Villa Mithras

De boze man

Tag archief: vechtkronkels

"…Het Schilderij…" in beeld gebracht en…


….zeker zouden de cultuurbarbaren dit ook opgeladen hebben op 19 juni jongstleden als ik het had laten hangen want het was ook door hen eerder ‘in beslag genomen". 

Het werd gered… door "de verduistering".

Toelichting voor dit schilderij.

Het is getiteld: HET SCHILDERIJ.

Bij de gestelde opgave om 48 doeken te maken sta je dan tegenover weer een leeg doek dat overwonnen moet worden. De afmeting is 70 x 60 cm. Het lege doek is als een onbeschreven blad als dat van de componist of van de auteur.
Aangezien ik zo snel mogelijk door de gehele opgave van 48 schilderijen heen wilde – met de minste inspanning overigens… want ik verwerp al honend al die kunstenaars die menen dat alleen met veel bloed en tranen een "kunstwerk" geconcipiëerd zou kunnen worden…. besloot ik dus een aanval op het lege doek met dit keer een strategie en tegen de meest minimale inspanningen.

Wat is er dan nodig? Ik wil niet zo ver gaan als Karel Appel die ooit zei: "dit schilderij had ik al gedacht dus hoefde ik het eigenlijk niet meer te maken!" Dat is wel de meest ultieme luiheid. Nee. Ik besloot het volgende:

a) het moest verbeelden: het ultieme schilderij

b) de gehele kleurschakering moet je dan VOORAF op je netvlies hebben als je het wilt gaan maken

c) je zet dan de benodigdheden klaar… en je begint eraan.

Welnu:

Ziehier het resultaat naar mijn idee van HET ultieme Schilderij. Ik schilderde eigenlijk een soort spiegel van het Schilderij dat zich reflecteert. De kleuren had ik vooraf geselecteerd. Napolitaans geel met dat zwart en blauw plus natuurlijk de lijst er omheen zouden het DEFINITIEVE SCHILDERIJ opleveren dat ik in gedachten had. Sommigen zien er ook een vrouw in gespiegeld… maar ook zij is bijzaak!

Binnen 1 kwartier had ik dan ook, als een razende werkend, dit werkje geklaard en ‘af’… waarbij mij het geen moer interesseerde of het geappreciëerd zou worden of niet.

Ben benieuwd wat u ervan vindt. Ook idem ter zake de vraag of mijn uitgangspunten verdedigbaar zijn.

Want ik refereer nu even aan Fred van der Wal’s laatste comment op het vorige doek waarbij hij de motivaties van de schilder belangrijker vond dan een technische uitvoering en ik hem daarin gelijk gaf.

Niettegenstaande en het behoud van het eigen beoordelingsvermogen.

Daarom: zie hierna: HET SCHILDERIJ als u denkt aan een willekeurig schilderij dat daarvoor zou kunnen dienen als…HET SCHILDERIJ.

De barbaren hebben het niet in beslag genomen maar ik vraag me wel af wanneer ik het weer publiek kan tonen? Dan moet ik wel die juridische veldslag winnen…

Groet! Vrienden…

Hier terug te lezen in deze ‘feuilleton’:
05/07/09: Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!
09/07/09: "De_boze_man" wordt het zat! En schiet "Mista_Dommer" plat!
14/07/09: "…De Vuurvogel…." Gered uit de klauwen van..
16/07/09: "..La_tristesse d’une mère.." ook gered uit de klauwen van..
21/07/09: "..Het vermeende Lot.." in beeld gebracht en..
23/07/09: "…Der_blaue_Engel…" in beeld gebracht en..
 
Eerdere artikelen verschenen in www.vechtkronkels.nl:
07/06/09: "De boze man"
25/06/09: "De boze man" (vervolg)
.
.

"…Het vermeende Lot.." in beeld gebracht en…


…weliswaar ook gered uit de klauwen van de cultuurbarbaren en de criminelen van Maarssen ondanks de uitleg die ik ze gaf…"

Toelichting.

Er treedt inflatie op met betrekking tot de woorden "cultuurbarbaren" en "criminelen" bij veelvuldig gebruik!  Zo gaat het met alles. Alles wat vaak benoemd wordt met dezelfde woorden verliest op de duur zijn zeggingskracht en om die reden heb ik in de titel bovenaan geschreven… "in beeld gebracht".

Wat is de oorsprong van dit schilderij dat ik in 1999 schilderde?
Een droom. Een voorspelling.
En ik dank de wel of niet bestaande God op m’n blote knieën dat ik de volgende ochtend bij het opstaan mij de droom nog loepzuiver wist te herinneren en wist dat ik het schilderen moest!
Een inwendige stem zei me dat ook. Bij herhaling zelfs. Want ik ben eigenlijk geen schilder maar was wel begonnen aan de Mithrasschilderijen. Als ’n hectische en beladen opdracht aan en van mezelf. Gedwongen. Er is overigens nog een 2e schilderij in de Mithrascollectie dat ontstaan is tengevolge van een droom. Daarover later meer. 

Eerst dit doek. 

U ziet dat het gaat om het centrum, het drama van ‘de mens’ en diens ‘vermeende Lot’ dat later de titel van het doek werd. Ik herinnerde me de droom zoals je soms angstdromen meemaakt. Je vlucht voor naderend onheil..; er komt een trein op je afdenderen…, je stort met een vliegtuig neer…, – wie kent ze niet dergelijke dromen waar je soms met het angstzweet wakker van wordt. 

Met deze droom ging het anders. Inderdaad ik "zag" de bebloede betonplaten van de Twin Towers 2 jaar eerder naar beneden storten…. dan ze in werkelijkheid deden maar….  ik had tijd als "mens" mij te verschuilen in een gat in de grond met daarboven een halve meter dikke zware stalen plaat als afsluiting…

Ga er maar aanstaan om als leek – en vrijwel nooit geschilderd hebbend – zo’n vertolking te maken. Het lukte. Althans dat vind ik. Ik herinner me dat het  ”vanzelf ging". 

De gehurkte man in het gat gaf ik weer met wat lichtere strepen tot aan zijn schoenpunten toe.. Alles klopte. De anatomie is in orde.  Kijkt u naar zijn  houding. Gebogen en gehurkt zit hij daar in de geschiedenis. Want die bebloede platen vallen (denkbeeldig) al sinds er geschiedschrijving bestaat uit de hemel.

Het gaat om het drama in het centrum. De rest van het doek interesseerde mij minder of in het geheel niet. Wat u ook ziet is dat toch het bloed dwars door die stalen plaat tot in de kuil stroomt en zelfs de grond doordrenkt.

Opmerking. Belangrijk.

Nu had ik die cultuurbarbaren tijdens de ‘in beslagname’ al verteld over dit doek dat het in een museum thuishoorde althans serieus genomen diende te worden als een omen van de mens en dat ik vertolkt had als een soort opdracht. Ze hoorden dat aan als de overbekende dombo’s. Gevoelloos en met domme blik op hun karpatenkoppen! Ik had net zo goed tegen een stoel kunnen praten.

U weet hoe het gaat. Na 1 maand na de "in beslagname" – dat is het fotografisch vastleggen van de in beslag genomen zaken – komen ze dan terug ‘tenzij u betaalt’  voor de executieveiling… Uiteraard heb ik dit Culturele Erfgoed in veiligheid gebracht.

De tragiek en tegelijkertijd het bijzondere is nu dat ik er hier en nu over schrijf en waardoor u kennis kunt nemen van de Mithrascollectie. Alles tengevolge van hun barbarisme!!

Ze zijn zichzelf aan het opknopen.

Alles schijnt voorbeschikt denk ik weleens. Het heeft zo moeten zijn dat ze zich wilden vergrijpen aan de kunst en dat ik er daarom NU over schrijf. Anders had deze serie niet bestaan en u had er ook niets vanaf geweten. Het is voorbeschikt.

Het doek meet 100 x 100 cm. Olieverf op linnen. Titel: "Het vermeende Lot".  
En door die betiteling eraan te geven weet ik dat ik de mens nog hoop zou kunnen bieden want net zoals in mijn droom overleeft hij de aanslag. 

Later.. in 2004 en 2005 toen ik m’n boek schreef (en inmiddels 9/11/2001 was gepasseerd) schreef ik het verband:

"Het zijn de prevelende zwetsers in hun ivoren torens, die onder het aanroepen van Plato, Hegel en Nietzsche hun Umwertung aller Werte tegelijk met de Twin Towers zagen verpulveren!" (zie pg. 279)

 
 
Hier terug te lezen in deze ‘feuilleton’:
05/07/09: Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!
09/07/09: "De_boze_man" wordt het zat! En schiet "Mista_Dommer" plat!
14/07/09: "…De Vuurvogel…." Gered uit de klauwen van..
16/07/09: "..La_tristesse d’une mère.." ook gered uit de klauwen van..
 
 
Eerdere artikelen verschenen in www.vechtkronkels.nl:
07/06/09: "De boze man"
25/06/09: "De boze man" (vervolg)
.
.