Villa Mithras

De boze man

Tag archief: overbevolking

"…De Vrucht van de Aarde…" in beeld gebracht en…


…de criminelen zouden dit werk ook zeker blindelings hebben opgeladen op 19 juni jongstleden want het was eerder door hen in beslag genomen!

Toelichting bij dit schilderij.

Het ontstond in 1999. Het doek meet 70 x 60 cm. Olieverf op linnen. Titel:  "Vrucht van de Aarde".

Het was blijkbaar een worsteling om het te maken want er zitten vele lagen verf onder de laatste afbeelding. Er ontstaat daardoor diepte. 

Ik word eraan herinnerd – 10 jaar na dato –  door de steeds pregnanter wordende reflectie van de mens op het fenomeen: "Vrucht van de Aarde" in relatie met die Aarde.

Goegelt u de titel van het schilderij  volgen er Bijbelse en Liturgische verwijzingen naar de Joods-Christelijke oorsprong. De Joodse godsdienst spreekt van Bechorot – een dankzegging aan God of Jahwe. 

Maar ik gaf er een totaal andere uitleg aan. De Aarde is dan de onderworpen aan de mens en die het primaat voert.

Het zal Wilders allemaal wel interesseren!

Waar het mij om ging in 1999 was dat zonder de Bijbelse dan wel andere religieuze claims dit werk dan ook in mijn ogen diende te worden vertaald als:

"Vrucht van de Aarde"

met of zonder een Goddelijke inspiratie doch slechts verwijzend naar de menselijke oorsprong en de bewijsvoering.  De ware agnosticus gaat zich ook niet verdiepen in de vragen omtrent het creationisme dan wel die van het evolutionisme. Het doet niet ter zake!

De "opdracht" luidde in 1999: maak een schilderij dat het primaat van de mens – en diens heerschappij over de planeet – vertolkt en in beeld brengt.

Welnu:

U ziet dat vanaf de denkbeeldige Noordpool – en waar de foetus in de Moeder Aarde ligt – er een sterke en dominerende NAVELSTRENG loopt naar de Zuidpool. Tussen de continenten door van Noord- en Zuid-Amerika links en Afrika en het Europese-Aziatische continent aan de andere kant, loopt dwars door de Atlantische oceaan die navelstreng.

Ik herinner me dat ik die navelstreng dominant en plastisch moest schilderen. Dat glibberige van die navelstreng kunt u beter zien op het schilderij dan op de foto, de afbeelding.

Voor de rest associeert dit werk voor mij aan de Emblemata in boeken uit de Middeleeuwen. Monniken die aan het begin van een nieuw hoofdstuk hun kunsten lieten zien.

Het roept bij mij althans die associatie op.

Wat u ervan vindt… verneem ik graag nader…

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithras collectie, zie het infoblok rechts: de Mithras collectie.
 
ps
Ik verzoek @Aad.. wel even dit blog te ‘linken’ bij zijn eerdere blogs over: de overbevolking – de mensheid – de toekomst. (Voor zover er daar een idee over is).
.
.
 

"…Der blaue Engel…" in beeld gebracht en…


..misschien moet ik wel zeggen dankzij de milieucriminelen en de cultuurbarbaren ook onder uw aandacht gebracht… Het doek was niet "in beslag genomen".

Toelichting.

Wat is het bijzondere aan dit schilderij? Om te beginnen was dat de oorsprong ervan, de opdracht. Ik kreeg in 1999 de ingeving, de melding, of hoe het u ook noemen wilt, door dat ik (letterlijk) een mooie blauwe jurk zou moeten gaan  schilderen. "Schilder nou eens een mooie blauwe jurk!" Ik herinner me dat. 

De blauwe jurk ontstond toen maar "vanzelf" werd het een veel uitgebreider verhaal. Geenszins was er voor mij toen de titel en betekenis duidelijk die ik er later aan moest geven. "Der blaue Engel…",  naar het boek van Heinrich Mann (broer van Thomas) en de verfilming daarvan, was opnieuw gemaakt…!

Toen "de blauwe jurk" geschilderd was werd automatisch en vanzelf de rest erbij geschilderd. U kent het verhaal. De film werd in 1930 uitgebracht met Marlene Dietrich in de hoofdrol en die daarin zingt haar bekendste lied: "Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt.." Zij vernedert als superieure en verleidelijke vrouw de arme professor Unrat die op onderzoek uitgaat; etc. Op youtube.com is voldoende info. te vinden en ik geef hierbij ook nog een link: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Blue_Angel

Het schilderij is in primaire kleuren geschilderd en het is duidelijk dat Der blaue Engel zowel "de olifant" als de arme naakte man op de grond volledig onder banjert met haar zelfs gekromde pumps… Dat tafereel roept natuurlijk vragen op. Men vraagt mij wel eens "ben jij dat daar liggend op de grond?" En dan moet ik dat altijd ontkennen dat ik dat niet ben. Hetgeen niet weg neemt dat ik misschien toch ook wel een bijzondere relatie heb met vrouwen. Ik bezie ze toch als "misterieus". Feit is dat zonder de vrouwen ik zeer veel niet zou hebben gerealiseerd. Toch noem ik ze liefkozend (maar misschien ook uit oogpunt van mijn verdediging) "Kruimeltjes" in m’n boek.

De langste periode dat ik ooit met eentje verkeerde was 3 jaar.

Hoe dan ook:  de vragen blijven aan de vrouwen of zij zich kunnen vinden in mijn (voorlopige) conclusie dat..:  "de dames toch over de wereld  regeren inclusief de mannetjes en de dieren?"

Volgens Carl Jung sublimeert de man de vrouw volgens de ‘anima’ en de vrouw de ‘animus’; of zoiets. Een expert is misschien hier wel @Ina Dijstelberge – zij zag trouwens het doek even snel toen ze bij me was.

Nog een vreemde toevoeging. Vanochtend, ja vandaag dus 23 juli 2009,  kreeg ik een merkwaardige mededeling: ik moest de ‘L’oeufs van Van der Laan’ hierbij noemen. Of het hier gaat om de "eitjes" van minister Van der Laan die hij zou moeten bevruchten is me niet helemaal duidelijk maar de mededeling was nogal dringend.. dus voldoe ik eraan.

Ik heb begrepen dat Van der Laan de bevolkingsafname moet gaan bestrijden… En ja… daarbij kan hij z’n zaadjes voor de eitjes niet missen natuurlijk…!  Marlene banjert echter over z’n hele hebben en houwen heen zo te zien op het doek van… "Der blaue Engel…!"

De afmetingen zijn 180 x 90 cm. Eigenlijk een lastige maat om "alles erop te krijgen".

Ben benieuwd naar uw reacties.

Opmerking:

Dit doek was opgehangen in het geheime gedeelte in de kelder waar elke woensdagavond de vrouwen vergaderen van de Mithrasstudieclub. En over het fenomeen "Mithras" heb ik u al vaker verteld dat is gewoon een metaforische aanduiding voor "mijn geweten" en "waarheidsvinding" zonder de esoterische humbug waar de mannetjes voorstander van zijn; vrouwen zijn daar toch te nuchter voor…

Maar ik kon moeilijk "waarheidsvinding" en/of "geweten" op de gevel van Mithras zetten. Dus vandaar de metafoor van de oude Perzische Zonnegod van Waarheid en Licht…  
Zie pagina 14 van uw boek.

Hier terug te lezen in deze ‘feuilleton’:
05/07/09: Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!
09/07/09: "De_boze_man" wordt het zat! En schiet "Mista_Dommer" plat!
14/07/09: "…De Vuurvogel…." Gered uit de klauwen van..
16/07/09: "..La_tristesse d’une mère.." ook gered uit de klauwen van..
21/07/09: "..Het vermeende Lot.." in beeld gebracht en..
 
 
Eerdere artikelen verschenen in www.vechtkronkels.nl:
07/06/09: "De boze man"
25/06/09: "De boze man" (vervolg)
.
.