Villa Mithras

De boze man

Tag archief: lawbook

"..The search of the empty Lawbook.." in beeld gebracht en…


…zeker zouden de criminelen ook geen boodschap gehad hebben aan de zoektocht en de betekenis van dit schilderij. Want herinnert u zich nog… "het aanbod tot omkoping"?

Afmeting 180×200; olieverf/linnen
titel: The search of the empty Lawbook
(zie ook: boek)

Toelichting

Dit werk uit 1999 vertolkt de zoek- en dwaaltocht naar HET WETBOEK. Uiteraard in relatie met de teksten daarin die de mensheid houvast zouden moeten geven bij hun oordelen.

Dit blijkt een leugen. 

De zoek- en dwaaltocht verliest zich in de krochten en gebergten die u ziet. Ja! Wel met een paar grote toortsen die met hun walmen HET RECHT verduisteren. Dit doek is in een trance geschilderd.

Want… beste toeschouwer! Het laat zien uw ondergang wanneer u zich baseert op de wetboeken die leeg zijn want de uitleg en de interpretatie van de wetteksten worden beheerd en behandeld door de criminelen die tevens de machthebbers zijn!

Wat denkt u dat de uitkomst zal zijn van hun oordelen? 

Het wetboek is leeg!

Eindeloos vaak heb ik met ergernis de discussies aangehoord (ook hier op dit Vkblog, zoals van @Mihai) en van al diegenen die er vanuit gaan dat er Recht zou zijn omdat dat Recht in wetboeken zou staan beschreven!

Hoe dom en achterlijk een dergelijk standpunt is!

Zou mijn moeder zijn vrijgesproken in 1946? Ze had immers volgens het wetboek ‘het gezag" beledigd… maar de rechter sprak haar vrij! (Zie: La tristesse d’une mère). De rechter deugde! Niet het wetboek.

Daarnaast zou voor de rechtsprekenden, het gerecht, het O.M., onze wetgevende vertegenwoordiging de waarheid moeten gelden "dat het Recht nooit statisch is als een onveranderlijk stelsel van beschreven wetten" want de opvattingen daarover veranderen per minuut. Dat gaf ik ook in overweging dhr. D.S. Nada, griffier van de Vaste Kamercommissie voor Justitie die mijn klacht afhandelde. Ook hij bleek corrupt.

Hij zweeg.

Dus komen we terecht bij de opvattingen van de moraal en die van de humanitaire beginselen van de rechtsprekenden zoals die geëvolueerd zijn. Vrnl. sinds de Franse Revolutie.

Wordt men getoetst bij aantreding in zijn functie om recht te spreken over u?

Welnee!

Zij zijn wel aangesteld om over u te oordelen. Net als de ambtenarij, ofwel de 4e macht, criminelen kunnen zijn maar wel over u rechtspreken. Zo zal de werkelijke rechtspraak daar onder lijden.

Nu heb ik wat te vereffenen met de criminelen die dit doek ook zouden hebben geconfisqueerd volgens hun leugenachtige wetten. Sterker nog! Zij lieten zelfs geen enkele toetsing toe!

Ik zou ook vrijgesproken zijn, net als mijn moeder, door de rechter omdat de rechter besefte toen in 1946 dat de machthebber niet deugde! Hij paste het juiste Recht toe door het wetboek terzijde te leggen.

Daarom is de les uit dit verhaal:

Het wetboek is leeg! Slechts de machthebber van het moment bepaalt de interpretatie van de neergeschreven wetten. En is de machthebber corrupt? Kunt u het shaken!

Idem gebeurt dit op het internationale toneel.

Daarom speelt dit schilderij een belangrijke rol in m’n boek.

Opmerking.

Wil ik hier verandering in aanbrengen dien ik de berg naar Mohammed te brengen! Dat lukt alleen als u meehelpt. Ondertussen ziet u het labyrinth of het Tora-Tora gebergte waarin het Wetboek ligt.

Het volgende werk kondig ik aan:

"Teveel goud op z’n hoofd hebben". 

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.