Villa Mithras

De boze man

Tag archief: onrecht

"…het Perspectief…" in beeld gebracht en…

.
..zeker zouden de criminelen en cultuurbarbaren dit doek ook op 19 juni j.l. hebben opgeladen… terwijl ze hun perspectief dan zouden opladen… de domoren!

Toelichting.

Je moet niet overduidelijke schilderijen toelichten met overbodige teksten… Zo wordt wel gezegd. 

Men heeft ook de opvatting dat… "er soms iets te raden moet overblijven" waardoor het "mysterieuze", "de Kunst", ook wordt gediend.  En dan niet door overbodige teksten. Die halen de magie weg.

Indien immers eenieder zou zeggen: "Ja..! Dit is geen kunst, dat kan ik ook!" Na het lezen van de tekst… is de betovering verbroken. Ja. Dat is zo.

Waarom dan toch in een soort overbrugging dit schilderij?

Ik laat u aankijken tegen uw perspectief! Voor sommigen is dat die muur… maar voor sommigen ook de wereld die ernaast ligt.

"Ja! Dat zie ik ook wel!"  Zult u zeggen…

Nou neemt u van mij aan dat grosso modo het merendeel slechts tegen hun eigen ‘muur’ aankijkt!

Vandaar toch een paar dagen "in beeld gebracht uw muur!" Totdat u met mij van mening bent dat er nog een wereld naast ligt.

En… totdat het volgende schilderij getoond zal worden van de Mithrascollectie.

We gaan dan éénmalig in de richting van de abstracte werken en dan krijgt u ook een neutraal werk te zien. Dat wil zeggen "neutraal" in die zin dat het geen "boodschap" heeft…

Veel plezier met uw Muur ondertussen….; of niet.  

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.
.
.

"…De Vrucht van de Aarde…" in beeld gebracht en…


…de criminelen zouden dit werk ook zeker blindelings hebben opgeladen op 19 juni jongstleden want het was eerder door hen in beslag genomen!

Toelichting bij dit schilderij.

Het ontstond in 1999. Het doek meet 70 x 60 cm. Olieverf op linnen. Titel:  "Vrucht van de Aarde".

Het was blijkbaar een worsteling om het te maken want er zitten vele lagen verf onder de laatste afbeelding. Er ontstaat daardoor diepte. 

Ik word eraan herinnerd – 10 jaar na dato –  door de steeds pregnanter wordende reflectie van de mens op het fenomeen: "Vrucht van de Aarde" in relatie met die Aarde.

Goegelt u de titel van het schilderij  volgen er Bijbelse en Liturgische verwijzingen naar de Joods-Christelijke oorsprong. De Joodse godsdienst spreekt van Bechorot – een dankzegging aan God of Jahwe. 

Maar ik gaf er een totaal andere uitleg aan. De Aarde is dan de onderworpen aan de mens en die het primaat voert.

Het zal Wilders allemaal wel interesseren!

Waar het mij om ging in 1999 was dat zonder de Bijbelse dan wel andere religieuze claims dit werk dan ook in mijn ogen diende te worden vertaald als:

"Vrucht van de Aarde"

met of zonder een Goddelijke inspiratie doch slechts verwijzend naar de menselijke oorsprong en de bewijsvoering.  De ware agnosticus gaat zich ook niet verdiepen in de vragen omtrent het creationisme dan wel die van het evolutionisme. Het doet niet ter zake!

De "opdracht" luidde in 1999: maak een schilderij dat het primaat van de mens – en diens heerschappij over de planeet – vertolkt en in beeld brengt.

Welnu:

U ziet dat vanaf de denkbeeldige Noordpool – en waar de foetus in de Moeder Aarde ligt – er een sterke en dominerende NAVELSTRENG loopt naar de Zuidpool. Tussen de continenten door van Noord- en Zuid-Amerika links en Afrika en het Europese-Aziatische continent aan de andere kant, loopt dwars door de Atlantische oceaan die navelstreng.

Ik herinner me dat ik die navelstreng dominant en plastisch moest schilderen. Dat glibberige van die navelstreng kunt u beter zien op het schilderij dan op de foto, de afbeelding.

Voor de rest associeert dit werk voor mij aan de Emblemata in boeken uit de Middeleeuwen. Monniken die aan het begin van een nieuw hoofdstuk hun kunsten lieten zien.

Het roept bij mij althans die associatie op.

Wat u ervan vindt… verneem ik graag nader…

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithras collectie, zie het infoblok rechts: de Mithras collectie.
 
ps
Ik verzoek @Aad.. wel even dit blog te ‘linken’ bij zijn eerdere blogs over: de overbevolking – de mensheid – de toekomst. (Voor zover er daar een idee over is).
.
.
 

"…Het Schilderij…" in beeld gebracht en…


….zeker zouden de cultuurbarbaren dit ook opgeladen hebben op 19 juni jongstleden als ik het had laten hangen want het was ook door hen eerder ‘in beslag genomen". 

Het werd gered… door "de verduistering".

Toelichting voor dit schilderij.

Het is getiteld: HET SCHILDERIJ.

Bij de gestelde opgave om 48 doeken te maken sta je dan tegenover weer een leeg doek dat overwonnen moet worden. De afmeting is 70 x 60 cm. Het lege doek is als een onbeschreven blad als dat van de componist of van de auteur.
Aangezien ik zo snel mogelijk door de gehele opgave van 48 schilderijen heen wilde – met de minste inspanning overigens… want ik verwerp al honend al die kunstenaars die menen dat alleen met veel bloed en tranen een "kunstwerk" geconcipiëerd zou kunnen worden…. besloot ik dus een aanval op het lege doek met dit keer een strategie en tegen de meest minimale inspanningen.

Wat is er dan nodig? Ik wil niet zo ver gaan als Karel Appel die ooit zei: "dit schilderij had ik al gedacht dus hoefde ik het eigenlijk niet meer te maken!" Dat is wel de meest ultieme luiheid. Nee. Ik besloot het volgende:

a) het moest verbeelden: het ultieme schilderij

b) de gehele kleurschakering moet je dan VOORAF op je netvlies hebben als je het wilt gaan maken

c) je zet dan de benodigdheden klaar… en je begint eraan.

Welnu:

Ziehier het resultaat naar mijn idee van HET ultieme Schilderij. Ik schilderde eigenlijk een soort spiegel van het Schilderij dat zich reflecteert. De kleuren had ik vooraf geselecteerd. Napolitaans geel met dat zwart en blauw plus natuurlijk de lijst er omheen zouden het DEFINITIEVE SCHILDERIJ opleveren dat ik in gedachten had. Sommigen zien er ook een vrouw in gespiegeld… maar ook zij is bijzaak!

Binnen 1 kwartier had ik dan ook, als een razende werkend, dit werkje geklaard en ‘af’… waarbij mij het geen moer interesseerde of het geappreciëerd zou worden of niet.

Ben benieuwd wat u ervan vindt. Ook idem ter zake de vraag of mijn uitgangspunten verdedigbaar zijn.

Want ik refereer nu even aan Fred van der Wal’s laatste comment op het vorige doek waarbij hij de motivaties van de schilder belangrijker vond dan een technische uitvoering en ik hem daarin gelijk gaf.

Niettegenstaande en het behoud van het eigen beoordelingsvermogen.

Daarom: zie hierna: HET SCHILDERIJ als u denkt aan een willekeurig schilderij dat daarvoor zou kunnen dienen als…HET SCHILDERIJ.

De barbaren hebben het niet in beslag genomen maar ik vraag me wel af wanneer ik het weer publiek kan tonen? Dan moet ik wel die juridische veldslag winnen…

Groet! Vrienden…

Hier terug te lezen in deze ‘feuilleton’:
05/07/09: Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!
09/07/09: "De_boze_man" wordt het zat! En schiet "Mista_Dommer" plat!
14/07/09: "…De Vuurvogel…." Gered uit de klauwen van..
16/07/09: "..La_tristesse d’une mère.." ook gered uit de klauwen van..
21/07/09: "..Het vermeende Lot.." in beeld gebracht en..
23/07/09: "…Der_blaue_Engel…" in beeld gebracht en..
 
Eerdere artikelen verschenen in www.vechtkronkels.nl:
07/06/09: "De boze man"
25/06/09: "De boze man" (vervolg)
.
.

"De boze man" wordt het zat! En schiet 'Mista Dommer' plat!

Men zal het mij niet euvel duiden! Men neme in arren moede dan maar het Recht in eigen hand en dan schakel ik in ‘de Italianen’ en de ‘Joego’s’ in als je bent vastgelopen in het juridische moeras. 

Bekijkt u weer even die cartoon van die onnavolgbare kunstenaar Hans Rijpma. U ziet daarop een wegvluchtende "Mista Dommer" (op zijn fiets! = Piet Hein Donner) maar gelukkig verhindert Luigi Scalfero die ontsnappingspoging door z’n banden lek te schieten…

(Nog veel meer tekeningen en verhalen in de nog uit te brengen geïllustreerde bundel van Hans Rijpma en mij…) 

Geniet u ondertussen van dit bijpassende verhaal dat ik eerder schreef. En denkt u erom dat gaat ook onverminderd over m’n boosheid. Dat ik een ludieke invalshoek kies en neem doet daar niks vanaf..

Dus als intermezzo in mijn strijd voor het Recht neemt u kennis van het feit dat ik "de maffia" inschakel als Het Recht te lang op z’n beloop wordt gelaten. In die geïllustreerde bundel wordt ‘Mista Dommer’ dan ook door de Italianen opgebracht terwijl ik met Cesare en Antonio premier Balkenende in zijn Torentje in bedwang hou.. ‘Mista Dommer’ wordt dan op een stoel gekwakt… en Luigi dreigt met het e.e.a. dat "anders z’n kop eraf gaat als hij niet…" Enfin u leest het later maar…

IK BEN HET ZAT !
was getekend: de boze man!

En u kunt uw gram kwijt over: "eigen richting"
en… "woede".

Ondertussen loopt dat proces tegen de milieucriminelen op het andere front er gewoon tussendoor; dat begrijpt u. Maar dat leest u wel op het Internet. Door slechts gewoon: de boze man via Google in te typen. Misschien zet ik dit verhaal er nog wel bij… want IK BEN NOG STEEDS RAZEND…

Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!

Beste lezers van Vkblogs. Hoewel volstrekt onwennig zal ik na A gezegd te hebben nu ook B moeten laten volgen en alles dankzij Vkblogger Aad Verbaast. Zonder zijn hulp zou ik er nooit aan begonnen zijn. Velen die mij gekritiseerd hebben in het verleden "zelf geen Vkblog te hebben" kunnen dat nu ook vergeten. Goed!

Aangezien ik verder het liefst zo weinig mogelijk tijd wil verliezen gooi ik u onmiddellijk in het diepe met de navolgende mail En waarover ik later uitleg geef. De info via die link is de bron van alle kwaad. Als volgt:

—– Original Message —–
From: villamithras@planet.nl
To: bureaupm-paul = Milieuwethouder in het College namens GroenLinks…
Sent: Sunday, May 31, 2009 11:21 AM
Subject: Fw: t.k.n.

aanvullend… zie hierna.

(en nu maar taxeren met vergelijkbare objecten in de buurt !!!! )

zie: www.sdnl.nl/storten.htm

Groet! JB
 ——————————–

Hierboven staat de kern van een conflict dat vele Nederlanders hebben. Alles tengevolge van een criminele overheid die liever de burger, het individu, laat opdraaien voor haar criminaliteit uit het verleden. 

Opmerking: die genoemde wethouder Paul Schröder in de email is eigenlijk (ooit) een vriend van me geweest "met wie ik samen pamfletten heb staan uitdelen…  maar ook hij zegt: "dat hij er niks aan kan doen…!"

En dat betwijfel ik.

Enfin het startschot is gegeven en ik kom later terug met aanvullende info. Vooralsnog staat het hele dossier ook te lezen op http://www.vechtkronkels.nl (zie de links hieronder)
Ook via Google en ‘de boze man’ kunt u mijn verslag vinden op het internet.

De voorlopige slogan luidt: Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!

Dit wordt een feuilleton over verschillende afleveringen en die feuilleton loopt parallel met de feitelijke ontwikkelingen van het proces in het land. "Rijk", "Provincie" en "Gemeente" zijn er mee bezig idem al onze rechtsinstellingen.  

Voorlopig zeg ik tegen u: "Shoot!" Als u vragen hebt dan wel comments. Tot later voor meer…

Jan Bouma.

Eerdere artikelen verschenen in www.vechtkronkels.nl:
07 juni 2009: "De boze man"
25 juni 2009: "De boze man" (vervolg)