Villa Mithras

De boze man

Tag archief: wetgeving

"…Het vermeende Lot.." in beeld gebracht en…


…weliswaar ook gered uit de klauwen van de cultuurbarbaren en de criminelen van Maarssen ondanks de uitleg die ik ze gaf…"

Toelichting.

Er treedt inflatie op met betrekking tot de woorden "cultuurbarbaren" en "criminelen" bij veelvuldig gebruik!  Zo gaat het met alles. Alles wat vaak benoemd wordt met dezelfde woorden verliest op de duur zijn zeggingskracht en om die reden heb ik in de titel bovenaan geschreven… "in beeld gebracht".

Wat is de oorsprong van dit schilderij dat ik in 1999 schilderde?
Een droom. Een voorspelling.
En ik dank de wel of niet bestaande God op m’n blote knieën dat ik de volgende ochtend bij het opstaan mij de droom nog loepzuiver wist te herinneren en wist dat ik het schilderen moest!
Een inwendige stem zei me dat ook. Bij herhaling zelfs. Want ik ben eigenlijk geen schilder maar was wel begonnen aan de Mithrasschilderijen. Als ’n hectische en beladen opdracht aan en van mezelf. Gedwongen. Er is overigens nog een 2e schilderij in de Mithrascollectie dat ontstaan is tengevolge van een droom. Daarover later meer. 

Eerst dit doek. 

U ziet dat het gaat om het centrum, het drama van ‘de mens’ en diens ‘vermeende Lot’ dat later de titel van het doek werd. Ik herinnerde me de droom zoals je soms angstdromen meemaakt. Je vlucht voor naderend onheil..; er komt een trein op je afdenderen…, je stort met een vliegtuig neer…, – wie kent ze niet dergelijke dromen waar je soms met het angstzweet wakker van wordt. 

Met deze droom ging het anders. Inderdaad ik "zag" de bebloede betonplaten van de Twin Towers 2 jaar eerder naar beneden storten…. dan ze in werkelijkheid deden maar….  ik had tijd als "mens" mij te verschuilen in een gat in de grond met daarboven een halve meter dikke zware stalen plaat als afsluiting…

Ga er maar aanstaan om als leek – en vrijwel nooit geschilderd hebbend – zo’n vertolking te maken. Het lukte. Althans dat vind ik. Ik herinner me dat het  ”vanzelf ging". 

De gehurkte man in het gat gaf ik weer met wat lichtere strepen tot aan zijn schoenpunten toe.. Alles klopte. De anatomie is in orde.  Kijkt u naar zijn  houding. Gebogen en gehurkt zit hij daar in de geschiedenis. Want die bebloede platen vallen (denkbeeldig) al sinds er geschiedschrijving bestaat uit de hemel.

Het gaat om het drama in het centrum. De rest van het doek interesseerde mij minder of in het geheel niet. Wat u ook ziet is dat toch het bloed dwars door die stalen plaat tot in de kuil stroomt en zelfs de grond doordrenkt.

Opmerking. Belangrijk.

Nu had ik die cultuurbarbaren tijdens de ‘in beslagname’ al verteld over dit doek dat het in een museum thuishoorde althans serieus genomen diende te worden als een omen van de mens en dat ik vertolkt had als een soort opdracht. Ze hoorden dat aan als de overbekende dombo’s. Gevoelloos en met domme blik op hun karpatenkoppen! Ik had net zo goed tegen een stoel kunnen praten.

U weet hoe het gaat. Na 1 maand na de "in beslagname" – dat is het fotografisch vastleggen van de in beslag genomen zaken – komen ze dan terug ‘tenzij u betaalt’  voor de executieveiling… Uiteraard heb ik dit Culturele Erfgoed in veiligheid gebracht.

De tragiek en tegelijkertijd het bijzondere is nu dat ik er hier en nu over schrijf en waardoor u kennis kunt nemen van de Mithrascollectie. Alles tengevolge van hun barbarisme!!

Ze zijn zichzelf aan het opknopen.

Alles schijnt voorbeschikt denk ik weleens. Het heeft zo moeten zijn dat ze zich wilden vergrijpen aan de kunst en dat ik er daarom NU over schrijf. Anders had deze serie niet bestaan en u had er ook niets vanaf geweten. Het is voorbeschikt.

Het doek meet 100 x 100 cm. Olieverf op linnen. Titel: "Het vermeende Lot".  
En door die betiteling eraan te geven weet ik dat ik de mens nog hoop zou kunnen bieden want net zoals in mijn droom overleeft hij de aanslag. 

Later.. in 2004 en 2005 toen ik m’n boek schreef (en inmiddels 9/11/2001 was gepasseerd) schreef ik het verband:

"Het zijn de prevelende zwetsers in hun ivoren torens, die onder het aanroepen van Plato, Hegel en Nietzsche hun Umwertung aller Werte tegelijk met de Twin Towers zagen verpulveren!" (zie pg. 279)

 
 
Hier terug te lezen in deze ‘feuilleton’:
05/07/09: Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!
09/07/09: "De_boze_man" wordt het zat! En schiet "Mista_Dommer" plat!
14/07/09: "…De Vuurvogel…." Gered uit de klauwen van..
16/07/09: "..La_tristesse d’une mère.." ook gered uit de klauwen van..
 
 
Eerdere artikelen verschenen in www.vechtkronkels.nl:
07/06/09: "De boze man"
25/06/09: "De boze man" (vervolg)
.
.

"..La tristesse d'une mère…" ook gered uit de klauwen van…


….de milieucriminelen en de cultuurbarbaren van Maarssen die op 19 juni j.l. trachtten – zonder gerechtelijke toetsing – hun waanzinnige WOZ-aanslagen te incasseren.

Toelichting.

Hoewel ik bij elk schilderij wel een verhaal kan schrijven over de achtergrond en het hoe en het waarom hoeft dat nauwelijks bij dit doek. Dat spreekt voor zich. En ik kan dat ook niet aanschouwen zonder dat ik volschiet in tranen. Het is alsof zij de wereld omvat en in haar universele smart beziet. Ze maakte ook veel mee. Mijn vader stierf veel te vroeg; hij werd slechts 61 jaar. Mijn oudste broer kreeg zij thuis uit Italië en die vermoord was door de maffia.

Het is nu nog het enige doek dat bovengronds in Villa Mithras hangt..
Ja… dat ik heb durven terughangen want de vervloekte criminelen grepen net mis toen ze het "in beslag wilden nemen!"
Ik zag ze komen… en ik griste net op tijd van de muur het dierbare portret dat ik uit m’n hoofd schilderde…
 
Zoals ze hier staat afgebeeld zo was ze. Tot op hoge leeftijd, ze werd 83 jaar en leefde van 1914 – 1998. Toen ze stierf had ze nog niet één grijze haar; en daar was ze dan wel ’n beetje trots op. Zij is voor mij de bron en het voorbeeld. Logisch ze was m’n moeder. En zij gaf me mee het besef van de waardigheid en het respect voor het leven dat elk mens toekomt.
Zij heet… – en zo staat ze ook in m’n boek vermeld –  Mevrouw Maria A. Lenssinck-Bouma. Haar meisjesnaam liet ik voorop staan.
Het doek meet slechts 70×60 cm. Alleen met mij deelt ze, zoals gezegd, nu de gehele begane grond van Villa Mithras waar anders nog 21 schilderijen hangen. 

Ze kijkt me aan als ik haar voorbij loop… MAAR IK WEET GODVERDOMME ZEKER dat ze me zou hebben gesteund in mijn strijd tegen de overheidscriminelen… en de cultuurbarbaren!

En of het zo voorbeschikt is, laat ik nu volgen mijn hommage aan haar met het navolgende fragment, en dat ik schreef voorin m’n boek:  

 
LA TRISTESSE D’UNE MÈRE…           
 
Opdat zij zal leven tot in eeuwigheid!

Op donderdag 8 augustus 2002 schreef ik aan J.L. Heldring (NRC Handelsblad) een comment en wel het volgende: 

Spaarzaam, heel spaarzaam werd er bij ons thuis over de oorlog gesproken, en ze moet van mij in verwachting geweest zijn toen het gebeurde. Nu ik eraan terugdenk, dankzij Heldrings opgeroepen reminiscenties, verklaart het wel iets. Pal na afloop van de oorlog werden ‘de fouten’, zoals NSB’ers, onder toezicht van ‘de goeden’ (er waren ineens veel BS’ers) bij ons tewerkgesteld. Die tewerkstelling gebeurde ongevraagd en massaal want er waren kennelijk veel ‘fouten’. Elk denkbaar karwei (dwangarbeid) moesten zij als een vorm van straf verrichten. Nu was er een onwillige, of eentje die extra gestraft moest worden want hij werd onder bewaking in de brandende zon gezet. Toen werd het haar teveel en is ze naar buiten gestormd: "JULLIE ZIJN GODVERDOMME NET ZO ERG ALS DE MOFFEN!" Ze is wegens die schandelijke schoffering van het Binnenlandse Gezag voor het Gerecht gedaagd en moest helemaal (vanuit Breukelen) naar Den Haag voor de rechtszitting.

De rechter sprak haar vrij!

Nu denk je weleens aan Guantanamo Bay in Cuba en citaten in de krant.

Ik draag voorgaand  bericht op aan de criminelen die op 19 juni zich vergrepen zonder gerechtelijke toetsing aan m’n vleugel en de schilderijen van de Mithrascollectie. Ik zou me van kant gemaakt hebben als ze met hun vieze klauwen ook nog het portret van m’n moeder hadden bezoedeld.

Gelukkig is dat  niet zo ALHOEWEL in mijn geval DE RECHTER NOG MOET SPREKEN OVER HUN LAFFE OVERVAL. En dat oordeel proberen ze met man en macht te verijdelen. Zich beroepend zogenaamd op "rechtsverwerking" terwijl ik ze ook daarop verpletterde! Zie het dossier.

De strijd zal worden voortgezet maar ik vraag me wel af…. WIE ER VOORBIJ KAN LOPEN AAN DAT PORTRET VAN M’N MOEDER!

Zonder voor je zelf dan te weten het antwoord op de vraag: "deug ik?" Zij geeft het antwoord. Kijkt u goed!

Tot later voor meer…  Groet! JB 

Hier terug te lezen in deze ‘feuilleton’:
05/07/09: Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!
09/07/09: "De_boze_man" wordt het zat! En schiet "Mista_Dommer" plat!
14/07/09: "…De Vuurvogel…." Gered uit de klauwen van..

Eerdere artikelen verschenen in www.vechtkronkels.nl:
07/06/09: "De boze man"
25/06/09: "De boze man" (vervolg)
.
.

"…De Vuurvogel….” Gered uit de klauwen van…


..de overheidscriminelen en de cultuurbarbaren d.d. 19 juni 2009 te Maarssen….!"

De achtergrond.

Op 19 juni j.l. werd bij mij zonder gerechtelijke toetsing een "executieveiling" doorgezet waarbij een concertvleugel werd opgeladen plus één schilderij van de Mithrascollectie dat ik had laten hangen.

"Verduisterd" had ik de overige 47 doeken waarvan er 22 "in beslag genomen waren" plus nog een Russische ikoon. Waaronder het hierboven getoonde schilderij: De Vuurvogel.

Reden: sinds 2004 betaal ik geen WOZ-aanslagen meer omdat de totale o.g.waarde, waarop zij hun hun aanslagen baseren, "in het vrije economische verkeer" is VERDAMPT en wel om reden dat binnen mijn eigendom ook ligt een (onverkoopbare) giftige vuilnisbelt namens en dankzij de milieucriminelen van de overheid uit het verleden.
Maar let op! Dit was niet de enige reden. Men loog er ook nog eens lustig op los met betrekking tot de informatieverschaffing aan koper W. in 2004.

Nu zou een ingewikkeld verhaal kunnen volgen maar het hele dossier is te lezen op Google via het intoetsen van ‘de boze man’ te Maarssen in twee afleveringen (zie ook links onderaan dit blog).

Kern van de zaak is dat de hufters mij een schade hebben berokkend van 2,4 miljoen euro (e.e.a. vlgs. het niet doorgegane koopcontract uit 2004. 
Dat feit kan niet erkend worden door de criminelen (wegens de schadeclaim) dus vordert de corrupte overheid die uiteraard betwiste WOZ-aanslagen. Ik word aangeslagen voor boven het miljoen! Terwijl ik (en m’n bank!) rekenen met een NEGATIEF van een miljoen. De schade is dus eigenlijk 3,4 miljoen!

Terzake het handelen van wie ook onderscheid ik:  

1. Men kan fouten maken uit onwetendheid: de schadevergoedingsplicht blijft. het feit wordt wel pardonnabel.

2. Men kan als zogenaamde "deskundige" fouten maken – en de Milieudienst N.W. Utrecht die als zodanig voor ‘deskundig’ zou moeten doorgaan (sic!) claimt dat – is UITERAARD volledig aansprakelijk en schadevergoedingsplichtig voor de gemaakte fouten.
Ongeacht wat de Pikmeer-arresten hierover melden.

3. Men kan opzettelijk en bewust onjuiste informatie  verstrekken en blijven verstrekken. Dat worden dan leugens. Behoudens uiteraard ook de plicht tot schadevergoeding zou er mijns inziens dan ook een STRAFRECHTELIJK vervolg daaraan dienen te worden verbonden.  Ene L. Ganzevoort van de gemeente Maarssen beticht ik daar van. De hufter zou voor het Gerecht gesleept moeten worden en hij zou op staande voet ontslagen moeten worden.

En met deze laatste 3e variant heb ik dus te maken!

Het is een machtsstrijd tussen mij en de ambtenaren van de 4e macht die zich gesteund weet door een LAF EN DUS OOK CORRUPT College van B & W van Maarssen. Ofwel voor mij ‘de OVERHEID’.

Zelfs pogingen van de Provincie en de Raad van State om de strijd niet te laten escaleren haalden niets uit.
  
Tot zo ver… over de achtergrond.

De Vuurvogel

Nu over de totstandkoming van De Vuurvogel. Het was het eerste doek dat ik maakte. U ziet ook links onderaan de (suggestieve) muur onder het geschilderde raam staan "JB ’99". Binnen korte tijd na dat doek volgden toen nog 47 schilderijen. In  diverse afmetingen. De Vuurvogel meet 176×220 m. en is dus redelijk groot te noemen.

De aanleiding voor het schilderen  van de Mithrascollectie  was gelegen in feit dat ik daarvoor vele jaren de ruimten van Mithras ter beschikking had gesteld aan allerlei exposities. Ook t.b.v. solotentoonstellingen. O.a. in samenwerking met Studio 2000. 

Het enige wat ik wist, toen ik aan De Vuurvogel begon, was dat ik links op het doek in het perspectief wilde herhalen een werkelijk bestaand raam dat ook haaks staat op de muur waar het doek moest komen. 

Toen dat geschilderd was gaapte mij aan een enorm resterend groot doek… Niets fascinerender is het dan om met een soort woede je in de geest te laten vervoeren en… zo ontstond De Vuurvogel.
Alsof God of Mithras mijn hand stuurde…
Geenszins wist ik, toen ik eraan begon, dat toen De Vuurvogel zou ontstaan en die zou vliegen naar het raam dat al geschilderd was. Ik geloof zelfs dat er weken tussen zaten. 

Nu komt uit het turbulente zwerk gestort de Vuurvogel. Die naam gaf ik aan het doek NADAT ik zag wat er ontstaan was.
Ik schrok daar zo van dat de afbeelding omkaderd werd door een (denkbeeldige) witte lijst maar in werkelijkheid is dat gewoon het witte met gesso geprepareerde linnen van het doek. De transparantie is helder want de afbeelding is in één keer geschilderd. Rond de afbeelding heb ik in een grijswitte tint de muur geschilderd. Het doek hangt als het ware als een lap over die muur van bovanaf.
Enfin… Ik was toeschouwer en uitvoerder tegelijk.

Dit procedé heb ik later vaker toegepast. Te beginnen met een enkel detail (zoals dat raam). Niet in alle gevallen… maar daarover een volgende keer.

Ik hoop wel dat de lezer het met me eens is dat De Vuurvogel niet in handen had mogen vallen van een criminele overheid. Die bovendien optrad als cultuurbarbaar door m’n vleugel te molesteren. De domheid leest u af op die cartoons van Hans Rijpma (zie rechts van dit blog). 

Eerdere artikelen verschenen in www.vechtkronkels.nl:
07/06/09: "De boze man"
25/06/09: "De boze man" (vervolg)

Hier terug te lezen:
05/07/09: Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!
09/07/09: "De_boze_man" wordt het zat! En schiet "Mista_Dommer" plat!
.
.