Villa Mithras

De boze man

Tag archief: tristesse

"..La tristesse d'une mère…" ook gered uit de klauwen van…


….de milieucriminelen en de cultuurbarbaren van Maarssen die op 19 juni j.l. trachtten – zonder gerechtelijke toetsing – hun waanzinnige WOZ-aanslagen te incasseren.

Toelichting.

Hoewel ik bij elk schilderij wel een verhaal kan schrijven over de achtergrond en het hoe en het waarom hoeft dat nauwelijks bij dit doek. Dat spreekt voor zich. En ik kan dat ook niet aanschouwen zonder dat ik volschiet in tranen. Het is alsof zij de wereld omvat en in haar universele smart beziet. Ze maakte ook veel mee. Mijn vader stierf veel te vroeg; hij werd slechts 61 jaar. Mijn oudste broer kreeg zij thuis uit Italië en die vermoord was door de maffia.

Het is nu nog het enige doek dat bovengronds in Villa Mithras hangt..
Ja… dat ik heb durven terughangen want de vervloekte criminelen grepen net mis toen ze het "in beslag wilden nemen!"
Ik zag ze komen… en ik griste net op tijd van de muur het dierbare portret dat ik uit m’n hoofd schilderde…
 
Zoals ze hier staat afgebeeld zo was ze. Tot op hoge leeftijd, ze werd 83 jaar en leefde van 1914 – 1998. Toen ze stierf had ze nog niet één grijze haar; en daar was ze dan wel ’n beetje trots op. Zij is voor mij de bron en het voorbeeld. Logisch ze was m’n moeder. En zij gaf me mee het besef van de waardigheid en het respect voor het leven dat elk mens toekomt.
Zij heet… – en zo staat ze ook in m’n boek vermeld –  Mevrouw Maria A. Lenssinck-Bouma. Haar meisjesnaam liet ik voorop staan.
Het doek meet slechts 70×60 cm. Alleen met mij deelt ze, zoals gezegd, nu de gehele begane grond van Villa Mithras waar anders nog 21 schilderijen hangen. 

Ze kijkt me aan als ik haar voorbij loop… MAAR IK WEET GODVERDOMME ZEKER dat ze me zou hebben gesteund in mijn strijd tegen de overheidscriminelen… en de cultuurbarbaren!

En of het zo voorbeschikt is, laat ik nu volgen mijn hommage aan haar met het navolgende fragment, en dat ik schreef voorin m’n boek:  

 
LA TRISTESSE D’UNE MÈRE…           
 
Opdat zij zal leven tot in eeuwigheid!

Op donderdag 8 augustus 2002 schreef ik aan J.L. Heldring (NRC Handelsblad) een comment en wel het volgende: 

Spaarzaam, heel spaarzaam werd er bij ons thuis over de oorlog gesproken, en ze moet van mij in verwachting geweest zijn toen het gebeurde. Nu ik eraan terugdenk, dankzij Heldrings opgeroepen reminiscenties, verklaart het wel iets. Pal na afloop van de oorlog werden ‘de fouten’, zoals NSB’ers, onder toezicht van ‘de goeden’ (er waren ineens veel BS’ers) bij ons tewerkgesteld. Die tewerkstelling gebeurde ongevraagd en massaal want er waren kennelijk veel ‘fouten’. Elk denkbaar karwei (dwangarbeid) moesten zij als een vorm van straf verrichten. Nu was er een onwillige, of eentje die extra gestraft moest worden want hij werd onder bewaking in de brandende zon gezet. Toen werd het haar teveel en is ze naar buiten gestormd: "JULLIE ZIJN GODVERDOMME NET ZO ERG ALS DE MOFFEN!" Ze is wegens die schandelijke schoffering van het Binnenlandse Gezag voor het Gerecht gedaagd en moest helemaal (vanuit Breukelen) naar Den Haag voor de rechtszitting.

De rechter sprak haar vrij!

Nu denk je weleens aan Guantanamo Bay in Cuba en citaten in de krant.

Ik draag voorgaand  bericht op aan de criminelen die op 19 juni zich vergrepen zonder gerechtelijke toetsing aan m’n vleugel en de schilderijen van de Mithrascollectie. Ik zou me van kant gemaakt hebben als ze met hun vieze klauwen ook nog het portret van m’n moeder hadden bezoedeld.

Gelukkig is dat  niet zo ALHOEWEL in mijn geval DE RECHTER NOG MOET SPREKEN OVER HUN LAFFE OVERVAL. En dat oordeel proberen ze met man en macht te verijdelen. Zich beroepend zogenaamd op "rechtsverwerking" terwijl ik ze ook daarop verpletterde! Zie het dossier.

De strijd zal worden voortgezet maar ik vraag me wel af…. WIE ER VOORBIJ KAN LOPEN AAN DAT PORTRET VAN M’N MOEDER!

Zonder voor je zelf dan te weten het antwoord op de vraag: "deug ik?" Zij geeft het antwoord. Kijkt u goed!

Tot later voor meer…  Groet! JB 

Hier terug te lezen in deze ‘feuilleton’:
05/07/09: Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!
09/07/09: "De_boze_man" wordt het zat! En schiet "Mista_Dommer" plat!
14/07/09: "…De Vuurvogel…." Gered uit de klauwen van..

Eerdere artikelen verschenen in www.vechtkronkels.nl:
07/06/09: "De boze man"
25/06/09: "De boze man" (vervolg)
.
.