Villa Mithras

De boze man

Categorie Archieven: oud-vkblog-2009-08

"….Bye…!" in beeld gebracht en…..


…ik mag hopen dat de criminelen tegen hun Armageddon aankijken zoals ik dat hierboven schilderde in het jaar 1999.

Afmeting: 130×110; olieverf/linnen
Titel: "Bye !"

Toelichting.

Een zeer bekende zeezeiler zei me bij het zien van dit werk: "dat overleef je niet!" Hij had iets soortgelijks, maar minder erg uiteraard, wel eens op zee meegemaakt waarbij de Elementen uit de Hel zich aandienen om de vermetele in het laatste Armageddon te vernietigen…

"Een geweerschot…!" Zo zei de zeezeiler me "zou het kunnen oplossen..".

Ik waagde dat te betwijfelen. Wat ik wel weet is dat toen ik het schilderde – ik ben die zeiler in die nietige klomp – mij de adem werd benomen en me afvroeg of ik er omheen zou kunnen zeilen… om het Armageddon te ontgaan.

Die vraag zal binnenkort beantwoord worden.

Daarom… beste toeschouwer van dit moment laat ik voorlopig de serie van de schilderijencollectie Mithras hier stoppen. U hebt sowieso al teveel te verstouwen met alle vorige schilderijen en waar u ook niet aan toekomt.. Wat is meer dan minder?

Beter! Think!

De bedoeling is dat deze (voorlopig) laatste aflevering dan ook blijft staan…

INDERDAAD… tot het Einde der Tijden!

Ik zie u wel…
Hetzij in de Hemel of in de Hel!

ps
@Aad zal ik zeker terugzien
in de Hemel vanwege zijn hulp;
dus ziet het er voor mij ook niet slecht uit… 
 
 

Verder en terug lezen:

Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.

 

 

"…Camp 1…." in beeld gebracht en….


..ook voor dit werk geldt wat ik schreef bij het vorige Camp-schilderij. In de commentaren bij alle getoonde schilderijen komt de gedachte wel of geen "camp" ook geregeld terug. Zie de verschillende stromingen. Wat denkt u bijv. van de werken van Klaas Gubbels…zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Klaas_Gubbels 

en die… voornamelijk heel goed koffiepotten weet te schilderen… Anything goes… Maar… het heeft absoluut wel zo z’n voordelen om niet teveel stijlen en werkmethoden door elkaar te gooien. Want u wenst de rubricering; de herkenning die moet passen binnen UW denkwereld en niet die van de kunstenaar. Beseft u goed wat ik nu zeg! 

Wee je gebeente als je teveel doet en men kan je niet meer herkennen noch rubriceren. 

Enfin. Hierbij een kleurig doek dat, als ik het zou verkopen, wel even zou omkaderen met een brede barokke goudkleurige lijst en tot in eeuwigheid hebt u dan een onvervalste Jan Bouma aan de muur hangen van onschatbare waarde.

Hierna resteert nog het laatste doek wat ik u zal laten zien in deze reeks. We zitten daarmee dan ongeveer op de helft van het totaal aantal getoonde schilderijen in de Mithrascollectie. We hebben nog niet behandeld "het uitbreken". Misschien komt dat ooit nog.

Het gaat en ging mij om de STATEMENTS die mijn  verhaal inhoud geven. Dat deed ik. Meer toevoegen heeft geen zin maar leidt tot uw verduistering.

Ook herhaal ik, dat ik nooit de opzet gehad heb om "kunst" te maken. De schilderijen waren een vehikel voor mijn boek.

Het laatste schilderij heet heel toepasselijk dan ook "BYE". Uit 1999.  Het blijkt 10 jaren later pas het geval…

Verder en terug lezen:

Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.

 

  

"…Camp 2…" in beeld gebracht en…


…de cultuurbarbaren en criminelen zouden dit doek ongetwijfeld ook opgeladen hebben met de idee een bijzondere slag te hebben geslagen.

Afmeting: 100×100; olieverf/linnen
titel: CAMP 2 (1999, 100×100 cm).

Toelichting.

Het ontstaan van campschilderijen tekent de volstrekte "anything goes" opvatting van de schilder en het tijdperk.

Eerst een link naar het hilarische treffen tussen Rauschenberg vs De Kooning: http://www.youtube.com/watch?v=tpCWh3IFtDQ als bewijs daarvoor.

Een 2e link zou kunnen zijn wat de "kunstkritiek" verstaat onder "camp" en hoewel die ook volstrekt willekeurig is want definitieve begrippen zijn niet te geven: http://de.wikipedia.org/wiki/Camp_(Kunst)

Welnu… Dat bovenstaande realiseerde ik me ook wel – want tenslotte had ik ook nog 3 jaar samengewoond met een flamboyante kunsthistorica en ik ging meer met de kunst naar bed dan met haar… Dit terzijde.
Ook een vorm van een "camp-verbintenis" want we spreken elkaar nog zeer geregeld.

Bij het ontstaan van de Mithrascollectie bleek er "ruimte" voor wat non-descripte werken die slechts voor mij betekenden: "het schiet op, het karwei, nu nog maar een resterend x-aantal lege doeken staren me aan.." (Die had ik ook "leeg" kunnen laten zoals hierboven wordt uitgelegd).

Dat deed ik niet.

Nu is mij al het verwijt gemaakt van een schamel kleurgebruik… en ik lach nu grimmig want zie hierna Camp 2 …, en de grap is dat dit schilderij door het verhaal erachter ook weer wel meetelt in mijn Kunstgalerij.. U ziet maar… Het volgende doek heet Camp 1 ….

Oh ja… Nog één opmerking. Ook nu kan ik niet verloochenen de waarheid "dat wat erin zit, er ook uitkomt.." D.w.z. als je dat toelaat die conditionering. En daar schort het bij de meesten aan. Doe dit werk Camp 2 maar ‘ns na..; dat zie ik dan graag terug hier op de Vkblogs…

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie. 

 

 

"…De Pauze…" in beeld gebracht en….


..ze zullen zich erin herkennen. Wie? De geïnstitutionaliseerde staatscriminelen!

Brave burgers en mensen zoals u en ik. Kijkt u naar deze link: http://www.youtube.com/watch?v=USqiV7phxjc

Afmeting: 130×110; olieverf/linnen
titel: "De Pauze". (1999)

Toelichting.

Die toelichting is hier noodzakelijk. Het schilderij is een droomvertolking uit 1999; idem een ander werk een droomvertolking was. Zie: "Het vermeende Lot". 

De uitleg is noodzakelijk. En die staat ook in m’n boek en daarom citeer ik gemakshalve die passages zie blz. 342/343.

En het kan me niets schelen dat u er geen kennis van wilt nemen. Bent u een overgevoelige figuur zou ik u zeker ONTRADEN om verder te lezen. Dan leest u toch gewoon niet verder als u meent dat het te onthullend voor u wordt. Tenslotte hoeft en moet u niks en kunt u gewoon blijven dromen uw rozekleurige dromen van uw fantasiewereld. Die ken ik ook wel. Daarom verschijnen in de volgende 2 afleveringen "campschilderijen" met veel kleuren…

Nu eerst de brief (uit 2004) die ik schreef aan H.J.A. Hofland n.a.v. de droomvertolking van het doek PAUZE uit 1999 en onze besprekingen daaromtrent.

Beste Henk,

Vanochtend ben ik eens in m’n kelder afgedaald om de tekst op te halen die naast het doek "DE PAUZE" hangt (en waarover ik schreef in Wagneriaans) en waar ik je een foto van overhandigde. Metaforisch gesproken "ga je even – na lange tijd van verwaarlozing… – bij een van je kinderen kijken."

Je vroeg mij: "wat gebeurt ermee?" Ik zei: "dat weet ik niet." En zo is het. (Net zoals met nog een 40-tal doeken waarvan sommige niet ‘op de brandstapel’ terecht mogen komen. Wederom een pretentieuze opmerking want kunst is, zoals ik opmerkte "gratuit" maar dient te representeren, a priori, de betekenis als de "allerindividueelste expressie" van de maker… die wel of niet begrepen en/of geaccepteerd zal worden. Goed. Zoals ik je vertelde is dat doek 1.30 x 1.10 m. ontstaan tengevolge van een droomvertolking; en dat is lastig want dan wordt je gedwongen tot een figuratie. Er is nog een 2e doek met de titel Het vermeende Lot met dezelfde oorsprong: een droomvertolking. Ja. Er spreekt hoop uit door die titel want achteraf bleek het om "11/9" te gaan maar dat wist ik in 1999 nog niet.

Hieronder de aanvullende tekst naast het doek "De Pauze".

– Naast het doek "De Pauze" zou een 2e schilderij hebben moeten hangen dat ook onderdeel was van een heldere droom waarin de argeloze menigte, afgebeeld in het centrum, nog in bussen was gezeten en meewarig neerkeek op een eindeloze stroom mensen onder en langs en aan de berg omhoog op weg naar dezelfde eindbestemming: zij werden comfortabel vervoerd, en er werden woorden van compassie in de bussen gesproken over de moeizaam te voet gaande mensenstroom die dat comfort miste.
Bij binnenkomst in de halfduistere fabriek boven op de berg beseft niemand wat er gaat gebeuren, men praat ontspannen, de vader legt geruststellend zijn hand op het hoofd van het kind, men ziet veel glimmend roestvrijstaal, de eindeloze hoge trap naar ’n nog duisterder platform waar ze zullen worden geslacht maar men beseft nog niets. Ook de naakte (en verkrachte) vrouw in een kleine plas bloed voor de voeten van de man (die haar 10 minuten eerder na de verkrachting met ’n nekschot doodde omdat ze te hard schreeuwde) wordt niet gezien. De fabriek is in rust; ’t is immers bij twaalven zoals de klok aangeeft. Het personeel begint aan de lunch. Men kletst wat met elkaar (boven op het platform, waar het mes nog nadruipt); teveel moeite om helemaal naar beneden te gaan. Men leest de krant, en de man onderaan de trap reikt ontspannen naar zijn lunchpakket.

"WERDEGANG DES MENSCHEN", zo vertaal ik achteraf maar het geheel waarbij die roestvrijstalen eindeloze trap een rol speelt; ik "bevond" mij in en tussen die groep mensen… Ja, een lekker droompje zul je opmerken (!) maar ik ben toch blij achteraf dat ik ’t gemaakt heb. Zo vrolijk is het allemaal niet… en "WE" zitten in dit "prettijdperk" nou niet bepaald te wachten op dit soort gruwelijkheden. Ik noem het dan ook "mijn gruweldoek!" –

Zonder bovenstaande uitleg zou geen mens er iets van begrepen hebben. En ik verwerp uw ideeën wat wel of niet getoond of beschreven mag worden. Dat is namelijk ALLES! Dus ook dit verhaal.

Hierna komen 2 kleurige campschilderijen waardoor u "het gruweldoek" weer kunt vergeten… Graag zelfs.

Verder en terug lezen:

Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.

 

 

"…Teveel goud op z'n hoofd hebben…" in beeld gebracht en….


..en de criminelen vinden dat best! Nooit genoeg van dat goud op hun hoofd!  Daarom zouden ze dit werk er ook wel bij opgeladen hebben als ik het niet verduisterd had!

De uitleg die ik ze gaf met het schilderij "Search of the empty lawbook" was niet genoeg.

Daarom hierbij:
Schilderij: 130×110; olieverf linnen
titel: Teveel goud op z’n hoofd hebben

Toelichting die overbodig is.

Dat in het lege Wetboek Flora en Fauna al helemaal niet staan noch verdedigd worden wordt duidelijk door dit doek. Ja! Opnieuw ten overvloede.

U ziet de weegschaal.

Dat was het begin van alles. De verhouding tussen mens dier en plant. De (lege) wetboeken werden toen door de criminelen ontworpen en volgeschreven.

U ziet dat de Vogel en de Mens elkaar in de gaten houden maar de Vogel draagt de BALANS. Niet de mens… die heeft goud op z’n hoofd.

Kan me niet schelen dat ik deze overduidelijke prent wat bij u inwrijf want mijn razernij kent ook hier slechts de uitweg via de overkill.

Take it or leave it!

Hierna volgt het schilderij – als logisch vervolg – "PAUZE"; ofwel mijn gruwelijke afrekening met de barbarij. Neuzelt u ondertussen rustig verder… en giechelt u daarbij.

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.
 
 

"..The search of the empty Lawbook.." in beeld gebracht en…


…zeker zouden de criminelen ook geen boodschap gehad hebben aan de zoektocht en de betekenis van dit schilderij. Want herinnert u zich nog… "het aanbod tot omkoping"?

Afmeting 180×200; olieverf/linnen
titel: The search of the empty Lawbook
(zie ook: boek)

Toelichting

Dit werk uit 1999 vertolkt de zoek- en dwaaltocht naar HET WETBOEK. Uiteraard in relatie met de teksten daarin die de mensheid houvast zouden moeten geven bij hun oordelen.

Dit blijkt een leugen. 

De zoek- en dwaaltocht verliest zich in de krochten en gebergten die u ziet. Ja! Wel met een paar grote toortsen die met hun walmen HET RECHT verduisteren. Dit doek is in een trance geschilderd.

Want… beste toeschouwer! Het laat zien uw ondergang wanneer u zich baseert op de wetboeken die leeg zijn want de uitleg en de interpretatie van de wetteksten worden beheerd en behandeld door de criminelen die tevens de machthebbers zijn!

Wat denkt u dat de uitkomst zal zijn van hun oordelen? 

Het wetboek is leeg!

Eindeloos vaak heb ik met ergernis de discussies aangehoord (ook hier op dit Vkblog, zoals van @Mihai) en van al diegenen die er vanuit gaan dat er Recht zou zijn omdat dat Recht in wetboeken zou staan beschreven!

Hoe dom en achterlijk een dergelijk standpunt is!

Zou mijn moeder zijn vrijgesproken in 1946? Ze had immers volgens het wetboek ‘het gezag" beledigd… maar de rechter sprak haar vrij! (Zie: La tristesse d’une mère). De rechter deugde! Niet het wetboek.

Daarnaast zou voor de rechtsprekenden, het gerecht, het O.M., onze wetgevende vertegenwoordiging de waarheid moeten gelden "dat het Recht nooit statisch is als een onveranderlijk stelsel van beschreven wetten" want de opvattingen daarover veranderen per minuut. Dat gaf ik ook in overweging dhr. D.S. Nada, griffier van de Vaste Kamercommissie voor Justitie die mijn klacht afhandelde. Ook hij bleek corrupt.

Hij zweeg.

Dus komen we terecht bij de opvattingen van de moraal en die van de humanitaire beginselen van de rechtsprekenden zoals die geëvolueerd zijn. Vrnl. sinds de Franse Revolutie.

Wordt men getoetst bij aantreding in zijn functie om recht te spreken over u?

Welnee!

Zij zijn wel aangesteld om over u te oordelen. Net als de ambtenarij, ofwel de 4e macht, criminelen kunnen zijn maar wel over u rechtspreken. Zo zal de werkelijke rechtspraak daar onder lijden.

Nu heb ik wat te vereffenen met de criminelen die dit doek ook zouden hebben geconfisqueerd volgens hun leugenachtige wetten. Sterker nog! Zij lieten zelfs geen enkele toetsing toe!

Ik zou ook vrijgesproken zijn, net als mijn moeder, door de rechter omdat de rechter besefte toen in 1946 dat de machthebber niet deugde! Hij paste het juiste Recht toe door het wetboek terzijde te leggen.

Daarom is de les uit dit verhaal:

Het wetboek is leeg! Slechts de machthebber van het moment bepaalt de interpretatie van de neergeschreven wetten. En is de machthebber corrupt? Kunt u het shaken!

Idem gebeurt dit op het internationale toneel.

Daarom speelt dit schilderij een belangrijke rol in m’n boek.

Opmerking.

Wil ik hier verandering in aanbrengen dien ik de berg naar Mohammed te brengen! Dat lukt alleen als u meehelpt. Ondertussen ziet u het labyrinth of het Tora-Tora gebergte waarin het Wetboek ligt.

Het volgende werk kondig ik aan:

"Teveel goud op z’n hoofd hebben". 

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.
 
 

"…Aanbod tot omkoping…" in beeld gebracht en…


… de criminelen hadden misschien wel gedacht dat ik ze dat zou doen…; een aanbod!

Niet dus!

Daarom onder uw aandacht gebracht het schilderij:

Afmeting: 150×140; olieverf/linnen
titel: ‘Aanbod tot omkoping’ – 1999.

Toelichting.

Meer een cartoon dan een schilderij. In één oogopslag ziet u uw God waaraan u ALLES hebt verpand op deze wereld. Ook al storten de gebouwen rond u in; u moordt rustig verder en offert uw kinderen op aan de Mutter Courages van Bertold Brecht!  

Het geld is belangrijker!

Nu kan men op miljoenen manieren de suprematie van mijn gelijk, dat u en iedereen omkoopbaar is, verkondigen en duidelijk maken doch u haalt slechts uw schouders daarover op en verklaart mij voor gek.

Dat ik zo’n groot doek opofferde en in die viezigheid schilderde… dat is waanzin zo concludeert u.

U ziet maar wat u ermee doet; of niet.

Ik heb tenslotte niets met uw ziel te maken.

Bovendien… zo wordt gezegd… "die bestaat helemaal niet!"

Het volgende werk dat ik hierbij aankondig wordt het verhaal (en dat van mijn boek) voor u nog moeilijker want de titel daarvan luidt:

"The search of the empty Lawbook" en u voelt de bui al hangen… Ook daar kunt u dus beter maar geen kennis van nemen… Vanwege uw zielenrust….
Zullen we maar zeggen.

Namens de Duivel teken ik.  Met vriendelijke groet!

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.
 
 

"…Boek, het schouwtoneel…" in beeld gebracht en…


…ook de cultuurbarbaren die vooraan staan maken er deel van uit. Ook dit werk zou zijn opgeladen op 19 juni j.l. als ik HET TONEEL niet verduisterd had…!

Afmeting: 70×60; olieverf/linnen
titel: ‘Boek, het schouwtoneel’

Toelichting.

Het is en blijft een willekeurige keuze om van de miljoenen voorstellingen op het toneel, het schouwtoneel van de wereld, te kiezen en wel dat van Shakespeare en van Joost van den Vondel die dichtte.. "dat eenieder krijgt zijn deel, de ene veel, de andere slechts een pijp kaneel.."

Ziet u zich staan in de massa? Of staat u bij de toneelspelers op het toneel omdat u meent dat u iets van belang het volk te tonen zou hebben?

Rembrandt zou het goed gevonden hebben. MIJN TONEEL! 

Ik aarzel om het volgende werk aan te kondigen want door de veelheid van alles dat u getoond wordt raakt u de beoordeling kwijt. Het wordt teveel! U kunt mij niet meer rubriceren.

Maar ik ga u aankondigen het volgende doek dat is getiteld "Aanbod tot omkoping!" hetgeen zoals u zult begrijpen komt uit de serie van de maatschappijkritische werken want men tracht u bij voortduring om te kopen.

Daarna volgen nog vele verhalen… Meer en meer want die wil men horen op het toneel van de wereld.  

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.
 
 

"…Het Licht…" in beeld gebracht en…


…en zeker zouden de cultuurbarbaren ook HET LICHT, hun Licht… hebben opgeladen als ik  – God betere ‘t… – HET LICHT NIET VERDUISTERD ZOU HEBBEN!!!!

Afmeting; 70×60; olieverf/linnen
Titel: Het Licht

Toelichting.

Ik begrijp dit doek, dit schilderij zelf niet! Dus alle zieners en profeten die zeggen mijzelve beter te begrijpen dan ikzelf… kunnen nu aan de slag met hun duidingen en hun profetieën.

Ik lach erom.

Dat neemt niet weg dat ik ondertussen denk..

Dit doek zet alles weer op losse schroeven van hun eerdere duidingen – en die je vervloekt hebt  – omdat ze je in hun hok willen passen en persen.. en daarom heeft de Geest – die je is toegedaan – besloten het hele domme volk in het ongewisse te laten met de duiding van dit werk.

Het Licht.

Nu heb ik, beste lezers, bovenstaande uitleg ook maar doorgekregen en ik weet niet of u meent er een touw aan te kunnen vastknopen…

Anders dan dat ik hierbij al aankondig een nieuw werk met de titel:

"..Boek, het schouwtoneel.." En dan pas gaan al uw registers open!

"…Hahahahaha…!!"*)

Deze laatste overwinningskreet werd mij aangereikt door de Duivel dus die kunt u schrappen!  

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.
 
 

"…MITHRAS…." in beeld gebracht en…


…ook dit werk zou door de criminelen en cultuurbarbaren niet begrepen zijn; vandaar dat het verduisterd moest worden. In afwachting van betere tijden….

Afmeting: 110×130; olieverf/linnen
titel: MITHRAS

Toelichting.

Ook dit werk ontstond in 1999. De tijd wordt erin gevangen en het werd gemaakt meer dan ooit terwijl ik toeschouwer was van de Tijd.

De basis is de man, de stier en de vrouw. Gevangen in het tijdslabyrinth door die slinger; een fragiele slinger die alleen boven het silhouet van de vrouw wordt onderbroken. De slinger in en van de Tijd. Met mijn kop los en afgebroken in de Tijd erboven. Ach… men komt toe aan allerlei verklaringen van wat niet goed begrepen wordt als je toeschouwer bent van De Tijd en je die wilt verklaren.

Het doek schiep zichzelf. Veel meer wil en kan ik er niet over zeggen dan dat het het enige werk is van de naamgeving van alle schilderijen.

Tenslotte zo zou men ook kunnen stellen dient De Tijd zijn verantwoording te nemen en rekenschap te geven over de geschiedschrijving. Men is er ’n onderdeel van. Nu. Zo blijkt. En zal worden geoordeeld.

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.