijkse “veldslag” met de zwanen wel gestreden is. Ik verbaas me over de agressie van die beesten. Hun gedrag is deswege daarom niet tolerabel. En zeker niet in de wereldtuin hoewel die omschrijving zou inhouden dat ze er wel in passen. Maar ja, je stelt ook paal en perk aan ontoelaatbare woekerende planten als die Japanse Duizendknoop. Je moet wel.

  Allen een goeie dag…
  ==

 57. jan bouma 14 april 2011 om 07:20

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  Aad…10:48 ; ook goeiemorgen.
  Namens de dames van Villa Mithras. Dank! Toch zijn ze variabeler van fysiek uiterlijk dan jouw verzameling dames in het kunstwerk van dit blog. Ik heb met de dames gisterenavond een universeel geldend probleem besproken (o.a.) wat betreft het Darwinisme en de variëteit in levensvormen.
  Dat deed me denken aan een Vkblog van je (wanneer wordt dat een wordpress.archief of kan dat niet?) : http://www.vkblog.nl/bericht/349902/E...

  Enfin. Je ziet allerlei bespiegelingen omtrent kunst, overlevingskunst en de verschijningsvormen waaronder die ‘fractals’ ja.
  Allen een goeie dag. Werk ze.
  ==

 58. jan bouma 15 april 2011 om 13:03

  Procesinfo. t.b.v. mw Mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting voor a.s. 29 april; 11.00 uur.
  ==============================================================
  (kortheidshalve)
  – de gemeente Stichtse Vecht heeft tot op heden niet voldaan aan diverse criteria en blijft in gebreke.
  – er schijnt een “verweerschrift’ ingediend te zijn dat ik nog niet ken tegen ons Beroepschrift van 8 maart 2011. (de bekende processuele “timing” is aan de orde).
  – de gedupeerde buurman (zie posting hierboven van 5 maart; 7:48 uur) heeft op zijn aangetekende brief van 21 februari 2011, en die gericht was aan het Coll. van B&W van Stichtse Vecht, niet antwoord gekregen in die zin dat dat antwoord serieus kan worden genomen.
  – a.s. maandag zou ik gebeld worden door dhr. MONFILS van de gemeente Stichtse Vecht om te bezien of partijen tot een oplossing komen op basis van Art. 57 Wbb e.v. (m.b.t. Straatweg no. 178)
  – het zal dus wel aankomen op een Pleitnota 29 april a.s. tenzij dhr. Monfils mij iets concreets kan melden a.s. maandag.
  ============================================================

 59. jan bouma 16 april 2011 om 09:16

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…18:39… Zo is het.
  (off topic; een beetje)

  Wat nou zo aardig is aan die blogs is dat je verbanden kunt leggen. Bijvoorbeeld navolgend comment van mij op @Klokkenluideronline zie: http://www.klokkenluideronline.nl/art... met je vorige blog dat ging over de “graaiers en gauwdieven en zakkenvullers” (ofwel GGZ). Eén van Nederlands geruchtmakende zaken is nu gebarsten. Het gaat over “de chipshol-affaire” waar eenieder wel iets vanaf weet. De affaire duurt zo’n jaar of 17 voor de firma Poot. (Ik ben “pas” vanaf 2004 bezig). Maar ja… We wachten jouw inspanningen m.b.t. de GGZ nog even af. En ik leg nu de link naar je blog: “Natuurlijk mensenwerk”. En zo is de cirkel weer rond.
  ==
  jan bouma
  15 april, 2011 om 19:54
  1) De winst voor de rechtsstaat is onbecijferbaar (als deze kwestie finaal zal worden opgelost).
  2) De winst voor de fam. Poot is eveneens onbecijferbaar maar begint met een rechtsherstel en daarna.. tsja.. ik heb Poot Jr al horen verklaren dat ze er niet op uit zijn om ‘de Staat’ failliet te laten gaan en dus zou ik de rechters willen voorstellen dat er aan Poot Sr en Jr een acceptabel voorstel zal worden gedaan. Dus let op! Een voorstel dat niet de partijen Kalbfleisch/Westenberg/Schiphol zal conveniëren. Vervolgens zou de firma Chipshol zich alsnog kunnen gaan bemoeien met de ontwikkeling van Schiphol als motor van onze economie m.b.t. de betwiste locaties.

  Op gegeven ogenblik zal er toch een vergelijk, een compromis, moeten worden getroffen. De strafrechtelijke afhandeling m.b.t. Kalbfleisch/Westenberg en X? andere belanghebbenden dient dan nog wel even te gebeuren.
  Kalbfleisch krijgt bijv. 15 jaar cel. Westenberg idem.
  En uiteraard dienen ze Micha Kat te betalen en JDTV met ruime schadeverdoedingen.
  Komt alles weer goed. Aan het eind van deze klucht. Ook verdient natuurlijk de ex-vriendin van Kalbfleisch nog een standbeeld; door K. te betalen! )

  ps
  A.s. 29 april dient om 11.00 uur mijn rechtszaak. Ook bij de Rb Utrecht. En wel tegen een corrupte lokale overheid. Met de provincie Utrecht trof ik een akkoord. Nu de gemeente Stichtse Vecht nog (voorheen Maarssen geheten). Tweemaal kreeg ik al gelijk van de Rb. A.s. 29 april wordt dat vermoedelijk zeker de 3e keer! Info: zie m’n jur. Volkskrantblog: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/N...!
  ==
  @Allen: morgenochtend weer een willekeurige pagina uit het Boek der Boeken.
  Werk ze!

 60. jan bouma 16 april 2011 om 11:20

  Context: @klokkenluideronline
  ==
  Een relativering. Ook n.a.v. mijn comment hierboven van 9:53 uur.
  Kijk! Er bestaat geen zuiver altruïsme wat ons handelen verklaart/zou verklaren. Zelfs Moeder Teresa rekende er toch op dat zij een plaatsje hoger in de Hemel zou verwerven. Elk mens handelt dus uit goed begrepen eigenbelang. Als Micha Kat enerzijds/anderzijds bij de Telegraaf aan de slag zou zijn gegaan, dan wist hij bij voorbaat dat hij zou zich dienen te “confirmeren en conformeren” aan het platte opportunistische profiel van dat sensatieblad waarin de PVV’ers, en het oude “establishment” zich wel in herkennen.

  Het gaat dus altijd om het moment van de beslissing waarop je ja of nee zegt tegen een bepaalde zich aandienende constellatie.

  Goed! Die Kalbfleisch en die Westenberg zijn dus vanaf nu “exit!” volgens de publieke opinie die op zijn beurt weer bepaald wordt door plat opportunisme. Tsja.. het is en blijft een moeilijk vak: de waarheidsvinding.

  Oh ja! Mijn belang? Dat is de vernietiging van dit soort platte opportunistische lieden die zonodig hun eigen moeder verkopen net zoals ‘Mutter Courage’ van Berthold Brecht dat deed met haar kinderen die ze aan de oorlog verkocht. Zie: nl.wikipedia.org/wiki/Bertolt_…

  Ik schrijf hier Berthold met een “d” omdat dat de naam was bij zijn inschrijving in het geboorteregister. Iets wat velen niet weten.

 61. jan bouma 17 april 2011 om 08:15

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…16:41
  @Allen. Goeiemorgen.
  De at random generator koos pg. 67.

  Inderdaad! Alles om ons heen, de wereld, wat we ervan maken, zou de omschrijving van je blog kunnen krijgen en ook verdienen: “Natuurlijk mensenwerk!” Micro en macro. Kunst maar ook zoiets als ruzies. Pick your choice. Ik ga een gedeelte van die bladzijde 67 hier neerzetten en verbaas je over niets meer…
  Citaat:
  ==
  Vrouwe Justitia is weliswaar geblinddoekt maar weegt de balans tot er evenwicht is, en dat evenwicht bestaat niet zolang er een enkele natie w e l kernwapens heeft maar andere naties n i e t. (En ook deze conclusie…enz.; zie hiervoor)

  Tenslotte nog een belangrijke constatering: enerzijds bestaat er een onafwendbare oprukkende mondialisering waarbinnen anderzijds ook een heftige individualisering zich tegelijkertijd wil laten gelden; dit is een innerlijk tegenstrijdige ontwikkeling. De ‘domeinjagers’, die ten aanzien van de vorming van nieuwe ‘Staten’, door afscheidingen ontstaan, zich willen laten gelden eisen ook in economisch-cultureel-antropologisch opzicht de vereiste ‘identiteitsinvulling ten koste van andere identiteiten of naties.

  Uiteraard ontstaan er hierdoor zich continu voordoende conflicten en botsingen want de wet- en regelgeving, die per definitie zich globaliserend ontwikkelen, staan haaks op die anderzijds ook “gewenste” individualisering. Spottend zou men kunnen opmerken dat deze voortgezette individualisering ertoe leidt dat “eenieder zichzelf regelt en bepaalt wat hij wel of niet doet”. Nu zie en hoor ik de ‘neocons’ als Bolkestein en c.s. niet als ze voorgaande constateringen inhoudelijk zouden willen weerleggen want zij huldigen als neo-conservatieven danwel als neo-liberalen hun onjuist in praktijk gebrachte opvattingen. Zij worden daardoor in de ogen van ‘de terroristen’ (die zij terecht menen te moeten bestrijden) zelf ook terroristen… alleen van een ander kaliber. En daar valt weinig tegen in te brengen dat dat ook zo is. Hetzij nogmaals gesteld dat Vrouwe Justitia, ook internationaal rechtelijk, eerst dan stopt met wegen wanneer haar balans in absoluut evenwicht is.
  ==

  Wereldpolitiek? Ja. Ook op micro-niveau? Ja. Daarom draag ik dit fragment ook op aan de plaatselijke criminelen waaronder mijn buurman. De grap is dat Vrouwe Justitia op 29 april a.s. om 11.00 uur op het Vrouwe Justitiaplein te Utrecht, in de vorm van Mw. Mr. J.R. van Es- de Vries, als zodanig die rol zal vervullen. En daarom plaats ik dit fragment ook op mijn juridische blogs. Tevens verzoek ik alle lezers om het fragment zoveel mogelijk te kopiëren en te verspreiden. Een gedeeltelijke pagina 67 uit het Boek der Boeken.
  Allen een goeie zondag.

 62. jan bouma 18 april 2011 om 08:30

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…00:33
  Je slaat met je comment de spijker op z’n kop. Maar je hoorde ook dat alles zich nog maar moet “bewijzen” en dat het een “experiment” is; de gehele letterlijke cover-up. Er zijn absoluut parallellen met “mijn gifbelt” ware het wel met uiitzonderlijke verschillen dat vanuit de gifbelt ’t Slijk, ofwel ook een Voormalige Stort (VGS), het risico bestaat dat één van Nederlands grootste drinkwatergebieden – de Bethunepolder – bedreigd wordt door de zgn. “stortpluim”. Jargon! Indien er pesticiden in die stortpluim het wingebied – op slechts een paar honderd meter afstand ! – zitten dan zal de inname moeten worden gestopt. Er wordt ca. 35 miljoen kubieke meter “hoogwaardig” drinkwater gewonnen tot op heden. Heel Amsterdam wordt door “het Waternet” voorzien met ook nog een beetje door “Vitens”. Daarnaast is er nog een verschil met de Volgermeerpolder. Daarvan is de gemeente Amsterdam eigenaar; hier ben ik dat met nog een paar particulieren die aansprakelijk zijn bij calamiteiten. Ingewikkelde materie. Feit is dat de corrupte overheid mij geen onherroepelijke juridische vrijwaring wil geven voor die belt en die daardoor dus onverkoopbaar is. Zie Art. 75 Wbb.
  Voor de geïnteresseerden zet ik hier nu even neer mijn Vragenlijst die ik kortsloot tot op zekere hoogte met de Provincie Utrecht en…. met een door mij aangezochte deskundige bemiddelaar.
  ==
  Vragen en opmerkingen m.b.t. het onderzoek van de VGS (Het Slijk) te Stichtse Vecht (voorheen Maarssen) door – naam int.bekend beursgenoteerd bedrijf – i.v.m. een bespreking d.d. 7 februari 2011 op de locatie Villa Mithras. De vragen en opmerkingen zijn niet limitatief in die zin dat ze alles beantwoorden. Zie idem de brief van de Prov. Utrecht d.d. 16 december 2010 m.b.t. hun “aanpak” en met instemming en erkenning door de Provincie als “verworpen” moet worden beschouwd.

  1. Welk “specialistisch bureau” gaat onderzoek doen naar de vaten en de bodem?
  2. Hoe luidt exact de onderzoeksopdracht aan dat bureau?
  3. De (naam) kan zich hiermee verenigingen?
  4. Welke (ecologisch bedreigende) stoffen komen in oppervlakte- grondwater voor?
  5. Bij percolatie vanuit de stort is noodzakelijk de gifbelt te kennen?
  6. Bij welke overschrijding(en) van detectiewaarden moet er gesaneerd worden?
  7. Een scenario voor die sanering? Gevolgen voor de eigenaren.
  8. Welke laboratoria krijgen de onderzoeksresultaten?
  9. De (naam) neemt deel aan de bemonstering en het onderzoek?
  10. De (naam) laat de onderzoeksresultaten apart onderzoeken door eigen lab?
  11. Er dient onmiddellijk onderzoek gedaan te worden naar bodem en inhoud vaten?
  12. (Naam) geeft de criteria waarop onderzocht moet worden; niet de provincie?
  13. Registratie en uitkomsten van onderzoeken gaan naar 2 partijen?
  14. Die (ad 13) bepalen ook de noodzaak om wel/niet onmiddellijk te saneren?
  15. De wijze van sanering? Wegbaggeren/wegzuigen van de giftige slurrie?
  16. Termijnen van de aanvang en beëindiging van de werkzaamheden?
  17. Bij het plaatsen van “peilbuizen”. De lengte daarvan in de bodem?
  18. Waarop wordt “gedetecteerd”; wat zijn de ecologisch bedreigende stoffen?
  19. Ook de laboratoria van de (Naam) krijgen tegelijkertijd de resultaten/metingen?
  20. Indien de interventiewaarden worden overschreden komt per definitie de sign. te laat?
  21. Is er compensatie voor de eigenaren bij damwanden slaan of betonietinjecties? *
  22. De juridische vrijwaringen t.b.v. de eigenaren ex Art. 75 Wbb? *
  23. Correcties bij Kadaster en WOZ/aanslagen t.l.v. de eigenaren?*
  24. “HBadviesgroep” speelt geen rol meer m.b.t. komende onderzoeken?
  25. Binnen welke termijn moeten en kunnen alle onderzoeken zijn afgerond?
  26. “Eeuwigdurende monitoring” middels peilbuizen blijft een molensteen om de nek?
  27. Terwijl daar toch punt 21, 22, en 23 van afhangen? Ook voor kopers en erven.*
  28. Teneinde de milieutechnische aanpak te verantwoorden dienen de vragen beantwoord?

  De met een *) gekenmerkte vragen vallen formeel buiten de bemoeienis van de (Naam) maar voor de Provincie (en de overheden) niet.

  Wat verder ter sprake kwam:

  29. De Provincie betaalt aan de (Naam) de kosten van de bemoeienis.
  ==
  Kijk! Je snapt zelf wel als afgestudeerd natuurkundige dat Vraag 20 van belang is in die zin de conclusie erop “dat inderdaad per definitie een signalering middels peilbuizen t e l a a t komt a l s er iets onacceptabels gedetecteerd zou worden als bijv. die genoemde pesticiden!”
  Voor de rest is voor de eigenaren van belang uiteraard de onverkoopbaarheid: zie vraag 26!
  Conclusie: ik en mijn broer (maar ook de andere laffe eigenaren die mij het werk laten doen) beschikken over onverkoopbaar o.g. Maar de gemeente zegt…: “Ken ik wel effe vange.. de WOZ!”
  Mafia is er niks bij!

  Werk ze! Ik zet dit comment even door… :))
  ==

 63. jan bouma 19 april 2011 om 05:35

  Context: juridische blog.
  ==
  Procesinformatie.
  Gisterenmiddag met dhr. MONFILS (Gem. Stichtse Vecht) de afspraak gemaakt dat hij mij a.s. vrijdag zal berichten omtrent de positie van de gemeente m.b.t. de rechtszitting van 29 april a.s. en/of er wel/niet een vergelijk wordt gevonden ter oplossing van de conflicten zonder verder “bloedvergieten”.
  ==

 64. jan bouma 19 april 2011 om 06:07

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…00:50
  Het ligt allemaal wat ingewikkelder. Vergelijk de situatie met de vele “schikkingen” die het OM trof met die boeven uit de “vastgoedwereld”. Daarnaast heb ik nou zowat m’n hele leven moeten procederen en daardoor ontstaat ten onrechte het idee dat ik dat leuk zou vinden. Niets is minder waar. En vergis je verder niet m.b.t. mijn voorgestelde schikking. Die is niet mis. Ik eis en zal krijgen voldoening over die voorbije 7 jaar ellende. Vervolgens: calculeer in dat “de bestraffende overheid” deels ook bestaat uit die zogenaamde “onafhankelijke rechtspraak” (de Trias Politica) maar in de praktijk ligt dat anders. Vergelijk bijv. mijn pogingen om de Staat en diens ambtenaren de strafrechtelijke immuniteit te ontnemen volgens het initiatiefswetsvoorstel van Heerts/Anker/Smilde. Tot op heden niet gelukt ONDANKS een kamermeerderheid! Zie m’n juridische dossier.
  Anderzijds ben ik het met je eens dat al die koppen, die publiekelijk zouden moeten rollen, de dans ontspringen dat dat wel een heel gemakkelijke afkoopsom is voor ze. In feite betaalt de gemeenschap dan hun veroorzaakte ellende! Vervolgens: lees op pg. 60 nog wat overwegingen. Het is onverklaarbaar te noemen dat ik in 2004, toen ik dat boek schreef, vrijwel exact de uitkomst heb beschreven en voorspeld – 7 jaar later – die we nu meemaken. Nog een fout maak je. Ik bepaal niet of er wel of geen strafvervolging komt maar het OM! De feiten zijn vanwege de ernst voor het OM misschien aanleiding om er toch werk van te maken. Enfin. Zo wat opmerkingen. En verder…

  Inzake je vraag wie “meneer Monfils is?” Waarschijnlijk is hij na de fusie van de gemeenten Loenen – Breukelen – Maarssen tot “de gemeente Stichtse Vecht” – hier geparachuteerd; net zo goed als de nieuwe Griffier Theo van Waes. Ik moet dhr. Monfils via Internet nog wel even nader onderzoeken m.b.t. zijn disciplines.

  Werk ze! En tot later. Het wordt een stralende dag en ik ga de voorgevel van Villa Mithras eens schoonspuiten met een hoge drukspuit.

 65. jan bouma 20 april 2011 om 06:53

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @VSp…
  en
  @Aad
  Allereerst even over dat “schoonspuiten” van de gevels. Dat zijn gepleisterde muren (op baksteen) die met witte muurverf zijn behandeld. Nu doet het fenomeen zich voor dat d o o r de verflaag heen zich toch stof vanuit die baksteen naar buiten komt naar verloop van tijd (of zoiets). Ik ben er ‘naturwissenschaftlich’ nog niet helemaal achter hoe en/of wat. In ieder geval moeten om de zoveel jaar de gevels weer gerold worden met buitenmuurverf. Voor het eerst heb ik nu een proef met een hogedrukspuit onderhanden om dat uittredende stof eerst weg te spuiten en daarna pas te rollen. Dus we hebben het over misschien 1 kilogram steenstof bijelkaar waarover ik me geen milieuzorgen hoef te maken en dus is de “beschuldiging” niet terecht. Maar… misschien willen jullie een proces aan de broek? :))

  Wat betreft mijn buurman. Tsja… Die had zich dus een beeld van mij gevormd dat, zoals zo vaak wanneer mensen elkaar denken te kunnen typeren op basis van valse informatie, totaal niet klopte met de werkelijkheid. Anyway: hij vond dus dat hij mij uit de weg moest gaan en daarom is er geen overleg met hem. De man acht ik daarom een aso want we hebben ca. 100 meter een wederzijdse erfafscheidingsgrens als buren en dan is er per definitie overleg soms noodzakelijk. Maar hoe werkt dan dat “mensenwerk natuurlijk”?
  Eenvoudig. Ben je een aso dan ga je lekker je gang en ben je blind voor de te respecteren wensen van je buur. Zo vond bijv. nota bene zijn eigen tuinman het noodzakelijk dat die overhangende coniferen afgetopt moesten worden; was het dus met me eens; maar de aso steekt dan z’n middenvinger op. Of ik claim een eigendom dat hij misbruikt als dumpplaats en dan kan ik het kadaster er weer bijhalen terwijl de tekeningen duidelijk zijn. Kosten 580 euro. Of een aso laat z’n hond in m’n tuin graven en schijten en dan zou i k moeten verhinderen dat die hond dat doet…; spreek je een aso daarop aan dan houdt hij zich schuil. Zoiets dus. En dan ben ik volgens hem een ruziezoeker als ik hem moet aanpakken en moet dreigen met een rechtszaak en sancties. Zo heeft hij mij ook beschuldigd dat ik z’n hond een “rot schop” zou hebben gegeven (leugen!) want het dier is door mij nog nooit aangeraakt want het is vele malen sneller dan ik. Hij zou er desondanks ook nog mee naar de dierenarts zijn geweest wegens de verwonding!!! Dat noemen we dus laster! Ik overweeg aangifte! Enfin… ik zag onlangs dat er “aso-woningen” worden geplaatst door gemeenten. Misschien ook een idee voor de Vechtstreek ofwel de gemeente Stichtse Vecht en kan m’n buurman ernaar verhuizen. De man lijdt wat aan grootheidswaan omdat hij in die “Belgische villa” naast mij woont. Terwijl het nog altijd zo is dat men tegen hem zegt..: “Ach.. je woont dus naast dat bijzondere huis Mithras..!” Want van architectuur heeft een aso natuurlijk ook geen verstand. Die “Belgische villa” was ooit het decor voor een TV-programma van “Froukje zoekt een man” (of zoiets) en er kwamen busladingen vol enthousiaste dames op af… alsof het een rondtoer betrof zoals ze die in Beverly Hills houden… Zoiets dus. Ja, je maakt wat mee hier.
  Allen een goeie dag! Werk ze.
  ==

 66. jan bouma 22 april 2011 om 05:27

  Semper Novem Bodem+ leest ook mee.
  Een standaardwerk: (proefschrift): Van:
  Aan:
  Onderwerp: PROEFSCHRIFT KOSTENVERHAAL
  Datum: zaterdag 16 april 2011 23:26

  repub.eur.nl/res/pub/10633/Nie…

  ART. 75 wbb
  pg. 400
  ==
  Rechtbank Haarlem 5 maart 2002, JM 2002, 116 (Staat – Zaanwit)
  Marnel koopt in 1981 het Scado terrein te Zaandam voor een bedrag van
  f 2.000.000,- . Marnel blijkt op de hoogte zijn geweest van de verontreiniging van
  het terrein. Ter beperking van de aansprakelijkheid heeft Marnel het Scado-terrein in
  1983 doorverkocht aan haar dochtervennootschap Zaanwit b.v. voor een bedrag van
  f 200.000,-.
  De poging de aansprakelijkheid te beperken slaagt niet geheel. De Staat vordert
  op grond van ongerechtvaardigde verrijking van Zaanwit betaling van
  f 2.006.192,25 zijnde het verschil tussen de waarde in verontreinigde toestand (f 0,-)
  en de waarde in gesaneerde toestand (ongeveer f 2 miljoen). De totale kosten van
  sanering bedragen f 5.039.653,-.
  Marnel probeert het kostenverhaal te beperken door te betogen dat geen sprake is
  van een verrijking. Het betoog van Marnel komt erop neer dat Zaanwit moet worden
  vereenzelvigd met Marnel. Aangezien Marnel f 2 miljoen heeft betaald voor het terrein,
  is door de sanering geen verrijking ontstaan, maar is Marnel hersteld in haar
  oude vermogenstoestand.
  De rechtbank gaat niet mee met deze redenering. De vereenzelviging van beide
  vennootschappen moet volgens haar niet snel worden aangenomen. Bovendien heeft
  Marnel met de overdracht beoogd om kostenverhaal van de overheid op grond van
  art. 21 Ibs te voorkomen. Daarbij heeft zij er geen rekening mee gehouden dat de
  overheid op een andere grond zou ageren. Nu de Staat dit toch heeft gedaan, is het
  niet onredelijk dat Marnel gehouden wordt aan de door haar aangebrachte vermogensrechtelijke
  scheiding tussen Marnel en Zaanwit. De rechtbank acht het (o.a.)
  nog wel van belang geïnformeerd te worden over de mate waarin de vervuiler (Scado/
  DSM) heeft bijgedragen aan de saneringskosten, omdat Zaanwit heeft betoogd
  dat de Staat genoegen heeft genomen met een te kleine bijdrage.
  Drie zaken spelen bij dit vonnis. De aangetoonde kennis van de (zeer ernstige)
  vervuiling en ook de bekendheid met de kans op kostenverhaal, maken een beroep
  op algemeen gedeelde opvattingen niet geconfronteerd te worden met kostenverhaal
  in dit geval niet mogelijk. Deze opvattingen gelden wel, maar Zaanwit lijkt bewust
  zijn opmerkingen overigens maakt in het kader van de vraag hoe de verrijking moet worden vastgesteld.

 67. jan bouma 22 april 2011 om 06:14

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…21:26
  Ook goeiemorgen.
  Dat soort antwoorden “kweenie” roept – als het om zwaarwegende onderwerpen gaat – natuurlijk bij ons een grote ergernis op. Hoezo: ‘kweenie?’ Maar in dit geval laten we het rusten… )

  Iets anders. Van alles wat ter overweging.

  Vraag me af wat het dataverkeer ofwel “de databundels” moeten gaan kosten nu de KPN (en wrs. ook de andere aanbieders, ondanks de NMa, hun prijzen zullen gaan verhogen voor ondermeer het internetten. Op dat gebied zijn wij, althans ik, grootverbruikers want gemiddeld bestaat de werkdag toch voor mij uit zo’n 8 – 10 uur on line op het Internet. Nu doe ik dat met zo’n all-in ‘internetten-bel-plus-pakket’; voor een tientje extra in de maand onbeperkt dataverkeer/internetten en bellen. Aan die flauwekul van twiet-twiet-twiet ben ik nooit begonnen evenmin weet ik wat ‘Skype’ is, s’mssen doe ik ook niet, ik heb zelfs geen mobiele telefoon want op m’n vaste zit een antwoordapparaat. Al met al kost m’n communicatie/werk nu zo’n 50 euro per maand hetgeen een relatief koopje is. Te goedkoop volgens de KPN. Ik denk dat als we het hebben over blogs onderhouden we wellicht nu ook aan de kosten voor het dataverkeer moeten gaan denken. Overal moet geld!, geld!, geld! uitgepeurd worden. 4 a 5000 man bij KPN eruit en de economie slinkt in eerste instantie in omvang. Een aansporing om alternatieven te ontwikkelen; ja, ja. Uiteindelijk blijkt het te gaan wie, welk bedrijf en ook overheid, het meeste geld van de beschikbare hoeveelheid nog uit de markt weet te trekken die anderzijds aan het slinken is.

  Enfin… De kosten voor dit commentaar bedroegen slechts 200 euro; dat is mijn tarief. 800 euro per uur ofwel 200 euro voor dit stukkie: een kwartier. Wat is jouw tarief? Je hebt ervaring bij die GGZ. De landsadvocaat treedt ook met z’n tweeën op bij rechtszittingen. Vraag van Micha Kat: “Meneer Houtzager wat kost u ons nou, de belastingbetaler, bij uw uurtarief van 800 euro?”
  (Houtzager bij de Rb Utrecht gefilmd).
  So far. Anders wordt het te duur. Amuseer je. )
  ==

 68. jan bouma 22 april 2011 om 08:35

  Context: @Klokkenluideronline: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8324/ook-loorbach-in-chiphol-complot.html/comment-page-1#comment-58727
  @Micha Kat
  So far..; so good!

  Niet te ontkennen is het feit dat je terechte aanspraken op het functioneren van de rechtsstaat tegelijkertijd impliceren dat je dan ook Recht zal worden gedaan a l s die rechtsstaat naar behoren functioneert. Idem de firma Chipshol daar terecht aanspraak op maakt; idem elke onderdaan van dit land daar recht op heeft.

  Bij herhaling heb ik gememoreerd het feit dat uiteindelijk ons parlement de verantwoording heeft en neemt voor het functioneren van ‘de Rechtsstaat’. Dat parlement blijkt dan niet te deugen. Zie het wetsvoorstel Heerts/Anker/Smilde tot opheffing van de strafrechtelijke immuniteit van de Staat wat maar niet tot wet wordt verheven.

  Er blijkt dat daarover verschillen bestaan die niet zouden kunnen bestaan.

  Om je nu precies te duiden wat ik bedoel verwijs ik ook naar een na-oorlogse toestand waarin mijn moeder belandde toen ze de Binnenlandse Strijdkrachten (B.S.) aanklaagde als zijnde een rechtsverkrachtende organisatie gelijk die van de Duitse bezetter, de Nazi’s. Ze kreeg van de rechter gelijk.
  En zie daarvoor de navolgende link: http://www.vkblog.nl/bericht/269509/%22..La_tristesse_d’une_m%E8re…%22_ook_gered_uit_de_klauwen_van…

  Uiteindelijk komt het dus aan op de persoonlijke integriteit van een rechter. De Staat blijkt soms onvoldoende hieraan referabel noch te ijken.

  Opmerking.
  Het is nog niet zo ver dat ik een ontaarding, als die van Roland Freisler, Hitler’s executioner, synoniem acht voor de Nederlandse rechterlijke macht. De Rechtbank Utrecht is daarmee onvergelijkbaar. Tot op heden kan geen enkele onderdaan van dit land zich beklagen. Wat ik je wil toegeven is dat het OM wel erg veel tijd nodig heeft om tot een afronding te komen. Ook wat betreft de Westenberg-zaak.

 69. jan bouma 24 april 2011 om 07:07

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  de zondagochtendoverpeinzing – 1e Paasdag 2011 -.
  “..De onschuld en de blijheid van een kind..”
  Ik blijf in een passende Paasstemming. Laten we eens kijken (opnieuw) naar Roderick Vonhögen die te gast was bij P&W. Zie: player.omroep.nl/?aflid=124060…
  en koppelen we zijn “blijde onschuld” die hij uitdraagt in die uitzending, ook als moderne internetpastor, nu eens aan de positie van ‘de Pers en Media’ die zich net zo onnozel presenteren. Ik preludeer op de keuze van de at random generator. Die koos pagina 139. Ik zal navolgend klein fragment overnemen.
  (pg. 139)
  ==
  Nog een paar regels die we aan ‘de Pers en Media’ zullen besteden. Tenslotte gaat dit boek ook over hun verzaken. Zou je, zoals ik gedaan heb… (zie: ‘de weekly Mithras’ met daarin opgenomen de klacht richting de Raad vd Journalistiek) hen terecht in de beklaagdenbank zetten, is het een sardonisch genoegen om hun “verweer” aan te horen en vervolgens te fileren en wel als volgt:

  “..Meneertje…” Zo zullen zij zeggen “wij doen nu juist alles w e l waar u ons beschuldigt dat n i e t te doen…”

  (U laat dat verhitte neerbuigende toontje even rustig over u heengaan, kijkt de aangeklaagde gedirende enige minuten peinzend aan en zegt dan namens mij: “ja… uw secretaris van het Genootschap van Hoofdredacteuren, Van der Meulen, had het er ook al moeilijk mee…”; die schreef namelijk “dat het te moeilijk voor ‘m was” – zie dit boek -; het ging hem boven de pet, en dergelijke lieden kunnen dus maar beter, zoals gebeurt, via Dante’s Inferno aan hun eind komen!
  (Dr Jekyll and Mr Hyde are everywhere..)

  Nu hebben we het punt bereikt binnen het functioneren van het huidige communale wereldgeweten dat we niet langer “voor zoete koek willen slikken” de dagelijkse ellende en ergernissen die terreurbuis en krant over ons uitstorten als een zogenaamd onafwendbaar natuurgebeuren waaraan de mensheid niet zou kunnen ontsnappen.
  ==
  Allen een goede 1e “Paasdag”! Namens de paashaas.

 70. jan bouma 25 april 2011 om 06:29

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  Hou de ballen in de lucht. Ofwel dit blog. Daarom in tgm-stijl een enkel comment per dag op de actualiteit. Ook overweeg ik – en u schrikt al – om per dag even die random generator aan te zetten voor een willekeurige pagina. Want anders ben ik over 10 jaar nog bezig om alles te verklaren.
  Actueel. Max van der Stoel dood. Bejubeld. O.a. door Frans Timmermans die hem als z’n nestor zag. “Ik stond op de schouders van een reus”. Ik word dan toch wat kregelig. Niet omdat Van der Stoel z’n verdiensten als diplomaat niet zou hebben gehad, ook op het gebied van de mensenrechten, maar van enig revolutionair belang is zijn performance nooit geweest.
  Van “ouwe politiek” kun je ook niets anders verwachten. We zitten immers met die ouwe politiek al langer dan 3000 jaar opgescheept terwijl de bakens verzet moeten worden in dit tijdperk. Een wereldraad is er niet en Van der Stoel zal het wel als Utopia beschouwd hebben. Net zoals onze Frans Timmermans ouwe politiek is.

  Allen een goeie dag.

 71. jan bouma 26 april 2011 om 06:19

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Arend Klompemaker….17:55
  1. Ik meen dat ik een “oude bekende” tegenkom?
  2. Je hoeft uiteraard mijn comments niet te lezen – gewoon overslaan.
  3. Mijn blogs zijn inderdaad bedoeld voor diegenen die met ‘recht en onrecht’ te maken hebben; dus voor de rechterlijke macht, de politiek, en uiteindelijk voor eenieder. Als zodanig werd daarvoor op Volkskrantblog de rubriek voor opgericht door @Aad verbaast.
  4. Tot op heden word ik buitengemeen serieus genomen door die rechterlijke macht enz. Zie daarvoor m’n blogs.
  En ook op @klokkenluideronline: http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  @Jan Bouma: ik zou nog een stap verder willen gaan: dat Docters van Leeuwen zegt Kalbfleisch ‘nooit op een leugen te hebben kunnen betrappen’ juist op het moment dat de Rijksrecherche een onderzoek tegen hem is begonnen wegens MEINEED waarop ZES JAAR CEL staat moet worden begrepen als een doelbewuste provocatie, als een enorme UP YOURS naar het systeem, een FUCK IT naar de rechtstaat. WE RULE THIS WORLD!!! Wij bepalen we wie liegt en de waarheid spreekt, daar hebben we het OM en de Rijksrecherche helemaal niet voor nodig! Dat zo’n Volkskrant dat dan ook nog afdrukt zonder er verder vragen bij te stellen maar wel meldt dat Docters en Kalbfleisch ‘dikke vrienden’ zijn en dat Docters mevrouw Kalbfleisch een opdracht van tonnen heeft gegeven is eenvoudigweg weerzinwekkend. Maar ook hier: dit zijn PROVOCATIES! Het is allemaal nog veel erger dan we denken, mensen!

  Geliefd. Waardering: 10 0 (+10)
  ==
  …en zo wordt het tijdens Aads afwezigheid toch nog weer de moeite waard om z’n blog te lezen.
  Wanneer kunnen we je “bijdragen” tegemoet zien “Klompmaker”?

  Allen een goeie dag!
  ==

 72. jan bouma 27 april 2011 om 07:56

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @VSp…21:02
  Ongetwijfeld interessant. Heb getracht e.e.a. te openen. Dat lukte me niet vanwege inlogging. In ieder geval geef ik hierbij de link: http://www.groene.nl/2011/16/interactief-de-volledige-bijdragen-van-75-sociale-wetenschappers (volgens mij moet je wel een halve dag uittrekken om alle bijdragen te lezen).
  Gisterenavond in Nieuwsuur 4 economen met kritiek op “de banken”. En zie daarvoor m’n comment van 10:31 uur. Wellicht dat de oplossing is voor alle problemen om te denken aan Einstein’s quote “dat je niet met de oude veroorzakers van de problemen de toekomstige moet proberen op te lossen”. En vervolgens kan dan Schopenhauer worden geciteerd dat de visionaire vernieuwer voor de oplossing oploopt tegen de barrière:
  – eerst ridiculiseren
  – dan kritiseren
  – dan accepteren.
  Enfin. Allen een goeie dag. Sowieso tot later.

 73. jan bouma 27 april 2011 om 18:21

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @VSp
  @Barbara
  Gedurende een paar maanden voerde ik een zeer uitputtende discussie met @Joke Mizée over een NWO. Basisprincipe – ook in die discussie – bleef de voorwaarde dat de kiezer in meerderheid en uit overtuiging moet instemmen met een revolutie. De zgn. “bottom-up” benadering gekoppeld aan een topdown herinrichting van de besturing is dan mogelijk. Daartoe ontwierpen @Aad en ik de Vragenlijsten waarop de prioriiteiten staan die voor de wereldburger van algemeen en overheersend belang zijn. Enfin… Zie: (desgewenst) http://www.vkblog.nl/bericht/276835/D

  En ik zal die vragenlijsten nog even trachten op te voeren.

  De wetenschappelijke versie:
  1. Wilt u Oorlog of Vrede?
  2. Welke “Weltanschauung” verkiest u? De Platoonse of die van Socrates? – Dit moet uitgelegd worden in de media wat die keuzebepaling betekent –
  3. Acht u zich in staat om “de eeuwigdurende domheid” te doorbreken? – de premisse is dan dat die bestaat –
  4. Bent u het dan eens, dat indien u op vraag 3 met “Ja!” antwoordde, om dan UW politieke vertegenwoordiging OP TE DRAGEN HET NAVOLGENDE TE DOEN:
  5. De top van 192 huidige staatshoofden, die toch in grote mate verantwoordelijk voor DE huidige NEGATIEVE BALANS, in allerlei opzicht: economisch, ecologisch, en in hun humanitaire beleid – want het zijn de egomaniakken die de verkeerde belangen dienen – om die dan door 192 anderen, op integriteitsvoorwaarden gekozen, landenvertegenwoordigers te vervangen?
  6. Indien u kiest voor “de Vrede”, en niet voor de ‘Mutter Courages’ van Bertold Brecht en u kiest ook niet voor het “militaire industrieële complex”, om dan de voorstellen van Mithras te ondersteunen?
  7. Die houden in: teruggave van de hoop en het vertrouwen der mensheid – en die Nietzsche, Hegel, Hobbes e.a. niet nodig achtten?
  8. Vervolgens dan te kiezen voor de conversie van de 1200 a 1300 miljard dollars per jaar die door alle landen ter wereld nu tesaam besteed worden aan Defensie om die gelden cumulatief met 2% op jaarbasis civiel te gaan besteden? Na 50 jaar is de conversie dan compleet afgerond. Begrijpt u dan ook dat, voordat zoiets kan, de volken onderling moeten afspreken de waanzin van oorlogsvoering af te zweren en nog slechts de Vrede zullen dienen? Zei Edmund Burke niet: “Niet de oorlog dient gewonnen te worden maar de Vrede!”
  9. Die vrijkomende gelden te investeren namens de wereldpopulatie in het oplossen van “het energieprobleem” – de eindigheid van de fossiele brandstoffen staat vast maar daarnaast dient aardolie niet zomaar alleen t.b.v. de energieopwekking te worden verbrand, maar dient gereserveerd te blijven voor de productie van duizenden derivaten?
  10. Bent u bereid dan in te zien dat er een WERELDRAAD moet komen waarin er geen MACHTSPOLITIEK gericht denken meer kan worden gehandhaafd dat slechts gericht is op het belang van de eigen staat maar dat een INTEGRITEITSDENKEN noodzakelijk is voor alle 192 naties (op dit moment)? Indien u “Ja” zegt dan is het logisch dat u terzake de 3 HOOFDZAKEN de macht gaat abstraheren en die onder het beheer van de wereldraad moeten komen. Te weten: 1) Defensie, 2) Energievoorziening, 3) Zoetwaterbeheer.

  De populaire versie van @Aad Verbaast luidt als volgt:

  Dan mag de lezer kiezen
  Als dan de keuze maar juist is…
  =============

  1. Maakt u zich wel eens zorgen over de toekomst van onze aarde en zijn bewoners?
  2. Maakt u zich wel eens zorgen over de heersende wereldwijde machtspolitiek?
  3. Maakt u zich wel eens zorgen over het gebrek aan wereldwijde Integriteitpolitiek?
  4. Bent u voor vrede?
  5. Bent u voor het oplossen van het energievraagstuk in de wereld?
  6. Bent u voor het oplossen van zoetwatervraagstuk in de wereld?

  7. Denkt u wel eens: de bestaande wereldwijde organisaties (VN, G20 etc.) schieten tekort om aan die drie kernproblemen werkelijk iets te doen! De problemen worden immers alleen maar groter en groter.

  8. Als u in de media zou lezen dat alle wereldleiders*) hebben besloten om daartoe een extra wereldwijde organisatie (“Wereldraad”) op te richten, samengesteld uit alle 192 landen, met als hoofdtaken
  – energievoorziening wereldwijd
  – zoetwaterbeheer wereldwijd
  – defensie wereldwijd
  met bijpassende maatregelen om machtspolitiek onmogelijk te maken en enkel nog integriteitpolitiek,
  zou u dan kunnen denken: Goed idee! Het zal een extra stimulans kunnen zijn de kernproblemen van onze planeet nu eens grondiger aan te pakken! We worden eindelijk verstandig!

  9. Zou deze “Wereldraad” besluiten om jaarlijks cumulatief 2% van de wereldwijde defensie-uitgaven te gaan gebruiken voor het oplossen van deze kernproblemen, zou u dan kunnen denken: Goed idee! Het zal een extra stimulans zijn de kernproblemen van onze planeet nu eens grondiger aan te pakken! We worden eindelijk verstandig!

  10. Het bovenstaande lezend, zou u dan kunnen denken: Waarom is er eigenlijk nog niet besloten tot zo’n “Wereldraad.” Het lijkt toch zo voor de hand liggend.

  11. En vraagt u zich wel eens af: Maar wat kan ik er allemaal aan doen?

  Dan is het antwoord zonneklaar. Als alle wereldleiders, die nog denken in machtspolitiek, het zelf niet kunnen bedenken, dan kan de kiezer (die het laatste woord heeft) het wel voor hun bedenken!

  Sta op, en pleit voor die “Wereldraad”!! U bent immers kiezer!!

  Dat heb ik al in alle duidelijkheid gedaan wat u kunt nalezen op http://www.villamithras.com/main.html
  Dat de wereldpolitiek en de media mij niet willen verstaan heeft alles te maken met uw antwoord op de vragen 2, en 3 hierboven. Het is maar dat u het weet: May All Other Flags Burn in Hell

  Zeg mij waar u voor staat!
  unquote.

  Opmerking!
  Belangrijk!

  Bij die geplaatste *) verander ik “de wereldleiders hebben besloten etc.”
  dat in “de kiezers hebben besloten”. Immers de huidige “wereldleiders” hebben
  geen rol meer in mijn model.
  (*voetnoot is van mij: JB)

  Het zal @Aad deugd doen dat hij ons uitputtende werk weer eens kan teruglezen… )

 74. jan bouma 28 april 2011 om 07:43

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Barbara…19:30
  Goeie analyse. Inderdaad zullen de (foute) belanghebbenden als 1) de politici, 2) de intelligentsia, 3) de reli’s en 4) de pers en media niet staan te trappelen om ‘het volk’ wijzer te maken. ‘Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm’ is nog altijd als motto van kracht. Mijn vragenlijsten (bijv.) zond ik toe aan ALLE politieke partijen. Alleen van het CDV (= CentrumDemocratischeVerkenningen) kreeg ik een schandelijke reactie. De rest zweeg. Idem zwijgen de andere 3 maatschappelijke groeperingen.

  Ik neem graag elk initiatief, als dat van je zus, ter harte en te baat voor de doorbreking van de domheid van de “kiezer” die volgens @Aad verbaast niet meer is dan een domme stemmer. De “kiezer” kiest namelijk niks maar stemt slechts op de aan hem/haar voorgelegde opties van personen, partijen en programma’s. Veel dommer kan niet.

  Zie hierna een paar mails waarin ik tracht o.a. Tegenlicht@vpro.nl te interesseren. Dat ik van onze Minister van Financiën Jan Kees de Jager niks zal vernemen kunnen we na 1 maand wel concluderen…
  ==

  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: tegenlicht@vpro.nl
  Sent: Monday, April 25, 2011 8:23 AM
  Subject: Fw: EURO-CRISIS

  LS
  Geachte redactie,
  T.k.n. svp het onderstaande.
  “Redactie Brandpunt” bleek voor mij niet toegangkelijk maar het onderwerp leent zich ook beter voor uw programma. Dus vandaar.
  M.vr.gr.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: redactie@brandpunt.nl
  Sent: Monday, April 25, 2011 7:58 AM
  Subject: Fw: EURO-CRISIS

  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, April 25, 2011 7:00 AM
  Subject: EURO-CRISIS

  Geachte redactie,
  N.a.v. de uitzending met Guy Verhofstadt, 24 april, zie hierbij mijn email die ik zond aan Jan Kees de Jager i.v.m. de “euro-crisis”. Visionaire oplossingen gaan wat verder dan Verhofstadt claimt als oplossing. Een wereldraad en één wereldmunt.
  Enfin. U ziet maar of u e.e.a. wel of niet van belang acht. Van de minister hoorde ik, een maand later, niets. Zo gaat dat…
  M.vr.gr.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  ==
  Van:
  Aan:
  Onderwerp: Euro-crisis
  Datum: donderdag 24 maart 2011 13:24

  LS

  T.a.v. de minister svp.

  Excellentie,

  M.b.t. de eurocrisis zou ik u willen verwijzen naar mijn voorstellen die ik in mijn boek uitleg. En waarover ik Drs. J. Prij van uw CDV vorig jaar al berichtte. De crux van dat verhaal is dat de econoom Dr. J. Tinbergen, jaren ’60 vdve nu gelijk krijgt met zijn stelling: “Zorg nou voor een evenwichtige en gelijktijdige koopkrachtontwikkeling wereldwijd en tegelijkertijd”. Binnen dat kader verdedig ik een mondiale aanpak. Zowel t.a.v. de thans nog te verdedigen munten als dollar en euro. Er dient m.i. één wereldmunt te komen die ten behoeve van alle wereldbewoners geldigheid krijgt. De onevenwichtigheden terzake die koopkracht vertalen zich in de huidige crisis. Derhalve wil ik mij slechts eenmaal tot u richten met verwijzing naar mijn boek waarvan de titel niets te raden laat: “May all other flags burn in hell”. Dat boek beoogt geen bloedige revolutie maar een intellectuele bloedeloze revolutie. Enfin.. Uw voormalige MP riep eens op tot “participatie van de intelligentsia” een paar jaar geleden. Ik zond hem tweemaal toe mijn boek. (Hij zou het niet hebben ontvangen op zijn Ministerie van Alg. Zaken) Zonder enige response.

  Het “antwoord” van Drs. J. Prij was beneden elk peil. Samenvattend:
  Ik stel voor:
  1. Één internationale munt; noemt u die “de Mithras”.
  2. Een afrekening tegen die ene munt van alle activa en passiva volgens “de Lieftinckmethode” waarbij dus niet rechtsgeldige verkregen assets, en die niet kunnen worden verantwoord, g e e n omwisseling krijgen tegen de nieuwe munt.

  Het gaat mij te ver om u alle details hierbij in een nutshell in een enkele email te duiden dus verwijs ik u naar het contact vorig jaar met Drs. J. Prij. Een link naar mijn boek is: http://www.villamithras.com/Extraatje.htm

  Nu mag ik ervan uitgaan dat u deze reactie op prijs stelt en dus mij idem een reactie zult bieden. Waarvoor dank bij voorbaat.

  Met vriendelijke groeten;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  ==
  …en reken erop dat ik zal worden doodgezwegen tot in mijn graf…
  @Allen nochtans een plezierige dag. Morgenochtend om 11.00 uur dient mijn rechtszaak bij de Rb Utrecht.

 75. jan bouma 29 april 2011 om 07:12

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  VSp… 16:57
  Over nog meer verspilling. Ik zocht naar wat kritische commentaren op youtube over de JSF. Maar dan militair “kritisch” gezien. Ik bedoel het is sowieso waanzin om in destructief materiaal te investeren maar die JSF schijnt militair gezien ook een mislukking. “Een dikke eend” die zo uit de lucht te schieten is werd er gezegd. Nu mag dat van mij. (….) Die kritiek is verdwenen op youtube. Er staan nu enthousiaste promotiefilmpjes van de fabrikant op. Die dingen moeten kosten 38 miljoen dollar per stuk en ze denken er 6000 van te verkopen. Dus 38.000.000 x 6000 = 228.000.000.000,== (228 miljard) alleen besteed aan waardeloze dikke eenden…; over verspilling gesproken.

  Ik heb horen zeggen dat de Borssele-centrale bestand is, zou zijn, tegen een overstroming tot 7 meter hoogte. Maar ja… dan vergeten ze natuurlijk weer de Wet van Murphy dat bijv. toch de hele electriciteit uitvalt. Lijkt me trouwens moeilijk te simuleren zo’n “noodtoestand” terwille van noodzakelijke oefeningen. Ik denk dat die miljarden kostende trouwerij in Engeland beter geoefend is. Er zullen naar verwachting zo’n 2 miljard mensen (idioten) naar kijken. Nog een hak-tak opmerking: de festiviteiten beginnen om 11.00 uur gelijk met het begin van mijn proces bij de Rb Utrecht o.l.v. mw. mr. J.R. van Es- de Vries; ofwel mijn prinses!

  Men hoort nader… Allen een goeie dag.
  ==

 76. jan bouma 29 april 2011 om 15:28

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  Context: juridische blogs
  ==
  @Aad…die mijn dossier volgde op de voet en het kent; maar ook:
  @Beukmans
  @Motek
  @VSp
  )

  Jullie allen dank voor het support.
  ====================

  Ben terug van de Rechtbank Utrecht en schreef navolgend verslag. Het is natuurlijk tenenkrommend dat je ter zitting moet constateren dat je eigen advocaat het verweerschrift van de gemeente mij niet had toegezonden (dus ik had geen Pleitnota kunnen voorbereiden) maar moest ik ter plekke improviseren.

  Enfin. Ik schreef op m’n juridische blog navolgend verslag.
  ==
  Procesinfo. van de zitting van vandaag.

  (helaas was mij het verweerschrift van de gemeente niet toegezonden en dus moest ik ter plekke tekst en uitleg geven; ik mag erop vertrouwen dat de Griffier mijn uitgebreid mondelinge commentaar heeft genoteerd).

  1. Ter zitting werd nogmaals verwezen naar het Beroepschrift van 8 maart 2011 waarin de gronden staan waarom de WOZ-waarde op nihil gesteld moet worden.

  Zie de posting hierboven van 19 maart 2011; 07.04 uur ; het Beroepschrift.
  ==============================================

  2. Verweerder voldoet ten ene male niet aan de onder Art. 17 lid 2 WOZ genoemde voorwaarde.

  3. Vervolgens staat vast dat onherroepelijke van belang zijnde juridische vrijwaringen niet door verweerder gegeven worden, evenmin door de Staat i.v.m. Art. 75 Wbb, 3e lid ten behoeve van de eigenaren. Zie de correspondentie.

  4. Van belang is hier overigens het ‘nunc en tunc’ van de beoordelingen. D.w.z. zo zou verweerder alsnog gedwongen worden om die vrijwaringen w e l te geven die niet golden ten tijde van de bestreden Beschikkingen weshalve de in het geding zijnde Beschikkingen moeten worden vernietigd.

  5. Vaststaat dat voor de overige eigenaren mutatis mutandis deze omstandigheden gelden en dienovereenkomstig het Uitvoeringsbesluit WOZ Art. 3 zullen moeten worden gecorrigeerd sinds 2003. Zie mijn posting van 14 maart 2011; 12:01 uur.

  6. Tenslotte werd verwezen naar het proefschrift van Dr. Meijer, zie mijn posting 22 april 2011, waaruit geconcludeerd moet worden dat op grond van veel daarin vermelde jurisprudentie niet voldaan kan worden aan het basisprincipe van de WOZ Art. 17 lid 2. (O.a. HR-Arrest Staat-Daams)

  7. Vast staat ook dat de overige eigenaren van het Slijk zich dit niet realiseren. Dergelijke zaken komen ook pas aan het licht wanneer zgn. “schuldige eigenaren” hun eigendommen wensen te verkopen aan weer per definitie “schuldige eigenaren” maar dan wel juridische vrijwaringen eisen. Zoals mijn medegedupeerde buurman heeft ervaren worden die niet gegeven. (Zie hierboven).

  8. Op 10 juni 2011 (of zoveel eerder) zal de Rb Utrecht, mw. mr. J.R. van Es- de Vries, vonnis wijzen.
  ==
  Mocht nou blijken dat de Rb Utrecht mij niet in het gelijk stelt, zou stellen per 10 juni a.s. (hetgeen ik niet verwacht) dan kunnen we naar het Gerechtshof te Amsterdam. Maar ik verwacht per 10 juni a.s. voor de 3e keer te winnen. (Ben ik verdomme nog vergeten die proceskostenveroordeling op te eisen van de laatste keer… Stom, stom..)

  Men amusere zich!

 77. jan bouma 30 april 2011 om 09:25

  Context: juridische blog
  Idem: villamithras.wordpress.com
  ==
  Procesinfo. t.b.v. mw. mr. J.R. van Es- de Vries
  idem: verweerder/gemeente Stichtse Vecht

  1) Aangezien de gemeente mijn medegedupeerde buurman Straatweg 1** een WOZ-beschikking heeft gestuurd voor 2011, en die gehandhaafd heeft op de oude aanslagwaarde, wordt in strijd gehandeld met het Uitvoeringsbesluit Art. 3 (zie mijn posting 14 maart 2011; 12:01 uur). Immers de gemeente erkent wel dat mijn locatie perceel no. 178 wegens erkende bodemverontreinigingen moet worden verminderd maar doet dat niet mutatis mutandis voor mijn medegedupeerde buurman. In strijd met het Uitvoeringsbesluit.
  Een 2e rechtszaak dient zich aan.

  Vervolgens:

  2) Miskent de gemeente Stichtse Vecht/verweerder de jurisprudentie. Zie het Proefschrift van Dr. Meijer inz. “ongerechtvaardigde verrijking” en het verhaalsrecht van de Staat.
  Een citaat uit dat Proefschrift:
  ==
  Dit betekende dat eigenaars die ten tijde van de aankoop niet wisten of konden weten dat de grond vervuild was niet werden aangesproken op grond van dit artikel. De betaalde koopprijs speelde een rol bij de beoordeling of uit speculatie was gekocht.310
  Deze ‘anti-speculatiedoelstelling is echter verlaten bij artikel 75 lid 3 Wbb. Ook eigenaars die een prijs hebben betaald die overeenkomt met de waarde in gesaneerde staat, zijn in beginsel niet uitgesloten van
  kostenverhaal, omdat zij zich niet langer kunnen beroepen op de antispeculatiedoelstelling
  van artikel 21 lid 2 Ibs.311

  Zowel artikel 21 lid 2 Ibs als zijn opvolger artikel 75 lid 3 Wbb is gekoppeld aan
  artikel 6:212 BW voor de invulling van het element ‘ongerechtvaardigd’.312

  Tot tweemaal toe wordt in artikel 75 lid 3 Wbb gesteld, dat er niet alleen sprake moet
  zijn van een verrijking, maar dat deze bovendien ongerechtvaardigd moet zijn. Hieruit
  kan mijns inziens worden afgeleid, dat niet iedere verrijking als gevolg van een
  sanering per definitie ongerechtvaardigd zal zijn.313

  Artikel 75 lid 3 Wbb wordt overigens ook door de overheid niet gezien als een
  mogelijkheid voor kostenverhaal die zonder meer tegen iedere verrijkte kan worden
  ingezet. Zo blijkt ook uit de toelichtende documenten die zijn uitgegeven door het
  Ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM):
  de Notitie, de Beleidsregel 2002 en de Beleidsregel 2007.314 In deze documenten
  wordt voor de mogelijkheid van het afromen van verrijkingen onderscheid gemaakt
  tussen verschillende soorten van verrijkten (particulieren of bedrijven; vervuiler of
  309
  Simons-Vinckx 1995, p. 56.
  310
  Simons-Vinckx 1995, p. 57.
  311
  Dat het anti-speculatiebeginsel van art. 21 lid 2 Ibs geen rol meer speelt bij de toepassing van art. 75
  lid 3 Wbb is bevestigd door de Hoge Raad in HR 15 maart 2002, NJ 2004, 126, nt WMK (Daams –
  Staat). 312
  Art. 21 lid 2 Ibs anticipeerde reeds op de komst van art. 6:212 BW. De Ibs dateert van 29 dec. 1982.
  313
  Zie in dit kader ook de (gecombineerde) noot van Gelpke onder: HR 15 maart 2002, M en R 2002,
  129 (Daams – Staat), ook verschenen als NJ 2004, 126, nt WMK; HR 13 sept. 2002, M en R 2002, 130
  (Staat – Lodewijk Geveke Bouw), ook verschenen als NJ 2003, 400, nt WMK.
  314
  Respectievelijk: de Notitie ongerechtvaardigde verrijking in verband met bodemsanering (1994), de
  Beleidsregel Kostenverhaal, artikel 75 Wet Bodembescherming (2002) en de Beleidsregel Kostenverhaal,
  artikel 75 Wet Bodembescherming (2007). Hierna verder te noemen (respectievelijk): Notitie, Beleidsregel
  2002 en Beleidsregel 2007. Overigens bestaat er weinig onderscheid tussen de Beleidsregel 2002 en
  de Beleidsregel 2007 wat betreft de vordering uit ongerechtvaardigde verrijking. Het verschil betreft met
  name het beleid ten aanzien van asbestverontreiniging en het beleid ten aanzien van kostenverhaal op
  grond van ongerechtvaardigde verrijking op bewoners. Wanneer alleen gesproken wordt over de Beleidsregel
  ==
  Slotconclusie:
  Nog daargelaten dat ik noch mijn medegedupeerde buurman, ook deeleigenaar van de (erkende) gifbelt Het Slijk, JURIDISCHE VRIJWARINGEN krijgen – en waardoor geen enkele makelaar zich eraan wil branden – miskent de gemeente/verweerder ook het feit “dat in beginsel” de eigenaren/erven kunnen worden aangesproken op (onbekende) saneringskosten. Zie punt 311 hierboven. De overige jurisprudentie gaat in het Proefschrift mede over de bewijzen terzake.

 78. jan bouma 1 mei 2011 om 08:18

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Allen
  Traditiegetrouw een willekeurige pagina uit het Boek der Boeken middels de at random generator van @Aad verbaast. Een zondagochtendoverpeinzing. Toeval bestaat niet; want zie bij @klokkenluideronline de kritiek op de Raad voor de Journalistiek (RvdJ) een mail van mij met samenhang met de door de generator gekozen pagina 272.
  (Hierbij gedeeltelijk afgedrukt, ik waarschuw wat voor de schokkende tekst).

  == pg. 272
  (…..) B. hervatte evenwel z’n toespraak tot Heldring ten overstaan van de gehele Ned. pers: “Nog nooit.., ik herhaal, nog nooit heb ik u kunnen betrappen in uw lange bestaan als wauwelaar in die krant van u op het uiten of schrijven van enig relevante zin die voor de mensheid van enige betekenis was! Sterker nog… – want ik beschuldig niet zomaar iemand van ‘Nietzscheaans’ (achterhaald!) gedachtegoed – u meende en meent geregeld uw klandizie te paaien met verachtelijke zinnen als: “Laten we eerlijk zijn: honderduizenden doden in Rwanda raakt mij althans minder”. (uit: ‘Amerika en wij na 11 september’) . En u schreef die zin twee dagen nadat de Twintowers werden vernietigd dus op 13 september 2001. Uw redactie zag blijkbaar geen belemmeringen om u te corrigeren omtrent deze racistische en discriminatoire uitlating… U huldigt immers de opvatting door die uitlating (impliciet) dat “die zwarten”, in vergelijking met ons superieure Nietzscheaans superras (“only for whites”), een gedegenereerde soort apenras zou zijn… en dat hun menselijk leed ook voor hen een andere dimensie zou hebben en “natuurlijk” onvergelijkelijk met ons “blank leed”.

  Wat is hierop uw antwoord?”

  Heldring sidderde onder die woorden en transpireerde hevig en balkte klaaglijk opnieuw “Iaa..” Zijn laatste seconde zou, zo verwachtte hij, nu worden beëindigd in dit ondermaanse en hij wist dat de hemelpoort voor hem gesloten zou blijven vanwege zijn asociale levenshouding.
  ==

  Later heeft H.J.A. Hofland me uitgelegd dat Heldring familie had wonen op Manhattan. Nevertheless dacht ik toen.

  @Allen een goeie zondag.

 79. jan bouma 2 mei 2011 om 07:09

  Context: juridische blog
  Procesinformatie t.b.v. mw. mr. J.R. van Es- de Vries
  en tevens t.a.v. de heren De Beer en De Jong – gemeente Stichtse Vecht.

  De informatie houdt in dat ik uiteraard vandaag het “verweerschrift” van de gemeente zal opvragen bij m’n raadsman (voor zo ver dat al niet onderweg is!) en waardoor er j.l. vrijdag 29 april geen Pleitnota was….

  Ik raad ondertussen de heren De Beer en De Jong aan nog maar eens te herlezen bovenstaand dossier; met name de strafaangifte van 9 december 2010. Men verneemt later.

 80. jan bouma 3 mei 2011 om 07:31

  Ook even tussendoor:
  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  Context: @klokkenluideronline
  ==
  @Beukmans….9:46
  Thanks. De meningen over de aanslag op Bin Laden worden terecht al behoorlijk genuanceerd. Zo maken de Pakistani zich terecht kwaad over het ongebreidelde optreden van de Amerikanen in hun land. Stel je voor dat er in je dorp of stad even “een inval” wordt gepleegd door een grote buitenlandse mogendheid. Ik bedoel dat de corruptie “verhinderde” dat de Pakistanen zelf niet Osama Bin Laden hadden gearresteerd en uitgeleverd ter berechting.

  Iets anders maar ook weer niet. Het functioneren van onze “rechtsstaat”; zie @klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  alwaar ik navolgend comment plaatste:
  ==
  In het Recht gaat het om de bewijsbare feiten. “Hineininterpretieren”, verdachtmakingen, zij allen gelden niet om een juist vonnis te legitimeren. Feiten! Zoals dat onomstotelijk bewezen zal moeten worden verklaard – als de rijksrecherche zijn werk goed doet – dat de verklaring(en) van de ex-vriendin van Kalbfleisch voor de waarheid moet worden aangenomen of niet. Hoezeer ook het establishment, of het ‘good old boys network’ misschien ook “de gewenste waarheden” willen horen. Het zijn slechts de Feiten die tellen! De status en de basis van onze rechtsstaat staan tenslotte ter discussie en op het spel.

  Waardering: 0 0 (0)
  jan bouma
  3 mei, 2011 om 8:12
  Goeie vragen van het 2e Kamerlid Gesthuizen van de SP.
  Ik heb slechts twee vragen aan het 2e kamerlid van de SP.

  vraag 1:
  Waarom wordt nog steeds niet het initiatiefwetsvoorstel van Heerts/Anker/Smilde tot wet verheven inzake de opheffing van de strafrechtelijke immuniteit van de Staat en diens ambtenaren ONDANKS dat er een “brede kamermeerderheid” voor zou zijn?

  vraag 2:
  Wat gaat u hieraan doen? Zoniet waarom niet?

  (Zie ter toelichting mijn juridische Volkskrantblog:
  http://www.vkblog.nl/bericht/267947/N...!

 81. jan bouma 3 mei 2011 om 15:52

  Context: juridische blog
  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad… als je terug bent voor een reconstructie. Memorabel voor mij. Want lees maar even:
  ==
  Context: juridische blog
  ==
  Procesinformatie t.b.v. mw. mr. J.R. de Vries- van Es
  ================================
  M.b.t. dit dossier ben ik zojuist gebeld door mr. H.J. Starrenburg namens het OM terzake de strafaangifte van 9 december 2010 (zie hierboven). Tevens is in het geding mijn posting van 8 januari 2010; 15:09 uur waarin bewezen wordt dat de ambtenaren Hendriks en De Beer hebben gelogen. Ik sprak 23 minuten met de heer Starrenburg en hij laat mij weten wanneer het PV kan worden opgemaakt. Vermoedelijk op het Hfdbureau van politie te Bisonspoor. Hierdoor wordt een scheiding aangebracht van enerzijds louter bestuursrechtelijke zaken en anderzijds vervolgbare strafrechtelijke zaken. In afwachting van het telefoontje van mr. Starrrenburg dus…

  (Dhr. Starrenburg was overigens niet de OvJ die op 4 december 2010 agenten op pad had gestuurd om mij in “onmiddellijke hechtenis” te nemen wegens de “verduistering van m’n schilderijen van de Mithrascollectie”).

  ps
  Hedenmiddag overhandigde ik een boek van mij (no. 2363) aan dhr. Besemer van de Provincie Utrecht.
  ==
  Je snapt dat de raderen en de wielen van ‘het Recht’ op gegeven ogenblik in beweging komen; moeten komen. Ik heb mr. Starrenburg ook duidelijk gemaakt dat ‘het Hoofd van de politie van voorheen Maarssen’, thans Stichtse Vecht, de burgemeester ofwel mevr. drs. Mirjam van ’t Veld GEARRESTEERD zou moeten worden in plaats van een klokkenluider! Tenslotte is zij verantwoordelijk voor haar liegende ambtenaren.

 82. jan bouma 6 mei 2011 om 11:00

  06-05-2011 11:58
  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  Je denkt wel eens hardop…
  Voor vandaag. Ik denk wel eens het zou misschien schelen dat als je zou kunnen spreken ex Deus machina – nl.wikipedia.org/wiki/Deus_ex_… of ‘ex cathedra’ maar deze laatste vorm is al te zeer uitgesproken bepaald door de clerus. Ook Deus ex machina is eraan geliëerd. En dus zijn er de tegenstanders.

  De voordelen, bij acceptatie van beide communicatievormen, zijn natuurlijk dat elk gekissebis elk gezever elk discours kan worden besloten en afgesloten. Daardoor ontstaat dan weer “de ruimte” voor weer nieuwe discussiepunten waarover weer eindeloos kan worden gepalaverd.. Enz. tot aan het Einde der Tijden.

  Enfin.. Een tussentijdse opmerking n.a.v. de nieuws- en actualiteitenrubrieken en de kranten dezer dagen en van alle dagen.

  @Allen een goeie dag.

 83. jan bouma 8 mei 2011 om 07:50

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  Iets anders. Het is (afgesproken) tijd voor een willekeurige pagina uit het Boek der Boeken. En tot uw allervreugde koos de at random generator van @Aad verbaast deze zondagochtend voor pagina 229. Die gaat over onze P.C. Hooftprijswinnaar: H.J.A. Hofland. De prijs zal hem deze maand worden uitgereikt. Wat staat er op pagina 229? Een gedicht van Martin Veldman dat was opgenomen in een artikel van Martin van Amerongen in de Groene Amsterdammer d.d. 31 januari 1996.
  (Uit: ‘De zaken en de Dood’)

  Het luidt als volgt:

  Soms, vroeger; in cafés trof ik hem aan.
  Maar een discours heb ik nooit opgedrongen.
  Integendeel, wij gaven onomwonden
  elkaar het een of ander te verstaan.

  Toch, wonderlijkerwijs, wanneer spontaan
  de stad hem ophoest uit haar grijze longen,
  voel ik de adem van een nooit bedongen
  verbond etherisch door de avond gaan.

  Zou ik hem noden bij bodega Keyzer?
  Kies ik een hoge Côte de Beaune, en treffen
  Wij hoofs de juiste toon – ouder en wijzer –
  wellicht dat wij ons dadelijk verheffen

  boven oud zeer van hanige tweedracht.
  Fraterniserend ruist de goede nacht.

  Opmerking.
  “Toeval bestaat niet”. Zo zei Hofland mij vaak. Ik moet nu even denken aan hetgeen ik besprak met Reinier Besemer over H.J.A. Hofland op 3 mei. Zie hierboven.
  Allen een goeie zondag! En tot volgende week voor weer een zondagochtendoverpeinzing.

 84. jan bouma 9 mei 2011 om 06:34

  Context: juridische blog
  ==
  Procesinformatie t.b.v. mw. mr. J.R. van Es- de Vries
  idem t.a.v. verweerder mr. T.F. Monfils – gemeente Stichtse Vecht.
  idem t.a.v. mr. H.J. Starrenburg namens het OM – Parket Utrecht.

  Ter zitting van 29 april j.l. is dit blog enige malen ter sprake gekomen als informatiebron. En daarom plaats ik de navolgende corrigerende kanttekeningen bij het verweerschrift d.d. 12 april van de gemeente Stichtse Vecht dat ik afgelopen weekend ontving.

  In het hierboven vaker aangehaalde proefschrift van Dr. Meyer wordt een reeks van vonnissen vermeld van hogere en lagere rechtspraak die als onderwerp hebben “het kostenverhaal” van de Staat en de daarbij in het geding zijnde bedragen. Daartoe las ik in navolgende casus. )pg. 400)
  ==
  Rechtbank Haarlem 5 maart 2002, JM 2002, 116 (Staat – Zaanwit)
  Marnel koopt in 1981 het Scado terrein te Zaandam voor een bedrag van
  f 2.000.000,- . Marnel blijkt op de hoogte zijn geweest van de verontreiniging van
  het terrein. Ter beperking van de aansprakelijkheid heeft Marnel het Scado-terrein in
  1983 doorverkocht aan haar dochtervennootschap Zaanwit b.v. voor een bedrag van
  f 200.000,-.
  De poging de aansprakelijkheid te beperken slaagt niet geheel. De Staat vordert
  op grond van ongerechtvaardigde verrijking van Zaanwit betaling van
  f 2.006.192,25 zijnde het verschil tussen de waarde in verontreinigde toestand (f 0,-)
  en de waarde in gesaneerde toestand (ongeveer f 2 miljoen). De totale kosten van
  sanering bedragen f 5.039.653,-.
  ==

  Het komt mij namelijk voor dat dit geval een betere vergelijking oplevert dan de door verweerder opgevoerde voorbeelden van “saneringskosten” van soms een paar verwaarloosbare molshopen….

  Vervolgens is relevant uit Warendorfs Notitie:

  http://www.oocities.org/warendorf1/Wb...

  ==
  Wanneer de sanering niet urgent is, is de dreiging van een bevel natuurlijk nihil. Dan doet zich bijzonder pijnlijk voelen dat kostenverhaal achteraf niet meer mogelijk is, want kostenverhaal achteraf is wel mogelijk als het gaat om niet urgente gevallen. Art. 75 Wbb geeft immers de mogelijkheid tot kostenverhaal met betrekking tot alle gevallen van ernstige verontreiniging, urgent of niet. Vgl. Rb. Zwolle 9 april 1997 inzake Staat/Heijboer, r.o. 5.4, TMA 1997, 5, p. 128 e.v.; JM 1997, 22.
  ==

  met conclusie een algehele onverkoopbaarheid en zeker wanneer er geen onherroepelijke juridische vrijwaringen komen t.b.v. eigenaren/erven/kopers. Ook moet bestreden worden dat verweerder die vrijwaringen niet zou kunnen of mogen verlenen.

  Overige van belang zijnde informatie. In 2004 werd inderdaad een ruil met Amgro verricht m.b.t. de percelen A 3316 (Hecht) en het perceel van eiser A 5006, groot 1,97 HA. Amgro heeft toen doorgeleverd aan de veelvuldig genoemde Van der L., eigenaar van perceel Straatweg 170.

  De gehele problematiek van de onverkoopbaarheid diende zich aan vanaf 2004 toen koper W. afhaakte. Vervolgens was er sinds 2004 een status quo tussen eiser en verweerder die escaleerde vanaf 2009 toen ondanks de brief van de provincie Utrecht d.d. 17 juni 2009 verweerder de leugen in stand wilde houden en eiser op 19 juni 2009 overviel met een “executieveiling” en nadat het College van B&W de hele dag 18 juni 2009 daarover vergaderde.

  Men zou zich toch eens moeten beraden of er geen onverbrekelijk verband moet bestaan tussen “ambtelijk handelen” enerzijds met anderzijds een zogenaamde “objectieve en geabstraheerde WOZ-waardebepaling”. Zie de strafaangifte.

  De zeepbel knapte.

  Eiser verwijst verder naar zijn akkoord met de Provincie Utrecht d.d. 9 februari 2011. De tijdens de zitting op 29 april meermalen genoemde milieujurist mr. Roy Samson kan zowel de Rechtbank als verweerder hierover informeren. Eiser kan niet anders dan zijn onverkoopbare besmette locatie op grond van Art. 57/59 Wbb tegen marktconforme waarde verweerder aanbieden.

 85. jan bouma 15 mei 2011 om 04:56

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Allen – ook goeiemorgen.
  Die bladzijde uit het Boek der Boeken, gekozen door de at random generator van @Aad verbaast, blijkt te gaan om pg. 82. Beschreven wordt een overpeinzing van Mithras. Als volgt: (ik neem vrijwel de gehele pagina over)
  ==
  Mithras zegt, en er klinkt berusting door in zijn stem waarin de eeuwen voorafgaand resoneren:
  “Het zal de aarde, als planeet, weinig uitmaken wat de mensheid doet. Zij zal over vijf miljard jaar door de exploderende Zon worden verzwolgen en dat is het definitieve einde waar ‘de Aarde’ zich druk over kan maken zoal de ‘de Aarde’, als planeet, over autonome denkkracht zou beschikken zoals wij mensen die hebben. Tot het zo ver is meent de mensheid het primaat te hebben om ‘de Aarde’ te beheren. Alle dieren en planten, die u “natuur” noemt, zijn aan dat beheer onderworpen. U kapt bossen, u laat gletsjers smelten en oceanen het land overstromen, u benut de fossiele energiebronnen totdat ze uitgeput zijn. U laat dew bevolkingsomvang nog steeds toenemen; en u voert ook oorlogen om soms die bevolkingsomvang weer doen afnemen. U voelt zich ondertussen permanent bedreigd en bedreigt daarom ook weer de ander. U streeft ernaar om ‘de sterkste’, ‘de beste’ te zijn waardoor u, zo meent u, ook ‘de belangrijkste’ zult zijn. Per definitie betekent deze menselijke kwalificatie (“de belangrijkste te zijn”) dat er dus ook minder “belangrijke mensen” moeten zijn anders kon u immers niet “de belangrijkste” zijn. In die strijd ontstaat de bekende ratrace; het survival of the fittest, het Darwinistische model dat spoort met het Nietzscheiaanse/Hobbessiaanse model als Weltansschauung… An sich is er tot op zekere hoogte niets mis met een dergelijke wereldbeschouwing zo lang “de belangrijkste” ook het besaef heeft dat zijn “belangrijkheid” niet strijdig zal zijn met de prevalentie van het algemene belang. De gedragingen van individuen en Staten laten, als het goed en grondig gebeurt, echter geen tegenstrijdigheden ontstaan tussen het algemene belang en het private belang aangezien n i m m e r in werkelijkheid het private belang gediend wordt door tegenstrijdigheden…”
  (Hij pauzeert nu enige tijd en vervolgt)
  “Nu hebben jullie… (en hij kijkt ‘Gagney’ en de persmuskiet ‘Bogart’ als de geldende actuele representanten aan) “…als slimmen, dat dus toch niet zo slim aangepakt… Dat wil zeggen geredeneerd vanuit jullie visie en standpuntbepaling. Aanvankelijk immers hadden jullie, als slimmen, in de vroegere tijdperken nog de opvatting: ‘hou jij ze dom, dan hou ik ze arm’. Er zijn nu echter tallozen die menen tot ‘de survivors’ te behoren omdat ze menen ook tot ‘de slimmen’ te behoren; iedereen is nu “belangrijk”. Tsja…” (Zo onderbreekt hij zich en vervolgt peinzend:)
  == zie verder pg. 83. Het Boek der Boeken kunt u bestellen via m’n website:
  http://www.villamithras.com/main.html
  Allen een goeie zondag en tot volgende week voor weer een zondagochtendoverpeinzing.

 86. jan bouma 21 mei 2011 om 08:21

  Context: juridisch blog
  ==
  Procesinformatie.
  ==============
  Namens het Parket Utrecht, hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac, afdeling ‘Beleid en Strategie’, werd mij bij brief d.d. 11 mei (kenmerk 3000/35/11) bevestigd dat een proces verbaal kan worden opgemaakt. Daartoe zal mevr. M.v.R., of een collega van haar, contact met mij opnemen. Contactpersoon blijft mr. H.J. Starrenburg.
  Zie verder: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wie-bepaalt-of-ik-een-strafbaar-feit-heb-gepleegd.html

 87. jan bouma 22 mei 2011 om 08:24

  @”Klaas…”; ga jij ff lekker buiten in je zandbakje spelen…; context: aadverbaast.wordpress.com
  ==========================================================
  @Voor de anderen.
  De traditionele zondagochtendoverpeinzing/preek uit het Boek der Boeken aan de hand van at random generator van @Aad verbaast. Dat is pagina 103. De inhoud sluit aan bij mijn posting van 19 mei 10:29. Ik neem ‘m integraal over:
  ==
  “Je snapt natuurlijk wel wat je probleem is; je kunt je woede niet in toom houden; je slaat er verbaal op los; je hebt geen geduld. Zo zullen de criminele extremistische moslims die onthullende droom van je willen uitleggen naar alle moslims als een “generaliserend voorbeeld” die a l l e moslims aangaat. Natuurlijk liegen ze daarbij, want die droom gaat de extremisten en de domeinjagers aan. Er zullen echter altijd domme moslims zijn die dat niet snappen en je daarop zullen aanvallen. Bovendien zouden zew moeten inzien dat Bush en Allah hier in gelijkwaardige zin worden behandeld. Maar je opmerking “dat zal die kameel niet veel uitmaken (…!) is natuurlijk weer “schandelijk”. Die geldt in massale zin – mutatis mutandis – ook “de intelligentsia” die je hebt aangevallen. Ja, je valt de hele wereld aan… Uiteindelijk is het resultaat een totale ontstemde moslim- en intellectuele wereld en iedere domeinjager is boos op je en heb je niets bereikt want die schurken zullen je ook trachten te veroordelen. Ja, zelfs “de kamelen” zijn nu boos op je om over “de geit” nog maar te zwijgen! Wie is er hier nu dom? Wil je nu wel of niet de wereld veranderen? Natuurlijk zijn alle gelovigen (“de intellectuelen en de kamelen”) ter wereld bereid hun geloven met niet rationele gronden te verdedigen; en als je alleen maar “gelooft” kun je per definitie ook niet anders. Ze zullen dus moord en brand schreeuwen wanneer zij een werkelijke intellectuele toetsing zouden moeten ondergaan. Ze ontzeggen je bij voorbaat het recht op commentaar omdat jij met je eenvoudige goddeloze ziel niet begrijpt hun mystieke en bijzondere riten en rituelen waardoor en waaruit, zo vinden zij, nu juist kracht putten en waardoor zij nu juist zouden moeten geloven…
  Dat begrijp jij niet, die bijzondere tekenen en kracht des geloofs van hun beffen en toga’s, en ja die moeten inherent aan hun geloven, het liefst dus ook uitwendig en met veel uiterlijk maar inhoudelijk nietszeggend vertoon gedemonstreerd worden want anders hebben ze geen geloof in zichzelf. Dat ze daardoor in werkelijkheid contradictioneel handelen met de inhoud van hun geloven – zij zorgen immers, juist door de wijze waarop ze zich gedragen, voor strijd en polemisering in onze samenleving -hebben ze niet in de gaten. In werkelijkheid lijden ze aan een gebrek van hun eigen identiteitsbesef. Dat begrijp jij zogenaamd allemaal niet. Ik bedoel maar te zeggen het is voor jou een realiteit om daar rekening mee te houden. Anderzijds moet ik je opponent Bolkestein gelijk geven… en indirect jou dus ook, als hij zegt: “zonder rel geen debat!” *)
  De eindconclusie is dan ook dat je gelijk hebt; nog daargelaten natuurlijk dat je zonder mijn toestemming en hulp in het geheel niets had kunnen ondernemen”
  *) tijdens: ‘Nova-politiek’ in gesprek met Remkes d.d. 21.01.2005

  Ik laat het hierbij. De “kritieken” van Mithras ken ik al veel langer; ten dele, zo vind ik, heeft hij voor korte tijd gelijk totdat ik (ook door hem gewenste) uitleg…/ pg. 104
  ==
  Allen een goeie zondag.

 88. jan bouma 23 mei 2011 om 07:59

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @VSp…13:54
  Ik probeer me een voorstelling te maken van je happening. We kennen de uitdrukking “een ballonnetje oplaten”; ik zie nog niet direct voor me de bedoeling van je actie. Wat mij betreft mogen alle “zetels” in de lucht blijven hangen en/of aan torenspitsen ter vermaak van het volk dat veel waarde hecht aan die “zwevende zetels”.
  Iets anders maar ook weer niet.
  Ik verwijs naar @klokkenluideronline: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8606/vanmiddag-1500-nog-meer-haagse-horror.html/comment-page-1#comment-60210
  alwaar ik zojuist navolgend comment schreef:
  ==
  M.i. dienen inderdaad het OM en de rechterlijke macht nu de gevolgen te dragen van hun foute beoordelingen. Werd in 1980 nog een tien- of honderdvoudige ernstiger “ordeverstoring” gesignaleerd tijdens de kroning van Beatrix zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kroningsoproer
  bleven de staatsrechtelijke gevolgen daarvan beperkt. Immers niet zo zeer de argumenten van Lensink speelden toen maar “de woningnood”.

  De context van Lensinks handelen is door het OM, en zijn te lange detentie plus de poging hem “ontoerekeningsvatbaar” te laten verklaren, een deraillering gebleken (kennelijk onvoorzien) door het OM en de rechterlijke macht.

  Tsja… Dan moet men nu maar zitten op de blaren. Terzake acht ik het inderdaad een tekortkoming van Lensinks advocaat om niet alle relevante stukken te publiceren waardoor weer de reactie van Micha Kat (en vele anderen) wordt verklaard.

  Het “incident” kan nu niet meer in de kiem worden gesmoord alhoewel er misschien met Lensink alsnog een akkoord kan worden bereikt.
  ==
  en hier gaat het om Beatrix’ koninklijke zetel…
  Allen een goeie dag verder!

 89. jan bouma 24 mei 2011 om 05:24

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  VSp… Ja, dank! Dat waren nog eens tijden! Het lijkt wel een massale volksopstand zoals we die nu soms zien in Noord-Afrika. Mooie foto’s. Maar za@t jij ook nog in een helikopter om van daaruit het gepeupel gade te slaan? Vanaf de grond gezien zal je dan ook wel tot “de bezetters” zijn gerekend… )

  Iets anders. Vandaag op @klokkenluideronline alwaar ‘de staatsmacht’ wordt besproken. Enfin men leze aldaar: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8617/advocaat-gezocht-voor-kat-en-donk.html/comment-page-1#comment-60251
  En waar ik ook zojuist het navolgende comment plaatste:
  ==
  Paar opmerkingen (niet uitputtend)

  1. Het recht op filmen in de rechtszaal wordt “in beginsel” toegestaan. Die premisse “in beginsel” is de vrijbrief om het filmen al snel n i e t toe te laten. Immers van de betrokken procespartijen hoeft er maar eentje bezwaar te maken om het filmen te verbieden. Einde oefening.

  2. De aansturing, de wijze van functioneren van onze rechtsstaat, is uiteindelijk gebaseerd op ons parlementaire stelsel.

  3. Mijn premisse is dat dit parlementaire stelsel niet goed functioneert waardoor vervolgens ons ‘rechtssysteem’ ook niet goed functioneert. Een vicieuze cirkel dus.

  ps
  Ik verwacht vonnis in mijn zaak (Rb Utrecht) per 10 juni 2011 a.s. (of zoveel eerder). Zie mijn laatste posting op m’n juridische Volkskrantblog: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!
  (naar beneden scrollen)
  ==
  Allen een goeie dag! Het zijn roerige tijden dezer dagen… En ondertussen zit onze @Aad lekker buiten het strijdgewoel. Maar ja.. we zullen maar denken dat hij zich aan het opladen is. )

 90. jan bouma 25 mei 2011 om 09:50

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @VSp
  @Allen
  Voor vandaag maar eens een bewust gekozen pagina uit m’n boek. Pg. 304/306.

  Die gaan over de taboes. H.J.A. Hofland wordt geinterviewd door de SDN-redactie (staat voor Sociale Databank Nederland). “Er zijn drie onderwerpen uitgesloten van de persvrijheid. Dat zijn: de grondpolitiek, de bevolkingspolitiek en de geldpolitiek”. Volgens Hofland.
  Me dunkt, dat nu toch gebleken is “dat alles met alles samenhangt”, we deze waarheden maar weer eens moeten plaatsen in de nog steeds overheersende van belang geachte wereldbeschouwingen die aan de taboes beantwoorden. Eind van dit jaar zullen er ca. 7 miljard wereldbewoners zijn die aanspraak maken op de taboes.
  Enfin… We zien wel; of niet.
  ==

 91. jan bouma 25 mei 2011 om 19:18

  Zie:
  Idem: @klokkenluideronline
  ==
  Misbruik van de psychiatrie is een vaak gebruikte methode. De Nazis, de Stasis, de KGB’ers, op Guantanamo Bay, etc., overal ter wereld – ook in Nederland – worden “de dissidenten” tot “de orde geroepen”. Zonodig met drogerende “medicaties” worden ze platgespoten. Het is een schande dat de beroepsgroep psychiatrie/psychologie geen protest aantekent. Naar verluid kreeg het Pieter Baan Centrum honderden aanmeldingen van zogenaamd ook “psychiatrische gestoorden” terwijl die groep tot de republikeinen behoort. Het is wachten is nu dat de helft of meer van de Ned. samenleving in het keurslijf gedrongen wordt middels “gedwongen medicatie” en/of TBS.

  Elke “afwijkende mening” kan immers als “stoornis” worden uitgelegd door de zittende macht, het establishment.

  Zie verder ook op @klokkenluideronline.

 92. jan bouma 26 mei 2011 om 06:58

  Context: DWDD
  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  Voor vandaag. Gezien gisterenavond DWDD? Ik vanochtend in de herhaling. Ik word toch wat misselijk van die zgn. ‘professionele journalistiek vs ‘de amateurjournalistiek’; ook de pretenties van ‘de onderzoeksjournalistiek’ vs die van (onbezoldigde) kenners die gedegen stukken schrijven. Kijk naar @aadverbaast m.b.t. o.a. de gezondheidszorg. Ook wordt er altijd vermeld bij reportages met filmbeelden: “dit zijn amateurfilmbeelden”. Duidt mij even de verschillen met die van “de professionele filmer”. Het is de voortdurende quatsch van de domeinwerking waaraan een prijskaartje hangt. Komedie. Fake. Oplichting. Ja, dat is het. Enfin. Ik zond navolgend comment aan de redactie van DWDD.
  ==
  LS
  Gezien: de zelfbewieroking van de MSM; ofwel Vandermeersch over de NYT, etc. gisterenavond. Dan komt het wel goed uit om de Jason Blair-affaire te vergeten: http://en.wikipedia.org/wiki/Jayson_Blair

  Quote H.J.A. Hofland tegen mij: (o.i.)”als ik zou schrijven wat jij wilt (en ik) heb ik meteen m’n laatste stukje geschreven!”
  Advies: neem m’n boek mee op vakantie. Een meesterwerk volgens H.J.A.

  Groet! JB

 93. jan bouma 28 mei 2011 om 08:05

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  VSp… Het is overal en altijd hommeles. Zo zag ik in de herhaling bij Knevel/V.d.Brink een slachtoffer van de Argentijnse junta (Videla) en dus ook die van de papa van Maxima. Papa Zorrequieta zou bij officiële gelegenheden publiekelijk zich NIET mogen vertonen in Nederland. Maar de hele wereld zag het verjaardagsfeestje van Maxima bij het Concertgebouw met Beatrix en Zorrequieta aan haar zijde. Een middenvinger wordt opgestoken naar het Ned. volk en de slachtoffers door “het Kookhuis”.

  Waar ook een middenvinger wordt opgestoken, maar dan door het parlement, blijkt uit het volgende:
  (kopie van m’n comment bij @klokkenluideronline: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8650/camera-bescherming-westenberg.html/comment-page-1#comment-60462
  ==
  Indien de kamervragen van het SP-lid Gesthuizen niet beantwoord worden is het aan de 2e Kamer (en de Vaste kamercommissie van Veiligheid en Justitie waarin een afspiegeling zit van de 2e Kamer) om hier geen genoegen mee te nemen. Zelfs als de zittende coalitie – CDA,VVD,PVV plus nog ’n enkele meeloper – om opportunistische redenen de vragen niet wil beantwoorden is de rest, de oppositie, daaraan medeschuldig dat die vragen niet beantwoord worden. Idem de MSM en de politieke commentators van die MSM schuldig zijn. Het gaat immers altijd om de relevantie, de mate en de effectiviteit van het protest. Bij voldoende protest kan de beantwoording namelijk w e l afgedwongen worden. Ik ga er verder vanuit dat de “nationale recherche” gewoon zijn taak vervult en niet voor “de bühne” de brutaliteit zal hebben om een “fake-onderzoek” naar Kalbfleisch en Westenberg te verrichten. Dit zou dan wel de meest ultieme volksverlakkerij worden sinds Judas. Die kreeg er nog 30 (?) zilverlingen voor! Halleluja!
  ==
  Allen een goeie dag! En oh ja… Morgen niet vergeten alweer een zondagochtendoverpeinzing aan de hand van een willekeurige pagina uit het Boek der Boeken. @Aad… even tussendoor. Het rommelt op dit moment in “de corrupte gezondheidszorg”. Waarschijnlijk zijn jouw bijdragen “ergens” gelezen… Tot morgen.

 94. jan bouma 29 mei 2011 om 07:33

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Allen.
  Ter kennisneming (of niet) het navolgende citaat uit het Boek der Boeken aan de hand van een ad random gekozen pagina. Gebleken is dat de realiteit van alle dag eruit blijkt. Pagina 70 werd willekeurig gekozen.
  (gedeeltelijk)
  ==
  Nu pleeg ik desondanks, zo wil ik erkennen, een behoorlijke aanslag op uw inlevingsvermogen om deze voortgezette inleiding te kunnen blijven volgen. Helaas moet ik afstand nemen van uw “wereldbattles” die u te voeren hebt; bovendien hebt u al uw aandacht nodig omdat ik u, complotterend, in de mijne heb geïnvolveerd. Allereerst zal ik nu trachten wat uwerzijds opkomende en begrijpelijke vragen te beantwoorden zoals:
  a) Wat is de rol van H.J.A. Hofland? Speelt hij een “gevaarlijke” dubbelrol als undercover-contra-agent? (In dienst der ‘Instituties’ zoals u ook in dit boek kunt lezen).
  b) In hoeverre is hier sprake van fictie dan wel non-fictie?
  c) Hoe verhoudt zich de huidige positionering van ‘Villa Mithras’ ten opzichte van de oorspronkelijke, door Herodotus al beschreven Mithrascultus?

  Ter zake informeer ik u naar beste weten als volgt:
  a) Onbekend. Weliswaar wordt hij door mij continu op de hoogte gehouden, waardoor mijn aanvalsplannen onmiddellijk bij de v ij a n d bekend zouden zijn doch hij riskeert dan wel dat mijn mogelijke conclusie uit ‘De duivels uit de hel spotten’ terecht zou kunnen zijn indien hij misbruik van deze informatie zou maken. Uit niets is gebleken dat dat het geval is. Anderzijds… /
  ==
  zie verder pagina 71.

  …koppel dit fragment nu even aan m’n posting van gisteren (8.05) waarin de MSM worden beschuldigd. Allen een goeie zondag!

 95. jan bouma 30 mei 2011 om 07:02

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  Meer wanen van de dag voor vandaag. Luister naar Maxime Verhagen gisteren in Brandpunt. Zie: http://player.omroep.nl/?aflID=12627397 over de wereldeconomie, de euro enz. plus de maatrgelen die bedacht worden in Brussel op dit moment.

  “Het geld moet verdiend worden” zo zegt Verhagen. En dat moet afgedwongen worden door “die landen onder curatele te stellen”. Er is sprake van een onmogelijke spagaat en opgave. Maar ja.. dat merken we nog wel op het moment dat het referentiekader moet worden: één wereldmunt, ‘n afrekening op basis van het Lieftinckmodel, en een wereldraad voor de oplossing. Politieke besluitvorming ligt daaraan ten grondslag met economische mondiale gevolgen. Net zoals Dr. Tinbergen (jaren ’60 vdve) al wist.
  Goed! We zijn weer bij. Allen een goeie dag.

 96. jan bouma 31 mei 2011 om 04:41

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  Context: juridisch VKblog
  Context: klokkenluideronline
  Context: coen@weblog.nl – SANOMA.
  ==
  @Aad
  @Allen
  De datum 1 juni 2011 voor het (aangekondigde einde van het VKblog) wordt nog wat uitgesteld. Dankzij OBA en Knutselsmurf hebben de VKbloggers een continuïteit op wordpress.com. Van @coen@weblog.nl ontving ik een mededeling inzake “de beëindiging” (dat die nog niet rond was dus het VKblog wordt tot nader order voortgezet). Enfin.. Men neme kennis van mijn navolgend bericht aan coen@weblog.nl
  ==
  Van:
  Aan:
  Onderwerp: kruisbestuiving…
  Datum: dinsdag 31 mei 2011 5:24

  Beste Coen,

  Over kruisbestuiving gesproken! Plaatste zoëven navolgend comment op @klokkenluideronline. Voorts sta ik via Google met een 40-tal Vkblogs bovenaan. Google maar eens ‘La tristesse d’une mère’ voor de aardigheid.

  Enfin. Het kwam zo uit dat ik het opportuun acht navolgend bericht aan je te sturen. Ik blijf op zoveel mogelijk fronten operatief en dus verschijnen mijn VK-postings ook op villamithras.wordpress.com met uiteraard weer links naar de VKblogs. Die situatie zou ik wel graag zo willen houden in het belang van alle betrokkenen.
  Vriendelijke groet.
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  tel.: 0346-573455

  Het bericht van klokkenluideronline:
  ==
  jan bouma
  31 mei, 2011 om 5:14
  @André Vergeer..0:03
  Ik blijf erbij dat de hele zaak/strafaangifte door het OM zal worden teruggebracht tot “een communicatie-stoornis”. Bij de telastelegging van een ‘strafbaar feit’ dient er bewezen te worden min of meer kwade opzet dan wel grove nalatigheid die verwijtbaar is.
  Vraag. Indien M.K. en Eric Donk daadwerkelijk zou zijn gevraagd om te vertrekken (vanwege de door Korver genoemde redenen) zouden M.K. en Eric dat dan gedaan hebben? Die vraag is evenwel NIET gesteld aan M.K. en JDTV; noch is er uitleg gegeven. Dat is een tekortkoming in de communicatie zijdens de politie. Soit!

  Begrijp me goed. Ik speel hier de rol van de advocaat van de duivel. Maar zo zal het wel gaan.
  ps
  In mijn zaak heb ik inmiddels wel de toezegging van de hoofdofficier van justitie van het parket Utrecht, mr.dr. J.R. Bac, dat ik pv kan laten opmaken wegens begane strafbare feiten door ambtenaren en een cover up ex Art. 140 WvSr.
  Zie m’n juridische blog op Volkskrant de paar laatste postings. http://www.vkblog.nl/bericht/267947/N... En. dat alles zonder camera!

 97. jan bouma 3 juni 2011 om 04:12

  Context: @Klokkenluideronline
  “” : aadverbaast.wordpress.com
  ==
  VSp… Ik kwam al bij je langs. Idee? Zet de link naar je blogs erbij in het vervolg…

  Iets anders. Misschien komt er een leuk plaatje met een voor sommigen wereldschokkend inzicht…

 98. jan bouma 3 juni 2011 om 11:33

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  Idem: @Klokkenluideronline
  ==
  @VSp… Ik beantwoord je opmerking als volgt. Zie @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8684/to-be-expected-soon-in-a-theater-near-you.html/comment-page-1#comment-60755
  ==
  jan bouma
  3 juni, 2011 om 12:14
  “De Staat” als entiteit als zodanig bestaat niet. De Staat verondersteld wel te zijn de representant van ons allen waaraan onderscheidende kenmerken van “volk” of “nationaliteit” worden toegekend. Vervolgens zou in evenwichtigheid de belangen moeten worden gediend. En waardoor er misschien een Staat zou zijn/is.

  Ons rechtssysteem is daarop ingericht. Toch zien we dat de representanten in de 2e Kamer zich te vaak beroepen op “de rechter” die die belangen in evenwichtigheid moet beoordelen terwijl die rechter weer wordt geïnstrueerd door de Staat, c.q. het parlement. De Staat, onze parlementaire democratie, blijkt niet leidinggevend zoals het wel zou moeten zijn in die belangenvertegenwoordiging. Waarom niet? Omdat de Staat ook niet blijkt te beschikken over het werkelijke mandaat van de kiezer, het individu. Die kiezer verwordt tot een domme stemmer omdat hij/zij slechts koos uit de aan hem/haar voorgelegde opties van partijen, personen en programma’s zonder dat aan die stemmer de voor hem/haar van belang zijnde prioriteiten zijn gevraagd.

  Men zou dus eens een discussie moeten voeren over de vraag van de legitimatie van de Staat.

  En dus ook over de vraag of er binnen die nieuwe rechtsopvattingen winkeliers bestolen mogen worden. So far even…
  ==
  Aad krijgt het nog druk om alles te evalueren na zijn terugkomst…. )

 99. jan bouma 4 juni 2011 om 07:37

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  Vandaag is er hier “jaarmarkt” in het dorp (Maarssen). Het wordt prachtig weer alhoewel te droog…; ik ga mij eens melden bij een stand van RTV-Utrecht alwaar inwoners “rechtstreeks in de uitzending” hun verhaal kwijt kunnen. Wie weet. Anderzijds is dat RTV gewoon ook “gecorrumpeerd” en gelïëerd aan de macht. Heikele zaken mogen “de algemene feeststemming” natuurlijk niet al teveel beïnvloeden. Zo weet ik uit eerdere pogingen m.b.t. RTV en de plaatselijke “vaatdoek” de VAR om ze te interesseren “dat dit dorp graag wil blijven geloven in die “zegepralende Vecht” terwijl die ook een gifbelt is..” Tsja.. Dat is ook geen prettig nieuws voor “de duurste boerensloot van Nederland”; alle huizenprijzen kelderen langs de boerensloot… Enfin. We zijn weer helemaal bij. Allen een goeie dag en tot morgen voor de zondagochtendoverpeinzing aan de hand van een willekeurige pagina uit het Boek der Boeken gekozen door @Aad verbaasts at random generator. Stay tuned!
  ==

 100. jan bouma 5 juni 2011 om 07:59

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  Zondagochtendoverpeinzing aan de hand van de at random generator. Soms denk ik, moet ik denken, aan manipulatie door die dobbelmachine van Verbaast want hij koos pg. 238.
  Het navolgende tekstfragment is (weer) een gedeelte uit het stuk van Martin van Amerongen, voormalig hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, en dat hij schreef over zijn columnist H.J.A. Hofland. Pg. 238 (ged.)
  ==
  In zijn gevecht tegen de vergangkelijkheid heeft hij óók een half dozijn romans geschreven. Zij zijn niet zo geniaal als de grachtengordel ons wil doen geloven, maar zij zijn absoluut bovenmiddelmatig, het zijn waardige en lezenswaardige documenten voor de eindsprint die Hofland inmiddels heeft ingezet. Opvallend veel behandelen zij het thema w r a a k. De schrijver wenst trouwens inmiddels niet zo zeer een journalist als een kunstenaar te worden genoemd, een onderwerp waarover hij met zijn vriend Jean-Paul Franssen een alcohol-doordesemde ruzie heeft gehad. “En vervuld van wraaklust ben ik in de tram gestapt”. Franssen heeft gelijk. Waarom zou men de Gouden Ganzeveer achter het oor, opeens een kunstenaar willen zijn? Kunstenaars zijn er genoeg. Dat is grappig volk, al zijn de meesten niet goed bij hun hoofd. Gerespecteerde journalisten zijn er aanmerkelijk minder, al heeft deze beroepsgroep zich de laatste decennia, mede dankzij H.J.A. Hofland, onttrokken aan het traditionele beeld van een slechtgeschoren, enigszins ranzig ruikend individu dat gedoemd is, een vers sigaretje in de mondhoek, zich door de a u t o r i t e i t e n te laten afblaffen. Sprekende over zijn ‘boekachtige verschijningen’ demonstreerde Hofland opeens een soort bescheidenheid. Vier daarvan, dacht hij, zullen ‘als…./ enz. zie verder pg. 239.
  ==
  De grap is nu dat de at random generator vorige week zondag ook al onze PCHooft-prijswinnaar aanwees. Hier is toch sprake van iets wat niet niet meer “toeval” kan worden genoemd en ik stuurde daarom aan ‘Henkie’ vorige week de navolgende mail.
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: Hofland, Henk
  Sent: Sunday, May 29, 2011 9:03 AM
  Subject: het komt zo ter sprake…

  Ha Henk,
  Elke zondagochtend plaats ik een zondagochtendoverpeinzing op m’n blogs. Dat doe ik aan de hand van een at random gekozen pagina uit m’n boek. Logisch dat je dan weleens genoemd wordt. Zo ook vanochtend. Daarom stuur ik het je maar eens door.
  Hou je taai verder. De Constantijn Huygens-prijs was die je al ten deel gevallen? ) Enfin. Lees even mee. Zit je op Paros of Naxos of zijn die eilanden al verkocht? )
  citaat
  ==
  29-05-2011 08:36
  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Allen.
  Ter kennisneming (of niet) het navolgende citaat uit het Boek der Boeken aan de hand van een ad random gekozen pagina. Gebleken is dat de realiteit van alle dag eruit blijkt. Pagina 70 werd willekeurig gekozen.
  (gedeeltelijk)
  ==
  Nu pleeg ik desondanks, zo wil ik erkennen, een behoorlijke aanslag op uw inlevingsvermogen om deze voortgezette inleiding te kunnen blijven volgen. Helaas moet ik afstand nemen van uw “wereldbattles” die u te voeren hebt; bovendien hebt u al uw aandacht nodig omdat ik u, complotterend, in de mijne heb geïnvolveerd. Allereerst zal ik nu trachten wat uwerzijds opkomende en begrijpelijke vragen te beantwoorden zoals:
  a) Wat is de rol van H.J.A. Hofland? Speelt hij een “gevaarlijke” dubbelrol als undercover-contra-agent? (In dienst der ‘Instituties’ zoals u ook in dit boek kunt lezen).
  b) In hoeverre is hier sprake van fictie dan wel non-fictie?
  c) Hoe verhoudt zich de huidige positionering van ‘Villa Mithras’ ten opzichte van de oorspronkelijke, door Herodotus al beschreven Mithrascultus?

  Ter zake informeer ik u naar beste weten als volgt:
  a) Onbekend. Weliswaar wordt hij door mij continu op de hoogte gehouden, waardoor mijn aanvalsplannen onmiddellijk bij de v ij a n d bekend zouden zijn doch hij riskeert dan wel dat mijn mogelijke conclusie uit ‘De duivels uit de hel spotten’ terecht zou kunnen zijn indien hij misbruik van deze informatie zou maken. Uit niets is gebleken dat dat het geval is. Anderzijds. /
  ==
  zie verder pagina 71.

  …koppel dit fragment nu even aan m’n posting van gisteren (8.05) waarin de MSM worden beschuldigd. Allen een goeie zondag!

 101. jan bouma 6 juni 2011 om 04:40

  Context: @Klokkenluideronline: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8691/op-zoek-naar-thea.html/comment-page-1#comment-60927
  ==
  Het enige kritiekpunt dat ik heb inzake Korver&Van Essen is dat de laatste in haar verdediging van Lensink, de waxinewerper, onvoldoende heeft verantwoord/geadstrueerd de positie van “de getuige/deskundige”. En dan doel ik uiteraard op de kennelijk genomen beslissing dat Lensink een psychiatrische patiënt is of zou zijn. Dat oordeel zou algemeen gedeeld moeten worden als juist door de ca. 3500 psychiaters, de Vereniging van Psychiaters die Nederland telt. Misbruik van de psychiatrie kennen we uit de tijd van de voormalige Sovjet Unie. Het komt mij voor, zolang er geen breed protest is vanuit de beroepsgroep, dat er tot op de dag van vandaag ALLE landen ter wereld, ook Nederland, misbruik maken van de psychiatrie met…. instemming van de beroepsgroep.

  Ik zou dus graag willen dat Van Essen publiekelijk de Vereniging aanschrijft en ter verantwoording roept over het misbruik van de psychiatrie. Een second opinion vraagt inzake Lensink.

  Geen enkele rechtbank kan een dergelijk verzoek weigeren. So far even..

  ps
  Vandaag, morgen of uiterlijk 10 juni a.s. zou er vonnis zijn in mijn zaak bij de Rb. Utrecht. Mw. mr. J.R. Van Es – de Vries heeft een omvangrijk dossier moeten bestuderen. We wachten af.

  Opmerking: die filmpjes van JDTV verdienen een MSM! Zelden weer eens zo gelachen… :)) Kijken!

 102. jan bouma 7 juni 2011 om 07:02

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  en…
  Voor vandaag. Weer een item van @Klokkenluideronline. Zie: http://www.klokkenluideronline.nl/art...

  met navolgend comment.
  ==
  Inderdaad onbegrijpelijk dat er geen “schietinstructie” bestaat zonder meteen tot moord over te gaan. (De voorwaarde is natuurlijk dat er geen “vuurgevecht” gaande is).

  In alle andere gevallen zou het gericht schieten op mensen, ook door de politie, verboden moeten zijn. Kwestie van wetgeving en beschaving.
  ==
  Voor een onafhankelijk onderzoek wordt dan vrijwel altijd “de rijksrecherche” ingeschakeld.
  ==
  Nieuws is verder dat de deskundigen nog steeds zoeken naar de oorzaak van de EHEC-bacterie. “Misschien is die al uit de voedselketen en zal de oorzaak van de besmetting nooit gevonden worden”. Zo wordt ook verondersteld. Enfin, dan hebben de bacteries het laatste woord

 103. jan bouma 8 juni 2011 om 06:49

  Jan Bouma 08-06-2011 07:44
  Context: @Klokkenluideronline
  ==
  De neiging van de mens om de wereld in een begrijpelijke context te plaatsen; daar is op zich niets mis mee. Het komt aan dat een dergelijke Darstellung*) te laten samengaan met een veronderstelde begrijpelijke context die à prioristisch als juist wordt aangenomen: zie ondermeer dan: nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_… maar kritische normen waaraan en waarop kan worden genormeerd ontbreken.

  “Hineininterpretieren” is het gevolg. De gewenste uitkomst van de discussie, die niet de werkelijke discussie weergeeft/representeert, is dan het “resultaat”. Ten onrechte.

  *) Zie bijv.: http://www.ekon.architektur.tu-darmst...

 104. jan bouma 8 juni 2011 om 12:33

  Lachen! Eenieder kijken naar dat JDTV-filmpje.
  ==
  Context: @Klokkenluideronline : http://www.klokkenluideronline.nl/art

  ==
  “Meer blauw op straat!” Die kreet is uiteraard bedoeld om meer boeven te vangen! Welnu, die camera’s hangen daar natuurlijk ter bescherming van de criminelen. Ik telde zelfs 6 agenten… Alsof Holleeder daar woonde! Maar het bleken Van Aartsen en Westenberg! Sic!

  In sommige landen, de meeste, zouden Micha Kat en zijn camera-man natuurlijk al lang geruisloos zijn “verdwenen”. Zie ook:
  sargasso.nl/archief/2009/11/18…

  We zagen een lachwekkende en tegelijkertijd een bedroevende vertoning van de inzet van politie en materiëel. JDTV = TOP-TV! (Hoe staat het eigenlijk met de rechercheonderzoeken en de aanklachten tegen de criminele kopstukken?)

 105. jan bouma 9 juni 2011 om 07:26

  Context: Klokkenluideronline (zie voor de link hierboven)
  1-01-2011 10:33
  T.k.n.:
  ==
  Aan de Voorzitter en Leden van de Vaste Kamercommissie
  voor Veiligheid en Justitie in vergadering bijeen d.d. 19 januari 2011 inzake het initiatiefwetsvoorstel Heerts/Anker/Smilde m.b.t. opheffing van de strafrechtelijke immuniteit van overheden.

  c.c.: a.stralen@pietersadvocaten.nl
  idem: t.a.v. mevr. Mr. M.E.A. Braeken

  Datum: 11 januari 2011

  Mijnheer de Voorzitter,
  Geachte Leden,

  Na bestudering van uw eerdere beraadslagingen waarbij aanwezig waren (o.l.v. Dr. J. Boelhouwer, vz) de Leden: Kalma (PvdA), De Roon (PVV), VAN TOORENBURG (CDA), Pechtold (D66), Azough (GroenLinks), Gerkens (SP), Van der Staaij (SGP) en Teeven (VVD)

  kom ik tot de navolgende opmerkingen en beschouwingen indachtig de overweging voor u dat ik een wellicht unieke “case” ben die als voorbeeld kan gelden voor de materie waarover het gaat. U gelieve mijn zaak als het ware te abstraheren en alleen als singulier voorbeeld te zien. Niet in alle details zal ik met mijn commentaar tegemoet komen aan uw deliberaties maar de belangrijkste zal ik u uiteraard niet onthouden.

  1) Allereerst mag ik onder uw aandacht brengen een rechtsoverweging die ik miste in uw beschouwingen. Namelijk het feit dat een verhaal van schade door een burger tengevolge van een strafrechtelijke handeling van een overheid (c.q. ‘de Staat’), en waarover de rechter oordeelde en de schadevergoeding toewees, soms toch met lege handen blijft staan omdat “de politiek” of de landsadvocaat de schadevergoeding en afwikkeling daarvan effectief en soms jarenlang weet te obstructiveren, te saboteren, te traineren. Als voorbeeld verwijs ik u naar de bekende voorbeelden die we allen kennen. Ik noem slechts de namen van Oltmans, Spijkers, Bos en Reuchlin. Indien bij vonnis wordt uitgesproken de bekende zinsnede “dat de schade bij staat van een schadestaatprocedure moet worden opgemaakt” dan begint daarna het getouwtrek. Zo kan het gebeuren dat een schadetoewijzing door een schade-expertisebureau of accountant in opdracht van de Staat wordt gefrustreerd tot Sint Juttemis! Beluistert u navolgend interview op Radio Argusoog http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  2) Kern van de zaak is dat links- of rechtsom de Staat hier de rechtsgang op schandalige wijze frustreert. Deze toestand zou kunnen worden voorkomen indien in de Wet zal kunnen worden opgenomen de bepaling dat de rechter de afwikkeling van de schade binnen een dwingende bepaalde tijdslimiet zal verordonneren.
  3) De Leden die zich zorgen maken of dat strafbare feiten door ambtenaren (dus die zijn werkgerelateerd) of door natuurlijke private personen worden begaan zullen begrijpen dat hier een onjuiste redenatie wordt gevolgd. Per definitie is het zo dat uitsluitend de strafbare begane feiten in werkgerelateerde omstandigheden door gelaedeerde kunnen worden verhaald op de betrokken overheden. Anders gezegd: indien een ambtenaar als privépersoon zijn vrouw vermoordt zal zijn chef of werkgever daar niet op kunnen worden aangesproken! Tenzij natuurlijk het OM zou kunnen aantonen dat de chef of de werkgever wel verantwoordelijk waren! In mijn casus kan ik niet beoordelen of de ambtenaren, die valse verklaringen aflegden of vervalste milieurapporten uitbrachten, of mij hebben geïncrimineerd dat hebben gedaan in opdracht van hun werkgever of niet. Derhalve zal “de overheid” worden aangesproken en is het aan het OM de taak om vast te stellen of de werkgever dan wel de individuele ambtenaar aansprakelijk is. Feit zal wel zijn dat relatieve grote schades niet verhaald zullen kunnen worden op individuele ambtenaren door de gedupeerde burger. Aangezien echter de schade, die verhaald moet worden, per definitie altijd in werkgerelateerde omstandigheden zijn gedaan, wordt terecht de werkgever of de overheid aansprakelijk gesteld. Indien zou blijken dat de ambtenaar toch aansprakelijk is, is dat een zaak tussen de werkgever en de ambtenaar. Wellicht dat in het ambtenarenrecht hier nadere bepalingen over kunnen worden opgenomen.
  4) Voorts zijn aan de orde uw overwegingen of schadeveroorzakend gedrag wel of niet binnen “de politieke verantwoording” (Teeven) vallen. Deze overweging is voor de gedupeerde burger niet relevant. De scheidslijnen zijn namelijk hier ook weer duidelijk dat de strafbare feiten die begaan zijn, en ten laste worden gelegd, nimmer verantwoord kunnen worden. Noch in bestuursrechtelijke (politiek) noch in civiel/strafrechtelijke zin. Liegen en incrimineringen zijn immers nooit toelaatbaar.
  Vervolgens zou ik uw Commissie willen wijzen op Art. 6 EVRM waarin ondermeer bepaald is: == d. de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge; de rechtsgang wordt geobstructiveerd indien het OM niet tot vervolging wenst over te gaan.
  5) Tenslotte zou ik uw Commissie willen wijzen op mijn thans ruim 6 jaar durende strijd tegen uiteindelijk 5 betrokken en aansprakelijke overheden: a) de gemeente, b) de provincie, c) het waterschap, d) de milieudienst en e) de rijksoverheid (VROM). Aangezien de samenspanning en de cover-up van dit milieuschandaal mijns inziens ook is bewezen kunt u mij niet kwalijk nemen dat ik “de overheid” inmiddels moet beschouwen als een organisatie ex. 140 WvSr.

  Graag verneem ik het resultaat van uw beraadslaging op 19 januari 2011 a.s. en ik spreek de verwachting uit dat het initatiefswetsvoorstel Heerts/Anker/Smilde spoedig in de 2e Kamer zal worden behandeld met uiteindelijk een aanvaarding door parlement en regering. Uiteraard valt over dit onderwerp nog veel meer op te merken, zelfs boekenkasten vol te schrijven, maar ik ga er vanuit dat hoewel Vrouwe Justitia geblinddoekt is zij toch haar weegschalen in perfecte balans weet. De aanvaarding van het wetsvoorstel zal haar ook nog doen glimlachen.

  Hoogachtend,

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  ==
  opmerking.
  Vanaf het 2e Pikmeer-arrest 8 januari 1998 wordt enerzijds erkend dat ‘de Staat en de ambtenaren’ niet boven de wet staan maar anderzijds blijkt dat ‘de criminele Staat’ sindsdien (al bijna 14 jaar) niet afgerekend wenst te worden op de eigen criminaliteit en komt het er maar niet van om dat initiatiefswetsvoorstel daadwerkelijk tot wet te verheffen. De rechtsstaat bestaat niet voor een criminele overheid; kennelijk alleen voor de onderdanen van die criminele overheid. Het zou een goede zaak zijn dat ELKE aangeklaagde vanaf NU bij voorgeleiding een kopie van deze posting aan de rechter overlegt. (En ik wacht nog steeds op een telefoontje van Van TOORENBURG, of haar medewerker LOU LOENE, die het mij nog eens gaat uitleggen de werking van de corrupte Staat! Sic!)

 106. jan bouma 10 juni 2011 om 07:23

  Context: @Klokkenluideronline : http://www.klokkenluideronline.nl/art...

  ==
  De “antwoorden” van de regering op de gestelde Kamervragen van Gesthuizen zijn een regelrechte aanfluiting en belediging aan het adres van de 2e Kamer. Zoals eerder gesteld blameert die 2e Kamer zichzelf wanneer deze flutantwoorden worden geaccepteerd/ingestemd. Schandalig!

  Nog een feit.

  Binnen de scheiding der machten (Trias Politica) blameert de rechterlijke macht zich ook. Immers het OM kan wèl zelfstandig zorgen voor het aanbrengen van de zaken en heeft daar de corrupte regering niet voor nodig maar dat OM dient dan daadwerkelijk wel actie te ondernemen! Ook alweer: doet het OM dat niet is dat OM (en de rechterlijke macht) net zo schuldig als de 2e Kamer. Schandalig!
  p.s.
  Ben benieuwd hoe het vonnis zal luiden (vandaag) inzake mijn zaak bij de Rb Utrecht. Mw. mr. J.R. van Es- de Vries zal er voor tekenen.
  ==

 107. jan bouma 11 juni 2011 om 07:54

  Voor vandaag ook weer actualiteit. Zie: @klokkenluideronline: http://www.klokkenluideronline.nl/art...

  ==
  11 juni, 2011 om 8:30
  Ik zal geen problemen hebben met een NWO op voorwaarde dat die democratisch tot stand komt. Dus wanneer alle volken ter wereld op democratische wijze daarin gerepresenteerd worden. Dat is niet het geval. De NWO wordt gekaapt door een elitaire groep (als de Bilderberg) terwijl voorgewend wordt dat die “de volken” zou representeren. Niet dus.
  ==
  Achterliggende gedachte is uiteraard dat de globalisering toch doorgaat. Ik kan me niet goed voorstellen dat “de volken”, zo zouden die geraadpleegd worden, zullen kiezen (bijv.) “voor de Oorlog”.

  Tot morgenochtend voor een willekeurige bladzijde uit het Boek der Boeken en.. ik verwacht dat Aads at random generator extra zal worden beïnvloed door de neerdalende Verlichting van de vlammetjes! Pinksteren! )
  Be there!
  ==

 108. jan bouma 12 juni 2011 om 08:15

  Context: alle blogs.
  ==
  Pinksteren 2011. Voor deze zondag koos de at random generator pagina 215. Die gaat over alle deelnemende landen in de Verenigde Naties en… gelooft u het of niet in een apart kader wordt die vermeld van Egypte en Syrië.
  In het kader:
  ==
  Egypt and Syria were original Members of the United Nations from 24 October 1945.
  Following a plebiscite on 21 February 1958, the United Arab Republic was established
  by a union of Egypt and Syria and continued as a single Member. On 13 October 1961,
  Syria, having resumed its separate membership in the United Nations. On 2 September 1971,
  the United Arab Republic changed its name to the Arab Republic of Egypt.
  ==
  Niet zonder reden een waarachtige verwijzing. Nu functioneren de Verenigde Naties van geen kanten want de hele beweging wordt door criminele Staten (192 in getal) gedomineerd. Leest u maar in het Nederlands deze link:
  nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd…
  Het is een afspiegeling van het desastreus malfunctioneren van ook weer de individuele Staten. Dat kan ook niet anders want niet de individuele wereldburgers zijn aan het woord en nemen de beslissingen maar hun corrupte vertegenwoordigers die niet beschikken over de juiste democratische legitimatie. Enfin. Me dunkt een pittige Pinkstertoespraak van Mithras…. en wellicht het overdenken waard.

 109. jan bouma 13 juni 2011 om 06:48

  Voor vandaag doen we maar weer eens aan criminaliteitsbestrijding op het Internet. Zie:
  ==
  Context: Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8743/kalbfleisch-haags-leugen-monster.html/comment-page-1#comment-61315

  Niet off topic.
  Opmerking ter overweging van de beheerder/moderator van deze site.
  ======================================================

  Ik bepleit een waterdichte identificatie van reageerders. En wel door in te voeren één IPnummer, één wachtwoord, één(nick)name gekoppeld aan één emailadres. En waarmee dan kan worden ingelogd. De betrouwbaarheid van de site zal er door winnen en zal serieuzer worden genomen. Thans wordt er overduidelijk misbruik gemaakt door ellendelingen die m.b.v. proxyservers de hele site ongeloofwaardig maken. Overigens: mijn naam is mijn naam; idem dat niemand zal twijfelen aan de naam van Micha Kat. Maar dit terzijde.
  Let op! In no time staan onder deze posting minstens 6 “minpunten” van één en dezelfde hufter maar misschien ook “pluspunten” van diegenen die mij snappen. Indien mijn voorstel niet wordt overgenomen door de beheerder kan men m.i. beter het hele “puntensysteem” afschaffen.
  ==

 110. jan bouma 14 juni 2011 om 06:08

  Context: Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  ==
  Enkele opmerking. (van de 10.000 die er te maken zijn)

  Binnen de context van de huidige “Griekse perikelen” krijgen de woorden van Socrates wel een heel bijzondere actuele betekenis: “Ik ben geen burger van Athene, zelfs niet van Griekenland, maar van de wereld!”
  En zo is het. Er zijn mondiale (zogenaamde) financiële problemen. Oplossingen dienen dus ook binnen een mondiale context gevonden te worden. Nog een opmerking: het gezegde dat “regeren is vooruit zien” dient vervangen te worden door “regeren is nooit vooruit zien maar ad hoc worden altijd weer de verkeerde beslissingen genomen omdat men per definitie nu eenmaal niet de toekomst kan voorspellen.”

  Dat komt dichter bij de (veronderstelde) werkelijkheid/waarheid.
  ==

 111. jan bouma 14 juni 2011 om 12:16

  Context: juridische blog
  ==
  Procesinformatie.
  De Rechtbank Utrecht heeft bij brief aan mijn advocaat mr. René van Stralen van Pieters advocaten laten weten (d.d. 8 juni 2011; procedureno. 11/845WOZ V 35) dat vonniswijzing 6 weken wordt opgeschort.

  Ik beoordeel die mededeling als positief omdat de Rb blijk geeft zich serieus te verdiepen in een aantal cruciale rechtsvragen. Ondertussen zal (bijv.) de gemeente Stichtse Vecht de ingediende bezwaren voor de aanslag WOZ 2011 ook weer onder ogen dienen te zien en daarop antwoord moeten bieden. Niet alleen geldt dit t.a.v. mijn bezwaren maar ook die van de medegedupeerde buren.

  U hoort nader.

 112. jan bouma 16 juni 2011 om 07:21

  Context: @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8777/bilderbergers-tekenen-voor-secrecy.html/comment-page-1#comment-61468opmerkingen. (van de 10.000 die er te maken zijn)

  1. Het “puntensysteem”, plus of min op deze site dient te worden afgeschaft. Deze stelling levert sowieso een x-aantal “minpunten” op omdat die manipuleerbaar zijn en ook niet behoeven te worden geadstrueerd. Ik zou zeggen zie de `minpunten´ als ´pluspunten´.

  2. Heb beluisterd en gezien Micha Kats film van JDTV hierboven. Ik kan hem wel volgen inzake al zijn kritieken maar de toeschouwer, de burger, de wereldburger wil ook perspectief op een toekomst en dan dienen m.i. door Micha Kat ook de alternatieven te worden geboden. Om alles af te branden en alleen “verschroeide aarde” achter te laten is niet acceptabel. Martial Law en anarchie zijn dan aan de orde. Mensen, wereldburgers, maken deel uit van `de beschaving´ die gerelateerd wordt aan dit tijdperk. De voorbije geschiedenis vanaf de prehistorie is daar onlosmakelijk mee verbonden. Deal ermee. Enz., enz. enz.
  Zie verder mijn website en boek of niet voor de alternatieven.
  http://www.villamithras.com/main.html

 113. jan bouma 18 juni 2011 om 06:59

  Voor vandaag: zie klokkenluideronline
  zie: http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  ==
  jan bouma
  18 juni, 2011 om 7:46
  Enkele opmerking. (van de 10.000 die er te maken zijn).

  1. Geen enkel politie-optreden kan als “gelegitimeerd” worden beschouwd ZONDER dat een dergelijk optreden wordt gesanctioneerd door vonnissen van de rechter.

  2. Aangezien uiteindelijk het parlement in hoogste instantie (lees: de Vaste Kamercomissie voor Veiligheid en Justitie) als vertolker van dat parlement de verantwoordelijkheid heeft voor dat politie-optreden is het parlement verantwoordelijk.

  3. Voor zo ver mij bekend bestaan er geen vonnissen waarin door de rechter, na een publiekelijk openbaar debat, Micha Kat veroordeeld is op basis waarvan het politie-optreden (met arrestatie) kan worden gelegitimeerd.

  4. I n d i e n de politie verondersteld wordt op te treden namens ons parlement dan missen wij de legitimatie van vonnissen; e.e.a. volgens onze staatsinrichting en de Trias Politica.

  5. Willekeur en despotistisch optreden van de handhavende macht (de politie) zijn anders het gevolg indien deze voorwaarden niet in acht worden genomen.

  So far even…

  Wat een zooitje!

  ps
  Over de legitimatie van wet- en regelgeving zie mijn boek; of niet! U ziet maar.

 114. jan bouma 18 juni 2011 om 08:36

  Context: juridische blog
  ==
  Procesinformatie.
  Nu de Rb Utrecht d.d. 10 juni j.l. heeft besloten 6 weken extra bedenktijd te nemen alvorens vonnis te wijzen wil ik alle betrokkenen, waaronder mr. T.F. Monfils, de heffingsambtenaar van de gemeente Stichtse Vecht, even wijzen op mijn posting hierboven d.d. 29 januari 2011; 18:14 uur waarin het verslag staat van ambtelijke willekeur als dat gerelateerd wordt aan de praktijk nu het bestemmingsplan inmiddels een feit is. Mijn bezwaarschrift d.d. 6 december 2007 werd niet ontvankelijk verklaard en verworpen. Desondanks:

  Gisteren had ik een telefonisch onderhoud met mevr. Pijper van de gemeente Stichtse Vecht inzake 2 bouwlocaties binnen een straal van 150 meter van mijn perceel Straatweg 178.

  Straatweg no. 170 heeft een nieuwbouw gepleegd van een totaal nieuw huis en tegenover mij op Straatweg no. 41 vindt op dit moment nieuwbouw plaats. Terzake no. 170 werden op 8 november 2010 de omwonenden geïnformeerd middels de “gemeentelijke pagina” in de VAR terwijl… het bouwwerk al gerealiseerd was! Terzake no. Straatweg 41 (vervanging van een oude karakteristieke boerderij door nieuwbouw) wordt ook duidelijk de ambtelijke willekeur in relatie met mijn bezwaarschrift d.d. 6 december 2007. Voorts verwijs ik alle betrokkenen naar mijn posting van 8 december 2010; 7:53 uur waarin aan de hand van bewijsvoering deze “ambtelijke willekeur” wordt geadstrueerd.

  ps
  Ik zal morgen wel het bezwaarschrift van mijn medegedupeerde buurman hier publiceren.

  Men kan nu hier, ter toetsing, een bestuursrechtelijke beslissing aan te grondslag leggen of…. een strafrechtelijke. Feit blijft dat mijn bezwaarschrift d.d. 6 december 2007 op onjuiste gronden niet is gehonoreerd.
  ==

 115. jan bouma 19 juni 2011 om 08:03

  Ongetwijfeld was de al bekende activistische Micha Kat als zodanig bekend bij de politie. Dat activisme is inderdaad ook vreemd in de journalistiek. Terzake vindt men immers dat een journalist ook niet tegelijkertijd actievoerder kan of mag zijn. En zeker niet als je een bekend masker opzet van KLOL!

  Henk Hofland zei me eens: “ik sta om een hoekje te kijken wat er gebeurt en schrijf dat op” zonder uiteraard dan deel uit te maken van de opinievorming. Ik verwerp een dergelijk afzijdig standpunt. Nu hebben journalisten natuurlijk ook hun politieke voor- of afkeuren maar… de gluiperds willen er niet vooruit komen! Micha Kat doet dat anders. En met mijn zegen. Ik heb namelijk een hekel aan de gluiperds van de journalistiek.

  Weer iets anders maar ook weer niet.
  Hierbij een verbod aan u om kennis te nemen van m´n reguliere zondagochtendoverpeinzing. http://www.vkblog.nl/bericht/367618#c3475704

 116. jan bouma 20 juni 2011 om 07:30

  Voor vandaag: @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8813/collapse-van-de-euro-griekse-update.html/comment-page-1#comment-61790
  ==
  @Feedback.
  ‘n enkele opmerking van de 10.000 die er te maken zijn

  Inderdaad! Bij een totaal GDP van Europa zie: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_in_Europe_by_GDP_(nominal) betekent dat “bijdrukken” van Euro’s door de ECB niet zoveel. In de tijd van de Weimarrepubliek werd de koopkracht van de Reichsmark
  door hyperinflatie volledig teniet gedaan. Daar is nu geen sprake van. Kern van de zaak en de vraag is of door dat “bijdrukken” de koopkracht van de Euro zal ondermijnen. In vergelijking met het totale Europese GDP stelt dat bijdrukken niets voor.

  Iets anders is dat we 1 internationale munt wereldwijd zouden moeten invoeren. Maar ja, out of the box thinking is bepaald niet de sterkste kant van het financiële/politieke establishment.
  ==

 117. jan bouma 21 juni 2011 om 15:40

  21-06-2011 16:38
  @Aad…. vond het tijd worden voor wat reclame voor je wordpress.com blog op @Klokkenluideronline en daarom plaatste ik navolgend comment aldaar. Tenslotte ben je binnenkort weer terug en dan moet de tent wel draaien
  met veel aanhang van het hele Internet. Zie: http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  ==
  Vanwege alle positieve reacties die ik hier krijg op m’n comments wil ik terzake de Enschede-vuurwerkramp ook even verwijzen naar mijn juridische blog alwaar ik uit de doeken doe het advies van advocaat-generaal Prof. mr. J. Spier t.b.v. de Hoge Raad i.v.m. de schadeclaims van de verzekeraars, o.a. die van Grolsch voor 60 miljoen (!), en de Staat aansprakelijk stellen. Er vielen dacht ik ook nog 23 doden maar zoals ik constateer liggen niet de daders op het kerkhof maar de echte slachtoffers!
  Weer iets anders.
  Ik verwijs ook maar eens naar het wordpress.com-blog van @Aad verbaast: aadverbaast.wordpress.com/2011…

  Wie is Aad verbaast? Een afgestudeerd natuurkundige en voorheen internationaal manager die op alle continenten ter wereld heeft gewoond. Hij las mijn boek en sindsdien trekken we samen op. Thans neem ik waar z’n lopende wordpress.com blog vanwege zijn vakantie.

 118. jan bouma 22 juni 2011 om 08:37

  Context: @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8856/nieuwe-aanval-chipshol-op-rechters-mafia.html/comment-page-1#comment-61949
  ==
  @Micha Kat
  Inzake de bijeenkomst d.d. 8 juni in Nieuwspoort wil ik hierbij herhalen dat het forumlid mevr. Van Toorenburg (CDA), als lid van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie, nog steeds in gebreke is om de strafrechtelijke immuniteit van de Staat en diens ambtenaren op te heffen terwijl… er een Kamermeerderheid voor zou zijn.

  Ergo: de Staat en zijn ambtenaren staan boven de Wet. Zij kunnen ongestraft liegen en bedriegen; kennelijk “in het belang der Staat”.

  Ergo: er is geen rechtsstaat. Verder zou haar medewerkster mij terugbellen over dit schandaal. Sinds het 2e Pikmeerarrest (1998), en op basis waarvan het wetsinitiatief Heerts/Anker/Smilde werd geëntameerd en door haar (corrupte!) Staatscommissie op 19 januari 2011 opnieuw geagendeerd stond, is en blijft de doofpot kennelijk profijtelijker.

  Zie verder (desgewenst) m’n juridische Volkskrantblog:
  http://www.vkblog.nl/bericht/267947/Nimmer_zal_het_Recht_niet_in_het_geding_zijn!

  Inzake de vragen van het SP-lid Gesthuizen heb ik begrepen dat Ivo Opstelten de rechtsstaat ook aan zijn laars lapt als het juist is dat hij het strafrechtelijk onderzoek inzake Westenberg/Kalbfleisch in de doofpot wil stoppen; of antwoorden van gelijke strekking.

  So far even…
  ==

 119. jan bouma 23 juni 2011 om 08:07

  Context: juridische blog
  ==
  Procesinformatie.

  Nu als bewezen moet worden verklaard dat ONDER MEERDEREN de ambtenaren De B. en H. valsheid in geschrifte hebben gepleegd ex Art. 225 e.v. WvSr (zie ook: http://www.wetboek-online.nl/jurispru... ) – wel of niet in opdracht van verweerder – zijn er sinds 2003 onjuiste WOZ-aanslagen opgelegd aan eiser idem aan zijn broers en is er dus sprake van oplichting ex Art. 326 WvSr.

  Desalniettemin dit feit legde verweerder (de gemeente Stichtse Vecht) aan eiser en de medegedupeerde buurman van Straatweg 1** opnieuw d.d. 29 april 2011 onjuiste WOZ-aanslagen op waarbij geen rekening werd gehouden met voorgaande strafbare feiten en ook niet met het Uitvoeringsbesluit WOZ Art. 3 daar immers wel aan eiser van Straatweg 178 “een vermindering van 30% wegens “de rompslomp” van de ernstige bodemverontreinigingen” werd toegekend terwijl beide locaties onverkoopbaar zijn.

  Mijn medegedupeerde buurman schreef navolgend Bezwaarschrift.

  ==

  Gemeente Stichtse Vecht
  College van Burgemeester en Wethouders
  Postbus 11
  3600 AA Maarssen

  Betreft uw aanslag WOZ-beschikking met no. 908043
  d.d. 29 april 2011; aanslagno. 102011353956
  Inzake: Straatweg no. 1** te Maarssen

  BEZWAARSCHRIFT d.d. 1 juni 2011
  =============================

  Geacht College,

  Met betrekking tot bovenvermelde WOZ-aanslag moet ik bezwaar aantekenen. De bezwaren zijn u al bekend. Daartoe mag ik verwijzen naar de hierover gevoerde correspondentie en tevens verwijs ik naar het gesprek op 2 maart 2011 met uw heffingsambtenaar dhr. Penders.

  De bezwaren zijn ondermeer:

  1) U hebt geen rekening gehouden met de bepalende omstandigheden die voortvloeien uit de wet Uitvoeringsbesluit WOZ, art. 3 op basis waarvan de aanslag verminderd, zoniet vernietigd zou moeten worden.

  2) Onjuist zijn de door u gehanteerde perceelsaanduidingen. Die zijn namelijk A 5393 en A 5397. Dit laatste perceel (A 5397) maakt een onverbrekelijk deel uit van A 5393 doch u rekent dat bij Straatweg no. 178.

  Nadere gronden en toelichtingen zullen bij een eventuele rechterlijke toetsing worden gegeven. Vooralsnog mag ik u verzoeken de Beschikking te vernietigen dan wel te herzien.

  Hoogachtend,

  Medegedupeerde buurman
  Straatweg 1**
  3603 CT – Maarssen

  ==
  Opmerking.
  De valsheid in geschrifte wordt dus ook gepleegd door het perceel van Straatweg 1** onjuist te voegen bij het perceel van eiser (Straatweg 178). Het is dus alsof de heffingsambtenaar mr. T.F. Monfils, en denkbeeldig wonend op De Heer Olivier-laan no. 10, zijn perceel “ineens” samengevoegd ziet met no. 14 !!!

  Mijn medegedupeerde buurman heeft overigens zijn Bezwaarschrift op 1 juni 2011 ten gemeentehuize afgegeven en kreeg een op die datum gestempelde ontvangsbevestiging retour. Blijkens een door hem ontvangen schriftelijke reactie wordt er een datum van 6 juni als ontvangst gehanteerd door verweerder. (?!)
  ==

 120. jan bouma 23 juni 2011 om 21:20

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad… Over een week of wat ben je er weer en ondertussen timmeren we aan de weg. En wel met navolgend citaat want er is een nieuw programma op TV met Clairy Polak: het filosofisch kwintet. Aan de redactie zond ik het navolgende:
  ==

  —– Original Message —–
  From: “Rechtsstaat”
  To:
  Sent: Thursday, June 23, 2011 9:54 PM
  Subject: Kopie van: Zie hieronder

  LS

  Op pagina 52 leest u de stelling:

  == Zij, de filosofen, zouden zich gehouden moeten achten om hun theorieën
  en stellingen in begrijpelijke lexicons aan een groot doorsnee publiek te
  verklaren, hun implementaties te verdedigen en de voordelen voor de
  mensheid te duiden; kunnen ze dat niet, dan kunnen ze beter hun mond
  houden. Dit is geen anti-intellectualistische opmerking maar juist een
  graadmeter en stelling van het tegenovergestelde. Vraag en Stelling:
  zouden geesteswetenschappers bereid zijn om alle paradigma te analyseren
  en dan vervolgens tot een (eventuele) conclusie willen komen “dat zij zich
  zouden moeten opheffen?” Ai.., ai…
  ==

  ps
  Mevr. Polak ken ik uit voorbije jaren. Zij citeerde mij zelfs eens over
  “de ridiculiseerprogramma’s; ook CIA..!”

  Zie verder desgewenst: http://www.villamithras.com/Extraatje...
  en m’n boek uiteraard waarin bovenstaand citaat staat.

  Vriendelijke groet!

  Jan Bouma
  Villa Mithras

 121. jan bouma 24 juni 2011 om 09:03

  24-06-2011 09:59
  Context: @klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8875/chipshol-gate-eurlings-en-het-heilig-graf.html/comment-page-1#comment-62053
  ==
  24 juni, 2011 om 9:38
  “Macht corrumpeert!” Een bekende en gelouterde uitdrukking. Een volkswijsheid. Aangezien “elke macht” aldus corrumptief tot stand is gekomen leidt voorgaand standpunt per definitie tot wantrouwen van elk elitair gezelschap dat zich beroept op macht.

  Men zou zich ook eens moeten beraden op de elitaire (en dus onjuiste) machtsvorming van onze rechtsstaat. De vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie bleek in ieder geval corrupt. I rest my case!

  Vraag: heeft men, de bevolking, zich al eens de kosten gerealiseerd van het verlies van onze rechtsstaat? Die kosten zullen zijn de totale anarchie. Wordt u aangehouden? Beroept u zich op de klassenjustitie! U bent immers niets minder waard dan Westenberg, Kalbfleisch en/of Demmink die ook niet daadwerkelijk worden vervolgd. Doordenkertje.
  ==

 122. jan bouma 25 juni 2011 om 09:08

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @VSp…21:33
  Ja! Zie hier de eerste uitzending van 19 juni. Het enige interessante aan die uitzending was waren de benen van Beatrice de Graaf… Kijken dus! http://www.hebikietsgemist.nl/aflever...

  Voor de rest kan ik melden dat ik de bashers op KLOL aan het verslaan ben..

  Enfin. Voor morgen de traditionele zondagochtendoverpeinzing. Lezen dus!
  ==

 123. jan bouma 26 juni 2011 om 08:38

  Pagina 116 was de willekeurige keuze van de at random generator. Er kan, al lezende die pagina, de neiging ontstaan om de boel te bedriegen bij het lezen van pagina 117; ernaast. Ik begin er niet aan. Het is wat het is. Getuigt een dergelijke visie van een dogmatisch fatalisme? Zo vraag ik me af. Enfin. Ik volsta met wat citaten op die pg. 116.
  ==
  1) Nu zou zeer zeker wel de allochtone ‘beplanting’ solitair kunnen schitteren in de wereldtuin door specifieke eigenschappen van hun individuele identiet, dus van zichzelf z o n d e r u n i f o r m, in te zetten ten behoeve van de gehele wereldtuin.

  2) desondanks wil de beheerder, als het enigszins kan, toch geen ‘gettovorming’ in zijn wereldtuin; de allochtone Polygonums willen dat wel, en ze doen een aanval op de door de eeuwen heen verkregen en gevestigde beschavingsnormen van de autochtonen…

  3) (“wij allen zijn crimineel”) die de beheerders zichzelf zouden kunnen aanrekenen.

  4) Zij willen geen fundamentele discussie voeren over de waarheden die een wereldtuin, of “maakbare samenleving” mogelijk zou moeten maken. Zij zullen mij, en Mithras, / zie verder pg. 117
  ==
  Tsja… men leest hier “het einde van onze multiculturele samenleving (geschreven in 2004/2005) en dan wordt die samenleving teruggeworpen op de vragen: “deug je, of deug je niet?” Zonder uniform welteverstaan.

 124. jan bouma 26 juni 2011 om 14:22

  Context: @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/art
  ==
  Hier de oplossing: http://www.villamithras.com/Extraatje
  plus m’n boek.

  – Tel erbij op de analyse van Dr. J. Tinbergen (jaren ’60 vdve)
  – Formeer één wereldmunt t.b.v. 192 individuele naties die zelfstandig blijven
  – Reken af op basis van de Lieftinck-methode alle activa en passiva tegen die ene wereldmunt
  – Herstel na 3000 jaar domheid de democratische positie van de kiezer/wereldburger die nu alleen maar een domme stemmer is
  – Kies een integere wereldraad en ontsla alle ego-maniakken die nu op het wereldpodium staan en die de werkelijke legitimatie van de kiezer niet hebben
  – Dus: bottom-up en topdown
  – Abstraheer de belangrijkste machtsfactoren

  Zomaar wat punten. Het kan! Maar ja…, domheid hè.

 125. jan bouma 27 juni 2011 om 06:20

  Context: @Klokkenluideronline

  ==
  RE:…22:46
  Re:….4:33
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8892/op-naar-10-jaar-11-september.html/comment-page-1#comment-62231
  Uiteraard diskwalificeer ik alle bestaande “rechterlijke systemen”; overal ter wereld, ook hier in Nederland en zeker die in de VS. Maar zelfs zonder die diskwalificaties hou je een dergelijke ongeëvenaarde misdaad en samenzwering niet geheim. Het is ondenkbaar dat bijv. de VS nog bestaat na de afrekeningen als het complot zou uitkomen. Veronderstel dat wat kopstukken als Richard Perle, Wolfowitz, Cheney en Bush, etc. als de instigators van de samenzwering moeten worden gebrandmerkt met nog wat kopstukken uit de bancaire wereld, belanghebbenden van de ENRON-zaak, wat Halliburton-figuren (olie-industrie) etc. etc. Dat zou het definitieve morele failliet betekenen van de VS en zeker van de Republikeinse partij.
  Daarom geloof ik de complotverhalen niet. De risico’s van een dergelijk misdadig scenario wegen niet op tegen de totale verliezen als “de samenzwering” zou uitkomen.

  (Er valt nog veel meer over op te merken maar hier laat ik het bij. In m’n boek behandel ik uitgebreid ‘de Watergate-affaire’; totale peanuts in vergelijking met “9/11” en toch kostte het Nixon z’n kop)

 126. jan bouma 28 juni 2011 om 04:42

  .Voor vandaag.
  @Klokkenluideronline : http://www.klokkenluideronline.nl/art...

  Algemeen geldende opmerking ter overdenking.

  Het zou voor KLOL een enorme vooruitgang betekenen indien de site ook serieus zou worden genomen door al die aangevallen Instituties en partijen. U zult wel zeggen dat is onmogelijk; een contradictio in terminis. Een protest-site verstaat zich per definitie niet met de aangevallene. Dat is toch jammer. Stel dat de aangevallenen zich gedwongen zouden voelen – vanwege de maatschappelijke druk en het niveau van de site – zich WEL te verantwoorden hier… Zomaar een opmerking. En bedenkt u nu eens de redenen waarom ‘de aangevallenen’ zich hier niet weren. Ik teken voorlopig onder m’n eigen naam.

  Oh ja!
  Die vragenlijsten werden aan alle politieke partijen toegezonden maar ze lazen erin de ondergang van de “partijendemocratie” en daar hadden natuurlijk de politieke partijen geen trek in en reageerden niet. Behalve het CDV o.l.v. destijds Drs. J. Prij. Hij zal na de verkiezingsuitslag (desastreus voor het CDA) nu wel ergens anders werken. En natuurlijk nog steeds met de gedachte: ‘Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm’.

  U allen een prettige dag. Ook de klootzakken die dit comment met het bekende rode waas voor de ogen wel meteen weg zullen drukken. Want echte revolutionairen moet de mond gesnoerd worden. Nietwaar?

 127. jan bouma 29 juni 2011 om 07:06

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @VSp… Inderdaad! Alle troubles blijken zo oud als de weg naar Rome! Toen en nu. Toch denk ik wel eens dat wij hier in het Noorden meer geraffineerdere (en calvinistischer) boekhouders zijn dan die losbollen daar in het Zuiden! Wij zijn gewoon wat slimmer met “creatieve boekhoudingen” dan die domme zuiderlingen. Voorbeeld: de hele banksector is gebaseerd op een leugen en creëert bijv. zgn kreten als “onderliggende winsten”, of manipuleren de beurskoersen omhoog.

  Ik denk dat we af moeten van de bestaande financiële economische hegemonie en van het dictaat van het Kapitaal dus. Out of the box thinking! Er moeten echt creatievere oplossingen te vinden zijn. Één wereldmunt is er één van. Vervolgens wat herschikkingen van de bestedingen; vervolgens wat herwaarderingen van de prestaties. Zo mag een vuilnisman achter de wagen van mij meer verdienen dan die wauwelende professor op Clingendael; vervolgens proberen we ook eens te kapitaliseren de toegevoegde waarde van “de produktie” van de politici en de “professoren à la Clingendael”. .

  Kortom: een r e v o l u t i e kan de doorbraak betekenen op allerlei gebied.
  (zal Aad al noordwaarts trekken met zijn sleurhut?)
  ==

 128. jan bouma 29 juni 2011 om 08:01

  Context: @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8898/nos-doet-aangifte-tegen-micha-kat.html/comment-page-1#comment-62304
  Ik lever er meestal wel het bewijs bij: “Only God can create something of value out of nothing!” En dan gaat het over “de creatie van geld”. Zie: http://www.youtube.com/watch?v=acMOd6...

  …en dit soort info. zal u wel helemaal nooit lezen in de MSM!

 129. jan bouma 30 juni 2011 om 09:38

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  Idem: @Klokkenluideronline
  ==
  VSp…21:43
  Je hebt het eigenlijk over het onverenigbare. De simpele, maar rechtvaardige, “Kaatje” (ofwel das gesundenes Volksempfinden) kan zich niet uitdrukken middels de taal maar doet dat op “gezag” van de foute belanghebbenden… die wel even invulling zullen geven aan de opvattingen van het volk. Ik hoop dat je snapt de doortrapte redenatie en legitimatie van de foute belanghebbenden.

  We zijn dus terug bij af. Zolang het volk zich niet gerepresenteerd weet door een integere vertegenwoordiging kun je het shaken.
  Zie verder (desgewenst) mijn boek wat je kent.

 130. jan bouma 1 juli 2011 om 09:18

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad… Laat ik nou denken dat je vandaag terug zou zijn. Maar misschien begin je a.s. maandag weer met een “nieuw blog”. Tijdens je afwezigheid is er toch veel gebeurd. Enfin: men leze.
  Een nieuw blog is ook wat @Ina van mij verwachtte. Een vergissing bij een continuing story! Ik schreef per dag soms wel een nieuw blog!

  Goed! We merken het wel (of niet). In ieder geval heb je hopelijk
  a) een goede vakantie gehad; idem Marie
  b) er weer zin in. Ik verkeer met mijn zaak in afwachting op een vonnis van rond 20 juli a.s.
  ==

 131. jan bouma 3 juli 2011 om 07:22

  Zondagochtendoverpeinzing. De dobbelmachine wees aan pg. 4. De inhoudsopgave! Die staat op m’n website: http://www.villamithras.com/main.html
  Klaar is Kees.
  Weinig zin vandaag? Teveel gezopen? Zoiets! Maar de machine houdt rekening met me.
  Allen een goeie dag verder. Zal Aad verbaast al terugwezen?

 132. jan bouma 6 juli 2011 om 05:37

  Context: Klokkenluideronline
  Idem: Aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad… Zo is het maar net. Vanochtend al weer vroeg de barricaden beklommen en wel met de link over “oude versus nieuwe Media”. Een onuitputtelijke bron. Enfin… na verzending pak ik weer de roller; t is me een klus!
  ==
  Beste Nico,

  Het kwam zo uit, bij toeval dat ik een indeling “oude- nieuwe media” onder ogen kreeg en jij tekent met “Eindredacteur Nieuwe Media”, nietwaar?
  Enfin.. En ikke zoeken zoeken in die lijstverdelingen.. Nee, jullie stonden er niet bij; bij de “nieuwe Media”. Enfin aan beide lijsten schort wel wat; ik neem niiks en niemand voor zoete koek. Zal de lijstverdeling ook even sturen aan… Ed Kamans van de VAR.
  Zie: http://www.oudemedia-nieuwemedia.nl/
  Groeten! JB

  ps
  Over een paar weken vonnis in één van de grootste cover up schandalen die Nederland gekend heeft. Maar ja, kom er niet mee aan bij “de media”; oud noch nieuw.
  —– Original Message —–
  From: Nico Jacobs
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Saturday, June 04, 2011 10:09 PM
  Subject: RE: ter overweging..

  Beste Jan,

  Gelezen en ik heb deze zaak ingebracht bij onze redactie, met beschrijving.

  Het is aan hen om u uit te nodigen voor een e.v.t. uit te zenden item/interview.

  Als lokale omroep gaan wij objectief te werk, als uitgelegd, zonder stellingname, wij zijn open en brengen de werkelijke zaken via onze 3 media, zoals het betaamt, objectief, zonder doofpot. Inbreng van bewoners van onze gemeente Stichtse Vecht stellen wij zeer op prijs. Een recent voorbeeld is een hinderlijke verkeersdrempel in Breukelen en het verzet voor het plan om een energiestation in Kortrijk te bouwen.

  Met dank voor ons gesprek hedenmiddag. Voor mij in ieder geval dat er bij onze ‘’ader” de Vecht die door de gemeente stroomt nog wel het e.e.a. speelt.

  Gr,

  Nico Jacobs

  Eindredacteur Nieuwe Media

  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: zaterdag 4 juni 2011 13:19
  Aan: nico.jacobs@rtvsv.nl
  Onderwerp: ter overweging..

  Beste heer Nico Jacobs,

  Zo gezegd; zo gedaan. Na ons gesprekje van zoëven. Zie hierbij de link naar mijn juridische Volkskrantblog en scrollt u dan helemaal naar beneden voor de laatste updates en leest u dan terug naar boven. Of niet… U ziet maar.

  http://www.vkblog.nl/bericht/267947/N...!

  Ik schrijf ook op @Klokkenluideronline plus diverse andere blogs. Waaronder ook die van mij parallel aan het VKblog op WordPress.com. Zie: villamithras.wordpress.com.

  Groet!

  Jan Bouma

  Villa Mithras

 133. jan bouma 6 juli 2011 om 09:19

  Nu we het toch even over de MSM hebben… Zie hierna m’n comment t.b.v. Van der Meersch de nieuwe Belgische hoofdredacteur van NRC Handelsblad die j.l. zondag zijn nood klaagde over het teruglopen van de abonnees en dat “dus” de Staat, de belastingbetaler zijn “kwaliteitsjournalistiek” maar moet redden… tot groot vermaak weer van Micha Kat (nieuwe media) die daar weer gehakt van maakt. Kunt u het nog volgen? Nee? Prima zo! Intellectuele debatten worden ook niet gevoerd terwille van de domme massa. Excusez-moi.
  ==
  Als ik Van der Meersch weer eens zie aanschuiven bij Matthijs van Nieuwkerk (DWDD) en tegenover hem zitten dan de heren H.J.A. Hofland en Jerome Heldring, als de oude coryfeeën, dan weet ik dat dit “regie-stukje” wordt opgevoerd ter redding van de oude Media.

  Hofland zei me eens: “als ik zou schrijven wat jij wilt heb ik meteen m’n laatste stukkie geschreven!” En daar draait het om. Van der Meersch beroept zich op voorbije tijden en oude glorie uit de feodale tijd. Want er is geen weldenkend mens ter wereld nu nog bereid (in deze crisistijd) geld te betalen voor wat onpersoonlijke obligate MSM-opvattingen die slechts bedoeld zijn om de ouwe garden en het establishment in het zadel te houden. Overigens: ik diskwalificeer ook onmiddellijk hierbij al die “nieuwe Media”. Want uiteindelijk geldt voor elk mens op deze aardkloot het gezegde van Bertold Brecht: “Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral!”
  Overigens: Hofland was min of meer mijn co-auteur van m’n boek en hij betitelde dat als: “een meesterwerk”. Ja logisch! Zult u zeggen. Zie mijn website.

 134. jan bouma 7 juli 2011 om 06:26

  07-07-2011 07:16
  Context: @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/8963/breaking-news-micha-kat-opnieuw-gearresteerd.html/comment-page-2#comment-62640

  Er valt onnoemelijk veel op te merken. Zoals bijv. dat de rechtsontwikkeling niet statisch is. Per dag worden er vonnissen gewezen waarin de communis opinio verondersteld wordt zich te kunnen vinden. Maar let op! Het parlement als wetgever, met name de Cie van Veiligheid en Justitie, moet al gewraakt worden. (Zie m’n juridische Vkblog). Wat is dan nog de legitimatie van onze rechterlijke macht? Ik bedoel maar; men doet soms aan symptoombestrijding terwijl de foute basis al miskend wordt.

  M.b.t. Kats strijd kan het foute establishment hem vrij gemakkelijk uitschakelen door hem tot een psychiatrische gestoorde te verklaren. Denk aan de waxinewerper.

  Uiteindelijk willen we toch niet met z’n allen dat er ook hier in Nederland een toestand ontstaat zoals elders ter wereld: zie : http://www.cpj.org/killed/
  en waaruit blijkt dat er 868 dissidente journalisten zijn vermoord vanaf 1992. Zie verder m’n juridische kaders m.b.t. Art. 10, Lid 1 van de EVRM en de hier al gememoreerde HR-arresten.
  ==

 135. jan bouma 7 juli 2011 om 21:55

  Idem @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  ==
  Actie – Reactie.

  of

  Men zou kunnen stellen dat INDIEN de rechtsstaat naar behoren functioneert er dan weinig redenen zijn voor Micha Kat e.a. om te ageren. Er worden niet voor niets bij voortduring discussies gevoerd over het verval van onze rechtsstaat. Zo is bijv. “het geval Demmink” een vorm van actie die een begrijpelijke reactie uitlokt. Of vindt u het gewoon en acceptabel dat we een S.G. op Justitie hebben die 4 aanklachten naast zich neer kan leggen met uiteraard steun van de regering? Of dat we “een liegende rechter” hebben waartegen al 2 jaar een rechercheonderzoek loopt wat maar niet afgerond wordt? Of dat we een inmiddels ex-NMa-voorzitter hebben die in Zwitserland zit in plaats van in de bajes? Of dat we een minister van Justitie hebben die gestelde vragen van de 2e Kamer afdoet met (voorlopig) de kluit in het riet? Of dat de Griffier van de Cie Veiligheid en Justitie mij een leugenachtig antwoord gaf?*) Etc. etc. etc.
  Dus: simpel. Zorg ervoor dat er vanuit de samenleving de rechtsspraak niet in opspraak komt. Zijn we ook van het gezeur af.

  *)Voor nog meer bewijs verwijs ik naar m’n juridische Volkskrantblog en andere: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/N...! en leest u dan bijv. eens de posting van 17 november 2010 – 9:56 uur met de link erbij. Plus de rest uiteraard!
  ==

 136. jan bouma 10 juli 2011 om 08:26

  De zondagochtendoverpeinzing.
  Context: aadverbaast.wordpress.com
  Soms zijn er dwingende omstandigheden om iets vast te stellen. En dan stuurt men een mail. Zie pg. 195 uit m’n boek.

  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: Henk Hofland
  Sent: Tuesday, February 22, 2005 10:28 AM
  Subject: Vraag.

  Beste Henk,

  De afgelopen nacht heb ik bedacht, zoals jezelf ook allang hebt geconcludeerd, dat ik er niet aan ontkom je ‘de vraag’ voor te leggen of je nu wel of niet een antwoord, een hoofdstuk in m’n boek zult schrijven, mede ter verdediging van je eigen positie maar ook voor de antwoorden die ik ‘de Pers’ heb voorgelegd.

  Nu heb je – conform afspraak wat je zou doen – het afgelopen weekend 47 pagina’s gelezen… waarin je “rol” onverbrekelijk verweven is; een herschrijving zie ik (liever) niet zitten. (Bovendien heb ik alles opgeschreven wat je zou kunnen kunnen bedenken dat opgeschreven moet worden) Het “uur van de waarheid” is voor je aangebroken. Men kan geen andere conclusie trekken.

  Over je opmerking van gisteren “wie schrijft, die blijft, doe je best” zou je dus slechts kunnen opmerken: “dat heb ik gedaan.” (En naar ik meen niet slecht; hoe je dat zelf ervaren hebt verneem ik gaarne).

  Nu stel ik mij voor, dat ik je morgen bel om te vernemen of je onze (veronderstelde) afspraak wilt nakomen dat je je bijdrage levert, althans daartoe in staat zult zijn binnen een zekere tijdsbestek/grens. Krijg ik daar geen antwoord op zul je ook wel begrijpen dat ik daardoor muurvast zit met het gehele boek Je “eruit” schrijven met noodlottig gevolg zie ik niet zitten want dat zou naar mijn gevoel een situatie opleveren als die van de ongelukkige Jan Campert; er valt een icoon om in de geschiedenis….

  Tenslotte nog dit. Je begrijpt ook dat er sprake is van een zekere culminatie van 2000 emails (plus de daarin geboden entertainment) gedurende een drietal achterliggende jaren die nu resulteert in de vraag die ik je morgen zal stellen. Hopelijk heb je daar begrip voor; ik kan niet anders.

  Tot morgen dus…; en werk ze vandaag. (Uiteraard kun je deze e-mail desgewenst ook per mail beantwoorden als je dat zou wensen!)
  Groet!
  JB

 137. Ko 11 juli 2011 om 18:26

  Bouwman,

  Lees ik nou goed dat je ‘de rechtszaak de eeuw”, al je grote praatjes ten spijt, kansloos hebt verloren? Whoooohahahaha! Loser! Aad zal wel teleurgesteld zijn dat hij nu naar zijn scootmobiel kan fluiten! Ennu, wat schreef je “mede-auteur” terug naar aanleiding van bovenstaande mail. niets? Of gewoon “Bouwman, je bent een mafkees so fuck off and die?”.

 138. jan bouma 15 juli 2011 om 07:18

  Nee… Ko…
  Want lees maar even mee.
  ==
  Context:@Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9067/bnr-peptalk-demmink-zeer-interessant.html/comment-page-1#comment-63186
  ==
  Liteon..0:31

  Ja! Uitstekende reportage van Holland.Doc.

  “..Zo waarlijk helpe mij God allemachtig!”
  “..Zo waarlijk helpe mij God almachtig!”

  Het rechtsbedrijf wijst ca. 2 miljoen vonnissen per jaar. Ik vond wel dat “de robotisering” van de RAIO’s de boventoon voerde in het verslag. Er mag geen twijfel zijn omtrent de vonnissen. Hoger beroep is immers vrijwel altijd mogelijk. Dat rechters zonder lastgeving oordelen en onafhankelijk zouden zijn is ook niet waar. Kijk even naar de heren Westenberg en Kalbfleisch! Idem, in een andere docu. van ZEMBLA, het verslag over maar liefst meer dan 90 niet goed functionerende OvJ’s en rechters. Het blijft mensenwerk. En alle mensen zijn per definitie ook onderhevig aan criminaliteit. En daarom teken ik hoger beroep aan bij het Belastinghof te Amsterdam in mijn zaak alwaar in het geding zijn de corrupte Staat en diens ambtenaren. En daarna kun je nog tot aan de Hoge Raad om vast te stellen of er Recht is en dat niet het staatshemd nauwer blijkt dan de rok!

  Zie: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/N...

  …graag naar beneden scrollen op dat blog tot de laatste postings.
  ==

 139. jan bouma 16 juli 2011 om 10:19

  Ko…18:00

  1. Nee, dombo. Ik gaf slechts aan dat na de Rb Utrecht er het Belastinghof A’dam volgt en daarna zonodig de belastingkamer van de Hoge Raad voor een eindoordeel. Als je de zaak Spijkers kent kun je een parallel trekken naar die van mij. Ik ben als klokkenluider idem in gevecht met een corrupte overheid. Spijkers deed er 27 jaar over. Ik slechts vanaf juni 2009.

  2. Inzake H.J.A. Hofland en mij:
  Koop en lees mijn boek maar dan zie je vanzelf verschijnen de relevante interactie tussen mij en Hofland. Idem zijn bijdragen en antwoorden. Waaraan je refereert was slechts een momentopname in die interactie en één enkele pagina.

  Extra plaats ik navolgend comment:
  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad..9:38

  Eens! Maar zie dan weer mijn comment van gisteren 19:25 uur.

  Het is en blijft een vicieuze cirkel. Omdat:

  1. de kiezer zijn prioriteiten niet vertaald ziet;
  vervolgens
  2. omdat hij/zij het mandaat daartoe aan de foute representatie geeft.

  Uiteindelijk is het een politieke keuze. Net wat je zegt idem Jan Pronk.
  Maar ook die Jan Pronk, idem elke andere politicus, zal zich eerst ZELF moeten opheffen als een waarlijk gemandateerde representant van de kiezer. En dan blijkt dat het partijhemd van de politieke partij toch nader is dan de rok van een juiste democratie.

  Allemaal doordenkertjes..; maar je hebt een intelligent lezerspubliek. )

 140. jan bouma 17 juli 2011 om 04:18

  Ko… Je bekijkt het maar, hè.
  ==
  De zondagochtendoverpeinzing aan de hand van een at random gekozen pagina uit het Boek der Boeken. De dobbelmachine koos pg. 252/253. Die gaan over een verslag van verraad van ‘pers en media’.
  Hoe het nou door de machine is voorzien weet ik niet (“toeval bestaat niet!”) maar ik moest al lezende toch even denken aan mr. Roy Samson van de provincie Utrecht. Enfin: leest u even mee? Een momentopname uit m’n archief en boek (ik schrijf deskundigen aan):
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: bardoel@pscw.uva.nl
  Sent: Tuesday, February 17, 2004 7:49 PM
  Subject: Fw: “….NRC…; doe er Uw voordeel mee….”

  Geachte Professor, *)

  Een verder verloop wil ik U toch niet onthouden…. nu HET antwoord van de Secretaris van het Genootschap van Hoofdredacteuren (…) “binnen” is, en waarvan ik vriend Hofland het onderstaande toezond (vanmiddag).

  Zoals U leest: “te ingewikkeld”; en derhalve mijn raadgeving aan de Secretaris om… “zijn kop maar in het zand te houden….”

  Nu heb ik nog ’n paar “lijntjes” uitstaan naar de “hoofdredactie” (met apart email-adres) van NRC/Handelsblad omdat Jensma “alles onder de pet hield…” Idem t.a.v. de Vara deleugenregeert@vara.nl – redactie ; overigens heb ik weinig illusies dat er “iets” zal veranderen.

  Terwille van een geschiedkundig verslag, gezien in het historisch perspectief, omtrent ‘de democratisering van de pers’ acht ik de registratie, die ik U nu toezend, van belang.

  Met groet !

  JB

  PS

  “…had U iets anders verwacht ?”
  *) Bardoel schreef op 22 maart 2003 een artikel “Wie zal de media mores leren”?” in NRC Handelsblad.

  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: hofland@nrc.nl
  Sent: Tuesday, February 17, 2004 5:36 PM
  Subject: Fw: “….NRC…; doe er Uw voordeel mee….”

  “….de secretaris meldde zich ook zo-even…..(zie alleen de laatste 2); het antwoord heeft-ie inmiddels ook binnen (5 minuten geleden)….; hij zit als “secretaris” duidelijk op de goede plek, zo blijkt !”
  (e.e.a. zal wel “afgestemd” zijn met de rest……)

  (hou daar maar ‘ns ’n goed humeur bij…..!)

  groet !

  JB
  == einde citaat.

  Allen een goeie zondag verder. Er wordt weer geschiedenis geschreven.

 141. jan bouma 20 juli 2011 om 09:50

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  Aad..9:49
  Uiteraard doelde ik op wetenschappelijk verantwoord opgezet onderzoek. Dat heeft niets met mijn geluidsknop te maken want “het geluid” meten de deskundigen wel in die laboratorium opstelling. En die vertellen dan mij wat hun bevindingen zijn waarbij ik desgewenst de geluidsknop heel zachtjes heb staan. Ergo: je comment aan mij is onjuist.

  (die alpha’s moeten de bêta’s ook alles uitleggen!)

  Amuseer je verder. Ik heb overigens op dit moment binnenshuis te maken met wespen! Ergens moet er een piepklein gaatje zitten (weet niet waar) waardoor ze naar binnenkomen. Ze zijn half versuft/verdoofd en “de plaag” wordt al minder sinds een enkele dag. Dat kan ik van die ambtenaren niet zeggen. Maar er wordt aan gewerkt met deskundigen om ze te elimineren. Die wespen zuig ik gewoon op met een krachtige stofzuiger.
  ==

 142. Ko 20 juli 2011 om 10:33

  Welkom in de heilstaat van Jan Bouwman! Waar iedereen met een andere mening direct de mond wordt gesnoerd, “vijanden” worden “opgeknoopt” en “criminelen”(lees: gewone ambtenaren en hardwerkende journalisten) moeten worden “vernietigd”. In dit paradijs bestaat maar 1 waarheid, 1 ziener, 1 boek waar alles uitgelegd en verklaard wordt. Goh, waar doet me dat aan denken?

 143. jan bouma 20 juli 2011 om 16:52

  Ko…10:33
  De volgende keer zet ik je op een banlijst vanwege het uitkramen van onzin.
  ==
  Context: @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9113/breaking-de-echte-lucia-heet-arda.html/comment-page-1#comment-63547

  jan bouma
  20 juli, 2011 om 17:37
  Lucia de B. is uiteindelijk veel te laat gerehabiliteerd. Zij heeft een (onbekende) afkoopsom gekregen die naar mijn mening nimmer het leed van haar onterechte detentie zal hebben vergoed en sowieso te laag zal zijn geweest. De daders van die rechterlijke en politionele miskleun blijven buiten schot. Worden ook niet aangesproken door ‘de Staat’ (dat zijn we met z’n allen) en dus betaalt de belastingbetaler die miskleunen. Idem de Schiedammer Parkmoord, idem de Puttense zaak. Alles dankzij de vasthoudendheid (van o.a. Prof. Derksen e.a.) worden soms die miskleunen rechtgezet. De justitiële macht zegt dan: “ziet u wel het recht werkt wel!” Al is het op termijn en te laat. Maar dan wel dankzij die buitenstaanders die de tunnelvisies en foute andere belangen wisten te ontzenuwen. Inzake de schietpartij in Alphen zie je hetzelfde patroon. “Is voor verbetering vatbaar” zegt de Korpschef. Maar hij zou zijn biezen moeten pakken wegens onbekwaamheid van zijn dienders die de wapenvergunning afgaven aan een gek. Idem in het verleden de Volendam-brand en de Enschede-zaak. Alle verantwoordelijken blijven rustig zitten waar ze zitten en de landsadvocaat zorgt wel dat ze worden vrijgepleit van enige aansprakelijkheid. Zum Kotzen Herr Major!
  Ikzelf wordt even geïncrimineerd door een corrupte overheid m.b.t. een milieuschandaal van ongekende omvang. Terwijl ik de klokkenluider ben. De klokkenluider van de Volgermeerpolder werd stante pede ontslagen toen hij de vuile was buiten hing. En de Staat en diens ambtenaren? Die blijven buiten schot. En verschuilen zich nog steeds achter de immuniteit die al sinds 1998 (Pikmeerarresten) zou dienen te worden opgeheven. Zum Kotzen Herr Major.
  Zie voor info m.b.t. mijn zaak: http://www.vkblog.nl/bericht/267947/

 144. jan bouma 22 juli 2011 om 09:05

  Context: @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9127/killer-cop-zaak-r-i-p-john-van-den-heuvel.html/comment-page-1#comment-63664
  =
  Per abuis verscheen mijn navolgend comment op het vorige blog terwijl het hier thuishoort.
  ==
  Het is een subjectieve waarneming van de agent om “zich dermate bedreigd gevoeld te hebben” dat hij daarom z’n wapen trok en Michael Koomen doodschoot. Juridisch is dit oeverloos. Subjectieve oordelen zijn per definitie nu eenmaal subjectief. En aangezien er geen objectieve, aan geen discussie onderhevige, voorwaarden gesteld zijn zal de agent die Michael Koomen doodschoot mogelijk wel vrijuit gaan.

  Hiermee is de vrijbrief gegeven.

  Kanttekening. Indien uit het antecedentenonderzoek m.b.t. de agent zal blijken dat het om een labiele figuur ging die al eerder wegens geweld werd berispt is m.i. weer het politiecorps verantwoordelijk.

  Wellicht dat deze kwestie nu eindelijk eens zal leiden tot eenduidige en heldere “schietinstructies” voor de politie. Daarmee zijn de nabestaanden van Michael Koomen niet geholpen. Mosterd na de dodelijke maaltijd zo zullen zij zeggen.
  ==

 145. jan bouma 24 juli 2011 om 05:39

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  De at random generator koos pg. 208 uit m’n boek. Het laat zien een detail uit een schilderij van de Mithrascollectie ‘Gods hengel’ zie: http://www.vkblog.nl/bericht/271940/%... plus een halve pagina tekst. Die tekst neem ik hierbij over.
  ==
  ..met de abstractie; in meerder opzicht bedoel ik; hier komt ‘t..:
  (Detail schilderij)
  Waaraan denkt u terwijl u deze toevoeging leest? Aan “C”? Die zal wel vertwijfeld uitroepen “dat de auteur zelfs z’n eigen werk en functioneren bespiegelt. “Ja!” Is daar soms iets mis mee? Dan maar, zo zeg ik, een overkill toegepast van nog meer uitleg.
  ‘De Kruimeltjes’ hebben ongelijk; die “woede” valt wel mee. Dat was een oppervlakkige en foute waarneming van ze. De zaak zit eenvoudiger inelkaar. Kijk… ‘de Kruimeltjes’ (en misschien u ook) hebben last van de ‘geestelijke aanslag’, er moet nagedacht worden, er is weliswaar geen ‘aanslag’ op uw portemonnee (dat scheelt!), blijft wel over ‘de aanslag’, zoals gezegd, op uw denkvermogen. Moet u daarop gaan ‘inleveren’? Revolutionairen dienen immers bij voorbaat gewantrouwd te worden (en daar hebt u gelijk in!) Is dat hier ook het gevalmet Mithras’ voorstellen? “C” had al moeite, zijn voorstellings- en bevattingsvermogen schoten tekort; daarom noemde hij het boek maar “te ambitieus”; hij was te beroerd (of te lui en/of te dom) om zelfs maar de naam van Mithras te noemen in zijn brief; iets te zeggen over de pragmatische oplossingen; de nieuwe wereldbesturing; het is TE ONVOORSTELBAAR… “Dit dient niet serieus genomen te worden” zo zegt hij tegen zichzelf. Er treedt dan toch ‘irritatie’ op vanwege de indringendheid waarmee dit n o n – f i c t i e v e verhaal geschreven is; men excuseert zich dan…, zoekt /
  ==
  zie verder pg. 209.
  Opmerking. Hier kritiseer ik uitgever “C” idem alle kritikasters.

 146. jan bouma 26 juli 2011 om 06:57

  Context: @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  ==
  De stelling dat één rotte appel in de mand de gehele rechtsstatelijke mand zal aantasten lijkt me redelijk onweerlegbaar juist. Het zelfreinigende vermogen dat men toekent aan de magistratuur blijkt onvoldoende. De magistratuur wordt aangestuurd (en wordt geacht gelegitimeerd te worden) door het (wetgevende) parlement met de veronderstelling dat er dan sprake zou zijn van de scheiding der machten volgens de Trias politica. Een misvatting want de strafrechtelijke immuniteit van de Staat en de ambtenaren wordt maar steeds niet opgeheven met conclusie dat de Staat en de ambtenaren boven de Wet staan. Van een dergelijke corrupte overheid kun je per definitie geen goed werkende rechtsspraak verwachten.

  Zie het initiatiefswetsvoorstel Heerts/Anker/Smilde
  http://www.europa-nu.nl/id/vic2k5eeym...

  en mijn juridische volkskrantblog:
  http://www.vkblog.nl/bericht/267947/N...!

 147. jan bouma 27 juli 2011 om 08:24

  Context: @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  ==
  De echtgenoot van Mevr. De Noo, de Derksen wiskundeleraar, zei precies wat er in zo’n proces aan de hand is. “Wanneer deskundigen eenmaal zich hebben uitgesproken (in dit geval over de schuldigheid van Lucia de B.) dan worden ze gevangenen van hun eigen woorden en is er geen terugweg meer mogelijk vanwege gezichtsverlies en ook blijk van hun onkunde als ze fout zaten met hun oordelen.” Of woorden van gelijke strekking. Kijk! Dat is grosso modo in al die dwalingen het geval. Dus (voorbeeld) als Y. Buruma stelt “dat die telefoontaps inz. Baybasin wel deugen” – terwijl hij weet dat hij liegt dat-ie barst – dan is er voor Buruma geen weg meer terug. Idem zullen vrijwel per definitie alle anderen hotemetoten reageren. Of dacht u dat minister Opstelten ooit nog zal toegeven en zeggen “U hebt gelijk! Ministers kunnen wel degelijk liegen!” Of dat de Vz. van de Raad voor de Rechtspraak ooit zal toegeven “dat Westenberg toch zijn eigen proceskosten zou hebben moeten betalen”.
  Of dat de gehele magistratuur publiekelijk zal erkennen “dat wel degelijk één rotte appel in de mand (die gedoogd wordt) de hele mand aantast?” Of dat mr. D.S. Nava, Griffier van de Vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid, zal erkennen dat hij mij een brutale leugen gezonden heeft?

  Ergo: alle mensen blijken au fond crimineel. Of ze nu als “autoriteit” te boek staan of als “deskundige”. Een vorm van criminaliteit is liegen.
  Wat een zooitje.
  ==

 148. jan bouma 28 juli 2011 om 09:35

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…9:53
  Helaas nee.
  @Kletersteeg…8:20
  Lees even mee.

  (voorlopige opmerking)

  Kijk! Ik heb slechts getracht te wijzen op wat verbanden die onverenigbaar zijn. Ik las hierbij in via een zgn. deeplink van @Aad (hierboven de laatste) het navolgende comment:

  http://www.bng.nl/bng/pdf/201009_Lei_...

  Kern van de zaak blijft dat à priori elke organisatie, ook de ambtelijke, onderhevig is aan “het groeimodel”. Idem elke nationale huishouding. Indien het voorzieningenniveau voor de burger “op peil” moet blijven en dat weer gerelateerd is aan “het welvaartsniveau” (niemand wil inleveren) dat je dan oploopt tegen de veronderstelde wetten van de financiële hegemonie die wereldwijd kennelijk als maatgevend wordt gezien. Ik stelde eerder de vraag over een redelijke en gewenste nivellering (waarom moet een professor van Clingendael, of een advocaat, of een politicus, meer verdienen dan de man achter de vuilniswagen?) Het komt aan op een herverdeling van niet alleen de inkomsten van de totale loonsom maar ook op een herwaardering van ondergewaardeerde beroepen. Uiteindelijk is het een filosofische kwestie. Niemand wil graag inleveren. Dat daarnaast het vorengaande ook leidt tot “inëfficiency” (zoals @Aad stelt) is daar het gevolg van.
  ==

 149. jan bouma 29 juli 2011 om 07:55

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad
  @Allen

  Ter overweging voor vandaag. Er zijn mensen die bepleiten de totale afschaffing van het ruilmiddel “geld” zoals we dat kennen.
  Dus: @Aad… geen “fop” als alternatief maar “de nop”; ofwel “noppes”. Een ruilmiddel op basis van…; ja, van wat. Een verrekening van prestaties m.b.t. elkaar zonder gebruik te maken van het transactiemiddel: geld.

  Zie hierna: http://www.noppes.nl/npps/index.php
  plus een aardig filmpje.

  Uiteraard werkt dit systeem slechts (misschien) op lokale schaal. Want je kunt je moeilijk voorstellen de navolgende (denkbeeldige) dialoog: “Ja, levert u mij maar die olietanker van 300.000 m3 tegen een vergoeding van 300.000 noppes!”

  Nog een overweging. Inderdaad is het ruilmiddel “geld” sinds de Oudheid getransfereerd naar bruikbaarheid. Enfin hierbij een aardige link: nl.wikipedia.org/wiki/Geld

  Allen een goeie dag; die is niet betaalbaar uit te drukken in “geld”. )

  ps
  Ik moet me vandaag concentreren op wat onevenwichtigheden m.b.t. de honoreringen van advocaten.
  ==

 150. jan bouma 30 juli 2011 om 06:58

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @100-woorden
  @Aad

  Dat “alles met alles samenhangt of te maken heeft” wordt wellicht duidelijk door m’n comment op @klokkenluideronline:
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9193/ing-het-maasstad-van-de-banken.html#comments
  en waarin de financiële sector, ofwel de dominantie van de banken, aan de orde is.

  O.a. middels dit filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=Yc8XkY...

  “..Only God can created something of value out of nothing.”

  Opmerking.
  Het wordt nu werkelijk eens tijd dat we sinds 1972 (Club van Rome) die samenhang gaan onderkennen. Daarbij horen ook de demografische ontwikkelingen met een wereldpopulatie van ca. 9,5 miljard individuen in het jaar 2050. Hebt u kinderen? Ik gelukkig niet.
  ==

 151. jan bouma 31 juli 2011 om 08:42

  Context: aadverbaast.wordpress.com

  Zondagochtendoverpeinzing aan de hand van een willekeurig gekozen pagina. Die blijkt te zijn: Pg.334.
  Men leest aldaar een badinerend en absurdistisch verslag binnen het hoofdstuk ‘bric et brac’. Geschreven in de stijl van Kees van Kooten die met een “technisch probleem” worstelt en daar op zijn bekende stuntelige manier verslag van doet. Een klein fragment van pg. 334:
  ==
  …Ik concludeerde dus dat de kortsluiting in ieder geval niet persé direct met de lamp te maken hoefde te hebben (want ik had ook kortsluiting zonder lamp nietwaar?) Enfin… het euvel moest dus sowieso ervoor zitten; trap gehaald; looplamp erbij en de zolder op maar aldaar kon ik geen bijzonderheden ontdekken; een stoffige verbindingsdoos die er ongeschonden uitzag; ik weer terug trap af.

  Toen besloot ik het uiteinde van de bekabeling dat in de koperen afscherming uit het plafond steekt te onderzoeken; en wat denk je? E U R E K A !!!
  ==

  De les en moraal van dit verhaal is, denk ik, dat het zou kunnen zijn dat de wereld onleefbaar wordt als ook niet de relativering en het absurdisme worden ingecalculeerd. Idem dus ook de waanzin van @Aad verbaasts verhaal over de verspilling van voedsel. Maar u mag er van alles bij bedenken. Een goeie zondag gewenst.

 152. jan bouma 1 augustus 2011 om 08:30

  @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9205/wim-derksen-zit-ook-in-chipshol-zaak.html/comment-page-1#comment-64200
  ==
  Re: 7:35 + 7:46

  Oordeelsvorming. Eenieder doet er aan mee. Zelfs dit comment is als zodanig op te vatten. Maar ik zie wel graag een onderbouwd betoog waarbij kop en staart bijelkaar passen.

  Re: hhr84…..21;84… 31 juli.
  Een insider? Laten we als gezond standpunt bij voorbaat aannemen dat geen mens ter wereld in staat is om objectief de plussen en minnen te evalueren bij gebrek aan onbetwiste referentiekaders. Die brief van Prof. Derksen kan net zo goed de plus als de min vertolken. Alle standpunten daarin bergen in zich het probleem van het gebrek aan overeenstemming wat de relevante factoren zijn, zouden zijn.

  Zo opereert ook de politiek. De pers en media. De intelligentsia. En de Religie.

  Wat een zooitje.
  ==

 153. jan bouma 2 augustus 2011 om 08:00

  Context; @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @VSp..13:25
  Ja, opmerkelijk. Dat door het Ramadan-ritueel (idem “het Vasten” bij de Christenen) het verminderen per saldo leidt tot vermeerderen! De ramadan heeft als bijverschijnsel nu wel het symbool van de revolutie in het Midden-Oosten erbij gekregen. En zo wordt elk massaal reli-verschijnsel geclaimd geheel indachtig Bertold Brechts bekende uitspraak over das Fressen und die Moral.

  @Motek..thanks idem. Misschien kun je je tactiek m.b.t. ambtenaren en de overheid in Heerenveen aanpassen door te stellen: “Uiteraard begrijp ik uw probleem maar u zit ook maar gevangen in allerlei organisatiestructuren die geen antwoord bieden op de vragen en wensen van de burgers in dit tijdperk. Daar zijn wij als burgers weer zelf verantwoordelijk voor want via de politieke representatie bent u als ambtenaar uitvoerder van die politiek. “Het gaat altijd om politieke keuzen”. Wie zei dat? Ik dacht Den Uyl maar het kan ook Jan Schaefer geweest zijn.

  @Aad….die 150.000 ambtenaren harken met z’n allen wel ca. 50% van ons totale BNP bijelkaar ten behoeve van die overheid of zijn daarvoor verantwoordelijk; en “die overheid” zijn we weer met ons allen. Ga er maar aanstaan om dit even op te lossen vandaag. Mag ook morgen. Enfin. Net als dat de Amerikanen denken de spagaat te kunnen overbruggen tussen bezuinigingen en het handhaven van de econ. groei… Onmogelijk.
  En wat die voedselverspilling betreft (onderwerp van dit blog) geldt hetzelfde: “het zijn politieke keuzes!”
  ==

 154. jan bouma 3 augustus 2011 om 10:17

  Context: @aadverbaast.wordpress.com …..nieuw blog.
  ==
  @Aad… ter geruststelling m.b.t. de verwachtingen omtrent het niveau van je “kunstzinnige fotopresentaties” vermeld ik hierna twee links m.b.t. de kunst- en portretfotografie waarbij ik de lezers vraag even aan te geven de specifieke verschillen tussen die van de amateur en de professional.

  1. http://nl.wikipedia.org/wiki/Rineke_Dijkstra
  2. http://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_Corbijn

  Ik wil wel opmerken dat @Ina Dijstelberghe (OBA) fantastische micro-opnamen maakt.

  En voor de rest? Ach.. “It’s all in the eye of the beholder..”

  Prettige voortzetting van de dag.
  ==

 155. jan bouma 4 augustus 2011 om 06:32

  04-08-2011 07:29
  Context: @klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  ==
  Paar opmerkingen.
  1. Deze “lijst” doet afbreuk aan de concrete aanklachten tegen Demmink. Vogelt u zelf maar uit waarom.

  2. (off topic) maar ook weer niet.
  In Egypte staat de “oud dictator met Westerse steun” terecht in een kooi voor het gerecht. Op de vraag van de rechter over ondermeer corruptie antwoordde Mubarak “ik ontken schuldig te zijn aan alle aanklachten” – dus ook die over corruptie, terwijl zijn persoonlijk bijelkaar geroofd vermogen ten koste van het Egyptische volk wordt geschat op 70 miljard (!) laat het de helft wezen. Toch zien we daar ‘het volk’ nu ook vertolkt in de rechterlijke macht door Mubarak publiekelijk te vervolgen. Dat het anderzijds nog chaos is en zal blijven, het toerisme komt ook maar niet op gang vanwege de wereldwijde recessie en de vrees van de toeristen, is het gevolg van een niet goed voorbereide revolutie. Want daar heb je weer de MSM, de politiek, de intelligentsia en de religie voor nodig en die corrumperen massaal met het establishment.

  Een vicieuze cirkel van onmacht als gevolg.
  ==

 156. jan bouma 4 augustus 2011 om 14:09

  Context: @schipholwanbeleid
  http://www.schipholwanbeleid.nl/?sid=...
  ==
  Succes ermee, Chipshol.
  Laat evenwel duidelijk zijn dat m.i. er weinig profijt overblijft voor u en de rechtsstaat wanneer u in staat blijkt te bewijzen dat die rechtsstaat corrupt is. Per saldo zijn er immers slechts dan de verliezers over een common fact dat als zodanig eenieder bij voorbaat zal beamen.

  Ik heb u voorgesteld om deze tientallen jaren durende strijd te beslissen door met ‘de Staat’ (dat zijn we met z’n allen) een akkoord te sluiten OP BASIS VAN UW VOORWAARDEN. Vooralsnog concludeer ik dat we met z’n allen verliezers zijn.

  Overigens: ik deel de opvatting van Chipshol om wat grensverleggende en innovatieve ideeën te verwezenlijken m.b.t. de luchthaven Schiphol die het domme staatsapparaat de Nederlanders nu niet biedt.

  Ergo: is er kans op een vergelijk?

 157. jan bouma 5 augustus 2011 om 10:22

  Context: @Klokkenluideronline & Volkskrant
  http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  ==
  “..Integriteit is een ondefiniëerbaar begrip!” Het valt wel op dat mensen die dit zeggen daarop worden aangesproken. Ik verwijs verder naar de quote van Ien Dales: “Nee, een beetje corrupt mag ook niet!” Maar wat maken we ons druk? De hele 2e Kamer weigert nog steeds de strafrechtelijke immuniteit van de Staat en diens ambtenaren op te heffen. Ook een kwestie van integriteit dunkt me om die weigering te kunnen plaatsen.
  Wat een zooitje.
  ==

 158. jan bouma 6 augustus 2011 om 07:24

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…18:36
  Jouw tussendoortje, off topic, met je vraag en focus op: “de integriteit” en de definitie daarvan. Het is de vrijbrief voor velen, of zeg maar voor iedereen, net zo goed als wordt beweerd “dat er vele waarheden zijn”. Alles te onrechte natuurlijk. “Hineininterpretieren” ofwel het gewenste horen van het eigen geluid en de bevestiging daarvan speelt de hoofdrol. Te onrechte. Allereerst dient men zich te vergewissen wat de algemene opvatting over integriteit is of zou zijn. Een oeverloos terrein.
  In mijn discussies met @Joke Mizée zie: http://www.vkblog.nl/bericht/276835/D... kwam ik wel tot wat markeringen. Zoals bijv. dat er noodzakelijk voorwaarden geschapen moeten worden gesteld waardoor de integriteit gestalte kan krijgen. 1. Geen binding met een politieke partij. 2. Geen binding met een reli-opvatting. 3. De persoon in kwestie is ook niet geïncorporeerd in enig maatschappelijk verband. Kortom de abstrahering van het oordeelsvermogen. De voorwaarden voor het besturen van de wereld middels een wereldraad dient daaraan te voldoen. De wereldraadvertegenwoordiger wordt benoemd voor slechts een korte periode – zeg een half jaar. Want anders dreigt er weer het establishment dat hem/haar gaat dicteren. De wereldraadvertegenwoordiger per land is dus onvermijdelijk een ongebonden wetenschapper en wordt ook uit de wetenschappelijke wereld gerecruteerd. Het verzet tegen mijn voorstellen wordt meestal geformuleerd met de stelling: “dan is de inwerkperiode van de vertegenwoordiger tekort!”

  Onzin.

  Net zo goed als er interim-managers worden ingehuurd kan men ook de wereldraadvertegenwoordiger inhuren die niet belast en beladen aan zijn/haar taakstelling begint.

  Enfin. Een aardig uitstapje via je fotoblog. Morgen maar weer een willekeurige pagina uit het Boek der Boeken.

  Men amusere zich. Zolang het nog kan.

 159. jan bouma 7 augustus 2011 om 06:56

  Zondagochtendoverpeinzing aan de hand van een at random gekozen pagina uit het Boek der Boeken.
  Dat blijkt te gaan om pagina 246. Die wordt hierbij in z’n geheel herhaald.
  ==
  waarvan u zelf al zei dat die ‘tussen de oren zit’; je bent integer of niet en helaas… de meeste mensen zijn dat niet. Bovendien…, en nu wil ik uw naïeve kijk op de wereld wat verhelderen… doorgewinterde pokerfaces zullen, getraind desnoods, iedere onthullende stilte kunnen overbruggen zonder zich bloot te geven, anderen zullen ruime opvattingen hebben en, indien later blijkt dat ze gelogen hebben, zeggen “dat de omstandigheden inmiddels gewijzigd zijn, waar ze toch ook niks aan konden doen…” toen ze de afspraak maakten anders te handelen dan ze nu doen. Nee, m’n waarde, nogmaals ik begrijp u wel, u is op zoek naar de onaantastbare Integriteit en legt daarbij uw eigen maatstaven aan en dus kunt u teleurstellingen verwachten want de mensen zijn zoals u toch eigenlijk ook wel wist in de grond van hun geweten slecht… en het maakt helaas niet uit dat dat ook voor ‘de intelligentsia’ geldt. U kunt daarvoor duizenden jaren geschiedschrijving als bewijs aanvoeren. Bovendien, was het uzelf niet die, als boswandelaar, met een verschrikkelijk aforisme uw Elsbethbrief afsloot; ik citeer:
  — “De tragiek van deze wereld is gelegen in het feit dat de echte rotzak – staande ’s ochtends voor de spiegel, en bij het zien van de eigen tronie – geen zelfmoordneigingen krijgt… Waren die er nog wel, zo was er nog hoop” —

  Ik bedoel maar, wat maakt u zichzelf dan nog wijs om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen terwijl u zelf al wist dat ze niet deugden?! En toch wilt u dat zij, met het besef dat ze niet deugen, een Integriteitprijs gaan instellen en toekennen want… en ik moet zeggen hier hebt u een punt, de huichelaars weten wel hoe ze de meest idealitair geformuleerde Verdragen op papier met elkaar kunnen sluiten en zich er vervolgens niet aan houden… Ze zijn dus toetsbaar waardoor hun huichelachtigheden aan het licht treden… maar dan begrijpt u toch ook wel dat dat met die Integriteitprijs een farce moet worden!

  Uw zaak lijkt me hopeloos; uw wereldbestorming zal spaak lopen ook al heeft u “de intelligentsia” gevangen in uw net zoals u zegt, en dat u ze zult dwingen met het schaamrood op de kaken te erkennen dat ze de volken belazeren; wat schiet u ermee op? Voorts begrijp ik evenmin waarom u uw plannen, waaronder introductie en toekenning van de Integriteitprijs, zo buitengewoon dom heeft aangepakt. Uitgerekend bij de meest reactionaire krant van Nederland legt u uw plannen voor waarbij u niet simpelweg de Hoofdredactie benaderde (want daar hoorde uw voorstel terecht te komen) maar u wendt zich met, als ik het zeggen mag, met de vernietigende quote tot:
  “Het zijn de de prevelende zwetsers in hun ivoren torens die, onder het aanroepen van Plato, Hegel en Nietzsche hun Umwertung aller Werte tegelijk met de Twin-towers zagen verpulveren!” (zie verder pg. 247.)
  ==
  Ik wens ‘de Intelligentsia’, waaronder mr. Roy Samson van de Provincie Utrecht, veel genoegen met deze inzichtelijke pagina die werkelijk at random tevoorschijn kwam. Allen een goeie zondag verder.

 160. jan bouma 8 augustus 2011 om 12:28

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad.. Succes met dit blog.

  In grove lijnen zomaar wat comment:
  Geef graag – na discussie – m’n mening en analyse voor een andere maar vooralsnog constateer ik dat men het onmogelijke probeert mogelijk te maken binnen de heersende financiële hegemonie en dictatuur van “de geldwisselaars”; de banken met name. Die willen enerzijds “besparingen” claimen en anderzijds “groei” proberen te vrewezenlijken waaruit dan ook nog aflossingen zouden moeten volgen van de gegeven leningen. De FED pompt en drukt het gehele betalingstekort van de VS – inflatoir – in de economie en dat is dacht ik zo’n 2000 miljard per jaar die S&P zich zouden hebben verrekend. De crux is dat opkomende economieën de dollar en euro zullen wegdrukken. Totdat alles wereldwijd genivelleerd zal zijn volgens het Tinbergen-model.
  Oplossing.
  Men zou één wereldmunt moeten invoeren onder beheer van één wereldraad (die ook oorlogsvoering en wapenproductie als niet productief ziet; is er meteen Vrede), vervolgens één afrekening van alle activa en passiva tegen die ene wereldmunt op basis van het Lieftinck-model. Krijgen we eindelijk eens de zaken op de rails. Maar ja.., domheid hè. En out-of-the-box thinking is al helemaal niet aan de orde. Dus knoeien we door met ca. 7 miljard wereldbewoners NU en ca. 9,5 miljard in 2050 en…. die allemaal een auto willen, een 2e vakantiehuis, twee of meer vakanties per jaar, hun kinderen middels toponderwijs de arbeidsmarkt op willen laten gaan, etc. “Groei” is de sleutel. “Krimp” daar kan niemand iets mee.

  Geld is overigens slechts bedrukt papier dat tot “schuld” wordt getransformeerd op het moment dat je dat bedrukte papier aanvaardt. Enz. enz. enz. Men amusere zich verder.

  Wat een zooitje.
  ==

 161. jan bouma 9 augustus 2011 om 07:36

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad
  @VSp
  Nu maar eens kruisbestuiving omgekeerd. Zie @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  en met mijn navolgend comment.
  ==
  Johan Bosman…8 aug.; 19:05
  Mooi comment van je. Valt veel over op te merken.

  Laat ik me beperken tot wat opmerkingen mijnerzijds van de 10.000 die er te maken zijn.
  1. Sinds de Club van Rome (1972) hadden we dit troebelige tijdperk van nu kunnen voorspellen.
  2. We kunnen trachten door te gaan op de oude primitieve wijze of kiezen voor een intellectuele revolutie. Allemaal uit goed begrepen eigenbelang. Met samenwerking bereik je nu eenmaal meer.
  3. Dan dient het machtsdenken vervangen te worden door het integriteitsdenken*). Ook weer uit goed begrepen eigenbelang. Niks nieuws onder de zon. Socrates wist het al: “ik ben geen burger van Athene, zelfs niet van Griekenland maar van de wereld!” (Wel een aardige quote in relatie met de financiële crisis van de Grieken op dit moment overigens…) )

  *)
  Aad, die quote is van jou.

  En voor de rest? “‘t is allemaal politiek!” : Jan Pronk.
  ==

 162. jan bouma 10 augustus 2011 om 07:26

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…22:48
  Een filosofische beschouwing deze ochtend.

  Laten we het eens hebben over “de maskerade”. Die blijkt niet te bestaan als alle mensen geloven dat de maskerade de werkelijkheid representeert die an sich in werkelijkheid weer niet de werkelijkheid IS. Ingewikkeld. Ja. Maar daar komt men achteraf pas achter dat men “de werkelijkheid” toekent aan een veronderstelling omtrent de echte werkelijkheid. Sowieso is dan altijd “de wijsheid altijd achteraf in pacht”. Wat bedoel ik te zeggen? Allerlei aannames, niet gefundeerd op basis van empirische feiten, worden verondersteld de werkelijkheid te representeren. Onzin. Pas achteraf zullen we de werkelijkheid kennen en veronderstellen dan dat maatregel zus of zo de koers had moeten wijzigen. “Het is en blijft mensenwerk!” Ook weer een quote ter verontschuldiging van een vermeende werkelijkheid. Enz., enz., enz., tot aan het Einde der Tijden van de menselijke werkelijkheid die niet de echte werkelijkheid is.
  Allen een goeie dag desondanks. :))
  ==

 163. jan bouma 11 augustus 2011 om 06:06

  Context: @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9254/interview-met-micha-kat-in-fiat-justitia.html/comment-page-1#comment-64611
  @Fruitariër… (tweemaal)

  1. Uiteraard ben ik “niet zo zeker van mijn zaak” net zo goed als dat niemand dat kan zijn. Misschien weer een cryptisch moeilijk antwoord maar het is niet verboden om erover na te denken… :))

  2. Inderdaad erger ik me aan negatieve “stemverklaringen” zonder verklaring. Misschien ook cryptisch; zie hiervoor: “het is niet verboden…enz.”

  3. Ik zou als moderator van deze site het gebruik van nicknames afschaffen; eenieder reageert onder eigen naam of niet.

  4. Ik betreur het dat “de gevestigde wetenschap en de advocatuur”, die toch vaak gekritiseerd worden, niet aan het debat meedoen op deze site. Daardoor mist KLOL een groot deel van z’n waarde. De site zou meer serieus genomen worden als discussieforum waaraan eenieder kan deelnemen maar dan wel met open vizier. En met de eigen handtekening onder je eigen verhaal.

  Enfin. We zien wel; of niet.

 164. jan bouma 11 augustus 2011 om 06:09

  Context: @Klokkenluideronline
  ==
  @Fruitariër… (tweemaal)

  1. Uiteraard ben ik “niet zo zeker van mijn zaak” net zo goed als dat niemand dat kan zijn. Misschien weer een cryptisch moeilijk antwoord maar het is niet verboden om erover na te denken… :))

  2. Inderdaad erger ik me aan negatieve “stemverklaringen” zonder verklaring. Misschien ook cryptisch; zie hiervoor: “het is niet verboden…enz.”

  3. Ik zou als moderator van deze site het gebruik van nicknames afschaffen; eenieder reageert onder eigen naam of niet.

  4. Ik betreur het dat “de gevestigde wetenschap en de advocatuur”, die toch vaak gekritiseerd worden, niet aan het debat meedoen op deze site. Daardoor mist KLOL een groot deel van z’n waarde. De site zou meer serieus genomen worden als discussieforum waaraan eenieder kan deelnemen maar dan wel met open vizier. En met de eigen handtekening onder je eigen verhaal.

  Enfin. We zien wel; of niet.

 165. jan bouma 11 augustus 2011 om 10:14

  PROCESINFORMATIE.
  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  Aad… 10:33
  Art. 12 Sv. procedure : nl.wikipedia.org/wiki/Artikel_…
  Al ruim een half jaar geleden heb ik het OM (Parket Utrecht) gevraagd vervolging in te stellen tegen de gemeentelijke/provinciale/landelijke milieucriminelen. Je herinnert je nog wel dat het geteisem op 4 december 2010 ’s avonds (op zich onschuldige politieambtenaren) laat MIJ kwam arresteren terwijl de politie bij hun baas burgemeester Mirjam van ’t Veld moest zijn plus nog wat ambtenaren. Heb toen contact gehad met het OM (Parket Utrecht) en…. met Arnhem dat hun verzaken moet corrigeren “als ze niet tot vervolging willen overgaan!” Ondanks mijn aangifte. Ik kreeg bericht terug van het OM – Parket Utrecht – dat metterdaad het OM in actie komt op basis van mijn aangifte. Het Gerechtshof Arnhem kan nu ook BESTUURSRECHTELIJK de zaak afdoen hoewel er strafrechtelijk zou moeten worden opgetreden. Soit! Maakt mij niet uit. En ik hoef nu ook weer niet per sé de corrupte burgemeester Mirjam van ’t Veld daadwerkelijk gearresteerd te zien worden plus haar liegende ambtenaren noch die van vorige Raad als ik via het Bestuursrecht ook mijn gelijk krijg plus schadevergoeding. Dan komen ze er nog gemakkelijk vanaf.
  Compris? :))
  ==

 166. jan bouma 12 augustus 2011 om 11:10

  Context: @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  ==
  De rechts- en waarheidsvinding omtrent de strafbaarheidsstelling is geen statisch geheel. Zo bepleitte Dr. E. Brongersma (jaren ’60 – ’70 vdve), prominent PvdA-lid 1e Kamer, dat pedofilie niet strafbaar is/zou zijn. Idem ging de Katholieke Kerk al sinds eeuwen zijn gang. De communis opinio verschuift zich nu naar afwijzing en strafbaarheidsstelling. Ik vraag me wel af of de motieven deugen van diegenen die nu de strafbaarheidsstelling bepleiten. Geen misverstand! Ik ben uiteraard een verklaarde tegenstander van diegene die zou bepleiten dat ook gedwongen seks met minderjarigen verdedigbaar zou zijn. Dat behoort dan wel een opvatting te zijn die gecorrelleerd dient te worden aan wat wij verstaan als “algemene beschaving” door de eeuwen heen. Indien er onevenwichtigheid is – bijv. wegens geestelijke dominantie van de ene partij t.o.v. de andere partij – dat is ook het geval bij “gewone” prostitutie – men herinnere zich de ‘Rob Oudkerk-affaire’ die heroïnehoertjes als bruikbaar slachtoffer zag – versus de huidige opvattingen. Ondertussen deed zich ook nog voor ‘de Bolderkar-affaire’, en op de Veluwe een soortgelijke kwestie met “kindermoord”.

  Ergo: de moraal en de rechtsopvattingen lopen voortdurend uiteen. Idem dus ook de strafbaarheidsstelling.

  Overigens: ik vind dat Joris Demmink vervolgd moet worden. Of hij wordt veroordeeld of vrijgesproken.
  ==

 167. jan bouma 14 augustus 2011 om 07:02

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  Context: klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9268/mariko-hari-danst-voor-de-cia.html/comment-page-2#comment-64752
  De reguliere zondagochtendoverpeinzing aan de hand van een at random gekozen pg. uit het Boek der Boeken blijkt dit keer te gaan om pagina 156. Elsbeth Etty is geheel in vervoering geraakt en “recenseert” m’n boek…
  ==
  pg. 156
  …ik mot effe naar de keuken… in de bovenkamer… Flip Fluitketel laat zich horen.. En nou ook nog “HOEMPA!!! HOEMPA!!!” een heel orkest komt erbij opzetten… de teringherrie is niet meer te harden… The bastards…!

  (‘recencente*) krijgt nu een black out maar komt later weer bij want ze snapt ineens dat niet alleen in de kroeg en off the record de waarheid gesproken moet worden maar altijd en overal…; vandaar de sirene en het orkest; ze vervolgt evenwel de klaagzang en haar gedachtegang… Mithras glimlacht’)

  De bastard heeft me ook nog even getypeerd in m’n vorige leven als redacteur van ‘de Waarheid’; journalisten leggen hun erecodes en principes op een goudschaal…; ik ben nu een Bekende Nederlander en/of “Instantie” en dat blijf of word je niet als je recht voor z’n raap je mening geeft…; dan mis je de “nuance”… dan maak je je tot twistpunt en een notoire querulant wordt nu eenmaal niet tot hoogleraar in de Literaire Kritiek benoemd… of wordt “een Instantie”; hoe verzinnen ze het trouwens… “Literaire Kritiek…” Waarop dan wel?
  De bastards… Ik snap trouwens ook niet wat die Hofland met hem te maken wil hebben, maar ja… dat is ook altijd al zo’n subversief buitenbeentje geweest, heb je ook nooit kunnen peilen…, onbetrouwbaar sujet… Natuurlijk was het stom van me om “de journalistieke principes en mores” ter discussie te stellen in die column van me op 11 april 2005.. (NRC; opinie) en die “mores en principes” ook nog eens te parallelliseren met de constitutionele positie van Hare Majesteit aan wie…, net zo als aan mij… een “Royaal Gebaar” voor die 26.000 illegalen werd gevraagd… Maar ik ben godverdomme toch ook haast “een Hare Majesteit” als Bekende Nederlander van wie de woorden zwaar wegen en getoetst worden in het publieke domein…?! Ja, ja, verbeelding en hovaardigheid komen voor de val..; ik weet ‘t… en dat voor deze ouwe doorgewinterde communiste…, hij doorziet mij volledig…; je kunt – zo blijkt – toch maar gruwelijk onderuit gaan door zo’n column te schrijven als je in de klauwen valt van zo’n wereldrevolutionair…

  Zo, dat is dan 33 euro en 3 eurocents… inclusief BTW voor een vrije ondernemende kleine grabbelaar die aan z’n pensioenvoorziening moet denken… Als je er even goed over nadenkt is dit natuurlijk een godvergeten fooi… weilswaar voor slechts 10 minuten werk om het stukje te schrijven / pg. 157
  ==
  Opmerking:
  *) recencente is hier goed geschreven het gaat om de centen!
  Allen een goeie zondag verder.
  ps
  @Aad..ik zie direct het groene verband niet maar de wegen van je random generator zijn soms ondoorgrondelijk. We worden wel aangevallen op @Klokkenluideronline door @Lidi Broersma…; we mogen niet teveel voor eigen parochie preken (!) En in dat verband vind ik de imaginaire “recensie” van Elsbeth Etty wel weer zeer toepasselijk. : ))

 168. jan bouma 15 augustus 2011 om 07:19

  Context: Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  ==
  Allereerst allen hartelijk dank die mij hebben ondersteund. Met name “ene Vlunk”.

  Wellicht nog eens ten overvloede:

  1) ik wijs op het belang dat deze site een zo’n breed mogelijke weerklank en draagvlak krijgt onder de doelgroepen die veelal hier in de beklaagdenbank zitten.

  2) dat men dan serieus dient te worden genomen is een voorwaarde. Dat doet men door ondertekening met eigen naam en adres van de eigen bijdragen want er is geen zichzelf respecterende columnist/schrijver/wetenschapper/commentator te vinden die zich voor zijn werk zou schamen en toch anoniem wil blijven.

  3) ik heb vervolgens de site gelinkt middels de zgn. “kruisbestuiving” naar enkele van belang zijnde weblogs (Volkskrant en WordPress.com) en waardoor het lezersveld aanzienlijk is vergroot.

  Nu het respect nog…

 169. jan bouma 16 augustus 2011 om 08:54

  Context: Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  ==
  @Micha Kat…7:28
  Je vraag == Waarom blijft niet alleen Groen Links, maar de HELE POLITIEK deze Mariko de hand boven het hoofd houden? Waarom zwijgt Rutte en ZELFS GEERT WILDERS ook nadat de partij van Mariko de ene na de andere PVV’er door de stront heeft gesleurd? == lijkt me evident en overduidelijk te beantwoorden. Het antwoord luidt namelijk dat “de politiek” in wezen voor alle partijen een non-scrupuleuze bezigheid is, noem het “beroep”, die geen boodschap heeft aan integriteit of morele waarden.

  Voorbeeld. Er wordt 100 miljoen vrijgemaakt van de “bevroren tegoeden” van Gadaffi voor de rebellen in Libië. Humanitaire hulp, medische artikelen voor zowel pro- als contra Libiërs van Gadaffi. De huichelachtigheid ten top!

  De totale gestolen tegoeden van Gadaffi bedragen 3,5 miljard hier in Nederland alleen al!
  Hoe zijn die tegoeden ontstaan? Ja! Dankzij de corrupte medewerking van de diplomaten en gangsters van het zogenaamde “ordentelijke bedrijfsleven” toen Gadaffi nog aan het bewind was. Dan moeten de bakens van de ellendige opportunisten verzet worden. De rebellen zijn aan de winnende hand. En dan is het zo dat “ineens” de moraliteit de boventoon moet gaan voeren. Idem was dat het geval bij Mubarak, en idem elke dictator wel een willig oor vindt en vond hier in het Westen.

  Zijn we daarom schuldig? Ja.

  Men kijkt namelijk liever niet verder dan het eigen belang. Geheel volgens Bertold Brechts quote: Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral.

  Voorlopig is het zo dat elke regering, waar ook ter wereld, enig normbesef heeft waar die regering anderzijds de mond van vol heeft.

  Groeten verder. En ik vind het knap dat je die berg bedwongen hebt.. Ik zou het niet meer kunnen denk ik.
  ==

 170. jan bouma 17 augustus 2011 om 08:43

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  idem: Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  ==
  Inzake de NWO.
  Zie: aadverbaast.wordpress.com/2011…
  en m’n comment aldaar:
  ==
  We kunnen er eindeloos omheen draaien maar zoals de zaken er nu voor staan dan zullen die onoplosbaar blijken met de gedane voorstellen. Zo is het bijvoorbeeld per definitie onverenigaar dat “krimp en bezuinigingen” tegelijkertijd valt te combineren met “groei”. Niet op macro niveau noch op micro niveau noch op natuurkundig niveau. Ik bedoel internationaal – nationaal – lokaal de economieën.

  Het is wel zo dat de sterkste marktpartijen, die aan de knoppen zitten en de macht hebben, voorlopig de strijd wel zullen winnen in hun voordeel.

  De defaitistische domme stemmer laat dat gebeuren. Het zou anders kunnen. Ja. Maar dan wel eerst even na 3000 jaar domheid nu eindelijk eens die intellectuele r e v o l u t i e doorvoeren.

  Allen een goeie dag
  ==

 171. jan bouma 19 augustus 2011 om 07:59

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…19:32
  Wat niet is kan (altijd) nog komen…; maar bedankt voor je wens.

  Indachtig nu de titel van dit blog “Opknappertje” zit ik wel te denken aan de modus waarop de totale mensheid een noodzakelijk “opknappertje” kan ondergaan. Dat is wel nodig. De mineurstemming voert de boventoon en schijnbaar wordt alles gerelateerd aan noodlottige doemscenario’s. Men zou toch niet al te nihilistisch en vooral ook niet al te fatalistisch de toekomst tegemoet moeten willen zien. Immers hoop en vertrouwen verloren is al verloren; nietwaar?

  Dus zeg ik altijd: ik ben geen cynische nihilist maar een pragmatische cynicus die wil dealen met de bestaande toestand en waarin ook besloten moet liggen wat toekomst. Vooral voor onze kinderen (die ik gelukkig niet heb) om het jaar 2050 te halen.

  Enfin.. zomaar wat gedachten hierbij herhaald van al wat oudere datum.
  ==
  @Cathy…20:48
  “Jij blijft altijd heerlijk thuis” is wel het understatement of the year. Ik ben hier aan handen en voeten gebonden aan lopende zaken die mij niet toestaan om de barricaden te verlaten. Maar ik begrijp je. Dank voor je wens; anyway. Veel plezier daar in Zuid- Frankrijk en ik kijk uit vanuit mijn vesting naar je berichten! Altijd welkom.

  Goed; genoeg voor vandaag. Allen een goeie dag. Het schijnt redelijk weer te worden.

 172. jan bouma 20 augustus 2011 om 08:45

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad…19:58
  @VSp..22:21

  Optimisten blijven tot in eeuwigheid geloven dat er verbetering mogelijk is..

  Enfin… Aad start zo dadelijk de motoren. We wensen hem uiteraard goeie reis met daarbij inbegrepen het advies om elke 5 minuten een of andere “weerdeskundige” te raadplegen of er geen cyclonen, tornado’s, windhozen – val en daalwinden, hagelstenen van meer dan 5 cm doorsnee, een plotselinge sneeuwval van een halve meter, etc. etc. op zijn pad ligt. Ook bevelen wij aan om geregeld de Wet van Murphy te raadplegen. )

  ps
  Morgen traditioneel gewoon de reguliere zondagochtendoverpeinzing.
  ==

 173. jan bouma 20 augustus 2011 om 09:23

  Context: @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/art...
  ==
  Wellicht is het toch aan te raden om bij het Min. van Veiligheid en Justitie te blijven aandringen op verifiëerbaar justitiëel onderzoek. Bijvoorbeeld met vragen als:

  1. Staat Demmink boven de wet m.b.t. de 4 strafaangiften van Mr. Van der Plas?

  2. Wanneer verwacht u concrete resultaten van het rijksrecherce onderzoek m.b.t. Westerkerk?

  3. Kunt u bevestigen of Kalbfleisch nog in Zwitserland zit ondergedoken ter obstructie van het rijksrecherche-onderzoek?

  4. Worden door minister Opstelten nu wel of niet de vragen van het 2e Kamerlid Gesthuizen beantwoord m.b.t. voorgaande kwesties?

  5. Deelt u de conclusie dat indien u op bovenstaande vragen geen antwoord biedt dat dan de conclusie getrokken moet worden dat er sprake is van ontoelaatbare klassejustitie?

  Overigens:

  Allemaal verder lof voor de acteur Micha Kat en diens vindingrijkheid maar hij weet ook wel dat als je tegenstander je kunt beschuldigen van hilariteiten als pseudo-opbeller namens Jensma en Kortman van het ministerie dat je dan al snel belandt in de prullenbak. Exit!

 174. jan bouma 21 augustus 2011 om 09:16

  De zondagochtendoverpeinzing.
  ==
  Het is wat het is. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik voor het eerst een 2e keer dobbelde want aanvankelijk koos de at random generator pg. 299. Tweede keer kwam eruit Pg. 98. Pg. 98 geeft antwoord op oorzaak en gevolg. Idem ook wel pg. 299 maar deze is duidelijker.

  Pg. 98 (Mithras is in de shuttle aan het woord en spreekt H.J.A. Hofland, alias, alias toe)
  ==
  “..De vlag, waaronder de veranderingen moeten gebeuren, luidt: ‘May all other flags burn in hell’ en wel door die van de domeinjagers en criminelen, die hun vlag willen vestigen, te verbranden. Deze kosmopolitische opvatting betekent geen verlies van de Statelijke Identiteit; in tegendeel, die kan immers in stand blijven gelijk ook een ieder ook geloven kan wat hij wil – moslim, christen, joods, boeddhistisch, agnostisch, atheïstisch: you name it…- dat zijn de ondergeschikte persoonlijke identiteiten van individuen die echter niet mogen conflicteren met het wereldbelang want daardoor schaden ze toch weer hun eigen individuele belang: het is een vicieuze cirkel..”

  Opnieuw valt er nu een S t i l t e in de shuttle; en als gezagvoerder gun ik u de tijd voor een herlezing van het voorgaande. Mithras vervolgt. (En spreekt tot Humphrey Bogart, aliassen)

  “Kijk eens hier waarde heer Humphrey Bogart – of hoe ik u ook noemen moet – dat is het probleem met u, als ik zo vrij mag zijn op te merken. Zelfs de Goden weten niet wat voor plek u hier op deze Aarde vervult… en toch vervult u (en de Pers) een rol waarbij u als medium zou moeten fungeren om de opinie richting te geven voor de volken. Wat moeten wij in Godsnaam met u aanvangen… – u sprak en spreekt geregeld mijn gezagvoerder. Ja, u kent hem als uw broekzak en omgekeerd is dat ook zo. Maar ook dit gezegd hebbend: daar schieten we niet veel mee op als u zijn woord blijft tegenhouden ofwel er niet voor zorgt dat u, als Pers, zijn geschriften en woorden verbreidt. Wij naderen immers nu d e k e r n waar de Pers nu wel of niet op kan worden afgerekend en herkend. Daar gaat het boek van mijn gezagvoerder over. Daar gaat uw ter discussie gestelde Integriteit over. Over die “2%-regeling” *) bijvoorbeeld, hebt u hem toch toegezegd te zullen “nadenken” maar ik noch hij horen iets over het resultaat. Belofte maakt toch schuld nietwaar? het gaat hier om de grove evidenties. U zou uw Amerikaanse collega’s kunnen informeren, de discussie op gang kunnen brenegen, hun president kunnen informeren; me dunkt u hebt toch in dat kleine Nederland voldoende status bereikt dat ze u serieus nemen? Of… zit u misschien zo verwikkeld in uw talloze vermommingen en rollen die u spelen moet dat uzelf, ik en mijn gezagvoerder, er geen touw meer aan kunnen vastknopen… terwijl De Pers toch de sleutel van de communicatie zou moeten zijn? De dilemma’s waar de Pers voor staat zijn tegelijkertijd die der mensheid, en dat hebben we nu toch goed in de smiezen, nietwaar? Wanneer kan de mensheid ‘the coming out’ van de Pers verwachten?”
  *) Om kritek te vermijden: dit plan verdient nadere uitwerking. Zo zullen bijv. politionele VN- vredehandhavingstroepen er niet onder vallen. Men denke anderzijds dat de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde wapens als kruisraketten, anti-anti raketschilden e.d. beter vervangen kunnen worden door investeringen die de energievoorziening betreffen (bijvoorbeeld); alternatieven voor die vervangende../ zie verder pg. 99
  ==
  Allen een goeie zondag verder!

 175. jan bouma 27 augustus 2011 om 08:02

  @Ina… 17:40. Het lukt mij niet om op het grote blog “Nimmer zal het recht…” met 406 reacties er nog maar eentje bij te voegen. Dat kan aan m’n computer liggen. Hierna een update vanaf @Klokkenluideronline over onze rechtsstaat.
  ==
  Voor vandaag een bericht en comment bij @Klokkenluideronline:
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9388/nederland-ontwaakt-uit-pedo-nachtmerrie.html/comment-page-1#comment-65414
  ==
  Kan de rechtsstaat zich bevrijden van wat kankergezwellen als dat van Demmink, Westenberg, Kalbfleisch en andere gevallen?
  Ja! In die opvatting bestaat er dan geen klassejustitie, is eenieder gelijk voor de Wet, worden officiële aanklachten ook daadwerkelijk serieus genomen, is er geen corrupt parlement dat de immuniteitswetgeving (Heerts/Anker/Smilde) saboteert en zouden rechters onafhankelijk zijn.

  Forget it!

  Deze situatie is zorgelijk.
  ==

 176. jan bouma 28 augustus 2011 om 06:17

  De at random generator koos pg. 310 hetgeen een bizarre parodie blijkt op een Kafkiaans verslag uit het hoofdstuk: ‘Kabinetsberaad’ (ofwel ‘n Kafkaëske moraalbestrijding inz. de Oudkerkaffaire)

  ‘n fragment:
  ==
  *) K. had vanwege de hectiek, het verraad van H. en de ietwat gespannen verhouding met zijn Kruimeltjes, die zijn twee vertrouwde secretaressen waren, slecht geslapen. Het enige wat hem nog wel deugd deed dat was de aankondiging van het Nova-programma dat de, alreeds door hem becommentariëerde, schijnheilige positie in moraalfilosofisch opzicht en zin ter zake ‘het-bedrijven-der-Liefde’ (uiteraard i.v.m. de zaak O.) hedenavond zou worden belicht. Dit was volgens K. anderzijds wel een overbodige exercitie omdat hij daar al een afdoende conclusie over had geschreven maar voor het gemiddelde ‘klootjesvolk’ dat ook niets wist noch begreep van de werking der Instituties zou de uitzending wellicht nog e.e.a. kunnen verhelderen en waardoor de Instituties op hun inconsequente ‘verkondigingen-der-contradicties’ zouden worden gewezen. Met deze overwegingen betrad K. die ochtend zijn kantoor dat aan huis gesitueerd was. Tot zijn ergernis waren beide Kruimels nog niet aanwezig; weliswaar was het hun (normalitaire) vrije zaterdag maar de actuele omstandigheden vereisten dat zij, zoals afgesproken, present zouden zijn.
  ==
  Ko…18:39: zie m’n reactie hierboven van 21 aug.; 22.08 uur. En voor de rest herhaal ik Diderot die zei: “wie begrepen wil worden geeft geen uitleg!” (Zie; pg. 22). Dit is dan ook mijn laatste reactie op je onbeschoftheden.
  ==
  PROCESINFORMATIE.
  Uiterlijk a.s. dinsdag zal ik mijn Beroepschrift voor het Hof Arnhem toezenden aan m’n advocaat mr. René van Stralen van Pieters advocaten te Utrecht. Dat lijkt ook wel Kafka, ja.

 177. jan bouma 28 augustus 2011 om 21:34

  Van m’n website
  http://www.villamithras.com/p2.htm
  kopiëerde ik navolgende aflevering:
  ==
  No. 25
  “..het Torentje.. (11)..”
  27 september 2007

  “…Gratis…!”

  Zelfspot. Zal me eerst zelf wat bestraffend toespreken omdat ik gemerkt heb dat ik wat kritischer moet zijn met het nalezen, en soms herredigeren, van mijn tekst. In de aflevering van gisteren “loopt” hier en daar ’n enkele zin niet goed (maar laat ‘m staan) zodat u mijn falen kunt ontdekken.
  Nu kom ik u ook tegemoet met “kritiek” die uzelf zou kunnen hebben op de inhoud van mijn boek. Ik zeg u dit niet alleen om een overgang te kunnen maken naar onze verlichte Marokkaan; maar ook omdat ik nog wat ressentimenten heb tegen “de Nederlander” en de daarbij behorende stereotyperingen. Ik schuw de generalisatie niet om u dat hierbij even in te wrijven. ”De Nederlander” scoort in mijn beleving hoger in negatieve zin wanneer het om kunst (dus ook literatuur) gaat. Zo leest u weliswaar bij het openen van m’n website de quotes dat u te maken hebt met “de nieuwe Max Havelaar” (niet door mij bedacht!) maar u denkt bij u zelf: “Zal wel!” Ik sla die mededeling over en ga naar zijn stukje… en… zijn boek heb ik al “gratis” weten te bemachtigen dus feliciteer ik me, als uitgenaste hond, met mijn resultaat: “alles is GRATIS!” Nu wordt uw gratis feestvreugde nog extra vergroot doordat u weet dat ik hier niet voor m’n plezier zit te schrijven! Zo zou ik immers “voor m’n plezier schrijven”, zou dat uw feestvreugde verminderen, want u kunt dan zeggen..: “Nou ja…hij heeft al zijn vergoeding gekregen door dat plezier!” U doet dan net, of dat schrijven mijn hobby is…. “en die mag wat geld kosten!” Niet mijn geld natuurlijk, nee, het zijne! (Ik begin zowaar plezier te krijgen in dit stukje!) Dat gedrag van die Nederlanders, die kunst als vanzelfsprekend “gratis” vinden, doet me ook denken aan de tentoonstellingen die ik organiseerde. Wel zich gratis vol vreten en zuipen, nog een leuk orkestje erbij of een fabelachtige pianist… maar een mooie ets kopen van de plaatselijke vereniging was er niet bij. Men kijkt dan toch liever naar de drol en de restwaarde in de WC de volgende dag. “Gratis!” Je kunt dat etiket de Nederlander op plakken. In het buitenland zegt men ook niet voor niets: “wel kijken, niet kopen!” Dat geldt ook voor mijn boek. Als u het GRATIS heeft weten te verkrijgen, het was een recensie-exemplaar, of u hebt het “gekregen”, kunt u zich er toch “gratis” mee vermaken! Dat u daarbij ignoreert dat ik miljoenen en m’n leven in dat boek stak…maakt u natuurlijk geen reet uit! Kijk! Dat is nou wat ik noem “typical Dutch” – gedrag. Het is het toppunt en het bewijs van uw Nederlanderschap (Sic!)
  Een generalisatie. Ik zei het u al want er waren ook nog enkele beschaafde mensen onder “de Nederlanders”. Desalniettemin: diegenen die zich hier aangesproken weten printen dit stukje uit en plakken het boven hun bed. Uw overige “kritiek” zou nu kunnen bestaan dat u zegt over deze analyse. “Kijk! dat is nou precies mijn kritiek op dat boek van je! De ongelooflijke arrogantie waarmee je dat geschreven hebt en de ongehoorde sarcastische beledigende provocaties die erin staan; de Duivelsverzen van Rushdie zijn er niks bij; daarom vind je ook geen uitgever!” Geintje lezer…; maar niet heus! Enfin…; u ziet maar. Ik ben overigens wel gestopt met het gratis rondsturen van mijn werk. Verder hoop ik natuurlijk dat de geschiedschrijving en de hel u, als uitgenaste hond, alsnog eventjes flink zullen straffen. Die hel zult u wel ontlopen (want die bestaat niet) de geschiedschrijving en mijn geheugen bestaan wel…. Prima! Heb hierbij even m’n gram gehaald…
  ==

 178. jan bouma 30 augustus 2011 om 10:04

  Context: @aadverbaast.wordpress.com idem @Klokkenluideronline
  ==
  Ko..28 aug. 11.00 uur
  Ik verwijs je nogmaals naar mijn boek plus mijn comment van 27 augustus 15:43 uur voor je gewenste “harde bewijsvoering”. De honderden gewisselde emails tussen mij en Hofland staan daar ten dele in. En lees vervolgens daaraan voorafgaand ook nog mijn comment aan je van 21 augustus 22:08 uur. Een conclusie laat ik dan aan de lezer van dit blog.

  Iets anders dat ik vandaag schreef op @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9407/landsadvocaten-zelf-in-beklaagdenbank.html
  ==
  @Gretha..8:02
  Dank voor je link naar Reuchlin. Een pluspunt daarvoor. Nu wens ik Reuchlin alle succes met zijn Petitie – ik heb hem ook gesteund m.b.t. de Argusoog-uitzending. Nu zou je kunnen zeggen dat alle reageerders hier, of al thans de meeste, ietwat te verhapstukken hebben met ‘de Staat’ in welke vorm dan ook. Gemeenten en provincies, milieudiensten van hoog tot laag zodat ook de landelijke VROM-inspectie eronder valt. Kortom het totale staatsapparaat is in het geding. Mijn zaak zal binnenkort bij het Gerechtshof te Arnhem dienen en daarin gaat het om “een bewijsbare opportunistische Staat die milieurapporten laat vervalsen” (!) versus mijn rol als aanklager en klokkenluider die tegelijkertijd een miljoenenverlies zou moeten accepteren – ja, mede namens de samenleving als die samenleving de corrupte overheid niet corrigeert. Achterliggende gedachtegang is immers “indien de rechtspleging alleen gebaseerd zal zijn op het recht van de sterkste, c.q. het beschikbare vermogen om te procederen” dat dan het einde van de rechtsstaat in zicht is.
  ==
  Allen een goeie dag verder. Gisteren zond ik aan mijn advocaat mijn Beroepschrift.

  Oh ja… Morgen zal ik hier nog wat plaatsen hier het andere onderwerp van @Ko dat gaat over zijn kritiek dat ik nogal materialistisch zou zijn en niet “Gratis” alles ter beschikking stel; zoals mijn Boek dat ik zelf financierde.

 179. jan bouma 4 september 2011 om 09:41

  Context: @Klokkenluideronline
  Context: @Aadverbaast.wordpress.com
  ==
  Pagina 52. In z’n geheel luidt:
  ==
  “de Bolkestein-brigade” die veel veelvuldig de kolommen van NRC Handelsblad mogen vullen, kunnen zich ter zake het echec aangesproken weten. Meer hedendaagse denkers zijn Rawls, Beck en Hassner als tegenhangers van “de Hobbesianen”. Daarnaast kunt u dan – desgewenst – nog onderscheiden een reeks van wel of niet ter zake doende “filosofen” en hun beoefenaren met een dermate groot los gezongen theoretisch gehalte van de werkelijkheid dat hun enige plaats de prullenbak behoort te zijn; ik noem er slechts een paar: Derrida, Lakatos, Feyerabend, etc.
  Filosofen maken ten opzichte van elkaar de kardinale fout dat zij miskennen dat ze in een geglobaliseerde wereld leven waarin door hen op begrijpelijke wijze ten behoeve van “de massa” gecommuniceerd dient te worden (en niet ten behoeve van hun collega’s); zij doen dat niet en derhalve zouden zij hun prietpraat en interessanterige abracadabra, dat slechts voor henzelf “betekenis” heeft, dienen te schrappen.
  Vraagt u zich eens af of daaronder bijvoorbeeld verstaan kan worden de, excusez moi, “deeltijdmierenneuker” die zich bezig houdt met het “onbepaalheidsbeginsel van Heisenberg”… (en nu is er weer ergens ‘n enkel iemand ontzettend boos geworden…) Dat “beginsel” zou moeten worden gekenmerkt door het “inzicht” dat slechts “het moment” van de positiebepaling “bekend” is. Ja, ja, wereldschokkende zaken spelen zich af binnen het “domein” van de filosoof en de gehele wereld haalt opgelucht adem dat dit “beginsel” is geduid. (U treft het, anders en eenvoudiger verwoord, overigens ook aan dit hoofdstuk maar dan wordt er minder heisa over gemaakt). Vroeger, men hoort althans de laatste tijd minder de spottende uitdrukking, werd verwezen naar “de studie van het pantoffeldiertje”, sinds Van Leeuwenhoek dat in 1675 al deed, om nutteloze wetenschap te duiden. (Sic!).
  Zij, de filosofen, zouden zich gehouden moeten achten om hun theorieën en stellingen in begrijpelijke lexicons aan een groot doorsnee publiek te verklaren, hun implemantaties te verdedigen en de voordelen voor de mensheid te duiden; kunnen ze dat niet, dan kunnen ze beter hun mond houden. Dit is geen anti-intellectualistische opmerking maar juist een graadmeter en stelling van het tegenovergestelde. Vraag en Stelling: zouden geesteswetenschappers bereid zijn om alle paradigma te analyseren en dan vervolgens tot een (eventuele) conclusie willen komen “dat zij zich zouden moeten opheffen?” Ai…Ai…
  En deze opmerkingen lijken me toch passend in dit commentaar dat zich bij aanvang richt tot 50% van de wereldbevolking (de vrouwen: toevoeging). Keren we nu evenwel terug naar die 2%-regeling en onderdrukt u s.v.p. even uw mogelijk opborrelende gevoelens die zeggen: “Wat een watje..” “Wat een softie…” En…. “Hij bekent zich tot het matriarchaat..”
  Allemaal zonzin. Ik geef u in overweging de realiteit dat we nu p e r d a g wereldwijd ruim z e s miljard dollars besteden aan allerlei inspanningen die uiteindelijk gericht zijn op vernietiging. En het bekende gezegde: “Wilt ge Vrede.. bereidt u voor op Oorlog” zou eens ter dege onder de loep dienen te worden genomen ter zake../ zie verder pg. 53.
  ==
  Allen een goeie dag verder!

 180. jan bouma 11 september 2011 om 09:21

  De zondagochtendoverpeinzing aan de hand van een at random gekozen pagina uit het Boek der Boeken. Die aanmatiging (Boek der Boeken) neem ik voor lief. Ik signaleer slechts dat pagina 131 is gekozen en als ik die pagina als gewenst had willen manipuleren de keuze niet slecht zou zijn geweest.
  Oordeelt u zelf. Integraal hierbij pagina 131.
  ==
  DE OPLOSSING EN DE INTEGRITEIT.

  Conclusies en Verantwoording die ik moet invullen; ook al omdat Mithras dat beloofde; we hebben immers zijn toezegging voor de definitieve OPLOSSING nog niet gelezen. Gemakshalve had ik die te beantwoorden vragen ook op het bord van HJA (en de pers) gelegd; hij zwijgt; en dus zou je – terecht zelfs – moeten concluderen dat het onderstaande er niet zou zijn geweest als hij wel geantwoord zou hebben. Nu heb ik achteraf bovendien de overtuiging dat zijn niet “coming-out” en/of die van “de pers”, mij ook behoedt (dit werk) voor een “herschrijving” zoals ‘de Droogstoppels’ dat ook wel even op “soliede wijze” zouden doen met het ‘pak’ van ‘Sjaalman’ (de Max Havelaar): “Praise The Lord….” zeggen de Griffermeerden.

  De gestelde dilemma’s en de gestelde vragen in dit boek correleren met het kosmopolitisch denken dat heden ten dage vereist is; ook voor ‘de Pers’. Maar HJA zal misschien gedacht hebben “nu de krokodil, door de verplaatsing van het gewicht, zich toch gemanifesteerd heeft” (…) doe ik er, veiligheidshalve, verder maar het zwijgen toe… Verder, zo zal hij misschien ook gedacht hebben, is het wel aardig om als “enigma” voort te leven in de geschiedenisboeken (“Waar staat de Pers, Politiek, Religie, Intelligenstia voor?”) zal wat hem betreft een onbeantwoorde vraag blijven. Laat mij dus als interpreet van Mithras de vraag voor hen beantwoorden. Bovendien zou u terecht kunnen denken: “waar zeur je over want door hun stilzwijgen schrijf je nu deze zinnen… en zelfs een heel boek.” En… “de conclusie dat er geen conclusies getrokken kunnen worden is AN SICH toch ook weer w e l een conclusie”. Allemaal waar lezer… Toch wat passende gedachtenexercities terzake het functioneren van “de Pers”.
  Om de betekenis (en toetsing) van het maatschappelijk functioneren van “de Pers” buiten elke discussie te houden worden immers al snel de handen ten hemel gestoken in een gebaar van… “we zijn ook maar onderdeel van “het systeem”, net zoals elke andere bedrijfstak.” Tot op zekere hoogte is dat ook zo en u, en zij, zijn allemaal arme “sloebers” en “grabbelaars” die hun kunstje moeten leveren in een als zodanig te beschrijven amorfe en non-descripte samenleving die anderzijds door u en “de Pers” tegelijkertijd zwaar bekritiseerd wordt terzake de verantwoordelijkheden.
  Zo kan het dus gebeuren dat HJA mij herhaaldelijk verzekerde dat hij een groot bewonderaar is van Michael Moore (ik raade hem dan ook aan om Moore op te zoeken…) maar anderzijds de (schizofrene) gewetenstoestand voor zichzelf toch te accepteren, ja, daarmee te kunnen leven, om dan ook niet net als “Moore” in zijn krant te schrijven… Ja, logisch zult u zeggen want die krant van hem is de meest…/ zie verder pg. 132.
  ==
  Allen een goeie zondag!

 181. jan bouma 13 september 2011 om 09:37

  Vanaf de barricaden:
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9565/eurlings-ridders-tot-over-nek-into-kids.html/comment-page-1#comment-66421
  ==
  @Gretha…9:05
  Om even in Duitsland te blijven herinner ik je aan Brechts quote: Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral. Dat denken en dachten alle mensen zolang er geschiedschrijving bestaat. Zo’n 3000 jaar dus sinds Herodotus, de vader der geschiedschrijving. Zo constateren wij vandaag de dag dat de familieclan Gadaffi ca. 100 miljard heeft gestouwd in het Westen (uiteraard met behulp van dat corrupte Westen), Mubarak wordt geschat op zo’n 70 miljard (idem m.b.v. het Westen), alle ca. 1000 Saoedische prinsen voor honderden miljarden hun land bestelen, idem alle oliestaten en sultanaten hun staat en volk beroven, idem alle militair-industriële complexen voordeel hebben bij de oorlogsvoering (Halliburton c.s.), idem elke nationale regeringsleider nog steeds uitgaat van zijn overwinning en suprematie ten koste van anderen.

  Dit is een Nietzscheiaanse neo-sociaaldarwinistische wereldbeschouwing. The survival of the fittest.
  Anderzijds blijkt dat je met domheid als basis geen 7 miljard wereldbewoners kunt laten overleven met een als acceptabel geachte toekomst.

  Zie verder (desgewenst): http://www.villamithras.com/main.html

 182. jan bouma 14 september 2011 om 08:43

  @VSp…9:17 – Context: aadverbaast.wordpress.com
  Goeie research inz. Griekenland. Als ik de Griekse regering mag adviseren zou ik ook maar simpel failliet gaan en uit de Euro stappen. De Drachme is na omwisseling immers ook niets waard en dus worden alle schulden in één klap gesaneerd. Kijk! Het land blijft wel bestaan. Idem de al gedane investeringen. Eureka!

  Iets anders vanaf de barricaden op @Klol; zie:
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9581/chipshol-tapes-nu-dodelijk-voor-joris-demmink.html/comment-page-1#comment-66480

  Paar opmerkingen.

  1. De vervolging (vrijspraak of veroordeling) van Demmink kan wel degelijk worden afgedwongen als de schade, omdat niet te doen, te groot is voor de samenleving.

  2. Het parlement speelt hierbij een cruciale rol. En als dat laffe parlement meent dat er geen schade is voor de rechtsstaat (door Demmink niet te vervolgen) dan kunnen we ons dat zelf aanrekenen. Uiteindelijk luidt immers het gezegde: “elk volk krijgt de regering die het verdient”.

  3. Dat mr. Van der Plas haar eigen strategie bepaalt, en niet verwikkeld wil raken in de site KLOL, lijkt me ook verdedigbaar. Tenslotte wil je als advocaat niet geassociëerd worden met de soms extreme en bizarre onbewezen beschuldigingen die ook op KLOL staan!

 183. jan bouma 15 september 2011 om 13:36

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  VSp…11:54
  Je trekt weer behoorlijk wat wissels op het begripsvermogen van de lezers. Inclusief dat van mij. Ik snap geen hout van je opmerkingen inzake Demmink; de SPL, de 6% bijdrage en tenslotte je 91 euro p/m2…

  Inzake de “Griekse kwestie” en het naderende failliet kan ik je beter volgen. Het maakt m.i. niet uit of de ECB die waardeloze Griekse, Italiaanse, Portugese en Spaanse staatsobligaties opkoopt of dat andere banken en investeerders dat doen. Bij een te voorziene internationale shake-out van de munten Euro en Dollar – en hun waardeverlies/devaluering – ten opzichte van de opkomende munten als die van Brazilië, India en China is dat een verloren strijd. The rise and fall van the Roman Empire zie je in herhaling nu gebeuren. Gisteren werd mijn visie bevestigd in Nieuwsuur door een econoom.

  Indien er één internationale munt verdedigd zou worden (zoals ik voorstel) moet je eerst die shake-out en afrekening op basis van het Lieftinck-model en indachtig Tinbergens quote fähig maken. Dat kan alleen middels een op integriteit gekozen wereldraad die alle belangen in evenredigheid kan waarmaken. Plus nog zo wat. Zie daarvoor: http://www.villamithras.com/Extraatje.htm en m’n boek uiteraard.

  Maar ja, men wacht liever tot de wal het schip keert.

 184. jan bouma 17 september 2011 om 10:53

  @VSp… In theorie kun je alle gewenste uitkomsten, ook die van de financiëel-economische wereld, krijgen. Alle aannames zijn eigenlijk op drijfzand gebouwd. Zo relateren jouw verhoudingen zich aan het momentum van de prijs- en marktverhoudingen die wereldwijd gelden. Verschuivingen in die verhoudingen doen zich dagelijks voor. Als communicerend vat functioneert de wereldeconomie en dat voldoet ook aan Tinbergens quote die de nivellering voorzag die thans gaande is. Inzake Chipshol: heb al heel lang geleden voorgesteld dat ‘de Staat’ met de Fa. Poot een akkoord zou moeten sluiten op basis van de voorwaarden van Poot c.s. We zijn nu met z’n allen verliezers.
  Iets anders wat ook speeltt op @Klokkenluideronline:
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9613/passage-to-prinsjesdag-erwin-lensink.html#comments
  jan bouma
  16 september, 2011 om 12:50
  Vanuit historisch en rechtsfilosofisch perspectief bezien zou de onterechte detentie van “de gestoorde Lensink” wel eens verkeerd kunnen gaan aflopen voor de belanghebbenden. Het proces heeft nu z’n eigen dynamiek gekregen. Vrijlating, na één jaar onterechte detentie, is ook weer niet zonder verklaring mogelijk.

  Enfin.. Balthasar Gerards knalde er ook niet zonder risico op los: zie:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Balthasar_Gerards

  Lensink gooide echter geen handgranaat, blies zich ook niet op met een bomgordel en dan toch 1 jaar in detentie en “ontoerekeningsvatbaar” te worden verklaard door wat corrupte pychiaters dat noem ik nou “gestoord”.

  Geliefd. Waardering: 10 3 (+7)
  ==
  Vandaag nog de ‘zondagochtendoverpeinzing’ van morgen want dan zit ik in het Muziekgebouw aan het IJ te Amsterdam waar Hugo van Neck weer moet spelen of het 32-toons Fokker-orgel (zie Google).

 185. jan bouma 17 september 2011 om 12:07

  De at random generator van @Aad verbaast koos pg. 108. Ik heb zelden weer zo’n doeltreffende (willekeurige) keuze gezien. Alsof de hand van de niet bestaande God het lot bepaalt.
  == Pagina 108 zegt:

  …B’s*) “behandeling” en “onderzoek” in het PBC wanneer de veroordeelde niet mee wenst te werken. Hij voert oorlog, en veelal, zo niet altijd is “het oorlog voeren” een per definitie “niet-rationeel te verdedigen zinloze bezigheid” waar nooit een begrijpelijke, rationele motivatie aan ten grondslag k a n liggen waardoor het eigenlijk compleet zinloos wordt daar toch een beprijpelijke context, door een psychiatrisch “onderzoek”, aan toe te dichten. Toch reageert ons doorgeschoten rechtssysteem verkeerd op die duidelijke oorlogsverklaring door zo’n psychiatrisch onderzoek te gelasten en voert, terwille van ‘de Bühne’, een volstrekt zinloos (en schadelijk) toneelspel op. Het is alsof de eigen, via het Parlement tot stand gekomen, wetgeving opnieuw getoetst zou moeten worden…
  *) het gaat hier om Mohammed B. die Theo van Gogh vermoordde.

  Ik onderbreek hier onze beraadslagingen. Mithras geeft te kennen dat hij een wandeling door de tuin wil maken en wil nadenken. Nu kun je eindeloos lang in de tuin van Villa Mithras verblijven omdat, als je er oog voor hebt, je er een afspiegeling in kunt zien van onze wereld; althans die (metaforische) betekenis gaf ik eraan. Het is geen statische toestand die zich op enig moment in definitieve vorm en herkenbaarheid laat determineren. Autochtonen en allochtonen zijn in een verwoede continue ‘struggle for life’ gewikkeld /…..

  (nog een halve pagina te gaan maar die leest men desgewenst maar zelf).

  @Allen een goeie zondag morgen en een goede dag vandaag.

 186. jan bouma 19 september 2011 om 13:44

  Context: @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9645/griekenland-failliet-op-p-day.html/comment-page-1#comment-66795
  Paar opmerkingen.

  1. Een land kan niet failliet gaan. Dat is een algemeen veronderstelde geldende waarheid. Ook al wordt Griekenland uit de Euro-zone gezet dan zal dat niet gaan gaan zonder dat er afspraken worden gemaakt over de pariteit van de Griekse Euroschulden in relatie met de nieuwe Griekse munt misschien wel weer de Drachme. Want die wordt gewoon weer ingevoerd. Het voordeel is voor de Grieken. Ik raad elk Euroschuldenland aan hetzelfde te doen. Tenslotte is dat Eurogeld ook niet meer dan bedrukt papier en de waarde die we eraan toekennen.

  2. @Angel..12:22
  Ik sluit me aan bij de visie van advocate Van Essen die bij P&W al maanden geleden goed uitlegde de situatie van haar cliënt Lensink. Er is een ernstige discrepantie/wanverhouding tussen de strafbare daad enerzijds en de TBS-veroordeling anderzijds. Dat daarbij de gehele beroepsgroep PSCHIATRIE zich te kakken zet is te schandalig voor woorden. Eerder zijn wat mij betreft dan ook alle psychiaters ontoerekeningsvatbaar die in stilzwijgen hullen en hun codes verraden dan Lensink waarmee men geen debat durft te voeren op rationele gronden.

  Zo ging het in de Sovjet Unie ook met de dissidenten.

  Voor morgen… Prinsjesdag.. zo vertelde mij een deep-throat van de AIVD staan er langs de route tientallen “Oranjeaanhangers” klaar met zwarte verfbommen.

  Maar ik kan me vergissen. :))

 187. jan bouma 21 september 2011 om 09:32

  Context: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9664/code-rood-marielle-van-essen.html/comment-page-1#comment-66894

  Inzake Van Essen en haar verdediging van Lensink zou men haar misschien kunnen verwijten dat ze niet met voldoende inzet een fundamentele discussie heeft weten uit te lokken bij de beroepsgroep http://www.nvvp.net/ over het misbruik van de psychiatrie m.b.t. Lensink. Daartoe moet de rechter dan wel willen besluiten. Een dergelijke discussie a f d w i n g e n lijkt me niet mogelijk. En verder? De rechterlijke macht dient gekritiseerd te worden benevens uiteraard de hele beroepsgroep van advocaten (nva) die geen luidkeels protest heeft laten horen.

  Die blijken slippendragers van Beatrix c.s. en verkwanselen in haar naam het Recht.

  Voor de rest heb ik geen kritiek op Van Essen. Lensink evenmin zo heb ik begrepen.

 188. jan bouma 23 september 2011 om 09:38

  PROCESINFORMATIE.
  HOGER BEROEPSCHRIFT GERECHTSHOF ARNHEM
  DOOR MR. A.P. VAN STRALEN (PIETERSADVOCATEN).
  ==
  Aan het Gerechtshof Arnhem
  Sector Belastingrecht
  Postbus 9030
  6800 EM ARNHEM

  Betreft : Jan Bouma
  Uw kenmerk : 11/845 AM 11/635
  Ons kenmerk : 10149AS

  Utrecht, 6 september 2011

  Nadere uitlating

  Voorgeschiedenis.
  In de loop van 1985/1986 is onder regie en architectuur van appellant het eclectische bouwwerk Villa Mithras gerealiseerd. Het bouwwerk is opgericht ten dienste van kunst, cultuur en kunstenaars. Er is geen commerciële basis noch oogmerk waarop die investering is gebaseerd. Tot op heden fungeert het gebouw ten behoeve van de permanente Mithras schilderijen collectie en vinden er wekelijks bijeenkomsten plaats van de Mithras vrouwenstudieclub. Van belang is verder dat ook de ondergrond van het totale kunstobject onderdeel uitmaakt: de wereldtuin waarin ca. 5.000 m3 beton is verwerkt. (zie productie 3, foto en situatietekeningen)

  Appellant woont ook in het object. Deze woonfunctie is echter ondergeschikt aan het doel waarvoor dit eclectische bouwwerk (overigens met vergunning van de gemeente) is opgetrokken.

  Al voor 2004 wilde appellant het perceel met opstallen verkopen. Dit is niet gelukt, naar de mening van appellant doordat de gemeente een potentiële koper verkeerde informatie verschaf en appellant incrimineerde (productie 6).

  Gronden
  Onderstaande gronden, vormen een aanvulling en verduidelijking van de gronden die reeds in het inleidend hoger beroepschrift naar voren zijn gebracht.

  Appellant meent dat de overwegingen in navolgend HR-arrest mutatis mutandis op zijn situatie van toepassing zijn.

  1. LJN AA1799, Hoge Raad, 30314 ; het Nieuwe Kerk arrest
  1.1. Appellant acht alle rechtsoverwegingen van de Hoge Raad van toepassing op zijn situatie en acht die hierbij te zijn ingelast.
  1.2. Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van “woonoppervlakte” maar gaat het om expositieruimten dan wel ruimten ten behoeve van concerten en bijeenkomsten. Derhalve faalt dan ook elke vergelijking van verweerder met de opgevoerde “referentiewoningen”.
  1.3. Sinds 1999 is er geen enkele (serieuze) koper geweest die het bijzondere object wilde verwerven. (Prod.)
  1.4. Dat is mede het gevolg van het feit dat men geen “woonoppervlak” ziet, koopt, maar expositieruimten. Het gebouw is als woning niet geschikt.
  1.5. Daarom hebben tot op heden alle in “woonruimten” geïnteresseerden afgehaakt en
  bepleiten een totale sloop/vernietiging van het unieke gebouw idem dat de wereldtuin met 5000 m3 beton erin verwerkt zou moeten worden vernietigd met per saldo een negatieve waarde.
  1.6. Het vorengaande leidt tot een totale onverkoopbaarheid. Zelfs de waarde van de
  ondergrond als bouwlocatie levert dan een negatief saldo op.
  1.7. Appellant verwijt verweerder ook, voor zo ver dat hij zich dat herinnert, nooit een
  gemeentelijke taxateur te hebben gezien die het gebouw inpandig heeft gezien.
  1.8. Slechts één kapitaalkrachtige kunstliefhebber, koper W., bleek in 2004
  geïnteresseerd om de activiteiten van Villa Mithras voort te zetten op niet
  commerciële basis en niet tot sloop en vernietiging te willen overgaan. Die koper trok zich terug toen hij door verweerder onjuiste en criminaliserende informatie over appellant ontving.
  1.9 Appellant merkt overigens op dat ook de Nieuwe Kerk bewoond is door een huismeester. Ten minste 90% van de beschikbare oppervlakte is dienstig aan de
  doelstelling waarvoor het gebouw is opgericht.

  2. LJN BR3135, Gerechtshof Arnhem, 11/00125, 11/00126 en 11/00127

  Ernstige bodemverontreinigingen, nihil-waarde ofwel onverkoopbaarheid. Uw Hof wees recent op 12 juli 2011 een Arrest met betrekking tot bodemverontreiniging en vernietiging van het vonnis van de Rechtbank Utrecht. Zie: http://jure.nl/br3135.

  2.1. Appellant verwijst in uw Arrest naar een uitspraak van de Hoge Raad: http://jure.nl/au4300 (= “waardering WOZ in goede justitie”)
  2.2. Appellant mag het Hof ook verwijzen naar uw r.o. onder 4.8 t/m 4.12 en waarin uw College concludeert bij gebreke van deskundigenrapportages om dan zelf in goede Justitie de WOZ waarde te bepalen.
  2.3. Appellant kan zich in deze benadering niet vinden want hij heeft met instemming van de Provincie Utrecht wel de beschikking over een onbetwiste deskundige. (het Hoofd Projectleiding Bodemsaneringen van de Grontmij; dhr. Jurgen Wernsing; zie produkties)
  2.4. De Grontmij is door appellant aangezocht om het thans lopende bodem- vaten- en wateronderzoek van het Slijk door de Provincie Utrecht te gaan controleren nadat appellant “onjuistheden” – (lees: vervalste milieurapporten!) in vorige rapportages had geconstateerd. (Prod.)
  2.5. Appellant wijst op de omvang van ca. 8 HA voormalige stort (vuilnisbelt) waarin nog partijen niet onderzochte vaten liggen. Het grootste waterwingebied van Nederland (de Bethunepolder) ligt slechts op enige honderden meters afstand.
  2.6. Appellant mag uw Hof verwijzen naar het proefschrift Dr. J.W.K.M. Meijer; “ongerechtvaardigde verrijking” waarin op pg. 400 een zaak beschreven staat met betrekking tot het verhaalsrecht van de Staat/verweerder:
  Rechtbank Haarlem 5 maart 2002, JM 2002, 116 (Staat – Zaanwit)
  Marnel koopt in 1981 het Scado terrein te Zaandam voor een bedrag van
  f 2.000.000,- . Marnel blijkt op de hoogte zijn geweest van de verontreiniging van
  het terrein. Ter beperking van de aansprakelijkheid heeft Marnel het Scado-terrein in
  1983 doorverkocht aan haar dochtervennootschap Zaanwit b.v. voor een bedrag van
  f 200.000,-. De poging de aansprakelijkheid te beperken slaagt niet geheel. De Staat
  vordert op grond van ongerechtvaardigde verrijking van Zaanwit betaling van
  f 2.006.192,25 zijnde het verschil tussen de waarde in verontreinigde toestand (f 0,-)
  en de waarde in gesaneerde toestand (ongeveer f 2 miljoen). De totale kosten van
  sanering bedragen f 5.039.653,-.
  2.7. Appellant wijst op de overeenkomsten, na overleg met de benoemde deskundige van de Grontmij de heer Jurgen Wernsing, dat de “black box” van de voormalige gesloten stort (VGS) het Slijk als bedoeld in 2.6. De Grontmij, de deskundige de heer Wernsing, acht het onmogelijk om een begrenzing aan te geven van eventuele saneringskosten die bij “schuldig eigenaren” kunnen worden verhaald. (Producties). De Grontmij stelt dat voor beide storten geldt dat het onbekend is hoe diep ze zijn. Ook is de samenstelling niet bekend, omdat de storten nooit doorboord zijn. In de brief van 17 juni 2009 schrijft de provincie dat de stelling van de gemeente, dat zij niets wist van bodemverontreiniging, niet waar is, aangezien er al in 1990 een oriënterend bodemonderzoek is gedaan. (productie 5)
  2.8. Appellant wijst op de categorische en herhaalde weigering van verweerder om
  huidige dan wel toekomstige eigenaren/erven te vrijwaren van enige aansprakelijkheid. In tegendeel! Zie prod.
  2.9. Appellant concludeert dat zijn onroerend goed onverkoopbaar is gebleken sinds
  2004 toen koper W. afhaakte onder meer vanwege de (onbetwiste) bodemverontreinigingen van perceel A 3316 en de criminaliseringen (“besmet”) van verweerder.
  2.10. Appellant wil nogmaals niet onvermeld laten dat koper W. mede afhaakte wegens de door verweerder gedane lasterlijke uitlatingen “dat er nog olietanks in de grond zouden zitten”, “dat hij gelogen heeft over de voorgeschiedenis van het terrein”, “dat er toch geen aanbouw mogelijk is volgens het bestemmingsplan”, “dat mogelijk de ophogingsgrond verontreinigd is met verboden stoffen”. In materiële zin leiden dergelijke aantijgingen wel degelijk tot onverkoopbaarheid. Kortom appellant is volgens verweerder een leugenaar en een milieucrimineel en blijft dientengevolge zitten met onverkoopbaar onroerend goed. (Prod.) Het volstaat dan niet, zoals verweerder stelt “dat een conflict met de gemeente geen invloed heeft op de te bepalen WOZ-waarde”. De jure zou een dergelijk standpunt kunnen worden ingenomen doch de facto blijkt een andere werkelijkheid.
  2.11. Appellant verwerpt dan ook uitdrukkelijk de opvatting van verweerder “dat een conflict met de gemeente, ofwel het ambtelijk handelen, niet van invloed is/zou zijn op een te bepalen WOZ-waarde in het vrije economische verkeer”. Zo verklaarde bijvoorbeeld de Waarderingskamer bij monde van Mevr. Mr. E. Monster desgevraagd “dat natuurlijk bestemmingsplannen van invloed zijn op een WOZ-waardebepaling”.
  2.12. Appellant verwerpt eveneens de opvatting dat de nieuwe Waterwet van 22 december
  2009 uitsluiting van aansprakelijkheid zou geven (Zie Notitie van 9 februari 2011 van de Provincie Utrecht; prod.) want in Art. 7:22 lid 5 van die Wet staat het verhaalsrecht van verweerder/de Staat en wordt verwezen naar Art. 75 Wbb.
  Art. 7:22 van de nieuwe Waterwet bepaalt onder meer:
  • 3. De Staat kan ten laste van het Rijk komende kosten als bedoeld in het eerste lid overeenkomstig de regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking verhalen op degene die door dat onderzoek of die maatregelen ongerechtvaardigd wordt verrijkt. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.
  • 4. De bevoegdheden, bedoeld in het eerste en derde lid, komen toe aan het waterschap in gevallen waarin kosten als bedoeld in het eerste lid geheel te haren laste komen, alsmede in gevallen waarin de Staat niet van deze bevoegdheid gebruik maakt, voor zover zodanige kosten te haren laste komen.
  • 5. Artikel 75, vijfde lid, van de Wet bodembescherming is van overeenkomstige toepassing.
  2.13. Appellant stelt tenslotte dat de wetgeving, zelfs voor deskundigen, dermate ingewikkeld is dat die aan potentiële kopers (leken) niet is uit te leggen en zij alleen daarom al zullen afhaken. Vandaag blijkt artikel zus of zo nog van kracht en morgen blijkt dat alweer vervallen. Zie bijv. de Artt. Wbb Art. 75a t/m 76iii (Paragraaf 3) die per 4 mei 2011 zijn vervallen. Zonder categorische en ondubbelzinnige juridische vrijwaringen kunnen er geen giftige vuilnisbelten verkocht worden. Mr. Roy Samson, de milieujurist van de Provincie Utrecht, verklaarde dan ook “dat in principe elke eigenaar van het Slijk over onverkoopbaar onroerend goed beschikt!” (toevallig werd toen gesproken over een mede-eigenaar van het Slijk de Fam. G., Zandpad 26 die in 2000 voor HFL. 400.000,– ca. 3,5 HA aankocht; ofwel perceel A 5005). Mogelijk zou de heer Samson deze verklaring ten overstaan van uw Hof onder ede willen herhalen. Zie eveneens het standpunt van dhr. Wernsing van de Grontmij. (prod.)

  3. Onjuiste objectafbakening ex Art. 16 lid a,b,c,d van de WOZ

  3.1. Appellant stelt dat ten onrechte de Rechtbank heeft geaccordeerd het standpunt van verweerder dat perceel A 5397 kan worden samengevoegd met de percelen van appellant.
  3.2. Bij notariële akte van 6 augustus 1991 werd het volledige zakelijke gebruik en genotsrecht van de economische eigenaren Kahn (perceel A 5537 = Straatweg 176) en (thans) Bos A 5395 = Straatweg 176A) en Bouma (perceel A 5393 = Straatweg 174) met betrekking tot perceel A 5397 geregeld idem ten behoeve van hun rechtsopvolgers tot in eeuwigheid. (Prod.) Genoemd perceel heeft dus niets te maken met de percelen van appellant.
  3.3. Blijkens die notariële akte werd een “Akte houdende regeling mede-eigendom (Mandeligheid)” aangehecht waaruit blijkt dat de belastingplichtigen en zakelijk gerechtigden met betrekking tot perceel A 5397 voor de WOZ en andere lasten aansprakelijk zijn. (productie 1) Zie ook de studie/scriptie van Dr. Rooseboom m.b.t. de economische eigendom De eigenaar van het bloot eigendom, de erfverpachter, heeft geen genot van de gebouwde zaak waar het erfpachtrecht op is gevestigd en is derhalve geen belanghebbende in de zin van art. 24, derde lid, aanhef en onderdeel a, Wet WOZ. De erfverpachter krijgt in beginsel geen waardebeschikking met betrekking tot het object en betaalt geen onroerendezaakbelastingen. Dit is het (logische) systeem van de Wet WOZ; de genothebbende en de gebruiker worden belast. Zie: http://www.vastgoedkennis.nl/docs/MRE/10/Rooseboom.pdf
  3.4. Appellant wijst er overigens op dat ten onrechte de economische eigenaren Kahn en Bos veronderstellen gevrijwaard te zullen zijn van aanspraken zijdens de Staat wegens “ongerechtvaardigde verrijking” daar immers bij sanering van hun economische eigendom zij ook verrijkt zullen worden. Die overweging doet echter niets af aan het feit dat verweerder ten onrechte perceel A 5397 heeft samengevoegd met de percelen van appellant. De economische eigenaren hebben blijk gegeven hun eigendom ten volle te benutten door in het zgn. juridische eigendom van appellant allebei een botenloods/steiger te bouwen.
  3.5. Appellant wijst vervolgens op het feit dat indien verweerder ten onrechte sinds genoemde notariële Akte van 6 augustus 1991 appellant heeft belast met een onjuiste waardebepaling en aanslag WOZ dat dit een omissie is die geen recht doet aan de feitelijke sindsdien bestaande situatie en hersteld moet worden. Dat pas sinds aanvang 2009, onder druk van het inmiddels gestarte proces, verweerder “plotsklaps” zich realiseert dat er sprake is van ernstige bodemverontreinigingen doet niets af aan de feitelijke al bestaande situatie. Ook de mede-eigenaren van het Slijk zullen blijken te beschikken over onverkoopbaar onroerend goed. Zie 2.12 van dit Beroepschrift en de uitspraak van Mr. Roy Samson. Alsnog verwacht appellant dan ook een verrekening van verweerder m.b.t. de WOZ-aanslagen sinds 1991.
  3.6. Appellant wijst op de onacceptabele rechtsopvatting van verweerder en de Rb Utrecht m.b.t. de Wet WOZ Art. 17 lid 2 dat het aangekochte perceel A 3316 van appellant, groot ca. 8720 m2 en onderdeel uitmakend van het totale object met tenminste 30% land en tuin en oever, op “nihilwaarde” wordt gewaardeerd en zou kunnen worden gecompenseerd met het “rompslompforfait” voor slechts een gedeelte van het totale in “vrije eigendom” over te dragen object. Het aankoopbedrag bedroeg namelijk HFl. 250.000,– dat in 1986 al overeengekomen was met de eigenaar H. Juridische levering en betaling zou geschieden zodra appellant een koper zou hebben voor zijn totale perceel. (Dat was in 2004). Overigens merkt appellant op dat de benadering van verweerder zal leiden tot een onacceptabele en strijdige wetsopvatting van de WOZ. Immers waarom zou alleen de heffingsambtenaar het prerogatief hebben om relevante percelen buiten de beoordeling te houden? De opvatting van verweerder heeft het onaanvaardbare gevolg dat appellant ten eeuwige dage zal blijven zitten met dat kadastrale perceel A 3316 dat anderzijds een onlosmakelijk onderdeel vormt ex Art. 16 WOZ, lid a,b,c,d. van zijn eigendom.
  3.7. Appellant wijst dus op ernstige consequenties indien verweerder hier gelijk krijgt dat facultatief “vrij winkelen” mogelijk zou zijn. Immers die gedachtegang zou ertoe kunnen leiden dat belastingplichtigen naar gelang het hun uitkomt ook bepaalde percelen kunnen uitsluiten. Zie verder: Punt 5.
  3.8. Appellant verwijst tenslotte nog naar het HR-arrest d.d. 25 november 1998; http://jure.nl/aa2572 waarin bepaald werd onder r.o. 2.1.1 HR 31 oktober 1979, BNB 1980/1*, m.nt. Schuttevâer, overwoog:
  “dat door een kettingbeding in de regel een resultaat wordt bereikt dat in feitelijk en maatschappelijk opzicht zozeer overeenkomt met de toestand dat op het onroerend goed een zakelijk recht is gevestigd, dat alsdan met evenbedoelde regeling – ook al betreft zij een persoonlijke verplichting – bij de bepaling van de waarde in het economische verkeer van het onroerend goed rekening moet worden gehouden.”
  3.9. Appellant wenst ook te wraken dat verweerder de betiteling “water” toekent aan het
  perceel A 3316 terwijl dat voor tenminste 30% uit landbodem, zijn tuin en oever, bestaat.

  4. Onjuiste rechtsopvattingen en wetsinterpreatie van Art. 17 lid 2 en 3 van de WOZ door verweerder idem van de Rb. Utrecht.

  4.1. Appellant stelt dat betreffend Artikel luidt:
  Art. 17
  1. Aan een onroerende zaak wordt een waarde toegekend.
  2. De waarde wordt bepaald op de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden
  toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden
  overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in
  volle omvang in gebruik zou kunnen nemen.
  3. In afwijking in zoverre van het tweede lid wordt de waarde van een onroerende zaak, voor zover die niet tot woning dient, en met uitzondering van onroerende zaken die zijn ingeschreven in een van de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers van beschermde monumenten, bepaald op de vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde dan dieingevolge het tweede lid. Bij de berekening van de vervangingswaarde wordt rekening gehouden met:
  a. de aard en de bestemming van de zaak;
  b. de sedert de stichting van de zaak opgetreden technische en functionele veroudering,
  waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt genomen.
  4.2. Appellant is van mening, in tegenstelling tot verweerder en de Rechtbank dat Art. 17 lid 2 dat bepaalt == , indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden
  overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in
  volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. ==, strijdig is met de feitelijke situatie waarmee appellant te maken heeft. Er is immers geen vrije en onbezwaarde eigendomsoverdracht mogelijk gelet op de niet uit te sluiten claims.
  4.3. Die houden in dat er geen onbezwaarde eigendomsoverdracht mogelijk is vanwege de niet te becijferen en te verhalen saneringskosten. Zie ook: r.o. 2.6; Dr. Meijer’s proefschrift en daartoe door hem verstrekte jurisprudentie m.b.t. verhaalsacties van de overheid.
  4.4. Appellant verwijst ook naar hetzelfde standpunt van Mr. Roy Samson van de Provincie Utrecht. (Prod.) Ook hij acht Art. 17 lid 2 van de WOZ onverenigbaar met de feitelijke situatie van appellant waardoor een “onbezwaarde eigendomsoverdracht” mogelijk is.
  4.5. Appellant verwijst ook naar de opvatting van de onbetwistbaar aangestelde deskundige, Hoofd Bodemsaneringen van de Grontmij, Jurgen Wernsing, hij stelt: “dat er sprake is van onverkoopbaar onroerend goed omdat er tot Sint Juttemis geen zekerheden zijn te geven m.b.t. de ernstige bodemverontreinigingen c.q. de verhaalskosten door de Staat/verweerder bij een eventuele sanering van de gifbelt het Slijk bij de “schuldig eigenaren”. (Prod.)
  4.6. Appellant verwijst ten overvloede naar het laatste standpunt van verweerder “dat appellant niet vrijuit gaat ten aanzien van de aankoop van perceel A 3316 in 2004” waardoor
  het voorbehoud van schadeverhaal wordt bevestigd en tevens de “onbezwaarde eigendomsoverdracht” onmogelijk is. (Prod.)
  4.7. Appellant verwijst naar de gevoerde correspondentie van de broer C.A.M. Bouma (= Straatweg no. 174) met verweerder. Hij krijgt geen ondubbelzinnige juridische vrijwaringen van de gemeente/verweerder ex Art. 75 Wbb, lid 3. Ten gevolge daarvan wil geen enkele makelaar “zich eraan branden” en blijft hij zitten met onverkoopbaar onroerend goed. (Prod.) Idem dat het geval is m.b.t. appellant en diens eigendom.
  4.8. Appellant wijst anderzijds op een vereiste in de wet WOZ Art. 17 lid 2 waaraan invulling dient te worden gegeven. Hij wenst na verkoop gevrijwaard te blijven van aansprakelijkheid van kopers/erven wegens verborgen gebrek dan wel claims. Die vrijwaringen worden niet gegeven. Appellant wijst overigens ook op de twee eerdere tussenvonnissen van de Rb. Utrecht waarin appellant gelijk kreeg wegens de onbecijferbare kosten en omvang c.q. de milieuschadelijkheid van de giftige vuilnisbelt ’t Slijk.
  4.9. Appellant wijst vervolgens op de onmogelijkheid om zijn onroerend goed te verkopen op basis van “de beste voorbereidingen” zoals in de Wet WOZ vereist is. Hij beschikt over “besmet onroerend goed” dankzij de criminaliseringen van verweerder. Dat hier strafrecht en bestuursrecht in het geding zijn doet niet ter zake. Zie prod. (brief d.d. 11 oktober 2004). Het onroerend goed van appellant is onverkoopbaar gebleken. Weliswaar heeft Mevr. Hornman, fractievz. van de PvdA, in 2009 aangegeven “nog wel een 1 ton te willen bieden voor de besmette locatie” (na overleg met haar man, milieudeskundige!), en meldde zich als volgende charlatan en koopjesjager/lijkenpikker de voorzitter van de Dorpsraad dhr. Ed Spetter zich aan de poort van appellant met de mededeling: “dat hij voor weinig nog wel wat stenen wilde kopen!”
  4.10. Appellant verwerpt dan ook uitdrukkelijk de omstandigheid dat hij zich hierin (4.9) zou moeten schikken. Executoriale omstandigheden zijn niet acceptabel voor een juiste WOZ-bepaling. Terzake zou verweerder dan ook een publiekelijke rehabilitatie en schadevergoeding wereldkundig dienen te maken “dat appellant geen liegende milieucrimineel is en daarom zijn onroerend goed – gevrijwaard van deze criminaliseringen – aan de meest biedende kan aanbieden.”

  5. Onjuiste conclusie zijdens verweerder/ de Rb Utrecht m.b.t. het perceel van Van der Linden Straatweg 170, kad. bekend A 4725, dat voor 900.000,– euro is verkocht.
  De feiten zijn:
  5.1. Appellant zou niet tot onverkoopbaarheid hebben moeten concluderen als koper W. in 2004 Villa Mithras wel zou hebben gekocht! Wegens ernstige bodemverontreinigingen zag hij er op het laatste moment vanaf. “Wie garandeert mij dat die gifbelt (= Het Slijk) mijn aangrenzende grondstuk niet beïnvloedt?” Een vraag van W. waarop geen antwoord mogelijk was. Vandaar de thans nog lopende aanvullende onderzoeken.
  5.2. Appellant wijst er op dat de gehele WOZ-kwestie zich niet zou hebben voorgedaan als de transactie zou zijn geslaagd. Nunc en tunc is hier toepasselijk m.b.t. de beoordeling van het verleden.
  5.3. Indien Van der Linden de aankoop van perceel A 5006 in 2004 zou hebben gedaan met het oogmerk om door te leveren aan een koper van zijn huis en grond (net zoals appellant) dan zou die potentiële koper exact dezelfde opmerkingen hebben kunnen maken als koper W. en er vanaf hebben gezien. Het feit dat Van der Linden niet hoefde door te verkopen (aan een koper die terecht vragen stelde) maakt hier het verschil.
  5.4. Derhalve faalt de vergelijking met locatie Straatweg no. 170.
  5.5. Er is nog een aanmerkelijk verschil m.b.t. het perceel van Van der Linden en dat van appellant. Van der Linden had geen last van onjuiste (lees: criminaliserende) informatie van verweerder waardoor hij over “een besmette zaak” beschikte. (Zie de strafaangifte).
  5.6. Appellant mag er tenslotte nog op wijzen dat hij perceel A 5006 aan Amgro in 2004 heeft geleverd tegen normale marktwaarden in de veronderstelling (gelijk Van der Linden die zal hebben) dat er geen “nihilwaarde” en onbecijferbare risico’s zouden bestaan wegens de ernstige bodemverontreinigigen. De praktijk bleek anders!
  5.7. Pas na 2004 bleek: 1) de onverkoopbaarheid en 2) de oorzaken daarvoor.
  Die werden in volle omvang pas duidelijk sinds aanvang 2009 toen appellant een proces tegen verweerder aanspande en hij zich had verdiept in ondermeer de milieuwetgevingen en daarbij ook nog stuitte op navolgende vervalsingen:

  Opsomming inzake vervalsingen milieurapportages van HBadviesgroep ter illustratie van de wel of niet daartoe opdracht gevende provincie Utrecht. In strijd met de waarheid wordt er aan het rapport een “conceptuele basis” toegekend. O.a. door de VROM-Inspectie en (aanvankelijk) ook door de Provincie Utrecht die daar later op terugkomt. Aanleiding daartoe zijn de vernietigende omissies in de rapportages. Appellant brengt onder de aandacht van uw Hof:

  Bron: de originele rapporten.

  a)

  1) Op blz. 4 van het Rapport ‘Historisch Onderzoek en terrein-inspectie Het Slijk te Maarssen’; locatie no. 231; UT-code: UT/130/0086 lezen we:
  (ondermeer)
  ==In de tweede wereldoorlog is militair materiaal gestort (3,5). Het betrof onder andere gebruikte auto’s. (………enz.) Volgens een bewoner ter plaatse, zijn door DEMKA Staalbedrijf overtollige ertsen gestort. Deze ertsen schijnen later weer te zijn verwijderd. Het storten is waarschijnlijk medio 50-er jaren gestopt; in ieder geval eind jaren 50. BIJ MOOI WEER ZIJN VATEN ZICHTBAAR (5). Ten tijde van het locatiebezoek was geen stortmateriaal zichtbaar op het toegangkelijke terrein. Vermoedelijk is dit alleen bij laag water het geval.==

  b)
  t.a.v. VROM-Inspectie; de heren Hugo de Vries, dhr. J. Kools, dhr. S. Sluis en… de minister!
  het OM en overige betrokkenen.
  Ik wijs het OM en de Milieuinspectie van VROM erop dat inzake de “Boorpunten- en sleuvenkaart locatie 231, Navos Utrecht d.d. 04-12-09 – definitief – met no. 637881-231-01 uit het rapport van HBadviesbureau met die “kaart” een vervalste rapportage is bijgevoegd die in de verste verte niet de werkelijkheid weergeeft m.b.t. die “boor- en sleuvenkaart”.

  c)
  Uit de Beschikking van de Provincie Utrecht d.d. 23 maart 2010 (code: UT0329/00146) ten behoeve van het Waternet om de Vecht met zijwateren te saneren blijkt ten lange leste mijn (uitgesteld) gelijk dat ook ‘Het Slijk’ dient te worden gesaneerd. Tegelijkertijd is evenwel door de verzaking van de overheden een schade veroorzaakt die een rechtstreeks verband houdt met mijn aanklachten. Immers: indien er wel saneringsmaatregelen TIJDIG zouden zijn genomen was koper W. misschien NIET AFGEHAAKT in 2004 alhoewel dan ook nog steeds de “onjuiste incriminerende aantijgingen” zijdens de Milieudienst NW Utrecht en de gemeente Maarssen en door wie ik ondermeer als milieucrimineel werd bestempeld en met het gevolg dat de locatie “besmet” is van beslissende betekenis kunnen zijn geweest.

  Aan de Vz. van de Afd. Rechtspraak (dan wel de civiele rechter) zal dan ook gemeld moeten worden dit causale verband want G.S. merken op in de Beschikking d.d. 23 maart 2010 t.b.v. het Waternet:

  ondermeer:
  ==
  Wij delen echter de mening van de heer Bouma dat de Vecht herverontreinigd zou kunnen worden door verspreiding van het sterk verontreinigde slib afkomstig uit de waterplas “Het Slijk”. Wij zijn het met hem eens dat herverontreiniging voorkomen moet worden. Daarom hebben wij naar aanleiding van deze zienswijze nu expliciet in de beschikking op het saneringsplan opgenomen dat de saneerder maatregelen moet treffen die voorkomen dat de herverontreiniging van de gesaneerde Vecht optreedt. Een beschrijving van de maatregelen moet worden opgenomen in de jaarlijks op te stellen uitvoeringsplannen, die de saneerder jaarlijks aan ons ter beoordeling voorlegt. Wij hebben de saneerder hiervan inmiddels op de hoogte gesteld.

  Wij zijn van mening dat wij daarmee in voldoende mate tegemoet komen aan de bezwaren van de heer Bouma.
  ==

  Dat is niet geval. Gedep. Staten van Utrecht komen NIET in voldoende mate tegemoet aan mijn bezwaren. Blijkens de 5 genoemde wetsschendingen (zie mijn aangifte) is dat ook geen houdbare positie. Men kan als aangeklaagde partij na de schadeveroorzaking eenvoudig weg niet stellen: “Foutje bedankt!”

  Er is een oorzakelijk verband. De vermogensschade is het rechtstreekse gevolg van niet alleen de civielrechtelijke aansprakelijkheid (de locatie is “besmet” en alleen met grote schade misschien nog te valoriseren) maar ook nog eens door de strafrechtelijke aansprakelijkheid blijkens die genoemde 5 wetsschendingen is er een te verrekenen schade.

  d)
  ontbrekende bladzijden in de WOB-rapportage:
  =======================================

  1. t.a.v. de Commissie RGW
  2. t.a.v. het OM

  In het rapport van IWACO ; d.d. augustus 1993 i.o.v. de provindie ; no. 10.3359.0 ontbreken cruciale bladzijden wanneer het (uitgebreide) hoofdstuk aan bod is inzake :

  BEOORDELING VERSPREIDING EN RISICO-EVALUATIE

  de bladzijde no. 6
  de bladzijden no. 9 + 10

  Uiteraard is denkbaar theoretisch “een foutje”, een “vergissing”, maar ik denk – behoudens tegenbewijs men zendt de ontbrekende pagina’s alsnog toe – dat het hier gaat om verwijdering van “onwelgevallige informatie”.

  Voorts staat in het rapport/offerte van Oranjewoud d.d. 7 december 2000 dat blijkens “geohydrologische berekeningen” de toegestane diepte voor ontzanding van minus 13 meter NAP uitwijst dat tot – 20 meter NAP is ontzand. Er is tot op heden geen enkele verticale boring uitgevoerd die zekerheid geeft. Ik wijs de verantwoordelijken nog op het feit dat de waterstromen in N.O. richting rechtstreeks dwars door het vuilpakket gaan naar het 3,3 meter lager liggende waterwingebied van de Bethunepolder. De Vecht ligt namelijk + 3,3 meter hoger. Er worden onverantwoorde risico’s genomen. En misschien stond deze info. wel op die ontbrekende bladzijden! De recherche mag het uitzoeken.

  e)
  ==Zie paragraaf 3.3. Het gaat hierbij om gemeenten*) die gedurende de periode waarin de verontreiniging is veroorzaakt een duurzame rechtsbetrekking met de veroorzaker(s) hadden en daardoor invloed konden uitoefenen op het voorkomen of ongedaan maken van bodemverontreiniging.==
  *) ik maak bij dit comment t.b.v. de rechter de aanvullingen m.b.t. de overige overheden. Tenslotte bestond er niet alleen een “duurzame rechtsbetrekking” met gemeenten maar ook m.b.t. de overige overheden. Een onjuiste formulering dus in die tekst.
  ==

  Inzake de positie van Waternet, de waterkwaliteitsbeheerder AGV die mutatis mutandis ook als voorbeeld gesteld kan worden voor de overige 3 verzakende overheden; ofwel de Staat.
  (Jurisprudentie)

  f)
  t.a.v. het OM en dus ook de (milieu)politie ter kennisneming:
  Op pg. 3 van 32 ; 2. VOORONDERZOEK ; 2.1. Algemeen
  rapport 6378B1-231 definitief.doc. van de HBadviesgroep d.d. 9 december 2009

  kan men lezen 8e regel van boven:

  “…Tijdens het locatiebezoek zijn geen peilbuizen gevonden”.

  Nu komen de volgende vragen:
  1. Waar zijn de meetresultaten van de afgelopen jaren? (Ook als bewijs dat ze er waren)
  2. Wat registreerden de peilbuizen?
  3. Werd er geen alarm geslagen toen “ineens” de peilbuizen waren “verdwenen”?
  4. Kan het vorige milieubureau dat ze geplaatst zou hebben even de collega opheldering bieden WAAR ze dan wel geplaatst waren?
  5. Wat doet de VROM-Inspectie met deze opzienbarende conclusies?
  6. Wat doet de saneerder van de Vecht en de plassen dhr. Ir. W.F. de Haan van het AGV (Amstel, Gooi en Vecht, het waterschap, het Waternet, met deze opzienbarende verklaring? (Want hij was het die me bezwoer “monitoring” als DE oplossing)
  7. Wat doen het OM-team (en de milieupolitie) met deze kennis?
  8. Wat doen de pers en media ter voorlichting aan het publiek met deze kennis?
  9. Hoe lang gedogen de bevolking en de rechtspraak nog deze toestanden?

  g)
  Ter voldoening aan het voorgaande:
  U kent de statistische waarheid van het gezegde: “hij waadde door een rivier van gemiddeld slechts 1 meter diepte en verdronk!” Ik meen dat de wijsheid afkomstig was van Confucius.

  Op blz. 15 van 32 signaleer ik van het rapport HBadviesgroep met kenmerk: 6378Bi-231-rapport definitief.doc de navolgende waanzinnige bewering – en ik verzoek het OM en de milieupolitie er aandacht aan te schenken – :

  == “…Het analyseren van een mengmonster heeft als voordeel dat, met een relatief gering budget, inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van meer dan één bodemmonster. Een nadeel is dat, indien toch een verontreiniging wordt aangetoond, de herkomst en de mate van de verontreiniging niet exact bekend zijn. In dat geval dient overwogen te worden of de deelmonsters zonodig afzonderlijk, dienen te worden geanalyseerd op de verhoogd aangetoonde parameter. Tevens dienen de analyseresultaten kritisch te worden beoordeeld, daar een verontreiniging in één van de deelmonsters door menging in concentratie wordt verlaagd.” ==

  De VROM-Inspectie zegt dan (bijvoorbeeld):
  “Nee, mevrouw… u bent niet door arsenicum vergiftigd.. want we hebben daar in ons mengmonster maar een minieme hoeveelheid van aangetroffen!” (Terwijl er tonnen van liggen).

  Het lijkt wel of het volk belazerd wil worden!

  h)
  CONCLUSIE: n.a.v. opmerkingen over schaden ook m.b.t. overige bewoners.

  Door de verwijtbare en strafrechtelijke nalatigheid van de overheid is er een zogenaamde “black box” voor alle betrokkenen/aanwonenden van hun onroerend goed dat nimmer zonder juridische vrijwaringen in het “vrije economische verkeer” ooit kan worden gevaloriseerd. Dat daarnaast uw “aanpak” na ruim 20 jaar moet worden gewraakt is eigenlijk niet relevant. Het feit doet zich voor dat u, de Staat, blind blijft voor de gevolgen van die “aanpak”. Zo kan bijvoorbeeld mijn overbuurman G. zijn schade gaan claimen die onjuist (valselijk) is “voorgelicht” terzake zijn aankoop van de VGS. Dit feit blijkt weer uit uw eigen rapport van Oranjewoud (2000) waarin dat staat. Maar de schade ex Art. 75 Wbb is daarmee niet verrekend. Evenmin ben ik ingegaan op visuele waarnemingen door “de onderzoeksbureaus” dat ze tijdens hun “veldwerkzaamheden” door plassen olie varen en een oliedamp opsnuiven. (Hetgeen misschien voor de SHELL interessant is) Etc. etc.

  i)
  Met betrekking tot uw voorgestelde “aanpak”, heb ik mij vorig jaar al verstaan en geconsulteerd: Jurgen Wernsing; Projectleider Bodemsanering; Grontmij Nederland B.V. (Zie ook mijn posting op m’n juridische Volkskrantblog d.d. 11 januari 2010.
  De Molen 48, 3994 DB Houten
  Postbus 119, 3990 DC Houten
  Nederland
  T +31 30 634 46 43
  M +31 6 537 923 18
  F +31 30 637 94 15
  jurgen.wernsing@grontmij.nl
  http://www.grontmij.nl
  Handelsregister 30129769
  De heer Wernsing, van het in ieder geval onomstreden bedrijf GRONTMIJ, bevestigde mijn eerdere bezwaren en vermoedens m.b.t. uw “aanpak” dat die discutabel is. Er dienen wel degelijk verticale en horizontale boringen te worden uitgevoerd alvorens men aard en omvang van de vuilnisbelt kan vaststellen en die thans als “black box” door de eigenaren volgens de Staat doorverkocht moeten kunnen worden aan nieuwe eigenaren zonder juridische vrijwaringen! Uiteraard trapt daar geen enkele potentiële koper in nog afgezien of er überhaupt kopers in de markt zullen zijn voor de aankoop van gifbelten! Vervolgens wijs ik u op het feit dat er mogelijk x-aantallen “partijen vaten” kunnen zitten en waarnaar u geen onderzoek doet dan de (toevallig) gesignaleerde “partij vaten”. Dat de gehele vuilnisbelt als een soort “2e Volgermeerpolder” mogelijk moet worden aangemerkt is mede tengevolge van uw verzaken in de afgelopen 20 jaar. Het is overigens aannemelijk dat de situatie onaanvaardbaar is want bij een enkele boring wordt al “spontaan olie aangeboord”. Zie het Grontmijrapport; pg. 6. Mogelijk is deze info. interessant voor de SHELL.
  In uw brief geeft u verder aan dat u “in overleg met het bevoegd gezag (het AGV) nader onderzoek gaat doen naar de bodem en de vaten”. En daarvoor gaat u dan “een gespecialiseerd bureau” inschakelen dat ongetwijfeld aan u en het AGV wel het “gewenste onderzoeksresultaat” zal aanleveren gelijk de opdrachtgevers in de affaire Bodemstaete dat ook verkregen: Zie: http://www.vrominspectie.nl/Images/92...

  j)
  De “rechtsopvatting” en moraliteit van dat “bevoegde gezag” blijkt vervolgens uit de mededeling/suggestie van ir. W.F. de Haan om de in- en uitgangen van de plassen zoveel mogelijk (“vaart u nog wel eens met een boot erdoor?”) af te sluiten. Uiteraard is dit een regelrechte onrechtmatige daad jegens de eigenaren binnen het kader BW 6.162.
  Ten behoeve van het OM. heb ik thans 2 dossiers ter beschikking die een strafrechtelijk vervolg vereisen. 1) Dat van 9 december 2010 en 2) dat van 25 december 2010. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels die strafaangiften in behandeling genomen. Zonodig zal ik een beroep doen op Art. 12 Sv.

  Met conclusie dat uw voorstel, vervat in uw brief d.d. 16 december 2010, om zeer veel redenen moet worden verworpen. De aansprakelijkheid van ‘de Staat’ c.q. de overheden a) de gemeente, b) de Provincie, c) het “eeuwenoude maar verzakende waterschap AGV”, d) de milieudienst N.W. Utrecht, en e) de VROM-Inspectie namens de Staat reikt namelijk verder. Het moge zo zijn dat een calculerende overheid volgens de Advocaat-Generaal Mr. J. Spier niet alle schaden voor haar rekening zou hoeven nemen maar die opvatting houdt geen stand bij toetsing van strafrechtelijke te vervolgen daden van diezelfde corrupte overheid in het kader van Art. 6.162. Spier heeft wel gelijk m.b.t. zijn opvatting dat de in het nadeel zijnde gedupeerde burger t.o.v. de Staat niet precies een verdeling en toerekening kan maken van de schuldposities die autoriteitsbevoegde overheden moeten verantwoorden. Vandaar mijn voorstel aan het College van B&W om in gezamenlijk overleg ex Art. 57 Wbb e.v. een (acceptabele) oplossing te vinden.
  Hoogachtend,
  Jan Bouma – Villa Mithras

  5.8. Appellant concludeert dan ook dat de aanslagwaarde WOZ van 1,1 miljoen volledig uit de lucht is gegrepen en dat in de verste verte niet voldaan kan worden aan de basale vereisten van Art. 17 lid 2 en 3 van de WOZ.

  Opmerking. Indien verweerder de WOZ aanslag zou hebben gebaseerd op het bedrag van 2,4 miljoen (lees: de effectief getorpedeerde verkoop aan W.) zou verweerder zelfs een “rompslompforfait” van 1,3 miljoen hebben kunnen toepassen. Sic!

  Met conclusie:

  Uw Hof te verzoeken het vonnis van de Rb. Utrecht te vernietigen en verweerder te veroordelen in alle kosten.

  Mr. A.P. van Stralen; gemachtigde.

 189. jan bouma 25 september 2011 om 08:02

  De zondagochtendoverpeinzing is buitengemeen pragmatisch. De at random generator koos pagina 211. Daar lezen we ondermeer navolgend bericht:
  ==

  —– Original Message —–
  From: Evert du Marchie van Voorthuysen
  To: villamithras@planet.nl
  Sent: Friday, December 23, 2005 12:12 PM
  Subject: CSP vraag

  Geachte Heer Bouma,

  In tegenstelling tot electriciteit is warmte redelijk goed, en betaalbaar op te slaan voor een periode van enkele dagen.
  In het Andasolproject in Spanje (twee 50 MWe CSP centrales met parabolische trog spiegels) zal een deel van de overdag opgevangen zonnewarmte van ongeveer 400 graden worden opgeslagen in een mengsel van zouten (waarschijnlijk NaNO3, KNO3, en/of LiNO3), die bij deze temperaturen vloeibaar zijn. Deze hitte wordt dan na zonsondergang gebruikt om nog 6 uur lang stoom te leveren aan de stoomturbine. Die 6 uur kan in principe worden uitgebreid tot 24 uur.
  Behalve vloeibare zouten kunnen ook goedkopere materialen worden ingezet.

  Wat is de titel van uw boek?
  Wanneer komt het uit?
  Wilt u mij daar dan een bericht van sturen?

  Als u verder op de hoogte wilt blijven, op een meer uitgebreide manier dan alleen maar het Nieuws op de http://www.gezen.nl website, dan hoor ik dat graag van u, dan zet ik u nl. op de mailinglijst van CSP-berichten.

  Met vriendelijke groet,

  Evert van Voorthuysen,

  Dr.E.H.du Marchie van Voorthuysen
  Directeur Stichting ter bevordering van Grootschalige Exploitatie van
  Zonne-ENergie (GEZEN), http://www.GEZEN.nl
  Lid van Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation (TREC),
  http://www.TREC-eumena.org

  Nieuwe Kerkhof 30a
  9712 PW Groningen
  050-3142287 of 06-51635345
  voorthuysen@home.nl
  ==
  …het was het begin van een goeie relatie. Zie m’n website.

 190. jan bouma 26 september 2011 om 11:12

  Context: @Klokkenluideronline:
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9748/beerput-boekx-corrupt-mafioos-crimineel.html
  ==
  jan bouma
  26 september, 2011 om 12:02
  Er zijn verwachtingen en opvattingen dat “de journalistiek” en “de rechtspraak” de waarheidsvinding zullen of zouden moeten dienen maar als we nu met z’n allen even nadenken over die principes blijft uiteindelijk alleen Bertold Brechts quote overeind: “Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral”.

  Ik heb over de “journalistieke principes” menig dialoog gevoerd met H.J.A. Hofland. Hij zei me: “als ik zou schrijven wat jij wilt heb ik meteen m’n laatste stukkie geschreven”.

  Idem zal eenieder reageren. Dus: kom mij niet aan met de integriteitsopvattingen die zouden moeten gelden. Ze blijken allemaal ondergeschikt aan Brechts quote.

  Wat Kaaks c.s. betreft: ook zij zullen zich conformeren aan de MSM-opvattingen zowel journalistiek als in het Recht. Dit betekent dat “wie betaalt ook bepaalt”. Idem opereert ook de machteloze Raad voor de Journalistiek want de TELEGRAAF gaat er prat op de RdvJ al jarenlang als van geen belang te achten.

  Vraag. Hoe dealen wij met deze gegevens? Om te beginnen, zeg ik dan, om de principes en denkbeelden over recht danwel onrecht te plaatsen binnen de voorgaande gegeven context.

  Ben benieuwd hoe ons rechtssysteem op de zitting van 28 september 2011 zal reageren waarin Kaaks c.s. de cliënt Chipshol (kennelijk) gaat representeren.

  Wat een zooitje.
  ==

 191. jan bouma 27 september 2011 om 12:25

  Context: @Klokkenluideronline
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9765/op-naar-9-28-verbod-op-registratie.html/comment-page-1#comment-67173
  ==
  Opmerking.

  In ons staatsbestel is het wetgevende parlement (dat tevens controleur is/zou zijn) in hoogste instantie aansprakelijk voor het functioneren van de rechterlijke macht en dus ook m.b.t. de rechtsprocedurele regels “of er wel of niet gefilmd mag worden tijdens rechtszittingen”. Er wordt dan (soms) geschermd met de overwegingen van “groot maatschappelijk belang” dat het proces heeft als het filmen wordt toegelaten. D.w.z. dat bij het proces Wilders (bijvoorbeeld) het hele volk via de televisie kan toekijken.

  Bij het inmiddels overbekende en al tientallen jaren durende conflict Chipshol is m.i. “het maatschappelijke belang” van eveneens zeer groot belang. Het is inderdaad een veeg teken dat er dan geen camera’s worden toegelaten. Maar ook hier zou het parlement moeten ingrijpen (lees: de Cie. van Veiligheid en Justitie). Dat gebeurt niet. Waarom niet?

  Omdat dat vervloekte, niet juist gemandateerde, parlement net zo corrupt is als de Staat. Ondanks alle mooie praatjes over “de scheiding der machten” en de werken van De Montesquieu…:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Montesquieu

  Zum Kotzen! Herr Major!

 192. jan bouma 29 september 2011 om 12:12

  Context: @Klokkenluideronline en…
  Niet off topic want alles blijkt met alles samen te hangen.
  Men neme kennis (of niet). Zie:
  http://aadverbaast.wordpress.com/2011/09/23/te-gek-voor-woorden/#comment-58817
  ==
  @VSp
  @Aad
  M.b.t. jullie discussie zou ik willen opmerken dat “het vertrouwen” van de financiële sector – banken – IMF – ECB – tegen de stroom in wordt gebaseerd op drijfzand omdat we nu met z’n allen zien dat Tinbergen (jaren ’60) gelijk had met z’n stelling: “Zorg nou voor een evenwichtige en gelijktijdige koopkrachtontwikkeling wereldwijd”. De opkomende economische machten China, India en Brazilië NIVELLEREN wereldwijd de verschillen die Tinbergen onderkende. Daarom bepleit ik:

  1. Één internationale munt; de Mithras.
  en
  2. Een wereldraad die op basis van integriteit wordt gekozen waarin het motto: we are all equal – one man – one vote – one nation tot uitdrukking komt.

  Overigens: ook die opkomende economische machten lopen op tegen de NIVELLERING. China financiert nu al zijn exporten totdat uiteraard de schuldenaar niet meer kan betalen en dan zal de geschiedenis zich herhalen.

  Nog een opmerking.
  Dat nivelleringsproces is onstuitbaar. Het is niets anders dan ‘the rise and fall of empires’ zoals we dit al kennen sinds het Romeinse Rijk.

  Wat een zooitje.
  ==

 193. jan bouma 30 september 2011 om 05:41

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad… 00:00…je hebt ochtendmensen en…
  In ieder geval moge duidelijk zijn dat ik met “one vote – one man – one nation” bedoelde dat (zoals in het spraakgebruik dat ook bedoeld is) er per natie groot of klein slechts één stem geldig is.

  2. De internationale munt k a n slechts door de totale wereldbevolking “verdedigd” worden terwijl nu de Euro en Dollar zich in concurrentie weten met andere opkomende economieën en hun munten zoals de Yuan. Ben het met je eens dat altijd volgens de Nietzscheiaanse/Hobbesiaanse wereldbeschouwingen er inkomensverschillen zullen blijven. Daar is op zich ook niets mis mee. (Zie het Boek der Boeken voor een zeer uitgebreide uitleg). Het gaat – zoals altijd – om de niet tolerabele uitwassen. Bijv. dat de “familie Gadaffi” voor honderden miljarden Libië plunderde, idem Mubarak, idem de Saoudische prinsen, idem alle sultanaten, idem alle olichargieën zoals de multinationals SHELL en GOLDMAN SACHS – herinner je nog de laatste…: van de 700 miljard bailout van Bush in 2008 hadden de bankiers voor zichzelf 100 miljard nodig… “in een paar straten rond Wall Street” (citaat: Aad verbaast!). Ik denk dat we elkaar wel begrijpen….

  @Allen een goeie dag; de zon schijnt nog steeds. Een cadeautje van Mithras! )

 194. jan bouma 2 oktober 2011 om 08:12

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ( de reguliere zondagochtendoverpeinzing)
  ==
  Pagina 167
  ==
  Zij, de critici, de recensenten, de belanghebbende “Intellectuelen” zullen nu niet willen.. (althans ik denk dat hun geest zo werkt, en ik speculeer daarop) dat u ze daarvan in negatieve zin kunt beschuldigen (dat zij dit boek niet zouden begrijpen) alvorens zij die verantwoordelijkheid en dat oorzakelijke verband willen ontkennen en dit boek zullen doodzwijgen. De recensenten (en de critici, politici en de ‘reli’s’) behoren immers tot “de Intelligentsia” en zij snappen dondersgoed dat hun verhullende soepjurken door de argumenten in dit boek zijn uitgetrokken; ze zijn door de mand gevallen, ontluisterd en aan de schandpaal-der-eeuwigheid genageld. De door Mithras aangedragen oplossingen, zo beseffen zij, is de enige ‘way-out’ voor de mensheid. Dus dient aan hen de vraag opnieuw gesteld te worden: “Waar staat u voor?” Niet alleen immers dienen zij hun brood te verdienen met het schrijven van slechts commentaren die gaan over “de literaire waarde” van dit of dat werk (en die schrijverij, dat commentaar van hen, ligt de dag erna in dse vuilnisbak zoals ze ook wel weten… en dat vinden ze prima want dan kunnen ze blijven schrijven..) maar van hen wordt verondersteld dat zij dit Boek, met de titel ‘May all other flags burn in hell’, kunnen plaatsen en duiden vanwege de inhoudelijke betekenis die ook afrekent met hun tekortkomingen. Hun eigen “productiviteit” en inbreng blijken namelijk nul wanneer we dat meten aan het wereldbelang waaraan zij bewijsbaar niets bijdragen of ooit hebben bijgedragen.
  Tja…, u en ik hebben nu ook “de recensenten” (en de critici) IN DIT TIJDPERK klem gezet, net als de Media en Pers, net als ‘de Politiek’, net als de (niet-deugende) ‘Religieuzen’ en ‘de intelligentsia’ want ze zitten muurvast als ze al in verweer zouden willen komen tegen de gestelde thesen. En als ze dat niet doen, snapt u dat (ook) het definitieve bewijs geleverd is dat ze een fundamentele discussie omtrent hun functioneren uit de weg gaan en zij zich daardoor impliciet en expliciet schuldig maken aan alle (blijvende) ellende op deze wereld.

  “Ach..” zult u zeggen; vertel mij wat nieuws.. En… “bij de Pers kreeg je toch ook nul op je rekest?” En… “de maakbaarheid van de wereld is een illusie…”; enfin, we zullen zien of uw cynisme kan worden doorbroken want uw en mijn verhaal is nog niet af. / (…)

  (zie desgewenst verder nog een alinea op deze pagina; voor mij zit het erop. allen een goeie zondag!)
  ==

 195. jan bouma 5 oktober 2011 om 08:59

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @VSp…14:42 – 4 oktober.
  @Allen
  Je betoog – net zo goed als elk ander ook dat van mij – barst natuurlijk van de vooraf ingenomen veronderstellingen en “zekerheden”. Een dergelijk betoog snijdt pas hout op het moment dat dat betoog door eenieder wordt aanvaard. En wel in die zin dat eenieder het betoog voor de allesomvattende waarheid houdt en de discussie erover kan worden beëindigd.

  Wishful thinking.

  Laten we daarom – zo zeg ik praktisch – ons beperken tot wat ons bindt en niet scheidt. Dat is het compromismodel met als uitkomst de gemeenschappelijke deler die in meerderheid gedeeld wordt.

  Wat is de praktijk?

  Men schijnt de overtuiging te hebben dat het onderscheid tussen partijen en meningen in het voordeel is. Daarom zul je dus nooit politici (en hun partijen) daadwerkelijk zien samenwerken want de “partijendemocratie” staat voorop en is van groter belang dan een samenwerking. In feite is dit het verhaal voor elke partij, groep, volk, en een zich belanghebbende achtende die meent voordeel te hebben aan het onderscheid. Want, zo meent men, door het onderscheid te benadrukken zal er voordeel worden behaald. Bij een geglobaliseerde wereld is dat geen houdbaar standpunt meer. We zijn met z’n allen aangewezen op samenwerking waarbij het onderscheid van belanghebbenden ondergeschikt is aan het algemene belang. Of anders gezegd: de Socratische samenleving is te verkiezen boven die van Plato/Nietzsche/Hobbes.

  Men kan er eindeloos veel meer over opmerken maar hier laat ik het bij.

  Allen een goeie dag verder.

  ps
  Vanavond hier bij mij weer de Mithras-vrouwen studieclub ter ridiculisering van het “mannetjes-ego” met hun ritiuelen. )

 196. jan bouma 7 oktober 2011 om 07:41

  Context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  “..Je moet je (vermeende) Recht kunnen halen…” Dat kan. Ook zonder gerechtelijke tussenkomst. Indien het samenlevingscontract daartoe dwingend is geformuleerd. In ieder geval wordt dan bereikt een stop op de toegang tot de rechterlijke macht en de daarbij behorende “industrie”. De massale toestroom wordt beperkt door het dwingend omschreven contract dat beide partijen er zonder tussenkomst van de rechter ZELF moeten uitkomen is wel degelijk mogelijk. De rechter is eenvoudigweg dan niet meer een bevoegd kanaal ter oplossing van de conflicten. Dat is de kern van mijn betoog. Uiteraard zullen er situaties zijn waarin de ene partij de andere overvleugelt maar in dat geval kan het samenlevingscontract voorschrijven een arbitraire beslissing van een door beide partijen te benoemen onafhankelijke deskundige zonder tussenkomst van de rechter en de industrie.

  Ik reageer even op wat CAM hierboven (7:53) stelt.

  Het gaat mij om het bewustwordingsproces dat een huwelijk, scheiding, kinderen bij voorbaat vereist een noodzakelijk te ondertekenen samenlevingscontract waarin de oplossingen staan in het geval van scheiding. En aangezien de hedendaagse mens zich steeds meer individualistischer opstelt ten aanzien van zijn eigen te nemen verantwoordelijkheden hoort hierbij de uitsluiting van het gerechtelijke apparaat (inclusief de hele business eromheen) als er scheidingsproblemen optreden.

  Kortom: ontwerp een juridisch sluitend contract bij aanvang van de relatie dat door de contractpartners moet worden ondertekend.

  Allen een goeie dag verder.
  ==

 197. jan bouma 9 oktober 2011 om 08:59

  Een buitengemeen toepasselijke keuze van de at random generator om pagina 267 te kiezen. E.e.a. i.v.m. de discussie op @Klokkenluideronline over de wel of niet plaatsgehad hebbende Shoah waarbij 6 miljoen Joden zouden zijn vergast/omgekomen.
  Enfin. Pg. 267 luidt:
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: zaterdag@nrc.nl
  Sent: Saturday, August 14, 2004 6:21 PM
  Subject: Fw: “.Impertinentie” + “Bombast” + “Genieten” + “Een ver dreunen” + CS: “De Moore-factor” + CS: “Culturele export” + “stukjesschrijven” + “vervolg” + “1” + “2” + “3” + “4” + “5” + “Slot”.

  “…Is de nieuwe weekly Mithras al uit..?”

  Een zondagochtendoverpeinzing.

  “…Ja, dit schiet dus zo niet op…” zei ik tegen B. en vervolgend: “een verslag dat zich afspeelt op een avond en een nacht en toch weken te laten duren is teveel voor een schrijver, bovendien wil ik naar m’n Hemelrijk terug…”

  (Terwijl ik dit B. zei, gingen de executies in de catacomben onverminderd door en was nog maar de helft van de aanwezigen bovengronds in Keyzers Bodega…. Ook zij waren “gewogen… en te licht bevonden” en wachtten hun executie af zodat uiteindelijk niemand zou overleven. Zij allen, zoals ik al wist vanuit het Hemelrijk, hadden namelijk “het juiste” (zie voorgaande afleveringen) gedaan… (dus zij hadden hun persoonlijke Integriteit opgeofferd en zich daardoor ten gronde gericht).
  Hun geweeklaag op weg naar de catacomben was niet van de lucht: “Ik deed het om der wille van vrouw en kind !!!” En…. “Ik moest wel buigen ‘naar links’ danwel ‘rechts’ vanwege mijn baas…” En… “Ik heb mijn lezers niet willen verontrusten door mijn private opvattingen in de krant te zetten….” En….. “Die B. heeft makkelijk praten, die is miljonair, en hoeft niet te buigen ‘naar links of rechts’…. wij zijn maar arme sloebers en schrijven in de krant wat onze lezers willen horen….” Etcetera.

  Ach… beste lezers van deze feuilleton.., ik wist het allemaal al….
  Het meest bedroevende was wel dat de Italianen (die nu ‘heer en meester waren over dood of leven’) veel “collega’s van de fine fleur der Ned. Media en Pers” zich bereid verklaarden om hun collega’s om zeep te helpen door assistentie te verlenen bij de dodelijke afdaling…. Glimlachend accepteerden de Italianen die steun terwijl ze wisten dat de opportunistische overlopers, net als de gevangenen in Auschwitz, die de ovens vulden van hun medegevangenen, uiteindelijk zelf, als laatsten, ook gecremeerd zouden worden… Maar vanuit de Hemelen, zoals gezegd, wist ik dit al. Daarom wilde ik nu terug. In gedachten zag ik mij al met (de ook U bekende illustere) voorgangers dit drama bespreken in onze Klas der Polemisten waarvan deel uitmaken Multatuli, Ter Braak, Erasmus en natuurlijk de ook U niet onbekende W.F. Hermans… (Terzijde: Van Amerongen is blij met mijn verwijzing naar de website van HJA waarin diens godvergeten lafheid door zijn jeugdvriend Oltmans wordt vertolkt….: “in geen 40 jaar heb ik hem z’n nek zien uitsteken !” maar dit terzijde…. En we zijn in blijde afwachting van de komst van Komrij !)
  ==

 198. jan bouma 11 oktober 2011 om 09:28

  PROCESINFORMATIE
  en context: aadverbaast.wordpress.com
  ==
  @Aad… Inzake Nnjij.nl heb ik gemerkt domweg op een “zwarte lijst” te zijn gezet. Niet fähig geachte commentaren worden daar niet op prijs gesteld. Dat leverde mijnerzijds natuurlijk een snerende reactie op waardoor ik.. en nu “terecht” door de redactie voor eeuwig ben gebannen. Tsja…

  Inzake het moderatiebeleid van OBA kan ik niks zeggen maar ik sluit me blind aan bij je woorden tegen @Frans Muthert.

  Nog wat inside-story m.b.t. ‘mein Prozess’. De heffingsambtenaar heeft het toch aan gedurfd mij voor het jaar 2011 een dwangbevel te sturen ‘in Naam der Koningin’ voor de WOZ-aanslag… “Bord voor z’n kop” denk ik dan maar want hij wordt als liegende crimineel met z’n maatje “Jokkie-Jokkie De Beer” aangeklaagd bij het Gerechtshof te Arnhem.. Zie het Hoger Beroepschrift (nog “to-do”…) Benne leuke dinge voor de mensen.

  Allen een goeie dag!

 199. jan bouma 13 oktober 2011 om 08:13

  Context: aadverbaast.wordpress.com idem @ Klokkenluideronline
  ==
  @Aad
  Het lijkt me onmogelijk om “het Afghanistan-probleem” los te zien van het eigen domestieke politieke probleem dat dus in Den Haag is te situeren. Dit is geen ingewikkeld doordenkertje. Hoe kun je nou in godsnaam vanuit eigen huis een per definitie corrupte wereldorganisatie transporteren naar Afghanistan? De uitkomst is dan per definitie verkeerd. Zo zullen de omringende landen van Afghanistan als Pakistan, Iran en corrupte (voormalige) Sovjetrepublieken er voor zorgen dat er nimmer een Afghanistan zal kunnen worden gevormd dat voldoet…. ja, let op, aan ook onze corrupte normen. Daardoor is, ook in de ogen van de Taliban, de hele strijd van het corrupte Westen tot mislukken gedoemd. Inderdaad. Zij hebben de tijd en wij de horloges.

  De kern van de zaak ligt dus bij een revolutie die begint in eigen huis, Daarna – bij gebleken succes – exporteert dan vanzelf het succes van de revolutie zich naar alle andere landen. Enfin. Mijn – en jouw voorstellen – zijn bekend.
  ==

 200. jan bouma 13 oktober 2011 om 09:44

  PROCESINFORMATIE.
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: rvraak@sp.nl
  Sent: Thursday, October 13, 2011 10:36 AM
  Subject: ambtelijke corruptie

  Geachte heer Van Raak,

  In tgm stijl het navolgende onder uw aandacht.

  1. Vorig jaar had ik al eens contact met uw medewerker of van uw collega dhr. Van Lunteren m.b.t. het initiatiefswetsvoorstel Heerts/Anker/Smilde tot opheffing van de strafrechtelijke immuniteit van de Staat en diens ambtenaren; e.e.a. in relatie met de Pikmeerarresten.

  2. Onder uw aandacht breng ik een wel wat grotere zaak dan de kwestie omtrent het “Asbest-schandaalschip” dat nu even de aandacht krijgt. Zie op 23 september 2011 geplaatst op m’n weblog: https://villamithras.wordpress.com/2011/02/03/de-slang-en-de-geboorte-alleen-dankzij-de-criminelen-onder-uw-aandacht-gebracht/
  mijn Hoger Beroepschrift bij het Gerechtshof te Arnhem op dit moment aanhangig is waarbij voor u van belang is punt 2 de milieuparagraaf van dat beroepschrift.

  3. Indien u bekend is met de “affaire Bodemstaete” kan ik mutatis mutandis de Staat ook aanklagen hetgeen blijkt uit die paragraaf no. 2.

  4. Ik zal dit comment aan u plaatsen op m’n weblog. Een reactie uwerzijds wordt op prijs gesteld.

  Inmiddels met vriendelijke groet verblijvend;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0345-573455

 201. jan bouma 15 oktober 2011 om 08:37

  Context: aadverbaast.wordpress.com en @klokkenluideronline.
  ==
  @Aad…12:58 (gisteren)
  Het is allemaal wat dubbel. Eenieder zal wel goede intenties hebben maar zegt dan: “jij levert in ten koste van jezelf en ten goede van mij die tekort komt!” Uiteindelijk dus weer een beroep op de planeet om “meer” te leveren. Eenieder wil voor zichzelf en z’n kinderen een goudgerande toekomst die gerelateerd is aan in ieder geval de bestaande comsumptie-niveaus. Dat zal niet gaan. Of anders, zo wordt weleens gezegd, “zouden wij allemaal Amerikanen zijn dan komen we 3 planeten tekort!”

  Vanmiddag ga ik op uitnodiging van de Mithras vrouwenstudieclub spelevaren op de Vecht. Vanaf 14.30 uur vertrekt dan de GRAZYNA (zo heet het enorme schip) vanaf de ligplaats voor het gemeentehuis GOUDENSTEIN in de Vecht in Maarssen. Aan boord is bijna het hele gezelschap vrouwen van de Mithras-studieclub. Dat schip, de Grazyna, is ooit eigendom geweest van Gomoelka, de Poolse sovjet-jaknikker, en het voer ooit op de Oostzee. We hebben eigenlijk de communisten overwonnen door hun enorme schip – veel te groot voor de meest dure sloot in Nederland om te spelevaren – in te zetten voor onze genoegens. Maakt het wat uit? Voor de natuur en de Vecht? Nee. Want de Vecht wordt weliswaar “gesaneerd” en uitgebaggerd terwijl de gifbelt van het Slijk achter mijn huis ermee in open verbinding blijft.

  Morgen weer een zondagochtendoverpeinzing.

  @Allen een goeie dag. De zon schijnt de hele dag.

 202. jan bouma 16 oktober 2011 om 08:09

  De zondagochtendoverpeinzing. De at random generator koos pg. 294. Men oordele zelf over de actualiteit van alledag. De gewetensvraag aan eenieder: “waat staat u voor?”
  ==
  Nu even iets anders: de stelling luidt: “dat wanneer je geen mening hebt”, je toch onderhevig bent aan het filosofische dispuut daaromtrent (immers: het is betwistbaar “om geen mening” te hebben). Heb je daarentegen “wel een mening”, is dat feit per definitie natuurlijk ook onderwerpelijk aan datzelfde dispuut. Dus: hoe je het ook draait of wendt: “je bent altijd de klos….!”. Leest U mutatis mutandis “geen geweten” gelden dezelfde overwegingen; er is geen ontsnapping mogelijk. Nu zullen sommigen, waaronder gerekend kunnen worden journalisten en krantenredacties (zie hieronder !) dit feit ervaren als bijzonder hinderlijk en lastig en dus liever terzake ‘het (betwistbare) stilzwijgen’ willen bewaren (zie wederom hieronder).

  (Vooropgesteld natuurlijk dat ze het debat met mij daarover (door hun stilzwijgen) uit de weg gaan…; er is nog 1 week te gaan voordat de RvdJ zich hierover kan gaan buigen).

  En nu is de ‘zaterdagredactie’ aanbeland bij ‘the missing weekly Mithras’ die hieronder staat; men is weer helemaal bij !!! Het wordt nog allemaal nog interessanter door lezing van HJA’s column in het CS van vrijdag 12.06.2004 ‘Culturele export’ want hij verhaalt daarin hoe de journalist Thomas L. Friedman van de NYT wel degelijk een mening heeft; ogenschijnlijk althans. Amerikaans culturele gedachtegoed zou moeten worden geexporteerd; zo luidt zijn aanbeveling aan Bush, en HJA vindt dat “een goed plan”. Tja…. dat is maar de vraag (of dat werkelijk een “goed plan” is want een filosofische discussie omtrent andere Weltanschauungen zullen Friedman noch HJA daaromtrent hebben gehouden).

  Een wereldwijde implementatie van the American way of life’ (denk bijvoorbeeld aan China !) zou op voorhand vermoedelijk al tot een andere aanbeveling leiden !

  Enfin, tot zover. We zien misschien in de zaterdageditie van vandaag (in het Opinie & Debat-katern) of anders die van volgende week of er een follow-up is…. of niet.

  Met groet !

  JB
  ==

 203. jan bouma 17 oktober 2011 om 08:28

  Context: aadverbaast.wordpress.com idem @Klokkenluideronline
  ==
  @Aad.. re: 13:42…. meestal wekt de verwijzing naar je blog op @Klokkenluideronline de woede op van een vast aantal bashers die m’n verwijzing met hun min-duimpjes van het tableau drukken… en als je dan (te) snel kijkt zie je die verwijzing niet…

  Iets anders; ‘n enkele opmerking niet uitputtend.
  Ik constateer dat links- of rechtsom de internationale samenwerking nu wordt afgedwongen en eigenlijk blijkt dus at the end mijn gelijk dat er een wereldraad moet komen. Die gedwongen internationale samenwerking zie je nu bijv. aan de voorstellen dat het IMF of de ECB gefourneerd gaan worden door de zgn. “sterke opkomende naties” die hun overschotten moeten doneren via het IMF/ECB aan de schuldenlanden – Europa en de VS. Zie het communicerende vat van Tinbergen in werking. Binnen dat scenario kunnen we dan niet gebruiken het misbruik van politieke en militaire macht. De “economische macht” is dan al teloor gegaan van de zgn. “rijke landen” die dat niet meer zijn. Toch nog maar weer eens het Boek der Boeken erbij gepakt voor de oplossingen en waarin wordt uitgelegd dat de aloude sociaaldarwinistische strijd, het survival of the fittest, niet meer de sleutel is voor de toekomst. Zie: http://www.villamithras.com/main.html

  Allen een goeie dag! En alle dagen erna…

 204. jan bouma 19 oktober 2011 om 10:15

  Context: @Klokkenluideronline en @Aadverbaast.wordpress.com
  ==

  Paar opmerkingen.

  1. Ben het eens met Analist van 5.53 uur (en anderen) die wijzen op een fataal gebrek in de bewijsvoering t.a.v. de schuldigheid van Baybasin. Onbegrijpelijk wordt dan een reactie van Buruma die tolereert dat met die bewijsvoering niet gefraudeerd zou zijn. Dit geeft weinig hoop voor een Hoge Raad en diens niveau met Buruma als Lid. Immers: als er slechts één puzzelstuk ontbreekt in de bewijsvoering faalt de gehele bewijsvoering.

  2. Adèle van der Plas heb ik altijd verdedigd. Haar herzieningsverzoek van 94 pagina’s kan door de Hoge Raad niet worden geïgnoreerd tenzij… Ja! Men de huig laat hangen naar een corrupte Buruma!

  3. Aangezien alles met alles te maken heeft, ook de politieke besluitvorming contrôle en toezicht door het parlement nu iets over “politici”. Zie voor de context:

  http://aadverbaast.wordpress.com/2011/10/12/10-jaar-oorlog-in-afghanistan-hoe-lang-nog/#comment-59283

  @Aad…13:34…en…9:41 hierboven.

  Kijk! We kunnen er eindeloos over blijven filosoferen en er boekenkasten over vol blijven schrijven maar mijns inziens dienen we nu eindelijk eens de hoofd- en de bijzaken te onderscheiden. En binnen dat noodzakelijk gewenste onderscheid past de zekerheid en de erkenning: “dat politici wel de allerminst gekwalificeerde mensen zijn om te oordelen want ze beloven zonder bewijsvoering blind aan hun kiezers sowieso alleen maar gouden bergen enz.”

  Zo’n erkenning van onvermogen is a bridge too far voor de politici.

  Zij zullen dat nooit doen want tegelijkertijd dat zij zichzelf diskwalificeren kun je ze dus ook opheffen. En niemand kiest uit goed begrepen eigenbelang zijn eigen overbodigheid en opheffing. Enfin: dit was een “klein stukje boek”.

  Voor wat betreft het onderscheid tussen de hoofd- en bijzaken verwijs ik dan toch maar weer even naar mijn boek. Maar ja! De inhoud daarvan pruimt men ook niet…

  Hier laat ik het even bij. Allen een goeie dag!
  ==

 205. jan bouma 20 oktober 2011 om 11:20

  Context: @aadverbaast.wordpress.com
  ==
  die @Kletersteeg is een bedreiging voor ons milieu en de mensheid..; we maken er een grap van )

  Iets anders, een andere invalshoek van de tallozen die er zijn. In één van die links van @Aad hierboven wordt ook Machiavelli geciteerd met de quote (zoiets als) “niets is zo moeilijk om vernieuwingen door te voeren want de belanghebbenden van de oude toestand maak je dan allemaal tot vijanden!” Nu is de tragiek dat één van de belangrijkste assets die mensen hebben genoemd is als “het vertrouwen”; vrnl in de toekomst op langere en korte termijn. Daar draait de economie op dat moet ons gaande houden. Welnu sinds het http://www.21minuten.nl onderzoek uit 2004: http://denationaledialoog.nl/empty/land.aspx blijkt dat sinds 2009 de dialoog al is beëindigd.
  Volgens mijn achterflaptekst zie: http://www.villamithras.com/main.html (naar beneden scrollen) was dat toekomstbeeld in 2004 al deplorabel en het zal sinds 2009 wel zo slecht geworden zijn dat er geen onderzoek meer wordt gedaan… Enfin. weer “een stukje boek”.

  Allen een goeie dag verder.

 206. jan bouma 22 oktober 2011 om 09:23

  Context: @Klokkenluideronline
  ==
  ‘..Von Stauffenberg..”..18:42
  Laat maar. Ik word niets wijzer van je.

  Misschien hebben de lezers iets aan het navolgende comment: context:
  http://aadverbaast.wordpress.com/2011/10/19/we-zijn-weer-europees-kampioen-nu-in-milieuvervuiling/#comment-59398
  ==
  @Kletersteeg…18:31..gisteren.
  Toch maar ‘ns een reactie. Kijk! Het zit zo. Alle gevallen, waarover mensen een oordeel hebben, worden nooit alle ins & outs in de beoordeling meegenomen. Dat is per definitie onmogelijk. Wel wil ik je verwijzen naar pg. 148 – 166 alwaar ik je in al je kritieken tegemoet kom en ze vaak ook deel. De grap is dat zowel @Aad als de @VSp dit kunnen controleren want ze hebben mijn boek ter verificatie… Ergo: wat mij betreft dus mag bijvoorbeeld “de vuilnisman achter de wagen” meer verdienen dan een professor van Clingedael geheel conform het feit dat het maatschappelijke belang van die vuilnisman groter is dan dat van de professor. Enz. enz.; lees m’n boek maar.

  Iets anders.
  Omdat ik in de herhalingen een paar programma’s terugzie, zoals DWDD, P&W en NIEUWSUUR valt het mij op dat die redacties zich NOOIT in de avantgarde wagen van het out-of-the-box denken t.a.v. de actualiteit. Men herkauwt en becommentariëert tot vervelens toe de axioma’s t.a.v. de “eurocrisis” bijvoorbeeld. Of bijv. het nakauwen van het feit dat Gadaffi al langer van 40 jaar dictator kon zijn dankzij onze corrupte steun. Ik noem maar wat. Niemand maar dan ook niemand stelt zich de vraag en wil het antwoord op het voorkomen van dictators en “eurocrises”. Daarom zijn die programma’s voor mij eigenlijk slaapverwekkend maar ik blijf kijken. Wellicht ter staving van mijn gelijk.
  Zie verder: http://www.villamithras.com/main.html
  …ook @Kletersteeg.

  In ieder geval morgen weer een willekeurige pagina uit dat Boek waarin alles staat.
  ==
  …en nu maar weer de domme duimpjes naar beneden. Enfin die zie ik morgen dan wel.

 207. jan bouma 24 oktober 2011 om 05:35

  Voor de zondagochtendoverpeinzing van gisteren verwijs ik naar @aadverbaast.

  Idem aldaar te lezen navolgend comment van vandaag.
  ==
  @Aad
  @Kletersteeg
  ter kennisneming:
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: redactie@buitenhoftv.nl
  Sent: Monday, October 24, 2011 6:23 AM
  Subject: Einstein

  LS

  t.a.v. Clairy Polak.

  Re.: Bolkestein/Timmermans.

  Einstein vond al dat

  “We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.”

  ..en dus raad ik de redactie aan om in het vervolg nog slechts visionairs uit te nodigen die met out of the box thinking oplossingen komen. Premisse is dan de redactie in staat zou zijn om dat onderscheid in te zien hetgeen natuurlijk weer een bekende contradictio oplevert want de redactie is dom en uiteraard niet visionair want anders zagen we wel wat anders op het scherm.

  Hoe en welke? Zie: http://www.villamithras.com/Extraatje.htm

  Daarbij komen dan de navolgende voorstellen:

  1. Invoering van één internationale munt; afschaffing van alle andere dus ook van de dollar en de euro.
  2. Afrekening van activa en passiva tegen die ene internationale munt volgens het Lieftinck-model waarbij dus de crimineel verkregen assets kunnen worden gezuiverd en terugvloeien in de respectieve nationale economieën. Bijv. de miljarden van Gadaffi komen dan ten goede aan de staat Libië; idem die van alle andere dictators en rovers.
  3. Een wereldraad met bevoegdheden voor de belangrijkste zaken en om uitwassen tegen te gaan.
  4. Zie verder m’n boek; er ligt vast wel ergens een exemplaar – gratis verkregen!
  5. Zal over deze mail wel niks meer horen want redacties van de MSM weten zich gevangenen van de “met zwaarwichtige tred veurtschrijdende “Mr. Toads” die het volk al 3000 jaar lang graag dom willen houden…
  6. De groeten aan Polak die wel graag aan bronvermelding zal willen doen nu haar wijsheid weer is toegenomen…

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

 208. Jan Bouma 21 augustus 2012 om 11:40

  Update. Voor de laatste ontwikkelingen zie het blog: La tristesse d’une mère. Alwaar geschreven staat ook dit.
  ==
  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries in verband met een zitting d.d. 6 november 2012 tengevolge van de Awb Art. 8:68. Ik antwoord in onderstaand bericht de heer Aalt van Donselaar (politie Utrecht) die mij bericht heeft in verband met een te starten strafrechtelijk onderzoek en wat zijn uitgangspositie daarbij zou zijn…
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, August 16, 2012 10:56 AM
  To: Donselaar, A. van (Aalt)
  Subject: Re: 2e bericht ontvangen onderzoek

  Geachte heer Van Donselaar,
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl

  Met betrekking tot uw onderstaand “1e bericht ontvangen onderzoek” van 15 augustus 2012 heb ik overleg gevoerd met mijn raadslieden mr. a.p. van stralen en mr. c.t.w. van dijk van info@pietersadvocaten.nl . Zoals u bekend is staan zij mij bij sinds medio 2009 in de lopende rechtszaken. Wij kwamen tot de navolgende conclusies.

  1. Het doel van het doen van een strafaangifte bij het OM beoogt rechtsherstel te verkrijgen voor de rechtzoekende.
  2. Indien u, zoals u aangeeft, het strafrechtelijk onderzoek wilt beperken “naar strafbare feiten op grond van de milieuwetgeving” zal dat rechtsherstel voor de rechtzoekende niet gerealiseerd worden.
  3. Met name betekent dat bijvoorbeeld voor deze strafaangifte er geen rechtsherstel wordt gerealiseerd:
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Wednesday, July 18, 2012 2:53 PM
  To: rob.van.den.brink@utrecht.politie.nl ……..uw verbalisant in 1e aanleg en door wie u bent geïnformeerd.
  Subject: Fw: AANGIFTE 1 – OM
  EMAIL 3 ; concrete WETSARTIKELEN m.b.t. nalatige overheden waaronder de gehele gemeenteraad vanaf 2004!!
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, July 05, 2012 9:40 AM
  To: pieter.paul@xs4all.nl ………..hier wordt ook de verantwoordelijke politiek aangesproken (Groenlinks).
  Subject: Fw: AANGIFTE 1 – OM
  Beste heer Paul,
  Het lijkt me correct, naast de lijst rapportvervalsingen, u (voorlopig) nog deze aangifte (1) te sturen omdat die gaat over de gemeente(raad).
  De aangeklaagden zijn hier o.a.:
  het toenmalige zittende College van B&W en toenmalige Raad in 2004 tot op heden.
  waaronder de personen: drs. J. van der Sluis – burgemeester
  de heer Ad Nederlof directeur van de Milieudienst N.W. Utrecht later gemeentesecretaris.
  een reeks ambtenaren waaronder L. Ganzenvoort, de heren Hendriks en De Beer die bewijsbaar hebben gelogen enz.
  Heb deze kwestie ook al eerder plenair aangemeld begin dit jaar via de heer Hekman en de Raad toegesproken zoals u weet.
  En in het verleden talloze malen aan de orde gesteld bij het College van B&W.
  Verneem graag uw reactie.
  Met vriendelijke groet;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur: zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie, waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van 2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie: http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen wetgevingen.
  ==
  4. Dit betekent dat u verzocht wordt uw strafrechtelijk onderzoek te doen richten op het rechtsherstel van de rechtzoekende.
  5. Idem betekent dat door zo’n onderzoek de strafrechtelijke daden worden gescheiden van de bestuursrechtelijke zaken; al hetgeen uiteraard door de bestuursrechter mevr. mr. J.R. van Es- de Vries zal worden gewaardeerd. Zij heeft, zoals u wellicht weet, op grond van de Awb Art. 8:68 besloten tot een nader onderzoek. Een rechtszitting is voorzien op 6 november 2012.
  6. Ook mag verwezen worden naar de instemming van de Hoofdofficier van justitie dr. mr. J.R. Bac van het Parket Utrecht d.d. 11 mei 2011 (kenmerk: 3000/35/11) met het doen van de strafaangifte die uiteraard dan ook adequaat dient te zijn.
  7. Derhalve zouden wij graag van u vernemen of het strafrechtelijke, te voorziene, onderzoek dienovereenkomstig zal worden aangepakt.

  Inmiddels;

  Met vriendelijke groeten,

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

 209. Jan Bouma 30 augustus 2012 om 05:39

  PROCESINFORMATIE t.b.v.
  het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012.
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Tuesday, August 28, 2012 9:34 AM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw: Cover up het Slijk

  Beste Christian en René.

  Svp noteren in de agenda de datum 26 september 13.30 – 14.00 uur (of dat een half uur gaat duren is maar zeer de vraag) alhier ten gemeentehuize zie hierna.

  Groet! JB

  From: Herpen, Ine van
  Sent: Tuesday, August 28, 2012 8:43 AM
  To: mailto:villamithras@planet.nl
  Subject: Afspraak voor gesprek over Procedure OZB-aanslagen *)

  Geachte heer Bouma,

  De heer Jelle Hekman (griffier) heeft mij gevraagd een afspraak voor u in te plannen.
  Deze afspraak is voor een gesprek met burgemeester Mirjam van ’t Veld en wethouder Piet Ploeg.
  Het gesprek staat genoteerd op woensdag 26 september van 13:30 – 14:00u, locatie Goudestein op de kamer van de burgemeester.

  Het adres is Diependaalsedijk 19 te Maarssen.

  Met vriendelijke groet,
  Ine van Herpen
  Bestuurssecretariaat – secretaresse burgemeester
  aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
  Diependaalsedijk 19, 3601 GH Maarssen
  Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
  http://www.stichtsevecht.nl

  ONDERWERP VAN DE BESPREKING IS DEZE EMAIL:
  =======================================

  Beste heer Hekman,
  Inzake ons laatste telefonische contact over de op handen zijnde bespreking met de burgemeester drs. Mirjam van ‘t Veld meen ik er goed aan te doen om u en haar toe te zenden mijn laatste posting op mijn juridische blog: https://villamithras.wordpress.com/2009/07/16/la-tristesse-dune-mere-ook-gered-uit-de-klauwen-van/#respond Zie ook de voorlaatste verslagleggingen op dat blog.
  ==
  PROCESINFORMATIE; terwille van een historische verslaglegging en
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries.

  Terwijl de Rechtbank Utrecht in afwachting is (na gedaan herhaald verzoek) van een beantwoording door de gemeente Stichtse Vecht op de Uitspraak van het Gerechtshof Arnhem van 26 juni 2012 bleek de burgemeester, mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld nu wel bereid tot een gesprek.
  ==
  From: Hekman, Jelle
  Sent: Thursday, July 19, 2012 11:44 AM
  To: mailto:villamithras@planet.nl
  Subject: RE: cover up Het Slijk

  Geachte heer Bouma,
  U hebt onlangs telefonische navraag gedaan naar de reactie op uw email.
  Ik zal uw emailbericht na de vakantieperiode bespreken met burgemeester Van ’t Veld. Zij is nog enkele weken afwezig i.v.m. haar vakantie.
  Mijn verwachting is dat ik het in de week van 13 t/m 17 augustus met haar kan bespreken.

  Met vriendelijke groet,

  Jelle Hekman
  Griffier
  Jelle.Hekman@stichtsevecht.nl
  T 0346 25 46 57 M 06 124 290 98
  Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
  Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
  http://www.stichtsevecht.nl
  ==
  Opmerking.
  Er zal geen misverstand zijn m.b.t. dat te voeren gesprek dat mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld daarmee de mogelijkheid krijgt om de strijd vanaf 2004 te beëindigen. En daarvoor is weer van belang de navolgende email die ik haar zond op 4 november 2011.
  ==
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: mirjam.van.t.veld@stichtsevecht.nl
  Sent: Friday, November 04, 2011 11:53 AM
  Subject: uw aanstelling als kandidaat voor het burgemeesterschap

  Geachte mevrouw,
  c.c. a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. secretariaatcvdK@provincie-utrecht.nl

  Svp ter kennisneming navolgend comment inzake uw positionering als kandidaat voor het burgermeesterschap van Stichtse Vecht. Die acht ik niet terecht en ontraad ik zolang u en uw College geloof hecht aan uw leugenachtige ambtenaren. Zie mijn Hoger Beroepschrift bij het Gerechtshof Arnhem volgens de navolgende link. Wat ik u hoogst kwalijk neem is dat u op 4 december 2010 bewilligde, als hoofd van de driehoek, in een bezoek van 2 agenten ‘s avonds om 20.00 uur aan mijn deur “die mij in onmiddellijke hechtenis moesten nemen” vanwege het feit dat ik mijn schilderijen “had verduisterd” terwijl u wist dat u slechts uw leugenachtige ambtenaren daarmee diende. Zie de brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009 en waarover u op 18 juni 2009 de hele dag vergaderde maar desondanks toch besloot om de overval op mijn have en goed op 19 juni 2009 te laten doorgaan.

  E.e.a. zal wel blijken uit de voortgang van mijn proces bij het Gerechtshof te Arnhem.

  Inmiddels;

  Met vriendelijke groet verblijvend;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  …zij kan haar strafvervolging daarmee voorkomen. We zullen zien wat het wordt.
  ==

  Wellicht dat het komende gesprek een nog verdergaande escalatie kan voorkomen. Graag dus z.s.m. een bericht per email – liefst voor de a.s. raadsvergadering – omtrent datum en tijdstip. Tevens vraag ik dat t.b.v. van mijn advocaat mr. A.P. van Stralen (en diens agenda). Hij zal bij het gesprek aanwezig zijn.

  Inmiddels;
  M.vr.gr.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  *)
  Opmerking.
  Er blijkt over de agenda van die vergadering toch enig “misverstand”. Zo betitelt het College van B&W de aanstaande vergadering “ineens” als

  Van: Herpen, Ine van
  Verzonden: dinsdag 28 augustus 2012 8:43
  Aan: ‘villamithras@planet.nl’
  Onderwerp: Afspraak voor gesprek over Procedure OZB-aanslagen

  terwijl het gaat om DE COVER UP van het Slijk! Met alle strafrechtelijke zaken die daarbij horen. Een gesprek over “Procedure OZB-aanslagen” is volstrekt niet aan de orde want die “procedures” zijn mij wel bekend en behoeven niet besproken te worden. Iets anders is het rechtsherstel dat mij toekomt. Ik vraag me af of het zinvol is dat ik mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld hierover nog zal berichten. Onaangename verrassingen heb ik al teveel meegemaakt.

 210. Jan Bouma 4 oktober 2012 om 14:21

  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur.
  Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René (advocatenkantoor Pietersen – Utrecht)
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking

  Beste heer Van der Zee,

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Zee een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen gewoon “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

 211. Jan Bouma 9 oktober 2012 om 10:25

  PROCESINFORMATIE t.b.v het Recht
  en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012
  Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste heer Van der Z. (= milieupolitie, opsporingsambtenaar)
  Ik houd u nu op de hoogte m.b.t. de ontwikkelingen; o.a. met navolgend comment. U weet op grond van de stukken dat ik gelijk heb inzake de cover up (die wordt voortgezet) van het Slijk en mijn comment aan Pieter Paul van GroenLinks.
  MvG.;
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 7:55 PM
  To: dik van ‘t hof
  Subject: Fw: document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Dik,
  Zie hierbij m’n comment aan Pieter Paul inzake zijn pdf-bestandje.
  Heb jij het niet dan hoor ik het wel.
  Groet! JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 7:46 PM
  To: Pieter Paul
  Subject: Re: document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Paul,
  Dank voor de toezending van het pdf-bestand dat zich nu eenvoudig liet openen. Ik merk op dat u een leugenachtig antwoord hebt gekregen inzake ‘t Slijk van de gemeente. Blijkens de rapporten en de aanbevelingen is er immers geen sprake van… (citaat)

  == Als er dusdanige risico’s zijn dat er iets moet gebeuren met de waterbodem in ’t Slijk, lijkt het ons een uitgelezen moment om dat nu te doen. Er zijn dan geen extra maatregelen nodig om te voorkomen dat vervuiling vanuit ’t Slijk zich via de open verbinding naar de Vecht weer verplaatst naar de gesaneerde Vecht. ==

  Want die risico’s en aanbevelingen zijn immers al lang bekend bij de gemeente. Ik dring er dan ook op aan dat deze cover up z.s.m. beëindigt. Idem dat de leugenachtige status van “het natuurgebied ‘t Slijk” de werkelijke status krijgt (ook in de bestemmingsplannen) van een VGS. Dat er dan consequenties zijn voor de eigenaren doet niets af aan de feiten. Ook dient de locatie te worden aangemeld bij het Kadaster i.v.m. de Wet Kpb. Ik heb daar eerder op aangedrongen dat dat zou gebeuren.

  Zie verder svp mijn update op m’n juridische blog i.v.m. de nutteloze bespreking van vandaag met het College van B&W. https://villamithras.wordpress.com/2009/07/16/la-tristesse-dune-mere-ook-gered-uit-de-klauwen-van/

  Zie graag uw reactie tegemoet. Waarvoor bij voorbaat dank;
  Met vriendelijke groet;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: Pieter Paul
  Sent: Thursday, October 04, 2012 7:13 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: RE: document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Bouma,
  Hierbij stuur ik u de gevraagde file. Deze is in pdf, die op gebruikelijke manier geopend zou moeten worden. Stuurt u me even een bericht of het al of niet is gelukt. Alvast bedankt.
  Met vriendelijke groet,
  Piet Paul
  Fractievoorzitter GroenLinks Stichtse Vecht
  Email: pieter.paul@xs4all.nl
  Tel. 0346-xxxxxxxxxxxx
  Mobiel 06-xxxxxxxxxxxxxx

  http://www.stichtsevecht.groenlinks.nl

  Jan Bouma8 oktober 2012 om 16:52(bewerken)

  Strafrechtelijke procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting van 6 november 2012; 13:30 uur.
  ==
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:16 PM
  To: 6826@utrecht.politie.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Van der Zee,
  Een concreet bewijsstuk van een cover up. Zie hierna.
  Suggestie. U zou Lylke Ganzenvoort (de top-milieuambtenaar die alle
  rapporten kent en dus Broeke van info. voorzag) eens kunnen vragen WAAROM
  hij niet de juiste info. heeft verzonden?
  Inmiddels;
  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:12 PM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Christian/René,
  TKN svp. de bijlage.
  Groet! JB

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:11 PM
  To: info@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  LS
  per email/post

  t.a.v. het College van B&W alsmede de gemeenteraad.

  M.v.G.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:07 PM
  To: paulpg
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  c.c. : a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. : 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. : de Rechtbank Utrecht op basis van Art. 8:68 van de Awb t.a.v. Mevr.
  mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012. (brief)

  Beste heer Paul,

  Dank voor uw reactie.

  1. Inderdaad heb ik vanochtend met erik.broeke@stichtsevecht.nl uitgebreid
  telefonisch gesproken inzake “het verhaal” dat hij aan u heeft verzonden
  d.d. 26 september. Ik heb hem, en zijn baas Lylke Ganzenvoort, verwezen voor
  wat betreft de correcties in “dat verhaal” naar mijn juridische blog site en
  naar de onderstaande email aan u.
  2. Ik heb hem verder in het vooruitzicht gesteld EEN BRIEF en een EMAIL aan
  het College van B&W te zullen sturen inzake het onvolledige, zeg maar “de
  ONJUISTE info.” die hij (Broeke/J.W.F Berkel) aan u heeft verzonden. Lylke
  Ganzenvoort wist immers beter, net als u, en net als ik. U had dus ook
  kunnen reageren op de “onjuiste verslaglegging” van de gemeente.
  3. En wat er onjuist aan is kunt u lezen in m’n email aan u en aan Dik van
  ‘t Hof.
  4. Sinds ik het rapport van de Grontmij in 1990/1991 initiëerde is de
  gemeente en de provincie en het Waternet en de VROM-inspectie en de
  milieudienst N.W. Utrecht bezig om de kluit te belazeren. Onderzoeken worden
  weliswaar CONTINU aangekondigd (sinds 1990/1991) maar het is dan niet echt
  de bedoeling…. “dat er dan iets nadeligs gevonden wordt.., want meten is
  weten; dus kun je dan maar beter niks meten, hè?!”
  5. Ik ben het zat! Ondertussen is het o.g. onverkoopbaar met een
  miljoenenschade en met schade voor “de betrouwbaarheid” van de overheid
  wegens de cover up.
  6. Dit strafrechtelijke onderdeel wordt thans door het OM onderzocht. En
  daarbij is ook van belang de navolgende aanklacht die de gemeenteraad
  aangaat:
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften,
  opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te
  verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de
  eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur:
  zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie,
  waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van
  2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie:
  http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de
  handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de
  rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de
  rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen
  wetgevingen.
  ==
  7. U kende ook de rapporten van T&A, de aanbevelingen, etc.
  8. Ik zal zo dadelijk deze email aan het College van B&W zenden incl. aan de
  milieupolitie 6826@utrecht.politie.nl voor het zoveelste bewijs van de cover
  up.

  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: paulpg
  Sent: Monday, October 08, 2012 2:23 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste mijnheer Bouma,

  Dank u voor uw reactie op de antwoorden van het college. U roert een
  goed punt aan denk ik dat ‘t Slijk, althans een deel daarvan aangemerkt
  zou moeten worden als “voormalig gesloten stort”. Ik neem tenminste aan
  dat u dat bedoelt met VGS. Want volgens mij is ‘t Slijk in feite een
  VGS.

  (Noot. Inderdaad; ik zeg ook niets anders. Jan Bouma)

  Verder zag ik u dat u mij vanmorgen heeft gebeld. Ik zat in de auto en
  in besprekingen bij een klant.
  U heeft het in uw voicemail over een gesprek met de heer Broeke (??) en
  over een e-mail die u gestuurd zou hebben. Onderstaande is de laatste
  email (afgelopen donderdag 4 oktober) die ik van u ontvangen heb. Hierin
  staat niets over een gesprek met de heer Broeke. Wellicht is uw e-mail
  niet aan mij gericht geweest, i.i.g. niet aangekomen. Kunt u deze e-mail
  mij dan alsnog toesturen?

  Bedankt en met vriendelijke groet,
  Piet Paul, fractie GroenLinks Stichtse Vecht

 212. Jan Bouma 14 oktober 2012 om 12:31

  Procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting d.d. 6 november 2012 om 13:30 uur.
  ==
  Aan de
  Rechtbank Utrecht
  Sector Bestuursrecht
  Postbus 13023
  3507 LA Utrecht

  Betreft: Uw brief d.d. 21 september 2012
  Uw kenmerk/procedurenummer: UTR 12 / 2601 GGH V 35

  Mijn kenmerk: MITHRAS 1 – 0
  d.d. 15 oktober 2012
  (eiser)

  tegen

  de heffingsambtenaar van de gemeente Stichtse Vecht
  de heer M.J. Hendriks
  (verweerder)

  Geachte Rechtbank,

  Blijkens uw bovenvermelde brief heeft u aan mij doorgeleid het op uw verzoek geleverde commentaar van de heffingsambtenaar M.J. Hendriks met kenmerk Z/12/16140-UIT/12/14242
  d.d. 20 september 2012. Het gaat in dat commentaar om een door uw Rechtbank gevraagde uitleg met betrekking tot “het bezwaarschrift inzake betekening dwangbevel en kosten”
  waartegen eiser op tijd bezwaar heeft gemaakt en bij uw Rechtbank in beroep is gegaan.

  Eiser merkt op de navolgende punten 1 t/m 6:
  1.
  Er is tijdig (extra) bezwaar aangetekend middels de brief d.d. 20 juni 2012 (prod. 1 – kopie) en waarin de heffingsambtenaar wordt gewezen op een onrechtmatige actie zijnerzijds. Immers er was al een rechtsgeldig bezwaar gemaakt tegen de gecombineerde aanslag van de WOZ 2012/2013.

  2.
  Blijkens betamelijk te achten rechtsverkeer was de actie van verweerder in strijd met jurisprudentie volgens mr. F.H.H. Sijbers:
  http://www.wlaws.com/Over_het_verzet_in_executiegeschillen_een_machtig_wapen_tegenover_de_belastingdienst.pdf ; de kwestie was immers o.a. bij uw Rechtbank aanhangig.

  3.
  De verslaglegging van dhr. Hendriks aan uw Rechtbank gaat totaal niet in op het extra geboden bezwaar van eiser (prod. 1 – kopie) d.d. 20 juni 2012.

  4.
  Van belang is de rechtsoverweging dat eiser ook “geen uitstel van betaling(en)” kon vragen aangezien een dergelijk verzoek zou leiden tot de conclusie dat de vordering(en) van de heffingsambtenaar serieus genomen zouden moeten worden terwijl de rechtmatigheid ervan betwist wordt.
  (Anders gezegd: men vraagt bij ontvangst van een spookfactuur, of een rekening van een oplichter, ook geen “uitstel van betaling aan!”)

  5.
  Het is u bekend blijkens de stukken dat de heer Hendriks (zie: brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009) onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek.

  6.
  Ter attentie van uw Rechtbank volgt na deze brief nog tijdig een reactie op de ongegrondverklaring van het Bezwaarschrift door de heffingsambtenaar mr. T.F. Monfils d.d. 9 oktober 2012 en die ter zitting van 6 november 2012 ook zal kunnen worden behandeld. Idem overigens dan ook een gevoegde zaak van C.A.M. Bouma van Straatweg 174 zal worden behandeld.

  Inmiddels,
  Met hoogachting,

  J.B.A.M. Bouma
  Straatweg 178
  3603 CT – Maarssen
  tel. 0346-573455

  Bijlage: prod. 1 – kopie

 213. Jan Bouma 21 oktober 2012 om 09:58

  Procesinformatie t.b.v. het Recht
  en Mevr. m.r. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012
  Ik herhaal hieronder het ‘verweerschrift’ van mr. T.F. Monfils die alles aan elkaar vast liegt m.b.t. zijn voorstelling van zaken. Het commentaar erop zal ik later geven middels mijn Beroepschrift.
  Monfils beweert:
  ==
  Object Straatweg 178 te Maarssen
  Voor de motivering van uw bezwaar verwijst u naar de aanhangige procedures bij de Rechtbank Utrecht en het Gerechtshof Amsterdam (Arnhem). Bij de herbeoordeling is rekening gehouden met alle grieven die u in het kader van de genoemde beroepsprocedures heeft aangevoerd. Op deze grieven wordt hieronder ingegaan.
  U bent het niet eens met de Uitspraak van de gemeente waarin is gesteld dat ten opzichte van de gehanteerde referentieverkopen, de WOZ-waarde circa 30% onder economische waarde ligt. U bent van mening dat de vastgestelde waarde van onderhavig object als gevolg van de aanwezigheid van bodemverontreiniging niet hoger kan dan 0 E. kan zijn. Hierbij zijn echter alleen die saneringskosten van belang die ten laste komen van de koper de koper. (!?) Voor uw woning komen de kosten voor sanering niet voor rekening van de eigenaar van de woning, (?!) maar ten laste van de vervuiler. Sanering heeft dus eigenlijk geen invloed op de waarde van de woning. Wel dient, zolang de bodemverontreiniging niet is verwijderd, rekening te worden gehouden met de invloed van overlast, onzekerheid, rompslomp, negatief imago van de omgeving en tijdelijke beperking van de gebruiksmogelijkheden. Geconstateerd is, dat deze aspecten ruimschoots voldoende in de vastgestelde waarde tot uitdrukking zijn gebracht met een WOZ-waarde, die circa 30% onder de economische waarde ligt. Een WOZ-waarde van 0 E. voor het onderhavige object is niet reëel. Gelet op voornoemde ten aanzien van bodemverontreiniging is met de gehanteerde correctie aangetoond dat de waarde niet te hoog is vastgesteld.
  Bij de waarderering dient het perceel A 5397 buiten aanmerking te worden gelaten. Dit perceel, waaraan een waarde van 0 E. is toegekend is ten onrechte op het taxatieverslag vermeld. De objectafbakening wordt bij deze aangepast. Onderhavig object betreft een woning. De omstandgheid dat onderhavig object voor een groot deel als expositieruimte fungeert en ook naar die functie is ingericht, maakt dit niet naders. Bij de waardebepaling van onderhavig is terecht de vergelijkingsmethode toegepast. Het Gerechtshof Arnhem heeft in de uitspraak van 26 juni 2012 de waarde van het object naar de waardepeildatum 1 januari 2009 in goede justitie vastgesteld op 1.100.000,– Gelet op deze uitspraak is een waarde van nihil niet reëel. Aan de vergelijkbare objecten wordt toegevoegd: Oostwaard 58, verkocht voor 1.240.000,== op 29 oktober 2011, levering op 30 maart 2012 (vrijstaande bungalow, bouwjaar 1993, bruo-inhoud 810 m3, grondoppervlak 992 m2, vrijstaande berging 14 m2, dakkapel).

  U voert als aanvullende grief aan dat de gemeente heeft verzuimd om de in het geding zijnde percelen in het bestemmingsplan naar waarheid ter omschrijven. Het Slijk te Maarssen wordt nog steeds als een natuurgebied aangemerkt, terwijl het om een Voormalige Gesloten Stort gaat, met onbekende risico’s voor recreanten.
  De omschrijving van de percelen in het bestemmimgslan heeft geen invloed gehad op de waardering voor het belastingjaar 2012.

 214. Jan Bouma 29 oktober 2012 om 10:00

  STRAFRECHTELIJKE informatie.
  t.a.v. de milieurechercheur R.M. van der Zee
  Zijn collega in deze ZEMBLA-uitzending DEUGT in ieder geval: zie: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1299597

  Ondertussen heb ik de provincie bericht dat we nu zelf die waarschuwingsborden in het Slijk gaan plaatsen.
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Saturday, October 27, 2012 1:21 PM
  To: reinier.besemer@provincie-utrecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Reinier,

  re.: het Slijk

  Van Dik van ‘t Hof heb ik begrepen dat je binnenkort “de bewoners van het
  Slijk” weer gaat verblijden met “een nieuw aangekondigd onderzoek”.
  Laat die komedie achterwege! De bevolking en der bewoners van het Slijk
  worden al decennia lang belazerd en voorgelogen. Want dat bewijst wel mijn
  correspondentie met Pieter Paul (GroenLinks) en met Dik van ‘t Hof. Zie
  hierbijgaand. De milieucriminelen zijn aan het woord in onderstaande
  verslaglegging aan Pieter Paul.

  Enfin. Ik ga er vanuit dat de awb-rechter het snapt want die heeft als
  productie 7 onderstaand verslag ook.

  Opmerking.
  We zullen nu z e l f voorzien in het plaatsen van die waarschuwingsborden.
  En nogmaals: ik stel geen prijs op je gel*l!

  MvG.;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  Toevoeging 11 november 2012.
  Inderdaad stuurde de Provincie bij brief van 8 november 2012; nummer 80C904AC, en ondertekend door de milieugedeputeerde drs. R.E. de Vries, een onjuiste brief aan de eigenaren/bewoners van het Slijk. Essentiële informatie ontbrak. En men zet “de komedie” voort met de aangekondigde onderzoeken tot Sint Juttemis. Nu tot medio 2013. Terwijl die doorgerotte vaten en de resten al in juni vorig jaar 2011 waren ontdekt! Ook geen woord in de brief over de onverkoopbaarheid van de gifbelt. Ook geen woord over de aanbevolen aanpak door GRONTMIJ en T&A. Ziedaar de corrupte overheid in actie!

 215. Jan Bouma 7 november 2012 om 10:02

  De zitting op 6 november 2012.
  Een vreemde en rare zaak. Enerzijds werd door mevr. mr. J.R. van Es- de Vries willig aangehoord een omstandig en langdurig verslag over “vierkante meterprijzen” en “kubieke meterprijzen” van de opgevoerde “referentieadressen” door de taxateur maar tegelijkertijd werd tijdens de zitting ook erkend dat het ging om een “appels-peren-vergelijking”; die dus totaal zinloos was. Want…; nee de vergelijkende objecten hadden geen onverkoopbare vuilnisbelten in hun eigendommen… Daardoor werd het geheel een tenenkrommende vertoning. Maar we gaan er van uit dat mevr. mr. J.R. van Es- de Vries met dezelfde bereidwilligheid nog wel beroepschriften kan lezen waarin dat staat.
  2. Idem dat de “vergelijkende objecten” wel verkoopbaar worden geacht door makelaars in tegenstelling tot de vuilnisbelten in het Slijk.
  3. Tenslotte: het Slijk is geen “natuurgebied”! Want dat zou betekenen dat je een stinkende gifbelt betitelt als een welriekende bos bloemen!
  4. Verder deed zich voor nog een akkefietje van een ‘détournement de pouvoir’ tijdens de zitting. Ik had beroep moeten aantekenen bij de civiele rechter (en niet bij de bestuursrechter)*) inzake het machtsmisbruik van M.J. Hendriks, “de heffingsambtenaar”.
  5. Uitspraak over 6 weken met mogelijke verlenging van nog eens 6 weken.
  *)
  Deze heffingsambtenaar M.J. Hendriks blijft in strijd met de Wet z’n ambtelijke macht misbruiken en dat misbruik dient aan de civiele rechter ter beoordeling te worden voorgelegd. Soit! Onderstaand verslag zal daartoe dienen. Zo zond hij met dagtekening 16 november 2012 weer een onterechte aanmaning. Terwijl hij WEET dat “de invorderingskosten en rente” betrekking hebben op de bestreden hoofdvordering – en die rechtsvraag is nog niet beantwoord (of de overheid een onverkoopbare vuilnisbelt voor de WOZ wel of niet rechtmatig kan belasten).

  Deze heffingsambtenaar Hendriks gaat volledig buiten zijn boekje en zal ook worden gedagvaard; e.e.a. tengevolge van de Uitspraak d.d. 20 november 2012 van de Rechtbank Utrecht.
  1. Hij heeft in strijd met de Wet een concertvleugel geconfisqueerd op 19 juni 2009 – er was op dat moment geen rechtsgeldige rechtstitel voor de inbeslagneming.
  2. Pas NA 2,5 JAAR heeft de ambtenaar die inbeslagneming “verantwoord” en wel tengevolge van de interventie door de Directeur Communicatie, dhr. Dolstra van het Min. van Financiën.
  3. De onrechtmatig in beslag genomen concertvleugel diende geen ander doel dan tegemoet te komen aan de persoonlijke frustraties van Hendriks (en diens ambtenaren) want het instrument staat nu al ruim 3 jaar in de opslag van Garage Modern zonder enige opbrengst ten behoeve van de gemeente Stichtse Vecht te hebben gegenereerd. Hendriks moest en zou het muzikale hart van Villa Mithras op 19 juni 2009 in beslag nemen. Zijn collega Vledder verklaarde op 19 juni 2009 sadistisch: “Zo! En dan gaan we nu kijken wat we nog meer van je kennen executeren!” Zonder contra-expertise werd uiteindelijk een belachelijke “opbrengst” voor de bijzondere vleugel – zie: http://www.youtube.com/watch?v=F2E7i9VNpr0
  na 2,5 jaar “verantwoord”.
  4. Ambtenaren Hendriks en De Beer hebben gelogen en zijn onderwerp van een strafrechtelijk justitiëel onderzoek. E.e.a. blijkens de brief d.d. 17 juni 2009 van de Provincie Utrecht.
  5. Hendriks weigert kostenveroordelingen zijdens inmiddels 2 vonnissen/uitspraken te verantwoorden en/of te verrekenen ten bedrage van 2700 euro die mij toekomen.
  6. Hendriks acht zich onaantastbaar maar zijn functioneren valt onder de bestuursrechtelijke verantwoording van het College van B&W van Stichtse Vecht; ook dat Coll. van B&W is dus aansprakelijk.
  7. Deze ambtenaar pleegt intimiderende telefoongesprekken.
  8. Hendriks moet blijkens de uitspraak met procedurenummer UTR 12/2601 GGH V35 d.d. 20 november 2012 nu ook nog 42,– euro Griffierecht aan mij vergoeden want inderdaad de bestuursrechter was niet bevoegd maar de ambtenaar had wel een inhoudelijke beslissing op bezwaar afgegeven (en niet de civiele rechter) waartegen ik bezwaar had gemaakt.

 216. Jan Bouma 10 november 2012 om 17:55

  PROCESINFORMATIE i.v.m. de bevestiging van het beroep
  d.d. 8 november 2012; procedurenummer UTR. 12 / 3948 WOZ
  door de Rechtbank Utrecht van ondergetekende.

  Van belang is de navolgende informatie. De Vecht- en Plassencommissie agendeert “de oplossingen” die volgens mijn deskundigen niets voorstellen.
  ==
  Geachte heer Bouma,

  De Vechtplassencommissie zal de kwestie van Het Slijk in december bespreken. We wegen dan de verschillende opties op de belangen van landschap, natuur en milieu. Ook de mate van urgentie van het onderwerp zal aan de orde komen.

  Hartelijk dank voor de informatie die u ons ter beschikking gesteld hebt.

  Met vriendelijke groet,
  Vechtplassencommissie
  …………………….. voorzitter
  …………adres………………..

  In reactie op:
  Op 09-11-12 10:24, villamithras@planet.nl schreef:

  Goedemorgen!
  Tkn svp.
  1) Op verzoek van Dik van ‘t Hof bevestig ik hierbij graag dat de emailadressen van de VPC (en de info.) niet van hem afkomstig zijn.
  2) Afrondend tkn nog wel het standpunt van de GRONTMIJ over “de zandstrooierij” als gepretendeerde oplossing. DIE DIENT TE WORDEN VERWORPEN.

  1. Als je niet weet wat je afdekt met zand kun je ook niks zeggen over de risico’s. (Niet eens een ingewikkeld doordenkertje).
  2. Zand houdt geen olie- en/of lichte olieachtige fracties tegen; die gaan er dwars door heen.
  3. Het zand doet niks, wordt niet aangebracht, aan de onderkant van de gifbelt en die blijft dus ook gewoon in contact met de grondwaterstromen richting Bethunepolder.
  4. GRONTMIJ en T&A adviseren 1) duikers in te zetten, 2) rotzooi op te takelen plus onderzoek, 3) drijfbalken ter afsluiting van de in-uitgangen naar de Vecht, 4) waarschuwingsborden te plaatsen.
  5. Er liggen duizenden scherpe metalen delen in die belt die uiteraard niet door dat zand zullen worden afgedekt.

  Conclusie: de zandstrooierij is GEEN OPLOSSING.

  Ik verzoek alle VPC-leden dringend die ZEMBLA-uitzending te zien waarin de echte bodemdeskundige Losch commentaar geeft op de situatie in de Coupépolder/Alphen a/d Rijn.
  Tevens hierbij een verwijzing naar een zeer te waarderen milieu-rechercheur M.J.C. Witsenburg uit het programma ZEMBLA:
  zie: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1299597

  …en let op! In die uitzending zijn er nog wel genummerde PEILPUIZEN geplaatst met telefoonnummers erop. WAAROP ZE EVENWEL DETECTEREN IS NIET BEKEND!
  Hier bij ons, het Slijk, is het veel erger. Dat hele peilbuizen/meetwerk stelt niets voor maar is slechts geplaatst en bedoeld als zogenaamde “oplossing” en wordt continu als mantra genoemd. Niks vinden door niks te meten luidt het parool. Een beproefd scenario vanaf 1990/1991 toen ik het 1e rapport van de GRONTMIJ initiëerde.

  Graag bovenstaande info. in uw vergadering. Ik zal nu ook nog dhr. Frans Cladder informeren. En graag uw reactie. Waarvoor alvast dank.

  MvG.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  Toevoeging 11 november 2012.
  Inderdaad stuurde de Provincie bij brief van 8 november 2012; nummer 80C904AC, en ondertekend door de milieugedeputeerde drs. R.E. de Vries, een onjuiste brief aan de eigenaren/bewoners van het Slijk. Essentiële informatie ontbrak. En men zet “de komedie” voort met de aangekondigde onderzoeken tot Sint Juttemis. Nu tot medio 2013. Terwijl die doorgerotte vaten en de resten al in juni vorig jaar 2011 waren ontdekt! Ook geen woord in de brief over de onverkoopbaarheid van de gifbelt. Ook geen woord over de aanbevolen aanpak door GRONTMIJ en T&A. Ziedaar de corrupte overheid in actie! Wat tevens ook duidelijk wordt is het antwoord op de vraag of ons opsporingsapparaat, het OM, onze milieurechercheur R.M. van der Zee daadwerkelijk met mijn zeer concrete strafaangifte bezig is of met “de doofpot”? Idem het antwoord op de vraag of onze rechterlijke macht deugt of niet. Zal de rechter de corrupte opportunistische Staat in het gelijk stellen of kiest hij voor het Recht?

  Gedeputeerde De Vries wordt om uitleg gevraagd:

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Wednesday, November 14, 2012 9:41 AM
  To: secretariaatdevries@provincie-utrecht.nl
  Subject: Uw Brief No. 80C904AC

  LS

  Betreft: Uw brief d.d. 8 november 2012 ; no. 80C904AC

  N.a.v. een zojuist gevoerd telefoongesprek verwijs ik u naar de laatste updates op m’n juridische blog: https://villamithras.wordpress.com/2009/07/16/la-tristesse-dune-mere-ook-gered-uit-de-klauwen-van/ waarin (ondermeer) genoemde ONJUISTE brief van drs. R.E. de Vries aan de orde is. U kunt desgewenst het hele dossier vanaf de laatste posting teruglezen.

  Graag op zo’n kort mogelijke termijn uw reactie. Waarvoor dank.

  Inmiddels,

  MvG.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455
  ==
  Toevoeging d.d. 19 november 2012 waarin ik ook informeer naar het opsporingsbeleid van R.M. van der Zee:
  ==
  Beste heer Van der Zee

  In plaats van een mondeling overleg dan maar zo. Ik stuur u hierbij door mijn laatste update van m’n juridische blog met daarin voor u een vraag geformuleerd.
  Namelijk de vraag of u, net als uw collega Witsenburg uit die ZEMBLA-uitzending, al bent “teruggefloten” – en dus alleen nog met “de doofpot” bezig, of bent u daadwerkelijk met mijn ZEER TO THE POINT GEFORMULEERDE STRAFKLACHT BEZIG?
  Het schoot mij in het verkeerde keelgat dat u het had over “het doen van een CONCRETE aangifte” want…. HOEVEEL MEER CONCREETHEID wenst u?!
  Let wel!
  1. Ik ben GE-CRI-MI-NA-LI-SEERD door die liegende ambtenaren.
  2. Ik heb dientengevolge – God betere ‘t – een STRAFBLAD
  3. Terwijl u, het OM, de echte daders zou moeten arresteren! DUS WANNEER DOET U DAT?

  Zie hierna mijn comment. En ik verzoek u mij duidelijkheid te verschaffen omtrent de effectiviteit van uw opsporingsbeleid. Dank alvast daarvoor. De rechtszitting is morgen alweer 14 dagen geleden…. Met vriendelijke groet! JB
  ==
  Toevoeging d.d. 21 november 2012.
  Ik sprak zojuist telefonisch de superieur van Van der Zee: dhr. Aalt van Donselaar. Heb hem uitgelegd bovenstaande email. Essentie daarvan behelst de vraag (en het antwoord) of er nog een onafhankelijk justitiëel onderzoek in dit land bestaat. Dhr. Van Donselaar gaat in conclaaf met de OvJ (wie? = onbekend) en zal mij via Van der Zee berichten. De Goden verhoeden dat het OM ook corrupt is….
  Toevoeging d.d. 28 november 2012.
  “..Nee, niets gehoord van Van der Zee noch van Van Donselaar…”
  Toevoeging d.d. 5 december 2012.
  “…Nee, nog steeds niets gehoord van Van der Zee noch van Van Donselaar…”

 217. Jan Bouma 3 december 2012 om 10:07

  Procesinformatie.
  ==
  Van: dhr. A.P. van Stralen
  Verzonden: maandag 3 december 2012 9:46
  Aan: ‘secretariaatdevries@provincie-utrecht.nl’
  Onderwerp: Amsterdamsestraatweg 178

  betreft: Bouma/Gemeente Stichtse Vecht
  en Uw brief d.d. 8 november 2012; no. 80C904AC

  Geachte heer De Vries,

  Na overleg met cliënt verzoek ik u ermee in te stemmen dat de geschillen tussen cliënt en de gemeente Stichtse Vecht met betrekking tot bovengenoemde kwestie zo mogelijk middels een gesprek finaal op te lossen. De kwestie speelt in feite al sinds 2004 toen client tengevolge van ambtelijk onjuist handelen onevenredige schade werd berokkend. Client is geïncrimineerd.

  Uw milieujurist mr. Roy Samson is hiervan op de hoogte. Nu heb ik (mijn kantoor) op 4 oktober 2012 een poging gedaan om de geschillen middels een gesprek met het College van B&W van Stichtse Vecht op te lossen. Die poging is mislukt. Gelet op de thans ontstane situatie acht ik het zinvol een laatste poging te doen en uw bemiddeling te verzoeken om de geschillen op te lossen. Graag uw reactie.

  Inmiddels,

  Met vriendelijke groet,

  René van Stralen
  Pieters Advocaten
  ’t Goylaan 13-A
  3525 AA UTRECHT

  Tel. 030 – 2718855
  Fax. 030 – 2716672

 218. Pingback:In memoriam Jan Bouma « Aad Verbaast

 219. CalvinSmose 29 juni 2020 om 04:50

  How much can I earn per day? At least $ 15 000 a day.
  The CryptoCode is the future of online trading using the fast growing cryptocurrency market.
  Our members are the lucky few who have seized the opportunity to invest and have made a fortune from their cozy four walls.
  http://gylph.failedbiz.xyz/03825c1
  Suitable for everyone – Never traded before? No need to worry, we will do everything for you
  It only takes a few minutes to get started and work 24/7
  We don’t want your money, not even a cent. The software is free of charge.
  Customer service is available 24/7 for all of your needs
  http://hiki.aalugpi99r.xyz/ac

  1 Legit Way To Make Money And Passive Income Online – How To Make Money Online.
  How much can I make ? $10.50 – $60 per hour.
  But say if you make $20 every day in a 30 day month….
  You can apply to join the YouTube Partner program directly from your individual account in the creator studio. On January 16, 2018, Google announced new eligibility requirements for its YouTube Partner Program.
  It will entice viewers for clicking on your video link. You should use keywords also in your title so that the video ranks higher on search results. Keywords are important for video optimization.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: