Villa Mithras

De boze man

Tag archief: perspectief

"…het Perspectief…" in beeld gebracht en…

.
..zeker zouden de criminelen en cultuurbarbaren dit doek ook op 19 juni j.l. hebben opgeladen… terwijl ze hun perspectief dan zouden opladen… de domoren!

Toelichting.

Je moet niet overduidelijke schilderijen toelichten met overbodige teksten… Zo wordt wel gezegd. 

Men heeft ook de opvatting dat… "er soms iets te raden moet overblijven" waardoor het "mysterieuze", "de Kunst", ook wordt gediend.  En dan niet door overbodige teksten. Die halen de magie weg.

Indien immers eenieder zou zeggen: "Ja..! Dit is geen kunst, dat kan ik ook!" Na het lezen van de tekst… is de betovering verbroken. Ja. Dat is zo.

Waarom dan toch in een soort overbrugging dit schilderij?

Ik laat u aankijken tegen uw perspectief! Voor sommigen is dat die muur… maar voor sommigen ook de wereld die ernaast ligt.

"Ja! Dat zie ik ook wel!"  Zult u zeggen…

Nou neemt u van mij aan dat grosso modo het merendeel slechts tegen hun eigen ‘muur’ aankijkt!

Vandaar toch een paar dagen "in beeld gebracht uw muur!" Totdat u met mij van mening bent dat er nog een wereld naast ligt.

En… totdat het volgende schilderij getoond zal worden van de Mithrascollectie.

We gaan dan éénmalig in de richting van de abstracte werken en dan krijgt u ook een neutraal werk te zien. Dat wil zeggen "neutraal" in die zin dat het geen "boodschap" heeft…

Veel plezier met uw Muur ondertussen….; of niet.  

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.
.
.