Villa Mithras

De boze man

Tag archief: woz

"…De achterkant…" in beeld gebracht en…


…we maken een pas op de plaats en onderbreken de tentoonstelling van de Mithrasschilderijencollectie met bovenstaande foto en wel ten behoeve van mijn bewijsvoering. Dit blog zal ook bijgevoegd worden als "Productie" in de BODEMPROCEDURE tegen de gemeente Maarssen want hierdoor bewijs ik:

"De Achterkant van MIJN gelijk!"

Velen kennen wel de voorkant maar weinigen de achterkant. Deze productie zal ook aan de rechter worden voorgelegd benevens de totale schilderijencollectie en mijn boek. 

Waarom?

Omdat die WOZ-aanslag ook vernietigd moet worden vanwege het feit dat hier de droom werkelijkheid is geworden, en waardoor er niet langer gesteld kan worden: (dat) "in vergelijking met soortgelijke objecten in uw omgeving hebben wij de waarde vastgesteld… enzovoorts" Immers: WAT IS DE WAARDE van een gerealiseerde werkelijkheid van een droom? Voor de ene niets, voor de andere veel, misschien uit kunstzinnig oogpunt zou de waarde wel onnoemelijk veel moeten zijn en is de gerealiseerde droom onbetaalbaar! 

Vaststaat dat de rechter zal moeten oordelen dat de WOZ-ambtenaren niet de waarheid spraken toen zij schreven in hun geschriften: "in vergelijking met andere objecten in uw omgeving…" hebben wij de waarde vastgesteld.

Nu staat, als foto, "de achterkant van MIJN gelijk" ook opgenomen als het laatste hoofdstuk in mijn boek. Bij die foto hoort het verhaal en het verslag van de droom die ik werkelijk had. Ik schreef hem op en stuurde hem door naar H.J.A. Hofland die op dat moment te New York verbleef. We schrijven 16 november 2003. Leest u mee of anders in uw boek.

Als volgt:  

—– Original Message —–
From: villamithras@planet.nl
To: hofland@nrc.nl
Sent: Sunday, November 16, 2003 9:35 AM
Subject: Fw: Villa Mithras, vijver, en rotsformaties achter…

Beste Henk,

"Een heuse Griekse Tragedie"

(omdat ik geen waardige opvolger vind)

Terwijl Gij daar nog de ‘slaap-der-onschuldigen’ slaapt… – (alhoewel wie is er bij wake wel schuldig en in zijn slaap niet ?! – er is 6 uur tijdsverschil – hebben hedenochtend Sophocles en Socrates voor mij besloten U dit bericht met foto, en die handelen over een heuse Griekse Tragedie, te doen toezenden.

Mijn verweer door verwijzing naar Menander bij Socrates baatte niet; hij baste me toe "dat hier de intrinsieke waarde van de Tragedie Uwen tongafbijting onnodig maakt want als een Tempel – gelijk het Parthenon – ligt ook Uwen Tempel op de Acropolis !"

"En" – zo vervolgde hij – (en nu ook met instemmend knikken van Sophocles en Protagoras die zich in het discours mengen) "laat varen Uwen overweging, die van Menander, die zegt:

"Zo vele gevallen heb ik gekend van mensen, die, niet van nature schurken, Het werden, door tegenslag gedwongen."

want Uwen zaak verdient alle aandacht, niet alleen van de dommen en onwetenden, maar ook van diegenen die al wisten maar blijven zwijgen; ik zal ze wraken!" 

Stilzwijgend heb ik zijn woorden aangehoord en staak voorlopig mijn rustenloze tijgertred achter de tralies.

Gaarne vernemend wat de "Nieuwe Wereld" te zeggen heeft.

Met groet !

JB 
———————————

Kijk! Hieruit volgt ook het bewijs voor de rechter dat Kunst ONVERKOOPBAAR kan zijn als die kunst niet gewaardeerd wordt "in het vrije economische verkeer". Want ik ontwierp als het ware in de Lage Landen, de Nederlanden, opnieuw een soort Acropolis waarop een uniek gebouw ligt. Althans volgens Socrates in die droom en die ik vertolkte…

Overmorgen gaan we weer verder met de schilderijen. Ik had u aangekondigd voor vandaag het doek "Uit het raam!" maar de werkelijkheid van deze productie voor mijn dossier kwam er tussendoor.
 

"…Gods hengel…" in beeld gebracht en…


…inderdaad was dit schilderij ook "in beslag genomen" door de criminelen en zou zeker door hen zijn opgeladen op 19 juni j.l. … maar… God verhinderde dat ze het ook daadwerkelijk in handen kregen…!

Het doek meet 130 cm x 110 cm; olieverf/linnen. In  houten lijst.

Zie hierna ook nog een détail van dat schilderij: (is ca. 30 cm x 40 cm: u ziet het midden links)


Toelichting.

Niet zo zeer de voorgeschiedenis van dit doek is opmerkelijk want het ontstond als zo vele anderen. Zonder voorop gezet plan. Wel wat er later mee gebeurde. In 1999 ontstond het. U ziet dat ‘de geest’ het doek geschilderd heeft waarbij ik weliswaar uitvoerder was maar veel meer toeschouwer bij het ontstaan ervan. Geenszins was ik van plan "Gods hengel" te gaan schilderen die ontstond vanzelf in het zwerk. Alles is in grote beroering.

Er daalt geen "hengel" naar beneden maar een enorme haak waar de hele wereld aan kan worden opgehangen. Later bleek dat er aan de punt van die haak een mannetje hangt die met uitgestrekte armen denkbeeldige drenkelingen uit de zee wil redden.

En dat ‘zag’ de godvruchtige man en dominee van de Veluwe… (zie m’n vorige blog voor al wat uitleg). Dit  gebeurde – dat hij dat ‘zag’  – zo’n jaar geleden en er was toen nog geen sprake van een overval door de criminelen. 

De godvruchtige man zei me: "dat schilderij komt bij te hangen…!" (En hij wilde ook nog ‘De Vuurvogel’ kopen en bood voor beide werken elk maar liefst 15.000 euro…)

…want  "binnenkort" zo vertelde hij me… zou hij rijk worden en mij kunnen betalen. (Ik vertel u een historische waarheid).

Maar… de omstandigheden van ‘de man van God’, de dominee van de Veluwe, doen me toch aarzelen in die zin dat zijn te verkrijgen rijkdom een criminele oorsprong heeft! U ziet dat De GESCHIEDSCHRIJVING van duizenden jaren herleeft!

Veronderstel dat hij mij zou gaan betalen met bloedgeld dat verkregen is uit moord?! Dat kan ik toch niet aannemen?!

Weliswaar – zo heb ik begrepen – gaat het slechts om de herkomst van iets wat de Egyptenaren deden… Iets met piramides…:)) !!! Niettegenstaande….

Ook dan twijfel ik… Wat zou u doen? Misschien denkt u… "Nou ben je wel Roomser dan de Paus… want zelfs die heeft boter op z’n hoofd..; neem het geld aan, en doe net of de herkomst ervan je niets aangaat, of dat je dat niet weet! 

Tsja… ik zal "God" er nog eens naar vragen. Die vraag stel ik dus aan mezelf… maar ook aan U.

Wel graag een eerlijk antwoord, hè… Het gaat om 30.000 euri…. ofwel de 30 zilverlingen van een Judas…  

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.
.
.

"…het Perspectief…" in beeld gebracht en…

.
..zeker zouden de criminelen en cultuurbarbaren dit doek ook op 19 juni j.l. hebben opgeladen… terwijl ze hun perspectief dan zouden opladen… de domoren!

Toelichting.

Je moet niet overduidelijke schilderijen toelichten met overbodige teksten… Zo wordt wel gezegd. 

Men heeft ook de opvatting dat… "er soms iets te raden moet overblijven" waardoor het "mysterieuze", "de Kunst", ook wordt gediend.  En dan niet door overbodige teksten. Die halen de magie weg.

Indien immers eenieder zou zeggen: "Ja..! Dit is geen kunst, dat kan ik ook!" Na het lezen van de tekst… is de betovering verbroken. Ja. Dat is zo.

Waarom dan toch in een soort overbrugging dit schilderij?

Ik laat u aankijken tegen uw perspectief! Voor sommigen is dat die muur… maar voor sommigen ook de wereld die ernaast ligt.

"Ja! Dat zie ik ook wel!"  Zult u zeggen…

Nou neemt u van mij aan dat grosso modo het merendeel slechts tegen hun eigen ‘muur’ aankijkt!

Vandaar toch een paar dagen "in beeld gebracht uw muur!" Totdat u met mij van mening bent dat er nog een wereld naast ligt.

En… totdat het volgende schilderij getoond zal worden van de Mithrascollectie.

We gaan dan éénmalig in de richting van de abstracte werken en dan krijgt u ook een neutraal werk te zien. Dat wil zeggen "neutraal" in die zin dat het geen "boodschap" heeft…

Veel plezier met uw Muur ondertussen….; of niet.  

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithrascollectie, zie het infoblok rechts: de Mithrascollectie.
.
.

"…De Vrucht van de Aarde…" in beeld gebracht en…


…de criminelen zouden dit werk ook zeker blindelings hebben opgeladen op 19 juni jongstleden want het was eerder door hen in beslag genomen!

Toelichting bij dit schilderij.

Het ontstond in 1999. Het doek meet 70 x 60 cm. Olieverf op linnen. Titel:  "Vrucht van de Aarde".

Het was blijkbaar een worsteling om het te maken want er zitten vele lagen verf onder de laatste afbeelding. Er ontstaat daardoor diepte. 

Ik word eraan herinnerd – 10 jaar na dato –  door de steeds pregnanter wordende reflectie van de mens op het fenomeen: "Vrucht van de Aarde" in relatie met die Aarde.

Goegelt u de titel van het schilderij  volgen er Bijbelse en Liturgische verwijzingen naar de Joods-Christelijke oorsprong. De Joodse godsdienst spreekt van Bechorot – een dankzegging aan God of Jahwe. 

Maar ik gaf er een totaal andere uitleg aan. De Aarde is dan de onderworpen aan de mens en die het primaat voert.

Het zal Wilders allemaal wel interesseren!

Waar het mij om ging in 1999 was dat zonder de Bijbelse dan wel andere religieuze claims dit werk dan ook in mijn ogen diende te worden vertaald als:

"Vrucht van de Aarde"

met of zonder een Goddelijke inspiratie doch slechts verwijzend naar de menselijke oorsprong en de bewijsvoering.  De ware agnosticus gaat zich ook niet verdiepen in de vragen omtrent het creationisme dan wel die van het evolutionisme. Het doet niet ter zake!

De "opdracht" luidde in 1999: maak een schilderij dat het primaat van de mens – en diens heerschappij over de planeet – vertolkt en in beeld brengt.

Welnu:

U ziet dat vanaf de denkbeeldige Noordpool – en waar de foetus in de Moeder Aarde ligt – er een sterke en dominerende NAVELSTRENG loopt naar de Zuidpool. Tussen de continenten door van Noord- en Zuid-Amerika links en Afrika en het Europese-Aziatische continent aan de andere kant, loopt dwars door de Atlantische oceaan die navelstreng.

Ik herinner me dat ik die navelstreng dominant en plastisch moest schilderen. Dat glibberige van die navelstreng kunt u beter zien op het schilderij dan op de foto, de afbeelding.

Voor de rest associeert dit werk voor mij aan de Emblemata in boeken uit de Middeleeuwen. Monniken die aan het begin van een nieuw hoofdstuk hun kunsten lieten zien.

Het roept bij mij althans die associatie op.

Wat u ervan vindt… verneem ik graag nader…

Verder en terug lezen:
Voor alle inmiddels verschenen beschrijvingen van schilderijen uit de Mithras collectie, zie het infoblok rechts: de Mithras collectie.
 
ps
Ik verzoek @Aad.. wel even dit blog te ‘linken’ bij zijn eerdere blogs over: de overbevolking – de mensheid – de toekomst. (Voor zover er daar een idee over is).
.
.
 

"…Het Schilderij…" in beeld gebracht en…


….zeker zouden de cultuurbarbaren dit ook opgeladen hebben op 19 juni jongstleden als ik het had laten hangen want het was ook door hen eerder ‘in beslag genomen". 

Het werd gered… door "de verduistering".

Toelichting voor dit schilderij.

Het is getiteld: HET SCHILDERIJ.

Bij de gestelde opgave om 48 doeken te maken sta je dan tegenover weer een leeg doek dat overwonnen moet worden. De afmeting is 70 x 60 cm. Het lege doek is als een onbeschreven blad als dat van de componist of van de auteur.
Aangezien ik zo snel mogelijk door de gehele opgave van 48 schilderijen heen wilde – met de minste inspanning overigens… want ik verwerp al honend al die kunstenaars die menen dat alleen met veel bloed en tranen een "kunstwerk" geconcipiëerd zou kunnen worden…. besloot ik dus een aanval op het lege doek met dit keer een strategie en tegen de meest minimale inspanningen.

Wat is er dan nodig? Ik wil niet zo ver gaan als Karel Appel die ooit zei: "dit schilderij had ik al gedacht dus hoefde ik het eigenlijk niet meer te maken!" Dat is wel de meest ultieme luiheid. Nee. Ik besloot het volgende:

a) het moest verbeelden: het ultieme schilderij

b) de gehele kleurschakering moet je dan VOORAF op je netvlies hebben als je het wilt gaan maken

c) je zet dan de benodigdheden klaar… en je begint eraan.

Welnu:

Ziehier het resultaat naar mijn idee van HET ultieme Schilderij. Ik schilderde eigenlijk een soort spiegel van het Schilderij dat zich reflecteert. De kleuren had ik vooraf geselecteerd. Napolitaans geel met dat zwart en blauw plus natuurlijk de lijst er omheen zouden het DEFINITIEVE SCHILDERIJ opleveren dat ik in gedachten had. Sommigen zien er ook een vrouw in gespiegeld… maar ook zij is bijzaak!

Binnen 1 kwartier had ik dan ook, als een razende werkend, dit werkje geklaard en ‘af’… waarbij mij het geen moer interesseerde of het geappreciëerd zou worden of niet.

Ben benieuwd wat u ervan vindt. Ook idem ter zake de vraag of mijn uitgangspunten verdedigbaar zijn.

Want ik refereer nu even aan Fred van der Wal’s laatste comment op het vorige doek waarbij hij de motivaties van de schilder belangrijker vond dan een technische uitvoering en ik hem daarin gelijk gaf.

Niettegenstaande en het behoud van het eigen beoordelingsvermogen.

Daarom: zie hierna: HET SCHILDERIJ als u denkt aan een willekeurig schilderij dat daarvoor zou kunnen dienen als…HET SCHILDERIJ.

De barbaren hebben het niet in beslag genomen maar ik vraag me wel af wanneer ik het weer publiek kan tonen? Dan moet ik wel die juridische veldslag winnen…

Groet! Vrienden…

Hier terug te lezen in deze ‘feuilleton’:
05/07/09: Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!
09/07/09: "De_boze_man" wordt het zat! En schiet "Mista_Dommer" plat!
14/07/09: "…De Vuurvogel…." Gered uit de klauwen van..
16/07/09: "..La_tristesse d’une mère.." ook gered uit de klauwen van..
21/07/09: "..Het vermeende Lot.." in beeld gebracht en..
23/07/09: "…Der_blaue_Engel…" in beeld gebracht en..
 
Eerdere artikelen verschenen in www.vechtkronkels.nl:
07/06/09: "De boze man"
25/06/09: "De boze man" (vervolg)
.
.

"…Het vermeende Lot.." in beeld gebracht en…


…weliswaar ook gered uit de klauwen van de cultuurbarbaren en de criminelen van Maarssen ondanks de uitleg die ik ze gaf…"

Toelichting.

Er treedt inflatie op met betrekking tot de woorden "cultuurbarbaren" en "criminelen" bij veelvuldig gebruik!  Zo gaat het met alles. Alles wat vaak benoemd wordt met dezelfde woorden verliest op de duur zijn zeggingskracht en om die reden heb ik in de titel bovenaan geschreven… "in beeld gebracht".

Wat is de oorsprong van dit schilderij dat ik in 1999 schilderde?
Een droom. Een voorspelling.
En ik dank de wel of niet bestaande God op m’n blote knieën dat ik de volgende ochtend bij het opstaan mij de droom nog loepzuiver wist te herinneren en wist dat ik het schilderen moest!
Een inwendige stem zei me dat ook. Bij herhaling zelfs. Want ik ben eigenlijk geen schilder maar was wel begonnen aan de Mithrasschilderijen. Als ’n hectische en beladen opdracht aan en van mezelf. Gedwongen. Er is overigens nog een 2e schilderij in de Mithrascollectie dat ontstaan is tengevolge van een droom. Daarover later meer. 

Eerst dit doek. 

U ziet dat het gaat om het centrum, het drama van ‘de mens’ en diens ‘vermeende Lot’ dat later de titel van het doek werd. Ik herinnerde me de droom zoals je soms angstdromen meemaakt. Je vlucht voor naderend onheil..; er komt een trein op je afdenderen…, je stort met een vliegtuig neer…, – wie kent ze niet dergelijke dromen waar je soms met het angstzweet wakker van wordt. 

Met deze droom ging het anders. Inderdaad ik "zag" de bebloede betonplaten van de Twin Towers 2 jaar eerder naar beneden storten…. dan ze in werkelijkheid deden maar….  ik had tijd als "mens" mij te verschuilen in een gat in de grond met daarboven een halve meter dikke zware stalen plaat als afsluiting…

Ga er maar aanstaan om als leek – en vrijwel nooit geschilderd hebbend – zo’n vertolking te maken. Het lukte. Althans dat vind ik. Ik herinner me dat het  ”vanzelf ging". 

De gehurkte man in het gat gaf ik weer met wat lichtere strepen tot aan zijn schoenpunten toe.. Alles klopte. De anatomie is in orde.  Kijkt u naar zijn  houding. Gebogen en gehurkt zit hij daar in de geschiedenis. Want die bebloede platen vallen (denkbeeldig) al sinds er geschiedschrijving bestaat uit de hemel.

Het gaat om het drama in het centrum. De rest van het doek interesseerde mij minder of in het geheel niet. Wat u ook ziet is dat toch het bloed dwars door die stalen plaat tot in de kuil stroomt en zelfs de grond doordrenkt.

Opmerking. Belangrijk.

Nu had ik die cultuurbarbaren tijdens de ‘in beslagname’ al verteld over dit doek dat het in een museum thuishoorde althans serieus genomen diende te worden als een omen van de mens en dat ik vertolkt had als een soort opdracht. Ze hoorden dat aan als de overbekende dombo’s. Gevoelloos en met domme blik op hun karpatenkoppen! Ik had net zo goed tegen een stoel kunnen praten.

U weet hoe het gaat. Na 1 maand na de "in beslagname" – dat is het fotografisch vastleggen van de in beslag genomen zaken – komen ze dan terug ‘tenzij u betaalt’  voor de executieveiling… Uiteraard heb ik dit Culturele Erfgoed in veiligheid gebracht.

De tragiek en tegelijkertijd het bijzondere is nu dat ik er hier en nu over schrijf en waardoor u kennis kunt nemen van de Mithrascollectie. Alles tengevolge van hun barbarisme!!

Ze zijn zichzelf aan het opknopen.

Alles schijnt voorbeschikt denk ik weleens. Het heeft zo moeten zijn dat ze zich wilden vergrijpen aan de kunst en dat ik er daarom NU over schrijf. Anders had deze serie niet bestaan en u had er ook niets vanaf geweten. Het is voorbeschikt.

Het doek meet 100 x 100 cm. Olieverf op linnen. Titel: "Het vermeende Lot".  
En door die betiteling eraan te geven weet ik dat ik de mens nog hoop zou kunnen bieden want net zoals in mijn droom overleeft hij de aanslag. 

Later.. in 2004 en 2005 toen ik m’n boek schreef (en inmiddels 9/11/2001 was gepasseerd) schreef ik het verband:

"Het zijn de prevelende zwetsers in hun ivoren torens, die onder het aanroepen van Plato, Hegel en Nietzsche hun Umwertung aller Werte tegelijk met de Twin Towers zagen verpulveren!" (zie pg. 279)

 
 
Hier terug te lezen in deze ‘feuilleton’:
05/07/09: Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!
09/07/09: "De_boze_man" wordt het zat! En schiet "Mista_Dommer" plat!
14/07/09: "…De Vuurvogel…." Gered uit de klauwen van..
16/07/09: "..La_tristesse d’une mère.." ook gered uit de klauwen van..
 
 
Eerdere artikelen verschenen in www.vechtkronkels.nl:
07/06/09: "De boze man"
25/06/09: "De boze man" (vervolg)
.
.

"..La tristesse d'une mère…" ook gered uit de klauwen van…


….de milieucriminelen en de cultuurbarbaren van Maarssen die op 19 juni j.l. trachtten – zonder gerechtelijke toetsing – hun waanzinnige WOZ-aanslagen te incasseren.

Toelichting.

Hoewel ik bij elk schilderij wel een verhaal kan schrijven over de achtergrond en het hoe en het waarom hoeft dat nauwelijks bij dit doek. Dat spreekt voor zich. En ik kan dat ook niet aanschouwen zonder dat ik volschiet in tranen. Het is alsof zij de wereld omvat en in haar universele smart beziet. Ze maakte ook veel mee. Mijn vader stierf veel te vroeg; hij werd slechts 61 jaar. Mijn oudste broer kreeg zij thuis uit Italië en die vermoord was door de maffia.

Het is nu nog het enige doek dat bovengronds in Villa Mithras hangt..
Ja… dat ik heb durven terughangen want de vervloekte criminelen grepen net mis toen ze het "in beslag wilden nemen!"
Ik zag ze komen… en ik griste net op tijd van de muur het dierbare portret dat ik uit m’n hoofd schilderde…
 
Zoals ze hier staat afgebeeld zo was ze. Tot op hoge leeftijd, ze werd 83 jaar en leefde van 1914 – 1998. Toen ze stierf had ze nog niet één grijze haar; en daar was ze dan wel ’n beetje trots op. Zij is voor mij de bron en het voorbeeld. Logisch ze was m’n moeder. En zij gaf me mee het besef van de waardigheid en het respect voor het leven dat elk mens toekomt.
Zij heet… – en zo staat ze ook in m’n boek vermeld –  Mevrouw Maria A. Lenssinck-Bouma. Haar meisjesnaam liet ik voorop staan.
Het doek meet slechts 70×60 cm. Alleen met mij deelt ze, zoals gezegd, nu de gehele begane grond van Villa Mithras waar anders nog 21 schilderijen hangen. 

Ze kijkt me aan als ik haar voorbij loop… MAAR IK WEET GODVERDOMME ZEKER dat ze me zou hebben gesteund in mijn strijd tegen de overheidscriminelen… en de cultuurbarbaren!

En of het zo voorbeschikt is, laat ik nu volgen mijn hommage aan haar met het navolgende fragment, en dat ik schreef voorin m’n boek:  

 
LA TRISTESSE D’UNE MÈRE…           
 
Opdat zij zal leven tot in eeuwigheid!

Op donderdag 8 augustus 2002 schreef ik aan J.L. Heldring (NRC Handelsblad) een comment en wel het volgende: 

Spaarzaam, heel spaarzaam werd er bij ons thuis over de oorlog gesproken, en ze moet van mij in verwachting geweest zijn toen het gebeurde. Nu ik eraan terugdenk, dankzij Heldrings opgeroepen reminiscenties, verklaart het wel iets. Pal na afloop van de oorlog werden ‘de fouten’, zoals NSB’ers, onder toezicht van ‘de goeden’ (er waren ineens veel BS’ers) bij ons tewerkgesteld. Die tewerkstelling gebeurde ongevraagd en massaal want er waren kennelijk veel ‘fouten’. Elk denkbaar karwei (dwangarbeid) moesten zij als een vorm van straf verrichten. Nu was er een onwillige, of eentje die extra gestraft moest worden want hij werd onder bewaking in de brandende zon gezet. Toen werd het haar teveel en is ze naar buiten gestormd: "JULLIE ZIJN GODVERDOMME NET ZO ERG ALS DE MOFFEN!" Ze is wegens die schandelijke schoffering van het Binnenlandse Gezag voor het Gerecht gedaagd en moest helemaal (vanuit Breukelen) naar Den Haag voor de rechtszitting.

De rechter sprak haar vrij!

Nu denk je weleens aan Guantanamo Bay in Cuba en citaten in de krant.

Ik draag voorgaand  bericht op aan de criminelen die op 19 juni zich vergrepen zonder gerechtelijke toetsing aan m’n vleugel en de schilderijen van de Mithrascollectie. Ik zou me van kant gemaakt hebben als ze met hun vieze klauwen ook nog het portret van m’n moeder hadden bezoedeld.

Gelukkig is dat  niet zo ALHOEWEL in mijn geval DE RECHTER NOG MOET SPREKEN OVER HUN LAFFE OVERVAL. En dat oordeel proberen ze met man en macht te verijdelen. Zich beroepend zogenaamd op "rechtsverwerking" terwijl ik ze ook daarop verpletterde! Zie het dossier.

De strijd zal worden voortgezet maar ik vraag me wel af…. WIE ER VOORBIJ KAN LOPEN AAN DAT PORTRET VAN M’N MOEDER!

Zonder voor je zelf dan te weten het antwoord op de vraag: "deug ik?" Zij geeft het antwoord. Kijkt u goed!

Tot later voor meer…  Groet! JB 

Hier terug te lezen in deze ‘feuilleton’:
05/07/09: Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!
09/07/09: "De_boze_man" wordt het zat! En schiet "Mista_Dommer" plat!
14/07/09: "…De Vuurvogel…." Gered uit de klauwen van..

Eerdere artikelen verschenen in www.vechtkronkels.nl:
07/06/09: "De boze man"
25/06/09: "De boze man" (vervolg)
.
.

"…De Vuurvogel….” Gered uit de klauwen van…


..de overheidscriminelen en de cultuurbarbaren d.d. 19 juni 2009 te Maarssen….!"

De achtergrond.

Op 19 juni j.l. werd bij mij zonder gerechtelijke toetsing een "executieveiling" doorgezet waarbij een concertvleugel werd opgeladen plus één schilderij van de Mithrascollectie dat ik had laten hangen.

"Verduisterd" had ik de overige 47 doeken waarvan er 22 "in beslag genomen waren" plus nog een Russische ikoon. Waaronder het hierboven getoonde schilderij: De Vuurvogel.

Reden: sinds 2004 betaal ik geen WOZ-aanslagen meer omdat de totale o.g.waarde, waarop zij hun hun aanslagen baseren, "in het vrije economische verkeer" is VERDAMPT en wel om reden dat binnen mijn eigendom ook ligt een (onverkoopbare) giftige vuilnisbelt namens en dankzij de milieucriminelen van de overheid uit het verleden.
Maar let op! Dit was niet de enige reden. Men loog er ook nog eens lustig op los met betrekking tot de informatieverschaffing aan koper W. in 2004.

Nu zou een ingewikkeld verhaal kunnen volgen maar het hele dossier is te lezen op Google via het intoetsen van ‘de boze man’ te Maarssen in twee afleveringen (zie ook links onderaan dit blog).

Kern van de zaak is dat de hufters mij een schade hebben berokkend van 2,4 miljoen euro (e.e.a. vlgs. het niet doorgegane koopcontract uit 2004. 
Dat feit kan niet erkend worden door de criminelen (wegens de schadeclaim) dus vordert de corrupte overheid die uiteraard betwiste WOZ-aanslagen. Ik word aangeslagen voor boven het miljoen! Terwijl ik (en m’n bank!) rekenen met een NEGATIEF van een miljoen. De schade is dus eigenlijk 3,4 miljoen!

Terzake het handelen van wie ook onderscheid ik:  

1. Men kan fouten maken uit onwetendheid: de schadevergoedingsplicht blijft. het feit wordt wel pardonnabel.

2. Men kan als zogenaamde "deskundige" fouten maken – en de Milieudienst N.W. Utrecht die als zodanig voor ‘deskundig’ zou moeten doorgaan (sic!) claimt dat – is UITERAARD volledig aansprakelijk en schadevergoedingsplichtig voor de gemaakte fouten.
Ongeacht wat de Pikmeer-arresten hierover melden.

3. Men kan opzettelijk en bewust onjuiste informatie  verstrekken en blijven verstrekken. Dat worden dan leugens. Behoudens uiteraard ook de plicht tot schadevergoeding zou er mijns inziens dan ook een STRAFRECHTELIJK vervolg daaraan dienen te worden verbonden.  Ene L. Ganzevoort van de gemeente Maarssen beticht ik daar van. De hufter zou voor het Gerecht gesleept moeten worden en hij zou op staande voet ontslagen moeten worden.

En met deze laatste 3e variant heb ik dus te maken!

Het is een machtsstrijd tussen mij en de ambtenaren van de 4e macht die zich gesteund weet door een LAF EN DUS OOK CORRUPT College van B & W van Maarssen. Ofwel voor mij ‘de OVERHEID’.

Zelfs pogingen van de Provincie en de Raad van State om de strijd niet te laten escaleren haalden niets uit.
  
Tot zo ver… over de achtergrond.

De Vuurvogel

Nu over de totstandkoming van De Vuurvogel. Het was het eerste doek dat ik maakte. U ziet ook links onderaan de (suggestieve) muur onder het geschilderde raam staan "JB ’99". Binnen korte tijd na dat doek volgden toen nog 47 schilderijen. In  diverse afmetingen. De Vuurvogel meet 176×220 m. en is dus redelijk groot te noemen.

De aanleiding voor het schilderen  van de Mithrascollectie  was gelegen in feit dat ik daarvoor vele jaren de ruimten van Mithras ter beschikking had gesteld aan allerlei exposities. Ook t.b.v. solotentoonstellingen. O.a. in samenwerking met Studio 2000. 

Het enige wat ik wist, toen ik aan De Vuurvogel begon, was dat ik links op het doek in het perspectief wilde herhalen een werkelijk bestaand raam dat ook haaks staat op de muur waar het doek moest komen. 

Toen dat geschilderd was gaapte mij aan een enorm resterend groot doek… Niets fascinerender is het dan om met een soort woede je in de geest te laten vervoeren en… zo ontstond De Vuurvogel.
Alsof God of Mithras mijn hand stuurde…
Geenszins wist ik, toen ik eraan begon, dat toen De Vuurvogel zou ontstaan en die zou vliegen naar het raam dat al geschilderd was. Ik geloof zelfs dat er weken tussen zaten. 

Nu komt uit het turbulente zwerk gestort de Vuurvogel. Die naam gaf ik aan het doek NADAT ik zag wat er ontstaan was.
Ik schrok daar zo van dat de afbeelding omkaderd werd door een (denkbeeldige) witte lijst maar in werkelijkheid is dat gewoon het witte met gesso geprepareerde linnen van het doek. De transparantie is helder want de afbeelding is in één keer geschilderd. Rond de afbeelding heb ik in een grijswitte tint de muur geschilderd. Het doek hangt als het ware als een lap over die muur van bovanaf.
Enfin… Ik was toeschouwer en uitvoerder tegelijk.

Dit procedé heb ik later vaker toegepast. Te beginnen met een enkel detail (zoals dat raam). Niet in alle gevallen… maar daarover een volgende keer.

Ik hoop wel dat de lezer het met me eens is dat De Vuurvogel niet in handen had mogen vallen van een criminele overheid. Die bovendien optrad als cultuurbarbaar door m’n vleugel te molesteren. De domheid leest u af op die cartoons van Hans Rijpma (zie rechts van dit blog). 

Eerdere artikelen verschenen in www.vechtkronkels.nl:
07/06/09: "De boze man"
25/06/09: "De boze man" (vervolg)

Hier terug te lezen:
05/07/09: Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!
09/07/09: "De_boze_man" wordt het zat! En schiet "Mista_Dommer" plat!
.
.

"De boze man" wordt het zat! En schiet 'Mista Dommer' plat!

Men zal het mij niet euvel duiden! Men neme in arren moede dan maar het Recht in eigen hand en dan schakel ik in ‘de Italianen’ en de ‘Joego’s’ in als je bent vastgelopen in het juridische moeras. 

Bekijkt u weer even die cartoon van die onnavolgbare kunstenaar Hans Rijpma. U ziet daarop een wegvluchtende "Mista Dommer" (op zijn fiets! = Piet Hein Donner) maar gelukkig verhindert Luigi Scalfero die ontsnappingspoging door z’n banden lek te schieten…

(Nog veel meer tekeningen en verhalen in de nog uit te brengen geïllustreerde bundel van Hans Rijpma en mij…) 

Geniet u ondertussen van dit bijpassende verhaal dat ik eerder schreef. En denkt u erom dat gaat ook onverminderd over m’n boosheid. Dat ik een ludieke invalshoek kies en neem doet daar niks vanaf..

Dus als intermezzo in mijn strijd voor het Recht neemt u kennis van het feit dat ik "de maffia" inschakel als Het Recht te lang op z’n beloop wordt gelaten. In die geïllustreerde bundel wordt ‘Mista Dommer’ dan ook door de Italianen opgebracht terwijl ik met Cesare en Antonio premier Balkenende in zijn Torentje in bedwang hou.. ‘Mista Dommer’ wordt dan op een stoel gekwakt… en Luigi dreigt met het e.e.a. dat "anders z’n kop eraf gaat als hij niet…" Enfin u leest het later maar…

IK BEN HET ZAT !
was getekend: de boze man!

En u kunt uw gram kwijt over: "eigen richting"
en… "woede".

Ondertussen loopt dat proces tegen de milieucriminelen op het andere front er gewoon tussendoor; dat begrijpt u. Maar dat leest u wel op het Internet. Door slechts gewoon: de boze man via Google in te typen. Misschien zet ik dit verhaal er nog wel bij… want IK BEN NOG STEEDS RAZEND…

Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!

Beste lezers van Vkblogs. Hoewel volstrekt onwennig zal ik na A gezegd te hebben nu ook B moeten laten volgen en alles dankzij Vkblogger Aad Verbaast. Zonder zijn hulp zou ik er nooit aan begonnen zijn. Velen die mij gekritiseerd hebben in het verleden "zelf geen Vkblog te hebben" kunnen dat nu ook vergeten. Goed!

Aangezien ik verder het liefst zo weinig mogelijk tijd wil verliezen gooi ik u onmiddellijk in het diepe met de navolgende mail En waarover ik later uitleg geef. De info via die link is de bron van alle kwaad. Als volgt:

—– Original Message —–
From: villamithras@planet.nl
To: bureaupm-paul = Milieuwethouder in het College namens GroenLinks…
Sent: Sunday, May 31, 2009 11:21 AM
Subject: Fw: t.k.n.

aanvullend… zie hierna.

(en nu maar taxeren met vergelijkbare objecten in de buurt !!!! )

zie: www.sdnl.nl/storten.htm

Groet! JB
 ——————————–

Hierboven staat de kern van een conflict dat vele Nederlanders hebben. Alles tengevolge van een criminele overheid die liever de burger, het individu, laat opdraaien voor haar criminaliteit uit het verleden. 

Opmerking: die genoemde wethouder Paul Schröder in de email is eigenlijk (ooit) een vriend van me geweest "met wie ik samen pamfletten heb staan uitdelen…  maar ook hij zegt: "dat hij er niks aan kan doen…!"

En dat betwijfel ik.

Enfin het startschot is gegeven en ik kom later terug met aanvullende info. Vooralsnog staat het hele dossier ook te lezen op http://www.vechtkronkels.nl (zie de links hieronder)
Ook via Google en ‘de boze man’ kunt u mijn verslag vinden op het internet.

De voorlopige slogan luidt: Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!

Dit wordt een feuilleton over verschillende afleveringen en die feuilleton loopt parallel met de feitelijke ontwikkelingen van het proces in het land. "Rijk", "Provincie" en "Gemeente" zijn er mee bezig idem al onze rechtsinstellingen.  

Voorlopig zeg ik tegen u: "Shoot!" Als u vragen hebt dan wel comments. Tot later voor meer…

Jan Bouma.

Eerdere artikelen verschenen in www.vechtkronkels.nl:
07 juni 2009: "De boze man"
25 juni 2009: "De boze man" (vervolg)